Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl"

Átírás

1

2 2 Fogadóóra Gyebrovszki János, Szombathely Megyei Jogú Város 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje május 29-én (hétfõn) óráig a Gyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart. Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 5. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje május 29- én (hétfõn) óráig a Szûrcsapó utcai Óvodában (Szûrcsapó u. 43.) fogadóórát tart. Támogatás energia-megtakarításhoz Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a Kormány lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) korm. rendelete alapján pályázatot hirdet a Lakóépületek Energia-megtakarítási Programja elõirányzatának terhére az iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, öntött, vasbeton vázas, illetve egyéb iparosított technológiával) épült, legalább 4 lakásos lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, illetve ezen épületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévõ utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerûsítésének és felújításának támogatására. A pályázatok folyamatosan, legkésõbb augusztus 29-ig nyújthatóak be. Az önkormányzati rendelet és a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Beruházási és Közbeszerzési Irodáján kapható. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter által kiírt központi pályázati felhívás és a formanyomtatványok letölthetõek az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal internetes honlapjáról (www.oleh.hu). Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület korszerûsítését, felújítását a központi pályázat kiírója is támogassa. A pályázat az önkormányzati keret kimerülése esetén is befogadható, ha a pályázó az önkormányzatot terhelõ részt átvállalja. A Kormány által biztosított pályázati keret kimerülése esetén azonban a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé, és a pályázatok befogadását leállítja! Ezzel összhangban az önkormányzat a pályázatok befogadását felfüggeszti. A biogáz lehetõségeirõl Míg Ausztria villamosenergia-termelésének 78 százalékát a megújuló energiaforrásokból fedezi, addig Magyarországon ez az arány csupán 3,6 százalék hangzott el Szombathelyen hétfõn azon a konferencián, melyen a biogázban rejlõ lehetõségekrõl tanácskoztak. A váltás az egyre csökkenõ szénhidrogén-készlet és a környezetvédelem miatt lenne szükséges. A konferencia célja volt, hogy a Pinkafeldi Energiacentrum szakemberei az újrahasznosuló energiaforrások gyakorlati alkalmazásaival ismertessék meg magyar kollégáikat. Az uniós csatlakozás után egymillió hektár mezõgazdasági terület szabadulhat fel támogatás hiánya miatt, ezért ezeket a területeket kellene bevonni az energetikai célú növénytermesztésbe, mellyel az energiaimportot felére lehetne csökkenteni. A biogáz termeléséhez szinte minden természetes eredetû szerves anyag felhasználható a biológiai hulladékoktól a speciálisan, biogáz-elõállítási céllal termesztett növényekig. (www.sztv.hu) A kisebbségi önkormányzati választásról és a kisebbségi választási névjegyzékrõl Az Országgyûlés döntése alapján 2006-ban megváltoznak a kisebbségi önkormányzati választásra vonatkozó szabályok. E változások a következõk: A kisebbségi önkormányzati választáson szavazóként az a választópolgár vehet részt, aki magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán, és felvételt nyert a kisebbségi választói jegyzékbe. A kisebbségi választói névjegyzékbe az a választópolgár kérje felvételét, aki valamely, a kiküldött tájékoztatóban felsorolt kisebbségi közösséghez tartozónak vallja magát. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel mellett a választópolgár természetesen szerepel a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására készített névjegyzékben is, szavazatát e választásban is a választókerületéhez tartozó szavazókörben adhatja le. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel kérése nem kötelezõ, azt azok a választópolgárok kérhetik, akik valamely kisebbséghez tartozónak vallják magukat. A kisebbségi választói jegyzékbe külön kell kérni a felvételét a választópolgárnak, a következõ módon: május 31-ig minden választópolgár megkapja a kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tájékoztatót és a Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatványt. 2. A választópolgár e nyomtatvány kitöltésével és a települési jegyzõhöz való eljuttatásával kérheti a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét. A kérelemben csak egy kisebbség jelölhetõ meg. 3. A kitöltött és aláírt kérelmet július 15-én 16 óráig juttathatja el a kérelmezõ a település jegyzõjéhez postai úton, vagy a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyûjtõládába való bedobással. 4. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételrõl vagy a kérelem elutasításáról a jegyzõ határozatban értesíti a választópolgárt. KÖZLEMÉNYEK Kisebbségi önkormányzati választásra abban az esetben kerül sor, ha az adott kisebbség települési választói jegyzékében legalább 30 választópolgár került felvételre. A választást a Helyi Választási Bizottság írja ki, az önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával azonos idõpontra. A kisebbségi önkormányzati választáson képviselõjelöltként az a választópolgár indulhat, aki szerepel bármelyik település kisebbségi választói jegyzékében. Független jelölt indulására nincs lehetõség. Jelöltet csak olyan társadalmi szervezet indíthat, amelynek alapszabályban rögzített célja az adott kisebbség képviselete, és a társadalmi szervezetet a bíróság november 25. elõtt jegyezte be. A kisebbségi önkormányzat 5 tagú. A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt állítására került sor. A jelöltállításhoz az szükséges, hogy a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ személyek közül legalább 5 személy ajánlja a jelöltet. A szavazásra a településen e célra létrehozott önálló szavazókörben vagy szavazókörökben kerül sor, melynek címérõl és a szavazás idõpontjáról a jegyzõ értesíti a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárokat. A szavazólapon legfeljebb 5 jelöltre lehet érvényesen szavazni. A jelöltek kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. Eredménytelen a választás, ha ötnél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot. Kisebbségi önkormányzati képviselõ az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselõ. Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános, csak a jegyzékben szereplõ személyek számáról adhatunk nyilvános tájékoztatást. A kisebbségi választói névjegyzékbe csak a választási bizottság, a választási iroda és a bíróság tekinthet bele, feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerõssé válását követõen haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/ ) Lapzárta: csütörtök óra Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/ ) Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/ ), Grófsics László (20/ ), Pozsgai József (20/ ) Címlap: Gyermeknap. Lásd a programajánlóban! Fotó: Czika László, Vass Szilárd Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/ ) Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/ Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. internet: Tel.: 94/ , 94/ Fax: 94/ Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/ Készült példányban ISSN X Szerkesztõség: 94/ Hirdetésfelvétel: 94/ Internet:

3 Lebetonozott emlékek A Palace Szálló pincéjét rejtheti a föld Elõkerült a valamikori Palace Szálló földszintjének téglapadozata a Savaria téren. A járókelõk csak egykét napig láthatták, ugyanis azóta már lebetonozták, néhány fotó azért mégis készülhetett róla. Továbbra is titok marad, mit rejt a föld a tér alatt. Már az 1900-as évek legelején (1904- ben biztosan) állt a Király utca déli végén, a Legáth-házzal szemben Szombathely és a Rauscher Miksa tervrajza vármegye akkori egyik leghíresebb épülete, amelyet Szakács Manó építtetett, eredetileg bérházként. A Savaria tér mai formájában akkor még nem létezett, a hatalmas, impozáns épület egészen az Erzsébet királyné és a Király utca sarkáig ért, így történhetett meg, hogy a mostani burkolat-felújítás során a házaktól távol, a tér alatt bukkant elõ a padozat mesélte Semei Ferenc, a levéltár munkatársa, aki azután kereste meg lapunkat, hogy egy másik sajtótermékben tévesen a ház homlokzatának részeként említették a megtalált téglákat. Fényképet is készített az egykori lakóházból késõbb szállóvá alakított épület maradványairól, épp jókor, mert azokat pár nap elteltével a kivitelezõk visszatemették és lebetonozták. Történelmi-régészeti értéke ugyanis nincs, helytörténeti jelentõsége viszont annál nagyobb. A levéltár máig õrzi az épület eredeti engedélyezési terveit, amelyeken a kor A Palace Szálló eredeti fényében neves tervezõje, Rauscher Miksa neve olvasható, és elõkerült egy korabeli térkép, amelybõl kiderül: pontosan hol állt az épület. Fellelhetõ még egy 1869-es kérvény is, amelyen elõször jelezték a hivatal felé az építkezés szándékát. Az eredeti tulajdonostól Herczeg Ferenc, a század elejének elismert szállodása vette meg az épületet, és azt teljesen átalakította. A földszinten kávéházat, az emeleteken hotelt mûködtetett, mindenhová modern berendezések kerültek, valószínûleg Szombathely legelegánsabb szállodáját hozta létre. E változásoknak köszönhette a köznyelvben Herczeg-szállóként ismert, hivatalosan a Palace Szálló nevet viselõ hely a hírnevét, és csakhamar megyeszerte kedvelt szórakozó- és találkahellyé vált. A korabeli dokumentumokból kiderül, hogy a vállalkozás részvénytársasági formában mûködött. Idõközben az épület kívül-belül átalakult, az eredeti homlokzatra már rá sem lehetett ismerni ban aztán Herczeg Ferenc bérbe adta az alsó szintet: Gráf József üzemeltette tovább a cukrászdát és kávézót, aki az udvarban kerthelyiséget alakított ki, bent pedig egy addiginál is népszerûbb kávéházat hozott létre. A A téglapadozat néhány napig volt látható Bombázás után klasszikus polgári élet színtere volt a Sabaria Kávéházra keresztelt vendéglátóhely, ahol megbeszéléseket, randevúkat, fontos rendezvényeket bonyolítottak, vagy csak a legjobb hazai és külföldi újságok átolvasására tértek be az emberek. A háborús bombázások a Palace-t sem kímélték: március 4-én találat érte az épületet, amelynek a Király utcai fele teljesen megsemmisült, déli oldala azonban többé-kevésbé egyben maradt. Ezt az állapotot örökítette meg egy fotó, amelyet Semei Ferenc saját gyûjteményében õriz. Mivel az épület alatt pince húzódott, a mai Savaria téren elõkerült téglapadozat alatt akár épen is maradhattak az alagsor egyes részei, ám hogy a föld mit rejt, továbbra is titok marad. A levéltár munkatársától megtudtuk még, hogy 1953-ban indult meg a terület rendezése: ekkor építették meg a ma is itt álló új lakóházat, igaz, a telken jóval beljebb, mint ahol a Palace Szálló állt. Kialakították a Savaria teret, így nyerte el a környék a mai képét pontosabban az eddigit, hiszen épp most újul meg ismét. hhá

4 4 Küzdelmek színterei Az ellenzéki képviselõk nem durván, de szókimondóan nyilvánultak meg ezúttal is a csütörtöki városi közgyûlésen. Városunkban azonban nem ez az egyetlen küzdõtér: a testület többek között arról döntött, hogy az új Sugár úti sportcsarnokot ezentúl Aréna Savariának hívják. Ünnepélyes aktussal kezdõdött a májusi közgyûlés, ugyanis letette esküjét Baranyai Tibor, akit a környezetvédelmi bizottság külsõ szakértõjévé választottak. Ezt követõen dr. Ipkovich György (MSZP) polgármester javasolta, hogy vegyék le napirendrõl a Pedagógiai Intézet átszervezésének, esetleges megszüntetésének ügyét. Ezt azzal indokolta, hogy a feladatok ellátására a Berzsenyi Dániel Fõiskola is adott be ajánlatot, melyet a bizottságoknak is tárgyalniuk kell ahhoz, hogy jó döntés születhessen. Dr. Gyimesi József (független) ez alkalommal is kérte, a város vagyonára vonatkozó kérdéseket (például a Kossuth utca 2. szám alatti ingatlanra érkezett pályázatok elbírálását) nyíltan tárgyalják. Erre a polgármester ezúttal is csak azt tudta válaszolni, hogy a gazdasági érdekek miatt szerepelnek ezek a napirendi pontok zárt ülésen, de természetesen a döntések publikusak. Marton Zsolt, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetõje a városi vízilabdasport támogatását kérte, mert nehéz anyagi helyzetben van az egyesület. (Késõbb Magyar József szintén fideszes képviselõ a népszerû iskolai vízilabda specializáció támogatását kérte. Szücs Gábor MSZP-s képviselõ, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke azt a véleményt osztotta, hogy minden egyesületet nem támogathat a város, ugyanakkor nem is engedheti el a kezüket, azaz külsõ szponzorok után kell nézni.) Dr. Ipkovich György helyeselte a felvetést, annál is inkább, mivel augusztus 15-én városunk ad otthont a horvát magyar válogatott mérkõzésnek. Úgy vélte, egyeztetést kell kezdeményezni ebbõl a célból, de elsõsorban külsõ támogatók bevonását javasolja õ is. Meddig terjed a felelõsség? Vigh Gábor (Fidesz-MPSZ) nehezményezte, hogy a termálfürdõ megvalósult fejlesztése messze van az eredeti tervektõl. (Ezt dr. Szabó Gábor szintén fideszes képviselõ úgy fogalmazta meg, hogy a ma avatott termálfürdõ köszönõ viszonyban sincs a római fürdõ koncepciójával, ami a polgármester fiókjában van.) Vigh kifejtette, hogy nem látni nyomát se a nappali kórház, se az uszoda korszerûsítésének, se a termálfürdõ második fejlesztési ütemének (ez utóbbit a polgármester magántõke bevonásával gondolja megvalósítani). Kifogásolta, hogy amíg az önkormányzat nem rendezi vitáját a sportcsarnok kivitelezõjével, az nem fizeti ki alvállalkozóit. A probléma elérte a Vas megyei kis- és középvállalkozásokat, melyeket akár csõd is fenyeget. Egy harmadik, régóta rendezésre váró kérdést is említett a képviselõ, méghozzá sürgette, hogy mihamarabb foglaljon állást a városvezetés a Haladás SE további mûködésével kapcsolatban. A polgármester válaszában arra utalt, hogy volt újabb külsõ befektetõi szándék a Haladásnál, de anyagi garanciát nem tudott felmutatni a jelentkezõ (errõl bõvebben 19. számunk 11. oldalán olvashatnak). Véleménye szerint a sportcsarnok esetében a város számára az a fontos, hogy saját érdekeit érvényesítse, a többi már az alvállalkozók és a fõvállalkozó vitája. Szerinte a városnak abba se kellene beleszólnia, hogy az üzemeltetõ (Unihall Kft.) hogyan köt szerzõdést a csarnokot használó egyesületekkel. A fejlesztésekkel kapcsolatban azon az állásponton van, hogy ha lesz lehetõségük, akkor továbblépnek az elképzelések megvalósításában. Késõbb azt is hozzátette ehhez a kérdéskörhöz, hogy a termálfürdõ esetében az volt a kérdés, hogy források hiányában nekiálljanak-e egyáltalán valaminek. A rekonstrukció szükséges volt a fürdõ megtartásához, mert az ÁNTSZ nem engedte volna tovább mûködni. Döbbenetes dolgok Közgyûlési tudósítás Molnár Miklós (Pro Savaria) azon véleményének adott hangot, hogy döbbenetes dolgok derültek ki a sportcsarnokról. Az elõírásoknak közel sem megfelelõ anyagokat építettek be. Ezt a problémát jelezte az is, hogy lemezeket kapott le a szél a tetõrõl, többször fordult elõ beázás. A Házkezelési Kft. szakemberei szerint az sem elképzelhetetlen, hogy le kell cserélni az egész tetõfedést, ráadásul úgy tûnik, a kivitelezõ füle botját sem mozdítja, hogy helyrehozza a hibákat tette hozzá a képviselõ, aki egyébként óriási hibának tartja, hogy erõltetett menetben vette át a város az épületet. Molnár Miklós szerint a problémákat még tetõzték egy rossz üzemeltetési szerzõdéssel. Úgy volt, hogy vásárok lesznek a csarnokban, ehhez képest az átadási idõpont óta rendezett két vásár közül egy sem a létesítményben volt. Dr. Ipkovich György vélekedése szerint a csarnok ki van használva, de természetesen lehet még javítani ezen, az pedig nyilvánvaló, hogy egy ekkora beruházásnál adódnak hibák, a város megpróbálja érvényesíteni jogait. Rettegi Attila (Fidesz- MPSZ) hozzászólásával újabb hullámokat keltett a vitában, ugyanis többedmagával azt tapasztalták a latin tánc Eb-n, hogy bizony nem alkalmas mindenféle rendezvény befogadására a csarnok. A polgármester viszont más társasággal volt az eseményen, ugyanis neki szuperlativuszokban beszéltek az arénáról. Megjegyezte, a sajtófigyelések alapján a Szombathelyrõl szóló hírek 65 százaléka sporttal kapcsolatos, melyet a jövõben tovább erõsíthetnek a csarnokbeli rendezvények. A világ szégyene lenne Horváth Zsolt (Fidesz- MPSZ) a Vas Megyei Bíróság döntését említette fel, amely kimondta, hogy a város közel negyvenmillió forintot köteles fizetni Bíró Péternek (aki a városi focicsapatot a várossal korábban közösen mûködtetõ Lombard Kft. vezetõje), amiért nem tartotta be a vele kötött szerzõdést. Horváth szerint a világ szégyene lenne, ha nem sikerülne az elsõfokú (nem jogerõs) döntést megváltoztatni. Miután a polgármester arra utalt, hogy a szerzõdést az elõzõ városvezetés kötötte, dr. Szabó Gábor az elõzõ ciklus polgármestere felháborodottan mondta, nem kellene állandóan visszafelé mutogatni. A jogi konfliktus gyökerének azt tartja, hogy a polgármester felrúgta a megállapodást. Molnár Miklós kritizálta a parkfenntartási munkákat, és ennek kapcsán az után érdeklõdött, hogy tagadott-e meg már kifizetést a hivatal. Dr. Kaczmarski János jegyzõ elismerte, volt már rá példa. Lakézi Gábor, a városüzemeltetési osztály vezetõje arról biztosította a testületet, hogy minden esetben vizsgálják a teljesítéseket, és csak azt a munkát fizetik ki, amit valóban elvégeztek. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) nem tartotta megnyugtatónak ezt a helyzetet sem, ugyanis az önkormányzatnak a parkfenntartókkal szerzõdése van, melyet be kellene tartaniuk, hogy a közterületek mindig

5 5 rendezettek legyenek. Gyebrovszki János (MSZP) úgy árnyalta a kérdést, hogy Szombathelyen összesen hatfelé oszlik ez a feladat, tehát általánosságban nem lehet beszélni a kérdésrõl, csak konkrét területek megnevezése esetén. A kép eléggé siralmas Az önkormányzati rendeletek között elsõként a város idei költségvetését módosította a közgyûlés, melyet a központi támogatásokban az elmúlt idõszakban bekövetkezett változások, a támogatásértékû mûködési és fejlesztési, illetve az elsõ négy havi teljesítési adatok alapján realizálódott többletbevételek, az eddigi közgyûlési döntések végrehajtása, a jóváhagyott évi pénzmaradvány beépítése, és az intézmények által benyújtott saját hatáskörû elõirányzat- módosítási kérelmek indokoltak. Horváth Zsolt szerint a kép eléggé siralmas, ugyanis a könyvvizsgáló szerint már csak 5-6 millió van a hitelfelvételi korlátig. A bizottságok módosító indítványai között ketten is (Pavelkovits László független sportbizottsági elnök, valamint Zielbauer György, a Német Szövetség elnöke szót emeltek annak érdekében, hogy idén ne utazzon városi delegáció a nemzetközi diákjátékokra Thaiföldre, inkább adják az asztalitenisz egyesületnek az erre a célra elkülönített másfél millió forintot. Böröcz Miklós (MDF) kérte, ne támogassa az önkormányzat a Szent Quirius Alapítványt, adják azt az összeget is a diáksportra. A közgyûlés tagjai szavazatukkal jelezték, többségében egyetértenek ezekkel a kérésekkel. Nem helyezte hatályon kívül a falfirkák elleni védelemrõl szóló tavalyi rendeletét a közgyûlés, pedig mint kiderült errõl magasabb jogszabály rendelkezik, így jogi eljárásnak néz elébe az önkormányzat. Módosították a vonatkozó új, március végén életbe lépett törvénynek megfelelõen a helyiségbérlet szabályait tartalmazó rendeletet, mely összesen 544 önkormányzati nem lakáscélú ingatlant érint. Ennek nyomán például megszûntek a határozatlan idõre szóló szerzõdések, és az óvadék összegét háromhavi bérleti díjban állapították meg. Tavaly jelentõsen módosult a lakástörvény is, ezzel összhangban alkotott a közgyûlés új rendeletet az önkormányzati bérlakások használatával kapcsolatban. Az egyik lényegi változás, hogy elõírják az életvitelszerû tartózkodást ezekben az ingatlanokban, tehát a két hónapnál hosszabb idejû távollétet köteles a bérlõ írásban bejelenteni. Szociális alapon történõ bérbeadásnál vizsgálni kell a jövedelmi, vagyoni helyzetet. A testület elfogadta a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévõ gazdasági és közhasznú társaságok tavalyi mérlegbeszámolóit. Kikötést egyedül lapunk kiadójának esetében tettek, eszerint felkérték a felügyelõbizottságot, vizsgáljon meg minden kétmillió forint összeg feletti szerzõdéskötést, kiemelve, hogy jogszerû volt-e a nyomdával és a terjesztõvel kötött megállapodás. Aréna Savaria Többek között döntés született még arról, hogy közoktatási feladatokat lát el a város a jövõben a büntetés-végrehajtási intézetben az állami normatíva keretén belül. Engedélyezte a testület, hogy emelt óraszámban tartsanak informatikai oktatást a Bercsényi iskolában, valamint hogy a Lorigo és a Triola mûvészeti iskolák öt évre köthessenek helyiségbérleti szerzõdést az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel. Határozatot alkottak a képviselõk arról is, hogy a Fõ térre szánt városi keretbõl tízmillió forintot átadnak a Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítványnak abból a célból, hogy új térfigyelõ kamerarendszert telepítsenek a térre. Dr. Ipkovich György a sportcsarnok elnevezésérõl való szavazást követõen bejelentette (ellenzéki képviselõknek címezve), hogy mostantól Aréna Savaria néven lehet kritizálni a Sugár úti létesítményt a közgyûlés határozata nyomán. JÓPÉ A polgármester startpisztolylövésével és valamennyi élményelem elindításával átadták a megújult szombathelyi termálfürdõt. A kevesebb mint fél év alatt teljesen újjászületett termálfürdõt csütörtökön avatta fel dr. Ipkovich György és Wagner József, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója. A vadonatúj gyermekmedence mellett a közönségnek újdonságot jelentett az élményelemekkel ellátott termálmedence, valamint az amfiteátrumszerû lelátóval kombinált vízforgató gépház is. Az avatást követõ két napon ingyen lehet belépni a fürdõbe. Ezúttal is örökzöldek A közgyûlés utáni pénteki sajtótájékoztatókon az örökzöld témákat emlegették fel a képviselõk. Molnár Miklós (Pro Savaria) idézett abból a gazdasági bizottság elé került beszámolóból, amely szerint az Aréna Savaria tetejének készítésekor fele vastagságú anyagot építettek be, mint kellett volna. A képviselõ nem érti, minderre hogyan kerülhetett sor. Ugyanezt a kérdést tette fel a mûszaki jellegû problémákkal kapcsolatban Szücs Gábor (MSZP), aki hozzátette, a felelõsség megállapítása ezután várható. A fõvállalkozó részérõl hibás magatartásnak nevezte, hogy nem vállalja fel a mûszaki hibák kijavítását, és nem fizeti ki az alvállalkozókat arra hivatkozva, hogy az önkormányzat sem fizet. A költségvetés módosításával kapcsolatban Molnár Miklós, valamint Horváth Zsolt (Fidesz- MPSZ) is a hitelfelvételi lehetõségek kimerítésérõl beszélt. Katasztrofális pénzügyi helyzetben van a város, és a jelenlegi vezetésnek nincs ötlete, hogyan lehetne ezt megoldani fogalmazott Horváth Zsolt. A Pedagóiai Intézet átszervezésének ügyét levettük a májusi közgyûlés napirendjérõl, mert a Berzsenyi Dániel Fõiskola részt vállalna az itt folyó szakmai munka ellátásában mondta dr. Ipkovich György (MSZP) polgármester. Azt is megtudtuk: vizsgálja a város, mennyibe kerül a nem szombathelyi gyerekek iskolai és óvodai elhelyezése, és amit a város erre fordít, hogyan tudná más helyrõl megszerezni.

6 6 Elõzzük meg az inváziót! Jövõ héten kezdõdhet a szúnyogok elleni védekezés mondta el lapunknak Both Gyula, a PRENOR növényvédelmi szakmérnöke. Dr. Angyal Márta, az ÁNTSZ helyettes megyei tiszti fõorvosa a betegségek megelõzésére hívta fel a figyelmet. A szúnyogok és a kullancsok biológiai irtására kétszer, kémiai, azaz légi védekezésre háromszor kerül sor városunkban. Elõbbi várhatóan már a jövõ héten indul: olyan baktériumot juttatnak az állóvizekbe, ami elpusztítja a szúnyoglárvákat, de a többi élõlényre nincs káros hatással. Ezenkívül háromszor lesz légi irtás, sem a lakosságra, sem az állatokra nem jelent veszélyt, hiszen az ÁNTSZ ellenõrzi a felhasznált szereket, melyek kizárólag az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által engedélyezettek lehetnek. Az önkormányzattal aláírt szerzõdésben rögzítettük, mely területen kell a helyi hatóságokkal összehangoltan irtani: kutyafuttatókon, parkokban, egyéb közterületeken. Talán meglepõ, hogy a szúnyogok csak az állóvizek mellett élnek, ezért fõként a Csónakázó tó, a horgásztó környékén, illetve a Gyöngyös patak és a Perint holtágainál, Gyöngyöshermánban és a Kalandvárosnál történik az irtás. Sajnos a lakossági megelõzés hiányában a szúnyogok igen elszaporodtak, pedig nem bonyolult a házi tavakban, víztárolókban lévõ lárvák elpusztítása. Gazdaboltokban kapható szúnyog elleni tabletta, melyet az állóvízbe kell dobni, de van egy olcsóbb megoldás is, ha étolajat öntünk a víz felszínére. Ez kis mennyiségben nem káros a környezetre, persze motorolajat, fáradt olajat ne használjunk mondta Both Gyula. A szakembertõl megtudtuk, a város kezelésében lévõ parkokban, kutyafuttatókon a kullancsok nem jelentenek különösebb veszélyt, mivel itt rendszeres az irtás. Azonban nem árt tudni, hogy egy kullancs harmincezer petét rak le, ezért fontos, hogy a magánterületeken is megtörténjen az irtás. Nagyon gyakori, hogy a kullancs elõbb rágcsálókat szív, majd ezt követõen támadja meg az embert, ezzel betegséget terjesztve. Csak nem tudományos magyarázatokat ismerünk arra vonatkozóan, hogy a kullancsok és szúnyogok kit támadnak gyakrabban. Elõbbiek sokszor terjesztenek kórokozókat, jelenlegi ismereteink szerint több mint 20 félét. Ezek közül leggyakoribb a vírusos agyvelõgyulladás és a baktérium okozta Lyme-kór, de ismer még a Q-láz és a nyúlpestis. Magyarországon a szúnyogok által közvetített betegségek elõfordulásának valószínûsége lényegesen kisebb. Európában pl. találkozhatunk a szúnyog közvetítette nyugat-nílusi vírusos lázzal, mely idegrendszeri tüneteket eredményezhet. A szúnyogok és kullancsok ellen riasztó spray-vel és helyes öltözködéssel védekezhetünk. Fontos, hogy erdõkben, tavak partján való tartózkodás után mindig vizsgáljuk át magunkat. Ha kullancsot találtunk magunkban, próbáljuk meg csipesszel vagy drogériákban kapható kullancsszedõ kanállal eltávolítani. Ha a feje bent marad, nem nagy probléma, de ügyeljünk rá, hogy a potrohát, mely a kórokozókat hordozza, ne préseljük a bõrbe. Amennyiben ezután lázat, fejfájást, nyirokcsomó-megnagyobbodást, bõrpírt tapasztalunk, feltétlenül forduljunk orvoshoz. A vírusos agyvelõgyulladás megelõzésére három alapoltásra van szükség, amit háromévente meg kell ismételni. Az oltást a háziorvos adja be, de elõtte a receptre felírt oltóanyagot nekünk kell kiváltanunk a gyógyszertárban. Zs. Gy. Ne parázz! Rendhagyó téma a könyvmustrán Az érdeklõdés perifériájára voltak számûzve eddig a fogyatékossággal élõkrõl szóló irodalom alkotásai, az idei szombathelyi Ünnepi Könyvhét azonban a figyelem középpontjába állítja õket. Rendhagyó a téma, ahogy a Fõ tér felújítása miatt a helyszín is: az irodalmi olvasó-társalgót most az MMIK elõtt rendezik be, alig másfél hét múlva. A Ne parázz! címû könyv a sérült emberek világát ismerteti meg a gyerekekkel (nekik íródott ugyanis), de úgy, hogy a felnõtt magyarázata is elkél mellé. Ez a mû lesz a program fõszereplõje. A július 6-i nyitónapon a Baltazár Színház adja meg a négynapos rendezvény alaphangját (velük már filmen is találkozhatott a közönség), és kiállítás nyílik a színészekrõl készített, szakmai díjak sorával kitüntetett portréfotókból. Helyi mûvészcsoportok szolgálnak ünnepi mûsorral, kötetbemutatókat tartanak majd a könyvtárak, és sokak kedvence, Leslie L. Lawrence is eljön, hogy dedikálja a könyveit. A helyszín idén az MMIK elõtti tér lesz, ami több szempontból elõnyös. Elegendõ a hely, nem szükséges az autóforgalmat lezárni, a kávézó terasza pedig még az olvasgatásra is alkalmat ad. Bár csak néhány pavilonra számíthatunk, azért lesz miért kilátogatni a könyvheti eseményekre: aki a fõiskolára, a kollégiumba vagy a buszállomásra tart, megállhat egy-egy mûsorszámra vagy könyvvásárlásra. Szombathely könyvesboltjai közül egyébként (a szervezõk kilenc üzletet kerestek fel) összesen ketten gondolták úgy, hogy a pavilonok felállításáért elkért egyszeri 16 ezer forint + áfa díjat kifizetik, és kínálatukkal részt vesznek az idei négynapos Ünnepi Könyvhéten. Úgy tûnik tehát, hogy az esemény immár fontosabb az olvasóknak és a házigazdáknak, mint a kereskedõknek, de a Mûvészetek Háza így is megszervezte az idei könyvmustrát. Legalább lesz gondolhatnánk, két éve ugyanis egy az egyben elmaradt az egykor nívós irodalmi programként számon tartott könyvhét. Hagyományosan a Fõ tér volt a rendezvény helyszíne, egy idõben beköltözött a VAOSZ udvarba, majd 2000-tõl, amióta mûködik a Mûvészetek Háza, a mi szervezésünkben ismét a városközpont adott otthont az Ünnepi Könyvhétnek emlékszik vissza Czenki Zsuzsanna a hõskorra, amikor még presztízs volt a kereskedõknek megjelenni a kiadványokkal. Igaz, az önkormányzat is négyszer akkora öszszeggel támogatta a programot, mint idén, az akkori apanázs ugyanis 800 ezer forint volt, az idei 200 ezer. Az intézmény igazgatónõje csalódottan számolt be az elmúlt években történtekrõl is. A 75. jubileumi Ünnepi Könyvhét 2004-ben azért maradt el, mert semmiféle anyagi segítséget nem kaptunk hozzá, a költségvetésünkbe pedig nem fért bele. Elõre bejelentettük, hogy így nem tudjuk megszervezni, utólag persze mindenkinek hiányzott. Tavaly a szokásokkal ellentétben a szakbizottság megpályáztatta a programot: ezen ketten vettünk részt. Csak azért nem a Mûvészetek Háza nyerte el a jogot, mert a Nagy Könyv mozgalomhoz csatlakozva korábbi idõszakra terveztük a könyvhetet. A nagynevû írókat ugyanis csak így tudtuk megnyerni Szombathelynek. A 2006-os rendezvényt pedig már újra magától értetõdõen mi szervezhetjük mesélte az igazgatónõ, akinek nem felhõtlen az öröme, ugyanis soha nem látott passzivitást tapasztalt a könyvkereskedõk részérõl. A többség sokallta a kitelepülés díját, még úgy is, hogy az önkormányzat végül a bérleti díjtól eltekintett, és csak egy egyszeri, áfával alig 20 ezer forintos hozzájárulást kért. Két kereskedõ négy pavilonnal állít tehát ki ebben az évben úgy, hogy összefogtak egymással, és megosztják a pluszköltségeket. Saját kínálatukat is elhozzák, de az idõközben megnyíló budapesti könyvmustra legújabb kiadványai is ideérhetnek az utolsó napokra. A szervezõk számítanak az olvasóközönség lelkesedésére, mert bár a könyv nem olcsó mulatság, azért abban sokan egyetérthetünk, hogy olvasni jó. hhá

7 7 Ünnepi Könyvhét június 6 9. Június 6., kedd óra, MMIK elõtti tér: Ünnepélyes megnyitó köszöntõt mond dr. Ipkovich György polgármester. Öröknaptár portrék a Baltazár Színház színészeirõl: Bege Nóra fotográfus kiállítása. A kiállítást megnyitja Feiszt György alpolgármester. Eteti képzelt szamarát. Angyalokat gyógyít nézése. /A nézés/ Szakmai elismerések: MÚOSZ sajtófotó pályázat 2. díja; FOTÓBIENNÁLÉ fotóriporteri különdíja; Veszprémi Összmûvészeti Találkozó fotográfiai különdíja; MÚOSZ sajtófotó pályázat 3. díja. Június 6., kedd óra, MMIK elõtti tér: Repülési engedély angyaloknak (utcaszínházi elõadás) Baltazár Színház, Budapest. Rendezõ: Elek Dóra, író: Vörös István, koreográfus: Julie Bougard, zeneszerzõ: Darvas Ferenc, jelmez- és látványtervezõ: Földi Andrea. Egy szekéren érkezõ angyalcsapat ébreszti rá a hitehagyott papot arra, hogy hit nélkül nem lehet élni. Június 7., szerda óra, MMIK elõtti tér: Bánki László Csató Gyula Varga Lívia Éva: Ne parázz! Ismerd meg a sérült emberek világát! (könyvbemutató). A szerzõkkel beszélget Horváth Róbert, az Aranyhíd Regionális Oktatási és Nevelési Központ igazgatója. Mert olyan könnyen mondjuk azt, hogy normális, meg nem normális. De ki a normális? Ez a könyv róluk szól, róluk, akik másképp normálisak, mint mondjuk te. /részlet a kiadó elõszavából/ Június 8., csütörtök óra, MMIK elõtti tér: Könyv társ mûvészetek. A Capito Gitárklub koncertje (vezetõ: Várhelyi Zoltán). A Szinti Suli bemutatkozása (vezetõ: Taschner Sándor). A Bartók Béla Zeneiskola Népzene Tanszak növendékeinek fellépése (vezetõ: Földesi Jánosné) órától vendég: Leslie L. Lawrence dedikálás a Talentum Könyvesbolt pavilonjánál. Június 8., csütörtök óra, Berzsenyi Dániel Könyvtár Jáki úti fiókkönyvtár (Jáki u. 33./A): Bõsze Éva Életutak és Az út vége címû könyveinek bemutatója Június 9., péntek óra, Berzsenyi Dániel Könyvtár: Fûzfa Balázs három könyvének bemutatója sem azé, aki fut (Ottlik Géza: Iskola a határon). Gyalogló történelem (szociográfiák). Ráadás. A szerzõvel Bokányi Péter irodalomtörténész beszélget. Lakásmaffia Szombathelyen? Budapesten a lakásmaffia több lakást is értékesített úgy, hogy arról a valódi tulajdonosnak sejtelme sem volt. Elõfordult-e, elõfordulhat-e hasonló eset Szombathelyen is? Kárpáti Ernõ, a Kárpáti Képes Ingatlaniroda ügyvezetõje a problémáról ekként vélekedik: A lakásmaffia tudomásom szerint a következõ módszer szerint dolgozik: elsõ lépésként kibérelnek egy megfelelõen eladható ingatlant. A bérleti szerzõdésnél hamis adatokat adnak meg, hogy a késõbbiekben ne lehessen õket azonosítani. Az ingatlant ezután jóval annak értéke alatt hirdetni kezdik a helyi napilapokban. (Az alkalmi vételre természetesen rengetegen jelentkeznek.) Ezután az ingatlan tulajdoni lapjáról vagy más forrásból megszerzik a tulajdonos adatait, és hamisítanak egy személyi igazolványt. Ha sikerül sok készpénzes vevõt találniuk, akkor egy napon belül eladják az ingatlant négy-öt érdeklõdõnek, különbözõ idõpontokban és más-más ügyvédnél. Fontos tudnunk, hogy csalás esetén a valódi tulajdonos a bírósági eljárás után visszakapja az ingatlanát, tehát akit nagy veszteség érhet, az a pórul járt vevõ, aki futhat a pénze után. Tudomásom szerint egyébként hasonlóan durva eset Szombathelyen még nem fordult elõ. A csalás enyhébb változata azonban már igen! Az egyik ügyfelünk mesélte, hogy elõzõ (szombathelyi) lakásának vásárlása során egy vidéki cég volt a tulajdonos. Az eladó, aki a szerzõdést jött aláírni a cég nevében, hozott magával egy meghatalmazást, hogy az ingatlant eladhatja és a vételárat átveheti. A kifizetés megtörtént, majd késõbb kiderült, hogy a meghatalmazás hamis volt, így a vevõnek vissza kellett adnia az ingatlant a jogos tulajdonos birtokába. Milyen óvintézkedéseket tehetünk a lakásmaffia és a csalók ellen? Nagyon fontos, hogy friss tulajdoni lapok tanúsítsák az eladó jogosultságát. Mi például személyesen váltjuk ki a tulajdoni lapokat, hogy véletlenül se fordulhasson elõ hamisítás. Az eladókat pedig a személyi okmányaik alapján nagyon pontosan beazonosítjuk. Jó tudni azt is, hogy a csalók az ingatlanközvetítõ irodákat azok nagyobb hozzáértése és így a többszörös lebukási lehetõség miatt igyekeznek elkerülni. Érdemes tehát megtudakolnunk azt, hogy Szombathelyen melyek azok az ingatlanközvetítõ irodák, amelyek nem drágák, és ahol nem kérnek úgynevezett kizárólagos jogot, majd ezek valamelyikében meghirdetni az ingatlanunkat. Mit jelent pontosan a kizárólagos jog? Ez egy viszonylag új fogalom városunkban. A szombathelyiek még nem igazán tudják, hogy milyen hátrányai lehetnek, ha kizárólagos jogot adnak egy cégnek az ingatlanuk értékesítésére. Amennyiben kizárólagos jogot adunk valakinek, úgy a szerzõdés idõtartama alatt az ingatlanunkat már nem adhatjuk el, csak akkor, ha a közvetítési díjat a szerzõdésben szereplõ cégnek megfizetjük. Extrém esetben akkor is fizetnünk kell, ha az ingatlanunkat például az egyik barátunk venné meg tõlünk. Sajnos napjainkban nagyon nehézzé vált az értékesítés, így az, akinek sürgõs az eladás, minden szalmaszálba belekapaszkodik. A kizárólagos jogot kérõ cégek természetesen nagyon-nagyon jól tudnak ígérni. Biztos eladást ígérnek, óriási értékesítési hálózatokról, budapesti és külföldi vevõkrõl beszélnek. Legyünk azonban óvatosak: ha valóban el tudnák adni az ingatlanunkat, akkor nem kérnének kizárólagos jogot, hanem egyszerûen csak hoznák a vevõt, és eladnák. Szeretném hangsúlyozni, hogy ilyen kizárólagos jogot a legtöbb magyarországi ingatlanközvetítõ iroda, így a nagy múlttal rendelkezõ szombathelyi ingatlanközvetítõ irodák egyike sem (természetesen a mi irodánk sem) kér az ügyfeleitõl! (x)

8 8 Égi jelenségek Csillagászképzés indul szeptembertõl a szombathelyi fõiskolán az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma közremûködésével. A csillagda a nagyközönségnek is szolgál programokkal: a Múzeumok Éjszakáján nyílt napot tartanak, és tábort is szerveznek a gyerekeknek. Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumának kutatói, dr. Vincze Ildikó és dr. Kovács József az idei égi eseményekrõl és a csillagda programjairól tájékoztatták lapunkat. Két fényes bolygó tartózkodik június 15-én a Praesepe csillaghalmaz környékén, a jelenség igazi látványosságot ígér: a Mars a közepén lesz, és a Szaturnusz is a közelben helyezkedik majd el. Önmagában nem ritka, hogy a bolygók egymás társaságában láthatóak, ezúttal az esemény különlegessége az elmosódott ködfoltnak látszó, szétszórt csillaghalmaz közelsége lesz. Másnap, 16-án megközelíti õket a Vesta nevû kisbolygó is, ez azonban már csak távcsõvel figyelhetõ meg. Ugyanennek a napnak lesz az érdekessége, hogy a naprendszer legtávolabbi bolygója, a Plútó a Földhöz legközelebbi helyzetébe kerül, az esemény azonban sajnos szabad szemmel és egyszerû távcsõvel nem lesz látható. A szeptemberben esedékes holdfogyatkozás szempontjából sem ideális Szombathely elhelyezkedése, mivel délután 3 és este 9 óra között zajlik, és ekkor még világos van. Az augusztus i csillaghullást sem érdemes elszalasztani! A jelenség háttere egyes üstökösök széthullása, amikor a darabjai ezek a meteorrajok a korábbi üstökös pályáján maradnak, és tovább keringenek. Ha a raj a Föld légkörébe kerül, a darabok a súrlódástól izzanak, majd elégnek. Bekapcsolódik az intézmény a Múzeumok Éjszakája elnevezésû országos programba: június 24-én éjfélig nyitva áll az obszervatórium kapuja. Este 6-tól 9 óráig a múzeumot lehet megtekinteni tárlatvezetéssel, és közben egy csillagászati témájú film vetítésére is be lehet ülni. Miután besötétedett, távcsöves bemutatóra várják az A Bolyai iskolában csillagászati tárlat nyílt érdeklõdõket: a Jupitert, a Marsot és a Szaturnuszt figyelhetik meg az érdeklõ- május végéig még jelentkezhet. szívesen részt venne a táborban, dõk az éjszakai égbolton. A múzeum és a filmek felhõs idõben is gászképzés indul a fõiskolán, a Egyébként szeptembertõl csilla- megtekinthetõek majd. szakirány a fizikusképzésen belül A gyerekek számára júniusban lesz választható. Ilyen jellegû oktatás eddig csak a fõvárosban és egyhetes csillagásztábort szerveznek: 1 8. osztályosokat várnak a csillagvizsgálóba, ahol reg- hamarosan 125 éves fennállását Szegeden zajlott, a nagy múltú, geltõl délutánig csillagászati és ünneplõ obszervatórium jóvoltából azonban õsztõl Szombathe- számítástechnikai (internetes) ismereteket sajátíthatnak el. Aki lyen is. Fotó: Vass Szilárd Új paplak a régi ház udvarán Az új evangélikus lelkészlakás megáldására múlt vasárnap, az istentisztelet után került sor a Kálvária utcában. A ház idén tavasszal készült el annak a helyi védettség alatt álló, XIX. századi lakóháznak az udvarán, amelyet 2003-ban hagyott tulajdonosa a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségre. A szombathelyi lelkész és családja nemrég költözött be új otthonába. A múlt vasárnapi istentisztelet után megáldották a házat, majd a gyülekezettel együtt ünnepeltek a kertben. Ez az épület vadonatúj, annak az ingatlannak viszont, amelynek az udvarán megépült, hosszú története van. Gregersen-Labossa György lelkész elmondta, hogy a Kálvária utca 18. számú dupla (iker) lakóházat 1883-ban Stirling Károly építette, méghozzá a kor neves és elismert építésze, Wälder Alajos tervei szerint. Homlokzatán a stílushû historizmus, a visszafogott neoreneszánsz jegyei fedezhetõek fel. Az elsõ tulajdonostól vette meg Vértesi Sándor egykori evangélikus lelkész, aki gyermekeivel együtt élt a házban. A lelkész unokája, Kemény Irén annak a Vitális Károlynak lett a felesége, aki a Kõszegi utcai ruhatisztítót alapította és mûködtette sokáig. Késõbb, az államosítás idején elvették tõlük a tisztítót, kitelepítették õket, és a házba kényszerlakókat költöztettek. Vitális Károlyné utóbb visszakapta az épületet. Élete utolsó éveit az egyházközség által mûködtetett Thúróczy Fotó: Vass Szilárd Szeretetotthonban töltötte, és a Kálvária utcai ház kertjét a lelkész rendelkezésére bocsátotta, végrendeletében pedig az épületet is az egyházra hagyta, igaz, az egyik lakást a mai napig lakják. A leromlott állapotú épület új cserepeket kapott, a homlokzatot felújították. Eredetileg a kert irányában hozzáépítettek volna egy új részt, késõbb a terv úgy módosult, hogy egy különálló házat építenek. A városi tervtanács véleménye azonban úgy szólt: miként az utcafronton is, úgy az udvaron is zárt sorú beépítést kell követni. Eszerint készült el végül a lelkészlakás, amelybe Gregersen-Labossa György családjával beköltözhetett, az egyik utcafronti lakást pedig irodaként bérbe adták. A régi, Körmendi úti paplakot átalakítják: részben a szomszédos lelkészi hivatalt bõvítik vele, és egy segédlelkészi lakást is kialakítanak.

9 FÓKUSZBAN A játék kortalan Linka Sándor a hobbijának, a játék- és intarziakép-készítésnek él Linka Sándor unokájának lenni nem lehet rossz dolog, kevesen mondhatják el ugyanis magukról, hogy játékot ihlettek. A fejtörõ, kreatív fa összerakósok kitalálója nem hisz a business reality show-ban, rég letett róla, hogy befektetõt találjon ötletei megvalósításához, inkább nyugdíjasként maga tanítja a kicsiket és a felnõtteket. Ha közben ráér, intarziákat készít, és verseket is ír. Komoly geodétából nagy gyerek, avagy mit tesz egy réges-régi sakktábla emléke (Fotók, újságcikkek, oklevelek és egy nagy szatyornyi játék hever az asztalon, mire beszélgetni kezdünk, úgyhogy két mondat között ezekkel bíbelõdöm.) Kisgyerekként kaptam egy fa sakk-készletet, amit még ma is õrzök Ötévesen már sakkoztam, valószínûleg ebben és a génekben keresendõ az oka annak, miért így jár az agyam, és miért szeretem ennyire a fát. Gépészmérnök nagybácsikámtól sokat tanultam, õ is afféle újító szellem volt, sajnos el is lopták egy komoly mozdonytalálmányának terveit, szó szerint, táskával együtt. (Sándornak csörög a telefonja, épp egy intarziaképre kap megrendelést, rövid határidõvel. Egy nagy író portréját kellene elkészíteni, de errõl majd késõbb.) Szóval a sakkozással egy gondolkodásmódot tanult meg? A sakkozó típusú ember négy-öt lépéssel elõre gondolkodik, megfontolt. Nincs kapkodás, az semmi jóra nem vezet. De ez csak a kezdet volt 1956-ban, amikor középiskolás korba értem, a gimnáziumok tájékára sem mehettem, pedig szerettem volna, a fizika érdekelt. Az élet úgy hozta, hogy végül nagyon mélyre kerültem: bányába. Közben végeztem paraszti munkát, voltam segédmunkás is. Utólag egyiket sem bánom. Elvégeztem egy felsõfokú technikumot, ahol kiváló mérnököktõl tanultam. Ezután kerültem egy geodéziai vállalat szombathelyi telephelyére, emiatt folyton Göcsej dimbes-dombos vidékeit jártam, majd megnõsültem, és úgy döntöttem, véget vetek a vándorlásnak: felvettek a Vas Megyei Tervezõ Irodába. Öt év elteltével a Beruházási Vállalathoz mentem dolgozni, itt huszonegy évet töltöttem el. Az utolsó tíz esztendõben gmk-m is volt, az elsõk között hoztam létre, de 92 után már a magam útját jártam. Az életét mindig sakkozó típusú emberként élte? Megtanultam, hogy mindent ötször átgondolok, mielõtt döntök családi ügyekben, lakásvásárlásban vagy bármi másban. Ahogy visszaemlékszem, mindig jól léptem, de ez a génekben is kódolva van, azt hiszem. Unokáim ilyen szempontból nagyon hasonlítanak rám, fogékonyak erre a gondolkodásmódra. Munka mellett is megvolt a mai hobbija, a játékkészítés? Mint a legtöbb kortársam, három dolgot csináltam: sakkoztam, pingpongoztam, fociztam. (Az interjú elõtti estén is, 64 évesen, barátaival rúgta a labdát egy teremben, s persze gyõztek, meséli büszkén.) Ezekben is elsõsorban a játék érdekel, ez fontos számomra. Tervezni csak késõbb kezdtem: 1991-ben született meg az elsõ unokám, és nem akartam, hogy a bolti tömegárukkal játszszon. Egyedi játékokat kezdtem kitalálni, és ren- 9 geteg kézi munkával el is készítettem õket. Addig foglalkoztam vele, és addig ötöltem ki újakat, amíg elértem egy magasabb színvonalat, és már többek közt az Iparmûvészeti Múzeum is rendszeresen meghívott Budapestre. Jártam a világ játékgyártóinak találkozóján, kiállításokra, bemutatókra invitálnak a találmányaim miatt. Miért szeretik a játékait? Amíg a Rubik-kockát az ügyesebbek már egy perc alatt összerakják, addig ezekkel délutánokat lehet eltölteni. A játék kortalan, bárkit elszórakoztat. Sosem készítek két egyformát, mindig valami újat találok ki. Mindegyiken látszik a fa eredeti színe, de közben mintát is kapnak, nem unalmasak. Nem kell hozzájuk használati utasításokat olvasni, ránézésre egyszerûek, de kiderül, hogy sokat kell rajta gondolkodni, ezért szeretik. Mégsem gyártják sehol a játékait. Hogyan jutnak így el a közönséghez? Az 50-es években pályázatot hirdettek feltalálóknak, amelyre több százan jelentkeztek, és a gyárak tárt karokkal várták a magyar játékok ötleteit. Ma nem így megy. Ma a business reality show elõszobájában állnak sorba a befektetõre váró újítók, egyébként nincs semmi érdeklõdés. Tagja vagyok a Kiss Áron Magyar Játék Társaság Játékalkotók Tagozatának, ahol az érdeklõdõk megtalálnak, és rendezvényekre hívnak. Mivel nem készítem a játékokat nagy mennyiségben, csak egyet-kettõt adok el ezeken a programokon. Inkább megmutatom, hogyan mûködnek, és hagyom, hogy az emberek játsszanak velük. Mûködött a környéken egy játékgyártó üzem, de megszûnt. Nagykereskedést is megkerestem, ott csak nagy tételben, fél áron és bizományba kérték volna. Nem próbálkozom már az eladással, a rendezvényeken való megjelenés viszont jól mûködik, ennél maradok. Az intarziákra mennyi ideje jut? Kevés, mert ha jön egy játékötlet, a félkész képet félrerakom, és csak sokára fejezem be. Ez régebbi történet, 1972 óta foglalkozom vele. Kórházban feküdtem, amikor megismerkedtem egy asztalossal, majd barátságot kötöttünk. Nála láttam elõször intarziákat, és annyira megtetszett, hogy rögvest adott is anyagot, szerszámot, én pedig nekiláttam. Lassan kiismertem a fafajtákat: a legjobb a dió, a tölggyel nehéz dolgozni, a mahagóni is szálas, szóval meg kellett tanulni használni õket. Portrékat, tájképeket készítek többnyire, ezekbõl is került az Iparmûvészeti Múzeumba, de sok más kiállításom is volt már. Fotók alapján színészeket, zenészeket, híres embereket mintázok meg úgy, hogy a fényt és az árnyékot is visszaadja a kép. Imént egy író intarziaképének elkészítésére kértek fel telefonon, igaz, nagyon rövid határidõvel. Talán meglesz (Még néhány versével is megismertet Sándor, de máris magam elé húzom a fajátékokat, és próbálkozom a kirakásukkal. Hát, majdnem...) Haitzmann Ágnes

10 10 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány pályázatot hirdet a Savaria Karnevál rendezvényein történõ árusításra. Az árusítás idõpontja: augusztus augusztus Az árusítás helyszínei: I. Fõ tér II. Romkert III. Thököly utca IV. Gayer-park Kalandvár V. Rákóczi Ferenc utca Árusítható termékek: perec, langaló, kürtõskalács, lepény, rétes, fõtt kukorica, gyümölcs, méz, lekvár, befõttek, törökméz, sajt, sajtféleségek, puliszka, kása, málé, sör, üdítõital, szeszes italok, popcorn, fagylalt, jégkrém, vattacukor, helyben sütött és fõzött húsfélék, lángos, csomagolt szendvics és sütõipari termékek. Az árusítás szigorú feltétele a régi vásárok hangulatát megidézõ ételek készítése, bemutatása, valamint az árusító standok és a vendégtér felhívásban megadott történelmi idõszakhoz kötõdõ korhû berendezése, a kiszolgáló személyzet korhû ruházatban történõ megjelenése. A Fõ térre kizárólag azok a vendéglátósok települhetnek ki, akik olyan saját pavilonnal, sátorral rendelkeznek, amelynek talajhoz való rögzítése nem szükséges! Helyben sütés-fõzés esetén a zsír, olaj felfogására alkalmas aljzat (pl. olajfogó szõnyeg stb.) használata kötelezõ! Az aljzat használata ellenére a közterületre jutó olaj, zsír, illetve olaj-, zsírfolt eltávolítását akár a burkolat cseréjével a vállalkozó költségére elvégeztetjük. A kitelepülés díja: 2.700,-Ft/m²/nap+áfa (árusítóhely, ételkészítõ hely, vendéglátó elõkert asztalok, székek) Az igénybe vehetõ legkisebb terület: 3 m² A pályázat benyújtásának határideje: június 30. (péntek) óra!!! Az árusítás jogának elnyerése az alábbiak szerint történik: 1.) A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia: az árusításra jelentkezõ adatait (név, lakcím, telephely, adószám, TEÁOR szerinti tevékenységi kör) vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat hitelesített másolata árusítandó termékek leírása mûködési engedély másolata igénybe veendõ terület nagysága (hosszúság, szélesség, mélység, magasság), az árusító stand paramétereinek (alapanyag, megjelenés, szín stb.) megadása árusító standról készült fotó vagy látványterv energiaigény (Amperban megadva) a vendégtér kialakítására, dekorációra vonatkozó elképzelések, ötletek. 2.) A határidõben beérkezett pályázatok alapján a Karnevál szervezõi legkésõbb július 31-ig tájékoztatást adnak az elbírálásról. A kitelepüléshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata! 3.) A Karnevál szervezõit megilleti az a jog, hogy a Savaria Történelmi Karnevál imázsához nem illõ megjelenésû elárusító stand és vendéglátó elõkert kialakítása esetén az árusítást megtiltsák. 4.) Az árusítás megtiltása esetén a vállalkozó a befizetett bérleti díj 50%-át visszakapja. Az árusítással kapcsolatos bõvebb információ a 94/ os, illetve a 06/30/ es telefonszámokon dr. Bognár Judit /Szombathely, Bejczy u. 1 3./ vásárszervezõtõl kérhetõ. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány Karneváliroda 9700 Szombathely, Széchenyi u. 1. Pf. 104 Szerkesztõségünk új faxszáma: 94/

11 Rejtõzködõ lehetõségek Habár a városi sportcsarnokot március elején átadták, néhány részfeladat befejezésére ez idáig várni kellett. Loksa László létesítményvezetõ lapunknak elmondta, a komplexum számtalan lehetõséget rejt, azonban ezek kihasználása a szombathelyieken múlik. Május végéig, június elejéig tart a sportcsarnok tavaly decemberben kezdõdött próbaüzeme, ami már csak a díszmedencét és a klímarendszert (ezt az átadás óta fejezték be) érinti. Pótmunkálatok során elkészült a folyosó oldali korlátok lábvédelme, a lépcsõfordulókban az akadálymentesítés, valamint a sérülésmentes közlekedés biztosítása. Loksa Lászó szerint az épület hõszigetelésével, fûtésével és egyéb hõtechnikai kérdéseivel kapcsolatban a szakértõi vélemény záros határidõn belül megérkezik, ennek a folyamatnak a végeredménye az üzemeltetési költségek csökkentése lehet. A minap volt az asztalitenisz bajnokság a kis csarnokban, és május utolsó hétvégéjén zajlik a nõi röplabda EB-selejtezõ. Hamarosan láthatjuk a férfi kézilabda vbselejtezõt, a férfi röplabda Eb-selejtezõt erre június án kerül sor. Több egyesület tartja itt az edzéseit, köztük a Falco nagycsapata és juniorjai, a Dobó SE atlétái, a sportiskolások, vagy más elismert sportegyesület is. Az eddigi visszajelzéseik pozitívak, melyek alapja nemcsak a kialakított személyes, jó kapcsolat, hanem azok a kedvezõ feltételek, melyek itt igénybe vehetõek. Nagy örömünkre egyre gyakoribb, hogy munkahelyi közösségek jönnek munka után mozogni. A közelmúltban alakítottuk ki korszerû, kulturált kondicionáló termünket, melyet bárki használhat. Ezenkívül számos más mozgási lehetõség is van, például aerobik, baba-mama és idõsek tornája, természetesen szakemberek segítségével. Az átadás óta kialakították a regionális sportorvosi centrumot, melynek következtében az SZTK-ból teljes mértékben hozzájuk került ez a szolgáltatás. Elkészült nyolc háromágyas vendégszoba, így szállást is tudnak biztosítani a távolról érkezõ látogatóknak. A csarnok az étkezésben is kínál választási lehetõséget, napi menüvel mûködik a konyha, és az alsó szinten megnyitott a büfé is. Az intézményvezetõtõl azt is megtudtuk, hogy június 4-én jön a Megasztár-produkció, rá négy napra, 8-án pedig a Csárdáskirálynõt mutatják be az épületben, tehát kulturális rendezvények is erõsítik a létesítmény multifunkcionális jellegét. SPORT Sokszor álmodom az olimpiáról Beszélgetés Ludwig Zsolttal Szombathely a nõi röplabda fõvárosa lett egy bõ hétre. Múlt hétvégén a Savaria Kupán izgulhattunk, ezekben a napokban pedig Európa-bajnoki selejtezõket játszanak az Aréna Savariában. Irigylésre méltó tiszta viszonyok, egy ambiciózus fiatal edzõ, egy sikerre éhes csapat. A magyar nõi röplabda-válogatott szövetségi kapitányával beszélgettünk. szennyviz.szombathely.hu 11 Ez a torna az Európabajnoki selejtezõk felé vezetõ úton a legfontosabb állomás volt. Mindenkinek biztosíthattam játéklehetõséget. Nagy meglepetés nem ért, a lányok azt a teljesítményt nyújtották, amit elvártam tõlük. A szlovénekkel játszottunk egy szakmailag nagyon fontos találkozót, a belgák ellen vívott csatában egy picit szétestünk, a bolgárokat viszont remek játékkal gyõztük le. Hasznosnak bizonyult mindhárom találkozó. A torna után, a héten a városban edzõtáboroztunk. Belaktuk a csarnokot, napi két edzéssel készültünk. Szerencsés vagyok, mert nemcsak a kezdõként számításba vett lányok, hanem a teljes keret akarja és tesz a sikerért kezdte mondandóját Ludwig Zsolt. Õszintén, mennyi esélyt lát arra, hogy kijussunk a kontinensviadalra? Az ukrán és a cseh csapat sokkal esélyesebb. Papíron ez valóban így van. De nekem olyan csapatom van, amelyik nem muszájból jön a nemzeti együttesbe. A játékosoknak megtiszteltetés, hogy viselhetik az ország címeres mezét, és ennek szellemében küzdenek, meg jó formában is vannak. Téved, aki azt hiszi, hogy feltartott kézzel, a tisztes helytállás reményében lépünk parkettre. Igenis beszédtéma az Eb-részvétel, sõt a világbajnokságra is szeretnénk kijutni, és nem tagadom, az olimpiáról is sokszor álmodom. Kinevezésekor, három évvel ezelõtt vázolta terveit. Hol tart most a nagyszabású, meggyõzõ szakmai program megvalósítása? A kellõs közepén. Bízom benne, hogy egyszer a végére is érünk. Átértelmeztük a türelem szót. Nem azoknak a játékosoknak adunk bizonyítási lehetõséget, akikkel most jobb eredményeket érnénk el ugyan, azonban hosszú távon nem tudnánk kimagaslót produkálni. Azokkal szemben él a feltétlen bizalom, akikrõl sejtjük, hogy késõbb is jó eredményeket hozhatnak a sportágnak. Más sportokban jóval nagyobb az eredménykényszer. De ennek ellenére nehogy azt higgye bárki, hogy ez egy kényelmes kispad. Rengeteg munka és heroikus küzdelem vár ránk nap mint nap. Hiszem, hogy sokkal kifizetõdõbb, ha nem a pillanatnyi tûzoltásra kell koncentrálni. A tudatos csapatépítés, egy fiatal generáció felnevelése a helyes út. A es generációban már olyan játékosok bontogatják szárnyaikat, akik nemcsak a magyar válogatottban, hanem külföldi jó nevû egyesületekben is megállják majd a helyüket. Pál T. Gábor A szombathelyi szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt újabb állomásához érkezett. Május elsejétõl elérhetõ a beruházás honlapja az interneten. A tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó aktuális információkat. Beszámol a projekt történetérõl, ismerteti annak adatait és mûszaki leírásait, valamint a legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeket. Az oldalon a könnyebb eligazodást segítõ térképeket találnak a látogatók, akik válaszokat kaphatnak a leggyakrabban feltett kérdésekre is. A honlapon az újságíróknak sajtóanyag áll rendelkezésére, a projekthez kapcsolódó eseményeket pedig a fotógaléria képei is dokumentálják. A site folyamatosan frissül, a jelenleg feltöltetlen oldalak hamarosan idõszerû tartalmakkal bõvülnek. Az érdeklõdõk az olvasói fórumokon keresztül oszthatják meg észrevételeiket másokkal a megjelölt címen keresztül pedig kérdéseket intézhetnek a beruházásban érintett szakemberekhez, akik két munkanapot követõen válaszolnak a felvetésekre. Fotó: Vass Szilárd

12 12 KÖZLEMÉNYEK Megemlékezések hõsök napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a hõsök napja alkalmából május 28-án 10 órakor kezdõdõ Március 15. téri városi megemlékezésre. Program: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással Ünnepi mûsor, melyben közremûködnek a Váci Mihály Utcai Általános Iskola diákjai Ünnepi beszéd: Szücs Gábor városi képviselõ, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke Koszorúzás Díszmenet Kérjük mindazon pártokat, civil szervezeteket, melyek a hõsök napja alkalmából koszorút kívánnak elhelyezni, hogy Farkas Márta rendezvényszervezõnél az as telefonon vagy személyesen a Városháza fszt. 2. szobájában ezt jelezni szíveskedjenek! Forgalomkorlátozás hõsök napján Május 28-án a megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idõpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz: 9.45 kb : a Március 15. tér, Március 15. tér Deák F. u., 48-as honvéd u. Wesselényi M. u., Szelestey L. u. Wesselényi M. u., Petõfi S. u. Kõszegi u. Paragvári u., Karinthy F. u. Liszt F. u. keresztezõdések által határolt területet lezárják. A rendõrség a fenti idõpontokban és helyeken a gépjármûforgalmat eltereli, illetve lassítja. Változások az autóbusz-közlekedésben A Vasi Volán Zrt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város május 28-i ünnepi rendezvénye miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek: május 28., óra: a vasútállomásról induló és a vasútállomásra érkezõ 1 -es és 25 -ös viszonylatszámú autóbuszok nem érintik a Szelestey u. 27., SZTK, Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg. Az 5 -ös járatok a Paragvári u. Horváth B. krt. Vörösmarty u. útvonalon közlekednek, és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt., valamint a Kórház megállóhelyeken állnak meg. Az ünnepségek befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezõk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik. Változó okmányirodai rend Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Okmányirodájának ügyintézési rendszere június 7-tõl megváltozik. Az ügyintézés idõpontra való elõjegyzés alapján történik minden szakterületen. Az elõjegyzést kezdeményezni személyesen az Okmányiroda Információs Szolgálatánál vagy az internet segítségével a és a weboldalon lehet. Az elsõ személyes bejelentkezéseket június 6-án fogadjuk, míg interneten június 3-tól lesz erre lehetõség. A személyes bejelentkezés ügyfélfogadási idõben (hétfõ, kedd, csütörtök 8 15 óráig, szerda 8 17 óráig) történik. A új rendszer bevezetésére a hosszú várakozási idõ kiküszöbölése és a gyorsabb ügyintézés érdekében kerül sor. Kérjük tisztelt ügyfeleink megértését és aktív támogatását az új ügyfélhívó rendszer zökkenõmentes mûködtetésének bevezetéséhez! Ügyeletes patika Máj. 26-án 18 órától jún. 2-án 18 óráig Kígyó (Fõ tér 31.; ) jún. 2-án 18 órától jún. 9-én 18 óráig Õrangyal (Óperint u. 2.; ) ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap. NONSTOP Állatkórház Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B. Telefon: 94/ Eladó ingatlanok a Belsikátorban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a Szombathely, Fõ tér 11. Belsikátor 2., valamint a Belsikátor 3. szám alatti ingatlanok bontási, felújítási és átépítési kötelezettséggel történõ eladására. Benyújtási határidõ: június óra. Bõvebb információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.; tel: 94/ ; (e-ügyfélszolgálat közgyûlés pályázatok útvonalon)! Eladó a volt strandfürdõ is Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kétfordulós pályázatot hirdet a Szombathely, Markusovszky L. u. 8. szám alatt található, 1 ha 7346 m² alapterületû ingatlan (használaton kívüli strandfürdõ) beépítési kötelezettséggel történõ eladására. Benyújtási határidõ: június óra. Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.; tel: az ingatlan értékesítésével kapcsolatban 94/ ; az ingatlan beépítésére vonatkozóan 94/ ; (e-ügyfélszolgálat közgyûlés pályázatok útvonalon). Szociális és gyermekjóléti programok támogatása Szombathely Megyei Jogú Város Jóléti Alapítványa pályázatot hirdet olyan szociális és gyermekjóléti programok támogatására, amelyek kapcsolódnak a város szociálpolitikai programjához, és hosszabb távon segítik egyének, csoportok, közösségek mûködését. A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztálytól igényelt pályázati adatlapon Szombathely Város Jóléti Alapítványának (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) címezve kell 1 példányban benyújtani. Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek május 26-án óráig személyesen vagy postai úton beérkeznek Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályára (III. emelet 315. szoba). Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, a pályázaton belül azonban több cél meghatározására is sor kerülhet. Komplex programok az elbíráláskor elõnyt élveznek. A pályázat elbírálásának eredményérõl június 15-ig ad az Alapítvány tájékoztatást. A korábbi nyertesek közül csak azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az elnyert pályázati összegrõl tételesen, készpénzfizetési bizonylatokkal március 31-ig elszámoltak az Alapítvány felé.

13 Postaláda Horváth Zsolt képviselõtársam a SAFO május 20-i számában egy sor téves állítással sugallta azt, hogy a jelenlegi városvezetés elherdálja a város vagyonát. Leszögezném: a város mindenkori vezetésének egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen az ipartelepítés, a munkahelybõvítés támogatása, élénkítése a rendelkezésre álló eszközeivel. Felelõtlen magatartás az, hogy míg a városvezetés azon aggódik, az éppen leépülõ cég munkaerõ-fölöslegének elhelyezését hogyan segítse elõ, addig ellenzéki képviselõtársaim a gyár bejáratánál a városvezetést ócsároló szórólapokat osztogatnak politikai céljaikra használva a bizonytalanságban levõ embereket. Polgármester úr is kijelentette és a magam részérõl maximálisan egyetértek vele, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni kell a munkahelyteremtést, mert ez a város bevételeit is növeli. Az a fajta valótlanság, melyet képviselõtársam az elmúlt hónapban 3 sajtóorgánumban is hangoztatott, igen megmérgezi a munkahelyteremtés légkörét, hiszen azt sugallja, hogy ebben a városban politikailag nincs egyetértés ebben, valamint a cégek támogatásának kérdésében. Sajnos a két másik sajtóorgánumban nem állt módomban cáfolni képviselõtársam állításait, mert a két újság nem volt kíváncsi a várost irányító koalíció véleményére, cáfolatára. A leírtak pontos cáfolata a következõ: a szombathelyi közgyûlés nem 2006 májusában, hanem 2005 novemberében, decemberében fogadta el szûkös lehetõségeivel a foglalkoztatást érintõ rendeletét. Tehát fél évvel ezelõtt! Ezen rendelet értelmében az egyik foglalkoztató élt a lehetõséggel, és a áprilisi közgyûlésen beadta kérelmét, melynek elfogadása határozattal történt (a rendelet és a határozat között különbség van, ezt képviselõtársamnak tudnia kell). Ezen határozatot a közgyûlés jelentõs többséggel fogadta el, közte ellenzéki képviselõ szavazatával is. A rendelet nem egy cégre, hanem a Szombathelyen már mûködõ ill. Képviselõi levél Kibicnek semmi sem drága, avagy a város irányítása ellenzéknek és koalíciónak közös felelõssége letelepülõ bármely cégre érvényes, amennyiben a cég a rendelet adta lehetõségekkel élni kíván. A rendelet célja fiatal szakemberek letelepítése Szombathely területén. A cégek maguk dönthetik el, hogy saját munkatársaik közül kiknek biztosítják a letelepedés ilyen formájú lehetõségét. Természetesen a rendelet azt is tartalmazza, ha a feltételek megváltoznak, akkor Szombathely városa a támogatást és értékének kamatait viszszakapja. Az említett telek, hangsúlyozom, amelyet nem személyre, hanem egy cégnek a kérelmére adtunk, határozatunkkal nem 1, hanem általános rendezési szabályzatunknak megfelelõen 2 lakás építésére, a rendezési terv módosításával 3 lakás építésére lesz alkalmas. További cáfolat. A rendelet 300 fõs munkahely-növekedéssel számolva került a közgyûlés elé, melyet minden érvelésünk ellenére ellenzéki képviselõk (képviselõtársam támogatásával is) módosítottak 100 fõre. Akkor is és most is azt mondom, ez nem volt helyes, hisz a kisés középvállalatok támogatását nem ilyen módon kellene megoldani. A cáfolathoz hozzátartozik, hogy rendeletünk értelmében a támogatott cég a támogatás odaítélése elõtt és után kell, hogy biztosítsa a munkahelyek számának növekményét, és a teljes foglalkoztatott létszámot 5 évig fenn kell tartania. Bizonyára nem kell érvelnem az olvasók elõtt, hogy ennek az 5 évig foglalkoztatott létszámnak milyen jelentõsége van az ipari szerkezetváltás miatti létszámleépítés újabb hírei hallatán. A rendeletalkotásnak egyetlen mozgatórugója volt, mégpedig az, hogy növekedjen a foglalkoztatás Szombathely városában. Nem egy személyt vagy egy céget, hanem bárkit támogatunk a törvények keretein belül, hogy munkahelyeket hozzon létre Szombathelyen. Tisztelt képviselõtársam! A közvélemény valós tájékoztatása közös felelõsségünk, ezért befejezésül felhívnám figyelmét a korrekt tájékoztatás kötelezettségére. Gyebrovszki János önkormányzati képviselõ Hamarosan másodszorra is vethetünk Ebben az idõszakban akad a legtöbb munka kertünkben. A júniusban letermett növények helyét újra készítsük elõ gondosan (trágyázással, fertõtlenítéssel), mert a másodvetésként elültetett zöldségek az õszig még beérnek (pl. borsó, fekete retek, tépõsaláta, hagyma). KISKERT 13 A szõlõ hajtásválogatását a fürtkezdemények megjelenésekor kell elvégezni. Ennek a tevékeny- Molnár Attila ségnek az a célja, hogy a lombtömeg-növekedést a tápanyagellátással egyensúlyba hozzuk. Most nyílnak a rózsák, az elnyílottakat vágjuk le, így megakadályozzuk a termésképzõdést, és ezzel újabb virágos hajtások képzésére serkentjük bokrunkat. Elsõsorban a tartós nyári hõségben okoz gondot az algák, moszatok túlszaporodása a kerti tóban. A túlzott algásodás egyértelmûen a tó egyensúlyi állapotának felborulására vezethetõ vissza, ami viszont kis odafigyeléssel megakadályozható. Akkor se essünk azonban kétségbe, ha már megtörtént a baj. A kerti tó algamentesítésére is van megoldás, ez azonban nagyon összetett téma (amit most nem fejtünk ki). Keressék a különbözõ szereket, berendezéseket a szakkereskedésekben! Ha azt szeretnénk, hogy gyepünk, örökzöldjeink, veteményesünk szép legyen, öntöznünk kell. Minél késõbbi napszakban locsolunk, annál több vizet tudnak növényeink hasznosítani, tehát az éjszakai öntözés a leggazdaságosabb. Ma már korszerû automatizálható berendezéseket találunk az üzletekben növénytípusainknak megfelelõen, mert például a tujákat ritkán, de hosszan kell csepegtetni (mert gyökerük mélyen van), míg gyepünket elegendõ 5-10 percig esõztetni. A kertek kellemetlen, hívatlan vendége a vakond. A küzdelemben különbözõ szereket és elektromos berendezéseket vethetünk be, melyek menekülésre késztetik a vakondot. Szerencsés esetben átköltözik a szomszéd kertbe, és ott folytatja hasznos tevékenységét szomszédunk nagy örömére.

14 14 PROGRAMAJÁNLÓ A KIÁLLÍTÁS Május 29. június 17.: Ovis Tárlat: Bemutatkozik a Kõrösi Óvoda. Helyszín: Gyermekek Háza. Június 1. (CS) 18 óra: A Nagybányai Mûvésztelep Tájképfestõ Tábora mûvészeinek kiállítása. Nyitva jún. 18-ig. Helyszín: Oladi Galéria. Június 1. szeptember 15.: Játékgyár a robotkészítõ pályázat kiállítása. Helyszín: Gyermekek Háza. Június 1. (CS) 17 óra: Digit- Bloom digitális fotókiállítás Parti Nagy Lajosnak a Dublini vegyszeres füzetbõl közzétett Édesatyám, én egy virág vagyok címû versére, megnyitó. Bonyhádi Károly, Csáky László, Dénes Nóra, Gyenis Tibor, Farkas Dénes, Járeb Andrea, Nagy Róbert, Rosta József, Szabó Gábor, Szilágyi Lenke, Szekér Ernõ, Szirtes János, Szenteleki Dóra munkái. Nyitva jún. 16-ig. Helyszín: Mûvészetek Háza, Pincegaléria. TÁMOGATÁSÁVAL JUNIOR Május 28. (V) és óráig: Gyermeknapi forgatag a Szivárvány AMI, az MMIK és a Mesebolt Bábszínház közös rendezvénye. Program: bábszínházi elõadások (Mesemondó csodaverkli, Szerencsének Szerencséje, Babszem csacsi), a Szivárvány AMI csoportjainak néptáncbemutatója, a zalaegerszegi Énekmondó Együttes gyermekmûsora, a Tarisznyások Együttes lemezbemutató koncertje, népi mozgásos játékok, kézmûves foglalkozások, játszósarok a legkisebbeknek, a Logo Mobil Egység játékai, vetélkedõi a nagyobbaknak. Helyszín: jó idõ esetén az MMIK mögötti park, rossz idõben az MMIK. Május 28. (V) óráig: Gyermeknapi Kavalkád látványos szabadtéri programok egy idõben több helyszínen: ügyességi, mozgásos családi játékok és foglalkozások, Gabalyda Bábszínház, táncosok és musical-énekesek produkciói, tipegõknek játszószõnyeg fajátékokkal, közkedvelt és különleges kézmûves technikák kipróbálása, Holló együttes zenés koncertje, a Szombathelyi Üstökös Színpad Egyesület közremûködésével népszerû rajzfilmek és musical-slágerek. H.: Gyermekek Háza. Május 28. (V) 15 óra: Gyermeknap. Helyszín: MSH. Június 1. (CS) óráig: Csintekerintõ népi gyermekjáték-foglalkozás a Kerekecske, gombocska címû társadalmi integrációt segítõ mûvészeti program keretében óvodásoknak. Helyszín: Gyermekek Háza. MINDENFÉLE Május 27. (SZO) 9 17 óráig: Vasi Foci Akadémia által szervezett Király Kupa kispályás labdarúgótorna az U7, U11 és U13 korosztály számára. Helyszín: Király Sportlétesítmény. Május 29. (H) és 30. (K) 19 óra: Kamara Savaria Mishima: Aoi. A két nõ és egy férfi szerelmi háromszögét boncolgató történetben Péter Katát, Vasvári Emesét és Kamarás Ivánt láthatja a közönség. R.: Vasvári Emese. Jegyek elõvételben a Mûvészetek Háza jegyirodájában, valamint a helyszínen, az elõadás napján 18 órától vásárolhatók. Helyszín: HEMO. Május 30. (K) óra: Mûhelytitkok, avagy kiállítás a vasi restaurátorok sokoldalúságáról tárlatmegnyitó. Helyszín: Savaria Múzeum. Május 30. (K) 17 óra: Beszélgetés a 75 éves Szokolay Sándorral Radics Éva Szokolay c. könyvének bemutatója, az Ünnepi Könyvhét rendezvénye. Helyszín: TIT. Csárdáskirálynõ az új sportcsarnokban Június 8-án, este hét órakor parádés szereposztással Kálmán Imre örök operettjét, a Csárdáskirálynõt láthatják a Sugár úti csarnokban. A kiváló akusztika alighanem feledhetetlen élményt kínál majd a szombathelyi közönségnek. A színházbarátok többek közt megcsodálhatják Oszvald Marika, Leblanc Gyõzõ, Benkóczy Zoltán, Tóth Éva, Medgyessy Mária játékát.

15 Június 1. (CS) 19 óra: Ez SEM ugyanaz musical-koncert. A Show-Zsák produkció elõadása: Cabaret, Jekyll & Hyde, Mozart!, Rómeó és Júlia, Chicago, Elisabeth, Az operaház fantomja, Hair, Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Jézus Krisztus Szupersztár, István, a király. Helyszín: MSH. Június 2. (P) 18 óra: A Nyitra u. ÁMK tánccsoportjainak gálaestje. Helyszín: MMIK. Június 3. (SZO) 17 óra: Ritmikus Gimnasztika Gála az MSH ritmikus gimnasztika csoportjai egyéni és együttes szabad, kötél-, karika-, szalag-, labda-, buzogánygyakorlatokat mutatnak be. Helyszín: MSH. KÖNNYÛ Május 30. (K) óra: General Harmony Singers 15 éves jubileumi koncert. Különbözõ zenetörténeti korszakok és zenei irányzatok eredetileg hangszerekre írt mûveinek elõadása hangszerek nélkül kizárólag énekhangon (acappella)! E ritkán hallható stíluson túl a hangszer-imitációk, s az eredetitõl gyakran eltérõ elõadásmód teszi különlegessé az együttes hangzását. Helyszín: Bartók Terem. Május 31. (SZ) 18 óra: Bakacsi Béla lemezbemutató koncertje. Helyszín: HEMO. Május 31. (SZ) 19 óra: Fellegi Klezmer Gipsy Band koncert. A zenekar vezetõje, Fellegi Balázs operaénekes álmodta meg, hogy a hagyományos zsidó népzene izgalmas hangszerelésben szólaljon meg, kiegészülve a magyar cigányzene kelléktárával. A kelet-európai zsidóság muzsikájára a magyar népzene dallamai is hatottak, ezért is izgalmas kaland a klezmer, mely a népi élet zenei helyzeteit kíséri végig esküvõk, mulatságok, bánatok és örömök érzéseivel. Helyszín: Premontrei Gimnázium díszterme. M O Z I M Û S O R SAVARIA MÛVÉSZMOZI MISSION: IMPOSSIBLE III. (Az elképesztõen látványos, és sokkoló fordulatokkal tûzdelt akciófilmben: TOM CRUISE.) máj ig kor, ig kor RÖVIDEK ÉJSZAKÁJA (Kurz und Gut. Válogatás rövid és jó német kisfilmekbõl.) máj ig kor, ig kor A HALÁL KILOVAGOLT PERZSIÁBÓL (Hajnóczy Péter kisregénye alapján készült filmet rendezte Horváth Putyi Dr.) máj ig és kor, ig és kor SZENT LAJOS KIRÁLY HÍDJA (A középkorban játszódó izgalmas krimi fõszerepében: Murray Abraham, Kathy Bates, Gerardine Chaplin, Robert de Niro, Harvey Keitel. Az angol francia spanyol filmet Mary McGuckain rendezte.) máj ig és kor, ig és kor EGY GÉSA EMLÉKIRATAI (A lenyûgözõ látványvilágú, egzotikus témájú, háromszoros Oscar-díjas filmet Rob Marshall rendezte.) máj ig kor, ig kor MATCH POINT (Woody Allen angol felsõ középosztály körében játszódó filmje egy fiatalember társadalmi felemelkedésérõl és annak szörnyû következményeirõl ad képet.) jún. 1 7-ig és kor, 3- án és kor X MEN AZ ELLENÁLLÁS VÉGE (A jó és a rossz örök harca a szinkronizált sci-fi akciófilmben.) jún. 1 7-ig és kor, 3-án és kor JÉGKORSZAK 2. (Egy szinkronizált hûsítõ rajzfilm a nyári melegben.) jún. 1 3-ig és 5 7-ig kor A HERCEG HALADÉKA (A halál elõtti egy perc Szabó Gabival a fõszerepben, Tímár Péter filmjében.) jún. 1 3-ig és 5 7-ig kor TRIANON (Koltay Gábor nemzeti tragédiánkról készült filmje a Trianoni Szerzõdés aláírásának 86. évfordulóján.) jún. 1 3-ig és 5 7-ig kor PONYVAREGÉNY (Quentin Tarantino világhírû filmjében világhírességek: John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman, Tim Roth ) jún. 1 3-ig és 5 7-ig kor 15 A múlt héten véget ért Megasztár tehetségkutató verseny 12 döntõsével találkozhatnak a rajongók június 4-én az új sportcsarnokban. A szervezõ Idea Produkció jóvoltából olvasóink közül a legszerencsésebbek megnyerhetik koncertjegyüket! Ehhez annyit kell tenni, hogy a múlt heti és a mostani lapszámunkban feltett kérdések válaszait szerkesztõségünk címére (Szombathely, Géfin Gy. u. 22.) beküldik. A válaszokat kizárólag a lenti szelvényen fogadjuk el, a nyerteseket telefonon értesítjük. Beküldési határidõ: május 31. Jó játékot kívánunk! Jegyek elôvételben kaphatók: a helyszínen (Szombathely, Sugár u. 18., tel.: 94/ ), Tourinform (Kossuth L. u. 13., tel.: ), Quaestor Travel (Uránia udvar 4., tel.: ), Alexandra Könyváruház, Savaria Plaza (Körmendi u , tel.: ), Blaguss Utazási Iroda (Kõszegi u , tel.: ), IBUSZ Iroda (Fõ tér 44., tel.: ), KO 2002 Music (Kossuth L. u. 8., tel.: ), Szombathelyi MSH Rendezvényház (Március 15. tér 5., tel.: ), valamint a Ticket Express jegyirodákban és az Evertime hálózatban. MEGASZTÁR KVÍZ II. forduló 4. Ki nyerte az idei Megasztárt? 1 Póka Angéla 2 Varga Ferenc X Rúzsa Magdolna 5. Ki volt a Megasztár nõi mûsorvezetõje? 1 Liptai Klaudia 2 Görög Zita X Csisztu Zsuzsa 6. Ki a képen látható döntõs? MEGASZTÁR KVÍZ megfejtés: Beküldõ neve:... Telefonszáma:...

16 16 Szombathely, Petõfi S. u. 18. Hitelajánlatok építkezõknek, lakásvásárlóknak FUNDAMENTÁVAL KOMBINÁLT LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITELKONSTRUKCIÓ A hitel célja: lakásfelújítás, korszerûsítés, közmûvesítés A hitel alapfeltétele: Fundamenta megtakarítási szerzõdés kötése Hitel összege: Ft Ft Ft Ft Havi fizetési kötelezettség: Ft Ft Ft Ft Futamidõ: 48+3 hónap 52+3 hónap 57+3 hónap 93+3 hónap Teljes hiteldíj mutató: 3,93% 4,06% 4,41% 5,43% 20 évre Ft hitelösszeg teljes hiteldíj mutatója: 5,54% FÉSZEKRAKÓ PROGRAM I. 10% saját erõvel rendelkezõ, 35. életévüket be nem töltött fiatalok számára lakáskölcsön nyújtása állami kezességvállalás mellett. Új lakás esetén évi 6,5% nettó kamat, THM 6,98% Használt lakás esetén kamat: évi 8,56% 12%, THM 9,05 14,27% Gyermeket nevelõ családoknak lakásépítési kedvezmény, gyermeket vállaló házaspároknak (új lakásvásárlás esetén) megelõlegezõ lakásépítési kedvezmény 1 gyermek esetén Ft 2 gyermek esetén Ft 3 gyermek esetén Ft 4 gyermek esetén Ft II. 35. életévüket be nem töltött, gyermeket nevelõ fiatalok számára otthonteremtési támogatás nyújtása. Használt lakás vásárlása esetén a mindenkori lakásépítési kedvezmény összegének 50%-a. A támogatás mértéke akár a vételár 70%-át is elérheti. A használt lakás vásárlásához ajánlott hitelkamataink: évi 8,56% 12%, THM: 9,05% 14,27% III. Állami alkalmazottak lakáshiteleinek megfinanszírozása állami kezességvállalással. Államilag támogatott hitelek felvétele állami kezességvállalással. Köztisztviselõk számára a teljes vételár erejéig állami kezességvállalással. Más foglalkozásoknál a hitelbiztosítéki érték erejéig állami kezességvállalással (Bõvebb információkat kirendeltségeinken és fiókjainkban tudunk nyújtani.) KONYHATIPP GOMBÁS GOMBÓC Érvényes: május 15-tõl augusztus 31-ig. (A fenti adatok tájékoztató jellegûek.) Hozzávalók: 20 dkg darált sertéshús, 5 dkg füstölt szalonna, 1 szikkadt zsemle, 1 dl tej, 5 dkg gomba, 1 db tojás, 5 dkg reszelt sajt, diónyi vaj, 2 dl tejföl, 1 tojássárgája, só, bors, petrezselyem, 1/2 kg burgonya Az elkészítés módja: A felkockázott szalonnát megpirítjuk, hozzáadjuk a gombát, a vágott petrezselymet és a húst, 10 percig hagyjuk pirulni, majd kihûtjük. Hozzáadjuk a tejben megáztatott és kifacsart zsemlét, tojást, sózzuk, borsozzuk. Az egészet összegyúrjuk, és gombócokat formázunk a masszából. A burgonyát megtisztítjuk, felkockázzuk és puhára fõzzük. Amikor kész, villával alaposan összetörjük. Egy hõálló tál alját kivajazzuk, a tört burgonyát belesimítjuk, s erre az alapra ráhelyezzük a gombócokat. Az egészet leöntjük a sajttal elkevert tejfellel, és fél óra alatt sütõben megsütjük

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 10. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 292-17/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2016. augusztus 2-án a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-án 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-án 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 23-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága május 21-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága május 21-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2010. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja Dr. Mécs László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése. Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése. Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tárgy: Helyszín: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus Tisztelt karneváli önkéntes! A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány ebben az esztendőben is fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány szándéka, hogy 2014-ben, ahogy

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása 35/2011.Ök. rendelet 4/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének ai 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes.

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes. Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Prugberger Emil Dr. Csönge

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben