köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!"

Átírás

1

2 Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely: ahol egyszerre vannak jelen a különböző történelmi korok emlékei és az égbe nyúló toronyházak, múlt és jelen. A rómaiak közel fél évezredes uralmáról mesélnek az Aquincum, a két Amfiteátrum, a polgárváros romjai. A XIV. században épült klarissza templom és kolostor maradványai, a barokk Szent Péter és Pál templom, a Zichy kastély, a klasszicista zsinagóga, vagy a műemlék védelmet kapott Óbudai Gázgyár, mind közkedvelt látnivalók Óbudán. Óbuda Fő terére látogatva hamisítatlan századeleji hangulat fogadja az utazókat. A tér tavasztól őszig számos kulturális rendezvénynek ad otthon, télen pedig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat. Óbuda mindig is híres volt vendégszeretetéről. A kerület hangulatos kisvendéglői már a századelőn is közkedveltek voltak, és ma is ebben a vendégszeretetben lehet része azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Kerületünk nemcsak történelmi, de természeti értékekben is rendkívül gazdag. A kirándulni vágyók felfedezhetik a Hármashatár-hegy, a Róka- hegy, a Mátyás- hegy szépségeit, a vizek szerelmeseinek pedig a Római part nyújt tartalmas időtöltést. Hasznos útitársként ajánlom figyelmükbe kerületünk értékeit, szálláshelyeit és vendégváró létesítményeit bemutató kiadványunkat. Kívánom, hogy az Óbudán töltött napokat legszebb emlékeik között őrizzék, és fedezzék fel mindazt, amit semelyik útikönyv sem adhat vissza: Óbuda varázslatos hangulatát. köszöntő Ha tehetik, újra térjenek vissza hozzánk. Mi óbudaiak, szeretettel várjuk Önöket! Bús Balázs polgármester 4 p o l g á r m e s t e r i k ö s z ö n t ő 5

3 Óbuda a 10. század közepéig fejedelmi központként, majd a13. század közepéig királyi székhelyként működött. A középkori Buda, azaz Óbuda központja, a mai Fő tér és környéke volt, itt állt: a Péter és a Mária templom, a préposti palota, és a kanonoki házak. Óbuda története A kiváló földrajzi adottságoknak köszönhetően Óbuda földje az őskor óta állandóan lakott terület volt. A Duna közelsége, a hegyek, nyújtotta védelem vonzotta a letelepülőket. Az egykori elődök mindennapjairól gazdag régészeti leletek, csiszolt kőszerszámok, díszített kerámiák tanúskodnak. A római kor Óbuda történelmének egyik legjelentősebb időszaka. Aug u s t u s c s á s z á r (Kr.e. 27 Kr. u.14) jelölte ki a Római Birodalom határául a Dunát, mint természetes védővonalat, és bízta mostohafiára, Tiberiusra, a területen élő, lázadó kelta őslakosok leverését. Tiberius sikeres hadjáratát követően a rómaiak elfoglalták Pannóniát, majd Kr. u. 89 körül a Duna jobb partján megalapították a későbbi Pannonia Inferior fővárosát, Aquincumot, amely 106-tól a 4. század végéig Alsó-Pannónia központjaként működött. A rómaiak megalapították a légiótábort és a tábor körül elterülő katonavárost, valamint a katonai településtől északra lévő Aquincum polgárvárost. A helytartó díszes palotája a mai Hajógyári-szigeten kapott helyet. A polgári települést északról, a katonavárost pedig délről határolta egyegy amfiteátrum. A város a 2-3. század fordulóján érte el legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma ekkor fő lehetett. A 4. század második felétől kezdődően a városlakók száma fokozatosan csökkent, végül az 5. században a sorozatos barbár támadások miatt a város elnéptelenedett. Óbuda területén a honfoglaló magyar törzsek (895) megérkezte után Árpád vezértársa, Kurszán telepedett le. Ő a központját a római kori katonaváros amfiteátrumában rendezte be, majd halála után a területet Árpád foglalta el, akit 907-ben vélhetően itt temettek el. Az Anjou királyok uralkodása alatt, miután I. Nagy Lajos 1343-ban édesanyjának, Erzsébetnek adományozta az egykori királyi várat, Óbuda királynéi várossá lett. Erzsébet királyné idején a város tovább fejlődött, adományaiból épült fel a klarissza kolostor, amely a magyarországi klarissza kolostorok központjává vált. A fellendülő kereskedelemnek köszönhetően egyre többen telepedtek le a területen, főleg kereskedők, iparosok, szőlőművelők. Kultúrtörténetileg kiemelkedő esemény volt Lux e m b u r g i Zs i g m o n d ki r ál y ( ) óbudai egyetem alapítása (1395), bár maga az egyetem csak rövid ideig működött (1419). A mohácsi csatavesztést követően (1526) a török csapatok feldúlták Óbudát, számos épület elpusztult, a lakók elmenekültek. A várost a törökök 1529-ben felgyújtották, majd az újabb török támadás (1541) után a területet megszállták a szultán csapatai, ettől kezdve folyamatos harcok dúltak a török és a végvári csapatok közt ben, még a török uralom idején, Zichy István komáromi várkapitány megváltotta a Királyi Kamarától az Óbudai uradalmat, ami így 106 éven keresztül a Zichy-család birtokában volt. A török kiűzése után szeptember 2-án felszabadult Buda és vele együtt Óbuda is a Zichyek megkezdték az újjáépítést és a terület benépesítését. A régi családok mellé főleg német területekről hoztak új telepeseket, és számos zsidó családot is betelepítettek. A legfényesebb időszak gróf Zichy Miklós földesuraságával kezdődött (1745), a városrész jelentősen megszépült, felépült a Fő téren a barokk Zichy-kastély, a Kiscelli dombon a trinitárius kolostor, elkezdődött a Péter-Pál templom építése, de 1766-ban az utód nélküli földesúr halálát követően az özvegy visszaadta az uradalmat a Kamarának. A 19. század első felében Óbudán fejlődésnek indult az ipar: a textilipar (kékfestés, selyemfonás, selyemgombolyítás), a téglagyártás, a bőr- és szeszipar ben megkezdte működését az Óbudai Hajógyár. A 19. század második felében Óbudán is megindult a polgárosodás ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, ami jelentősen megváltoztatta Óbuda helyzetét. A terület a főváros egyik (III.) peremkerületévé, majd a századfordulóra a fővárosiak egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, ekkor kezdődött az óbudai kiskocsmák kora, mely hosszú időn át jellemezte a kerületet. 6 7 ó b u d a t ö r t é n e t e ó b u d a t ö r t é n e t e

4 Az I. világháború és a forradalmak elmúltával Óbudán újra megindult az ipari termelés, megkezdte működését az Óbudai Gázgyár is. A Bécsi út mellett megépültek az ún. városi házak, a szabadidő eltöltését kaszinók, egyesületek és egyletek szolgálták. Fejlődött a közlekedés, 1933-ban itt indult el a főváros első trolibuszjárata ben kezdődött meg a mai Árpád híd építése, melynek köszönhetően megszűnt a városrész elszigeteltsége, ám egyúttal helyrehozhatatlanul kettészakadt a történelmi városközpont. A II. világháború borzalmai viszonylag későn, 1944 karácsonyán érték el Óbudát. A civil áldozatok mellett a lakóépületek és gyári üzemek többsége vagy megsemmisült, vagy súlyos károkat szenvedett. A háború befejeztével az ipari termelés újraindult, sőt lendületesen fejlődött, a legtöbb óbudai valamilyen kerületi gyárban dolgozott november 7-én átadták a helyreállított Árpád hidat (akkor Sztálin híd), ugyanebben az évben csatolták a kerülethez Békásmegyert. Az 1956-os forradalom eseményei nem kerülték el Óbudát, a fegyveres harcok leginkább a Kiscelli kastély környékén zajlottak. Óbuda az 1960-as években elvesztette kisvárosias jellegét. Több mint 6500 régi, komfort nélküli lakást elbontottak, és megkezdődött a főváros legnagyobb lakóépület rekonstrukciós programja, amely pusztulásra ítélte a történelmi városszövetet. Az első jellegzetesen óbudai panelépület 1969-ben épült fel, 1975-ben pedig megkezdődött - az európai viszonylatban is jelentős méretű - békásmegyeri lakótelep építése. Ma Óbuda-Békásmegyer - nagyságát illetően - a főváros második legnagyobb kerülete. A jelenlegi népességszám közel fő. 8 9 ó b u d a t ö r t é n e t e

5 A Péter templomot, Óbuda első templomát Orseolo Péter uralkodása alatt, a 11. században kezdték építeni. A templom a tatárjárás alatt megsérült, köveit széthordták. Óbudai séta A Mária templom a 14. század közepén épült, az egykori Péter templom romjaira. A maga korában impozáns, 70 méter széles, 20 méter hosszú templom gazdag belső figurális és ornamentális díszítéseivel, freskóival kiemelkedő építészeti alkotása volt Óbudának. A templom a török dúlás alatt elpusztult, köveit széthordták, és Óbuda barokk kori épületeihez is felhasználták. A templom támpilléreinek maradványai a Zichy kastélyban (Fő tér 1.) lévő Pincegalériában láthatók. Városháza (Fő tér 3.) A régi egyemeletes Városházát az 1900-as évek elején bontották le, helyén 1906-ban épült fel a ma is látható reprezentatív épület. Az épületben ma Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala működik. Varga Imre: Várakozók című szobra Az esernyős lányokat ábrázoló szoborcsoport a Fő tér északnyugati részén, a Laktanya utca torkolatában található. Néhány lépésnyire onnan a szobrászművész munkásságát bemutató Varga Imre Gyűjtemény tekinthető meg. (Laktanya utca 7.) /bő v e b b e n:. o l d a l/ A Fő tér és környéke A Fő tér és a környező utcák (Laktanya utca, Hídfő utca) kockakövei, lámpaoszlopai, megmaradt klasszicista és eklektikus emeletes házai hűen idézik a század fordulójának óbudai hangulatát. A Fő tér 4. szám alatti emeletes copf sarokház, 1780 körül épült, jelenleg a Kun Zsigmond Lakásmúzeumnak ad otthont. A Fő tér 5. szám alatti emeletes, eklektikus erkéllyel rendelkező klasszicista háza ma lakóház. Zichy kastély (Fő tér 1.) A barokk kastélyt között Zichy Miklós építtette. Tervezője és kivitelezője Jäger János Henrik kőfaragómester volt. A főépületet a században épületszárnyakkal vették körül, a két szárnyhoz szimmetrikusan teraszos kerti házak csatlakoztak. A kastély homlokzata előtt park állt. A kastély jelenleg kulturális intézményeknek is otthont ad. A Fő tér macskakövei alatt a középkori káptalani városrész századi falmaradványai találhatók. Az itt állt préposti palota, Péter és Mária templom maradványai ma már nem láthatók

6 Kassák Múzeum (Fő tér 1.) A Kassák Múzeum 1976-ban Kassák Lajos ( ) író, képzőművész és szerkesztő szellemének és hagyatékának őrzésére alakult. Az elmúlt húsz évben a múzeum Közép-Európa egyik jelentős, avantgárd művészetre szakosodott kiállító- és kutatóhelyévé fejlődött. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Szentlélek tér - Szentháromság szobor A téren álló Szentháromság szobor eredetijét részben a Zichy család adományából az évi pestisjárvány után emelték. A szobrot az Árpád híd építése miatt 1956-ban lebontották, darabjait a Kiscelli Múzeumba szállították, majd 2000-ben felújították, s régi helyének közelében állították fel. A szoborkompozíció három oszlopán: Szent Rókus, Szent Sebestyén és Szent Félix alakja, a gyámköveken: Borromei Szent Károly, Xavéri Szent Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 1.) A Szépművészeti Múzeum kiállítóhelye 1987-ben nyitotta meg kapuit, állandó kiállítása Victor Vasarely munkásságát mutatja be. /bővebben: ld. Kulturális ajánló/ Óbudai Múzeum és Könyvtár (Fő tér 1.) Az Óbudai Múzeum és Könyvtár a Zichy kastély dél-nyugati szárnyában helyezkedik el. A múzeum 2009-ben megújuló állandó kiállításain Óbuda történetét követhetik végig az érdeklődők a középkortól az 1970-es évekig. /bő v e b b e n: o l d a l/ Ferenc és Szent Flórián látható. A dombormű Bűnbánó Dávidot és a Jó Pásztort, az oltárszerű előrész Szűz Máriát és alatta Szent Rozáliát ábrázolja. A Porta Praetoria - Keleti táborkapu maradványai (Kórház utca 7.) A 3. század második felében épült kapu a római légiótábor Dunára néző főkapujaként funkcionált. A háromnyílású építményt kétoldalt egy-egy emeletes, nyolcszögletű torony fogta közre. Az átjárók közül a középső a kocsiforgalom, a két szélső a gyalogosok számára készült, innen lehetett megközelíteni a Dunán átvezető hidat. A Ferences templom és kolostor romjai (Vöröskereszt utca 1-3.) A középkori templom az egykori római légiótábor 2. századi kaszárnyaromjaira épült. A templom első említése 1298-ból való. A források szerint ezen a helyen a 13. század végére már egy szervezetten működő kolostor állt. Az épület a török dúlás alatt jelentősen megrongálódott, a kolostor 1541-ben megszűnt. Selyemgombolyító (Harrer Pál utca 46.) A magyarországi selyemipar fellendítésének céljából II. József ( ) Mazzocato olasz selyemszakértőt bízta meg egy óbudai selyemgombolyító üzem létrehozásával. Az 1785-ben épült, ovális alaprajzú copf stílusú épület fő homlokzatát kétkapus, hajlott vonalú lépcső tagolja. Az ipari műemléképületben ma irodahelyiségek találhatók. Református Templom (Kálvin köz 4.) Az Óbudai református templom ban épült. A templom homlokzata elé 1788-ban tornyot emeltek, majd a hívek adományából 1878-ban készült el a mai végleges, sisakkal ellátott templomtorony. Az épület egyhajós belső térrel és egytornyos copf homlokzattal épült

7 A középkori vár maradványai A református templom parókiájának építése (1909) során tárták fel az Óbudán épített középkori vár maradványait. Óbuda a században előbb fejedelmi, majd királyi és királynéi székhely volt. A királyi vár szabályos alaprajzú, négyzet alakú, síkföldi vár volt, melyet kettős fallal körülvett árok határolt. A tatárjárás után (1241) IV. Béla a fallal körülvett jól védhető várak építését szorgalmazta, így az óbudai vár szerepe csökkent. A vár az 1541-ben, a török hódítás után lakatlanná vált. A református templom pincéjében a vár alapfalának darabja előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg. Lajos utca, Kiskorona utca, Dugovics Titusz tér, Mókus utca, Templom utca A plébániatemplom körüli utcák klasszicista, eklektikus, és barokk lakóépületei a század fordulójának óbudai hangulatát idézik. Szent Péter és Pál plébániatemplom (Árpádházi Szent Erzsébet tér, Lajos utca 168.) Az Óbudai plébániatemplom elődjét Zichy Péter földesúr az 1710-es évek második felében építtette. A barokk templom mai formájában között épült. A homlokzat díszítése Bebo Károly szobrász alkotása. A homlokzat két oldalfülkéjében Szent Rókus és Szent Sebestyén szobrai, a kapu felett Szent Rozália domborműve látható. A templom egyhajós barokk belsőtere 1748 és 1753 között készült. A vörösmárvány főoltár 1774-ből való. A szintén vörösmárványból készült celli Mária mellékoltárban a tabernákulum feletti baldachinba foglalt üvegszekrényben látható a celli Mária kegyszobor, amely eredetileg a kiscelli Trinitárius templom főoltárának központi alakja volt. A plébániatemplom alatt található a 13. századi Margit kápolna maradványa. A kápolna egykori helyét a járószinten elhelyezett didaktikai vonal jelzi. Antonio Bonfini ( ) síremléke A neves humanistát saját végrendelete szerint Óbudán, az egykori Szent Margit kápolnában temették el. Síremléke, mely Seres János szobrászművész alkotása, a plébániatemplom bal oldalánál látható. A Dugovics Titusz téren a római kori tábor déli kapujának maradványai találhatók. N e p o m u k i S z e n t J á n o s é s Szent Flórián szobra Bebo Károly ( ) szobrász alkotásai a főplébánia templom előtti parkban láthatóak. Magyar Építészeti Múzeum (Mókus utca 20.) A gyűjteményt 1968-ban alapították Magyar Építészeti Gyűjtemény néven. A Múzeum 1987-ben költözött Óbudára, a 19. század eleji műemlék jellegű lakóházba. A Múzeum állandó kiállítással nem rendelkezik. Óbudai Társaskör (Kiskorona utca 7.) A Koronához és az Oroszlánokhoz ( Zur Kronen und Löwen ) címzett fogadó és kávéház 1816 és 1818 között épült klasszicista stílusban. Az épület az 1990-es felújítás óta az Óbudai Társaskörnek ad otthont. /bő v e b b e n:. o l d a l/ 14 15

8 Klarissza templom és kolostor romjai (Mókus utca - Perc utca sarok) A XXII. János pápa által engedélyezett templom között épült, majd 1356 után kolostorral bővült. Alapítója Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné volt. A magyarországi klarissza kolostorok központjának pusztulása 1541 utánra tehető. A kolostorban őrizték Erzsébet királyné házi oltárát, ami jelenleg a New York-i Metropolitan Múzeumban látható. A középkori piactér (Lajos utca ) A piactér a században a dunai révet és kikötőt az esztergomi nagyúttal összekötő utcákból alakult ki.az egykori piac leginkább korhűen megmaradt háza a Lajos u alatt található. Az épület déli oldalán húzódó házsor és utca a klarisszák kolostorához vezetett. Budapest Galéria Kiállítóháza (Lajos utca 158.) A Lajos utca 158. számú épület a 18. század elején sörházként működött, majd a század végén lakóházzá alakították át, és a 19. században további toldalékokkal bővítették. Az épület helyreállítása során a 18. századi állapot mellett a legjelentősebb középkori részleteket is megőrizték. A ház ma a Budapest Galéria kiállítóháza. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Zsinagóga (Lajos utca 163.) A klasszicista zsinagógát Landherr András tervei alapján között építették a 18. század közepén emelt, majd lebontott zsinagóga helyére. Az épületben ma televízió stúdió működik. /Nem látogatható./ Katonai Amfiteátrum (Nagyszombat utca 5.) A hajdani katonaváros legdélibb pontján, Antonius Pius császár idejében (86-161), építtette fel a légió II. Adiutrix a katonai amfiteátrumot. A föld-amfiteátrum ovális alaprajzú, hossztengelye majdnem 90 méter. Porondja nagyobb, mint a római Colosseumé. Az arénát a katonaság gyakorlótérnek is használta. Öntött falazású helyiségei halszálka boltozással épültek, falait hatalmas kőpillérek támasztották. Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum (Lajos utca ) A múzeum épülete egykor a Goldberger Textilművek törzsháza, a hazai textilipar legjelentősebb családi vállalkozásának helyszíne volt. A több mint 200 éves műemlék épületegyüttes földszintjén eredetileg kékfestő üzem működött, emeletén a Goldberger család lakott. A gyár, amely az európai és tengerentúli országokba is exportált nyomott textíliákat, négy nemzedéken keresztül volt a Goldberger család tulajdona ban államosították, majd 1993-ban végleg bezárták kapuit. /bő v e b b e n:. o l d a l/ Flórián tér és környéke - Légiós tábor A mai Flórián téren és az aluljáróban állt az egykori aquincumi légió II. Adiutrix táborának központja. A 2-3. századi tábor maradványait, tiszti lakásait, tabernákat, valamint a tábor nagyfürdőjét mutatja be a romterület. Therma maiores - Fürdő Múzeum (Flórián téri aluljáró) A római tábor két főútjának kereszteződésében állt a monumentális, méteres fürdőépület. Főbejáratai a főutcákról nyíltak. Az épületet a 2. században emelték, majd többször átépítették. Tornacsarnok, hideg, langyos és forró vizű medencék, fürdőkádak, izzasztókamra és tágas, padlófűtéssel ellátott termek szolgálták a katonák 16 17

9 felfrissülését. Az épület padlófűtés-rendszere, technikai megoldásai a ma embere számára is lenyűgöző látványt nyújtanak. Porta principalis dextra - Déli táborkapu (Flórián tér) A déli táborfal helyreállított szakasza és a kapu rekonstruált maradványai a Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben tekinthetők meg. A kapu a 2. század második felében épülhetett. A kapun bevezető, oszlopsorral szegélyezett út volt a tábor észak-déli főútja, mely a tábor központi épületéhez vezetett. Ókeresztény kápolna romjai Cella trichora (Raktár utca - Hunor utca - Körte utca sarok) A Raktár utca északi oldalán egykor egy késő-római keresztény temető állhatott, amelynek szélén lehetett az Ókeresztény kápolna. A jellegzetes, lóhere alakú épületet a 4. század 60-as éveiben emelhették a mártírok és szentek emlékére. helytartói palotára. Tárgyi emlékei közt egyedülálló zenetörténeti emlék a 3. századból származó víziorgona. /bő v e b b e n:. o l d a l/ A polgárvárosi Amfiteátrum romjai (Zsófia utca 1.) A 2. század közepén az északi városfal közelében épült fel a polgárvárosi amfiteátrum. Ellipszis alakú küzdőterét egy három méter magas fal vette körül, nézőtere kb személy befogadására volt alkalmas. Nyugati kapujától egy út vezetett a közeli, több mint m2 alapterületű gladiátoriskolához, melynek romjai a föld alatt találhatók. Aquaeductus A római vízvezeték néhány pillére a Szentendrei úton, az aquincumi romterület előtt látható. Herkules villa romjai (Meggyfa utca ) A Septimus Severus ( ) uralkodása idején épült lakóház gazdája egy magas rangú hivatalnok lehetett. A több helyiségből álló épületben a padozatot mozaik, a falakat freskók díszítették. A villában található a Pannónia területén előkerült legszebb mozaikpadló, mely középpontjában Herkules, Deianeira és Nessus kentaur mítoszát ábrázoló jelenet áll. A Villa maradványai előzetes bejelentkezéssel látogathatók. /b ő v e b b e n:. o l d a l/ Aquincumi Múzeum, Aquincumi romkert (Szentendrei út 139.) Az Aquincumi Múzeum az egykori római polgárváros területén 1894-ben nyílt meg, kiállításain elsősorban a polgárvárost mutatja be, de számtalan utalás van a vele közigazgatásilag összefüggő településrészekre, a légiós táborra, az azt övező katonavárosra, valamint a Hajógyári szigeten állt Óbudai Gázgyár és telepe (Gázgyár utca 1-3.) Az egykori Óbudai Gázgyár, ahol szénből városi gázt állítottak elő, 1913-tól 1984-ig üzemelt. A gyár a maga idejében a legkorszerűbb technológiát alkalmazta, mely napi 250 ezer köbméter gáz termelését is lehetővé tette. A gyárral egyidejűleg, ahhoz kapcsolódóan, egységes építészeti elgondolás alapján valósították meg a munkás és tiszti telepet, amely komplex városfejlesztési szemléletről tanúskodik. A területen található kiemelkedő értékű épületek műemléki védelmet kaptak

10 Kiscelli Múzeum, egykori Trinitárius templom és kolostor (Kiscelli utca 108.) 1723-ban Zichy Péter kis kápolnát emeltetett a Bécs felé menő országút feletti dombon, ahol a csodatevőként ismert mariazelli kegyszobor kicsinyített mását helyezte el. Innen ered az elnevezés: Klein Mariazell, azaz kiscell. Az egykori kápolna helyére Johann Entzenhoffer tervei alapján a Zichy család építtetett barokk épületegyüttest 1738 és 1758 között a betelepített trinitárius szerzetesek számára. Kiscell a mariazelli kegyszobor itt őrzött másolatának köszönhetően jelentős zarándokhely volt a 18. században. A keresztúti stációk ma is láthatók. A szerzetesrendet 1783-ban II. József feloszlatta, a templom berendezési tárgyait elárverezték, az épület pedig a kincstár tulajdonába került ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros vásárolta meg, és itt rendezte be bemutatótermeit, magánmúzeumát. Az általa megálmodott és részben kialakított tájképi kert napjainkban történeti kertként műemléki védettséget élvez ben a fővárosra hagyta az épületet azzal a kikötéssel, hogy abban iparművészeti múzeumot létesítsenek ben a Székesfővárosi Múzeum várostörténeti és képzőművészeti gyűjteményeit költöztette a kiscelli épületbe. A II. világháborúban a templom jelentős károkat szenvedett, majd részleges műemléki helyreállítás után 1949-ben nyílt meg a látogatók előtt. A múzeum állandó kiállításain Budapest újkori várostörténetéből kaphat ízelítőt a látogató. A Múzeum helyet ad a Fővárosi Képtárnak is, mely Budapest egyik legrégebbi képzőművészeti gyűjteménye. /bő v e b b e n:. o l d a l/ 20 21

11 KULTURÁLIS AJÁNLÓ Óbuda pezsgő, kulturális élete egész évben vonzza a tartalmas kikapcsolódásra váró közönséget. Múzeumaink és kiállító helyeink évről-évre csatlakoznak az olyan országosan meghirdetett rendezvényekhez, mint a Múzeumok Éjszakája /június 27./, a Kulturális Örökségi Napok /szeptember vége/ és a Múzeumok Őszi Fesztiválja /október/. A kerület népszerű szabadtéri rendezvényeit, mint az Óbudai Nyár vagy az Óbudai Búcsú évről évre egyre többen látogatják. Vendégeink az aktuális programokról és Óbuda kulturális kínálatáról az egyes intézmények, illetve a kerület (www.obuda.hu) honlapján is tájékozódhatnak. Közgyűjteményi intézmények Aquincumi Múzeum Az új múzeumi épületben 2007-ben kapott helyet a Róma Aquincumban című állandó kiállítás, mely a legértékesebb, eddig be nem mutatott gazdag leletanyagból ad válogatást. Állandó kiállítások: Róma Aquincumban Az aquincumi látványraktár 1031 Budapest, Szentendrei út ; Nyitva tartás: hétfő kivételével mindennap. november 1 április 15.: április 15 április 30 és október 1-31.: A romkert nyitása: 9.00 óra. május 1 szeptember 31.: Telephelyek: Hercules Villa (1033 Budapest, Meggyfa utca 21.) - kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, csoportosan, idegenvezetéssel egybekötve látogatható. Fürdő Múzeum (1033 Budapest, Flórián téri aluljáró) Budapest Galéria Kiállítóháza A Kiállítóház a legmodernebb képzőművészeti kiállításoknak és Pátzay Pál 20. századi szobrász kiállításának ad helyet Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta Budapest Galéria - Varga Imre Gyűjtemény A kiállítóhely 1983-ban, Varga Imre (1923) szobrászművész életművének - szobrai, köztéri szoborvázlatai, érmei, rajzai bemutatására alakult Budapest, Laktanya utca Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta Kassák Múzeum A Zichy-kastély emeletén látható állandó kiállítás Kassák Lajos festményeit, szobrait, tipográfiáit és szépirodalmi alkotásait mutatja be, míg az időszaki kiállítások a klasszikus avantgárd és a kortárs művészet hazai és nemzetközi élvonalbeli alkotóinak műveiből szemezgetnek Budapest, Fő tér 1., Zichy-kastély Nyitva tartás: kedd-vasárnap Kiscelli Múzeum (Fővárosi Képtár- Újkori Várostörténeti Osztály) Fővárosi Képtár A Képtár állandó kiállításai: Vá l o g a t á s a Fő v á r o s i Ké p t á r századi gyűjteményéből Vá l o g a t á s a Fő v á r o s i Ké p t á r ko r t á r s g y ű j t e m é n y é n e k an y a g á b ó l; az as évek elejétől az évszázad végéig követik nyomon a legfontosabb művészeti irányzatokat és alkotókat / pl.: Rippl-Rónai József, Csók István, Ferenczy István, Kondor Béla/ k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

12 Újkori Várostörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások: A f ő v á r o s ré g i s é g e i Buda tényleges fővárossá válásától 1873-ig, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig követi nyomon a város fejlődését. A Kö z t e re k és ma g á n t e r e k címmel Budapest nagyvárossá válásának folyamatát tekinthetik meg az idelátogatók. Cég é r k i á l l í t á s: Pest-Buda, majd Budapest gazdasági fellendülésének fontos szereplői voltak a boltok és az iparos műhelyek. A Múzeum számos értékes cégért őriz a 18. századtól kezdve, melyek nevezetes vendéglők, boltok bejáratait díszítették. Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten Arany Oroszlán Patika Barokk Szoborcsarnok: A szoborcsarnokban a budavári Mátyás-templom előtt álló Szentháromság szoborcsoport ben felállított eredeti figurái láthatók, a folyosón pedig 19. századi pestbudai klasszicista épületeket díszítő szobrok és domborművek találhatók Budapest, Kiscelli utca (Újkori Várostörténet), (Fővárosi Képtár) Nyitva tartás: április 1-jétől október 31-ig: (hétfő szünnap) november 1-jétől március 31-ig (hétfő szünnap) Óbudai Múzeum és Könyvtár 1033 Budapest, Fő tér 1., Zichy kastély Óbudai Múzeum A Múzeum megújult állandó kiállításán a hely- és településtörténet iránt érdeklődők a 21. századi technikákat alkalmazó kiállítási szemlélettel találkozhatnak. A Lakásmúzeumban megtekinthető kiállításon a Kárpátmedence szinte minden tájegysége képviselteti magát. A paraszti életmódot bemutató tárgyak mellett a hétköznapok eszközkészlete is helyet kap. Állandó kiállítások: Kun Zs i g m o n d La k á s m ú z e u m a Ká r p á t medence népművészete Óbu d a i él e t t e re k és él e t h e l y z e t e k a 18. század végétől az 1960-as évekig A k ö z é p k o r i Ób u d a Zichy uradalom Óbudán 1033 Budapest, Fő tér Telephely: Kun Zsigmond Lakásmúzeum 1033 Budapest, Fő tér 4. Nyitva tartás 2009 nyarától: kedd-vasárnap: (hétfő szünnap) 2. Platán Könyvtár A Könyvtárban gyakoriak az irodalmi rendezvények, kiállítások, gyermekrendezvények és családi napok, az aktuális kínálatról telefonon vagy a honlapon lehet tájékozódni Budapest, Arató Emil tér Nyitva tartás: hétfő , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek 12-18, minden páratlan hét szombatján Telephely: Platán Könyvtár fiókkönyvtára 1038 Budapest, Csobánka tér Nyitva tartás: hétfő , kedd , szerda szünnap, csütörtök , péntek , minden páros hét szombatján Textil és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum A Textilmúzeum tárgyainak, dokumentumainak első darabjait az 1960-as években megrendezett szakmatörténeti kiállításra gyűjtötték össze. Állandó kiállítások: A t a m á s i tu t y i mű h e l y Goldberger emlékblokk Textilipari technológiák A m ű k ö d ő Ja c q u a r d-gé p A t e x t i l n y o m á s tö r t é n e t e 1036 Budapest, Lajos utca Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig , pénteken és szombaton , vasárnap szünnap Vasarely Múzeum A múzeum Victor Vasarely 1981-es adományának köszönhetően a világhírű művész munkásságát mutatja be Budapest, Szentlélek tér Nyitva tartás: hétfő kivételével k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

13 Az Óbudai Kulturális Központ minden házában izgalmas színházi előadásokkal, koncertekkel, nívós kikapcsolódási lehetőségekkel várja látogatóit. Az önálló estek, kamaradarabok és koncertek szereplői neves hazai és határon túli előadóművészek közül kerülnek ki. A hétvége általában a családi programok jegyében zajlik, bábelőadások, játszóházak, zenés-mesés színházi produkciók kínálnak tartalmas szórakozást. A Központban működő San Marco Galéria a képzőművészet szerelmeseit várja folyton megújuló tárlatokkal, művészetbarát klubbal és a környező országok értékeit feltáró kirándulásokkal. Az aktuális programokról érdeklődni telefonon és a honlapon lehet. Közművelődési intézmények Óbudai Danubia Zenekar Az Óbudai Danubia Zenekart Danubia Szimfonikus Zenekar néven Héja Domonkos alapította muzsikus barátaival együtt 1993-ban. Az együttes néhány év alatt a legkiválóbb hivatásos magyar zenekarok sorába emelkedett óta az együttes fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az aktuális koncertekről telefonon, illetve a zenekar honlapján lehet érdeklődni. Zenekari iroda: 1065 Budapest, Liszt Ferenc tér 5., I. emelet Nyitva tartás: hétköznapokon Óbudai Kulturális Központ 1032 Budapest, San Marco utca , Telephelyei: Óbudai Társaskör Az Óbudai Társaskör a kulturális és művészeti élet jelentős szereplője. Hangversenyei, művészeti szalonjai, zenés-irodalmi estjei, színházi előadásai, pódium műsorai, könnyűzenei koncertjei nemcsak az óbudaiak körében, hanem főváros szerte is kedvelt. Az intézmény nyáron szabadtéri koncertekkel, színházi előadásokkal várja a látogatókat. Időszaki kiállításai - a központi épületben - ingyenesen tekinthetők meg Budapest, Kiskorona utca Polaris Csillagvizsgáló A csillagászat szerelmeseinek feltétlenül el kell látogatniuk a kerületben működő Csillagvizsgálóba, ahol kedden, csütörtökön, és szombaton sötétedéstől tartanak távcsöves bemutatókat az érdeklődők számára. Az aktuális programokról, előadásokról, az égi látnivalókról a honlapon lehet tájékozódni Budapest, Laborc utca 2/c Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat sötétedéstől ig. Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház 1038 Budapest, Csobánka tér Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi Ház 1039 Budapest, Mátyás király út k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

14 Térszínház A Zichy kastélyban működő színház aktuális gyermek és felnőtt előadásairól a társulat honlapján lehet tájékozódni Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély Óbudai Nyár /június-augusztus/ Az Óbudai Nyár a kerület műemléki helyszínein megrendezett, önálló műsorfüzettel rendelkező rendezvénysorozata. Az Óbudai Nyár változatos programsorozat, amelynek keretében koncertek, kiállítások, színházi előadások, filmvetítések, és megannyi kulturális élmény várja az érdeklődőket. A kínálatot a kerület kulturális intézményei is színesítik. A kapcsolódó rendezvények közül ki kell emelni az Aquincumi Múzeum Nimfa ünnepét. Állandó nagyrendezvények A Fő tér és környéke rendszeresen megtelik élettel, ilyenkor koncertek, színielőadások, valamint vásárosok zaja tölti be a környéket. Az év minden évszakára jut valamilyen érdekes és csalogató kulturális nagyrendezvény, egyéni, vagy civil kezdeményezés. Óbuda Napja A kerület napját május 4-én ünnepli a helyi közösség. Ilyenkor a Fő téren és a Szentlélek téren érdekes, egy-egy választott témára épülő programok várják az idelátogatókat. Florália /május/ A Floralia a római korban virágünnep, a megújulás ünnepe volt, melyet eleinte a gabonavirágzás időszakában, majd később, április 28. és május 3. között ünnepeltek. A rómaiak egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülő ünnepét eleveníti fel rendezvényével az Aquincumi Múzeum. Ezen a hétvégén megelevenedik Aquincum városának élete: katonák, gladiátorok, iparosok, színészek és pantomimesek szórakoztatják a közönséget. Óbudai Búcsú /június vége/ A sváb hagyományőrző rendezvény minden évben a Fő téren és a Szentlélek téren zajlik. Az Óbudai Búcsú keretében a német nemzetiségi óvodások és iskolások, a hagyományápoló egyesületek, neves művészek és együttesek szórakoztatják a vendégeket. A program kétnapos, mindkét nap utcabál zárja az estét. Sziget Fesztivál /augusztus/ Hajógyári sziget Május 9. park; óta minden év augusztusában kerül megrendezésre a Sziget Fesztivál. A fesztivál mára az európai zenés fesztiválok kiemelkedő rendezvényévé vált. A tucatnyi színpadon egyszerre zajló események közt a fiatalok, de az idősebb korosztály is megtalálhatja a neki szóló műfajt. A főszerep a zenéé, de a kulturális programok iránt érdeklődőknek is érdemes kilátogatniuk a Hajógyári-szigetre. Advent /december/ Decemberben az advent idején, koncertek, gyermekműsorok mellett vásári árusok várják az érdeklődőket a Fő téren. A kézműves standok mellett megférnek a szabadtéri kemencék is. A nézelődők sokaságát kürtös kalács, kenyér lángos, karácsonyi és forralt bor illata csábítja. A korcsolya szerelmesei /decembertőlfebruárig/ nem hagyhatják ki a jégen való siklást a hangulatosan kivilágított Fő téren. Saturnalia /december/ Ősrégi latin népünnep, mely a hagyomány szerint annak a boldog aranykornak az emlékezetét idézi, mely Saturnus uralkodására volt jellemző. Az évforduló ünnep napja eredetileg december 17-ére esett, de az egész ünnep egy teljes hétig tartott. A római hagyományokat felelevenítő program az adventi időszak alatt az Aquincumi Múzeum épületében kerül megrendezésre k u l t u r á l i s a j á n l ó k u l t u r á l i s a j á n l ó

15 A RÓMAI-PART Szabadidő Természeti kincsek Kevés nagyváros büszkélkedhet olyan sok, változatos és jelentős élményt nyújtó természeti értékkel, látnivalóval, mint Óbuda. Az Óbudai-sziget északi részének kiépítetlen partja mentén a Duna-part egykori erdős-sztyepp jellegű növénytakarójának egyik utolsó maradványát, számos vonuló madárfaj pihenőhelyét és énekesmadarak költőhelyét láthatjuk. Az erdei utakkal behálózott Hármashatár-hegy egyes tisztásairól és a hegycsúcsról, jó időben, egyedülállóan szép kilátás nyílik Óbudára és az egész fővárosra. A Róka-hegyi bánya kőfejtője, melyből az 1. századtól bányászták a mészkövet, ma védett terület, amely látványosan tárja elénk a sajátos földtani képződményeket és a sziklás talajon kialakult növény és állatvilágot. A Mátyás-hegy felhagyott kőfejtőiben sok helyen rábukkanhatunk a hajdani tengeri élővilág nyomaira, kagylók, tengeri sünök ősmaradványaira. A Budai-hegység mészkövében a feltörő hévizek összetett barlang-rendszereket hoztak létre, melyek feltárása napjainkban is folyik. A Mátyáshegyi-barlang összeköttetésben van a közeli Pálvölgyi-barlanggal. A két barlang együttes járatrendszerének hossza jelenleg csaknem 19 kilométer, így a Dunántúl leghosszabb ismert barlangja. A Mátyáshegyi-barlang egy része vezetéssel - speciális öltözetben, jó erőnlétben lévő látogatók számára - tekinthető meg. A Pálvölgyi-barlangban rendszeresen indulnak rövid, 25 perces és hosszú, 60 perces, utcai öltözetben látogatható túrák. Mindkét barlang megtekintését a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai szervezik. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.; ; A Római-part Európában egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Valószínűleg nincs még egy olyan városrész, ahol a Duna partja ilyen hosszan kínálna lehetőséget a sétálásra, pihenésre, nézelődésre. Ez a több mint három kilométernyi élő vízkapcsolat és a parton átvezető kerékpárút vonzza a kerékpárosokat, a gyalogosokat, a családokat, a babakocsisokat, a kutyasétáltatókat, a gasztronómia és a vízi sportok szerelmeseit, este pedig a szórakozni vágyó fiatalokat is. A Rómain számtalan söröző, lángos- és pecsenyesütő várja a látogatókat, az esténként felzendülő élő zene pedig a 60-as, 70-es évek hangulatát idézi. A város fölött elnyúló szakaszon már a múlt század fordulóján élénk vízi sportélet folyt. Az itt található és zömmel műemléki védelmet élvező - csónakházak az 1920-as, 30-as években épültek. Az aktív pihenésre vágyók akár városnéző vízi túrára is indulhatnak a partszakaszról, vagy élvezhetik az ókori római futárhajók hű másaként elkészült római gálya nyújtotta kaland lehetőségeit. Városnéző vízi túrák Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület 1031 Budapest, Petur utca Vízi túra a római gályával Óbudai Sportegyesület 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca s z a b a d i d ő s p o r t

16 STRANDOLÁS Római Strandfürdő 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca Nyitva tartás: Csillaghegyi Strandfürdő 1038 Budapest, Pusztakúti út Nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek kedd-csütörtök szombat-vasárnap Pünkösdfürdői Strand 1039 Budapest, Királyok útja Nyitva tartás: EGYÉB SPORTOLÁSI ÉS SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK A kerületben található nagyobb játszóterek, játszóházak /ld. térkép/ Motorcsónak- és jachtkölcsönzés Csillag Yacht Klub 1031 Budapest, Nánási út Wiking Yacht Klub 1033 Budapest, Hajógyári sziget (ugyanitt vízi taxi szolgáltatás, akár kirándulási lehetőségekkel is: tel: ) Tenisz, squash, tollaslabda Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja Szolgáltatások: Te n i s z: 10 salak, 1 soft pálya Squ a s h: 5 nemzetközi standard, 1 Ricochet To l l a s l a b d a: 3 profi tollaslabda-pálya Usz o d a: 25 m-es úszómedence, jacuzzi Fitness és wellness részleg Műjégpálya (egész évben nyitva tartó) Barátság Szabadidő Park 1037 Budapest, Laborc utca Szolgáltatások: korcsolyabérlés, -élezés Görkorcsolya, gyorskorcsolya, BMX Görzenál Szabadidő park Európa legnagyobb görkorcsolya és szabadidőparkja m2-en várja a görkorcsolya, gyorskorcsolya és BMX szerelmeseit Budapest, Árpád fejedelem útja Gokart pálya A 3000 m2-en elterülő 400 m hosszú pálya 2 gyermek és 3 felnőtt géposztállyal várja a gokartozni vágyókat Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter Bevásárlóközpont) Information in english: Lido Bowling Club A 100 fős sörözővel és étteremmel egybeépített, hatsávos Lido Bowling Club nyáron az étteremhez kapcsolódó hangulatos kerthelyiséggel szolgálja az ide látogató közönséget. A kertben grill bár is üzemel Budapest, Nánási út s z a b a d i d ő s p o r t

17 ÉTTERMEK Óbuda a gasztronómia kedvelőinek is számtalan lehetőséget tartogat. Hangulatos kiskocsmák és nagy múltú vendéglők várják különleges ízeikkel az Óbudára látogatókat. Városnéző séta közben vagy a Duna parton érdemes beülni egy cukrászdába vagy kávéházba, ahol egy kávé vagy sütemény mellett pihenhetjük ki magunkat. Jó étvágyat kívánunk! Hangulatos óbudai kisvendéglők a magyaros ízek kedvelőinek Kéhli Vendéglő 1036 Budapest, Mókus utca , Kisbuda Gyöngye Étterem 1034 Budapest, Kenyeres utca , Régi Sipos Halászkert 1036 Budapest, Lajos utca , Rézpatkó Vendéglő 1039 Budapest, Szentendrei út Rozmaring Kertvendéglő 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja Udvarház Étterem 1037 Budapest, Hármashatárhegyi út , Új Sipos Halászkert 1033 Budapest, Fő tér , Zöld Kapu Vendéglő 1034 Budapest, Szőlő utca Kemencés Kertcafe 1037 Budapest, Vörösvári út Kőbarlang Étterem 1038 Budapest, Pásztordomb tér 1/a Kerék Vendéglő 1034 Budapest, Bécsi út Kisbojtár Vendéglő 1037 Budapest, Bojtár utca Bivalyos Étterem 1039 Budapest, Királyok útja bivalyos.freeweb.hu Bonyai Étterem 1033 Budapest, Reményi Ede utca , bonyaietterem.eagent.hu Csülök Grill Étterem 1033 Budapest, Szentendrei út Több mint étterem Puskás Pancho Sport Pub 1036 Budapest, Bécsi út Symbol 220 Éves Pinceétterem 1036 Budapest, Bécsi út Symbol Italian Fusion Restaurant 1036 Budapest, Bécsi út Leroy Cafe Óbuda 1036 Budapest, Bécsi út Csónakház Mulató 1031 Budapest, Római part , Humphrey s Étterem & Bar Óbuda Bowlingcenter 1032 Budapest, Bécsi út , A házias ízek otthonos környezetben A Konyha Étterem 1037 Budapest, Mikoviny utca Hídfő Pub Étterem-Söröző 1033 Budapest, Hídfő utca Harapó Mókus Vendéglő 1032 Budapest, Zápor utca g a s z t r o n ó m i a g a s z t r o n ó m i a

18 KataPult Étterem 1037 Budapest, Montevideo utca Déjá Vu Étterem 1037 Budapest, Montevideó utca 3/b Étterem 1032 Budapest, Zápor utca Gigler Vendéglő 1032 Budapest, Föld utca 50/c Mókus Sörkert és Étterem 1036 Budapest, Mókus utca Ki ne hagyja, ha a Rómain jár Bíbic Büfé 1031 Budapest, Római part A nemzetközi konyha kedvelőinek Pizza Paradicsom 1035 Budapest, Vörösvári út 13/a Don Pepe Étterem 1039 Budapest, Víziorgona utca Pasta e Pizza Olasz Étterem 1039 Budapest, Rákóczi utca Gyradiko Görög Étterem 1039 Budapest, Királyok útja Pünkösdfürdő utca sarok , Pastrami Étterem és Kávéház 1036 Budapest, Lajos utca , Maharaja Indiai Étterem 1034 Budapest, Bécsi út Hao-Hao Kínai Étterem 1036 Budapest, Lajos utca Arirang Koreai Étterem 1033 Budapest, Hídfő utca Cukrászdák Cziniel Cukrászda és Kávéház 1031 Budapest, Nánási út Don Bosco Cukrászda 1037 Budapest, Bécsi út Koch-Danica Cukrászda 1035 Budapest, Vörösvári út SZÁLLÁSHELYEK Hotelek Ramada Plaza Budapest***** 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja Budapest Lido Hotel**** & Conference Center 1031 Budapest, Nánási út Holiday Beach Budapest Wellness & Conference Hotel**** 1039 Budapest, Piroska utca Alfa Art Hotel ***superior 1039 Budapest, Királyok útja , Hunor Hotel*** Budapest, Pünkösdfürdő utca Hotel Monte Christo*** 1031 Budapest, Nánási út Hotel Retro Budapest*** 1031 Budapest, Záhony utca , Hotel Dunapart*** 1039 Budapest, Királyok útja g a s z t r o n ó m i a s z á l l á s

19 Attila Hotel*** 1039 Budapest, Attila utca Hotel Touring** 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca Panziók Villa Fontana Panzió és Étterem 1031 Budapest, Nánási út Remete Panzió Óbuda 1037 Budapest, Remetehegyi út Alfréd Panzió 1038 Budapest, Vasút sor Írisz Panzió 1039 Budapest, Szentendrei út , Pál Panzió 1037 Budapest, Pálvölgyi köz , Kemping Mini Camping 1039 Budapest, Királyok útja HASZNOS INFORMÁCIÓK Általános segélyhívó: 112 Mentő: 104 Rendőrség: 107 Tűzoltóság: 105 III. kerületi Rendőrkapitányság: 1036 Budapest, Tímár utca 9/a.; , Orvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet Éjszaka, munkaszüneti vagy ünnepnapon az orvosi, gyógyszertári ügyeletek rendjéről több nyelven a oldalon tájékozódhat. A rendszer elérhető WAP-on, a címen. Ügyeletes gyógyszertár: Óbudai Patika 1032 Budapest, Vörösvári út Felnőtt orvosi ügyelet 1035 Budapest, Vihar utca Gyermekorvosi ügyelet (Budai Gyermekkórház) éjszaka és hétvégén hívható 1023 Budapest, Bolyai utca Hétvégi gyermekorvosi ügyelet a kerületben: 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér Fogorvosi éjszakai ügyelet: Stomatológiai Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi utca s z á l l á s h a s z n o s

20 Közlekedés Tourinform irodák Budapesten A helyi villamos és autóbusz közlekedésről, valamint a HÉV járatainak menetrendjéről a oldalon vagy a os telefonszámon tájékozódhat. Hajójáratokról bővebben a vagy a oldalakon találhat információt. Ferihegyi Repülőtér 1 terminál Ferihegyi Repülőtér 2/A terminál, érkezési oldal Ferihegyi Repülőtér 2/B terminál, érkezési oldal, tranzit váró Budapest, Sütő utca 2. (Deák tér) Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (Oktogon) k ö z l e k e d é s

BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. KÖTET - HELYZETFELTÁRÁS DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. ECORYS MAGYARORSZÁG KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. 1114 Budapest,

Részletesebben

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3 Borító I. Borító II. Kedves Olvasó Nem mindennapi élmény részese lehet Budapesten az a turista, aki most ezt a kiadványt tartja kezében A gazdag történelmi múlttal és egyedülálló kulturális örökséggel

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu Kalandozás a királyok városában Székesfehérvár Történelem Látnivalók Programok KIRÁLYI FOGADTATÁS Álljon meg egy kis időre, foglaljon helyet a történelmi Belváros hangulatos kávézóinak teraszán, és szívja

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

488-0475 488-0474 var@budapestinfo.hu ó 9 19 h

488-0475 488-0474 var@budapestinfo.hu ó 9 19 h 3 KEDVES Olvasó! Szeretettel üdvözlöm Önt Budapesten, egy olyan városban, mely gazdag történelmi múlttal és egyedülálló kulturális örökséggel ajándékozza meg vendégeit, s mely csábító atmoszférájával,

Részletesebben

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22 Tartalom 5 Hasznos információk 5 Városi közlekedés 11 Múzeumok, templomok 14 14 Kulturális Sugárút 22 Nevezetességek, városnézés 26 Antiklesen 36 Zene, színház, események 38 Budapest környéke 40 11 42

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor ---BUDAPEST, I.--- Hubay Jenő Zeneterem Bem rakpart 11. Hubay Jenő hegedűművész felújított "híres fehér zeneterme", melyben kamarazenei koncerteket tartanak ismert művészek előadásában. szombat: 11-17.30

Részletesebben

MISKOLC. Miskolcznak javai TARTALOMJEGYZÉK

MISKOLC. Miskolcznak javai TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2-3 A Belváros 4-6 A belvárosi templomok 7 Mária út 8-9 Az Avas és a Népkert 10-11 Miskolctapolca MISKOLC Szrogh Sámuel Miskolcznak javai Van jó levegője: Vize, melyen

Részletesebben

LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS

LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS LÁTNIVALÓK PROGRAMOK AKTÍV TURIZMUS FESZTIVÁLOK VESZPRÉM KULTURÁLIS KALANDOK VÁR ÁLLATKERT VESZPRÉM ARÉNA ÚTITÁRS Szeretettel köszöntjük Önt a királynék városában! Kiadványunkat - melyet most a kezében

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Budapest és környéke A Dunakanyar minden évszakban változatos sportolási lehetőségekkel vár minket, vízen és szárazföldön egyaránt! A Duna elbűvölő látványa, a különböző hangulatú

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó 2010. szeptember 18. PÉCS-TETTYE Pécsről röviden Pécs megyei jogú város. Magyarország ötödik legnagyobb városa. A hét regionális központ egyike. Baranya

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz Katalógus HIVATALOS BUDAPESTINFO Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ NEVEZETESSÉGEK KULTÚRA KIRÁNDULÁSOK ESEMÉNYEK GYÓGYFÜRDŐK GASZTRONÓMIA VÁSÁRLÁS SZÓRAKOZÁS

Részletesebben

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt.

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt. A Kehida Termál, a család fürdője 13 medencével, több mint 1.500 ingyenesen használható nyugággyal, ingyenes parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit. Élményfürdőnk buzgárokkal, nyakzuhanyokkal, pezsgő

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa, a keleti országrész tudományos és kulturális központja, fesztiválváros. A protestantizmus egyik fellegvára, amiért gyakran

Részletesebben

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa itthon.hu www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Ízelítő a programokból Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Fesztiválok 2010. március 15. - április 9. Pécsi

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

városnéző kisvonattal. Átfogó képet ad a városról, középkori városfallal megőrzött városmag bensőséges hangulatát. A Fő

városnéző kisvonattal. Átfogó képet ad a városról, középkori városfallal megőrzött városmag bensőséges hangulatát. A Fő SOPRON BELVÁROSA Magyarország egyik legszebb és leggazdagabb műemléki együttese Sopron belvárosában található. A Tűztorony, a keskeny, kanyargós Sopron nevezetességei utcák, a címeres kapuk, a kopogtatók,

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben