(M)ILYENEK A KÖNYVEK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(M)ILYENEK A KÖNYVEK?"

Átírás

1 0 2 7 H (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Forgatókönyv-gyűjtemény könyvtári órákhoz, foglalkozásokhoz MEGYEI KÖNYVTÁR Szekszárd C M M 6

2

3 (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Forgatókönyv-gyűjtemény könyvtári órákhoz, foglalkozásokhoz MEGYEI KÖNYVTÁR Szekszárd 1987

4 SZERKESZTETTE: LORIDON ILONA ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD»047683«ISBN Felelős kiadó: Lovas Henrik igazgató Eng.szám: /87. Készült: a Tolna Megyei Könyvtár házi sokszorosítóján 400 példányban

5 E l ő s z ó Gyűjteményünk válogatás a könyvtárainkban eredményesen és élményszerűen megtartott könyvtári foglalkozások és tanítási órák tervezeteiből, forgatókönyveiből. Ezek az órák a szaktanár és a könyvtáros folyamatos munkakapcsolatára, tudatos és tervszerű együttműködésére épültek. Kiadványunkban - változatosságra törekedve - példát adunk szaktárgyi órára, a tantervi követelményekhez igazodó könyvtárhasználati foglalkozásra, vetélkedőre, napközis vagy tábori foglalkozásra és kézügyességfejlesztő szabadidős foglalkoztatásra 2. osztálytól a 7. osztályig, illetve középiskolások számára. Szeretnénk, ha ki-ki meríthetne belőle ötleteket, illetve adaptálhatná saját szaktárgyára, hasznosíthatná a maga munkaterületén. A gyűjteményből - terjedelmi okok miatt - kimaradt, sokféle témát feldolgozó óraleírások és foglalkozási vázlatok másolatban hozzáférhetők, illetve beszerezhetők a gyermekkönyvtárban.

6

7 (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Könyvtárhasználati ismeretek 3. osztályos tanulóknak Az óra tárgya, célja: ismeretbővítés. Könyvtárhasználati ismeretek a 3. osztályos tantervi követelmények alapján. Az óra típusa: gyakorló, ismeretbővítő óra Az órát a könyvtáros készíti elő, és ő is tartja. A szaktanár feladata a tanulók értékelése, órai munkájuk jutalmazása. A téma feldolgozásának módszere: frontális és egyéni foglalkoztatás Szemléltetés: A tanulók rajzaiból előzőleg készített montázs. /Azokat az állatokat láthatjuk a kartonon, melyeket a zene alapján fel kell ismerni./ Tantervi követelmények: Törzsanyag: ismeretterjesztő szövegek, gyermekenciklopédiák részeinek olvasása és elemzése. A könyvek főbb adatainak feljegyzése és megjegyzése /cím, író, kiadó, kiadás éve, előszó, tartalomjegyzék, fejezetek/. Kiegészítő anyag: Időtartam: 45 perc. mesék olvasása gyűjteményből ismeretterjesztő művek: Bölcs Bagoly /'sorozat/ Búvár zsebkönyvek 'sorozat/ Gyermekenciklopédia 1. Az 1. és 2. osztályban elsajátított könyvtárhasználati ismeretek felelevenítése. /Minden gyerek hozhatott egy könyvet és egy újságot/ Az 1. és 2. osztályban elsajátított könyvtárhasználati ismeretek: 1. írásos dokumentumokra vonatkozók: a könyv: témája írója címe gyermeklapok napilapok 2. Könyvtárra vonatkozó ismeretek : könyvtár szabadpolc /kulturált viselkedés a könyvtárban/ Egyéni felszólalás - egyéni értékelés 2. Hangulatkeltés: az iskolai farsangi bál hangulatának felidézése. 3. Most mi is egy farsangi felvonuláson veszünk részt, de hallgatóként. Ezen a lemezen egy francia zeneszerző, Saint-Saens Az állatok farsangja című zeneműve v3n, mely tulajdonképpen farsangi tréfa. A szerző 1886 februárjában írta ezt a művét, s igen nagy sikere volt.

8 A mű 14 tételes, de mi nem foglalkozunk mindegyikkel, csupán csak hattal, és meghallgatjuk a Finálét is. A falon láthattok egy montázst, az ott látható képek segítenek felismerni a zeneműben bemutatott állatokat. Hallgassátok figyelmesen a zenét, és írjátok le a füzetetekbe, hogy melyik állat mutatkozik be a farsangi felvonuláson! 1. Bevezetés és az oroszlán királyi indulója 2. Tyúkok és kakasok 3. Az elefánt 4. Kenguruk 5. Hosszúfülű személyiségek 6. A hattyúk 4. Az asztalokon levő könyvek közül keressétek meg azokat, amelyekben olvashatunk ezekről az állatokról! írjátok le a füzetetekbe a könyv: szerzőjét, cíiiét, a fejezet címét, majd olvassátok el a szöveget, némán! Bölcs Bagoly: Holdas-Szecskó: Fészkek, odúk, bölcsők Tasnádi-Csergezán: Vadállatok gyermekszobája Búvár zsebkönyvek: Állatkerti madarak Állatkerti emlősök Háziállatok Egyéni ellenőrzés 5. Mit tudtatok meg ezekről az állatokról? Vegyük sorra őket! ismeretterjesztő szöveg értelmezése részletek felolvasása 6. Nevezzetek meg meseírókat, akik az állatokról írtak! 7. Keressetek a mesekönyvekben vagy a verskötetekben olyan írásokat, amelyeknek állatszereplőik vannak! A zeneműben felismert állatokról hallgassunk meg egy rövid mesét, és egy verset is felolvashat valaki! Ki vállalkozik rá? 8. Vegyetek a kezetekbe egy könyvet! Most a könyv részeit fogjuk megnevezni. /Mindenki nézi, forgatja, tapintja/ Nefelejcs Fecskeköszöntő Minden napra egy mese Mesevonat Második meséskönyvem Értékelés /Megfigyelés: a papír minősége, színe, jellemzői, funkciója/ Részletes megbeszélés Most írjátok le a füzetbe mindazt, amit a könyv részeiről megtudtatok!

9 Hogyan kerestetek az állatokról a 3ölcs Bagoly és 3 Búvár zsebkönyvek sorozat Könyveiben? Mi segíti a keresést? 9. Most következik a finálé. Mit jelent ez a szó? Keressétek meg a Zenei lexikonban vagy az ÉrteLnezö szótárban! 1. A hagyományos könyvforma 2 részből áll: a, külső rész: kötéstábla gerinc /védőboríto, fül/ b, belső rész: könyvtest - számozott lapok 2. A könyv szövegének részei: a, védőlap /kötéstábla és címoldal között, ill. előzékek/ b, címoldal: szerző, cím, kiadó, kiadás éve tartalomjegyzék név- és tárgymutató Feljegyeztük - megjegyezzük. Több tanulót mégha Liga tunk, akik megnevezik a könyv részeit és mutatják is. értékelés - jutalmazás iu. Míg hallgatjátok a zenét, rajzolhattok a füzetetekbe egy vidám farsangi felvonulást, ahcgyan a zene segítségével elképzeltétek. 1 foglalkozás zárása: lexikon és szótár nasználata Az illusztrációk, ill. az órai teljesítmények értékelése, lehetőség szerinti jutalmazása, olvasmányok ajánlása. Ablak-zsiráf: Képes gyermeklexikon, Mérei Ferenc.- Bp. : Móra, Állatkerti emlősök / Pénzes Bethen: Gémes Péter.- Bp. : Móra, Í978.-(Bölcs Bagoly) Állatkerti madarak / Vargha Béla; Muray Róbert.- Bp. : Móra, {Búvár zsebkönyvek) Fecskeköszöntő : Gyermekversek a világirodalomból.- Bp. : Móra, Fészkek, odúk, bölcsők ' Holdas Sándor; Szecskd Péter.- Bp. : Móra, 1979." (Bölcs Bagoly) Háziállatok / Patay László, Muray Róbert.- Bp. : Móra, (Búvár zsebkönyvek) Magyar értelmező kéziszótár.- Bp. : Akadémiai Kvk., Második meséskönyvem.- Bp. : Móra, Mesevonat.- Bp. : Móra, Minden napra egy mese.- Bp. : Móra, Nefelejcs : Szép magyar versek kisiskolásoknak.- Bp. : Móra, Vadállatok gyerekszobája / Tasnádi Kubacska András.- 8p. : Móra, 1978." (Bölcs Bagoly) Kozák Jánosné tanár Bonyhád, 3. sz. általános iskola

10

11 "ITT VAN AZ ÖSZ, ITT VAN ÚJRA... " Komplex irodalmi foglalkozás 2. osztályos tanulóknak A tanítási óra tárgya: Célja: "Itt van az ősz, itt van újra" Komplex irodalmi foglalkozás a könyvtárban. Mesék, versek, dalok keresése az őszről. Fél oldalnyi szépirodalmi szöveg néma olvasása, értelmezése sor hangos olvasása előzetes felkészülés alapján. A.Tiese és a vers különbségének megfigyeltetése. Qratípus: Előkészítő, anyaggyűjtő A foglalkozás előkészítése: - A pedagógus feladata: Az előzetes gyűjtőmunka megszervezése: képek, levelek, gyümölcsök gyűjtetése Rajzeszközök, textilhulladékok hozatása Tájékozódás a könyvtárban található könyvekről, eszközökről A tanulók munkájának megtervezése A zenei illusztrációk kiválasztása - A könyvtáros feladata: A témához kapcsolódó anyag kikeresése a könyvtárban A feladatok könyvtári részének megtervezése a szaktanárral közösen Szemléltető eszközök: könyvek, lemezek, a Kisdobos c. újság, képzőművészeti album A foglalkozás menete: Mai foglalkozásunk címe: "Itt van az ősz, itt van újra..." Ezt a verset Petőfi Sándor írta, s a következő órákon fogunk róla többet megtudni. Hallgassuk meg a vers megzenésített változatát! A mai órán azért jöttünk a könyvtárba, hogy gyűjtőmunkát végezzünk: verseket, képeket, dalokat gyűjtsünk az őszről. Azt is gyakoroljuk, hogyan és hol keressük ezeket a könyveket! Módszerek, eszközök: Tanári közlés Lemezhallgatás: A Kertész leszek c. lemezről az Itt van az ősz, itt van újra című megzenésített vers Célkitűzés

12 Csoportalakítás: 5 csoportot alakítunk vegyes képességű gyerekekből, egyet pedig ügyes rajzosokból Hogyan változik ősszel a természet? /lehullanak a levelek/ Milyen ősszel a levelek színe? /sárgás, barnás, vöröses/ Nézzük meg egy holland festő őszi képét! Ezen a képen is ezeket a színeket látjuk. Mutassuk be, milyen gyümölcsök érnek ősszel! Milyen munkák vannak a határban? Hogyan zajlik a szüret? Milyen az időjárás ilyenkor? Foglaljuk össze tehát, milyen évszak az ősz? Közös beszélgetés A gyűjtött levelek bemutatása Közben lemezről: Weöres-Tolcsvay: Ballada három falevélről Megfigyeltetés: Van Gogh Öszi fasor című képe Megtalálható: Vincent van Gogh / Mittelstadt.-flp.-Berlin.-Warszava: Corvina-Henscblerverl.-Arkady; t.- (A művészet világa) A hozott gyümölcsök bemutatása Beszélgetés, szóbeli beszámolók Köztien lemezről: Haydn Évszakok című oratóriumából a "Szüreti kórus" Részösszefoglalás II. Miután ennyi mindent megtudtunk az őszről, nézzük, hol kereshetünk nekünk való könyveket erről az évszakról! Megbeszéljük, mi a különbség a versek és a mese között, beszélgetünk arról, ki milyen költőt ismer. Megnézzük, hogyan használjuk a könyvek tartalomjegyzékét. A csoportok feladatai: 1. csoport: Keressétek meg Weöres Sándor Bóbita című verseskönyvét a polcon, s a könyvből olvassátok el a szüret után című verset! Készüljetek fel az előadására! A könyvtáros bemutatja a gyerekkönyveket. Részletesebben megnézzük, hol találhatók a mesék, versek, mert ezen az órán ezekre lesz szükségünk. Frontális munka 2 fiút és 2 kislányt kell ebbe a csoportba sorolni. Két példány kell a Bóbita című könyvből. Bóbita / Weöres Sándor.-4.kiad.- Bp. : Móra, ,/4/ 1. A vers a könyv 61. oldalán található. Köztien lemezről: Weöres-Tolcsvay: Bóbita

13 2. csoport: Mi az időjárás? Keressétek ki az Ablak-zsiráfból! Előzetes olvasás után olvassátok fel pontosan! 3. csoport: Miért hullanak le a levelek a fáról? A választ megtalál iátok Teknős Péter Kérdezz! Felelek mindenre című könyvében. Az első 7 sort olvassátok el néma olvasással, majd hangosan! 4. csoport: A Kisdobos szeptemberi és októberi számiból keressetek őszről szóló verseket! Olvassátok fel szépen ezeket a verieket és mutassátok be azt is, mi minden található ebben a gyermeklacban! 5. csoport: Készítsetek illusztrációt hozott anyagból /textil, levél stö. felhasználásával/ Weöres Sándor Galagonya című verséhez! 6. csoport: A verseskötetek tartalomjegyzékéből keressetek még rövid őszi verseket! Pár sort olvassatok fel hangosan! Ahány gyerek, annyi példány kell a könyvből. Ablak-zsiráf/Mérei Ferenc-Binét Ágnes.-8.kiad.- Bp. : Móra, A 70. oldalon található ez a címszó. Ahány tanuló, annyi példány kell. Kérdezz! Felelek mindenre/teknős Péter.- Bp. : Móra, Az 58. oldalon található a válasz. 2-2 példány kell a '86 szeptemberi és októberi számokból. Kemény a naspolya/kiss Benedek = = Kisdobos, október.-18.p. Szeptember/Simon István - = Kisdobos, szeptember.-3.p. Legalább két példány kell a 3óbita című kötetből. Közben lemezről: Weöres-Sebő: Calaqonya Felhasználhatók: Rigónóta/Fazekas Anna.- 8p. : Magvető, p. Az Ösz című vers a 41. oldalon. Pinty és ponty/tamkö Sirató Károly.- 2. kiad.- Bp. : Móra, ,/4/ 1. A késő ősz című vers a 8. oldalon Csalogató/Veress Miklós.- Bp. : Móra, p.- (Óvodások könyvespolca) Az őszi doromb című vers a 18. oldalon. III. A feladatokat a gyerekek tanári, könyvtárosi segítséggel oldják meg. A végén értékeljük, megbeszéljük a könyvtári, könyvismereti nehézségeket is. A szépen olvasók vagy piros pontot kapnak, vagy könyvtári ajándékot /GYIKhíradót stb./ Felhasznált irodalom: ld. az óra meneténél leírtakat!

14 Egyéb szemléltető eszközök: Lemezek: Ballada három falevélrölf^gf] Weöres Sándor; Tolcsvay László; Halász Judit; Fonográf együttes /ea/.-bp. : Pepita, cop hgl. 33 l/min, sztereo 3o cm. Közös főcím: Amikor én még kislány voltam SLPX BóbitaíHgf7] / Weöres Sándor; Tolcsvay László; Halász Judit; KITT egylet /ea./ Bp. : Hungaroton, cop hgl. ; 33 l/min, sztereo:,3o cm. Közös főcím: Kép a tükörben SLPX 1374o Évszakok[ílgf] : 5züreti kórus III. rész No.31 /Joseph Haydn; vez. Forrai Miklós; Budapesti Kórus, Magyar Állami Hangversenyzenekar.- Bp. Hungaroton, cop hgl. : 33 l/min, sztereo; 3o cm. Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák VI. osztálya számára Galagonya [Hgf.i Weöres Sándor; Sebő Ferenc; Sebő együttes /ea./.- Bp.: Hungaroton, cop hgl.; 33 l/min, sztereo; 3o cm. Közös főcím: Regélő SLPX ]3öo4 Itt van az ősz, itt van újra.[hgfj /Petőfi Sándor; Móricz Mihály; Koncz Zsuzsa, Korál együttes /ea./.- Bp.: Pepita, cop hgl. ; 33 l/min, íi^tnreo: 30 cm Közös főcím: Kertész leszek SLPX Gáspárné Takács Magdolna könyvtáros Szakcs, Általános Művelődési Központ

15 uszáll A REGE VÁRRÓL VÁRRA" (Mondák, mondai hősök) Könyvtári foglalkozás 3. osztályos tanulóknak A foglalkozás tárgya, célja: Az adott korról új ismeretek nyújtása, a meglévők új módon való megközelítése. Könyv- és kézikönyvhasználat! A foglalkozás típusa: ismeretbővítő Előkészítés: A tanítóval feltétlenül tisztázni kell, milyen mélységben tanulták a mese, monda fogalmát, illetve melyik kort vagy hőst tárgyaljuk súlyozottjában. Szemléltetési eszközök: könyv, dia, fénymásolt illusztráció., hanglemez A téma feldolgozásának módszerei: frontális csoportmunka idő: 45 oerc A foglalkozást harmadik osztályos napközis csoportnak terveztük. A tanulók meglévő tudására épül, tehát nem kifejezetten ismeretek közléséra szorítkozik. Olyan gondolattal készült, hogy a tanultakat átfogva, rendszerezve és természetesen kihasználva, megmutatva a könyvtár l^nc-''. M-nait.. játszva tanítson. A tanterv sok és mély történelmi ismeretet követel, felölelve a hun-magyar mondavilágtól Budavár visszafoglalásáig tartó időszakot /1686/, tehát kezel ezer évet. Nagyon nehéz kiválasztani, mi érdekli jobban a tanulókat, mi az, ami fontosabb, mi az, amivel többet érdemes úgy foglalkozni, hogy valami pluszt kapjanak. Ezért a foglalkozás levezetése során vegyük figyelembe a csoport igényeit, felkészültségét és egyéb speciális kéréseket. /Pl. egy-egy kor vagy hős részletesebb bemutatása./ Ezért adunk meg több lehetőséget, változatot is. A foglalkozás második felében vetélkedő-formát is lehet alkalmazni, hiszen olyankor kerül tárgyalásra, amiről a gyerekek többet tudnak, ami közelebb áll hozzájuk. A létszámtól függően három-négy csapat szervezhető.

16 Már az óra elején úgy üljenek le, hogy gyorsan tudjanak csapatokba rendeződni. A csapatkapitány írja a pontszámot. A csapatok a helyezéstől függően jutalomban részesülnek. A felhasznált és bemutatásra szánt könyvek, diafilmek és lemezek megtalálhatók a megyei könyvtár gyermekrészlegében, illetve a zeneműtárban. A foglalkozás menete: Néhány üdvözlő szó után bemutatjuk a könyvtárat, beszélhetünk a szolgáltatásokról, ha először van itt a csoport. - Ezen a foglalkozáson a mondák világába látogatunk. Történelmünkből körülbelül ezer évet utazunk át a honfoglalás előtti időktől a török elnyomás végéig. Sok újat fogtok látni és hallani, és ti is számot adhattok az eddigi ismereteitekről. I. ÁLTALÁBAN A MONDÁKRÓL Eseményhez, személyhez, helyhez fűződő történeti és mesés elemeket tartalmazó szájhagyomány. /Ha nem tudják, a Magyar értelmező kéziszótár segítségével megkeresik. Az oldalszámot előre megjelöljük, elkerülve a nehézkes és hosszantartó keresést./ A meséről többet tudnak, tehát szembeállíthatjuk azonos és eltérő jegyek alapján a mondával. MESE MONDA - Általában nem tudjuk az - Pontosan tudjuk, hol történik esemény helyét /Hol volt, a cselekmény /A kolozsvári hol nem volt/ bíró/ - Általában nem létező személyek, csodálatos elemek /boszorkány, varázspálca/ - Általában nem történhet meg a valóságban Közös jellemzők: - Valamikor élt valós személyek /Géza fejedelem/ - Van valóságmagva - Mindkettő szájhagyomány útján terjed, ezért szövege változhat - Mindegyikben csodálatos /nem valós/ dolgok történhetnek - Mindkettő eseménydús elbeszélés

17 - Más népeknek is van a mesekincshez hasonlóan mondakincse is. /A megfelelő könyvek bemutatása: Száll az ének, Római regék és mondák, Görög mondák és regék. Indiai regék és mondák, Germán-kelta regék és mondák./ - Mondjatok mondai hősöket történelmünkből! /Lehel, Botond, Szent László, Búvár Kund, Mátyás király, Hunyadi János stb./ Mondják el, mit tudnak róluk, beszéljük meg, melyik mondakörhöz tartoznak, tehát kb. melyik időszakban éltek. Bemutatjuk a Mondák könyvét, amely a honfoglalás előtti mondákat gyűjti össze. A hun-magyar mondavilágból beszélhetünk a csodaszarvasról, amely a monda szerint elvezette népünket mai hazánk területére. /Kép: Mondák könyve / Attila haláláról, akinek Gárdonyi Géza verse állít örök emléket, megtalálható a tankönyvükben is. /Kép: Mondák könvye / Kéréstől függően levetíthetjük a Rege a csodaszarvasról című diafilmet. /Esetleg csak a második részt, mivel az első részből találunk szemelvényt a tankönyvükben./ A honfoglalásról és az azt követő időkről szól a Régi magyar mondák című könyv. - Melyik mondánk szól a honfoglalásról? /Ha tudják, elmondják A fehér ló mondáját, ha nem, felolvassuk a Régi magyar mondákból 70.1./ /Kép: "Emlékezzünk régiekről..." Képes Krónika Magyarország története képekben Magyar kódexek XIII. tábla./ Honfoglaláskori férfi, női viselet és lószerszám megtalálható a Hunor és Magyar nyomában című könyv lapján. Ha nem vetítettük le a csodaszarvasról szóló diafilmet és a honfoglaláskori időről a csoport részletesen szeretne tudni, feltétlenül vetítsük le A honfoglaló magyar nép élete című diafilmet. Az ismeretterjesztő filmben sok magyarázatra váró kifejezéssel találkozunk, ezért

18 előre készüljünk fel olyan szavak értelmezésére, mint pl. nemezsátor, csoroszlya, szétpallott, jurta, táltos. A kalandozások korából néhány hősről képeket mutathatunk, röviden megemlítve tetteiket is. Kép Botondról: "Emlékezzünk régiekről.,," Képes Krónika Magyarország története képekben Kép Lehelről: "Emlékezzünk régiekről..." Képes Krónika 1AA. Magyarország története képekben Fontos megemlékezni Szent István királyról, aki véget vetett a kalandozásoknak, a fejedelmek nemzetpusztító harcának, és egységes, s z e r v e - zett á l l a m o t hozott létre, amihez hasonlóban ma is élünk. Kép Szent Istvánról: Korona és Kard 21, 23, Magyarország története képekben Képes Krónika Részlet az István,a király című rockoperából. - Az egyik lázadóról, Koppányról olvashattok a tankönyvetekben is. Kép: Korona és kard Képes Krónika Magyarország története képekben Nagyon elevenen élt a nép szívében Szent László királyunk, így aztán sok mondát is találtok róla a Régi magyar mondák című könyvben. II. VETÉLKEDŐ 1. feladat: Ilyen vala a mi királyunk, melynek emlékezete örökétig lészen a magyaroknál, és kévánsága ennek a vitéz hollónak. Saskeselyűket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel, serénységgel, untalan szorgalmatos fáradsággal..." /Idézet a Sasoknál magasabban című könyvből/ - Melyik királyunkról van szó? /Mátyás/ - Hogyan nevezték híres seregét? /Fekete/ - Édesapja neve, akit törökverőnek is neveznek? /Hunyadi János/ Minden helyes válasz 2 pont.

19 Könyvajánlás Mátyásról: Világverő Mátyás király Hunyadiról: A törökverő Elmondhatják, mit tudnak Mátyásról. Kiegészíthetjük azzal, hogy kedvelt a művészetet, tudományokat, sok külföldi mestert hívott udvarába, pl. Galeotto Marziot, aki meg is örökítette bölcs mondásait. Esetleg egy rövid részt felolvashatunk könyvéből. Híres könyvtáráról, a Corvináról beszélhetünk, bemutatva a Bibliotnsca Corviniana-t. 2. felad3t: - Sok legendát ismertek Mátyás királyról. Amelyikre gondolok, annak cí mében szerepel a város neve, aminek a képét látjátok. /Kinagyítva Buda képe/. A címe egyben szólás-mondás is. /Egyszer volt Budán kutyavásár - könyvajánlás/ Helyes válasz 2 pont. /A kép megtalálható a Magyarország virágzása és romlása című könyv borítóján./ - Diafilmvetítés: Történetek Mátyás királyról. /Programtól függően elég a három történet közül egyet levetíteni./

20 3. feladat: Minden csapatnak kiosztjuk az Üres bölcsőnk járása című könyvet. - Mátyásnak több híres hadvezére volt. A tartalomjegyzékben megtalálod egyikük nevét. Keresd vissza a megfelelő oldalt, így tudsz válaszolni a kérdésekre! - A hadvezér rteve?/kinizsi Pál/ - Hol volt várkapitány? /Nagyvázsony/ Minden helyes válasz 2 pont. /Az ostromverte várak című fotóalbumból mutassuk meg a nagyvázsonyi várat. 72, 73, / Diafilmvetítés: Kinizsi Pál - Mátyás halála után az ország hanyatlásnak indul, egyre jobban fenyeget a török veszedelem. Nincs olyan király vagy hadvezér, aki megmenthetné az országot. A mohácsi csatavesztéssel kezdődött el a 150 éves török uralom. Erről az időszakról olvashattok a Magyarország virágzása és romlása, illetve A török Magyarországon című, a Képes történelem-sorozatban megjelent könvyvekben. Az ország elnyomásban él, de néhány vár még hősiesen tartja magát. 4. feladat: - Ha a képrejtvényt megfejtitek, annak a várnak a nevét kapjátok, amely ellenállt a török túlerőnek. /Minden csapat külön lapot kap, a rajz alá kell írni a város nevét: Eger/ - írjátok le a várkapitány nevét! /Dobó István/ Minden helyes válasz 2 pont. Hallgassátok meg az Eger vár viadaljaról szóló éneket! Lemez: Zenehallgatás a gimnáziumok 1. osztálya számára - A törököt csak az osztrákok segítségével tudtuk kiűzni az országból,

21 így aztán ők ültek a nyakunkra. Bornemisza Péter versét olvashattátok a tankönyvetekben is, aki elsírja, hogy "kevély némötök" és "fene törökök" között őrlődik az ország. Hallgassátok meg a vers megzenésített változatát! Lemez: College Music in Hungary - A török uralom után az osztrákok vagy másként labancok ellen folytak a küzdelmek az ország szabadságáért. A negyedik osztályban tanultok majd ez időszak vezéreiről, kurucairöl /pl. II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, Vak Bottyán, Thököly Imre, Zrínyi Ilona/. III. ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS A pontok összeszámolása után a jutalmakat szétosztjuk. /'Könyvjelzők, egyéb kiadványok./ Értékeljük az egyéni felkészültséget is /Piff-melléklet, ajándékkönyv/. Megbeszéljük, miről szerettek volna többet hallani. A téma szinte kimeríthetetlen, ezért megállapodtunk a következő foglalkozás anyagában, amelyben részletesen kitérhetünk egy-egy korra. Befejezésül a felhasznált és ajánlásra szánt könyveket lapozgathatjuk. A könyvek jegyzékét minden tanuló megkapja. Felhívhatjuk a figyelmet a történelmi tárgyú videokazettákra /Pl. A kopoányi aga testamentuma, Egri csillagok, Rab ember fiai,. Török portyázok foglyokat szednek

22 Felhasznált irodalom 50 rajz a honfoglalókról / László Gyula kiad. - Bp. : Móra, p. Bibliotneca Corviniana / Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára jav. kiad. - Bp. : Helikon : Corvina, p. "Emlékezzünk régiekről..." / László Gyula. - Bp. : Móra, p. - (Képes Történelem) Hunor és magyar nyomában / László Gyula. - Bp. : Móra, p. Korona és kard / Hegedűs Géza. - Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Magyar kódexek a XI - XVI. században. - Bp. : Helikon, p. Magyarország története képekben / szerk. Kosáry Domokos. - Bp. : Gondolat, p. Magyarország virágzása és romlása : Magyarország története a XIV - XV. században / Varga Domokos. Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv / Galeotto Marzio. - Bp. : Helikon : Európa, p. Mondák könyve / Komjáthy István kiad. - Bp. : Móra, p. Ostromverte várak / szerk. Gerő László. - Bp. : Corvina, p. Régi magyar mondák / Lengyel Dénes. - Bp. : Móra, p. Sasoknál magasabban / Erdődy János kiad. - Bp. : Móra, p. Üres bölcsök járása / Ágh István. - Bp. : Móra, p. Várak dicsérete : Magyarországi királyi várak / Illés György. - Bp. : Móra, p. Végek dicsérete : Magyar végvárak / Illés György. - Bp. : Móra, p. Egyéb eszközök Oiafilm: Leaez: A honfoglaló magyar nép élete Kinizsi Pál Rege a csodaszarvasról Történetek Mátyás királyról College Music in Hungary /Kollégiumi zene Magyarországon/ SLPX István, a király SLPM Zenehallgatás a gimnáziumok 1. osztálya számára SLPX 19159

23 Ajánlásra szánt irodalom Bajvívó magyarok : Képek a török világból / Takáts Sándor kiad. - Bp. : Móra, p. : ill. Egri csillagok / Gárdonyi Géza kiad. - Bp. : Móra ; Uzsgorod : Kárpáti Kiad., p. Germán, kelta regék és mondák / Dömötör Tekla kiad. - Bp. : Móra, p. Görög mondák és regék / Petiska, Edvard. - Bp. : SVKL : Móra, p. Indiai regék és mondák / Baktay Ervin. - Bp. : Móra, p. István király emlékezete /' Györffy György, Kurcz Ágnes. - Bp. : Helikon : Európa, p. A két Hunyadi / Oümraerth Dezső. - Bp. : Panoráma, p. Kinizsi Pál / Tatay Sándor kiad. - Bp. : Móra, p. A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - Bp. : Móra, p. A korona kalandjai / Pintér József. - Bp. : Móra, p. Mátyás király tréfái / Szép Ernő. - Bp. : Szépirod. Kiad., p. Száll a rege várról várra : Szlovákiai vármonaák / Szombathy Viktor. - Bp. : Madách : Móra, p. Szülőföldünk, a Dunántúl / Tüskés Tibor. - Bp. : Tankönyvkiadó, p. A török Magyarországon : Magyarország a XVI - XVII. században / Lengyel Balázs kiad. - Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtárvezető Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár

24

25 ISTENEK ÉS HÖSÖK NYOMÁBAN Könyvtárhasználati foglalkozás 5. osztályos tanulóknak foglalkozás tárgya, célja: Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek bővítése és gyakorlása /szaklexikon/ a mitológia témakörében az 5. osztályos történelmi és irodalmi anyagra építve, a szaktárgyi órákon szerzett mitológiai ismeretek bővítése ás rendszerezése. A foglalkozás típusa: A foglalkozás előkészítése: Tanterv 5. o. történelem: Tanterv 5. o. irodalom: Tankönyv 5. o. történelem: Tankönyv 5. o. irodalom: Szemléltetési eszközök: A feldolgozás módszerei: ismeretbővítő, rendszerező a könyvtáros és a szaktanár előzetesen megbeszéli, hogy a tananyag mely ismereteit érdemes kiegészíteni, ill. melyek azok, amelyeket a tanterv szerint tudniuk kell: A kereszténység kialakulása és elterjedése Mítoszok és mondák a Bibliából A Biblia világa: mese és valóság A keresztény legendák A kereszténység elterjedése Az időszámítás Mesék, mítoszok, mondák az emberről Az ajánló jegyzék könyvei, diafilmek, hanglemezek frontális és csoportos foglalkoztatás /létszámtól függően 4-5 csoport 5-6 főből/' A foglalkozás menete: Köszöntés, csoportok szerinti elhelyezkedés, a foglalkozás céljának megjelölése: Ma a kézikönyvek újabb fajtáját fogjátok megismerni, és annak használatát gyakorolni. Mit jelent a mítosz sző? Hol nézhetünk utána? Ellenőrizzük a jelentését! Keressük meg és értelmezzük a mitológia szót is! Jegyezzük meg és rögzítsük a két idegen szó legtömörebb magyar megfelelőjét! Néhány bevezető mondat, fogalom Idegen szavak szótára. Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar lexikon /Minden csoportnál van mindkét fajta szótár, ill. általános lexikon/ mítosz: hitrege mitológia: hitvilág

26 Az idei történelem órákon sokat foglalkoztatok az ősember, ill. az ókori népek hitvilágával, s az irodalmi ismeretek között is szerepelt pl. a finn nép érdekes hitvilágát bemutató hősi eposzuk, a Kalevala Most nézzünk meg egy rövid diafilmet, címe: Istenek születése A keresztény népek hitvilágát - s részben a zsidókét is - tükrözi a Biblia. Mit jelent a szó? Keressétek meg csoportonként! Részletek vetítése a diafilmből Az előbbi kézikönyvekhez a csoportok megkapják az Ókori lexikont és a Képes bibliai lexikont is Hasonlítsuk össze az Új magyar lexikon, az Ókori lexikon, ill. a Képes bibliai lexikon szócikkeit! Melyik a terjedelmesebb, részletezőbb értelmezés? Miért? Most keressük meg így a szót: biblio- mint összetett szavak előtagja! Mit jelent: biblio-téka? /ez a hely, ill. intézmény, ahol most vagyunk; biblio-fil?/könyvbarát, könyvgyűjtői ill. a számára különleges műgonddal készült kiadvány/ Csoportfeladatok: Az általános és a szaklexikon különbségének érzékeltetése Illusztrálás: Egy bibliofil kiadvány Ezután következik a foglalkozáshoz felhasznált és a témához ajánlott könyvek bemutatása - ezek közül csoportonként egy-egy feladatot előre megjelöltem könyvenként 1. csoport: A Bibliai kislexikonban keressétek meg, ki volt Jézus! 2. csoport: Zamarovsky Istenek és hősök a görög-római mondavilágban című könyvéből keressétek ki, ki volt Zeusz! 3. csoport. Ugyancsak Zamarovsky könyvéből keressétek ki, ki volt Prométheusz! 4. csoport: A Képes bibliai lexikonban keressétek meg a Jézus Krisztus címszót! 5. csoport: Az Ókori lexikonban keressétek meg a könyvek, könyvtárak címszót! /az ókori könyv/ Megbeszélés: a szavak lényegi értelmezése, azok ismertetése a többi csoporttal;

27 Ezután beszélgetés során értelmezzük a következő fogalmakat, ill. népszokásokat: Betlehem - betlehemezés /az izményi, kakasdi bukovinai székelyeknél csobánolás/ Részletek a Bibliából:Jézus születése /a Máté-evangélium szerint/, a Vizsolyi bibliából /581.1./, a Képes bibliából / /, valamint a témához illő képzőművészeti alkotások /ld. könyvjegyzék!/ bemutatása. A beszélgetés közben Koncz Zsuzsa előadásában hallható: József A.- Tolcsvay L.: Betlehemi királyok Megjegyzés: Ha a foglalkozás húsvéthoz van közelebb, akkor a Bibliából ezt a témát keressük ki, zenei aláfestésként valami passiófeldolgozást, képzőművészeti illusztrációként piéta-ábrázolásokat. Végül, ha pünkösd a közelebbi ünnep, ezt a bibliai részletek mellett zenében Kodály Pünkösdölő című gyermekkari műve, illetve a témának megfelelő képek illusztrálhatják. Összefoglalásként rögzítjük, milyen kézikönyveket használtunk fel, miért volt érdemesebb a szaklexikonok, szakszótárak használata, melyek ezek megfelelő kezelésének tudnivalói. HÁROM KIRÁLYOK, 19t>0 [ RÉZKARC,

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák,

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, Előkészítés, szervezési feladatok (óra előtti feladat) Csoportok kijelölése Könyvek, feladatlapok előkészítése 1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, eszközök I. A szövegtartalom előkészítése, a meglévő

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A vizuális kultúra óra tervezése

A vizuális kultúra óra tervezése A tantárgyi tanítás tervezése óratervezés A vizuális kultúra óra tervezése Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat) Bakos Bálványos Preisinger Sándor: A vizuális nevelés

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

BARÁTUNK A TERMÉSZET

BARÁTUNK A TERMÉSZET BARÁTUNK A TERMÉSZET 2016-2017 ORSZÁGJÁRÁS 5-6. osztályosok feladatai 1. JÁTÉK A FÖLDRAJZI NEVEKKEL Első feladatunkban hazai településeket találtok. Nevüket megtudjátok, ha a magánhangzókat megfelelő módon

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tehetséggondozás a könyvtárban

Tehetséggondozás a könyvtárban Tehetséggondozás a könyvtárban A foglalkozás anyaga: Liszt Ferenc élete és magyar vonatkozású művei Célja: A könyvtárhasználati ismeretek felhasználásával új ismeretek szerzése. Szövegértés, lényegkiemelés

Részletesebben