SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN Péter Elek, Makfalvi Zoltán Geo-Aqua Egyesület Csikszereda, Kivonat A dolgozat a Kelemen Görgény Hargita utóvulkáni övezetében jelenlévő, a szénsavas ásványvizek keletkezésében is szerepet játszó, a fürdőgyógyászatban és palackozó iparban hasznosítható mofettagázokkal foglalkozik. Abstract The,s study referies to the post volcanic gas emmanations. These occuring in the post vulcanic area of the Călimani Gurghiu Harghita mountain range, play an important role in the formation of the mineral waters and are valuable resources in balneotherapy and bottling industry. 1. Bevezetés A Kelemen Görgény Hargita hegyvonulathoz kapcsolódó mofettikus gázömlések a legerőteljesebb utóvulkáni tevékenységnek tekinthetők Romániában, amelyek több ezer négyzetkilóméteres területen jelentkeznek. A gázömléses területek kiterjednek a neogén vulkáni övezet határain túlra, fellelhetők az intrakárpáti medencékben (Bélbori, Borszéki, Gyergyói, Csíki, Baróti, Háromszéki és Barcasági), az Erdélyi medence keleti határvonalán, valamint a Keleti Kárpátok kristályos mezozoos és flis övezetében. A mofettikus tevékenység ebben az övezetben száraz gázömlések, valamint az ásványvizeket kísérő gázok formájában jelentkezik. A főleg szén dioxid tartalmu gázt a palackozó ipar és a fürdőgyógyászat hasznosítja. 2. Földtani és vízföldtani viszonyok Az utóvulkáni gázok felszínre jutásában ezen a területen a kéregszerkezeti törésvonalak és az ezekből kiinduló regionális és helyi tektonikai vonalak teszik lehetővé. A vulkáni vonulatban a gázok, a repedezett kőzetrészekben főleg mint száraz gázömlések fordulnak elő. Az intrakárpáti medncékben, a hidrogeológiai 43

2 Péter Elek, Makfalvi Zoltán viszonyok következtében, a mofettagázok nagyrészt mint az ásványvizek oldott és szabad gázai jelentkeznek. A felszínalatti vizekben jelenlévő mofettagázok, növelvén a vizek oldóképességét, meghatározó szerepet játszanak a borvizek keletkezésében és felszínre jutásában. Az utóvulkáni övezet keleti és déli szélein, a metamorf és flis formációkban a gázok jelen vannak mindkét megjelenési formában. Az Erdélyi medence keleti peremén a mofettikus eredetü szén dioxid a gáznemű szénhidrogénekkel keveredve vegyes gázokként jelentkeznek. 3. A gázok fizikai, vegyi és radioaktiv jellemzői 3.1. A gázok fizikai paraméterei A gázok hőmérséklete nem mutat jelentősebb eltérést a környező levegő hőmérsékletéhez képest, amit a kovásznai, hargitafürdői és szentimrei Büdös fürdői mofettákban végzett mérések igazolnak. A gázok nyomásviszonyaival kapcsolatban, a legmagasabb nyomásértékeket az ojtózi (70 at.) és a bencédi (200 at.) fúrásokban jegyezték fel. A neoeruptívumban a mofettagázok főleg szabad gázemanációk formájában jutnak a felszínre. A mofettákban a gázszint változásával kapcsolatosan már a mult században megfigyelték, hogy az a légköri nyomás függvénye. A tusnádfürdői mofettában végzett mérések ( ) is azt mutatják, hogy a légköri nyomás növekedésével és a levegő hőmérsékletének csökkenésével a mofettában a gázszint csökken. A. Pricăjan és Șt.Airinei a szentimrei Büdös és a hargitafürdői mofetták gázszint valtozásaiban éves, évszakos, sőt napi ciklusokat vélt megállapítani, amelyeket a gázáramlás pulzációjával magyaráznak. A gázhozammal kapcsolatban, Ilosvay Lajos az 1800 as években végzett kutatásai során meghatározta, hogy a torjai Büdös barlangban évente köbméter szén dioxidot és 2850 köbméter kénhidrogént tartalmazó mofettagáz jut a felszínre. Gázhozammérések elsősorban a fúrások által feltárt szénsavas ásványvíz és gáztelepekre vonatkoznak. A tusnádi, kovásznai és málnásfürdői palackozóüzemek által kivont szén dioxid köbméter napi hozamot jelent. A gáz szén dioxid koncentrációja a mofettákban a legmagasabb a mofetta alján és csökken a gázszint felszíne felé, amint azt a kovásznai, tusnádfürdői, hargitafürdői mofettákban történt mérések mutatják. Ugyanakkor a kimutatható gázszint felett egy, a levegővel való, keveredési szint alakul ki, amelyben a szén dioxid tartalom % - ot tesz ki. 44

3 Száraz gázömlések és az ásványvizeket kisérő gázok a Kelemen-Görgény Hargita vulkáni A gázok radioaktivitása A Kelemen Görgény Hargita mofettikus övezetében a gázömlésekre jellemző az alacsony radioaktivitás. A kutatások szerint összefüggés létezik a kőzettani felépítés és a gázok radontartalma között. A legmagasabb radontartalmat a torjai Büdös barlangban mérték (36260 Bq/m 3 ), ahol a gázok biotitis amfibolos andezitekből jutnak a felszínre. Aránylag magas radontartalmat mértek a Központi és Dél Hargita mofettáiban, ahol a gázok külömböző andezittipusokkal érintkezve jutnak a felszínre ( Bq/m 3 ). A radon és ennek bomlástermékei hozzájárulnak a gázok ionizálásához, vagyis a negativ ionok feldúsulásához a mofettatérben, amely fürdőgyógyászati szempontból jelentős tényező A gázok vegyi összetétele A gázok vegyi összetétele igen változatos, a földtani és tektonikai viszonyoknak megfelelően. A fő alkotó rész a szén dioxid, az utóvulkáni folyamatok terméke. A gázelegy összetételében 99%-ot is elérhet. Mivel a levegőnél magasabb fajsúlyu alkotóelem, a felszínre jutó gáz a térszín alacsonyabb részeit tölti ki, lehetővé téve mofetták létrehozását, a gáz befogását és tárolását. A gázok másik fontos komponense a kénhidrogén, amely úgyszintén posztvulkáni eredetü a vulkáni vonulat körzetében. A gázelegyben 0,5% alatti részarányban van jelen a Közponi és Dél Hargita gázömléseiben. A Keleti Kárpátok flis övezetében előforduló ásványvíz források kénhidrogén tartalma a homokköves összletben található pirit szemcsék bomlásához kötődik. A kénhidrogén jelenléte a vízben vagy a gázelegyben különleges fürdőgyógyászati értéket képvisel. A nitrogén, a szén dioxid mellett, a legelterjedtebb gáz, amelynek aránya a termális vizeket kísérő gázokban meghaladhatja a 80%-ot. A metán szintén jelen van a gázelegyben, 1% feletti részaránya esetén szerves eredetünek tekinthető. Az atmoszférikus eredetü oxigén kisebb nagyobb mértékben szintén jelen van a gázelegyben. Az említett komponenseken kívül a gázömlésekben előfordulhatnak nemes gázok (He, Ar, Kr, Rn),amelyek közül a radonnak van jelentősége balneológiai szempontból. 4. A gázok előfordulási területei A vulkáni vonulat déli részén, a Nagymadaras patak és Bálványosfürdő közötti területen fordulnak elő. Legismertebbek a torjai Büdös barlang, Hargitafürdő, a szentimrei Büdös fürdő gázömlései, de jelen vannak a Nagymadaras, Vargyas, 45

4 Péter Elek, Makfalvi Zoltán Bánya Vermed és Aszó patakok völgyeiben is, általában 1000 m.tengerszint feletti magasságban. Jellemző rájuk a szén- dioxid mellett a kénhidrogén jelenléte. Az intrakárpáti medencék gázömlései elsősorban ásványvízforrásokhoz kötődnek. Jelen vannak a bélbori, borszéki gyergyói, csíki, kászoni, háromszéki és baróti medencékben. Száraz gázömlések Kovászna, Tusnádfürdő és Gyergyócsomafalván fordulnak elő. A gázok összetételében a szén dioxid dominál, kivéve a Maroshévíz i forrásokat,amelyekben a nitrogén részaránya nagyobb a szén dioxidénál. A flis övezetben az ásványvizek szabad gázai mellett száraz gázömlések is ismertek.elterjedésük Gyímes, Csíkszentgyörgy, Lázárfalva, Kászon, Málnásfürdő, Mikóújfalu, Bodok, Előpatak Kovászna, Zajzon, Sugásfürdő területére esik. A gázok összetételében dominál a szén dioxid, de egyes gázömlésekben a metán részaránya magasabb, helyenként a kénhidrogén is jelen van. Az Erdélyi medence keleti peremén a gázömlések a medence neogén üledékei és a vulkáni vonulat képződményeinek határvonalán jelentkeznek, Székelyudvarhely, Korond Parajd, valamint Bencéd, Tarcsafalva, Küsmöd térségében. A gázok összetételében a széndioxid mellett jelentős metán és nitrogén feldúsulás tapasztalható. Gyakran a metán dominál más komponensekkel szemben (1. sz. ábra). 5. A mofettagázok felhasználása 5.1. Rövid történeti áttekintés A Kelemen Görgény Hargita vulkáni vonulat gázömléseivel kapcsolatosan már a XVIII. század elején történtek kutatások és feljegyzések, melyek a torjai Büdös barlang, Bálványosfürdő, Kovászna, Málnásfürdő, Sugásfürdő Tusnádfürdő Hargitafürdő és a szentimrei Büdös fürdőre vonatkoznak. A mofettagázok fellhasználásáról a fürdőgyógyászatban már a Johann Grantz Fürdőgyógyászati Enciklopédiájában találunk. Az 1839 évi Siebenbürgens Lexikon leírja a torjai Büdös barlang gázainak gyógyhatását és az alkalmazott primitív kezelési formákat. Orbán Balázs (1859) a kovásznai mofettákat írja le, valamint ezek használatát, ugyanakkor a gázszint változását kapcsolatba hozza a légköri nyomás változásával. Ilosvay Lajos (1878) leírja a gázfürdők sokféle gyógyhatását (az izületek,a bőr, a légzés és a szem megbetegedése esetében) és az eredeti gyógykezelések népszerüségét a Székelyföldön. Elsőként ad magyarázatot a mofettagázok által kiváltott elmelegedésre. 46

5 Száraz gázömlések és az ásványvizeket kisérő gázok a Kelemen-Görgény Hargita vulkáni... 47

6 Péter Elek, Makfalvi Zoltán C.H.Polichronie és Ilosvay L. elsőként végeztek kisérletet állatokon a torjai Büdös barlang gázfürdőjében. A székelyföldi gázömlésekkel részletesen Bányai János (1936) foglakozik A XX. század 70-es éveiben a hargitafürdői és a szentimrei Büdös fürdői mofettákban (Jakab K., Málnási G. 1974) végeznek balneológiai vizsgálatokat. A mofettagáz fürdőgyógyászati értékével kapcsolatban a bukaresti Balneológiai Intézet munkatársai végeztek értékes tanulmányokat. A gázok radioaktivitásának tanulmányozása terén G. Anastasiu (1941) és Szabó Árpád (1978) munkája kiemelkedő jelentőségű. A kovásznai mofettákat Csige I.és Gyila S. (2008) tanulmányozták. 6. A gázömlések hasznosítása 6.1. Fürdőgyógyászat Az első mofettának a torjai Büdös barlang tekinthető, amelynek létrejötte régi (kén)bánya munkálatok eredménye. A 14 m. hosszú, 2 m. széles és 3 m. magas bányajáratot már a XVII. században gázfürdőként használták. A XIX. században már egy egész sor mofetta létesült a Székelyföldön ( Hargitafürdő, szentimrei Büdös fürdő, Bányapatak, Sugásfürdő, Málnásfürdő, Bálványosfürdő, Kovászna, Tusnádfürdő, Lázárfalva, Csíkbánkfalva) a gázfeltörés helyén ásott gödrök kibélelésével és föléjük egyszerű faépületek felépítésével. A száraz gázömlésekre telepített mofettákon kívül a borvízforrások és fúrások vize szabad szén dioxidjának kivonásával és elvezetésével létesítettek mofettákat ( Csíkszereda Zsögödfürdő, Kovászna, Kézdivásárhely Fortyogó fürdő, Hatolyka, Borszék, Székelyudvarhely Szejke fürdő ). Az említett mofetták közül több már nem működik. A székelyföldi mofetták, kivéve a kezelőközpontokat (Kovászna, Tusnádfürdő, Zsögödfürdő ) csak a nyári szezonban működnek elsősorban a nehéz megközelítési lehetőségek, a zord időjárás és a mofetták nem megfelelő feltételei miatt, nyáron viszont nagy látogatottságnak örvendenek. Kevés az orvosi felügyelettel ellátott mofetta. A legtöbb mofettában a kezelés empirikus módon, orvosi ellenőrzés nélkül történik. A mofetták jelentős része felújítást igényel, úgy az építmény,mind a mofetta újrafoglalása megfelelő szakértői felügyelettel. A mofettaövezet leginkább hasznosított gyógytényezői a kovásznai mofetták, ahol öt mofetta működik rendszeres orvosi aszisztenciával a kezelőközpontok szerves részeként. Kovásznán, Tusnádfürdőn és Zsögödfürdőn a gázfürdő és a borvízfürdő egymást egészítik ki. A székelyföldi gázfürdők az alábbi betegségek gyógyítása esetében javasoltak ( általában kiegészítő kezelésként ): 48

7 Száraz gázömlések és az ásványvizeket kisérő gázok a Kelemen-Görgény Hargita vulkáni... magas vérnyomás és vérkeringési zavarok, izületi megbetegedések, idegrendszeri rendellenességek és egyes szakmai betegségek Palackozó ipar A mofettaövezet területén történik a természetes szénsavas ásványvíz jelentős hányadának palackozása ( Borszék, Bélbor, Csíkszentkirály, Tusnád, Csíkszereda, Bibarcfalva, Kovászna, Kézdivásárhely ).A mofettaövezetben a szénsavas ásványvizek jelentős részének magas vastartalma megköveteli, a palackozás folyamatában, annak kivonását gáztalanítás,ülepítés és szűrés által. A felszabaduló szén dioxidot, az Európai Unios szabályok szerint, a természetes szénsavas ásványvíz palackozásánál a palackozandó víz dusítására használják fel a tehnológiai folyamat végső szakaszában, anélkül, hogy az ásványvíz vegyi összetétele megváltozna. Annak ellenére, hogy a palackozók részben hasznosítják a saját ásványvizeiket kísérő gázt, sok palackozó kiegészítésként, vagy kizárólagos használatra a kereskedelemből szerzi be a természetes eredetű szén dioxidot. Ennek következtében nehéz lenne meghatározni a palackozó ipar által kitermelt ée felhasznált szabad szén dioxid mennyiségét. 7. A száraz gázömlések és az ásványvizeket kísérő gázok védelme Az ásványvizekre vonatkozó törvényes védelmi szabályozások, mint ásványi nyersanyagra amelyek a bánya törvény hatáskörébe tartoznak, a gázokra is érvényesek. Ennek ellenére a legtöbb mofetta nem rendelkezik egészségügyi és hidrogeológiai védő területtel. Kivételt képeznek a kovásznai, tusnádfürdői és zsögödfürdői mofetták, ahol az ásványvizekkel társítva volt lehetséges a védő területek meghatározása és törvényesítése a kitermelési licencek alapján. Egy pár esetben a mofettagáz emanációk környékét a megyei tanácsok védett övezetté nyilvánították, azonban hiányoznak azok a szabályozások amelyek ezen természeti értékek valódi védelmét biztosítaná. 8. Összefoglalás A dolgozat a gázömléseket, mint sajátos természeti kincset és annak hasznosítási lehetőségeit tárgyalja. Főleg a fürdőgyógyászatban történő jelenlegi hasznosítás problémáit és hasznosítási lehetőségeit szeretné hangsúlyozni. Ugyanakkor igen fontos feladatnak tekinti a gázömléses területek fokozottabb védelmének biztosítását. 49

8 Péter Elek, Makfalvi Zoltán Irodalomjegyzék Airinei St.,Pricăjan A.( 1975 ): Some geological connections between the mineral carbonic and thermal waters and the post volcanic manifestations correlated with the deep geological structure of the Est Carpthians territory Romania. Studii tehnice si economice. Seria E. Hidrogeologie nr.12. Bucuresti. Airinei St. et al. ( 1975 ): Variatia manifestării bioxidului de carbon mofetic de la Băile Pucioasa Sântimbru si Harghita. Studii si cercetări geologice, geofizice si geografice. Geologie.20I,p Gyila S., Csige I. ( 2008 ): Mérési nehézségek a mofetták kutatásában. E.M.T.X. Bányászati, kohászati és földtani Konferencia. Nagyszeben. p Málnási G. ( 1974 ) : A csíki és háromszéki gázfürdők a XVI XIX. században. Hargita megye természetes gyógytényezői. Hargita Megye Néptanácsa. Egészségügyi Igazgatóság. P p Péter E., Makfalvi Z. ( 1974 ): Emanatii de gaze în aureola postvulcanică activă a lantului eruptiv Gurghiu Harghita. Aluta Muzeul Sfîntu Gheorghe. Szabó Á. ( 1978 ) : Ape si gaze radioactive în România. Editura Dacia. Cluj Napoca. Dr. Szabó Á. et al. ( 1957 ) : Magyar Autonom Tartománybeli ásványvizek és gázömlések. Akadémiai Könyvkiadó. Bukarest. 50

A MOFETTA-JELENSÉGKÖR A GÁZÜLEDÉKEK METEOROLÓGIAI ÉS GEODINAMIKAI FÜGGŐSÉGÉNEK SZEMSZÖGÉBŐL VIZSGÁLVA

A MOFETTA-JELENSÉGKÖR A GÁZÜLEDÉKEK METEOROLÓGIAI ÉS GEODINAMIKAI FÜGGŐSÉGÉNEK SZEMSZÖGÉBŐL VIZSGÁLVA A MOFETTA-JELENSÉGKÖR A GÁZÜLEDÉKEK METEOROLÓGIAI ÉS GEODINAMIKAI FÜGGŐSÉGÉNEK SZEMSZÖGÉBŐL VIZSGÁLVA MOFETTES: STUDY ON THE METEOROLOGICAL AND GEODYNAMICAL EFFECTS ON GEOGAS SEDIMENTS Gyila Sándor 1,

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

KÉT KRITIKUS ÁLLAPOTÚ VÁROSI TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜKÜLLŐ MEDENCÉBEN Réti Kinga-Olga 1

KÉT KRITIKUS ÁLLAPOTÚ VÁROSI TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜKÜLLŐ MEDENCÉBEN Réti Kinga-Olga 1 KÉT KRITIKUS ÁLLAPOTÚ VÁROSI TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜKÜLLŐ MEDENCÉBEN Réti Kinga-Olga A Küküllő medence az Erdélyi medence déli részén húzódik, amelynek földrajzi jellemzői különböznek

Részletesebben

A természetföldrajzi adottságok és a közigazgatás térbeliségének kapcsolata a Székelyföldön

A természetföldrajzi adottságok és a közigazgatás térbeliségének kapcsolata a Székelyföldön 1. Bevezetés A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A természetföldrajzi adottságok és a közigazgatás térbeliségének kapcsolata a Székelyföldön Elekes Tibor egyetemi docens

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK

FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK Liebe Pál projektigazgató VITUKIKht, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. E-mail: liebepal@vituki.hu

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MEDENCE ÉSZAKI RÉSZÉNEK HORDALÉKLEFOLYÁSI SAJÁTOSSÁGAI. A lebegtetett hordalékok hozama

AZ ERDÉLYI MEDENCE ÉSZAKI RÉSZÉNEK HORDALÉKLEFOLYÁSI SAJÁTOSSÁGAI. A lebegtetett hordalékok hozama Földrajzi Konferencia, Szeged. AZ ERDÉLYI MEDENCE ÉSZAKI RÉSZÉNEK HORDALÉKLEFOLYÁSI SAJÁTOSSÁGAI Pándi Gábor Sorocovschi Viktor A lebegtetett hordalékok hozama A tanulmányozott vidék folyói igen változó

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Kiss Klaudia 1, Fehér Katalin 2 'geográfus hidrológus, doktorandusz

Részletesebben

Kutatási beszámoló, II. év (2010-2011) Utóvulkáni működés környezeti hatásai a Keleti Kárpátokban

Kutatási beszámoló, II. év (2010-2011) Utóvulkáni működés környezeti hatásai a Keleti Kárpátokban Kutatási beszámoló, II. év (2010-2011) Utóvulkáni működés környezeti hatásai a Keleti Kárpátokban A két évre tervezett kutatási projekt második évre beütemezett programját a kutatócsoport tagjai teljesítették.

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK

ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK Mócsy Ildikó 1, Néda Tamás, Szacsvai Kinga 'SAPIENTIA Erdélyi

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K Mikó Balázs Budapesti M szaki F iskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ABSTRACT

Részletesebben

Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban

Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban Lakotár Katalin Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról az egyes régiókban A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben Kis Boglárka Mercédesz ELTE-MTA Vulkanológiai Kutatócsoport, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Pázmány sétány 1/C, Budapest,

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 5.10. Gyógyszeranyagok szennyezésvizsgálata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 Bevezetés 5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 01/2008:51000 javított 6.5 Az Európai Gyógyszerkönyv gyógyszeranyag-cikkelyeit

Részletesebben

Digitális barlangi kataszter létrehozása - Mihály- és Pobráz- domb

Digitális barlangi kataszter létrehozása - Mihály- és Pobráz- domb XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16 Digitális barlangi kataszter létrehozása - Mihály- és Pobráz- domb. Szerzők: Pálfi Gizella, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 5 V. A DÉl-AlPOK ÉS A DNARDÁK ÉSZAK-mAgYARORSZÁg FOlYTATÁSA (BÜKK, UPPONY- ÉS Szendrői-EgYSÉg) 1. AZ ÉSZAK-mAgYARORSZÁg PAlEOZOOS RÖgÖK (UPPONY- ÉS Szendrői-g.) Nagyszerkezeti

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA

ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA ANALITIKAI PROGRAM. A TANTÁRGY LEÍRÁSA 1. Általános információk 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Tér-Idő Műterem Bt. H-6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/fax: 06-62-670-818 E-mail: szemart@szemart.hu

Tér-Idő Műterem Bt. H-6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/fax: 06-62-670-818 E-mail: szemart@szemart.hu Megbízó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Almási István polgármester Megbízott: Grants Europe Consulting Kft. & Tér-Idő Műterem Bt. konzorciuma Grants Europe Consulting Kft.

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Igazgatócserék, egy kutatás háttere

Igazgatócserék, egy kutatás háttere Igazgatócserék, egy kutatás háttere A közoktatás intézményeinek működését alapvetően meghatározza, hogy kik és milyen módszerekkel vezetik az iskolákat. Különösen jelentős ez napjainkban, amikor az oktatási

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA '. ' : '.,.. ;. > ' ~. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. A GÉPKOCSIRONCSOK SZÉTSZERELÉSI ÉS RECYCLING STRATÉGIÁJA ÉS FOLYAMATAI Varga András Ph.D. hallgató Konzulens:

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatát

VERSENYTANÁCS. határozatát VERSENYTANÁCS VJ-13/2007/18. Ikt. sz.: Vj-13//2007/19. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Baumax Magyarország Kereskedelmi Zrt. Budapest vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Frissvíz-állomás. Igény szerinti melegvíz-készítés

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Frissvíz-állomás. Igény szerinti melegvíz-készítés Az üzemeltető számára Kezelési utasítás Frissvíz-állomás Igény szerinti melegvíz-készítés HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó dokumentumok... 3 1.2 A

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006

Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006 Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006 A tervidőszakban a kutatómunkám kettős irányú volt. Részben hazai tájakon elsősorban a Tokaji-hegységben részben pedig

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN

IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN Dr. Fórizs István tudományos főmunkatárs MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 269-277. MIKROKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRÖSRÉVI ZICHY- BARLANGBAN KAFFAI ORSOLYA-IMECS ZOLTÁN BBTE-Kolozsvár, Földrajz Kar, 400006, Clinicilor u. 5-7 kaffaiorsi@yahoo.com;

Részletesebben

Budapest Zenit Alapok Alapja

Budapest Zenit Alapok Alapja Budapest Zenit Alapok Alapja Mit kell tudni az alapról? Bankbetét és részvény optimális aránya Szeretné a tőkéjét olyan befektetésben elhelyezni, ahol mérnöki pontossággal fektetik be a pénzét a bankbetét

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Első Hírlevél a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozóról

Első Hírlevél a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozóról Első Hírlevél a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozóról Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Román magyar együttélés Hargita megyében

Román magyar együttélés Hargita megyében Román magyar együttélés Hargita megyében Román magyar együttélés Hargita megyében Telefonos felmérés eredményei A telefonos lekérdezést Hargita megyében, február 26 március 4. között végezték. Az adatfelvétel

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE

ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE ROMÁNIA KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A MAGYAR-ROMÁN KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE BORZÁN ANITA 1 Bevezetés A rendszerváltó szocialista országok gazdasági érdeklődése hirtelen mélypontra zuhant egymás

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN DARABOS ENIKŐ Miskolci Egyetem, 3515, Miskolc, Egyetemváros

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI 1 Virág Margit, 2 Dr. Szűcs Péter, 1 Lakatos Attila, Mikó Lajos 1 VIZITERV Environ

Részletesebben

A SZÉKELYFÖLDI MEGYÉK ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSAI

A SZÉKELYFÖLDI MEGYÉK ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSAI TÉT XXIII. évf. 2009 3 Kitekint ő 1 85 A SZÉKELYFÖLDI MEGYÉK ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSAI (The Resources of the Local Authorities in the Szeklerland Counties) NAGY ISTVÁN Kulcsszavak: Székelyföld önkormányzati

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

8. osztály megoldások

8. osztály megoldások 8. osztály 8. osztály megoldások 1. Melyik kémiai változás az alábbiak közül? (A) a vasúti sín nyáron kiterjed (B) a fa elkorhad (C) az alumíniumlábas átforrósodik (D) a szénakazal kigyullad (E) a must

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 03-08 A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Dr. Buócz Zoltán

Részletesebben

Érdeklődni: Dr. Francsics Ottó. Utazás: Berki Bertalan Jászapáti vállalkozó 48 személyes légkondicionált autóbuszával.

Érdeklődni: Dr. Francsics Ottó. Utazás: Berki Bertalan Jászapáti vállalkozó 48 személyes légkondicionált autóbuszával. IPA Heves Megyei Szervezete és a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre kirándulást szervez 2016.07.11-től 2016.07.17-ig (7 nap 6 éjszaka, hétfőtől - vasárnapig) E R D É L Y B E Részvételi díj: 65.000,- Ft. Utazásban

Részletesebben

Sugározza a szépséget! TIENS BELSŐ SZÉPSÉG KAPSZULA

Sugározza a szépséget! TIENS BELSŐ SZÉPSÉG KAPSZULA Sugározza a szépséget! TIENS BELSŐ SZÉPSÉG KAPSZULA BELSŐ SZÉPSÉG KAPSZULA A Bels szépség étrend-kiegészítő kapszula egy olyan kiváló készítmény, melynek segítségével ahogy neve is sejteti megőrizhetjük

Részletesebben

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 14 III. FEJEZET VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK... 30 IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE

VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE *9B GERZSENYI KATALIN DR. SKULTÉTY REZSŐ DR. SZÁSZ TIBOR DR. YERBAY JÓZSEF VIBRÁCIÓS MEGBETEGEDÉ S DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREINE K TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az 1076 Sü-iij folytatott kutatás során a szerzők olyan

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2008/2 XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2008/C 202/10) EGYSÉGES DOKUMENTUM A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE WIELKOPOLSKI SER SMAŻONY

EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2008/C 202/10) EGYSÉGES DOKUMENTUM A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE WIELKOPOLSKI SER SMAŻONY 2008.8.8. C 202/23 EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben

A természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben A természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben Szakdolgozat Aros Gabriella matematika-fizika szak 2003 Témavezető: Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Tartalomjegyzék I. A radon a természetben

Részletesebben

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén 1. A Tarna és a Gortva forrásvidékének általános jellemzői A Tarna és a Gortva folyók forrásvidéke Magyarország és Szlovákia kevéssé kutatott,

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Bevezetés

Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Bevezetés Kész Attila FOLYÓRENDŰSÉGI VIZSGÁLATOK A BORZSA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN Bevezetés A kutatás mintaterületéül a Tisza utolsó máramarosi jobb parti mellékfolyójának (SOMOGYI 2002) vízgyűjtő területe szolgál.

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD- ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSÉRŐL, AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN Gméling Katalin MTA IKI NKO OTKA 68153 (2008-2012) Horzsaköves ignimbrit: Kakas bánya, Tokaji-hegység

Részletesebben

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília A természet kvintesszenciái A kvintesszencia szó Arisztotelész természeti filozófiájából indul ki és a latin quinta essentia,

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN. Jakobi Ákos 1

A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN. Jakobi Ákos 1 A DIGITÁLIS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI FELÜLETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOKBAN Bevezetés Jakobi Ákos 1 A számítógépes alkalmazások felértékelődésével és egyre szélesebb körű elterjedésével

Részletesebben