Beszámoló az elnökség március 1-jei ülésérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen beszámolt az NJSZT szakmai szervezeteinek évi munkájáról. Elmondta, hogy a beérkezett beszámolók alapján megállapítható, hogy bár széles a szakmai paletta, az egyes szervezetek változó intenzitással dolgoznak. (Beszámoló 7 9. oldalon.) Internet Fiesta Bakonyi Péter és Alföldi István beszámoltak a sok éves hagyománnyal rendelkezõ Internet Fiesta idei programjáról: a Fiesta március között, az ország számos könyvtárában kerül megrendezésre. Fõ téma a digitális esélyegyenlõség és az elektronikus ügyintézés. Fõ támogató ezúttal is az NJSZT. (Írásunk a 4. oldalon.) Egyebek 10 éves az Intelligenskártya Fórum (IKF). A jubileumot a szakmai közösség nagyszabású eseménysorozattal ünnepli. Március 6-án: az MNB-vel együttmûködve kiállítás nyílik az intelligenskártyák történetébõl, majd szakmai konferenciára és sajtótájékoztatóra is sor kerül. Alföldi István ügyvezetõ igazgató március 6-án meghívásra elõadást tart a Magyar Rektori Konferencián Tudás, ami (be)számít címmel, az informatikai írástudás bizonyítványa beszámításának fontosságáról és lehetõségeirõl a magyar felsõoktatási intézmények legfelsõbb vezetõinek. Nagy sikerrel zajlik a Digitális Esélyegyenlõség program keretében kifejlesztett e-ügyintézés képzés az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központtal együttmûködésben. Jelentõs az érdeklõdés a multiplikátori oldalról is: az NJSZT felhívására már több mint harminc intézmény jelezte, hogy szívesen csatlakoznak, és tartanak képzéseket saját környezetükben népszerûsítve az e-ügyintézési szolgáltatásokat. Elismerésben részesítette a miniszterelnök, illetve az oktatási miniszter az NJSZT-t, és annak Tehetséggondozási szakosztályának vezetõit, valamint a nemzetközi diákolimpiákon jelentõs eredményt elért diákokat és felkészítõ tanáraikat (l. 3. oldal). Tehetséggondozási programjának keretében az NJSZT évente támogatja a BME TDK-t, illetve idén a Miskolci Egyetem OTDK konferenciája informatikai szekcióját is 200 ezer forint értékben. Határozatok: 1/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség egyhangúan elfogadta a Társaság évi pénzügyi teljesítését, valamint a évi pénzügyi tervet, és elismerését fejezte ki az ügyvezetõ igazgatónak az eredményes gazdálkodásért. 2/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség felhatalmazza Alföldi Istvánt, hogy együttmûködési megállapodást írjon alá a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot gondozó MTA Gyerekprogram Irodával, az informatikai írástudás fejlesztése, akkreditált képzések (IT-mentor képzés, e-learning) támogatása, illetve szakértõi háttér biztosítása céljából. Az együttmûködéssel az NJSZT célja, hogy a hitvallása: Tudás Elkötelezettség Felelõsség jegyében hozzájáruljon a gyermekeket a születésüktõl 18 éves korukig végigkísérõ intézmények, ellátások és szolgáltatások fejlesztéséhez. 3/2007 (03.01) sz. határozat Az elnökség támogatja az NHIT Technológiai elõretekintés program kiadványának 300 példányban és az NJSZT költségére történõ megjelenését. Tisztelt Tagjaink, Pártolóink! Még egyszer köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az elõzõ évben Társaságunk szakmai céljainak megvalósítására ajánlották fel. A személyi jövedelemadóról szóló törvény évre vonatkozóan is jogot ad a magánszemélyeknek arra, hogy a befizetett adójuk 1%-ának közcélú felhasználásáról rendelkezzenek. Kérjük, hogy a közelgõ adóbevallás alkalmával ezúttal is támogassák adójuk 1%-ával a Neumann János Számítógéptudományi Társaság közcélú tevékenységét. A támogatás módja, hogy az adócsomagban található, illetve a címrõl letölthetõ külön cédulára, vagy pedig egy szabvány méretû borítéknak megfelelõ papírra ráírják az NJSZT adószámát és a Társaság nevét. A szabvány borítékot zárják le, nevüket, címüket és adóazonosító jelüket, számukat írják rá, majd helyezzék el az adóbevallási borítékban, vagy adják át munkáltatójuknak. Támogatásukat elõre is köszönjük. A tartalomból Társasági hírek 2 3. oldal Rendezvénysoroló 4 6. oldal Szakmai szervezeteink 7 9. oldal Tallózó 9. oldal Tallinni csavargások oldal

2 2 Társasági hírek 50 éve halt meg Neumann János Tudós és feltaláló, aki a matematika mellett élete egyik fõ mûvét a számítógépet az egész emberiségnek hagyta örökül. Nem engedte szabadalommal védeni a tárolt program elvét, mert azt akarta, hogy mindenki szabadon használhasson számítógépet. Napjainkra már megvalósult az álom. Információs társadalomban élünk. Ennek kiteljesítéséért mindent megteszünk, dolgozunk a digitális esélyegyenlõségért, és a Tudás Elkötelezettség Felelõsség jegyében igyekszünk az informatikai szakma és a civil felhasználók közötti távolságot a lehetõ legjobban lerövidíteni. Ezeknek fényében is emlékezzünk Neumann Jánosra, akinek szülõházán található emléktábláját a belvárosi Báthori u. és Bajcsy-Zsilinszky út sarkán február 17-én, halálának 50. évfordulója alkalmából külön ünnepség keretében koszorúzták meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tisztségviselõi, és a Neumann János Szakközépiskola diákjai. Kedves Tagtársunk! Évtizedes hagyományainak megfelelõen a Társaság ez évben is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentõs eredményt elért szakembereket. Az NJSZT Díjbizottsága a jelölteket most is széles körû közvélemény-kutatással kívánja kiválasztani. Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk most tagtársainkhoz, hogy tegyenek javaslatot olyan személyekre, akiket méltónak tartanak az NJSZT által alapított, itt felsorolt díjak valamelyikére. Neumann-díj E díjjal elsõsorban azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentõs eredményeket, és az NJSZT-ben is eredményesen dolgoztak. A Társaság névadójának emlékét idézõ érmet 1976 óta évente egyszer, és legfeljebb három ember kaphatja Mondd, Te kit választanál? Kalmár-díj Azok részére adományozható, akik a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság e kitüntetése amelyet szintén 1976 óta adományoz Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról kapta a nevét. Kalmár professzort hazánkban a kibernetikai tudományok megalapítójaként tartják számon. Tarján-emlékérem E kitüntetést azok számára adományozza Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, népszerûsítésében nyújtottak kiemelkedõ teljesítményt. A díj alapítási éve Tarján Rezsõ az NJSZT elsõ elnöke volt, aki munkásságának köszönhetõen máig az elektronika egyik úttörõjének számít. Kemény János-díj 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai, alkotó és publikációs tevékenységük alapján. A díj alapításának éve Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztõje és az idõosztásos rendszerek egyik úttörõje volt. Neumann-emlékplakett Az emlékplakettet Társaságunk olyan külföldi vagy külföldön élõ magyar informatikusok számára adományozza, akik munkájukkal hozzájárultak a magyar informatika fejlõdéséhez, illetve annak külföldi elismertségéhez. A cél továbbra is az, hogy méltó elismerésben részesülhessenek mindazok, akik sokat tesznek a szakma és az információs társadalom fejlõdéséért, az eredmények széles körben való terjedéséért. Kérjük tehát, hogy javaslataikat küldjék meg rövid, legfeljebb egyoldalas indoklással együtt április 15-ig a njszt. hu címre, vagy faxon a es számra. Dr. Bakonyi Péter, a Díjbizottság elnöke

3 3 Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ igazgatója a Társaság nevében átveszi az elismerõ oklevelet Hiller István oktatási és kulturális minisztertõl A miniszterelnök és az oktatási miniszter elismerõ oklevelet adományoztak a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak, valamint személy szerint dr. Zsakó Lászlónak és dr.szlávi Péternek, az ELTE tanárainak, az NJSZT Tehetséggondozási szakmai közössége elnökének ill. elnökségi tagjának, valamint dr. Horváth Gyulának, a szegedi Tudományegyetem tanárának, a nemzetközi informatikai diákolimpián eredményesen szereplõ magyar csapat felkészítéséért, az informatikai tehetséggondozás terén évek óta folytatott eredményes munkáért. Kormányos Balázs (felkészítõ tanárai Kovács Zoltán és Ábrahám Ferenc Gábor) ezüstérmes, Acsai Péter (tanára Mari László), a magyar csapat legeredményesebb tagjai 1 éves miniszterelnöki ösztöndíjban részesültek. A diákok és a felkészítõ tanárok elismerõ oklevelet kaptak, ezek közül álljon itt néhány.

4 4 Rendezvény soroló INTERNET FIESTA Könyvtárak az elektronikus ügyintézésért az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos programsorozata Több éves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtárakat. A 7. magyarországi fesztivál programjaira 20. és 31. között kerül sor. Az Internet kultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû programsorozat kezdeményezõje az Internet Society a magyarországi könyvtárak pedig az elsõk között csatlakoztak felhívásához. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is rendezvényünkhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a kapcsolatteremtés e korszerû, XXI. századi formáját, hasznos lehetõségeit, valamint hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ új szolgáltatásokat: az elektronikus ügyintézés számos formáját, változatos tartalmait. Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel összefogva szervezzenek minél gazdagabb programot az internet lehetõségeit népszerûsítve. Próbáljanak minél több ismeretet átadni az embereknek az online ügyintézési technikákról. A megyei könyvtárakat felhívjuk, hogy segítsék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat, hogy õk is sikeresen részt vehessenek a programban. Az idei Internet Fiesta programjai között megemlékezünk a Római Szerzõdés aláírásának 50. évfordulójáról is. A Róma, március 25. címû interaktív virtuális játékra várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. Az országos játék bõvebb információit megtalálják az Internet Fiesta központi honlapján: kjmk.hu/ Kérjük, a könyvtárak programjaikat és a központi rendezvényen való részvételüket 10-ig regisztrálják a honlapon. A programbizottság tagjai: Ramháb Mária, Fodor Péter, Tószegi Zsuzsanna Rendezõk: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Központi rendezvény: Idõpont: 27. Helyszín: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest VIII., Reviczky u 6. Program: Köszöntõ Dr. Bakonyi Péter, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökségi tagja Hol tartunk ma? e-kormányzás, e-ügyintézés az EU-ban és Magyarországon Dr. Dedinszky Ferenc, kormányfõtanácsadó, MEH Elektronikuskormányzat-központ Az e-polgár e-ügyei a kormányzati portál e-ügyintézési szolgáltatásai, Ügyfélkapu Dr. Danka Attila, divízió igazgató, Kormányzati Portál Az elektronikus adóbevallás rejtelmei Jacsó Tamás, fõtanácsadó, APEH DE! a digitális esélyegyenlõség és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Alföldi István, ügyvezetõ igazgató, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Internet Fiesta Az országos programok összegzése, tapasztalatai Ramháb Mária, az Internet Fiesta Programbizottság elnöke A évi Internet Fiesta elismerései A díjak átadása: Alföldi István, NJSZT Ebédszünet Az Internet Fiesta kiemelkedõ eseményei országszerte Bemutatják a rendezõ könyvtárak képviselõi Levezetõ elnök: dr. Fodor Péter, fõigazgató, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke A rendezvény fõ támogatója: a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A rendezvény támogatói: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Katona József Könyvtár, Nemzeti Kulturális Alap. Ramháb Mária

5 5 NETWORKSHOP 2007 Eszterházy Károly Fõiskola, Eger április 11 április 13. TUTORIÁLOK április 10. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUN- GARNET Egyesület és a Magyar Internet Társaság idén tizenhatodik alkalommal rendezi meg országos Networkshop 2007 konferenciáját. A rendezvény házigazdája az Eszterházy Károly Fõiskola. Az évek során e rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet (Internet) legrangosabb eseményévé nõtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlõdõ terület technológiájának, alkalmazásainak kutatói, fejlesztõi, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. A rendezvény témakörei: 1. Nagy sebességû hazai és nemzetközi internet, hálózati technológiák és fejlesztések 2. Információs rendszerek, internet szolgáltatások 3. Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók 4. Hálózati alkalmazások az oktatásban, e-learning 5. Új alkalmazások és alkalmazás fejlesztési technológiák 6.Szuperszámítástechnika, grid 7. Hálózatbiztonság, hálózatmenedzsment, köztes rendszerek (middleware) 8. Jogi és szabályozási kérdések 9.Tutoriálok Az egyes szekciókban elhangzó elõadások listája és egyéb tartalmi információk a és a networkshop honlapokon találhatók. Jelentkezésüket a honlapon várjuk. A konferencia szervezõi: NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. 4. Nemzetközi Informatikai Szimpózium Temesváron május Információ: XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Tehetséggondozási programja keretében idén is támogatást nyújt az NJSZT az OTDK-n bemutatkozó legtehetségesebb diákoknak. A Tudományos Diákköri munka célja, hogy hathatós segítséget nyújtson az egyetemi hallgatóknak a tananyagon túlmenõ szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezt a tevékenységet a hallgatók önállóan végzik, egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében, az egyetem oktatási egységeinek szakmai segítségével. A legjobbak az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) alkalmából mutathatják be munkájuk eredményeit április között. Az OTDK Informatikatudományi és Közgazdaságtudományi szekciójának otthont adó Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának felhívására beérkezõ legszínvonalasabb dolgozatok szerzõit az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Ft-tal támogatja. KÉPAF 07 Képfeldolgozók és alakfelismerõk 6. országos konferenciája Színvonalas és tartalmas programmal zajlott le a január én megrendezett KÉP- AF '07 konferencia, amely a Képfeldolgozók és Alakfelismerõk szakmai közösségének hatodik alkalommal megrendezett országos rendezvénye volt. A konferencia a Debreceni Egyetem Informatikai Karának képfeldolgozó kutatócsoportja, a Debreceni Képfeldolgozó Csoport szervezésében került megrendezésre az NJSZT jelentõs anyagi és erkölcsi támogatásával. A konferenciát dr. Czuni László, a KÉPAF szakmai közösségének elnöke nyitotta meg. A konferencia különbözõ aktuális témákkal foglalkozó elõadásai kutatási és kutatásfejlesztési eredményekrõl, konkrét ipari alkalmazásokról, illetve egy-egy megvalósult projekt eredményeként létrejött képfeldolgozó eszközrõl szóltak. A tanácskozás lehetõséget adott arra, hogy a résztvevõk megvitassák a hallottakat, és együttmûködéseket készítsenek elõ. Az elhangzott elõadások megtálalhatók a konferencia kiadványában, amely letölthetõ a konferencia honlapjáról (www.inf.unideb.hu/~kepaf ). A konferencia díszvacsorája elõtt a Képfeldolgozók és Alakfelismerõk szakmai közössége megtartotta tisztújító ülését is, amelyen megválasztották az új vezetõséget. Az új elnök: dr. Fazekas Attila. Az elnökség tagjai: dr. Berke József, Prof. dr. Csetverikov Dmitrij, dr. Czuni László, dr. Kató Zoltán, dr. Nagy Tamás, dr. Palágyi Kálmán. A KEPAF titkári teendõit dr. Hajdú András fogja ellátni. A konferencia gálavacsorája során elsõ alkalommal került sor a KÉPAF által alapított Kuba Attiladíj átadására, amelyet a konferenciára benyújtott anyaga alapján Fazekas Sándornak ítélték oda. Dr. Czuni László

6 6 Neumann János Emlékülés a Budapesti Mûszaki Fõiskolán In memoriam John von Neumann Emléküléssel és szoboravatással tisztelegtek február 8-án a világhírû magyar tudós, Neumann János emlékének a Budapesti Mûszaki Fõiskolán. A fõiskola és a rendezvény társszervezõi, az NJSZT, a Magyar Mérnökakadémia, valamint a Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete Neumann János halálának 50. évfordulója tiszteletére szervezték a megemlékezést. A védnökséget Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke és April H. Foley, az USA nagykövete vállalta el. Köszöntõt és avatóbeszédet mondott prof. dr. Meskó Attila akadémikus, az MTA fõtitkára és prof. dr. Péceli Gábor, az NJSZT elnöke. Rudas Imre rektor megnyitó szavait követõen Hiller István ünnepi köszöntõjében kiemelte: A megemlékezés, a tisztelet Neumann János iránt nemzeti ügy, összetartozás, a magyarság büszkesége. A számítógép feltalálójának munkásságát méltatva hozzátette: Neumann János gondolata és tevékenysége valóban közösségteremtõ..., a szó legnemesebb értelmében globális eredményt hozott. Olyan fejlõdést indított útjára, amely nem csak a tudósok és a felsõoktatás, hanem a teljes emberi mentalitás, a kultúratörténet alakításában, alakulásában is meghatározó mondta a tárcavezetõ, aki a BMF-et az ország egyik legprogreszszívabb oktatási intézményének nevezte. A magyar-amerikai kulturális és oktatási kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta a Washingtonban elhunyt tudósra emlékezve Philip T. Reeker, az USA Nagykövetségének helyettes misszióvezetõje. Ezt követõen Rudas Imre rektor és Szeidl László dékán leplezte le Berek Lajos szobrászmûvész Neumann bronzszobrát, majd a résztvevõ szervezetek képviselõi köztük Péceli Gábor a megemlékezés koszorúit helyezték el a talapzatnál. Az univerzális zsenit méltatta Meskó Attila, majd hangsúlyozta, hogy Neumann János a tiszta, az alkalmazott matematikában, valamint a fizikában és a közgazdaságtanban is hivatkozási ponttá lett. Ezután vette kezdetét az emlékülés, az a szakmai és tudományos elõadássorozat, amely a világban John von Neumannként ismert a Financial Times által a XX. század emberének választott kiváló matematikus munkásságát és mai hatásait mutatta be. A számítógép feltalálójaként ismert tudós 1903-ban született Budapesten, külföldi tanulmányokat követõen már 28 éves korában a Princeton egyetem professzora. Életmûvébõl kiemelkedik az 1944-ben elkezdett elsõ klasszikus számítógép tervezése. Szász Domokos akadémikus, az MTA Matematikai Osztályának elnöke Neumann János kihívásai címmel mutatta be a tudós életének fõ állomásait, majd dr. Paál Péter, az IBM Magyarország Kft. elnök-vezérigazgatója Neumann János és az IBM kapcsolatát szemléltette. Neumann János és napjaink informatikája címmel Dömölki Bálint, az NJSZT tiszteletbeli elnöke a gazdag életpálya máig mutató hatását mutatta be. A záró elõadást Bokor József akadémikus Neumann János és a mûszaki tudományok címmel tartotta. A Neumann emléknap programját a Rektori Hivatal munkatársai által összeállított tablósorozat színesítette. Dr. Gáti József Elhunyt Bach Iván. A temetésen beszédet mondott dr. Vámos Tibor akadémikus, ezzel búcsúzunk mi is. Bach Iván ( ) Miért gyûltünk össze ennyien Iván hamvai felett, amikor vele végleg megszûnt a beszélgetés lehetõsége és ezt a véglegességet õ is tudta, vallotta? Magunk miatt. Mégpedig nem a magunk elkövetkezõ végének elõzetes siratása miatt, hanem azoknak az értékeknek az õrzéséért, amiket Ivánnal együtt vallottunk, és amik Iván személyében is, bennünk is él tovább. Ezt a hagyatékot szeretnénk továbbadni a mi tanú-életünkkel. Iván élete ebben is példázat volt, tovább éltetõje eredete értékeinek. Szétválaszthatatlan magyar, zsidó, értelmiségi hagyaték, amit normának tartott: Szeged, nagy rabbik, kiváló orvosok, zeneértõk, kórusformálók értõ és õrzõ utódaként. Ezek a hivatás-normák vezették a maga pályáján, elõször az egyetemen olyan barátok társaságában, akik idõsebb társaikkal még hallgatóként alakították ki a mai villamosmérnöki oktatást, abban a Cápa-klubban, amelynek tagjai, Csibi Sándor, Frigyes Andor, Tuschák Róbert, Freud Géza nemzedékeket nevelõ nagy professzorok lettek. Õt a nagy energiarendszerek mechanizmusa érdekelte és azok elvi-logikai összefüggései, majd innen egyenes volt az útja a matematikai logika, a számítógépes nyelvészet, a tartalmak exakt matematikai-logikai interpretációja felé, ennek elhivatott oktatása irányában. Az interpretálható tartalom töltötte fel zenei vonzalmait, a partitúrák és a benne is visszhangzó, megszólaló zene világa, amit oly meggyõzõ szépséggel adott át barátainak, környezetének. Teljes ember volt, teljes életet élt. Tehetségével elérhetett volna mindenféle tudományos rangot, de õ ezt a sokoldalú teljességet érezte fontosnak: a sok örömet hozó Széchenyi díj mellett még inkább hallgatóinak megértõ visszhangját, utolsó elõadásának lelkes tapsát. Szabadon parafrazálva a József Attila-i sort: a miénk a múlt és a jelen, az övék, az értékek további hordozóié a jövõ. Egy olyan világban, amely átmenetileg ezeket az értékeket másodrendûnek érzi, fontos ezt kimondani és tovább vallani. Ha ez az örökség nem õrzõdik meg egy új világban új módon is interpretálva, akkor a shakespeari-aranyjánosi mondattal: a többi néma csend.

7 7 Szakmai szervezeteink Beszámoló a tavalyi év szakmai tevékenységérõl BeAm-IM A októberében megalakult Beágyazott és Ambiens Rendszerek Innovációs Mûhely (BeAm-IM) ban több saját rendezvényt (BeAm- IM Fórum) szervezett az alábbi témákban: Hazai prioritások, stratégiák, megvalósítási tervek a beágyazott és ambiens rendszerek területén Az ambiens intelligencia alkalmazása és az InfoHumanica Egyesület Otthoni egészségfelügyelet, intelligens otthon A szakmai közösség tagjai részt vettek egyéb hazai és európai programok elõkészítésében, így az Ambient Assisted Living Joint Programme és a Joint Technology Initiative in the Area of Embedded Systems elõkészítõ munkáiban, továbbá néhány egyeztetõ megbeszélésen, többek között a gráci ARTE- MIS konferencián és a berlini AAL Workshopon. A hazai ambiens rendszerekkel segített életvitel program elõkészítésére, együttmûködve más hazai szervezetekkel, a BeAm-Innovációs Mûhely javaslatot állított össze EVITA program címen a kormányzati szervek számára, és javaslatot tett a témában készítendõ háttértanulmány tartalmára. Honlap és levelezési lista illetve listinfo/beam-l Fogyatékkal Élõket Támogató Szakmai Közösség A fogyatékos fiatalokat (testi, érzékszervi, értelmi) nevelõ-oktató iskolák pedagógusainak részvételével 2001-ben alakult szakmai közösséget, az akkor megválasztott vezetõség irányítja jelenleg is. Programok, tevékenységek ban: Az amerikai Rochester városában mûködõ Mûszaki Egyetemen látogatást tett magyar delegáció tagjai közül Kovács Zsuzsa és Tóth Egon itthon tájékoztatót tartott a fogyatékos egyetemi hallgatók tanulását segítõ kinti eszközökrõl és szolgáltatásokról (számítógépes labor a tanulás, a nyelvi kompetencia, a jegyzetelés segítésére, pályaválasztási és pszichológiai tanácsadás, tolmácsszolgálat stb.) ECDL tanfolyamok és vizsgáztatás elõsegítése a fogyatékkal élõ fiatalok körében. A Budapesti Mûszaki Fõiskolán nyáron konferencia keretében elõadást tartott Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ igazgatója, és sor került 29 hallássérült hallgató ECDL bizonyítványának átadására is. Kutor László docens, tanfolyamvezetõ méltatta annak jelentõségét, hogy óta vak oktató (Ecsedi Csaba) segítségével vakok és gyengénlátók, majd tól hallássérült oktató (Cserfalvi Annamária) közremûködésével siketek számára kezdték meg az ECDL tanfolyamokat. Az elmúlt években 81 látássérült és 38 hallássérült vett részt az ECDL vizsgára felkészítõ oktatáson. Októberben bemutató foglalkozás és konzultáció keretében került sor a kaposvári Siketek Iskolájában a hallássérültek és beszédhibások mondatalkotási, szókincsfejlesztési és kiejtési gyakorló programjának bemutatására. Decemberben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének szervezésében a hallássérült fiatalok PC versenyre nevezhettek be. 19 fiatal jelentkezett a két korosztály kategóriájába (12 19, illetve évesek). Mindkét korcsoportnak 6-6 feladatot kellett megoldani. A nagy lelkesedés és a sikeres rendezés alapján várható, hogy a következõ versenyre még többen fognak jelentkezni. Magyar Fuzzy Társaság A Magyar Fuzzy Társaság (MFT), amellett, hogy a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közösségeként mûködik, tagja a Nemzetközi Fuzzy Társaságnak (IFSA International Fuzzy Systems Association) is. Az IFSA elnökhelyettese óta dr. Rudas Imre, az NJSZT szakmai közösségének elnöke. A Társaság tevékenységi köre magában foglalja mindazokat a diszciplinákat, amelyeket a Soft Computing, Intelligent Techniques, Computational Intelligence összefoglaló nevekkel illetnek. Mûködése így nem korlátozódik pusztán a fuzzy logikára és a fuzzy halmazok elméletére, hanem az alábbi témákkal is kiegészül: fuzzy technológiák, neurális hálózatok, genetikus algoritmusok, a bizonytalanság modellezése, hibrid rendszerek, alkalmazások. E területek a szakterület szempontjából az érdeklõdés középpontjában vannak, a legkorszerûbb témák közé tartoznak. Néhány fontos szakmai rendezvény: 4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence SAMI január , Herlany, Slovakia; www. sami. tuke.sk 3rd Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence (SACI 2006), május , Temesvár, hu/conferences/saci th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, június hu/ conferences/raad th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2006) június 26 28, London, UK www. ines-conf.org

8 8 4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY) szeptember 29 30, Szabadka, Szerbia Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma november 24 25, Budapest; A szakmai közösség magyar és angol nyelvû weboldala: Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) A Gazdaság-informatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) 2001 novemberében alakult. Az 5 éves szakmai szervezet tagjainak száma a 22 alapítótagból 52 fõre emelkedett, ami azt bizonyítja, hogy értékes programjai egyre több szakember, többek között a fiatalok számára válik vonzóvá ban három nagyszabású szakmai rendezvény volt. Megjelent a GIKOF Journal és a SEFBIS Journal, a fiatalok szakmai/kutatási tevékenységét is ösztönözve pedig a szakmai közösség díjazta a legjobb munkákat. A GIKOF szakmai támogatást nyújtott a Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottságának, az új szemléletû, két ciklusú informatikusképzés gazdaságinformatikus mesterszak létesítéséhez. Külön is kiemelésre méltóak továbbá az alábbiak: A Gazdaságinformatikai Konzorciummal továbbra együttmûködve a GIKOF a szaklétesítésekben és szakindításokban érdekelt felsõoktatási intézmények felelõs vezetõinek részvételével olyan együttmûködési megállapodást hozott létre, amely az erõforrás-megosztáson alapuló, a hallgatói átjárhatóságot biztosító, a közös tantervekre épülõ, alapvetõen on-line tananyagok kidolgozására és az oktatásban való együttmûködésre irányul. A GIKOF a hazai szakmai programok szervezésén túl nemzetközi szintéren is együttmûködik szakmai szervezetekkel, így társrendezõje volt a CONFENIS 2007 (Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems) konferenciának, és aktív részese volt az IFIP TC8 Enterprise Information Systems WorkGroup megalapításának. November én az NJSZT Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen rendezte meg a nagy érdeklõdéssel kísért IV. Gazdaságinformatikai Konferenciát. A fiatal tehetségek gondozását, eredményeik értékelését 2006-ban is elsõdleges feladatnak tekintették. A évi PhD-díj odaítélésérõl a minõsítések alapján a GIKOF díjbizottsága döntött. A díjat Óvári Nóra kapta Tudásmenedzsment, a szavakba önthetõ tudás címû munkájáért és kutatási tanulmányáért. A szakmai közösség honlapja: www. gikof.hu GRAFGEO A szakmai közösség tevékenységi köre a szakterület fejlõdése, átalakulása következtében folyamatosan kiegészül, változik. A már hagyományosnak tekinthetõ számítógépes grafika, geometriai modellezés, mérnöki rekonstrukció témakörén túl a szakmai közösség tagjainak tevékenysége kiegészült a hálózati tervezés, virtuális valóság, szitérrekonstrukció, multimédia, valósághû modellezés számítógépes grafikával és geometriával kapcsolódó területeinek mûvelésével is. Különös hangsúlyt kapott az utóbbi idõben megjelent grafikus processzorok óriási teljesítményét kihasználó új algoritmusok kidolgozása, és geometriai modellek intenzív használata új alkalmazási területeken is (pl. orvosi-biológiai, régészeti alkalmazások). A szakmai közösség tevékenysége elsõsorban a szakterületen mûködõ kutatók és fejlesztõk munkájának bemutatására és megvitatására, valamint a nemzetközi eredmények ismertetésére irányult. Ennek keretében szakmai elõadásokat szervezett a számítógépes grafika, képfeldolgozás, geometria és rekonstrukció területén tagjai részt vettek a IX. Országos Neumann Kongresszuson, illetve egyéb hazai és nemzetközi konferenciákon, ahol ismertették a számítógépes grafika és geometriai modellezés új irányzatait, a szakosztály munkatársainak legújabb eredményeit az elnökség elõkészítette a soron következõ Negyedik Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia megszervezésére, a- melyre ez évben kerül majd sor fenntartotta és továbbfejlesztette a WEB lapját, amely annak megalakulásától kezdve a hu/~szirmay/szo.html címen mûködik. Intelligenskártya-Fórum (NJSZT IKF) A magyar kártyapiac fejlõdésének ösztönzése, a szakmai érdekegyeztetés elõmozdítása érdekében a gyártók, forgalmazók és felhasználók 1997-ben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) égisze alatt együttesen létrehozták az NJSZT Intelligens Kártya Fórumot. A szervezet küldetése nemcsak abban áll, hogy a csipkártya-technológia elterjedését segítse elõ, hanem a tagság tevékeny részt vállal abban is, hogy a tervezett országos hatókörû projektek mûködõképesek legyenek, a programgazdák betartsák a szabványosítás, a rendszerek közöti átjárhatóság alapelveit. Az NJSZT- IKF birtokában van annak a szakmai tudásnak, amely ahhoz szükséges, hogy a tervezett rendszerek követelményei világosan, az EU-trendek és direktívák szem elõtt tartásával fogalmazódjanak meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a tudás eljusson a megfelelõ helyekre. Az NJSZT IKF fennállásának 10. évfordulóját nagyszabású eseménynyel ünnepli meg. A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában tartandó kiállítás áttekintést ad az elmúlt 10 év intelligenskártya-történelmérõl. A 6-án megnyílt kiállítás 2007 augusztusáig tekinthetõ meg.

9 9 Lapzártánk miatt a szakmai közösség jubileumi eseménysorozatáról következõ lapszámunkban adunk hírt. IKON A korábbi évekhez hasonlóan a szakmai közösségnek továbbra is célja az informatikát tanuló fiatalok szakmai és társadalmi életének szervezése, felpezsdítése, ezen belül: a hallgatók konferenciákon való részvételének támogatása, publikálási lehetõségeinek segítése; a végzés elõtt álló hallgatók közremûködésével középiskolákban tanuló diákok számára tehetséggondozó szakkör szervezése; színes, kitekintõ elõadások szervezése a felsõoktatásban résztvevõknek; konferencia részvétel támogatása; Tavasszal Szombathelyen (INFO Savaria), õsszel pedig Füzesgyarmaton korábban Békéscsabán (INFO Éra) kerül megrendezésre immár sokadszor az informatikatanárok részére szervezett, a szakmai fejlõdést biztosító továbbképzés. Az említett konferenciákon az NJSZT IKON szakmai közössége már évek óta jelen van, mára már saját szekcióval is rendelkezik, ahol tehetséges hallgatók tartanak elõadást. A konferenciára egy megelõzõ válogató elõadás-verseny keretében kerülnek be a hallgatók. A 2006-os esztendõben összesen hét hallgató kapott lehetõséget kutatási eredményeinek ismertetésére. Az idén nyolc nyolc hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem informatikatanár-szakos hallgatói közül kerül ki; Hallgatók publikálási lehetõségeinek elõsegítése. Számos tehetséges hallgató ír kisebb-nagyobb (ám annál különlegesebb) programot, cikket. A szakmai közösség e hallgatók munkáinak publikálását szeretné segíteni, kutatómunkájukat megalapozni. A tervek szerint ezek a szakosztály, vagy az NJSZT saját szerverén megjelenhetnek majd meg, és sor kerülhet az arra érdemesek munkáinak kiadására is, ún.népszerûsítõ füzet formájában. Szoftvertechnológiai Fórum A év rendezvényei voltak: Szoftverfejlesztés és szolgáltatáskiszervezési feladatok Szolgáltatás-orientált szoftverfejlesztés Beágyazott Rendszerek Szoftverminõség Trendek és lehetõségek az informatika területén Távol-Keleten A Szoftvertechnológaiai Fórum évi rendezvényeirõl részletes informació a Fórum honlapján: Tehetséggondozási szakmai közösség A szakmai közösség tevékenységérõl elõzõ, februári számunkban részletesen beszámoltunk. A szakmai közösségek vezetõitõl beérkezett beszámolók alapján összeállította: Sz. B. (Összeállításunkat a következõ számunkban fejezzük be.) Tallózó E-közigazgatás szervezetten Második évét kezdi meg az MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzati Módszertani Központjának elektronikus kormányzati megoldásokat bemutató elõadássorozata. A második Nemzeti Fejlesztési Terv külön fejezete foglalkozik a hazai közigazgatás újjászervezésének kérdésével. Elõadássorozat A dokumentum két operatív programot fogalmaz meg az államreform és az elektronikus közigazgatás bevezetésének, teljessé tételének megvalósítására. E programok végrehajtása alapvetõen azon áll vagy bukik, hogy a közigazgatás szereplõi leginkább a helyi önkormányzatok mennyire készülnek fel az elektronikus ügyintézésre. Tanulni kell az ügyintézést Az EKMK amolyan népnevelõi szerepet vállalt azzal, hogy bemutatótermében február közepétõl tanfolyamot szervezett a hazai és nemzetközi (elsõsorban európai uniós) megoldások és tapasztalatok bemutatására, széles körûen ismertté tételére. A program amely 43 bemutatót tartalmaz huszonhat elõadó szervezettel, céggel azt a célt szolgálja, hogy a meghívott hallgatóság központi, területi állami vezetõk, jegyzõk, önkormányzati informatikusok elsõ kézbõl ismerkedjenek meg a korszerû elektronikus megoldásokkal. Az NJSZT is beszáll A módszertani központ munkatársai arra számítanak, hogy ebben az évben tömegével jelentkezik majd igény a legnagyobb számban a helyi önkormányzatoktól és a kistérségek részérõl a tanúsított ügy- és iratkezelõ rendszerek iránt, hiszen 2007-tõl a közfeladatot ellátó szervezetek már csak ilyen szoftvereket vezethetnek be. A digitális esélyegyenlõség biztosítása érdekében nyolc elõadás szervezésével a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) is beszáll a bemutató-, illetve képzéssorozatba. Az NJSZT fontosnak tartja, hogy az állam- és közigazgatásban dolgozók (is) megismerkedjenek az ügyintézést megkönnyítõ e-kormányzati megoldásokkal, hiszen csak ezeknek az ismereteknek a birtokában tudják maradéktalanul kiszolgálni a majdani e-ügyfeleket Mártonffy Attila, IT-BUSINESS február 13.

10 10 Kedves Olvasóink! Utazó nagykövetünk a Társaság egyik alapítója, volt fõtitkára és alelnöke, Kovács Gyõzõ 2006 nyarán lakókocsival járta be a balti államokat. Élménybeszámolójának második részét novemberi számunkban olvashatták. Most tallinni útjáról számol be. Tallinni csavargások Már kora ifjú koromban is úgy voltam vele, hogy az ember azért fogad meg valamit, hogy azt megszeghesse. Minden utazásomra úgy készülök, hogy készítek egy útitervet, elhatározva, mit szeretnék tenni az utazás alatt, kivel fogok találkozni. Felírom a látnivalókat, megnézem a térképeket, kiszámolom a kilométereket, és ezzel készen is van az útiterv, amirõl természetesen már az elsõ napokban tudom, hogy fel fogom rúgni. Most, amikor ezt a történetet írom, augusztus 13-a, vasárnap van. Útitervem szerint már látnom kellett volna Rigát és Tallinnt, és akkor már Vilniuszban körmölném e sorokat. Ehelyett itt tanyázom Észak- Észtországban, Viitnában, egy business hallgatók részére szervezett ifjúsági táborban. Ülök egy gyönyörû fenyõerdõben, és készülök a holnapi elõadásomra, ahol az egyik kedvenc témámról fogok beszélni: Ki találta fel az elektronikus számítógépet? A felkérés utazás közben érkezett, miután már tartottam egy elõadást szoftverfejlesztõ doktoranduszoknak Pedase-ban. Oda is egy észt számítógépes úttörõ, Enn Töugu akadémikus hívott meg, mint ahogyan ide, Viitznába is az õ meghívására kerültem. Ugyanis ha elõadást kell tartani, különösen diákoknak, a meghívásnak nem tudok ellenállni. Az útiterv készítés mellett azt is megfogadtam, hogy turistalátványosságokról nem fogok írni. Tallinn azonban egészen más, ott az ilyen fogadalmat egyszerûen meg kell szegni! Szóval sohasem hittem volna, hogy Tallinn ennyire megragadó, különben nem életem alkonyán jövök el ebbe a csodálatos városba. Nem hiába harcoltak érte a nagyhatalmak és foglalták el hosszabb-rövidebb idõre: Tallinnt meglátni és megszeretni nekem is egy pillanat mûve volt. Különösen a tallinni embereket, akik a hódítások és a hódítók ellenére Tallinn óvárosát épségben meg tudták õrizni. A pedasei diáktáborban találkoztam véletlenül Domiczi Endre régi KFKI-s munkatársammal, aki felajánlotta, hogy elkalauzol Tallinnba, és segít megtalálni a városnak azokat a részeit, ahová a külföldiek csak nehezen találnak el. Miközben sétáltunk, vele beszélgettem az észtek múltjáról. Azt mondta: az észtek Tallinni utcarészlet akik jó és békés emberek azért tudták megõrizni az identitásukat, a nyelvüket és a kultúrájukat, beleértve évszázados városaikat is, mert nem hõsök! Náluk csak elvétve lehet hõsöket találni, akikrõl a történelemkönyvek azt szokták írni: a hazájukért az életüket áldozták! Azt észtek ugyanis nem hõsködnek, nem szeretik az életüket feláldozni, annál sokkal okosabbak. Én is ezt vallom (bármennyire is közhelynek hangzik): egy élõ ember többet ér, mint 100 hõsi halott! Nem mintha az életük feláldozására nem lett volna elég alkalmuk: ha csak a legutóbbi szovjet korszakot nézzük, az 1,3 millió észtbõl több tízezret hurcoltak el a hódítók haláltáborokba és végeztek ki, sosem fogjuk megtudni, miért. Sokan meghaltak, de sokan meg is maradtak, sõt még Tallinn is megmaradt, ez az igazán okos hõsiesség. Ide jövet csak nagyon felületesen olvastam el mindazt, amit Tallinnról össze tudtam szedni (a legfontosabb forrásom a Szovjetunió útikönyv volt, illetve késõbb egy angol nyelvû Tallinn könyv, amit Endre barátomtól kaptam): ezt, illetve saját tapasztalataimat most röviden közreadom. Az elsõ írásos emlék a valamikori Koluvan-ról 1154-bõl származik, a város a mai nevét a dán hódítóktól kapta: Taani linn azaz dán város. A régi Tallinn a 13. században épült, s két egymáshoz lazán kapcsolódó városrészbõl állt: a Toompeá-nak nevezett fellegvárból itt székelt régen és most is a világi és az egyházi hatalom, illetve az alsóvárosból, amit fallal és bástyákkal vettek körül: itt volt a kereskedelem és az iparosság központja. A városfal megfelelõ védelmet nyújtott az alsóváros lakóinak, de egyben leszûkítette a lehetõségeiket is, mert nem volt helyük a terjeszkedésre. Így azután a tallinniak is megépítették szokatlanul magas néhány emeletes középkori épületeiket. Sõt, nem csak megépítették, hanem egészen a mai napig meg is óvták õket. Itt élõ Endre barátom azt mondta, hogy a város épületeire a legnagyobb veszélyt nem is a háború,

11 11 hanem a modernizáció jelentette, ugyanis mindig akadtak mind a szovjet, mind pedig az észt városvezetésben olyan bürokraták, akik az óvárosban is le akarták rombolni a régi, sokszor romos és tatarozatlan házakat, hogy a helyükre korszerû modern beton-üveg palotákat emeljenek. Az óváros régi épületeinek nagy részét mára eredeti formában rekonstruálták, de nem modernizálták. Az észt emberek nem hõsködtek, azaz nem tiltakoztak vagy demonstráltak, illetve ûzték el fegyverrel a városrombolókat, hanem ravaszkodtak. Mindig volt egy kiskapu, amivel a rombolást késleltetni tudták, és így egészen a mai napig meg tudták védeni kedves épületeiket. Az állami trikolort, a kék-feketefehér zászlót napnyugtakor az állami himnusz hangjai mellett bevonják, és minden napfelkeltekor felhúzzák. Eközben a zenekar az A hazám a szerelmem dalt játssza. Többször is készültem az egyik vagy a másik ceremónia meghallgatására, de sajnos vagy elaludtam, vagy elfelejtettem, vagy éppen más programom volt. Az észt állami címerben három vadállat rajza látszik, amik szerintem egyik ismert vadállatra sem hasonlítanak. Kérdeztem, de senki nem tudta megmondani, hogy a címerfestõ mit akart ábrázolni. A rejtélyre a már említett Tallinn könyvbõl kaptam választ, amiben a szerzõ szó szerint a következõket írja: a címer tölgyfalomb koszorúval keretezett, arany mezõben, három kék, Sok régi épület található ma is az észt erdõkben Business-hallgatók részére szervezett ifjúsági tábor Észak-Észtországban, Viitnában leopárdszerû oroszlánt ábrázol. Azt hiszem, erre magamtól sohasem jöttem volna rá, maga a leopárdszerû oroszlán pedig valószínûleg biológiai csoda. Az alsóváros egyik bájos terén üldögélve, órákon keresztül figyeltem, hányféle nyelven is hallom beszélni az embereket. csak jöttek, csak jöttek a turisták. Azt hiszem, az utcán a legtöbben az oroszok voltak, akik részben itt maradtak, részben pedig a hét végére jöttek el Tallinnba. Az egyik presszós kislány elmondta, hogy az oroszok a legjobb vendégek. Igaz, nagyon válogatósak, de sokat költenek. Az észtek pedig értenek hozzá, hogyan csiklandozzák ki a pénzt a zsebükbõl. Észt barátaim azt mondják, hogy itt általában nem rombolták le a szovjet korszak emlékmûveit, közülük nagyon sok még ma is a helyén áll. Miért romboltuk volna le a szocialista-kommunista elnyomás szobrait? kérdeztek vissza Észtországban. A szobrok többsége kitûnõ alkotás, amiket meg kell õrizni; emellett a szobrok is segítenek emlékezni nem csak nekünk, hanem még unokáinknak is, hogy mire ne vágyjanak vissza. Egyetlen dolgot azonban megtettek: a szocializmus és a kommunizmus nagy embereinek nevére változtatott utak, terek, hidak, épületek stb. elnevezéseit a megszállás elõtti eredetire változtatták vissza. Ezzel persze õk is úgy vannak, mint mi. A Népköztársaság útja elnevezés például még ma is elõbb ugrik be az embernek, mint az Andrássy út. Tallinnban velem is elõfordult, hogy kerestem a Szépmûvészeti Múzeumot, ezért oroszul szólítottam meg egy magam korabeli járókelõt, akirõl feltételeztem, hogy még beszéli az orosz nyelvet. Az úrban nem is csalódtam, azonnal oroszul válaszolt: most itt vagyunk a Lomonoszov úton, a következõ keresztezõdésnél forduljon be jobbra a Gogol utcába, majd hamarosan meglát egy nagy épületet, az a Szépmûvészeti Múzeum. Persze ezeket az utcákat már másként hívják, csak én még nem szoktam meg az új nevüket. Csak halkan jegyzem meg: Gogol azért megmaradhatott volna, mert nagy író volt, és nem tehetett róla, hogy orosznak született. Utóirat: Éppen néhány napja hallottam egy nem túl kiemelt hírt, miszerint az észt kormány elhatározta, lebontják a szovjet idõkre emlékeztetõ emlékmûveket. Mit lehet erre mondani? Kovács Gyõzõ

12 12 Tudás elkötelezettség felelõsség Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Digitális Esélyegyenlõség A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelõs szerkesztõ: Alföldi István Szerkesztõ: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban jelenik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cégek, vállalatok, intézmények) keresztül a szakma csaknem minden képviselõjéhez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális eseményeirõl, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzéteszünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezekkel kapcsolatban kérjük, forduljon titkárságunkhoz. Következõ lapzárta: 19.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló a 3. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia eseményeiről A már megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott a 3. Digitális Esélyegyenlőség

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak

Az Alapszabályban foglaltak A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az NJSZT 2006. évi rendes közgyûlésérõl Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2006. május 4-én megtartotta idei rendes közgyûlését a Neumann

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24.

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24. XVI. évf. 2006. okóber 24. 19. szám Hírlevél www.innovacio.hu 19. szám XVI. évfolyam 2006. október 24. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről Salgótarján, 2001. október 13. szám A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről A 260/2001-es kormányrendeletben rögzítenék azoknak a körét, akik a 2001-es költségvetési évben szeptember

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS KTKU KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS 2013 2014 2 ktku indulásának segítését, így szeptemberben segítő, együttműködő szándékunk és fellépésünk is hozzájárult a doktori képzés sikeres elindításához.

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben