Beszámoló az elnökség március 1-jei ülésérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen beszámolt az NJSZT szakmai szervezeteinek évi munkájáról. Elmondta, hogy a beérkezett beszámolók alapján megállapítható, hogy bár széles a szakmai paletta, az egyes szervezetek változó intenzitással dolgoznak. (Beszámoló 7 9. oldalon.) Internet Fiesta Bakonyi Péter és Alföldi István beszámoltak a sok éves hagyománnyal rendelkezõ Internet Fiesta idei programjáról: a Fiesta március között, az ország számos könyvtárában kerül megrendezésre. Fõ téma a digitális esélyegyenlõség és az elektronikus ügyintézés. Fõ támogató ezúttal is az NJSZT. (Írásunk a 4. oldalon.) Egyebek 10 éves az Intelligenskártya Fórum (IKF). A jubileumot a szakmai közösség nagyszabású eseménysorozattal ünnepli. Március 6-án: az MNB-vel együttmûködve kiállítás nyílik az intelligenskártyák történetébõl, majd szakmai konferenciára és sajtótájékoztatóra is sor kerül. Alföldi István ügyvezetõ igazgató március 6-án meghívásra elõadást tart a Magyar Rektori Konferencián Tudás, ami (be)számít címmel, az informatikai írástudás bizonyítványa beszámításának fontosságáról és lehetõségeirõl a magyar felsõoktatási intézmények legfelsõbb vezetõinek. Nagy sikerrel zajlik a Digitális Esélyegyenlõség program keretében kifejlesztett e-ügyintézés képzés az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központtal együttmûködésben. Jelentõs az érdeklõdés a multiplikátori oldalról is: az NJSZT felhívására már több mint harminc intézmény jelezte, hogy szívesen csatlakoznak, és tartanak képzéseket saját környezetükben népszerûsítve az e-ügyintézési szolgáltatásokat. Elismerésben részesítette a miniszterelnök, illetve az oktatási miniszter az NJSZT-t, és annak Tehetséggondozási szakosztályának vezetõit, valamint a nemzetközi diákolimpiákon jelentõs eredményt elért diákokat és felkészítõ tanáraikat (l. 3. oldal). Tehetséggondozási programjának keretében az NJSZT évente támogatja a BME TDK-t, illetve idén a Miskolci Egyetem OTDK konferenciája informatikai szekcióját is 200 ezer forint értékben. Határozatok: 1/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség egyhangúan elfogadta a Társaság évi pénzügyi teljesítését, valamint a évi pénzügyi tervet, és elismerését fejezte ki az ügyvezetõ igazgatónak az eredményes gazdálkodásért. 2/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség felhatalmazza Alföldi Istvánt, hogy együttmûködési megállapodást írjon alá a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot gondozó MTA Gyerekprogram Irodával, az informatikai írástudás fejlesztése, akkreditált képzések (IT-mentor képzés, e-learning) támogatása, illetve szakértõi háttér biztosítása céljából. Az együttmûködéssel az NJSZT célja, hogy a hitvallása: Tudás Elkötelezettség Felelõsség jegyében hozzájáruljon a gyermekeket a születésüktõl 18 éves korukig végigkísérõ intézmények, ellátások és szolgáltatások fejlesztéséhez. 3/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség támogatja az NHIT Technológiai elõretekintés program kiadványának 300 példányban és az NJSZT költségére történõ megjelenését. Tisztelt Tagjaink, Pártolóink! Még egyszer köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az elõzõ évben Társaságunk szakmai céljainak megvalósítására ajánlották fel. A személyi jövedelemadóról szóló törvény évre vonatkozóan is jogot ad a magánszemélyeknek arra, hogy a befizetett adójuk 1%-ának közcélú felhasználásáról rendelkezzenek. Kérjük, hogy a közelgõ adóbevallás alkalmával ezúttal is támogassák adójuk 1%-ával a Neumann János Számítógéptudományi Társaság közcélú tevékenységét. A támogatás módja, hogy az adócsomagban található, illetve a címrõl letölthetõ külön cédulára, vagy pedig egy szabvány méretû borítéknak megfelelõ papírra ráírják az NJSZT adószámát és a Társaság nevét. A szabvány borítékot zárják le, nevüket, címüket és adóazonosító jelüket, számukat írják rá, majd helyezzék el az adóbevallási borítékban, vagy adják át munkáltatójuknak. Támogatásukat elõre is köszönjük. A tartalomból Társasági hírek 2 3. oldal Rendezvénysoroló 4 6. oldal Szakmai szervezeteink 7 9. oldal Tallózó 9. oldal Tallinni csavargások oldal

2 2 Társasági hírek 50 éve halt meg Neumann János Tudós és feltaláló, aki a matematika mellett élete egyik fõ mûvét a számítógépet az egész emberiségnek hagyta örökül. Nem engedte szabadalommal védeni a tárolt program elvét, mert azt akarta, hogy mindenki szabadon használhasson számítógépet. Napjainkra már megvalósult az álom. Információs társadalomban élünk. Ennek kiteljesítéséért mindent megteszünk, dolgozunk a digitális esélyegyenlõségért, és a Tudás Elkötelezettség Felelõsség jegyében igyekszünk az informatikai szakma és a civil felhasználók közötti távolságot a lehetõ legjobban lerövidíteni. Ezeknek fényében is emlékezzünk Neumann Jánosra, akinek szülõházán található emléktábláját a belvárosi Báthori u. és Bajcsy-Zsilinszky út sarkán február 17-én, halálának 50. évfordulója alkalmából külön ünnepség keretében koszorúzták meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tisztségviselõi, és a Neumann János Szakközépiskola diákjai. Kedves Tagtársunk! Évtizedes hagyományainak megfelelõen a Társaság ez évben is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentõs eredményt elért szakembereket. Az NJSZT Díjbizottsága a jelölteket most is széles körû közvélemény-kutatással kívánja kiválasztani. Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk most tagtársainkhoz, hogy tegyenek javaslatot olyan személyekre, akiket méltónak tartanak az NJSZT által alapított, itt felsorolt díjak valamelyikére. Neumann-díj E díjjal elsõsorban azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentõs eredményeket, és az NJSZT-ben is eredményesen dolgoztak. A Társaság névadójának emlékét idézõ érmet 1976 óta évente egyszer, és legfeljebb három ember kaphatja Mondd, Te kit választanál? Kalmár-díj Azok részére adományozható, akik a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság e kitüntetése amelyet szintén 1976 óta adományoz Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról kapta a nevét. Kalmár professzort hazánkban a kibernetikai tudományok megalapítójaként tartják számon. Tarján-emlékérem E kitüntetést azok számára adományozza Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, népszerûsítésében nyújtottak kiemelkedõ teljesítményt. A díj alapítási éve Tarján Rezsõ az NJSZT elsõ elnöke volt, aki munkásságának köszönhetõen máig az elektronika egyik úttörõjének számít. Kemény János-díj 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai, alkotó és publikációs tevékenységük alapján. A díj alapításának éve Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztõje és az idõosztásos rendszerek egyik úttörõje volt. Neumann-emlékplakett Az emlékplakettet Társaságunk olyan külföldi vagy külföldön élõ magyar informatikusok számára adományozza, akik munkájukkal hozzájárultak a magyar informatika fejlõdéséhez, illetve annak külföldi elismertségéhez. A cél továbbra is az, hogy méltó elismerésben részesülhessenek mindazok, akik sokat tesznek a szakma és az információs társadalom fejlõdéséért, az eredmények széles körben való terjedéséért. Kérjük tehát, hogy javaslataikat küldjék meg rövid, legfeljebb egyoldalas indoklással együtt április 15-ig a njszt. hu címre, vagy faxon a es számra. Dr. Bakonyi Péter, a Díjbizottság elnöke

3 3 Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ igazgatója a Társaság nevében átveszi az elismerõ oklevelet Hiller István oktatási és kulturális minisztertõl A miniszterelnök és az oktatási miniszter elismerõ oklevelet adományoztak a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak, valamint személy szerint dr. Zsakó Lászlónak és dr.szlávi Péternek, az ELTE tanárainak, az NJSZT Tehetséggondozási szakmai közössége elnökének ill. elnökségi tagjának, valamint dr. Horváth Gyulának, a szegedi Tudományegyetem tanárának, a nemzetközi informatikai diákolimpián eredményesen szereplõ magyar csapat felkészítéséért, az informatikai tehetséggondozás terén évek óta folytatott eredményes munkáért. Kormányos Balázs (felkészítõ tanárai Kovács Zoltán és Ábrahám Ferenc Gábor) ezüstérmes, Acsai Péter (tanára Mari László), a magyar csapat legeredményesebb tagjai 1 éves miniszterelnöki ösztöndíjban részesültek. A diákok és a felkészítõ tanárok elismerõ oklevelet kaptak, ezek közül álljon itt néhány.

4 4 Rendezvény soroló INTERNET FIESTA Könyvtárak az elektronikus ügyintézésért az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos programsorozata Több éves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtárakat. A 7. magyarországi fesztivál programjaira 20. és 31. között kerül sor. Az Internet kultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû programsorozat kezdeményezõje az Internet Society a magyarországi könyvtárak pedig az elsõk között csatlakoztak felhívásához. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is rendezvényünkhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a kapcsolatteremtés e korszerû, XXI. századi formáját, hasznos lehetõségeit, valamint hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ új szolgáltatásokat: az elektronikus ügyintézés számos formáját, változatos tartalmait. Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel összefogva szervezzenek minél gazdagabb programot az internet lehetõségeit népszerûsítve. Próbáljanak minél több ismeretet átadni az embereknek az online ügyintézési technikákról. A megyei könyvtárakat felhívjuk, hogy segítsék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat, hogy õk is sikeresen részt vehessenek a programban. Az idei Internet Fiesta programjai között megemlékezünk a Római Szerzõdés aláírásának 50. évfordulójáról is. A Róma, március 25. címû interaktív virtuális játékra várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. Az országos játék bõvebb információit megtalálják az Internet Fiesta központi honlapján: kjmk.hu/ Kérjük, a könyvtárak programjaikat és a központi rendezvényen való részvételüket 10-ig regisztrálják a honlapon. A programbizottság tagjai: Ramháb Mária, Fodor Péter, Tószegi Zsuzsanna Rendezõk: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Központi rendezvény: Idõpont: 27. Helyszín: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest VIII., Reviczky u 6. Program: Köszöntõ Dr. Bakonyi Péter, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökségi tagja Hol tartunk ma? e-kormányzás, e-ügyintézés az EU-ban és Magyarországon Dr. Dedinszky Ferenc, kormányfõtanácsadó, MEH Elektronikuskormányzat-központ Az e-polgár e-ügyei a kormányzati portál e-ügyintézési szolgáltatásai, Ügyfélkapu Dr. Danka Attila, divízió igazgató, Kormányzati Portál Az elektronikus adóbevallás rejtelmei Jacsó Tamás, fõtanácsadó, APEH DE! a digitális esélyegyenlõség és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Alföldi István, ügyvezetõ igazgató, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Internet Fiesta Az országos programok összegzése, tapasztalatai Ramháb Mária, az Internet Fiesta Programbizottság elnöke A évi Internet Fiesta elismerései A díjak átadása: Alföldi István, NJSZT Ebédszünet Az Internet Fiesta kiemelkedõ eseményei országszerte Bemutatják a rendezõ könyvtárak képviselõi Levezetõ elnök: dr. Fodor Péter, fõigazgató, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke A rendezvény fõ támogatója: a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A rendezvény támogatói: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Katona József Könyvtár, Nemzeti Kulturális Alap. Ramháb Mária

5 5 NETWORKSHOP 2007 Eszterházy Károly Fõiskola, Eger április 11 április 13. TUTORIÁLOK április 10. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUN- GARNET Egyesület és a Magyar Internet Társaság idén tizenhatodik alkalommal rendezi meg országos Networkshop 2007 konferenciáját. A rendezvény házigazdája az Eszterházy Károly Fõiskola. Az évek során e rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet (Internet) legrangosabb eseményévé nõtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlõdõ terület technológiájának, alkalmazásainak kutatói, fejlesztõi, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. A rendezvény témakörei: 1. Nagy sebességû hazai és nemzetközi internet, hálózati technológiák és fejlesztések 2. Információs rendszerek, internet szolgáltatások 3. Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók 4. Hálózati alkalmazások az oktatásban, e-learning 5. Új alkalmazások és alkalmazás fejlesztési technológiák 6.Szuperszámítástechnika, grid 7. Hálózatbiztonság, hálózatmenedzsment, köztes rendszerek (middleware) 8. Jogi és szabályozási kérdések 9.Tutoriálok Az egyes szekciókban elhangzó elõadások listája és egyéb tartalmi információk a és a networkshop honlapokon találhatók. Jelentkezésüket a honlapon várjuk. A konferencia szervezõi: NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. 4. Nemzetközi Informatikai Szimpózium Temesváron május Információ: XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Tehetséggondozási programja keretében idén is támogatást nyújt az NJSZT az OTDK-n bemutatkozó legtehetségesebb diákoknak. A Tudományos Diákköri munka célja, hogy hathatós segítséget nyújtson az egyetemi hallgatóknak a tananyagon túlmenõ szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezt a tevékenységet a hallgatók önállóan végzik, egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében, az egyetem oktatási egységeinek szakmai segítségével. A legjobbak az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) alkalmából mutathatják be munkájuk eredményeit április között. Az OTDK Informatikatudományi és Közgazdaságtudományi szekciójának otthont adó Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának felhívására beérkezõ legszínvonalasabb dolgozatok szerzõit az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Ft-tal támogatja. KÉPAF 07 Képfeldolgozók és alakfelismerõk 6. országos konferenciája Színvonalas és tartalmas programmal zajlott le a január én megrendezett KÉP- AF '07 konferencia, amely a Képfeldolgozók és Alakfelismerõk szakmai közösségének hatodik alkalommal megrendezett országos rendezvénye volt. A konferencia a Debreceni Egyetem Informatikai Karának képfeldolgozó kutatócsoportja, a Debreceni Képfeldolgozó Csoport szervezésében került megrendezésre az NJSZT jelentõs anyagi és erkölcsi támogatásával. A konferenciát dr. Czuni László, a KÉPAF szakmai közösségének elnöke nyitotta meg. A konferencia különbözõ aktuális témákkal foglalkozó elõadásai kutatási és kutatásfejlesztési eredményekrõl, konkrét ipari alkalmazásokról, illetve egy-egy megvalósult projekt eredményeként létrejött képfeldolgozó eszközrõl szóltak. A tanácskozás lehetõséget adott arra, hogy a résztvevõk megvitassák a hallottakat, és együttmûködéseket készítsenek elõ. Az elhangzott elõadások megtálalhatók a konferencia kiadványában, amely letölthetõ a konferencia honlapjáról (www.inf.unideb.hu/~kepaf ). A konferencia díszvacsorája elõtt a Képfeldolgozók és Alakfelismerõk szakmai közössége megtartotta tisztújító ülését is, amelyen megválasztották az új vezetõséget. Az új elnök: dr. Fazekas Attila. Az elnökség tagjai: dr. Berke József, Prof. dr. Csetverikov Dmitrij, dr. Czuni László, dr. Kató Zoltán, dr. Nagy Tamás, dr. Palágyi Kálmán. A KEPAF titkári teendõit dr. Hajdú András fogja ellátni. A konferencia gálavacsorája során elsõ alkalommal került sor a KÉPAF által alapított Kuba Attiladíj átadására, amelyet a konferenciára benyújtott anyaga alapján Fazekas Sándornak ítélték oda. Dr. Czuni László

6 6 Neumann János Emlékülés a Budapesti Mûszaki Fõiskolán In memoriam John von Neumann Emléküléssel és szoboravatással tisztelegtek február 8-án a világhírû magyar tudós, Neumann János emlékének a Budapesti Mûszaki Fõiskolán. A fõiskola és a rendezvény társszervezõi, az NJSZT, a Magyar Mérnökakadémia, valamint a Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete Neumann János halálának 50. évfordulója tiszteletére szervezték a megemlékezést. A védnökséget Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke és April H. Foley, az USA nagykövete vállalta el. Köszöntõt és avatóbeszédet mondott prof. dr. Meskó Attila akadémikus, az MTA fõtitkára és prof. dr. Péceli Gábor, az NJSZT elnöke. Rudas Imre rektor megnyitó szavait követõen Hiller István ünnepi köszöntõjében kiemelte: A megemlékezés, a tisztelet Neumann János iránt nemzeti ügy, összetartozás, a magyarság büszkesége. A számítógép feltalálójának munkásságát méltatva hozzátette: Neumann János gondolata és tevékenysége valóban közösségteremtõ..., a szó legnemesebb értelmében globális eredményt hozott. Olyan fejlõdést indított útjára, amely nem csak a tudósok és a felsõoktatás, hanem a teljes emberi mentalitás, a kultúratörténet alakításában, alakulásában is meghatározó mondta a tárcavezetõ, aki a BMF-et az ország egyik legprogreszszívabb oktatási intézményének nevezte. A magyar-amerikai kulturális és oktatási kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta a Washingtonban elhunyt tudósra emlékezve Philip T. Reeker, az USA Nagykövetségének helyettes misszióvezetõje. Ezt követõen Rudas Imre rektor és Szeidl László dékán leplezte le Berek Lajos szobrászmûvész Neumann bronzszobrát, majd a résztvevõ szervezetek képviselõi köztük Péceli Gábor a megemlékezés koszorúit helyezték el a talapzatnál. Az univerzális zsenit méltatta Meskó Attila, majd hangsúlyozta, hogy Neumann János a tiszta, az alkalmazott matematikában, valamint a fizikában és a közgazdaságtanban is hivatkozási ponttá lett. Ezután vette kezdetét az emlékülés, az a szakmai és tudományos elõadássorozat, amely a világban John von Neumannként ismert a Financial Times által a XX. század emberének választott kiváló matematikus munkásságát és mai hatásait mutatta be. A számítógép feltalálójaként ismert tudós 1903-ban született Budapesten, külföldi tanulmányokat követõen már 28 éves korában a Princeton egyetem professzora. Életmûvébõl kiemelkedik az 1944-ben elkezdett elsõ klasszikus számítógép tervezése. Szász Domokos akadémikus, az MTA Matematikai Osztályának elnöke Neumann János kihívásai címmel mutatta be a tudós életének fõ állomásait, majd dr. Paál Péter, az IBM Magyarország Kft. elnök-vezérigazgatója Neumann János és az IBM kapcsolatát szemléltette. Neumann János és napjaink informatikája címmel Dömölki Bálint, az NJSZT tiszteletbeli elnöke a gazdag életpálya máig mutató hatását mutatta be. A záró elõadást Bokor József akadémikus Neumann János és a mûszaki tudományok címmel tartotta. A Neumann emléknap programját a Rektori Hivatal munkatársai által összeállított tablósorozat színesítette. Dr. Gáti József Elhunyt Bach Iván. A temetésen beszédet mondott dr. Vámos Tibor akadémikus, ezzel búcsúzunk mi is. Bach Iván ( ) Miért gyûltünk össze ennyien Iván hamvai felett, amikor vele végleg megszûnt a beszélgetés lehetõsége és ezt a véglegességet õ is tudta, vallotta? Magunk miatt. Mégpedig nem a magunk elkövetkezõ végének elõzetes siratása miatt, hanem azoknak az értékeknek az õrzéséért, amiket Ivánnal együtt vallottunk, és amik Iván személyében is, bennünk is él tovább. Ezt a hagyatékot szeretnénk továbbadni a mi tanú-életünkkel. Iván élete ebben is példázat volt, tovább éltetõje eredete értékeinek. Szétválaszthatatlan magyar, zsidó, értelmiségi hagyaték, amit normának tartott: Szeged, nagy rabbik, kiváló orvosok, zeneértõk, kórusformálók értõ és õrzõ utódaként. Ezek a hivatás-normák vezették a maga pályáján, elõször az egyetemen olyan barátok társaságában, akik idõsebb társaikkal még hallgatóként alakították ki a mai villamosmérnöki oktatást, abban a Cápa-klubban, amelynek tagjai, Csibi Sándor, Frigyes Andor, Tuschák Róbert, Freud Géza nemzedékeket nevelõ nagy professzorok lettek. Õt a nagy energiarendszerek mechanizmusa érdekelte és azok elvi-logikai összefüggései, majd innen egyenes volt az útja a matematikai logika, a számítógépes nyelvészet, a tartalmak exakt matematikai-logikai interpretációja felé, ennek elhivatott oktatása irányában. Az interpretálható tartalom töltötte fel zenei vonzalmait, a partitúrák és a benne is visszhangzó, megszólaló zene világa, amit oly meggyõzõ szépséggel adott át barátainak, környezetének. Teljes ember volt, teljes életet élt. Tehetségével elérhetett volna mindenféle tudományos rangot, de õ ezt a sokoldalú teljességet érezte fontosnak: a sok örömet hozó Széchenyi díj mellett még inkább hallgatóinak megértõ visszhangját, utolsó elõadásának lelkes tapsát. Szabadon parafrazálva a József Attila-i sort: a miénk a múlt és a jelen, az övék, az értékek további hordozóié a jövõ. Egy olyan világban, amely átmenetileg ezeket az értékeket másodrendûnek érzi, fontos ezt kimondani és tovább vallani. Ha ez az örökség nem õrzõdik meg egy új világban új módon is interpretálva, akkor a shakespeari-aranyjánosi mondattal: a többi néma csend.

7 7 Szakmai szervezeteink Beszámoló a tavalyi év szakmai tevékenységérõl BeAm-IM A októberében megalakult Beágyazott és Ambiens Rendszerek Innovációs Mûhely (BeAm-IM) ban több saját rendezvényt (BeAm- IM Fórum) szervezett az alábbi témákban: Hazai prioritások, stratégiák, megvalósítási tervek a beágyazott és ambiens rendszerek területén Az ambiens intelligencia alkalmazása és az InfoHumanica Egyesület Otthoni egészségfelügyelet, intelligens otthon A szakmai közösség tagjai részt vettek egyéb hazai és európai programok elõkészítésében, így az Ambient Assisted Living Joint Programme és a Joint Technology Initiative in the Area of Embedded Systems elõkészítõ munkáiban, továbbá néhány egyeztetõ megbeszélésen, többek között a gráci ARTE- MIS konferencián és a berlini AAL Workshopon. A hazai ambiens rendszerekkel segített életvitel program elõkészítésére, együttmûködve más hazai szervezetekkel, a BeAm-Innovációs Mûhely javaslatot állított össze EVITA program címen a kormányzati szervek számára, és javaslatot tett a témában készítendõ háttértanulmány tartalmára. Honlap és levelezési lista illetve listinfo/beam-l Fogyatékkal Élõket Támogató Szakmai Közösség A fogyatékos fiatalokat (testi, érzékszervi, értelmi) nevelõ-oktató iskolák pedagógusainak részvételével 2001-ben alakult szakmai közösséget, az akkor megválasztott vezetõség irányítja jelenleg is. Programok, tevékenységek ban: Az amerikai Rochester városában mûködõ Mûszaki Egyetemen látogatást tett magyar delegáció tagjai közül Kovács Zsuzsa és Tóth Egon itthon tájékoztatót tartott a fogyatékos egyetemi hallgatók tanulását segítõ kinti eszközökrõl és szolgáltatásokról (számítógépes labor a tanulás, a nyelvi kompetencia, a jegyzetelés segítésére, pályaválasztási és pszichológiai tanácsadás, tolmácsszolgálat stb.) ECDL tanfolyamok és vizsgáztatás elõsegítése a fogyatékkal élõ fiatalok körében. A Budapesti Mûszaki Fõiskolán nyáron konferencia keretében elõadást tartott Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ igazgatója, és sor került 29 hallássérült hallgató ECDL bizonyítványának átadására is. Kutor László docens, tanfolyamvezetõ méltatta annak jelentõségét, hogy óta vak oktató (Ecsedi Csaba) segítségével vakok és gyengénlátók, majd tól hallássérült oktató (Cserfalvi Annamária) közremûködésével siketek számára kezdték meg az ECDL tanfolyamokat. Az elmúlt években 81 látássérült és 38 hallássérült vett részt az ECDL vizsgára felkészítõ oktatáson. Októberben bemutató foglalkozás és konzultáció keretében került sor a kaposvári Siketek Iskolájában a hallássérültek és beszédhibások mondatalkotási, szókincsfejlesztési és kiejtési gyakorló programjának bemutatására. Decemberben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének szervezésében a hallássérült fiatalok PC versenyre nevezhettek be. 19 fiatal jelentkezett a két korosztály kategóriájába (12 19, illetve évesek). Mindkét korcsoportnak 6-6 feladatot kellett megoldani. A nagy lelkesedés és a sikeres rendezés alapján várható, hogy a következõ versenyre még többen fognak jelentkezni. Magyar Fuzzy Társaság A Magyar Fuzzy Társaság (MFT), amellett, hogy a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közösségeként mûködik, tagja a Nemzetközi Fuzzy Társaságnak (IFSA International Fuzzy Systems Association) is. Az IFSA elnökhelyettese óta dr. Rudas Imre, az NJSZT szakmai közösségének elnöke. A Társaság tevékenységi köre magában foglalja mindazokat a diszciplinákat, amelyeket a Soft Computing, Intelligent Techniques, Computational Intelligence összefoglaló nevekkel illetnek. Mûködése így nem korlátozódik pusztán a fuzzy logikára és a fuzzy halmazok elméletére, hanem az alábbi témákkal is kiegészül: fuzzy technológiák, neurális hálózatok, genetikus algoritmusok, a bizonytalanság modellezése, hibrid rendszerek, alkalmazások. E területek a szakterület szempontjából az érdeklõdés középpontjában vannak, a legkorszerûbb témák közé tartoznak. Néhány fontos szakmai rendezvény: 4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence SAMI január , Herlany, Slovakia; www. sami. tuke.sk 3rd Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence (SACI 2006), május , Temesvár, hu/conferences/saci th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, június hu/ conferences/raad th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2006) június 26 28, London, UK www. ines-conf.org

8 8 4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY) szeptember 29 30, Szabadka, Szerbia Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma november 24 25, Budapest; A szakmai közösség magyar és angol nyelvû weboldala: Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) A Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) 2001 novemberében alakult. Az 5 éves szakmai szervezet tagjainak száma a 22 alapítótagból 52 fõre emelkedett, ami azt bizonyítja, hogy értékes programjai egyre több szakember, többek között a fiatalok számára válik vonzóvá ban három nagyszabású szakmai rendezvény volt. Megjelent a GIKOF Journal és a SEFBIS Journal, a fiatalok szakmai/kutatási tevékenységét is ösztönözve pedig a szakmai közösség díjazta a legjobb munkákat. A GIKOF szakmai támogatást nyújtott a Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottságának, az új szemléletû, két ciklusú informatikusképzés gazdaságinformatikus mesterszak létesítéséhez. Külön is kiemelésre méltóak továbbá az alábbiak: A Gazdaságinformatikai Konzorciummal továbbra együttmûködve a GIKOF a szaklétesítésekben és szakindításokban érdekelt felsõoktatási intézmények felelõs vezetõinek részvételével olyan együttmûködési megállapodást hozott létre, amely az erõforrás-megosztáson alapuló, a hallgatói átjárhatóságot biztosító, a közös tantervekre épülõ, alapvetõen on-line tananyagok kidolgozására és az oktatásban való együttmûködésre irányul. A GIKOF a hazai szakmai programok szervezésén túl nemzetközi szintéren is együttmûködik szakmai szervezetekkel, így társrendezõje volt a CONFENIS 2007 (Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems) konferenciának, és aktív részese volt az IFIP TC8 Enterprise Information Systems WorkGroup megalapításának. November én az NJSZT Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen rendezte meg a nagy érdeklõdéssel kísért IV. Gazdaságinformatikai Konferenciát. A fiatal tehetségek gondozását, eredményeik értékelését 2006-ban is elsõdleges feladatnak tekintették. A évi PhD-díj odaítélésérõl a minõsítések alapján a GIKOF díjbizottsága döntött. A díjat Óvári Nóra kapta Tudásmenedzsment, a szavakba önthetõ tudás címû munkájáért és kutatási tanulmányáért. A szakmai közösség honlapja: www. gikof.hu GRAFGEO A szakmai közösség tevékenységi köre a szakterület fejlõdése, átalakulása következtében folyamatosan kiegészül, változik. A már hagyományosnak tekinthetõ számítógépes grafika, geometriai modellezés, mérnöki rekonstrukció témakörén túl a szakmai közösség tagjainak tevékenysége kiegészült a hálózati tervezés, virtuális valóság, szitérrekonstrukció, multimédia, valósághû modellezés számítógépes grafikával és geometriával kapcsolódó területeinek mûvelésével is. Különös hangsúlyt kapott az utóbbi idõben megjelent grafikus processzorok óriási teljesítményét kihasználó új algoritmusok kidolgozása, és geometriai modellek intenzív használata új alkalmazási területeken is (pl. orvosi-biológiai, régészeti alkalmazások). A szakmai közösség tevékenysége elsõsorban a szakterületen mûködõ kutatók és fejlesztõk munkájának bemutatására és megvitatására, valamint a nemzetközi eredmények ismertetésére irányult. Ennek keretében szakmai elõadásokat szervezett a számítógépes grafika, képfeldolgozás, geometria és rekonstrukció területén tagjai részt vettek a IX. Országos Neumann Kongresszuson, illetve egyéb hazai és nemzetközi konferenciákon, ahol ismertették a számítógépes grafika és geometriai modellezés új irányzatait, a szakosztály munkatársainak legújabb eredményeit az elnökség elõkészítette a soron következõ Negyedik Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia megszervezésére, a- melyre ez évben kerül majd sor fenntartotta és továbbfejlesztette a WEB lapját, amely annak megalakulásától kezdve a hu/~szirmay/szo.html címen mûködik. Intelligenskártya-Fórum (NJSZT IKF) A magyar kártyapiac fejlõdésének ösztönzése, a szakmai érdekegyeztetés elõmozdítása érdekében a gyártók, forgalmazók és felhasználók 1997-ben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) égisze alatt együttesen létrehozták az NJSZT Intelligens Kártya Fórumot. A szervezet küldetése nemcsak abban áll, hogy a csipkártya-technológia elterjedését segítse elõ, hanem a tagság tevékeny részt vállal abban is, hogy a tervezett országos hatókörû projektek mûködõképesek legyenek, a programgazdák betartsák a szabványosítás, a rendszerek közöti átjárhatóság alapelveit. Az NJSZT- IKF birtokában van annak a szakmai tudásnak, amely ahhoz szükséges, hogy a tervezett rendszerek követelményei világosan, az EU-trendek és direktívák szem elõtt tartásával fogalmazódjanak meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a tudás eljusson a megfelelõ helyekre. Az NJSZT IKF fennállásának 10. évfordulóját nagyszabású eseménynyel ünnepli meg. A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában tartandó kiállítás áttekintést ad az elmúlt 10 év intelligenskártya-történelmérõl. A 6-án megnyílt kiállítás 2007 augusztusáig tekinthetõ meg.

9 9 Lapzártánk miatt a szakmai közösség jubileumi eseménysorozatáról következõ lapszámunkban adunk hírt. IKON A korábbi évekhez hasonlóan a szakmai közösségnek továbbra is célja az informatikát tanuló fiatalok szakmai és társadalmi életének szervezése, felpezsdítése, ezen belül: a hallgatók konferenciákon való részvételének támogatása, publikálási lehetõségeinek segítése; a végzés elõtt álló hallgatók közremûködésével középiskolákban tanuló diákok számára tehetséggondozó szakkör szervezése; színes, kitekintõ elõadások szervezése a felsõoktatásban résztvevõknek; konferencia részvétel támogatása; Tavasszal Szombathelyen (INFO Savaria), õsszel pedig Füzesgyarmaton korábban Békéscsabán (INFO Éra) kerül megrendezésre immár sokadszor az informatikatanárok részére szervezett, a szakmai fejlõdést biztosító továbbképzés. Az említett konferenciákon az NJSZT IKON szakmai közössége már évek óta jelen van, mára már saját szekcióval is rendelkezik, ahol tehetséges hallgatók tartanak elõadást. A konferenciára egy megelõzõ válogató elõadás-verseny keretében kerülnek be a hallgatók. A 2006-os esztendõben összesen hét hallgató kapott lehetõséget kutatási eredményeinek ismertetésére. Az idén nyolc nyolc hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem informatikatanár-szakos hallgatói közül kerül ki; Hallgatók publikálási lehetõségeinek elõsegítése. Számos tehetséges hallgató ír kisebb-nagyobb (ám annál különlegesebb) programot, cikket. A szakmai közösség e hallgatók munkáinak publikálását szeretné segíteni, kutatómunkájukat megalapozni. A tervek szerint ezek a szakosztály, vagy az NJSZT saját szerverén megjelenhetnek majd meg, és sor kerülhet az arra érdemesek munkáinak kiadására is, ún.népszerûsítõ füzet formájában. Szoftvertechnológiai Fórum A év rendezvényei voltak: Szoftverfejlesztés és szolgáltatáskiszervezési feladatok Szolgáltatás-orientált szoftverfejlesztés Beágyazott Rendszerek Szoftverminõség Trendek és lehetõségek az informatika területén Távol-Keleten A Szoftvertechnológaiai Fórum évi rendezvényeirõl részletes informació a Fórum honlapján: Tehetséggondozási szakmai közösség A szakmai közösség tevékenységérõl elõzõ, februári számunkban részletesen beszámoltunk. A szakmai közösségek vezetõitõl beérkezett beszámolók alapján összeállította: Sz. B. (Összeállításunkat a következõ számunkban fejezzük be.) Tallózó E-közigazgatás szervezetten Második évét kezdi meg az MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzati Módszertani Központjának elektronikus kormányzati megoldásokat bemutató elõadássorozata. A második Nemzeti Fejlesztési Terv külön fejezete foglalkozik a hazai közigazgatás újjászervezésének kérdésével. Elõadássorozat A dokumentum két operatív programot fogalmaz meg az államreform és az elektronikus közigazgatás bevezetésének, teljessé tételének megvalósítására. E programok végrehajtása alapvetõen azon áll vagy bukik, hogy a közigazgatás szereplõi leginkább a helyi önkormányzatok mennyire készülnek fel az elektronikus ügyintézésre. Tanulni kell az ügyintézést Az EKMK amolyan népnevelõi szerepet vállalt azzal, hogy bemutatótermében február közepétõl tanfolyamot szervezett a hazai és nemzetközi (elsõsorban európai uniós) megoldások és tapasztalatok bemutatására, széles körûen ismertté tételére. A program amely 43 bemutatót tartalmaz huszonhat elõadó szervezettel, céggel azt a célt szolgálja, hogy a meghívott hallgatóság központi, területi állami vezetõk, jegyzõk, önkormányzati informatikusok elsõ kézbõl ismerkedjenek meg a korszerû elektronikus megoldásokkal. Az NJSZT is beszáll A módszertani központ munkatársai arra számítanak, hogy ebben az évben tömegével jelentkezik majd igény a legnagyobb számban a helyi önkormányzatoktól és a kistérségek részérõl a tanúsított ügy- és iratkezelõ rendszerek iránt, hiszen 2007-tõl a közfeladatot ellátó szervezetek már csak ilyen szoftvereket vezethetnek be. A digitális esélyegyenlõség biztosítása érdekében nyolc elõadás szervezésével a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) is beszáll a bemutató-, illetve képzéssorozatba. Az NJSZT fontosnak tartja, hogy az állam- és közigazgatásban dolgozók (is) megismerkedjenek az ügyintézést megkönnyítõ e-kormányzati megoldásokkal, hiszen csak ezeknek az ismereteknek a birtokában tudják maradéktalanul kiszolgálni a majdani e-ügyfeleket Mártonffy Attila, IT-BUSINESS február 13.

10 10 Kedves Olvasóink! Utazó nagykövetünk a Társaság egyik alapítója, volt fõtitkára és alelnöke, Kovács Gyõzõ 2006 nyarán lakókocsival járta be a balti államokat. Élménybeszámolójának második részét novemberi számunkban olvashatták. Most tallinni útjáról számol be. Tallinni csavargások Már kora ifjú koromban is úgy voltam vele, hogy az ember azért fogad meg valamit, hogy azt megszeghesse. Minden utazásomra úgy készülök, hogy készítek egy útitervet, elhatározva, mit szeretnék tenni az utazás alatt, kivel fogok találkozni. Felírom a látnivalókat, megnézem a térképeket, kiszámolom a kilométereket, és ezzel készen is van az útiterv, amirõl természetesen már az elsõ napokban tudom, hogy fel fogom rúgni. Most, amikor ezt a történetet írom, augusztus 13-a, vasárnap van. Útitervem szerint már látnom kellett volna Rigát és Tallinnt, és akkor már Vilniuszban körmölném e sorokat. Ehelyett itt tanyázom Észak- Észtországban, Viitnában, egy business hallgatók részére szervezett ifjúsági táborban. Ülök egy gyönyörû fenyõerdõben, és készülök a holnapi elõadásomra, ahol az egyik kedvenc témámról fogok beszélni: Ki találta fel az elektronikus számítógépet? A felkérés utazás közben érkezett, miután már tartottam egy elõadást szoftverfejlesztõ doktoranduszoknak Pedase-ban. Oda is egy észt számítógépes úttörõ, Enn Töugu akadémikus hívott meg, mint ahogyan ide, Viitznába is az õ meghívására kerültem. Ugyanis ha elõadást kell tartani, különösen diákoknak, a meghívásnak nem tudok ellenállni. Az útiterv készítés mellett azt is megfogadtam, hogy turistalátványosságokról nem fogok írni. Tallinn azonban egészen más, ott az ilyen fogadalmat egyszerûen meg kell szegni! Szóval sohasem hittem volna, hogy Tallinn ennyire megragadó, különben nem életem alkonyán jövök el ebbe a csodálatos városba. Nem hiába harcoltak érte a nagyhatalmak és foglalták el hosszabb-rövidebb idõre: Tallinnt meglátni és megszeretni nekem is egy pillanat mûve volt. Különösen a tallinni embereket, akik a hódítások és a hódítók ellenére Tallinn óvárosát épségben meg tudták õrizni. A pedasei diáktáborban találkoztam véletlenül Domiczi Endre régi KFKI-s munkatársammal, aki felajánlotta, hogy elkalauzol Tallinnba, és segít megtalálni a városnak azokat a részeit, ahová a külföldiek csak nehezen találnak el. Miközben sétáltunk, vele beszélgettem az észtek múltjáról. Azt mondta: az észtek Tallinni utcarészlet akik jó és békés emberek azért tudták megõrizni az identitásukat, a nyelvüket és a kultúrájukat, beleértve évszázados városaikat is, mert nem hõsök! Náluk csak elvétve lehet hõsöket találni, akikrõl a történelemkönyvek azt szokták írni: a hazájukért az életüket áldozták! Azt észtek ugyanis nem hõsködnek, nem szeretik az életüket feláldozni, annál sokkal okosabbak. Én is ezt vallom (bármennyire is közhelynek hangzik): egy élõ ember többet ér, mint 100 hõsi halott! Nem mintha az életük feláldozására nem lett volna elég alkalmuk: ha csak a legutóbbi szovjet korszakot nézzük, az 1,3 millió észtbõl több tízezret hurcoltak el a hódítók haláltáborokba és végeztek ki, sosem fogjuk megtudni, miért. Sokan meghaltak, de sokan meg is maradtak, sõt még Tallinn is megmaradt, ez az igazán okos hõsiesség. Ide jövet csak nagyon felületesen olvastam el mindazt, amit Tallinnról össze tudtam szedni (a legfontosabb forrásom a Szovjetunió útikönyv volt, illetve késõbb egy angol nyelvû Tallinn könyv, amit Endre barátomtól kaptam): ezt, illetve saját tapasztalataimat most röviden közreadom. Az elsõ írásos emlék a valamikori Koluvan-ról 1154-bõl származik, a város a mai nevét a dán hódítóktól kapta: Taani linn azaz dán város. A régi Tallinn a 13. században épült, s két egymáshoz lazán kapcsolódó városrészbõl állt: a Toompeá-nak nevezett fellegvárból itt székelt régen és most is a világi és az egyházi hatalom, illetve az alsóvárosból, amit fallal és bástyákkal vettek körül: itt volt a kereskedelem és az iparosság központja. A városfal megfelelõ védelmet nyújtott az alsóváros lakóinak, de egyben leszûkítette a lehetõségeiket is, mert nem volt helyük a terjeszkedésre. Így azután a tallinniak is megépítették szokatlanul magas néhány emeletes középkori épületeiket. Sõt, nem csak megépítették, hanem egészen a mai napig meg is óvták õket. Itt élõ Endre barátom azt mondta, hogy a város épületeire a legnagyobb veszélyt nem is a háború,

11 11 hanem a modernizáció jelentette, ugyanis mindig akadtak mind a szovjet, mind pedig az észt városvezetésben olyan bürokraták, akik az óvárosban is le akarták rombolni a régi, sokszor romos és tatarozatlan házakat, hogy a helyükre korszerû modern beton-üveg palotákat emeljenek. Az óváros régi épületeinek nagy részét mára eredeti formában rekonstruálták, de nem modernizálták. Az észt emberek nem hõsködtek, azaz nem tiltakoztak vagy demonstráltak, illetve ûzték el fegyverrel a városrombolókat, hanem ravaszkodtak. Mindig volt egy kiskapu, amivel a rombolást késleltetni tudták, és így egészen a mai napig meg tudták védeni kedves épületeiket. Az állami trikolort, a kék-feketefehér zászlót napnyugtakor az állami himnusz hangjai mellett bevonják, és minden napfelkeltekor felhúzzák. Eközben a zenekar az A hazám a szerelmem dalt játssza. Többször is készültem az egyik vagy a másik ceremónia meghallgatására, de sajnos vagy elaludtam, vagy elfelejtettem, vagy éppen más programom volt. Az észt állami címerben három vadállat rajza látszik, amik szerintem egyik ismert vadállatra sem hasonlítanak. Kérdeztem, de senki nem tudta megmondani, hogy a címerfestõ mit akart ábrázolni. A rejtélyre a már említett Tallinn könyvbõl kaptam választ, amiben a szerzõ szó szerint a következõket írja: a címer tölgyfalomb koszorúval keretezett, arany mezõben, három kék, Sok régi épület található ma is az észt erdõkben Business-hallgatók részére szervezett ifjúsági tábor Észak-Észtországban, Viitnában leopárdszerû oroszlánt ábrázol. Azt hiszem, erre magamtól sohasem jöttem volna rá, maga a leopárdszerû oroszlán pedig valószínûleg biológiai csoda. Az alsóváros egyik bájos terén üldögélve, órákon keresztül figyeltem, hányféle nyelven is hallom beszélni az embereket. csak jöttek, csak jöttek a turisták. Azt hiszem, az utcán a legtöbben az oroszok voltak, akik részben itt maradtak, részben pedig a hét végére jöttek el Tallinnba. Az egyik presszós kislány elmondta, hogy az oroszok a legjobb vendégek. Igaz, nagyon válogatósak, de sokat költenek. Az észtek pedig értenek hozzá, hogyan csiklandozzák ki a pénzt a zsebükbõl. Észt barátaim azt mondják, hogy itt általában nem rombolták le a szovjet korszak emlékmûveit, közülük nagyon sok még ma is a helyén áll. Miért romboltuk volna le a szocialista-kommunista elnyomás szobrait? kérdeztek vissza Észtországban. A szobrok többsége kitûnõ alkotás, amiket meg kell õrizni; emellett a szobrok is segítenek emlékezni nem csak nekünk, hanem még unokáinknak is, hogy mire ne vágyjanak vissza. Egyetlen dolgot azonban megtettek: a szocializmus és a kommunizmus nagy embereinek nevére változtatott utak, terek, hidak, épületek stb. elnevezéseit a megszállás elõtti eredetire változtatták vissza. Ezzel persze õk is úgy vannak, mint mi. A Népköztársaság útja elnevezés például még ma is elõbb ugrik be az embernek, mint az Andrássy út. Tallinnban velem is elõfordult, hogy kerestem a Szépmûvészeti Múzeumot, ezért oroszul szólítottam meg egy magam korabeli járókelõt, akirõl feltételeztem, hogy még beszéli az orosz nyelvet. Az úrban nem is csalódtam, azonnal oroszul válaszolt: most itt vagyunk a Lomonoszov úton, a következõ keresztezõdésnél forduljon be jobbra a Gogol utcába, majd hamarosan meglát egy nagy épületet, az a Szépmûvészeti Múzeum. Persze ezeket az utcákat már másként hívják, csak én még nem szoktam meg az új nevüket. Csak halkan jegyzem meg: Gogol azért megmaradhatott volna, mert nagy író volt, és nem tehetett róla, hogy orosznak született. Utóirat: Éppen néhány napja hallottam egy nem túl kiemelt hírt, miszerint az észt kormány elhatározta, lebontják a szovjet idõkre emlékeztetõ emlékmûveket. Mit lehet erre mondani? Kovács Gyõzõ

12 12 Tudás elkötelezettség felelõsség Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Digitális Esélyegyenlõség A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelõs szerkesztõ: Alföldi István Szerkesztõ: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban jelenik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cégek, vállalatok, intézmények) keresztül a szakma csaknem minden képviselõjéhez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális eseményeirõl, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzéteszünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezekkel kapcsolatban kérjük, forduljon titkárságunkhoz. Következõ lapzárta: 19.

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Második Felhívás. E-agrárium & E-vidék. AGRÁRINFORMATIKAI FÓRUM és KONFERENCIA

MEGHÍVÓ. Második Felhívás. E-agrárium & E-vidék. AGRÁRINFORMATIKAI FÓRUM és KONFERENCIA MEGHÍVÓ Második Felhívás E-agrárium & E-vidék AGRÁRINFORMATIKAI FÓRUM KONFERENCIA Rendező : Magyar Agrárinformatikai Szövetség - MAGISZ Szent István Egyetem - SZIE Társrendező: Magyar Térinformatikai Társaság

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Informatikai Intézet Cím: 3515

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

NETWORKSHOP 2011. KAPOSVÁRI EGYETEM 7400 Kasposvár, Guba Sándor u. 40. http://www.ke.hu. 2011. április 27-29. TUTORIÁLOK április 26.

NETWORKSHOP 2011. KAPOSVÁRI EGYETEM 7400 Kasposvár, Guba Sándor u. 40. http://www.ke.hu. 2011. április 27-29. TUTORIÁLOK április 26. NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET (NIIFI) NETWORKSHOP 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM 7400 Kasposvár, Guba Sándor u. 40. http://www.ke.hu 2011. április 27-29. TUTORIÁLOK április 26. FELHÍVÁS

Részletesebben

Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés

Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés Dr. Bakonyi Péter HUNGANET Az alakuló ülés programja Levezető elnök : Bakonyi Péter Köszöntő - Zombory László HUNGARNET elnök A Jövő Internet

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

NETWORKSHOP 2008. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2401 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A http://www.duf.hu

NETWORKSHOP 2008. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2401 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A http://www.duf.hu NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET NETWORKSHOP 2008 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2401 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A http://www.duf.hu 2008. március 17-19. (hétfő kedd - szerda) TUTORIÁLOK:

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

NETWORKSHOP 2010. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu. 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6.

NETWORKSHOP 2010. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu. 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6. NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET (NIIFI) NETWORKSHOP 2010 DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6. FELHÍVÁS

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer Függelék TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN BUDAPEST, 2006. október

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ERP rendszereket (komplex ügyvitelszervezés, vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10. Personal Hungary

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

Magyar Informatika-történeti Adattár. http://itf.njszt.hu

Magyar Informatika-történeti Adattár. http://itf.njszt.hu Magyar Informatika-történeti Adattár http://itf.njszt.hu A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság küldetése Szakmai kultúra fejlesztése, terjesztése, tudományszervezés, közösségszervezés, digitális

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net. Inter net Fiesta Magyarország 2008. 2008. március 26. és 31.

Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net. Inter net Fiesta Magyarország 2008. 2008. március 26. és 31. Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net Inter net Fiesta Magyarország 2008 2008. március 26. és 31. Több éves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtárakat.

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

NETWORKSHOP 2012. PANNON EGYETEM 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. http://www.uni-pannon.hu. 2012. április 11-13. TUTORIÁLOK: április 10.

NETWORKSHOP 2012. PANNON EGYETEM 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. http://www.uni-pannon.hu. 2012. április 11-13. TUTORIÁLOK: április 10. NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET (NIIFI) NETWORKSHOP 2012 PANNON EGYETEM 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. http://www.uni-pannon.hu 2012. április 11-13. TUTORIÁLOK: április 10. FELHÍVÁS

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Dr. Herdon Miklós elnök 2006.02.23. MAGISZ Közgyűlés 1 Tisztújító közgyűlés - 2002.02.09 MAGISZ Emlékérem A közgyűléssel összekapcsolt

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei Hajdúszoboszló, 2013. október 9. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

Koncepció az ügyviteli szoftvereket forgalmazó cégeknek

Koncepció az ügyviteli szoftvereket forgalmazó cégeknek 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ügyviteli szoftvereket forgalmazó cégeknek 10. Personal Hungary Magyarország elsőszámú HR Szakkiállítása 78kiállító és 2.105szaklátogató

Részletesebben

NETWORKSHOP 2009. FELHÍVÁS előadás tartására és részvételre

NETWORKSHOP 2009. FELHÍVÁS előadás tartására és részvételre NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET (NIIFI) NETWORKSHOP 2009 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 Szeged, Ady tér 10. http://www.u-szeged.hu/tik/

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Koncepció. vezető tréning cégeinek

Koncepció. vezető tréning cégeinek 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció Magyarország vezető tréning cégeinek 10. Personal Hungary Magyarország elsőszámú HR Szakkiállítása 78kiállító és 2.105szaklátogató

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÁS és MENTORPROGRAM BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013 Egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2013 2013. május 23. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 2. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

NETWORKSHOP 2007 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA 3300 Eger Eszterházy tér 1. http://www.ektf.hu

NETWORKSHOP 2007 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA 3300 Eger Eszterházy tér 1. http://www.ektf.hu NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET NETWORKSHOP 2007 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA 3300 Eger Eszterházy tér 1. http://www.ektf.hu 2007. április 11-13. (TUTORIÁLOK: 2007. április 10.) 2007.

Részletesebben