ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam augusztus 23. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM"

Átírás

1 18. szám 128. évfolyam augusztus 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti székházába történő be- kiléptetés és a benntartózkodás rendjéről. 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú rendszerének használatáról. 44/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 2. sz., az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 3. sz., és az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 2. sz. módosításának hatályba léptetéséről. 45/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az 1/2012. (MÁV. Ért. 1.) Társasági szol. - elnök-vezérigaz gatói utasítás a Beszerzés Támogató Egységes Informatikai Rendszer használatáról szóló utasítás 1. sz. módosításáról. 46/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az E. 1. sz Utasítás 6. sz. módosításának hatályba léptetéséről. 2/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) GVIGH számú gazdasági vezérigazgatói-helyettesi utasítás a 21/2004. (VII.16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata c. utasítás 9. sz. módosításáról (egységes szerkezet). Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények. Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése /2013. (VIII. 23. MÁV ÉRT. 18.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV MAGyAR ÁLLAMVAsUTAk zártkö- RűEn Működő RÉszVÉnyTÁRsAsÁG 1087 BUdApEsT VIII. kerület, könyves kálmán körút szám ALATTI székházába TöRTÉnő BE- kilépte- TÉs És A BEnnTARTózkOdÁs REndjÉRőL. 1.0 UTAsíTÁs CÉLjA Utasítások A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székházába történő be- és kiléptetés, valamint az épületben tartózkodás rendjének szabályozása, a fokozott biztonsági és vagyonvédelmi követelményeknek érvényesítése érdekében. 2.0 hatály És FELELőssÉG MEGhATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás területi hatálya kiterjed a Székháznak, valamint a Székházhoz tartozó 3 szintes mélygarázsnak a MÁV Zrt. és a Székházban elhelyezett más MÁV társaságok által használt területére Az utasítás személyi hatálya kiterjed - a MÁV Zrt. és a MÁV leányvállalatok közötti albérleti szerződés alapján - a MÁV Zrt. és más MÁV társaságoknak a Székházban elhelyezett, vagy ott ideiglenesen tartózkodó munkavállalóira, továbbá e szervezetekhez érkező és ott tartózkodó ügyfelekre, látogatókra, vendégekre.

2 1914 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám 2.2. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős üzemeltető: a Székház építészeti, épületgépészeti, biztonsági üzemeltetését, a székházhoz kapcsolódó épület-fenntartási szolgáltatást nyújtó, a bérbeadó által megbízott vállalkozás: jelenleg a Dome Facility Services Group Kft. (Dome FSG Kft.) 3.0 Az UTAsíTÁsBAn használt FOGALMAk 3.1. székház: 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti irodaház MÁV Zrt. által bérelt területe székház tulajdonosa: Raiffeisen Ingatlan Alap, melynek nevében a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jár el Bérbeadó: a Székház tulajdonosa Bérlő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: MÁV Zrt.) kapcsolattartó: a bérbeadó és az üzemeltető, illetve a MÁV Zrt. között kapcsolattartásra kijelölt, a Székházban elhelyezett MÁV szervezetek helyett eljáró szervezet: a Székház üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. megbízásából a MÁV Vagyonkezelő Zrt., a Székház biztonságával kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság. A Bérbeadóval és az Üzemeltetővel történő kapcsolattartás hivatalos formája a pont szerinti Üzemeltetési naplóba történő bejegyzés kizárólagosan használt terület: a Székháznak a MÁV Zrt, valamint az általa felhatalmazott szervezetek, személyek (albérlők) által kizárólagosan használt területe Bérleményi kizárólagosan használt terület: a Székházon belül az egyes MÁV szervezetek - MÁV Zrt. és albérlői - által kizárólagosan használt területek Bérleményi közös terület: a Székházon belül a bérlő, illetve albérlők által nem kizárólagosan használt területek (folyosók, tárgyalók, teakonyhák stb.) 3.9. közösen használt terület: a Székház azon területe, amely a MÁV Zrt. és az általa felhatalmazott vasúti szervezetek, munkavállalók mellett más számára is hozzáférhető Védett helyiség: rendeltetésük miatt fokozott védelemmel ellátott helyiségek (titkos ügykezelés, pénztár, utaló szoba, szerverszoba). Amennyiben a pénztár, utaló szoba két helyiségből áll, a külső előtér nem minősül védett helyiségnek üzemeltetési napló: a Székház üzemeltetésével, műszaki állapotával kapcsolatos észrevételek rögzítésére szolgáló okmány, amely a központi ( A ) recepción van elhelyezve. A naplóba csak a MÁV Zrt. által megbízott, és a Bérbeadónak előzetesen megadott, a 3.4. pontban szereplő kapcsolattartók jogosultak bejegyezni Recepció: a Székház Könyves Kálmán körúti A és B jelölésű bejáratánál elhelyezett ki- és beléptető-, rendszámfelismerő-, épület-felügyeleti-, tűzjelző-, biztonságtechnikai-, videokamerás megfigyelő-, vészhívó-, kaputelefon rendszer kezelését végző, illetve jelzéseire reagáló, valamint más biztonsági feladatokat ellátó személyzet. A Székház Reguly Antal utca felőli bejárata az A bejárat, illetve recepció, a Székház Vajda Péter utca felőli bejárata a B bejárat, illetve recepció. A recepciós szolgálat recepciós és biztonsági személyzetből áll Rendkívüli esemény: minden olyan esemény, amely az épület rendeltetésszerű működését akadályozza, zavarja (pl. tűz vagy tűzveszély, közveszéllyel, robbantással történő fenyegetés) Munkaidő-nyilvántartó rendszer: az elektronikus beléptető rendszer modulja, amely - az elektronikus beléptető rendszer által rögzített adatok alapján - tartalmazza a rugalmas munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók Székházban való tartózkodásának időtartamát, a munkavállalóknak a bejáratoknál elhelyezett munkaidő terminálokon történő adatszolgáltatása alapján a Székházból történő eltávozás, munkanapokon a távollét jogcímét A székház hivatali nyitva tartása: munkanapokon órától óráig tart. A nyitva tartási időn kívül csak az A jelölésű recepció üzemel, csökkentett személyzettel. A nyitva tartási idő a ki- és beléptetés, a benntartózkodás, munkaidő-nyilvántartás ezen utasításban szabályozott rendjét nem érinti. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA: 4.1. A munkavállalók székházba történő be- és kilépésének rendje A Székház kizárólagosan használt területére gyalogosan, hivatali időben a Könyves Kálmán körúti A és B. jelölésű személybejáratokon, hivatali időn kívül az A jelölésű személybejáraton, a recepciós szolgálat

3 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1915 ellenőrzése mellett, az elektronikus beléptető rendszeren keresztül, beléptető kártya használatával lehet belépni, és távozni Állandó beléptető kártyával kell ellátni: a) A Székházban elhelyezett MÁV társaságok első számú vezetőit, helyetteseiket, a társaságok Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjait; b) a Központi Üzemi Tanács tagjait; c) a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjait; d) Kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek vezetőit; e) a MÁV Zrt. többségi tulajdonában lévő, és nem a Székházban elhelyezett leányvállalatok vezetőit; f) a Székházban dolgozó valamennyi munkavállalót; g) külön kérésre és indokolt esetben, nem a Székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen (heti több alkalommal) felkereső MÁV munkavállalókat Állandó beléptető kártyával rendelkezők a Székház közösen és kizárólagosan használt területén - a kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségek kivételével - korlátozás nélkül tartózkodhatnak, a MÁV szervezetek által kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségekbe (titkos ügykezelés, pénztár, szerverszoba) külön engedéllyel, a védett helyiségekbe történő belépésre érvényesített beléptető kártyával, vagy kísérettel léphetnek be. Az informatikai rendszerek, eszközök elhelyezésére, tárolására szolgáló, az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján fokozott és kiemelt biztonsági osztályba sorolt helyiségekbe történő belépésre az Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásait is alkalmazni kell. A minősített adatokat nyilvántartó TÜK helyiségre vonatkozóan a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott telephely biztonsági tanúsítvány további, illetve jelen utasításban meghatározottaktól eltérő biztonsági előírásokat tartalmazhat Munkanapokon óra előtt és óra után, munkaszüneti napokon a Székházban az alábbi vezetők írásban kiadott engedélyével lehet a Székházban tartózkodni: - a Székházban elhelyezett MÁV társaságok első számú vezetői és helyettesei, - a MÁV Zrt. menedzsment-támogatás vezetője, - a Székházban elhelyezett MÁV társaságok Működési és Szervezeti Szabályzatában vagy Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, a társaság irányítását (irányítási, funkcionális, társasági szintű támogató feladatokat) ellátó szervezetek vezetői. Az engedély, korlátozás nélküli belépésre és bent tartózkodásra, az A számú recepciós szolgálatra leadott, a vezető által aláírt csoportos engedéllyel is megadható. Az engedély tartalmazza: az engedélyes nevét, munkaszervezetének pontos megnevezését, irodaszámát, beléptető kártyájának számát, hivatali telefonszámát, az engedély érvényességének időpontját, vagy a visszavonásig érvényes megjelölést A pontban megjelölt döntési szintekhez tartozó vezetők korlátozás és engedély nélkül tartózkodhatnak a Székházban. E vezetők pont szerinti adatainak az A számú recepciós szolgálatra történő leadásáról, aktualizálásáról az illetékes Humánerőforrás Szervezetek gondoskodnak A Székházhoz tartozó mélygarázs gépkocsi lehajtóinál - a belépésre külön engedéllyel rendelkező kerékpárosok kivételével - gyalogosan belépni tilos A mélygarázs MÁV bérleményi területére a pont kivételével a) a MÁV szervezetek rendszámfelismerő rendszerben regisztrált gépjárműveivel, a jármű részére kijelölt számú parkolóhelyre, és b) a garázs sorompóját működtető beléptető kártyával rendelkező személyek által vezetett, a személyes használatú szolgálati gépjárműhöz rendelt számú parkolóhelyre lehet behajtani A szolgálati gépjárművek regisztráltatásával, a beléptető kártyának külön igény alapján a sorompók működtetésére történő kiterjesztésévek kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. megbízásából a MÁV Vagyonkezelő Zrt. jár el. Állandó beléptető kártya használatával a mélygarázsba csak olyan gépjárművel lehet behajtani, melynek parkolóhelye biztosított Parkolni csak a gépjármű, illetve a kerékpárok, motorkerékpárok részére kijelölt parkolóhelyen lehet. Tilos a parkolás a mélygarázs közlekedő útjain, a lezárt vagy használaton kívüli parkolóhelyek előtt. A parkoló gépkocsikat zárva kell tartani Gépjárművel, kerékpárral történő érkezés esetén a garázson belül a liftelőterek bejáratánál elhelyezett terminál regisztrálja a belépés, és távozáskor a kilépés időpontját. Ezért kilépéskor a beléptető kártyát ismételten használni kell. A recepcióknál elhelyezett terminálokat kell használni (a forgóvilla működtetésével együtt), ha a munkavállaló a távollét jogcímét is rögzíteni kívánja. Ez esetben kilépéskor a garázsban elhelyezett terminált nem kell használni ügyfelek, vendégek, nem a székházban dolgozó vasutas munkavállalók (a továbbiakban vendég(ek) be- és kilépésének, idegen gépjárművek parkolásának rendje

4 1916 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám Állandó beléptető kártyával nem rendelkező vendégek a székház recepciós szolgálatánál történő bejelentkezés után, vendégkártyával léphetnek be a Székházba. Vendéget a Székház nyitvatartási idején kívül (munkanapokon óra között és munkaszüneti napokon) csak kivételes esetben, a pontban megjelölt vezetők engedélyével lehet fogadni. A vendégkártya a belépés napján óráig érvényes A vendégkártyát a vendég személyazonosságának ellenőrzése, a személyazonosításra alkalmas okmánya típusának (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, MÁV felügyeleti igazolvány, MÁV- START vasúti utazási un. arcképes igazolvány), az okmány számának, a vendég és a fogadó személy nevének, parkoló igénybevétele esetén a gépjármű rendszámának számítógépes rögzítése után, a recepciós szolgálat adja ki. Értelemszerűen ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Székházban elhelyezett munkavállaló beléptető kártyával átmenetileg nem rendelkezik Állandó beléptető kártyával nem rendelkező, a Székházba érkező vasutas munkavállalók részére - a 8. szint kivételével - az épület valamennyi szintjére érvényes (vendégkártya 1.), más vendégek részére csak a fogadó személy szintjére történő belépésre jogosító vendégkártyát kell kiadni (vendégkártya 2.) A 8. szintre érkező vendégnek erre a szintre is érvényes vendégkártya csak a fogadó személy előzetes hozzájárulásával adható ki A vendégkártya kiadása előtt meg kell győződni a vendég fogadásának készségéről. Amennyiben a vendég által keresett személy nem tartózkodik az épületben, és a vendéget a helyettesítésére kijelölt munkavállaló nem fogadja, a vendégkártya kiadását el kell utasítani A MÁV szervezetek orvosi rendelőjébe a Székház külső bejáratán kaputelefonon történő bejelentkezés után lehet belépni. A Székházba állandó beléptetési kártyával rendelkező munkavállalók és az üzemegészségügyi szolgálat dolgozói a beléptető kártya használatával a beléptető rendszeren keresztül is beléphetnek. Beléptetés nélkül, a Székház B jelölésű személybejáró előteréből lehet belépni a beléptető rendszer előtt lévő helyiségekbe (Pl. Igazgatás és Ügyvitel, Dokumentációs Központ és Könyvtár, Szabványtár.) Az utóbbi helyiségekbe érkező vendégek részére, kizárólag a földszinti mosdóba történő bejutáshoz vendégkártyát kell kiadni. Egy beléptető (vendég-) kártyával a 4.4. pontban szabályozott csoportos beléptetés kivételével csak egy személy léphet be, illetve ki! A 4.3. pont és a közbeszerzési, pályázati ajánlatot benyújtó vagy közbeszerzési-, pályázati tárgyalásra, tervtárgyalásra érkező vendégek kivételével a fogadó személy köteles a vendég fel- és lekíséréséről gondoskodni. Közbeszerzési-, pályázati tárgyalásra, tervtárgyalásra érkező vendégek érkezéséről a tárgyalás tárgyá-nak, időpontjának és helyszínének megadásával, a recepciós szolgálatot előzetesen tájékoztatni kell. A recepciós szolgálat a beléptető kártyát a tárgyalás helye szerinti szintre adja ki A pont rendelkezésétől eltérően az állandó beléptető kártyával nem rendelkező vasutas munkavállalók arcképes igazolványuk felmutatásával, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványuk felmutatásával, - vendégkártya kiadása után - a 8. szint kivételével - kíséret nélkül léphetnek be a Székház kizárólagos használatú területére, illetve ott kíséret nélkül tartózkodhatnak A vendégkártyát a kilépésnek a recepciós szolgálatnál történő regisztrálásakor a rendszer bevonja. A gépjárművel távozó vendégnek a kártyáját le kell adni a recepciós szolgálatnak, illetve a recepciós szolgálatnak azt át kell venni. A kártya leadásáért a fogadó személy is felelős Az állandó beléptető kártyával rendelkező munkavállalók 6 éven aluli gyermekei, vendégkártya kiadása és regisztrálás nélkül a munkavállaló jelenlétében, folyamatos felügyelete mellett léphetnek be, és tartózkodhatnak a Székházban A a) pontban megjelölt vezetőkhöz, a MÁV szervezetek Központi Üzemi Tanácsainak elnökeihez és a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójához érkező vendégeket szállító gépjárművek a jármű ideiglenes időtartamú - a belépés napján óráig érvényes - regisztrálásával hajthatnak be a Székház garázsába. Külföldi tárgyalópartner (vendég) érkezése esetén a behajtást a pontban felsorolt vezetők engedélyezik. Parkolni a MÁV szervezetek részére fenntartott vendégparkolóhelyen, vagy a fogadó személy (szervezet) szolgálati gépjárműve részére kijelölt üres parkolóhelyen lehet. A jármű ideiglenes regisztráltatását a vendéget fogadó vezetőnek vagy az általa kijelölt munkatársának kell igényelni. A regisztrálást a gépjármű érkezése előtt legalább egy órával, írásban ( -ben) a recepciós szolgálattól kell kérni, amely a szabad vendégparkoló férőhelyek függvényében teljesíthető. ( A recepció: (tel:44-77), B recepció: (tel: 59-69). Tekintettel arra, hogy a garázsszintről a Székházba csak beléptető kártyával lehet feljutni, a vendég a garázsból a személyfelvonó előterébe nyíló ajtó mellett elhelyezett kaputelefonon kérheti beengedését. A fogadó vezető köteles gondoskodni a vendég megfelelő tájékoztatásáról

5 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1917 (a garázsba történő bejutás módja, regisztráció, beléptető kártyaigénylés, valamint leadásának kötelezettsége a recepció szinten). A Székházban elhelyezett munkavállaló részére vendég parkolóhely használati engedély nem adható ki A pontban meghatározott vezetők írásban engedélyezhetik, hogy a kezelésükbe utalt, és tartósan távol lévő szolgálati gépjármű kijelölt parkoló helyére a munkavállalók az üzemeltetésükben lévő gépjárművel ideiglenesen parkolhassanak. A recepciós szolgálatnak leadott engedély alapján a gépjárművel a pont szerint lehet behajtani a mélygarázsba A beléptető kártya gépjárművel történő behajtásra is kiterjedő érvényesítése esetén, a kártya birtokosa a részére engedélyezett személyi használatú szolgálati gépkocsi kijelölt helyére más gépjárművel is behajthat Az engedélyezett, de bármilyen okból előzetesen nem regisztrált gépjárművek beléptetése (a sorompó kezelése) a Székház recepciós szolgálatának feladata. A szolgálatot az A recepción keresztül, vagy a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon lehet értesíteni. Ugyancsak a recepciós szolgálat feladata a gépjárművek beléptetése, a rendszámfelismerő rendszer vagy a sorompó meghibásodása esetén. A szolgálat a beléptetett gépjárműveket (első sorban számítógépen, akadályoztatás esetén, papír alapon) minden esetben regisztrálja A Székházban elhelyezett munkavállalók kerékpárral, motorkerékpárral a mélygarázsba történő behajtását a MÁV Vagyonkezelő Zrt-től kell igényelni a pontban foglalt adatok megadásával. A garázs előtti sorompó, illetve a garázskapu kinyitását a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon kell kérni a recepciós szolgálattól. A recepciós szolgálat a belépést kérő személyt a MÁV Vagyonkezelő Zrt. által a recepciós szolgálathoz leadott kimutatásban azonosítja A vasutas munkavállalók kivételével a recepciós szolgálatok naponta, a hivatali nyitva tartás befejezését követően -ben tájékoztatják a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Gazdaságvédelem szervezetet (a továbbiakban: Gazdaságvédelem) az aznap érkezett vendégekre vonatkozó, a pontban foglalt adatokról, a be- és kilépés időpontjáról, a fogadó személy nevéről, továbbá hetente átadják az eseménynapló másolatát. A Gazdaságvédelem szervezet a tájékoztatást az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint kezeli VIp vendégek beléptetése A fogadó személy, illetve megbízottja tájékoztatása után, - vendégkártya kiállítása nélkül - a recepciós szolgálatnak kell felkísérni a Székházban elhelyezett társaságok első számú vezetőihez és helyetteseikhez, főigazgatóihoz, igazgatóihoz érkező vendégeket. A vendég lekíséréséről a fogadó, illetve külön igény esetén - a Székház hivatali nyitva tartása alatt - a recepciós szolgálat gondoskodik. Gépjárművezetővel vezetett gépkocsival érkező vendég a Székház előtti VIP útra a ki- és beszállás idejére felhajthat. A kiszállás után a gépjármű a vendégparkolóban parkolhat Csoportos beléptetés Kizárólag MÁV munkavállalók részvételével tartott rendezvényre a recepció-szolgálat részére előzetesen leadott lista (névsor) alapján, vagy névre szóló, a Székházban elhelyezett vasúti szervezetek vezetői ( pont) által aláírt meghívó felmutatásával - vendégkártya kiállítása nélkül lehet belépni. Előre leadott lista, meghívó hiányában a vendégek beléptetésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni A rendezvény szervezője, illetve a meghívó a rendezvényen résztvevő, illetve a meghívott vendégek névsorát köteles a rendezvény megkezdése előtt a recepciós szolgálatnak leadni Az állandó beléptető kártyák kiadása, visszavonása, pótlása, kezelése Az állandó beléptető kártya kiadását, visszavonását, az elveszett kártya pótlását a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Gazdaságvédelem szervezettől kell igényelni Az állandó beléptető kártya kiadásához, visszavonásához, pótlásához szükséges adatokat a Székházban elhelyezett azon szervezeti egység köteles megadni, melyhez a munkavállaló tartozik, illetve amelyik érdekkörében a tisztségviselők (pl.: felügyelő bizottság tagjai) dolgoznak Az állandó beléptető kártya kiadásához szükséges adatok A Székházban elhelyezett munkavállalók adatai: a) törzsszám, b) vezetéknév, c) keresztnév, d) a munkaszervezet teljes megnevezése (pl.: MÁV Zrt. Igazgatóság; MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Vasútbiztonság), e) irodahelyiség száma (szobaszám), f) a munkavállaló tisztsége, illetve munkaköre (pl.: igazgatóság elnöke; igazgatósági tag, adminisztrátor) g) szolgálati telefon száma(i), h) munkaidő beosztás megnevezése (kötetlen, rugalmas stb.),

6 1918 A MÁV Zrt. Értesítője 18. szám i) annak a szolgálati helyiségnek a megnevezése, melybe a munkavállaló speciális belépési jogosultsággal rendelkezik (pl.: titkos ügykezelés, szerverszoba) Nem a Székházban elhelyezett munkavállalók, tisztségviselők adatai: a) vezetéknév, b) keresztnév, c) a munkaszervezet teljes megnevezése, d) irodahelyiség száma (szobaszám), amennyiben van, e) az irodahelyiségben lévő szolgálati telefon száma(i) A belépési jogosultság megszűnésekor (a munkaviszony, tisztség megszűnése, a Székházból történő kiköltözés), a belépési jogosultsághoz kapcsolódó adatok megváltozásakor (szervezeti változás, speciális belépési jogosultság változása) a beléptető kártyának a Gazdaságvédelem szervezet részére, a kizárólag nyomtatásra alkalmas kártyának a MÁV Szolgáltató Zrt. részére történő leadásáról, illetve az adatok módosításáról az igénylést leadó szervezeti egység vezetője gondoskodik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni nem a Székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen felkereső MÁV munkavállalókra, továbbá a MÁV szervezetek érdekkörében dolgozó tisztségviselőkre is. A Székházban dolgozó munkavállalók munkaerőmozgásához kapcsolódó intézkedések DMS rendszerben történő kezelése esetén a beléptető kártyával kapcsolatos intézkedéseket e rendszerben kell kezelni Az elveszett állandó beléptető kártya pótlásához a a)-d), nem a Székházban elhelyezett munkavállalók, tisztségviselők esetén a a)-e) pontban megjelölt adatokat kell megadni A Gazdaságvédelem szervezet az állandó beléptető kártya elkészítését az üzemeltetőnél megrendeli, azt a munkavállaló/tisztségviselő részére a B jelű recepció adja ki A Gazdaságvédelem szervezet a belépési jogosultság megszűnésére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a kártyát bevonja, a kártya elvesztése, megsemmisülése esetén intézkedik annak érvénytelenítésére (a belépési jogosultság visszavonására), illetve az elveszett, megrongálódott, megsemmisült kártya pótlására. Az elveszett, nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott beléptető kártya helyett az új kártya elkészítéséért az üzemeltető által megállapított előállítási költséget a kártya használójának meg kell fizetni Az állandó beléptető kártyák érvénytelenítéséről (a beléptető rendszerből való törléséről) a Gazdaságvédelem szervezet gondoskodik. A beléptető kártya érvénytelenítését követő 30 nap múlva az elektronikus beléptető rendszer munkaidő-nyilvántartó modulja törli a munkaidő-nyilvántartásban szereplő adatokat is Elektronikus beléptető rendszer A Székházba ezen utasításban szabályozott kivételekkel csak a be-, illetve kilépés időpontját rögzítő elektronikus beléptető rendszer használatával lehet belépni és távozni. A Székház mélygarázsában a liftelőterek bejáratánál elhelyezett terminál csak a be- és kilépést rögzíti. Kilépéskor a recepciók mellett elhelyezett terminált kell használni abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaidő-nyilvántartási rendszerben is regisztrálást kíván végezni (pl. külső munka, kiküldetés, betegség stb.) a munkaidő-nyilvántartó rendszer kezelési leírása szerint. A mélygarázs sorompóinál elhelyezett terminálon kizárólag a sorompót lehet működtetni. A terminálok kezelésének leírását az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza A liftelőtérből az irodai folyosók és ezeken keresztül az irodahelyiségek csak a liftelőtéri folyosók végén lévő mágneskártyás zárral ellátott bejárati ajtókon közelíthetők meg, melyek beléptető-, illetve vendégkártyával működtethetők. A kártyát minden belépésnél használni kell! Ezeket az ajtókat nem szabad nyitva hagyni, kitámasztani Az elektronikus beléptető rendszer csak a belépési jogosultságot (munkavállaló, vendég 1, illetve 2.), a belépés és Székházból távozás időpontját rögzíti. A Székházban elhelyezett munkavállalók be-, illetve kilépésének időpontját a beléptető rendszer automatikusan rögzíti a munkaidő nyilvántartásban is. A munkakezdés- és befejezés időpontját rögzítő kártyaolvasók a recepciókon, és a mélygarázsban a liftelőterek bejáratánál vannak elhelyezve Az elektronikus beléptető rendszer munkaidőnyilvántartási modulja a Székházból történő eltávozás és távollét jogcímét csak akkor rögzíti, ha a munkavállaló távozáskor a recepcióknál elhelyezett munkaidő terminálon azt megadja A munkaidő-nyilvántartási rendszert - a MÁV szervezetek Humánerőforrás szervezeteinek közreműködésével - a Gazdaságvédelem szervezet kezeli. A rendszer által rögzített adatokról a Gazdaságvédelmi szervezet minden hét keddjén adatszolgáltatást teljesít a szervezetek részére A munkaidő-nyilvántartási rendszerben történő javítás, pótlás kizárólag a javítással, pótlással érintett munkanaptól számított 40 napon belül lehetséges, az érintett munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének írásban ( ) történő kezdeményezésére.

7 18. szám A MÁV Zrt. Értesítője A Gazdaságvédelem szervezet elektronikus úton - minden hónap 5-éig - adatszolgáltatást teljesít a Székházban, a beléptető rendszeren belül elhelyezett MÁV társaságok és szervezetek részére munkavállalóik napi, illetve göngyölt munkaidő többletéről, illetve hiányáról, a kötetlen munkaidőben dolgozók kivételével. A pontban foglalt javítással, pótlással érintett munkavállaló munkáltatóját ismételt adatszolgáltatással kell tájékoztatni a változásról Videokamerás ellenőrzési rendszer Videokamerás ellenőrzési rendszer üzemel: a) a Székház külső területének folyamatos ellenőrzése, a jogosulatlan behatolás, rongálás megelőzése, az elkövetők felderítése érdekében, b) a mélygarázsban, vagyonvédelmi célból, továbbá a Székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzése, felderítése érdekében, c) a Székház minden szintjén a liftek előterében, a munkafolyosókra történő jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében, d) a védett helyiségek ellenőrzésére, a jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében A Videokamerás ellenőrzési rendszert a Székház recepciós szolgálatának biztonsági személyzete kezeli A rögzített képeket megjelenítő monitoron a) munkanapokon óra között a Székház mélygarázsában a MÁV szervezetek gépjárműveinek védelmét, a Székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzését szolgáló kamerák képeit kell megjeleníteni, b) hivatali időn kívül a képfigyelő monitort automatikus, a mozgást érzékelő, illetve mozgásra működő képmegjelenítési üzemmódra kell állítani, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósággal egyeztetve. A beállítás a biztonsági helyzet függvényében módosulhat A Székház elleni támadás vagy a Székházban szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a rögzített képek visszakeresésére, kimentésére, utólagos ellenőrzésére a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójának rendelkezése alapján a Gazdaságvédelem jogosult A videokamerás ellenőrzési rendszer működésére a MÁV Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó rendelkezéseit irányadóként kell alkalmazni A székház napi takarítására vonatkozó előírások A napi takarítási feladatokat a Székház üzemidején kívül úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a munkavégzést A Székház kizárólagos használatú területén takarító, és a takarítók munkavégzését ellenőrző, felügyelő személy akkor foglalkoztatható, ha munkáltatóik évente, írásban nyilatkoznak büntetlen előéletükről A MÁV Társaságok első számú vezetőinek, helyetteseiknek, a Pályavasúti Üzemeltetés vezetőjének és a MÁV Zrt. biztonsági igazgató irodáit csak a biztonsági személyzet jelenlétében lehet takarítani. Ezeket az irodákat és a 8. szintet csak a takarítás idejére lehet kinyitni, és a takarítás befejezését követően azonnal be kell zárni A védett helyiségeket kizárólag munkanapokon, a Székház üzemideje alatt, előre egyeztetett időpontokban, a helyiségben dolgozó munkavállalók jelenlétében lehet takarítani Védett helyiségek: pénztárak, titkos ügykezelések, pénzügyi utaló helyiségek, MÁV Zrt. Pénzgazdálkodási Osztály, biztonsági szerverterem (262/C, 562, 661, 682, 714, 719, , P308, P320 számú irodák, helyiségek) kulcskezelés rendje Minden munkavállalót el kell látni annak az irodának, szolgálati helyiségnek a kulcsával, melyben el van helyezve. Megőrzéséért a munkavállaló felelős. A kulcs elvesztése, otthon felejtése esetén az iroda kinyitását és zárását a biztonsági szolgálattól kell kérni. A kulcs elvesztése esetén pótlásáról saját költségére a munkavállaló köteles gondoskodni Az irodák tűzkulcsait zárt helyen, a biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni, azokat kizárólag tűz esetén, és a pont szerinti esetben a biztonsági személyzet használhatja, a felhasználás dokumentálásával. A tűzkazettákban kell tárolni a védett helyiségek takarítási célú kulcsait A takarító személyzet által a takarítandó irodákba, szolgálati helyiségekbe történő bejutáshoz szükséges kulcsokat a recepciós szolgálatnál, az illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon kell tárolni. A takarításhoz az irodahelyiségeket a biztonsági személyzet nyitja ki, illetve - a takarítás befejezése után - zárja be. Egy időben legfeljebb 3 szint takarítható, figyelemmel a pont rendelkezéseire. A további szinteken lévő helyiségek nyitása előtt a már kitakarított szinteken lévő irodákat be kell zárni A védett helyiségek bejárai ajtóinak kulcsai munkaidőn kívül csak az A számú recepciós szolgálatnál, zárható kulcstároló szekrényben vagy szárazpecséttel lezárt kulcsdobozba helyezve, a recepciós szolgálat folyamatos felügyelete alatt tárolhatók.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 124. évfolyam 2009. április 10. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 124. évfolyam 2009. április 10. TARTALOM. 13. szám 124. évfolyam 2009. április 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a közérdekű

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére.

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére. 18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére Szám: 5-1/18/1997. TÜK A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46. -a (1) bek.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

28. 3. 2013.01.05. I. 10.,11.1,111.3. pont.módosítás. . 1106 Budapest Maglódi út 89-91. Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató.

28. 3. 2013.01.05. I. 10.,11.1,111.3. pont.módosítás. . 1106 Budapest Maglódi út 89-91. Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató. ., BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET. 1106 Budapest Maglódi út 89-91 PARKOLÁSI 28. REND SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dr. Bodnár Attila főigazgató Készítette: Dr. Kis Rébe mb. gazdasági ig Módosítások

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás. Távközlési hálózat útján lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a. civilisztikai eljárásokban

6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás. Távközlési hálózat útján lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a. civilisztikai eljárásokban ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás Távközlési hálózat útján lefolytatott

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

s z a b á l y z a t o t

s z a b á l y z a t o t Keszthelyi Városi Bíróság Elnöke 2012.El.II.B.3. szám. A Keszthelyi Városi Bíróság Elnökének 1/2012. számú szabályzata a bírósági épületben tartózkodás szabályairól és a bírósági épület rendje fenntartásának

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi 2015. Összeállította: Tóth Ferenc intézményvezető OM: 028300 Tartalom 1. A szabályzat alapját képező jogszabályok...

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1 PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Napfényfürdő által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Behajtási engedély nyilvántartó rendszer

Behajtási engedély nyilvántartó rendszer GFWorkflow Behajtási engedély nyilvántartó rendszer Az igénylés folyamata SAP Központ Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. A RENDSZER ELÉRÉSE... 2 3. A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLÉS FOLYAMATA... 3 3.1. IGÉNYLŐ ADATAINAK

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

a HM EI Zrt. székhelyére, telephelyeire belépő természetes személyek

a HM EI Zrt. székhelyére, telephelyeire belépő természetes személyek A HM EI Zrt. bejelentési kötelezettség alá eső adatkezelései NAIH-96408/2016. beltéri kamera, elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése elektronikus megfigyelés kizárólag személy-, illetve vagyonvédelmi

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGÁZ CAMPUS HÁZIREND

2011. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGÁZ CAMPUS HÁZIREND BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGÁZ CAMPUS HÁZIREND 2011. BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGÁZ CAMPUS HÁZIREND I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. A házirend célja Intézményünk házirendje helyi

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 22.) OBH utasítása a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben