PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Faragóné Hajdok Ilona közoktatási szakértő

2 Tartalom I. Bevezető rész 1. Az iskola bemutatása Az iskola jogállása Helyzetelemzés Eredményeink rövid áttekintése Az iskola arculata Képzési kínálat Az iskola környezete Helye a közoktatási rendszerben Szociológiai környezet Gazdasági környezet Munkaerő-piaci környezet Az iskola tanulói közössége Szülői háttér Lakóhely szerinti megoszlás Tanulási attitűd, továbbtanulási szándék Diákönkormányzat Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Kapcsolat a szülőkkel Küldetésnyilatkozat II. Nevelési program 1. A nevelés-oktatás alapelvei 2. Az iskola cél- és feladatrendszere Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Az értelem fejlesztése Tanulási motívumok fejlesztése Értelmi képességek fejlesztése Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés A szociális értékrend fejlesztése (szociális motívumok) Szociális képességek fejlesztése Egészséges és kultúrált életmódra nevelés, személyes nevelés Személyes motívumok fejlesztése Személyes képességek fejlesztése 2. 5.A környezeti nevelési program Általános cél Pedagógiai célok Helyi célok, értékek és alapelvek Az iskolai nevelés és oktatás céljai A nevelő- oktató munkával kapcsolatos pedagógiai feladatok rendszere Nevelés funkcióiból adódó elvárások Szociális funkciók Szocializáló funkció A nevelő- oktató munka feladatai

3 Személyiség és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Tehetséggondozás, pályaorientáció 3. A PP teljesítésének tárgyi, dologi feltételei 4. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere Célrendszer MIR A vezetés Folyamatok, szabályozások rendszere A partner kapcsolatok irányítása Tervezés Intézményi értékelés - mérés Ellenőrzés Nevelés - oktatás Folyamatos fejlesztés A MIP kialakításához szükséges fejlesztések, feladatok III. Az iskola helyi tanterve 1. Az iskola egyes évfolyamain előírt tananyag és követelmény-rendszer szakmánkénti bontásban. Kötelező és választható tantárgyak es tanévtől felmenő rendszerben induló szakképzések kerettanterve 3. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés alapelvei Az érdemjegy szerzés módjai Az értékelés formái 4. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái A magatartás minősítése A szorgalom értékelésének szempontjai A szorgalom minősítése 5. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 6. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 7. Tanórán kívüli tevékenységek

4 8. A tanulók fizikai állapotának mérése 1. Érvényességi rendelkezések 2. Pedagógiai program nyilvánossága IV. Záró rendelkezések

5 I. Bevezető rész 1. Az iskola bemutatása Az iskola jogállása 1. Intézmény neve: Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola Az intézmény rövidített neve: Dél-Balatoni Szakközépiskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Az intézmény bankszámlaszámai: K&H Bank K&H Bank Alapító neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság cégjegyzék szám: / adószám: Alapító címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. 4. Fenntartó neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzék szám: adószám: Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. 6. Fenntartó képviselője: Rockenbauerné Honfi Piroska ügyvezető 7. Intézmény típusa: középiskola 8. Alaptevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás (elméleti, i ) 8551 Sport, szabadidős képzés 8552 Kulturális képzés 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 5629 Egyéb vendéglátás

6 Szakközépiskolai nevelés- oktatás Iskolai rendszerű szakképesítés esetén - Nappali munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatás 150 fő - Nappali munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai i oktatás 150 fő - Esti munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatás 50 fő - Esti munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai i oktatás 50 fő - Diáksport 200 fő - Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások - Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz - Hozzájárulás pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 200 fő - Szerv.int. étkeztetés 60 fő - Szerv.int. étkeztetés 50% kedv. részesülők sz. 20 fő - Szerv.int. étkeztetés 100% kedv. részesülők sz. 10 fő Gyermekétkeztetés: A szakközépiskolai nevelés- oktatáshoz tartozóan az intézmény a diákok részére igény szerint az étkeztetést saját főzőkonyhával biztosítja. Felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén - adott számú tanfolyami képzés - távoktatás - vizsgáztatás A Dél-Balatoni Szakközépiskola igazgatója a program benyújtója: Rockenbauer Lajos

7 1. 2. Helyzetelemzés Eredményeink rövid áttekintése Az iskola érettségit követő, első szakmát nyújtó szakközépiskola. Feladatunk, hogy korszerű közgazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi et nyújtsunk emelt szintű nyelvi képzéssel annak érdekében, hogy hallgatóink a tanulmányaikat állami nyelvvizsgával és kedvező elhelyezkedési lehetőségekkel fejezzék be. Kizárólag felnőtt korú tanulók szakképzésével foglalkozunk, tantestületünknek főiskolai és egyetemi oktatók is tagjai. Küldetésünk része, hogy hidat képezzünk a középfokú képzés és a főiskolai, egyetemi képzés közé. Végzett hallgatóink többsége főiskolán folytatja tovább tanulmányait. Egyidejűleg adunk korszerű szakmát, szakmai anyaggal növelt nyelvvizsgát és főiskolai előkészítést. A hallgatók eredményes tanulását segíti a korszerű nyelvi labor és naprakészen, új programokkal ellátott számítástechnikai szaktanterem Az iskola rövid fennállása alatt eredményes szakmai- pedagógiai munkával elérte, hogy nem csak a Balaton környékén, de országos szinten is jó hírnevű oktatási intézmény lett. Az iskolára jellemző kép, hogy a felvett tanulók jól érzik magukat, s ezen kiegyensúlyozott légkörnek köszönhetően eredményesen dolgoznak. Az eredményes tanulmányi munkát igazolja: a./ Az iskola tanulmányi átlagának évről-évre történő emelkedése. b./ A szakmai vizsgák egyre eredményesebb letétele. c./ A nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számának növekedése. Iskolánkban a szabadidős tevékenységhez a feltételek adottak. Tartalmas programok szervezésével tesszük vonzóvá az iskolai diákéletet. Ezek a rendezvények a diákoknak és a tanároknak is hangulatos együttlétek sorát biztosítják. Az ünnepekhez kapcsolódó diákrendezvényekhez az iskolavezetés minden segítséget megad. Iskolánkban diákbizottság működik, tevékenységét diákönkormányzatot patronáló tanárok segítik. A diákjog érvényesítésére az iskolavezetés, a tantestület nagy figyelmet fordít. Az oktatási intézmények működését meghatározó rendelet szellemében minden évben megtartjuk a diákközgyűlést. A diákgyűlések hangulata jó, tanulóink ezeken a fórumokon elismeréssel szólnak az iskolavezetés, a tantestület diákjogokat érvényesítő erőfeszítésiről. A Dél-Balatoni Szakközépiskolában tanulókat érintő döntés úgy nem születhet, hogy előzőleg a diákság képviselőinek véleményét a tantestület, az iskolavezetés ne igényelné. A tanulói kötődést az bizonyítja, hogy végzett tanítványaink rendszeresen visszajárnak iskolánkba, részt vesznek diákrendezvényeken. A volt tanítványaink iskolai látogatásaik alkalmával az életben, a továbbtanulásuk során elért sikereikről beszélnek. Végzett tanulóink jó hangulatú, elégedett emberként térnek vissza iskolánkba Az iskola arculata Az idegenforgalom, szállodaipar, közgazdaságtan, marketing és kereskedelem után érdeklődő, illetve az új Európai Uniós iránt fogékony, tanulni vágyó érettségizetteket várjuk iskolánkba.

8 Diákjaink magas színvonalú, emelt szintű nyelvi oktatásban részesülnek, iskolánk szervezésében többféle,államilag elismert nyelvvizsgát tehetnek (Pannon, ECL). Az elméleti és i képzést színvonalas szállodákban, turisztikai és kereskedelmi központokban töltk el tanulóink. Iskolánk tanulói jogosultak családi pótlékra, diákigazolványra, árvaellátásra. Minden intézmény, így a mi iskolánk is igyekszik kialakítani sajátos arculatát. Ebben rendkívül fontos szerepe van az iskolai haladó hagyományok kialakításának, és azok ápolásának. Bár iskolánk nem rendelkezik nagy múlttal, ennek ellenére hagyományai sokaságával már önálló, a többi intézménytől különböző, rendkívül színes életet élő iskolává vált. Az iskolai diákbizottság szervezésében karácsonyi, farsangi műsoros esteket, és tanévzáró ünnepséget rendezünk. Végzőseinktől ajándékkal, műsorral búcsúzunk. Az uniós felzárkózás keretében meghirdetett pályázatokon történő részvétellel diákcsere, tanárcsere programokat szeretnénk hagyománnyá tenni német, és angol nyelvterületen egyaránt Képzési kínálat es tanévben kifutó képzések - Marketing- és reklámügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Protokoll és utazásügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű és levelező tagozatos szakközépiskolai elméleti és i képzés - Protokoll ügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. - Utazásügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. - Közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű és levelező tagozatos szakközépiskolai elméleti és i képzés - Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf. - Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf. - Szállítmányozási ügyintéző (OKJ ) 2/14. évf. - Vizi közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf.

9 Új OKJ szerint induló képzések: - Kereskedelmi ügyintéző ( OKJ )1/13 évf. érettségi utáni nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Sportedző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Fitness-wellness asszisztens (OKJ ) 1/13. évf. - Hajózási technikus ( OKJ ) 1/13 évf. és 2/14. évf. érettségi utáni kifutó nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Idegenvezető ( OKJ ) 1/13. és 2/14. évf. érettségi utáni kifutó nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés Hajózási technikus (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Idegenvezető (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 18. (Vendéglátás- turisztika) szakmacsoport Közúti közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport

10 Új szakképzések 2013/14-es tanévtől: Légi közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Szállítmányozási ügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Vízi közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Sportedző (a sportág megjelölésével) (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 3. (Oktatás) szakmacsoport Turisztikai szervező, értékesítő (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 18. (Vendéglátás- turisztika) szakmacsoport Fitness- wellness instruktor (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 3. (Oktatás) szakmacsoport

11 Irodai asszisztens (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerin - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 16. (Ügyvitel) szakmacsoport Kereskedő (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 17. (Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció) szakmacsoport Pénzügyi- számviteli ügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali, esti és levelező munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) és távoktatás munkarend szerinti képzés 15. (Közgazdaság) szakmacsoport Ügyviteli titkár (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 16. (Ügyvitel) szakmacsoport Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali, esti és levelező munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) és távoktatás munkarend szerinti képzés 15. (Közgazdaság) szakmacsoport

12 1. 3. Az iskola környezete Helye a közoktatási rendszerben Iskolánk kizárólag érettségi utáni szakképzést folytat, mellyel az országban az elsők között indult 1996-ban a fenntartónk.2000 től a székesfehérvári Pannon Szakközépiskola kihelyezett tagozataként működtünk, majd 2002 től már önálló intézményként. Ma már a legtöbb középiskola indít évfolyamot. Hidat képezünk a középiskola és a felsőoktatás között. Gyorsan változik a környezet amelyben dolgozunk, nehezen mérhető, a döntések kockázata nagy, így iskolánk változás orientált. Fel kell ismernünk a környezet változásait, hogy alkalmazkodni tudjunk hozzájuk, így mindig újabb és újabb dolgokat kell csinálnunk. Kreativitás és innovatívitás jellemzi iskolánkat, mely átfogó és általános tudást, érzékenységet, holisztikus rendszerben való gondolkodást követel meg a stratégia-tervezésben Szociológiai környezet A szocializáció eredményességét megítélésünk szerint jelentősen befolyásolja a tanulónak az iskolához való viszonya, ezért fontosnak véljük, hogy az iskola törekedjen ennek megismerésére, okai feltárására és az iskola, a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítására. Bár természetesen ezt számos iskolán kívüli tényező is befolyásolhatja, a helyzet, a tények ismerete magától értetődően fontosnak mondható. Az itt említett okok miatt tartjuk szükségesnek, hogy az intézmény az iskolai szocializáció eredményességének értékelése során vizsgálja azt, hogy a tanulók mennyire szeretnek iskolába járni. Jellemző mutatók közé sorolhatjuk a deviáns viselkedés gyakoriságát, a tanulói hiányzás mértékét és az elmaradt tanítási órák számát. A szociális környezet feltárásához fontosnak tartjuk a szociális értékek és eszmék változási tendenciáinak ismeretét, a családok életstílusának a feltárását és a tanulással és az iskolával kapcsolatos attitűdök, illetve attitűdváltozások megismerését. Tanulóink számos településről, ennek megfelelően igen sok középiskolából különböző színvonalú és értékű tudással érkeztek hozzánk. A családból hozott erkölcsi és etikai szint is teljesen eltérő. Emiatt iskolánk a felzárkóztató tevékenységével mérsékeli az esélykülönbséget. A program végrehajtásával a szükséges helyeken pótolja a műveltségi, kulturális és mentális hátrányokat. Döntően hat a pedagógiai környezet a tanári módszerek elsajátítására Gazdasági környezet Iskolánk piacképes szakmákat oktat, ha egy szakma iránt a kereslet csökken, gyorsan és hatékonyan tudunk váltani, mely a fenntartó rugalmasságának köszönhető, a helyi politikai és oktatáspolitikai szempontoknak megfelelően. Az intézményfenntartó oktatási költségvetésében prioritást élvez iskolánk. Szakképzési partnereink támogatása is jelentősen hozzájárulnak a stabil gazdasági környezet magtartásához.

13 Munkaerő-piaci környezet A felvett tanulók hozott tudása kielégítő. Hidat képezünk a középiskola és a felsőoktatás között, hiszen tanulóink többsége tovább tanul. A tanulók tanulási képességeinek fejlesztésével az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Szaktanáraink korunk kihívásának megfelelően folyamatosan továbbképzik magukat Jelenleg is többen tanulnak egyetemen, másoddiplomás képzéseken, szakmai- nyelvi kurzusokon. Dolgoznak iskolánkban tanárok, akik a tudományos munkában is részt vesznek, felsőoktatási intézményekben is tanítanak, könyvek megjelentetésével vagy tananyagfejlesztéssel foglakoznak. A Szakképzési törvény igen fontos szerepet ad a kamaráknak a szakoktatásban. Ennek szellemében a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával jól működő kapcsolatunk van. Kapcsolatban állunk a megye nagyobb idegenforgalmi és kereskedelmi cégeivel, szakmai együttműködési megállapodásunk van több szállodával, utazási irodával. Ez konkrét szakmai segítséget, tapasztalatszerzést jelent tanárainknak, a tanulóknak pedig szakmai i lehetőséget Az iskola tanulói közössége Szülői háttér A tanulók magatartása a társadalomban, a családban lévő feszültségek hatását erősen magán viseli. A tanulók életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket időben fel kell tárni. Nagyon fontos a családdal való kapcsolattartás, a problémák megbeszélése, lehetőség szerinti közös orvoslása. A Diákönkormányzat látja el alapvetően a felnőttkorú tanulók érdekvédelmét, de a szülőkkel való kapcsolattartás igény szerint nem kizárható. Felnőtt korú tanulóink számára a diákszövetkezeteken keresztül esti, hétvégi munkalehetőséget biztosítunk Lakóhely szerinti megoszlás Iskolánk országos beiskolázású, az ország minden megyéjéből fogadunk tanulókat érettségi utáni szakképzési évfolyamainkra. Fejér megye területéről jönnek a legtöbben, 30 % a szomszédos Somogy, Komárom- Esztergom és Tolna megyékből %, míg a többi 15 megye 10% alatt marad az iskolai tanulói létszám megoszlási arányában. A főváros ritkán képviselteti magát 1-1 fővel Tanulási attitűd, továbbtanulási szándék Kizárólag felnőtt korú tanulók szakképzésével foglalkozunk, tantestületünknek főiskolai és egyetemi oktatók is tagjai. Küldetésünk része, hogy hidat képezzünk a középfokú képzés és a főiskolai, egyetemi képzés közé. Végzett hallgatóink többsége főiskolán folytatja tovább tanulmányait. Egyidejűleg adunk korszerű szakmát, szakmai anyaggal növelt nyelvvizsgát és főiskolai előkészítést Diákönkormányzat Iskolánkban diákbizottság működik, tevékenységét diákönkormányzatot patronáló tanárok segítik.(mennyiben ezt a diákok igénylik)

14 A diákjog érvényesítésére az iskolavezetés, a tantestület nagy figyelmet fordít. Az oktatási intézmények működését meghatározó rendelet szellemében minden évben megtartjuk a diákközgyűlést. A diákgyűlések hangulata jó, tanulóink ezeken a fórumokon elismeréssel szólnak az iskolavezetés, a tantestület diákjogokat érvényesítő erőfeszítésiről Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Az intézmény fenntartója a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Elengedhetetlenül fontos tehát a kapcsolattartás, melynek legfontosabb eleme az információcsere: szóbeli, írásbeli tájékozódás, adatszolgáltatás az iskola részéről illetve a személyes képviselet a fenntartói részről a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai rendezvényeken Kapcsolat más intézményekkel A középiskola további kapcsolatot tart fenn a volt anyaiskolákkal, hiszen utánpótlás innen érkezik, megnyilvánulhat ez a rendezvényeken, ünnepségek közös lebonyolításában, de más területeken is. Közvetett partnereink a Magyar Pedagógiai Intézet, a Nevelési Tanácsadó, az intézménnyel kapcsolatban álló egyházak és a sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok Kapcsolat a szülőkkel Az együttműködés során a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével kell eljárni. Minden tekintetben, de különösen egyedi esetekben figyelembe kell venni, hogy felnőtt korú tanuló ügyéről van szó. A több tárgyból bukott vagy jelentős számú hiányzást elért tanuló szüleivel személyes megbeszélést kezdeményezünk. Az iskolai és kollégiumi szülőértekezleteken tájékoztatjuk a szülőket az együttműködési lehetőségekről.

15 1. 6. Küldetésnyilatkozat Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedés mintákat követő tanulókat nevelni. Fel kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat. Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Akik önismeretük révén el tudják dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni. Hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra- és újra kezdeni. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Tanulóinknak csak egy-két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információáradat. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése. Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljuttatni. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.

16 Célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel et szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig. Az iskolai és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása, továbbvitele fontos feladatunk ebben az értékvesztett világban. Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket bűn eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat. Tovább kell vinni, ápolni a családi tradíciókat, felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a munka szeretetét, tiszteletét. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése; egy nyitott, demokratikusan működő iskolai világ kialakítása. Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó tanulóközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására. Az intézmény alapfeladatának a szilárd szakmai alap elsajátíttatását tekinti. Célunk olyan művelt fiatalok kibocsátása, akik megfelelnek a kor követelményeinek. Továbbtanulásra, önképzésre, továbbképzésre és átképzésre alkalmasak, vállalkozói környezetben is megállják helyüket 1. A nevelés-oktatás alapelvei II. Nevelési Program A nevelési- oktatási alapelveink olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés- oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és a nevelési- oktatási tapasztalatainkra alapozódva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymutatóul szolgálnak pedagógusainknak és iskolánknak a nevelés- oktatás komplex folyamatában. Komplexitás elve a biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés-oktatás során. Egyenrangúság elve a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés- oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem alanya. A pedagógus vezető szerepe az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. A különböző közösségekhez tartozás elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás

17 az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A tapasztalatszerzés elve lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A külső hatások elve mindazon tapasztalatokra, információkra, re történő támaszkodás, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. A bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A nevelés ellentmondásosságának elve a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata; a közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. A motiváció elve a tanulók érdeklődésének felkeltése. A koncentráció elve adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. A szemléletesség elve a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Az aktivizálás elve a tanulói aktivitás kiváltása. A visszajelzés elve folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk akadályairól. 2. Az iskola cél- és feladatrendszere; teljesítési kritériumok Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Az iskola célja a személyiségfejlesztés, maga az iskolai munka a személyiség szervezett, tervszerű fejlesztése. A hagyományos tantervek alapvetően az elsajátítandó ből, értékekből indultak ki, azt feltételezve, hogy a tengernyi ismeretből kiválasztott tananyag elsajátítása az általános célként megfogalmazott személyiség kialakulását eredményezi. Ez a megközelítés mára tarthatatlanná vált, mert a gyorsan növekvő ismerettömegből (az információmennyiség a világon hétévente megkétszereződik) elsődlegesen a tudomány, a tapasztalat logikája szerint történő kiválasztás nem feltétlenül van összhangban a nevelési célokkal. Ennek tudatában vált ismét hangsúlyossá a nevelés kérdése. A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja tehát az értelem kiművelése mellett a tanuló önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Tapasztalataink szerint az iskola összetett, bonyolult hatásrendszerében az egyes tevékenységformák személyiségfejlesztő hatása csak fokozatosan, több éves munkával tárható fel. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek értelmezése, elemzése és strukturált leírása ezért csak megkezdődhet. A pszichológiában számos személyiségelmélet létezik, döntő többségük foglalkozik a személyiség fejlődésének mibenlétével. Emellett a specifikus pedagógiák, a vallások, a világnézetek, a legkülönbözőbb eszmerendszerek emberképe, embereszménye, azaz az

18 emberről, a személyiségről vallott felfogása is nagyon sokféle. A személyiség egy lehetséges, egyszerűbb meghatározása: külső hatásokra kialakult belső feltételeknek és öröklött diszpozícióknak (adottságok, lehetőségek) az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri, megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. A nevelés, a pedagógia alapfunkciója a személyiségfejlődést segíti. A személyiségfejlődés segítésében kiemelt szerepe van: - a (tanult) motívumok kialakításának, mert a motívumok segítik az embert döntései meghozatalában; A motívumok a cselekvésre késztető belső tényezők. Vannak öröklött, és vannak tanult motívumok. A köznyelv és a szakirodalom nagyon sokfajta motívumot különböztet meg: biológiai szükségletek, öröklött viselkedési hajlamok, vágyak, attitűdök, meggyőződések, előítéletek, hitek, erkölcsi normák, eszmék stb. - a képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének eredményessége. A kivitelezés eredményességét a szokások, a magatartási minták, az és a készségek segítik. A szokások összetett, tanult komponensek, amelyek a viselkedés teljes folyamatát szabályozzák. A minták mások viselkedésének, magatartásának tervrajzai a megfelelő viselkedés megvalósításához. Az pszichikus komponensek, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az újszerű, bonyolult helyzeteket előzetesen gondolati szinten oldjuk meg. A készségek tanult pszichikus komponensek, amelyek a viselkedés kivitelezésében működnek közre, a viselkedés technikai elemei. A készségek gyakoroltatással is fejleszthetők, ellentétben a szokásokkal és a mintákkal, amelyek elsajátításához tényleges vagy szimulált helyzetek szükségesek Az értelem fejlesztése Az értelem kiművelése az iskola fontos feladata. Középpontjában az információfeldolgozás (az információk vétele, kódolása, átalakítása, létrehozása, közlése, tárolása) áll. Az értelem kiművelésének két alapvető feladata emelhető ki: a tanulási motívumrendszer és az értelmi képességek rendszere, kialakulásának segítése. Az értelem fejlesztését nem lehet leszűkíteni csak ismeretközvetítésre vagy csak képességfejlesztésre, továbbá szervesen illeszkednie kell a szociális és a személyes fejlesztéshez is Tanulási motívumok fejlesztése A megismerési vágy felkeltése, a megismerési vágy alapját jelentő öröklött természetes kíváncsiság táplálása a feladatunk. Ez az öröklött motivációs alapja például az analízisnek, a szintézisnek, a rendszerezésnek. Ez csak úgy működhet, ha az iskola változatos, gazdag fejlesztő programot kínál, hogy minden tanuló megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő lehetőségeket is. Az érdeklődés (mint tanult

19 motívum) pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését szolgáló, örömet adó aktivitás lehetőségének biztosítása a feladatunk. A felfedezési vágy felkeltésére alkalmas a felfedeztető tanulás, a problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata. Ez a folyamat alkalmas arra, hogy választ kapjanak az örökös miért -ekre; az önálló újraértelmezésre. A nevelés, az oktatás, az iskola alapfunkciójából eredően teljesítményorientált tevékenység. Ezért a tanulóinkban ki kell alakítani a szélsőségmentes, optimális teljesítményvágyat. Ezt előmozdítja, ha az iskolánk következetesen, reálisan értékeli a tanulói teljesítményt, és ha a tanulók önértékelésében is segíti elkerülni a beskatulyázás veszélyét. A tanulás értelmének megmutatása komoly feladat. Tapasztalnia kell a tanulónak, hogy a tanulásnak, a tudás megszerzésének i értéke van; a továbbtanulási szándék, az önfejlesztés igényének kialakítása is tanulási motívumként működik. Ehhez szükséges, hogy legalábbis hosszabb távon a tanuló meg is tapasztalhassa a tudás i hasznát, érzékelje saját változását, fejlődését Értelmi képességek fejlesztése A megismerés teljes folyamata az információk célirányos megszerzésével indul; de több, a megismerést lehetővé tevő különböző képesség vehető számba. Ilyen a megfigyelés; az átkódolás; az értelmezés; az indoklás, a bizonyítás; az értékelés, megfigyelések bevezetése stb. A kódolás egyik formája az (írásbeli) instrukciók cselekvéssé fordítása, de kódolás a szöveges feladatok matematikai nyelvre történő fordítása is. A kódolás képessége nélkül a megismerési folyamat elakad. Az értelmezési képesség fejlesztésére a természettudományos tárgyak nagyon sok lehetőséget kínálnak (egyszerű természeti rendszerek viselkedésének, működésének vizsgálata stb.). A megismerés során a kísérletezés, az elemzés, az érvelés képességének elsajátíttatásában is felelőssége van iskolánknak. A kognitív kommunikáció alapvető funkciója a kivitelező tevékenység és a megismerés, a gondolkodás, a tanulás szolgálata. Az ábraolvasás és az ábrázolás képességének fejlesztése valamennyi tantárgy feladata sokféle szemléltető ábra, modell használatával, vázlatok készítésével. A gondolkodás bonyolult képességrendszer. A legfontosabbnak ítélhető gondolkodási képességek a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás. Minden tantárgynak és tanórán kívüli tevékenységnek van feladata, felelőssége abban, hogy az adott tartalmakkal gyakorolják a tanulók a több szempontú viszonyítást, a szelektálást, a keresést, a szortírozást. A problémamegoldó gondolkodást a felfedező tanulás, a felfedeztető oktatás fejleszti. A tanulási képesség fejlesztése a kognitív képességek fejlesztésével, a tanulási módok optimalizálásával valósulhat meg. A kognitív képességek alakítása mellett iskolánk feladata, hogy rendszeresen használtassa az alapvető tanulási módokat: tapasztalati és értelmező tanulást, önálló és szociális tanulást. Ez a ban a cselekedtető tanulás-tanítás, a szemléletes/szemléltető tanulástanítás, az értelmező tanítás-tanulás módszerének gyakori (de nem kizárólagos) alkalmazását jelenti. Az önálló tanulás mellett helyet kell kapnia a szociális

20 tanulásnak, amikor a tanulók egymástól tanulnak: egymást utánozzák, meghallgatják mások véleményét, együttműködnek, vitatkoznak, versengenek stb Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés A tanulók különböző kisközösségekben élnek, tagjai lehetnek például etnikai csoportnak, nemzetiségnek, egyúttal tagjai a magyar nemzetnek; személyes kapcsolataik át- meg átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket, szükséges fejleszteni képességeiket, szociális motívumaikat A szociális értékrend fejlesztése (szociális motívumok) A segítő életmódra nevelés, a szociális fejlesztés során feltétlen szólni kell a döntéseket befolyásoló szociális értékrendről. A személyiségfejlődés alapvető jellemzője az egyéni értékrend mint motívumrendszer, amely meghatározó szerepet játszik a személyiség működésének és viselkedésének szabályozásában. A személyiségfejlődés legfontosabb tétele a pozitív egyéni értékrend kialakulása, pozitív irányú változása, megszilárdulása. A pozitív szociális értékrend alapja a proszocialitás (a másik fél érdekeit figyelembe vevő, az önérdek és a másik fél érdekeinek kölcsönös, arányos érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartás), magja a másik ember, a másik csoport, a másik társadalom, az emberi faj létérdekeit figyelembe vevő, szükség szerint szolgáló, segítő magatartás, cselekvés Szociális képességek fejlesztése Szociális kommunikációs képesség azaz a kommunikáló felek aktivitásának (érzelmi állapotának, magatartásának, viselkedésének) aktuális befolyásolási képessége. Iskolánk a tevékenységek és feladatok társas, csoportos helyzetbe hozásával segíti a szociális kommunikáció erősödését. Kötődés képessége az emberek szociális életminőségét, szociális viselkedését és a személyiség szociális fejlődését a kötődés, a kötődési háló (az adott ember összes kötődésének) gazdagsága, ereje és minősége, a kötődési képesség fejlettsége lényegesen befolyásolja. Iskolánk feladata a tanítványok kötődési hálójának megismerése, s ezen ismeret birtokában segítség nyújtása azoknak a tanulóknak, akiknek kötődési hálója szegényes. Segítségnyújtás ahhoz, hogy e tanulók képesek legyenek új kapcsolatok kiépítésére, kapcsolatrendszerük gazdagítására. Csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség közösségi nevelés területein iskolánk gazdag tevékenységrendszerrel bír, amelyek segítségével fejleszthetők a tanulói képességek. Nemzeti ünnepek életkorhoz illeszkedő megünneplése; kooperatív tanulási technikák alkalmazása; csoportmunka alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban; különböző tanulói szerepek az osztályban. A közösségi nevelés területén kiemelt szerepe van a kisközösségeknek, különböző csoportoknak: sportkörök, amatőr művészeti csoportok, szakkörök stb. Érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a vezetés, a versengés képességének fejlesztése. Az érdekérvényesítést négyfajta alapérdek (közérdek, közös érdek, eltérő érdek és érdekütközés) szabályozza, aminek négyféle

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet Zrínyi Ilona Gyermekszervezet DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016 2017 Apagy, 2016. augusztus 29. Készítette: Siposné Balogh Anna DÖK patronáló tanár A diákönkormányzat munkaterve A Zrínyi Ilona gyermekszervezet

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben