ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam augusztus 23. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM"

Átírás

1 18. szám 128. évfolyam augusztus 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti székházába történő be- kiléptetés és a benntartózkodás rendjéről. 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú rendszerének használatáról. 44/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 2. sz., az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 3. sz., és az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 2. sz. módosításának hatályba léptetéséről. 45/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az 1/2012. (MÁV. Ért. 1.) Társasági szol. - elnök-vezérigaz gatói utasítás a Beszerzés Támogató Egységes Informatikai Rendszer használatáról szóló utasítás 1. sz. módosításáról. 46/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az E. 1. sz Utasítás 6. sz. módosításának hatályba léptetéséről. 2/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) GVIGH számú gazdasági vezérigazgatói-helyettesi utasítás a 21/2004. (VII.16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata c. utasítás 9. sz. módosításáról (egységes szerkezet). Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények. Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése /2013. (VIII. 23. MÁV ÉRT. 18.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV MAGyAR ÁLLAMVAsUTAk zártkö- RűEn Működő RÉszVÉnyTÁRsAsÁG 1087 BUdApEsT VIII. kerület, könyves kálmán körút szám ALATTI székházába TöRTÉnő BE- kilépte- TÉs És A BEnnTARTózkOdÁs REndjÉRőL. 1.0 UTAsíTÁs CÉLjA Utasítások A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székházába történő be- és kiléptetés, valamint az épületben tartózkodás rendjének szabályozása, a fokozott biztonsági és vagyonvédelmi követelményeknek érvényesítése érdekében. 2.0 hatály És FELELőssÉG MEGhATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás területi hatálya kiterjed a Székháznak, valamint a Székházhoz tartozó 3 szintes mélygarázsnak a MÁV Zrt. és a Székházban elhelyezett más MÁV társaságok által használt területére Az utasítás személyi hatálya kiterjed - a MÁV Zrt. és a MÁV leányvállalatok közötti albérleti szerződés alapján - a MÁV Zrt. és más MÁV társaságoknak a Székházban elhelyezett, vagy ott ideiglenesen tartózkodó munkavállalóira, továbbá e szervezetekhez érkező és ott tartózkodó ügyfelekre, látogatókra, vendégekre.

2 1914 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám 2.2. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős üzemeltető: a Székház építészeti, épületgépészeti, biztonsági üzemeltetését, a székházhoz kapcsolódó épület-fenntartási szolgáltatást nyújtó, a bérbeadó által megbízott vállalkozás: jelenleg a Dome Facility Services Group Kft. (Dome FSG Kft.) 3.0 Az UTAsíTÁsBAn használt FOGALMAk 3.1. székház: 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti irodaház MÁV Zrt. által bérelt területe székház tulajdonosa: Raiffeisen Ingatlan Alap, melynek nevében a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jár el Bérbeadó: a Székház tulajdonosa Bérlő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: MÁV Zrt.) kapcsolattartó: a bérbeadó és az üzemeltető, illetve a MÁV Zrt. között kapcsolattartásra kijelölt, a Székházban elhelyezett MÁV szervezetek helyett eljáró szervezet: a Székház üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. megbízásából a MÁV Vagyonkezelő Zrt., a Székház biztonságával kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság. A Bérbeadóval és az Üzemeltetővel történő kapcsolattartás hivatalos formája a pont szerinti Üzemeltetési naplóba történő bejegyzés kizárólagosan használt terület: a Székháznak a MÁV Zrt, valamint az általa felhatalmazott szervezetek, személyek (albérlők) által kizárólagosan használt területe Bérleményi kizárólagosan használt terület: a Székházon belül az egyes MÁV szervezetek - MÁV Zrt. és albérlői - által kizárólagosan használt területek Bérleményi közös terület: a Székházon belül a bérlő, illetve albérlők által nem kizárólagosan használt területek (folyosók, tárgyalók, teakonyhák stb.) 3.9. közösen használt terület: a Székház azon területe, amely a MÁV Zrt. és az általa felhatalmazott vasúti szervezetek, munkavállalók mellett más számára is hozzáférhető Védett helyiség: rendeltetésük miatt fokozott védelemmel ellátott helyiségek (titkos ügykezelés, pénztár, utaló szoba, szerverszoba). Amennyiben a pénztár, utaló szoba két helyiségből áll, a külső előtér nem minősül védett helyiségnek üzemeltetési napló: a Székház üzemeltetésével, műszaki állapotával kapcsolatos észrevételek rögzítésére szolgáló okmány, amely a központi ( A ) recepción van elhelyezve. A naplóba csak a MÁV Zrt. által megbízott, és a Bérbeadónak előzetesen megadott, a 3.4. pontban szereplő kapcsolattartók jogosultak bejegyezni Recepció: a Székház Könyves Kálmán körúti A és B jelölésű bejáratánál elhelyezett ki- és beléptető-, rendszámfelismerő-, épület-felügyeleti-, tűzjelző-, biztonságtechnikai-, videokamerás megfigyelő-, vészhívó-, kaputelefon rendszer kezelését végző, illetve jelzéseire reagáló, valamint más biztonsági feladatokat ellátó személyzet. A Székház Reguly Antal utca felőli bejárata az A bejárat, illetve recepció, a Székház Vajda Péter utca felőli bejárata a B bejárat, illetve recepció. A recepciós szolgálat recepciós és biztonsági személyzetből áll Rendkívüli esemény: minden olyan esemény, amely az épület rendeltetésszerű működését akadályozza, zavarja (pl. tűz vagy tűzveszély, közveszéllyel, robbantással történő fenyegetés) Munkaidő-nyilvántartó rendszer: az elektronikus beléptető rendszer modulja, amely - az elektronikus beléptető rendszer által rögzített adatok alapján - tartalmazza a rugalmas munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók Székházban való tartózkodásának időtartamát, a munkavállalóknak a bejáratoknál elhelyezett munkaidő terminálokon történő adatszolgáltatása alapján a Székházból történő eltávozás, munkanapokon a távollét jogcímét A székház hivatali nyitva tartása: munkanapokon órától óráig tart. A nyitva tartási időn kívül csak az A jelölésű recepció üzemel, csökkentett személyzettel. A nyitva tartási idő a ki- és beléptetés, a benntartózkodás, munkaidő-nyilvántartás ezen utasításban szabályozott rendjét nem érinti. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA: 4.1. A munkavállalók székházba történő be- és kilépésének rendje A Székház kizárólagosan használt területére gyalogosan, hivatali időben a Könyves Kálmán körúti A és B. jelölésű személybejáratokon, hivatali időn kívül az A jelölésű személybejáraton, a recepciós szolgálat

3 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1915 ellenőrzése mellett, az elektronikus beléptető rendszeren keresztül, beléptető kártya használatával lehet belépni, és távozni Állandó beléptető kártyával kell ellátni: a) A Székházban elhelyezett MÁV társaságok első számú vezetőit, helyetteseiket, a társaságok Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjait; b) a Központi Üzemi Tanács tagjait; c) a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjait; d) Kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek vezetőit; e) a MÁV Zrt. többségi tulajdonában lévő, és nem a Székházban elhelyezett leányvállalatok vezetőit; f) a Székházban dolgozó valamennyi munkavállalót; g) külön kérésre és indokolt esetben, nem a Székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen (heti több alkalommal) felkereső MÁV munkavállalókat Állandó beléptető kártyával rendelkezők a Székház közösen és kizárólagosan használt területén - a kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségek kivételével - korlátozás nélkül tartózkodhatnak, a MÁV szervezetek által kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségekbe (titkos ügykezelés, pénztár, szerverszoba) külön engedéllyel, a védett helyiségekbe történő belépésre érvényesített beléptető kártyával, vagy kísérettel léphetnek be. Az informatikai rendszerek, eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló, az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján fokozott és kiemelt biztonsági osztályba sorolt helyiségekbe történő belépésre az Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásait is alkalmazni kell. A minősített adatokat nyilvántartó TÜK helyiségre vonatkozóan a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott telephely biztonsági tanúsítvány további, illetve jelen utasításban meghatározottaktól eltérő biztonsági előírásokat tartalmazhat Munkanapokon óra előtt és óra után, munkaszüneti napokon a Székházban az alábbi vezetők írásban kiadott engedélyével lehet a Székházban tartózkodni: - a Székházban elhelyezett MÁV társaságok első számú vezetői és helyettesei, - a MÁV Zrt. menedzsment-támogatás vezetője, - a Székházban elhelyezett MÁV társaságok Működési és Szervezeti Szabályzatában vagy Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, a társaság irányítását (irányítási, funkcionális, társasági szintű támogató feladatokat) ellátó szervezetek vezetői. Az engedély, korlátozás nélküli belépésre és bent tartózkodásra, az A számú recepciós szolgálatra leadott, a vezető által aláírt csoportos engedéllyel is megadható. Az engedély tartalmazza: az engedélyes nevét, munkaszervezetének pontos megnevezését, irodaszámát, beléptető kártyájának számát, hivatali telefonszámát, az engedély érvényességének időpontját, vagy a visszavonásig érvényes megjelölést A pontban megjelölt döntési szintekhez tartozó vezetők korlátozás és engedély nélkül tartózkodhatnak a Székházban. E vezetők pont szerinti adatainak az A számú recepciós szolgálatra történő leadásáról, aktualizálásáról az illetékes Humánerőforrás Szervezetek gondoskodnak A Székházhoz tartozó mélygarázs gépkocsi lehajtóinál - a belépésre külön engedéllyel rendelkező kerékpárosok kivételével - gyalogosan belépni tilos A mélygarázs MÁV bérleményi területére a pont kivételével a) a MÁV szervezetek rendszámfelismerő rendszerben regisztrált gépjárműveivel, a jármű részére kijelölt számú parkolóhelyre, és b) a garázs sorompóját működtető beléptető kártyával rendelkező személyek által vezetett, a személyes használatú szolgálati gépjárműhöz rendelt számú parkolóhelyre lehet behajtani A szolgálati gépjárművek regisztráltatásával, a beléptető kártyának külön igény alapján a sorompók működtetésére történő kiterjesztésévek kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. megbízásából a MÁV Vagyonkezelő Zrt. jár el. Állandó beléptető kártya használatával a mélygarázsba csak olyan gépjárművel lehet behajtani, melynek parkolóhelye biztosított Parkolni csak a gépjármű, illetve a kerékpárok, motorkerékpárok részére kijelölt parkolóhelyen lehet. Tilos a parkolás a mélygarázs közlekedő útjain, a lezárt vagy használaton kívüli parkolóhelyek előtt. A parkoló gépkocsikat zárva kell tartani Gépjárművel, kerékpárral történő érkezés esetén a garázson belül a liftelőterek bejáratánál elhelyezett terminál regisztrálja a belépés, és távozáskor a kilépés időpontját. Ezért kilépéskor a beléptető kártyát ismételten használni kell. A recepcióknál elhelyezett terminálokat kell használni (a forgóvilla működtetésével együtt), ha a munkavállaló a távollét jogcímét is rögzíteni kívánja. Ez esetben kilépéskor a garázsban elhelyezett terminált nem kell használni ügyfelek, vendégek, nem a székházban dolgozó vasutas munkavállalók (a továbbiakban vendég(ek) be- és kilépésének, idegen gépjárművek parkolásának rendje

4 1916 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám Állandó beléptető kártyával nem rendelkező vendégek a székház recepciós szolgálatánál történő bejelentkezés után, vendégkártyával léphetnek be a Székházba. Vendéget a Székház nyitvatartási idején kívül (munkanapokon óra között és munkaszüneti napokon) csak kivételes esetben, a pontban megjelölt vezetők engedélyével lehet fogadni. A vendégkártya a belépés napján óráig érvényes A vendégkártyát a vendég személyazonosságának ellenőrzése, a személyazonosításra alkalmas okmánya típusának (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, MÁV felügyeleti igazolvány, MÁV- START vasúti utazási un. arcképes igazolvány), az okmány számának, a vendég és a fogadó személy nevének, parkoló igénybevétele esetén a gépjármű rendszámának számítógépes rögzítése után, a recepciós szolgálat adja ki. Értelemszerűen ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Székházban elhelyezett munkavállaló beléptető kártyával átmenetileg nem rendelkezik Állandó beléptető kártyával nem rendelkező, a Székházba érkező vasutas munkavállalók részére - a 8. szint kivételével - az épület valamennyi szintjére érvényes (vendégkártya 1.), más vendégek részére csak a fogadó személy szintjére történő belépésre jogosító vendégkártyát kell kiadni (vendégkártya 2.) A 8. szintre érkező vendégnek erre a szintre is érvényes vendégkártya csak a fogadó személy előzetes hozzájárulásával adható ki A vendégkártya kiadása előtt meg kell győződni a vendég fogadásának készségéről. Amennyiben a vendég által keresett személy nem tartózkodik az épületben, és a vendéget a helyettesítésére kijelölt munkavállaló nem fogadja, a vendégkártya kiadását el kell utasítani A MÁV szervezetek orvosi rendelőjébe a Székház külső bejáratán kaputelefonon történő bejelentkezés után lehet belépni. A Székházba állandó beléptetési kártyával rendelkező munkavállalók és az üzemegészségügyi szolgálat dolgozói a beléptető kártya használatával a beléptető rendszeren keresztül is beléphetnek. Beléptetés nélkül, a Székház B jelölésű személybejáró előteréből lehet belépni a beléptető rendszer előtt lévő helyiségekbe (Pl. Igazgatás és Ügyvitel, Dokumentációs Központ és Könyvtár, Szabványtár.) Az utóbbi helyiségekbe érkező vendégek részére, kizárólag a földszinti mosdóba történő bejutáshoz vendégkártyát kell kiadni. Egy beléptető (vendég-) kártyával a 4.4. pontban szabályozott csoportos beléptetés kivételével csak egy személy léphet be, illetve ki! A 4.3. pont és a közbeszerzési, pályázati ajánlatot benyújtó vagy közbeszerzési-, pályázati tárgyalásra, tervtárgyalásra érkező vendégek kivételével a fogadó személy köteles a vendég fel- és lekíséréséről gondoskodni. Közbeszerzési-, pályázati tárgyalásra, tervtárgyalásra érkező vendégek érkezéséről a tárgyalás tárgyá-nak, időpontjának és helyszínének megadásával, a recepciós szolgálatot előzetesen tájékoztatni kell. A recepciós szolgálat a beléptető kártyát a tárgyalás helye szerinti szintre adja ki A pont rendelkezésétől eltérően az állandó beléptető kártyával nem rendelkező vasutas munkavállalók arcképes igazolványuk felmutatásával, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványuk felmutatásával, - vendégkártya kiadása után - a 8. szint kivételével - kíséret nélkül léphetnek be a Székház kizárólagos használatú területére, illetve ott kíséret nélkül tartózkodhatnak A vendégkártyát a kilépésnek a recepciós szolgálatnál történő regisztrálásakor a rendszer bevonja. A gépjárművel távozó vendégnek a kártyáját le kell adni a recepciós szolgálatnak, illetve a recepciós szolgálatnak azt át kell venni. A kártya leadásáért a fogadó személy is felelős Az állandó beléptető kártyával rendelkező munkavállalók 6 éven aluli gyermekei, vendégkártya kiadása és regisztrálás nélkül a munkavállaló jelenlétében, folyamatos felügyelete mellett léphetnek be, és tartózkodhatnak a Székházban A a) pontban megjelölt vezetőkhöz, a MÁV szervezetek Központi Üzemi Tanácsainak elnökeihez és a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójához érkező vendégeket szállító gépjárművek a jármű ideiglenes időtartamú - a belépés napján óráig érvényes - regisztrálásával hajthatnak be a Székház garázsába. Külföldi tárgyalópartner (vendég) érkezése esetén a behajtást a pontban felsorolt vezetők engedélyezik. Parkolni a MÁV szervezetek részére fenntartott vendégparkolóhelyen, vagy a fogadó személy (szervezet) szolgálati gépjárműve részére kijelölt üres parkolóhelyen lehet. A jármű ideiglenes regisztráltatását a vendéget fogadó vezetőnek vagy az általa kijelölt munkatársának kell igényelni. A regisztrálást a gépjármű érkezése előtt legalább egy órával, írásban ( -ben) a recepciós szolgálattól kell kérni, amely a szabad vendégparkoló férőhelyek függvényében teljesíthető. ( A recepció: (tel:44-77), B recepció: (tel: 59-69). Tekintettel arra, hogy a garázsszintről a Székházba csak beléptető kártyával lehet feljutni, a vendég a garázsból a személyfelvonó előterébe nyíló ajtó mellett elhelyezett kaputelefonon kérheti beengedését. A fogadó vezető köteles gondoskodni a vendég megfelelő tájékoztatásáról

5 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1917 (a garázsba történő bejutás módja, regisztráció, beléptető kártyaigénylés, valamint leadásának kötelezettsége a recepció szinten). A Székházban elhelyezett munkavállaló részére vendég parkolóhely használati engedély nem adható ki A pontban meghatározott vezetők írásban engedélyezhetik, hogy a kezelésükbe utalt, és tartósan távol lévő szolgálati gépjármű kijelölt parkoló helyére a munkavállalók az üzemeltetésükben lévő gépjárművel ideiglenesen parkolhassanak. A recepciós szolgálatnak leadott engedély alapján a gépjárművel a pont szerint lehet behajtani a mélygarázsba A beléptető kártya gépjárművel történő behajtásra is kiterjedő érvényesítése esetén, a kártya birtokosa a részére engedélyezett személyi használatú szolgálati gépkocsi kijelölt helyére más gépjárművel is behajthat Az engedélyezett, de bármilyen okból előzetesen nem regisztrált gépjárművek beléptetése (a sorompó kezelése) a Székház recepciós szolgálatának feladata. A szolgálatot az A recepción keresztül, vagy a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon lehet értesíteni. Ugyancsak a recepciós szolgálat feladata a gépjárművek beléptetése, a rendszámfelismerő rendszer vagy a sorompó meghibásodása esetén. A szolgálat a beléptetett gépjárműveket (első sorban számítógépen, akadályoztatás esetén, papír alapon) minden esetben regisztrálja A Székházban elhelyezett munkavállalók kerékpárral, motorkerékpárral a mélygarázsba történő behajtását a MÁV Vagyonkezelő Zrt-től kell igényelni a pontban foglalt adatok megadásával. A garázs előtti sorompó, illetve a garázskapu kinyitását a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon kell kérni a recepciós szolgálattól. A recepciós szolgálat a belépést kérő személyt a MÁV Vagyonkezelő Zrt. által a recepciós szolgálathoz leadott kimutatásban azonosítja A vasutas munkavállalók kivételével a recepciós szolgálatok naponta, a hivatali nyitva tartás befejezését követően -ben tájékoztatják a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Gazdaságvédelem szervezetet (a továbbiakban: Gazdaságvédelem) az aznap érkezett vendégekre vonatkozó, a pontban foglalt adatokról, a be- és kilépés időpontjáról, a fogadó személy nevéről, továbbá hetente átadják az eseménynapló másolatát. A Gazdaságvédelem szervezet a tájékoztatást az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint kezeli VIp vendégek beléptetése A fogadó személy, illetve megbízottja tájékoztatása után, - vendégkártya kiállítása nélkül - a recepciós szolgálatnak kell felkísérni a Székházban elhelyezett társaságok első számú vezetőihez és helyetteseikhez, főigazgatóihoz, igazgatóihoz érkező vendégeket. A vendég lekíséréséről a fogadó, illetve külön igény esetén - a Székház hivatali nyitva tartása alatt - a recepciós szolgálat gondoskodik. Gépjárművezetővel vezetett gépkocsival érkező vendég a Székház előtti VIP útra a ki- és beszállás idejére felhajthat. A kiszállás után a gépjármű a vendégparkolóban parkolhat Csoportos beléptetés Kizárólag MÁV munkavállalók részvételével tartott rendezvényre a recepció-szolgálat részére előzetesen leadott lista (névsor) alapján, vagy névre szóló, a Székházban elhelyezett vasúti szervezetek vezetői ( pont) által aláírt meghívó felmutatásával - vendégkártya kiállítása nélkül lehet belépni. Előre leadott lista, meghívó hiányában a vendégek beléptetésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni A rendezvény szervezője, illetve a meghívó a rendezvényen résztvevő, illetve a meghívott vendégek névsorát köteles a rendezvény megkezdése előtt a recepciós szolgálatnak leadni Az állandó beléptető kártyák kiadása, visszavonása, pótlása, kezelése Az állandó beléptető kártya kiadását, visszavonását, az elveszett kártya pótlását a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Gazdaságvédelem szervezettől kell igényelni Az állandó beléptető kártya kiadásához, visszavonásához, pótlásához szükséges adatokat a Székházban elhelyezett azon szervezeti egység köteles megadni, melyhez a munkavállaló tartozik, illetve amelyik érdekkörében a tisztségviselők (pl.: felügyelő bizottság tagjai) dolgoznak Az állandó beléptető kártya kiadásához szükséges adatok A Székházban elhelyezett munkavállalók adatai: a) törzsszám, b) vezetéknév, c) keresztnév, d) a munkaszervezet teljes megnevezése (pl.: MÁV Zrt. Igazgatóság; MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Vasútbiztonság), e) irodahelyiség száma (szobaszám), f) a munkavállaló tisztsége, illetve munkaköre (pl.: igazgatóság elnöke; igazgatósági tag, adminisztrátor) g) szolgálati telefon száma(i), h) munkaidő beosztás megnevezése (kötetlen, rugalmas stb.),

6 1918 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám i) annak a szolgálati helyiségnek a megnevezése, melybe a munkavállaló speciális belépési jogosultsággal rendelkezik (pl.: titkos ügykezelés, szerverszoba) Nem a Székházban elhelyezett munkavállalók, tisztségviselők adatai: a) vezetéknév, b) keresztnév, c) a munkaszervezet teljes megnevezése, d) irodahelyiség száma (szobaszám), amennyiben van, e) az irodahelyiségben lévő szolgálati telefon száma(i) A belépési jogosultság megszűnésekor (a munkaviszony, tisztség megszűnése, a Székházból történő kiköltözés), a belépési jogosultsághoz kapcsolódó adatok megváltozásakor (szervezeti változás, speciális belépési jogosultság változása) a beléptető kártyának a Gazdaságvédelem szervezet részére, a kizárólag nyomtatásra alkalmas kártyának a MÁV Szolgáltató Zrt. részére történő leadásáról, illetve az adatok módosításáról az igénylést leadó szervezeti egység vezetője gondoskodik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni nem a Székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen felkereső MÁV munkavállalókra, továbbá a MÁV szervezetek érdekkörében dolgozó tisztségviselőkre is. A Székházban dolgozó munkavállalók munkaerőmozgásához kapcsolódó intézkedések DMS rendszerben történő kezelése esetén a beléptető kártyával kapcsolatos intézkedéseket e rendszerben kell kezelni Az elveszett állandó beléptető kártya pótlásához a a)-d), nem a Székházban elhelyezett munkavállalók, tisztségviselők esetén a a)-e) pontban megjelölt adatokat kell megadni A Gazdaságvédelem szervezet az állandó beléptető kártya elkészítését az üzemeltetőnél megrendeli, azt a munkavállaló/tisztségviselő részére a B jelű recepció adja ki A Gazdaságvédelem szervezet a belépési jogosultság megszűnésére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a kártyát bevonja, a kártya elvesztése, megsemmisülése esetén intézkedik annak érvénytelenítésére (a belépési jogosultság visszavonására), illetve az elveszett, megrongálódott, megsemmisült kártya pótlására. Az elveszett, nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott beléptető kártya helyett az új kártya elkészítéséért az üzemeltető által megállapított előállítási költséget a kártya használójának meg kell fizetni Az állandó beléptető kártyák érvénytelenítéséről (a beléptető rendszerből való törléséről) a Gazdaságvédelem szervezet gondoskodik. A beléptető kártya érvénytelenítését követő 30 nap múlva az elektronikus beléptető rendszer munkaidő-nyilvántartó modulja törli a munkaidő-nyilvántartásban szereplő adatokat is Elektronikus beléptető rendszer A Székházba ezen utasításban szabályozott kivételekkel csak a be-, illetve kilépés időpontját rögzítő elektronikus beléptető rendszer használatával lehet belépni és távozni. A Székház mélygarázsában a liftelőterek bejáratánál elhelyezett terminál csak a be- és kilépést rögzíti. Kilépéskor a recepciók mellett elhelyezett terminált kell használni abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaidő-nyilvántartási rendszerben is regisztrálást kíván végezni (pl. külső munka, kiküldetés, betegség stb.) a munkaidő-nyilvántartó rendszer kezelési leírása szerint. A mélygarázs sorompóinál elhelyezett terminálon kizárólag a sorompót lehet működtetni. A terminálok kezelésének leírását az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza A liftelőtérből az irodai folyosók és ezeken keresztül az irodahelyiségek csak a liftelőtéri folyosók végén lévő mágneskártyás zárral ellátott bejárati ajtókon közelíthetők meg, melyek beléptető-, illetve vendégkártyával működtethetők. A kártyát minden belépésnél használni kell! Ezeket az ajtókat nem szabad nyitva hagyni, kitámasztani Az elektronikus beléptető rendszer csak a belépési jogosultságot (munkavállaló, vendég 1, illetve 2.), a belépés és Székházból távozás időpontját rögzíti. A Székházban elhelyezett munkavállalók be-, illetve kilépésének időpontját a beléptető rendszer automatikusan rögzíti a munkaidő nyilvántartásban is. A munkakezdés- és befejezés időpontját rögzítő kártyaolvasók a recepciókon, és a mélygarázsban a liftelőterek bejáratánál vannak elhelyezve Az elektronikus beléptető rendszer munkaidőnyilvántartási modulja a Székházból történő eltávozás és távollét jogcímét csak akkor rögzíti, ha a munkavállaló távozáskor a recepcióknál elhelyezett munkaidő terminálon azt megadja A munkaidő-nyilvántartási rendszert - a MÁV szervezetek Humánerőforrás szervezeteinek közreműködésével - a Gazdaságvédelem szervezet kezeli. A rendszer által rögzített adatokról a Gazdaságvédelmi szervezet minden hét keddjén adatszolgáltatást teljesít a szervezetek részére A munkaidő-nyilvántartási rendszerben történő javítás, pótlás kizárólag a javítással, pótlással érintett munkanaptól számított 40 napon belül lehetséges, az érintett munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének írásban ( ) történő kezdeményezésére.

7 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője A Gazdaságvédelem szervezet elektronikus úton - minden hónap 5-éig - adatszolgáltatást teljesít a Székházban, a beléptető rendszeren belül elhelyezett MÁV társaságok és szervezetek részére munkavállalóik napi, illetve göngyölt munkaidő többletéről, illetve hiányáról, a kötetlen munkaidőben dolgozók kivételével. A pontban foglalt javítással, pótlással érintett munkavállaló munkáltatóját ismételt adatszolgáltatással kell tájékoztatni a változásról Videokamerás ellenőrzési rendszer Videokamerás ellenőrzési rendszer üzemel: a) a Székház külső területének folyamatos ellenőrzése, a jogosulatlan behatolás, rongálás megelőzése, az elkövetők felderítése érdekében, b) a mélygarázsban, vagyonvédelmi célból, továbbá a Székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzése, felderítése érdekében, c) a Székház minden szintjén a liftek előterében, a munkafolyosókra történő jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében, d) a védett helyiségek ellenőrzésére, a jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében A Videokamerás ellenőrzési rendszert a Székház recepciós szolgálatának biztonsági személyzete kezeli A rögzített képeket megjelenítő monitoron a) munkanapokon óra között a Székház mélygarázsában a MÁV szervezetek gépjárműveinek védelmét, a Székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzését szolgáló kamerák képeit kell megjeleníteni, b) hivatali időn kívül a képfigyelő monitort automatikus, a mozgást érzékelő, illetve mozgásra működő képmegjelenítési üzemmódra kell állítani, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósággal egyeztetve. A beállítás a biztonsági helyzet függvényében módosulhat A Székház elleni támadás vagy a Székházban szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a rögzített képek visszakeresésére, kimentésére, utólagos ellenőrzésére a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójának rendelkezése alapján a Gazdaságvédelem jogosult A videokamerás ellenőrzési rendszer működésére a MÁV Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó rendelkezéseit irányadóként kell alkalmazni A székház napi takarítására vonatkozó előírások A napi takarítási feladatokat a Székház üzemidején kívül úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a munkavégzést A Székház kizárólagos használatú területén takarító, és a takarítók munkavégzését ellenőrző, felügyelő személy akkor foglalkoztatható, ha munkáltatóik évente, írásban nyilatkoznak büntetlen előéletükről A MÁV Társaságok első számú vezetőinek, helyetteseiknek, a Pályavasúti Üzemeltetés vezetőjének és a MÁV Zrt. biztonsági igazgató irodáit csak a biztonsági személyzet jelenlétében lehet takarítani. Ezeket az irodákat és a 8. szintet csak a takarítás idejére lehet kinyitni, és a takarítás befejezését követően azonnal be kell zárni A védett helyiségeket kizárólag munkanapokon, a Székház üzemideje alatt, előre egyeztetett időpontokban, a helyiségben dolgozó munkavállalók jelenlétében lehet takarítani Védett helyiségek: pénztárak, titkos ügykezelések, pénzügyi utaló helyiségek, MÁV Zrt. Pénzgazdálkodási Osztály, biztonsági szerverterem (262/C, 562, 661, 682, 714, 719, , P308, P320 számú irodák, helyiségek) kulcskezelés rendje Minden munkavállalót el kell látni annak az irodának, szolgálati helyiségnek a kulcsával, melyben el van helyezve. Megőrzéséért a munkavállaló felelős. A kulcs elvesztése, otthon felejtése esetén az iroda kinyitását és zárását a biztonsági szolgálattól kell kérni. A kulcs elvesztése esetén pótlásáról saját költségére a munkavállaló köteles gondoskodni Az irodák tűzkulcsait zárt helyen, a biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni, azokat kizárólag tűz esetén, és a pont szerinti esetben a biztonsági személyzet használhatja, a felhasználás dokumentálásával. A tűzkazettákban kell tárolni a védett helyiségek takarítási célú kulcsait A takarító személyzet által a takarítandó irodákba, szolgálati helyiségekbe történő bejutáshoz szükséges kulcsokat a recepciós szolgálatnál, az illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon kell tárolni. A takarításhoz az irodahelyiségeket a biztonsági személyzet nyitja ki, illetve - a takarítás befejezése után - zárja be. Egy időben legfeljebb 3 szint takarítható, figyelemmel a pont rendelkezéseire. A további szinteken lévő helyiségek nyitása előtt a már kitakarított szinteken lévő irodákat be kell zárni A védett helyiségek bejárai ajtóinak kulcsai munkaidőn kívül csak az A számú recepciós szolgálatnál, zárható kulcstároló szekrényben vagy szárazpecséttel lezárt kulcsdobozba helyezve, a recepciós szolgálat folyamatos felügyelete alatt tárolhatók.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 10., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2014. (X. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadmányozott

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Martonvásár 2008 Kizárólag az MTA MGKI belső használatára Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben