A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 2 A képviselő-testület 2/2011. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A évi eredeti költségvetés eft működési hitel felvételét tartalmazta. Ezen túl az önkormányzat december havi működési hitelállománya eft volt, mely negatívan befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az év közben kapott többletbevételekkel, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok I. ütemű pályázatán elnyert eft támogatással és egyéb a májusi és augusztusi rendeletmódosításokban leírt - intézkedésekkel a működési hiányt eft -ra sikerült mérsékelni. Ezen túl szeptember 30-án még fennáll az önkormányzat december havi folyószámla hitelállománya eft. Meg kell azonban jegyezni, hogy a folyószámlahitel állomány kivezetéséhez forrásként megjelölt, egyházi ingatlan tulajdonrendezésére biztosított eft szeptember 30-án megérkezett az önkormányzat folyószámlájára. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezővel indokolható: - Az intézmények kiadásai a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Tájékoztató Központ és a Gazdasági Ellátó Szervezet kivételével meghaladják az időarányos 75 %-ot szeptember 30-án az intézményeknek közel eft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája volt. A Polgármesteri

3 3 Hivatal és szakfeladatai esetében a kifizetetlen vis maior számlákat is figyelembe véve a lejárt határidejű számlák összege közel eft volt. - A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell előlegezni kéthavi kifizetés teljes összegét. Nagyságrendje negyedévente közel eft. - A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje közel eft/hó. - Az önkormányzatnál 8 fő közfoglalkoztatás szervező július 1-től szeptember 9-ig felmerült bér és járulék költségeit szintén a negyedéves igénylést követően téríti meg az Országos Foglalkoztatás Szervező Közalapítvány. A támogatási összeg október hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára eft. - Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek módosított előirányzata eft, mellyel szemben szeptember 30-ig mindössze eft bevétel realizálódott. A lemaradás háromnegyed éves szinten eft, amely az önkormányzati lakásértékesítési, Kálvin János utcai ingatlan eladási és közművagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj bevételi kiesésből származik. Ezt a felhalmozási bevételi kiesést szintén a kibocsátott kötvény forrásából kellett lefedezni. - A évben beruházásokra kifizetett, szeptember 30-ig még be nem folyt fejlesztési bevétel eft, mely az alábbi tételekből áll: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk b.) Déli Gyűjtőút hálózatának kiépítése 576 eft eft

4 4 b.) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a Szent István úti épületbe 929 eft Összesen: eft évi utófinanszírozott beruházások évben kifizetett számlái, melyek szeptember 30-ig nem érkeztek meg: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk 569 eft b.) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a Szent István úti épületbe, eszközbeszerzés eft c.) Iskolafejlesztés Püspökladányban eszközbeszerzés járulékos költségei eft d.) Partnerek a tanulásban 186 eft Összesen: eft BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése időarányos 73,8 %, mely több tényezővel magyarázható. A kötvényforrás teljes egészében rendelkezésre áll, mely pozitívan befolyásolja a teljesítés százalékát. Ugyanakkor a felhalmozási és tőkejellegű bevételek elmaradnak a tervezettől, ugyanez igaz a pályázati forrásként beállított pénzeszközökre is. Működési bevételek A működési bevételi előirányzatok összességében 75,8 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül az intézmények működési bevételei összességében 67,5 %-os teljesítést mutatnak, ami a teljesség igénye nélkül az alábbiakból adódik:

5 5 - Az Egyesített Óvodai Intézmény bölcsődei részlegében a költségvetés készítésekor jelzett ingyenes étkezést igénybevevők száma nőtt a tervhez képest. - A Többcélú Oktatási Intézmény jelezte, hogy a bérleti díjakból az év hátralévő hónapjaiban bevételi többletet vár. Az alkalmazottak térítési díj bevétele elmarad a várakozástól. A működési bevételek teljesítésének mértéke szeptember 30-ig 58,8 %. - A Karacs Ferenc Gimnázium előre vetítette, hogy egyre kevesebb tanuló ebédel a menzán, az Arany János Kollégiumi Programban résztvevők étkezési díja csak november hónapban érkezett a számlájukra. Jelentős a bevételi kiesés az alkalmazottak térítési díjánál, mivel mióta a rezsiköltséget meg kell fizetni a foglalkoztatottaknak, alig veszik igénybe a szolgáltatást. A bevételi kiesést várhatóan kompenzálja a bérleti díjbevétel és a mezőgazdasági termelésből származó bevétel. A működési bevételek 71,6 %-ra teljesültek az év első háromnegyedében. - A Tájékoztató Központ bevételi teljesítése 16,4 %-os lemaradást mutat az időarányoshoz képest (58,6 %), melynek oka a reklám tevékenység lakossági és közületi megrendelésének csökkenése. Többletbevétele az eredeti költségvetéshez képest pályázati forrásból keletkezik. - A Hivatásos Tűzoltóság által szolgáltatott tevékenységek (bérleti díjak, stb.) kiszámlázására az év hátralévő részében kerül sor (36,5 %). Más intézményeknél a bevétel az időarányost közelíti vagy meghaladja. Az önkormányzati működési bevételek alulteljesítését több tényező együttes hatása eredményezi: - A kötvény befektetés első három negyedévében az árfolyamnyereség eft, ugyanezen időszak árfolyamvesztesége eft, melynek nettósított

6 6 egyenlege eft árfolyamnyereség szeptember 30-án a kötvényállomány forintban van elhelyezve a banknál. - Az egyéb önkormányzati bevétel túlteljesítése a közlekedési helyszíni és közigazgatási bírság beszedett többletéből adódik. - Az Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA bevételi előirányzatán ez évben várhatóan nem jelentkezik teljesítés, áthúzódik évre. - A temető III. negyedévre jutó bérleti díja kiszámlázásra került a Városüzemeltető Kft részére. - A kötvény befektetés kamatbevétele az első háromnegyed évben eft. - A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft az általa használt ingatlan bérleti díját amortizációs költség címén fizeti be, ezért ez a bevétel a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a V.2.1. pont alatt jelentkezik. - Az önkormányzat elkülönített számláinak (pl. jó teljesítési garancia számla, stb.) kamatbevétele az év első háromnegyed részében eft. Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik szeptember 30-ig évben változatlan adómérték mellett 170 millió forintos iparűzési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Az első három negyedév alatt e Ft folyt be ebből az adónemből, amely 85,1 %-os teljesítést jelent. A évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv a mondja ki. Ez az összeg az iparűzési adó tekintetében 7 %-os bevételkiesést eredményezett. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az előző év végén két vállalkozás helyezte át székhelyét, így idén közel e Ft iparűzési adótól esett el városunk.

7 évben a tervezett gépjárműadó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés e Ft, mely 87,6 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület január 1-től a magánszemélyek kommunális adómértéket Ft évi adótételről Ft évi adótételre változtatta meg. A magánszemélyek kommunális adóbevétel tekintetében a teljesítés 96,7 %-os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése csak 33,1 %, de ebben az adónemben érvényesül a szezonalitás. A nagymértékű lemaradás oka a két nagy adózó jelentős adóhátraléka. Az elmaradt bevétel beszedése érdekében megtett szükséges lépések tekintetében az adóbevétel beszedésével számolhatunk. A talajterhelési díj bevétele e Ft, a teljesítés 134,0 %. A következő években ez az összeg csökkeni fog, mivel egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, így folyamatosan csökken a díj fizetésére kötelezettek köre. A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen e Ft érkezett meg az önkormányzathoz. Összességében valamennyi adónem bevételét figyelembe véve szeptember 30-ig közel 87,0 %-os tervteljesítésről beszélhetünk. Éves szinten az adóbevételek tekintetében 100,0 %-os teljesítés valószínűsíthető. Az egyéb átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött

8 8 felhasználású támogatások leutalása a 292/2009. (XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A támogatási jogcímeket és a leutalt támogatásokat az 1. melléklet II/1.3. pontja tartalmazza. A II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások l.4 pontja alatt a közszférában dolgozók bérkompenzációjára biztosított forrás található. Az l.5. pont alatt a december havi vis maior pályázatra elnyert támogatás látható. Az 1.6. pont alatt az ÖNHIKI I. ütemű pályázaton elnyert pénzeszköz jelentkezik eft összegben. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: - A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből az önkormányzat számlájára befolyt eft, mely időarányos. - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-t megállapodás szerint szeptember 30-ig eft + ÁFA fizetési kötelezettség terhelte. Ebből az összegből az önkormányzat számlájára a már félévkor is mutatkozó eft + ÁFA érkezett meg. Hátralékként tartunk nyilván szeptember 30-án eft+áfa összeget. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket - mind működési, mind felhalmozási célra - az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen mutatja be.

9 9 Az eredeti költségvetésbe útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásként évben eft lett betervezve. Az év első háromnegyedében befolyt összeg eft. Negyedévente felszólítjuk a lakosokat a tartozás megfizetésére májusában 13 ingatlan közmű hozzájárulás fizetési kötelezettségét törölte a Városfejlesztési Iroda 480 eft összegben. Megtörtént a Bányász és Erkel Ferenc utcák tekintetében a hozzájárulás kivetése szeptember 30-án eft munkabérhitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat. A eft folyószámlahitel-keretünk pedig érintetlen, mivel az egyházi ingatlan tulajdonrendezésére megállapított eft-ot szeptember 30-án átutalta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre menő dolgozók évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézmények munkaerő gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott.

10 10 Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az időarányosnak megfelelő. A kismértékű alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30- ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetéséről érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak túlteljesítésének oka azzal magyarázható, hogy a kibocsátott kötvény menedzselésével kapcsolatos negyedévente fizetendő szakértői díjak kifizetése ezen a feladaton szerepel. Az előirányzat 3. melléklet V. pontjáról történő átcsoportosítására a december havi rendeletmódosítással kerül sor. A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft támogatása összességében (I. ág 7. és 8. sora) a megállapodásban rögzített ütemezés szerint eft alulfinanszírozást mutat. Azonban, ha a Kft. által az önkormányzatnak megfizetendő bérleti díjak hátralékát is figyelembe vesszük, összességében szeptember 30-án eft-tal tartozott a Kft az önkormányzatnak. A évi I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága által kiállított számla visszavonásra került, mert nem támogatta a feladatot a Belügyminisztérium. Az I. ütemű vis maior támogatás részét képező Petőfi Sándor Általános Iskola pinceszint helyreállítása megtörtént. A vis maior elszámolásnak való

11 11 megfelelés érdekében ez a tétel felújításnak minősül, így a teljesítés a 3. számú melléklet II./B./13. pontjánál szerepel. A Víziközmű Társulati hitel lejáratával kapcsolatos önkormányzat készfizető kezességvállalás miatti kifizetés a IV. negyedévben lesz esedékes. A júliusi felhőszakadásból eredően eddig e Ft került kifizetésre. Az ezzel kapcsolatos vis maior pályázat elbírálás alatt áll, a megpályázott összeg e Ft. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat július 1-től az intézmény kistérségi feladatellátása tovább bővült Földes és Nagyrábé településekkel. Az intézmény szeptember 30-i állapot szerint időarányosan eft-tal volt alulfinanszírozva és összesen 662 eft értékű kifizetetlen számlával rendelkezett. Az intézmény takarékos gazdálkodását mutatja a személyi juttatások időarányos alulteljesítése. A két új település közüzemi díjai, illetve a püspökladányi telephelyek gázdíjai még nem kerültek kiszámlázásra az évben az intézmény felé. Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 8. melléklet szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten az átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás és a köztemetés jogcímnél mutat többlet felhasználást.

12 12 - Az átmeneti szociális segély ellátásnál jelentős többletfelhasználás várható az év végéig szeptember 30-ig az előirányzat 96 %-a felhasználásra került. Az átmeneti segély iránti jogos igény rendkívül megnőtt, ezek okai többek között a bedőlő hitelek, megemelkedett törlesztő részletek, a közfoglalkoztatással szerezhető kisebb jövedelmek (4 órás közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási bér csökkenése). A további segélyezéshez forrást szükséges biztosítani, amely a novemberi soron kívüli rendeletmódosítással megtörtént e Ft összegben. - A lakásfenntartási támogatás jogcím esetében időarányosan megtakarítás mutatkozik. A szeptember elsejétől életbe lépett jogszabályi változás (a gázár illetve távhő támogatás megszűnése) következtében a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere módosult, a támogatás iránti igény megnőtt. Eddig 400 fő új, jogos igényt bírált el az Egészségügyi, Szociális Bizottság. Várható éves többletköltség e Ft, amelynek forrását szintén a novemberi soron kívüli rendelet-módosítás során biztosította az önkormányzat. - A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető december 31-ig a tervezett köztemetések számának megközelítőleg a kétszerese várható. A lakosság romló anyagi helyzete folytán egyre több elhalálozottat kell közköltségen eltemetni. A tanévkezdési támogatásnál jelentkező megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok feladat a postaköltségek jelentős emelkedése miatt túlteljesítést mutat. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása túllépte az előirányzatot. A túlteljesítés azzal indokolható, hogy a gázszolgáltató májusában állított ki

13 13 számlát évi teljesítéssel. Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. eddig még nem nyújtott be számlát. Oktatási ágazat Az oktatási ágazat három legnagyobb intézménye, az Egyesített Óvodai Intézmény, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium háromnegyed éves kiadása 76-80% között mozog. Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen a 10 %-os finanszírozási keretszám csökkentést az intézményfinanszírozásból érvényesítette a fenntartó. Az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A nők 40 éves szolgálati idővel történő nyugdíjba menetele is megtakarítási lehetőséget biztosított. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani.

14 14 Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. Az Egyesített Óvodai Intézmény kiadásai 76,2 %-os tervteljesítést mutatnak, amely időarányosnak tekinthető. Az intézmény esetében szeptember 30-án eft alulfinanszírozás mutatkozott. Kifizetetlen számlák összege eft. A gázenergia díjak teljesítése 89,2 %-os, de a többi közüzemi díjra biztosított előirányzat átcsoportosításával az itt jelentkező többletkiadás forrása biztosítottnak látszik. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat kiadása 79,2 %-os teljesítést mutat annak ellenére, hogy az intézmény szeptember 30-án eft-tal van túlfinanszírozva. Ezen túl a kifizetetlen számlák összege eft. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál a kiadások teljesítése a legmagasabb az oktatási ágazaton belül 80,7 %-kal. Az intézmény időarányost meghaladó túlfinanszírozása eft, illetve a III. negyedév végén 569 eft kifizetetlen számlával rendelkezett. A Többcélú Oktatási Intézménynél és a Karacs Ferenc Gimnáziumnál tapasztalható időarányost meghaladó - többletkiadása, - az intézmény túlfinanszírozása, - a kifizetetlen számlák magas összege, illetve - a saját bevételek időarányoshoz képest történő alulteljesítése

15 15 alapján nem látjuk biztosítottnak az intézmények zavartalan működését az év hátralévő részében. Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási előirányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez történő hozzájárulás átutalása teljes egészében megtörtént. Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű pályázattal kapcsolatos kifizetések a projekt előrehaladásával párhuzamosan megtörténnek. Egyéb ágazat A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szeptember 30-án eft-tal volt túlfinanszírozva. A közművelődési intézmény az időszak végén 739 eft kifizetetlen számlával rendelkezett. Kiadási oldalon 83,7%-os tervteljesítést mutat. A személyi juttatásai és azok járulékai időarányosan megfelelőek. A dologi kiadások túllépték a tervezett mértéket. Ennél az intézménynél is jelentkeztek évi teljesítésű kifizetések a gázszolgáltató váltásból eredően szeptember 30-ig a betervezett gázdíj 131 %-a került kifizetésre. Az intézménynél gondot okoz, hogy az utófinanszírozott TÁMOP pályázatba eft-ot megelőlegezett a saját költségvetéséből. Várhatóan ez a forrás év végéig megérkezik az intézmény számlájára. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges kiadása szeptember 30-ig nem éri el az időarányost (65,7 %). Az intézmény önkormányzati támogatása 609 eft alulfinanszírozást mutat, kifizetetlen számlái összege 1 041

16 16 eft. Leginkább a dologi kiadások terén mutatkozik az alulteljesítés. A készletbeszerzések és egyéb kiadások a IV. negyedévben lesznek esedékesek. A közüzemi költségek a tervezettnek megfelelően alakultak. Összességében az intézmény működése a költségtakarékosság elvét tükrözi. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelői Alaptól műsorköltségre, rezsiköltségre, állandó műsorok támogatására, valamint szakmai tevékenység támogatására eredményesen pályázott. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóságánál a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók által teljesített túlmunka, és annak késedelmi kamatának e Ft pénzügyi fedezete. A fent említett túlóra kifizetésre került a III. negyedévben. A dologi kiadások felhasznált összege elmarad az időarányostól, mivel a munka- és védőruha, illetve a szakmai beszerzések az utolsó negyedévben kerülnek lebonyolításra, mely működési költségeinek fedezetét képezik. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A képviselő-testület működésének teljesítése időarányos. A Sportalapítvány támogatása meghaladja az időarányos teljesítést. Az alapítvány által beadott e Ft póttámogatási igényt a képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette. A Közművelődési Alapítvány támogatása nem éri el az időarányost, felhasználása az alapítvány igényéhez igazodik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljes mértékben igénybe vette a évre megkapott központi költségvetésből származó támogatást (209 eft).

17 17 A Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai túlteljesítést mutatnak, azonban az önkormányzat sikeres pályázat során nyert 192 e Ft-ot. Az előirányzat felvezetésére az októberi rendelet-módosításkor került sor. A Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése időarányosan túlteljesítést mutat, mivel a évi gázfogyasztás visszamenőleges kiszámlázása idén történt meg. A múzeumban repüléstörténeti kiállítás megrendezésére került sor. A múzeum támogatása túlteljesítést mutat, amely a fischamendi küldöttség vendéglátásából adódik. Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése időarányos, azonban a dologi kiadások tekintetében túlteljesítés mutatkozik, A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos dologi kiadások többsége a IV. negyedévben kerül kifizetésre. Korábban már írtunk arról, hogy az önkormányzat egész évben folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult. A működési célú hitelkamat teljesítése időarányos. Az ÖNHIKI támogatás és az egyházi ingatlan tulajdonrendezéséből adódó pénzügyi források kedvezően befolyásolják az önkormányzat pénzügyi helyzetét, ezért a IV. negyedévben kevesebb működési hitelkamatra lehet számítani. A évi népszámlálással kapcsolatos kifizetések november hónapban esedékesek, melyek pénzügyi forrása már megérkezett az önkormányzat számlájára.

18 18 A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. MELLÉKLET) I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A saját forrás 40%-a megtérül. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás átvételi eljárás november 05-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht.) részéről a pénzügyi teljesítés november végén várható. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program

19 19 A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 3 db meglévő játszóterünk fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege Ft. A saját forrás mértéke e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást Ft-ot nem, csak Ftot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért az októberi testületi ülés 110/2011. (X.27.) számú határozata alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos,). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés február 8-án aláírásra

20 20 került. A kivitelezési munka március 14-én megkezdődött. A beruházás október 25-én műszakilag befejeződött. Jelenleg a pénzügyi végelszámolások, illetve az elkészült út és csatorna használatbavétele van folyamatban. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda; Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP A beruházás április 30-án zárult, de a pénzügyi teljesítés az önkormányzat felé még nem érkezett meg. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába. A pedagógusok továbbképzése e tárgyban megtörtént. Utolsó, záró ellenőrzés megtörtént. Az utolsó kifizetés várhatóan a negyedik negyedévben realizálódik. 6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. Záró elszámolás folyamatban van. 7) Partnerek a tanulásban TÁMOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás június 30-án fejeződött be, melynek pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári

21 21 dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények megtartására került sor. Záró elszámolás folyamatban van. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elé TÁMOP A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között e Ft, a fejlesztési kiadások között e Ft összeggel, mindösszesen e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehet elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket. A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása folyamatban van, várhatóan a negyedik negyedévben megvalósul. Míg a különböző eszközbeszerzésre az egybeszámítási szabály miatt év első negyedévében realizálódik. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészült, a jóváhagyás előtti egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései. A rendezési terv lezárása a negyedik negyedévben történik meg, elszámolására ekkor kerül sor. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testü

2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testü Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok 1 Bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szerinti bontásban I. Önkormányzat 1 Működési célú támogatásértékű bevételek 207 838 25 509 11 585 244 932 1 Önkormányzatok működési költségvetési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben