Az önkormányzattal közvetlen. esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzattal közvetlen. esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség"

Átírás

1 I./H. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE É A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE -BEVEZETŐ-

2 Az önkormányzattal közvetlen információáramlásban lévő intézmények Somogyvár esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség

3 Speciális helyzetű ű a körjegyzőség, ő hiszen az tulajdonképpen ők maguk. Van egy intézet, amely már nem a hivatalhoz, hanem a megyéhez tartozik. Nem közvetlen és szoros a kapcsolat vele. Csak a közigazgatás vagy az önkormányzatiság kis területeinél kerülnek kapcsolatba vele. Nehéz itt összehozni egy-egy rendezvényt úgy, hogy ők jól szerepeljenek.

4 A kapcsolattartás eszköze főleg a telefon, illetve a személyes kapcsolattartás. A polgármesteri hivatal dolgozói általában ott helyben ebédelnek. Néha akadozik az információáramlás, ami főleg személyes konfliktusoknak tudható be (önkormányzati szinten: leginkább helyi rendezvényekkel kapcsolatban vannak konfliktusos helyzetek).

5 Előfordul szabálysértés az említett intézetben (lopás). Sok kállami gondozott gyermek gyámja helyi pedagógus, ezért a feljelentés a polgármesteri hivatalhoz érkezik k be. Ilyenkor természetesen fel kell velük venni a kapcsolatot és a lehető legmegnyugtatóbban elrendezni az ügyet. Mivel nem először volt már ilyen, megvannak erre a v v y, gv tudatos csatornák.

6 Körjegyzőség: ő magukról beszélnek, mert nehéz szétválasztani. Egy épület az önkormányzattal, a polgármesteri hivatallal, és nem lehet a munkát sem szétválasztani, pont ebből lesznek a problémák túl sok feladat. Itt annyira szoros a kapcsolat, hogy nem lehet információáramlás hiányáról beszélni, sőt néha túl sok is.

7 Általános iskola: kiélezi a helyzetét a normatívaelvonás, nem egyszerű a szituáció. Az önkormányzat egyre nehezebben tudja pótolni a hiányzó összegeket. Valami módszert kell találni az ellenőrzésre, mert van, amit házon belül meg lehetne oldani, de rögtön a hivatalba rohan az adott illetékes. Az is előfordul, hogy be kellene jönnie, de nem jön. Ez kényes terület, sok az elégedetlen megjegyzés.

8 Az iskolával néha nehéz a kapcsolattartás. Itt a kommunikáció nem az igazi (személyes konfliktusok miatt). Már évek óta probléma az információáramlás hiánya, ami konfliktusokat szülhet, illetve a dolgozók számára á is nagy energiafelhasználás és emberpróbáló, amikor a munkatársak k próbálják helyrehozni h a kommunikációt. A forrás alacsonysága is rontja a morált és a kapcsolatot.

9 Elsősorban mindig a polgármesteri hivatal munkatársainak a feladata az, hogy kezdeményezzék a kapcsolatfelvételt és fenntartsák a kommunikációt, még akkor is, ha az adott intézmény személyes ellenségeskedésből sk vagy egyéb okból kifolyólag akadályokat gördít a dolog ellen. Ez pluszmunka a hivatal számára, jobb lenne, ha kiépített, biztos csatornák lennének.

10 Az információáramlás ióá gyakran teljesen ad hoc alapú, nincs kiépített útja, sztenderd, robusztus eszközei. Amíg ezek nem épülnek ki, addig teljesen nyilvánvaló, hogy mindennaposak lesznek a konfliktusok, amíg hagyják, hogy a személyes ellentét bomlassza a rendet, addig nagyon nehéz lesz rendet tenni és sikeresen együttműködni.

11 Fő törekvésnek a szinergikus működésnek kell lenni, azaz személyességet a kommunikációba csak akkor szabad bevinni, i ha az az együttműködés érdekét szolgálja. Tudatosítani kell a munkatársakban, hogy a vitáik, illetve a kommunikáció negligálása gg nem csak a másik szervezet számára rossz, hanem magukat is kellemetlen helyzetbe hozzák vele, ha nem is azonnal, de hosszú távon biztosan.

12 I./H. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE É A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE

13 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész Célok meghatározása Helyzetelemzés Következtetések II. Tanácsadó rész Stratégiai tanácsok Taktikai tanácsok Informatikai megoldások

14 1. E Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

15 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1. Az önkormányzatok kiadásai az államháztartás 25-26%-át foglalják le. 2. Ebből legnagyobb mértékben az önkormányzatok működési költségeit finanszírozzák, amely intézményekből hozzávetőleg 13ezer található a szektorban 3. Az Állami Számvevőszék a következő kijelentést tette: 4. A helyi gazdálkodási feszültségek fokozódásában szerepet játszott a feladatellátás módjának önkormányzatok általi gazdaságtalan szervezése is.

16 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 5. A tárgyalt szféra jelentőségét az is mutatja, hogy az önkormányzati munkáját a lkaosság főként a intézményi működés alapján ítéli meg. 6. Tehát érdemes itt felülbírálni a meglévő szervezeti kereteket, ugyanis a szolgáltatások színvonalában látványos eredmények érhetők el, valamint anyagi szempontból jelentős megtakarításokat eredményezhet.

17 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 7. Az önkormányzatok és intézményeik közti viszony tényleges megértéséhez nem lehet csupán a köztük lévő információáramlást megvizsgálni, hanem az intézmények, polgármesteri hivatalok és az önkormányzatok háromszögében megmutatkozó viszonyrendszer egésze áttekintést igényel. 8. A bürokratikus terhek óriási mértéke az intézményekre hárul. A valódi fld feladat az, hogy az önkormányzatok k ne növeljék ezeket a terheket, hanem segítsenek megfeleni..

18 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 9. Az eredményes, magas színvonalú és költséghatékony szolgáltatást és feladatellátást célul kitűző reformok az intézményi szektorból származó információkra támaszkodva vihetők végig. 10. Egyrészt kényszer mindez, mivel a helyi közszolgáltatásokat igénybevevők elvárási szintje folyamatosan emelkedik, másrészt kihívás, hiszen mindezt egy csökkenő központi finanszírozási háttérrel kell teljesíteni.

19 1.1.2 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Milyen feladatok kapcsán lépnek egymással érintkezésbe az önkormányzat, a hivatal és a felügyelt intézmény, és ezt milyen csatornákon keresztül teszik? 2. Hogyan lh lehetne mindezt racionalizálni? i? 3. Fejleszteni a javaslattétel kultúráját, avagy: Hogyan lehetne jobban figyelembe venni az intézményi jelzéseket? 4. Milyen informatikai megoldásokat ismerünk, amelyekkel korszerűsíteni lehetne a kapcsolattartást?

20 1. E Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

21 1.2. HELYZETELEMZÉS Intézményeivel kapcsolatban az önkormányzatnak irányítási, felügyeleti és ellenőrzési jogkörei vannak. A részben önálló intézmények és a hivatal között az együttműködés területei a következő területeken valósulnak meg: Megtervezni az éves költségvetést Módosítani az éves költségvetési előirányzatokat Előirányzatok felhasználása, kötelezettség vállalás, utalványozás Karbantartási, felújítási tevékenységet ellátni Munkaügyi nyilvántartást vezetni és kezelni

22 1.2. HELYZETELEMZÉS Pénzügyek kezelése Szabályozás, szabályzatkészítés Könyvvezetés Analitikus nyilvántartások Selejtezés-leltározás Slj é llá á Beszámoló-készítés Egyéb adatok szolgáltatása Adóbevallás elkészítése

23 1.2. HELYZETELEMZÉS A hivatallal való viszony nagyobb mértékben a pénzügyi területekre koncentrálódik. Napi szintű kapcsolat figyelhető meg továbbá a szakmai kérdésekben is: a polgármesterrel, a jegyzővel, az adott szakterület hivatali vezetőivel és ügyintézőivel. Szükség szerint hívják össze az intézmények vezetői a különböző aktuális témák kapcsán. A hatékonyság és az eredményesség méréséből hiányzik a szisztematikusság.

24 1.2. HELYZETELEMZÉS Az intézményeket használatba vevők elégedettségét sem szisztematikus méréssekkel ellenőrzik. A gyakori problémák egyik forrása az, hogy a nem önálló intézményeknek előbb el kell számolniuk a korábban felvett összeggel, és csak azután vehetnek fel akár csak 50 ezer forintot is. Aktuális pénzügyi helyzetükről nem up-to-date információkkal rendelkeznek, pedig hasznos lenne, ha tisztában lennének a bérek és az élelmezési keretek pontos állásával.

25 1.2. HELYZETELEMZÉS Feladat még a körjegyzőséget valódi körjegyzőséggé fejleszteni, ugyanis a két hivatal működésében még felfedezhetők párhuzamosságok. Segítséget jelenthetne, ha rendszeresn tartanának közös értekezleteket A feladatok és a határidők nem arányosak Olyan dokumentumokat is kérnek, akár többször is, amelyekkel már rendelkezik a hivatal.

26 1.2. HELYZETELEMZÉS A kapcsolattartásmódjai: papír alapú levelezés faxüzenet telefonhívás kézbesítővel küldött üzenet személyes találkozás Mivel a település kicsi, az egyes telephelyek, irodák közti távolság sem nagy, gyakori a személyes találkozás

27 1.2. HELYZETELEMZÉS A számlák hordása az adminisztrátorok feladata a Magyar Közlöny netes változatából rá vonatkozó részt mindenki megkapja a hivatal jóvoltából Telefon A flotta mobil csomag használata, amit a hivatali és intézményi vezetők, valamint a meghatározó beosztásban dolgozók kapnak, könnyebbé teszi a kommunikációt

28 1.2. HELYZETELEMZÉS A képviselő-testülettel és a bizottságokkal megvalósuló kapcsolata az intézményeknek Költségvetés megtervezése és elfogadása Részt venni atestületi és bizottsági i üléseken Kapcsolatot tartani a polgármesterrel Kapcsolatot tartani a képviselőkkel Beszámoló tartása a testület előtt Beszámoló tartása a bizottság előtt

29 1.2. HELYZETELEMZÉS Több pedagógus g található a testületben, valamint a bizottságokban is több külsős tag intézményi alkalmazott Csak abban az esetben hívják meg az intézményvezetőket é testületi é/ és/vagy bizottsági i ülésekre, ha a napirendi pontok egyike rájuk vonatkozik Az előterjesztéseket nem rendszeresen kapják meg

30 1.2. HELYZETELEMZÉS Milyen utat tesz meg egy, az intézményektől érkező javaslat? Ezt az utat afelvetéstípusadöntiel Attól függően, milyen szintű intézkedést igényel ügyintézői irodavezetői (osztályvezetői) bizottsági képviselő-testületi

31 1.2. HELYZETELEMZÉS Ez utóbbi feltétele az írásbeli előterjesztés A pénzügyi irodavezetővel kell az előterjesztés anyagi aspektusait megbeszélni- így ő kulcsfontosságú személy A szakmai szempontú megítélés végett az irodavezetők A szakmai szempontú megítélés végett az irodavezetők elé viszik az ügyeket

32 Nem formális utak: 1.2. HELYZETELEMZÉS Az intézményvezetők lobbit folytatnak a polgármesternél, alpolgármesternél, irodavezetőknél és képviselőknél A hivatali apparátus szempontjából előremutatóbb lenne, ha először szakmai véleményezés történne, csak azután kerülne sor a politikai szféra állásfoglalására

33 Belső ellenőrzés 1.2. HELYZETELEMZÉS Létezik ütemterv belső ellenőrzésre A munkaterv alapján nagyjából háromévente egyszer kerül sor az intézményekre

34 1.2. HELYZETELEMZÉS Jelenlegi informatikai helyzet A hivatalon belüli gépek egy hálózat részei Az információkat net-könyvtárakban archiválják, és különböző hozzáférési szinteket adnak meg Minden intézménynél van számítógép gp és internetkapcsolat, de sok helyütt már elavult a géppark. Többféle szoftver áll a hivatali alkalmazottak rendelkezésére.

35 Új szerver kellene 1.2. HELYZETELEMZÉS Túl magas nyomtatási költség figyelhető meg sok intézménynél Mindenhol telepített a MÁK IMI rendszere Hiányzik, hogy minden intézménynek saját honlapja legyen Sok dolgozó nem használja a városi végződést, annak ellenére sem, hogy van külön mail-szerver Háló tb kll köt i i té é k t é Hálózatba kellene kötni az egyes intézményeket és a hivatalt.

36 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az intézményvezetők adatszolgáltatási és bürokratikus teendők túlzottan lekötik, kevés idejük marad a szakmai feladatokra. 2. Az ilyen teendők nagy részét jogszabályok írják elő. 3. Egy mai intézményvezető hozzáértése széleskörű kell hogy legyen: a jogtól a pénzügyekig, a munkaügyektől, a tervezésig terjedjen. 4. Az intézményvezetők túl sok kérdésben kérik ki a hivatal véleményét, mintha átengednék az apró ügyekben is a döntést.

37 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Az önállóan gazdálkodó intézmények autonómiája is csupán látszatnak tűnikű ennek fényében. éb Jellemzően semmilyen pénzügyi vonzattal járó új ötlet nem vethető fel év közben. Mindent a szűkös költségvetés határoz meg. Egy éven át már csak ennek a szigorú végrehajtása folyik. Az év közbeni ikezdeményezések ékemiatt egyre ritkulnak. k

38 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A figyelem elterelődik a gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági vizsgálatokról. Hiányzik a szolgáltatások igénybevevőinek monitorozása is. A szabályozás á szerint a blő belső ellenőrzés ő dolga, hogy ( )a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálja. Elmondható azonban, hogy a felsoroltak közül az utólsó két tételre már nem jut kapacitás, így kérdéses, elvárható-e, hogy stratégiai problémákat fedjen fel.

39 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Mivel az intézmények é és a hivatal nem egy hálózaton működik, sok informatikai lehetőség marad kihasználatlanul. Az önkormányzati szektorban világosan kirajzolódik egy jelentős intézménycsoport képe, melyet a passzivitás, a sodródás, a puszta túlélő alkalmazkodás jellemez. A jelenség mögött meghúzódó alapvető ok: az önkormányzati intézményfenntartás szakmai-értékelő oldalának krónikus gyengesége. (Setényi János: Az önkormányzat szerepe az intézményi é i kd kudarc elhárításában)

40 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Annak ellenére, hogy a következőkben idézett kijelentést az Állami Számvevőszék a szociális szférára vonatkoztatta, elmondhatók a benne foglaltak l az intézmények összességére is: A szociális ellátórendszer és ezen belül az intézményi ellátások fejlesztési irányait magában foglaló hosszú távú koncepció, azt megalapozó hatástanulmány nem készülnek. Nincs információ, felmérés, számítás arra vonatkozóan, hogy mi lenne az ellátások kívánatos szintje, és ez milyen eszközökkel, intézkedésekkel forrásokkal valósítható meg.

41 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Nem készülnek számítások az ellátottság különböző szintjeinek eléréséhez szükséges anyagi erőforrásokra, azok elérésének alternatíváira.

42 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

43 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Stratégiai javaslatok 1. A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. John MaynardKeynes közgazdász 2. Ténylegesen mindne szempontból megfelel a jelenlegi helyzet? 3. Az önkormányzatok többsége úgy gondolja, hogy jelenlegi kapcsolatrendszere és intézményi szerkezete optimális.

44 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 4. Az adminisztrációs terhekben való segítséghez pedig éppen a rendszert kell elsőként átértékelni és átalakítani. 5. Úgy tűnhet, hogy valamennyi intézményük részben önálló kategóriába sorolásával a felügyelet növelése volt a cél. 6. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy az összevonásokkal járó létszámcsökkentés ténylegesen megtakarításokhoz vezetett-e?

45 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Hiszen nem csupán az egyes intézményeknél foglalkozik egy vagy több személy is a pénzügyekkel, hanem a hivatali pénzügyi osztály épp ugyanannyival nőtt. Érdemes lenne megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat feladatokat bízzon civilekre is- ezt eddig nem tette. Felülvizsgálatot érdemel, hogy a meglévő szervezeti forma biztosítja-e a megfelelő működést- ezt pedig az intézményvezetőkkel, az ott dolgozókkal, és külső szakértőkkel zkértőkk kll kell megtenni.

46 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Ha szükséges, új és saját bevételi forrást kellene találni, de mindenképp nagyobb autonómiát és rugalmasabb pénzügyi mozgást igénylenek az intézmények. Mindenképp élni kéne az informatikai opciók teljes skálájával, hiszen a gyorsabb és egyszerűbb adatáramlás hivatal és felügyelt intézmény között ennek függvénye. Az intézményvezetők által javasolt apróbb változtatásokat is hasznos lenne megvalósítani, hiszen ezek akár a jelenlegi keretek közt is javulást eredményezhetnek.

47 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Az önkormányzat működéséről és aktuális ügyeiről valamennyi intézetvezető és meghatározó pozícióban dolgozó személy jól informált kellene legyen, hogy önmagát pozícionálni tudja az egészhez képest. A évi CV. törvényt az önkormányzatok, amelyet az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának

48 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról alkotott az Országgyűlés - ebben ma már nem a lh lehetőségető látják, hanem a terheket. Azonban az indoklás is megmutatja: támogatja a közfeladat-ellátás ellátás különféle formái közötti választást kll i k l i k i meg kell szüntetni a költségvetési szervek szervezetijogi uniformizáltságát, és megfelelő szervezeti formaválasztékot kell nyújtani a gyakorlat számára

49 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK mára az is nyilvánvalóvá ló á vált, hogy a költségvetési é szerveknél általában nem célszerű megtiltani a gazdálkodó szervezet alapítását, vagy az abban való részesedésszerzést, hiszen feladataik egy részénél, vagy azt folytató, támogató funkcióknál ez lehet az optimális ellátási mód A versenyszférához legközelebb álló vállalkozó közintézeti típus megalkotásának jelentősége éppen abban áll, hogy a magyar jogrendszerből mindeddig hiányzó kompromisszum születik atekintetben, hogy

50 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK e szervek képesek legyenek a piaci koordináció, piaci mechanizmusok, módszerek khasznos elemeivel lélni, a piacon a lehető legteljesebb értékű részvevőként működni, ugyanakkor a közpénz védelme a költségvetési té szervekre érvényes szabályokkal továbbra is biztosítva legyen. Ezek a törvényadta lhtő lehetőségek kmegfontolásra méltók!

51 2. Tanácsadó rész 2.2 Taktikai tanácsok

52 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Tanácsoljuk, hogy az önkormányzat végeztesse el azokat a vizsgálatokat, amelyek a 2008 CV. törvényben megemlítésre kerülnek: a) a hatásvizsgálatot alapul véve áttekinti és bemutatja, mégpedig a döntéshozatalhoz megfelelő módon a közfeladat-ellátás irénti igény létezését, valamint annak más megoldási és szervezeti módokkal szembeni előnyét.

53 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK b) az a) pontban szereplő tételeken belül átgondolja a szervezeti célszerűséget: a működés és a gazdálkodás formájának harmóniáját a tevékenység jellegével és a forrásstruktúrával, c)) az a) pontban foglaltakon belül diagnosztizálja aszerv közfeladatainak elvégzésére alkalmas államháztartáson belüli vagy kívüli szervezetek vagy személyek közötti versenyhelyzetet, és annak előre látható következményeit a gazdaságos, hatékony, eredményes, valamint megfelelő garanciákkal rendelkező közfeladat-ellátásra,

54 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK d) érvényesíti az alábbi követelményeket: a szakmai, mennyiségi, minőségi szempontúakat, valamint a szerv egészére és szervezeti egységeire vonatkozó méretgazdaságossági elvárásokat, továbbá a működés és gazdálkodás gazdaságosságára, g g hatékonyságára vonatkozókat.

55 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Ajánlott, hogy az intézményi költségvetésbe kalkuláljanak olyan összegeket, amelyek az év közben támadt ötletekre lennének szánva, ezzel is motiválva az intézményeket, hogy az év során jó ötletekkel álljanak elő. Praktikus lenne, ha a pályázatírói erőforrásokat bővítenék, és annak munkáját az intézmények is használhatnák. Néhány településen már meghonosodott a gyakorlatban, hogy a havi bizottsági ülések zárópontjaként meghallgatják az intézményvezetők beszámolóját, amelyben az aktuális ügyekről ad számot.

56 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Ajánlott, hogy az intézményi költségvetésbe kalkuláljanak olyan összegeket, amelyek az év közben támadt ötletekre lennének szánva, ezzel is motiválva az intézményeket, hogy az év során jó ötletekkel álljanak elő. Praktikus lenne, ha a pályázatírói erőforrásokat bővítenék, és annak munkáját az intézmények is használhatnák. Néhány településen már meghonosodott a gyakorlatban, hogy a havi bizottsági i ülések zárópontjaként áó jké meghallgatják hll az intézményvezetők beszámolóját, amelyben az aktuális ügyekről ad számot.

57 2. Tanácsadó rész 2.3 Informatikai megoldások

58 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Csak az informatikai fejlesztések révén nyílik lehetőség a helyi önkormányzati feladatok hatékony megoldására. A szolgáltató típusú helyi közigazgatás, önkormányzat megteremtése, té az önkormányzati szervek blő belső működési hatékonyságának fokozása, a költségek optimalizálása megköveteli a feladatok legszélesebb körét átfogó, integrált önkormányzati információs rendszert, valamint a korszerű, megbízható, költség-hatékony infokommunikációs infrastruktúrát.

59 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK elkészíteni egy olyan katalogizált és mindenki számára elérhető adattárat, amelyet egy belső informatikai i hálózaton érhető el, és amely ml folyamatosan bővül és frissül. A dolgozók igényeit szem előtt tartva kellene folyamatosan fejleszteni az Intranetet.

60 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Az intézmények csatlakoztatása a hivatal hálózatához nagy ugrást jl jelentene. Ennek egyik módja az, hogy fizikaiik i összeköttetést biztosítanak, a másik módja az úgynevezett VPN rendszer alkalmazása. Így az intézmények hozzáférnének a hivatali adatbázisokhoz és fordítva. Egy, az intézményekhez is eljutó belső hírlevél kilkíá kialakítása

61 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A hivatali levelezés ne ingyenes levelezőrendszereken keresztül történjen, té ezért egységesíteni kellene azt. Az intézmények ösztönzése olyan saját honlap elkészítésre, ami a városi portálon is megjelenik hasznos és kedvező árú szoftverek vásárlása az intézmények részére is, hogy legalább iktatóprogram legyen mindegyikben.

62 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A hi l é i é é d l ói kö éb i é i A hivatal és az intézmény dolgozói körében isertté tenni azokat az ingyenes programokat, amelyek egyszerűbbé teszik a kommunikációt, de befektetés nélkül használhatók MSN, Messenger, Skype.

mindennapi kommunikációnak, ami azért jó, mert dokumentumok átküldésének.

mindennapi kommunikációnak, ami azért jó, mert dokumentumok átküldésének. I./H. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE -BEVEZETŐ-Ő

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Képviselő-

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Kiegészítés a 19. napirendhez Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági üléseket követően, a november havi könyvelés zárása után érkeztek

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alakulása A korábbi széttagolt és hiányos intézményi hálózat alapjain kellett létrehozni, képlékeny jogszabályi környezetben, a

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére 9509-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben