Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Közhasznúsági jelentése Budapest, május 10. Szabó Csilla elnök

2 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése a évi esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Pilis Budai Kutyamentők évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvezetési bizonylatok alapján egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet ezer Ft 1% -ból folyósított állami támogatást kapott. A év az első amikor az Egyesület ilyen jellegű támogatásban részesült. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel nőtt, köszönhetően annak, hogy a Szervezet részére év októberében folyósították első alkalommal az adózók által felajánlott adó 1%-ot. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben egyesületünk összesen Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázata révén. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknek évben személyi jellegű ráfordításra kifizetése nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az állatvédelem és a XXI. század erkölcsi és egészségügyi elvárásainak megfelelő állattartásra irányuló nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Egyesületünk tagjaiból és támogatóiból alakult bemutatócsoporttal számos óvodában általános- vagy középiskolában tartunk előadást az állatvédelem és a kultúrált kutyatartás témakörében. Egyesületünk különösen fontosnak tarja a gyerekek, fiatalok ezen alapelvekkel való korai megismertetését. A hallgatóság korának megfelelő eszközökkel hívjuk fel a figyelmet az ivartalanítás és az ebek egyedi azonosításának fontosságára. A bemutatót saját tulajdonú, speciálisan képzett ebeink rövid fegyelmező és ügyességi bemutatója színesíti. Ezen előadások célja, a szórakoztató nevelés és az ismeretterjesztés mellett, hogy a felnövekvő generáción keresztül elősegítsük a kultúrált állattartás elterjedését és fékezzük a ma Magyarországon uralkodó kutya-macska túlszaporítást. Egyesületünk továbbá rendszeresen megjelenik a pilis-budai kistérség területén rendezett közösségi rendezvényeken ahol a tagok és önkéntesek felvilágosító, ismeretterjesztő tanácsadást tartanak az érdeklődőknek Természetvédelem, állatvédelem.: Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. A 2012 évben 140 kutya és 19 macska került gondozásunkba, amelyek testileg-lelkileg rehabilitálva kerültek új gazdához. Egyesületünk csak ivartalanított, külső és belső parazitamentesített, megfelelő oltásokkal ellátott állatot ad örökbe. Minden gondozásunkba kerülő kutyát egyedi azonosítóval mikrochippel- ellátva adunk át az új tulajdonosnak. Célunk, hogy az eredeti gazdához visszakerülő kutyák is egyedi azonosítóval ellátva kerüljenek vissza a tulajdonosukhoz. 11 állat súlyos, több hónapos rehabilitációt igénylő műtéttel gyógyítható sérülés után, 23 kutya még szopós korban került egyesületünkhöz, ezek műtéti ellátásának, kézből való felnevelésének finanszírozása különösen nagy terhet ró az erőforrásainkra. Egyesületünk honlapján keresztül egy elveszett talált állatok bejelentőlapot is üzemeltet, amely kitöltésekor automatikus válaszban ad hasznos tájékoztatást és tanácsokat a kitöltőnek az esetleges további teendőkről, jogokról, kötelességekről. Szervezetünk különösen fontosnak tartja a felesleges szaporulatok megszületésének megelőzését ezért 2012 évben 42 db, a lakosság tulajdonában lévő, kutya ivartalanításához nyújtottunk, szervezési és anyagi segítséget. Budapest, május 10. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Pilis Budai Kutyamentők közgyűlése május 13-i ülésén elfogadta. 2 Szabó Csilla elnök

3 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: Pk /2009/19 Pilis Budai Kutyamentők 2086 Tinnye, Ady Endre u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, május 10. Szabó Csilla elnök Az egyszerűsített éves beszámolót Tüske Ágnes mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 3

4 Pilis Budai Kutyamentők Budapest Adószám: Mérleg Fordulónap: Adatok eft-ban Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege december 31 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2011 Előző év(ek) 2012 helyesbítései adószám: az adatok ezer forintban értendők ESZKÖZÖK 827 Ft Ft A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak - Ft - Ft 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök - Ft - Ft 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - Ft - Ft 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK 827 Ft Ft I. Készletek - Ft - Ft 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések - Ft - Ft 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok - Ft - Ft 4

5 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 827 Ft Ft 1. Pénztár, csekkek 277 Ft 95 Ft 2. Bankbetétek 550 Ft Ft FORRÁSOK 827 Ft Ft C. SAJÁT TŐKE 827 Ft Ft I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Mérleg szerinti eredmény cél szerinti tevékenységből 465 Ft Ft IV. Mérleg szerinti eredmény vállakozási tevékenységből - Ft - Ft D. TARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Eredménytartalék 362 Ft 827 Ft E. CÉLTARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK - Ft 102 Ft I. Hátrasorolt kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek - Ft 102 Ft 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - Ft 102 Ft 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Budapest, május 10. Szabó Csilla elnök 5

6 Pilis Budai Kutyamentők Budapest Fordulónap: Adószám: Eredménykimutatás Pk /2009/19 Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése december 31 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület adószám: Cél szerinti tevékenység előző év helyesbítése 2012 A. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Ft Ft I. 1. TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETLENÜL Ft Ft KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK A közhasznú cél működésére kapott támogatás 90 Ft Ft Alapítóktól kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás 90 Ft - Ft 1%-ból kapott támogatás Egyéb támogatás Ft 2. Pályázaton elnyert támogatás 50 Ft 250 Ft Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat pályázat 50 Ft 250 Ft 3. Közhasznú tvékenységből származó bevétel 156 Ft - Ft Állami, önkormányzati szervektől kapott bevétel Egyéb jogi és magánszemélytől kapott bevétel 156 Ft - Ft 4. Tagdíjból származó bevétel 60 Ft 72 Ft 5. Magántámogatások Ft Ft Gazdasági társaságok adománya 163 Ft Ft Alapítványok, társadalmi szervezetek adománya Magánszemélyek adománya Ft Ft 6. Egyéb bevételek - Ft - Ft Továbbutalási célra kapott támogatás Pénzügyi bevételek Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele II. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI 2 Ft 18 Ft 7. Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésel értékesítésének 8. árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 9. árfolyamnyeresége 10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 Ft 18 Ft 11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei III. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK B VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0 IV. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Ft - Ft Export értékesítés nettó árbevétele AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) - Ft - Ft Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 14. EGYÉB BEVÉTELEK V. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI ( ) - Ft - Ft 15. Kapott (járó) osztalék és részesedés 16. Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 17. árfolyamnyeresége 18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 6

7 bevételek 19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL Ft Ft C. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Ft Ft VII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Ft Ft 20. Egyéb szolgáltatások értéke 21. Eladott árúk beszerzési értéke 22. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23. Anyagköltség 913 Ft Ft 24. Igénybevett szolgáltatások értéke Ft Ft VIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 25. Bérköltség 26. Személyi jellegű egyéb kifizetések 27. Bérjárulékok IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - Ft - Ft X. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Ft - Ft XI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI - Ft - Ft XII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 28. Egyéb szolgáltatások értéke 29. Eladott árúk beszerzési értéke 30. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 31. Anyagköltség 32. Igénybevett szolgáltatások értéke XIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) - Ft - Ft 33. Bérköltség 34. Személyi jellegű egyéb kifizetések 35. Bérjárulékok XIV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - Ft - Ft XV. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Ft - Ft XVI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES KÖLTSÉG Ft Ft E. Közhasznú tevékenység eredménye 465 Ft Ft F. Vállakozási tevékenység eredménye - Ft - Ft XVII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - Ft - Ft G. Adózott eredmény (± E - XII) 465 Ft Ft H. Tárgyévi eredmény (± F ) 465 Ft Ft Budapest, május 10.. Szabó Csilla Elnök 7

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és szervezetek működési célú támogatása működéséhez pályázat SZJA 1% A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez Összesen: Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés % eft Induló tőke Tőkeváltozás ,45% 103 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény ,21% SZJA 1 % kiutalása első alkalommal történt 2012-ben Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb

9 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Állatvédelmi tevékenység támogatása ,88 % Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Állatvédelmi tevékenység támogatása ,72 % SZJA 1%-a (NAV) A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez

10 ÖSSZESEN: ,60% Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 10

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben