.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/ , Fax: 06-42/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826"

Átírás

1 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/ , Fax: 06-42/ V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_ 5_ t_c_é9. i. _ sz._ 15_-0_ 9-0_ 73 B évi gazdasági beszámoló Üzleti terv terv-és tényadatainak szakmai és pénzügyi elemzése, értékelése Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálói nyilatkozat Fordulónap: Beszámolási időszak: december január O l december 31. Nyíregyháza, április 22. P.h. A gazdálkodó képviselője r~ nyi regyhaza.hu

2 1 Tisztelt Polgármester Úr! A 2012 évi gazdasági beszámolóban a Város-Kép Nonprofit Kft szakmai és pénzügyi értékelésére kerül sor. A Város-Kép Nonprofit Kft évi szakmai értékelése A Város-Kép Nonprofit Kft. esetében a 2012-es esztendő a termékmegújulás, az ésszerű humánerőforrás-átszervezés és a következő időszakra kiható költségcsökkentés jegyében telt el. Megújulás több területen A Nyíregyházi Napló ugyan küllemét tekintve megszépült, a szerkezeti és tartalmi változtatások azonban nagyrészt elmaradtak második félévétől új, könnyen áttekinthető rovatrendszer segíti az olvasókat: "Ez is az elmúlt napokban történt", "A hét témája", "Aktuális", "Napról napra" rovatokon túl a kultúra, a sport és a heti programajánlók is egy-egy teljes oldalfelületet kaptak, minden lapszámban ugyanott. Emeltük az oldalszámot is, a megjelenések háromnegyedében már 16 oldalon jelenik meg a lap, a többi lapszám sem kevesebb a 12 oldalnál (megszűntetve a 8 oldalas változatot). Szeptembertől - a korábbi debreceni székhelyű vállalkozással szemben - helyi vállalkozás végzi a terjesztést, a korábbi ár, alig több mint feléért. A Nyíregyházi Napló megtartotta erős piaci pozícióját, a közvélemény-kutatások szerint ma is az első számú információs forrás a városban, ami hetilapként igen kiemelkedő eredmény (a Kelet Magyarország napilap és a Nyíregyházi Tv követi a képzeletbeli dobogón). A reklámpiacra sajnos ebben az esztendőben is a szűkülés volt a jellemző, ami további médiumok (pl. Profi hetilap) megszűnését is hozta. Város-Kép Nonprofit Kft., Elemzés, értékelés

3 2 A Nyíregyházi Televízió műsorstruktúrája némileg "megöregedett", a nézettség növt:léséhez új ötletekre volt szükség. Be kellett látni, hogy a helyben gyártott magazirunűsorok nem vonzanak jelentő s közönséget, s a hirdetők sem érdeklődnek már ezekért a megjelenési lehetőségekért (pl. a műsortámogatás, mint bevételi lehetőség szinte meg is szűnt, de nincs már érdeklődés a korábban igen kedvelt autós vagy építőipari magazinok után sem). A legtöbb ilyen külső műsorgyártó céggel megszűntettük a szerződéseket, a saját gyártású magazinjaink közül is csak néhányat, értéket közvetítőt tartottunk meg. Ez a folyamat a humánerőforr ás tekintetében adott új lehetőséget, ami összecsengett azzal az elképzeléssel is, hogy a napl hírgyártásra, a lakosság napi információs-igényének kielégítésére összpontosítunk. A Kölcsey Televízióval kötött együttműködésünk azon eleme, mely a műsors zámok folyamatos cseréjét irányozta elő, nem váltotta be a terveket. A nézői visszajelzések egyértelművé tették, hogya műsorcserék összezavarták az embereket, nem értették, mikor, melyik adót nézik. A weboldal a látogatói és hirdetői igények, az elmaradhatatlan korszerusítések és a gazdaságosabb üzemeltetés miatt szeptemberben részben új arculatot és szerkezetet kapott. Mindezek jelentős változásokat generáltak a személyi állomány és az ide tartozó vállalkozói szerződések tekintetében is. A honlapot ugyanis már saját magunk frissítjük, s nem egy külső vállalkozó időbeosztásának vagyunk kiszolgáltatva. Jelenleg havonta több mint 20 OOO olvasóval (egyedi látogató) büszkélkedhet a lap (ez a7 önkormányzati honlapok között biztosan előkelő eredmény), a látogatók havonta közel 80 OOO OOO oldalmegtekintést generálnak, az oldalon 8-10 perc időtartamot maradnak. Ezt a folyamatos napi frissítéssel (legalább tízszer), bővülő, tematikus hírkínálattai, képgalériával, részletes programajánlattal értük el, amellett, hogy természetesen a városlakók minden, az ügyeik intézésével kapcsolatos információt megtalálnak, az ide látogatók pedig a turizmushoz kötődő tudnivalókhoz juthatnak. H um ánerőforrás-átszervezés június 2.-ától Zagyva Gyula személyében új ügyvezető igazgatja a céget, a termékeinket pedig - az eddigi struktúrával szemben, ahol minden, az egymáshoz szorosan kapcsolódó médiumunknak külön vezetője volt - egy főszerkesztő, Tarczy Gyula irányítja. A közösen "lélegző" médiumainknál megszűntettük a párhuzamos munkavégzéseket. Egy eseményre már Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

4 3 nem jár külön a Napló újságírója, továbbá a webszerkesztő, hanem az NYTV szerkesztője, aki egyébként is a napi Híradóba dolgozik, némi többletmunkával alakítja át a tudósítást a két társmédium számára. A Nyíregyházi Naplónál így megszünt a korábbi főszerkesztő, egy újságíró és egy grafikus munkája. A Nyíregyházi Televíziónál a főszerkesztő munkaviszonya megszünt, a korábbi 10 fős szerkesztői létszám átcsoportosítás, nyugdíjazás, munkaviszonymegszűntetés és vállalkozói szerződés-megszünteté s miatt 6 főre zsugorodott. Egy fő pályázati asszisztens munkaviszonya is megszűnt. Négy órás munkaviszonyt létesítettünk gazdasági ügyintéző-pénztáros munkakörre, valamint egy szerkesztői állásra. Mivel a korábbi ügyvezeté titkársági feladatait a KTV munkatársa látta el, egy nyolc órában foglalkoztatott titkámővel bővült a létszám. Költségcsökkentés A költségcsökkentés okai egyértelmüek voltak: egyrészt fenntartói elvárás, melyet az is jelzett, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 201l-es évhez képest 15%-al csökkentette megrendeléseit. Másrészt a piaci viszonyok is ezt diktálták: az előző években jól tervezhető, gazdálkodásból származó árbevételek - egy minket, a hirdetési piacon talán utolsóként - elérő újabb válsághullám következtében már áprilistól elmaradtak a évre túlzóan optimistán, növekedést tervező bevételektől, viszont év végére hozták a 20 ll-es bázis év bevételi összegét. Megtakarításokat értünk el az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások terén, ezekkel lehetett leghamarabb a költségcsökkentést elkezdeni. Az év felétől jelentős számú külső vállalkozói szerződést mondtunk fel, (web lapfeltö Ités, külsős tv szerkesztők, kül ső müsorgyártók) vagy cseréltük olcsóbbra (Iapterjesztés). A humánerő-forrás teruletén nyár végén - ősszel végzett átszervezés, munkahely megszüntetés megtakarításai csak év végén, illetve 2013-ban jelentkeznek. MTVA, Pályázatok, Nyilvánosság-biztosítások Nagy érdem és igazi szakmai elismerés a cégnek, az anyagi vonzatáról nem is beszélve, az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésünk. Ezzel mi lettünk az országos közszolgálati televíziók (MTV 1, MTV 2, Duna) megyei gyártóbázisa. Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

5 4 Szintén jelentős siker, hogyamédiaszolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatán. szeptemberben az "Alkotás utca" címü müsorszámunkra, decemberben pedig a "Híradó" müsorszámunkra nyertünk el, összesen több mint 12 MFt vissza nem térítendő támogatást. melynek felhasználása nagyobb részt természetesen a 2013-as esztendőt érinti. A HURO lool-es pályázatunk megvalósítása - a román félnél bekövetkezett változások miatt - sajnos áttolódott a 2013-as esztendőre. A HURO 110l-es, Városmajor utcai Marketingcentrum kialakítására beadott pályázatunk azonban nem kapott támogatást, így az addig ráfordított 8,6 MFt-os költséget (pályázatírás. engedélyes tervek) sajnos most a rendkívüli ráfordítások között szerepeltet jük. A nyilvánosság-biztosítások kapcsán is van eltérés a tervhez képest, hiszen a Jósa András Tömbkórház Projekt elhúzódása a mi munkánk miatt is áttolódott 2013-ra. Peres ügyek Egyetlen ilyen ügyünk van, a korábbi NYTV főszerkesztő felmondása kapcsán keletkezett peres eljárásban, másodfokon jogerős ítélet született. A Város-Kép Kft. a megítélt összeg adókkal csökkentett részét (mivel munkabért pótló kártérítést ítéltek meg) határidőre átutalta a felperesnek, melynek összegszetűségét a felperes később vitatta. A másodfokú bíróságra ez ügyben beadott újabb keresete után a bíróság a Város-Kép Kft. bankszámlájára átutalási végzést rendelt el, s zároltatott 12,6 millió forintot. Közben a Kúriánál beadvánnyal éltünk a szerintünk túlzó másodfokú ítélettel szemben (az elsőfokú ítélet majdnem 6 millió forint jával szemben a másodfokon, októberben 21 millió forint, azonnali fizetési kötelezettségünk keletkezett), s ennek nyomán a Kúria, a felülvizsgálatig felfüggesztette az ítélet végrehajtását. Sajnos a másodfokú bíróság a beadott fellebbezéseink ellenére sem töröltette bankszámlánkról az átutalási végzést, így a zárolt összeg miatt év végén likviditási gondjaink adódtak. Bevételek alakulása A Város-Kép Nonprofit Kft. bevételei 2012-ben 11,2 MFt-al maradnak el a tervezettektől. Okai: Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

6 5 A Nyíregyházi apló hirdetés értékékesítési terve túlzónak bizonyult. Az építőipar és az újautó-kereskedelem további zuhanása, illetve stagnálása, az álláshirdetések hiánya, a fogyasztás stagnálása, a hirdetések eredménytelensége partnereinket IS költségcsökkentésre ösztönözte. Sajnos nem vojt véletlen, hogy 2012-re minden helyi és országos reklámpiaci szolgáltató a bevételek jelentős csökkenésével számolt. Miközben újabb lappiaci szereplők szűntek meg, már az is komoly eredmény, hogya Napló hozta a 20 ll-es reklámbevétel i számokat, a tervhez képest azonban így egy majdnem 8 MFt-os hiány mutatkozik. A Nyíregyházi Televízió hirdetési bevételei 1,8 MFt-al maradnak el az tervektől. Sajnos a reklámpiaci zuhanásnak helyi szinten a televíziók, azt követően a rádiók voltak a legnagyobb vesztesei. Egyrészt elmaradtak a képújságon futó állás- és ingatlanhirdetések, szinte megszűntek a műsortámogatások, másrészt a hirdető k a látható, megbízható megoldásokat keresik, ilyen a Nyíregyházi Napló. A közterületi reklámhely bevételei I MFt-al maradnak el a tervezetlől, sajnos a Sóstói úti stadion kerítésének oldalán található reklámhelyek egy része a partnerek részére nem hasznosítható (benőtte a fa, takarja a buszmegálló stb.), a terv viszont az egész felület kiadásával számolt. A nyilvánosság biztosítások 1,6 MFt-al maradnak el a tervezettől. A Jósa András Kórház Tömbkórház Projekt megvalósítása, így a nyilvánosság biztosítási feladat is (20l2-re 4,9 MFt lett volna) átcsúszott 2013-ra, a szerződés meghosszabbításra került. Helyette sikerült más munkákat megszereznünk, s teljesítenünk, ezért csak ennyi a különbség. A HURO lool-es pályázat megvalósítása a szatmárnémeti önkormányzat kérésére tolódott a 2013-as esztendőre, különbséget mutatkozik. emiatt a 2012-es esztendőben a tervhez képest 6,6 MFt A bevételek között számon tartott, 4,61 MFT összeggel szereplő folyószámla rendezés egy kiigazítás, egy még sok évvel ezelőtti eltérés miatt most a főkönyvet a NAV folyószámiához igazítottuk, a könyvvizsgálónk egyetértésével. Költségek - ráfordítások alakulása: A költségek és ráfordítások összege 8,4MFt-al haladja meg a tervezett összeget. Okai: Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

7 VÁROS KÉP Sl o lgáltató Nonprofit Kft Nyiregyhha Szabadsag ler 9. Költségek- Ráforditások Összesen évi tervadatok I évi tényadatok 2. u\blilzal,--'-- - Kép ú/ság, K CJzteriiJeti r6kt.imhc/v HI,d.R /1.1.3 lj!. ~il~ilnog!1. biztosítása adalok efi Inde évi Inde. évi évi Inde tervad évi Z tervad Megn evezés t.rvad évi évi ~V I évi at- terv/2012. QY/ évi at- évi évi at- lerv/2012. évi évi lerv/20 évi tljrvad..,t várhaló évi tonod a l várhat tcrvaddt várható évi tény lény 12. évi tény (e Ft) tény évj té ny.dat (p Ft) Ó tény évi (e Ft) tény évi tényadat Iényad tényad (%) tényad tényad ('fo) at(%) at (eft) at (eft) at (eft).köttségnemek ,78% : ANYAGKŐLTSÉG összesen O ,00% IGENYBE VETT SZOLGÁL"!ATÁSOK KOLT~GEI ,10% EGYÉB SZOLGALTATAsOK KÖLTSÉGEI O O D O 0,00% BERKÖLTSEG O ,00% SZEMÉLYI JELLEGO EGYEB KIFIZETESEK O ,00% BERJARUlEKOK O ,00% tr~kcsökken É SILE IRA S O ,00% - AZ MTEKESITES ÓNKÖLTS. ES RAFOROITASOK ÖSSZESEN. O O O O 0,00"1., ANYAGJELLEGU RAFOROiTÁSOK O O O O 0,00% EGYÉBBAFOROi~SOK _ O O O O 0,00% IPENZÜG':! MÜVELETEK RAFOROITASAI O O O O 000% trendkivuli RAFOROITASOK O O O O 0,00% 10 OOO ,116% O O O O O O ,00% 10 OOO ,35% O O ,00% O O O ,00% O O O O O O ,00% O O O ,00% O O O O O 9 OOO ,31 % O 91 O O O O ,00"1. O O O O O O O O O 0,00% O O O O O O O O O 0,00% O 91 O O O O ,00% O O O O O O O O O 0,00% Iösszesen költség és ráforditás ,76% & %

8 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege" A" változat A mérleg fordulónapja: december 31. Nyíregyháza, április 22. A gazdálkodó képviselője P.h. [EsBo program]

9 Város-Kép Non profit Kft. Oldal : Adószám : Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege"a" változat A mérleg fordul ónapja: december 3 1. looohuf Előző év Tárgyév - Ol. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. Jmmateriális javak Il. Tárgyi eszközök Ifl. Befektetett pénzügyi eszközök 820 O 05. B. Forgóeszközök ( sorok) J. Készletek O II. Követelések III.Értékpapírok ly. Pénzeszközök e. Aktiv időbeli elhatárolások ll. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) J. Jegyzett töke II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) O O 15. IlLTöketartalék ly. Eredménytartalék Y. Lekötött tartalék O O 18. YI. Értékelési tartalék O O 19. YII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok O O 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek O O 23. II. Hosszú lej áratú kötelezettségek O O 24. JJLRövid lej áratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN ( sor) ~{ Nylregyháza, április 22. A gazdálkodó ké p v i se l őj e P.H. [EsBo program ] f tu.

10 VMos-Kép Nonprofit Kft. Oldal: 2. dószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérl eg fordulónapja: december 31. Ellenőrző lap: Programazonosító: BKS 12 Verzió:2.0 Utolsó módosítás: :10 Nyomtatás dátuma: :27 B e lső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: Külső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Nyíregyháza, április 22. 7i~ A gazdálkodó képviselője P.H. [EsBo program l

11 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Nyíregyháza, április 22. -L( fl ~l lt A gazdálkodó képvi s elője P.h. [EsBo program]

12 Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: l Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 20 J2. j anuár Ol december 31.,. looohuf I. Ért ékesítés nettó árbevétele IL Aktivált saját teljesítmények értéke Ill. Egyéb bevételek IV. Anyagj e lle gű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások V!. Értékcsökkcnési leírás VI! F:gyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+- 1I+1II-IV-V-VI-VIl. sor) -- VlII. Pénzügy i mű vele tek bevételei IX. Pénzügyi müvelett:k rmordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. szokásos V ÁLLALKOZ,'\SI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívü I i ráford ítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xl. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XIL Adófizetési köte lezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-Xn. sor) Nyíregyháza, április 22. ~ Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység. Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév O O O O O O 926 II I I O O I O 45 O 46 O " ;, O O 8449 O 146 O 8595 O O O O 899 O _ _.._...,,~11 A gazdálkodó k é p v i s elője P.H. 11~ <; H (l program!

13 _vu. Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal : 3 AdÓszám: Cégjegyzék szá m: Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idöszak: január O l december I c ' 1000HUF. -, Alaptevékenység Előző év Tárgyév Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév Összesen Előző év Tárgyév G. MÉRLEG SZERINTI EREDM.ÉNY Nylregyháza, ápri lis 22. tj) r..... A gazdálkodó képviselője P.H. IFs l30 progl'uml

14 Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal 4 Adószá m: Cégjegyzék szám: IS R22 Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idős zak: január O I december 31. Ellenőrző lap: Programazonosító: BKSI2 Verzió:2.0 Utolsó módosítás: :10 Nyomtatás dátuma: :27 Belső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Külső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Nyíregyháza, április 22. A gazdálkodó k é pvi se l ője P.H. IFsBo progruilll

15 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Kiegészítő melléklet 2012 Fordulónap: Beszámolási időszak: december január december 31. Nyíregyháza, április 22. ~ f P.h. A gazdálkodó képviselője [EsBo program]

16 Tartalomjegyzék: l. Általános információk abeszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Többségi befolyás gazdasági társaságban Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban I.3. E llenőrzött társaság irányítói Ellenőr z és az irányításban la. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.5. A beszámoló közreműködői 1.6. Beszámoló nyilvánossága 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja 2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.3. A számvitel i politika tárgyévi változása 2A. Beszámoló választott formája és típusa 2.5. Üzleti jelentés 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése 2.8. Lényeges hibák értelmezése 2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése J elentős összhatás értelmezése Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékű eszközök értékcsökkenés i leírása Nem jelentős maradványérték Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Valós értéken történő értékelés Céltartalék-képzés szabályai Ki nem emelt tételek értékelése Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Önköltségszámítás szabályai 2.2l. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további infonnációk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség

17 3.5. Jövedelmezőség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Sajátos tételbesorolások 4.3. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok Tétel átsorolások Értékelési elvek változása 4.4. A mérleg tagolása Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása Pénzügyi instrumentumok Valós értékelés értékelési tartalékai 4.6. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.7. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Halmozott értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 4.8. Forgóeszközök Követelések alakulása 4.9. Aktív időbeli elhatárolások Elhatárolt költségek és ráfordítások Halasztott ráfordítások Saját tőke Saj át tőke változása Jegyzett tőke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Visszavásárolt saját üzletrészek ~ekötött tartalék j ogcímei Ertékhelyesbítések alakulása Tőkemegfelelés Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Halasztott bevételek Átengedett befektetett eszközök bevétele 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása

18 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Bevételek alakulása Export árbevétel bemutatása Végleges jelleggel kapott támogatások Rendkívüli bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként Rendkívüli ráfordítások 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az adózott eredmény felhasználása 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 6.2. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető tisztségviselők munkadíja Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.3. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.4. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

19 l. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A Város-Kép Nonprofit Kft évben alakult. Létrehozásának célja, hogyameglévő erőforrá s ok optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan müködjön. A Város-Kép Nonprofit Kft. tevékenységi köre az alábbi: A fordulónapi tulajdonos a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Város-Kép Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fíóktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Többségi befolyás gazdasági társaságban A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban A Város-Kép Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött minősített többséget biztosító befolyással Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban társaságban sem rendelkezett A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag a Nyíregyháza Megyei JogúVáros Önkormányzata Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január Ol december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december 31. Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvez ő, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zaj lott. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körü Imény nem ájlt fenn, a Város-Kép Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelent ős csökkenése A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Bojti Zsuzsanna 4700 Mátészalka, Dózsa köz l Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Város-Kép Nonprofit Kft. nem

20 mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:.oz AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VJJ.em. kamarai nyilvántartási szám: , Orosz Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló Beszámoló nyilvánossága A számvitel i beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Város-Kép Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A Város-Kép Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerü Inek feltüntetésre A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a Város-Kép Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna Beszámoló választott formája és típusa A Város-Kép Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan.: Összköltség eljárás. A Város-Kép Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan abeszámolóban min.d a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteji beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltét'ő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó Üzleti jelentés A Város-Kép Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett Mérlegkészítés választott időpontja A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő év február 28. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

21 2.7. Jelentő s összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárg)'évi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak nlinősülnek a feltát1 hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke l MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (I ineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését. mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsök.kenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EF t, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenés i leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24700072-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-025078 HAJDÚVITÉZ RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1 2013 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 18220849-1-16 - - 5100 Jászberény, Forgács utca 16 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. - 2014. december 31. Jászberény, 2015.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 23309393-1-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-959455 Csellengő Csemete-Lak Közhasznú Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Akácfa utca 50. 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2014.

Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Adószám: 19335537-2-05 Bejegyző szerv: B-A-Z megyei Ügyvédi Kamara Regisztrációs szám: 473/1/2008 3530 Miskolc, Petõfi utca 7 fsz 2 Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14761722-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-918616 1191 Budapest, Toldy utca 9 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. -

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18161777-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 60138/2001 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Egyszerűsített éves beszámoló A eredménykimutatása (összköltség eljárással) Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13496294-2-41,Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-907073 WIPARK Budavár Garázsüzemeltető Kft. 1014 Budapest, Színház utca 5-7 Egyszerűsített éves beszámoló "A"

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 11987422-2-41 Cégbíróság: Főv. Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-686679 Xterrum Immobilia Ingatlanhasznosító Kft. 1051 Budapest, Nádor utca 22. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14761722-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-918616 1191 Budapest, Toldy utca 9 2015. Fordulónap: Beszámolási időszak: 2015. december 31. 2015. január 01.

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 13850568-2-16 Cégjegyzék szám: 16-09-009095 Tiszaliget Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Kiegészítő melléklet 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Oldal: Általános információk a beszámolóhoz. 2. A számviteli politika alkalmazása. 3. Elemzések

Tartalomjegyzék. Oldal: Általános információk a beszámolóhoz. 2. A számviteli politika alkalmazása. 3. Elemzések Oldal: 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.3. A beszámoló közreműködői 1.4. Beszámoló nyilvánossága 2. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Éves beszámoló A eredménykimutatása (összköltség eljárással) Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18654202-1-43 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60-005/2015/6 01/02/0015831 1116 Budapest, Mezőkövesd út 3. B. 1. 110. Éves beszámoló "A"

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 10375536-2-19 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-000731 8220 BALATONALMÁDI, Lóczy tér 3. 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14450518-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság Cégjegyzékszám: 09-02-00065151 Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet 4028 Debrecen, Damjanich utca 23. 2. 9. 2009 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Adószám: 22640570-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-019490 CSEMETEHÁZ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14457962-1-04 Békés megyei Cégbíróság Gyula 04-09-008436 Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft 5720 Sarkad, Béke sétány 6 2014 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015

Kiegészítő melléklet 2015 Adószám: 13850568-2-16 Cégjegyzék szám: 16-09-009095 Tiszaliget Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Kiegészítő melléklet 2015 Fordulónap: 2015. december 31. Beszámolási időszak: 2015. január 01.

Részletesebben

Nyugattól Keletre Egyesület Oldal: 2 Adószám:

Nyugattól Keletre Egyesület Oldal: 2 Adószám: Oldal: 2 Adószám: 18995530-1-09 Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 09/ / Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014.

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 17. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 2629427-2-3 Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 3-9-118296 IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 67 Izsák, Kossuth tér 8 Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14325612-2-13 Pest Megyei Cégbíróság 13-09-120329 ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2351 Alsónémedi, Fő út 54 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés A Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának Független könyvvizsgálói jelentés Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Hévízi Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 19 09 000731 Székhelye: 8220

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/453-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Fürdőfejlesztő Kft. 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 12465956-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 11-16-000031 Gerecse-Pilis VÍZI TÁRSULAT 2510 Dorog, Hantken Miksa út 8. 2010. Fordulónap: 2010-12-31

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14460706-2-05 Cégbíróság: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013. december 31. 2013. január 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 14603204-2-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 1861488-1-42 Bp.VI., Szent Család Temp. Felúj. És Kat.Hitokt.Tám. Alapítvány Kiegészítő melléklet 214 Fordulónap: 214.december 31. Beszámolási időszak: 214. január 1. - 214. december 31. Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2016.

Kiegészítő melléklet 2016. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18489224-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 62404 /1997/2 01/02/0001335 Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 1078 Budapest, István út 44

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21893335-2-11 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 11987422-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 1-9-686679 XTERRUM IMMOBILIA Ingatlanhasznosító Kft. 151 Budapest, Nádor utca 22. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: 14822951-2-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-201774 1225 Budapest, Nagytétényi út 306 2014. Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: 18193824-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60243 /2007/15 Nyilvántartási szám: 01/02/0012560 1067 Budapest, Szondi utca 40. II. 16. 2015. Fordulónap: 2015.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/11525 Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Kiegészítő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011.

Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2011. Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben