(M)ILYENEK A KÖNYVEK?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(M)ILYENEK A KÖNYVEK?"

Átírás

1 0 2 7 H (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Forgatókönyv-gyűjtemény könyvtári órákhoz, foglalkozásokhoz MEGYEI KÖNYVTÁR Szekszárd C M M 6

2

3 (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Forgatókönyv-gyűjtemény könyvtári órákhoz, foglalkozásokhoz MEGYEI KÖNYVTÁR Szekszárd 1987

4 SZERKESZTETTE: LORIDON ILONA ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD»047683«ISBN Felelős kiadó: Lovas Henrik igazgató Eng.szám: /87. Készült: a Tolna Megyei Könyvtár házi sokszorosítóján 400 példányban

5 E l ő s z ó Gyűjteményünk válogatás a könyvtárainkban eredményesen és élményszerűen megtartott könyvtári foglalkozások és tanítási órák tervezeteiből, forgatókönyveiből. Ezek az órák a szaktanár és a könyvtáros folyamatos munkakapcsolatára, tudatos és tervszerű együttműködésére épültek. Kiadványunkban - változatosságra törekedve - példát adunk szaktárgyi órára, a tantervi követelményekhez igazodó könyvtárhasználati foglalkozásra, vetélkedőre, napközis vagy tábori foglalkozásra és kézügyességfejlesztő szabadidős foglalkoztatásra 2. osztálytól a 7. osztályig, illetve középiskolások számára. Szeretnénk, ha ki-ki meríthetne belőle ötleteket, illetve adaptálhatná saját szaktárgyára, hasznosíthatná a maga munkaterületén. A gyűjteményből - terjedelmi okok miatt - kimaradt, sokféle témát feldolgozó óraleírások és foglalkozási vázlatok másolatban hozzáférhetők, illetve beszerezhetők a gyermekkönyvtárban.

6

7 (M)ILYENEK A KÖNYVEK? Könyvtárhasználati ismeretek 3. osztályos tanulóknak Az óra tárgya, célja: ismeretbővítés. Könyvtárhasználati ismeretek a 3. osztályos tantervi követelmények alapján. Az óra típusa: gyakorló, ismeretbővítő óra Az órát a könyvtáros készíti elő, és ő is tartja. A szaktanár feladata a tanulók értékelése, órai munkájuk jutalmazása. A téma feldolgozásának módszere: frontális és egyéni foglalkoztatás Szemléltetés: A tanulók rajzaiból előzőleg készített montázs. /Azokat az állatokat láthatjuk a kartonon, melyeket a zene alapján fel kell ismerni./ Tantervi követelmények: Törzsanyag: ismeretterjesztő szövegek, gyermekenciklopédiák részeinek olvasása és elemzése. A könyvek főbb adatainak feljegyzése és megjegyzése /cím, író, kiadó, kiadás éve, előszó, tartalomjegyzék, fejezetek/. Kiegészítő anyag: Időtartam: 45 perc. mesék olvasása gyűjteményből ismeretterjesztő művek: Bölcs Bagoly /'sorozat/ Búvár zsebkönyvek 'sorozat/ Gyermekenciklopédia 1. Az 1. és 2. osztályban elsajátított könyvtárhasználati ismeretek felelevenítése. /Minden gyerek hozhatott egy könyvet és egy újságot/ Az 1. és 2. osztályban elsajátított könyvtárhasználati ismeretek: 1. írásos dokumentumokra vonatkozók: a könyv: témája írója címe gyermeklapok napilapok 2. Könyvtárra vonatkozó ismeretek : könyvtár szabadpolc /kulturált viselkedés a könyvtárban/ Egyéni felszólalás - egyéni értékelés 2. Hangulatkeltés: az iskolai farsangi bál hangulatának felidézése. 3. Most mi is egy farsangi felvonuláson veszünk részt, de hallgatóként. Ezen a lemezen egy francia zeneszerző, Saint-Saens Az állatok farsangja című zeneműve v3n, mely tulajdonképpen farsangi tréfa. A szerző 1886 februárjában írta ezt a művét, s igen nagy sikere volt.

8 A mű 14 tételes, de mi nem foglalkozunk mindegyikkel, csupán csak hattal, és meghallgatjuk a Finálét is. A falon láthattok egy montázst, az ott látható képek segítenek felismerni a zeneműben bemutatott állatokat. Hallgassátok figyelmesen a zenét, és írjátok le a füzetetekbe, hogy melyik állat mutatkozik be a farsangi felvonuláson! 1. Bevezetés és az oroszlán királyi indulója 2. Tyúkok és kakasok 3. Az elefánt 4. Kenguruk 5. Hosszúfülű személyiségek 6. A hattyúk 4. Az asztalokon levő könyvek közül keressétek meg azokat, amelyekben olvashatunk ezekről az állatokról! írjátok le a füzetetekbe a könyv: szerzőjét, cíiiét, a fejezet címét, majd olvassátok el a szöveget, némán! Bölcs Bagoly: Holdas-Szecskó: Fészkek, odúk, bölcsők Tasnádi-Csergezán: Vadállatok gyermekszobája Búvár zsebkönyvek: Állatkerti madarak Állatkerti emlősök Háziállatok Egyéni ellenőrzés 5. Mit tudtatok meg ezekről az állatokról? Vegyük sorra őket! ismeretterjesztő szöveg értelmezése részletek felolvasása 6. Nevezzetek meg meseírókat, akik az állatokról írtak! 7. Keressetek a mesekönyvekben vagy a verskötetekben olyan írásokat, amelyeknek állatszereplőik vannak! A zeneműben felismert állatokról hallgassunk meg egy rövid mesét, és egy verset is felolvashat valaki! Ki vállalkozik rá? 8. Vegyetek a kezetekbe egy könyvet! Most a könyv részeit fogjuk megnevezni. /Mindenki nézi, forgatja, tapintja/ Nefelejcs Fecskeköszöntő Minden napra egy mese Mesevonat Második meséskönyvem Értékelés /Megfigyelés: a papír minősége, színe, jellemzői, funkciója/ Részletes megbeszélés Most írjátok le a füzetbe mindazt, amit a könyv részeiről megtudtatok!

9 Hogyan kerestetek az állatokról a 3ölcs Bagoly és 3 Búvár zsebkönyvek sorozat Könyveiben? Mi segíti a keresést? 9. Most következik a finálé. Mit jelent ez a szó? Keressétek meg a Zenei lexikonban vagy az ÉrteLnezö szótárban! 1. A hagyományos könyvforma 2 részből áll: a, külső rész: kötéstábla gerinc /védőboríto, fül/ b, belső rész: könyvtest - számozott lapok 2. A könyv szövegének részei: a, védőlap /kötéstábla és címoldal között, ill. előzékek/ b, címoldal: szerző, cím, kiadó, kiadás éve tartalomjegyzék név- és tárgymutató Feljegyeztük - megjegyezzük. Több tanulót mégha Liga tunk, akik megnevezik a könyv részeit és mutatják is. értékelés - jutalmazás iu. Míg hallgatjátok a zenét, rajzolhattok a füzetetekbe egy vidám farsangi felvonulást, ahcgyan a zene segítségével elképzeltétek. 1 foglalkozás zárása: lexikon és szótár nasználata Az illusztrációk, ill. az órai teljesítmények értékelése, lehetőség szerinti jutalmazása, olvasmányok ajánlása. Ablak-zsiráf: Képes gyermeklexikon, Mérei Ferenc.- Bp. : Móra, Állatkerti emlősök / Pénzes Bethen: Gémes Péter.- Bp. : Móra, Í978.-(Bölcs Bagoly) Állatkerti madarak / Vargha Béla; Muray Róbert.- Bp. : Móra, {Búvár zsebkönyvek) Fecskeköszöntő : Gyermekversek a világirodalomból.- Bp. : Móra, Fészkek, odúk, bölcsők ' Holdas Sándor; Szecskd Péter.- Bp. : Móra, 1979." (Bölcs Bagoly) Háziállatok / Patay László, Muray Róbert.- Bp. : Móra, (Búvár zsebkönyvek) Magyar értelmező kéziszótár.- Bp. : Akadémiai Kvk., Második meséskönyvem.- Bp. : Móra, Mesevonat.- Bp. : Móra, Minden napra egy mese.- Bp. : Móra, Nefelejcs : Szép magyar versek kisiskolásoknak.- Bp. : Móra, Vadállatok gyerekszobája / Tasnádi Kubacska András.- 8p. : Móra, 1978." (Bölcs Bagoly) Kozák Jánosné tanár Bonyhád, 3. sz. általános iskola

10

11 "ITT VAN AZ ÖSZ, ITT VAN ÚJRA... " Komplex irodalmi foglalkozás 2. osztályos tanulóknak A tanítási óra tárgya: Célja: "Itt van az ősz, itt van újra" Komplex irodalmi foglalkozás a könyvtárban. Mesék, versek, dalok keresése az őszről. Fél oldalnyi szépirodalmi szöveg néma olvasása, értelmezése sor hangos olvasása előzetes felkészülés alapján. A.Tiese és a vers különbségének megfigyeltetése. Qratípus: Előkészítő, anyaggyűjtő A foglalkozás előkészítése: - A pedagógus feladata: Az előzetes gyűjtőmunka megszervezése: képek, levelek, gyümölcsök gyűjtetése Rajzeszközök, textilhulladékok hozatása Tájékozódás a könyvtárban található könyvekről, eszközökről A tanulók munkájának megtervezése A zenei illusztrációk kiválasztása - A könyvtáros feladata: A témához kapcsolódó anyag kikeresése a könyvtárban A feladatok könyvtári részének megtervezése a szaktanárral közösen Szemléltető eszközök: könyvek, lemezek, a Kisdobos c. újság, képzőművészeti album A foglalkozás menete: Mai foglalkozásunk címe: "Itt van az ősz, itt van újra..." Ezt a verset Petőfi Sándor írta, s a következő órákon fogunk róla többet megtudni. Hallgassuk meg a vers megzenésített változatát! A mai órán azért jöttünk a könyvtárba, hogy gyűjtőmunkát végezzünk: verseket, képeket, dalokat gyűjtsünk az őszről. Azt is gyakoroljuk, hogyan és hol keressük ezeket a könyveket! Módszerek, eszközök: Tanári közlés Lemezhallgatás: A Kertész leszek c. lemezről az Itt van az ősz, itt van újra című megzenésített vers Célkitűzés

12 Csoportalakítás: 5 csoportot alakítunk vegyes képességű gyerekekből, egyet pedig ügyes rajzosokból Hogyan változik ősszel a természet? /lehullanak a levelek/ Milyen ősszel a levelek színe? /sárgás, barnás, vöröses/ Nézzük meg egy holland festő őszi képét! Ezen a képen is ezeket a színeket látjuk. Mutassuk be, milyen gyümölcsök érnek ősszel! Milyen munkák vannak a határban? Hogyan zajlik a szüret? Milyen az időjárás ilyenkor? Foglaljuk össze tehát, milyen évszak az ősz? Közös beszélgetés A gyűjtött levelek bemutatása Közben lemezről: Weöres-Tolcsvay: Ballada három falevélről Megfigyeltetés: Van Gogh Öszi fasor című képe Megtalálható: Vincent van Gogh / Mittelstadt.-flp.-Berlin.-Warszava: Corvina-Henscblerverl.-Arkady; t.- (A művészet világa) A hozott gyümölcsök bemutatása Beszélgetés, szóbeli beszámolók Köztien lemezről: Haydn Évszakok című oratóriumából a "Szüreti kórus" Részösszefoglalás II. Miután ennyi mindent megtudtunk az őszről, nézzük, hol kereshetünk nekünk való könyveket erről az évszakról! Megbeszéljük, mi a különbség a versek és a mese között, beszélgetünk arról, ki milyen költőt ismer. Megnézzük, hogyan használjuk a könyvek tartalomjegyzékét. A csoportok feladatai: 1. csoport: Keressétek meg Weöres Sándor Bóbita című verseskönyvét a polcon, s a könyvből olvassátok el a szüret után című verset! Készüljetek fel az előadására! A könyvtáros bemutatja a gyerekkönyveket. Részletesebben megnézzük, hol találhatók a mesék, versek, mert ezen az órán ezekre lesz szükségünk. Frontális munka 2 fiút és 2 kislányt kell ebbe a csoportba sorolni. Két példány kell a Bóbita című könyvből. Bóbita / Weöres Sándor.-4.kiad.- Bp. : Móra, ,/4/ 1. A vers a könyv 61. oldalán található. Köztien lemezről: Weöres-Tolcsvay: Bóbita

13 2. csoport: Mi az időjárás? Keressétek ki az Ablak-zsiráfból! Előzetes olvasás után olvassátok fel pontosan! 3. csoport: Miért hullanak le a levelek a fáról? A választ megtalál iátok Teknős Péter Kérdezz! Felelek mindenre című könyvében. Az első 7 sort olvassátok el néma olvasással, majd hangosan! 4. csoport: A Kisdobos szeptemberi és októberi számiból keressetek őszről szóló verseket! Olvassátok fel szépen ezeket a verieket és mutassátok be azt is, mi minden található ebben a gyermeklacban! 5. csoport: Készítsetek illusztrációt hozott anyagból /textil, levél stö. felhasználásával/ Weöres Sándor Galagonya című verséhez! 6. csoport: A verseskötetek tartalomjegyzékéből keressetek még rövid őszi verseket! Pár sort olvassatok fel hangosan! Ahány gyerek, annyi példány kell a könyvből. Ablak-zsiráf/Mérei Ferenc-Binét Ágnes.-8.kiad.- Bp. : Móra, A 70. oldalon található ez a címszó. Ahány tanuló, annyi példány kell. Kérdezz! Felelek mindenre/teknős Péter.- Bp. : Móra, Az 58. oldalon található a válasz. 2-2 példány kell a '86 szeptemberi és októberi számokból. Kemény a naspolya/kiss Benedek = = Kisdobos, október.-18.p. Szeptember/Simon István - = Kisdobos, szeptember.-3.p. Legalább két példány kell a 3óbita című kötetből. Közben lemezről: Weöres-Sebő: Calaqonya Felhasználhatók: Rigónóta/Fazekas Anna.- 8p. : Magvető, p. Az Ösz című vers a 41. oldalon. Pinty és ponty/tamkö Sirató Károly.- 2. kiad.- Bp. : Móra, ,/4/ 1. A késő ősz című vers a 8. oldalon Csalogató/Veress Miklós.- Bp. : Móra, p.- (Óvodások könyvespolca) Az őszi doromb című vers a 18. oldalon. III. A feladatokat a gyerekek tanári, könyvtárosi segítséggel oldják meg. A végén értékeljük, megbeszéljük a könyvtári, könyvismereti nehézségeket is. A szépen olvasók vagy piros pontot kapnak, vagy könyvtári ajándékot /GYIKhíradót stb./ Felhasznált irodalom: ld. az óra meneténél leírtakat!

14 Egyéb szemléltető eszközök: Lemezek: Ballada három falevélrölf^gf] Weöres Sándor; Tolcsvay László; Halász Judit; Fonográf együttes /ea/.-bp. : Pepita, cop hgl. 33 l/min, sztereo 3o cm. Közös főcím: Amikor én még kislány voltam SLPX BóbitaíHgf7] / Weöres Sándor; Tolcsvay László; Halász Judit; KITT egylet /ea./ Bp. : Hungaroton, cop hgl. ; 33 l/min, sztereo:,3o cm. Közös főcím: Kép a tükörben SLPX 1374o Évszakok[ílgf] : 5züreti kórus III. rész No.31 /Joseph Haydn; vez. Forrai Miklós; Budapesti Kórus, Magyar Állami Hangversenyzenekar.- Bp. Hungaroton, cop hgl. : 33 l/min, sztereo; 3o cm. Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák VI. osztálya számára Galagonya [Hgf.i Weöres Sándor; Sebő Ferenc; Sebő együttes /ea./.- Bp.: Hungaroton, cop hgl.; 33 l/min, sztereo; 3o cm. Közös főcím: Regélő SLPX ]3öo4 Itt van az ősz, itt van újra.[hgfj /Petőfi Sándor; Móricz Mihály; Koncz Zsuzsa, Korál együttes /ea./.- Bp.: Pepita, cop hgl. ; 33 l/min, íi^tnreo: 30 cm Közös főcím: Kertész leszek SLPX Gáspárné Takács Magdolna könyvtáros Szakcs, Általános Művelődési Központ

15 uszáll A REGE VÁRRÓL VÁRRA" (Mondák, mondai hősök) Könyvtári foglalkozás 3. osztályos tanulóknak A foglalkozás tárgya, célja: Az adott korról új ismeretek nyújtása, a meglévők új módon való megközelítése. Könyv- és kézikönyvhasználat! A foglalkozás típusa: ismeretbővítő Előkészítés: A tanítóval feltétlenül tisztázni kell, milyen mélységben tanulták a mese, monda fogalmát, illetve melyik kort vagy hőst tárgyaljuk súlyozottjában. Szemléltetési eszközök: könyv, dia, fénymásolt illusztráció., hanglemez A téma feldolgozásának módszerei: frontális csoportmunka idő: 45 oerc A foglalkozást harmadik osztályos napközis csoportnak terveztük. A tanulók meglévő tudására épül, tehát nem kifejezetten ismeretek közléséra szorítkozik. Olyan gondolattal készült, hogy a tanultakat átfogva, rendszerezve és természetesen kihasználva, megmutatva a könyvtár l^nc-''. M-nait.. játszva tanítson. A tanterv sok és mély történelmi ismeretet követel, felölelve a hun-magyar mondavilágtól Budavár visszafoglalásáig tartó időszakot /1686/, tehát kezel ezer évet. Nagyon nehéz kiválasztani, mi érdekli jobban a tanulókat, mi az, ami fontosabb, mi az, amivel többet érdemes úgy foglalkozni, hogy valami pluszt kapjanak. Ezért a foglalkozás levezetése során vegyük figyelembe a csoport igényeit, felkészültségét és egyéb speciális kéréseket. /Pl. egy-egy kor vagy hős részletesebb bemutatása./ Ezért adunk meg több lehetőséget, változatot is. A foglalkozás második felében vetélkedő-formát is lehet alkalmazni, hiszen olyankor kerül tárgyalásra, amiről a gyerekek többet tudnak, ami közelebb áll hozzájuk. A létszámtól függően három-négy csapat szervezhető.

16 Már az óra elején úgy üljenek le, hogy gyorsan tudjanak csapatokba rendeződni. A csapatkapitány írja a pontszámot. A csapatok a helyezéstől függően jutalomban részesülnek. A felhasznált és bemutatásra szánt könyvek, diafilmek és lemezek megtalálhatók a megyei könyvtár gyermekrészlegében, illetve a zeneműtárban. A foglalkozás menete: Néhány üdvözlő szó után bemutatjuk a könyvtárat, beszélhetünk a szolgáltatásokról, ha először van itt a csoport. - Ezen a foglalkozáson a mondák világába látogatunk. Történelmünkből körülbelül ezer évet utazunk át a honfoglalás előtti időktől a török elnyomás végéig. Sok újat fogtok látni és hallani, és ti is számot adhattok az eddigi ismereteitekről. I. ÁLTALÁBAN A MONDÁKRÓL Eseményhez, személyhez, helyhez fűződő történeti és mesés elemeket tartalmazó szájhagyomány. /Ha nem tudják, a Magyar értelmező kéziszótár segítségével megkeresik. Az oldalszámot előre megjelöljük, elkerülve a nehézkes és hosszantartó keresést./ A meséről többet tudnak, tehát szembeállíthatjuk azonos és eltérő jegyek alapján a mondával. MESE MONDA - Általában nem tudjuk az - Pontosan tudjuk, hol történik esemény helyét /Hol volt, a cselekmény /A kolozsvári hol nem volt/ bíró/ - Általában nem létező személyek, csodálatos elemek /boszorkány, varázspálca/ - Általában nem történhet meg a valóságban Közös jellemzők: - Valamikor élt valós személyek /Géza fejedelem/ - Van valóságmagva - Mindkettő szájhagyomány útján terjed, ezért szövege változhat - Mindegyikben csodálatos /nem valós/ dolgok történhetnek - Mindkettő eseménydús elbeszélés

17 - Más népeknek is van a mesekincshez hasonlóan mondakincse is. /A megfelelő könyvek bemutatása: Száll az ének, Római regék és mondák, Görög mondák és regék. Indiai regék és mondák, Germán-kelta regék és mondák./ - Mondjatok mondai hősöket történelmünkből! /Lehel, Botond, Szent László, Búvár Kund, Mátyás király, Hunyadi János stb./ Mondják el, mit tudnak róluk, beszéljük meg, melyik mondakörhöz tartoznak, tehát kb. melyik időszakban éltek. Bemutatjuk a Mondák könyvét, amely a honfoglalás előtti mondákat gyűjti össze. A hun-magyar mondavilágból beszélhetünk a csodaszarvasról, amely a monda szerint elvezette népünket mai hazánk területére. /Kép: Mondák könyve / Attila haláláról, akinek Gárdonyi Géza verse állít örök emléket, megtalálható a tankönyvükben is. /Kép: Mondák könvye / Kéréstől függően levetíthetjük a Rege a csodaszarvasról című diafilmet. /Esetleg csak a második részt, mivel az első részből találunk szemelvényt a tankönyvükben./ A honfoglalásról és az azt követő időkről szól a Régi magyar mondák című könyv. - Melyik mondánk szól a honfoglalásról? /Ha tudják, elmondják A fehér ló mondáját, ha nem, felolvassuk a Régi magyar mondákból 70.1./ /Kép: "Emlékezzünk régiekről..." Képes Krónika Magyarország története képekben Magyar kódexek XIII. tábla./ Honfoglaláskori férfi, női viselet és lószerszám megtalálható a Hunor és Magyar nyomában című könyv lapján. Ha nem vetítettük le a csodaszarvasról szóló diafilmet és a honfoglaláskori időről a csoport részletesen szeretne tudni, feltétlenül vetítsük le A honfoglaló magyar nép élete című diafilmet. Az ismeretterjesztő filmben sok magyarázatra váró kifejezéssel találkozunk, ezért

18 előre készüljünk fel olyan szavak értelmezésére, mint pl. nemezsátor, csoroszlya, szétpallott, jurta, táltos. A kalandozások korából néhány hősről képeket mutathatunk, röviden megemlítve tetteiket is. Kép Botondról: "Emlékezzünk régiekről.,," Képes Krónika Magyarország története képekben Kép Lehelről: "Emlékezzünk régiekről..." Képes Krónika 1AA. Magyarország története képekben Fontos megemlékezni Szent István királyról, aki véget vetett a kalandozásoknak, a fejedelmek nemzetpusztító harcának, és egységes, s z e r v e - zett á l l a m o t hozott létre, amihez hasonlóban ma is élünk. Kép Szent Istvánról: Korona és Kard 21, 23, Magyarország története képekben Képes Krónika Részlet az István,a király című rockoperából. - Az egyik lázadóról, Koppányról olvashattok a tankönyvetekben is. Kép: Korona és kard Képes Krónika Magyarország története képekben Nagyon elevenen élt a nép szívében Szent László királyunk, így aztán sok mondát is találtok róla a Régi magyar mondák című könyvben. II. VETÉLKEDŐ 1. feladat: Ilyen vala a mi királyunk, melynek emlékezete örökétig lészen a magyaroknál, és kévánsága ennek a vitéz hollónak. Saskeselyűket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel, serénységgel, untalan szorgalmatos fáradsággal..." /Idézet a Sasoknál magasabban című könyvből/ - Melyik királyunkról van szó? /Mátyás/ - Hogyan nevezték híres seregét? /Fekete/ - Édesapja neve, akit törökverőnek is neveznek? /Hunyadi János/ Minden helyes válasz 2 pont.

19 Könyvajánlás Mátyásról: Világverő Mátyás király Hunyadiról: A törökverő Elmondhatják, mit tudnak Mátyásról. Kiegészíthetjük azzal, hogy kedvelt a művészetet, tudományokat, sok külföldi mestert hívott udvarába, pl. Galeotto Marziot, aki meg is örökítette bölcs mondásait. Esetleg egy rövid részt felolvashatunk könyvéből. Híres könyvtáráról, a Corvináról beszélhetünk, bemutatva a Bibliotnsca Corviniana-t. 2. felad3t: - Sok legendát ismertek Mátyás királyról. Amelyikre gondolok, annak cí mében szerepel a város neve, aminek a képét látjátok. /Kinagyítva Buda képe/. A címe egyben szólás-mondás is. /Egyszer volt Budán kutyavásár - könyvajánlás/ Helyes válasz 2 pont. /A kép megtalálható a Magyarország virágzása és romlása című könyv borítóján./ - Diafilmvetítés: Történetek Mátyás királyról. /Programtól függően elég a három történet közül egyet levetíteni./

20 3. feladat: Minden csapatnak kiosztjuk az Üres bölcsőnk járása című könyvet. - Mátyásnak több híres hadvezére volt. A tartalomjegyzékben megtalálod egyikük nevét. Keresd vissza a megfelelő oldalt, így tudsz válaszolni a kérdésekre! - A hadvezér rteve?/kinizsi Pál/ - Hol volt várkapitány? /Nagyvázsony/ Minden helyes válasz 2 pont. /Az ostromverte várak című fotóalbumból mutassuk meg a nagyvázsonyi várat. 72, 73, / Diafilmvetítés: Kinizsi Pál - Mátyás halála után az ország hanyatlásnak indul, egyre jobban fenyeget a török veszedelem. Nincs olyan király vagy hadvezér, aki megmenthetné az országot. A mohácsi csatavesztéssel kezdődött el a 150 éves török uralom. Erről az időszakról olvashattok a Magyarország virágzása és romlása, illetve A török Magyarországon című, a Képes történelem-sorozatban megjelent könvyvekben. Az ország elnyomásban él, de néhány vár még hősiesen tartja magát. 4. feladat: - Ha a képrejtvényt megfejtitek, annak a várnak a nevét kapjátok, amely ellenállt a török túlerőnek. /Minden csapat külön lapot kap, a rajz alá kell írni a város nevét: Eger/ - írjátok le a várkapitány nevét! /Dobó István/ Minden helyes válasz 2 pont. Hallgassátok meg az Eger vár viadaljaról szóló éneket! Lemez: Zenehallgatás a gimnáziumok 1. osztálya számára - A törököt csak az osztrákok segítségével tudtuk kiűzni az országból,

21 így aztán ők ültek a nyakunkra. Bornemisza Péter versét olvashattátok a tankönyvetekben is, aki elsírja, hogy "kevély némötök" és "fene törökök" között őrlődik az ország. Hallgassátok meg a vers megzenésített változatát! Lemez: College Music in Hungary - A török uralom után az osztrákok vagy másként labancok ellen folytak a küzdelmek az ország szabadságáért. A negyedik osztályban tanultok majd ez időszak vezéreiről, kurucairöl /pl. II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, Vak Bottyán, Thököly Imre, Zrínyi Ilona/. III. ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS A pontok összeszámolása után a jutalmakat szétosztjuk. /'Könyvjelzők, egyéb kiadványok./ Értékeljük az egyéni felkészültséget is /Piff-melléklet, ajándékkönyv/. Megbeszéljük, miről szerettek volna többet hallani. A téma szinte kimeríthetetlen, ezért megállapodtunk a következő foglalkozás anyagában, amelyben részletesen kitérhetünk egy-egy korra. Befejezésül a felhasznált és ajánlásra szánt könyveket lapozgathatjuk. A könyvek jegyzékét minden tanuló megkapja. Felhívhatjuk a figyelmet a történelmi tárgyú videokazettákra /Pl. A kopoányi aga testamentuma, Egri csillagok, Rab ember fiai,. Török portyázok foglyokat szednek

22 Felhasznált irodalom 50 rajz a honfoglalókról / László Gyula kiad. - Bp. : Móra, p. Bibliotneca Corviniana / Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára jav. kiad. - Bp. : Helikon : Corvina, p. "Emlékezzünk régiekről..." / László Gyula. - Bp. : Móra, p. - (Képes Történelem) Hunor és magyar nyomában / László Gyula. - Bp. : Móra, p. Korona és kard / Hegedűs Géza. - Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Magyar kódexek a XI - XVI. században. - Bp. : Helikon, p. Magyarország története képekben / szerk. Kosáry Domokos. - Bp. : Gondolat, p. Magyarország virágzása és romlása : Magyarország története a XIV - XV. században / Varga Domokos. Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv / Galeotto Marzio. - Bp. : Helikon : Európa, p. Mondák könyve / Komjáthy István kiad. - Bp. : Móra, p. Ostromverte várak / szerk. Gerő László. - Bp. : Corvina, p. Régi magyar mondák / Lengyel Dénes. - Bp. : Móra, p. Sasoknál magasabban / Erdődy János kiad. - Bp. : Móra, p. Üres bölcsök járása / Ágh István. - Bp. : Móra, p. Várak dicsérete : Magyarországi királyi várak / Illés György. - Bp. : Móra, p. Végek dicsérete : Magyar végvárak / Illés György. - Bp. : Móra, p. Egyéb eszközök Oiafilm: Leaez: A honfoglaló magyar nép élete Kinizsi Pál Rege a csodaszarvasról Történetek Mátyás királyról College Music in Hungary /Kollégiumi zene Magyarországon/ SLPX István, a király SLPM Zenehallgatás a gimnáziumok 1. osztálya számára SLPX 19159

23 Ajánlásra szánt irodalom Bajvívó magyarok : Képek a török világból / Takáts Sándor kiad. - Bp. : Móra, p. : ill. Egri csillagok / Gárdonyi Géza kiad. - Bp. : Móra ; Uzsgorod : Kárpáti Kiad., p. Germán, kelta regék és mondák / Dömötör Tekla kiad. - Bp. : Móra, p. Görög mondák és regék / Petiska, Edvard. - Bp. : SVKL : Móra, p. Indiai regék és mondák / Baktay Ervin. - Bp. : Móra, p. István király emlékezete /' Györffy György, Kurcz Ágnes. - Bp. : Helikon : Európa, p. A két Hunyadi / Oümraerth Dezső. - Bp. : Panoráma, p. Kinizsi Pál / Tatay Sándor kiad. - Bp. : Móra, p. A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - Bp. : Móra, p. A korona kalandjai / Pintér József. - Bp. : Móra, p. Mátyás király tréfái / Szép Ernő. - Bp. : Szépirod. Kiad., p. Száll a rege várról várra : Szlovákiai vármonaák / Szombathy Viktor. - Bp. : Madách : Móra, p. Szülőföldünk, a Dunántúl / Tüskés Tibor. - Bp. : Tankönyvkiadó, p. A török Magyarországon : Magyarország a XVI - XVII. században / Lengyel Balázs kiad. - Bp. : Móra, p. - (Képes történelem) Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtárvezető Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár

24

25 ISTENEK ÉS HÖSÖK NYOMÁBAN Könyvtárhasználati foglalkozás 5. osztályos tanulóknak foglalkozás tárgya, célja: Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek bővítése és gyakorlása /szaklexikon/ a mitológia témakörében az 5. osztályos történelmi és irodalmi anyagra építve, a szaktárgyi órákon szerzett mitológiai ismeretek bővítése ás rendszerezése. A foglalkozás típusa: A foglalkozás előkészítése: Tanterv 5. o. történelem: Tanterv 5. o. irodalom: Tankönyv 5. o. történelem: Tankönyv 5. o. irodalom: Szemléltetési eszközök: A feldolgozás módszerei: ismeretbővítő, rendszerező a könyvtáros és a szaktanár előzetesen megbeszéli, hogy a tananyag mely ismereteit érdemes kiegészíteni, ill. melyek azok, amelyeket a tanterv szerint tudniuk kell: A kereszténység kialakulása és elterjedése Mítoszok és mondák a Bibliából A Biblia világa: mese és valóság A keresztény legendák A kereszténység elterjedése Az időszámítás Mesék, mítoszok, mondák az emberről Az ajánló jegyzék könyvei, diafilmek, hanglemezek frontális és csoportos foglalkoztatás /létszámtól függően 4-5 csoport 5-6 főből/' A foglalkozás menete: Köszöntés, csoportok szerinti elhelyezkedés, a foglalkozás céljának megjelölése: Ma a kézikönyvek újabb fajtáját fogjátok megismerni, és annak használatát gyakorolni. Mit jelent a mítosz sző? Hol nézhetünk utána? Ellenőrizzük a jelentését! Keressük meg és értelmezzük a mitológia szót is! Jegyezzük meg és rögzítsük a két idegen szó legtömörebb magyar megfelelőjét! Néhány bevezető mondat, fogalom Idegen szavak szótára. Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar lexikon /Minden csoportnál van mindkét fajta szótár, ill. általános lexikon/ mítosz: hitrege mitológia: hitvilág

26 Az idei történelem órákon sokat foglalkoztatok az ősember, ill. az ókori népek hitvilágával, s az irodalmi ismeretek között is szerepelt pl. a finn nép érdekes hitvilágát bemutató hősi eposzuk, a Kalevala Most nézzünk meg egy rövid diafilmet, címe: Istenek születése A keresztény népek hitvilágát - s részben a zsidókét is - tükrözi a Biblia. Mit jelent a szó? Keressétek meg csoportonként! Részletek vetítése a diafilmből Az előbbi kézikönyvekhez a csoportok megkapják az Ókori lexikont és a Képes bibliai lexikont is Hasonlítsuk össze az Új magyar lexikon, az Ókori lexikon, ill. a Képes bibliai lexikon szócikkeit! Melyik a terjedelmesebb, részletezőbb értelmezés? Miért? Most keressük meg így a szót: biblio- mint összetett szavak előtagja! Mit jelent: biblio-téka? /ez a hely, ill. intézmény, ahol most vagyunk; biblio-fil?/könyvbarát, könyvgyűjtői ill. a számára különleges műgonddal készült kiadvány/ Csoportfeladatok: Az általános és a szaklexikon különbségének érzékeltetése Illusztrálás: Egy bibliofil kiadvány Ezután következik a foglalkozáshoz felhasznált és a témához ajánlott könyvek bemutatása - ezek közül csoportonként egy-egy feladatot előre megjelöltem könyvenként 1. csoport: A Bibliai kislexikonban keressétek meg, ki volt Jézus! 2. csoport: Zamarovsky Istenek és hősök a görög-római mondavilágban című könyvéből keressétek ki, ki volt Zeusz! 3. csoport. Ugyancsak Zamarovsky könyvéből keressétek ki, ki volt Prométheusz! 4. csoport: A Képes bibliai lexikonban keressétek meg a Jézus Krisztus címszót! 5. csoport: Az Ókori lexikonban keressétek meg a könyvek, könyvtárak címszót! /az ókori könyv/ Megbeszélés: a szavak lényegi értelmezése, azok ismertetése a többi csoporttal;

27 Ezután beszélgetés során értelmezzük a következő fogalmakat, ill. népszokásokat: Betlehem - betlehemezés /az izményi, kakasdi bukovinai székelyeknél csobánolás/ Részletek a Bibliából:Jézus születése /a Máté-evangélium szerint/, a Vizsolyi bibliából /581.1./, a Képes bibliából / /, valamint a témához illő képzőművészeti alkotások /ld. könyvjegyzék!/ bemutatása. A beszélgetés közben Koncz Zsuzsa előadásában hallható: József A.- Tolcsvay L.: Betlehemi királyok Megjegyzés: Ha a foglalkozás húsvéthoz van közelebb, akkor a Bibliából ezt a témát keressük ki, zenei aláfestésként valami passiófeldolgozást, képzőművészeti illusztrációként piéta-ábrázolásokat. Végül, ha pünkösd a közelebbi ünnep, ezt a bibliai részletek mellett zenében Kodály Pünkösdölő című gyermekkari műve, illetve a témának megfelelő képek illusztrálhatják. Összefoglalásként rögzítjük, milyen kézikönyveket használtunk fel, miért volt érdemesebb a szaklexikonok, szakszótárak használata, melyek ezek megfelelő kezelésének tudnivalói. HÁROM KIRÁLYOK, 19t>0 [ RÉZKARC,

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207 Óravázlatok rendhagyó könyvtári irodalom órákhoz az 5.-6. osztály számára szerkesztette: Czékus Lívia 2010. 1 Bevezető A könyvtári órák fontos részét képezik a kompetencia alapú oktatás bevezetésének,

Részletesebben

Közös kincsünk: Európa

Közös kincsünk: Európa DR. BALLÉR PIROSKA Közös kincsünk: Európa Foglalkoztató könyv az általános iskolák alsó tagozatai számára Ötletek, javaslatok pedagógusoknak és szülõknek 1 Írta: dr. Ballér Piroska Szerkesztette: Borbély

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára

DEBRECENI ANIKÓ. (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára DEBRECENI ANIKÓ integrált IRODALOM (magyar és világirodalom) Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával TARTALOM E számunk szerzõi: A szerkesztõ jegyzete: Mese és valóság 2 Dr. Celler Zsuzsanna tudományos munkatárs, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dömsödy Andrea Phd hallgató ELTE Havasi Andrea egyetemi

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4 HOMMAGE À ZRÍNYI. 14 17 éves diákok, szakkörök, olvasótáborok, napközi otthonok, homogén vagy heterogén csoportok, részére

TÁMOP 3.2.4 HOMMAGE À ZRÍNYI. 14 17 éves diákok, szakkörök, olvasótáborok, napközi otthonok, homogén vagy heterogén csoportok, részére A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04.

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04. PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015/2016-OS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben