Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja szeptember 9. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Fókuszban Magyarország Októberben népszámlálás! A esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában. A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége. Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége. Számlálóbiztossal, vagy nélküle? Legyünk őszinték: az ilyesfajta faggatást még ha csak ritkán kerül is sor arra az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül a belépési kódot kulcsként használva eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére. A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki. Szigorúan titkos! Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók

2 számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik. Biztonságunk érdekében Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a október 1-je és október 31-e pótösszeírással november 8- a - között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít. Központi Statisztikai Hivatal Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 29-én tartotta ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről június 30. A Polgármesteri Hivatal külső nyílászáró cseréje, illetve hőszigetelési munkái befejeződtek július 01. Köztisztviselői nap alkalmából köszöntöttük nyugdíjas és aktív dolgozóinkat. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az Általános Iskola épületben a nyílászáró cserék befejeződtek, a külső hőszigetelés tekintetétben a belső udvar szigetelése és festése elkészült. Az iskolában és az óvodában is elvégeztük a tisztasági festést, a tanév, valamint a nevelési év szeptemberi kezdésének nincs akadálya. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták Első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a évi költségvetés előirányzatait, valamint elfogadta a 9/2011. ( ) ÖK. sz. rendeletét a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítására július Semmelweis Nap alkalmából az egészségügyben dolgozókat köszöntöttük. - Eötvös Lóránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének hallgatói Szalai Zoltán vezetésével befejezték nyári terepgyakorlatot július 20. CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületét a kivitelezőknek átadtuk augusztus Szent István napi ünnepséget tartottunk.. - A belterületi csapadékvíz elvezetés építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződést a kivitelezővel megkötöttük, és az árok elemek beszállítása elkezdődött. A Magyar Aszfalt Kft. a kivitelezési munkák időpontjáról az érintett utcák lakosait értesítik. Második napirendi pontban a Képviselő-testület Ceglédbercel Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta. Harmadik napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló beszámolóját. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévre vonatkozó tantárgyfelosztását. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai-művelődési programját. Hatodik napirendi pont keretében a Képviselő-testület engedélyezte a Ceglédberceli Általános Művelő-

3 dési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében a 2011/2012-es nevelési évre a maximális csoportlétszám tíz százalékkal történő túllépését. Hetedik napirendként a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység-vezetőjének heti kötelező óraszámát a 2011/2012-es nevelési évre 20 órában határozta meg. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a szennyvíztisztító telep fejlesztése céljából pályázatot nyújt be a KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióra. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat döntését, mely szerint a 40-es úton két helyen (az Albertirsa és Cegléd felöli bevezető utak), valamint a es és ös számú utaknál (4-es főút és Budai út felöli bevezető utak) a magyar nyelvű helységnévtáblák alá a település német nevét tartalmazó Berzel feliratú táblákat helyezzen el. Tizedik napirendként a testület hozzájárult a VE- GYÉPSZER Zrt. által vállalt jótállási bankgarancia lejárati határidő előtti megszüntetéséhez. Tizenegyedik napirendi pontban a testület elfogadta a 10/2011. (VIII. 29.) ÖK. sz. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII. 29.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Egyebek napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta a pedagógiai program eszközjegyzékét az általános iskolai tankönyvek állami támogatását a október 8-án megrendezésre kerülő 4. Vadász, Borász és Gasztronómiai napot a 40-es számú főút felújítását A napirendi pont keretében Farkas Szabolcs tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én a népszámlálással kapcsolatban lakossági tájékoztatót és fórumot szervez a CÁMK Dózsa György Művelődési Házban. Kérdések, Interpelláció napirendként észrevétel nem érkezett. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület fellebbezésről döntött. Ceglédbercel, szeptember 02. Török József s. k. polgármester Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011(VIII.29.)ÖK sz. rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.15.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését e Ft Bevétellel és e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg. 2. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület a évi felhalmozási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 4. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat céltartalékát e Ft összegben állapítja meg. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, augusztus 30. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző.

4 Tisztelt Olvasók! A 40. számú főút (Pesti út) Ceglédbercel belterületi szakasza az elmúlt időszakban oly mértékben kátyúsodott, hogy az fokozott veszélyt jelent a közlekedők épségére és a járművek műszaki állapotára. A mély és éles szélű kátyúk sorozata miatt több helyen még a lassú haladási sebesség sem jelent biztonságot a közlekedők számára. Településünk lakossága és a közlekedők biztonsága érdekében többszöri felhívással fordultam a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, mint az állami tulajdonú út fenntartójához, hogy haladéktalanul gondoskodjon az érintett útszakasz felületi javításáról. Törekvésünk ellenére mindannyian tapasztaljuk, hogy részleges kátyúzáson kívül érdemi változás nem történt, az út továbbra is kritikus állapotban van. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten tárgyalás, írásbeli megkeresések útján mindent megtesz azért, hogy az állami tulajdon kezelője gondoskodjon az útszakasz felújításáról. Mindez mellett, a közös fellépés sikerében bízva kérek mindenkit, aki a kialakult állapottal kapcsolatban panasszal kíván élni, hogy telefonon, vagy postai úton keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt ügyfélszolgálatát a számon vagy a 1024 Budapest, Fényes Elek utca címen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt érdemi intézkedéséig a közlekedők türelmét és elővigyázatosságát kérem! Tisztelt Olvasók! Török József polgármester Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében felállításra került az Alaptörvény Asztala. Az asztalnál minden állampolgár megismerkedhet a országunk Alaptörvényével és lehetősége van egy saját példány megrendelésére. Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt kereshető fel. Pető Zsolt jegyző Anyakönyvi hírek Áldd meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áldd meg őt, és öleld szorosan a szívedre. Augusztus hónapban született gyermek: Lieszkovszki Rita Szülők: Gér Zsuzsanna és Lieszkovszki Rezső Most valóság lesz minden édes remény Mely ott él szívünk rejtekén Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Augusztus hónapban házasságot kötöttek: : Pozsonyi Renáta és Birinszki Gergely Darányi Erika és Hellebrand István Steiner Hajnalka és Osgyáni László Elfáradtál az élet tengerén, Pihenj csendben a föld lágy ölén. Augusztus hónapban elhunyt halottaink: Szeleczki László 73 év, Ady E. u. 39., Simó Mihály 89 év, Budapest., Dobrovitz Józsefné 53 év, Vasút u. 44., Juhász József 60 év, Víg u. 16. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Juhász József temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és bánatunkban együtt éreztek velünk. A gyászoló család.

5 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 22-én tartotta ülését. Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját fogadta el. Második napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását fogadta el. Harmadik napirendi pontban a Képviselő- testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítását tárgyalta és fogadta el. Negyedik napirendi pontban a a testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolóját tárgyalta és elfogadta el. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület az egyházi, hitéleti hagyományok újraélesztését és nyelvhasználat kezdeményezését tárgyalta és fogadta el. Hatodik napirendi pontban az V. Pest Megyei Német Zarándoknapon való részvétel,a máriabesnyői kegyhely meglátogatásának és a német misén való megjelenés megszervezését fogadta el. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Sváb advent, adventi szentmise és koncert megrendezését tárgyalta és fogadta el. Nyolcadik napirendi pontban a testület a német nyelvű sírkövek megmentését, újrafelállítását tárgyalta és fogadta el Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület a népszámlálással kapcsolatos aktuális tennivalókat tárgyalta és fogadta el. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a jelképhasználati engedély megkéréséről. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a német nemzetiségi helységnévtáblák kihelyezését tárgyalta és fogadta el. Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület a falunapi műsor összeállítását, szereplők felkérését tárgyalta és fogadta el. Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseum vándorkiállítás helyi bemutatásáról tárgyalt és döntött. Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Tulipánházzal történő együttműködési megállapodást tárgyalta. Egyebek napirendi pontban hozzászólás nem volt. Ceglédbercel, augusztus 30. Farkas Szabolcs sk. elnök Tisztelt Ceglédberceliek! Október 1-én hivatalosan is elkezdődik a népszámlálás. Ceglédbercel, mint sváb gyökerekkel rendelkező falu, akkor érhet el jó eredményeket és szerepelhet sikeresen a népszámláláson, ha minél többen vallják meg a sváb hagyományok iránti kötődésüket és elkötelezettségüket! Sok múlik a népszámlálási eredményeken! Tudatosan és felelősségteljesen kell minden generációnak elgondolkodni ezen: fiataloknak, szülőknek és időseknek egyaránt. Az egyéni meggyőződés és a közösségért való elhivatottság egyaránt motiváló tényező legyen! Ne csak pillanatnyi érdekből valljuk vagy ne valljuk meg nemzetiségi hovatartozásunkat, hanem távlatokban gondolkozzunk és az egész falu érdekét nézve válaszoljunk! Hiszen nem lehet érdekünk: hogy megszűnjön a német nemzetiségi nevelés az vodában, hogy megszűnjön a német nyelv, a német nép- és honismeret oktatása az általános iskolában, hogy csorbuljon a sváb kultúra és hagyományok őrzése és ápolása, Népszámlálás 2011: Felhívás és gyakorlati útmutató a nemzetiséghez való kötődés és a nyelvhasználat megvallásához ellehetetlenüljön a jól megszokott nemzetiségi találkozók szervezése. Márpedig, ha a berceli német (sváb) nemzetiségűek száma nem a valós képet mutatja, könnyen csorbulhatnak lehetőségeink és csökkenhet anyagi támogatottságunk. Képzeljük csak el, hogy a népszámlálási eredmények birtokában az állam korlátozza a nemzetiségi oktatásban részesíthető gyermekek létszámát, a szülők pedig arról értesülnek, hogy a keretlétszám betelt, ezért gyermekük nem vehet részt a nemzetiségi oktatásban, nem ismerheti meg ősei nyelvét, kultúráját és hagyományait! Képezeljük el, hogy a kevés német (sváb) nemzetiségű lakosságra hivatkozva nem lesz pályázati lehetőség hagyományőrző rendezvények, nemzetiségi találkozók megrendezésére! Képzeljük el Ceglédbercelt a színes és egyedi sváb népviselet, a sváb fúvószene és a berceli ugrós, a Báránytánc és a svábbálok, a Vivát Bercelek és nemzetiségi találkozók nélkül! Nem hagyhatjuk veszni ezt az egyedülálló és roppant értékes örökséget! Azzal, hogy kinyilvánítjuk létezésünket és büszkén vállaljuk sváb származásunkat, egész Ceglédbercel előbbre jut, több lehetőséget és támogatást kap! A kinyilvánítás történjen az ősök és felmenők általi tiszteletből, hiszen ha.

6 nem vállaljuk kötődésünket a nemzetiségi hagyományokhoz, akkor megtagadjuk múltunkat, örökségünket! A falu szomorú múltját ismerve sokan bizalmatlanok lehetnek a nemzetiséghez tartozás megvallásakor, és úgy gondolják, ezekre a kérdésekre jobb nem válaszolni. A 35. kérdésre akkor kell válaszolni, ha a német (sváb) nemzetiségen kívül máshoz is kötődik valaki. Garanciaként álljon itt két jogszabályi hivatkozás: 1. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 69. (1) kimondja: A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani. 2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke pedig kimondja: Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. A személyi kérdőív mintáját felhasználva készült el az alábbi gyakorlati útmutató, melyben felhívjuk a figyelmet a nemzetiségi vonatkozású kérdések helyes megválaszolására: Az állampolgárságra vonatkozik a kérdőív elején a 3. kérdés, melynek megválaszolása kötelező. Itt kell megmondani, mely ország állampolgárai vagyunk: a külföldi vagy kettős állampolgársággal rendelkezők kivételével szinte mindenki a magyart kell, hogy megjelölje. A 36. kérdésnél az anyanyelvről kell nyilatkozni. Abban az esetben, ha valaki szüleitől, nagyszüleitől megtanult svábul vagy németül beszélni (ha napi rendszerességgel nem is használja), a magyar mellett a német nyelvet is megjelölheti. A német (sváb) nemzetiséghez való kötődést a 34. kérdésnél kell megvallani, erre a kérdésre válaszolni már nem kötelező. Fontos, hogy aki a német (sváb) nemzetiséghez, hagyományokhoz való kötődését szeretné kifejezni, az ennél a kérdésnél a németet válassza ki. Fontos, hogy az elsődleges nemzetiségi kötődést itt kell megjelölni. A 37. kérdésnél a használt nyelvről kell nyilatkozni. Abban az esetben, ha valaki szüleitől, nagyszüleitől megtanult svábul vagy németül beszélni (ha napi rendszerességgel nem is használja), vagy esetleg a hagyományőrzés során (pl. énekkarban, ruhák bemutatásakor) használja a helyi nyelvjárást, akkor a magyar mellett a német nyelvet is megjelölheti.. Reméljük, sokaknak hasznára válik ez a gyakorlati útmutató, és minél többen vallják meg a sváb hagyományok és kultúra iránti kötődésüket! Bízunk benne, hogy ez tükröződni fog a népszámlálás eredményén is! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

7 Népszámlálás 2011 Lakossági tájékoztató és fórum, fogadóórák A 2011-es népszámlálás általános és nemzetiségi kérdéseivel kapcsolatosan a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én (csütörtökön) várhatóan 18 órától lakossági tájékoztatót és fórumot szervez a Dózsa György Művelődési Házban. A tájékoztató témái és felkért előadói: Általános tájékoztatás a népszámlálásról és az adatfelvétel folyamatáról Előadó: Pető Zsolt, Ceglédbercel Község Önkormányzatának jegyzője; Kettős identitás: Miért kell megvallani sváb származásunkat? Előadó: Bindorffer Györgyi kultúraantropológus, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének volt munkatársa; A nemzetiségi kötődés megvallásának fontossága a kisebbségpolitika szempontjából Előadó: Szeltnerné Winhardt Ildikó, a Pest Megyei Német Önkormányzat képviselője, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata regionális irodájának vezetője. A tájékoztató célja, hogy Pest megye többi sváb településéhez hasonlóan (Vecsés, Taksony, Újhartyán) Ceglédbercelen is minél többen vallják meg a német nemzetiség kultúrája és hagyományai iránti kötődésüket! Az előadások után lehetőség lesz kérdezni az előadóktól és a nemzetiségi önkormányzat képviselőitől októberében a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete folyamatosan fogadóórákat tart a Dózsa György Művelődési Házban. Előreláthatóan heti 2-3 munkanapon délután 16 és 20 óra között, valamint szombaton délelőtt 9 és 11 óra között várják Önöket a képviselők, hogy a népszámlálással kapcsolatban vagy más egyéb ügyben tájékoztatást adhassanak. A fogadóórák pontos időpontjáról és a képviselők beosztásáról a szeptember végén kihelyezett plakátokon, a Ceglédberceli Híradó következő számában és az alábbi elérhetőségeken lehet tájékozódni. Telefon: (Farkas Szabolcs) Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő véradás időpontja október órától 16 -óráig. Helye: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Kérjük személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy jogosítványát és lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját hozza magával. Gimesi Jánosné, véradószervező Ceglédberceli Híradó MEGHÍVÓ a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésére A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 19-én 18 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatalban (Pesti út 61.). A képviselőtestület ülése nyilvános. Farkas Szabolcs CNNÖ elnök Közlemény évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény. A nagycsaládosok akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center ( , , , ) munkatársai rendelkezésére állnak. Magyar Államkincstár augusztus 3. HIRDETMÉNY Értesítjük Önöket, hogy Budapest-Nyugati és Kőbánya- Kispest állomások között szeptember 9-én tól szeptember 10-én 5.50-ig, ill szeptember 10-én tól szeptember 11-én 5.50-ig pályafelújítási munkálatokat végzünk, emiatt a Budapest- Nyugati Cegléd Szolnok, ill. Budapest-Nyugati Cegléd Szeged vonalon a személyszállító vonatok közlekedésében néhány perces késések adódhatnak. Az utazásuk során Önöket érő esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. Gy /2011..

8 Egyesületi Hírek! augusztus 19-én az Egyesület Örömcsapata részt vett Tápiószőlősön, a HALESZ Táncegyesület által rendezett tánctalálkozón. Rajtunk kívül Nagykáta, Cegléd és Tápiószőlős táncosai voltak a meghívottak között. A jól sikerült délutáni programot vacsorával egybekötött zenés, táncos mulatsággal fejeztük be augusztus 20-án az előző nap elfáradt táncos csapat lelkesen készült a lecsófőző versenyen való megmérettetésre. Főszakácsunk Gordon Ramsay (Kassakürti Mátyás) külön specialitással készült erre az alkalomra. Tükörtojással és füstölt csülökkel gazdagított laskás lecsónk nem ért el helyezést a versenyen, de ez nem szegte kedvünket és jövőre is itt leszünk!!!! A finom ebéd e l f o g y a s z t á s a után az Örömcsapat képviseltette magát a délutáni Berceliek a színpadon összeállításban is. Vivát Bercel! augusztus 28-án ismét megrendezésre került a már szokásos zenés-táncos összejövetelünk nyilvános próbával! A rendezvény a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar műsorával vette kezdetét, és a lelkes közönség hamar táncra perdült az ismert és szeretett dallamok hallatán. A Freude Tanzgruppe (Örömcsapat) és a Freude Kapelle meghívást kapott a Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) 15 éves jubileumi rendezvényére, melynek helyszíne Villány lesz. A két csapat egy közös műsorral készül, aminek a főpróbáját a Vivát Bercel keretén belül tartották. A közönség reakciója alapján az első közös munka igen jól sikerült. A további jó hangulathoz a Freude Kapelle is hozzájárult néhány zeneszámmal, majd az estét a Fúvószenekar műsora zárta. Az Egyesülettel kapcsolatos további információk a oldalon találhatók! MEGHÍVÓ A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja Önöket 2011 szeptember 17-én és 18-án a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok programjaira A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház, 2737 Ceglédbercel Pesti út 96. Program: szeptember :00-15:00: Platzmusik Vendégcsalogató térzene a Művelődési Ház előtt. Közreműködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. 15:00-18:00 Jugend voran Gyermek- és ifjúsági tánccsoportok kulturális műsora. Közreműködik: a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola alsó és felső tagozatos gyermektánccsoportja, valamint a Solymári Általános Iskola gyermektánccsoportja. Vergnügen mit Tanz Nemzetiségi tánccsoportok kulturális műsora. Közreműködik: a Taksonyi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata, valamint meglepetés vendégek. 20:00-04:00 Wohltätigkeitsball Bál a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Fraude Kapelle és az Evörgrín zenekar közreműködésével (60-as, 70- es, 80-as évek slágerei) szeptember Vivát Bercel! Fúvószenei délután a Művelődési Házban Csókás Mihály emlékére. Közreműködik: a Szolnoki Olajbányász Fúvószenekar, a Ceglédi Városi Zenekar, Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar, és a Fraude Kapelle. A rendezvény programjaira a belépés díjtalan! A bálra jegyek elővételben kaphatók a Művelődési Ház Könyvtárában 1000 Ft-ért. A rendezvény fő támogatói: Ceglédbercel Német Nemzetiségi Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata.

9 Felhívás A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület november 26-án (szombaton) megrendezi a Sváb szépségek versenye elnevezésű rendezvényét. Nevezhetnek év közötti lányok, asszonyok, településük német nemzetiségi népviseletében. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a Ceglédberceli Német Nemzeti Ifjúsági Egyesület címére (2737 Ceglédbercel, Pozsonyi u. 3) elküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével. A verseny menete: a résztvevők először hétköznapi ruhájukban mutatják be magukat, és településüket magyar és német nyelven 2 percben, majd átöltözés után 3 percben bemutatják népviseletüket is magyar és német nyelven. A zsűri e két bemutató együttes értékelésével hozza meg döntését. Ceglédberceli Híradó Nevezési határidő: október 26. Nevezési díj: 1000 Ft., melyet a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület számlájára (számlaszám: ) kell átutalni a nevező nevével és Nevezési díj közleménnyel ellátva október 24-ig. Díjazás: Fődíj: wellness hétvége 2 fő részére a ceglédi Best Western Hotel Aquarell **** szállodában További díjak: két vacsora és wellness szolgáltatások 2 fő részére a ceglédi Best Western Hotel Aquarell **** szállodában További információ: Jelentkezési lap Sváb szépségek versenye szépségverseny Ceglédbercel A jelentkező neve:... Életkora:... Képviselt település:... Az alább kért adatokat nem tesszük közzé, csak a szervezéshez és kapcsolattartáshoz kellenek: Amennyiben a jelentkező 16 és 18 év közötti életkorú, kérjük a szülő töltse ki az alábbi nyilatkozatot: Alulírott (szülő, gondviselő neve): Lakcím:... Pontos lakcím:... Telefonszám:... cím: dátum aláírás A jelentkező aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a róla készült kép a kistérségi sajtókban és a honlapon megjelenhessen. Személyi ig. száma:... hozzájárulok, hogy nevű kiskorú leányom részt vegyen a ceglédberceli Sváb szépségek versenyén, fotóját, a vele készült interjút, a verseny eseményeiről készített róla szóló riportokat az újságokban és a honlapon közzétegyék dátum szülő aláírása Építsünk együtt játszóteret! Sokunknak dédelgetett álma, hogy ismét játszótér lehessen a Jókai utcában. A harminc-egynéhány évvel ezelőtt épült játszótér ma már szinte csak emlék, pedig a szép árnyas, csendes park kedves pihenőhelye lehetne kicsiknek és nagyoknak. Arra gondoltunk, hogy összefogással, közös erővel rendbe lehetne hozni ezt a játszóteret. Padokat, hintát, mászókát kellene építeni, és kialakítanánk egy grundot labdajátékokhoz. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha rönkfából készülnének a padok, játékok. Ehhez ügyes kezű szülők, nagyszülők segítségét kérjük és várjuk. Az egyik legnagyobb költség a játékok engedélyeztetése. Ez játékonként Ft-os nagyságrendű összeg. Az ehhez szükséges pénzt és az anyagköltséget október folyamán szeretnénk összemuzsikálni. A Művelődési Házban ebben az időszakban jótékonysági rendezvények lesznek OKTÓBERI ZENEI NAPOK címmel. A fellépő zenészek vállalták, hogy a koncertek bevételének teljes összegét a játszótér építésére fordíthatjuk. Köszönet érte! folytatás a következő oldalon... 9.

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A SZÜRETI MULATSÁG XVIII. évfolyam 2011. szeptember 10. 221. szám NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA 2011. SZEPTEMBER 24-ÉN A SZARKA-KÚRIA

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Velencei Nyári Zenés Esték

Velencei Nyári Zenés Esték VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 9. évfolyam 6. szám 0. július Velencei Nyári Zenés Esték Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a már tizenötödik alkalommal

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám A tartalomból Október 23. Pályázat Iskolai hírek Büszkeségeink Köszöntés Önkormányzati hírek Ülésteremből jelentjük Sport Programok

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Gyömrő békés város Garantáltan senkit nem ér bántódás a március 15-i ünnepen

Gyömrő békés város Garantáltan senkit nem ér bántódás a március 15-i ünnepen Gyömrő békés város Garantáltan senkit nem ér bántódás a március 15-i ünnepen Március 15. Egy fontos dátum a magyarság történetében. Az 1848-as forradalom kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben