A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 2 A képviselő-testület 2/2011. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A évi eredeti költségvetés eft működési hitel felvételét tartalmazta. Ezen túl az önkormányzat december havi működési hitelállománya eft volt, mely negatívan befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az év közben kapott többletbevételekkel, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok I. ütemű pályázatán elnyert eft támogatással és egyéb a májusi és augusztusi rendeletmódosításokban leírt - intézkedésekkel a működési hiányt eft -ra sikerült mérsékelni. Ezen túl szeptember 30-án még fennáll az önkormányzat december havi folyószámla hitelállománya eft. Meg kell azonban jegyezni, hogy a folyószámlahitel állomány kivezetéséhez forrásként megjelölt, egyházi ingatlan tulajdonrendezésére biztosított eft szeptember 30-án megérkezett az önkormányzat folyószámlájára. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezővel indokolható: - Az intézmények kiadásai a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Tájékoztató Központ és a Gazdasági Ellátó Szervezet kivételével meghaladják az időarányos 75 %-ot szeptember 30-án az intézményeknek közel eft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája volt. A Polgármesteri

3 3 Hivatal és szakfeladatai esetében a kifizetetlen vis maior számlákat is figyelembe véve a lejárt határidejű számlák összege közel eft volt. - A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell előlegezni kéthavi kifizetés teljes összegét. Nagyságrendje negyedévente közel eft. - A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje közel eft/hó. - Az önkormányzatnál 8 fő közfoglalkoztatás szervező július 1-től szeptember 9-ig felmerült bér és járulék költségeit szintén a negyedéves igénylést követően téríti meg az Országos Foglalkoztatás Szervező Közalapítvány. A támogatási összeg október hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára eft. - Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek módosított előirányzata eft, mellyel szemben szeptember 30-ig mindössze eft bevétel realizálódott. A lemaradás háromnegyed éves szinten eft, amely az önkormányzati lakásértékesítési, Kálvin János utcai ingatlan eladási és közművagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj bevételi kiesésből származik. Ezt a felhalmozási bevételi kiesést szintén a kibocsátott kötvény forrásából kellett lefedezni. - A évben beruházásokra kifizetett, szeptember 30-ig még be nem folyt fejlesztési bevétel eft, mely az alábbi tételekből áll: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk b.) Déli Gyűjtőút hálózatának kiépítése 576 eft eft

4 4 b.) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a Szent István úti épületbe 929 eft Összesen: eft évi utófinanszírozott beruházások évben kifizetett számlái, melyek szeptember 30-ig nem érkeztek meg: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk 569 eft b.) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a Szent István úti épületbe, eszközbeszerzés eft c.) Iskolafejlesztés Püspökladányban eszközbeszerzés járulékos költségei eft d.) Partnerek a tanulásban 186 eft Összesen: eft BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése időarányos 73,8 %, mely több tényezővel magyarázható. A kötvényforrás teljes egészében rendelkezésre áll, mely pozitívan befolyásolja a teljesítés százalékát. Ugyanakkor a felhalmozási és tőkejellegű bevételek elmaradnak a tervezettől, ugyanez igaz a pályázati forrásként beállított pénzeszközökre is. Működési bevételek A működési bevételi előirányzatok összességében 75,8 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül az intézmények működési bevételei összességében 67,5 %-os teljesítést mutatnak, ami a teljesség igénye nélkül az alábbiakból adódik:

5 5 - Az Egyesített Óvodai Intézmény bölcsődei részlegében a költségvetés készítésekor jelzett ingyenes étkezést igénybevevők száma nőtt a tervhez képest. - A Többcélú Oktatási Intézmény jelezte, hogy a bérleti díjakból az év hátralévő hónapjaiban bevételi többletet vár. Az alkalmazottak térítési díj bevétele elmarad a várakozástól. A működési bevételek teljesítésének mértéke szeptember 30-ig 58,8 %. - A Karacs Ferenc Gimnázium előre vetítette, hogy egyre kevesebb tanuló ebédel a menzán, az Arany János Kollégiumi Programban résztvevők étkezési díja csak november hónapban érkezett a számlájukra. Jelentős a bevételi kiesés az alkalmazottak térítési díjánál, mivel mióta a rezsiköltséget meg kell fizetni a foglalkoztatottaknak, alig veszik igénybe a szolgáltatást. A bevételi kiesést várhatóan kompenzálja a bérleti díjbevétel és a mezőgazdasági termelésből származó bevétel. A működési bevételek 71,6 %-ra teljesültek az év első háromnegyedében. - A Tájékoztató Központ bevételi teljesítése 16,4 %-os lemaradást mutat az időarányoshoz képest (58,6 %), melynek oka a reklám tevékenység lakossági és közületi megrendelésének csökkenése. Többletbevétele az eredeti költségvetéshez képest pályázati forrásból keletkezik. - A Hivatásos Tűzoltóság által szolgáltatott tevékenységek (bérleti díjak, stb.) kiszámlázására az év hátralévő részében kerül sor (36,5 %). Más intézményeknél a bevétel az időarányost közelíti vagy meghaladja. Az önkormányzati működési bevételek alulteljesítését több tényező együttes hatása eredményezi: - A kötvény befektetés első három negyedévében az árfolyamnyereség eft, ugyanezen időszak árfolyamvesztesége eft, melynek nettósított

6 6 egyenlege eft árfolyamnyereség szeptember 30-án a kötvényállomány forintban van elhelyezve a banknál. - Az egyéb önkormányzati bevétel túlteljesítése a közlekedési helyszíni és közigazgatási bírság beszedett többletéből adódik. - Az Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA bevételi előirányzatán ez évben várhatóan nem jelentkezik teljesítés, áthúzódik évre. - A temető III. negyedévre jutó bérleti díja kiszámlázásra került a Városüzemeltető Kft részére. - A kötvény befektetés kamatbevétele az első háromnegyed évben eft. - A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft az általa használt ingatlan bérleti díját amortizációs költség címén fizeti be, ezért ez a bevétel a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a V.2.1. pont alatt jelentkezik. - Az önkormányzat elkülönített számláinak (pl. jó teljesítési garancia számla, stb.) kamatbevétele az év első háromnegyed részében eft. Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik szeptember 30-ig évben változatlan adómérték mellett 170 millió forintos iparűzési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Az első három negyedév alatt e Ft folyt be ebből az adónemből, amely 85,1 %-os teljesítést jelent. A évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv a mondja ki. Ez az összeg az iparűzési adó tekintetében 7 %-os bevételkiesést eredményezett. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az előző év végén két vállalkozás helyezte át székhelyét, így idén közel e Ft iparűzési adótól esett el városunk.

7 évben a tervezett gépjárműadó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés e Ft, mely 87,6 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület január 1-től a magánszemélyek kommunális adómértéket Ft évi adótételről Ft évi adótételre változtatta meg. A magánszemélyek kommunális adóbevétel tekintetében a teljesítés 96,7 %-os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése csak 33,1 %, de ebben az adónemben érvényesül a szezonalitás. A nagymértékű lemaradás oka a két nagy adózó jelentős adóhátraléka. Az elmaradt bevétel beszedése érdekében megtett szükséges lépések tekintetében az adóbevétel beszedésével számolhatunk. A talajterhelési díj bevétele e Ft, a teljesítés 134,0 %. A következő években ez az összeg csökkeni fog, mivel egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, így folyamatosan csökken a díj fizetésére kötelezettek köre. A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen e Ft érkezett meg az önkormányzathoz. Összességében valamennyi adónem bevételét figyelembe véve szeptember 30-ig közel 87,0 %-os tervteljesítésről beszélhetünk. Éves szinten az adóbevételek tekintetében 100,0 %-os teljesítés valószínűsíthető. Az egyéb átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött

8 8 felhasználású támogatások leutalása a 292/2009. (XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A támogatási jogcímeket és a leutalt támogatásokat az 1. melléklet II/1.3. pontja tartalmazza. A II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások l.4 pontja alatt a közszférában dolgozók bérkompenzációjára biztosított forrás található. Az l.5. pont alatt a december havi vis maior pályázatra elnyert támogatás látható. Az 1.6. pont alatt az ÖNHIKI I. ütemű pályázaton elnyert pénzeszköz jelentkezik eft összegben. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: - A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből az önkormányzat számlájára befolyt eft, mely időarányos. - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-t megállapodás szerint szeptember 30-ig eft + ÁFA fizetési kötelezettség terhelte. Ebből az összegből az önkormányzat számlájára a már félévkor is mutatkozó eft + ÁFA érkezett meg. Hátralékként tartunk nyilván szeptember 30-án eft+áfa összeget. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket - mind működési, mind felhalmozási célra - az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen mutatja be.

9 9 Az eredeti költségvetésbe útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásként évben eft lett betervezve. Az év első háromnegyedében befolyt összeg eft. Negyedévente felszólítjuk a lakosokat a tartozás megfizetésére májusában 13 ingatlan közmű hozzájárulás fizetési kötelezettségét törölte a Városfejlesztési Iroda 480 eft összegben. Megtörtént a Bányász és Erkel Ferenc utcák tekintetében a hozzájárulás kivetése szeptember 30-án eft munkabérhitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat. A eft folyószámlahitel-keretünk pedig érintetlen, mivel az egyházi ingatlan tulajdonrendezésére megállapított eft-ot szeptember 30-án átutalta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre menő dolgozók évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézmények munkaerő gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott.

10 10 Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az időarányosnak megfelelő. A kismértékű alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30- ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetéséről érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak túlteljesítésének oka azzal magyarázható, hogy a kibocsátott kötvény menedzselésével kapcsolatos negyedévente fizetendő szakértői díjak kifizetése ezen a feladaton szerepel. Az előirányzat 3. melléklet V. pontjáról történő átcsoportosítására a december havi rendeletmódosítással kerül sor. A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft támogatása összességében (I. ág 7. és 8. sora) a megállapodásban rögzített ütemezés szerint eft alulfinanszírozást mutat. Azonban, ha a Kft. által az önkormányzatnak megfizetendő bérleti díjak hátralékát is figyelembe vesszük, összességében szeptember 30-án eft-tal tartozott a Kft az önkormányzatnak. A évi I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága által kiállított számla visszavonásra került, mert nem támogatta a feladatot a Belügyminisztérium. Az I. ütemű vis maior támogatás részét képező Petőfi Sándor Általános Iskola pinceszint helyreállítása megtörtént. A vis maior elszámolásnak való

11 11 megfelelés érdekében ez a tétel felújításnak minősül, így a teljesítés a 3. számú melléklet II./B./13. pontjánál szerepel. A Víziközmű Társulati hitel lejáratával kapcsolatos önkormányzat készfizető kezességvállalás miatti kifizetés a IV. negyedévben lesz esedékes. A júliusi felhőszakadásból eredően eddig e Ft került kifizetésre. Az ezzel kapcsolatos vis maior pályázat elbírálás alatt áll, a megpályázott összeg e Ft. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat július 1-től az intézmény kistérségi feladatellátása tovább bővült Földes és Nagyrábé településekkel. Az intézmény szeptember 30-i állapot szerint időarányosan eft-tal volt alulfinanszírozva és összesen 662 eft értékű kifizetetlen számlával rendelkezett. Az intézmény takarékos gazdálkodását mutatja a személyi juttatások időarányos alulteljesítése. A két új település közüzemi díjai, illetve a püspökladányi telephelyek gázdíjai még nem kerültek kiszámlázásra az évben az intézmény felé. Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 8. melléklet szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten az átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás és a köztemetés jogcímnél mutat többlet felhasználást.

12 12 - Az átmeneti szociális segély ellátásnál jelentős többletfelhasználás várható az év végéig szeptember 30-ig az előirányzat 96 %-a felhasználásra került. Az átmeneti segély iránti jogos igény rendkívül megnőtt, ezek okai többek között a bedőlő hitelek, megemelkedett törlesztő részletek, a közfoglalkoztatással szerezhető kisebb jövedelmek (4 órás közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási bér csökkenése). A további segélyezéshez forrást szükséges biztosítani, amely a novemberi soron kívüli rendeletmódosítással megtörtént e Ft összegben. - A lakásfenntartási támogatás jogcím esetében időarányosan megtakarítás mutatkozik. A szeptember elsejétől életbe lépett jogszabályi változás (a gázár illetve távhő támogatás megszűnése) következtében a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere módosult, a támogatás iránti igény megnőtt. Eddig 400 fő új, jogos igényt bírált el az Egészségügyi, Szociális Bizottság. Várható éves többletköltség e Ft, amelynek forrását szintén a novemberi soron kívüli rendelet-módosítás során biztosította az önkormányzat. - A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető december 31-ig a tervezett köztemetések számának megközelítőleg a kétszerese várható. A lakosság romló anyagi helyzete folytán egyre több elhalálozottat kell közköltségen eltemetni. A tanévkezdési támogatásnál jelentkező megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok feladat a postaköltségek jelentős emelkedése miatt túlteljesítést mutat. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása túllépte az előirányzatot. A túlteljesítés azzal indokolható, hogy a gázszolgáltató májusában állított ki

13 13 számlát évi teljesítéssel. Az Egészségügyi Szolgáltató Kft. eddig még nem nyújtott be számlát. Oktatási ágazat Az oktatási ágazat három legnagyobb intézménye, az Egyesített Óvodai Intézmény, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium háromnegyed éves kiadása 76-80% között mozog. Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen a 10 %-os finanszírozási keretszám csökkentést az intézményfinanszírozásból érvényesítette a fenntartó. Az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A nők 40 éves szolgálati idővel történő nyugdíjba menetele is megtakarítási lehetőséget biztosított. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani.

14 14 Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. Az Egyesített Óvodai Intézmény kiadásai 76,2 %-os tervteljesítést mutatnak, amely időarányosnak tekinthető. Az intézmény esetében szeptember 30-án eft alulfinanszírozás mutatkozott. Kifizetetlen számlák összege eft. A gázenergia díjak teljesítése 89,2 %-os, de a többi közüzemi díjra biztosított előirányzat átcsoportosításával az itt jelentkező többletkiadás forrása biztosítottnak látszik. A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat kiadása 79,2 %-os teljesítést mutat annak ellenére, hogy az intézmény szeptember 30-án eft-tal van túlfinanszírozva. Ezen túl a kifizetetlen számlák összege eft. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál a kiadások teljesítése a legmagasabb az oktatási ágazaton belül 80,7 %-kal. Az intézmény időarányost meghaladó túlfinanszírozása eft, illetve a III. negyedév végén 569 eft kifizetetlen számlával rendelkezett. A Többcélú Oktatási Intézménynél és a Karacs Ferenc Gimnáziumnál tapasztalható időarányost meghaladó - többletkiadása, - az intézmény túlfinanszírozása, - a kifizetetlen számlák magas összege, illetve - a saját bevételek időarányoshoz képest történő alulteljesítése

15 15 alapján nem látjuk biztosítottnak az intézmények zavartalan működését az év hátralévő részében. Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási előirányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez történő hozzájárulás átutalása teljes egészében megtörtént. Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű pályázattal kapcsolatos kifizetések a projekt előrehaladásával párhuzamosan megtörténnek. Egyéb ágazat A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szeptember 30-án eft-tal volt túlfinanszírozva. A közművelődési intézmény az időszak végén 739 eft kifizetetlen számlával rendelkezett. Kiadási oldalon 83,7%-os tervteljesítést mutat. A személyi juttatásai és azok járulékai időarányosan megfelelőek. A dologi kiadások túllépték a tervezett mértéket. Ennél az intézménynél is jelentkeztek évi teljesítésű kifizetések a gázszolgáltató váltásból eredően szeptember 30-ig a betervezett gázdíj 131 %-a került kifizetésre. Az intézménynél gondot okoz, hogy az utófinanszírozott TÁMOP pályázatba eft-ot megelőlegezett a saját költségvetéséből. Várhatóan ez a forrás év végéig megérkezik az intézmény számlájára. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges kiadása szeptember 30-ig nem éri el az időarányost (65,7 %). Az intézmény önkormányzati támogatása 609 eft alulfinanszírozást mutat, kifizetetlen számlái összege 1 041

16 16 eft. Leginkább a dologi kiadások terén mutatkozik az alulteljesítés. A készletbeszerzések és egyéb kiadások a IV. negyedévben lesznek esedékesek. A közüzemi költségek a tervezettnek megfelelően alakultak. Összességében az intézmény működése a költségtakarékosság elvét tükrözi. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelői Alaptól műsorköltségre, rezsiköltségre, állandó műsorok támogatására, valamint szakmai tevékenység támogatására eredményesen pályázott. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóságánál a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók által teljesített túlmunka, és annak késedelmi kamatának e Ft pénzügyi fedezete. A fent említett túlóra kifizetésre került a III. negyedévben. A dologi kiadások felhasznált összege elmarad az időarányostól, mivel a munka- és védőruha, illetve a szakmai beszerzések az utolsó negyedévben kerülnek lebonyolításra, mely működési költségeinek fedezetét képezik. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A képviselő-testület működésének teljesítése időarányos. A Sportalapítvány támogatása meghaladja az időarányos teljesítést. Az alapítvány által beadott e Ft póttámogatási igényt a képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette. A Közművelődési Alapítvány támogatása nem éri el az időarányost, felhasználása az alapítvány igényéhez igazodik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljes mértékben igénybe vette a évre megkapott központi költségvetésből származó támogatást (209 eft).

17 17 A Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai túlteljesítést mutatnak, azonban az önkormányzat sikeres pályázat során nyert 192 e Ft-ot. Az előirányzat felvezetésére az októberi rendelet-módosításkor került sor. A Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése időarányosan túlteljesítést mutat, mivel a évi gázfogyasztás visszamenőleges kiszámlázása idén történt meg. A múzeumban repüléstörténeti kiállítás megrendezésére került sor. A múzeum támogatása túlteljesítést mutat, amely a fischamendi küldöttség vendéglátásából adódik. Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése időarányos, azonban a dologi kiadások tekintetében túlteljesítés mutatkozik, A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos dologi kiadások többsége a IV. negyedévben kerül kifizetésre. Korábban már írtunk arról, hogy az önkormányzat egész évben folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult. A működési célú hitelkamat teljesítése időarányos. Az ÖNHIKI támogatás és az egyházi ingatlan tulajdonrendezéséből adódó pénzügyi források kedvezően befolyásolják az önkormányzat pénzügyi helyzetét, ezért a IV. negyedévben kevesebb működési hitelkamatra lehet számítani. A évi népszámlálással kapcsolatos kifizetések november hónapban esedékesek, melyek pénzügyi forrása már megérkezett az önkormányzat számlájára.

18 18 A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. MELLÉKLET) I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A saját forrás 40%-a megtérül. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás átvételi eljárás november 05-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht.) részéről a pénzügyi teljesítés november végén várható. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program

19 19 A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 3 db meglévő játszóterünk fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege Ft. A saját forrás mértéke e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást Ft-ot nem, csak Ftot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért az októberi testületi ülés 110/2011. (X.27.) számú határozata alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos,). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés február 8-án aláírásra

20 20 került. A kivitelezési munka március 14-én megkezdődött. A beruházás október 25-én műszakilag befejeződött. Jelenleg a pénzügyi végelszámolások, illetve az elkészült út és csatorna használatbavétele van folyamatban. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda; Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP A beruházás április 30-án zárult, de a pénzügyi teljesítés az önkormányzat felé még nem érkezett meg. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába. A pedagógusok továbbképzése e tárgyban megtörtént. Utolsó, záró ellenőrzés megtörtént. Az utolsó kifizetés várhatóan a negyedik negyedévben realizálódik. 6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. Záró elszámolás folyamatban van. 7) Partnerek a tanulásban TÁMOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás június 30-án fejeződött be, melynek pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári

21 21 dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények megtartására került sor. Záró elszámolás folyamatban van. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elé TÁMOP A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között e Ft, a fejlesztési kiadások között e Ft összeggel, mindösszesen e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehet elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket. A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása folyamatban van, várhatóan a negyedik negyedévben megvalósul. Míg a különböző eszközbeszerzésre az egybeszámítási szabály miatt év első negyedévében realizálódik. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészült, a jóváhagyás előtti egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései. A rendezési terv lezárása a negyedik negyedévben történik meg, elszámolására ekkor kerül sor. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben