köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!"

Átírás

1

2 Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely: ahol egyszerre vannak jelen a különböző történelmi korok emlékei és az égbe nyúló toronyházak, múlt és jelen. A rómaiak közel fél évezredes uralmáról mesélnek az Aquincum, a két Amfiteátrum, a polgárváros romjai. A XIV. században épült klarissza templom és kolostor maradványai, a barokk Szent Péter és Pál templom, a Zichy kastély, a klasszicista zsinagóga, vagy a műemlék védelmet kapott Óbudai Gázgyár, mind közkedvelt látnivalók Óbudán. Óbuda Fő terére látogatva hamisítatlan századeleji hangulat fogadja az utazókat. A tér tavasztól őszig számos kulturális rendezvénynek ad otthon, télen pedig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat. Óbuda mindig is híres volt vendégszeretetéről. A kerület hangulatos kisvendéglői már a századelőn is közkedveltek voltak, és ma is ebben a vendégszeretetben lehet része azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Kerületünk nemcsak történelmi, de természeti értékekben is rendkívül gazdag. A kirándulni vágyók felfedezhetik a Hármashatár-hegy, a Róka- hegy, a Mátyás- hegy szépségeit, a vizek szerelmeseinek pedig a Római part nyújt tartalmas időtöltést. Hasznos útitársként ajánlom figyelmükbe kerületünk értékeit, szálláshelyeit és vendégváró létesítményeit bemutató kiadványunkat. Kívánom, hogy az Óbudán töltött napokat legszebb emlékeik között őrizzék, és fedezzék fel mindazt, amit semelyik útikönyv sem adhat vissza: Óbuda varázslatos hangulatát. köszöntő Ha tehetik, újra térjenek vissza hozzánk. Mi óbudaiak, szeretettel várjuk Önöket! Bús Balázs polgármester 4 p o l g á r m e s t e r i k ö s z ö n t ő 5

3 Óbuda a 10. század közepéig fejedelmi központként, majd a13. század közepéig királyi székhelyként működött. A középkori Buda, azaz Óbuda központja, a mai Fő tér és környéke volt, itt állt: a Péter és a Mária templom, a préposti palota, és a kanonoki házak. Óbuda története A kiváló földrajzi adottságoknak köszönhetően Óbuda földje az őskor óta állandóan lakott terület volt. A Duna közelsége, a hegyek, nyújtotta védelem vonzotta a letelepülőket. Az egykori elődök mindennapjairól gazdag régészeti leletek, csiszolt kőszerszámok, díszített kerámiák tanúskodnak. A római kor Óbuda történelmének egyik legjelentősebb időszaka. Aug u s t u s c s á s z á r (Kr.e. 27 Kr. u.14) jelölte ki a Római Birodalom határául a Dunát, mint természetes védővonalat, és bízta mostohafiára, Tiberiusra, a területen élő, lázadó kelta őslakosok leverését. Tiberius sikeres hadjáratát követően a rómaiak elfoglalták Pannóniát, majd Kr. u. 89 körül a Duna jobb partján megalapították a későbbi Pannonia Inferior fővárosát, Aquincumot, amely 106-tól a 4. század végéig Alsó-Pannónia központjaként működött. A rómaiak megalapították a légiótábort és a tábor körül elterülő katonavárost, valamint a katonai településtől északra lévő Aquincum polgárvárost. A helytartó díszes palotája a mai Hajógyári-szigeten kapott helyet. A polgári települést északról, a katonavárost pedig délről határolta egyegy amfiteátrum. A város a 2-3. század fordulóján érte el legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma ekkor fő lehetett. A 4. század második felétől kezdődően a városlakók száma fokozatosan csökkent, végül az 5. században a sorozatos barbár támadások miatt a város elnéptelenedett. Óbuda területén a honfoglaló magyar törzsek (895) megérkezte után Árpád vezértársa, Kurszán telepedett le. Ő a központját a római kori katonaváros amfiteátrumában rendezte be, majd halála után a területet Árpád foglalta el, akit 907-ben vélhetően itt temettek el. Az Anjou királyok uralkodása alatt, miután I. Nagy Lajos 1343-ban édesanyjának, Erzsébetnek adományozta az egykori királyi várat, Óbuda királynéi várossá lett. Erzsébet királyné idején a város tovább fejlődött, adományaiból épült fel a klarissza kolostor, amely a magyarországi klarissza kolostorok központjává vált. A fellendülő kereskedelemnek köszönhetően egyre többen telepedtek le a területen, főleg kereskedők, iparosok, szőlőművelők. Kultúrtörténetileg kiemelkedő esemény volt Lux e m b u r g i Zs i g m o n d ki r ál y ( ) óbudai egyetem alapítása (1395), bár maga az egyetem csak rövid ideig működött (1419). A mohácsi csatavesztést követően (1526) a török csapatok feldúlták Óbudát, számos épület elpusztult, a lakók elmenekültek. A várost a törökök 1529-ben felgyújtották, majd az újabb török támadás (1541) után a területet megszállták a szultán csapatai, ettől kezdve folyamatos harcok dúltak a török és a végvári csapatok közt ben, még a török uralom idején, Zichy István komáromi várkapitány megváltotta a Királyi Kamarától az Óbudai uradalmat, ami így 106 éven keresztül a Zichy-család birtokában volt. A török kiűzése után szeptember 2-án felszabadult Buda és vele együtt Óbuda is a Zichyek megkezdték az újjáépítést és a terület benépesítését. A régi családok mellé főleg német területekről hoztak új telepeseket, és számos zsidó családot is betelepítettek. A legfényesebb időszak gróf Zichy Miklós földesuraságával kezdődött (1745), a városrész jelentősen megszépült, felépült a Fő téren a barokk Zichy-kastély, a Kiscelli dombon a trinitárius kolostor, elkezdődött a Péter-Pál templom építése, de 1766-ban az utód nélküli földesúr halálát követően az özvegy visszaadta az uradalmat a Kamarának. A 19. század első felében Óbudán fejlődésnek indult az ipar: a textilipar (kékfestés, selyemfonás, selyemgombolyítás), a téglagyártás, a bőr- és szeszipar ben megkezdte működését az Óbudai Hajógyár. A 19. század második felében Óbudán is megindult a polgárosodás ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, ami jelentősen megváltoztatta Óbuda helyzetét. A terület a főváros egyik (III.) peremkerületévé, majd a századfordulóra a fővárosiak egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, ekkor kezdődött az óbudai kiskocsmák kora, mely hosszú időn át jellemezte a kerületet. 6 7 ó b u d a t ö r t é n e t e ó b u d a t ö r t é n e t e

4 Az I. világháború és a forradalmak elmúltával Óbudán újra megindult az ipari termelés, megkezdte működését az Óbudai Gázgyár is. A Bécsi út mellett megépültek az ún. városi házak, a szabadidő eltöltését kaszinók, egyesületek és egyletek szolgálták. Fejlődött a közlekedés, 1933-ban itt indult el a főváros első trolibuszjárata ben kezdődött meg a mai Árpád híd építése, melynek köszönhetően megszűnt a városrész elszigeteltsége, ám egyúttal helyrehozhatatlanul kettészakadt a történelmi városközpont. A II. világháború borzalmai viszonylag későn, 1944 karácsonyán érték el Óbudát. A civil áldozatok mellett a lakóépületek és gyári üzemek többsége vagy megsemmisült, vagy súlyos károkat szenvedett. A háború befejeztével az ipari termelés újraindult, sőt lendületesen fejlődött, a legtöbb óbudai valamilyen kerületi gyárban dolgozott november 7-én átadták a helyreállított Árpád hidat (akkor Sztálin híd), ugyanebben az évben csatolták a kerülethez Békásmegyert. Az 1956-os forradalom eseményei nem kerülték el Óbudát, a fegyveres harcok leginkább a Kiscelli kastély környékén zajlottak. Óbuda az 1960-as években elvesztette kisvárosias jellegét. Több mint 6500 régi, komfort nélküli lakást elbontottak, és megkezdődött a főváros legnagyobb lakóépület rekonstrukciós programja, amely pusztulásra ítélte a történelmi városszövetet. Az első jellegzetesen óbudai panelépület 1969-ben épült fel, 1975-ben pedig megkezdődött - az európai viszonylatban is jelentős méretű - békásmegyeri lakótelep építése. Ma Óbuda-Békásmegyer - nagyságát illetően - a főváros második legnagyobb kerülete. A jelenlegi népességszám közel fő. 8 9 ó b u d a t ö r t é n e t e

5 A Péter templomot, Óbuda első templomát Orseolo Péter uralkodása alatt, a 11. században kezdték építeni. A templom a tatárjárás alatt megsérült, köveit széthordták. Óbudai séta A Mária templom a 14. század közepén épült, az egykori Péter templom romjaira. A maga korában impozáns, 70 méter széles, 20 méter hosszú templom gazdag belső figurális és ornamentális díszítéseivel, freskóival kiemelkedő építészeti alkotása volt Óbudának. A templom a török dúlás alatt elpusztult, köveit széthordták, és Óbuda barokk kori épületeihez is felhasználták. A templom támpilléreinek maradványai a Zichy kastélyban (Fő tér 1.) lévő Pincegalériában láthatók. Városháza (Fő tér 3.) A régi egyemeletes Városházát az 1900-as évek elején bontották le, helyén 1906-ban épült fel a ma is látható reprezentatív épület. Az épületben ma Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala működik. Varga Imre: Várakozók című szobra Az esernyős lányokat ábrázoló szoborcsoport a Fő tér északnyugati részén, a Laktanya utca torkolatában található. Néhány lépésnyire onnan a szobrászművész munkásságát bemutató Varga Imre Gyűjtemény tekinthető meg. (Laktanya utca 7.) /bő v e b b e n:. o l d a l/ A Fő tér és környéke A Fő tér és a környező utcák (Laktanya utca, Hídfő utca) kockakövei, lámpaoszlopai, megmaradt klasszicista és eklektikus emeletes házai hűen idézik a század fordulójának óbudai hangulatát. A Fő tér 4. szám alatti emeletes copf sarokház, 1780 körül épült, jelenleg a Kun Zsigmond Lakásmúzeumnak ad otthont. A Fő tér 5. szám alatti emeletes, eklektikus erkéllyel rendelkező klasszicista háza ma lakóház. Zichy kastély (Fő tér 1.) A barokk kastélyt között Zichy Miklós építtette. Tervezője és kivitelezője Jäger János Henrik kőfaragómester volt. A főépületet a században épületszárnyakkal vették körül, a két szárnyhoz szimmetrikusan teraszos kerti házak csatlakoztak. A kastély homlokzata előtt park állt. A kastély jelenleg kulturális intézményeknek is otthont ad. A Fő tér macskakövei alatt a középkori káptalani városrész századi falmaradványai találhatók. Az itt állt préposti palota, Péter és Mária templom maradványai ma már nem láthatók

6 Kassák Múzeum (Fő tér 1.) A Kassák Múzeum 1976-ban Kassák Lajos ( ) író, képzőművész és szerkesztő szellemének és hagyatékának őrzésére alakult. Az elmúlt húsz évben a múzeum Közép-Európa egyik jelentős, avantgárd művészetre szakosodott kiállító- és kutatóhelyévé fejlődött. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Szentlélek tér - Szentháromság szobor A téren álló Szentháromság szobor eredetijét részben a Zichy család adományából az évi pestisjárvány után emelték. A szobrot az Árpád híd építése miatt 1956-ban lebontották, darabjait a Kiscelli Múzeumba szállították, majd 2000-ben felújították, s régi helyének közelében állították fel. A szoborkompozíció három oszlopán: Szent Rókus, Szent Sebestyén és Szent Félix alakja, a gyámköveken: Borromei Szent Károly, Xavéri Szent Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 1.) A Szépművészeti Múzeum kiállítóhelye 1987-ben nyitotta meg kapuit, állandó kiállítása Victor Vasarely munkásságát mutatja be. /bővebben: ld. Kulturális ajánló/ Óbudai Múzeum és Könyvtár (Fő tér 1.) Az Óbudai Múzeum és Könyvtár a Zichy kastély dél-nyugati szárnyában helyezkedik el. A múzeum 2009-ben megújuló állandó kiállításain Óbuda történetét követhetik végig az érdeklődők a középkortól az 1970-es évekig. /bő v e b b e n: o l d a l/ Ferenc és Szent Flórián látható. A dombormű Bűnbánó Dávidot és a Jó Pásztort, az oltárszerű előrész Szűz Máriát és alatta Szent Rozáliát ábrázolja. A Porta Praetoria - Keleti táborkapu maradványai (Kórház utca 7.) A 3. század második felében épült kapu a római légiótábor Dunára néző főkapujaként funkcionált. A háromnyílású építményt kétoldalt egy-egy emeletes, nyolcszögletű torony fogta közre. Az átjárók közül a középső a kocsiforgalom, a két szélső a gyalogosok számára készült, innen lehetett megközelíteni a Dunán átvezető hidat. A Ferences templom és kolostor romjai (Vöröskereszt utca 1-3.) A középkori templom az egykori római légiótábor 2. századi kaszárnyaromjaira épült. A templom első említése 1298-ból való. A források szerint ezen a helyen a 13. század végére már egy szervezetten működő kolostor állt. Az épület a török dúlás alatt jelentősen megrongálódott, a kolostor 1541-ben megszűnt. Selyemgombolyító (Harrer Pál utca 46.) A magyarországi selyemipar fellendítésének céljából II. József ( ) Mazzocato olasz selyemszakértőt bízta meg egy óbudai selyemgombolyító üzem létrehozásával. Az 1785-ben épült, ovális alaprajzú copf stílusú épület fő homlokzatát kétkapus, hajlott vonalú lépcső tagolja. Az ipari műemléképületben ma irodahelyiségek találhatók. Református Templom (Kálvin köz 4.) Az Óbudai református templom ban épült. A templom homlokzata elé 1788-ban tornyot emeltek, majd a hívek adományából 1878-ban készült el a mai végleges, sisakkal ellátott templomtorony. Az épület egyhajós belső térrel és egytornyos copf homlokzattal épült

7 A középkori vár maradványai A református templom parókiájának építése (1909) során tárták fel az Óbudán épített középkori vár maradványait. Óbuda a században előbb fejedelmi, majd királyi és királynéi székhely volt. A királyi vár szabályos alaprajzú, négyzet alakú, síkföldi vár volt, melyet kettős fallal körülvett árok határolt. A tatárjárás után (1241) IV. Béla a fallal körülvett jól védhető várak építését szorgalmazta, így az óbudai vár szerepe csökkent. A vár az 1541-ben, a török hódítás után lakatlanná vált. A református templom pincéjében a vár alapfalának darabja előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg. Lajos utca, Kiskorona utca, Dugovics Titusz tér, Mókus utca, Templom utca A plébániatemplom körüli utcák klasszicista, eklektikus, és barokk lakóépületei a század fordulójának óbudai hangulatát idézik. Szent Péter és Pál plébániatemplom (Árpádházi Szent Erzsébet tér, Lajos utca 168.) Az Óbudai plébániatemplom elődjét Zichy Péter földesúr az 1710-es évek második felében építtette. A barokk templom mai formájában között épült. A homlokzat díszítése Bebo Károly szobrász alkotása. A homlokzat két oldalfülkéjében Szent Rókus és Szent Sebestyén szobrai, a kapu felett Szent Rozália domborműve látható. A templom egyhajós barokk belsőtere 1748 és 1753 között készült. A vörösmárvány főoltár 1774-ből való. A szintén vörösmárványból készült celli Mária mellékoltárban a tabernákulum feletti baldachinba foglalt üvegszekrényben látható a celli Mária kegyszobor, amely eredetileg a kiscelli Trinitárius templom főoltárának központi alakja volt. A plébániatemplom alatt található a 13. századi Margit kápolna maradványa. A kápolna egykori helyét a járószinten elhelyezett didaktikai vonal jelzi. Antonio Bonfini ( ) síremléke A neves humanistát saját végrendelete szerint Óbudán, az egykori Szent Margit kápolnában temették el. Síremléke, mely Seres János szobrászművész alkotása, a plébániatemplom bal oldalánál látható. A Dugovics Titusz téren a római kori tábor déli kapujának maradványai találhatók. N e p o m u k i S z e n t J á n o s é s Szent Flórián szobra Bebo Károly ( ) szobrász alkotásai a főplébánia templom előtti parkban láthatóak. Magyar Építészeti Múzeum (Mókus utca 20.) A gyűjteményt 1968-ban alapították Magyar Építészeti Gyűjtemény néven. A Múzeum 1987-ben költözött Óbudára, a 19. század eleji műemlék jellegű lakóházba. A Múzeum állandó kiállítással nem rendelkezik. Óbudai Társaskör (Kiskorona utca 7.) A Koronához és az Oroszlánokhoz ( Zur Kronen und Löwen ) címzett fogadó és kávéház 1816 és 1818 között épült klasszicista stílusban. Az épület az 1990-es felújítás óta az Óbudai Társaskörnek ad otthont. /bő v e b b e n:. o l d a l/ 14 15

8 Klarissza templom és kolostor romjai (Mókus utca - Perc utca sarok) A XXII. János pápa által engedélyezett templom között épült, majd 1356 után kolostorral bővült. Alapítója Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné volt. A magyarországi klarissza kolostorok központjának pusztulása 1541 utánra tehető. A kolostorban őrizték Erzsébet királyné házi oltárát, ami jelenleg a New York-i Metropolitan Múzeumban látható. A középkori piactér (Lajos utca ) A piactér a században a dunai révet és kikötőt az esztergomi nagyúttal összekötő utcákból alakult ki.az egykori piac leginkább korhűen megmaradt háza a Lajos u alatt található. Az épület déli oldalán húzódó házsor és utca a klarisszák kolostorához vezetett. Budapest Galéria Kiállítóháza (Lajos utca 158.) A Lajos utca 158. számú épület a 18. század elején sörházként működött, majd a század végén lakóházzá alakították át, és a 19. században további toldalékokkal bővítették. Az épület helyreállítása során a 18. századi állapot mellett a legjelentősebb középkori részleteket is megőrizték. A ház ma a Budapest Galéria kiállítóháza. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Zsinagóga (Lajos utca 163.) A klasszicista zsinagógát Landherr András tervei alapján között építették a 18. század közepén emelt, majd lebontott zsinagóga helyére. Az épületben ma televízió stúdió működik. /Nem látogatható./ Katonai Amfiteátrum (Nagyszombat utca 5.) A hajdani katonaváros legdélibb pontján, Antonius Pius császár idejében (86-161), építtette fel a légió II. Adiutrix a katonai amfiteátrumot. A föld-amfiteátrum ovális alaprajzú, hossztengelye majdnem 90 méter. Porondja nagyobb, mint a római Colosseumé. Az arénát a katonaság gyakorlótérnek is használta. Öntött falazású helyiségei halszálka boltozással épültek, falait hatalmas kőpillérek támasztották. Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum (Lajos utca ) A múzeum épülete egykor a Goldberger Textilművek törzsháza, a hazai textilipar legjelentősebb családi vállalkozásának helyszíne volt. A több mint 200 éves műemlék épületegyüttes földszintjén eredetileg kékfestő üzem működött, emeletén a Goldberger család lakott. A gyár, amely az európai és tengerentúli országokba is exportált nyomott textíliákat, négy nemzedéken keresztül volt a Goldberger család tulajdona ban államosították, majd 1993-ban végleg bezárták kapuit. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Flórián tér és környéke - Légiós tábor A mai Flórián téren és az aluljáróban állt az egykori aquincumi légió II. Adiutrix táborának központja. A 2-3. századi tábor maradványait, tiszti lakásait, tabernákat, valamint a tábor nagyfürdőjét mutatja be a romterület. Therma maiores - Fürdő Múzeum (Flórián téri aluljáró) A római tábor két főútjának kereszteződésében állt a monumentális, méteres fürdőépület. Főbejáratai a főutcákról nyíltak. Az épületet a 2. században emelték, majd többször átépítették. Tornacsarnok, hideg, langyos és forró vizű medencék, fürdőkádak, izzasztókamra és tágas, padlófűtéssel ellátott termek szolgálták a katonák 16 17

9 felfrissülését. Az épület padlófűtés-rendszere, technikai megoldásai a ma embere számára is lenyűgöző látványt nyújtanak. Porta principalis dextra - Déli táborkapu (Flórián tér) A déli táborfal helyreállított szakasza és a kapu rekonstruált maradványai a Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben tekinthetők meg. A kapu a 2. század második felében épülhetett. A kapun bevezető, oszlopsorral szegélyezett út volt a tábor észak-déli főútja, mely a tábor központi épületéhez vezetett. Ókeresztény kápolna romjai Cella trichora (Raktár utca - Hunor utca - Körte utca sarok) A Raktár utca északi oldalán egykor egy késő-római keresztény temető állhatott, amelynek szélén lehetett az Ókeresztény kápolna. A jellegzetes, lóhere alakú épületet a 4. század 60-as éveiben emelhették a mártírok és szentek emlékére. helytartói palotára. Tárgyi emlékei közt egyedülálló zenetörténeti emlék a 3. századból származó víziorgona. /bő v e b b e n:. o l d a l/ A polgárvárosi Amfiteátrum romjai (Zsófia utca 1.) A 2. század közepén az északi városfal közelében épült fel a polgárvárosi amfiteátrum. Ellipszis alakú küzdőterét egy három méter magas fal vette körül, nézőtere kb személy befogadására volt alkalmas. Nyugati kapujától egy út vezetett a közeli, több mint m2 alapterületű gladiátoriskolához, melynek romjai a föld alatt találhatók. Aquaeductus A római vízvezeték néhány pillére a Szentendrei úton, az aquincumi romterület előtt látható. Herkules villa romjai (Meggyfa utca ) A Septimus Severus ( ) uralkodása idején épült lakóház gazdája egy magas rangú hivatalnok lehetett. A több helyiségből álló épületben a padozatot mozaik, a falakat freskók díszítették. A villában található a Pannónia területén előkerült legszebb mozaikpadló, mely középpontjában Herkules, Deianeira és Nessus kentaur mítoszát ábrázoló jelenet áll. A Villa maradványai előzetes bejelentkezéssel látogathatók. /b ő v e b b e n:. o l d a l/ Aquincumi Múzeum, Aquincumi romkert (Szentendrei út 139.) Az Aquincumi Múzeum az egykori római polgárváros területén 1894-ben nyílt meg, kiállításain elsősorban a polgárvárost mutatja be, de számtalan utalás van a vele közigazgatásilag összefüggő településrészekre, a légiós táborra, az azt övező katonavárosra, valamint a Hajógyári szigeten állt Óbudai Gázgyár és telepe (Gázgyár utca 1-3.) Az egykori Óbudai Gázgyár, ahol szénből városi gázt állítottak elő, 1913-tól 1984-ig üzemelt. A gyár a maga idejében a legkorszerűbb technológiát alkalmazta, mely napi 250 ezer köbméter gáz termelését is lehetővé tette. A gyárral egyidejűleg, ahhoz kapcsolódóan, egységes építészeti elgondolás alapján valósították meg a munkás és tiszti telepet, amely komplex városfejlesztési szemléletről tanúskodik. A területen található kiemelkedő értékű épületek műemléki védelmet kaptak

10 Kiscelli Múzeum, egykori Trinitárius templom és kolostor (Kiscelli utca 108.) 1723-ban Zichy Péter kis kápolnát emeltetett a Bécs felé menő országút feletti dombon, ahol a csodatevőként ismert mariazelli kegyszobor kicsinyített mását helyezte el. Innen ered az elnevezés: Klein Mariazell, azaz kiscell. Az egykori kápolna helyére Johann Entzenhoffer tervei alapján a Zichy család építtetett barokk épületegyüttest 1738 és 1758 között a betelepített trinitárius szerzetesek számára. Kiscell a mariazelli kegyszobor itt őrzött másolatának köszönhetően jelentős zarándokhely volt a 18. században. A keresztúti stációk ma is láthatók. A szerzetesrendet 1783-ban II. József feloszlatta, a templom berendezési tárgyait elárverezték, az épület pedig a kincstár tulajdonába került ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros vásárolta meg, és itt rendezte be bemutatótermeit, magánmúzeumát. Az általa megálmodott és részben kialakított tájképi kert napjainkban történeti kertként műemléki védettséget élvez ben a fővárosra hagyta az épületet azzal a kikötéssel, hogy abban iparművészeti múzeumot létesítsenek ben a Székesfővárosi Múzeum várostörténeti és képzőművészeti gyűjteményeit költöztette a kiscelli épületbe. A II. világháborúban a templom jelentős károkat szenvedett, majd részleges műemléki helyreállítás után 1949-ben nyílt meg a látogatók előtt. A múzeum állandó kiállításain Budapest újkori várostörténetéből kaphat ízelítőt a látogató. A Múzeum helyet ad a Fővárosi Képtárnak is, mely Budapest egyik legrégebbi képzőművészeti gyűjteménye. /bő v e b b e n:. o l d a l/ 20 21

11 KULTURÁLIS AJÁNLÓ Óbuda pezsgő, kulturális élete egész évben vonzza a tartalmas kikapcsolódásra váró közönséget. Múzeumaink és kiállító helyeink évről-évre csatlakoznak az olyan országosan meghirdetett rendezvényekhez, mint a Múzeumok Éjszakája /június 27./, a Kulturális Örökségi Napok /szeptember vége/ és a Múzeumok Őszi Fesztiválja /október/. A kerület népszerű szabadtéri rendezvényeit, mint az Óbudai Nyár vagy az Óbudai Búcsú évről évre egyre többen látogatják. Vendégeink az aktuális programokról és Óbuda kulturális kínálatáról az egyes intézmények, illetve a kerület (www.obuda.hu) honlapján is tájékozódhatnak. Közgyűjteményi intézmények Aquincumi Múzeum Az új múzeumi épületben 2007-ben kapott helyet a Róma Aquincumban című állandó kiállítás, mely a legértékesebb, eddig be nem mutatott gazdag leletanyagból ad válogatást. Állandó kiállítások: Róma Aquincumban Az aquincumi látványraktár 1031 Budapest, Szentendrei út ; Nyitva tartás: hétfő kivételével mindennap. november 1 április 15.: április 15 április 30 és október 1-31.: A romkert nyitása: 9.00 óra. május 1 szeptember 31.: Telephelyek: Hercules Villa (1033 Budapest, Meggyfa utca 21.) - kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, csoportosan, idegenvezetéssel egybekötve látogatható. Fürdő Múzeum (1033 Budapest, Flórián téri aluljáró) Budapest Galéria Kiállítóháza A Kiállítóház a legmodernebb képzőművészeti kiállításoknak és Pátzay Pál 20. századi szobrász kiállításának ad helyet Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta Budapest Galéria - Varga Imre Gyűjtemény A kiállítóhely 1983-ban, Varga Imre (1923) szobrászművész életművének - szobrai, köztéri szoborvázlatai, érmei, rajzai bemutatására alakult Budapest, Laktanya utca Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta Kassák Múzeum A Zichy-kastély emeletén látható állandó kiállítás Kassák Lajos festményeit, szobrait, tipográfiáit és szépirodalmi alkotásait mutatja be, míg az időszaki kiállítások a klasszikus avantgárd és a kortárs művészet hazai és nemzetközi élvonalbeli alkotóinak műveiből szemezgetnek Budapest, Fő tér 1., Zichy-kastély Nyitva tartás: kedd-vasárnap Kiscelli Múzeum (Fővárosi Képtár- Újkori Várostörténeti Osztály) Fővárosi Képtár A Képtár állandó kiállításai: Vá l o g a t á s a Fő v á r o s i Ké p t á r századi gyűjteményéből Vá l o g a t á s a Fő v á r o s i Ké p t á r ko r t á r s g y ű j t e m é n y é n e k an y a g á b ó l; az as évek elejétől az évszázad végéig követik nyomon a legfontosabb művészeti irányzatokat és alkotókat / pl.: Rippl-Rónai József, Csók István, Ferenczy István, Kondor Béla/ k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

12 Újkori Várostörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások: A f ő v á r o s ré g i s é g e i Buda tényleges fővárossá válásától 1873-ig, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig követi nyomon a város fejlődését. A Kö z t e re k és ma g á n t e r e k címmel Budapest nagyvárossá válásának folyamatát tekinthetik meg az idelátogatók. Cég é r k i á l l í t á s: Pest-Buda, majd Budapest gazdasági fellendülésének fontos szereplői voltak a boltok és az iparos műhelyek. A Múzeum számos értékes cégért őriz a 18. századtól kezdve, melyek nevezetes vendéglők, boltok bejáratait díszítették. Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten Arany Oroszlán Patika Barokk Szoborcsarnok: A szoborcsarnokban a budavári Mátyás-templom előtt álló Szentháromság szoborcsoport ben felállított eredeti figurái láthatók, a folyosón pedig 19. századi pestbudai klasszicista épületeket díszítő szobrok és domborművek találhatók Budapest, Kiscelli utca (Újkori Várostörténet), (Fővárosi Képtár) Nyitva tartás: április 1-jétől október 31-ig: (hétfő szünnap) november 1-jétől március 31-ig (hétfő szünnap) Óbudai Múzeum és Könyvtár 1033 Budapest, Fő tér 1., Zichy kastély Óbudai Múzeum A Múzeum megújult állandó kiállításán a hely- és településtörténet iránt érdeklődők a 21. századi technikákat alkalmazó kiállítási szemlélettel találkozhatnak. A Lakásmúzeumban megtekinthető kiállításon a Kárpátmedence szinte minden tájegysége képviselteti magát. A paraszti életmódot bemutató tárgyak mellett a hétköznapok eszközkészlete is helyet kap. Állandó kiállítások: Kun Zs i g m o n d La k á s m ú z e u m a Ká r p á t medence népművészete Óbu d a i él e t t e re k és él e t h e l y z e t e k a 18. század végétől az 1960-as évekig A k ö z é p k o r i Ób u d a Zichy uradalom Óbudán 1033 Budapest, Fő tér Telephely: Kun Zsigmond Lakásmúzeum 1033 Budapest, Fő tér 4. Nyitva tartás 2009 nyarától: kedd-vasárnap: (hétfő szünnap) 2. Platán Könyvtár A Könyvtárban gyakoriak az irodalmi rendezvények, kiállítások, gyermekrendezvények és családi napok, az aktuális kínálatról telefonon vagy a honlapon lehet tájékozódni Budapest, Arató Emil tér Nyitva tartás: hétfő , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek 12-18, minden páratlan hét szombatján Telephely: Platán Könyvtár fiókkönyvtára 1038 Budapest, Csobánka tér Nyitva tartás: hétfő , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek , minden páros hét szombatján Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum A Textilmúzeum tárgyainak, dokumentumainak első darabjait az 1960-as években megrendezett szakmatörténeti kiállításra gyűjtötték össze. Állandó kiállítások: A t a m á s i tu t y i mű h e l y Goldberger emlékblokk Textilipari technológiák A m ű k ö d ő Ja c q u a r d-gé p A t e x t i l n y o m á s tö r t é n e t e 1036 Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig , pénteken és szombaton , vasárnap szünnap Vasarely Múzeum A múzeum Victor Vasarely 1981-es adományának köszönhetően a világhírű művész munkásságát mutatja be Budapest, Szentlélek tér Nyitva tartás: hétfő kivételével k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

13 Az Óbudai Kulturális Központ minden házában izgalmas színházi előadásokkal, koncertekkel, nívós kikapcsolódási lehetőségekkel várja látogatóit. Az önálló estek, kamaradarabok és koncertek szereplői neves hazai és határon túli előadóművészek közül kerülnek ki. A hétvége általában a családi programok jegyében zajlik, bábelőadások, játszóházak, zenés-mesés színházi produkciók kínálnak tartalmas szórakozást. A Központban működő San Marco Galéria a képzőművészet szerelmeseit várja folyton megújuló tárlatokkal, művészetbarát klubbal és a környező országok értékeit feltáró kirándulásokkal. Az aktuális programokról érdeklődni telefonon és a honlapon lehet. Közművelődési intézmények Óbudai Danubia Zenekar Az Óbudai Danubia Zenekart Danubia Szimfonikus Zenekar néven Héja Domonkos alapította muzsikus barátaival együtt 1993-ban. Az együttes néhány év alatt a legkiválóbb hivatásos magyar zenekarok sorába emelkedett óta az együttes fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az aktuális koncertekről telefonon, illetve a zenekar honlapján lehet érdeklődni. Zenekari iroda: 1065 Budapest, Liszt Ferenc tér 5., I. emelet Nyitva tartás: hétköznapokon Óbudai Kulturális Központ 1032 Budapest, San Marco utca , Telephelyei: Óbudai Társaskör Az Óbudai Társaskör a kulturális és művészeti élet jelentős szereplője. Hangversenyei, művészeti szalonjai, zenés-irodalmi estjei, színházi előadásai, pódium műsorai, könnyűzenei koncertjei nemcsak az óbudaiak körében, hanem főváros szerte is kedvelt. Az intézmény nyáron szabadtéri koncertekkel, színházi előadásokkal várja a látogatókat. Időszaki kiállításai - a központi épületben - ingyenesen tekinthetők meg Budapest, Kiskorona utca Polaris Csillagvizsgáló A csillagászat szerelmeseinek feltétlenül el kell látogatniuk a kerületben működő Csillagvizsgálóba, ahol kedden, csütörtökön, és szombaton sötétedéstől tartanak távcsöves bemutatókat az érdeklődők számára. Az aktuális programokról, előadásokról, az égi látnivalókról a honlapon lehet tájékozódni Budapest, Laborc utca 2/c Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat sötétedéstől ig. Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház 1038 Budapest, Csobánka tér Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Ház 1039 Budapest, Mátyás király út k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

14 Térszínház A Zichy kastélyban működő színház aktuális gyermek és felnőtt előadásairól a társulat honlapján lehet tájékozódni Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély Óbudai Nyár /június-augusztus/ Az Óbudai Nyár a kerület műemléki helyszínein megrendezett, önálló műsorfüzettel rendelkező rendezvénysorozata. Az Óbudai Nyár változatos programsorozat, amelynek keretében koncertek, kiállítások, színházi előadások, filmvetítések, és megannyi kulturális élmény várja az érdeklődőket. A kínálatot a kerület kulturális intézményei is színesítik. A kapcsolódó rendezvények közül ki kell emelni az Aquincumi Múzeum Nimfa ünnepét. Állandó nagyrendezvények A Fő tér és környéke rendszeresen megtelik élettel, ilyenkor koncertek, színielőadások, valamint vásárosok zaja tölti be a környéket. Az év minden évszakára jut valamilyen érdekes és csalogató kulturális nagyrendezvény, egyéni, vagy civil kezdeményezés. Óbuda Napja A kerület napját május 4-én ünnepli a helyi közösség. Ilyenkor a Fő téren és a Szentlélek téren érdekes, egy-egy választott témára épülő programok várják az idelátogatókat. Florália /május/ A Floralia a római korban virágünnep, a megújulás ünnepe volt, melyet eleinte a gabonavirágzás időszakában, majd később, április 28. és május 3. között ünnepeltek. A rómaiak egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülő ünnepét eleveníti fel rendezvényével az Aquincumi Múzeum. Ezen a hétvégén megelevenedik Aquincum városának élete: katonák, gladiátorok, iparosok, színészek és pantomimesek szórakoztatják a közönséget. Óbudai Búcsú /június vége/ A sváb hagyományőrző rendezvény minden évben a Fő téren és a Szentlélek téren zajlik. Az Óbudai Búcsú keretében a német nemzetiségi óvodások és iskolások, a hagyományápoló egyesületek, neves művészek és együttesek szórakoztatják a vendégeket. A program kétnapos, mindkét nap utcabál zárja az estét. Sziget Fesztivál /augusztus/ Hajógyári sziget Május 9. park; óta minden év augusztusában kerül megrendezésre a Sziget Fesztivál. A fesztivál mára az európai zenés fesztiválok kiemelkedő rendezvényévé vált. A tucatnyi színpadon egyszerre zajló események közt a fiatalok, de az idősebb korosztály is megtalálhatja a neki szóló műfajt. A főszerep a zenéé, de a kulturális programok iránt érdeklődőknek is érdemes kilátogatniuk a Hajógyári-szigetre. Advent /december/ Decemberben az advent idején, koncertek, gyermekműsorok mellett vásári árusok várják az érdeklődőket a Fő téren. A kézműves standok mellett megférnek a szabadtéri kemencék is. A nézelődők sokaságát kürtös kalács, kenyér lángos, karácsonyi és forralt bor illata csábítja. A korcsolya szerelmesei /decembertőlfebruárig/ nem hagyhatják ki a jégen való siklást a hangulatosan kivilágított Fő téren. Saturnalia /december/ Ősrégi latin népünnep, mely a hagyomány szerint annak a boldog aranykornak az emlékezetét idézi, mely Saturnus uralkodására volt jellemző. Az évforduló ünnep napja eredetileg december 17-ére esett, de az egész ünnep egy teljes hétig tartott. A római hagyományokat felelevenítő program az adventi időszak alatt az Aquincumi Múzeum épületében kerül megrendezésre k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

15 A RÓMAI-PART Szabadidő Természeti kincsek Kevés nagyváros büszkélkedhet olyan sok, változatos és jelentős élményt nyújtó természeti értékkel, látnivalóval, mint Óbuda. Az Óbudai-sziget északi részének kiépítetlen partja mentén a Duna-part egykori erdős-sztyepp jellegű növénytakarójának egyik utolsó maradványát, számos vonuló madárfaj pihenőhelyét és énekesmadarak költőhelyét láthatjuk. Az erdei utakkal behálózott Hármashatár-hegy egyes tisztásairól és a hegycsúcsról, jó időben, egyedülállóan szép kilátás nyílik Óbudára és az egész fővárosra. A Róka-hegyi bánya kőfejtője, melyből az 1. századtól bányászták a mészkövet, ma védett terület, amely látványosan tárja elénk a sajátos földtani képződményeket és a sziklás talajon kialakult növény és állatvilágot. A Mátyás-hegy felhagyott kőfejtőiben sok helyen rábukkanhatunk a hajdani tengeri élővilág nyomaira, kagylók, tengeri sünök ősmaradványaira. A Budai-hegység mészkövében a feltörő hévizek összetett barlang-rendszereket hoztak létre, melyek feltárása napjainkban is folyik. A Mátyáshegyi-barlang összeköttetésben van a közeli Pálvölgyi-barlanggal. A két barlang együttes járatrendszerének hossza jelenleg csaknem 19 kilométer, így a Dunántúl leghosszabb ismert barlangja. A Mátyáshegyi-barlang egy része vezetéssel - speciális öltözetben, jó erőnlétben lévő látogatók számára - tekinthető meg. A Pálvölgyi-barlangban rendszeresen indulnak rövid, 25 perces és hosszú, 60 perces, utcai öltözetben látogatható túrák. Mindkét barlang megtekintését a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai szervezik. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.; ; A Római-part Európában egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Valószínűleg nincs még egy olyan városrész, ahol a Duna partja ilyen hosszan kínálna lehetőséget a sétálásra, pihenésre, nézelődésre. Ez a több mint három kilométernyi élő vízkapcsolat és a parton átvezető kerékpárút vonzza a kerékpárosokat, a gyalogosokat, a családokat, a babakocsisokat, a kutyasétáltatókat, a gasztronómia és a vízi sportok szerelmeseit, este pedig a szórakozni vágyó fiatalokat is. A Rómain számtalan söröző, lángos- és pecsenyesütő várja a látogatókat, az esténként felzendülő élő zene pedig a 60-as, 70-es évek hangulatát idézi. A város fölött elnyúló szakaszon már a múlt század fordulóján élénk vízi sportélet folyt. Az itt található és zömmel műemléki védelmet élvező - csónakházak az 1920-as, 30-as években épültek. Az aktív pihenésre vágyók akár városnéző vízi túrára is indulhatnak a partszakaszról, vagy élvezhetik az ókori római futárhajók hű másaként elkészült római gálya nyújtotta kaland lehetőségeit. Városnéző vízi túrák Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület 1031 Budapest, Petur utca Vízi túra a római gályával Óbudai Sportegyesület 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca s z a b a d i d ő s p o r t

16 STRANDOLÁS Római Strandfürdő 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca Nyitva tartás: Csillaghegyi Strandfürdő 1038 Budapest, Pusztakúti út Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek kedd-csütörtök szombat-vasárnap Pünkösdfürdői Strand 1039 Budapest, Királyok útja Nyitva tartás: EGYÉB SPORTOLÁSI ÉS SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK A kerületben található nagyobb játszóterek, játszóházak /ld. térkép/ Motorcsónak- és jachtkölcsönzés Csillag Yacht Klub 1031 Budapest, Nánási út Wiking Yacht Klub 1033 Budapest, Hajógyári sziget (ugyanitt vízi taxi szolgáltatás, akár kirándulási lehetőségekkel is: tel: ) Tenisz, squash, tollaslabda Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja Szolgáltatások: Te n i s z: 10 salak, 1 soft pálya Squ a s h: 5 nemzetközi standard, 1 Ricochet To l l a s l a b d a: 3 profi tollaslabda-pálya Usz o d a: 25 m-es úszómedence, jacuzzi Fitness és wellness részleg Műjégpálya (egész évben nyitva tartó) Barátság Szabadidő Park 1037 Budapest, Laborc utca Szolgáltatások: korcsolyabérlés, -élezés Görkorcsolya, gyorskorcsolya, BMX Görzenál Szabadidő park Európa legnagyobb görkorcsolya és szabadidőparkja m2-en várja a görkorcsolya, gyorskorcsolya és BMX szerelmeseit Budapest, Árpád fejedelem útja Gokart pálya A 3000 m2-en elterülő 400 m hosszú pálya 2 gyermek és 3 felnőtt géposztállyal várja a gokartozni vágyókat Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter Bevásárlóközpont) Information in english: Lido Bowling Club A 100 fős sörözővel és étteremmel egybeépített, hatsávos Lido Bowling Club nyáron az étteremhez kapcsolódó hangulatos kerthelyiséggel szolgálja az ide látogató közönséget. A kertben grill bár is üzemel Budapest, Nánási út s z a b a d i d ő s p o r t

17 ÉTTERMEK Óbuda a gasztronómia kedvelőinek is számtalan lehetőséget tartogat. Hangulatos kiskocsmák és nagy múltú vendéglők várják különleges ízeikkel az Óbudára látogatókat. Városnéző séta közben vagy a Duna parton érdemes beülni egy cukrászdába vagy kávéházba, ahol egy kávé vagy sütemény mellett pihenhetjük ki magunkat. Jó étvágyat kívánunk! Hangulatos óbudai kisvendéglők a magyaros ízek kedvelőinek Kéhli Vendéglő 1036 Budapest, Mókus utca , Kisbuda Gyöngye Étterem 1034 Budapest, Kenyeres utca , Régi Sipos Halászkert 1036 Budapest, Lajos utca , Rézpatkó Vendéglő 1039 Budapest, Szentendrei út Rozmaring Kertvendéglő 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja Udvarház Étterem 1037 Budapest, Hármashatárhegyi út , Új Sipos Halászkert 1033 Budapest, Fő tér , Zöld Kapu Vendéglő 1034 Budapest, Szőlő utca Kemencés Kertcafe 1037 Budapest, Vörösvári út Kőbarlang Étterem 1038 Budapest, Pásztordomb tér 1/a Kerék Vendéglő 1034 Budapest, Bécsi út Kisbojtár Vendéglő 1037 Budapest, Bojtár utca Bivalyos Étterem 1039 Budapest, Királyok útja bivalyos.freeweb.hu Bonyai Étterem 1033 Budapest, Reményi Ede utca , bonyaietterem.eagent.hu Csülök Grill Étterem 1033 Budapest, Szentendrei út Több mint étterem Puskás Pancho Sport Pub 1036 Budapest, Bécsi út Symbol 220 Éves Pinceétterem 1036 Budapest, Bécsi út Symbol Italian Fusion Restaurant 1036 Budapest, Bécsi út Leroy Cafe Óbuda 1036 Budapest, Bécsi út Csónakház Mulató 1031 Budapest, Római part , Humphrey s Étterem & Bar Óbuda Bowlingcenter 1032 Budapest, Bécsi út , A házias ízek otthonos környezetben A Konyha Étterem 1037 Budapest, Mikoviny utca Hídfő Pub Étterem-Söröző 1033 Budapest, Hídfő utca Harapó Mókus Vendéglő 1032 Budapest, Zápor utca g a s z t r o n ó m i a g a s z t r o n ó m i a

18 KataPult Étterem 1037 Budapest, Montevideo utca Déjá Vu Étterem 1037 Budapest, Montevideó utca 3/b Étterem 1032 Budapest, Zápor utca Gigler Vendéglő 1032 Budapest, Föld utca 50/c Mókus Sörkert és Étterem 1036 Budapest, Mókus utca Ki ne hagyja, ha a Rómain jár Bíbic Büfé 1031 Budapest, Római part A nemzetközi konyha kedvelőinek Pizza Paradicsom 1035 Budapest, Vörösvári út 13/a Don Pepe Étterem 1039 Budapest, Víziorgona utca Pasta e Pizza Olasz Étterem 1039 Budapest, Rákóczi utca Gyradiko Görög Étterem 1039 Budapest, Királyok útja Pünkösdfürdő utca sarok , Pastrami Étterem és Kávéház 1036 Budapest, Lajos utca , Maharaja Indiai Étterem 1034 Budapest, Bécsi út Hao-Hao Kínai Étterem 1036 Budapest, Lajos utca Arirang Koreai Étterem 1033 Budapest, Hídfő utca Cukrászdák Cziniel Cukrászda és Kávéház 1031 Budapest, Nánási út Don Bosco Cukrászda 1037 Budapest, Bécsi út Koch-Danica Cukrászda 1035 Budapest, Vörösvári út SZÁLLÁSHELYEK Hotelek Ramada Plaza Budapest***** 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja Budapest Lido Hotel**** & Conference Center 1031 Budapest, Nánási út Holiday Beach Budapest Wellness & Conference Hotel**** 1039 Budapest, Piroska utca Alfa Art Hotel ***superior 1039 Budapest, Királyok útja , Hunor Hotel*** Budapest, Pünkösdfürdő utca Hotel Monte Christo*** 1031 Budapest, Nánási út Hotel Retro Budapest*** 1031 Budapest, Záhony utca , Hotel Dunapart*** 1039 Budapest, Királyok útja g a s z t r o n ó m i a s z á l l á s

19 Attila Hotel*** 1039 Budapest, Attila utca Hotel Touring** 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca Panziók Villa Fontana Panzió és Étterem 1031 Budapest, Nánási út Remete Panzió Óbuda 1037 Budapest, Remetehegyi út Alfréd Panzió 1038 Budapest, Vasút sor Írisz Panzió 1039 Budapest, Szentendrei út , Pál Panzió 1037 Budapest, Pálvölgyi köz , Kemping Mini Camping 1039 Budapest, Királyok útja HASZNOS INFORMÁCIÓK Általános segélyhívó: 112 Mentő: 104 Rendőrség: 107 Tűzoltóság: 105 III. kerületi Rendőrkapitányság: 1036 Budapest, Tímár utca 9/a.; , Orvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet Éjszaka, munkaszüneti vagy ünnepnapon az orvosi, gyógyszertári ügyeletek rendjéről több nyelven a oldalon tájékozódhat. A rendszer elérhető WAP-on, a címen. Ügyeletes gyógyszertár: Óbudai Patika 1032 Budapest, Vörösvári út Felnőtt orvosi ügyelet 1035 Budapest, Vihar utca Gyermekorvosi ügyelet (Budai Gyermekkórház) éjszaka és hétvégén hívható 1023 Budapest, Bolyai utca Hétvégi gyermekorvosi ügyelet a kerületben: 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér Fogorvosi éjszakai ügyelet: Stomatológiai Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi utca s z á l l á s h a s z n o s

20 Közlekedés Tourinform irodák Budapesten A helyi villamos és autóbusz közlekedésről, valamint a HÉV járatainak menetrendjéről a oldalon vagy a os telefonszámon tájékozódhat. Hajójáratokról bővebben a vagy a oldalakon találhat információt. Ferihegyi Repülőtér 1 terminál Ferihegyi Repülőtér 2/A terminál, érkezési oldal Ferihegyi Repülőtér 2/B terminál, érkezési oldal, tranzit váró Budapest, Sütő utca 2. (Deák tér) Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (Oktogon) k ö z l e k e d é s

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország Óbuda, 3. kerület, udapest, udapesti kistérség, udapest, Közép-Magyarország, Magyarország Ó UDAI-SZI F ILAT O RIGÁT i écs Dun a t écsi ú Ó UDA Kis-Kecske-hegy opyright 201 MapOSMatic/OitySMap developers.

Részletesebben

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-224/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Dátum: 2013. december 13. Iktatószám: 495-300/2013 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás távvezetéki hibajavításról Ügyintéző: Héda Tamás Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013. (V.

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Budapest, a Római partról Békásmegyerre

Budapest, a Római partról Békásmegyerre Vizes séták 4. rész. Budapest, a Római partról Békásmegyerre A Római partról a Kossuth Lajos üdülőparton folytatjuk sétánkat. Egy kis szakaszon alacsony vízállás esetén kavicsos talajon is haladhatunk

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 52. sz. fővonali járat Árpád híd, Vörösvári út, Lajos utca, Pacsirtamező utca. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 Útvonal hossza: 17 km szórása ekézése esetén: 35

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján.

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján. II. Számviteli konferencia Helyszín ismertető A Szálloda a Budapest Székesfehérvár vasútvonalon Velence állomástól 150 méterre található. A szálláshely szolgáltatás megrendelése feljogosítja a megrendelőt

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől,

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, Ez a méltán népszerű sziget az egyik legrégebben átadott üdülőhely. Eredetileg

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu Odüsszeusz szigete 32 Moraitika Agios Ioannis városától 20 km-re délre, a keleti parton található kiépült nyaralóhely. A Messonghy folyó bal partján elterülő szállodák, nyaralók és apartmanházak között

Részletesebben

Múzeumbusztájékoztató

Múzeumbusztájékoztató Múzeumbusztájékoztató Múzeumbuszok útvonalai MU1 Múzeumbusz 1 Észak-pesti járat Közlekedik: 18:00-tól 02:30-ig 5-10 percenként Lehel utca / Róbert Károly körút Hősök tere M Hősök tere M Bajza utca M Vörösmarty

Részletesebben

LENGYELNÉ KURUCZ KATALIN. Aquincum Baráti Kör

LENGYELNÉ KURUCZ KATALIN. Aquincum Baráti Kör LENGYELNÉ KURUCZ KATALIN Aquincum Baráti Kör Az Aquincum Baráti Kör 1990-ben alakult meg, mint az Aquincumi Múzeum múzeumbaráti köre. Azóta egyesületi formában mûködik. Létrejöttét külsõ és belsõ tényezõk

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELYBEN VALAMINT A NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYÉBEN ÉS KÖZÖS UDVARÁBAN A MÚZEUMI ÉJSZAKÁJÁN MEGRENDEZETT KIS EMBEREK BARÁTOCSKÁIM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába! Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára.

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. 1 Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. Európa kék szalagja a Duna A Duna a németországi Fekete-erdőben

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Bogácsi programok 2014

Bogácsi programok 2014 Bogácsi programok 2014 III. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2014. február 01. Közösségi Ház A III. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település éléskamrájába

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben