BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján."

Átírás

1 1 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján C Plusz Fesztivál, július 9. Készítette: Calidus Kft. 5000, Arany J. u /3.

2 2 1. Terv célja A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével meghatározni a C Plusz Fesztivál rendezvény biztonsági, azon belül - egészségbiztosítási, - köztisztasági, higiéniai, - tűzvédelmi, - baleset- és munkavédelmi, - katasztrófavédelmi előírásait. 2. Terv hatálya A terv hatálya kiterjed az Esti- Party Kft. (5000, Ostoros u. 1/B.) szervezésében megtartandó C Plusz Fesztivál elnevezésű zenés, táncos rendezvényre és azok résztvevőire. Rendező szerv: Esti- Party Kft. 5000, Ostoros u. 1/B. Képviselője: Lados Károly Rendezvény szervezője, elérhetősége: Esti- Party Kft. (5000, Ostoros u. 1/B.) C Plusz Fesztivál felelős főszervező: Lados Károly Tel.: / Rendezvény helyszíne 5000, Tiszaliget hrsz.: 9698, 9700/1, 9691/19.

3 3 4. A C Plusz Fesztivál elnevezésű zenés, táncos rendezvény általános leírása: augusztus ig a, Tiszaliget hrsz.: 9698, 9700/1, 9691/19. alatti területeken kerül megrendezésre a C Plusz Fesztivál, az Esti- Party Kft. (5000, Ostoros u. 1/B.) szervezésében. A rendezvény alapterülete: m 2 A rendezvényre naponta legfeljebb 4000 fő engedhető be. A rendezvény helyszíne 3,5m hosszú, 2,5 m magas mobil kerítéssel lesz körbezárva minden oldalról. A helyszínen egy nagysátorban, egy közepes- és 2db kissátorban lesznek a zenés rendezvények. A helyszín őrzését az EU- SEC Team Kft. (5000, Kossuth tér 10/c.) fogja ellátni a rendezvény ideje alatt, naponta óráig 39 fővel, óra között minimum 10 fővel. A biztonsági személyzet és a szervező stáb beosztása, feladatköre a mellékelt Biztosítási Tervben (készítő: EU- SEC Team Kft.) megtalálható. A biztonsági szolgálat kapcsolattartója: Barna Norbert (70/ ) A rendezvény ideje alatt folyamatos mentőszolgálati jelenlét lesz biztosítva. Mentőszolgálati kapcsolattartó: Pavelcze László (70/ ) A rendőrség részéről fokozott járőr szolgálatra kerül sor a helyszínen és annak környékén. Rendőrségi kapcsolattartó: Fürj János rendőr őrnagy (30/ ) Tűzoltósági kapcsolattartó:.. ( ) (később kerül pontosításra) Katasztrófavédelmi kapcsolattartó: Pavelcze László (70/ ) Az önkormányzat részére a rendezvény bejelentése megtörtént, a területfoglalási, a zajhatárérték növelési engedéllyel a szervezők rendelkeznek.

4 4 A Jász- Nagykun- Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel történt egyeztetés alapján a higiéniai feltételek a kihelyezett mobil wc-k, valamint kézmosási lehetőség biztosításával kerülnek betartásra. A helyszínre érkező vendéglátó egységek ivóvíz ellátása biztosított (erre a célra ideiglenesen, a 2 db öltöző-fürdő konténer melletti földfeletti tűzcsap igénybe vehető!). 40 db egyszemélyes és 1db mozgás korlátozott mobil WC lesz a helyszínen. A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajza (mellékletben), befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje A létesítmény területére történő belépés, valamint kilépés is a főbejárat 3x3 méteres kapuin keresztül történik. A VIP vendégek beengedése a helyszínrajzon megjelölt (16. számú, 3 méter széles) kapun keresztül történik. A rendezvényre való belépést az aktuális személyzet köteles megakadályozni, ha az adott rendezvényen a létszám elérte a maximális befogadóképességként meghatározott létszámot. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A rendezvény azonnali leállítására kijelölt személy utasítása alapján a biztonsági vezető köteles a létesítmény területét haladéktalanul kiüríttetni a biztonsági személyzettel. Minden lebonyolításban közreműködő, illetve a rendezvény területén tartózkodó személy kötelessége az általa észlelt veszélyre a rendezők, szervezők figyelmét felhívni. A beléptető pont általános feladata: jegyek ellenőrzése, meghívók, belépési engedélyek ellenőrzése, az érkezők regisztrálása, szükség esetén biztonsági ellenőrzés végrehajtása, a beviteli tilalom alá eső tárgyak ideiglenesen elzárt tárolásba vétele, őrzése, visszaszolgáltatása, közbiztonságra különösen veszélyes, vagy pirotechnikai eszköz, fegyver, bódító hatású készítmény vagy szer észlelése esetén a hatósági intézkedés kezdeményezése, a látogatók beléptetése, karszalaggal történő ellátása, a mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak biztosítása, a közönség tájékoztatása, kiürítés esetén továbbá a rendezvény befejezését követően a közönség eltávozásának segítése.

5 5 A beléptető ponton a beléptetéskor végrehajtható ellenőrzés módja A fesztivál látogatói a főbejáraton keresztül belépődíj megfizetése ellenében léphetnek a fesztivál területére. Meghívó, azonosítás, belépési jogosultságról meggyőződés. Életkort igazoló okmány felmutatásának kérése amennyiben indokolt személyazonosság és életkor ellenőrzése. Csomag tartalmának ellenőrzése a testi sérülés okozására alkalmas, vagy más, beviteli tilalom alá eső tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében. A beléptetés megtagadása A beléptetés megtagadására kerül sor különösen: Meghívó vagy hamis, hamisított meghívóval érkező személy esetén. A belépésre jelentkező az életkor igazolására irányuló felhívásnak nem tesz eleget, vagy más személy okmányával kívánja magát igazolni. Csomagtartalom és/vagy ruházat ellenőrzést az érkező elutasítja. Az ellenőrzés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását észleli. Hatósági intézkedés válik szükségessé: közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer, fegyver, kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén. A fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása A fiatalkorú vendégeket a vendéglátóhelyeken szeszes itallal kiszolgálni tilos! A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok A rendezvény területére tilos bevinni: közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cmt meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli), a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz ( különösen: ólmosbot, boxer), a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray), az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat), az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),

6 6 az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek), lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert, pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert, gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.), kábító- vagy kábító hatású szert, alkohol tartalmú italokat, üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, befőtt, stb.), 1,5 liternél nagyobb műanyagpalackos üdítőitalt, vizet, háziállatot (pl. macska, kutya) A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása A beviteli tilalom alá eső dolgokat amennyiben annak birtoklása szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít meg a beléptető ponton a biztonsági szolgálat átvételi elismervény ellenében megőrzésre átveszi, azt a birtokos részére az elismervény ellenében távozáskor visszaszolgáltatja. A vissza nem vett dolgok esetében a biztonsági szolgálat a talált tárgyakra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A talált tárgyak kezelése A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági szolgálat a beléptető ponton a találótól átvételi elismervény ellenében átveszi, őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi. Kilépés a rendezvény helyszínéről A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda a jegy és a sértetlenül viselt karszalag bemutatásával a bent tartózkodási jogosultságának ideje alatt visszatérhet. Az elveszett, sérült, szakadt karszalagot a szervezők nem pótolják. A be- és kilépést a szervező a biztonsági szolgálat közreműködésével regisztrálja, hogy a létszámváltozás folyamatosan figyelemmel kísérhető legyen. A visszatérő személy ismételt biztonsági ellenőrzés alá kerülhet.

7 7 A rendezvény maximális résztvevői létszámát a létesítmény területe, a rendezvénysátrak nagysága, nyílásfelületeinek mérete és a menekülési útvonalak figyelembevételével a kiürítés számításban kerül meghatározásra. A rendezvényeken maximálisan résztvevők létszáma alább részletezve. A kiürítési számításban meghatározott befogadóképességet a rendezvényen beléptetést végző biztonsági személyzet felügyeli és tartja be, akiket a rendezvény szervezője ellenőriz. A rendezvényre naponta legfeljebb 4000 fő látogató engedhető be. Mentési, tűzoltási bejáró: a 10. és 16. számú kapu szolgál mentési, tűzoltási bejáróként. A tűzoltó gépjárművek oltóvíz vételi lehetőségét biztosító tűzcsapok: A rendezvény 100méteres körzetén belül a Tiszaligeti sétány mentén 5db, NA 100-as földfeletti tűzcsap található - a 16. kapunál és a vele szemközti parkolóban, - a 10. és 16. kapu között,a helyszínrajzon jelölt helyen, - a rendezvény Főbejáratának vonalában (Vészkijárat), - a Tiszaligeti Strandfürdő parkolójában. A szabadtéri rendezvényen készenlétben tartandó tűzoltó készülékek: a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 13 A teljesítményű, (a 18-as számú C+ Színpad sátorban elhelyezendő nagyszínpad védelmére: 2db, a sátor alapterülete alapján: 3db, Σ:4db; a 13-as számú Amadeus Rádió Színpad sátorban elhelyezendő nagyszínpad védelmére: 1db, a sátor alapterülete alapján: 2db, Σ:3db; a 4-es számú Ifjúsági Rock Színpad és a 8-as számú DJ. Színpad sátrakban elhelyezendő színpadok védelmére: 1-1db, a sátrak alapterülete alapján: 1-1db, Σ:2-2db) b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 13 A teljesítményű, (öltözőnként 1-1 db, Σ:4db) c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű (Σ: 20db) a rendezvény területén összesen 35db, 13A 89 B oltás teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

8 8 A létesítmény és a rendezvénysátrak befogadóképessége: A szabadtéri tömegrendezvény veszélyeztetett területeit, valamint a kiürítendő terület nagyságát az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal történt előzetes konzultáció alapján került meghatározásra a rendezvénysátrak alapterülete A veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének kiürítését kell biztosítani az előírt normaidőn belül. A sátrak szélessége 12m + 40m = 52m útvonal hossz, 16 méter/perccel számolva, 4 perc alatt 64 métert lehet megtenni, így a veszélyeztetett terület 40 méteres körzetének kiürítése az útvonalhossz alapján biztosított. A kiürítés számítást az alábbi helyszínekre szükséges meghatározni: Rendezvénysátrak: A helyszínen 4 db sátor lesz felállítva: A 18-as számú C+ Színpad sátor mérete: 15méter x 80méter kialakítása alapján szabadtér*. A 13-as számú Amadeus Rádió Színpad sátor mérete: 15 méter x 40 méter kialakítása alapján szabadtér*. A 4-es számú Ifjúsági Rock Színpad -ot és a 8-as számú DJ. Színpad -ot tartalmazó sátrak mérete: 15 méter x 20 méter kialakításuk alapján szabadterek. Színpadok: A 18-as számú C+ Színpad sátorban elhelyezendő nagyszínpad mérete: 8 m x 10 m. A 13-as számú Amadeus Rádió Színpad sátorban elhelyezendő színpad mérete: 8m x 6m. A 4-es számú Ifjúsági Rock Színpad sátorban elhelyezendő színpad mérete: 6m x 4m. A 8-as számú DJ. Színpad sátorban elhelyezendő színpad mérete: 6m x 2m. A létesítmény területén 20db vendéglátást szolgáló, valamint a 3-as és a 8-as sátrak mellett 2-2db öltöző funkciójú faház kerül elhelyezésre, a sátraktól legalább 14m távolságra. *A rendezvény sátrak a katasztrófavédelmi kirendeltséggel történt egyeztetés alapján szabadtérnek minősülnek, figyelembe véve, hogy a sátrak egy hosszanti és egy keresztirányú oldalról nyitottak.

9 9 A sátrak egy hosszanti és egy keresztirányú oldalán NEM KERÜLHET FELHELYEZÉSRE PONYVA! A 4-es számú Ifjúsági Rock Színpad -ot és a 8-as számú DJ. Színpad -ot tartalmazó sátrak kiürítés számítása: A sátrak mérete: 15 méter x 20 méter kialakításuk alapján szabadterek, területükön tartózkodó személyek várható létszáma: fő. Nyílások összes szélessége x = 6 méter (2db 3m széles kijárattal- 10-es kapu, vészkijárat- számolva!) t1b = N / (k*x) = 500 / (41,7*6)=1,998 perc < tmeg = 4,0 perc tehát megfelel A 13-as számú Amadeus Rádió Színpad tartalmazó sátor kiürítés számítása: A sátrak mérete: 15 méter x 40 méter kialakítása alapján szabadterek, területén tartózkodó személyek várható létszáma: 1000 fő. Nyílások összes szélessége x = 9 méter (3db 3m széles kijárattal -főbejáratszámolva!) t1b = N / (k*x) = 1000 / (41,7*9)=2,66 perc < tmeg = 4,0 perc tehát megfelel A 18-as számú C+ Színpad sátor mérete: 15méter x 80méter kialakítása alapján szabadtér, területén tartózkodó személyek várható létszáma: 2500 fő (a 16-os kapu, D-Ny-i és É-Ny-i kapuk, valamint a 14-es átjáró szélessége alapján!). Személyek száma N = 2500 fő!!!!!!!! Ajtók összes szélessége x = 1x3m (16-os kapu)+ 3x4m (D-Ny-i és É-Ny-i kapuk, 14-es átjáró)= 15 méter ahol: t1b = N / (k*x) = 2500 / (41,7*15)=3,996 perc < tmeg = 4,0 perc tehát megfelel

10 10 A zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve: Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább mm legyen. Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen. Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet. A helyszínrajzon jelölt helyeken melyek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel történt egyeztetés alapján kerültek meghatározásra összesen 25 méter szélességben kerülnek kijelölésre a meneküléskor figyelembe vett kijáratok. A terület elhagyására meghatározott időtartam: 4 perc. A rendezvény teljes területén tartózkodó személyek maximális létszáma: 4000 fő. Személyek száma N = 4000 fő Ajtók összes szélessége x = 1x4m+ 4x3m + 3x3m (Főbejárat)= 25,0 méter ahol: t1b = N / (k*x) = 4000 / (41,7*25,0)=3,83 perc < tmeg = 4,0 perc tehát megfelel A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.

11 11 A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni. A m 2 alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről tömegtájékoztatás gondoskodnia kell. Az irányítási pont a 10-es kapu mellett elhelyezésre kerülő EÜ- központnál lesz kialakítva, ahol 10db katonai sátor is felállításra kerül. Az irányítási ponton tartózkodó személyek listája a rendezvény megtartása előtti héten kerül pontosításra. A szabadtéri rendezvény területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén. Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A rendezvényen ülőhelyek (sörpadok) elhelyezése csak a vendéglátó egységek közelében tervezett! Többsoros, nézőtér jellegű elrendezés nem lesz, a sörpadok rögzítése nem indokolt! A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt. Szabadtéri rendezvény menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. Szabadtéri rendezvény menekülési útvonalain éghető anyag elhelyezése tilos!

12 12 Szabadtéri rendezvény menekülési útvonalain elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére. A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása: A helyszín őrzését az EU- SEC Team Kft. (5000, Kossuth tér 10/c.) fogja ellátni a rendezvény ideje alatt, naponta óráig 39 fővel, óra között minimum 10 fővel. A biztonsági személyzet vezetője: Barna Norbert (70/ ) A biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k). A biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése kötelező. A rendezvény helyszínén levő megafon berendezéssel (áramkimaradás esetén) a rendezvényen részt vevő vendégek tudtára kell adni (pánik elkerülésével), hogy a rendezvény helyszíne kiürítésre kerül. Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál.

13 13 A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembe vételével történik. Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges. A tűz észlelésekor azonnal jelzi az irányítási pontnak az eseményt. Az irányítási ponton tartózkodó tűzoltó elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a létesítmény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából. Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt ( járőröznek ), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a létesítmény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek. Tűz esetén értesíti(k) a vendégeket, valamint telefonon a tűzoltóságot. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek tűz észlelése esetén mobiltelefonon azonnal felveszik a kapcsolatot Jász- Nagykun- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000, József Attila u. 14. Tel.: 56/ ) ügyeletével. A biztonsági személyzet vezetője tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a Jász- Nagykun- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletének az eseményt a 105 TELEFONSZÁMON. Riasztja az épületben tartózkodókat a helyileg lehetséges módon kihangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve a kiürítés végrehajtása céljából.

14 14 A tűz észlelése esetén hangjelzéssel kihangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését. A biztonsági személyzet létszáma: A helyszín őrzését az EU- SEC Team Kft. (5000, Kossuth tér 10/c.) fogja ellátni a rendezvény ideje alatt naponta ig 39 fővel, között minimum 10 fővel. A biztonsági személyzet és a szervező stáb beosztását, feladatkörét a mellékletben szerepeltetem. Az egészségügyi biztosítás feltételei A rendezvény ideje alatt bármelyik vendég rendező feliratú karszalagot viselő munkatárs segítségével tudja értesíteni a helyszínen ügyeletet ellátó Rescue24 Nemzetközi Önkéntes Tűzoltó- Kutató- Mentőcsapat tagjait. Vész esetén rádión vagy mobiltelefonon az alábbi személy értesítendő: Pavelcze László (70/ ) A helyszínen lévő mentőcsoport ügyeletet lát el, szükség esetén a szolnoki mentőállomást riasztják, akik súlyos baleset esetén a sérültet a Jász-Nagykun- Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetbe (5000, Tószegi út 21.) szállítják. A C Plusz Fesztivál elnevezésű rendezvényen az ételt és italt biztosító, kitelepüléses vendéglátó egységek maguk gondoskodnak az engedélyükről, a szervezők a rendezvény kezdetekor ellenőrzik a hatósági igazolásaikat, engedélyeiket. Felhívjuk a figyelmüket a rájuk vonatkozó előírások betartására. A rendezvény helyszínén 41 db WC-kabin (egyszemélyes mobil WC) található. A rendezvény helyszínén több ponton mobil szemetes kerül elhelyezésre, amelyekbe a hulladékgyűjtésre nylonzsákot tesznek. A tárolókat a takarítószemélyzet folyamatosan üríti, azokat egy adott helyre összegyűjti, az ott kihelyezett konténerekbe dobja, majd a rendezvény végén gondoskodnak annak megfelelő elszállításáról.

15 15 A viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv: (Vendégek részére az Információs Levélhez csatolva, illetve linkelve) BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT VÉSZ- ÉS KATASZTRÓFAHELYZEKETEK KEZELÉSÉRE Tájékoztatónk legelején felhívjuk a kedves résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvény napjára, az Országos Meteorológiai Szolgálat által előre jelzett időjárási viszonyokat komolyan vegyék figyelembe és nagy odafigyeléssel készüljenek fel az eseményen való részvételre. A továbbiakban, kérjük, olvassák el a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Intézkedést (jelen dokumentum), mely hasznos információkat tartalmaz a rendezvényen való biztonságos részvétel szempontjából. Mit nevezünk katasztrófa helyzetnek? Olyan szélsősége időjárási és egyéb körülmények bekövetkeztét, amely súlyosan veszélyezteti a rendezvényen résztvevők testi épségét. Ilyenek pl. az orkán erejű szél (100 km/h-t elérő vagy meghaladó sebességű hurrikán, esetleg tornádó), a földrengés, a nagy csapadéktartalommal érkező kiadós vihar, a tűzeset, illetve a túlságosan forró levegőhőmérséklet. Mi a teendő katasztrófa helyzet esetén? A rendezvényen részt vevők biztonsága érdekében mindenki köteles a Rendezők, biztonsági személyzet utasításait betartani. A Rendezők utasításait a műsorvezető mondja be a színpadi hangosításon, illetve független hangosbemondón (Megafon) keresztül. 1. A Rendezők utasításait minden résztvevő a saját és környezetében levő személy biztonsága érdekében köteles betartani. 2. Az utasításokat pánikhangulat-keltés nélkül, lehetőség szerint higgadtan és a helyszínen levő rendezők irányítása mellett kell végrehajtani. 3. A felnőttek az esetleges kimenekítés során szükség szerint elsőbbséget kell, hogy adjanak a kisgyermekeknek, gyermekeknek és a mozgásukban korlátozott, esetleg láthatóan beteg vagy rossz egészségi állapotban levőknek, valamint a hölgyeknek.

16 16 I. Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén? 1. A Rendezők utasításai szerint a területen lévő vendégeknek a programokban való részvételt, étkezést és mindennemű, a rendezvény normál menetéhez kapcsolódó tevékenységet abba kell hagyniuk és a vendéglátó illetve szórakoztató sátrakat, majd a rendezvény területét - a helyben segítő rendezők és biztonsági személyek (Biztonsági Szolgálat munkatársai) - irányítása mellett el kell hagyniuk. E tekintetben elsősorban a Rendezők utasításai szerinti helyszínekre, szabad területekre vonulnak a vendégek. A létesítmény területe négy oldalról elhagyható, valamennyi oldalon legalább 3 méter szélességű kijárat és út áll rendelkezésre a rendezvény területének elhagyásához. 2. A sátrak, illetve fás területek elhagyása után minden vendég a szabadteret körülvevő utak felé haladjon a kiépített útvonalakon. 3. A katasztrófahelyzet elmúlását a Rendezők jelentik be. Ameddig ez nem történik meg, a területre a résztvevők nem mehetnek vissza. II. Mi a teendő tűz esetén? A tűz szabadtéren szabályozatlanul és gyorsan terjedhet, különösen nagy szél esetén. A hőhatás figyelembevételével a tűz életveszélyes égési sérüléseket okozhat. Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott levő porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és rádión értesíti a biztonsági személyzet vezetőjét. III. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén? 1. Amennyiben a rászorult eszméleténél van és járóképes, úgy kérjük, keresse fel a legközelebbi szolgálatot teljesítő ügyeletest, szervezőt és kérjen segítséget (a rendezvény területén 1 db elsősegélynyújtó sátrat állítunk fel és bocsátunk vendégeink rendelkezésére). Az ott szolgálatot teljesítő munkatársunk értesíti a területen készenlétben állomásozó mentőszolgálatot. Szükség esetén a Mentőegységek azonnal a helyszínre érkeznek és megkezdik a rászorult ellátását.

17 17 2. Amennyiben a rászorult nincs abban a helyzetben, hogy saját maga intézkedjék a segélykérésről, a hozzá legközelebb levő vendég köteles a legközelebbi rendezőhöz és/vagy biztonsági emberhez fordulni segítségért. 3. Balesetet szenvedett, magatehetetlen, esetleg ájult sérültet megmozdítani tilos! Szükség esetén, szájon át történő lélegeztetést alkalmazhat az elsősegélyadásban jártas vendég. 4. Rosszullét következtében ájult rászorultat az elsősegélyben jártas személyek stabil oldalfekvő helyzetbe tehetik majd szükség szerint szájon át történő lélegeztetést alkalmazhatnak, míg társuk ezzel párhuzamosan értesíti a készenlétben álló mentőegységeket a helyzetről. IV. Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén? Rosszullét, napszúrásos tünetek, kiszáradás érzete esetén forduljon a területen tartózkodó mentőegységekhez a szervezők segítségével. A résztvevők ideiglenes védelmére kijelölt, számításba vehető építmények - Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, Tiszaliget ÉRTESÍTENDŐK LISTÁJA Rendezvény szervezője, elérhetősége: Esti- Party Kft. (5000, Ostoros u. 1/B.), felelős főszervező: Lados Károly Tel.: / Rendezvény helyszíne: 5000, Tiszaliget hrsz.: 9698, 9700/1, 9691/19. Területileg illetékes rendőrkapitányság: Rendőrkapitányság 5000, Dr. Sebestyén krt. 5. Tel.: 56/

18 18 Területileg illetékes tűzoltóság: Hivatásos Tűzoltóság 5000, József Attila u. 14. Tel.: 56/ Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete: Jász- Nagykun- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000, József Attila u. 14. Tel.: 56/ Területileg illetékes mentőszolgálat: Mentőállomás 5000, Széchenyi krt. 6. Tel.: 56/ Mellékletek: Programtervezet Tűzvédelmi Szabályzat Helyszínrajz

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 rendezvény Készítette: Pfeffer József 7030 Paks, Dobó u. 8.

Részletesebben

III. ESTERHÁZY BAROKK ÉTELFŐZŐ FESZTIVÁL Fertőd, 2015. augusztus 13-15. BIZTONSÁGI TERVE

III. ESTERHÁZY BAROKK ÉTELFŐZŐ FESZTIVÁL Fertőd, 2015. augusztus 13-15. BIZTONSÁGI TERVE III. ESTERHÁZY BAROKK ÉTELFŐZŐ FESZTIVÁL Fertőd, 2015. augusztus 13-15. BIZTONSÁGI TERVE BEVEZETÉS A III. Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál egy kulturális, gasztronómiai és turisztikai fesztivál. A rendezvény

Részletesebben

VITSPORT Sárkányhajó Kupa Tiszaújváros, 2015. szeptember 4-6.

VITSPORT Sárkányhajó Kupa Tiszaújváros, 2015. szeptember 4-6. VITSPORT Sárkányhajó Kupa Főszervező: TISZAÚJVÁROSI VÍZI SPORTEGYESÜLET Főszervező VITSPORT tag partnere: SINERGY KFT. Szakmai partner: VILLAMOSENERGIA-IPARI SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ SPORTÁGI BIZOTTSÁG Kérjük,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE

Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség 4. Szent György napi lovasünnep Tatán lóés lovasáldással, továbbá a Magyar Rodeo Egyesület Western Lovasverseny és Bika Rodeo elnevezésű rendezvényének

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK BIZTONSÁGI TERV I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: 2015. 06. 11.- 2015. 06. 14. HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: 2015. 06.

Részletesebben

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZET

TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZET S Z E N T I S T V Á N E G Y E T E M YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZET SZAKDOLGOZAT Krupp Márton Tűzvédelmi szakmérnök szak Levelező tagozat 2012 S Z E N T I S T V

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO 2015 A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen Általános üzemelési és működési szabályzat előírásai,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján Jogi segédlet a rendezvények szervezéséhez Az egyetemek és főiskolák által megrendezésre kerülő rendezvények általánosságban nem esnek a tárgyban alkotott jelenleg is hatályos jogszabályok alkalmazási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sóti Kálmán. Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sóti Kálmán Jogi és igazgatás V. A szabálysértési jog különös rész 1. A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben