KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS"

Átírás

1 94 / 2012 Díjszabási rendelkezés S-6114 / Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész Általános határozmányok Általános szállítási feltételek Különleges szállítási és díjszabási feltételek Kiegészítve a MÁV-START Zrt. határozmányaival Érvényes: december 9-től 1

2 Ügyvezető vasút: DB Fernverkehr AG Deutsche Bahn Gruppe Internationales Preismanagement Módosítások Új kiadás: K-6114/ /2012. DR. Módosítások száma Hatályba lépés december 9. A MÁV-START Zrt. kiadványa. A kiadványt, vagy bármely részét sokszorosítani, bővített vagy rövidített módon feldolgozni, tárolni és közreadni, oktatási célból felhasználni kizárólag a MÁV-START Zrt. írásos engedélyével szabad. 2

3 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás TARTALOMJEGYZÉK Fogalomgyűjtemény Rész Általános határozmányok 1. A díjszabás alkalmazási területe A szállítás törvényi és szerződéses jogalapjai Fogalommeghatározás A díjszabás felosztása Részes szállítók Rész Általános szállítási feltételek a Kelet-Nyugat díjszabáshoz (ABB-EWT) 6. Menetjegy, helybiztosítás, kiegészítő szolgáltatások Rész Különleges szállítási és díjszabási feltételek a Kelet-Nyugat 7. Menetdíjak A menetjegyek fajtái Vonaton történő értékesítés...17 A Fejezet Egyéni utasok 11. Szállítási okmányok A menetjegyek megvásárlása A menetjegyek kiadása A menetjegyek érvénytartama A menetjegyek felhasználása Útirányváltozás Szállító változtatása Átmenet magasabb kocsioszályba vagy vonatkategóriába Útmegszakítás Gyermekek részére érvényes menetdíjkedvezmény Különleges kedvezmények Menetdíjszámítás Kizárólagos fülkehasználat Kutyák és kis háziállatok szállítása Kézipoggyász Kerékpárok Helybiztosítás Visszatérítés A menetokmányok cseréje és visszaváltása Ülő-, fekvő- és hálókocsik igénybevétele az éjszakai vonatokon

4 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től B Fejezet Csoportosan utazók a menetrendszerinti vonatokon, hajókon vagy egyes buszjáratokon 61. Általános határozmányok Menetdíjkedvezmények Gyermekkedvezmény Helybiztosítás A menetokmányok megrendelése Menetokmányok Menetdíjszámítás A fülke kizárólagos igénybevétele Csere és visszatérítés Ülő- fekvő- és hálókocsik igénybevétele az éjszakai vonatokon C Fejezet Különvonatok és különkocsik D Fejezet Felelősségmeghatározás sz. melléklet A díjszabásban részes szállítók címjegyzéke sz. melléklet Az egyes ajánlatokra és a globáldíjas vonatokra vonatkozó különleges mellékletek sz. melléklet Az egyes szállítók által csoportosan utazók részére a menetrendszerinti vonatokon valamint hajójáratokon és egyes buszjáratokon biztosított kedvezmények mértéke sz. melléklet A különvonatok és különkocsik menetdíj-kalkulációját végző szervezeti egységek elérhetőségei sz. melléklet A visszatérítések és a panaszok ügyintézésével kapcsolatos címek jegyzéke

5 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Fogalom Állomás / Állomások Általános Szállítási Feltételek (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) Általános Szállítási Feltételek (GCC-CIV/PRR) Belföldi menetjegy (a korábbi részvonaljegy) CER Meghatározás Kiindulási- vagy célállomás. Ez alatt vasútállomás illetve buszpályaudvar és kikötő is egyaránt érthető. Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat díjszabás II. része szerint (ld. I. Rész 3. pont). A CIT (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság) általános személyszállítási feltételei (ld. I. Rész 3. pont). Olyan menetjegy, amelyet egy másik ország belföldi viszonylatára adnak ki. Community of European Railways - Európai Vasutak Közössége CIT Comité international des transports ferroviaires - Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság CIV Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok (COTIF A függeléke) COTIF Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény; LXXVII. törvény léptette életbe Magyarországon júl. 1-től Csoport Legalább 6 fizető, együtt utazó felnőtt utasból álló utascsoport. Csoportos jegy Díjszabási pont Csoportos jegy, amely önmagában vagy több menetjeggyel együtt a csoport menetokmányát képezi. Olyan pont, amelytől és ameddig menetjegyet lehet kiadni, amennyiben azt a meghatározott ajánlatokra vonatkozó különleges mellékletek és/vagy a menetjegyet kiállító vállalatok elektronikus értékesítési rendszerei tartalmazzák. Egyéni utas Legalább 0,5 főtől legfeljebb 5,5 főig terjedő díjszabási személyek (utasok), akik egyedül vagy közösen utaznak Éjszakai vonatok Olyan vonatok, amelyek háló- és fekvőhelyes kocsikat továbbítanak Globáldíj Olyan díj, amely a menetdíjat és a kiegészítő szolgáltatások ellenértékét is magában foglalja. Globáldíjas vonatok Olyan vonatok, amelyekre csak globáldíjas kombinált menet- és helyjegyet adnak ki. Határpont Olyan pont, ahol a különböző nemzetek infrastruktúraüzemeltetőinek infrastruktúrái egymáshoz csatlakoznak, és amely rendszerint a díjszabásváltó ponttal esik egybe. Helyjegyek Olyan jegyek, amelyek a helybiztosítási díjak és pótdíjak/felárak megfizetését igazolják azokban az ülő-, fekvő- és hálókocsiban - a meghatározott helyen történő utazáshoz -, ahol a helybiztosítás kötelező vagy arra lehetőség van. 5

6 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Fogalom Jegykiadó ország Jegykiadó szállító vállalat Kártérítés vonatkésés esetén Kiegészítőjegy Közvetlen menetjegy Külföldi szállító Különleges Szállítási és Díjszabási Feltételek (BBT/KSZDF) Különvonat (különkocsi) Menetdíj Menetokmány RID Szállító SZMPSZ UIC Utasjogi rendelet (PRR) Meghatározás Az az ország, ahol a menetokmányt kiállítják. Az a vállalat, amelyik a menetokmányt kiállítja és a menetdíjat beszedi. Ld. II. rész 6.7. pont Olyan menetjegy, amely a menetjegyet kocsiosztály-, útirányváltozás vagy pótdíj elszámolásával egészíti ki vagy lehetővé teszi másik szállító szolgálatásainak igénybevételét. Menetjegy, amelyet legalább kettő ország vonalaira vagy egy ország határpontjától egy mások ország meghatározott célállomására állítanak ki. A jegykiadó országtól eltérő ország szállítója. Azok a feltételek, amelyeket a szállító az Általános Szállítási Feltételekhez kiegészítésként határoz meg. (Jelen Kelet-Nyugat Díjszabás III. része) Különvonatnak (különkocsinak) nevezzük azokat a vonatokat (kocsikat), amelyeket egy jogi vagy természetes személy rendelt meg utazás céljából kizárólag a részes vasutakkal kötött megállapodás szerint a megrendelő általi használatra. A menetjegykiadás napján érvényes szállítási díj Az a dokumentum, amelyik az utas és a szállító között létrejött szerződést tartalmazza. A menetokmány egy vagy több menetjegyből (beleértve a helyjegyet, felárat, pótdíjat, stb.) és a hozzá tartozó, kedvezményre jogosító igazolványból állhat. Reglement pour le transport international de marchandises dangeouses (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat; COTIF C függeléke Ld. I. Rész 3. pont. Nemzetközi Személyszállításról szóló Egyezmény (Keleti országokra vonatkozó nemzetközi egyezmény) Union internationale des Chemins de fer - Nemzetközi Vasútegylet Az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK (2007. október 23.) rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 6

7 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás I. RÉSZ Általános határozmányok 1 A díjszabás alkalmazási területe 1.1 Jelen díjszabást azok a CIV-ben és az SZMPSZ-ben részes országok szállítói alkalmazzák, amelyekre közvetlen menetjegyet és részvonaljegyet adnak ki. Jelen díjszabás nem érvényes a jegykiadó szállító országán belüli viszonylatra történő jegykiadás esetén. A szállítók meghatározott forgalomban (útvonalra és vonatra) a jelen Díjszabástól eltérő Különleges szállítási feltételeket is megállapíthatnak. Az eltéréseket a Különleges szállítási feltételekben ki kell emelni. A jelen díjszabás nem érvényes a jegykiadó vasút állomásai közötti utazásokra. A globáldíjas vonatokra különleges szállítási feltételek vonatkoznak, amelyeket egy különálló melléklet tartalmaz. 1.2 Jelen díjszabás bevezetésének, módosításának, kiegészítésének és visszavonásának a meghirdetését annak az országnak a belföldi határozmányai határozzák meg, ahol a díjszabásban részes szállító található. 1.3 Jelen díjszabás esetében az ügyvezető vasút a német vasút, azaz a Deutsche Bahn AG. 2 A szállítás törvényi és szerződéses jogalapjai 2.1 A személyszállítás jogi alapját a Kelet-Nyugat díjszabás képezi, amely az Általános Szállítási Feltételekből (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY II. Rész) és a Különleges Szállítási- és Díjszabási Feltételekből (BBT/KSZDF III. Rész) áll. Vasúton és hajón történő közös utazás során a vízi útvonalra egyfelől azok a jogi előírások vonatkoznak, amelyek alá a vízi szállító tartozik, másfelől pedig a vízi szállító által meghatározott különleges feltételek. 2.2 A COTIF érvényességi területe alá tartozó szállítók szempontjából azon kérdések tekintetében, amelyeket jelen különleges szállítási feltételek nem szabályoznak, a CIV egységes jogi előírásai (COTIF A Függeléke) és adott esetben az utasjogi rendelet a mérvadók. 2.3 Az SZMPSZ érvényességi területe alá tartozó szállítókszállítók szempontjából azon kérdések tekintetében, amelyeket jelen szállítási feltételek nem szabályoznak, a Nemzetközi Személyszállításról szóló Egyezmény (SZMPSZ) előírásai a mérvadók. 2.4 A jelen szállítási feltételekben, a CIV egységes jogi előírásaiban vagy az SZMPSZ-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az adott ország belső jogi előírásai érvényesek. Az adott ország belső jogi előírásai részére fenntartva. 2.5 Azon belföldi szállításra, amikor egy másik CIV vagy SZMPSZ tagállamban adnak ki menetjegyet, és amennyiben az nem egy határt is átlépő utazási lánchoz tartozik, az alábbi feltételek érvényesek: - az ország mindenkor érvényes belföldi jogszabályai, - jelen szállítási feltételek, - illetve a részes szállító által alkalmazott határozmányok vagy a belföldi díjszabási határozmányok, amennyiben azok jelen szállítási feltételekkel ellentétes előírásokat nem tartalmaznak. 2.6 A szállítási szerződés a szállítás teljesítésében részes szállítókat kötelezi, hogy az utast az induló állomástól a célállomásra szállítsa. Az egymást követő szerződéses szállítókat a menetokmányon a megfelelő sorrendben kell megadni és mendegyik a saját útszakaszán történő szállításért felel az utassal szemben. 7

8 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 3 Fogalommeghatározás Jelen szállítási feltételek értelmezésében az alábbi fogalmak jelentése a következő: Szállító : az a szerződés szerinti szállító (vasúttársaság, közúti személyszállítást végző közlekedési társaság vagy hajótársaság), és minden egymást követő szállítók. Szerződéses szállító : az a jogi személy, amely az utasokkal a CIV vagy az SZMPSZ alapján szállítási szerződést kötött és ennek következtében köteles az utasokat az indulóállomásról a célállomásra szállítani vagy a következő (egymást követő) szállítónak átadni. Egymást követő szállító : az a jogi személy, amely kötelezettséget vállalt az utasok továbbítására a szerződéses szállítótól a célállomásra vagy az utasok ádására a következő (egymást követő) szállítónak és az utassal kötött szállítási szerződés alapján felelős. Végrehajtó szállító : az a jogi személy, amely nem kötött szállítási szerződést az utassal, azonban a szerződéses szállító, vagy az egymást követő szállítók megbízták egy adott vonalszakaszon a vasúti szállítás teljesítésével. 4 A díjszabás felosztása Jelen szállítási feltételek a következő részeket tartalmazza 1 : - I Általános Határozmányok - II Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) - III Különleges Szállítási- és Díjszabási Feltételek (BBT/KSZDF) A szállítási feltételek német, francia, valamint orosz nyelven jelennek meg. Jogvita esetén a német szöveg az irányadó. - Két meghatározott ország viszonylataira vonatkozó külön határozmányok, amelyeket meghatározott útvonalakra és célállomásokra állapítottak meg. Ezek kiadása/megjelentetése nem kötelező. Ezeket minden forgalomban az abban illetékes szállítók határozzák meg, és más, arra alkalmas formában is nyilvánosságra hozhatják. 2 - Az egyes ajánlatokhoz és a globáldíjas vonatokhoz tartozó különleges mellékletek A 2. sz. melléklet tartalmazza az egyes ajánlatokra vonatkozó különleges mellékletek felsorolását. A különleges mellékletek magukban foglalják az ajánlatokban részes szállítókat, valamint tartalmazhatnak a szállításra, a menetdíjszámításra és a menetjegyek kiadására vonatkozóan eltérő határozmányokat is. 5 Részes szállítók Az 1. sz. melléklet tartalmazza a díjszabásban részes valamennyi szállító felsorolását azok címeivel együtt. 1 A viszonylati és km-táblázatok és a Különleges Szállítási Feltételek (a díjszabás II Füzete) továbbá a menetdíjtáblázatok (a díjszabás III Füzete) az UIC es és as döntvényei alapján kerülnek megküldésre. 2 Ennek mintájára az ügyvezető vasút a végrehajtási határozmányokban tesz javaslatot. 8

9 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás II. RÉSZ Általános Szállítási Feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban utazók számára (ABB-EWT/ÁSZF-K-NY) 6. Menetokmány, helybiztosítás, kiegészítő szolgáltatások 6.1 Általános határozmányok A szállítási szerződés megkötésekor egy vagy több menetokmány kerül kiállításra és alapesetben az utasnak átadásra. A menetokmányok csak az arra felhatalmazott szállító által vagy az általuk megbízott helyeken értékesíthetők. A megvásárolt menetokmányokkal való minden további kereskedelem tilos. A menetokmányok elektronikus adatmegjelölést is tartalmazhatnak, olvasható írásjelek formájában. Az utas részéről az utazásra való igény csak abban az esetben állhat fenn, amennyiben az utazáshoz érvényes menetjeggyel rendelkezik. A menetokmány a szállító(k) adatai mellett tartalmazza még a szállítási szerződés megkötésének igazolásához szükséges adatokat, valamint annak tartalmát; meghatározza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A BBT határozza meg a menetokmányra vonatkozó elővásárlási, fizetési és kiadási módokat. Egyes ajánlatokra és/vagy egyes viszonylatokra vonatkozóan speciális elővásárlási idő is meghatározható. A menetomkányokat általánosságban 3 hónappal az első érvényességi napot megelőzően lehetséges kiadni. Az utasnak a menetokmány(ok) átvételekor meg kell győződnie arról, hogy az(oka)t a megadott adatoknak megfelelően állították ki Igénybevételi feltételek A vonathoz és helybiztosításhoz kötött menetokmányok csak a meghatározott napon és vonaton érvényesek. Az egyéb nemzetközi menetokmányok 1 hónapig érvényesek. Egyes díjszabási ajánlatok, meghatározott viszonylatok vagy értékesítési csatornák (pl. nemzetközi vasúti menetjegyek otthon történő kinyomtatása [IRTHP]) esetében a fent leírtaktól eltérő érvénytartam is előfordulhat. Az utazást alapvetően a menetokmányon lévő érvénytartamon belül be kell fejezni. Vis major esetében vagy amennyiben az utas a vonatkésés, -kimaradás illetve csatlakozásmulasztás miatt az utazását nem tudja folytatni vagy befejezni, az érvénytartamot a szükséges időtartamra meg kell hosszabbítani. A BBT határozza meg, hogy az utasnak a menetokmányát a pályaudvaron vagy közvetlenül a közlekedési eszközre való felszállásakor kell-e érvényesítenie. Egy vonatkötöttség vagy helybiztosítás nélkül kiállított menetokmány egy alacsonyabb termékkategória vagy egy alacsonyabb kocsiosztály igénybevételére is jogosít. A menetokmányok az egy városon belül található pályaudvarok közötti közlekedéshez tömegközlekedés igénybevételére alapvetően nem jogosítanak. 9

10 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től A menetokmányok érvénytelensége Egy menetokmány érvénytelen, amennyiben a szükséges adatokat, bejegyzéseket és adott esetben az aláírást nem tartalmazza; megsérült, vagy a tartalma felismerhetetlenné vált illetve azt módosították; a BBT szerint szükséges jogosultságot igazoló dokumentumot vagy adott esetben a fényképes igazolányt az utas nem tudja bemutatni vagy az érvénytelen; az érvénytartama még nem kezdődött meg vagy már befejeződött; a BBT által előírt és a menetjegyen tett figyelmeztető bejegyezés ellenére az érvényesítés nem történt meg, vagy ha az utas kötelességeit nem teljesíti. A BBT azonban megállapíthat a kezelés utólagos rendezésére vonatkozó eljárást Útirányok/kerülő útirányok A vonatkötöttséggel vagy helybiztosítással együtt kiadott menetokmányok a megadott vonaton és meghatározott útirányon érvényesek. Egyéb menetokmányok esetében az útirány az esetleges különbözeti összeg útközben történő megfizetése ellenében megváltoztatható. Ezekre az esetekre a BBT az alábbiakat írhatja elő: az eredetileg érvényes kedvezmény többé nem vehető igénybe, útirányváltozás miatt kiállított menetokmányért további díj számítható fel, még abban az esetben is, ha az új útirány rövidebb az eredetinél, egyes díjszabási ajánlatok esetében a kerülő útirány nem megengedett. Amennyiben az új útirány rövidebb, nincs lehetőség a visszatérítésre Átmenet másik kocsiosztályba vagy egy másik vonat- vagy kocsikategóriába A BBT szabályozza a magasabb vagy alacsonyabb vonat- vagy kocsikategóriába illetve kocsiosztályba való átmenetet. A vonathoz/helybiztosításhoz kötött díjszabási ajánlatok esetében az átmenet nem megengedett Útmegszakítás A BBT határozza meg, hogy van-e lehetőség az utazás megszakítására A szállító megváltoztatása Alapvetően minden szállító csak azt a menetokmányt ismeri el, amelyik őt a szállítási szerződés szerint kötelezi. Amennyiben különböző szállítók végeznek ugyanazon a viszonylaton párhuzamosan szállítási szolgáltatást adott esetben különböző igénybevételi feltételek és ár mellett, úgy az egyik szállítótól egy másik szállítóhoz történő esetleges átmenet a közöttük lévő megállapodás alapján történik, amit a BBT is elfogad Helybiztosítás A BBT határozza meg, hogy milyen feltételek mellett lehetséges vagy kötelező az ülő-, fekvő- és hálóhelyek biztosítása Kiegészítő szolgáltatások A BBT határozza meg, hogy milyen feltételek mellett nyújthatók a kiegészítő szolgáltatások. 10

11 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás 6.2 Díjszámítás A szállításra vonatkozó jog függ attól, hogy az utas megfizette-e a szállító(k) részére a BBT szerint őt/őket megillető menetdíjat. A menetdíjat általában az utazás megkezdése előtt kell megfizetni. A díjszabási ajánlat különböző díjszintekből tevődhet össze. Minden díj egy vagy több szolgáltatást is magában foglalhat és különböző feltételeket tartalmazhat. Ezek a feltételek különösen a következők lehetnek: az eladástól függő feltételek (kiadás, rendelés vagy felhasználás időpontja, értékesítési csatorna, fizetési mód, stb.) feltételek, amelyek a kiválasztott viszonylattól függnek, pl. egyes vonatok vagy egyes helybiztosítással közlekedő vonatok igénybevétele, feltételek, amelyek adott ajánlat esetében a rendelkezésre álló helyeket korlátozzák, feltételek, amelyek bizonyos díjszabási ajánlatok vagy bizonyos közlekedési eszközök igénybevételét időben korlátozzák, igénybevételi feltételek, érvénytartamra vonatkozó feltételek, cserére vagy visszatérítésre vonatkozó feltételek. A fenti feltételek egyéni utasokra és csoportokra rendszerint különbözőek. A csoportokra vonatkozó feltételek esetében - különösen a helybiztosításra, az igénybevételre, a fizetésre és a lemondásra vonatkozóan - különleges szabályok lehetnek érvényesek. A menetokmányok vonaton történő megváltására - különös tekintettel a felárakra - külön feltételek vonatkozhatnak. Az ebben az esetben követendő eljárás menetét a BBT tartalmazza. A BBT-ben történt változások az egyes országokban érvényes eljárásnak és kihirdetési határidőnek megfelelően lépnek életbe. 6.3 A menetjegyek visszavétele, cseréje, illetve visszatérítése Általános határozmányok Visszavételről akkor beszélünk, ha egy már kiadott menetokmányt az érvénytartam megkezdése előtt visszavesznek és a teljes menetdíjat visszafizetik. Cseréről akkor beszélünk, ha egy már kiadott menetokmányt egy másik menetokmányra kicserélnek ráfizetéssel vagy anélkül. Visszatérítésről akkor beszélünk, ha a menetokmányon szereplő díjat - amennyiben az utas utazásra azt nem vagy csak részben használta fel - az érvénytartam megkezdése után alapvetően bizonyos díj levonása mellett teljesen vagy részben visszatérítik. A visszavételt, a cserét vagy a visszatérítést csak egy nem névre szóló menetokmány tulajdonosának vagy olyan személynek lehet igényelnie, akinek a neve a menetokmányon szerepel. A menetokmány eredeti példányát vissza kell adni. A visszavétel, csere és a visszatérítés megtagadható, ha a menetokmány sérült vagy a rajta szereplő adatok felismerhetetlenek vagy azokat megváltoztatták, vagy ha a fel nem használás nem állapítható meg, illetve ha a visszatérítési határidő már lejárt. Azon menetokmányok esetében, amelyeket nem készpénzben fizettek ki, a visszatérítés is alapvetően az eredeti fizetési módon történhet meg. A szállító a visszavétel, csere esetében a minimális összeg fizetése és visszatérítés esetében utalványt adhat ki és erre vonatkozóan különleges feltételeket állapíthat meg. Azon menetokmányok visszavétele, cseréje és visszatérítése, amelyek kiállítása elektronikusan történt, különleges határozmányok tárgyát képezi. 11

12 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Visszavétel A visszavétel csak a menetjegykiadó helyen történhet és csak az adott szállító által meghatározott időn belül. A BBT a visszavételre vonatkozóan különleges határozmányokat írhat elő Csere A csere csak a BBT által meghatározott határidőn belül lehetséges. Adott esetben a minimális összeget az utas részére visszafizetik, vagy az utas az eredeti menetdíjra ráfizet. A BBT a cserére vonatkozóan különleges határozmányokat írhat elő Visszatérítés A nem vagy csak részben felhasznált menetjegyekre vonatkozó visszatérítési kérelmet az érvénytartam lejárta után - CIV tagvasút esetében 1 hónapon belül, SZMPSZ tagvasút esetében 9 hónapon belül lehet benyújtani azon a helyen, ahol az utas teljesen vagy részlegesen lemond az utazásáról. Adott esetben a jegykiadóhelyhez vagy egy másik, a szállításban részes szállítóhoz is lehet fordulni. Ebben az esetben az utasnak az érvénytartam lejárta előtt a menetjegyét megfelelő módon igazoltatnia kell azon a helyen, ahol az utazásáról egészben vagy részben lemondott. Amennyiben az utas ezt az igazolást nem tudja bemutatni, akkor a menetokmányának a tényleges fel nem használását más módon kell utólag igazolnia. Amennyiben az utas egy másik szállítóhoz fordul, úgy a szállító a tudomására hozza azt a címet, ahová a kérelmet továbbítani kell. A BBT a menentdíj visszatérítését kizárhatja, vagy különleges határozmányokat írhat elő. A szállító a visszatérítést legkésőbb a kérelem beérkezését követő 3 hónapon belül (CIV szállító esetén) és legkésőbb 180 napon belül (SZMPSZ szállító esetén) elbírálja és erről az utast értesíti A menetokmányok elvesztése, ellopása és jogosulatlan felhasználása A szállító a menetokmányok elvesztéséért, ellopásáért vagy jogosulatlan felhasználásáért felelősséget nem vállal. További határozmányokat fenntartva, ezen menetokmányok viszszatérítésére nincs lehetőség. Azon menetokmányok adatainak megrongálódása esetén, amelyek elektronikusan kerültek kiállításra, az esetleges pótlási lehetőséget különleges határozmányok formájában szabályozzák. 6.4 Gyermekek Gyermekek felnőtt kíséretében, betöltött 4 éves korukig díjmentesen utaznak, amennyiben külön helyet nem foglalnak el. 4 évesnél idősebb gyermekeknek, valamint azoknak a 4 évesnél fiatalabb gyermekeknek, akik külön ülőhelyet foglalnak el, a BBT gyermek menetdíjat határoznak meg. A BBT tartalmazza az egyes szállítók feltételeit, az érvényes gyermekkorhatárt és adott esetben a menetdíjakat. A gyermekek részére nyújtott további kedvezményeket (pl. családi utazások esetén nyújtott kedvezmény) a BBT a mindenkori díjszabási határozmányok által szabályozza, ami érvényes az adott ajánlatban részes szállítókra. 12

13 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás 6.5 Állatok szállítása Kisebb, élő veszélytelen háziállatok - megfelelő tartókban - kézipoggyászként szállíthatók, amennyiben egyetlen, a szállítási szerződésben részes szállító sem zárja ki szállításukat a BBT-ben. A tartóknak olyanoknak kell lenniük, hogy azok az utasokban és poggyászokban ne okozzanak kárt. A kutyák általában tartó nélkül is bevihetők a kocsiba, amennyiben pórázon tartják őket és szájkosárral vannak ellátva. A BBT határozza meg az élőállatok szállítása esetén fizetendő érvényes szállítási díjat. Vakvezető kutyákra különleges feltételek vonatkozhatnak. Az utasnak a magával vitt állatra figyelnie kell. A veszélyes és beteg háziállatok, beleértve a kutyákat is, a szállításból ki vannak zárva. Étkezőkocsiba, bisztrókocsiba továbbá abba a kocsiba, ahol az ülőhelyen étkeznek, állatokat - kivéve a vakvezető kutyát tilos bevinni. Éjszakai vonatokon a kisebb háziállatokra és kutyákra különleges határozmányok vonatkoznak. 6.6 Kézipoggyász Kézipoggyásszal történő együttutazás Az utas csak azokat a személyes tárgyait viheti magával, amelyek az utazási célt szolgálják. Értéktárgyakat vagy olyan termékeket, amelyek kereskedelmi áruként kerülnek értékesítésre, az utas nem vihet magával. Veszélyes árukat kézipoggyászként csak a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID a COTIF C Függeléke) előírásai vagy az SZMPSZ 13. Cikkének 1 -a vihet magával az utas. Az utas csupán csak annyi árut és tárgyat vihet magával, ami kiskereskedelmi kiszerelésnek felel meg, és amit csak személyes, háztartási, szabadidős, illetve sport célokra használ fel. Fegyverek és lőszerek kézipoggyászként történő szállítása kizárt, arra csak akkor van lehetőség, ha azt a BBT megengedi és azt egyidejűleg a szállítási feltételek is tartalmazzák. Azok a tárgyak és termékek, melyeknek szállítása a többi utas számára kellemetlenséggel jár, nem vihetők fel a vonatra. Minden utas legfeljebb 3 könnyen szállítható csomagot vihet magával, amelyeket a vonatok erre a célra kialakított terében lehet elhelyezni. A BBT határozza meg, hogy az utas milyen méretű és nagyságú csomagot illetve terjedelmes tárgyat (sí, szörfdeszka, kerékpár) vihet magával. Adott esetben a terjedelmes tárgyakat be kell csomagolni, szét kell szedni vagy össze kell hajtani. Az utasoknak ebben az esetben az utazás megkezdése előtt kell tájékozódniuk a szállítási feltételekről. Kizárólag azok a kézipoggyászok szállíthatóak, amelyek állapota, lezárása, terjedelme és tömege lehetővé teszik a könnyű hordozást és elhelyezést, illetve amelyek semmilyen kárt nem okoznak. A poggyászdarabokkal a kocsik átjárhatóságát semmilyen esetben sem szabad akadályozni. 13

14 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től Az utasok kötelezettségei Kézipoggyászt az utas kizárólag a saját felelősségére szállíthat. A kézipoggyászra az utasnak kell figyelni. A poggyászdarabokat az utazás ideje alatt a vám- és hatósági szervek mindenkor átvizsgálhatják. Az utasnak a vám- és hatósági szervek által előírt formalitásoknál jelen kell lennie. Az utasnak kötelező meggyőzödnie arról, hogy azoknak az országoknak, amelyeken utazása során áthalad, a vám- és hatósági rendelkezéseit betartja-e Megkerült és elveszett kézipoggyász Minden, a vonaton talált poggyászdarabot a vonatkísérő-személyzetnek jelenteni kell. A szállító fenntartja a jogot, hogy minden, az általa üzemeltetett vonaton vagy épületben megtalált tárgyat kinyisson és megvizsgáljon. A vonaton és az épületben talált tárgyak visszaadásának a költségét ki lehet számlázni azok visszaadása előtt, a tárgy jellegétől és a megőrzés időtartamától függően. A szállító vagy a tőle a talált tárgyak megőrzését átvállaló társaság, illetve személy az elvesztésért, a kárért vagy a késedelemért, amely az őrzés, a tárolás, vagy az őrző-/tárolóhelyre, illetve a jogosult lakóhelyére történő szállítás folyamán történt nem vállal felelősséget. A szállító minden tárgyat vagy annak tartalmát felelősségvállalás nélkül elmozdíthat vagy megsemmisíthet, ha az megítélése szerint az utasok biztonságát veszélyezteti, sérülést okozhat, vagy kellemetlenséggel járhat a személyek és poggyászok számára. 6.7 A menetrend be nem tartása Vonatkimaradás, késés vagy az adott nap utolsó csatlakozó vonatának mulasztása Jelen szabály azokra a késésekre vagy csatlakozás-mulasztásokra vonatkozik, amelyeknek az oka és bekövetkezése az CIV (és/vagy az utasjogi rendelet) érvényességi területén belül található. Csatlakozás-kimaradás, késés vagy csatlakozásmulasztás esetén nemzetközi viszonylatban a szállító megtéríti a méltányos értesítési-, taxi- és szállásköltséget, ha az utas az utazását ugyanazon a napon már nem tudja folytatni, az utastól az utazás folytatása a megadott körülmények között nem várható el Napközbeni vonatkésés Jelen szabály az alábbi szállítók közvetlen nemzetközi vonatai esetében érvényes: ATOC, BDZ, CD, CFL, CFR, DB, DSB, EVR, LG, LDZ, MAV, NS, NSB, ÖBB, TRAINOSE, PKP, RENFE, SNCB, SNCF, SJ, SBB/CFF, SZ, Trenitalia, VR, ZSSK, amennyiben annak oka és bekövetkezése a CIV és az utasjogi rendelet érvényességi területén belül található. Fenntarva az EU-tagállamok által biztosítható mentességeket. Amennyiben a nemzetközi forgalomban közlekedő nappali vonata 60, illetve 120 percnél többet késik, vagy a vonat kimarad, akkor az utasjogi rendelet hatálya alá tartozó jegykiadó társaság (a szerződést kötő szállító) kártétíritést fizet az utasok részére. A kártérítés mértéke az egyúti utazás menetdíjának azon részére számított 25, illetve 50 %-a, amely az utasjogi rendelet hatálya alá tartozó útvonalra az utasnak fizetnie kellett volna, ha az utazás kezdete és befejezése az Európai Unió, vagy Norvégia, vagy Svájc területén fekszik, a késés földrajzilag az EU területén következett be, Az átalány-kártérítés számításánál a menetjegy árába a felárak (helyfoglalások, felárak, stb.) is beleéértendők, kivéve az úgynevezett szervízdíjat, jegykiállítási díjat, a vonaton fizetett pótdíjat. Az átalány-kártérítés 4 euró alatti összeg esetén nem kerül kifizetésre. 14

15 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás A kártérítés történhet utalvány vagy azzal egyenértékű szolgáltatás formájában. Az utas kérésére a szállító az utas által meghatározott formában: pénzben, például átutalással, jóváírással, vagy készpénzben fizeti a kártérítést. Az SZMPSZ tagvasutak esetében a nemzetközi vonatok kimaradása vagy késése miatti kártérítésnél az SZMPSZ szabályok szerint kell eljárni. A menetrend be nem tartása esetében a pályaudvarra való menetrendszerinti és tényleges megérkezés közötti eltérésnél az a hely az irányadó, ahol az utas a nemzetközi vonatról leszállt. Az utas az utazás befejezése után 2 hónapon belül nyújthatja be a kártérítésre vonatkozó igényét a szállításban részes egyik szállító részére, az érvényes és már érvényesített menetjegye illetve helyjegye eredeti példányának a kíséretében. Amennyiben a szállító úgy ítéli meg, a helybiztosítás helyére vonatkozóan késési igazolást állíthat ki Kivételek A bérlet jellegű ajánlatokra valamint a különvonatokra a pont szerinti kártérítés nem vonatkozik További igények A fenti igények fennállása esetén az utas mindegyik, a Kelet-Nyugat díjszabásban részes szállítónál lemondhat a továbbutazásról, és a le nem utazott útvonalra vonatkozóan kérheti a menetdíj visszatérítését, vagy lemondhat a továbbutazásról, és az egyik részes szállító következő alkalmas vonatával ingyenesen visszatérhet a kiindulási állomásra és kérheti a menetdíj teljes visszatérítését, vagy az utazását a részes szállító egyik olyan vonatával folytathatja, amellyel az úticélját a lehető legkevesebb késéssel éri el. Az utasjogi rendelet szerint fenntartva az utas további jogait az EU-ban Kizárási okok Az utas nem jogosult a kártérítésre, amennyiben a menetrend be nem tartása a következő okokra vezethető vissza: vasútüzemen kívül álló okok, amelyeket a szállító az eset által megkívánt gondosság alkalmazása mellett sem kerülhetett el, és a következményeit nem háríthatta el, időben meghirdetett közlekedési korlátozások, pályaépítés vagy karbantartás, sztrájk, az utas hibája, harmadik személy magatartása, amelyet a vasútvállalat az eset által megkívánt gondosság alkalmazása mellett sem kerülhetett el és következményeit nem háríthatta el. Az infrastruktúra-üzemeltető vagy egy másik vállalat, amely ugyanazt a vasúti infrastruktúrát használja, nem számít harmadik személynek. 15

16 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 6.8 Az utasok magatartása a pályaudvarokon és a vonatokon Általános A szállítók, a vasúti és infrastruktúra üzemeltetők a pályaudvarok területére való belépésre illetve a vonatokra történő felszállásra vonatkozóan bizonyos feltételeket írhatnak elő. Az utasoknak kötelessége, hogy a rendelkezéseket betartsák. Egyes szállítók a vonataikra való felszállást ellenőrzéshez köthetik, az utasoknak ezt kötelességük elfogadni. A névre szóló menetjegyekkel vagy kedvezményes igazolványokkal rendelkező utasok kötelesek a jegyvizsgálat során felszólításra a személyazonosságukat hivatalos fényképes igazolvánnyal igazolni. Minden utasnak úgy kell viselkednie, hogy útitársait a viselkedésével ne zavarja. Minden utas csak egy ülőhelyet foglalhat el. Azon a vonaton, amelyben kisgyermekek valamint mozgáskorlátozotottak számára fenntartott fülkék vagy helyek vannak, ezen utasok részére ezeket a helyeket szükség esetén szabadon kell hagyni. A nem dohányzó fülkékben/kocsikban a dohányzás még a többi utas egyetértése mellett is tilos. Az utasok a riasztó- és vészjelző berendezéseket csak veszély esetén, a biztonságuk érdekében vagy a többi utas, illetve a vonat biztonsága érdekében használhatják. Amennyiben az utasok ezeket a berendezéseket indokolatlanul használják, abban az esetben a BBT vagy a szállítók határozmányai által meghatározott pénzösszeget meg kell fizetniük Az utazásból való kizárás A BBT meghatározhatja, hogy az az utas, aki nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, és aki a pótdíj vagy a menetdíj azonnali kifizetését megtagadja, a folyamatos üzemmenetre vagy az együttutazók biztonságára veszélyt jelent, utastársait zavarja, az utazásból kizárható, vagy útközben kizárható, és ezen személy a menetdíj vagy a pótdíj visszatérítésére nem tarthat igényt. 6.9 Panaszok A visszatérítéssel kapcsolatos panaszok kivételével az egyéb panaszok esetében a jelen díjszabás 5. mellékletében megnevezett ügyfélszolgálatokhoz kell fordulni. 16

17 2012. december 9-től Kelet-Nyugat Díjszabás III. RÉSZ Különleges szállítási- és díjszabási feltételek (BBT) 7 Menetdíjak 7.1 A szállítók a menetdíjaikat az érvényes belföldi jogi határozmányaiknak megfelelően teszik nyilvánossá. 7.2 Az utazás megkezdése után kedvezményes menetdíjak alkalmazására vonatkozó igény nem érvényesíthető. 8 A menetjegyek fajtái 8.1 A menetjegyek kiadhatók: egyéni utasok, kutyák, menetrendszerinti vonaton vagy hajón valamint egyes buszjáratokon utazó csoportok, különvonatokon és különkocsikban utazó utasok részére. 8.2 Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékeletek a menetjegyek más fajtáinak a kiállítását is előírhatják. 9. Vonaton történő értékesítés A vonaton történő értékesítés az egyes szállítók belföldi határozmányai alapján történik. 10. (fenntartva). 17

18 Kelet-Nyugat Díjszabás december 9-től 18

19 2012. december 9-től Egyéni utasok Kelet-Nyugat Díjszabás A FEJEZET EGYÉNI UTASOK Szállítási határozmányok 11 Menetokmányok Közvetlen menetjegyek és részvonaljegyek kerülnek kiállításra Közvetlen menetjegy a kiindulási ország egy állomásától vagy egy olyan határpontjától kerül kiadásra, ameddig az utas egy vagy több menetokmánnyal rendelkezik Közvetlen menetjegyet egyútra, menettérti útra egy és ugyanazon forgalom (díjszabási rendszer) keretében egy külföldi kiindulási állomástól a jegykiadó ország egy célállomására is ki lehet adni, amennyiben az adott szállító országában érvényes deviza határozmányok ezzel nem ellentétesek Közvetlen menetjegyeket a jegykiadó országtól eltérő más országok kiindulási állomásától, illetve célállomására is ki lehet adni Belföldi menetjegyek (részvonaljegyek) egyetlen ország kiindulási állomásáról illetve célállomására adhatók ki (kivéve a 11.1 pontban meghatározott viszonylatot). Ez nem érvényes a jegykiadó szállító országán belüli viszonylatokra Menetjegyeket menettérti útra a következő módon lehet kiadni: menettérti útra ugyanazon az útvonalon, menettérti útra eltérő útvonalon, a visszautazás kiindulóállomása nem egyezik meg az odautazás célállomásával a visszautazás célállomása nem egyezik meg az odautazás kiinduló állomásával Menetjegyet (közvetlen menetjegy vagy belföldi menetjegy (részvonaljegy)) csak egymással összefüggő viszonylatra lehet kiadni Minden utasnak alapvetően egy menetjegyet kell kiadni. Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékletek határozmányai vagy egyéb közzétételek alapján több személy együttutazása is lehetséges, de ebben az esetben az utasok számát a menetjegyet szerepeltetni kell. 12 A menetokmányok megvásárlásra A menetokmányokat a szállítók által meghatározott menetjegykiadó-helyeken lehet megvásárolni. Bizonyos ajánlatok és/vagy bizonyos viszonylatok esetében a szállítók előváltási időt határozhatnak meg. 13 A menetokmányok kiadása A menetokmányokat legkorábban azok első érvényességi napja előtt a CIV hatálya alá tartozó szállítók esetén 3 hónappal, az SZMPSZ hatálya alá tartozó szállítók esetén 2 hónappal lehet kiadni. Ez a határidő meghosszabbítható 6 hónapra, például a helybiztosítás esetében. Kivételes esetekben, például menetrendváltáskor vagy egyes különleges ajánlatoknál az előváltási idő rövidebb is lehet. Az utasok az utazás megkezdése előtt a menetokmányaikat az ellenkező irányba is megválthatják, amennyiben azt a jegykiadó ország törvényi előírásai nem tiltják. 19

20 Kelet-Nyugat Díjszabás Egyéni utasok december 9-től 14 A menetokmányok érvénytartama 14.1 A menetokmányok 1 hónapig érvényesek. Pl. 1 hónapos érvénytartam esetén a menetjegy érvénytartama a következő hónap azonos napját megelőző nap éjfélig től ig tart. A szállítók a két- és többoldalú megállapodások keretében ennél rövidebb vagy hosszabb érvénytartamban is megállapodhatnak Az érvénytartam az utas által meghatározott és a jegykiadóhely által a menetokmányon feltüntett napon kezdődik meg. A menetokmányon feltüntetett első érvényességi nap teljes napnak számít. Az utas a menetokmányon feltüntett érvénytartamon belül tetszés szerinti napon megkezdheti az utazását, azonban azt legkésőbb egy olyan vonattal kell befejeznie, amely az érvénytartam utolsó napjának 24. órájáig menetrend szerint a célállomásra ér. Az egyes ajánlatokat tartalmazó különleges mellékletek vagy egyéb közzétételek ettől eltérő szabályokat is meghatározhatnak Az érvénytartamot külön díj megfizetése nélkül meg lehet hosszabbítani, ha a menetokmányt nyomós okok miatt (betegség, súlyos baleset stb.) az érvénytartamán belül nem tudták felhasználni. Ilyen esetben annak a szállítónak a feltételei érvényesek, ahová a kérelmet benyújtják. A menetjegy érvénytartamának meghosszabbítása az érvénytartam lejárta előtt a személyes ügyfélszolgálatoknál, a nemzetközi jegykiadásra felhatalmazott szolgálati helyeken történhet a GTV-CIT személyszállítási kézikönyvben meghatározottak szerint. Nem lehet meghosszabbítani: az RPT bérletajánlatokat, a heti- és havijegyeket, a vonatra és napra szóló, illetve a helybiztosítást is tartalmazó IRT menetjegyeket. A külföldi vasutak által kiadott menetjegyeket csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, amennyiben világosan megállapítható, hogy a menetjegy nem adott napra és vonatra szóló, illetőleg az ajánlat feltételei a meghosszabbítást nem tiltják. A meghosszabbítás időtartama maximum 1 hónap lehet, melyet a menetjegyborító előlapján vagy jegyborító nélkül engedélyezett menetjegykiadás esetén a menetjegy hátlapján kell végezni a GTV-ben megadott szabványszöveg rájegyzésével magyarul és a hivatalos vasúti nyelvek egyikén. (Német, angol, francia, olasz, orosz az utazás irányát figyelembe véve.) 15 A menetokmányok felhasználása 15.1 Egyes vonatokon vagy kocsikban (ülőkocsikban, fekvőhelyes kocsikban, hálókocsikban, stb.) történő utazás esetén bizonyos összegű pótdíjat/felárat is fizetni kell Azokon a viszonylatokon, amelyeken magasabb kocsiosztályú kocsi nem közlekedik, a menetokmányok csak az alacsonyabb kocsiosztályra érvényesek, így a menetdíjat is ennek alapján kell kiszámítani Vagylagos útirány esetén az utazást a megadott útvonalak egyikén megtenni. Az egyik útirányról a másikra történő átmenet azonban nem megengedett Manuális jegykiadás esetén a közvetlen menetjegyek és a részvonaljegyek is csak akkor érvényesek, ha azok borítóba vannak fűzve A menettéri útra kiadott menetjegyek esetében a visszautazás megkezdése után a menetjegy odautazásra már érvénytelen Az SNCF által Franciaországban, illetve a Trenitalia által Olaszországban kiadott menetokmányok a saját vonalaikon legkésőbb az érvényesítés után 24 óráig érvényesek. Az SNCB által Belgiumban, valamint az NS által Hollandiában kiadott menetokmányok a saját vonalaikon csak az utazás megkezdésének napján érvényesek. 20

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 90/2012 DR S-6111/2012. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás (SCIC-IRT)

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ./2013. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon .. A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon Tartalom BEVEZETÉS...3 1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK...3 2.

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 11/2015 DR 11311/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2015. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 11/2015.DR.

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 15/2013 DR 3164/2013/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Az 1-3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes: 2013. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 9081. / 201 A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI ( számú módosítással egységes szerkezetben) Érvényes: 201 május 1-től Előjegyzés

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Cikk 1. FOGALMAK... 5 Cikk 2. ALKALMAZHATÓSÁG... 8 2.1. Általános szabályok... 8 2.2. Charterfuvarozás... 8 2.3.

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása 1 A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása érvényes: január 1-jétől Utazási feltételek A DKV Zrt.-nél használatos értékcikkek felsorolása Jegyek: Vonaljegy Járművezetői vonaljegy Gyűjtőjegy 1 napos

Részletesebben

INTERRAIL DÍJSZABÁS. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) 87/2012 DR S-5710/2012

INTERRAIL DÍJSZABÁS. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) 87/2012 DR S-5710/2012 87/2012 DR S-5710/2012 Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) INTERRAIL DÍJSZABÁS Érvényes 2014. január 1-jétől InterRail díjszabás A kiadványt, vagy bármely részét

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben