Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja szeptember 9. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Fókuszban Magyarország Októberben népszámlálás! A esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában. A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége. Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége. Számlálóbiztossal, vagy nélküle? Legyünk őszinték: az ilyesfajta faggatást még ha csak ritkán kerül is sor arra az emberek többsége nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül a belépési kódot kulcsként használva eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére. A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki. Szigorúan titkos! Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók

2 számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik. Biztonságunk érdekében Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a október 1-je és október 31-e pótösszeírással november 8- a - között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít. Központi Statisztikai Hivatal Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 29-én tartotta ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről június 30. A Polgármesteri Hivatal külső nyílászáró cseréje, illetve hőszigetelési munkái befejeződtek július 01. Köztisztviselői nap alkalmából köszöntöttük nyugdíjas és aktív dolgozóinkat. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az Általános Iskola épületben a nyílászáró cserék befejeződtek, a külső hőszigetelés tekintetétben a belső udvar szigetelése és festése elkészült. Az iskolában és az óvodában is elvégeztük a tisztasági festést, a tanév, valamint a nevelési év szeptemberi kezdésének nincs akadálya. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták Első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a évi költségvetés előirányzatait, valamint elfogadta a 9/2011. ( ) ÖK. sz. rendeletét a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítására július Semmelweis Nap alkalmából az egészségügyben dolgozókat köszöntöttük. - Eötvös Lóránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének hallgatói Szalai Zoltán vezetésével befejezték nyári terepgyakorlatot július 20. CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületét a kivitelezőknek átadtuk augusztus Szent István napi ünnepséget tartottunk.. - A belterületi csapadékvíz elvezetés építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződést a kivitelezővel megkötöttük, és az árok elemek beszállítása elkezdődött. A Magyar Aszfalt Kft. a kivitelezési munkák időpontjáról az érintett utcák lakosait értesítik. Második napirendi pontban a Képviselő-testület Ceglédbercel Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta. Harmadik napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló beszámolóját. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévre vonatkozó tantárgyfelosztását. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai-művelődési programját. Hatodik napirendi pont keretében a Képviselő-testület engedélyezte a Ceglédberceli Általános Művelő-

3 dési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében a 2011/2012-es nevelési évre a maximális csoportlétszám tíz százalékkal történő túllépését. Hetedik napirendként a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység-vezetőjének heti kötelező óraszámát a 2011/2012-es nevelési évre 20 órában határozta meg. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a szennyvíztisztító telep fejlesztése céljából pályázatot nyújt be a KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióra. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat döntését, mely szerint a 40-es úton két helyen (az Albertirsa és Cegléd felöli bevezető utak), valamint a es és ös számú utaknál (4-es főút és Budai út felöli bevezető utak) a magyar nyelvű helységnévtáblák alá a település német nevét tartalmazó Berzel feliratú táblákat helyezzen el. Tizedik napirendként a testület hozzájárult a VE- GYÉPSZER Zrt. által vállalt jótállási bankgarancia lejárati határidő előtti megszüntetéséhez. Tizenegyedik napirendi pontban a testület elfogadta a 10/2011. (VIII. 29.) ÖK. sz. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII. 29.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Egyebek napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta a pedagógiai program eszközjegyzékét az általános iskolai tankönyvek állami támogatását a október 8-án megrendezésre kerülő 4. Vadász, Borász és Gasztronómiai napot a 40-es számú főút felújítását A napirendi pont keretében Farkas Szabolcs tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én a népszámlálással kapcsolatban lakossági tájékoztatót és fórumot szervez a CÁMK Dózsa György Művelődési Házban. Kérdések, Interpelláció napirendként észrevétel nem érkezett. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület fellebbezésről döntött. Ceglédbercel, szeptember 02. Török József s. k. polgármester Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011(VIII.29.)ÖK sz. rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.15.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését e Ft Bevétellel és e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg. 2. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület a évi felhalmozási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 4. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat céltartalékát e Ft összegben állapítja meg. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, augusztus 30. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző.

4 Tisztelt Olvasók! A 40. számú főút (Pesti út) Ceglédbercel belterületi szakasza az elmúlt időszakban oly mértékben kátyúsodott, hogy az fokozott veszélyt jelent a közlekedők épségére és a járművek műszaki állapotára. A mély és éles szélű kátyúk sorozata miatt több helyen még a lassú haladási sebesség sem jelent biztonságot a közlekedők számára. Településünk lakossága és a közlekedők biztonsága érdekében többszöri felhívással fordultam a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, mint az állami tulajdonú út fenntartójához, hogy haladéktalanul gondoskodjon az érintett útszakasz felületi javításáról. Törekvésünk ellenére mindannyian tapasztaljuk, hogy részleges kátyúzáson kívül érdemi változás nem történt, az út továbbra is kritikus állapotban van. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten tárgyalás, írásbeli megkeresések útján mindent megtesz azért, hogy az állami tulajdon kezelője gondoskodjon az útszakasz felújításáról. Mindez mellett, a közös fellépés sikerében bízva kérek mindenkit, aki a kialakult állapottal kapcsolatban panasszal kíván élni, hogy telefonon, vagy postai úton keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt ügyfélszolgálatát a számon vagy a 1024 Budapest, Fényes Elek utca címen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt érdemi intézkedéséig a közlekedők türelmét és elővigyázatosságát kérem! Tisztelt Olvasók! Török József polgármester Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében felállításra került az Alaptörvény Asztala. Az asztalnál minden állampolgár megismerkedhet a országunk Alaptörvényével és lehetősége van egy saját példány megrendelésére. Az Alaptörvény Asztala a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt kereshető fel. Pető Zsolt jegyző Anyakönyvi hírek Áldd meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áldd meg őt, és öleld szorosan a szívedre. Augusztus hónapban született gyermek: Lieszkovszki Rita Szülők: Gér Zsuzsanna és Lieszkovszki Rezső Most valóság lesz minden édes remény Mely ott él szívünk rejtekén Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Augusztus hónapban házasságot kötöttek: : Pozsonyi Renáta és Birinszki Gergely Darányi Erika és Hellebrand István Steiner Hajnalka és Osgyáni László Elfáradtál az élet tengerén, Pihenj csendben a föld lágy ölén. Augusztus hónapban elhunyt halottaink: Szeleczki László 73 év, Ady E. u. 39., Simó Mihály 89 év, Budapest., Dobrovitz Józsefné 53 év, Vasút u. 44., Juhász József 60 év, Víg u. 16. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Juhász József temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és bánatunkban együtt éreztek velünk. A gyászoló család.

5 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 22-én tartotta ülését. Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját fogadta el. Második napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását fogadta el. Harmadik napirendi pontban a Képviselő- testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítását tárgyalta és fogadta el. Negyedik napirendi pontban a a testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolóját tárgyalta és elfogadta el. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület az egyházi, hitéleti hagyományok újraélesztését és nyelvhasználat kezdeményezését tárgyalta és fogadta el. Hatodik napirendi pontban az V. Pest Megyei Német Zarándoknapon való részvétel,a máriabesnyői kegyhely meglátogatásának és a német misén való megjelenés megszervezését fogadta el. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Sváb advent, adventi szentmise és koncert megrendezését tárgyalta és fogadta el. Nyolcadik napirendi pontban a testület a német nyelvű sírkövek megmentését, újrafelállítását tárgyalta és fogadta el Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület a népszámlálással kapcsolatos aktuális tennivalókat tárgyalta és fogadta el. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a jelképhasználati engedély megkéréséről. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a német nemzetiségi helységnévtáblák kihelyezését tárgyalta és fogadta el. Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület a falunapi műsor összeállítását, szereplők felkérését tárgyalta és fogadta el. Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseum vándorkiállítás helyi bemutatásáról tárgyalt és döntött. Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Tulipánházzal történő együttműködési megállapodást tárgyalta. Egyebek napirendi pontban hozzászólás nem volt. Ceglédbercel, augusztus 30. Farkas Szabolcs sk. elnök Tisztelt Ceglédberceliek! Október 1-én hivatalosan is elkezdődik a népszámlálás. Ceglédbercel, mint sváb gyökerekkel rendelkező falu, akkor érhet el jó eredményeket és szerepelhet sikeresen a népszámláláson, ha minél többen vallják meg a sváb hagyományok iránti kötődésüket és elkötelezettségüket! Sok múlik a népszámlálási eredményeken! Tudatosan és felelősségteljesen kell minden generációnak elgondolkodni ezen: fiataloknak, szülőknek és időseknek egyaránt. Az egyéni meggyőződés és a közösségért való elhivatottság egyaránt motiváló tényező legyen! Ne csak pillanatnyi érdekből valljuk vagy ne valljuk meg nemzetiségi hovatartozásunkat, hanem távlatokban gondolkozzunk és az egész falu érdekét nézve válaszoljunk! Hiszen nem lehet érdekünk: hogy megszűnjön a német nemzetiségi nevelés az vodában, hogy megszűnjön a német nyelv, a német nép- és honismeret oktatása az általános iskolában, hogy csorbuljon a sváb kultúra és hagyományok őrzése és ápolása, Népszámlálás 2011: Felhívás és gyakorlati útmutató a nemzetiséghez való kötődés és a nyelvhasználat megvallásához ellehetetlenüljön a jól megszokott nemzetiségi találkozók szervezése. Márpedig, ha a berceli német (sváb) nemzetiségűek száma nem a valós képet mutatja, könnyen csorbulhatnak lehetőségeink és csökkenhet anyagi támogatottságunk. Képzeljük csak el, hogy a népszámlálási eredmények birtokában az állam korlátozza a nemzetiségi oktatásban részesíthető gyermekek létszámát, a szülők pedig arról értesülnek, hogy a keretlétszám betelt, ezért gyermekük nem vehet részt a nemzetiségi oktatásban, nem ismerheti meg ősei nyelvét, kultúráját és hagyományait! Képezeljük el, hogy a kevés német (sváb) nemzetiségű lakosságra hivatkozva nem lesz pályázati lehetőség hagyományőrző rendezvények, nemzetiségi találkozók megrendezésére! Képzeljük el Ceglédbercelt a színes és egyedi sváb népviselet, a sváb fúvószene és a berceli ugrós, a Báránytánc és a svábbálok, a Vivát Bercelek és nemzetiségi találkozók nélkül! Nem hagyhatjuk veszni ezt az egyedülálló és roppant értékes örökséget! Azzal, hogy kinyilvánítjuk létezésünket és büszkén vállaljuk sváb származásunkat, egész Ceglédbercel előbbre jut, több lehetőséget és támogatást kap! A kinyilvánítás történjen az ősök és felmenők általi tiszteletből, hiszen ha.

6 nem vállaljuk kötődésünket a nemzetiségi hagyományokhoz, akkor megtagadjuk múltunkat, örökségünket! A falu szomorú múltját ismerve sokan bizalmatlanok lehetnek a nemzetiséghez tartozás megvallásakor, és úgy gondolják, ezekre a kérdésekre jobb nem válaszolni. A 35. kérdésre akkor kell válaszolni, ha a német (sváb) nemzetiségen kívül máshoz is kötődik valaki. Garanciaként álljon itt két jogszabályi hivatkozás: 1. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 69. (1) kimondja: A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani. 2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke pedig kimondja: Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. A személyi kérdőív mintáját felhasználva készült el az alábbi gyakorlati útmutató, melyben felhívjuk a figyelmet a nemzetiségi vonatkozású kérdések helyes megválaszolására: Az állampolgárságra vonatkozik a kérdőív elején a 3. kérdés, melynek megválaszolása kötelező. Itt kell megmondani, mely ország állampolgárai vagyunk: a külföldi vagy kettős állampolgársággal rendelkezők kivételével szinte mindenki a magyart kell, hogy megjelölje. A 36. kérdésnél az anyanyelvről kell nyilatkozni. Abban az esetben, ha valaki szüleitől, nagyszüleitől megtanult svábul vagy németül beszélni (ha napi rendszerességgel nem is használja), a magyar mellett a német nyelvet is megjelölheti. A német (sváb) nemzetiséghez való kötődést a 34. kérdésnél kell megvallani, erre a kérdésre válaszolni már nem kötelező. Fontos, hogy aki a német (sváb) nemzetiséghez, hagyományokhoz való kötődését szeretné kifejezni, az ennél a kérdésnél a németet válassza ki. Fontos, hogy az elsődleges nemzetiségi kötődést itt kell megjelölni. A 37. kérdésnél a használt nyelvről kell nyilatkozni. Abban az esetben, ha valaki szüleitől, nagyszüleitől megtanult svábul vagy németül beszélni (ha napi rendszerességgel nem is használja), vagy esetleg a hagyományőrzés során (pl. énekkarban, ruhák bemutatásakor) használja a helyi nyelvjárást, akkor a magyar mellett a német nyelvet is megjelölheti.. Reméljük, sokaknak hasznára válik ez a gyakorlati útmutató, és minél többen vallják meg a sváb hagyományok és kultúra iránti kötődésüket! Bízunk benne, hogy ez tükröződni fog a népszámlálás eredményén is! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

7 Népszámlálás 2011 Lakossági tájékoztató és fórum, fogadóórák A 2011-es népszámlálás általános és nemzetiségi kérdéseivel kapcsolatosan a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én (csütörtökön) várhatóan 18 órától lakossági tájékoztatót és fórumot szervez a Dózsa György Művelődési Házban. A tájékoztató témái és felkért előadói: Általános tájékoztatás a népszámlálásról és az adatfelvétel folyamatáról Előadó: Pető Zsolt, Ceglédbercel Község Önkormányzatának jegyzője; Kettős identitás: Miért kell megvallani sváb származásunkat? Előadó: Bindorffer Györgyi kultúraantropológus, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének volt munkatársa; A nemzetiségi kötődés megvallásának fontossága a kisebbségpolitika szempontjából Előadó: Szeltnerné Winhardt Ildikó, a Pest Megyei Német Önkormányzat képviselője, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata regionális irodájának vezetője. A tájékoztató célja, hogy Pest megye többi sváb településéhez hasonlóan (Vecsés, Taksony, Újhartyán) Ceglédbercelen is minél többen vallják meg a német nemzetiség kultúrája és hagyományai iránti kötődésüket! Az előadások után lehetőség lesz kérdezni az előadóktól és a nemzetiségi önkormányzat képviselőitől októberében a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete folyamatosan fogadóórákat tart a Dózsa György Művelődési Házban. Előreláthatóan heti 2-3 munkanapon délután 16 és 20 óra között, valamint szombaton délelőtt 9 és 11 óra között várják Önöket a képviselők, hogy a népszámlálással kapcsolatban vagy más egyéb ügyben tájékoztatást adhassanak. A fogadóórák pontos időpontjáról és a képviselők beosztásáról a szeptember végén kihelyezett plakátokon, a Ceglédberceli Híradó következő számában és az alábbi elérhetőségeken lehet tájékozódni. Telefon: (Farkas Szabolcs) Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő véradás időpontja október órától 16 -óráig. Helye: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Kérjük személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy jogosítványát és lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját hozza magával. Gimesi Jánosné, véradószervező Ceglédberceli Híradó MEGHÍVÓ a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésére A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 19-én 18 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatalban (Pesti út 61.). A képviselőtestület ülése nyilvános. Farkas Szabolcs CNNÖ elnök Közlemény évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény. A nagycsaládosok akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center ( , , , ) munkatársai rendelkezésére állnak. Magyar Államkincstár augusztus 3. HIRDETMÉNY Értesítjük Önöket, hogy Budapest-Nyugati és Kőbánya- Kispest állomások között szeptember 9-én tól szeptember 10-én 5.50-ig, ill szeptember 10-én tól szeptember 11-én 5.50-ig pályafelújítási munkálatokat végzünk, emiatt a Budapest- Nyugati Cegléd Szolnok, ill. Budapest-Nyugati Cegléd Szeged vonalon a személyszállító vonatok közlekedésében néhány perces késések adódhatnak. Az utazásuk során Önöket érő esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. Gy /2011..

8 Egyesületi Hírek! augusztus 19-én az Egyesület Örömcsapata részt vett Tápiószőlősön, a HALESZ Táncegyesület által rendezett tánctalálkozón. Rajtunk kívül Nagykáta, Cegléd és Tápiószőlős táncosai voltak a meghívottak között. A jól sikerült délutáni programot vacsorával egybekötött zenés, táncos mulatsággal fejeztük be augusztus 20-án az előző nap elfáradt táncos csapat lelkesen készült a lecsófőző versenyen való megmérettetésre. Főszakácsunk Gordon Ramsay (Kassakürti Mátyás) külön specialitással készült erre az alkalomra. Tükörtojással és füstölt csülökkel gazdagított laskás lecsónk nem ért el helyezést a versenyen, de ez nem szegte kedvünket és jövőre is itt leszünk!!!! A finom ebéd e l f o g y a s z t á s a után az Örömcsapat képviseltette magát a délutáni Berceliek a színpadon összeállításban is. Vivát Bercel! augusztus 28-án ismét megrendezésre került a már szokásos zenés-táncos összejövetelünk nyilvános próbával! A rendezvény a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar műsorával vette kezdetét, és a lelkes közönség hamar táncra perdült az ismert és szeretett dallamok hallatán. A Freude Tanzgruppe (Örömcsapat) és a Freude Kapelle meghívást kapott a Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) 15 éves jubileumi rendezvényére, melynek helyszíne Villány lesz. A két csapat egy közös műsorral készül, aminek a főpróbáját a Vivát Bercel keretén belül tartották. A közönség reakciója alapján az első közös munka igen jól sikerült. A további jó hangulathoz a Freude Kapelle is hozzájárult néhány zeneszámmal, majd az estét a Fúvószenekar műsora zárta. Az Egyesülettel kapcsolatos további információk a oldalon találhatók! MEGHÍVÓ A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja Önöket 2011 szeptember 17-én és 18-án a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok programjaira A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház, 2737 Ceglédbercel Pesti út 96. Program: szeptember :00-15:00: Platzmusik Vendégcsalogató térzene a Művelődési Ház előtt. Közreműködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. 15:00-18:00 Jugend voran Gyermek- és ifjúsági tánccsoportok kulturális műsora. Közreműködik: a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola alsó és felső tagozatos gyermektánccsoportja, valamint a Solymári Általános Iskola gyermektánccsoportja. Vergnügen mit Tanz Nemzetiségi tánccsoportok kulturális műsora. Közreműködik: a Taksonyi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata, valamint meglepetés vendégek. 20:00-04:00 Wohltätigkeitsball Bál a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Fraude Kapelle és az Evörgrín zenekar közreműködésével (60-as, 70- es, 80-as évek slágerei) szeptember Vivát Bercel! Fúvószenei délután a Művelődési Házban Csókás Mihály emlékére. Közreműködik: a Szolnoki Olajbányász Fúvószenekar, a Ceglédi Városi Zenekar, Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar, és a Fraude Kapelle. A rendezvény programjaira a belépés díjtalan! A bálra jegyek elővételben kaphatók a Művelődési Ház Könyvtárában 1000 Ft-ért. A rendezvény fő támogatói: Ceglédbercel Német Nemzetiségi Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata.

9 Felhívás A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület november 26-án (szombaton) megrendezi a Sváb szépségek versenye elnevezésű rendezvényét. Nevezhetnek év közötti lányok, asszonyok, településük német nemzetiségi népviseletében. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a Ceglédberceli Német Nemzeti Ifjúsági Egyesület címére (2737 Ceglédbercel, Pozsonyi u. 3) elküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével. A verseny menete: a résztvevők először hétköznapi ruhájukban mutatják be magukat, és településüket magyar és német nyelven 2 percben, majd átöltözés után 3 percben bemutatják népviseletüket is magyar és német nyelven. A zsűri e két bemutató együttes értékelésével hozza meg döntését. Ceglédberceli Híradó Nevezési határidő: október 26. Nevezési díj: 1000 Ft., melyet a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület számlájára (számlaszám: ) kell átutalni a nevező nevével és Nevezési díj közleménnyel ellátva október 24-ig. Díjazás: Fődíj: wellness hétvége 2 fő részére a ceglédi Best Western Hotel Aquarell **** szállodában További díjak: két vacsora és wellness szolgáltatások 2 fő részére a ceglédi Best Western Hotel Aquarell **** szállodában További információ: Jelentkezési lap Sváb szépségek versenye szépségverseny Ceglédbercel A jelentkező neve:... Életkora:... Képviselt település:... Az alább kért adatokat nem tesszük közzé, csak a szervezéshez és kapcsolattartáshoz kellenek: Amennyiben a jelentkező 16 és 18 év közötti életkorú, kérjük a szülő töltse ki az alábbi nyilatkozatot: Alulírott (szülő, gondviselő neve): Lakcím:... Pontos lakcím:... Telefonszám:... cím: dátum aláírás A jelentkező aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a róla készült kép a kistérségi sajtókban és a honlapon megjelenhessen. Személyi ig. száma:... hozzájárulok, hogy nevű kiskorú leányom részt vegyen a ceglédberceli Sváb szépségek versenyén, fotóját, a vele készült interjút, a verseny eseményeiről készített róla szóló riportokat az újságokban és a honlapon közzétegyék dátum szülő aláírása Építsünk együtt játszóteret! Sokunknak dédelgetett álma, hogy ismét játszótér lehessen a Jókai utcában. A harminc-egynéhány évvel ezelőtt épült játszótér ma már szinte csak emlék, pedig a szép árnyas, csendes park kedves pihenőhelye lehetne kicsiknek és nagyoknak. Arra gondoltunk, hogy összefogással, közös erővel rendbe lehetne hozni ezt a játszóteret. Padokat, hintát, mászókát kellene építeni, és kialakítanánk egy grundot labdajátékokhoz. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha rönkfából készülnének a padok, játékok. Ehhez ügyes kezű szülők, nagyszülők segítségét kérjük és várjuk. Az egyik legnagyobb költség a játékok engedélyeztetése. Ez játékonként Ft-os nagyságrendű összeg. Az ehhez szükséges pénzt és az anyagköltséget október folyamán szeretnénk összemuzsikálni. A Művelődési Házban ebben az időszakban jótékonysági rendezvények lesznek OKTÓBERI ZENEI NAPOK címmel. A fellépő zenészek vállalták, hogy a koncertek bevételének teljes összegét a játszótér építésére fordíthatjuk. Köszönet érte! folytatás a következő oldalon... 9.

10 ...folytatás az előső oldalról Október 1. Meteor Együttes koncertje utána Bori-Kulima Nosztalgia Buli Október 2. Térzene a környékbeli fúvószenekarok részvételével Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar Freude Kapelle Cámk Eötvös József Ált. Isk és Ami Ifjúsági Zenekara Gerje-party Fúvósegylet Október 22. Barna Melinda és Réczkai Enikő koncertje utána a jó hangulatról a Gríz Zenekar gondoskodik November 6. Komolyzenei hangverseny a református templomban Kápolnási Beáta zongora Plajner Ilus fuvola Füzi Elek Vegyeskar Máris több felajánlás érkezett. Ligeti Márton vállalta a játékok megtervezését és az anyagok előkészítését a munkához. Kancsár István a fúvószenekarok hangversenyén fagylalttal várja majd a vendégeket, és minden eladott gombóc fagyi a játszóteret támogatja. A ceglédi Galco Kft. játszótéri köteleket ad a hintákhoz és mászókákhoz. Sebestyén Márton és felesége a festékek vásárlását támogatja. A munkálatokat szeretnénk mihamarabb elkezdeni, lehetőség szerint október folyamán. Fogjunk össze, együtt könnyebb! Megyeri Katalin Meghívó Sok szeretettel meghívjuk településünk nyugdíjasait szeptember 30-án (pénteken) a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülő Idősek Napjára 16:30-tól vendégvárás 17:00-tól Weszely Ernő harmonikaművész műsora Mindenkit szeretettel várunk! Felhívás Várjuk óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos ügyes kezű gyerekek rajzait, alkotásait, AZ ÉN CSALÁDOM címmel. Az első három helyezett alkotás minden kategóriában jutalomban részesül! Pályázatok leadási határideje és helye: péntek, Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Érdeklődni lehet Bogyay Katánal a as telefonszámon. 10.

11 Családi Nap Szeretettel várunk mindenkit szeptember 24-én, szombaton 10 órától a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba, II. Családi Napunkra. Programok: Folyamatosan 10 órától Kézművesek utcája, Kedvezményes könyvvásár, A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjainak bemutatkozása és nyílt foglalkozásai, Kézműves Foglalkozás 13 órától: Az ÉN Családom rajzpályázat eredményhirdetése, A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjainak műsora.és még sok meglepetés:) Ceglédberceli Híradó A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai és foglalkozásai Club For Dance minden hétfőn 18:30-20:00 (a részvétel ingyenes) Mazsola Muzsika minden hétfőn 17:00 17:30 (alkalmanként Ft) Füzi Elek vegyeskar minden szerdán és pénteken 18:00-20:00 Táncoló talpak minden csütörtökön 17:30 18:30 (a részvétel ingyenes) Kézimunka kör minden második csütörtökön 17:30 19:30 (a részvétel ingyenes) Foltvarró klub (szeptembe :30t-ól) havonta egyszer (a részvétel ingyenes) További információk a honlapon, vagy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Ceglédbercel Pesti út 96., Tel: További információk hamarosan a alatt. NÉGY ÉVSZAK ÉNEKVERSENY október óra Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme A Füzi Elek Vegyeskar várja a versenyzők jelentkezését október 13-ig az alábbi telefonszámokon , , vagy személyesen a Művelődési Ház és Könyvtárban. Kategóriák: ifjúsági egyéni felnőtt egyéni ifjúsági kórus felnőtt kórus Meghívó Gerje menti Vadász-Borász Gasztronómiai napra! október 08. 9:30-tól a Szabó Pál Szabadidő Parkban Program megtekinthető a oldalon. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy szeptember 21-én 10-től 16-óráig ingyenes hallásszűrés lesz az Egészségházban. 11.

12 Zenés ceglédi barangoló Építészet és zene Találkozó: szeptember óra Kossuth Lajos Gimnázium Útvonalterv: Gimnázium CTV - Kossuth Múzeum Gyermekkönyvtár Felnőtt Könyvtár Templom Jazz Café Művelődési Központ A műemlék jellegű épületek bemutatása mellett minden helyszínen zenei csemegékkel várjuk a séta résztvevőit. A séta vezetője: Károly Tamás, a Városvédő és Városszépítő Egylet elnöke Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján más időpontban is indítunk. 12.

13 13.

14 CEGLÉDI KOSSUTH M VEL DÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZÍNHÁZI BÉRLET AJÁNLÓJA 2011/2012. ÉVADRA R I V A L D A B É R L E T M E L O D Y B É R L E T október Feydeau-Szentirmai-Bradányi: OSZTRIGÁS MICI zenés komédia három felvonásban - a Turay Ida Színház el adása Szerepl k: SZACSVAY LÁSZLÓ, H VÖSVÖLGYI ILDIKÓ, ZSOLNAY ANDRÁS, SAJGÁL ERIKA, MÁRTON ANDRÁS, HALÁSZ ARANKA/SOMFAI ÉVA, GY RI szeptember 30. A Little Beatles Pictures Show BOLOND A HEGYTET N zenés színpadi játék két részben a BEATLES együttes dalaiból és dalszövegeib l El adja: MIKÓ ISTVÁN és a THE BLACK BIRDS PÉTER, BORBÉLY KRISZTINA, BOROS ZOLTÁN, NAGY GÁBOR, SZABÓ ANIKÓ, BENK PÉTER, RÁK KATI, BESZTERCZEY ATTILA, MAGYAR TÍMEA, TEBI MÁRTA/DARVASI CECÍLIA Közrem ködik: az Ördöglovas Tánckar és a Duetto Kamarazenekar Rendez : Bor József 14. Jegyár: 3.800, 4.000, december Neil Simon: MEZÍTLÁB A PARKBAN vígjáték két felvonásban - a Körúti Színház vendégjátéka Szerepl k: PIKALI GERDA, KAUTZKY ARMAND, FRAJT EDIT, KONCZ GÁBOR, LIPÁK PÉTER, OROSZI TAMÁS Rendez : Galambos Zoltán Jegyár: 3.200, 3.800, március Leonard Gershe: A PILLANGÓK SZABADOK vígjáték két felvonásban - a Thália Színház vendégjátéka Szerepl k: Béres Ilona, Marjai Virág, Ozsgyáni Mihály Rendez : Szarka János Jegyár: 3.200, 3.500, május Molnár Ferenc: A DOKTOR ÚR vígjáték két felvonásban - a Turay Ida Színház vendégjátéka Szerepl k: MÁRTON ANDRÁS, PIROS ILDIKÓ, MIKÓ ISTVÁN, NEMCSÁK KÁROLY, PÁSZTOR ERZSI, VICZIÁN OTTÓ, MAGYAR TÍMEA, BENK PÉTER, GY RI PÉTER, ZSOLNAY ANDRÁS, BOZSÓ JÓZSEF, BESZTERCZEY ATTILA, VIRGA TÍMEA Rendez : HUSZTI PÉTER Jegyár: 3.800, 4.000, A bérlet ára: Ft Jegyár: 3.600, 3.900, november 24. Huszka Jen : LILI BÁRÓN operett két felvonásban F bb szerepekben: Egyházi Géza, Vörös Edit, Némedi Tímea, Dósa Mátyás, Balázs Andrea, Heller Tamás, Csonka Zsuzsa, Tóth Tamás Jegyár: 3.600, 3.900, január 13. RÁKÁSZ GERGELY EGY KONCERT KÉKBEN látványkoncert Felcsendülnek Gershwin, Strauss, Dvorák és Ravel m vei zenetörténeti kommentárokkal és Papp Norbert fest m vész képsoraival. Jegyár: 3.600, 3.900, február 17. HOL VOLT SIMÉNFALVY ÁGOTA ÉS NAGY SÁNDOR Egy férfi és egy n változatos, nevettet, megrendít párharca sok zenével. Híres regények és színdarabok legszebb szerelmes jelenetei érzelmes dalokkal f szerezve. Jegyár: 3.600, 3.900, A bérlet ára: Ft Az el adásokról részletesen tájékozódhatnak a oldalon.

15 Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. Tel./Fax: (06-53) , 06-20/ A Szociális Segítőház az elmúlt hónapban két alkalommal tudott élelmiszercsomagot adományozni ceglédberceli családok részére, a Végső Vár Alapítvánnyal és a Magyar Élelmiszerbankkal való jó kapcsolatnak köszönhetően. Folyamatosan kapjuk (így tovább tudjuk adni) a használt, jó állapotban lévő ruhákat. Legnagyobb kereslete a gyermekruháknak van. A MINK Ifjúsági csoport augusztus hónapban egy kellemes, mozgalmas délután tölthetett a festői környezetben lévő, ceglédberceli horgásztó mellett. Köszönet érte Répás László és Hortobágyi Ferenc úrnak. Nagy bográcsban, közösen főztük a paprikás krumplit, játszottunk, a fiúk még a pecatudományukat is kipróbálhatták. Szép nap volt. Hálásak vagyunk a Paló Húsbolt, a Baranyi Sütőipari Kft., Hortobányi Tamás és Noémi felajánlásaiért. Nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek az augusztus 20-i rendezvényen való fellépésre. A táncot koreografálta és betanította Benesch Anita, akit a gyerekek nagyon megkedveltek, szeretetükkel elhalmoztak. Örülünk, hogy együtt dolgozhattunk vele. A heti többszöri próbák alkalmával még jobban összekovácsolódott a kis csapat, aminek meg lett az eredménye. A lecsófőző versenyen különdíjban részesültünk, mivel a mi csapatunkban voltak a legapróbb kezek, akik a paprikát, paradicsomot vágták, a fakanalat forgatták. Nagy élmény volt számukra, hogy a nagyszínpadon előadhatták énekes, táncos műsorukat, bebizonyíthatták, mennyire ügyesek. Ilyen, és ehhez hasonló élményekben nem lehetne része a csoport tagjainak, ha nem tapasztalnánk folyamatosan, hogy vannak szervezetek, vállalkozók, akik segítik munkánkat. Nem tudjuk elégszer megköszönni a segítségüket. További, állandó támogatóink: Ceglédbercel Önkormányzata, Albertirsa Önkormányzata, ÁMK Dózsa György Művelődési Ház, Andó László- Patkós Irma Színház, Galambos Krisztiánné, Pósalaki Csilla, Szigethi Gyógyszertár, Csurgai Judit virágkötő, Kaiser fotó. A Szociális Segítőház, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói köszönik klienseiknek a megtisztelő bizalmat, továbbra is szeretettel várjuk a hozzánk fordulókat. Nyitva tartás: Családsegítő Szolgálat: kedd: óráig, péntek: 9-12 óráig Gyermekjóléti Szolgálat kedd: óráig, szerda: óráig Osgyániné Murár Erika Povlács Márta 15.

16 16. Ceglédberceli Híradó Szent X. Piusz Énekkar Hírei Augusztus 20. Szent István vagy új kenyér ünnepe? Szabó Lőrinc: Kenyér (részlet) Beléd haraptam, áldott kenyér, és elborzadtam Habfehér tested kísértete oszlani kezdett, zöldülni s foszlani, s körülöttem az eltűnt szobák falain, az utcán, a városon át őt láttam mindenütt, csak őt, a milliárdlelkű mezőt, ahogy szétcsapott, ringva, - már tenger volt, végtelen határ, zöld végtelen, aztán rőt-arany. Hány kalász élt ott boldogan, hány külön-külön kis akarat, s minden kalászban mennyi mag, és minden magban mennyi múlt s mennyi jövendő párosult! A legrégebbi nemzeti ünnepünk a történelem viharai során többször más-más tartalmat kapott. A Kárpátmedence uralkodó népe a magyar azonban mindig megtalálta azt az égieket és földieket összekötő ünnepi eseményt, amely méltó augusztus 20-ához. A legkorábbi elődeink István királyunk eljöveteléről nem sokat tudhattak, bár az Árpád-házi dinasztia megalapítója, Árpád fejedelem nem véletlenül vezette népét arra a területre, ahol korábban már testvérnépek Szkíták, Szarmaták Hunok, Avarok éltek. A nagy állattartó, földet művelő magas kultúrájú nép a magyarság, így mindig megünnepelték az évszakok változásával azokat a fordulónapokat, amelyek kihatással voltak életükre. Nyár végén az aratás, a jó termés, az új gabonából sütött kenyeret tisztelték meg hagyományos szokásokkal. A néphagyományban az aratás Péter-Pálkor kezdődik, de valójában Sarlós Boldogasszony az igazi aratás kezdet, ha megfelelő az időjárás. A gabona az idén is magtárakba került Szent István napjára, sőt, az új búzából kenyér is készült megnyugtatva az ország lakóit: lesz kenyér az elkövetkezendő évben is. A kenyér szó ugor eredetű (nem finnugor), bolgár-török eredetű pedig az eke, árpa, búza, arat, sarló, boglya tehát a legfontosabb gabonatermesztésünkhöz tartozó szavak. Az elődeink annyira tisztelték a kenyeret, hogyha véletlenül leesett egy darabka a földre, azt felvették és megcsókolták. Városainkban a megmaradt, megszáradt kenyeret nem dobták ki, hátha használja még valaki étkezésre. Sokan emlékszünk még arra, hogy nagyszüleink mielőtt megszegték a kenyeret, késsel keresztet rajzoltak rá. A kenyérsütés napja ünnep volt, ami egy héten egyszer történt. A jól megkelesztett, kidagasztott kenyeret kerek vagy hosszúkás, lenvászon kenyérruhával kibélelt formába tették. Ha otthon nem volt kemence, elvitték a pékhez, és szép pirosra sütötték. Az igazi magyar kenyeret kovásszal készítik, akkor jó, ha szép magas lesz. Mátyás királyról feljegyezték, hogy magyar módra, kovásszal süttetett kenyeret. Mátyás király házassága az olasz Beatrixszal előtérbe hozta a fehérzsemlyék sütését. A Budai Jogkönyv megkülönböztetett kovásszal készült finom kenyeret és zsemlyét. Pékmesterek sütötték, és a piacon árulták. A szegények eledele a fekete kenyér volt, amit nem a piaci padokról árultak, hanem a földre terített gyékényről. Napjainkban is sokkal nagyobb becsülete van ott a kenyérnek, ahol a szűkös történelmi idők megtanították rá az embereket. A kenyérfogyasztás a XVI. századra jelentősen megnőtt, az alföldi búzakenyér a XVIII. századra fogalommá vált; kiváló minőségét, szokatlanul nagy méretét angol, francia, német utazók csodálták. A kenyér különleges helyzete minden napjainkban kivívta magának a néphagyományban is betöltött fontos szerepét. Számos szokás és tilalom tartozik készítéséhez és fogyasztásához, a családi jólét biztosítása érdekében. István király életében Nagyboldogasszony napján tartotta a királyi tanács a törvénynapokat Székesfehérváron. Az összesereglett alattvalók nagy vigasságokat rendeztek, és Szent István napjával aratóünneppé és a kenyér ünnepévé is vált az országgyűlés. Kevesen tudják azonban, hogy az új kenyér ünnepe eredetileg nem augusztus 20-án volt, és nem is ban találták ki. A kenyér- és a gabona ünnepe ismert Szent István-napi esemény, (amikor nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel köszöntik a vendéget) valójában Darányi Ignác nevéhez fűződik. Az egykori földművelési miniszter ugyanis a XIX. század végén az aratósztrájkok megfékezése érdekében országszerte arató ünnepeket szervezet. Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 15-én tartották: ekkor vitték be a kenyeret a templomba és megáldották, megszentelték. Az első magyar kenyér ünnepet 1937-ben Szegeden, Péter Pál napján tartották meg. A másodikat 1941-ben, a Bácska visszacsatolása alkalmából után pedig a politikai pártok megpróbálták a maguk ideológiájának szolgálatába állítani. Ez évben is a régi hagyományok szerint ünnepeltünk István királyunkat és az Új kenyeret Bercelen a templomunkban Kiszel Mihály atya szentbeszédével és a Szent István szobornál és Török József polgármester úr ünnepi köszöntőjével. Az ünnep meghittségéhez, szépségéhez járult hozzá Szabó József úr kántorunk által felkészített Szent X. Piusz Énekkar az alábbi énekekkel: Szent István himnusz, Himnusz, Könyörgés a Magyar Nemzetért, Szózat. Gitáron kísért: Schmidt Henrietta, Szabó Józsefné Héregi

17 Katolikus Hírek Urunk színeváltozása És monda egy: Mi szép, mi szép az élet, Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled, Építsünk hármas hajlékot tinéktek! Nem szól a Mester. A fény és a mámor Elrebbent mirhaillatként arcáról S lenézett a hegy napos magosából És lenn, ahol a Golgota vet árnyat, Látta a méla, néma olajfákat, Hol nemsokára lelke holtra bágyadt! Juhász Gyula A Tábor hegyén Ez volt hegye az elragadtatásnak. Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap, Ünnepe az életnek, a csodának. Aranyos arccal fölnézett a Mester, Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer, Ó, ily fehér még nem volt eddig ember! Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom, Illés, ki leszállt lángoló batáron S három tanítvány, boldog halaványon. Színeváltozásnak (görögül: metamorphószisz; latinul: transfiguratio) nevezi a keresztény teológia Jézus isteni dicsősége megmutatkozásának az Újszövetség által feljegyzett eseményt. A római katolikus egyház augusztus 6-án ünnepli a színeváltozást. Hivatalos ünnepé III. Kallixtus pápa emelte a nándorfehérvári diadal hálaemlékezetéül. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. A Krisztus színeváltozása az evangéliumok egyik központi eseménye. Közvetlenül az után, hogy az apostolok Krisztusnak (Messiásnak), az élő Isten Fiának ismerték el az Urat, megmondta nekik, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Krisztus közelgő szenvedésének és halálának a hírét tiltakozással fogadták a tanítványok. Az Úr, miután megfeddte őket, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre a hagyomány szerint a Tábor hegyére, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Még beszélt, amikor fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel és ne féljetek! Amikor feltekintettek, senkit sem láttak csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül. Ceglédberceli Híradó Az ószövetségi Lombsátor-ünnepen Isten együtt lakását ünnepelték az emberrel, Krisztus színeváltozása pedig feltárja, hogy együtt lakás a Messiásban, az emberré lett Isten Fiában és általa valósul meg. Kétség nem férhet ahhoz, hogy Krisztus színeváltozása a Lombsátor-ünnep alkalmával történt, és ennek az eseménynek a megünneplése a keresztény egyházban az ószövetségi ünnep újszövetségi beteljesülésévé vált, hasonló módon, mint húsvét és pünkösd ünnepe. Mózes és Illés a liturgikus költészet szerint, nem csupán az Ószövetség legnagyobb alakjai, akik most a dicsőségben megmutatkozó Isten Fiát jönnek imádni, nem csak két szent ember azok közül, akik számára Isten kinyilatkoztatta magát az Izráelnek adott ősi Ígéret előkép gyanánt szolgáló megjelenéseiben. A két személy magát az Ószövetséget testesíti meg: Mózes a Törvényt, Illés a Prófétákat. Krisztus pedig a Törvényt és a Proféták beteljesedése. Az élőket és a holtakat is képviselik egyúttal, mert Mózes meghalt és nyugvóhelye ismeretlen, míg Illés még életében a mennybe ragadtatott, hogy újból megjelenjék és bejelentse Isten üdvözítésének az idejét Krisztusban, a Messiásban. A három tanítvány az eddigi esemény megtörténéséig megismerhette Jézust szavai és tettei alapján. Itt viszont a saját dicsőségében ismerhetik meg, amely olyan boldogságot vált ki bennünk, hogy azok a lehető legtovább szeretnék átélni a dicsőség állapotát. Péter ezt az élményt így fogalmazta meg: Uram jó nekünk itt lennünk. Istent nem csak értelmünkkel vagyunk képesek felismerni, hanem az emberi természet arra kap meghívást, hogy az isten természet részese, Isten hordozója legyen. Mennyiszer határoztuk el már magunkat, hogy változtatni szeretnénk pl. az életmódunkon, viselkedésünkön, szokásainkon Jobbak, tökéletesebbek szeretnénk lenni. Keresztény szempontból ez annyit jelent - egyre jobban szeretnénk hasonlítani Krisztushoz. Ez viszont nem megy mindig könnyen. Testvéreim! A hegyre való felmenetel erőfeszítéssel jár, úgy, ahogy az ember lélekben való átváltozása is. A mi elhatározásaink is, hogy - jobbak, tökéletesebbek akarunk lenni és, hogy így hasonlítsunk Krisztushoz - erőfeszítéssel járnak. Legyünk vállalkozó szelleműek és merjük megmászni a hegyet! Csak így tapasztalhatjuk meg a teljes átváltozást testben és lélekben, ami számunkra maga az üdvösség lesz. A szentmisék rendje Kedden Péntek Vasárnap Vasárnap óra óra óra óra Héregi 17.

18 TS GASTRO KFT. BEMUTATKOZÓ LEVÉL szeptember 1.-től a TS Gastro Kft működteti tovább a Ceglédbercel Petőfi utca 6. szám alatt található üzemi konyhát, és ezúton szeretnénk bemutatkozni pár sorban a helyi lakosság részére. A TS Gastro Kft.-t Takács Zsolt és Ságodi Nándor alakította 2009-ben, fő tevékenysége a gyermek, valamint közétkeztetés. Jelenleg Albertirsa, Pilis, Táborfalva, Pusztavacs, Örkény területén látunk el közétkeztetési feladatot, valamint ebéd házhozszállítást általános megelégedettségre. Fontos szempontnak tekintjük az egészséges és változatos kiszolgálást. Az étkeztetésben egyik legfőbb erényünk az, hogy friss alapanyagokból készítjük ételeinket, melyekhez a friss nyersanyagot többnyire helyi termelőktől szerezzük be. Ceglédbercel településen A B menüből választható ételsorral várjuk meglévő és jövőbeni vendégeinket. Étlapjaink változatosak, a főfogások tekintetében a hónapon belüli ismétlődést lehetőség szerint kerüljük, Munkatársaink hozzáértésének jó szakmai képzettségének és nem utolsósorban elhívatottságának eredményeként, cégünk jó hírnévre tett szert, reméljük az Önök elégedettségét is elnyerjük. Jövőben szívesen fogadjuk rendeléseiket, valamint a lakosság véleményét, az étkeztetéssel kapcsolatban az címen, vagy a +3670/ telefonszámon. Kérjük, látogassanak el honlapunkra (www.tsgastro.hu), ahol megtalálhatóak étlapjaink, és további információk a cégünkről. Megtisztelő figyelmüket megköszönve, üdvözlettel: Takács Zsolt, Ságodi Nándor 18. Jó állapotban lévő Gorenje hűtőláda, valamint az Aranyhegyen 6 sor szőlő jól termű gyümölcsfákkal eladó! Érdeklődni: 06 53/ Korrepetálást vállalok - tanulást segítő mozgásgyakorlatok tanításával - tanácsadással - különböző tanulási technikák, módszerek alkalmazásával. Hontiné Kogler Györgyi 06 20/ Lacikonyhába való, használt vaskályhát KERESEK! Tel: 06 53/ as évjáratú Mazda E2002-es haszongépjármű 6 személyre vizsgáztatva jó állapotban ELADÓ! 06 70/ MASZÍROZÓ FOTEL ELADÓ 06 53/ MEGNYÍLT A KENYÉRBOLT (A Pesti úton az iskolával szemben!) Kovászolt kenyerek állandóan kaphatók. Gluténmentes kenyérre rendelést felveszünk! Választékunkból: 1 kg-os félbarna kenyér Ft Kifli-zsemle 17.- Ft Rozskenyér Ft-tól Sós-édes leveles sütemények stb. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

19 H&J LÁTVÁNYPÉKSÉG 2737 Ceglédbercel, Pesti u Látványkemencében sült Fornetti Termékek széles választéka Üdítő Édesség Tejtermék (hűtést nem igénylő) Presszó kávé Valdo Cafe Rendezvényre, családi összejövetelekre, előrendelés esetén a megrendelés elkészítését vállalom vasárnapra is! Tel.: 0630/ Nyitva tartás: H-P: 6-17 óráig, Szo: 6-12 óráig V: zárva Dr. Petrik Gábor András radiológus szakorvos Ultrahang-diagnosztikai magánrendelés telefonos bejelentkezés alapján, a Ceglédi Toldy F. Kórház radiológiai részlegén felnőttek ill. gyermekek -csecsemők vizsgálata (hasi szervek, lágyrészek, erek, mozgásszervek) újszülöttek általános szűrővizsgálata komplex emlővizsgálat 19.

20 MINDEN AMI ÁRNYÉKOLÁS Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló szerelés. Redőnyök javítása, gurtni csere. Rövid határidővel! Art Roletta Kft. Plutzer István 06 20/ , 06 30/ Kiárusítás és vásár Több termék döbbenetes áron. Tárolási hibás (megnyomódott flakonos) mosószerek féláron 1-et fizet 2-t vihet. (Egyes mosószerekhez ezen a napon értékes ajándék jár.) Sérült dobozos parfümök töredék áron. Továbbá egyéb akciós termékek például: Lenor öblítő (3 liter) Palmolive tusfürdők Pur mosogató (1 liter) WC papír (3 rétegű 10 tekercses) Zsákos wc papír (1 zsák 8 db, 10-es csomag) 1000 Ft 350 Ft 350 Ft 550 Ft 3700 Ft.. és még mosószerek, tisztító szerek, dezodorok, stb. Minden kitűnő áron. Víz- gáz-fűtés szerelés: - fürdőszoba, és csőhálózat kiépítése - víztisztító és vízkezelő berendezések beépítése - hagyományos radiátorfűtés - padló és falfűtés - alternatív megoldások (meleg víz előállítás, és fűtésrásegítés) - solár-és vákuumcsöves napkollektorok kiépítése - vegyes tüzelésű kazán, vizes kandalló kiépítése - puffer rendszerek kiépítése - gázvezeték kiépítése - gázkészülékek karbantartása, szerelése - központi porszívó kiépítése Fecske Zoltán víz-fűtés és gázszerelő mester :06/20/ :06/53/ Ceglédbercel, Cserői út 28/A. Fűkaszálás, aljnövényzet tisztítást, rövid határidővel, reális áron vállalok! 06 70/ Ruházati termékek, főleg felső ruházat kiárusítása nagyon olcsón! Nem használt ruha! Időpont: szeptember 17. szombat óráig. Helyszín : Ceglédbercel Pesti út 106. Olgi kozmetika mellett. Az akció a megadott időpontban a készlet erejéig érvényes. Termelői akác- és vegyesméz kapható! Kassai István Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1/d. Tel: 06-70/ Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Katona Krisztián, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/

Népszámlálás 2011. október. 2011. október 01. napján fennálló állapot alapulvételével népszámlálás lesz 2011. október 1.-31. között.

Népszámlálás 2011. október. 2011. október 01. napján fennálló állapot alapulvételével népszámlálás lesz 2011. október 1.-31. között. Népszámlálás 2011. október 2011. október 01. napján fennálló állapot alapulvételével népszámlálás lesz 2011. október 1.-31. között. Mit jelent a 2011. október 1-ei eszmei időpont? Aki 2011. október 1-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-i üléséről 75-85/2011. (08. 29.) ÖK. sz. határozat 9-10/2011. (VIII. 30.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés 86-88/2011.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben