KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS"

Átírás

1 94 / 2012 Díjszabási rendelkezés S-6114 / Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész Általános határozmányok Általános szállítási feltételek Különleges szállítási és díjszabási feltételek Kiegészítve a MÁV-START Zrt. határozmányaival Érvényes: december 9-től 1

2 Ügyvezető vasút: DB Fernverkehr AG Deutsche Bahn Gruppe Internationales Preismanagement Módosítások Új kiadás: K-6114/ /2012. DR. Módosítások száma Hatályba lépés december 9. A MÁV-START Zrt. kiadványa. A kiadványt, vagy bármely részét sokszorosítani, bővített vagy rövidített módon feldolgozni, tárolni és közreadni, oktatási célból felhasználni kizárólag a MÁV-START Zrt. írásos engedélyével szabad. 2

3 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás TARTALOMJEGYZÉK Fogalomgyűjtemény Rész Általános határozmányok 1. A díjszabás alkalmazási területe A szállítás törvényi és szerződéses jogalapjai Fogalommeghatározás A díjszabás felosztása Részes szállítók Rész Általános szállítási feltételek a Kelet-Nyugat díjszabáshoz (ABB-EWT) 6. Menetjegy, helybiztosítás, kiegészítő szolgáltatások Rész Különleges szállítási és díjszabási feltételek a Kelet-Nyugat 7. Menetdíjak A menetjegyek fajtái Vonaton történő értékesítés...17 A Fejezet Egyéni utasok 11. Szállítási okmányok A menetjegyek megvásárlása A menetjegyek kiadása A menetjegyek érvénytartama A menetjegyek felhasználása Útirányváltozás Szállító változtatása Átmenet magasabb kocsioszályba vagy vonatkategóriába Útmegszakítás Gyermekek részére érvényes menetdíjkedvezmény Különleges kedvezmények Menetdíjszámítás Kizárólagos fülkehasználat Kutyák és kis háziállatok szállítása Kézipoggyász Kerékpárok Helybiztosítás Visszatérítés A menetokmányok cseréje és visszaváltása Ülő-, fekvő- és hálókocsik igénybevétele az éjszakai vonatokon

4 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től B Fejezet Csoportosan utazók a menetrendszerinti vonatokon, hajókon vagy egyes buszjáratokon 61. Általános határozmányok Menetdíjkedvezmények Gyermekkedvezmény Helybiztosítás A menetokmányok megrendelése Menetokmányok Menetdíjszámítás A fülke kizárólagos igénybevétele Csere és visszatérítés Ülő- fekvő- és hálókocsik igénybevétele az éjszakai vonatokon C Fejezet Különvonatok és különkocsik D Fejezet Felelősségmeghatározás sz. melléklet A díjszabásban részes szállítók címjegyzéke sz. melléklet Az egyes ajánlatokra és a globáldíjas vonatokra vonatkozó különleges mellékletek sz. melléklet Az egyes szállítók által csoportosan utazók részére a menetrendszerinti vonatokon valamint hajójáratokon és egyes buszjáratokon biztosított kedvezmények mértéke sz. melléklet A különvonatok és különkocsik menetdíj-kalkulációját végző szervezeti egységek elérhetőségei sz. melléklet A visszatérítések és a panaszok ügyintézésével kapcsolatos címek jegyzéke

5 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Fogalom Állomás / Állomások Általános Szállítási Feltételek (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) Általános Szállítási Feltételek (GCC-CIV/PRR) Belföldi menetjegy (a korábbi részvonaljegy) CER Meghatározás Kiindulási- vagy célállomás. Ez alatt vasútállomás illetve buszpályaudvar és kikötő is egyaránt érthető. Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat díjszabás II. része szerint (ld. I. Rész 3. pont). A CIT (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság) általános személyszállítási feltételei (ld. I. Rész 3. pont). Olyan menetjegy, amelyet egy másik ország belföldi viszonylatára adnak ki. Community of European Railways - Európai Vasutak Közössége CIT Comité international des transports ferroviaires - Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság CIV Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok (COTIF A függeléke) COTIF Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény; LXXVII. törvény léptette életbe Magyarországon júl. 1-től Csoport Legalább 6 fizető, együtt utazó felnőtt utasból álló utascsoport. Csoportos jegy Díjszabási pont Csoportos jegy, amely önmagában vagy több menetjeggyel együtt a csoport menetokmányát képezi. Olyan pont, amelytől és ameddig menetjegyet lehet kiadni, amennyiben azt a meghatározott ajánlatokra vonatkozó különleges mellékletek és/vagy a menetjegyet kiállító vállalatok elektronikus értékesítési rendszerei tartalmazzák. Egyéni utas Legalább 0,5 főtől legfeljebb 5,5 főig terjedő díjszabási személyek (utasok), akik egyedül vagy közösen utaznak Éjszakai vonatok Olyan vonatok, amelyek háló- és fekvőhelyes kocsikat továbbítanak Globáldíj Olyan díj, amely a menetdíjat és a kiegészítő szolgáltatások ellenértékét is magában foglalja. Globáldíjas vonatok Olyan vonatok, amelyekre csak globáldíjas kombinált menet- és helyjegyet adnak ki. Határpont Olyan pont, ahol a különböző nemzetek infrastruktúraüzemeltetőinek infrastruktúrái egymáshoz csatlakoznak, és amely rendszerint a díjszabásváltó ponttal esik egybe. Helyjegyek Olyan jegyek, amelyek a helybiztosítási díjak és pótdíjak/felárak megfizetését igazolják azokban az ülő-, fekvő- és hálókocsiban - a meghatározott helyen történő utazáshoz -, ahol a helybiztosítás kötelező vagy arra lehetőség van. 5

6 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Fogalom Jegykiadó ország Jegykiadó szállító vállalat Kártérítés vonatkésés esetén Kiegészítőjegy Közvetlen menetjegy Külföldi szállító Különleges Szállítási és Díjszabási Feltételek (BBT/KSZDF) Különvonat (különkocsi) Menetdíj Menetokmány RID Szállító SZMPSZ UIC Utasjogi rendelet (PRR) Meghatározás Az az ország, ahol a menetokmányt kiállítják. Az a vállalat, amelyik a menetokmányt kiállítja és a menetdíjat beszedi. Ld. II. rész 6.7. pont Olyan menetjegy, amely a menetjegyet kocsiosztály-, útirányváltozás vagy pótdíj elszámolásával egészíti ki vagy lehetővé teszi másik szállító szolgálatásainak igénybevételét. Menetjegy, amelyet legalább kettő ország vonalaira vagy egy ország határpontjától egy mások ország meghatározott célállomására állítanak ki. A jegykiadó országtól eltérő ország szállítója. Azok a feltételek, amelyeket a szállító az Általános Szállítási Feltételekhez kiegészítésként határoz meg. (Jelen Kelet-Nyugat Díjszabás III. része) Különvonatnak (különkocsinak) nevezzük azokat a vonatokat (kocsikat), amelyeket egy jogi vagy természetes személy rendelt meg utazás céljából kizárólag a részes vasutakkal kötött megállapodás szerint a megrendelő általi használatra. A menetjegykiadás napján érvényes szállítási díj Az a dokumentum, amelyik az utas és a szállító között létrejött szerződést tartalmazza. A menetokmány egy vagy több menetjegyből (beleértve a helyjegyet, felárat, pótdíjat, stb.) és a hozzá tartozó, kedvezményre jogosító igazolványból állhat. Reglement pour le transport international de marchandises dangeouses (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat; COTIF C függeléke Ld. I. Rész 3. pont. Nemzetközi Személyszállításról szóló Egyezmény (Keleti országokra vonatkozó nemzetközi egyezmény) Union internationale des Chemins de fer - Nemzetközi Vasútegylet Az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK (2007. október 23.) rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 6

7 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás I. RÉSZ Általános határozmányok 1 A díjszabás alkalmazási területe 1.1 Jelen díjszabást azok a CIV-ben és az SZMPSZ-ben részes országok szállítói alkalmazzák, amelyekre közvetlen menetjegyet és részvonaljegyet adnak ki. Jelen díjszabás nem érvényes a jegykiadó szállító országán belüli viszonylatra történő jegykiadás esetén. A szállítók meghatározott forgalomban (útvonalra és vonatra) a jelen Díjszabástól eltérő Különleges szállítási feltételeket is megállapíthatnak. Az eltéréseket a Különleges szállítási feltételekben ki kell emelni. A jelen díjszabás nem érvényes a jegykiadó vasút állomásai közötti utazásokra. A globáldíjas vonatokra különleges szállítási feltételek vonatkoznak, amelyeket egy különálló melléklet tartalmaz. 1.2 Jelen díjszabás bevezetésének, módosításának, kiegészítésének és visszavonásának a meghirdetését annak az országnak a belföldi határozmányai határozzák meg, ahol a díjszabásban részes szállító található. 1.3 Jelen díjszabás esetében az ügyvezető vasút a német vasút, azaz a Deutsche Bahn AG. 2 A szállítás törvényi és szerződéses jogalapjai 2.1 A személyszállítás jogi alapját a Kelet-Nyugat díjszabás képezi, amely az Általános Szállítási Feltételekből (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY II. Rész) és a Különleges Szállítási- és Díjszabási Feltételekből (BBT/KSZDF III. Rész) áll. Vasúton és hajón történő közös utazás során a vízi útvonalra egyfelől azok a jogi előírások vonatkoznak, amelyek alá a vízi szállító tartozik, másfelől pedig a vízi szállító által meghatározott különleges feltételek. 2.2 A COTIF érvényességi területe alá tartozó szállítók szempontjából azon kérdések tekintetében, amelyeket jelen különleges szállítási feltételek nem szabályoznak, a CIV egységes jogi előírásai (COTIF A Függeléke) és adott esetben az utasjogi rendelet a mérvadók. 2.3 Az SZMPSZ érvényességi területe alá tartozó szállítókszállítók szempontjából azon kérdések tekintetében, amelyeket jelen szállítási feltételek nem szabályoznak, a Nemzetközi Személyszállításról szóló Egyezmény (SZMPSZ) előírásai a mérvadók. 2.4 A jelen szállítási feltételekben, a CIV egységes jogi előírásaiban vagy az SZMPSZ-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az adott ország belső jogi előírásai érvényesek. Az adott ország belső jogi előírásai részére fenntartva. 2.5 Azon belföldi szállításra, amikor egy másik CIV vagy SZMPSZ tagállamban adnak ki menetjegyet, és amennyiben az nem egy határt is átlépő utazási lánchoz tartozik, az alábbi feltételek érvényesek: - az ország mindenkor érvényes belföldi jogszabályai, - jelen szállítási feltételek, - illetve a részes szállító által alkalmazott határozmányok vagy a belföldi díjszabási határozmányok, amennyiben azok jelen szállítási feltételekkel ellentétes előírásokat nem tartalmaznak. 2.6 A szállítási szerződés a szállítás teljesítésében részes szállítókat kötelezi, hogy az utast az induló állomástól a célállomásra szállítsa. Az egymást követő szerződéses szállítókat a menetokmányon a megfelelő sorrendben kell megadni és mendegyik a saját útszakaszán történő szállításért felel az utassal szemben. 7

8 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 3 Fogalommeghatározás Jelen szállítási feltételek értelmezésében az alábbi fogalmak jelentése a következő: Szállító : az a szerződés szerinti szállító (vasúttársaság, közúti személyszállítást végző közlekedési társaság vagy hajótársaság), és minden egymást követő szállítók. Szerződéses szállító : az a jogi személy, amely az utasokkal a CIV vagy az SZMPSZ alapján szállítási szerződést kötött és ennek következtében köteles az utasokat az indulóállomásról a célállomásra szállítani vagy a következő (egymást követő) szállítónak átadni. Egymást követő szállító : az a jogi személy, amely kötelezettséget vállalt az utasok továbbítására a szerződéses szállítótól a célállomásra vagy az utasok ádására a következő (egymást követő) szállítónak és az utassal kötött szállítási szerződés alapján felelős. Végrehajtó szállító : az a jogi személy, amely nem kötött szállítási szerződést az utassal, azonban a szerződéses szállító, vagy az egymást követő szállítók megbízták egy adott vonalszakaszon a vasúti szállítás teljesítésével. 4 A díjszabás felosztása Jelen szállítási feltételek a következő részeket tartalmazza 1 : - I Általános Határozmányok - II Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) - III Különleges Szállítási- és Díjszabási Feltételek (BBT/KSZDF) A szállítási feltételek német, francia, valamint orosz nyelven jelennek meg. Jogvita esetén a német szöveg az irányadó. - Két meghatározott ország viszonylataira vonatkozó külön határozmányok, amelyeket meghatározott útvonalakra és célállomásokra állapítottak meg. Ezek kiadása/megjelentetése nem kötelező. Ezeket minden forgalomban az abban illetékes szállítók határozzák meg, és más, arra alkalmas formában is nyilvánosságra hozhatják. 2 - Az egyes ajánlatokhoz és a globáldíjas vonatokhoz tartozó különleges mellékletek A 2. sz. melléklet tartalmazza az egyes ajánlatokra vonatkozó különleges mellékletek felsorolását. A különleges mellékletek magukban foglalják az ajánlatokban részes szállítókat, valamint tartalmazhatnak a szállításra, a menetdíjszámításra és a menetjegyek kiadására vonatkozóan eltérő határozmányokat is. 5 Részes szállítók Az 1. sz. melléklet tartalmazza a díjszabásban részes valamennyi szállító felsorolását azok címeivel együtt. 1 A viszonylati és km-táblázatok és a Különleges Szállítási Feltételek (a díjszabás II Füzete) továbbá a menetdíjtáblázatok (a díjszabás III Füzete) az UIC es és as döntvényei alapján kerülnek megküldésre. 2 Ennek mintájára az ügyvezető vasút a végrehajtási határozmányokban tesz javaslatot. 8

9 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás II. RÉSZ Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) 6. Menetokmány, helybiztosítás, kiegészítő szolgáltatások 6.1 Általános határozmányok A szállítási szerződés megkötésekor egy vagy több menetokmány kerül kiállításra és alapesetben az utasnak átadásra. A menetokmányok csak az arra felhatalmazott szállító által vagy az általuk megbízott helyeken értékesíthetők. A megvásárolt menetokmányokkal való minden további kereskedelem tilos. A menetokmányok elektronikus adatmegjelölést is tartalmazhatnak, olvasható írásjelek formájában. Az utas részéről az utazásra való igény csak abban az esetben állhat fenn, amennyiben az utazáshoz érvényes menetjeggyel rendelkezik. A menetokmány a szállító(k) adatai mellett tartalmazza még a szállítási szerződés megkötésének igazolásához szükséges adatokat, valamint annak tartalmát; meghatározza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A BBT határozza meg a menetokmányra vonatkozó elővásárlási, fizetési és kiadási módokat. Egyes ajánlatokra és/vagy egyes viszonylatokra vonatkozóan speciális elővásárlási idő is meghatározható. A menetomkányokat általánosságban 3 hónappal az első érvényességi napot megelőzően lehetséges kiadni. Az utasnak a menetokmány(ok) átvételekor meg kell győződnie arról, hogy az(oka)t a megadott adatoknak megfelelően állították ki Igénybevételi feltételek A vonathoz és helybiztosításhoz kötött menetokmányok csak a meghatározott napon és vonaton érvényesek. Az egyéb nemzetközi menetokmányok 1 hónapig érvényesek. Egyes díjszabási ajánlatok, meghatározott viszonylatok vagy értékesítési csatornák (pl. nemzetközi vasúti menetjegyek otthon történő kinyomtatása [IRTHP]) esetében a fent leírtaktól eltérő érvénytartam is előfordulhat. Az utazást alapvetően a menetokmányon lévő érvénytartamon belül be kell fejezni. Vis major esetében vagy amennyiben az utas a vonatkésés, -kimaradás illetve csatlakozásmulasztás miatt az utazását nem tudja folytatni vagy befejezni, az érvénytartamot a szükséges időtartamra meg kell hosszabbítani. A BBT határozza meg, hogy az utasnak a menetokmányát a pályaudvaron vagy közvetlenül a közlekedési eszközre való felszállásakor kell-e érvényesítenie. Egy vonatkötöttség vagy helybiztosítás nélkül kiállított menetokmány egy alacsonyabb termékkategória vagy egy alacsonyabb kocsiosztály igénybevételére is jogosít. A menetokmányok az egy városon belül található pályaudvarok közötti közlekedéshez tömegközlekedés igénybevételére alapvetően nem jogosítanak. 9

10 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től A menetokmányok érvénytelensége Egy menetokmány érvénytelen, amennyiben a szükséges adatokat, bejegyzéseket és adott esetben az aláírást nem tartalmazza; megsérült, vagy a tartalma felismerhetetlenné vált illetve azt módosították; a BBT szerint szükséges jogosultságot igazoló dokumentumot vagy adott esetben a fényképes igazolányt az utas nem tudja bemutatni vagy az érvénytelen; az érvénytartama még nem kezdődött meg vagy már befejeződött; a BBT által előírt és a menetjegyen tett figyelmeztető bejegyezés ellenére az érvényesítés nem történt meg, vagy ha az utas kötelességeit nem teljesíti. A BBT azonban megállapíthat a kezelés utólagos rendezésére vonatkozó eljárást Útirányok/kerülő útirányok A vonatkötöttséggel vagy helybiztosítással együtt kiadott menetokmányok a megadott vonaton és meghatározott útirányon érvényesek. Egyéb menetokmányok esetében az útirány az esetleges különbözeti összeg útközben történő megfizetése ellenében megváltoztatható. Ezekre az esetekre a BBT az alábbiakat írhatja elő: az eredetileg érvényes kedvezmény többé nem vehető igénybe, útirányváltozás miatt kiállított menetokmányért további díj számítható fel, még abban az esetben is, ha az új útirány rövidebb az eredetinél, egyes díjszabási ajánlatok esetében a kerülő útirány nem megengedett. Amennyiben az új útirány rövidebb, nincs lehetőség a visszatérítésre Átmenet másik kocsiosztályba vagy egy másik vonat- vagy kocsikategóriába A BBT szabályozza a magasabb vagy alacsonyabb vonat- vagy kocsikategóriába illetve kocsiosztályba való átmenetet. A vonathoz/helybiztosításhoz kötött díjszabási ajánlatok esetében az átmenet nem megengedett Útmegszakítás A BBT határozza meg, hogy van-e lehetőség az utazás megszakítására A szállító megváltoztatása Alapvetően minden szállító csak azt a menetokmányt ismeri el, amelyik őt a szállítási szerződés szerint kötelezi. Amennyiben különböző szállítók végeznek ugyanazon a viszonylaton párhuzamosan szállítási szolgáltatást adott esetben különböző igénybevételi feltételek és ár mellett, úgy az egyik szállítótól egy másik szállítóhoz történő esetleges átmenet a közöttük lévő megállapodás alapján történik, amit a BBT is elfogad Helybiztosítás A BBT határozza meg, hogy milyen feltételek mellett lehetséges vagy kötelező az ülő-, fekvő- és hálóhelyek biztosítása Kiegészítő szolgáltatások A BBT határozza meg, hogy milyen feltételek mellett nyújthatók a kiegészítő szolgáltatások. 10

11 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás 6.2 Díjszámítás A szállításra vonatkozó jog függ attól, hogy az utas megfizette-e a szállító(k) részére a BBT szerint őt/őket megillető menetdíjat. A menetdíjat általában az utazás megkezdése előtt kell megfizetni. A díjszabási ajánlat különböző díjszintekből tevődhet össze. Minden díj egy vagy több szolgáltatást is magában foglalhat és különböző feltételeket tartalmazhat. Ezek a feltételek különösen a következők lehetnek: az eladástól függő feltételek (kiadás, rendelés vagy felhasználás időpontja, értékesítési csatorna, fizetési mód, stb.) feltételek, amelyek a kiválasztott viszonylattól függnek, pl. egyes vonatok vagy egyes helybiztosítással közlekedő vonatok igénybevétele, feltételek, amelyek adott ajánlat esetében a rendelkezésre álló helyeket korlátozzák, feltételek, amelyek bizonyos díjszabási ajánlatok vagy bizonyos közlekedési eszközök igénybevételét időben korlátozzák, igénybevételi feltételek, érvénytartamra vonatkozó feltételek, cserére vagy visszatérítésre vonatkozó feltételek. A fenti feltételek egyéni utasokra és csoportokra rendszerint különbözőek. A csoportokra vonatkozó feltételek esetében - különösen a helybiztosításra, az igénybevételre, a fizetésre és a lemondásra vonatkozóan - különleges szabályok lehetnek érvényesek. A menetokmányok vonaton történő megváltására - különös tekintettel a felárakra - külön feltételek vonatkozhatnak. Az ebben az esetben követendő eljárás menetét a BBT tartalmazza. A BBT-ben történt változások az egyes országokban érvényes eljárásnak és kihirdetési határidőnek megfelelően lépnek életbe. 6.3 A menetjegyek visszavétele, cseréje, illetve visszatérítése Általános határozmányok Visszavételről akkor beszélünk, ha egy már kiadott menetokmányt az érvénytartam megkezdése előtt visszavesznek és a teljes menetdíjat visszafizetik. Cseréről akkor beszélünk, ha egy már kiadott menetokmányt egy másik menetokmányra kicserélnek ráfizetéssel vagy anélkül. Visszatérítésről akkor beszélünk, ha a menetokmányon szereplő díjat - amennyiben az utas utazásra azt nem vagy csak részben használta fel - az érvénytartam megkezdése után alapvetően bizonyos díj levonása mellett teljesen vagy részben visszatérítik. A visszavételt, a cserét vagy a visszatérítést csak egy nem névre szóló menetokmány tulajdonosának vagy olyan személynek lehet igényelnie, akinek a neve a menetokmányon szerepel. A menetokmány eredeti példányát vissza kell adni. A visszavétel, csere és a visszatérítés megtagadható, ha a menetokmány sérült vagy a rajta szereplő adatok felismerhetetlenek vagy azokat megváltoztatták, vagy ha a fel nem használás nem állapítható meg, illetve ha a visszatérítési határidő már lejárt. Azon menetokmányok esetében, amelyeket nem készpénzben fizettek ki, a visszatérítés is alapvetően az eredeti fizetési módon történhet meg. A szállító a visszavétel, csere esetében a minimális összeg fizetése és visszatérítés esetében utalványt adhat ki és erre vonatkozóan különleges feltételeket állapíthat meg. Azon menetokmányok visszavétele, cseréje és visszatérítése, amelyek kiállítása elektronikusan történt, különleges határozmányok tárgyát képezi. 11

12 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Visszavétel A visszavétel csak a menetjegykiadó helyen történhet és csak az adott szállító által meghatározott időn belül. A BBT a visszavételre vonatkozóan különleges határozmányokat írhat elő Csere A csere csak a BBT által meghatározott határidőn belül lehetséges. Adott esetben a minimális összeget az utas részére visszafizetik, vagy az utas az eredeti menetdíjra ráfizet. A BBT a cserére vonatkozóan különleges határozmányokat írhat elő Visszatérítés A nem vagy csak részben felhasznált menetjegyekre vonatkozó visszatérítési kérelmet az érvénytartam lejárta után - CIV tagvasút esetében 1 hónapon belül, SZMPSZ tagvasút esetében 9 hónapon belül lehet benyújtani azon a helyen, ahol az utas teljesen vagy részlegesen lemond az utazásáról. Adott esetben a jegykiadóhelyhez vagy egy másik, a szállításban részes szállítóhoz is lehet fordulni. Ebben az esetben az utasnak az érvénytartam lejárta előtt a menetjegyét megfelelő módon igazoltatnia kell azon a helyen, ahol az utazásáról egészben vagy részben lemondott. Amennyiben az utas ezt az igazolást nem tudja bemutatni, akkor a menetokmányának a tényleges fel nem használását más módon kell utólag igazolnia. Amennyiben az utas egy másik szállítóhoz fordul, úgy a szállító a tudomására hozza azt a címet, ahová a kérelmet továbbítani kell. A BBT a menentdíj visszatérítését kizárhatja, vagy különleges határozmányokat írhat elő. A szállító a visszatérítést legkésőbb a kérelem beérkezését követő 3 hónapon belül (CIV szállító esetén) és legkésőbb 180 napon belül (SZMPSZ szállító esetén) elbírálja és erről az utast értesíti A menetokmányok elvesztése, ellopása és jogosulatlan felhasználása A szállító a menetokmányok elvesztéséért, ellopásáért vagy jogosulatlan felhasználásáért felelősséget nem vállal. További határozmányokat fenntartva, ezen menetokmányok viszszatérítésére nincs lehetőség. Azon menetokmányok adatainak megrongálódása esetén, amelyek elektronikusan kerültek kiállításra, az esetleges pótlási lehetőséget különleges határozmányok formájában szabályozzák. 6.4 Gyermekek Gyermekek felnőtt kíséretében, betöltött 4 éves korukig díjmentesen utaznak, amennyiben külön helyet nem foglalnak el. 4 évesnél idősebb gyermekeknek, valamint azoknak a 4 évesnél fiatalabb gyermekeknek, akik külön ülőhelyet foglalnak el, a BBT gyermek menetdíjat határoznak meg. A BBT tartalmazza az egyes szállítók feltételeit, az érvényes gyermekkorhatárt és adott esetben a menetdíjakat. A gyermekek részére nyújtott további kedvezményeket (pl. családi utazások esetén nyújtott kedvezmény) a BBT a mindenkori díjszabási határozmányok által szabályozza, ami érvényes az adott ajánlatban részes szállítókra. 12

13 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás 6.5 Állatok szállítása Kisebb, élő veszélytelen háziállatok - megfelelő tartókban - kézipoggyászként szállíthatók, amennyiben egyetlen, a szállítási szerződésben részes szállító sem zárja ki szállításukat a BBT-ben. A tartóknak olyanoknak kell lenniük, hogy azok az utasokban és poggyászokban ne okozzanak kárt. A kutyák általában tartó nélkül is bevihetők a kocsiba, amennyiben pórázon tartják őket és szájkosárral vannak ellátva. A BBT határozza meg az élőállatok szállítása esetén fizetendő érvényes szállítási díjat. Vakvezető kutyákra különleges feltételek vonatkozhatnak. Az utasnak a magával vitt állatra figyelnie kell. A veszélyes és beteg háziállatok, beleértve a kutyákat is, a szállításból ki vannak zárva. Étkezőkocsiba, bisztrókocsiba továbbá abba a kocsiba, ahol az ülőhelyen étkeznek, állatokat - kivéve a vakvezető kutyát tilos bevinni. Éjszakai vonatokon a kisebb háziállatokra és kutyákra különleges határozmányok vonatkoznak. 6.6 Kézipoggyász Kézipoggyásszal történő együttutazás Az utas csak azokat a személyes tárgyait viheti magával, amelyek az utazási célt szolgálják. Értéktárgyakat vagy olyan termékeket, amelyek kereskedelmi áruként kerülnek értékesítésre, az utas nem vihet magával. Veszélyes árukat kézipoggyászként csak a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID a COTIF C Függeléke) előírásai vagy az SZMPSZ 13. Cikkének 1 -a vihet magával az utas. Az utas csupán csak annyi árut és tárgyat vihet magával, ami kiskereskedelmi kiszerelésnek felel meg, és amit csak személyes, háztartási, szabadidős, illetve sport célokra használ fel. Fegyverek és lőszerek kézipoggyászként történő szállítása kizárt, arra csak akkor van lehetőség, ha azt a BBT megengedi és azt egyidejűleg a szállítási feltételek is tartalmazzák. Azok a tárgyak és termékek, melyeknek szállítása a többi utas számára kellemetlenséggel jár, nem vihetők fel a vonatra. Minden utas legfeljebb 3 könnyen szállítható csomagot vihet magával, amelyeket a vonatok erre a célra kialakított terében lehet elhelyezni. A BBT határozza meg, hogy az utas milyen méretű és nagyságú csomagot illetve terjedelmes tárgyat (sí, szörfdeszka, kerékpár) vihet magával. Adott esetben a terjedelmes tárgyakat be kell csomagolni, szét kell szedni vagy össze kell hajtani. Az utasoknak ebben az esetben az utazás megkezdése előtt kell tájékozódniuk a szállítási feltételekről. Kizárólag azok a kézipoggyászok szállíthatóak, amelyek állapota, lezárása, terjedelme és tömege lehetővé teszik a könnyű hordozást és elhelyezést, illetve amelyek semmilyen kárt nem okoznak. A poggyászdarabokkal a kocsik átjárhatóságát semmilyen esetben sem szabad akadályozni. 13

14 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Az utasok kötelezettségei Kézipoggyászt az utas kizárólag a saját felelősségére szállíthat. A kézipoggyászra az utasnak kell figyelni. A poggyászdarabokat az utazás ideje alatt a vám- és hatósági szervek mindenkor átvizsgálhatják. Az utasnak a vám- és hatósági szervek által előírt formalitásoknál jelen kell lennie. Az utasnak kötelező meggyőzödnie arról, hogy azoknak az országoknak, amelyeken utazása során áthalad, a vám- és hatósági rendelkezéseit betartja-e Megkerült és elveszett kézipoggyász Minden, a vonaton talált poggyászdarabot a vonatkísérő-személyzetnek jelenteni kell. A szállító fenntartja a jogot, hogy minden, az általa üzemeltetett vonaton vagy épületben megtalált tárgyat kinyisson és megvizsgáljon. A vonaton és az épületben talált tárgyak visszaadásának a költségét ki lehet számlázni azok visszaadása előtt, a tárgy jellegétől és a megőrzés időtartamától függően. A szállító vagy a tőle a talált tárgyak megőrzését átvállaló társaság, illetve személy az elvesztésért, a kárért vagy a késedelemért, amely az őrzés, a tárolás, vagy az őrző-/tárolóhelyre, illetve a jogosult lakóhelyére történő szállítás folyamán történt nem vállal felelősséget. A szállító minden tárgyat vagy annak tartalmát felelősségvállalás nélkül elmozdíthat vagy megsemmisíthet, ha az megítélése szerint az utasok biztonságát veszélyezteti, sérülést okozhat, vagy kellemetlenséggel járhat a személyek és poggyászok számára. 6.7 A menetrend be nem tartása Vonatkimaradás, késés vagy az adott nap utolsó csatlakozó vonatának mulasztása Jelen szabály azokra a késésekre vagy csatlakozás-mulasztásokra vonatkozik, amelyeknek az oka és bekövetkezése az CIV (és/vagy az utasjogi rendelet) érvényességi területén belül található. Csatlakozás-kimaradás, késés vagy csatlakozásmulasztás esetén nemzetközi viszonylatban a szállító megtéríti a méltányos értesítési-, taxi- és szállásköltséget, ha az utas az utazását ugyanazon a napon már nem tudja folytatni, az utastól az utazás folytatása a megadott körülmények között nem várható el Napközbeni vonatkésés Jelen szabály az alábbi szállítók közvetlen nemzetközi vonatai esetében érvényes: ATOC, BDZ, CD, CFL, CFR, DB, DSB, EVR, LG, LDZ, MAV, NS, NSB, ÖBB, TRAINOSE, PKP, RENFE, SNCB, SNCF, SJ, SBB/CFF, SZ, Trenitalia, VR, ZSSK, amennyiben annak oka és bekövetkezése a CIV és az utasjogi rendelet érvényességi területén belül található. Fenntarva az EU-tagállamok által biztosítható mentességeket. Amennyiben a nemzetközi forgalomban közlekedő nappali vonata 60, illetve 120 percnél többet késik, vagy a vonat kimarad, akkor az utasjogi rendelet hatálya alá tartozó jegykiadó társaság (a szerződést kötő szállító) kártétíritést fizet az utasok részére. A kártérítés mértéke az egyúti utazás menetdíjának azon részére számított 25, illetve 50 %-a, amely az utasjogi rendelet hatálya alá tartozó útvonalra az utasnak fizetnie kellett volna, ha az utazás kezdete és befejezése az Európai Unió, vagy Norvégia, vagy Svájc területén fekszik, a késés földrajzilag az EU területén következett be, Az átalány-kártérítés számításánál a menetjegy árába a felárak (helyfoglalások, felárak, stb.) is beleéértendők, kivéve az úgynevezett szervízdíjat, jegykiállítási díjat, a vonaton fizetett pótdíjat. Az átalány-kártérítés 4 euró alatti összeg esetén nem kerül kifizetésre. 14

15 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás A kártérítés történhet utalvány vagy azzal egyenértékű szolgáltatás formájában. Az utas kérésére a szállító az utas által meghatározott formában: pénzben, például átutalással, jóváírással, vagy készpénzben fizeti a kártérítést. Az SZMPSZ tagvasutak esetében a nemzetközi vonatok kimaradása vagy késése miatti kártérítésnél az SZMPSZ szabályok szerint kell eljárni. A menetrend be nem tartása esetében a pályaudvarra való menetrendszerinti és tényleges megérkezés közötti eltérésnél az a hely az irányadó, ahol az utas a nemzetközi vonatról leszállt. Az utas az utazás befejezése után 2 hónapon belül nyújthatja be a kártérítésre vonatkozó igényét a szállításban részes egyik szállító részére, az érvényes és már érvényesített menetjegye illetve helyjegye eredeti példányának a kíséretében. Amennyiben a szállító úgy ítéli meg, a helybiztosítás helyére vonatkozóan késési igazolást állíthat ki Kivételek A bérlet jellegű ajánlatokra valamint a különvonatokra a pont szerinti kártérítés nem vonatkozik További igények A fenti igények fennállása esetén az utas mindegyik, a Kelet-Nyugat díjszabásban részes szállítónál lemondhat a továbbutazásról, és a le nem utazott útvonalra vonatkozóan kérheti a menetdíj visszatérítését, vagy lemondhat a továbbutazásról, és az egyik részes szállító következő alkalmas vonatával ingyenesen visszatérhet a kiindulási állomásra és kérheti a menetdíj teljes visszatérítését, vagy az utazását a részes szállító egyik olyan vonatával folytathatja, amellyel az úticélját a lehető legkevesebb késéssel éri el. Az utasjogi rendelet szerint fenntartva az utas további jogait az EU-ban Kizárási okok Az utas nem jogosult a kártérítésre, amennyiben a menetrend be nem tartása a következő okokra vezethető vissza: vasútüzemen kívül álló okok, amelyeket a szállító az eset által megkívánt gondosság alkalmazása mellett sem kerülhetett el, és a következményeit nem háríthatta el, időben meghirdetett közlekedési korlátozások, pályaépítés vagy karbantartás, sztrájk, az utas hibája, harmadik személy magatartása, amelyet a vasútvállalat az eset által megkívánt gondosság alkalmazása mellett sem kerülhetett el és következményeit nem háríthatta el. Az infrastruktúra-üzemeltető vagy egy másik vállalat, amely ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használja, nem számít harmadik személynek. 15

16 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 6.8 Az utasok magatartása a pályaudvarokon és a vonatokon Általános A szállítók, a vasúti és infrastruktúra üzemeltetők a pályaudvarok területére való belépésre illetve a vonatokra történő felszállásra vonatkozóan bizonyos feltételeket írhatnak elő. Az utasoknak kötelessége, hogy a rendelkezéseket betartsák. Egyes szállítók a vonataikra való felszállást ellenőrzéshez köthetik, az utasoknak ezt kötelességük elfogadni. A névre szóló menetjegyekkel vagy kedvezményes igazolványokkal rendelkező utasok kötelesek a jegyvizsgálat során felszólításra a személyazonosságukat hivatalos fényképes igazolvánnyal igazolni. Minden utasnak úgy kell viselkednie, hogy útitársait a viselkedésével ne zavarja. Minden utas csak egy ülőhelyet foglalhat el. Azon a vonaton, amelyben kisgyermekek valamint mozgáskorlátozotottak számára fenntartott fülkék vagy helyek vannak, ezen utasok részére ezeket a helyeket szükség esetén szabadon kell hagyni. A nem dohányzó fülkékben/kocsikban a dohányzás még a többi utas egyetértése mellett is tilos. Az utasok a riasztó- és vészjelző berendezéseket csak veszély esetén, a biztonságuk érdekében vagy a többi utas, illetve a vonat biztonsága érdekében használhatják. Amennyiben az utasok ezeket a berendezéseket indokolatlanul használják, abban az esetben a BBT vagy a szállítók határozmányai által meghatározott pénzösszeget meg kell fizetniük Az utazásból való kizárás A BBT meghatározhatja, hogy az az utas, aki nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, és aki a pótdíj vagy a menetdíj azonnali kifizetését megtagadja, a folyamatos üzemmenetre vagy az együttutazók biztonságára veszélyt jelent, utastársait zavarja, az utazásból kizárható, vagy útközben kizárható, és ezen személy a menetdíj vagy a pótdíj visszatérítésére nem tarthat igényt. 6.9 Panaszok A visszatérítéssel kapcsolatos panaszok kivételével az egyéb panaszok esetében a jelen díjszabás 5. mellékletében megnevezett ügyfélszolgálatokhoz kell fordulni. 16

17 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás III. RÉSZ Különleges szállítási- és díjszabási feltételek (BBT) 7 Menetdíjak 7.1 A szállítók a menetdíjaikat az érvényes belföldi jogi határozmányaiknak megfelelően teszik nyilvánossá. 7.2 Az utazás megkezdése után kedvezményes menetdíjak alkalmazására vonatkozó igény nem érvényesíthető. 8 A menetjegyek fajtái 8.1 A menetjegyek kiadhatók: egyéni utasok, kutyák, menetrendszerinti vonaton vagy hajón valamint egyes buszjáratokon utazó csoportok, különvonatokon és különkocsikban utazó utasok részére. 8.2 Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékeletek a menetjegyek más fajtáinak a kiállítását is előírhatják. 9. Vonaton történő értékesítés A vonaton történő értékesítés az egyes szállítók belföldi határozmányai alapján történik. 10. (fenntartva). 17

18 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 18

19 2012. december 9-től Egyéni utasok Kelet-Nyugat Díjszabás A FEJEZET EGYÉNI UTASOK Szállítási határozmányok 11 Menetokmányok Közvetlen menetjegyek és részvonaljegyek kerülnek kiállításra Közvetlen menetjegy a kiindulási ország egy állomásától vagy egy olyan határpontjától kerül kiadásra, ameddig az utas egy vagy több menetokmánnyal rendelkezik Közvetlen menetjegyet egyútra, menettérti útra egy és ugyanazon forgalom (díjszabási rendszer) keretében egy külföldi kiindulási állomástól a jegykiadó ország egy célállomására is ki lehet adni, amennyiben az adott szállító országában érvényes deviza határozmányok ezzel nem ellentétesek Közvetlen menetjegyeket a jegykiadó országtól eltérő más országok kiindulási állomásától, illetve célállomására is ki lehet adni Belföldi menetjegyek (részvonaljegyek) egyetlen ország kiindulási állomásáról illetve célállomására adhatók ki (kivéve a 11.1 pontban meghatározott viszonylatot). Ez nem érvényes a jegykiadó szállító országán belüli viszonylatokra Menetjegyeket menettérti útra a következő módon lehet kiadni: menettérti útra ugyanazon az útvonalon, menettérti útra eltérő útvonalon, a visszautazás kiindulóállomása nem egyezik meg az odautazás célállomásával a visszautazás célállomása nem egyezik meg az odautazás kiinduló állomásával Menetjegyet (közvetlen menetjegy vagy belföldi menetjegy (részvonaljegy)) csak egymással összefüggő viszonylatra lehet kiadni Minden utasnak alapvetően egy menetjegyet kell kiadni. Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékletek határozmányai vagy egyéb közzétételek alapján több személy együttutazása is lehetséges, de ebben az esetben az utasok számát a menetjegyet szerepeltetni kell. 12 A menetokmányok megvásárlásra A menetokmányokat a szállítók által meghatározott menetjegykiadó-helyeken lehet megvásárolni. Bizonyos ajánlatok és/vagy bizonyos viszonylatok esetében a szállítók előváltási időt határozhatnak meg. 13 A menetokmányok kiadása A menetokmányokat legkorábban azok első érvényességi napja előtt a CIV hatálya alá tartozó szállítók esetén 3 hónappal, az SZMPSZ hatálya alá tartozó szállítók esetén 2 hónappal lehet kiadni. Ez a határidő meghosszabbítható 6 hónapra, például a helybiztosítás esetében. Kivételes esetekben, például menetrendváltáskor vagy egyes különleges ajánlatoknál az előváltási idő rövidebb is lehet. Az utasok az utazás megkezdése előtt a menetokmányaikat az ellenkező irányba is megválthatják, amennyiben azt a jegykiadó ország törvényi előírásai nem tiltják. 19

20 Kelet-Nyugat Díjszabás Egyéni utasok december 9-től 14 A menetokmányok érvénytartama 14.1 A menetokmányok 1 hónapig érvényesek. Pl. 1 hónapos érvénytartam esetén a menetjegy érvénytartama a következő hónap azonos napját megelőző nap éjfélig től ig tart. A szállítók a két- és többoldalú megállapodások keretében ennél rövidebb vagy hosszabb érvénytartamban is megállapodhatnak Az érvénytartam az utas által meghatározott és a jegykiadóhely által a menetokmányon feltüntett napon kezdődik meg. A menetokmányon feltüntetett első érvényességi nap teljes napnak számít. Az utas a menetokmányon feltüntett érvénytartamon belül tetszés szerinti napon megkezdheti az utazását, azonban azt legkésőbb egy olyan vonattal kell befejeznie, amely az érvénytartam utolsó napjának 24. órájáig menetrend szerint a célállomásra ér. Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékletek vagy egyéb közzétételek ettől eltérő szabályokat is meghatározhatnak Az érvénytartamot külön díj megfizetése nélkül meg lehet hosszabbítani, ha a menetokmányt nyomós okok miatt (betegség, súlyos baleset stb.) az érvénytartamán belül nem tudták felhasználni. Ilyen esetben annak a szállítónak a feltételei érvényesek, ahová a kérelmet benyújtják. A menetjegy érvénytartamának meghosszabbítása az érvénytartam lejárta előtt a személyes ügyfélszolgálatoknál, a nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott szolgálati helyeken történhet a GTV-CIT személyszállítási kézikönyvben meghatározottak szerint. Nem lehet meghosszabbítani: az RPT bérletajánlatokat, a heti- és havijegyeket, a vonatra és napra szóló, illetve a helybiztosítást is tartalmazó IRT menetjegyeket. A külföldi vasutak által kiadott menetjegyeket csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, amennyiben világosan megállapítható, hogy a menetjegy nem adott napra és vonatra szóló, illetőleg az ajánlat feltételei a meghosszabbítást nem tiltják. A meghosszabbítás időtartama maximum 1 hónap lehet, melyet a menetjegyborító előlapján vagy jegyborító nélkül engedélyezett menetjegykiadás esetén a menetjegy hátlapján kell végezni a GTV-ben megadott szabványszöveg rájegyzésével magyarul és a hivatalos vasúti nyelvek egyikén. (Német, angol, francia, olasz, orosz az utazás irányát figyelembe véve.) 15 A menetokmányok felhasználása 15.1 Egyes vonatokon vagy kocsikban (ülőkocsikban, fekvőhelyes kocsikban, hálókocsikban, stb.) történő utazás esetén bizonyos összegű pótdíjat/felárat is fizetni kell Azokon a viszonylatokon, amelyeken magasabb kocsiosztályú kocsi nem közlekedik, a menetokmányok csak az alacsonyabb kocsiosztályra érvényesek, így a menetdíjat is ennek alapján kell kiszámítani Vagylagos útirány esetén az utazást a megadott útvonalak egyikén megtenni. Az egyik útirányról a másikra történő átmenet azonban nem megengedett Manuális jegykiadás esetén a közvetlen menetjegyek és a részvonaljegyek is csak akkor érvényesek, ha azok borítóba vannak fűzve A menettéri útra kiadott menetjegyek esetében a visszautazás megkezdése után a menetjegy odautazásra már érvénytelen Az SNCF által Franciaországban, illetve a Trenitalia által Olaszországban kiadott menetokmányok a saját vonalaikon legkésőbb az érvényesítés után 24 óráig érvényesek. Az SNCB által Belgiumban, valamint az NS által Hollandiában kiadott menetokmányok a saját vonalaikon csak az utazás megkezdésének napján érvényesek. 20

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011.

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011. 94/2011 ÜVH K-5086/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) CITY-STAR Díjszabás Érvényes 2011. december 11-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3

Részletesebben

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS 93 / 2014 DR. Díjszabási rendelkezés 78194 / 2014 / START Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel történő utazásra (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás 101 / 2013. Díjszabási rendelkezés 58483 / 2013 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS RAILPLUS

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS RAILPLUS 2013. december 15-től Kelet-Nyugat díjszabás RAILPLUS melléklete MÁV-START Zrt. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) 103/2013. DR.

Részletesebben

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS 103 / 2013 DR. Díjszabási rendelkezés 58484 / 2013 / START Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész

Részletesebben

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS 98/2011 ÜVH K-5248/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész Általános határozmányok Általános

Részletesebben

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS Különleges nemzetközi szállítási feltételek (SCIC) a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész Általános határozmányok Általános szállítási feltételek

Részletesebben

96/2014 DR 80611/2014/START

96/2014 DR 80611/2014/START 96/2014 DR 80611/2014/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) Helybiztosítást tartalmazó menetjegyek (SCIC-IRT) Bérletajánlatok (SCIC-RPT)

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 90/2012 DR S-6111/2012. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás (SCIC-IRT)

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 110/2010. ÜVH K-3536/2010. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helyfoglalás nélküli menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás (SCIC-IRT)

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG -

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG HORVÁTORSZÁG 1. MÁV-HŽ menettérti kedvezmény... 1 A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)... 1 B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)... 3 C. JEGYMINTÁK (41-50)... 4 2. Kerékpárszállítás... 5 A. DÍJSZABÁSI

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 85/2011. ÜVH K-5081/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helyfoglalás nélküli menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás (SCIC-IRT)

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmény mértékét kedvezményenként a MÁV-START Zrt. Üzleti vezérigazgató-helyettese hagyja jóvá. Kocsiosztály Az üzletpolitikai

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 93/2012 DR S-6113/2012. Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2012. december 9-től MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új kiadás

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 91/2016 DR 59016/2016/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 83/2015 DR 65405/2015/START Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2015. december 13-tól MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 110/2013 DR 61973/2013/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 88/2015 DR 68632/2015/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei 2010. június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának és igénybe vételének általános szabályait a MÁV- START Zrt. Díjszabásának 1.3.

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel. díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel. díjszabás 83 / 2016. Díjszabási rendelkezés 53323 / 2016 / START Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazásra (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START

Részletesebben

Melléklet. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) díjszabáshoz

Melléklet. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) díjszabáshoz Elfogadva az FPK 1131. számú utasításaként 2013. szeptember 18-án Menetjegykiállítási feltételek külföldi vasutak értékesítési helyei számára az Oroszország területén belül, belföldi forgalomban közlekedő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 16/2012. sz. Főnöki Utasítás Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. Az Állami Erdei Vasutak (ÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút- az 1993. évi XCV. Törvény

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 98/2014 DR 83231/2014/START SCIC NT Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes 2014. december 14-től

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 1/2013. sz. Főnöki Utasítás A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. A Gyöngyösi Állami Erdei Vasutak (GyÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút-

Részletesebben

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) InterRail MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1) 444 44 99 E-MAIL: informaciókérés: informacio@mav-start.hu egy, különvonat, Diák-Charter,

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VII. 6. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazásra (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazásra (SCIC-NRT) díjszabás 89 / 2014. Díjszabási rendelkezés 78188 / 2014 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazásra (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt.

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

A nemzetközi szállítás különleges feltételei az FPK globáldíjas vonatain

A nemzetközi szállítás különleges feltételei az FPK globáldíjas vonatain Elfogadva az FPK 1140. számú utasításaként 2013. szeptember 19-én A nemzetközi szállítás különleges feltételei az FPK globáldíjas vonatain Melléklet Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat

Részletesebben

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 111 1. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 99-1. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 155 1. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás 88 / 2012. Díjszabási rendelkezés S 5970 / 2012 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. díjszabás 144 / 2009. ÜVH K - 4088 / 2009. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. különleges szállítási feltételeivel

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 102/2012 DR S-6494/2012. SCIC NT Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 1. 2. számú módosítással Érvényes 2012. december 09-től SCIC NT Éjszakai vonatok Módosítás

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

Fedezze fel Európát vonattal! 2015

Fedezze fel Európát vonattal! 2015 Fedezze fel Eurpát vonattal! 2015 Ajánlataink CSEHORSZÁGBA és LENGYELORSZÁGBA MÁV-START / ÉKSZ - 07/016/2015 MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 ráig helyi tarifával hívhat kék szám) küldföldről:

Részletesebben

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok.

Díjszabás és menetrend: a 2009. december 31-én érvényes szabályok. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 6139./2014. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 10377-1/2010. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

1.2. A díjak meghatározásának egyéb feltételei Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. pontban foglaltakra figyelemmel kell meghatározni.

1.2. A díjak meghatározásának egyéb feltételei Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. pontban foglaltakra figyelemmel kell meghatározni. 13. számú melléklet 1. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai 1.1. A díjmegállapítás alapelvei Az országos, regionális és elővárosi személyszállításért szolgáltatásért

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

Nemzetközi utazások A-tól Z-ig

Nemzetközi utazások A-tól Z-ig 2014. június 23. hétfő, 19.59 / Utolsó módosítás: 2016. január 4. hétfő, 16.11 Tartalom 1. osztály Autószállítás Állatok szállítása Árak és árfolyamok CityStar Csere és visszaváltás Dohányzás Gyermekkedvezmény

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás 101 / 2013. Díjszabási rendelkezés 58483 / 2013 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 90/2014 DR 78189/2014/START Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2014. december 14-től MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-. módosítással

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-. módosítással

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 100/2016 DR 59741/2016/START Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2016. december 11-től MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR)

A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR) 2. számú melléklet A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR) Érvényes 2009. december 3-tól (A 2006. július 1-től érvényes kiadás helyett) 47 2009 International Rail Transport

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 6637./ 2014. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Érvényes: 2014. április 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények módosításairól

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. TARTALOM 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (V. 11. MÁV Ért. 17.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM 2016/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 6/2016. (III. 01. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás Díjszabás és a jogszabályban megállapított utazási kedvezmények 4. számú módosításáról... 2 15/2016.

Részletesebben

A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei nemzetközi forgalomban * (GCC-CIV/PRR)

A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei nemzetközi forgalomban * (GCC-CIV/PRR) 103 / 2011. ÜVH, K-5417 / 2011. SCIC-NRT 2. sz. melléklete A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei nemzetközi forgalomban * (GCC-CIV/PRR) 3. sz. módosítással egységes szerkezetben 2012.

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben