Az önkormányzattal közvetlen. esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzattal közvetlen. esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség"

Átírás

1 I./H. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE É A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE -BEVEZETŐ-

2 Az önkormányzattal közvetlen információáramlásban lévő intézmények Somogyvár esetében a következők: Általános iskola Óvoda Körjegyzőség

3 Speciális helyzetű ű a körjegyzőség, ő hiszen az tulajdonképpen ők maguk. Van egy intézet, amely már nem a hivatalhoz, hanem a megyéhez tartozik. Nem közvetlen és szoros a kapcsolat vele. Csak a közigazgatás vagy az önkormányzatiság kis területeinél kerülnek kapcsolatba vele. Nehéz itt összehozni egy-egy rendezvényt úgy, hogy ők jól szerepeljenek.

4 A kapcsolattartás eszköze főleg a telefon, illetve a személyes kapcsolattartás. A polgármesteri hivatal dolgozói általában ott helyben ebédelnek. Néha akadozik az információáramlás, ami főleg személyes konfliktusoknak tudható be (önkormányzati szinten: leginkább helyi rendezvényekkel kapcsolatban vannak konfliktusos helyzetek).

5 Előfordul szabálysértés az említett intézetben (lopás). Sok kállami gondozott gyermek gyámja helyi pedagógus, ezért a feljelentés a polgármesteri hivatalhoz érkezik k be. Ilyenkor természetesen fel kell velük venni a kapcsolatot és a lehető legmegnyugtatóbban elrendezni az ügyet. Mivel nem először volt már ilyen, megvannak erre a v v y, gv tudatos csatornák.

6 Körjegyzőség: ő magukról beszélnek, mert nehéz szétválasztani. Egy épület az önkormányzattal, a polgármesteri hivatallal, és nem lehet a munkát sem szétválasztani, pont ebből lesznek a problémák túl sok feladat. Itt annyira szoros a kapcsolat, hogy nem lehet információáramlás hiányáról beszélni, sőt néha túl sok is.

7 Általános iskola: kiélezi a helyzetét a normatívaelvonás, nem egyszerű a szituáció. Az önkormányzat egyre nehezebben tudja pótolni a hiányzó összegeket. Valami módszert kell találni az ellenőrzésre, mert van, amit házon belül meg lehetne oldani, de rögtön a hivatalba rohan az adott illetékes. Az is előfordul, hogy be kellene jönnie, de nem jön. Ez kényes terület, sok az elégedetlen megjegyzés.

8 Az iskolával néha nehéz a kapcsolattartás. Itt a kommunikáció nem az igazi (személyes konfliktusok miatt). Már évek óta probléma az információáramlás hiánya, ami konfliktusokat szülhet, illetve a dolgozók számára á is nagy energiafelhasználás és emberpróbáló, amikor a munkatársak k próbálják helyrehozni h a kommunikációt. A forrás alacsonysága is rontja a morált és a kapcsolatot.

9 Elsősorban mindig a polgármesteri hivatal munkatársainak a feladata az, hogy kezdeményezzék a kapcsolatfelvételt és fenntartsák a kommunikációt, még akkor is, ha az adott intézmény személyes ellenségeskedésből sk vagy egyéb okból kifolyólag akadályokat gördít a dolog ellen. Ez pluszmunka a hivatal számára, jobb lenne, ha kiépített, biztos csatornák lennének.

10 Az információáramlás ióá gyakran teljesen ad hoc alapú, nincs kiépített útja, sztenderd, robusztus eszközei. Amíg ezek nem épülnek ki, addig teljesen nyilvánvaló, hogy mindennaposak lesznek a konfliktusok, amíg hagyják, hogy a személyes ellentét bomlassza a rendet, addig nagyon nehéz lesz rendet tenni és sikeresen együttműködni.

11 Fő törekvésnek a szinergikus működésnek kell lenni, azaz személyességet a kommunikációba csak akkor szabad bevinni, i ha az az együttműködés érdekét szolgálja. Tudatosítani kell a munkatársakban, hogy a vitáik, illetve a kommunikáció negligálása gg nem csak a másik szervezet számára rossz, hanem magukat is kellemetlen helyzetbe hozzák vele, ha nem is azonnal, de hosszú távon biztosan.

12 I./H. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOLYAMATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYEKTŐL ÉRKEZŐ VISSZACSATOLÁS BEÉPÍTÉSE É A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBE

13 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész Célok meghatározása Helyzetelemzés Következtetések II. Tanácsadó rész Stratégiai tanácsok Taktikai tanácsok Informatikai megoldások

14 1. E Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

15 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1. Az önkormányzatok kiadásai az államháztartás 25-26%-át foglalják le. 2. Ebből legnagyobb mértékben az önkormányzatok működési költségeit finanszírozzák, amely intézményekből hozzávetőleg 13ezer található a szektorban 3. Az Állami Számvevőszék a következő kijelentést tette: 4. A helyi gazdálkodási feszültségek fokozódásában szerepet játszott a feladatellátás módjának önkormányzatok általi gazdaságtalan szervezése is.

16 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 5. A tárgyalt szféra jelentőségét az is mutatja, hogy az önkormányzati munkáját a lkaosság főként a intézményi működés alapján ítéli meg. 6. Tehát érdemes itt felülbírálni a meglévő szervezeti kereteket, ugyanis a szolgáltatások színvonalában látványos eredmények érhetők el, valamint anyagi szempontból jelentős megtakarításokat eredményezhet.

17 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 7. Az önkormányzatok és intézményeik közti viszony tényleges megértéséhez nem lehet csupán a köztük lévő információáramlást megvizsgálni, hanem az intézmények, polgármesteri hivatalok és az önkormányzatok háromszögében megmutatkozó viszonyrendszer egésze áttekintést igényel. 8. A bürokratikus terhek óriási mértéke az intézményekre hárul. A valódi fld feladat az, hogy az önkormányzatok k ne növeljék ezeket a terheket, hanem segítsenek megfeleni..

18 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 9. Az eredményes, magas színvonalú és költséghatékony szolgáltatást és feladatellátást célul kitűző reformok az intézményi szektorból származó információkra támaszkodva vihetők végig. 10. Egyrészt kényszer mindez, mivel a helyi közszolgáltatásokat igénybevevők elvárási szintje folyamatosan emelkedik, másrészt kihívás, hiszen mindezt egy csökkenő központi finanszírozási háttérrel kell teljesíteni.

19 1.1.2 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Milyen feladatok kapcsán lépnek egymással érintkezésbe az önkormányzat, a hivatal és a felügyelt intézmény, és ezt milyen csatornákon keresztül teszik? 2. Hogyan lh lehetne mindezt racionalizálni? i? 3. Fejleszteni a javaslattétel kultúráját, avagy: Hogyan lehetne jobban figyelembe venni az intézményi jelzéseket? 4. Milyen informatikai megoldásokat ismerünk, amelyekkel korszerűsíteni lehetne a kapcsolattartást?

20 1. E Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

21 1.2. HELYZETELEMZÉS Intézményeivel kapcsolatban az önkormányzatnak irányítási, felügyeleti és ellenőrzési jogkörei vannak. A részben önálló intézmények és a hivatal között az együttműködés területei a következő területeken valósulnak meg: Megtervezni az éves költségvetést Módosítani az éves költségvetési előirányzatokat Előirányzatok felhasználása, kötelezettség vállalás, utalványozás Karbantartási, felújítási tevékenységet ellátni Munkaügyi nyilvántartást vezetni és kezelni

22 1.2. HELYZETELEMZÉS Pénzügyek kezelése Szabályozás, szabályzatkészítés Könyvvezetés Analitikus nyilvántartások Selejtezés-leltározás Slj é llá á Beszámoló-készítés Egyéb adatok szolgáltatása Adóbevallás elkészítése

23 1.2. HELYZETELEMZÉS A hivatallal való viszony nagyobb mértékben a pénzügyi területekre koncentrálódik. Napi szintű kapcsolat figyelhető meg továbbá a szakmai kérdésekben is: a polgármesterrel, a jegyzővel, az adott szakterület hivatali vezetőivel és ügyintézőivel. Szükség szerint hívják össze az intézmények vezetői a különböző aktuális témák kapcsán. A hatékonyság és az eredményesség méréséből hiányzik a szisztematikusság.

24 1.2. HELYZETELEMZÉS Az intézményeket használatba vevők elégedettségét sem szisztematikus méréssekkel ellenőrzik. A gyakori problémák egyik forrása az, hogy a nem önálló intézményeknek előbb el kell számolniuk a korábban felvett összeggel, és csak azután vehetnek fel akár csak 50 ezer forintot is. Aktuális pénzügyi helyzetükről nem up-to-date információkkal rendelkeznek, pedig hasznos lenne, ha tisztában lennének a bérek és az élelmezési keretek pontos állásával.

25 1.2. HELYZETELEMZÉS Feladat még a körjegyzőséget valódi körjegyzőséggé fejleszteni, ugyanis a két hivatal működésében még felfedezhetők párhuzamosságok. Segítséget jelenthetne, ha rendszeresn tartanának közös értekezleteket A feladatok és a határidők nem arányosak Olyan dokumentumokat is kérnek, akár többször is, amelyekkel már rendelkezik a hivatal.

26 1.2. HELYZETELEMZÉS A kapcsolattartásmódjai: papír alapú levelezés faxüzenet telefonhívás kézbesítővel küldött üzenet személyes találkozás Mivel a település kicsi, az egyes telephelyek, irodák közti távolság sem nagy, gyakori a személyes találkozás

27 1.2. HELYZETELEMZÉS A számlák hordása az adminisztrátorok feladata a Magyar Közlöny netes változatából rá vonatkozó részt mindenki megkapja a hivatal jóvoltából Telefon A flotta mobil csomag használata, amit a hivatali és intézményi vezetők, valamint a meghatározó beosztásban dolgozók kapnak, könnyebbé teszi a kommunikációt

28 1.2. HELYZETELEMZÉS A képviselő-testülettel és a bizottságokkal megvalósuló kapcsolata az intézményeknek Költségvetés megtervezése és elfogadása Részt venni atestületi és bizottsági i üléseken Kapcsolatot tartani a polgármesterrel Kapcsolatot tartani a képviselőkkel Beszámoló tartása a testület előtt Beszámoló tartása a bizottság előtt

29 1.2. HELYZETELEMZÉS Több pedagógus g található a testületben, valamint a bizottságokban is több külsős tag intézményi alkalmazott Csak abban az esetben hívják meg az intézményvezetőket é testületi é/ és/vagy bizottsági i ülésekre, ha a napirendi pontok egyike rájuk vonatkozik Az előterjesztéseket nem rendszeresen kapják meg

30 1.2. HELYZETELEMZÉS Milyen utat tesz meg egy, az intézményektől érkező javaslat? Ezt az utat afelvetéstípusadöntiel Attól függően, milyen szintű intézkedést igényel ügyintézői irodavezetői (osztályvezetői) bizottsági képviselő-testületi

31 1.2. HELYZETELEMZÉS Ez utóbbi feltétele az írásbeli előterjesztés A pénzügyi irodavezetővel kell az előterjesztés anyagi aspektusait megbeszélni- így ő kulcsfontosságú személy A szakmai szempontú megítélés végett az irodavezetők A szakmai szempontú megítélés végett az irodavezetők elé viszik az ügyeket

32 Nem formális utak: 1.2. HELYZETELEMZÉS Az intézményvezetők lobbit folytatnak a polgármesternél, alpolgármesternél, irodavezetőknél és képviselőknél A hivatali apparátus szempontjából előremutatóbb lenne, ha először szakmai véleményezés történne, csak azután kerülne sor a politikai szféra állásfoglalására

33 Belső ellenőrzés 1.2. HELYZETELEMZÉS Létezik ütemterv belső ellenőrzésre A munkaterv alapján nagyjából háromévente egyszer kerül sor az intézményekre

34 1.2. HELYZETELEMZÉS Jelenlegi informatikai helyzet A hivatalon belüli gépek egy hálózat részei Az információkat net-könyvtárakban archiválják, és különböző hozzáférési szinteket adnak meg Minden intézménynél van számítógép gp és internetkapcsolat, de sok helyütt már elavult a géppark. Többféle szoftver áll a hivatali alkalmazottak rendelkezésére.

35 Új szerver kellene 1.2. HELYZETELEMZÉS Túl magas nyomtatási költség figyelhető meg sok intézménynél Mindenhol telepített a MÁK IMI rendszere Hiányzik, hogy minden intézménynek saját honlapja legyen Sok dolgozó nem használja a városi végződést, annak ellenére sem, hogy van külön mail-szerver Háló tb kll köt i i té é k t é Hálózatba kellene kötni az egyes intézményeket és a hivatalt.

36 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az intézményvezetők adatszolgáltatási és bürokratikus teendők túlzottan lekötik, kevés idejük marad a szakmai feladatokra. 2. Az ilyen teendők nagy részét jogszabályok írják elő. 3. Egy mai intézményvezető hozzáértése széleskörű kell hogy legyen: a jogtól a pénzügyekig, a munkaügyektől, a tervezésig terjedjen. 4. Az intézményvezetők túl sok kérdésben kérik ki a hivatal véleményét, mintha átengednék az apró ügyekben is a döntést.

37 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Az önállóan gazdálkodó intézmények autonómiája is csupán látszatnak tűnikű ennek fényében. éb Jellemzően semmilyen pénzügyi vonzattal járó új ötlet nem vethető fel év közben. Mindent a szűkös költségvetés határoz meg. Egy éven át már csak ennek a szigorú végrehajtása folyik. Az év közbeni ikezdeményezések ékemiatt egyre ritkulnak. k

38 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A figyelem elterelődik a gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági vizsgálatokról. Hiányzik a szolgáltatások igénybevevőinek monitorozása is. A szabályozás á szerint a blő belső ellenőrzés ő dolga, hogy ( )a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálja. Elmondható azonban, hogy a felsoroltak közül az utólsó két tételre már nem jut kapacitás, így kérdéses, elvárható-e, hogy stratégiai problémákat fedjen fel.

39 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Mivel az intézmények é és a hivatal nem egy hálózaton működik, sok informatikai lehetőség marad kihasználatlanul. Az önkormányzati szektorban világosan kirajzolódik egy jelentős intézménycsoport képe, melyet a passzivitás, a sodródás, a puszta túlélő alkalmazkodás jellemez. A jelenség mögött meghúzódó alapvető ok: az önkormányzati intézményfenntartás szakmai-értékelő oldalának krónikus gyengesége. (Setényi János: Az önkormányzat szerepe az intézményi é i kd kudarc elhárításában)

40 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Annak ellenére, hogy a következőkben idézett kijelentést az Állami Számvevőszék a szociális szférára vonatkoztatta, elmondhatók a benne foglaltak l az intézmények összességére is: A szociális ellátórendszer és ezen belül az intézményi ellátások fejlesztési irányait magában foglaló hosszú távú koncepció, azt megalapozó hatástanulmány nem készülnek. Nincs információ, felmérés, számítás arra vonatkozóan, hogy mi lenne az ellátások kívánatos szintje, és ez milyen eszközökkel, intézkedésekkel forrásokkal valósítható meg.

41 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Nem készülnek számítások az ellátottság különböző szintjeinek eléréséhez szükséges anyagi erőforrásokra, azok elérésének alternatíváira.

42 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

43 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Stratégiai javaslatok 1. A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. John MaynardKeynes közgazdász 2. Ténylegesen mindne szempontból megfelel a jelenlegi helyzet? 3. Az önkormányzatok többsége úgy gondolja, hogy jelenlegi kapcsolatrendszere és intézményi szerkezete optimális.

44 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 4. Az adminisztrációs terhekben való segítséghez pedig éppen a rendszert kell elsőként átértékelni és átalakítani. 5. Úgy tűnhet, hogy valamennyi intézményük részben önálló kategóriába sorolásával a felügyelet növelése volt a cél. 6. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy az összevonásokkal járó létszámcsökkentés ténylegesen megtakarításokhoz vezetett-e?

45 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Hiszen nem csupán az egyes intézményeknél foglalkozik egy vagy több személy is a pénzügyekkel, hanem a hivatali pénzügyi osztály épp ugyanannyival nőtt. Érdemes lenne megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat feladatokat bízzon civilekre is- ezt eddig nem tette. Felülvizsgálatot érdemel, hogy a meglévő szervezeti forma biztosítja-e a megfelelő működést- ezt pedig az intézményvezetőkkel, az ott dolgozókkal, és külső szakértőkkel zkértőkk kll kell megtenni.

46 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Ha szükséges, új és saját bevételi forrást kellene találni, de mindenképp nagyobb autonómiát és rugalmasabb pénzügyi mozgást igénylenek az intézmények. Mindenképp élni kéne az informatikai opciók teljes skálájával, hiszen a gyorsabb és egyszerűbb adatáramlás hivatal és felügyelt intézmény között ennek függvénye. Az intézményvezetők által javasolt apróbb változtatásokat is hasznos lenne megvalósítani, hiszen ezek akár a jelenlegi keretek közt is javulást eredményezhetnek.

47 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Az önkormányzat működéséről és aktuális ügyeiről valamennyi intézetvezető és meghatározó pozícióban dolgozó személy jól informált kellene legyen, hogy önmagát pozícionálni tudja az egészhez képest. A évi CV. törvényt az önkormányzatok, amelyet az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának

48 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról alkotott az Országgyűlés - ebben ma már nem a lh lehetőségető látják, hanem a terheket. Azonban az indoklás is megmutatja: támogatja a közfeladat-ellátás ellátás különféle formái közötti választást kll i k l i k i meg kell szüntetni a költségvetési szervek szervezetijogi uniformizáltságát, és megfelelő szervezeti formaválasztékot kell nyújtani a gyakorlat számára

49 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK mára az is nyilvánvalóvá ló á vált, hogy a költségvetési é szerveknél általában nem célszerű megtiltani a gazdálkodó szervezet alapítását, vagy az abban való részesedésszerzést, hiszen feladataik egy részénél, vagy azt folytató, támogató funkcióknál ez lehet az optimális ellátási mód A versenyszférához legközelebb álló vállalkozó közintézeti típus megalkotásának jelentősége éppen abban áll, hogy a magyar jogrendszerből mindeddig hiányzó kompromisszum születik atekintetben, hogy

50 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK e szervek képesek legyenek a piaci koordináció, piaci mechanizmusok, módszerek khasznos elemeivel lélni, a piacon a lehető legteljesebb értékű részvevőként működni, ugyanakkor a közpénz védelme a költségvetési té szervekre érvényes szabályokkal továbbra is biztosítva legyen. Ezek a törvényadta lhtő lehetőségek kmegfontolásra méltók!

51 2. Tanácsadó rész 2.2 Taktikai tanácsok

52 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Tanácsoljuk, hogy az önkormányzat végeztesse el azokat a vizsgálatokat, amelyek a 2008 CV. törvényben megemlítésre kerülnek: a) a hatásvizsgálatot alapul véve áttekinti és bemutatja, mégpedig a döntéshozatalhoz megfelelő módon a közfeladat-ellátás irénti igény létezését, valamint annak más megoldási és szervezeti módokkal szembeni előnyét.

53 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK b) az a) pontban szereplő tételeken belül átgondolja a szervezeti célszerűséget: a működés és a gazdálkodás formájának harmóniáját a tevékenység jellegével és a forrásstruktúrával, c)) az a) pontban foglaltakon belül diagnosztizálja aszerv közfeladatainak elvégzésére alkalmas államháztartáson belüli vagy kívüli szervezetek vagy személyek közötti versenyhelyzetet, és annak előre látható következményeit a gazdaságos, hatékony, eredményes, valamint megfelelő garanciákkal rendelkező közfeladat-ellátásra,

54 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK d) érvényesíti az alábbi követelményeket: a szakmai, mennyiségi, minőségi szempontúakat, valamint a szerv egészére és szervezeti egységeire vonatkozó méretgazdaságossági elvárásokat, továbbá a működés és gazdálkodás gazdaságosságára, g g hatékonyságára vonatkozókat.

55 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Ajánlott, hogy az intézményi költségvetésbe kalkuláljanak olyan összegeket, amelyek az év közben támadt ötletekre lennének szánva, ezzel is motiválva az intézményeket, hogy az év során jó ötletekkel álljanak elő. Praktikus lenne, ha a pályázatírói erőforrásokat bővítenék, és annak munkáját az intézmények is használhatnák. Néhány településen már meghonosodott a gyakorlatban, hogy a havi bizottsági ülések zárópontjaként meghallgatják az intézményvezetők beszámolóját, amelyben az aktuális ügyekről ad számot.

56 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Ajánlott, hogy az intézményi költségvetésbe kalkuláljanak olyan összegeket, amelyek az év közben támadt ötletekre lennének szánva, ezzel is motiválva az intézményeket, hogy az év során jó ötletekkel álljanak elő. Praktikus lenne, ha a pályázatírói erőforrásokat bővítenék, és annak munkáját az intézmények is használhatnák. Néhány településen már meghonosodott a gyakorlatban, hogy a havi bizottsági i ülések zárópontjaként áó jké meghallgatják hll az intézményvezetők beszámolóját, amelyben az aktuális ügyekről ad számot.

57 2. Tanácsadó rész 2.3 Informatikai megoldások

58 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Csak az informatikai fejlesztések révén nyílik lehetőség a helyi önkormányzati feladatok hatékony megoldására. A szolgáltató típusú helyi közigazgatás, önkormányzat megteremtése, té az önkormányzati szervek blő belső működési hatékonyságának fokozása, a költségek optimalizálása megköveteli a feladatok legszélesebb körét átfogó, integrált önkormányzati információs rendszert, valamint a korszerű, megbízható, költség-hatékony infokommunikációs infrastruktúrát.

59 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK elkészíteni egy olyan katalogizált és mindenki számára elérhető adattárat, amelyet egy belső informatikai i hálózaton érhető el, és amely ml folyamatosan bővül és frissül. A dolgozók igényeit szem előtt tartva kellene folyamatosan fejleszteni az Intranetet.

60 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Az intézmények csatlakoztatása a hivatal hálózatához nagy ugrást jl jelentene. Ennek egyik módja az, hogy fizikaiik i összeköttetést biztosítanak, a másik módja az úgynevezett VPN rendszer alkalmazása. Így az intézmények hozzáférnének a hivatali adatbázisokhoz és fordítva. Egy, az intézményekhez is eljutó belső hírlevél kilkíá kialakítása

61 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A hivatali levelezés ne ingyenes levelezőrendszereken keresztül történjen, té ezért egységesíteni kellene azt. Az intézmények ösztönzése olyan saját honlap elkészítésre, ami a városi portálon is megjelenik hasznos és kedvező árú szoftverek vásárlása az intézmények részére is, hogy legalább iktatóprogram legyen mindegyikben.

62 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A hi l é i é é d l ói kö éb i é i A hivatal és az intézmény dolgozói körében isertté tenni azokat az ingyenes programokat, amelyek egyszerűbbé teszik a kommunikációt, de befektetés nélkül használhatók MSN, Messenger, Skype.

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

A PÜSPÖKLADÁNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE - ÁROP-1.A.2./A-2008-0261 PÁLYÁZATI PROJEKT SZERVEZETFEJLESZTÉSI JAVASLATOK Készítette: REALINVEST 91 Kft. 4032 Debrecen Illyés Gy. u. 2/c.

Részletesebben

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje Követelmény specifikáció : Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Tevékenység: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó indikátor 1: Támogató infrastrukturát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum FERTŐD Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1. A.2/A 2008 0195 ÁROP pályázati összefoglaló Készült: Budapest, 2010. július 15. Készítette: Szertics Gergely

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben