1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 01 0000 00 00. 2 A szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó"

Átírás

1 HOBBIÁLLAT-TENYÉSZTŐ ÉS -FORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Nincsenek 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. -Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): -

2 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 6139 Egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozások 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el Takarmányozza, eteti, itatja az állatokat Elvégzi a takarítási- és tisztítási feladatokat Gondozza az állatokat Tenyészti, szaporítja az állatokat Megteremti a vállalkozás feltételeit Kereskedelmi tevékenységet folytat 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Állatgondozó Laborállat-tenyésztő és -gondozó IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az állat és környezete A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Beszerzi az állat gondozásához és tartásához szükséges eszközöket, anyagokat Kialakítja az állat új élőhelyét Biztosítja az állat élőhelyének optimális környezeti és egészségügyi feltételeit Hozzászoktatja az állatot új környezetéhez Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait 2

3 Mentesíti az élősködőktől az állatokat Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Az állatok viselkedése A Az állatok megfigyelése B Állat és környezete A Az etetés és itatás higiéniája A Az egészséges és beteg állat életjelenségei B A betegséget előidéző kórokok A Fontosabb betegségek kórképei A Betegségek gyógykezelése C Állat-egészségügyi igazgatás E Az állatok ápolása, gondozása A Az ivóvíz minősége C Külső és belső paraziták elleni védekezés A Az állatokkal való bánásmód A Állatvédelem, állatjóllét A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Állatnyilvántartó programok 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Az állatápolás eszközeinek használata 5 Az állatrögzítés eszközei használata 5 A berendezési tárgyak használata 5 A jelölés és azonosítás eszközeinek használata 5 A klímaszabályozás eszközeinek használata 4 Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete 5 Mérlegek alkalmazása 5 A mintavétel eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Önállóság Kézügyesség Pontosság Türelmesség Látás Monotónia-tűrés Állatszeretet 3

4 Társas kompetenciák: Határozottság Motiválhatóság Közérthetőség Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Információgyűjtés Áttekintő képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tisztítás és fertőtlenítés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi a takarító/tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét, állapotát Tárolja a takarító/tisztító és fertőtlenítőszereket, -eszközöket Beszerzi, beszerezteti a takarításhoz/tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges anyagokat, eszközöket Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket Takarítja, fertőtleníti az állat tartózkodási helyét Tisztítja és fertőtleníti az állatetető- és itatóedényét, berendezési tárgyakat Kitakarítja a kiszolgáló helyiségeket Kitakarítja a látogatóteret Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel A Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések A Munkaegészségtan A Balesetelhárítás, biztonságtechnika A Tűzveszélyes anyagok tárolása A Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása B A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 4

5 5 "A" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 4 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő 5 Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések 5 A takarmány előkészítés és kiosztás eszközei 5 Etető- és itatóberendezések 5 Az állatápolás eszközei 5 Az állatrögzítés eszközei 5 A jelölés és azonosítás eszközei 5 Klinikai vizsgálatok eszközei 5 A klímaszabályozás eszközei 4 Állatszállító-ketrecek, -járművek 5 Mérlegek 5 A mintavétel eszközei 5 A mosás- és fertőtlenítés eszközei 5 Munka- és balesetvédelmi eszközök Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Kézügyesség Pontosság Türelmesség Látás Állóképesség Monotónia-tűrés Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányítási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Új környezetkímélő ötletek, megoldások kipróbálása Tervezés Információgyűjtés Áttekintő képesség 5

6 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Takarmányozás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Beszerzi vagy beszerezteti a takarmányt Raktározza a takarmányt Előkészíti, feldolgozza a takarmányt Kiporciózza a takarmányt Kiosztja a takarmányt Megitatja az állatokat Ellenőrzi a takarmány/táplálék minőségét, beltartalmát Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Külső és belső értékmérő tulajdonságok C Takarmányok alkotórészei C Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés B Takarmányok csoportosítása, -ismerete B Takarmánykiegészítők, adalék- és toxikus anyagok A Takarmányok tartósítása, tárolása A Takarmányok vizsgálata B Takarmányok előkészítése etetésre A Takarmányok adagolása A Takarmányok kiosztása A Az állatok mérlegelése A Az etetés és itatás higiéniája A Etető- és itatóberendezések A Takarmány előkészítése A Takarmány kiadagolása A Ivóvíz ellátás, vitamin itatás A Mérlegek alkalmazása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 3. m. szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 4 Állatnyilvántartó programok 4 Takarmány-optimalizáló programok 4 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 "A" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 6

7 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 A takarmány tárolás, tartósítás, előkészítés és kiosztás eszközei 5 Etető- és itatóberendezések 5 Mérlegek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Pontosság Látás Elhivatottság, elkötelezettség Monotónia-tűrés Szaglás Állatszeretet Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Kontroll (ellenőrzőképesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Tervezés Információgyűjtés Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munka-,tűz- és környezetvédelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Használja a védőfelszereléseket, védőruhákat Baleset esetén intézkedik Ellenőrzi a kézi tűzoltó készüléket Elvégzi a szemét- és hulladék kezelését Kezeli a veszélyes hulladékot Tevékenységét a törvényi előírások betartásával végzi 7

8 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Munkavédelmi szabályok, felügyeleti rendszer A Munkáltató munkavédelmi feladatai A Munkavállaló munkavédelmi feladatai A Munkaegészségtan A Balesetelhárítás, biztonságtechnika A Általános tevékenység baleset esetén A Speciális tevékenység baleset esetén B A munkahelyi tűzvédelem A Tűzveszélyes anyagok tárolása B Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések B Környezetvédelmi tevékenység A Állattartó tenyészetek (telepek) környezetkárosító hatása A Vegyszerek, gyógyszerek és tárolása, kezelése, ártalmatlanítása B Villamosság biztonságtechnikája A A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája A Laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 "A" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Munka- és balesetvédelmi eszközök 4 Tűzoltóeszközök Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Pontosság Türelmesség Szervezőkészség Döntésképesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Motiválhatóság Irányítási készség Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség 8

9 Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Értékelés Kontroll (ellenőrzőképesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Tervezés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tanulmányozza a működéséhez szükséges joganyagokat, törvényeket Elvégzi a szükséges gazdasági számításokat Pénzügyi tervet készít Beszerzi a bolt működéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket Kiválasztja a megfelelő pénzintézetet Elkészíti az ügymenethez szükséges szerződéseket Napi munkarendet állít össze Munkaköri leírásokat határoz meg Megköti az üzlet biztosítását Elkészíti, elkészítteti a kockázat értékelést Elkészíti, elkészítteti a HACCP-t az ÁNTSZ részére Beindítja a vállalkozást Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Alapfogalmak A Állatvédelmi törvény A Állategészségügyi törvény A Környezetvédelmi törvény A Munkavédelmi törvény A Kereskedelmi törvény A Számviteli törvény B Szabványok, szabványosítás 9

10 B B B B B C C B B B B B B C C C B Magyar- és nemzetközi szabványok Jogszabályok Szakhatóságok feladatai, elvárásai Kapcsolatrendszerek Fogyasztóvédelem Szerződések fajtái Szerződések formai és tartalmi követelményei Biztosítások, biztosító társaságok Pénzintézetek A bankválasztás szempontjai Vállalkozások típusai Egyéni vállalkozás beindítása Munkaműveletek az állattartásban Kommunikációs elvárások Kommunikációs feladatok A kockázatértékelés tartalma, elkészítésének módja A HACCP tartalma, elkészítésének módja A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép ismeret 2 Köz- és szaknyelvi nyelvhasználat 2 Olvasott szöveg megértése 2 Fogalmazás 2 Nyelvhasználat élőbeszéd formájában 1 Hallott szöveg értése 1 Szakmai nyelv használata 1 Információforrások kezelése 2 Matematikai készségek, elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Tisztesség Önállóság Megbízhatóság Szervezőkészség Kockázatvállalás Döntésképesség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Tömör fogalmazás készsége Kommunikációs készség Határozottság Prezentációs készség 10

11 Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Logikus gondolkodás Rendszerező képesség Kreativitás Információgyűjtés Következtetési képesség Tervezés Értékelés Kontroll Helyzetfelismerés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szaküzlet létesítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Olvassa a szakirodalmat Beszerzi az állatok tartásához szükséges anyagokat, eszközöket, okmányokat, igazolásokat Beszerzi az induláshoz szükséges állatokat Kialakítja, berendezi az üzletet Berendezi a kirakatot Hozzászoktatja az állatot az új környezethez Megnyitja az üzletet Elvégzi a zárás körüli teendőket Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Alapfogalmak A A hobbiállatok szakirodalma B A veszélyes állatok tartásának szakirodalma B Vöröskönyv B A védett állatokra vonatkozó törvények B Akvarisztika A Az akváriumok típusai, felszereltségük, az egyes halfajták igényei A A terráriumok típusai, felszereltségük, az egyes állatfajok igényei A A madarak elhelyezéséhez szükséges kalitkák, volierek típusai, felszereltségük, az egyes fajok környezeti igényei A Klímakövetelmények, klímaberendezések A A hobbiállat-fajok szokásai, igényei, stresszérzékenység A A szoktatás módszerei, eszközei A Új szaküzlet nyitásával kapcsolatos teendők B A szaküzlet zárásának biztonsági szabályai, tűz-, áram- és vagyonvédelem 11

12 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Információforrások kezelése 5 "A" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 A jelölés és azonosítás eszközeinek használata 5 A klímaszabályozás eszközeinek használata 4 A mintavétel eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Kézügyesség Pontosság Kitartás Monotónia-tűrés Társas kompetenciák: Határozottság Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Motiválhatóság Tömör fogalmazás készsége Motiváló készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság Helyzetfelismerés Új ötletek, megoldások kipróbálása Tervezés 12

13 Információgyűjtés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Állategészségügy és higiénia A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi az állatok egészségi állapotát Elvégzi az ápolási és gondozási feladatokat Elvégzi a személyi higiéniai feladatokat Állatápolási munkát végez Elvégzi az állategészségügyi adminisztrációt Mérlegeli az állatokat Összeszedi az elhullott állatokat, jelöli azokat és a kijelölt gyűjtőhelyre viszi Folyamatosan vezeti a karantén naplót, előkészíti a karanténozást Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Alapfogalmak A Az egyes hobbiállat-fajok viselkedése etetéskor, pihenéskor, egyedi és társas elhelyezésben, szaporodáskor, stressz hatás esetén, betegség fellépésekor A Az egészséges és a beteg állat életjelenségei A Az egyes fajok gondozása, a kültakaró ápolása, karomápolás B A személyi higiénia feladatai, munka- és védőruha, illetve védőeszköz használata B Tisztálkodás módja, ideje, eszközei A A takarítás, tisztogatás és fertőtlenítés eszközei, anyagai és azok használatának szabályai A A veszélyes anyagok tárolása és kezelése A A szaküzlet takarításának időpontja és módja A A szaküzlet és járulékos helyiségeinek fertőtlenítése, ideje, módja A Az eszközök tisztításának és karbantartásának ideje, eszközei és módja B Állatnyilvántartás vezetése B Állatok mérlegelésének oka, ideje, módja B Állatmérlegek kezelése, karbantartása és tisztítása A Teendő állatbetegség esetén A Zoonózisok B Bejelentési kötelezettség B Karanténozás B Kötelező védőoltások rendje B Az állatorvos feladatai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 13

14 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Pontosság Türelem Látás Döntésképesség Állatszeretet Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem-összpontosítás Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Információgyűjtés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tenyésztés, szaporítás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Csoportosítja és szétválogatja az állatokat Elvégzi a párosításokat Előkészíti a tenyésztési dokumentumokat 14

15 Elvégzi az állatok bírálatát Elvégzi az állatjelöléseket Szaporítja az állatokat Felneveli az utódokat Gondoskodik a tenyészállatok tartásáról, takarmányozásáról Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Alapfogalmak B Állatcsoportok kialakításának szempontjai A A párosítás szabályai A Párosítási terv A A tenyésztés folyamata A Fajtastandardok A Tenyészkiválasztás A Tenyészcél kitűzése A Fajtatípus megválasztása A Tenyésztési eljárások A Szaporítás módjai A Ivarérettség, tenyészérettség A Ivarzás tünetei, paraméterei, rendellenességei A Pároztatás módjai A Mesterséges termékenyítés A Vemhesség A Szülés, ellés, fialás A Költés, keltetés, kelés A Az utódok felnevelése A Anyai tulajdonságok A Tenyészállatok tulajdonságai A Tenyészállatok tartása, takarmányozása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Állatnyilvántartó programok alkalmazása 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 15

16 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Eszközök ismerete és használata: 5 Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések 5 Az állatrögzítés eszközei 5 A jelölés és azonosítás eszközei 5 A klímaszabályozás eszközei 4 Állatszállító-ketrecek, -járművek 5 Mérlegek 2 A keltetőgép Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Kézügyesség Pontosság Stabil kéztartás Szervezőkészség Állatszeretet Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Módszeres munkavégzés Kontroll (ellenőrző képesség) Új ötletek, megoldások kipróbálása Tervezés Információgyűjtés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kereskedelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kapcsolatot tart Piackutatást végez Beszerzéseket végez 16

17 Intézi az értékesítést Reklámot készít az üzletnek Szaktanácsot ad Tájékozódik a külkereskedelmi helyzetről Tanulmányozza a szakmáját érintő minőségbiztosítási követelményeket Elvégzi az állatok szállítását Kiállítja a bizonylatokat Elkészíti az adóbevallást Elvégzi a leltározást Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Alapfogalmak B Kommunikáció a kereskedelmi kapcsolatokban B Piackutatás jelentősége, módszerei B Piacvédelem A Az értékesítés A Export-import a hobbiállat-kereskedelemben A Állatvásárok B A reklámozás módja, eszközei B A jó reklám ismérvei A Szaktanácsadás a hobbiállatok tartásával, ápolásával és takarmányozásával kapcsolatban A Állatvédelmi szemlélet A Környezetvédelmi szemlélet B A minőségbiztosítás szükségessége B Uniós elvárások A Minőségbiztosítás a hobbiállat-kereskedésben A A hobbiállatok szállítása, a szállítójármű, egészségügyi és higiéniai követelmények A Az állatok és a jármű előkészítése A A jó hobbiállat-kereskedő személyiségjegyei A A bizonylatok tartalmi és formai követelményei A Az állatkereskedés bizonylatai A Vállalkozási formák A Adónemek A Az adóbevallás elkészítése A A leltározás módozatai A A leltározás adminisztrációs tevékenysége A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 17

18 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Türelem Döntésképesség Külső megjelenés Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Közérthetőség Motiváló készség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Értékelés Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Új ötletek, megoldások kipróbálása Tervezés Információgyűjtés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség 18

19 Az azonosító számú, Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Az állat és környezete Tisztítás és fertőtlenítés Takarmányozás Munka-, tűz- és környezetvédelem Vállalkozás Szaküzlet létesítése Állategészségügy és higiénia Tenyésztés és szaporítás Kereskedelem V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az állat és környezete A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az adott állatfaj optimális környezetének kialakítása gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egészséges és beteg állat életjelenségei gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Állat-egészségügyi ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) 19

20 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 40% 3. feladat 20% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tisztítás és fertőtlenítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tisztító/fertőtlenítőszerek ismerete és a fertőtlenítés végrehajtása. gyakorlati Időtartama: 30perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A tisztítás/fertőtlenítés módjai szóbeli Időtartama: 30perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Takarmányozás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az adott állatfajnak megfelelően a rendelkezésre álló takarmányok, kiválasztása, vizsgálata, előkészítése és kiadagolása gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Takarmányozástani ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 20

21 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munka-, tűz- és környezetvédelem A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások ismertetése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás létrehozása és működtetése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szerződéstervezet elkészítése gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szaküzlet létesítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kirakatrendezési terv készítése gyakorlat Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A hobbiállat kereskedelmi tevékenység bemutatása szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) 21

22 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Állategészségügy és higiénia A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott hobbiállat-fajok egészségvédelme szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Fertőtlenítés és állatápolási feladatok végzése gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 8. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tenyésztés, szaporítás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tenyésztési dokumentumok kitöltése gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hobbiállat-fajok tenyésztése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 22

23 9. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kereskedelem A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kereskedelmi ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kereskedelmi szituációs feladat gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 23

24 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó Tenyésztett állatfajták élőhelyei, tartáseszközök, berendezések Tenyésztett állatfajták ápolásának speciális eszközei, szerszámai Állatfajta specifikus tenyésztőhelyek Takarmánykeverés és kiosztás eszközei Takarító eszközök és tartozékaik Állategészségügyi és higiéniai eszközök, felszerelések Állatjelölés eszközei Fertőtlenítő eszközök és tartozékaik Kommunális- és veszélyes hulladék tárolás eszközei, berendezései Speciális állatszállító eszközök Tűz- és munkabiztonság eszközei, felszerelései Számítástechnikai eszközök Egyéni védőfelszerelés 24

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLTTRTÁSI SZOLGÁLTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1 szakképesítés azonosító száma 51 621 02 2. szakképesítés megnevezése: Állattartási szolgáltató

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása 2. számú melléklet az./2009. (.) SZMM rendelethez A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása Az R. 2. számú mellékletében a secsemő- és gyermeknevelő gondozó szakképesítés szakmai

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus 3.

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Régiségkereskedő

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3. Szakképesítések

Részletesebben

KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben