GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 521. SZÁM MÁJUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 521. SZÁM 2001. MÁJUS"

Átírás

1 GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 521. SZÁM MÁJUS

2 WASS ALBERT Fényképezte KÖTÕ ZSOLT

3 WASS ALBERT grófi calád arjaként gyönyörû élményekkel, nagy mûveltéggel é küldetétudattal indult. Mindent elvettek tõle. A hazáját i. Erdély földjére nem léphetett, mégi mindig itthon volt. Hazahozta ok ezer oldalnyi regénye, meéje, vere. ARANYMADÁR Oroz Róbert, Zobok Volt egyzer, nagyon régen, egy kifiú. Ott élt valahol meze keleten, erdõk é hegyek között egy kicike orzágban, amelyiknek Erdélyorzág a neve. Ott nõtt föl ez a kifiú abban az orzágban, az erdõk között. Az erdõ tanította meg látni, hallani, érezni. Játzótárai az õzek voltak é a kinyulak. Barátai a fák, virágok, pillangók. Látó ember volt. Értette a fák bezédét, a patakok uttogáát. Idõnként átment az Angyalok Tiztáán i, é az angyalok megtöltötték a zívét zeretettel, jóággal. De amikor a kifiúból nagyfiú lett, érte jöttek a gyûjtõ é a rontó emberek, é elvitték nagyvárook házai közé, hogy dolgozzék nekik. Az erdõ várta, várta, aztán elõhívta legkiebb zolgáját, a fenyõzagú zellõt: Eridj, zolgám, é kered meg az én barátomat, é mondd meg neki: hívják az õzek, nyulak, mókuok, jöttét lei az övény. Perdült a zellõ, é tovazállt. Az erdõ pedig kézült a fogadáára. Fri záporral mota tiztára a fák leveleit. Feldízítette a virágokat harmato ékzerekkel. Mohazõnyeget terített az övényre, a hazatérõ lába alá. Negyednapra hazatért a kici zellõ. Fáradt volt é poro. Nem jöhet óhajtotta. Láthatatlan láncokkal megkötözték. Nem jöhet. Mánap zélnek ereztett az erdõ egy ki bolyho, fehér felhõckét. Eridj, é mondd meg neki, hogy ne hallgaon a gyûjtõ emberekre, ne féljen a rontó emberektõl. Hû árnyékkal várják haza a fák. A felhõcke tépetten, rongyoan, zürkén tért meg. Kormo, zennye kõrengetegben rabokodik. Nem jöhet. Ekkor az erdõ egy aranymadarat röpített fel. Eridj hát te, törd meg a gonoz varázlatot. Az aranymadár elõtt járt a zellõ, fehér felhõ kíérte odafent. Így értek el a vároig. Az aranymadár füttyentett. De olyan codálato zépen, hogy a rab az ablakhoz zaladt, a láthatatlan láncok lehulltak róla. Aztán nevetni kezdett. De a zemébõl könynyek ömlöttek, laan megtöltötték a zobát, végigfolytak az utca kövein, é amerre folytak, ragyogó tizta övényt motak a vároon végig, a gyûjtõ emberek é rontó emberek között. Az aranymadár zállani kezdett keletnek. Az ember pedig elindult utána ujjongó zívvel a könnyek bûvö övényén hazafele. Így történt ez, lelkeckém, éppen így. Amikor majd megnõz é már nagyon fáradt lezel, é nagyon céltalannak érzed a orodat: egyzerre cak érted üzen az erdõ. Elõzör egy ki fenyõillatú zellõvel üzen. Aztán meglátz egy kici bolyho fehér felhõt az égen. Végül meghallod ablakod alatt az aranymadár füttyét. Hazahív otthonod drága aranymadara: a árgarigó. Valami megpattan benned akkor. Szemedbõl elõtörnek a könynyek, lemoák rólad a láthatatlan láncokat, kiömlenek az utcára i, é végigfolynak a köveken, bûvö övényt mova lábaid elé az emberek között. É te elindulz majd ezen az övényen. Keletnek, mindig cak keletnek, amerre a árgarigó hív. É mot aludj jól, a mee véget ért. A fák i alzanak már odakint. 3

4 AZ ERDÕBEN Ígéretünk zerint az októberi NAPSUGÁRBAN meghirdetett Irkafirka pályázatra érkezett rajzokból, verekbõl, meékbõl, zerkeztettük nemcak a következõ hat oldalt, hanem még júniuban i kettõt. Láuk, mirõl meél az erdõ! A favágó kiment az erdõbe. Már éppen felemelte a fejzét, amikor hangot hallott: Ne vágd ki a fát! Nézett jobbra, balra, hát egy móku kérlelte: Itt az otthonom, é caládom i van! Éhe vagyok. Ninc egy ki mogyoród? Nálam ninc, de ha hazajönnél, ehetnél okat. A favágó é a feleége úgy megzerette a mókut, hogy egy hétig náluk maradt. Egyzer azán eltûnt. A bú favágó az erdõben talált rá. Azt mondja a móku: Jó volt nálatok, de nekem itt az igazi otthonom. Kicordult egy könny a zemébõl, é bement az odvába. Simó Ágne, Székelykereztúr Fãrcaº Széll Francika, Balaváár Egyzer egy idõben, Egy kerek erdõben Sok móku élt egy fában, Mókulaktanyában. A mókulaktanyának Sok ajtaja tárva várja Lakóit az odva fába, Mókulakomára. Vajda Boglárka vere é rajza, Nagyvárad Sûrû erdõben állatok tekeregnek, Ete vizont hazatérnek. Ete ötét lez, Bagoly egérre le. Erdõben jártam, Nyulak zaladtak, hárman. Ilyen volt az erdõben, Gyertek ti i el vélem. 4 Kolcár Itván, Nagyvárad Péter Szilvia Sára, Kõripatak A nyár utoló napján az állatok özegyülekeztek, hogy elközönjenek egymától. Elbezélték, hogy ki hogyan kézül a télre. Sokan irigyelték a medvét, mert õ átaluza a telet. Má állatok nehéz téli napokat töltenek. Búcúzául a tavazi vizontlátát kívánták egymának. Laczkó Anita, Gyergyóremete Élt egyzer két tetvér az erdõben, a Tûz é a Víz. Özeveztek azon, hogy melyikük tud többet egíteni az erdõnek. A Tûz a nagy égetõ erejével próbálkozott, de majdnem felgyújtotta az erdõt. A jó öreg Víz eloltotta a tüzet, é megitatta az állatokat. A Tûz belátta, hogy õ cak rozat tez az erdõnek, é elment. A Víz pedig azóta i egíti a termézetet. Erdei Zuza, Érzõllõ Déne Ezter, Varolc Egyzer az erdõben, A árga erdõben Egy mókut láttam, É meg i fogtam. A móku zürke volt, É rajta barna folt. Felzökött a vállamra, Beeett a tákámba. Kapazkodni nem tudott, Kirágott egy nagy lyukot, Kimázott a lyukon, Elfutott az úton. Fülöp Mária Magdolna, Százrégen Elmentek a madarak, ki fog majd dalolni? Az elpuztult erdõn örömet zerezni? De tavazal már virrad, bizto vizajönnek, Kipuztult erdõket vidámmá teznek! Szilágyi Imola, Fehéregyháza

5 Nagy Orolya, Székelykereztúr Egyzer egy távoli földön egy ötét erdõben élt a gonoz, hatalma farka. Az erdõ mellett volt egy zép, fénye tiztá. A tiztá lakói, a nyúl, a róka, az õzek, mind barátágban éltek egymáal. A hatalma barnamedve védelmezte õket, de váratlanul beteg lett. Megmérgezték. A ravaz róka hozzáfogott az ügy kinyomozáához. Az állatok tudták, hogy egyedül az orda tehette. A róka fel i kerete, hogy kihallgaa. De a farka capdába ejtette. A bölc bagoly megtalálta a méreg ellenzerét, é helyrehozta a medvét. A farka közben azon meterkedett, hogyan fogdoa öze a védtelen állatokat. De a medve a capdákat ellene fordította. A farkat aját capdája fogta meg. Máig i emlegetik az állatok: Aki mának vermet á, maga eik bele. É nevetnek rajta. György Szabolc íráa é rajza, Gyergyózentmikló Az erdõben nagy a cend, cak a fák uogáa, a madarak ciripelée az én léptem hallatzik. A fák uttogva fújnak, az állatok rebbenve máznak, ki a fára, ki a vackába, cak pilognak rám, hogy vajon ki vagyok. A fák meélik bánatukat, vidámágukat, én hallgatom õket. Jaj, milyen nyugodt vagyok, ha itt állok benn, a ûrûben. Szövérfi Melinda, Jedd Sûrû erdõben járok, magamban bezélek a fáknak, õk felém nyújtják ágaikat. Te kedve erdõ, te mindig jót tezel nekem, de én mi jót tegyek neked? Te kedve erdõ, te mindig elvezed a zomorúágomat, én hogyan vegyem el a te zomorúágodat? Drenand Richárd Caba vere é rajza, Marováárhely A ûrû erdõ, Mely ezernyi vadágot rejt, Mot õzül, De nehezen felejt. Ezernyi állat él benne, Farkatól kezdve Egézen õzig, Õztõl kezdve Egézen medvéig. Ég veletek, Ti drága levelek! Mondaná az erdõ, Ha bezélni tudna. György Attila, Margitta Az erdõben nagyon jó, Az õz egyzer a tó partján Sok fa, virág, állatok feküdt. Hát egyzer megzólalt az ördög benne: Téged várnak, nagyon várnak, Hogy pillantd meg a codákat. Nem látod, hogy milyen Teke Ágne, Cíkzereda vékony a lábad? Meg kellene híznod. Úgy zebb lennél. Ekkor pukalövé hallatzott. Az õz rohanni kezdett, ahogy cak bírt. Ezt gondolta: Ha megzabadulok, többet nem hallgatok az ördögre. Ahogy megzabadult a vadázok elõl, azt gondolta: De jó, hogy nem kövérebb a lábam. Különben mot a mennyekben lennék. Pedig a barátaimhoz zeretnék menni. Azzal hazaindult cendeen. Sára Botond, Gyergyózentmikló Az Erdõkirály minden délután étált a királynéval a Varázlato Erdõben. Ez az erdõ igazi erdõ volt, úgy, mint mifelénk. Voltak benne állatok, ciripelõ madarak, gyoran folydogáló patakok, hatalma fenyõfák é kelleme levegõ. Kovác Józef, Borzont Þentea Erik, Nagyvárad 5

6 Egyik éjjel a nagy öreg Tölgyfa nem tudott elaludni. Éppen a ziporkázó cillagokban é a fénye holdban gyönyörködött: hátha a hold álmot zórna reá. Egyzer cak arra lett figyelme, hogy a Gyilko Galóca abban ettenkedik, hogy megmérgezze Katicabogarat. Az egyik ágán zundikáló Szentjánobogarat felébreztette, é ürgõ üzenettel leküldte a gomba zomzédjához, Margarétához. Margaréta odahajolt a gomba fölé, é halkan uttogva magához calogatta a Katibogarat, a Szentjánobogár pedig mutatta tovább a Tölgyfa felé vezetõ utat. Mikor elég meze voltak, cak akkor merte a Katicabogár hangoan megközönni a egítéget. Déne Ezter, Varolc Hamar a bú õz eltelt, S egy hópehely megjelent. A cend i lezállt a tájra, Medve alzik barlangjában. De a farka nagyon éhe, Õzet kere, ordítani képe. Feldúlja a télnek cendjét, Vonít, nem kapja a helyét. Nyulat lát meg éle zeme, Vadul fut, hogy elejte. Ropog a hó a lába alatt, Elkapta a nyulat, beléharap. Lezáll az éj az erdõre, Bevonja az eget ötétége. A fák felett apró cillagok, É a hold fényeen ragyog. Enyhül a hideg, olvad a hó, Cöpög az egykori hótakaró. Sánta Tünde, Marováárhely 6 Kovác Zolt, Gyergyózentmikló Egy napon Pityu é Palkó, a két jóbarát elindult az erdõbe. A fákon kevé volt már a levél, é ami volt i, mind árga. Sétálgattak, dideregtek, é elhatározták, hogy madáretetõt kézítenek. Mire elkézültek, megjelentek a madarak, a nyuzik, az õzek, a mókuok, az egerek, a cicák é a ünik. Együtt örvendtek. Karáconykor imét elmentek, é minden állatnak ajándékot vittek. A meebeli tündérek a két jóbarátot i megjutalmazták. Plugor Blanka-Beáta, Kökö Mi az erdõ? Mire jó? Miért zeretni való? Mert hegyhátaknak takaró, Móku, madár rejteke, É még teli aztalt i Terít mindegyiknek elébe. Nekem táborozá öröme, A levegõnek friítõje, Mert az ég ott mindig kékebb, Ahol a lombkoronák munkába lépnek. Erdõ, erdõ, rengeteg, Te védz, É én i meg kell, Hogy védjelek! Adorján Zoltán vere é rajza, Cíkzereda Egy nap épp harangozták a delet, amikor Evetke móku elindult ebédet gyûjtögetni. Vuckó, a róka ézrevette, az õ gyomrában i megzólaltak a harangok. Evetke után eredt. A móku az úton heverõ lyuka farönkbe menekült. Vuckó éz nélkül követte. Evetke a fatönk közepén ézrevett egy zûk ki nyílát, é ügyeen átpréelte magát. Vuckó cak futott tovább é tovább, míg az erdõ zélére nem ért. Tovább már ajno nem futhatott, mert az már a világ vége volt. Üre gyomorral kullogott haza. Ó, de ajnálom zegényt! É ti? Kuti Michele, Szabadka Nagy Botond, Gyergyózentmikló Lakó Anita, Remete Szagmajzter Alida, Szabadka

7 Potkonyák Tomizláv, Szabadka Ete az erdõben mindenki alzik, Ete az erdõben a róka nyúlra vadázik, Suhognak a fák a zép holdfényben, Mindenki alzik a maga fézkében. Cak a farka üvölt az éj közepén, S a denevér járkál halkan a fák tetején, Vadázni akarnak, emmi mát, Szegény õzikére mot vezély vár. Éjfél van. A nyuzi halkan Kidugja a fejét, nem közelít-e emmi véz? S látja, hogy a kicik békéen alzanak, Biztoan kápoztával álmodozhatnak. Tunyogi Andrea, Zilah Én láttam az erdõt, É benne a fenyõt. Szép volt az erdõ, É benne a fenyõ. Én láttam az erdõt, É benne õz nyomát! Szép volt az erdõ Az õzikék nyomán. Én látom az erdõt Tavazal, télen, Codálom az erdõt, Nyáron é õzel. Kolozvári Andrá, Móc Medve alzik barlangjában, róka úrfi jön nagy vidáman. Cörömpöl a barlang elõtt, felébrezti az elõkelõt. Kijön medve koma nagy haraggal, é megkérdezi: ki vagy, mi vagy? Én vagyok a róka úrfi, meghívlak téged vacorázni. Lez ott mindenféle jó: málnazörp, mézekalác, nyúlhúból pörkölt. Jól megrakjuk a bendõnket, legyünk barátok mindörökre! Király Réka, Gyergyózentmikló Mii, a móku nézegette a cillagokat, é hallgatta a bagoly huhogáát, de nem ettõl ijedt meg. A bokor felõl a róka kiáltotta el magát: Megállj, paplanfarkú, úgyi elkaplak! Majd meglátjuk, kibõl lez paplan válazolta Mii. A medvék barlangja elõtt volt egy lyuka farönk. Beugrott, a róka pedig utána eredt. Mii móku kibújt egy felõ lyukon. A róka a máik végén egyeneen a medvék barlangjába zaladt. Mii moolyogva hallgatta, hogyan cinálnak a medvék a rókából paplant. Bickei Dávid, Szabadka Szép az erdõ Télbe, nyárba, Calogat ok zép Lombo fája. Blénei Bernadett, Gyergyózentmikló Sok gyerek jár nyaralni, Télen pedig zánkózni. De jó, hogy én itt lakok, S hamar odajuthatok. Gál Levente vere é rajza, Gyergyóalfalu Volt egyzer egy erdõ. Ott oe hullt a hó, a madarak énekeltek, az õzikék játzadoztak, a méhek zümmögtek, a medvék ok mézet ettek. Ezért úgy hívták az erdõt, hogy Vidámerdõ. Egyzer Télapó megirigyelte az erdõ vidámágát, jege, hideg zelet fújt, megrázta ûrû, fehér zakállát. A fák recegtek-ropogtak, a madarak rezketve bújtak özze, a medvék barlangba, a mókuok a fák odvába húzódtak. Egy nyuzika a Vidámerdõ Tündérétõl kért egítéget. A Tündér langyo zellõt, meleg eõt é napütét varázolt. A Télapó bozúan ment viza a maga hegyek közé. Vidámerdõ lakói azóta boldogan élnek. Györgyilyé Izolda, Kökö Bálint Szilárd, Bánffyhunyad 7

8 Corba Jáno, Zobok Az örökzöld erdõben élt egy bölc medve é egy gonoz ember. Az erdõ lakói Fapuztítónak nevezték el, mert állandóan fát vágott. Azt képzelte magáról, hogy õ a legerõebb az erdõben. Ki i hívta a medvét párbajra. A vöröhangya jelentkezett bírónak. Fapuztító elküldte a zajkót a medvéhez, mint párbajegédet, hogy egyezzenek meg az idõpontban. Én, az erdõ királya dörögte a medve, nem verekzem meg emberrel. Különben i mindenféle párbajt betiltok! A favágó mérgében az erdõ minden fáját ki akarta puztítani. Mezire hallatzott fejzéjének cattogáa. A medve odaietett. Akkorra már Fapuzító kivágta a fél erdõt. Ebben az évzakban A napok codáak! Ekkor nyílik az akác Vajon ki vagyok? A tavaz, hát ki má! Nagyon meleg van már, Az ember gombázni jár, Nyáron mozgalma az élet, S züntelen a madarak cicergée. Vége van a pihenének, Mot dologra hív az élet. Özehordjuk az ételt, S majd belakmározzuk télen. Kopp, kopp, ki kopog? Kopog a fákon egy ember Jaj igen, ez December! Közön i illedelmeen: Jó napot! Kérem, Itt telelhetek négy hónapot? Király Izabella, Kézdiváárhely 8 Hamar Barbara, Szabadka Mit tettél, te telhetetlen ember? Felébreztetted az erdõ Szellemét! Hallom i, hogy uhogva közeledik! Nem tûröm tovább ennek az embernek a gaztetteit! zólalt meg egy öblö hang. Legyen móku belõle. Láa meg, milyen erdei állatnak lenni, laká nélkül. Abban a zempillantában fürge móku izkolt be a megmaradt fák közé. Talán még mot em talált odút, éhezik, mert mint fapuztító kivágta a lakát é élelmet biztoító fákat. Okuljatok, gyerekek, ebbõl a zomorú eetbõl, ne puztítátok az erdõt, mert ti i az õ orára juthattok! Szabó Alpár, Kézdiváárhely Ilyé Orolya, Gyergyózentmikló Az erdõben, ugyanúgy, mint máhol, A négy évzak váltakozik, táncol. Tavaz, a zelíd zépégkirálynõ Ha jön, kivirágzik az egéz erdõ. Nyár, a melegzívû, bájo teremté Nem tûr lutálkodát, henyélét. Az állatok mind gyûjtögetnek, Cak a bohó tückök hegedülnek. A gyümölcöt érlelõ Õz Az erdõben hozaan elidõz. Tarkára feti a zöld lombokat, Majd dühében lerázza azokat. Tél, a dermeztõ fagykirályfi Az erdõt fehér hóval meglepi, De az erdõ nem kedveli em õt, Sem pedig kíérõjét, a hófelhõt. Kovác Ezter, Kézdiváárhely Ébredezik már a medve, Nyuzi örül a melegnek. Õzike i néz zelíden, Nem kell éheznie többet. Bújik már az ibolya, Hajtani kezd a fûzfa, Ébredezni kezd a táj, Itt a tavaz, pajtá! Magyaroi Szende-Tünde, Százrégen Volt egyzer egy zegény ember, annak kilenc fia. Az apjuk mindeniknek adott három pogácát, egy üveg vizet, elindultak zerencét próbálni. Mentek, mendegéltek, é egyik fiú eltért tõlük. Egy rengeteg erdõbe ért. Eltévedt. Megtanult az állatok nyelvén, tõlük kért egítéget. A róka tudta az utat, mert a a faluba járt tyúkot lopni. Így került haza a zegény ember elvezett fia. Nagyon örült a calád. De azért nem lettek gazdagok. Ki Ágne, Barót Kozma Zolt, Kézdiváárhely

9 Õz van. Gyönyörû pompában ragyog az erdõ minden ki zuga. Cillog, villog, mint egy meebeli álomban egy fénye királyág. Az erdõben, ebben a meebeli királyágban nincenek celédek, nincenek alattvalók, mindenki egyenrangú. A mókucalád az elõ emeleti ki zugban lakik, a üncalád a földzinti panzióban. Mindenki igénye zerint helyezkedik el. Van, aki téli álomba kezd, van, aki zorgokodik, takarít. Õzel mindenki gyûjtöget télire. A mókucalád örül, ha olykor nyaka közé pottyan egy-egy makkzem. Valentincik Tímea, Kézdiváárhely Dombi Gabriella, Gyergyózentmikló Az erdõ minden évzakban zép. Tavazal hango a madarak víg dalától. A medve i felébred téli álmából. Kizöldülnek a fák, megjelennek az elõ tavazi virágok. Nyáron kellemeen lehet étálni az erdõben. Az õzi harmat gyönyörû zínekbe öltözteti. A falevelek megárgulnak. Sok közülük árnyalato lez. A fák i pihenni fognak, amíg újra jön a tavaz. Lupuj Mónika, Sepizemerja VERS I. díj: Adorján Zoltán, Cíkzereda; Kovác Ezter, Kézdiváárhely; II. díj: Sánta Tünde, Marováárhely; Tunyogi Andrea, Zilah; III. díj: Fülöp Mária Magdolna, Százrégen; Szövérfi Melinda, Jedd; Király Izabella, Kézdiváárhely; Dicéret: Péter Szilvia Sára, Kõripatak; Vajda Boglárka, Nagyvárad; Drenand Richárd Caba, Marováárhely; Király Réka, Gyergyózentmikló; Gál Levente, Gyergyóalfalu; Az erdõben jártamban egyzer cak feltûnik egy codálato zarva. Akkora volt az aganca, mintha egy codálato király lépkedne a zíne levélzõnyegen. Ézrevett engem, de nem mozdult. Majd nagyot ugrott, é eltûnt a fák közt. Kimóku zökdécelt az ágakon. Gyûjtögetett. Bükkmakkot bontogatott nagy ügyeéggel. Találkoztam még õzzel, rókával, nyúllal, é még egy medveboccal i, de zerencére az anyja nem volt vele. Sok meében írják, hogy a manók é tündérek az erdõben élnek. Lehet egy kici igaz belõle, de ezt enki em tudja, enki em látta. De azért vannak titkai az erdõnek. Az erdõ élete minden évzakban változik, de a titkai oem. Mihály Andrá, Lövéte EREDMÉNYHIRDETÉS MESE I. díj: Szabó Alpár, Kézdiváárhely; II. díj: Déne Ezter, Varolc; Mihály Andrá, Lövéte; III. díj: Sára Botond, Gyergyózentmikló; Bickei Dávid, Szabadka; Györgyilyé Izolda, Kökö; Dicéret: Simó Ágne, Székelykereztúr; György Szabolc, Gyergyózentmikló; Valentincik Tímea, Kézdiváárhely; Blénei Enikõ, Gyergyózentmikló Szép Cilla, Zobok RAJZ I. díj: Oroz Róbert, Zobok; Nagygellért Béla, Szabadka; II. díj: Forika Sebetyén, Gyergyózentmikló; Vajda Boglárka, Nagyvárad; III. díj: Kolcár Itván, Nagyvárad; Kovác Zolt, Gyergyózentmikló; Dicéret: Szabó Gyopár, Nagyvárad; Fãrcaº Széll Francika, Balaváár; Antal Zuzánna, Százrégen; Þentea Erik, Nagyvárad; 9

10 Én tükre vagyok minden moolyoknak, én azért élek, hogy vizamoolyogjak virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkara, bárányra, zivárványra, fergetegre, Raffai Ingrid, Szabadka fényre, holdra, cillagokra, zegényekre, gazdagokra, zenvedére, vidámágra, jó napokra, roz napokra, rózafára, kereztfára, vizamoolyogjak mindenre, vizamoolyogjak az Itenre. Méc Lázló KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT. AZT KÍVÁNJUK, HOGY MINDIG LEGYEN EREJÜK MOSOLYOGNI. CSEH KATALIN ANYAVÁRÓ Anya, itt ülök a zéken, é cak téged várlak, ki-kinézek az ablakon, ámbár mége látlak. Úgy várok, mintha lényem a várá zobra lenne, mintha a várakozá bennem otthonára lelne. Nyugtalan vagyok, türelmetlen. Be nehéz i várni! Anya, miért nincen zárnyam, hogy tudnék feléd zállni? Anya, mondd, miért nem jöz? Már a Hold az égen... é én félek, a ötétég a kertben kajtat éppen. Ölbe vágyom, az öledbe, írni volna kedvem... Ajtó nyílik halkan, cendben, Anya itt áll velem zemben! 10 KOVÁCS ANDRÁS FERENC FANNI VERSE álmomban kivirágzik a fa leeik az ág eltezem a zívedet miénk a világ Szilágyi Levente, Szilágynagyfalu TOLNA ÉVA KÉT CSILLAG Van ágyam, van párnám, két cillag vigyáz rám. Sugárfény zeretet borítja fejemet. Két cillag, két zempár ébredõn engem vár, é követ utamon... Ágyamban álmomat párnámon otthagyom.

11 Géczi Renáta, Szilágyomlyó TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY MAMAGOL A cillagpor a világûrbõl a Föld légterébe hatol. A porzó ár a zellõk zárnyán felhõk fölött záll valahol. A a uhog. A fecke rebben. Róka lopódzik. Barlangi medve barangol. A gyalogo gyalogol. A kutya kutyagol. A lova lovagol. S a borneói bunder-bébi az anyja hátán mamagol. TOLNA ÉVA BABABESZÉD Bababezéd meebezéd? Hempergõ a nappali, innen lehet hallani: Böff, übü, gre... Éhe vagyok, álmo vagyok: Gre, übü, böff... Anya, öledbe akarok: Übü, übü, übü... Böff: Játzatok többet velem. Gre: Türelmet? Nem imerem. Böff, übü, gre... Bababezéd tizta bezéd. Kevé zóval mond igazat, látod, mi mindenre elég? Kádár Angéla Emee, Szatmárnémeti Szalma Itván, Balaváár A kigyermek egy kicit újrateremti a nyelvet. Kérd meg züleidet, meéljenek picikorodról. Te mit kerezteltél el, vagy mondtál máképp? LÉVAY ERZSÉBET A GONDOLAT- OLVASÓ Mama, honnan tudtad, mit akarok, mikor azt mondtam: oá? Mindig kitaláltad a gondolatom, oe várattál oká! Mama, honnan tudtad, mit akarok, mikor azt mondtam: ö-ö? Labda kell éppen vagy mentõautó, netán ruhaciptetõ? Mama, honnan tudod, mit akarok, mikor mélyen hallgatok? Hogy látz a fejembe, zívembe mindig, zámomra ez nagy titok! Kifinomult ízlére vall, ha nem rikító zínû, hanem zelíd, finom árnyalatokkal játzik a ruha, a rajz, az ajándék. Kézít az idén a fehér é a homokzín özhangján alapuló meglepetét édeanyádnak: párgából, zákvázonból, gézbõl. Cerepet, mûanyag palackot, kartondobozt bármit bevonhatz párgával vagy vázonnal, é kötél vagy gézvirággal dízítheted. Ha néhány zabályt betartaz, a mûved olyan zép lez, mint a képeken: 1. Tizta anyagokkal dolgozz. 2. Ázta mindent keményítõbe vagy cukorzirupba. 3. Amibõl zabni akarz, zárítd cempére imítva. 4. Amit bevonni haználz, még nedveen fezítd a doboz oldalára. 5. A felületet apránként kend be ragaztóval, úgy tekerd zoroan rá a párgát. 7. A lapo felületeken középen, az oldalakon lent kezd a tekerét. 11

12 KOVÁCS ANDRÁS FERENC AZ EGÉR NEVE A jó egér nem roz egér, S ha jól vigyáz nevére Nehéz megtudni róla, hogy Valóban jó egér-e? A jó egér nem elefánt, Hiz fürgébbecke néha. De jó egér oem lehet Patkány, e keckebéka! A jó egér nem roz egér, Cak cöppnyi, furca holmi... S a jó egér nem roz kutya Kandúrt e tud caholni... A jó egér nem macka. Sõt: Nem éji mackacápa! Bár hozú farka bajza van, Meg négy ki kacka lába. A jó egér nem roz, ha jó, Ha mindig ad nevére Ha ejti, hogy mi jó, mi roz, S a kettõ özefér-e? A jó egér az jó egér: Soem rág, hogyha alhat! S a jó egér caki aját, Külön nevére hallgat... A jó egér nevet viel Nem unt lyukak lelence! Lehet Francika vagy Ferenc, Marcella, Vince, Bence. Lehet Sipircki Sancikám, Lõrinc, Cecilke, Vencel, Ignácka, Enci néha György, ha megküzd egy kredenccel. A jó egér cak jó egér lehet, ha ad nevére S magáról õ e tudja, hogy Valóban jó egér-e? ROMHÁNYI JÓZSEF BORZ A büzke borzanya özetoborzott néhány cellengõ borzot, hogy zívének féltett kincét, hat kicinyét megtekinték. Nézzétek! Ez itt a mennyorzág! mondta dédelgetve hat egyzülött borzát. Ám a bámézkodók formátlannak, torznak találták a ok torzonborz borzat. Szólt az egyik, egy értelmeforma, kinek kedélyét e látvány felborzolta: Érdeke! Ha belülrõl, elfogultan nézed, ez az alom meleg ki caládi fézek. Ha kívülrõl, nem vakít el vonzalom:...egyzerûen borz-alom... 12

13 DEVECSERI GÁBOR TRÉFÁS ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓ Ne ugrándozz, ne táncolj, ne bomolj, az ikolá fiúcka mind komoly. garázda kölykét inti így a moly. Apám így zól a ki bálna, hadd meheek el a bálba. Nem mehetz el, fiam, Péter, nem vagy még egy kilométer. Gólya jöve, kelepele: Nyion ajtót, kedve pele, gyereke jött, nem levele; egéz cõröm tele vele. GÁRDONYI GÉZA MACSKÁNK A mackánk hamuzínzürke állat volt. S ha becületrõl lehet bezélni a mackánál, hát becülete i. Én azonban nem hizek a mackabecületben, inkább annak tulajdonítom ezt a becületeéget, hogy bõven kapott tejet. Két tehenet fejtünk, õróla nem feledkezett meg az anyám. De talán komolyabb macka volt, mint má: mi legalább nem játzottunk vele. Mindöze egyzer emlékzem, hogy rátettük az aztalra, é papirot kötöttünk a farkára. A macka õrülten forgott a papiro után, végre i leeett. Talpra eett, de az aztal lábában megütötte a fejét. Attól fogva nem mulatozott velünk. Egyzer, ahogy a padláon járok, nyávogát hallok egy arokban. Hát valami négy kimackakölyköt látok ott. A zemük aznap nyílott, némelyik cak félzemmel nézett a világba. Kapok egy roz zakajtókoarat, belézedem a kölyköket. Vizem le nagy örömmel a zobába. Ott mindjárt nagy játékot kezdünk: birkóztatjuk õket, gurítunk nekik golyót, kötünk a nyakukba pántlikát. Egyzer cak befut az öreg macka, megáll a kölykeinél. Nézi elmeredõ zemmel, hogy mi történik. De cak egy percig nézi. A következõ percben hozzám jön, é imulgat a térdemhez, aztán az öcémhez, aztán az anyámhoz. Majd a kicinyeihez ül, amelyik hozzámegy, nyalogatja, féülgeti, miközben félig lehunyja a zemét. Hanem aztán nem tudom, mit gondolt: egyzer azt látom, hogy megfogja az egyik kölykét a nyaka bõrénél, fölemeli, é magaan tartott fejjel vizi kifelé. Hova vizi? Ment, ment át a konyhán, ki az udvarra, át az udvaron, fel a padlálétrán. É így hordta viza a padlára valamennyit. UNIPAN HELGA rajzai 13

14 Itt zülettem Erdélyi utazáunk orán jártunk már: Zibón, Székelyzentkirályon, Torockón, Marováárhelyen, Vizaknán, Cíkmenaágon, Szilágynagyfaluban, Marofelfaluban. Júniuban hová látogaunk? Ugye, ti i zeretitek a meéket? Bizony, kevé gyermek mondhatja el, hogy vároában a mee é a valóág olyen zoroan egybefonódik, mint a miénkben. Szilágyomlyó az orzág ézak-nyugati rézén, a Magura domb aljában fekzik, é a Krazna zeli át. P. Szatmári Károly így ír róla: Az én zülõföldem, Szilágy-Somlyó a termézettõl ritka zépéggel megáldott hely. Ezt mi i így érezzük. 14 A Báthoryak legendái itt élnek ma i a porladozó várromok között é a omlyói lakook zívében. Elõ legendánk a Gutkeled nemzetég egyik õe, Opo nevéhez fûzõdik. A váro ézaki rézét határoló Magura hegyéggel zemben magaodik a Púpo hegy, melynek oldalában ma i mutogatják azt az üreget, ahol egykor a környéket rettegében tartó árkány lakott. Ez a zörnyeteg minden évben felfalta a környék legzebb lányát. Opo, hogy megmente gyönyörû mátkáját, birokra hívta a fenevadat. Három nap, három éjjel viakodtak. A vitéz legyõzte a gonoz árkányt, a harc közben kivert három fogát pajzára zegezte. Bátor tettéért kapta a Báthory nevet, caládi címerébe pedig a három árkányfogat. Ebbõl a caládból zármaznak Erdély híre fejedelmei: Andrá, Kritóf, Zigmond, Gábor é Lengyelorzág nagy királya, Itván.

15 Várounkat 1251-ben alapították Wathaomlyova néven. E név zláv eredetû, é erdõt jelent. Minden év zeptemberében megrendezik a Báthory-napokat, de az idei évforduló nevezete lez, hizen várounk fennálláának 750. évfordulóját ünnepeljük. Minden Napugár-olvaót zeretettel meghívunk erre az eeményre. A XIV. zázadban épült a váro közepén álló vár, amelyet alagútrendzer kötött öze a várheggyel. Ezen az alagúton menekült el a lakoág, ha ellenég otromolta a várat. Egy máik monda zerint egyzer jókora török capat közeledett a váro felé. Koczka Gábor, a dobo vállalkozott, hogy egymaga elkergeti a törököket. Egy völgybe ietett, telje erejébõl dobolni kezdtett. A Magura ezerzereen verte viza a dobzót. A törökök azt hitték, hogy itt óriái ereggel kell megvívniuk, ezért gyoran vizafordultak, é nem támadták meg a várot. Azt i meélik, hogy a török támadáok idején a Magura hegy tetején temették el az egyik török baa lányát, vele együtt zekérnyi aranyat. Ezt a zekérnyi aranyat még nem ikerült megtalálni, de helyette értéke, a IV. zázadból zármazó gepida leletre bukkantak, melyet a béci é budapeti múzeumokban õriznek. A omlyói leletek világzerte nyilvántartottak, a legzebb é legértékeebb ókori kincleletek közé zámítanak. Írták é rajzolták: a zilágyomlyói 1-e Általáno Ikola IV. G, H é I oztályo tanulói Papp Ildikó, Márton Gabriella é Neme Cilla tanítónõk egítégével. Napjaink Szilágyomlyójának 17 ezer lakoa van: románok, magyarok, romák é má nemzetiégûek. A római katoliku templomot Báthory Itván építtette a XVI. zázadban. A reformátu templomot 1815-ben fejezték be. Több óvoda, napközi é hat ikola mûködik várounkban. Sok díjat zereztünk az orzágo Ki mit tud? verenyen, anyanyelvi vetélkedõkön. A kicik a Játékkuckóban, a nagyobbak a Báthory Itván cerkézcapatban tevékenykednek. Codálato gyalogtúrákon, kiránduláokon vezünk rézt. A Magura minden domborulatának külön neve van: Széldomb, Sirató, Sólyomkõ, Pogányvár-kapu, Kápolná, Faragó-rét, Pokol-tó. Minden névhez egy-egy zép monda fûzõdik, melyek laan feledébe merülnek. 15

16 JÁNKY BÉLA FECSKE FÉRCEL Fecke röppen, belevarrja röpte ívét a magaba. Röppen, záll nagyokat öltve, három felhõt fércel öze. Felhõt fércel, zálat húzgat, jön a zél, é egyet fúj cak: egyet fuvint cak a rongyra, a háromból varrt gomolyra meze úzik el a felhõ, má tetõn dobol az eõ. Ragyog a nap, örömében kiperdül a játzótérre. Beküldte Böjte Tamá, Marováárhely 16! Havonta 3 díjat orolunk ki Király Sándor, Szilágynagyfalu Februári nyerteeink: Kovác Hanna, Málná (1); Nagy Katalin (2) é Ágne (3), Torda é a varolci III. B oztályo gyerekek. Munkáik közül helyhiány miatt cak a Déne Noémiét (4) közöljük. Ha kiméz az erdõbe, mezõre vagy akár a közeli parkba, láthatod, hogy telje gazdagágában pompázik már a termézet. Gyûjt érdeke alakú leveleket, zirmokat olyanokat, amelyek könnyen a 1 Szólj, zám! Kovác Emee, nagyármái olvaónk ügyeen válazolta Kikópé januári kérdéére: a fülbemázó bogár i lehet é kelleme zene i. Kere minél több zólát vagy özetett melléknevet, amelyben tetréz zerepel. Írd meg az új jelentét i: pl. lyukamarkú ügyetlen. Milyen zólát fetettek a kerítére? Szegezd helye orrendbe a léceket. Varga Kriztina, Sarmaág! Havonta 3 díjat orolunk ki rajzlapra imulnak. Kend be õket megfelelõ mennyiégû, nem túl vize fetékkel, majd gondoan nyomtad papírra. Légy meréz! Próbálj meg árkányt, zörnyet, királykiazonyt bármit nyomtatni. Mazat Mûvéz 2 3 Nem mindegy, hogy egy vagy kettõ! Foglald mondatba a zavakat: verel verel; kertel kerttel; gépel géppel; udvarol udvarról; ad add. Februári megfejtéek: 1. Az árva világgá ment. Az árva õzgida írdogált. Az óriá ziklát evett. Óriá gombát találtam. Az édeet zeretem. Éde anyanyelvünk éke. 2. Helyez, folytat, hajol, vajaz, üllyed, mélyít, adjuk, lyukazt, hajtja; 3. zázlábú, kétpúpú teve, kilencöve tatu, kétéltû, nyolckarú polip rendõr, betûrend, táncrend, étrend, rendház, órarend, menetrend, orrend, rendellene tetõn, tetõrõl, padláról, erezre, ablakban, padon, házban, világgá, cerépben, kapuban, gazdához, udvarra. Könyvjutalmat nyertek: Mihály Itván, Lövéte; Sárközi Tibor, Zibó é Gyõrfi Réka, Nagyármá. Mazat Mûvéz, jaj, de pizko! Kedve támad, kicit fickó. Naphozat cak rajzolgat, S ecetet i majzolgat. Mazat Mûvéz jó barát, Együtt fetünk ok órát, Reggel, mikor felébred, Nem moakzik, munkához kezd. Kovác Kinga Tünde, Nagyenyed 4

17 " " ORMÁNYOS BOGARAK Mogyorólevélodró Amikor még nem autók záguldoztak az utakon, az emberek lóháton, lovakocin utaztak, a catába többnyire lóháton mentek, a királyokat, hadvezéreket lóháton örökítették meg a zobrázok. A ló már az ókorban nagy zerepet játzott. Caligula, az õrült római cázár Incitatu nevû lovának márványitállót, elefántcont zerzámot, drágakõvel éke nyakláncot õt palotát é zemélyzetet adományozott, é konzullá akarta kinevezni. A trójai lóról biztoan hallottatok. A ravaz görögök egy nagy faló gyomrában rejtették el néhány harcoukat, elvonultak Trója vára alól, mintha feladták volna a harcot. A trójaiak bevontatták várukba az ajándékot, örömükben mulatozni kezdtek. Az éjzaka leple alatt aztán a katonák kimáztak, é kinyitották a kaput táraiknak. Így eett el Trója. Az ókor világhódító hadvezérének, Nagy Sándor makedón királynak a lovát Bukephaloznak hívták. Errõl a paripáról az ókorban még várot i neveztek el. A monda zerint Mohamed próféta a zélnél ebeebben záguldó Al Borah (Villám) hátán lovagolt. A magyar ember zívéhez különöen közel állott é áll BITAY ÉVA HÛSÉGES BARÁTUNK, A LÓ ma i a ló. Õeink a legkedveebbet, olyan makulátlan, hófehér paripát áldoztak itenüknek, Hadúrnak, amelyiknek a hátán még nem volt nyereg. A honfoglalá korában a vitézeket lovukkal együtt temették el. A kalandozáok idején õeink lóháton záguldották be fél Európát, rettegett lova-íjázok voltak. A ló egézen a XX. zázad máodik feléig a magyar katona bajtára maradt. Huzáraink híre meze túlterjedt az Ha nem i akkora, mint az elefánté, ormányuknak nagy haznát vezik, miközben hatalma kárt okoznak a növényeknek. Népe caládjukba tartoznak a levélodrók, amelyek lárváik zámára zivar alakúra odorják a fák levelét, a mogyoró- illetve tölgymakkormányo, amelynek nõténye kifúrja é bölcõnek haználja a zenge termét, a zúfajták, amelyek öze-viza rágják a fák tetét; a gabonazizik, amely a gabonazembe váj lyukat petéje zámára. Tetüket ötét vagy féme fényû, zíne páncél borítja. A betûzõzú olvani nem tud, cak írni: mégpedig furca alakú járatokat a fába. Ki, hengere tetén ninc emmi kiemelkedé, ami akadályozná a zûk járatban. Fanyûvõ fogai zárnyfedõje végén vannak. orzág határain. De némelyik lovunknak i fennmaradt híre-neve évzázadokon kereztül. Szögnek hívták Szent Lázló lovagkirályunk paripáját, melynek hátán üldözte a magyar lányt elrabló kun harcot. Ezt a jelenetet örökíti meg a gelencei templom faliképe. Híre magyar verenyparipa volt Bethlen gróf Incitatoja é Kincem, amely többzörö gyõzteként Európa-zerte imertté vált. A magyar népmeék gyakori zereplõje a tálto paripa, amelyik rendzerint ovány gebe, de amint parázzal megetetik, kigömbölyödik, zárnya nõ, é mint a gondolat röpíti gazdáját. KISKÓPÉ Az autómárkákat jól imeritek, de vajon azt i tudjátok, milyen a pej, a dere, a hóka ló? Februári megfejté: A lepkék nektárt zívogatnak pödörnyelvükkel, melyet rugózerûen felcavarva a fejük aló rézén tartanak, ha épp nem haználják. Nyerteek: Mirce Kinga, Ozdola; Rácz Levente, Cíkzereda é Száz Andrea, Marováárhely. Betûzõzú é betûi Havonta 3 díjat orolunk ki 17!

18 J HAHOTA Pitike egy illetlen zót tanul az óvodában, egéz ete azt hajtogatja. Kifiam mondja neki az apja, kapz 1000 lejt, ha ezt a zót többet nem haználod! Pitike mánap boldogan áll apja elé: Apu, ma egy olyan cúnya zót tanultam, hogy azt cak 2000 lejért tudnám elfelejteni. R Egy középkorú férfi méltatlankodik a villamoon: Szörnyû, milyen udvariatlanok a mai fiatalok! De hizen éppen mot adta át önnek a helyét egy fiú. Igen, igen, de zegény, öreg anyámnak még mindig állnia kell! R Miért zaladtál ki a mûtõbõl? Mert az aziztennõ azt mondta: Ne féljen, cak egy közönége vakbélmûtét lez! Nyilván meg akart nyugtatni. Cakhogy nem nekem mondta, hanem a ebéznek! R Mot, hogy megvizgáltam, receptet zeretnék írni, de nem találom a töltõtollam mondja a zórakozott orvo a betegnek. Bocánat, doktor úr, de tíz perccel ezelõtt a hónom alá dugta. R Mondja, Kovác úr, valóban olyan vize a lakáa? De még mennyire! Ma reggel például halat találtam az egérfogóban! R J TALÁLD KI! Kívánci vagy, hogy milyen ikolába járok? Fejtd meg a rejtvényemet! 1. Kerékpár 2. Ünnepre kapjuk 3. Az angol fõváro lakója 4. Érettégi után ide felvételizünk 5. Távbezélõ 6. Mezõgazdaági gép Máthé Ezter, Sepizentgyörgy Mit gondolz, milyen betû kerül a kérdõjel helyére? Bartha Cilla, Harazto A B? D z E Édeapám meterége. 1. Kerek gyümölc 2. Becézett Sarolta 3. Ilyen zínû a fa lombja 4. Mama tára 5. Ki-be járunk rajta 6. Becézett Lóránt 7. Vágóezköz 8. Nem érde Bogyó Lázló, Zabola Aki mórere tanította a kolozvári bírót. Száz Caba, Marováárhely Nem tegnapi 2. Éle ké igéje 3. Tetréz 4. Lóbiztató zó 5. Nem ül 6. Napzak 7. Ádám párja 8. Pók tezi 9. Italozó 10. Becézett Ágne 11. Idõmérõ 12. Rovar, a bútorok ellenége 13. Nyakon vieljük 14. Erõdítmény 15. Ké tezi 16. Pálca 17. Habo ital Bûvö négyzet. 1. Égitet 2. Egyik zülõ 3. Lelkipáztor Simon Erika, Szatmárnémeti ÁPRILISI MEGFEJTÉSEK 1. húvéti nyuzi 2. fecke 4. Fogara, Braó, Torda, Bora, Halmi 5. Indul a kutya a tyúk aludni. 18 M Á J U S NAPSUGÁR, gyermekirodalmi lap. Kiadja a NAPSUGÁR Kft. Szerkeztik: ZSIGMOND EMESE (fõzerkeztõ), MÜLLER KATI. A zerkeztõég potacíme: 3400 Cluj, Str. L. Rebreanu, Nr.58./28., C.P.137. Telefon/fax: 064/ Honlap: Megrendelhetõ a zerkeztõég címén. A lapok árát a következõ bankzámlára várjuk: Cont /ROL B.C.R., SUC. JUD. CLUJ S.C. NAPSUGÁR EDITURA SRL. Kézült a kolozvári TIPOHOLDING Rt. Nyomdájában. ISSN Ára 7000 lej

19 érejtvény- PÁLYÁZAT Hallgad meg az erdõ kéréét, ami rejtvényem megjelölt oraiban rejtõzik, é küldd el nekem júniu 15-éig, ha zeretnél rézt venni a májui nyerteek oroláán. a Rejtvénykirály Vízözön Énekemadár Conthéja gyümölc Francia arany Javít ellentéte KÁ! Itván Andrá névjegye..téka Comagolóezköz Méter Vagyon rovó illeték Gép Néma Régi páro tánc Le A végén foglal Becézett Edit Római 1 Szörny Déne névjegye energia Sugár Páníp románul Tetejére Állami Elektromo Eredmé- 1 V Itván Kocma Nulla 2 nye lez Húz Találat Szarva Kérdõzó OS! Arra a helyre néz Szaglózerv Arra fele! Államnak fizetik Juhkarám Nõi név Magánhangzó Ré Hordómérték Nõi név Kutya Vigyázóhely Egye! Orvonál mondjuk Világûr Vajon vízlelõhely? T Lovam Kritó Zoltán, Cíkzentimre VAJNÁR ILONA rejtvénye Szófajok R Y A FEBRUÁRI REJTVÉNYPÁLYÁ- ZAT megfejtée: Farangoljunk hat hetet. Ezúttal könyvjutalmat nyertek: Demeter Panna Katalin, Marováárhely; Jázay Evelyn, Kolozvár; Védé Liter -va párja Állóvíz Tonna Benkõ Józef-Itván, Kibacon, Nagy Orolya Borbála, Udvarfalva é a detrehemtelepi ikoláok. Gratulálunk! Játzatok továbbra i velünk! é NYERTESEK 19

20 Vágd ki, ragazd öze páronként a tulipán zárát, kelyhét, nyizantd be a vatag vonalak mentén, é cúztad egymába. A zár végeit vizahajtva ragazd a talapzatra, melyet elõzõleg kartonnal megerõítettél. Négyzet alakú zíne comagolópapírból hajtoga a rajz zerint pillangót. Tulipánod talpára vagy egy üdvözlõkártyára ragazthatod. Anyák napjára MEGFORDÍTJUK 5. 6.

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Pajzshaszn álat. Pajzsharc. Harcos

Pajzshaszn álat. Pajzsharc. Harcos Dajlong Gyilko Egykeze ütő vágó Regenerál ódá egykeze ütő vágó Kétkeze Kétpengé ha ználat egykeze ütő vágó Pajzhazn álat kétkeze kétpengé ha ználat Pajzharc kétkeze Lovag Harco Egykeze ütő vágó egykeze

Részletesebben

Szöktünk a városból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, versem.

Szöktünk a városból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, versem. verek STEVAN RAI Č KOVI č Szöktünk a vároból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, verem. Emlékzem: cak még ezt meg ezt a övényt meghaladjam, S akkor megnyugzom, er ő lezek é bánthatatlan.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2001. I. 25. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2001. I. 25. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartá 2001. I. 25. napon megtartott 1Beoló Egyek Nagyközég munkaügyi helyzetéről foly. M.K. 8 általáno megzerzée, munkanélküliek képzée önréz:12% 944.400 Ft 2Beoló a zociáli igazgatá 2000. évi tevékenyégéről

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY A NAGY TERMÉSZET

KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY A NAGY TERMÉSZET 2001. FEBRUÁR KAPUI ÁGOTA TÉLEN IS JÓ, NYÁRON IS JÓ Jó volt széllel vándorolni, homokvárat ostromolni, táltos fûzfaág-paripát lombbal abrakolni. Jó volt fák közt sátrat verni, szamócák közt elheverni,

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 529. SZÁM 2002. MÁRCIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 529. SZÁM 2002. MÁRCIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLVI. ÉV OLYAM 529. SZÁM 2002. MÁRCIUS MÉSZÖLY MIKLÓS (1921 2001) MÉSZÖLY MIKLÓS: A gyermek, aki jó meét olvahat zép é nem romlott magyar nyelven: a legnagyobb ajándékot kapja. Az öregek

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I.

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. 1. Filip Izabella Korcsmáros Gabriella 3. sz. Ált. Isk. Nagykároly 150 2. Toma Tamara Toma Anikó Fényi István Ált. Isk. Kaplony 150 3. Mák Andor

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében 1993. június 12. 1 Szántó Csaba XII.A 9,93 2 Polonyi Tünde XII.C 9,70 3 Breier Ingrid XII.C 9,59 4 Jakab Medvéssy Ágnes Zsófia XII.C 9,53 1994.

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben