Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Vezetői információs rendszer és kontroll rendszer leírás Martonvásár, június 27. Bedő Zoltán Főigazgató

2 és kontroll rendszer leírás A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont a korszerű vezetői információs rendszer kialakítása, valamint a belső kontroll rendszer magas szintű működtetése érdekében kidolgozta a Kutatóközpont monitoring és kontroll rendszer leírását. A belső monitoring rendszer a szervezet irányítását végzők részére hivatott adatot szolgáltatni a feladatok végrehajtásához. A rendszer leírásának lényege, hogy az egyes folyamatok folyamatgazdáinak segítséget nyújtson abban, hogy munkafolyamatok milyen információt tartalmaznak az egyes irányítási szintek számára. A belső kontrollrendszer lényege, hogy az a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, megelőzze, vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket. A belső kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét szabályos és hatékony módon folytassa, biztosítva a vezetés politikájának érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások teljességét és pontosságát, és mindezekről pontos, időbeni információkat nyújtson a vezetés számára. A standardok kidolgozásának két fő célja volt: egyfelől rendszerbe foglalni a belső kontrollokkal kapcsolatos kötelezettségeket, elvárásokat, javaslatokat; másfelől megerősíteni egyes, az államháztartási rendszerben már meglévő kötelezettségeket, felhívni rájuk a figyelmet. A kontrollrendszer nem egy statikus, kőbe vésett rendszer, hanem annak dinamikusan kell követnie a költségvetési szerv céljaiban, feladataiban bekövetkező változásokat oly módon, hogy a szükséges kontrollok beépítése alkalmas legyen az új, módosult feladatok követésére, de ne váljon túlszabályozottá, a folyamatokat indokolatlanul lelassítóvá, és/vagy túlságosan költségessé. A belső monitoring és kontroll rendszerének kialakításának első lépéseként meg kell határozni az egyes folyamatokat irányító személyeket, a folyamatgazdákat.

3 IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATLISTA Főfolyamat Folyamatok Folyamatgazda Főfolyamat Kutatóközpont tevékenységi Tevékenységek Intézetek tevékenységei Főigazgató, Keretgazda Szervezeti egység vezetők. Projekt vezetők Főfolyamat 1 Tervezés Működési költségek tervezése Források tervezése Pályázati lehetőségek keresése Főigazgató, Keretgazda Gazdasági igazgató Szervezeti egység vezetők. Projekt vezetők Főfolyamat 2 Humán erőforrás gazdálkodás Főfolyamat 3 Létesítménygazdálkodás Főfolyamat 4 Vagyongazdálkodás Munkaerő felvétel Képzés, oktatás Javadalmazás, bérezés Karriertervezés Épületüzemeltetés Bérbeadás Állagmegóvás Beruházások Karbantartás, felújítás Készletgazdálkodás Leltározás Informatikai rendszerkarbantartás Főfolyamat 5 Szabályzatok Karbantartása Szabályszerűség Számviteli elszámolás biztosítása Analitikus nyilvántartások Belső ellenőrzés FEUVE működtetése Főigazgató, Keretgazda Gazdasági igazgató Szervezeti egység vezetők. Projekt vezetők Munkaügyi előadó HR előadó Főigazgató, Keretgazda Gazdasági igazgató Szervezeti egység vezetők. Műszaki és Ellátási osztály vezető Főigazgató, Keretgazda Gazdasági igazgató Szerezeti egység vezetők Műszaki és Ellátási osztály vezető Informatikai csoport vezető Főigazgató, Keretgazda Gazdasági igazgató Szerezeti egység vezetők Számviteli osztály vezető Gazdasági főreferens Belső ellenőr

4 A Kutatóközpont hatékony feladatellátása érdekében kialakított stratégiai és operatív célrendszere A Kutatóközpont küldetését (társadalmi szerepvállalását, értékeit, viselkedési normáit), valamint jövőképét (jelenlegi képességeit és tevékenységei fejlesztési irányait) az alapító okirat rögzíti. A Kutatóközpont hosszú távú célkitűzései: A Kutatóközpont és a hozzátartozó intézetek alaptevékenységének magas szakmai szintű ellátása, a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi környezet és a felügyeleti szerv utasításainak maradéktalan betartásával. Nemzetközi és hazai pályázatok elnyerése, a magyar tudományos munka nemzetközi elismertetése, rangjának emelése. Az agrártudományi alapkutatások eredményeinek hazai és nemzetközi publikációja. A Kutatóközpont belső kontrollrendszerével kapcsolatos célkitűzése A Kutatóközpont szabályozottságának teljes körűvé tétele. A szabályzatok folyamatos karbantartása a jogszabályi környezet, az esetleges külső és belső változásoknak megfelelően A kockázatkezelési és irányítási eljárások eredményessé, hatékonnyá tétele. A belső kontroll és monitoring rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk biztosítása, működésük folyamatos ellenőrzése. A kutatóközponti célkitűzéseknek megfelelő vezetői információs rendszer kialakítása, működtetése. A Kutatóközpont feladatainak ellátása érdekében végzett operatív folyamatainak adatfeldolgozási követelményrendszerét, monitoring és kontroll funkcióit, a hozzájuk tartozó pontokat, információkat a következő leírás tartalmazza.

5 I. Kötelezettség vállalás A kötelezettség vállalás folyamatábrája Inputok: Szerződések Főkönyvi könyvelés adatai Elemi költségvetés keretsámai Kötelezettség vállalás nyilvántartás Outputok: Beszámoló Felhasználható keret Tervezés Feldolgozási folyamat: 1. A jóváhagyott elemi költségvetés adatait nyitóállományként felviszik a nyilvántartásba 2. Az érvényes szerződések tárgyévi kötelezettség összegét folyamatosan, az érvénybe lépéskor, keretszámonként felvezetik a nyilvántartásba. 3. A teljesítés adatait a kötelezettség vállalás nyilvántartó program automatikusan átveszi az adatállományába. A folyamatot a Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje szabályozza.

6 A belső monitoring és kontroll rendszerek teszteléséhez alkalmazandó szempontok: A belső kontroll jelentősége és helye a rendszerben A feldolgozott adatok kategória és jellege Összhang a jogi szabályozással Összhang a belső szabályozással Alkalmas-e a szabályozó funkció betöltésére Az ellenőrzési pontok megfelelően kialakítottak-e, és hatékonyak-e-. funkciója: Döntéshozatali információ Elemzés Áttekintés Kontroll eljárások Tevékenységi kontroll Információ feldolgozási kontroll és kontroll eljárások: Felső közép és alsó vezetés részére Kontroll eljárások: Ügyintézők részére funkció: Felső vezetés: Közép vezetés: Alsó vezetés: Tervezés (döntéshozatali funkció). Rendelkezésre álló, illetve felhasználható keret (az adott keretösszegre, már kifizetett, és a szerződésekre lekötött összeg) (döntés előkészítési funkció). Felhasználható keret (áttekintési funkció). Kontroll funkció: Felső vezetés: Közép vezetés: Alsó vezetés: Ügyintézők Beszámoló (tevékenységi kontroll) Tervezés (tevékenységi kontroll) Tervezés (tevékenységi kontroll) Információ feldolgozás során aláírások ellenőrzése (feldolgozási kontroll)

7 A kötelezettségvállalás nyilvántartás követelményrendszere: Inputok: 1. Szerződések Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Rendelkezésre álló összeg ismerete Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A nyitott kötelezettség vállalások ismerete a következő év tervezési munkáiban A kifizetések ütemezése A következő év helyes, biztonságos, hatékony költség tervezése Rendelkezésre álló összeg ismerete A nyitott kötelezettség vállalások ismerete a következő év tervezési munkáiban Kontroll, kontroll pont: Főigazgató, Keretgazda, A szerződés alaki, tartalmi megfelelőssége Gazdasági igazgató, Pénzügyi ellenjegyző: A szerződéskötési szabályok betartása Az összeg rendelkezésre állása A felmerült igény célszerűsége Gazdasági ügyintéző: A szerződés alaki, formai ellenőrzése Könyvelő: Adatfeldolgozás A szerződés aláírása A szerződés ellenjegyzése Igény aláírása Az aláírások ellenőrzése, a szerződés szám megadásakor. Szerződés szám, aláírások ellenőrzése a nyilvántartásba vételkor.

8 2. Főkönyvi könyvelés adatai Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda,: Felhasznált összeg ismerete Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A számlázott összeg ismerete A kifizetett összegek ismerete A kifizetések ütemezése A számlázott, illetve kifizetett összeg ismerete Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A megfelelően ellenőrzött adatok, A könyvelésben szereplő költségek célszerűsége Számviteli osztály vezető: A megfelelően ellenőrzött adatok, Főkönyvi könyvelő Szabályoknak megfelelő könyvelési adatok Főkönyvi kivonatok ellenjegyzése Folyamatgazda, projekt vezető aláírása a bizonylatokon. Az aláírások ellenőrzése, az egyeztetéseken. Az aláírások ellenőrzése a bizonylatokon.

9 Outputok: 1. Beszámoló Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Rendelkezésre álló, szabad keretösszeg ismerete Maradvány összeg keretszámonként, tételesen Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A nyitott kötelezettség vállalások a beszámolóhoz. Rendelkezésre álló, szabad és maradvány keretösszeg ismerete Kontroll, kontroll pont: Főigazgató: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Gazdasági igazgató: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Számviteli osztály vezető: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Főkönyvi könyvelő A beszámoló előkészítése A beszámoló aláírása A beszámoló aláírása A zárlati munkálatok ellenőrzése, a zárlati dokumentumok aláírása Az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése, ellenjegyzése. 2 Felhasználható keret kimutatás Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Rendelkezésre álló, szabad és maradvány keretösszeg ismerete Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A kifizetések ütemezése Rendelkezésre álló, szabad és maradvány keretösszeg ismerete

10 Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A kimutatás ellenőrzése A kimutatás aláírása Számviteli osztály vezető: A főkönyvi könyvelés, az analítikus A kimutatás előkészítése nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése. Főkönyvi könyvelő A főkönyvi könyvelés, az analítikus A kimutatás elkészítése nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése. 3. Tervezés Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Maradvány összeg keretszámonként, tételesen A nyitott kötelezettség vállalások ismerete a tervezési Folyamatban A következő év helyes, biztonságos, hatékony költség tervezése Maradvány keretösszeg ismerete A nyitott kötelezettség vállalások ismerete a tervezési folyamat szintjén Kontroll, kontroll pont: Főigazgató: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Gazdasági igazgató: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Számviteli osztály vezető: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Főkönyvi könyvelő A terv előkészítése A terv aláírása A terv aláírása A tervezés előkészítési folyamatainak ellenőrzése Az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése.

11 II. Az elemi költségvetés tervezési folyamat ábra II.1 Alaptevékenység működési költségeinek tervezése Szervezeti egység vezetők, folyamat gazdák inputjai Műszaki és Ellátási osztály vezető Szervezeti egység vezetők Projekt vezetők Munkaügyi előadó Belső kontroll Központi beruházási igény Ügyrend Output: Üzemeltetési terv Felújítási ütemterv Felhalmozási kiadások tervezése Dologi kiadások tervezése Személyi juttatások tervezése Költségvetési terv javaslat alaptevékenység működési költségei Karbantartási ütemterv Törvényi előírások Felügyeleti előírások Kötelezettség vállalás nyilvántartás külső kontroll Nyilvántartások inputjai

12 II. A költségvetési tervezés monitoring és kontroll rendszer térképe Az elemi költségvetés tervezési lépései: 1. Alaptevékenység működési költségeinek tervezése 2. Pályázatok működési költségeinek tervezése 3. Elemi költségvetés tervezése II.1 Az alaptevékenység működési költségeinek tervezése Inputok: Szervezeti egység vezetők, folyamat gazdák inputjai: Műszaki és Ellátási osztály vezető: Központi beruházási igény A projekt vezetők által megadott beruházási igények összesítése Üzemeltetési terv Az Kutatóközpont vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök használhatósági foka és a karbantartásukra, felújításukra tervezett kiadások összesítése Felújítási ütemterv Az Kutatóközpont vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök felújításra tervezett kiadások Karbantartási ütemterv Az Kutatóközpont vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök karbantartására tervezett kiadások

13 Szervezeti egység vezetők: A következő évet érintő, tárgyévtől eltérő igények jelzése Projekt vezetők: A következő évet érintő, tárgyévtől eltérő igények jelzése Munkaügyi előadó: Kötelező béremelések, juttatások, járulék változások jelzése Nyilvántartások inputjai: Kötelezettség vállalás nyilvántartás: Érvényben lévő, következő éve(ke)t érintő kötelezettség vállalás Output: Költségvetési terv javaslat alaptevékenység működési költségei. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai Alaptevékenység dologi kiadási Alaptevékenység személyi juttatásai

14 II.1 Az alaptevékenység működési költségtervezés monitoring és kontroll rendszer leírása Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Alaptevékenység felhalmozási kiadásai Alaptevékenység dologi kiadásai Alaptevékenység személyi juttatásai Kontroll, kontroll pont: Műszaki és Ellátási osztály vezető: Az igény célszerűsége Szervezeti egység vezetők: A szervezeti igény célszerűsége Projekt vezetők: A folyamat igény célszerűsége Munkaügyi előadó: Kötelező béremelések, juttatások Járulékok összegének változása Gazdasági igazgató Az igény célszerűsége A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Felügyeleti szerv által kiadott előirányzat Főigazgató: Az igény célszerűsége A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Felügyeleti szerv által kiadott előirányzat Központi beruházási igény, üzemeltetési terv, felújítási ütemterv, karbantartási ütemterv aláírása A következő évet érintő, tárgyévtől eltérő igények jelzése A következő évet érintő, tárgyévtől eltérő igények jelzése Kötelező béremelések, juttatások, járulék változások jelzése Alaptevékenység működési költségeinek tervezése Költségvetési terv javaslat aláírása

15 II. Az elemi költségvetés tervezési folyamat ábra II.2. Pályázatok működési költségeinek tervezése Folyamat gazdák inputja Projekt vezetők Belső kontroll Felhalmozási kiadások tervezése Dologi kiadások tervezése Személyi juttatások tervezése Törvényi előírások Pályázati feltételek Pályázati előírások Output: Költségvetési terv javaslat pályázatok működési költségei külső kontroll Kötelezettség vállalás nyilvántartás Egyedi pályázati nyilvántartás Nyilvántartások inputjai

16 II.2 A pályázatok működési költségeinek tervezése Folyamat gazdák inputja Projekt vezetők Pályázati feltételeknek megfelelő működési költségek jelzése Nyilvántartások inputjai: Kötelezettség vállalás nyilvántartás: Érvényben lévő, következő éve(ke)t érintő kötelezettség vállalás Egyedi pályázati nyilvántartás: Folyamatban lévő projekt kódok következő éve(ke)t érintő kötelezettség vállalás Output: Költségvetési terv javaslat pályázatok működési költségei. Pályázatok felhalmozási kiadásai Pályázatok dologi kiadási Pályázatok személyi juttatásai

17 II.2 Pályázatok működési költségtervezés monitoring és kontroll rendszer leírása Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Pályázatok felhalmozási kiadásai Pályázatok dologi kiadásai Pályázatok személyi juttatásai Kontroll, kontroll pont: Projekt vezetők: A folyamat igény pályázati előírások megfelelősége Gazdasági igazgató: A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Pályázati előírások megfelelősége Főigazgató: A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Pályázati előírások megfelelősége Pályázati feltételeknek megfelelő működési költségek jelzése Pályázatok működési költségeinek tervezése Költségvetési terv javaslat aláírása

18 II. Az elemi költségvetés tervezés folyamatábra Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató Főigazgató Költségek tervezése Források tervezése Javaslat jóváhagyása Input: Költségvetési terv javaslat alaptevékenység működési költségei Felhalmozási kiadások tervezése Támogatások tervezése Belső kontroll Ügyrend Költségvetési terv javaslat Input: Költségvetési terv javaslat pályázatok működési költségei Dologi kiadások tervezése Személyi juttatások tervezése Saját bevétel tervezése Maradvány tervezése Felügyeleti előírások külső kontroll Output: Elemi költségvetés Felügyeleti szerv jóváhagyásra Input: Kötelezettség vállalás nyilvántartás.

19 II. Az elemi költségvetés tervezése Input: alaptevékenység működési költségei pályázatok működési költségei érvényben lévő következő éve(ke)t érintő kötelezettség vállalások Feldolgozási folyamat: 1. Működési költségek tervezése Felhalmozási kiadások tervezése Dologi kiadások tervezése Személyi juttatások tervezése 2. Források tervezése Output: Támogatások tervezése Saját bevétel tervezése Maradvány tervezése 1. Elemi költségvetési terv javaslat 2. Elemi költségvetés

20 II. Az elemi költségvetés tervezés monitoring és kontroll rendszer leírása Gazdasági igazgató, Főigazgató: A Kutatóközponti szükséges, célszerű felhalmozási kiadások A Kutatóközponti szükséges, célszerű dologi kiadások A Kutatóközponti szükséges, célszerű személyi juttatások A Kutatóközponti szükséges támogatási források A Kutatóközponti szükséges, saját bevételek A Kutatóközponti maradvány Felügyeleti szerv által meghatározott keretösszegek A forráshiány összege Átcsoportosítható összegek Fedezethiány miatt elmaradt feladatok Keretgazda: Az intézeti szintű szükséges, célszerű felhalmozási kiadások Az intézeti szintű szükséges, célszerű dologi kiadások Az intézeti szintű, szükséges, célszerű személyi juttatások Az intézeti szintű szükséges támogatási források Az intézeti szintű szükséges, saját bevételek Az intézeti szintű maradvány Kutatóközpont által meghatározott keretösszegek Az intézeti szintű forráshiány összege Átcsoportosítható összegek Fedezethiány miatt elmaradt feladatok Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Felügyeleti szerv által kiadott előirányzat Főigazgató: A költségek és a folyamat hatályos jogszabályi megfelelősége A költségek és a folyamat belső szabályzatok megfelelősége Felügyeleti szerv által kiadott előirányzat Költségvetési terv javaslat elkészítése Költségvetési terv javaslat aláírása

21 III. Analítikus nyilvántartások folyamatábrája III.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök analítikus nyilvántartása Inputok: Beérkezett számlák Kötelezettség vállalás nyilvántartás Főkönyvi könyvelés adatai Immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása Outputok: Értékcsökkenési leírás feladás Leltár Beszámoló Tervezés KVI jelentés Feldolgozási folyamat: 1. Az ellenőrzött beérkezett számlák adatai és az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján kiállítják az állományba vételi bizonylatot, a számítógépes programban rögzítik az immateriális javak, tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó adatait. 2. A Kutatóközpont szabályzataiban meghatározott értékcsökkenési leírást negyedévente elszámolják. 3. A számlaosztályonként összesített értékcsökkenési leírásokról feladást a számítógépes program automatikusan átadja a főkönyvi könyvelés részére. 4. A Selejtezési Bizottság jegyzőkönyvei alapján a selejtezett immateriális javakat és tárgyi eszközöket a nyilvántartásból kivezetik. 5. A leltár eltérések átvezetése a nyilvántartásban. 6. A leltáregyeztetésről bizonylat kiállítása. A folyamatot a Gazdasági igazgatóság ügyrendje, a Számviteli politika, a Számlarend, a Beszerzési-, a Közbeszerzési-, az Eszközök és források értékelési-, a Leltározási- és a Selejtezési szabályzat szabályozza.

22 A belső monitoring és kontroll rendszerek teszteléséhez alkalmazandó szempontok: A belső kontroll jelentősége és helye a rendszerben A feldolgozott adatok kategória és jellege Összhang a jogi szabályozással Összhang a belső szabályozással Alkalmas-e a szabályozó funkció betöltésére Az ellenőrzési pontok megfelelően kialakítottak-e, és hatékonyak-e. funkciója: Döntéshozatali információ Elemzés Áttekintés Kontroll eljárások Tevékenységi kontroll Információ feldolgozási kontroll és kontroll eljárások: Felső közép és alsó vezetés részére Kontroll eljárások: Ügyintézők részére és kontroll rendszerekkel szemben támasztott követelmények az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása rendszerében: funkció: Felső vezetés: Közép vezetés: Alsó vezetés: Tervezés (döntéshozatali funkció). Az elavult eszközök javítására, pótlására tervezett összeg (döntés előkészítési funkció). A javításra, illetve pótlásra szoruló eszközök (áttekintési funkció). Kontroll funkció: Felső vezetés: Tervezés (tevékenységi kontroll) Közép vezetés: Célszerűségi vizsgálat: javítás, vagy új eszköz beszerzés (tevékenységi kontroll) Alsó vezetés: Célszerűségi vizsgálat: a műszaki paraméterek összehasonlítása (tevékenységi kontroll) Ügyintézők: Információ feldolgozás során aláírások ellenőrzése (feldolgozási kontroll)

23 A Kutatóközpontnál vezetett analitikus nyilvántartás követelményrendszere: Inputok: 1. Beérkezett számlák Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Várható meghibásodások Karbantartási szerződések tervezése Új eszközök beszerzésének tervezése A kifizetések ütemezése A következő év helyes, biztonságos, hatékony költség tervezése Az immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési költsége Hatékonysági vizsgálat (a bekerülési érték valóban arányos-e az eszköz célszerűségével, élettartamával) Kontroll, kontroll pont: Főigazgató, Keretgazda: A számla a szerződésben foglaltak megfelel-e Gazdasági igazgató: A számla fedezetének biztosítása A műszaki paraméterek helyessége Műszaki és Ellátási osztály vezető: Az eszköz üzem behelyezése Pénzügyi előadó: A számla alaki, formai ellenőrzése A számla utalványozása A számla ellenjegyzése Teljesítés igazolás aláírása Az üzembe helyezés dokumentálása A számla érvényesítése Számviteli referens Adatfeldolgozás Aláírások ellenőrzése a nyilvántartásba vételkor.

24 2. Kötelezettség vállalás nyilvántartás Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: A számla és a megkötött szerződés összegszerű egyezősége A számla és a megkötött szerződés műszaki és egyéb megállapodási feltételeinek egyezősége (esetleges reklamáció, illetve kötbér igények) Kontroll, kontroll pont: Gazdasági ügyintéző: Adatfeldolgozás A teljesítés rögzítése a nyilvántartásban Számviteli referens Adatfeldolgozás Aláírások ellenőrzése a nyilvántartásba vételkor. 3. Főkönyvi könyvelés adatai Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Felhasznált összeg ismerete Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A számlázott összeg ismerete A kifizetett összegek ismerete A kifizetések ütemezése Az értékcsökkenési leírás összegének ismerete Az elavult, pótlásra szoruló eszközök. A számlázott, illetve kifizetett összeg ismerete A könyv szerinti, illetve tényleges avulás ismerete Leírások kulcsok megváltoztatásának szükségessége

25 Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A megfelelően ellenőrzött adatok A könyvelésben szereplő eszközök értéke Számviteli osztály vezető: A megfelelően ellenőrzött adatok Számviteli referens Szabályoknak megfelelő könyvelési adatok Leltárívek ellenjegyzése Folyamatgazda, projekt vezető aláírása a letár íveken Az aláírások ellenőrzése, az egyeztetéseken Az aláírások ellenőrzése a bizonylatokon. Outputok: 1 Leltár Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Analítikus nyilvántartás és a tényleges eszközök esetleges eltérései Elavult eszközök ismerete Leírási kulcsok és a tényleges avulás megfelelősége Eszközök könyv szerinti és tényleges értéke.

26 Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A leltár szabályszerűségének ellenőrzése Számviteli osztály vezető: A leltár és a kimutatás egyezőségének ellenőrzése Számviteli referens 1,2: A leltár eltérések könyvelése, az egyezőség biztosítása A leltár záró jegyzőkönyv aláírása A leltár, főkönyvi könyvelés, az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése. A leltár, főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése. 2. Beszámoló, KVI jelentés Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékének ismerete Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékének ismerete Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ismerete Immateriális javak, tárgyi eszközök javítási, karbantartási, felújítási értékének ismerete Immateriális javak,tárgyi eszközök használhatósági szintjének ismerete A rendelkezésre álló immateriális javak és tárgyi eszközök könyvszerinti értékének ismerete Kontroll, kontroll pont: Főigazgató: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Gazdasági igazgató: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Számviteli osztály vezető: A beszámoló szabályszerűségének biztosítása Számviteli referens 1,2: A beszámoló előkészítése A beszámoló aláírása A beszámoló aláírása A zárlati munkálatok ellenőrzése, a zárlati dokumentumok aláírása Az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése,

27 3. Tervezés ellenjegyzése. Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Pótlásra, javításra szoruló immateriális javak, tárgyi eszközök várható értéke A várható amortizáció értéke A könyvszerinti és a tényleges avulási érték. Kontroll, kontroll pont: Főigazgató: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Gazdasági igazgató: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Számviteli osztály vezető: A terv cél- és szabályszerűségének biztosítása Főkönyvi könyvelő, analitikus könyvelő A terv előkészítése A terv aláírása A terv aláírása A tervezés előkészítési folyamatainak ellenőrzése Az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése.

28 III. Analítikus nyilvántartások folyamatábrája III.2. Raktári és fogyóeszköz nyilvántartás Inputok: Beérkezett számlák Főkönyvi könyvelés adatai Raktári és Fogyóeszköz nyilvántartás Outputok: Főkönyvi feladások Leltár Beszámoló Tervezés Feldolgozási folyamat: A Kutatóközpontnál csak azonnali felhasználásra vásárolnak anyagot és fogyóeszközt. Raktári készleten csak az üzemi konyha és esetelegesen egyes intézeti készletek vannak elhelyezve. 1. Az ellenőrzött beérkezett számlák adatai alapján a munkahelyi személyi fogyóeszköz nyilvántartásba felvezetik az adatokat. 2. A Kutatóközpont szabályzataiban meghatározott selejtezéseket elszámolják. 3. A számlaosztályonként összesített készletváltozások értékéről feladást készítenek a főkönyvi könyvelés számára. 4. A leltár eltérések átvezetése a nyilvántartásban. 5. A leltáregyeztetésről bizonylat kiállítása. A folyamatot a Gazdasági igazgatóság ügyrendje, a Számviteli politika, a Számlarend, a Beszerzési-, a Közbeszerzési-, az Eszközök és források értékelési-, a Leltározási- és a Selejtezési szabályzat szabályozza.

29 A belső monitoring és kontroll rendszerek teszteléséhez alkalmazandó szempontok: A belső kontroll jelentősége és helye a rendszerben A feldolgozott adatok kategória és jellege Összhang a jogi szabályozással Összhang a belső szabályozással Alkalmas-e a szabályozó funkció betöltésére Az ellenőrzési pontok megfelelően kialakítottak-e, és hatékonyak-e. funkciója: Döntéshozatali információ Elemzés Áttekintés Kontroll eljárások Tevékenységi kontroll Információ feldolgozási kontroll és kontroll eljárások: Felső közép és alsó vezetés részére Kontroll eljárások: Ügyintézők részére és kontroll rendszerekkel szemben támasztott követelmények az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása rendszerében: funkció: Felső vezetés: Közép vezetés: Alsó vezetés: Tervezés (döntéshozatali funkció). A fogyóeszközök pótlására tervezett összeg (döntés előkészítési funkció). A javításra, illetve pótlásra szoruló eszközök (áttekintési funkció). Kontroll funkció: Felső vezetés: Közép vezetés: Tervezés (tevékenységi kontroll) Meglévő, beszerzendő eszközök (tevékenységi kontroll) Alsó vezetés: Célszerűségi vizsgálat: a műszaki paraméterek összehasonlítása (tevékenységi kontroll) Ügyintézők: Információ feldolgozás során aláírások ellenőrzése (feldolgozási kontroll)

30 A Kutatóközpontnál vezetett analitikus nyilvántartás követelményrendszere: Inputok: 1. Beérkezett számlák Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Az eszközök várható élettartama Új eszközök beszerzésének tervezése A kifizetések ütemezése A következő év helyes, biztonságos, hatékony költség tervezése Az eszközök bekerülési költsége Hatékonysági vizsgálat (a bekerülési érték valóban arányos-e az eszköz célszerűségével, élettartamával) Kontroll, kontroll pont: Keretgazda: A beszerzés szükségessége Gazdasági igazgató: A számla fedezetének biztosítása A beszerzett eszköz célszerűsége Pénzügyi előadó: A számla alaki, formai ellenőrzése A számla utalványozása A számla ellenjegyzése Teljesítés igazolás aláírása A számla érvényesítése Gazdasági ügyintéző, könyvelő Adatfeldolgozás Aláírások ellenőrzése a nyilvántartásba vételkor 2. Kötelezettség vállalás nyilvántartás Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: A beszerzésekre felhasznált, valamint a még felhasználható keret. A projektre felhasznált, valamint a még felhasználható keret.

31 Kontroll, kontroll pont: Gazdasági ügyintéző: Adatfeldolgozás A teljesítés rögzítése a nyilvántartásban Számviteli referens Adatfeldolgozás Aláírások ellenőrzése a nyilvántartásba vételkor. 3. Főkönyvi könyvelés adatai Gazdasági igazgató, Főigazgató, Keretgazda: Felhasznált összeg ismerete Egyéb helyről az adott projektre átcsoportosítható összeg ismerete A kifizetések ütemezése Az elhasználódási idő ismerete Az elhasználódott, pótlásra szoruló eszközök. A számlázott, illetve kifizetett összeg ismerete A meghatározott, illetve tényleges elhasználódás ismerete Kontroll, kontroll pont: Gazdasági igazgató: A leltár szabályszerűségének ellenőrzése Számviteli osztály vezető: A leltár és a kimutatás egyezőségének ellenőrzése Gazdasági ügyintéző, könyvelő: A leltár eltérések könyvelése, az egyezőség biztosítása A leltár záró jegyzőkönyv aláírása A leltár, főkönyvi könyvelés, az analítikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése. A leltár, főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások, egyeztetések, aláírások ellenőrzése.

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Költségvetési sajátosságok. Horányi Márton

Költségvetési sajátosságok. Horányi Márton Költségvetési sajátosságok Horányi Márton Tervezés (előirányzat kezelés) Dokumentálnunk szükséges: jóváhagyott, végleges, elemi költségvetést. És annak számvitellel azonos könyvelését. Nem szükséges papír

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok 2014. évről az először elkészült beszámoló jóváhagyása: 2015. 03.25. 2014. évről

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben