J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének február 12-én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 6 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Távol maradt: Dudás Józsefné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi pont tárgyalásához: Bazsó Bertalanné Sáfrányos Józsefné intézményvezetõ GESZ vezetõ - a 2. napirendi pont tárgyalásához: Dr. Illés Pálné Topor Mihályné intézményvezetõ gazdasági vezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Szotáczki Attiláné fõelõadó Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 6 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. Kezdeményezte, hogy az indítványok, javaslatok

2 2 keretein belül, kerüljön megtárgyalásra a Sajókazai Rendõrõrs anyagi támogatás iránti kérelme. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy Budai Katalin kéréssel fordult az önkormányzathoz, melyben a tagiskola tornaterme bérleti díjának mérséklését kérte. A polgármester elmondta, hogy a kérelem napirendre tûzését nem támogatja, mivel a tárgyban hatályos képviselõ-testületi döntés van érvényben. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot elfogadta és egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét. N A P I R E N D : Npr Tárgy Elõterjesztés módja A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetéstervezete. (írásban) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi költségvetéstervezete. (írásban) Az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezete. (írásban) A képviselõ-testület évi munkaterve. (írásban) Kurityán község településrendezési terv módosításának véleményezése. (írásban) A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29.) rendelet módosítása. (írásban) A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. (írásban) Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. (írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester Bazsó Bertalanné intézményvezetõ Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvezetõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester

3 3 9. Ügyrendi Bizottság kiegészítése, új tag választása. (szóban) Tinyó Ottó polgármester 10. Indítványok, javaslatok: a. Tájékoztatás a évi Nemzeti Vágtán való résztvétel lehetõségérõl. b. Kazincbarcikai Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Alapítvány támogatás iránti kérelme. c. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. d. Megbízás akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. (szóban) Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester a napirendi pontok tárgyalása elõtt, tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Csiszárik Jánosné, január 31-ével lemondott a képviselõi megbízatásáról. Ismertette a lemondott képviselõ írásbeli nyilatkozatát. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a évi önkormányzati képviselõk választásán, a soron következõ legtöbb szavazatot kapott képviselõ-jelölt, a HVB mandátum kiosztó döntését követõen, a következõ testületi ülésen teheti le a törvényben elõírt esküt, s kezdheti meg ténykedését képviselõként. I. N A P I R E N D Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetés-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Sáfrányos Józsefné GESZ vezetõ az elõterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a 13. havi illetmény megszûnését kompenzáló kereset-kiegészítés, nem szerepel a tagintézményi költségvetésben. A kereset-kiegészítés teljes fedezetét, a központi költségvetés biztosítja, bevételként és kiadásként is pótelõirányzat formájában realizálódik a költségvetés végrehajtása során. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy diákönkormányzat-vezetõi pótlékot szükséges-e két fõ részére folyósítani. Kérdezte, hogy mit jelent a rehabilitációs hozzájárulás, mit takar a két fõ részére megállapított egyéb pótlék.

4 4 Szennyvízszállításra a költségvetés miért nem tartalmaz elõirányzatot, illetve kérdezte, hogy pedagógus továbbképzésen mind a 14 pedagógus részt vesz-e. Az elhangzott kérdésekre Tinyó Ottó polgármester reagált, elmondta, hogy a tagiskola szennyvízgyûjtését biztosító tározó mérete, illetve az intézmény szennyvízkibocsátása miatt, nem szükséges 2009-ben a szennyvíz elszállításának biztosítása. Az egyéb pótlékokkal kapcsolatban elmondta, hogy az Ádám Jenõ Általános Iskola a munkavédelmi feladatokat külsõ személy közremûködésével látja el. A munkavédelem helyi felelõse részesül pótlékban. Sáfrányos Józsefné GESZ vezetõ a kérdésre válaszolva, ismertette a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének szabályait. Az egyéb pótlék kapcsán elmondta, hogy azokat a munkáltató saját hatáskörében állapítja meg, mint adható juttatást. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy a pedagógusok, éves továbbképzési terv alapján teljesítik a jogszabályban elõírt hét éves továbbképzési kötelezettségüket. A központi költségvetésbõl, erre a célra biztosított bevétel, kiemelt elõirányzat, csak továbbképzési célra használható fel. A bevételi forrás évente 1-2 fõ pedagógus továbbképzésére nyújt lehetõséget. A jogszabályban meghatározott mértékû diákönkormányzat-vezetõi pótlék két fõ részére kerül megosztásra. Ennek indoka, hogy elkülönül az alsós és felsõs diákönkormányzati munka. Az egyéb adható pótlék két fõ részére kerülhet megállapításra, igazodva az intézményi szabályzókhoz. Egy fõ, mint szülõi szervezet összekötõ, egy fõ, pedig mint munkavédelmi felelõs részesül pótlékban. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy valamennyi pótlék jogcíme nevesítésre került a költségvetés-tervezetben, ezért furcsa az egyéb pótlék jogcímen megjelenõ, egyébként összességében nagy kiadást nem jelentõ elõirányzat. Kérdezte, hogy ki az a két fõ, aki részesül ebbõl a juttatásból. Elmondta továbbá, hogy szülõk jelezték számára, azt az iskolai gyakorlatot, hogy a gyerekekkel az iskolai feladatok ellátásához, fénymásolópapírt vitetnek be az intézménybe, illetve a pedagógusok pénzt szednek annak a megvásárlására. Véleménye szerint a tagintézményi költségvetés biztosítaná ezt a kiadást. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy személyiségi jogok védelme miatt, a képviselõ-testület nyílt ülésén nem nevezheti meg, hogy ki az a két munkavállaló, aki egyéb adható pótlékban részesül. A képviselõ-testület ülésére megérkezett Dudás Józsefné képviselõ, ezzel a képviselõtestület létszáma határozatképesség szempontjából 7 fõre változott. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ a válaszadást folytatva elmondta, hogy az év eleji szülõi értekezleteken szokták a szülõkkel elfogadtatni, hogy bizonyos mértékben járuljanak hozzá a fénymásolópapír vásárlásához. Ez a barcikai intézményekben is így történik évek óta. Véleménye szerint ez nem okozhat semmilyen problémát. Ezzel a megoldással próbálkoznak spórolni, takarékoskodni pl.: a tankönyvbeszerzés során nem vásárolják meg a feladatlapokat, hanem utólag helyben sokszorosítják.

5 5 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõt, hogy képviselõi minõségében az általa feltett az egyéb pótlékban részesülõkre vonatkozó kérdésére, testületi ülés keretein kívül, felvilágosítást kérhet az intézmény vezetõjétõl. Suga László alpolgármester a tagintézmény pedagógusa, a tagintézményi költségvetést értékelve elmondta, hogy az nem tartalmaz fölösleges, luxuskiadásokat, csak a legszükségesebb beszerzéseket. Az elkövetkezõ években nagyobb kiadást jelenthet a számítógépek esetleges korszerûsítése. Elmondta, hogy fénymásolópapírra valóban az osztályfõnökök legtöbbje kér pénzt a szülõktõl, ehhez a szülõk szülõi értekezleten hozzájárulnak, õ pl.: 100 forintot szed gyerekenként. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megköszönte az intézményvezetõk együttmûködését, melynek eredménye a évre tervezett nullszaldós költségvetés. Az egyéb pótlék jogcímen megjelenõ kiadás kapcsán, felhívta az intézményvezetõ figyelmét, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére csak törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott jogcímû pótlék jár, vagy adható. A munkáltató nem jogosult ettõl eltérõ jogcímen pótlék megállapítására. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a tagintézmény költségvetés-tervezete, az abban szereplõ számszerûsíthetõ eredmények egyértelmûvé teszik, hogy a tárulás jól mûködik. Elmondta, hogy õ nem értett egyet a tagintézményi szintû társulással, de az elmúlt évek gazdálkodása, a év költségvetés-tervezete egyértelmûen bizonyítja annak szükségességét, hasznosságát. Tinyó Ottó polgármester is megköszönte az intézményfenntartás során megvalósuló együttmûködést. Elmondta, hogy Szuhakálló önkormányzata sokat tett az intézmény fejlesztéséért, ennek köszönhetõen a környezõ települések átlagát meghaladó tárgyi feltételek között mûködik a tagintézmény. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetés-tervezete. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi költségvetés-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

6 6 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az egyéb sajátos juttatás jogcímen tervezett 55 E forint kiadás mit takar. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogy a nem pedagógus közalkalmazottak részére tervezett kereset-kiegészítés mit jelent. Topor Mihályné gazdasági vezetõ a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az egyéb sajátos juttatások elõirányzata, a keresõképtelenné válás esetén, a munkáltatót terhelõ betegszabadság kifizetésére irányoz elõ fedezetet. A nem pedagógus közalkalmazottak részére, az éves bérelõirányzat 2 %-át kell kereset-kiegészítésként tervezni. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ hozzászólása során elmondta, hogy a közös intézményfenntartás során, mindig a takarékosság és a hatékonyság érvényesülését tartja szem elõtt. Következetesen igyekszik ugyanazokat az elveket alkalmazni valamennyi tagintézmény irányítása, vezetése során. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét a tagintézményi költségvetésben keletkezõ bevételi többletre. Javasolta, hogy annak felhasználására csak a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhessen sor. Indítványozta, hogy a bevételi többlet képezzen egyfajta finanszírozási tartalékot a évi közös intézményfenntartásra szeptembertõl, ugyanis jelentõsen csökkennek az állami normatív és kistérségi normatív támogatások összegei, így 2010-ben sokkal rosszabb költségvetési kondíciókkal lehet számolni az intézmények fenntartása során. Tinyó Ottó polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a közös intézményfenntartás során, ez az elsõ év az, amikor Szuhakállónak az intézmények fenntartásához nem kell forrást biztosítania, nem kell pénzeszközt átadnia Kazincbarcika városnak. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az elmúlt évek tagintézményi költségvetési-tervezeteiben, mindig szerepelt Szuhakálló részérõl hozzájárulási igény, melyeket az önkormányzat egy E forintos átutalás kivételével - elõzetesen soha nem teljesített. Ennek elsõdleges oka az volt, hogy Szuhakálló nem rendelkezett megfelelõ anyagi eszközökkel. Ugyanakkor az elmúlt évek pozitív folyamatai (gyermeklétszám növekedés, tagintézményi finanszírozás stb.), mindig elõre vetítették annak a valószínûségét, hogy a tagintézmények fenntartásában önkormányzati saját forrás nem szükségeltetik. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi tagintézményi költségvetés-tervezete. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, évi tagintézményi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. A tagintézmény évi tagintézményi költségvetés-tervezetében egyéb különféle dologi kiadások soron szereplõ E Ft felhasználására, csak Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-

7 7 testületének egyetértõ kezdeményezésével van lehetõség, elõzetes fenntartói jóváhagyással. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottal el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a betöltetlen karbantartói álláshelyre foglalkoztatás került-e tervezésre. Érdeklõdött az aktív korúak foglalkoztatásához kapcsolódó finanszírozásról, illetve a közintézmények akadálymentesítése kapcsán tervezett kiadásokról. Kérdezte továbbá, a háziorvosi szolgálat szakfeladaton szereplõ szakmai könyv, folyóirat beszerzésének indokoltságát, tekintettel a vállalkozó orvosra. Kérdezte továbbá, hogy akik egészségkárosodási jogcímen részesülnek rendszeres szociális segélyben, azok nem rendelkeznek-e megfelelõ munkaviszonnyal. Suga László alpolgármester a rendelet-tervezet 13. számú mellékletében található E Ft felújítási kiadásáról kérdezett. Ugyanis ilyen összegû felújítási kiadással a rendelet-tervezet egyéb részében nem találkozott. Kérdezte, hogy a falunap megrendezésére nem kellene-e elõirányzatot biztosítani. Megállapította, hogy az önkormányzat évi költségvetése, szûk mozgásteret biztosít az önkormányzat számára, a mûködési kiadások fedezése mellett, egyfajta túlélésre ad lehetõséget. Dudás Józsefné képviselõ megállapította, hogy az ÉHG Zrt. felé fennálló tartozás jelentõsen csökkent. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzott kérdésekre, hozzászólásokra, észrevételekre az alábbi válaszokat adta: Az üres karbantartói álláshely nem került betöltésre, azonban arra 100 E Ft/hó összegû illetmény-elõirányzat került tervezésre. Ismertette az aktív korúak ellátásának január 1-vel hatályba lépett rendelkezéseit, kiemelte a közfoglalkoztatás minél szélesebb körû szükségszerûségét, hiszen ahhoz a legkisebb mértékû önkormányzati forrás szükséges. A közintézmények akadálymentesítésével kapcsolatban elmondta, hogy évrõl áthúzódó kiadásként jelentkezik az építési beruházások fordított áfája, valamint a még ki nem fizetett számlák összege. Az akadálymentesítéshez tervezett kiadásokhoz bevételi források is társulnak.

8 8 Az egészségkárosodás jogcímén valóban csak azok a személyek részesülhetnek rendszeres szociális segélyben, akik megfelelõ munkaviszony hiányában társadalombiztosítási ellátásra nem jogosultak. A gördülõ tervezésben szereplõ E Ft felújítási kiadás a 2. számú és a 4. számú mellékletben szereplõ felhalmozási kiadások felújítási jogcímnek megfelelõ összesítése. A Mûvelõdési Házak tevékenysége szakfeladat - bár nem célhoz kötötten - tartalmaz megfelelõ elõirányzatot, egy falunap lebonyolításához. Szükség esetén félévkor a költségvetés ez irányú módosítása elvégezhetõ. Felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy az elmúlt évek legkisebb forráshiányával került a költségvetés tervezésre, ez többek között köszönhetõ az oktatási intézmények közös fenntartásához társuló finanszírozásnak. A tagintézményi fenntartással, több mint 30 M forint bevételi többlet keletkezett. Nem helyes azonban az a felfogás, gondolatmenet, hogy ezt a 30 M forintot akkor a település fejlesztésére kellene költeni. Szuhakálló önkormányzata nem rendelkezik tartalékkal, a tagintézmények fenntartásából keletkezõ bevételi többlet, a tervezett forráshiány összegét csökkenti 14 M forintra. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a háziorvos illetve a védõnõ közös használatába biztosítja az önkormányzat az Egészségügyi Közlöny elõfizetést. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az akadálymentesítési projektek lezárására, március 16-án sor kerül. A fordított áfa, mintegy 2,7 M forint összeg és ezt kellett megelõlegeznie az önkormányzatnak év végén az akadálymentesítéshez kapcsolódó önrész biztosítására, az önrész 40 %-nak mértékéig EU önerõalap pályázat került benyújtásra az ÖTM-hez. A pályázat pozitív elbírálása és a támogatási összeg leutalása a közeljövõben várható. Várható továbbá, hogy az Állomás út felújítására benyújtott pályázat kedvezõ elbírálásban részesül. Azok az önkormányzatok ugyanis, amelyek nem nyertek ezen a pályázaton, már megkapták az errõl szóló értesítést. A játszótér létesítésére benyújtott pályázat május 30-ig kerül elbírálásra. A MÁV területek megosztására sor került, így az évben várható ezen ingatlanok értékesítése is. A szennyvízberuházás elõkészítésének szükséges költségeit biztosítania kell az önkormányzatnak. Valószínûleg a település által elérhetõ pályázati forrás 2009-ben nem lesz. A gazdálkodás során, véleménye szerint, problémát jelent az intézményi étkeztetés költségeinek, nyersanyag beszerzésben megvalósuló egy hónapos megelõlegezése. Összegezve az önkormányzat évi költségvetési lehetõségeit, elmondta, hogy az önkormányzatnak nem lehetnek nagy tervei, de ugyanakkor nem lesznek nagy gondjai sem, az elért sikerek viszont kicsiben mérhetõek. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

9 9 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2009.(II.19.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CII. törvényt, az Önkormányzat évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselõ-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. fejezet 2. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 999 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

10 10 /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. /7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát. /8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl ( ht ); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. /11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. /13/ A képviselõ-testület a költségvetési létszámkeretet 17 fõben állapítja meg. III. fejezet 3. Költségvetés végrehajtásának szabályai /1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselõ-testület, polgármester és a jegyzõ a Polgármesteri Hivatal közremûködésével látja el. /2/ A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. /1/ Az 2.. /3/ bekezdésében megállapított kiadási elõirányzatok fõösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következõ ülésén be kell jelentenie. /2/A kiadási elõirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat végezheti. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 6. /1/ A képviselõ-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselõ testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben hagyja jóvá.

11 11 IV. fejezet Záró rendelkezések 7.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01- tõlkell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidõben hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 5/2008.(IV.17.) rendelet. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló,2009. február 19. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést. A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy élelmiszercsomagot hány család kapott és milyen elvek szerint valósult meg a szétosztás. Elmondta, hogy több szülõ jelezte a fejtetvesség problémáját az iskolában. Az egyik szülõ arról tájékoztatta, hogy amikor ezzel kapcsolatban intézkedést kért a tagintézmény vezetõjétõl, azt a választ kapta, hogy a tetves gyerekeket, illetve szülõket nem lehet megsérteni. Kérdezte továbbá, hogy a szemétszállítással kapcsolatos polgármesteri megbeszélésnek mi volt az eredménye. Mertusné Varga Katalin képviselõ a tagóvoda pedagógusa elmondta, hogy a fejtetvesség az intézményben is visszatérõ probléma két család gyermekei esetében. Az elsõ szülõi értekezleten valamennyi szülõvel aláíratnak egy nyilatkozatot, hogy fejtetvesség esetén a védõnõ lekezelheti a gyermekek haját és a szülõ kötelezettséget vállal, hogy a gyermekét addig nem engedi az óvodai közösségbe, amíg a fejét ki nem tisztítja, errõl a védõnõ igazolást nem ad. Jelezte továbbá, azt a problémát, hogy a Petõfi úton lakó két család gyermekei a szülõk állítása szerint, azért járnak sárosan az óvodába, iskolába, mert nincs elõttük járda. Suga László alpolgármester a képviselõi tiszteletdíj összegének megállapításáról, a polgármester illetményének emelésérõl kérdezett.

12 12 Az elhangzott kérdésekre, észrevételekre, hozzászólásokra Tinyó Ottó polgármester az alábbi válaszokat adta: Az élelmiszercsomagot az ormosbányai székhelyû Családsegítõ Szolgálat biztosította, õk határozták meg, az elosztás szempontrendszerét, a családsegítõ osztotta szét a csomagokat a településen. Információja szerint, Szuhakállóban dupla mennyiségû csomag került szétosztásra, a környezõ településekhez képest. A szemétszállítással kapcsolatban tartott polgármesteri egyeztetésen, a tárgyévi közszolgáltatási díjról folyt a vita. A szolgáltató által kezdeményezett díjemelést elõbb-utóbb valamennyi önkormányzat elfogadja. A Petõfi út érintett szakaszára járdalapok kerültek biztosításra, melyeket az ott lakók raktak le. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint, a fejtetvesség problémájával kapcsolatban, elfogadhatatlan a tagintézmény-vezetõ szülõnek adott válasza, a probléma kezelése érdekében mindent meg kellene tennie. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakhoz kapcsolódva elmondta, hogy szülõknél felmerült az a lehetõség, hogy addig nem járatják az iskolába a gyerekeket, amíg a tetves gyerekek napról-napra a közösségben vannak. Szülõként egy ilyen kezdeményezést messzemenõen támogatni fog. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy a polgármester illetményének emelésére az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot. A képviselõk tiszteletdíját hatályos önkormányzati rendelet szabályozza, a rendelet módosításra irányuló javaslat nem történt. A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt, a polgármesteri jelentést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A képviselõ-testület évi munkaterve. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

13 13 Tinyó Ottó polgármester az intézmények vezetõinek észrevételére javasolta, hogy a június hónapra tervezett intézményi beszámolók kerüljenek át az augusztusi ülés idõpontjára. Kezdeményezte, hogy a júniusi ülésen a háziorvos beszámolójára kerüljön sor. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elõterjesztést kiegészítve javasolta, hogy az áprilisi ülés napirendi pontjai közé kerüljön be a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérõl szóló beszámoló, illetve a polgármesteri hivatal alapító okiratának felülvizsgálata, módosítása. Indítványozta, hogy a júniusi háziorvosi beszámoló egészüljön ki a védõnõ, az orvosi ügyelet tájékoztatásával, s egy átfogó Szuhakálló közegészségügyi helyzetét bemutató tájékoztatást kapjon a képviselõ-testület. Váncza Györgyné képviselõ felvetette a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat december havi beszámolóját. Kérdezte, hogy a sajókazai társulásban sikerült-e szuhakállói személy alkalmazását biztosítani. Tinyó Ottó polgármester javasolta, illetve a kérdésre válaszolva elmondta, hogy lezárt évet követõen lenne célszerû a Szolgálat beszámoltatása. Szuhakállói lakóhelyû személy nem vállalta a részére felajánlott munkalehetõséget. A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál házi segítségnyújtás keretében, azonban szuhakállói lakóhelyû személy foglalkoztatása realizálódott. A képviselõ-testület az elõterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A képviselõ-testület évi munkaterve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a képviselõtestület évi munkatervét, a jegyzõkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen V. N A P I R E N D Tárgy: Kurityán község településrendezési terv módosításának véleményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés és az egyeztetési munkaanyag szerint tárgyalta meg a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elõterjesztést kiegészítve tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy Kurityán részérõl bár rendezési terv módosítás véleményezése

14 14 tárgyban érkezett megkeresés, azonban a megküldött egyeztetési anyagból egyértelmû, hogy egy teljesen új rendezési tervrõl van szó. Bukovenszki Józsefné képviselõ elmondta, hogy a rendezési tervet részletesen áttanulmányozta, véleménye szerint nincsenek benne olyan konkrét elképzelések, mely Szuhakállónak hátrányt jelentenének. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kurityán településrendezési terv egyeztetési anyagának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Kurityán község helyi építési szabályzatának és településrendezési tervének egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 8 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29.) rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ indítványozta a rendelet 22/A. -sal történõ kiegészítését, melyben a házi segítségnyújtás térítési díjának szabályozására kerül sor. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottal el: Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy a képzés feltételeit tudja-e az önkormányzat biztosítani. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a közfoglalkoztatottak várható magas létszámának, tud-e az önkormányzat megfelelõ munkalehetõséget biztosítani. Suga László alpolgármester kérdezte, hogy a Múcsonnyal létrejött konzorcium keretei között valósul-e meg az érintettek képzése. Váncza Györgyné képviselõ a jelenleg foglalkoztatott közhasznú állományról kérdezett, érdeklõdött, hogy milyen szempontok alapján kerülnek kiválasztásra az alkalmazottak. Bukovenszki Józsefné képviselõ az ápolási díj összegérõl kérdezett.

15 15 Az elhangzott kérdésekre Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az alábbi válaszokat adta: Az aktív korúak ellátására jogosult, 35 év alatti nyolc általános végzettséggel nem rendelkezõ személyek képzési kötelezettsége a Munkaügyi Kirendeltség által szervezett formában valósul meg. A várhatóan jelentõs létszámú közfoglalkoztatást ütemezni kell, azt az elõterjesztésben megjelölt közfoglalkoztatási tervben rögzíteni kell, így egyszerre valószínû fõ alkalmazása. Ismertette a törvényben meghatározott ápolási díj mértékeket. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat 2/2009.(02.19.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) rendelet módosításáról. A Képviselõ-testület a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló és többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.) 10. (1); 25. (1) b. ;26. és 132. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel az Sztv. 35. (1). b.; 37/D. (3); 38. (1) c.) (9); 43/B. ; 45. (1)-(4); 46. (1); 50. (3); 55/C. (1); 62. (2); 92. (1) és 115. (3) bekezdésében foglaltakra; a 62/2003.(III.27.) Korm. rend.; 63/2003.(III.27.) Korm. rend.; és a 29/1999.(II.17.) Korm. rend. figyelembevételével a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális létbiztonságának, megélhetésének elõsegítése és megõrzése érdekében alkotott 13/2003. (VII.29.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet 2. (1), (5); 4. (3)-(5) bekezdései; 4. (16) a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szuhakálló községben élõ, a.) lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgárokra, b.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezõ bevándoroltakra és letelepedettekre c.) a hontalonokra, d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e.) A Rendelet hatálya az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a-d.) pontokban foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerûen tartózkodó állampolgáraira is. f.) A Rendelet hatály kiterjed az Sztv.3. (3) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott személyekre.

16 16 2. (5) 2. (5) A képviselõ-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre átruházza: - az Szt.38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás, - az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, - az átmeneti segély, - a temetési segély, - a szociális étkeztetés megállapításával összefüggõ, feladat- és hatáskört. 4. (3)-(5) 4. (3) Az Sztv. 10. (2)-(3) bekezdése szerinti idõtartamra vonatkozó jövedelem nyilatkozatban megjelölt rendszeres jövedelmekrõl, a nyilatkozathoz igazolásokat kell csatolni. a.) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás: - munkáltatói igazolás, - TB ellátás, és a nyugellátás összegérõl a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában a folyósító szerv igazolása; - az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a folyósító szerv igazolása. b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az ellátást kérelmezõtõl az alábbi igazolásokat lehet kérni: - mezõgazdasági tevékenységbõl, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, - õstermelõi tevékenységbõl származó jövedelem igazolása, - adóbevallás vagy annak hiteles másolata. c.) Azokról a nem mérhetõ jövedelmekrõl, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a kérelmezõ a Rendelet 2. sz. melléklete szerint nyilatkozik. (4) Az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, ennek elmulasztása esetén a hatáskör gyakorlója az eljárást végzéssel megszünteti a Ket.31. (2) alapján. (5) A szociális ellátások iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, az egyes ellátásfajtákra rendszeresített nyomtatványon. A kérelmek érdemi elbírálásának azonban nem lehet akadálya, ha az azok iránti kérelmet nem a jelen Rendelet mellékleteiben meghatározott nyomtatványokon nyújtották be. 4. (16) a.) 4. (16) a.) tárgyhónapot követõ hónap 5-éig, készpénz kifizetéssel a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. (2) A rendelet 4. -a (17) bekezdéssel egészül ki:

17 (17) 4. (17) Az eseti jelleggel adott szociális ellátásokat (átmeneti segély, temetési segély), az ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 8 napon belül kell az ügyfél részére folyósítani, illetve kifizetni. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdése; ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. (2) 5. (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv (1)-(5). bekezdéseit kell alkalmazni Az ellátásra az Sztv.32/B-32/D. -ait kell alkalmazni, a 63/2006 (III.27.) sz. Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel (1)Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37/B -a szerint rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Sztv. 37/B. (1) b.)-c.) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) az Sztv. 37/D. szerinti együttmûködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. 3) Az együttmûködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítõ). (4) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítõvel történõ együttmûködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül a Családsegítõnél, b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítõ program kidolgozásában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítõ program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtõl számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedését segítõ programban foglaltaknak, e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt, meg kell jelennie havonta a Családsegítõnél. (5)A beilleszkedést segítõ programok típusai: a.) együttmûködés a Munkaügyi Központtal, b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c.) egyéni készség-, és képességfejlesztõ foglalkozás, d.) életvezetési tanácsadás, e.) személyiségfejlesztõ tréning, f.) munkavégzésre felkészítõ és integráló program, g.) képzési, átképzési program, h.) munkalehetõség elfogadásával munkavégzés.

18 18 (6) A nem foglalkoztatott személy az együttmûködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a.) nem jelenik meg a (4) bekezdés a.) pontjában elõírt határidõre a Családsegítõnél, b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítõ programról, illetve c.) nem teljesíti a beillesztési programban foglaltakat d.) a (4) e. pontja szerinti idõpontokban nem jelenik meg a családsegítõnél. (4) A Rendelet 11. (7) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. (7) (7) Havi rendszerességgel átmeneti segélyt 6 hónap idõtartamra lehet megállapítani, melynek összege havonta legalább Ft, de a folyósítás idõtartamát figyelembe véve összességében legfeljebb Ft. (5) A Rendelet 16. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A jegyzõ, az Sztv ában foglaltak alapján, a szociálisan rászorult személynek az egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából, hatósági bizonyítványt állít ki. (6) A Rendelet ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Sztv ában meghatározott jogosulti kör részére, a házi segítségnyújtás feladatait, a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretei között, megállapodás alapján A családsegítés feladatait, a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, az Sztv ában foglaltak alapján. (7) A Rendelet 22/A -sal egészül ki: 22/A 22/A (1)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 200 Ft/óra. (2) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során - havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C -a alapján kiállított jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1/A.sz. melléklete szerint. 2. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba mellyel egy idõben hatályát veszti a 7/2004.(IV.15.) rendelet; a 14/2006.(X.12.) rendelet 1. (1) bekezdése; a Rendelet 12/2005.(XI.04.) rendelet 2. (1) bekezdésével megállapított 4. (16) b.) c.) ca.)

19 19 pontjai, valamint a 7. -ával megállapított 17. d.) pontja és a 8. -ával megállapított 20/A -a; az 1/2006.(II.02.) rendelet, továbbá a 13/2003.(VII.29.) rendelet 4. (9)-(13) bekezdései, a 11. (10) bekezdése. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, február 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ VII. N A P I R E N D Tárgy: A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a jegyzõ teljesítményértékelésérõl kérdezett. Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal tevékenysége sokrétû, minden területen jól mûködik, megköszönte a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a kiemelt célok a napi munkafolyamatokhoz kapcsolódnak. Véleménye szerint a jól elvégzett munka elismerése sor kerülhet, ahhoz nem kell teljesítményértékelés. Dudás Józsefné képviselõ az informatikai alkalmazások újabb területeirõl, azok költségvonzatáról kérdezett. Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, a jegyzõ évi teljesítményértékelését, tájékoztatta a képviselõ-testületet az értékelés alapján, a jegyzõ részére március 1-tõl megállapításra kerülõ személyi illetmény összegérõl. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a kiemelt céloknak valóban a napi munkafolyamatokhoz kell igazodniuk, hiszen csak így lehet munkakörhöz kötötten megállapítani az egyéni teljesítménykövetelményeket, számonkérni, értékelni azok teljesítését. Az elektronikus ügyintézés évi tervezett bevezetése számos informatikai alkalmazás megismerését és használatát teszi kötelezõvé, mind a költségvetés, gazdálkodás, mind az igazgatás területén. Ezek egy része önkormányzati forrást nem

20 20 igényel, azonban más részét, mint pl.: az iktató szoftvert, saját költségbõl kellett beszerezni. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló évi kiemelt célok megállapítása. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat, évre a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint állapítja meg. Felelõs: jegyzõ, polgármester Határidõ: értelemszerûen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a tervezett út nyomvonala, illetve az ehhez kapcsolódó átminõsítés magántulajdont érint-e. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy az elkerülõ út, a szuhakállói közigazgatási területen csak önkormányzati tulajdont érint. Csorba Tibor képviselõ véleménye szerint, az önkormányzat érdeke az elkerülõ út körüli helyzet mielõbbi rendezése, javasolta az átminõsítés elfogadását. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, kezdeményezi az Edelényi Földhivatalnál, a telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete 1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvez. Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben