.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/ , Fax: 06-42/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826"

Átírás

1 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/ , Fax: 06-42/ V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_ 5_ t_c_é9. i. _ sz._ 15_-0_ 9-0_ 73 B évi gazdasági beszámoló Üzleti terv terv-és tényadatainak szakmai és pénzügyi elemzése, értékelése Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálói nyilatkozat Fordulónap: Beszámolási időszak: december január O l december 31. Nyíregyháza, április 22. P.h. A gazdálkodó képviselője r~ nyi regyhaza.hu

2 1 Tisztelt Polgármester Úr! A 2012 évi gazdasági beszámolóban a Város-Kép Nonprofit Kft szakmai és pénzügyi értékelésére kerül sor. A Város-Kép Nonprofit Kft évi szakmai értékelése A Város-Kép Nonprofit Kft. esetében a 2012-es esztendő a termékmegújulás, az ésszerű humánerőforrás-átszervezés és a következő időszakra kiható költségcsökkentés jegyében telt el. Megújulás több területen A Nyíregyházi Napló ugyan küllemét tekintve megszépült, a szerkezeti és tartalmi változtatások azonban nagyrészt elmaradtak második félévétől új, könnyen áttekinthető rovatrendszer segíti az olvasókat: "Ez is az elmúlt napokban történt", "A hét témája", "Aktuális", "Napról napra" rovatokon túl a kultúra, a sport és a heti programajánlók is egy-egy teljes oldalfelületet kaptak, minden lapszámban ugyanott. Emeltük az oldalszámot is, a megjelenések háromnegyedében már 16 oldalon jelenik meg a lap, a többi lapszám sem kevesebb a 12 oldalnál (megszűntetve a 8 oldalas változatot). Szeptembertől - a korábbi debreceni székhelyű vállalkozással szemben - helyi vállalkozás végzi a terjesztést, a korábbi ár, alig több mint feléért. A Nyíregyházi Napló megtartotta erős piaci pozícióját, a közvélemény-kutatások szerint ma is az első számú információs forrás a városban, ami hetilapként igen kiemelkedő eredmény (a Kelet Magyarország napilap és a Nyíregyházi Tv követi a képzeletbeli dobogón). A reklámpiacra sajnos ebben az esztendőben is a szűkülés volt a jellemző, ami további médiumok (pl. Profi hetilap) megszűnését is hozta. Város-Kép Nonprofit Kft., Elemzés, értékelés

3 2 A Nyíregyházi Televízió műsorstruktúrája némileg "megöregedett", a nézettség növt:léséhez új ötletekre volt szükség. Be kellett látni, hogy a helyben gyártott magazirunűsorok nem vonzanak jelentő s közönséget, s a hirdetők sem érdeklődnek már ezekért a megjelenési lehetőségekért (pl. a műsortámogatás, mint bevételi lehetőség szinte meg is szűnt, de nincs már érdeklődés a korábban igen kedvelt autós vagy építőipari magazinok után sem). A legtöbb ilyen külső műsorgyártó céggel megszűntettük a szerződéseket, a saját gyártású magazinjaink közül is csak néhányat, értéket közvetítőt tartottunk meg. Ez a folyamat a humánerőforr ás tekintetében adott új lehetőséget, ami összecsengett azzal az elképzeléssel is, hogy a napl hírgyártásra, a lakosság napi információs-igényének kielégítésére összpontosítunk. A Kölcsey Televízióval kötött együttműködésünk azon eleme, mely a műsors zámok folyamatos cseréjét irányozta elő, nem váltotta be a terveket. A nézői visszajelzések egyértelművé tették, hogya műsorcserék összezavarták az embereket, nem értették, mikor, melyik adót nézik. A weboldal a látogatói és hirdetői igények, az elmaradhatatlan korszerusítések és a gazdaságosabb üzemeltetés miatt szeptemberben részben új arculatot és szerkezetet kapott. Mindezek jelentős változásokat generáltak a személyi állomány és az ide tartozó vállalkozói szerződések tekintetében is. A honlapot ugyanis már saját magunk frissítjük, s nem egy külső vállalkozó időbeosztásának vagyunk kiszolgáltatva. Jelenleg havonta több mint 20 OOO olvasóval (egyedi látogató) büszkélkedhet a lap (ez a7 önkormányzati honlapok között biztosan előkelő eredmény), a látogatók havonta közel 80 OOO OOO oldalmegtekintést generálnak, az oldalon 8-10 perc időtartamot maradnak. Ezt a folyamatos napi frissítéssel (legalább tízszer), bővülő, tematikus hírkínálattai, képgalériával, részletes programajánlattal értük el, amellett, hogy természetesen a városlakók minden, az ügyeik intézésével kapcsolatos információt megtalálnak, az ide látogatók pedig a turizmushoz kötődő tudnivalókhoz juthatnak. H um ánerőforrás-átszervezés június 2.-ától Zagyva Gyula személyében új ügyvezető igazgatja a céget, a termékeinket pedig - az eddigi struktúrával szemben, ahol minden, az egymáshoz szorosan kapcsolódó médiumunknak külön vezetője volt - egy főszerkesztő, Tarczy Gyula irányítja. A közösen "lélegző" médiumainknál megszűntettük a párhuzamos munkavégzéseket. Egy eseményre már Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

4 3 nem jár külön a Napló újságírója, továbbá a webszerkesztő, hanem az NYTV szerkesztője, aki egyébként is a napi Híradóba dolgozik, némi többletmunkával alakítja át a tudósítást a két társmédium számára. A Nyíregyházi Naplónál így megszünt a korábbi főszerkesztő, egy újságíró és egy grafikus munkája. A Nyíregyházi Televíziónál a főszerkesztő munkaviszonya megszünt, a korábbi 10 fős szerkesztői létszám átcsoportosítás, nyugdíjazás, munkaviszonymegszűntetés és vállalkozói szerződés-megszünteté s miatt 6 főre zsugorodott. Egy fő pályázati asszisztens munkaviszonya is megszűnt. Négy órás munkaviszonyt létesítettünk gazdasági ügyintéző-pénztáros munkakörre, valamint egy szerkesztői állásra. Mivel a korábbi ügyvezeté titkársági feladatait a KTV munkatársa látta el, egy nyolc órában foglalkoztatott titkámővel bővült a létszám. Költségcsökkentés A költségcsökkentés okai egyértelmüek voltak: egyrészt fenntartói elvárás, melyet az is jelzett, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 201l-es évhez képest 15%-al csökkentette megrendeléseit. Másrészt a piaci viszonyok is ezt diktálták: az előző években jól tervezhető, gazdálkodásból származó árbevételek - egy minket, a hirdetési piacon talán utolsóként - elérő újabb válsághullám következtében már áprilistól elmaradtak a évre túlzóan optimistán, növekedést tervező bevételektől, viszont év végére hozták a 20 ll-es bázis év bevételi összegét. Megtakarításokat értünk el az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások terén, ezekkel lehetett leghamarabb a költségcsökkentést elkezdeni. Az év felétől jelentős számú külső vállalkozói szerződést mondtunk fel, (web lapfeltö Ités, külsős tv szerkesztők, kül ső müsorgyártók) vagy cseréltük olcsóbbra (Iapterjesztés). A humánerő-forrás teruletén nyár végén - ősszel végzett átszervezés, munkahely megszüntetés megtakarításai csak év végén, illetve 2013-ban jelentkeznek. MTVA, Pályázatok, Nyilvánosság-biztosítások Nagy érdem és igazi szakmai elismerés a cégnek, az anyagi vonzatáról nem is beszélve, az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésünk. Ezzel mi lettünk az országos közszolgálati televíziók (MTV 1, MTV 2, Duna) megyei gyártóbázisa. Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

5 4 Szintén jelentős siker, hogyamédiaszolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatán. szeptemberben az "Alkotás utca" címü müsorszámunkra, decemberben pedig a "Híradó" müsorszámunkra nyertünk el, összesen több mint 12 MFt vissza nem térítendő támogatást. melynek felhasználása nagyobb részt természetesen a 2013-as esztendőt érinti. A HURO lool-es pályázatunk megvalósítása - a román félnél bekövetkezett változások miatt - sajnos áttolódott a 2013-as esztendőre. A HURO 110l-es, Városmajor utcai Marketingcentrum kialakítására beadott pályázatunk azonban nem kapott támogatást, így az addig ráfordított 8,6 MFt-os költséget (pályázatírás. engedélyes tervek) sajnos most a rendkívüli ráfordítások között szerepeltet jük. A nyilvánosság-biztosítások kapcsán is van eltérés a tervhez képest, hiszen a Jósa András Tömbkórház Projekt elhúzódása a mi munkánk miatt is áttolódott 2013-ra. Peres ügyek Egyetlen ilyen ügyünk van, a korábbi NYTV főszerkesztő felmondása kapcsán keletkezett peres eljárásban, másodfokon jogerős ítélet született. A Város-Kép Kft. a megítélt összeg adókkal csökkentett részét (mivel munkabért pótló kártérítést ítéltek meg) határidőre átutalta a felperesnek, melynek összegszetűségét a felperes később vitatta. A másodfokú bíróságra ez ügyben beadott újabb keresete után a bíróság a Város-Kép Kft. bankszámlájára átutalási végzést rendelt el, s zároltatott 12,6 millió forintot. Közben a Kúriánál beadvánnyal éltünk a szerintünk túlzó másodfokú ítélettel szemben (az elsőfokú ítélet majdnem 6 millió forint jával szemben a másodfokon, októberben 21 millió forint, azonnali fizetési kötelezettségünk keletkezett), s ennek nyomán a Kúria, a felülvizsgálatig felfüggesztette az ítélet végrehajtását. Sajnos a másodfokú bíróság a beadott fellebbezéseink ellenére sem töröltette bankszámlánkról az átutalási végzést, így a zárolt összeg miatt év végén likviditási gondjaink adódtak. Bevételek alakulása A Város-Kép Nonprofit Kft. bevételei 2012-ben 11,2 MFt-al maradnak el a tervezettektől. Okai: Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

6 5 A Nyíregyházi apló hirdetés értékékesítési terve túlzónak bizonyult. Az építőipar és az újautó-kereskedelem további zuhanása, illetve stagnálása, az álláshirdetések hiánya, a fogyasztás stagnálása, a hirdetések eredménytelensége partnereinket IS költségcsökkentésre ösztönözte. Sajnos nem vojt véletlen, hogy 2012-re minden helyi és országos reklámpiaci szolgáltató a bevételek jelentős csökkenésével számolt. Miközben újabb lappiaci szereplők szűntek meg, már az is komoly eredmény, hogya Napló hozta a 20 ll-es reklámbevétel i számokat, a tervhez képest azonban így egy majdnem 8 MFt-os hiány mutatkozik. A Nyíregyházi Televízió hirdetési bevételei 1,8 MFt-al maradnak el az tervektől. Sajnos a reklámpiaci zuhanásnak helyi szinten a televíziók, azt követően a rádiók voltak a legnagyobb vesztesei. Egyrészt elmaradtak a képújságon futó állás- és ingatlanhirdetések, szinte megszűntek a műsortámogatások, másrészt a hirdető k a látható, megbízható megoldásokat keresik, ilyen a Nyíregyházi Napló. A közterületi reklámhely bevételei I MFt-al maradnak el a tervezetlől, sajnos a Sóstói úti stadion kerítésének oldalán található reklámhelyek egy része a partnerek részére nem hasznosítható (benőtte a fa, takarja a buszmegálló stb.), a terv viszont az egész felület kiadásával számolt. A nyilvánosság biztosítások 1,6 MFt-al maradnak el a tervezettől. A Jósa András Kórház Tömbkórház Projekt megvalósítása, így a nyilvánosság biztosítási feladat is (20l2-re 4,9 MFt lett volna) átcsúszott 2013-ra, a szerződés meghosszabbításra került. Helyette sikerült más munkákat megszereznünk, s teljesítenünk, ezért csak ennyi a különbség. A HURO lool-es pályázat megvalósítása a szatmárnémeti önkormányzat kérésére tolódott a 2013-as esztendőre, különbséget mutatkozik. emiatt a 2012-es esztendőben a tervhez képest 6,6 MFt A bevételek között számon tartott, 4,61 MFT összeggel szereplő folyószámla rendezés egy kiigazítás, egy még sok évvel ezelőtti eltérés miatt most a főkönyvet a NAV folyószámiához igazítottuk, a könyvvizsgálónk egyetértésével. Költségek - ráfordítások alakulása: A költségek és ráfordítások összege 8,4MFt-al haladja meg a tervezett összeget. Okai: Város-Kép Nonprofit Kft. Elemzés, értékelés

7 VÁROS KÉP Sl o lgáltató Nonprofit Kft Nyiregyhha Szabadsag ler 9. Költségek- Ráforditások Összesen évi tervadatok I évi tényadatok 2. u\blilzal,--'-- - Kép ú/ság, K CJzteriiJeti r6kt.imhc/v HI,d.R /1.1.3 lj!. ~il~ilnog!1. biztosítása adalok efi Inde évi Inde. évi évi Inde tervad évi Z tervad Megn evezés t.rvad évi évi ~V I évi at- terv/2012. QY/ évi at- évi évi at- lerv/2012. évi évi lerv/20 évi tljrvad..,t várhaló évi tonod a l várhat tcrvaddt várható évi tény lény 12. évi tény (e Ft) tény évj té ny.dat (p Ft) Ó tény évi (e Ft) tény évi tényadat Iényad tényad (%) tényad tényad ('fo) at(%) at (eft) at (eft) at (eft).köttségnemek ,78% : ANYAGKŐLTSÉG összesen O ,00% IGENYBE VETT SZOLGÁL"!ATÁSOK KOLT~GEI ,10% EGYÉB SZOLGALTATAsOK KÖLTSÉGEI O O D O 0,00% BERKÖLTSEG O ,00% SZEMÉLYI JELLEGO EGYEB KIFIZETESEK O ,00% BERJARUlEKOK O ,00% tr~kcsökken É SILE IRA S O ,00% - AZ MTEKESITES ÓNKÖLTS. ES RAFOROITASOK ÖSSZESEN. O O O O 0,00"1., ANYAGJELLEGU RAFOROiTÁSOK O O O O 0,00% EGYÉBBAFOROi~SOK _ O O O O 0,00% IPENZÜG':! MÜVELETEK RAFOROITASAI O O O O 000% trendkivuli RAFOROITASOK O O O O 0,00% 10 OOO ,116% O O O O O O ,00% 10 OOO ,35% O O ,00% O O O ,00% O O O O O O ,00% O O O ,00% O O O O O 9 OOO ,31 % O 91 O O O O ,00"1. O O O O O O O O O 0,00% O O O O O O O O O 0,00% O 91 O O O O ,00% O O O O O O O O O 0,00% Iösszesen költség és ráforditás ,76% & %

8 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege" A" változat A mérleg fordulónapja: december 31. Nyíregyháza, április 22. A gazdálkodó képviselője P.h. [EsBo program]

9 Város-Kép Non profit Kft. Oldal : Adószám : Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege"a" változat A mérleg fordul ónapja: december 3 1. looohuf Előző év Tárgyév - Ol. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. Jmmateriális javak Il. Tárgyi eszközök Ifl. Befektetett pénzügyi eszközök 820 O 05. B. Forgóeszközök ( sorok) J. Készletek O II. Követelések III.Értékpapírok ly. Pénzeszközök e. Aktiv időbeli elhatárolások ll. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) J. Jegyzett töke II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) O O 15. IlLTöketartalék ly. Eredménytartalék Y. Lekötött tartalék O O 18. YI. Értékelési tartalék O O 19. YII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok O O 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek O O 23. II. Hosszú lej áratú kötelezettségek O O 24. JJLRövid lej áratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN ( sor) ~{ Nylregyháza, április 22. A gazdálkodó ké p v i se l őj e P.H. [EsBo program ] f tu.

10 VMos-Kép Nonprofit Kft. Oldal: 2. dószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérl eg fordulónapja: december 31. Ellenőrző lap: Programazonosító: BKS 12 Verzió:2.0 Utolsó módosítás: :10 Nyomtatás dátuma: :27 B e lső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: Külső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Nyíregyháza, április 22. 7i~ A gazdálkodó képviselője P.H. [EsBo program l

11 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Nyíregyháza, április 22. -L( fl ~l lt A gazdálkodó képvi s elője P.h. [EsBo program]

12 Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: l Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 20 J2. j anuár Ol december 31.,. looohuf I. Ért ékesítés nettó árbevétele IL Aktivált saját teljesítmények értéke Ill. Egyéb bevételek IV. Anyagj e lle gű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások V!. Értékcsökkcnési leírás VI! F:gyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+- 1I+1II-IV-V-VI-VIl. sor) -- VlII. Pénzügy i mű vele tek bevételei IX. Pénzügyi müvelett:k rmordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. szokásos V ÁLLALKOZ,'\SI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívü I i ráford ítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xl. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XIL Adófizetési köte lezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-Xn. sor) Nyíregyháza, április 22. ~ Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység. Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév O O O O O O 926 II I I O O I O 45 O 46 O " ;, O O 8449 O 146 O 8595 O O O O 899 O _ _.._...,,~11 A gazdálkodó k é p v i s elője P.H. 11~ <; H (l program!

13 _vu. Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal : 3 AdÓszám: Cégjegyzék szá m: Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idöszak: január O l december I c ' 1000HUF. -, Alaptevékenység Előző év Tárgyév Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév Összesen Előző év Tárgyév G. MÉRLEG SZERINTI EREDM.ÉNY Nylregyháza, ápri lis 22. tj) r..... A gazdálkodó képviselője P.H. IFs l30 progl'uml

14 Város-Kép Nonprofit Kft. Oldal 4 Adószá m: Cégjegyzék szám: IS R22 Egyszerűsített éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idős zak: január O I december 31. Ellenőrző lap: Programazonosító: BKSI2 Verzió:2.0 Utolsó módosítás: :10 Nyomtatás dátuma: :27 Belső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Külső ellenőrzés: futtatva Hibák száma: O Figyelmeztető üzenetek száma: O Nyíregyháza, április 22. A gazdálkodó k é pvi se l ője P.H. IFsBo progruilll

15 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Kiegészítő melléklet 2012 Fordulónap: Beszámolási időszak: december január december 31. Nyíregyháza, április 22. ~ f P.h. A gazdálkodó képviselője [EsBo program]

16 Tartalomjegyzék: l. Általános információk abeszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Többségi befolyás gazdasági társaságban Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban I.3. E llenőrzött társaság irányítói Ellenőr z és az irányításban la. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.5. A beszámoló közreműködői 1.6. Beszámoló nyilvánossága 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja 2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.3. A számvitel i politika tárgyévi változása 2A. Beszámoló választott formája és típusa 2.5. Üzleti jelentés 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése 2.8. Lényeges hibák értelmezése 2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése J elentős összhatás értelmezése Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékű eszközök értékcsökkenés i leírása Nem jelentős maradványérték Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Valós értéken történő értékelés Céltartalék-képzés szabályai Ki nem emelt tételek értékelése Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Önköltségszámítás szabályai 2.2l. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további infonnációk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség

17 3.5. Jövedelmezőség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Sajátos tételbesorolások 4.3. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok Tétel átsorolások Értékelési elvek változása 4.4. A mérleg tagolása Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása Pénzügyi instrumentumok Valós értékelés értékelési tartalékai 4.6. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.7. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Halmozott értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 4.8. Forgóeszközök Követelések alakulása 4.9. Aktív időbeli elhatárolások Elhatárolt költségek és ráfordítások Halasztott ráfordítások Saját tőke Saj át tőke változása Jegyzett tőke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Visszavásárolt saját üzletrészek ~ekötött tartalék j ogcímei Ertékhelyesbítések alakulása Tőkemegfelelés Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Halasztott bevételek Átengedett befektetett eszközök bevétele 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása

18 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Bevételek alakulása Export árbevétel bemutatása Végleges jelleggel kapott támogatások Rendkívüli bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként Rendkívüli ráfordítások 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az adózott eredmény felhasználása 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 6.2. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető tisztségviselők munkadíja Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.3. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.4. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

19 l. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A Város-Kép Nonprofit Kft évben alakult. Létrehozásának célja, hogyameglévő erőforrá s ok optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan müködjön. A Város-Kép Nonprofit Kft. tevékenységi köre az alábbi: A fordulónapi tulajdonos a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Város-Kép Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fíóktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Többségi befolyás gazdasági társaságban A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban A Város-Kép Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött minősített többséget biztosító befolyással Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban társaságban sem rendelkezett A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag a Nyíregyháza Megyei JogúVáros Önkormányzata Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január Ol december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december 31. Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvez ő, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zaj lott. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körü Imény nem ájlt fenn, a Város-Kép Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelent ős csökkenése A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Bojti Zsuzsanna 4700 Mátészalka, Dózsa köz l Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Város-Kép Nonprofit Kft. nem

20 mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:.oz AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VJJ.em. kamarai nyilvántartási szám: , Orosz Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló Beszámoló nyilvánossága A számvitel i beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Város-Kép Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A Város-Kép Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerü Inek feltüntetésre A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a Város-Kép Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna Beszámoló választott formája és típusa A Város-Kép Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan.: Összköltség eljárás. A Város-Kép Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan abeszámolóban min.d a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteji beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltét'ő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó Üzleti jelentés A Város-Kép Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett Mérlegkészítés választott időpontja A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő év február 28. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

21 2.7. Jelentő s összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárg)'évi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak nlinősülnek a feltát1 hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke l MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (I ineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését. mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsök.kenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EF t, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenés i leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben