20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * SZELLŐZŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Szellőző- és klímaberendezés szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7622 Szellőző- és klímaberendezés szerelő szakmunkás 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 8299 Klímagépkezelő 7621 Csőhálózat szerelő 7621 Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - Szellőző- és légtechnikai (légtechnikai hűtőberendezések) klímaberendezések szerelése, üzembe helyezése és beszabályozása. - Feladata az épületgépészeti és technológiai, illetve ipari vezetékek kialakítása, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása. Ennek végrehajtásához a szakmunkás képes: - Az alap- és szerelési műveletek elvégzéséhez szükséges gépeket és gépesített kéziszerszámokat kezelni, beállítani és karbantartani. - A készítendő berendezésekhez és azok elemeihez a megfelelő anyagokat, tipizált és előre gyártott elemeket, félkész gyártmányokat, segédanyagokat felismerni, megválasztani, azokat előkészíteni, felhasználni és a technológiai előírásoknak megfelelően kezelni. - A gyártáshoz, szereléshez, javításhoz szükséges dokumentáció olvasására és értelmezésére. - Előkészítő és megmunkálási, szerelési alapmunkákat elvégezni. - Szerelőkőműves munkát végrehajtani. - Elméleti és gyakorlati felkészültsége alapján munkáját önállóan megtervezni, elvégezni és ellenőrizni. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - Jogszabály értelmezése, alapfogalmak és a jogrendszer (Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv, adótörvény stb.), a tanulói jogviszonyból, valamint a tanulószerződésből adódó alapvető jogok és kötelességek

3 ismerete. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása. - A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában. - A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása. - A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása. - A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések használata, a foglalkozással kapcsolatos baleset-elhárítás, a segítőmunkatárs feladatainak ellátása, hűtőközeg lefejtése, tárolása, szállítása stb.). - A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése. - Közreműködés a baleset kivizsgálásában. - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása. - A tűzoltó készülékek elhelyezésének és használatukra vonatkozó előírásoknak ismerete, a készülékek alkalmazása. - A munkahely elhagyásra vonatkozó előírások ismerete. - Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, és a megfelelő védőfelszerelések használata. - A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások betartása. - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása. - A szerelés, javítás, a munkadarabok megmunkálása során felhasznált alapanyagok és hulladékok tárolására vonatkozó előírások betartása. - A munkadarabok megmunkálása során felhasznált segédanyagok (hűtő-, kenő- és fűtőanyagok, tisztítószerek) kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra. - Az elhasznált, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása. - A légszennyezés csökkentése, por- és páraelszívás a forgácsoló, a szerszámélező, valamint a felületvédelmet igénylő munkafolyamatoknál. 2. Vállalkozási ismeretek. Vállalkozás fogalmának, lehetőségeinek ismerete - Vállalkozáslélektan-vállalkozás összefüggései. - Alakuló piacgazdaság kérdései. - Vállalkozás alapítás és működtetés kérdései. - Adatgazdálkodás, iratok kitöltése, számlák megírása, adózás, adóbevallás. - Gazdálkodási formák, adók-járulékok összefüggései. - Üzleti terv (a kivitelezés költségeinek összetevői, nagyságának becslése). 3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - A kiviteli tervek, a technológiai utasítás, műszaki leírás tanulmányozása, az elvégzendő feladat átgondolása hőtani alapfogalmak és számítások alapján. - Az építészeti méretek ellenőrzése, egyeztetése a gépész kiviteli tervekkel. - Az alkalmazandó szerelési technológia megállapítása, az elvégzendő munkafolyamatok műveletekre bontása, a szerelési-műveleti sorrend meghatározása. - Helyszíni méretellenőrzés, a szellőző- és klímahálózat, csővezeték nyomvonalának kijelölése. - A részműveletek alapműveletekre bontása, azok sorrendjének meghatározása az előírt csőhálózat anyagának függvényében. - A szükséges szerszámok, gépek, gépesített kéziszerszámok, berendezések kiválasztása, előkészítése, üzemképességének, használhatóságának ellenőrzése. - Emelőgépek, szerelőállványok, létrák, munkavédelmi eszközök biztosításának ellenőrzése. - A munkaterület átvétele, a tervek ismeretében a helyszínre szállított, előre gyártott anyagok, berendezések, gépek ellenőrzése, mennyiségi és minőségi átvétele, méreteinek ellenőrzése. - A munka eredményeinek folyamatos ellenőrzése a tervek és műszaki leírás alapján. - A beépített termékek, készülékek, berendezések működőképességének, üzemképességének ellenőrzése. - A kivitelezés korszerű technológiáinak ismerete. 4. Műszaki dokumentációk ismerete, olvasása és felhasználása

4 - Műszaki rajzok szabványnak megfelelő készítése, rajzeszközök ismerete, használata, karbantartása, kiviteli szabványelőírások megismerése (vonalak, szabványbetűk, rajzlapméretek, feliratmezők), síkmértani szerkesztések ismerete, térmértani szerkesztések ismerete (képsíkok, vetítések, metszések, áthatások), mérés, felvételezés, szabványos ábrázolások, méretmegadások, gépelemek jelképes ábrázolása, tűrések, illesztések, a méret-, helyzet-, alaktűrési szabványok, a felületi érdesség jelölésének felismerése és értelmezése. - Összeállítási, rész-összeállítási, munkadarab rajzok olvasása, a munkadarab szabványos anyagminőség jelölésének felismerése, értelmezése, a műveleti sorrendre és a technológiára gyakorolt hatásának érvényesítése. - Technológiai dokumentációk ismerete és felhasználása (ábrás művelettervek, műveleti utasítások stb.). - Alapvető építészeti rajz ismeretek, épületek ábrázolási módjai, épületszerkezetek tervjelei, építési rajzok méretmegadási rendje. Épületgépészeti terv - jelek, ábrázolási módok. - Csőhálózatok tervjelképei, ábrázolási módjai. Alaprajzok, függőleges csőterv, helyszínrajz, hossz-szelvény készítése. Előregyártási tervek jelképi jelei. Előgyártási tervek készítése. - Tervezés az adott körülményekre, anyaggazdálkodási (mennyiségi-minőségi) kalkuláció, kivitelezési tervezés. - A speciális alakító-, megmunkálógép kezelési és üzemeltetési utasításának ismerete és felhasználása. - Egyszerűbb elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása és értelmezése. - A műszaki kommunikáció területén bekövetkezett változások ismerete, a hagyományos rajzdokumentációtól a számítógépes tervező és archiváló módszerekig, a számítógépes tervező rendszerek alapelemeinek ismerete (CAD/CAM). 5. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése - Hossz-, vastagság-, szélességmérés, csőátmérő mérés, távolságmérés. - Szögmérés, menetmérés, derékszög ellenőrzése, hajlítási szög, ívek, hajlítások ellenőrzése. - Függőlegesség, vízszintesség, lejtési viszonyok ellenőrzése. - Nyomás, hőmérséklet mérése. - Csővezetékek nyomás és tömörségi próbája. - Szellőztető-, légfűtő-, léghűtő-, klíma-, porelszívó-, technológiai, egészségügyi berendezések áramlástechnikai, hőtechnikai és komfortjellemzők vizsgálata. - Automatikus szabályozás és vezérlés. 6. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei - Különböző anyagú és méretű csövek (acél, vörösréz, KPE, PE) megmunkálása forgácsolással, hideg- és melegalakítással. - Csövek összekötése oldható és nem oldható kötéssel, PE-cső kötése roppantógyűrűvel. - Légcsatornák, spiróvezeték, irányváltoztató, kerülő, elágazást biztosító csövek készítése. - Előkészítő, megmunkálási és szerelési alapműveletek kéziszerszámokkal: = előrajzolás, fűrészelés, hajlítás, csőhajlítás, csőegyengetés, csőtágítás-szűkítés, menetfúrás, csavarmenetvágás, csőmenetvágás, nyírás, vágás, forrasztás, peremezés, lyukasztás, reszelés, süllyesztés, szegecselés, idomvasak egyengetése, egyszerű szigetelések, gipszelés, tömítés, nyomvonal kijelölés, különféle típusú és anyagú csőkötések készítése, csővezetékek szerelése, bilincselés, konzolozás, függesztés, csőfektetés, tömítések cseréje, vakolás, alapmázolás. - Villamos alapismeretek: = vezeték-megmunkálás, kötések kialakítása, motorok működtetése stb. - Gépekkel, berendezésekkel: = fúrás, lemezvágás, szabás, csőmenetvágás, csőhajlítás, peremezés, csővágás, egyengetés, hőkezelés, melegítés, köszörülés, lángvágás, lánghegesztés, ívhegesztés, PB-forrasztás, műanyagok hegesztése, teheremelés. - Gépesített kéziszerszámokkal: = csőegyengetés, fúrás, csőmenetvágás, terítékkialakítás, forrasztás, PB-forrasztókészülék használata, szegecselés, csavarozás, köszörülés, hegesztés utánmunkálás, ütvefúrás, szegbelövés (oktatói bemutatás), falfúrás, falvésés, betonvésés. - Alapműveletek elvégzéséhez szükséges szerszámokkal, eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos feladatok: = kiválasztani, használni, karbantartani a szerszámokat, eszközöket. - Szerszámok élezése. - Gépek, berendezések kezelése, beállítása, karbantartása. - Segédeszközök, segédberendezések használata.

5 7. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - A tulajdonságok alapján a munkadarabok anyagainak felismerése (acélok, öntöttvasak, réz-, alumíniumötvözetek). - A vas, nemvasfémek és műanyagok anyagtulajdonságainak ismerete. - A szerszámanyagok, szerkezeti anyagok felismerése és kiválasztása, alkalmazásuk. - Tulajdonságok, illetve a gyári jelölések alapján a különféle csőanyagok felismerése, kiválasztása, használata, alkalmazása, tárolása. - Légtechnikai berendezések cserélési lehetőségei, szerelési segédanyagainak felismerése és kiválasztása, alkalmazásuk, tárolásuk. - Hálózati elemek kiválasztása (tipizált és előre gyártott elemek), félkész gyártmányok (kompatibilitás) felismerése, kiválasztása, beépítése a berendezésekbe. - A hűtő-, kenő- és segédanyagok ismerete, kiválasztása, kezelése, cseréje. - A munkadarabok hőkezelése, kéziszerszámok edzése, megeresztése és lágyítása a felhasználásnak megfelelően. - Keménységvizsgálatok alkalmazása. - Hegesztések jósági vizsgálata. - A munkadarabok repedésvizsgálata ultrahanggal és mágneses eljárással. 8. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Tervrajzok alapján a hálózat egyes szerkezeti elemeinek gyártása, üzemi előregyártás (csőtartó konzolok, alátámasztások, táptartályok, gyűjtőtartályok, leválasztók stb.). - Tervrajzok alapján kész szerkezetek beépítése (alátámasztó, felfüggesztő szerkezetek, előre gyártott elemek). - Tervrajzok alapján különféle berendezési tárgyak bekötése a rendszerbe (fürdőszobai elszívó berendezések, szivattyúk, ventilátorok, technológiai gépek bekötése). - Biztonsági és szabályozó szerelvények és szerkezetek bekötése. - Érzékelő és mérőműszerek szerelése, üzembe helyezése. 9. Csőhálózatok, légtechnikai berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - A kivitelezés ellenőrzése, nyomáspróba végzése. - Különféle légtechnikai berendezések, szerkezetek üzembe helyezésének feltételei, szabályai. - Az üzembe helyezés iratai, eljárása. - A garanciavállalás feltételei, a vele kapcsolatos jogi szabályok. 10. Alapfokú számítógép kezelés - A számítógép üzembe helyezése. - A számítógép használatával kapcsolatos alapismeretek. - Adatfeldolgozás, adatfrissítés, naprakész információk, lexikális adattárolás. - Különféle, a szakmának megfelelő programok futtatása (tervező, méretező, berendezési tárgy kiválasztó, költségvetés-készítő stb.). - Az NC, CNC vezérlésű alakító géphez egyszerűbb programok készítése, bevitele, tesztelése. 11. Karbantartás - A TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) rendszer ismerete. - A munkahely karbantartási rendszerének ismerete (folyamatos, időszakos karbantartás stb.). - Alapfogalmak a karbantartási rendszerben (TMK terv, ciklusidő, általános nagy-, közepes és kisjavítás, bonyolultsági fok, szerkezeti és pontossági vizsgálatok stb.). - Gépkezelői feladatok a Gépkönyv szerinti ápolási és karbantartási feladatok ellátása, kopásból adódó utánállítások elvégzése (jelleggörbék, munkapont beállítások), a szerkezet működésének vizsgálata akusztikusan és vizuálisan. - Légtechnikai berendezés, klímaberendezés (egyedi és központi) karbantartási feladatai. - Villamos szerelvények karbantartása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása

6 - A munkaszerződés (munkavállalói szerződés, tanulószerződés) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása. - A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban. - A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása. - A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése. - A mérgező és gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazásuk. - Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete, az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az elektromos áram által okozott baleseteknél. - A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a környezetszennyezést csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása. 2. Vállalkozási ismeretek, vállalkozás fogalmának, lehetőségeinek ismerete - A személyiségtípusok ismerete, önértékelés. - A vállalkozásra vonatkozó alapvető jogszabályok megnevezése, értelmezése. - Az adózási rendszer (személyi, áfa, társasági) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A vállalkozás keretében a gazdálkodás folyamatainak értelmezése. - Üzleti terv keretében egy vállalkozás bemutatása. 3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - A munkaterület átvételi szabályainak ismerete. - Hőtani, áramlástani alapfogalmak és számítások ismerete. - Ismerje a hőszivattyúk lényegét, működési elvüket, kialakításukat és alkalmazásukat. - Ismerje a hűtőkörfolyamatokat és a klimatizálás elvét. - A helyszíni méretek ellenőrzése, nyomvonal kitűzése. - Az alkalmazandó technológia megállapítása, az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása, a műveleti sorrend meghatározása. - A szerszámok, készülékek, segédeszközök, emelőgépek kiválasztása és előkészítése. - A mérőeszközök, segédberendezések, segédeszközök kiválasztása, illetve előkészítése. - A munka eredményeinek ellenőrzése, a beépített szerkezetek méreteinek ellenőrzése, üzembiztonságának ellenőrzése. - A kivitelezési költség összetevőinek ismerete, becslése, árajánlat készítése. 4. Műszaki dokumentációk ismerete, olvasása és felhasználása - Építészeti rajzok, helyszínrajzok olvasása. Főbb, a kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása a rajzokról. - Épületgépészeti tervek, rajzok olvasása. A kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása, értelmezése. - Kisebb épületek épületgépészeti rajzainak (víz, csatorna, központi fűtés) elkészítése vázlat formában. - Légtechnikai, csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése, a szükséges információk feldolgozása. - Meglévő csőhálózatról vázlatrajz készítése, előgyártási tervek alkalmazása. - Műszaki dokumentáció alapján anyagszükséglet készítése, költségvetés ellenőrzése, kisebb szerelőmunkák költségvetésének készítése. - Elektromos hálózatrajzok olvasása. - Számítógépes dokumentáció készítés ismerete. - Jegyzőkönyvek, hibajegyzékek felvétele, építési, felmérési napló készítése, írásos, ábrás és számítógépes adatrögzítés. - A műszaki dokumentációk területén bekövetkezett változások alapfokú ismerete a hagyományostól a számítógépes tervdokumentációig. 5. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése - Kitűzések ellenőrzése, hosszúságok mérése mérőszalaggal, lejtések, szintkották ellenőrzése, berendezési tárgyak, készülékek helyének kijelölése. - Szögek mérése, ellenőrzése állandó és változtatható szögmérőkkel, hajlítások ellenőrzése sablonokkal, menetek ellenőrzése idomszerekkel. - Épületrészek, tartószerkezetek, függesztőelemek helyének kitűzése. - Hőmérséklet, nyomásmérés, mérőkészülékek elhelyezése, mérési eredmények értékelése, összehasonlítása a

7 tervezett értékekkel. - Próbaüzem, nyomáspróbák végzése csővezetékeken, légtechnikai vezetékeken, tömörségi ellenőrzés. - Legyen jártas a vezérlési és szabályozási feladatok végrehajtásában. 6. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei - Előrajzolás, pontozás, jelölés az anyagok tulajdonsága és felületük figyelembevételével. Furatközpontok, mérési bázisok előrajzolása, pontozása, lemezszabási tervek készítése. - Csövek - acél, PVC, PE, KPE, KG, vörösréz, alumínium, lágyacél - vágása, darabolása különféle kézi szerszámokkal, gépekkel. - Csövek hajlítása melegtechnológiával, hajlító géppel, kézi hajlító szerszámokkal a cső méretének és anyagának megfelelően. - Csőmenetvágás kézi-, gépesített szerszámmal, géppel. - Kötések létrehozása menettel, hegesztéssel, forrasztással, karimával, PB forrasztókészülék használata, PE, KPE csőszerelő technológia ismerete. - Leágazás készítése flexibilis kötéssel, hegesztéssel, karimás kötéssel, forrasztással, csőszűkítés, -bővítés. - Lemezalakítási műveletek, szabás, hajlítás, peremezés, korcolás, szegecselés. - Szigetelések, tömítések, alátétek elhelyezése, csővezetékek rögzítése. - Csőtartók, felfüggesztések elhelyezése, csőszerelés szabadon, alátámasztással, felfüggesztéssel, helyreállítással. - Szerszámok élezése, szerszámok, gépek, segédeszközök, berendezések karbantartása. 7. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - Az alapanyagok tulajdonságainak ismerete, alkalmazható technológia ismerete megmunkálásoknál. - A szerelési segédanyagok ismerete, kezelésükre vonatkozó előírások betartása. - Szerelvények, gyártmányok anyagának, működésének ismerete, kiválasztásuk, alkalmazási előírások betartása. - Anyagok, hegesztések, technológiák alapvető minőségi vizsgálatának ismerete, egyszerűbb vizsgálatok elvégzése. 8. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Csőtartó és felfüggesztő szerkezetek készítése. - Előre gyártott szerkezetek, szerelvények beépítése. - Alapvető berendezési tárgyak szereléstechnológiájának ismerete, bekötésük a csőhálózatba. - Horganyzott acéllemez, alumíniumlemez, műanyag lemez csatorna, elágazó idomdarabok, diffúzor, befúvó- és elszívószerkezetek készítése, beszerelése. - A klímarendszer biztonságos és folyamatos működését biztosító szerelvények és szerkezetek, műszerek bekötése. 9. Csőhálózatok, légtechnikai berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - Szakaszos és teljes nyomáspróba elvégzése. - Tömörségi próba végrehajtása. - Csőhálózatok feltöltése, beüzemelése. - Kisebb hőrendszerek működésének beszabályozása. - Klímaberendezés átadásának hatósági eljárása. - A garanciavállalás feltételeinek ismerete. 10. Alapfokú számítógép kezelés - A számítógép üzembe helyezése, DOS operációs rendszer, Norton Commander ismerete, alkalmazása, vírus ellenőrzés, vírustalanítás. - Programkezelés, programhasználat (szerkesztő, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok alapjai). - A szakmával kapcsolatos speciális megmunkáló gépen szoftver futtatása, az esetleges hibák behatárolása, megszüntetése. 11. Karbantartás - A karbantartás szervezetének ismerete. - Daraboló, élhajlító gépek, speciális kéziszerszámok működésének ellenőrzése. - Különféle klímakészülékek (egyedi, központi) karbantartási feladatainak elvégzése.

8 - A gépkönyvekben és a munkahelyre előírt folyamatos karbantartási feladatok elvégzése. - Szerkezeti vizsgálatok a gépek, klímakészülékek működésével kapcsolatban, jelleggörbék, munkapontbeállítások (az észrevételek írásos feljegyzése). - Szükség esetén pontossági vizsgálatok, utánállítási feladatok elvégzése. - Olajozás, zsírozás, korrózió elleni védelem. IV/1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama 1. Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek 120 perc. - Munkatervezés 120 perc. - Üzleti terv készítés. 2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama - Vizsgamunka 300 perc. 3. A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés (minőségbiztosítás). - Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 1. Írásbeli vizsga tartalma A) A Szakmai ismeretek vizsgatárgy tartalma A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: technológia, műszaki matematika, valamint gazdasági és szociális ismeretek. A Munkatervezés című tárgyból információtechnikai, technológiai és matematikai tényekkel kapcsolatos kérdésfeltevések összekapcsolásával kell szakmai problémákat vizsgálni és megfelelő megoldásokat bemutatni. a) Technológia című vizsgatárgyból: - munkahelyi biztonság, környezetvédelem és ésszerű energiafelhasználás, - alap- és segédanyagok tulajdonságai és alkalmazása, anyagvizsgálati módszerek, - szerelési műveletek, különféle szerelvények, berendezések kötésének feltételei, kapcsolási lehetőségeinek felvázolása, - légtechnikai, klímarendszerek adatainak meghatározása, műszaki dokumentáció kiértékelése, anyagkivonat készítése, - méréstechnikai, biztonságtechnikai berendezések, - vizsgálati technika. b) Műszaki matematika című vizsgatárgyból: - csőhajlítási hosszak, szerelési méretek meghatározása, - klímarendszerek adatainak, légszállító csövek méretei meghatározása, - munka, teljesítmény, hatásfok, - húzó-, nyomófeszültség, hőtágulás, - nyomásviszonyok gázokban és folyadékokban, - gyártási idő, munkaidő, bér- és anyagköltség. A Szakmai ismeret vizsga tesztlapokkal is lebonyolítható. Ez esetben minden területről hat-hat feladatot kell megoldani.

9 B) A Munkatervezés vizsgatárgy tartalma A Munkatervezés tantárgy vizsgája az alábbiakat tartalmazza: - műszaki ábrázolás, táblázatok és diagramok, munka- és gyártási tervek, szabványok, - kisebb épület légtechnikai berendezési vázlattervének elkészítése, - terítékek szerkesztése, - lemezkivágás optimalizálása szerkezeti és gazdasági szempontok alapján, - kapcsolási rajzok és funkcionális vázlatok (központi fűtés, technológiai vezeték, távvezeték), - vázlattervek alapján műveleti sorrend, szerszámok, segédeszközök és berendezések meghatározása, - kisebb szerkezeti egységről, szerelvényről előgyártási rajz, gyártási vázlat készítése, - műszaki adatok értékelése. C) Az Üzleti terv készítés vizsgatárgy tartalma A jelölt az elkészített üzleti tervet a szóbeli vizsga előtt 2 héttel leadja a vizsgabizottságnak, mely tartalmazza az általa elképzelt vállalkozás szabályos bemutatását. 2. Gyakorlati vizsga tartalma A Vizsgamunka tantárgy gyártási rajz alapján munkadarabok elkészítését tartalmazza gépi, kézi megmunkálással. A munkadaraboknak a következő műveleteket kell tartalmazniuk: - részegységek előállítása vázlatkészítéssel, alkatrészek terítékének készítése jelölésekkel, darabolás, leszabás, megmunkálás, sablonok készítése, - hegesztett és forrasztott kötések, csavarozások előkészítéssel és utómunkálatokkal, - csőhálózat szerelése, áramlástechnikai gépek bekötése (szivattyú, ventilátor), - részegységek összeillesztése és szerelése, üzembe helyezése, nyomáspróba elvégzése. 3. Szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: - Szakmai ismeretek (a gyakorlati vizsgánál jelzett témák elméleti ismeretei). - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás (jogok, kötelességek, érdekképviseletek, a minőségbiztosítást szabályozó nemzetközi és hazai előírások). - Az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre adandó válaszokkal védi meg elképzelését. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0095-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a tétel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Épületgépészeti dokumentációk. Önt egy családi ház építése során a használati melegvíz rendszer kiépítési feladatára

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CNC gépkezelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6364-11 Géplakatos műveletek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6364-11/2 Gépszerkezettani, gépüzemeltetési

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A 244. sorszámú Víz-, csatorna-

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen Ciklus Heti Tantárgy elméletigénye elmélet

Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen Ciklus Heti Tantárgy elméletigénye elmélet A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja csőhálózat- és berendezés-szerelő A 31 582 9 1 31 3 azonosító számú, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő elágazás tantárgyi óraterve Érvényes a 27-28.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Fűrészipari szerszámélező Gépi forgácsoló

Fűrészipari szerszámélező Gépi forgácsoló 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

21/2007. (V.21.) SZMM rendelet A szakmai program alapját képező központi program. Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen

21/2007. (V.21.) SZMM rendelet A szakmai program alapját képező központi program. Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja csőhálózat- és berendezés-szerelő A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú, csőhálózat-szerelő megnevezésű elágazás tantárgyi óraterve Érvényes a 2007-2008.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Gépi forgácsoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 521 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák: Általános épületgépészeti rendszerismereteit Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Karosszérialakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel.

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel. I. SZAKKÖZÉPISKOLA: "Szakközépiskolai szakmai és közismereti " kerettantervre épülő helyi tantervek alapján történik a négy éves képzés, amelyre a 8. osztály befejezése után lehet jelentkezni. A szakközépiskola

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

SZERKEZETLAKATOS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZERKEZETLAKATOS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZERKEZETLAKATOS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZERKEZETLAKATOS Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatétel felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte. 2 A szakmai

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gépgyártástechnológia szakirányú gyakorlat II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2009/2010. tanév, II. félév TANSZÉK GMB. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit:

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben