EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Lovászpatona Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth tér 02. Város/Község: Lovászpatona Postai irányítószám: 8553 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Pintér Imre polgármester Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): adatok További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás xkivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye

3 Lovászpatona, Kossuth Lajos tér NUTS-kód HU213 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés, KDRFT TEKI támogatásból megvalósuló Lovászpatona, Kossuth Lajos tér felújítása, valamint kapcsolódó forgalombiztosítási munkák elvégzésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

4 egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Lovászpatona, Kossuth Lajos tér felújítása, kapcsolódó forgalombiztonsági munkák elvégzése: humuszleszedés, elszállítás: 90 m3; bevágási szelvény készítése: 563 m3; tükörkészítés, tömörítés: 1251 m2; kerti szegély építés: 458 fm; kiemelt szegély építés: 335 fm; k szegély építés: 160 fm; süllyesztett szegély építés 100 fm; murva ágyazat készítés: 460 m3; 8 cm vtg. térkő burkolat építés; 328 m2; 6 cm vtg. térkő burkolat építés: 716 m2; CKT útalap készítése: 284 m3; K-11 jelű aszfalt kötőréteg építés: 128 m3; AC-11 jelű aszfalt kopóréteg építés: 164 m3, burkolati jelek készítése: 35 m2; KRESZ tábla oszlopok kihelyezése: 7 db; KRESZ táblák kihelyezése bilincskészlettel: 8 db; aszfalt burkolat bontása, szállítás: 68 m3; fa kivágás, elszállítás: 5 db; burkolatszél vágás: 120 fm; D30-as csapadékcsatorna építése 196 m; víznyelő akna építése: 8 db; tisztító akna építése: 1 db; közmű szerelvények szintre emelése: 5 db; füvesítés: 420 m2; virágok ültetése, facsemete ültetés: 1 db; ideiglenes forgalomkorlátozás építés alatt: 1 db; meglévő szegély bontása, elszállítása: 29,5 fm. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2010/04/23 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Meghiúsulási kötbér, melynek értéke a nettó szerződéses összeg 7 %-a. Késedelmi kötbér, melynek minimális 30 napra számított mértéke a nettó szerződéses összeg 7 %-a. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a szerződéskötéskor a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pont alapján a szerződés időtartama + 60 nap időtartamra jólteljesítési biztosítékot nyújt, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és mely biztosíték értéke az ajánlattevő megajánlása alapján a

5 nettó szerződéses összeg minimum 1%-a, maximum 5%-a. A biztosíték a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték benyújtásának határideje a szerződéskötést követő 10. nap. Jótállás, melynek időtartama kötelezően 36 hónap. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a beruházás teljesítését követően a vállalt jótállási idő időtartamára a nettó ajánlati ár mértékének 5%-át elérő jótállási biztosítékot nyújt, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és időtartama minimum a jótállás kötelező 36 hónapos időtartama + 60 nap, illetőleg az ajánlattevő által megajánlott időtartam + 60 nap. A biztosíték a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az Ajánlatkérőként szerződő fél az Ajánlattevő teljesítésigazolással bizonyított teljesítésétől számított 30 napon belül, vagy az Ajánlattevő megajánlása szerint, az ellenszolgáltatás átutalással teljesíti a Kbt a szerint. Előleg nyújtására nincs lehetőség. Az Ajánlatkérő előbbteljesítést elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, ha a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjainak, a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, ha a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjainak, vagy a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjának, 61. (2) bekezdésének hatálya alá, vagy jogosult ezt igazolni. Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdései és a 63/A (1) bekezdése szerint

6 kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjának, 61. (2) bekezdésének hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: P1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az ajánlattételi határidőt megelőzően 25 napnál nem régebben kiállított igazolást egyszerű másolatban arra vonatkozóan, hogy számláján az igazolás kiállítását megelőző 36 hónapban volt-e sorban álló tétel, számláin sor került-e azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítésére, a számláival kapcsolatban sor került-e fedezethiány miatt átutalási/beszedési megbízás visszautasítására, volt-e hitelkapcsolatuk ugyanezen időszakban és hitelkapcsolat esetén az ajánlattevő minősítése (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont) P2. az előző három lezárt üzleti évre (2006, 2007, 2008) vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámolóit (kiegészítő mellékletekkel), amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálói záradékkal egyszerű másolatban (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont) P3. nyilatkozat az utolsó 3 év (2007, 2008, 2009) jelen közbeszerzés tárgya (útépítés, útburkolat felújítás) szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről) forintban (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont) P4. jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatban pénzintézeti nyilatkozat, mely szerint az ajánlattevő rendelkezik a nettó ajánlati árat elérő likvid pénzeszközzel, vagy hitelígérvénnyel (Kbt. 66. (1) bekezdés d) pont). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: P1. ha pénzforgalmi számláin az igazolás kiállítását megelőző 36 hónapban - nem volt sorban álló tétel - pénzforgalmi számláin nem történt azonnali beszedési megbízás (inkasszó) - pénzforgalmi számláin nem történt fedezethiány miatt átutalási/beszedési megbízás visszautasítása - hitel/kölcsönszerződéseken alapuló fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett - hitelminősítése pozitív P2. ha az előző három lezárt üzleti évre (2006, 2007, 2008) vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámolói, kiegészítő mellékletei, illetve ha könyvvizsgálatra kötelezett a független könyvvizsgálói záradékai alapján, amennyiben: - üzemi, üzleti tevékenységének eredménye a vizsgált évek mindegyikében nagyobb volt, mint 0 - az értékesítés nettó árbevétele a vizsgált évek mindegyikében meghaladta a ,- Forintot - a saját tőke értéke a vizsgált évek mindegyikében elérte, vagy meghaladta a ,- Forintot - a tőkeáttétel mutató 1-nél alacsonyabb (hosszú lejáratú kötelezettségek/saját tőke)

7 - ha a könyvvizsgáló a vizsgált években a beszámolókat nem korlátozó, vagy elutasító záradékkal látta el P3. ha az utolsó 3 év (2007, 2008, 2009) közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés, útburkolat felújítás) nettó árbevétele meghaladta évente a ,- Forintot P4. ha jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének napján, vagy azt követően rendelkezik minimum a nettó ajánlati árat elérő mértékű likvid pénzeszközzel, vagy hitelígérvénnyel. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a P1. feltételnek külön-külön, a P2., P3. és P4. feltételeknek együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 65. (3) bekezdése megfelelően alkalmazható. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumokat is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti körülmény, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás nem áll fenn. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. (5) bekezdése szerint vizsgálja. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan: M1. az ajánlattételi határidőt megelőző 5 év (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) legjelentősebb befejezett, műszaki átadással lezárult útépítés és/vagy útfelújítási munkáit a Kbt. 68. (2) bekezdésének megfelelően (Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont) M2. nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásáról könyvelő vagy könyvvizsgáló által ellenjegyezve (Kbt. 67. (2) bekezdés b) pont) M3. azoknak a szakembereknek, vezetőknek megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, a vezető vonatkozásában aláírt szakmai önéletrajz, valamint képzettséget igazoló okirat másolati példányának csatolásával. A 244/2006 (XII. 05) Korm. Rendeletben előírt feltételek igazolása a felelős műszaki vezetői jogosultság érvényes igazolását csatolni kell (Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja). Az ajánlott szakemberek végzettségét és jogosultságát igazoló okirataik egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. M4. kimutatás a 2009-es évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról KSH jelentés vagy adóbevallás másolati példányával, továbbá nyilatkozat az állományi létszámról és vezető tisztségviselőinek létszámáról végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban (Kbt. 67. (2) bekezdés d) pont). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: M1.ha az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben rendelkezik évente legalább 1 db útépítés és/vagy útfelújítási munkával, melyek nettó értéke eléri a ,- Forintot

8 M2. ha rendelkezik: - 1 db minimum 3 méter terítési szélességű aszfaltfinisherrel - 1 db minimum 3 tonnás acélpalástos tandemhengerrel - 1 db kotró-rakodógéppel - 1 db gumikerekes forgókotró géppel - 2 db minimum 10 tonna teherbírású billenőplatós szállítójárművel M3. ha rendelkezik: - 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 5 év útépítési és/vagy útfelújítási munkák kivitelezésének irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik MV-KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal - 1 fő felsőfokú gazdasági végzettségű, legalább 3 év útépítési és/vagy útfelújítási munkák elszámolásában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel - 1 fő középfokú műszaki végzettségű legalább 5 év útépítési és/vagy útfelújítási munkák kivitelezésének irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik MV-KÉ/B felelős műszaki vezetői jogosultsággal - 1 fő nehézgépkezelői jogosítvánnyal, aszfaltfinisher típusvizsgával rendelkező szakemberrel - 1 fő nehézgépkezelői jogosítvánnyal, gumikerekes forgó rakodó típusvizsgával rendelkező szakemberrel - 1 fő nehézgépkezelői jogosítvánnyal, önjáró statikus henger típusvizsgával rendelekező szakemberrel - 2 fő C kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező szakemberrel M4. ha a 2009-es éves átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 12 főt és rendelkezi legalább 9 fő fizikai munkással. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az M1., M2., M3. és M4. feltételeknek együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 65. (3) bekezdése megfelelően alkalmazható. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumokat is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírtal azonos módon igazolni köteles. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. (5) bekezdése szerint vizsgálja. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos

9 IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár Jótállás Jólteljesítési garancia Késedelmi kötbér (HUF/nap) Későbbi fizetési határidő vállalása (nap) 6. Helyi forgalomkorlátozás csökkentésére tett intézkedések bemutatása Alszempontok: - a gépjármű forgalomkorlátozás időtartama - a gyalogos forgalomkorlátozás időtartama - a munka közbeni parkolási lehetőség biztosítása - lakosság tájékoztatás módja 5 7. Minőség biztosítása érdekében tett 20 intézkedések IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x Hirdetmény száma a KÉ-ben: / 2009 (KÉ-szám/évszám)

10 A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/11/16 (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/03/25 (év/hó/nap ) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): ,- + ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét, átutalással, Lovászpatona Község Önkormányzatának az OTP Bank számú bankszámlájára kell megfizetni. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/03/25 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/03/25 (év/hó/nap) Időpont: Helyszín : Lovászpatona Község Polgármesteri Hivatala, 8553, Lovászpatona, Kossuth Lajos tér 02. Tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010/04/ óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/04/22 V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

11 V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az átutalás hitelt érdemlő igazolását követően személyesen átvehető: Lovászpatona Község Önkormányzata, 8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos tér 02. Polgármesteri Irodában munkanapokon hétfőtő csütörtökig óra és óra között, pénteken óra között, az ajánlattételi határidő napján óra között. Kérelemre a dokumentáció a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint megküldésre kerül. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az értékelést az 1-5. pontok esetében a felülről történő arányosítás elvével végzi, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kapja, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Számítási módszer a 6. és 7. részszempont esetén a pontozásos módszer. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatok közül a legjobb tartalmi elemet taralmazónak a maximális 100 pontot adja, míg a leggyengébb tartalmi elemet tartalmazónak a minimális 1 pontot adja. A többi ajánlat pontszáma a minimális 1, és a maximális 100 pont között került meghatározásra. Az így kialakult pontszámok súlyozásra kerülnek a részszempontok mellett található súlyszámokkal. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (konzorciumi ajánlat esetén valamennyi tagnak) az ajánlattételi határidőt megelőző 25. napnál nem korábbi keltezésű cégkivonatát egyszerű másolatban, a beszerzés tárgyának teljesítésével összefüggő tevékenységi jogosultság ellenőrzésére. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatban megjelölt tevékenység elvégzésére való jogosultsággal, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné fogja nyilvánítani. Ha a cégkivonat csak a társaság főtevékenységét tartalmazza, csatolni kell a tevékenységi köröket tartalmazó APEH adatbejelentő egyszerű másolatát. 2.) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, úgy a meghatalmazást eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell csatolni. 3.) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti, melynek mértéke ,- Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevők teljesíthetik az

12 összeg ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalásával, az átutalás közleményében a következőt szükséges feltüntetni: Kossuth Lajos tér felújítása - ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevők teljesíthetik bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlatban csatolni kell. A bankgaranciának és a kötelezvénynek az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényben lennie (Kbt. 59. (1) - (2) bekezdés). 4.) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 5.) Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni az ajánlat alapjául szolgáló részletes költségvetést. A részletes költségvetés az ajánlati ár alátámasztására szolgál. A részletes költségvetés CD adathordozón is mellékelni szükséges. Csatolni kell a szerződés telepítésére vonatkozó organizációs műszaki leírást és sávos építési-pénzügyi ütemtervet. 6.) Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági közös ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük. 7.) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn túli beérkezést is - az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlatot személyesen leadni munkanapokon hétfőtő csütörtökig óra és óra között, pénteken óra között, az ajánlattételi határidő napján óra között lehetséges. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. 8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 9.) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, állagsérelem nélkül nem bontható, lezárt kötésben, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányokat. A példányok esetleges eltérése estén az eredeti számít mértékadónak. Az ajánlatokat folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A csomagolást az alábbi felirattal kell ellátni: Lovászpatona, Kossuth Lajos tér felújítása, kapcsolódó forgalombiztonsági munkák elvégzése. Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig. 10.) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a alapján biztosítja. 11.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjaira és a (3) bekezdésre vonatkozóan. 12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésre és a kért ellenszolgáltatásra.

13 13.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt ára vonatkozóan. 14.) Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. 15.) Az ajánlatevőnek saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a szerződéskötést követően építési-szerelési felelősségbiztosítást köt és az arról szóló biztosítási kötvényt a szerződéskötést követő 10. napig az ajánlatkérő részére bemutatja. 16.) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a Kbt ában foglaltak alapján nyújt helyszíni konzultációs lehetőség nélkül. 17.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók által tett eredeti nyilatkozatokat pénzintézeti számláinak számáról és arról, hogy azokat mely pénzintézetek vezetik. A nyilatkozatokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megtenni. 18.) A III.2.4) pont szerinti Kbt szerinti feltételnek az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben kell megfelelnie az ajánlattevőnek. 19.) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/01 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: dr. Papp Zsuzsanna Postai cím: Sársziget u. 57/a. Város/Község: Sárvár Postai irányítószám: 9600 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Papp Zsuzsanna Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben