SZEMELGETÉSEK A ÉVET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMELGETÉSEK A 2013. ÉVET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKBÓL"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 9. szám január-február Ingyenes SZEMELGETÉSEK A ÉVET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKBÓL A kormány a lakások rezsicsökkentése mellett könynyebben értelmezhető számlák kibocsájtására kötelezi a szolgáltatókat. Így fog kinézni a villanyszámlánk 2013-ban: A számla első oldalán látható az elszámolási időszak, a felhasználó adott számlában elszámolt energiafogyasztása, az általa fizetendő összeg és a fizetési határidő, míg a díjtételek részletezése a hátoldalon található majd. A számlák első oldalán színes háttérrel kiemelve fel kell tüntetni azt is, hogy a rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen mennyi az energiafogyasztó megtakarítása az adott elszámolási időszakban, továbbá január 1. óta. Milyen változások lesznek, a foglalkoztatás terén? Most sem lesz ez másképp, mint ahogy az előző években, változnak az adózással, járulékfizetéssel, a cafeteria juttatásokkal, a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatos szabályok, és mellettük nem feledkezhetünk meg az Új Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. tv.) január 1-jétől életbe lépő változásairól sem. Fő szabály szerint a munkaszerződést csak közös megegyezéssel lehet módosítani, de az új Mt. csakúgy, mint a régi lehetővé teszi, hogy a munkáltató egyoldalú utasítással, átmenetileg ne a munkaszerződésben foglaltak szerint foglalkoztassa a munkavállalót ban a munkavállalónak a rendes szabadság a munkában töltött idővel arányosan jár. Ez annyit jelent, hogy vannak olyan időszakok, amelyek munkavégzés hiányában is munkában töltött időnek minősülnek, azaz szabadságra jogosító időtartamok, mint például szülési szabadság, véradás-min. 4 óra, kötelező orvosi vizsgálat, hozzátartozó halála - 2 munkanap, bírósági, hatósági eljárásban való személyes részvétel. Viszont van olyan időtartam, mint például a betegség miatti távollét - amennyiben ez az időtartam adott évben öszszeszámítva legalább a 30 napot meghaladja - amely időszak már nem képezi a szabadság alapját, azaz a rendes szabadságot arányosítani kell ezzel a kieső idővel tól a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni, ezzel egye- (Forrás: Magyar Közlöny)

2 2 Gömöri Hírmondó ző óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani. Például ha a dolgozó egyenlőtlen munkaidőbeosztásban dolgozna, azaz egyik nap 8 órát, a másik nap 6 órát, a harmadikon pedig 12 órát dolgozik, de ezen a három napon szabadságon van, akkor ő 26 órányi munkavégzés alól mentesül december 11-én a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén a munkaadók és a szakszervezetek megállapodtak abban, hogy január elsejétől a minimálbér forintra, a garantált bérminimum pedig forintra emelkedik. Forrás: Új Munka törvénykönyve (2012. évi LXXXVI. törvény) 2013-as törvényi változások a számlázás terén: 2013 január 1-től a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a termék értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként szerződésenként legfeljebb 1,5 millió forint összegben fizethet büntetésmentesen készpénzt egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak. A 1.5 millió forintot meghaladó rész után mind a kifizetést teljesítő, mind pedig az elfogadó 20 %-os mulasztási bírsággal sújtható. ART.38. (3a) bekezdés, valamint a 172. (20f) bekezdésében foglaltak szerint. A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy Kisadózó a törvény 12. (2) bekezdése alapján Január 01-től adatszolgáltatási kötelezettség terheli mind a KATA alanyát, mind az üzleti partnerét akkor, ha a KATA alany a naptári éven belül több, mint 1 millió Ft számlával igazolt bevételt szerez ugyanazon gazdálkodótól Január 01-től az ÁFA törvény a ban szabályozza azt, hogy bizonyos feltételek esetén különböző szövegek szerepeltetését teszi kötelezővé a számlákon. Adóváltozások (Szja, Tb) 2013-ban: A személyi jövedelemadó terén a NAV kiemeli, hogy a minimálbér összege forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma forintra nőtt. Az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmek esetén megszűnt az adóalap kiegészítés, így a teljes jövedelem után egységesen 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni. A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedett, és meleg ételvásárlásra is felhasználható. Az iskolakezdési támogatás az idei évtől csak utalvány formában nyújtható (tehát a számlával való elszámolás lehetősége megszűnik), felhasználhatósága a kibocsátás évének utolsó napjáig meghosszabbodott. Lapunk terjedelme nem teszi lehetővé a évet érintő jogszabályi változások teljes körének közlését, ezért javasoljuk, hogy az érdeklődők az őket érintő változások megismeréséért, a megfelelő információforrásokhoz forduljanak. Változások a putnoki középiskolában január 1-jétől új fenntartója lett iskolánknak, mint az ország iskoláinak többségében. Az új fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Nagyon reméljük, hogy a fenntartóváltás intézményünk működtetésében pozitív változásokat fog eredményezni. Az új felettes szervünkhöz való kerülés tantestületünkben is változásokat okozott. Tagintézményvezetőhelyettesünk Dr. Váradyné Nagy Andrea sikeresen pályázott a Putnoki Tankerület igazgatói állására és 2012 novemberétől tölti be ezt a pozíciót. Tóth Mária magyar-történelem szakos tanárnőnk is a Putnoki Tankerületnél folytatja munkáját. A tagintézményvezető-helyettes pozíciót Deme Zsolt magyartörténelem szakos kollégával töltöttük be. Magyar András tagintézmény-vezető február 1-jétől a Miskolci Tankerület igazgatóhelyettese lett és ebben a pozícióban ő lesz B-A-Z megye szakképzéséért felelős. Úgy gondolom, hogy ezek a változások csak erősítik a putnoki iskola helyzetét, hisz Dr. Váradyné Nagy Andrea és Magyar András is ezekből a pozíciókból tudja segíteni a putnoki intézmény mun- káját, működését. Iskolánk életében pozitív változás az is, hogy a tantestületünk döntött abban a kérdésben, hogy az informatikaképzést bevezeti a gimnáziumi osztályban. Az igényektől függően egy fél osztályt kívánunk indítani. Ez az oktatásszerkezeti módosítás reményeink szerint a reálérdeklődésű putnoki és Putnok környéki tanulókat iskolánkba vonzza.

3 Gömöri Hírmondó 3 ÚJ VEZETŐ A VÁROSI KOMMUNÁLIS GONDNOKSÁG ÉLÉN január 1-től Jeddi József tölti be a Városi Kommunális Gondnokság igazgatói posztját. Barnóczky István a megváltozott nyugdíj jogszabályok miatt még az év közepéig, mint műszaki igazgató segíti az intézmény munkáját. - Hogyan töltötted az első hónapot az új munkakörödben? - Az első időszak mindig az ismerkedéssel telik. Nyilván, mint képviselőnek, bizottsági elnöknek eddig is volt rálátásom ennek az intézménynek a gazdálkodására, számadatokra és a Városgondnokság tevékenységére is. Az ismerkedést inkább arra értem, hogy az itt dolgozó emberek, kollégák tevékenységét részletesen megismertem, ki milyen feladat ellátására képes, milyen szervezeti módosításokra van szükség. Mindenesetre szeretném, ha zökkenőmentesen történne az átállás és a folyamatban levő feladatok folytatása. - Milyen feladatok várnak az általad vezetett intézményre ebben az évben? - A város, illetve az önkormányzat feladatai az elmúlt időszakban gyökeresen átalakultak, hiszen az iskolák kikerültek a város fenntartó és működtetési köréből. Létrejött a Humán Szolgáltató Központ, ami az összevont egészségügyi és művelődésügyi intézményeket és konyhákat jelenti, és itt van az óvoda, valamint a közterületekkel, a parkokkal kapcsolatos feladatok, amelyeket eddig is végeztünk. Azt szeretném, ha a karbantartás, és az intézmények működése műszaki szempontból jó minőségben, gördülékenyen menne, az elmúlt időszakban megszokott szinten. Az idei nagy fejlesztési feladataink közé tartozik a Soldos Emília Óvoda Móricz Zs. úti épületében egy fatüzelésű kazán telepítése. A Bányatelepen a sorompó túloldalán egy olyan építőipari telephely kialakítása történne meg az ott lévő épület felújításával, ahol a kőműves, építőipari tevékenységhez az előgyártási munkákat el lehetne végezni, mint pl: járdalapok készítése ben is a Gombavató a péczeliben Általános iskolai tanulmányaik végéhez közeledve iskolánk hagyományai szerint egy kis Péczeli- emblémával díszített gombot tűznek 8. osztályos tanulóink gallérjára a hetedikesek. Olyan picinyke ez a gomb, mégis mennyi mindent jelent: nyolc évig helytálltak a tanulásban, teljesítettek számtalan erőpróbát, együtt éltek jóban, rosszban. Élmények, emlékek rohannak meg majd mindenkit évek múltán. Tíz év múlva előkerülnek az időkapszulába tett tervek, célok, remények. Vajon mit sikerül megvalósítani belőlük? Milyen lesz az íze az élet vizének? Szívszorongva álltak, felsorakozva szüleik és tanáraik előtt. Szemükből remény, szeretet, köszönet sugárzott. Álmodnak, elképzelnek maguknak egy teljes, sikeres életet. Kívánjuk, hogy az időkapszulában elhelyezett kívánságok valósággá váljanak. Városi Kommunális Gondnokság bonyolította le a közfoglalkoztatási projekteket. A 2013-as projektek előkészítése is megtörtént. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések, hogy - mikor indulnak és milyen létszámmal - jelenleg zajlanak. Remélhetőleg az idén is folytatódnak a járda felújítási, és a vízelvezető rendszer karbantartásával kapcsolatos munkák is. Folytatódik az a mezőgazdasági projekt, amely az elmúlt évben dísznövénytermesztéssel indult a Serényi Ált. Iskola kertjében. Ott megépült a fóliaház, ezt szeretnénk továbbfejleszteni, bővíteni konyhakerti növénytermesztéssel is. A játszóterek felújítását és karbantartását az elmúlt évekről még elmaradt közterületi járdák burkolását is szeretnénk folytatni, illetve befejezni. Ezek azok a feladatok idén, amelyek ránk várnak az intézményi karbantartások mellett. Szeretnénk a felújított köztereket, - Főtér, Mohos Sétány - még szebbé, virágosabbá tenni. Reméljük, ez a városban lakó emberek tetszésére is szolgál és óvni fogják ezeket. Sokszor történnek sajnos olyan rongálások, amelyek sokak számára értelmetlenek. Gondolok itt pl. a városban található autóbuszmegállóra, amelyekből sok helyen hiányoznak azok a speciális üvegek, amelyek pótlása közel milliós nagyságrendű összeget igényel. A Városi Kommunális Gondnokság végezte eddig is több társasház adminisztrációs ügyeinek intézését és a karbantartással kapcsolatos feladatokat. Vannak olyan közösségek, amelyek jól gazdálkodnak, rendszeresen fizetik a költségeiket és megtakarításokkal rendelkeznek. Ez által szépíteni, csinosítani tudják a közvetlen környezetüket, és vannak olyanok, amelyek a minimális közös költséget sem fizetik be, így gyakorlatilag leamortizálják a saját lépcsőházukat. Vannak a rendezvényekhez kötődő feladataink, mint a Gömör Expó, ahol a Gondnokság az előkészítésben, építésben jelentős részt vállal, így lesz ez ebben az évben is. - Mint pályázatokért felelős, ezen a területen szerzett tapasztalataidat itt is fogod-e tudni kamatoztatni? A pályázatok készítésében a műszaki osztállyal, és a pénzügyi osztállyal eddig is szoros kapcsolatban voltunk, most is két pályázata van beadva a városnak a fogászati rendelő és az orvosi ügyelet felújítására vonatkozóan. Reméljük, hogy sikeresek lesznek, és ezek a munkák is elindulnak még az idén. Folyamatban van az Idősotthon első részének a felújítása, illetve a közel jövőben elkezdődik a Családsegítő Tompa út 33. sz. épület nyílászáróinak cseréje. Folynak jelenleg is olyan előkészítő munkák, amelyek a 2014-től induló Európai Uniós pályázatokat készítik elő. F. Judit

4 4 Gömöri Hírmondó Putnok belvárosi funkcióbővítő településrehabilitáció ÉMOP-3.1.2/D A különböző híradásokból folyamatos információkat kapunk az egyre súlyosbodó környezeti károkról. Ezek nagy részéért mi emberek vagyunk felelősek a mérhetetlen mennyiségű káros anyag kibocsátásunkkal, mely arányban áll az ipar egyre növekvő fejlődésével, valamint a villamos energia felhasználásával. A világon számos ország ismerte fel ezt a veszélyt és tett megfelelő lépéseket a környezeti károk csökkentésére. Mivel az iparban és a háztartásokban meredeken emelkedik a villamos energia felhasználása - melynek jelentős részét világításra fordítjuk -, minden ember kötelessége lehetőségeihez mérten ezen változtatni! Az energiatakarékos fényforrások alkalmazása nem csupán a költségeinket csökkenti, hanem a széndioxid kibocsátás csökkentésével hozzájárul környezetünk védelméhez, a globális felmelegedés hatásainak mérsékléséhez. A fényforrásgyártók több mint 100 éves folyamatos fejlesztőmunkájának köszönhetően ma már az energiatakarékos fényforrások széles választéka áll a rendelkezésünkre. A fogyasztáson kívül a termék élettartama a második összetevő a megtakarítás számításánál. A hagyományos izzók átlagos élettartama 1000 óra, energiatakarékos izzó esetén pedig ennek a többszöröse. A megtakarítás mértékét befolyásolja a fel-lekapcsolás gyakorisága is, amit sokan elfelejtenek. Ezek figyelembevételével kijelenthető, hogy hiába drágább az energiatakarékos izzó, a használat során többszörösen visszahozza a rá áldozott extra kiadást. Fontos, hogy elhasználódás esetén nem szabad kidobni, hanem el kell vinni gyűjtőhelyekre, mert higanyt tartalmaz. A higany pedig veszélyes a környezetre! A zárórendezvény végén energiatakarékos izzók használatát népszerűsítő szórólapokat osztottak a meghívottaknak. KUTYUSOK REGISZTRÁLÁSA-FELELŐS ÁLLATTARTÁS Ez az év új dolgokat hozott az állattartók, a kutyák, illetve a törzskönyvezett macskák életébe is, hiszen transzponderrel, ismertebb nevén mikrochippel kell őket ellátni. Dr. Ivancsó Tibor állatorvos, az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseimre adott választ. - Mi ez a transzponder, hogyan kerül az állatokba, és mit kell tudniuk a kutyatartóknak ezzel kapcsolatban? - Ez, egy fél búzaszem nagyságú műanyag hengerecske, ami injekciós fecskendőbe van szerelve, és egy tüske van benne. Beszúrjuk, a tüske kinyomja a tűből az állat nyakának bal oldalára a bőr alá a chippet, majd a leolvasóval ellenőrizzük a számot. Ezzel gyakorlatilag kész a művelet. Ha valamilyen ok, pl. sérülés miatt erre a helyre nem helyezhető az állatba, akkor sincs baj, máshová is beadható, csak a regisztrációs lapon ennek helyét jelölni kell. Gyakorlatilag a dolognak ez a legkönnyebb, és legegyszerűbb része. Amikor a chippet behelyezzük, ki kell tölteni másfél oldal A/4-es lapot, amit én már lerövidítettem egy oldalnyira. Huszonkilenc adat van rajta, amiből néhányat ki tudnak tölteni a kedves kutyatulajdonosok, de nem tudják kitölteni a chip számát, a bejegyzés időpontját, az oltás időpontját, az oltómatrica számát, az oltóanyag gyártási számát, stb. Úgy tervezem, hogy február folyamán kiküldöm a nyomtatványokat az általam ismert eb tulajdonosoknak. Bárki jelentkezik, az szintén kaphat ilyen adatlapot. Azt kérem, hogy a kutya oltásra mindenki hozza magával! Amikor a mikrochippet behelyezzük, öntapadós matricát ragasztunk az oltási könyvbe, a regisztrációs lapra, egyet a kutyaoltás nyilvántartási lapjára. Három matrica megmarad, amit a tulajdonos eltehet magának, ha esetleg elveszti a könyvet ismételten tudjunk újat kiállítani. Vannak bizonyos félreértések. Ez a transzponder, csak a négy hónaposnál idősebb kutyák számára szükséges január elsejétől. Január másodikán ezt senki nem fogja ellenőrizni, és fizikai képtelenség az országban található három millió kutyát egyszerre egyik napról a másikra megjelölni. Amikor lejelentem, hogy tudomásom szerint a kutyák nagy része - ideális esetben a 100%-a - be van chippelve, a jegyzővel, a közterületi felügyelővel, a rendőrséggel mehetünk ellenőrizni. Abban az esetben, ha valakinek a kutyája, elmúlt négy hónapos és nincsen benne a mikrochip, Ft bírságot kell fizetnie. - Mennyibe kerül ez a mikrochip az állattartóknak? - A transzponder ára törvényben rögzített 3500 Ft. Magába foglalja a behelyezést, az adminisztrációt, a jelentést, a regisztrációt a Datanetbe, vagyis az elektronikus nyilvántartásba. Az oltás ára is 3500 Ft. Van lehetőség a

5 Gömöri Hírmondó 5 meghirdetett kampány oltás idején kívüli időpontban is a chip behelyezésére, például háznál, de ennek egyéb költségvonzata is van, pl. a kiszállási díj, ami Putnokon belül 1000 Ft. A törvény szerint január 1 után a kötelező veszettség elleni oltást csak mikrochippel ellátott kutyába lehet beadni. Fölmerült olyan probléma, hogy ez az új jogszabály aránytalanul nagy kiadást ró a tulajdonosokra. Ez a chip örök életre szól, egyszer kell behelyeztetni. Éppen ezért összekötöm a kettőt, hogy ne kelljen kétszer jönni. Ettől függetlenül nem feltétlenül szükséges egyszerre elvégeztetni. Márciustól májusig kell lebonyolítani ennek a területnek az oltását, hogy meglegyen az immunológiai lefedettség. Van lehetőség arra, hogy a chippet az egyik hónapban, majd másik időpontban az oltást kapja meg a rendelőben a kutya. Itt ugyanannyit kell fizetni, mint a kampányterületen. Rendelési időben hétfőtől péntekig szerda kivételével fél hattól fél hétig bárki jöhet. - Milyen előnyei vannak annak, hogy regisztrálva lesznek az állatok? - Legelőször egy félreértést szeretnék eloszlatni. Ez a mikrochip nem GPS, nem alkalmas arra, hogy megtalálja vele bárki az elveszett kutyáját. Viszont ha talált valaki egy kutyát, és tulajdonjogi vita van arról, hogy kié az állat, akkor a leolvasó segítségével egyértelműen megállapítható, a tulajdonosa. Másik jelentősége az, ha valakit megharap a kutya, és nem találják a gazdáját, de a kutyát befogták, megállapítható az is, hogy veszettség ellen megtörtént-e az állat oltása. A harmadik dolog, ami fájó a tulajdonosnak, ha kidobja a kutyáját, és megtalálják, akkor állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Ha esetleg elütötték az állatot, a települést jelző táblán belül a városgondnokság, a táblán kívül a Magyar Közút Nonprofit ZRT takarítja el a tetemet. Ennek költségei vannak, amelyet a tulajdonosnak kell állnia. Ez az egész dolog a felelős állattartásról szól. Kutyát nem kötelező tartani, de aki tart, az felelőséggel tartozik érte. Az állat nem egy plüssmackó, hogy kidobom a kukába. Ezért szigorították az állatvédelmi törvényeket is. - Mi történik azzal a kutyával, amelyik nem lett bechippelve, és az utcán találnak rá? - Ha nincs gazdája, lakott területen belül a polgármesteri hivatal, a jegyző hatáskörébe tartozik a kóbor ebek befogása, elhelyeztetése. Putnokról is horribilis költségeken történik a kutyák elszállítása az eb rendészeti telepre, /sintér telep/ vagy állatmenhelyre. Itt tizennégy napig megfigyelés alá helyezik, beoltják, és megpróbálnak neki gazdát keresni. Tizennégy nap után, ha nem találnak neki, akkor egy menhelyre kerül az állat. Ha nem tudják fogadni, akkor elaltatják. Sajnos a menhelyek 140% - os telítettséggel üzemelnek, hely szűkében vannak. Ha sikerül gazdát találni neki, akkor beoltva, mikrochippel ellátva, ezeknek a költségeknek a kifizetése után egy örökbefogadási szerződés megkötésével a kutyus hazavihető. Az egészen biztos, hogy az első, második évben ugrásszerűen megnövekedik majd a kidobott kutyák száma, ami emelkedés már most érezhető a menhelyek telítettségéből. A hatáskörömből adódóan az elkobozott élelmiszereket átvételi elismervény fejében én is a menhelyek számára juttatom el, nem a megsemmisítőbe. Mivel adományokból élnek, örömmel fogadják a segítséget. - Van arról adat, hogy mennyi kutya van a városban? Putnokon utoljára eb összeírás 2010-ben volt, akkor 823 ebet számláltunk. Akinek a portáján életvitelszerűen tartózkodik a kutya, az tekintendő a tulajdonosának. Ha valaki megsajnálja, enni ad neki, akkor gondoskodjon róla. Évente szabálysértési feljelentés történik ezzel kapcsolatban. - Szlovákiából érkező állatorvos mikrochipezheti-e a kutyákat? - Nem, abszolút nem. Nem tudja itt betenni a mi rendszerünkbe, mert nincs hozzá jogosultsága. Bechippeltetheti, de nem érvényes, mert ugyan jelzi a leolvasó, de az adatbázisban nem lesz benne, mert ez egy magyar adatbázis, nem európai. Annak kell a rendszerbe helyezni, aki a chippet elhelyezi az állatban. Mi a teendő? Vigye ki Szlovákiába a kutyát, jelentse be egy szlovák címre, és legyen útlevele, hogy itt tartózkodhasson. Ennek hiányában bírság szabható ki. A veszettségoltás Magyarországon akkor érvényes, ha Magyar Állatorvosi Kamara által jóváhagyott formátumú és adattartalmú, szigorú sorszámozású nyomtatvány kiskönyvben van regisztrálva. Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal van beoltva. Aki az oltást végzi, az Magyarországon területi jogosultsággal bíró állatorvos, az Állatorvosi Kamarának tagja, aki engedélyt kapott arra, hogy azon a területen veszettség elleni oltást végezzen. Minden évben a MgSzH /Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal/által az adott évre kiadott hologramos matricával van érvényesítve a veszettség elleni oltás. Szlovák állatorvos átjöhet összevarrni egy lovat, vagy más állatot, mert 24 órát meg nem haladó tevékenységet lehet folytatni de nem végezhet veszettség elleni oltást. Érvénytelen oltásért 50000, Ft a chipért Ft bírság jár. Ennek hiányában elvihető a kutya a tulajdonos költségére. A korábban már chippel ellátott kutyák regisztrálva vannak az oltási könyvben, abban az esetben is, ha véglegesen külföldről hozták őket az országba útlevéllel. Ebben az esetben a regisztrációs díj és a rendszerhasználati díj megfizetése ellenében a Datanetben a választott magyarországi kezelő/ szolgáltató állatorvosa regisztrálja mikrochipet. F. Judit Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: /

6 6 III. SZIRENA avagy ismét szolgálatban az iskola rendőre napján A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében több rendőrkapitányságon köztük 2008-tól Ózdon is már több éve jó eredménnyel működik az Egy iskola egy rendőr elnevezésű program, amelynek alapvető célja a kisiskolások balesetmentes közlekedésének elősegítése, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők megszüntetése és a rendőrséggel való jó kapcsolat kialakítása. A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzékelik kellőképpen a veszélyt, akár gyalogosként vagy kerékpárosként, akár utasként vesznek részt a közúti közlekedésben. A rendőrség és a gyermekek illetve rajtuk keresztül a szülők kapcsolatának javítását, valamint ennek a fokozottan veszélyeztetett korosztálynak az áldozattá válásának megelőzését szolgálja az ORFK vezetője által szeptember 1-től életre hívott Az iskola rendőre program, amely alapvetően az általános iskolai oktatásra épül és egyben elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló baleset- és bűnmegelőzési tevékenységet. A program legfőbb célja, ahogy azt Önök is tudják, hogy lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy ISKO- LARENDŐRE, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal. Az iskolarendőr fő feladata, hogy kiépítsen egy jól működő kontaktust az iskola és az illetékes rendőrkapitányság között. Az iskolarendőr a napi oktatás kezdete és vége előtt segít a kisiskolásoknak a forgalmas útszakaszokon szükség esetén forgalomirányítással biztonságosan átjutni, folyamatos kapcsolatot tart a gyermekekkel, az iskolaigazgatókkal, a szülői munkaközösségekkel, a szülőkkel, szükség esetén osztályfőnöki órákra is ellátogat. A feladatai azonban nem csak közlekedésrendészeti jellegűek, az iskolarendőrhöz bármilyen jogsértéssel kapcsolatosan segítségért lehet fordulni, tájékoztatást lehet tőle kérni, illetve súlyosabb jogsértések gyanúja esetén jelzést lehet felé tenni. Szolgálati feladatainak ellátása során kiemelt hangsúlyt fektet iskolájára, igyekszik megelőzni, illetve felderíteni minden olyan jogsértést, amely speciálisan az iskoláskorúakra jelent nagymértékű fenyegetést. A programban szereplő célkitűzések megvalósítása érdekében álmodta meg az Ózdi Rendőrkapitányság vezetése a III. SZIRENA, avagy ismét szolgálatban az iskola rendőre napján elnevezésű rendezvényt, amelyben a 2012/13-as tanévben a putnoki Serényi Béla Gimnázium 11. B. osztályos, rendvédelmi tagozatos diákjai vittek színpadra egy öt felvonásos bűnmegelőzési jellegű előadást. Az előadás első részében a rendezvényre kilátogató fiatalok a kábítószer veszélyeivel, a második részben a garázdaság szabálysértési és bűncselekményi alakzatával, majd a kényszerítés bűncselekmény elkövetési magatartását ismerhették meg, a negyedik felvonásban az okírathamisítás bűncselekményéről szerezhettek információkat, a záró részben pedig a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről tájékozódhattak. A színpadi előadást rendezte és a forgatókönyvet dr. Molnár Tamás r. őrgy., az Ózdi Renőrkapitányság hivatalvezetője írta, aki idén már ötödik éve tanít rendvédelmet a putnoki gimnazistáknak. Az előadást követően baleset-megelőzési témakörben Zsámbok Zoltán r. tzls. helyszínelő kolléga szólította meg a nebulókat. A magas színvonalú előadást a fiatalok elképedve figyelték. A rendezvény célcsoportja az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói és az idei tanévben először a középiskolák évfolyamai voltak, így az illetékességi területünkön működő általános és középiskolák diákjai Ózdon kétszer töltötték meg az Olvasó Színháztermét, Putnokon pedig az újonnan átadott nagy rendezvénytermet. A három előadást összesen több mint fiatal és az őket kísérő pedagógusok láthatták. A rendezvényt támogatva médiapartnerünk az Ózdi Városi Televízió és a Putnoki Városi Televízió, továbbá a Gömöri Hírmondó volt, amely médiumok jóvoltából a színpadra vitt előadások DVD változata is elkészült, sőt azt már Ózdon és Putnokon a helyi televízióban le is vetítették. Köszönetünket fejezzük ki Putnok város polgármesterének a segítő közreműködéséért! Dr. Molnár Tamás r. őrgy. hivatalvezető A rendezvényt követően így fogalmazták meg a gyerekek a véleményüket: -Nagyon érdekes előadás volt. Őszintén bevallom, hogy az elején nem nagyon érdekelt,de amikor láttam, hogy milyen komoly és súlyos dolgokról van szó, teljesen megváltozott a véleményem. Az első részben igen időszerű témákról volt szó,korosztályom szerintem követ el ilyen bűncselekményeket. Tetszett, hogy nem kerülgették a forró kását,konkrétan kimondták, hogy mi a bűncselekmény. A második előadás viccesebb volt,de a végén a video megrémített. Láttam szomszédom arcán is a döbbenetet. Akkor ott megfogadtam, hogy próbálok tisztességesen élni, hogy minden reggel tiszta lelkiismerettel nézhessek a tükörbe, s este nyugodtan feküdhessek le. Nagyon jó előadás volt, gratulálok hozzá. 7.osztályos tanuló -Először úgy indultam neki, hogy lesz egy újabb szentbeszéd. Amit kaptam ettől az előadástól,az sokkal több volt. Rájöttem, hogy tudni kell, hogy hol a határ. Szimpla vagánykodásból /drog, alkohol, cigizés/nagy egészségkárosodást szenvedhetünk, nem beszélve arról, hogy rendőrségi ügyünk is lehet.bármilyen társaságba keveredünk, tisztán kell látnunk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ha elrontunk valamit, viselnünk kell a következményeit. 7. osztályos tanuló -Az egész napomra hatással volt az előadás. 0, 7 másodpercen életek múlnak egy közlekedési balesetnél.. Ez az idő arra sem elég, hogy lecsukjam a szememet. Én mindenképp megfogadom a rendőrség tanácsait. 7. osztályos tanuló Tisztelt Szülők! A Péczeli József Gyermekalapítvány célja az iskolánkba járó gyerekek támogatása, a kulturális és sportesemények szponzorálása. Kérjük, célkitűzéseink megvalósítását adója 1 %-ával támogatni szíveskedjen. Adószámunk: Alapítványunk hivatalos elnevezése: Péczeli József Gyermekalapítvány Köszönettel: Péczeli József Gyermek alapítvány Kuratóriuma és az Iskola vezetése

7 KARNEVÁL A LAGUNÁK VÁROSÁBAN Karácsonyi ajándékként kaptam ezt az utazást Emesétől, az öcsém nagylányától. Az unokáim, megtudva hová készülünk, rögtön előálltak a kérésükkel, hogy hozzak nekik cannolit, ami egy olasz sütemény, a TVben látták. Emese szerint már nyolcezer éve tervezzük ezt az utat, most átéltük minden szépségét. Szigettúrán vettünk részt, így az útirányunk Buránó Muránó -Velence volt. Autóbuszunk leparkolása után átszálltunk egy vaporettóra, ami a vízi közlekedést tette lehetővé és a 7 km-re levő Buránó szigetén kötöttünk ki. Egy kis csodavilágba tartottunk, már messziről látszottak a színes házak, mind más és más színével hívta fel a figyelmünk. Ezeket az épületeket nem lehet csak úgy találomra színezni! A város vezetése szigorúan megszabja a színeiket. Azt tartják róla, hogy így a halászatból hazaérkező férfiak messziről felismerik a saját házukat, és ha nem halásznak, a kocsmából még kapatosan is könnyedén hazatalálnak. Az asszonyok csipkét készítenek, amíg a férjük távol van, ez leheletszerű vékony világszép alkotás. Sétáltunk egy nagyot. Ezután ismét útra, ill. vízre keltünk, hogy megnézzük Muranót. Egy üvegfúvó mestert láttunk munka közben, mivel aznap nála csak magyar csoportok voltak, készített nekünk egy tokaji borosüveget és egy szép lovat, megcsodáltuk a múzeumban a dekoratív üvegből készült tárgyakat: csillárokat, tükröket, állatformákat, kelyheket és még sorolhatnám A tizenhatodik században az üvegfúvó mesterek kiváltságokat élveztek, nemes kisasszonyokat vehettek feleségül, de sohasem hagyhatták el Muranót. Féltve őrizték az üveggyártás receptjét, aki ezt megszegte halálbüntetésre ítélték. Ezek után várt ránk Velence és a karnevál. A carnevale szó a carne, vagyis hús szóból vezethető le, hiszen a karnevál időszaka a böjt előtti időszak. Eredetileg maga a fogalom húshagyókeddet jelölte. A carne vale jelentése: ég veled hús. A velencei karnevál világszerte ismert, ősi hagyományokra épül a gondolák és a lagúnák városában. A Szent Márk tér közelében kötöttünk ki Marco Polo szülővárosában, akit a dalmátok is magukénak tudnak. Itt azután volt időnk nézelődni! Láttunk gyerekfelvonulást, (ami új volt a karneváli műsoron) dobszó, zene kísérte őket. Megcsodáltuk az álarcosokat, a teljes középkori ruhában lejtő hölgyeket, 7 férfiakat, még az orvosok által használt középkori maszkokat is. Sétáltunk, megnéztük a Dózse palotát, a Szent Márk székesegyházat, sajnos csak kívülről, mert olyan sokan vártak a bejutásra, hogy az számunkra lehetetlen volt. Így egy kis kávézóban latte macchiatot ittunk, nagy élvezettel vacsoráztunk, bámultuk Velence hidait, néztük a szakadó esőben gondolázókat, kicsit őrülteknek tartva őket. Megállapítottuk, hogy Velencében nem olaszul, hanem magyarul beszélnek, annyian voltak ott hazánk fiai, lányai. Kis csecsebecséket vásároltunk a családunknak. Az eső miatt elmaradt az esti szabadtéri koncert, habár a székeket reménykedve kihelyezték, így hiányoltuk az olasz dallamokat. Sajnáltuk az enyészetnek kitett házakat. Ma már sokszor elönti a víz a Szent Márk teret is sajnos. Ezen próbál segíteni a MOSE Project. Nem tudni, hogy milyen sikerrel, de a világ egy gyöngyszemmel kevesebb lenne Velence pusztulásával. (Aki csak teheti, és még nem látta, látogasson el ezekre a helyekre!) Aztán elköszöntünk,ég veled karnevál, ég veled Velence! De még viszszajövünk. Placskó Klára Kezdőhang, avagy Díszben a Díszteremben január 21-én a putnoki kulturális színtéren már hagyományosnak számító Kezdőhang elnevezésű irodalmi zenés rendezvény rendhagyó módon a Putnoki belvárosi funkcióbővítő település rehabilitáció elnevezésű ÉMOP-3.1.2/d azonosító számú projekt keretein belül felújított polgármesteri hivatal dísztermében került megrendezésre. A projekt Díszben a Díszteremben elemének méltó keretet biztosított a rendezvény, amely egy olyan színvonalas irodalmi és zeneest volt, ahol putnoki kötődésű írók, költők, művészek részvételével nívós irodalmi művek és zenés, táncos előadások várták a meghívottakat. Érdekes színfoltja volt az estnek Tarr Levente építész megszólalása, aki számára kedves épületeket mutatott be a jelenlévőknek. Különleges film etűdöt láthatott a közönség Szendrey Júlia ötlete alapján, az operatőr Icsó Lajos volt. Pár gondolat erejéig az informatika és a művészet kapcsolatáról hallhattunk ifj. Fónagy Istvántól. (Decemberi számunkban a Kezdőhang írásunk Boldizsár Lilla tollából született.)

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából

A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 4. szám 2013. július-augusztus Ingyenes A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Putnok város közéleti lapja

Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám 2012. június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!

Részletesebben

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre

Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött, és. Közel négyszázan mentek el rákszűrésre XXIV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2014. március Az idei farsangnak is voltak vidám pillanatai Fotó: TH Bár az idei i farsang március 4-én, húshagyó h keddel befejeződött,

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János)

SZABOLCS HÍRADÓ. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. MÁRCIUS Ára: 120 Ft A legrövidebb hónap A február az év legrövidebb hónapja. 28 nap alatt kell megoldani

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Séta a kultúrgyárban a magyar kultúra napján

Séta a kultúrgyárban a magyar kultúra napján 2012. január 27. IV. évfolyam 1. szám www.ozdikorkep.hu Visszatekinto Séta a kultúrgyárban a magyar kultúra napján zmúltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Harmincöt centi hó hullott

Harmincöt centi hó hullott XIX. évf. 4. szám 2010. február 3. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Nem voltak járhatatlan utak Harmincöt centi hó hullott A hét végi rendkívüli havazás miatt

Részletesebben

GÉPKEZELÕ tanfolyam indul OKJ-s Targoncavezetõi, OKJ-s Emelõgép kezelõi, OKJ-s Földmunkagép kezelõi KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas! 2015.04.08. (szerda) 17:00-kor NKH-S GÉPKEZELÕI JOGOSÍTVÁNY megszerzéséhez

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk.

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk. MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 2. szám 2015. február 15. 2015 /02 02. oldal 03. oldal MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁS 06. oldal NEMZETKÖZI KONFERENCIA Emlékezzünk csendes gyertyagyújtással

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése XXVIII. évf. 2. szám 2015. február Az önkormányzat havi magazinja Fotó: Gáti Kornél Idősek parkja óvodai BEÍRATÁS Nyári PrograMTERVEK Társasházak korszerűsítése TARTALOM XXVIII. évf. 2. szám 2015. február

Részletesebben

Megnyílt a cserkészkiállítás

Megnyílt a cserkészkiállítás XVIII. évf. 39. szám 2009. október 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Gödöllő a cserkészközpont Megnyílt a cserkészkiállítás Október 20-án, kedden nyílt meg

Részletesebben