SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. a Kommunális és Környezetvédelmi. Dr. Bánhalmi- Erzsébet. környezetvédelmi referens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. a Kommunális és Környezetvédelmi. Dr. Bánhalmi- Erzsébet. környezetvédelmi referens"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMAI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u Tárgy: Helyszín: Környezetvédelmi Szakmai Bizottság ülése Polgármesteri Hivatal I/ szeptember 5-én Tóth Andrea Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Magyar József Csönge Márta Horváth György Kardos György Németh László Varga Tamás Nagy Erzsébet Dr. Bánhalmi- Erzsébet Tóth Andrea a bizottság elnöke a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a Kommunális és Környezetvédelmi a Jogi és környezetvédelmi referens 1

2 Bokorné Horváth Anita 2

3 Magyar József köszöntötte a megjelenteket, ismertette, hogy Varga Tamás bizottsági tag igazoltan van távol, majd megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a tagok több mint 50%-a az ülésen megjelent. Az ülés alábbi napirendjét a bizottság egyhangúlag elfogadta: Elfogadott napirend: 1. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartására és egyéb szolgáltatások végzésére közbeszerzési 2. létesítéséhez önkormányzati Dr. Bánhalmi- 3. Tájékoztató a Vasi Elszer Bt. által zöldterületbe tervezett nyomvonal Lakézi Gábor, a Városfejlesz 4. Tájékoztató a Vasi CAD-TERV Kft által zöldterületbe tervezett nyomvonal 5. A Somlai Mérnöki Iroda által zöldterületbe tervezett nyomvonal 6. A T-Com Rt. által zöldterületbe fektetett nyomvonal utólagos engedélyezése : Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezet 7. Különfélék 1./ napirendi pont: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartására és egyéb szolgáltatások tervezetére Magyar József: A májusi - a város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartásáról - részletesen ismertette azokat az új elvárásokat, 3

4 Nagy Erzsébet: Tájékoztatnám T. Bizo tekintetében. A jogi részeken nem módosíthatunk, azt a Közbeszerzési Törvény döntést szeretnék kérni T. Bizottságtól. A Városfejlesztési Bizottság már tárgyalta az anyagot, melyen az alábbiak szerint döntöttek a felsorolt 6 pont te - lakótelepeken 2- mazásával, a szobrok parkfenntartói feladatok közé határszáma tekintetében nem tettek javaslatot, a Közbeszerzési Bizottságnak adták át a döntés jogát. több területegység fenntartásához szükséges feltételeket nem szeretnénk, ha nem elégs Csönge Márta: A referenciák mi alapján kerültek meghatározásra? A 3 éves városrészi napokra figyeljenek a fenntartók. Nagy Erzsébet: A referenciákat a korábbi tapasztalatok és más városok gyakorlati városokban van Kardos György: 1 év tapasztalatszerzés, gyakorlatozás, az utolsó évben készül az új kiírásra, így csak 1 év maradna a s hány vállalkozó várható? Nagy Erzsébet: Verseny várható, akár a nemzetközi piacot is bejárhatja a kiírás. A mostani két parkfenntartó cég biztos fog pályázni. fontosnak tartanám felsorolni, konkrétan milyen típusú munkákra gondolunk (pl.: fasor csere, fanyesés, virágültetés, permetezés). A táblázat 74. pontjában szerepelnek a kerékpártárolók. Ennek kapcsán kérdezném, van nyilvántartásunk az önkormányzati tárolókról? A diszfunkcionális tárolókat le kellene cserélni pl. az Ady téren, az SZTK Nagy Erzsébet: Nincs ilyen nyilvántartásunk. A cseréket az út-híd keret terhére lehetne elvégeztetni, de az idén már nincs rá fedezetünk. Kardos György: Az onkológiai tömbnél egyáltalán nincs kerékpártároló. Javaslom feltérképezni, hogy még hol nincs közintézménynél ez biztosítva. A vállalkozási nélkül a vállalkozó azt csinál, amit akar. A Szatmár u.- történt. Magyar József: Jelenleg rabokkal nem tud dolgoztatni az Önkormányzat, mert nincsenek arra alkalmasak, így javaslom a költségvetésben átcsoportosítani a rabok 5 millió Ft-ját a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály által javasolt tételsorra. 4

5 62/2005.(IX.05)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság a Szombathely Megyei Jogú város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartásár elfogadásra: közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozój szerinti tartalommal elfogadja. c./ A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában a parkfenntartási szolgáltatás költségére irányszám tájékoztatásul. d./ A csapadékvíz- tartalommal elfogadja. elfogadja. rolásánál javasolja H : szeptember 8-2./ napirendi pont: Magyar József tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak alapján hozzájárulhat ahhoz, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és térítésmentes használati joggal megterhelésre kerüljön. 63/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Kö : Dr. Ipkovich György, polgármester Dr. Bánhalmi szeptember 8-5

6 3./ napirendi pont: Tájékoztató a Vasi Elszer Bt. által zöldterületbe tervezett Bokorné Horváth Anita: A Vasi Elszer Bt. elkészítette a Szombathely, Alkotás u-i csobogó elektromos ellátásának terveit. A tervezett vezeték a park területén s T. Bizottság váhagyni szíveskedjen. 64/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Vasi Elszer Bt. által készített Szombathely, Alkotás utcai csobogó elektromos ellátásának terveit és egyetért azzal, hogy a tervezett vezeték zöldterületben haladjon. : folyamatos 4. napirendi pont: Tájékoztató a Vasi CAD-TERV Kft által zöldterületbe Bokorné Horváth Anita: A Vasi Cad-Terv Kft elkészítette a Szombathely, Kámoni városrész csapadékvíz- rna nyomvonalára más megoldás 65/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Vasi CAD-TERV Kft. által készített Szombathely, Kámoni városrész csapadékvíz elvezetés ideiglenes a vasúti pályatest mellett zöldterületben haladjon. : folyamatos 6

7 5. napirendi pont: A Somlai Mérnöki Iroda által zöldterületbe tervezett Bokorné Horváth Anita: A Somlai Mérnöki Iroda elkészítette a Szombathely, Parkerdei úttól É- -elvezetésének terveit. A tervezett vezeték az Erdei Iskola u. érintett szakaszán zöldben halad. A Rendezési Tervben ez közlekedési 66/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Somlai Mérnöki Iroda által készített Szombathely, Parkerdei úttól É- -elvezetés terveit és egyetért azzal, hogy a tervezett vezeték az Erdei Iskola u. érintett szakaszán zöldterületben haladjon. : folyamatos 6. napirendi pont: A T-Com Rt. által zöldterületbe fektetett nyomvonal utólagos engedélyezése Bokorné Horváth Anita: A Vasi Full-Táv Kft elkészítette a Szombathely, Sárdi-ér utcai tadás-átvételi eljárás során kiderült, hogy a vezeték a kerékpárút/járda és a magánterületek közti keskeny zöldsávban került kiépítésre. A nyomvonal módosítását Irodánk felé nem alatt húzódó nagyközép- Mivel a nyomvonal módosítása indokolt, javasoljuk, hogy a vezeték a kiépített nyomvonalon fennmaradhasson. Az engedély nélküli nyomvonal-módosítás miatt azonban szükségesnek látjuk a szabálysértési eljárás megindítását. 67/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Vasi Full-Táv Kft által készített Szombathely, Sárdi- tervezett vezeték a kiépített nyomvonalon fennmaradhasson, azonban az engedély nélküli nyomvonal-módosítás miatt szükségesnek tartja szabálysértési eljárás kezdeményezését az Igazgatási Osztálynál. : folyamatos 7

8 7. napirendi pont: Különfélék a./ ékoztató a évi Autómentes Nap Tóth Andrea: A fenntartható városi mobilitás érdekében Szombathely városa az ország számos településéhez hasonlóan idén szeptember 22-én, csütörtökön Európai Autómentes Napot szervez. A rendezv városi zaj csökkentésével. A tavalyi rendezvényt kiszínesítve idén az alábbi tervezett programokkal várjuk az Kenderesi utcában (a Bartók B. krt. és a Liget utca közötti szakaszán): - kerékpáros ügyességi verseny általános és középiskolás diákok részére (Vas - görkorcsolya ügyességi verseny általános és középiskolás diákok részére - Pannonsport Egyesület Pannonsport Egyesület - A -tó környékén több pontra állomásokat telepítünk, ahol a diákoknak verseny keretében kell - növényfelismerés a Parkban illattérkép készítés - hulladékszigetnél - komposzt Kari, komposzt Kati építés az Interspar fonnyadt zöldsége - zuzmó felismerés és zuzmótérkép készítés - - az Autómentes Nappal kapcsolatos szavakból versírás - a Csónakázó- - a Csónakázó- a a NYDKF segítségével - történet összerakás az ózonról - zaj- - gépkocsik károsanyag kibocsátásának mérése (Közlekedési Felügyelettel) - túra- és versenykerékpárok bemutatója (Biciklon Sport Bolt kö - kerékpártúra (Pankotay Fruzsina diák-alpolgármester szervezésében). Az óvodásokat a Szent István parkban szeretnénk fogadni. Számukra - rajzversennyel - - intavétellel - meseírás versennyel - gyermek kerékpár bemutatóval készülünk. 8

9 Surányiné Palkó Eleonórával tör programjairól. Az általános- és középiskolás kategóriák versenyeinek három-három legeredményesebb csapata értékes tárgyjutalomban részesül. ból kérem T. Bizottságot, hogy a évi Autómentes Nap rendezvényt Ft, azaz Sz : Szeptember 22- -mail cím vagy egy telefonszám, ahová a lakosság eljuttathatná javaslatát kerékpártároló létesítésére vonatkozóan. Az Önkormán közzé kellene tenni e kezdeményezést. Magyar József: Az Autómentes Nap rendezvényt is kérem megjelentetni a médiában. Csönge Márta: Jó lenne beszerezni egy kerékpáros térképet, a diákok a kerékpáros túra során feltérképezhetnék ezek állapotát. Kardos György: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezünk Kisfaludy S. u. 1. sz. alatt az Autómentes Napon, hisz ez is szervesen hozzá kapcsolható. Horváth György: A Csónakázó-tó hídja mellett a mellékhelyiségnél kell, hogy legyen i. 68/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a évi Autómentes Nap érdekében Ft-ot biztosít, utólagos elszámolás mellett, a Környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások sora terhére. Lakézi Gábor, a Városfejleszt : szeptember 30. 9

10 b./ Javaslat pénzeszköz átcsoportosításra Tóth Andrea: A 3/2005.(II.24.) sz. Kgy. Rendelettel jóváhagyott városi költségvetés miii/10. táblázata tartalmazza a Környezetvédelmi kiadásokra felhasználható pénzeszközök nagyságát tételes bontásban. A Bizottsághoz beérkezett kérelmek, illetve bizottsági döntések teljesítése érdekében indokolttá vált egyes tételsorokon rtosítása. Nevezetesen: A fák permetezése aknázómoly ellen soron felhasználatlan 616 e Ft-ot szeretnénk átcsoportosíttatni a környezetvédelmi tanulmányok, felmérések, vizsgálatok, környezeti tudatformálás sorra, valamint a Növényvédelem soron szabadon maradt 2 millió Ft-ot a Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások sorra. 69/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Javaslat pénzeszköz ellen soron felhasználatlan 616 e Ft kerüljön átcsoportosításra a környezetvédelmi tanulmányok, felmérések, vizsgálatok, környezeti tudatformálás sorra, valamint a Növényvédelem soron szabadon maradt 2 millió Ft a Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások sorra. Stéger Gábor, a : szeptember 30. Tóth Andrea: A közterületeken a folyamatos kaszálás ellenére még több, kisebb- sz célra rendelkezésre álló anyagi forrásunk kimerült, kérnénk T. Bizottságot, hogy a kaszáláshoz ,- Ft támogatást biztosítani szíveskedjék. Magyar József: Javaslom az egyszeri támogatást, azonban ez nem tartozik a Bizottság konkrét feladatai közé. A hatósági jogkör gyakorlói nem mi vagyunk, nem járhatunk el ilyen ügyekben konkrétan. Erre a költségvetésben 20 millió Ft szerepel. Természetesen a magántulajdonosoktól nem várhatjuk el a gyommentesítést, ha a saját területeinken sincs rend ban a pénzeszközök felhasználásáról folyamatos tájékoztatást kérnék, -mentesíté önkormányzat által biztosított összeghez esetlegesen támogatást nyerjünk. 10

11 Horváth György területet hasznosítani kellene, bérbe kellene adni, mert így csak kiadást jelent az Önkormányzat számára. 70/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta Ft-ot biztosít, utólagos felsorolását kérve a lekaszált területeknek és azok nagyságának, a Környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások sora terhére. : szeptember 30. d./ Közlekedési zajméréshez helyszín biztosítása Tóth Andrea: A Brenner T. krt-on a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, elmúlt héten, melyet bírósági kötelezés tett indokolttá. A méréseket magánterületi ingatlanok épületeiben kellet elvégeztetnie Osztályunknak a vonatkozó zajszabványok h volt, szeretnénk a nyugdíjas házaspárok részére bizalmukat és rendelkezésünkre állásukat anyagilag megköszönni. vagy étkezési utalvány ajándékozását javasoljuk részükre. Magyar József: Vállalom, hogy az Autómentes Napon (szeptember 22-én) 71/2005.(IX.05.)Körny.véd.Sz.Biz.határozat A Környezetvédelmi Szakmai Bizottság megtárgyalta a Közlekedési zajméréshez biztosító két házaspár részére 2*5000 biztosít, a Környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások sora terhére. : szeptember

12 e./ Bébic lakótelep környezeti állapota Kardos György: A Szatmár utca- Bébic ltp- -e illemhelyek folyamatosan zárva vannak. Magyar József: A kérdés megválaszolása érdekében kérem a Kommunális és pítész Urat, hogy a kérem meghívni az Igazgatási Osztály illetékeseit a területre kiadott telepengedélyek listájával. Mivel több napirendi pont, ill. hozzászólás nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. K.m.f /: Magyar József :/ /: Kardos György :/ a bizottság elnöke a bizottság tagja /: Tóth Andrea :/ 12

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ 2005. szeptember 8-i ülésére szóló beszámolóhoz Az írásban kiküldött

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-10/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-10/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben