Ktesibios öröksége. a hasonló nevű alexandriai filozófussal!), Heron idősebb kortársa, egyes feltételezések szerint Ktesibios tanít-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ktesibios öröksége. a hasonló nevű alexandriai filozófussal!), Heron idősebb kortársa, egyes feltételezések szerint Ktesibios tanít-"

Átírás

1 Ktesibios öröksége

2 2 Ktesibios öröksége A Nagy Sándor 1 Kr. e. 323-ban Alexandriá-ban bekövetkezett halálát követően kitört diadokhusok harcának csitulásával, az utódlási kérdések eldöntésével Egyiptom-ban megszületik a Ptolemaiosi Birodalom, ahol egy kezdeti ingatag állapotot követően II. Ptolemaios, akit Ptolemaios Philadelphos 2 néven is ismerünk, elindít egy olyan folyamatot, melynek eredményeként Alexandriá-ban kulturális-tudományos központ alakul ki (a Museion). Az egyiptomi és görög eszme és ismeretanyag valamennyi vonatkozásában ötvöződik, s ebből a kölcsönhatásból jön létre a hellén kultúra, a hellenizmus. Lényegesek ennek az alexandriai központnak, a görög szellemi élet központjának a műszaki vonatkozásai is. Spontán módon, csupán feltételezhető indíttatással elkezdődik egy terület, a hidraulika és pneumatika magasabb szinten, elsősorban gyakorlati célú művelése. Olyan nevekhez fűződik ez, mint Ktesibios 3, Arkhimedes 4, a bizánci Philon 5, Heron 6 és Straton 7. 1 Nagy Sándor; Alexandros (Kr. e ): kiváló ókori hadvezér és államférfi, Makedónia királya Kr. e. 326-tól; II. Fülöp és Olympias fia. Nevelője Aristoteles, aki felkeltette érdeklődését a tudományok iránt és kora széles látókörű, művelt emberévé tette. Fokozottan érdekelte a hadviselés, 18 évesen már kitűnt a görög városállamok elleni khaironeiai csatában. Atyja halála után letörte rokonait, elfojtotta a lázongásokat. Kr. e. 334-ben kb. 35 ezer fős seregével megkezdte ázsiai hadjáratát. Fennhatósága alá vonta a kisázsiai városállamokat, Szíriá-t, Palesztiná-t, Egyiptom-ot, Babilon-t. Az elfoglalt területeken kb. 70 új várost alapított (pl. Alexandriá-t). Kr. e. 330-ban megkezdte Közép-Ázsia meghódítását, majd 327-ben India ellen indult. Birodalma ellentmondásokkal volt terhes, nélkülözte az egységes gazdasági alapot, halála után részeire bomlott szét. Maláriában (?) halt meg. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 2 Ptolemaios Philadelphus, II.; Ptolemaeus (Kr. e ): egyiptomi uralkodó (Kr. e. 285 Kr. e. 246). Megerősítette Egyiptom politikai és gazdasági helyzetét, támogatta a tudományt, a művészetet és a vallási kultuszt. Uralkodása idejére tehető a görög-egyiptomi keverékkultúra kibontakozása. [Antik Lexikon. Corvina, Budapest, 1993.] 3 Ktesibios (Kr. e. III. sz., tevékenységi ideje Kr. e. 270 körül, feltételezéssel Kr. e. 296 Kr. e. 228): alexandriai görög feltaláló és fizikus. Az ókori Alexandria mérnöki iskolájának első nagy alakja. Neki tulajdonítják a levegő rugalmasságának felfedezését. Az első gép, amelyet elkészített, édesapja borbélyműhelyében működött (az nem ismeretes, hogy milyen célokat szolgált). Gépeket készített Arsinoe részére (II. Ptolemaios Philadelphos testvérfelesége). Lehet, hogy Straton-nal dolgozott együtt, aki Kr. e. 288-ig Alexandriá-ban élt. Leghíresebb találmánya a szívó-nyomó szivattyú, amelyet az ókorban Ketsibios-féle gépnek is neveztek. Alexandriá-ban megépítette az első, víznyomással üzemelő orgonát (hidraulos), amelyben a sípokat működtető levegő nyomását ólomsúlyok helyett víz biztosította. Feltalálta továbbá a tűzoltófecskendőt (a római tűzoltók használták) és néhány más, légnyomással működő gépezetet (pl. légnyomással működő katapult). Tökéletesítette a klepsydrát (ez az évszakonként változó órahosszúságot is mutatta), egy rekonstruált példányát a müncheni Deutsches Museum őrzi. Ilyen óra volt az athéni Szelek Tornyá-ban is. Az óra 3 m magas volt, s felső része az állatégővi jeleket tartalmazta. Tanítványa volt Heron, s alkotásai az ő leírásából, valamint Vitruvius munkájából ismertek. Írásaiból (A találmányokról; A pneumatikáról) csak töredékek maradtak fenn. Munkássága alexandriai Heron és bizánci Philon nyomán teljesedett ki. A Pallas szerint megfigyelte, hogy a sűrített levegő, ha a légkörbe szabadul ki, hangot ad. Szerkezeteiben fogaskerekeket, ill. fogaskerék-fogasléc kapcsolatokat alkalmazott. Az ő találmánya alapján készített szivattyút Castrum Novum romjai között Civita Vecchia-nál találtak. Bizánci Philon szerint ő találta fel a szélpuskát. [Andai P.: A mérnöki alkotás története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, /360 p.; p. 24.] [Britannica Hungarica. Magyar Világ Kiadó, Budapest, ] [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] [A Pallas Nagy Lexikona. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, ] [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] [http://www.swan.ac.uk/classics/staff/ter/grst/people/ktesibios.htm] [http://www.uni-muenster.de/physik/td/uvortec/informatuion/automat/arbeitsbl/abbeospiel.htm] 4 Arkhimedes (Kr. e. 287 Kr. e. 212): görög matematikus és fizikus. Kiemelkedő eredményeket ért el a geometriában. Vizsgálatai során olyan módszereket alkalmazott, amelyek a modern matematikai analízis kezdeteinek tekinthetők. Közelítő módszereket talált a négyzetgyök kiszámítására és a harmadfokú egyenletek megoldására. Tőle származik a felhajtóerőre vonatkozó törvény. Több mint 40 gépet talált fel, őt tartják a csigasor megszerkesztőjének is. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 5 Philon (Kr. e. 250 körül): alexandriai (helyesebben bizánci) haditechnikai író, görög mechanikus (nem azonos a hasonló nevű alexandriai filozófussal!), Heron idősebb kortársa, egyes feltételezések szerint Ktesibios tanít-

3 Ktesibios öröksége 3 Ktesibios-ra, egy alexandriai mérnök -re, egy borbély fiára ritkán hivatkozunk. Ő egyrészt édesapja műhelyébe készített különböző szerkezeteket, másrészt matematikával is foglalkozott, de ezen kívül számos hidraulikus és pneumatikus gépet is szerkesztett. Ezek egyike a víziorgona. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ő tekinthető e két terület megalapozójának, atyjának. Ktesibios biztosan a Kr. e. III. sz.-ban élt, bizánci Philon és Arkhimedes kortársa, s valószínűleg mindkettőnek, ha áttételesen is, tanítványa. III. Ptolemaios Eurgetes 8 egyiptomi uralkodó idején tevékenykedett Kr. e. 246 és Kr. e. 221 között. Ő többek között egy több sípból álló fúvós hangszert készített, amelyet organon hydraulikon -nak ( vízmű eszköz -nek) nevezett. Ennél a táplevegő, azaz a szél nyomását víz szabályozta, ill. tartotta megközelítően azonos értéken. Alkotásáról szerkezeti rajz nem maradt fenn, de különböző ábrázolások igen, amelyekből elég jól lehet rekonstruálni. Egy alexandriai relief pl. Ktesibios-t kezében trombitával, s feleségét, Thays-t egy 15 sípból álló orgonával ábrázolja (1. ábra). Heron is ír Pneumatika c. munkájában a hangszer kezdeti formájáról (Heron: Pneumatika. I. 42.), s ebben alapul vette Ktesibios saját leírását. Ez utóbbinak azonban nyoma veszett. Korabeli leírások, ha részben téves adatokkal is, áradozva szólnak alkotásáról: És ez az orgona úgy nézett ki, mint egy kerek oltár; és azt mondják, hogy azt Ktesibios, a borbély fia találta fel, aki ebben az időben Aspendor területén élt II. Ptolemaios uralkodása idején. [http://www.techsoftdesign.com/kt/ger/wasbedeutet.htm] Ktesibios tevékenységét II. Ptolemaios uralkodása idején is kezdhette. Ez nem ellentmondás a későbbiekkel! ványa. Fennmaradt Mechanika {Mekhanike syntaxis (=A mechanika szisztematikus ábrázolása)} c. összefoglaló munkájának IV. könyve, a hajítógépekről (Belopoiika), amely témáját tekintve azonos Heron hasonló c. művével, de leírásai még kevésbé szemléletesek. Kivonatosan ugyancsak ránk maradt a VII. és a VIII. könyve, amely a várépítés technikáját tárgyalja. (Az Antik Lexikon szerint: a 4. rész, a 7. kivonatosan, a 8. görögül, az 5. arabul. Ez utóbbi a haditechnikával foglalkozik.) Neki tulajdonítható a műszaki szaknyelv megteremtése. Személyéhez kötődik az az elv is, hogy egy technikai megoldásnál az esztétikumnak is szerepe van. [Antik Lexikon. Corvina, Budapest, 1993.] [Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, /943 p.; p. 412.] 6 Heron (Kr. e. 120 körül): alexandriai görög matematikus és természettudós. Ktesibios tanítványa. Geometriai eredményei közül legismertebb a háromszög területének kiszámítására szolgáló ún. Heron-képlet. Munkáiban összefoglalta kora természettudományos eredményeit, vizsgálta a testek tulajdonságait, Pneumatika c. művében 78 különböző készüléket ír le, amelyet melegített levegő vagy gőz hajt. Számos hidraulikus gépet szerkesztett, a leghíresebb a gőzturbina ősi formájának tekinthető Heron- vagy aeolus-labda. Figyelemre méltó a földmérésről írt tankönyve is; ebben leírja a használatos műszereket, a mérőeszközöket, a módszereket, a szintezés végrehajtását, tárók és aknák kitűzését. [Andai P.: A mérnöki alkotás története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, /360 p.; p. 23.] [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 7 Straton (Kr. e. 340/330 Kr. e. 270/267): görög peripatetikus filozófus, Ii. Ptolemaios Philadelphos nevelője, Theophrastos halála után a Lykeion vezetője. 44 műve ismert (logika, teológia, természetfilozófia, lélektan), ezek töredékekből és másodlagos forrásokból rekonstruálhatók. Állatrendszertana jelentős, a növénytant ő alapította meg. Kiemelkedő jelentőségűek a Peri tu uranu (Az égboltról), a Peri tu pneumatos (A lélekről), a De causis plantarum (A növények okairól {a növényélettan összefoglalása}), valamint a Historia plantarum (általános növénytan) c. munkái. Újszerű a lélekről vallott felfogása. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] [net] 8 Ptolemaios Eurgetes; Ptolemaios, III. (Kr. e. 284 Kr. e. 222): makedón eredetű egyiptomi uralkodó (ur.: Kr. e. 246 Kr. e. 222). II. Ptolemaios és I. Arsinoe fia. Sikeres háborút viselt Szíriá-ban, újjászervezte az egyiptomi közigazgatást, jelentős építkezéseket folytatott. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

4 4 Ktesibios öröksége De megemlíti Marcus Vitruvius Pollio 9 is Decem libri de architectura ( Tíz könyv az építészetről ) c. művében. (L mellékletek.). Szól róla többek között Porphyrios, Cicero 10, Lucretius 11, Petronius és Plinius 12 is. 1. ábra Ktesibios és Thais [http://www.orgona.hu/orgonaink/tuzolto orgona h.html] A hagyomány szerint a víziorgona ötlete egy ellensúllyal mozgatható (és rögzíthető) tükör megfigyelése során született, amely édesapja műhelyében volt. A rejtett ellensúly zárt hengeres csőben mozgott le és fel. És néha az illesztés olyan szoros volt, hogy az a levegőt össze- 9 Vitruvius, Marcus Pollio Vitruvius, Marcus Pollio (Kr. e. kb. 84 Kr. u. 10): Julius Caesar, majd Augustus császár építésze, mérnök. Építészként valószínűleg ő építette a fannoi bazilikát; ő vezette be a vízvezetéki csöveknél használatos quinaria (4,453 cm) mértékegységet is. Fő munkája: De architectura, ebben akusztikai kérdéseket is tárgyal. [Andai P.: A mérnöki alkotás történet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, /360 p.; p. 24.] [Művészettörténeti ABC. Terra Kiadó, Budapest, /567 p.] 10 Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106 Kr. e. 43): római szónok, író és politikus. Vagyonos családból származott. Politikai pályája kezdetén az arisztokrácia ellen, később mellette foglalt állást. Julius Caesar egyeduralma alatt visszavonult, ekkor írta legtöbb filozófiai és szónoklatelméleti művét. A diktátor halála után ismét szerepet vállalt. Meggyilkolták. Neve kétezer éve az ékesszólást jelképezi. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 11 Lucretius Titus Carus (Kr. e. kb. 98 Kr. e. 53.): római költő. A természetről (De rerum natura) c. 6 könyvből álló filozófiai tankölteményében Epikureos ókori görög materialista filozófus tanításait rendszerezte művészi formában. Az emberiség jótevőjének nevezte Epikureos-t, mivel megszabadította az embereket az istenek, a túlvilági élet és a büntetés rettegésétől. Mind műve tartalmával, mind hexameterei szépségével fordulópontot jelentett a latin irodalom fejlődésében. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 12 Plinius, Gaius Secundus (23 79): római tudós és író, tengernagy. A Vezúv kitörésekor halt meg. Életét unokaöccse, az ifjabb Plinius írta meg. Historia naturalis c. műve kora természettudományos ismereteinek enciklopédiája, a középkori természettudomány legfőbb forrásműve. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

5 Ktesibios öröksége 5 nyomta, s ez az ellensúly, mint dugattyú mellett kiáramlott és határozott magasságú hangot adott. Amikor Ktesibios ezt a jelenséget megfigyelte, felhasználta a hidraulikus orgona elkészítéséhez. (Állítólagos Vitruvius leírás, ez azonban tévedés!) [http://www.techsoftdesign.com/kt/ger/wasbedeutet.htm] Az ötlet valószínűleg nem tőle származik. Ugyanis Tertullianus 13 De anima c. művének XIV. fejezetében így ír: Nézzétek Arkhimedes nagyszerű nagyságát, akarom mondani (az ő elvei szerint készített) hydraulikus orgonát. Mennyi tagja, mennyi része van, mennyi utat tesznek meg a hangok, mennyiféle hang, micsoda sokféle változatosság, mennyi sípsor és mindez egyetlen egység! Talán ez az idézet támasztja alá azt a szórványosan előforduló véleményt, hogy Ktesibios nem magát az orgonát találta fel, hanem egy már korábban is létező megoldást tökéletesített. Az ősők azonban hiányoznak: nincs leletanyag, Tertullianus-on és Heron-on kívül utalások sincsenek egy kezdetlegesebb szerkezetre, így ezt a feltételezést ki lehet zárni. Ugyanakkor viszont az is tény, hogy Ktesibios számos, Arkhimedes nevéhez fűződő eredményt felhasznált. [pl. Az organon hydraulikon -nal párhuzamosan valószínűleg létezett az organon pneumatikon is, amely víznyomás nélkül működött. Ezeknél a szélnyomás stabilizálását a táptartályra helyezett súlyok biztosították. Az organon hydraulikon latin elnevezése organum hydraulicum vagy organa hydraulica, később csak egyszerűen hydraulus, az organon pneumatikon-é organum pneumaticum vagy organa pneumatica. Az elnevezések tehát az idők során módosultak, jelentősen lerövidültek. A késő római időkben mindkét típust azonosan organum (lat.: organa) névvel illették. Mi indokolta e hangszer megalkotását? Miért volt erre egyáltalán szükség? Milyen előzményekre lehet hagyatkozni? Az eredet a mitológia ködébe vész. A legrégibb ismert ős a (kínai, indiai, zsidó) pásztorsíp, bölcsője Ázsia, s különféle változatairól számos asszír és egyiptomi síremlék, kínai és indus lelet tanúskodik. A legrégebbi leletek a rénszarvascsontból készült phalangsípok (paleolitikum vége, kb. Kr. e ), amelyek inkább jelző, mint zenei feladatot láttak el, s csupán egy hangot adtak ki (2.-3. ábra). Fiatalabb lehet az első réslyukú fuvola (4.-5. ábra), majd a Kr. e. 80. évezredből már ismert 3. ill. 5 hangképző nyílással ellátott csontfuvola is.) 2. ábra Üreges csontsíp 13 Tertullianus, Quintus Septimus Florens (kb. 155 kb. 225): római egyházi író, eredetileg ügyvéd Rómá-ban, majd 195-től Karthágó-ban. Eredetileg az ortodox keresztény álláspontot képviselte, később csatlakozott a montanizmus híveihez ( vértanú kereszténység ), s írásaival döntő szerepe volt ez utóbbi jellegének kialakításában. Hatása teológiai, etikai és poltikai téren is igen jelentős: a vallást az Isten és az ember közötti jogi viszonyként értelmezte. Írásaiból 31 maradt fenn. Fő művei: Apologeticum (Védekezés a pogányokkal szemben); Adversus Marcionem ( Markion ellen ); Adversus Hermogenem ( Hermogenes ellen ); De praescriptione haereticorum ( A pogányok hivatkozási jogáról); De baptismo ( A keresztségről); De spectaculis ( A látványosságokról ); Adversus Praxean (a szentháromságtan megfogalmazása). A latin nyelvű keresztény próza megteremtője mind terminológiai, mind dogmatikai szempontból. [Antik Lexikon. Corvina, Budapest, 1993.] [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

6 6 Ktesibios öröksége 3. ábra Üreges csontsíp 4. ábra Üreges csontsíp oldalnyílásokkal 5. ábra Rénszarvas ujjcsontjából készült üreges csontsíp Zárt oldalnyílással cisz 3, nyitottal g 3 hangmagasságot ad [Tarnóczy T.: Akusztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, /559 p.; p- 15.] Ebből fejlődött ki a syrinx vagy pánsíp (6. ábra), majd a kínai szájorgona (7. ábra). Mindkettő a mitológia ködébe vész. A pánsíp-ot Hermes 14 (vagy Pán 15 ) találta fel, míg a szájorgonát a régi kínai legendák szerint Niu-Kva királynő a Kr. e. III. évezredben és azt a főnixmadár alakjára formálta [Darvas Gábor: Évezredek hangszerei. Zeneműkiadó, Budapest, /333 p.; p. 46.]. A szájorgona átcsapó fémnyelves, azaz nyelvsípos hangszer. Jóval későbbi a japán shoe vagy so (IX. sz.), a zsidó ugáb (a nomád korszakra jellemző nem kultikus fúvós hangszer; ajak- vagy nyelvsípos is lehetett, talán az aulos oboa rokona, chalil és abbuba néven is ismert; felizgató hangú hangszer volt) és még számos más népi hangszer. (A szájorgonák mind a mai napig élő hangszerek : ábra.). 14 Hermes: Zeus és Maia nimfa fia, a ravaszság, lelemény, ékesszólás istene a görög mitológiában. Az utazók, kereskedők, tolvajok pártfogója, az istenek gyorslábú hirnöke, ő kíséri a lelkeket alvilági útjukra. Római megfelelője: Mercurius. Zeus megbízásából ő öli meg az Iot őrző százszemű Argost.A művészetben bokáján kis szárnyakkal, kezében pálcával, útikalappal ábrázolják. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 15 Pan: a görög mitológia kecskelábú és -szarvú pásztoristene, a legelők és a nyájak védője, a pásztorsíp (pánsíp vagy syrinx) feltalálója. Apja Hermes vagy Zeus, anyja egy nimfa, de egyes mondák szerint Hermes egy kecskével nemzette. A hiedelem szerint hangjával egész hadseregeket volt képes rémületbe ejteni (páni félelem"; "pánik"). A keresztény hagyomány szerint a pogány természetimádó vallás szimbóluma. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

7 Ktesibios öröksége 7 6. ábra 7. ábra Kínai pánsíp (p ai-siao) Kínai szájorgona (sheng) [Michels, U.: SH atlasz. Zene. Springer-Verlag Budapest-Berlin, /560 p.; p.168.] [Michels, U.: SH atlasz. Zene. Springer-Verlag Budapest-Berlin, /560 p.; p.168.] 8. ábra Szájorgona (Borneo) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.] 9. ábra Tökből készített egyszerű levegőkamrás szájorgona (Borneo) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.]

8 8 Ktesibios öröksége 10. ábra Szájorgona (Kína) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.] 11. ábra Bambusznádból és fából készült Szájorgona: csingmiau (Kína) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.] 12. ábra Szájorgona: khen (Laosz) 6, 14 vagy 16 bambuszsíp, ezek fa vagy elefántcsontból készült kamrába csatlakoznak. Ma három nagyságban készül, a leghosszabb síp a 3,5 m-t is eléri [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.]

9 Ktesibios öröksége ábra Bambusznádból és fémből készült szájorgona: seng (Kína) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.] 14. ábra Bambusznádból és fából készült szájorgona: so (japán) [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 78.]

10 10 Ktesibios öröksége Ide sorolható az ausztrál bennszülöttek didgeridoo nevű fúvós hangszere is, amelynek korai változatai már a barlangfestményeken is szerepelnek (15. ábra), ma használatos primitív változatát a 16. ábra szemlélteti. 15. ábra A didgeridoo egy ausztrál barlangfestményen 16. ábra Didgeridoo Megszólaltatásuk, különösen hosszabb játék esetén, eléggé megterhelő, s valószínűleg ez teremtette meg az igényt egy tökéletesebb, s kevésbé fárasztó változat megalkotásához. A legerősebb kényszert szinte biztosan a folyamatos levegő ellátás szükségessége jelentette, majd később a viszonylagos nyomásállandóság megteremtése. Közrejátszhatott azonban a hangzásmód változtathatóságának igénye (ez vezetett a regiszterek megszületéséhez) és az esetenként megkívánt nagyobb hangerő. Először a duda született meg mechanikus fúvószerkezetként Kr. e körül vagy babiloni, vagy asszír eredetű (Geyer) ( ábra), majd további fejlődésként Ktesibios szerkezete, a víziorgona, amelyet bizánci Philon kézzel fújtatott syrinx -nek nevezett, Heron tökéletesítette, aki, ha korban nem is, de Ktesibios méltó utóda és tanítványa. E tökéletesített változat viszont már teljességgel ismert, mert ha romokban is, de fennmaradt egy példány, egy római tartományban, Pannonia Provincia-ban. Valószínű születési ideje Kr. e. 246 és Kr. e. 221 között, azaz ez már a Heron-féle szerkezet lehet ábra Duda

11 Ktesibios öröksége 11 A Ktesibios-féle szerkezet nem maradt fenn, de érmék, szobrocskák és reliefek megőrizték formáját ( ábra). 19. ábra 20. ábra Laurenti Nica (I. sz.) Traianus (I. sz.) Cabinet des Medailles (Bruxelles) Koninklijk Penningkabinet (Leiden) [http://users.pandora.be/avvakum/ancient/orgeln.html] [http://users.pandora.be/avvakum/ancient/orgeln.html] Az érmék közül a Laurenti Nica (19. ábra) különösen érdekes. Korabeli feljegyzések szerint Nero császár 16 -t nagyon érdekelte a víziorgona szerkezete. 21. ábra Valentinianus (V. sz.) Paceas Petri Cabinet des Medailles (Bruxelles) [http://users.pandora.be/avvakum/ancient/orgeln.html] 22. ábra National Museum Carthago (kb ) 16 Nero, Claudius Caesar Germanicus (37 68): római császár (54 68). Hatalomra jutását anyja, Agrippina készítette elő, aki megmérgezte harmadik férjét, Claudius császárt és kieszközölte, hogy a császári testőrség fiát kiáltsa ki császárrá. Kormányzása első öt esztendejében visszaállította a szenátus tekintélyét, s ezzel megnyerte a maga számára annak támogatását. Tanácsadója ekkor Seneca. Később beteges becsvágyában és féltékenységében környezete ellen fordult, megölette anyját, feleségét, féltestvérét és eltávolította nevelőjét. Ettől kezdve féktelen tobzódásban élt. A közvélemény neki tulajdonította Róma felgyújtását (64). Amikor a szenátussal is szembefordult, ellenfelei több összeesküvést szerveztek ellene. Áldozata lett Seneca is. Az elégedetlenség levezetésére látványos játékokat rendezett, ezeken ő is fellépett. Ellene 66-ban Judeá-ban, 68-ban Galliá-ban és Hispániá-ban tört ki felkelés, de erélyesen fellépett ellene a szenátus és a testőrség is. Elmenekült Rómá-ból és útközben öngyilkos lett. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

12 12 Ktesibios öröksége 23. ábra 24. ábra National Museum Copenhagen Nennig villa. Trier. Mozaik [http://users.pandora.be/avvakum/ancient/orgeln.html (II. vagy III. sz.) Lelet: 1852 [http://users.pandora.be/avvakum/ancient/orgeln.html] Gallia fellázadása idején, ekkor Nápoly-ban tartózkodott, miután egyik követség a másikat érte rémülten tért vissza Rómába. De még ezután sem fordult sem a senatushoz, sem a római néphez, hanem csak néhány előkelő embert hívott magához, akikkel futólag tanácskozott, majd az egész napot új és eddig ismeretlen víziorgonák megtekintésével töltötte: maga mutogatta meg mindegyiket, magyarázgatta minden csínjukat-bínjukat, [Suetonius, Gaius Tranquillus 17 : A Caesarok élete. Ford.: Kis Ferencné. Magyar Helikon, Budapest, /397 p.; p.266/267.] Élete vége felé a nyilvánosság előtt fogadalmat tett, hogy ha uralma fennmarad, a győzelme tiszteletére rendezendő ünnepi játékokon víziorgona-, fuvola- és dudaművész szerepében fog bemutatkozni, az utolsó napon pedig mint színész, és eltáncolja Vergilius 18 Turmos-át. [Suetonius, Gaius Tranquillus: A Caesarok élete. Ford.: Kis Ferencné. Magyar Helikon, Budapest, /397 p.; p.275.] Nero gyermekkorában egyéb tanulmányai között zenei nevelésben is részesült [Suetonius, Gaius Tranquillus: A Caesarok élete. Ford.: Kis Ferencné. Magyar Helikon, Budapest, /397 p.; p.248.] 17 Suetonius, Caius Tranquillus (kb. 75 kb. 150): római történetíró, Hadrianus császár levéltárosa. Caesaro élete c. császáréletrajzait (Caesar-tól Domitianus-ig) forrásmunkák felhasználásával írta meg. Jelentősek szónok- és íróéletrajzai is. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 18 Vergilius, Publius Maro (Kr. e. 70 Kr. e. 19): az ókori Róma legnagyobb epikus költője. Felszabadított rabszolga fia. Ügyvédnek készült, de ezen a pályán nem ért el sikereket. Írni kezdett. A korai hellénisztikus római líra hatása tükröződik első költeményeiben (Bucolica vagy Eclogák, pásztori dalok; Kr. e. kb ). Tankölteményt írt a mezőgazdasági munkáról (Georgica), majd ezt követően az Aeneis-t. Ebben részben Homeros-t követve megírta a Trójá-ból menekülő Aeneas itáliai honalapítását, de belefoglalta Augustus magasztalását, Róma világuralmi hivatásába vetett hitét is. A mű gazdag és csiszolt stílusa a világirodalom remekévé tette ezt a művét. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

13 Ktesibios öröksége 13 Hegedűs Gyula 19 utal rá, hogy a szerkezetet tökéletesítette is. Ő maga (Nero) rendszeresen használta, nyilvános hangversenyeket is rendezett [Geyer József 20 : Az orgona. Kézirat. Budapest- Szeged, 1933.] Ezeken volt az első díj az említett aranyérem, amelynek hátoldalán saját képe szerepelt. A 24. ábra szerinti mozaikkép azt az együttest mutatja (orgona és cornu), amely a trieri amphiteátrum-ban a többnyire véres játékok -at kísérte. A 30 síp jól megkülönböztethető, de a játszóasztal és regiszterhúzók sajnos nem látszanak. [http://www.trierer-orgelpunkt.de/bonsfeld.htm] Igen népszerű volt az orgona, s a rómaiak rengeteget áldoztak megvételükre. A császárok életrajzába is mindig feljegyezték, hogy kedvelték-e. Innen lehet tudni, hogy Nero-n kívül Gallienus 21, Heliogabalus 22, Severus 23, Traianus 24, Caracalla 25 és Valentinianus 26 is rajongott érte. Gallienus XVII. Gyakran vonult ki fuvola hangja mellett, s orgonaszóra tért vissza, megparancsolva, hogy mind kivonulásakor, mind visszatértekor szóljon a zene. [Trebellius Pollio: A két Gallienus. Ford.: Sípos Flórián. In: Császárok története (Historia Augusta vagy Scriptores historiae Augustae). Multiplex Media Debrecen University Press, Debrecen, /633 p.; p. 409/426; p. 289.] Heliogabalus XXXII. Néha olyan hangosan nevetett a színházban, hogy csak őt lehetett hallani. Ő maga énekelt, táncolt, fuvolázott, trombitált, pandurán és orgonán is játszott. 19 Hegedűs Gyula ( ): újságíró. Eredetileg jogot tanult a budapesti egyetemen tól a Budapesti Napló, tól a Pesti Napló, 1915-től a Budapesti Hírlap munkatársa, 1920-tól a Magyarság szerkesztője után a Magyar Nemzet, majd a Mai Nap felelős szerkesztője, ill. kiadója. Verseket, elbeszéléseket is írt. Fő műve: Pesti mesék (1912). [Új Magyar Életrajzi Lexikon. Magyar Könyvklub, Budapest, ] 20 Geyer József ( ): orgonaszakértő, orgonatervező, akusztikus, római katolikus lelkész. 1920/25-ben a Zeneművészeti Főiskola tanára (liturgia és orgonaismerettan). Az orgonákkal kapcsolatos munkáiban a barokk orgonához való visszatérést szorgalmazta. Száznál több orgona építésében működött közre (pl. szegedi dóm, hűvösvölgyi Szentlélektemplom). Művei: Egységes orgonatervezet (1917); Országos magyar orgonaépítési szabályzat (1918); Studien über zeitgemässe Fragen der Orgelbaukunst (1927); Az orgona (1931). [Magyar Életrajzi Lexikon ] [http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html htm] 21 Gallienus, P. Licinius Egnatius (kb ): római császár (ur.: ), Valerianus fia. 257-től a birodalom Ny-i felét irányította (apja a K-i részt), 260-tól egyeduralkodó. Uralkodása alatt jelentős külső támadások érték a birodalmat (frankok, allemannok stb.). Hadi sikerei alapján ő szervezte meg a nehézlovasságot. Számos ellencsászár igyekezett megdönteni hatalmát, s jelentős infláció is fellépett. Gyilkosság áldozata lett. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 22 Heliogabalus; Elagabalus (203 vagy ): római császár. 218-ban a hadsereg kiáltotta ki császárrá. Kicsapongásairól volt hírhedt. A hadsereg lépett fel ellene és családjával együtt meggyilkolták. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 23 Alexander Severus; Severus Alexander, Marcus Aurelius (kb ): föníciai származású római császár (ur.: ). A Severus-dinasztia utolsó tagja, a hagyomány szerint Caracalla törvénytelen fia. Szakított elődje (Heligabalus) valláspolitikájával, kiegyezett a senatussal is, a hadesereggel azonban nem volt jó a viszonya. Sikeres hadjáratot viselt a Sassanidák ellen (232/233). Lázadó katonái ölték meg anyjával együtt. Megtisztította a hivatali szervezetet és rendbe hozta az államháztartást. Testőrparancsnoka Ulpianus, a neves jogász volt. [Császárok története (Historia Augusta. Multiplex Media Debrecen University Press, Debrecen, /633 p. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 24 Traianus, Marcus Ulpius (53 117): római császár (98 117). Hispániá-ban született. A római birodalom belső rendjének megszilárdítására törekedett. Átszervezte a légiókat, kiterjesztette a római polgárjogot a provinciákra, rendelkezéseket hozott a mezőgazdasági válság leküzdésére, támogatta az építkezéseket. A római birodalom uralkodása alatt érte el legnagyobb kiterjedését (Dacia, Armenia stb. meghódítása). [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 25 Caracalla; Bassianus; Marcus Aurelius Antoninus ( ): római császár (ur.: ). Uralkodására a katonai arisztokrácia erősödése, a nagyfokú erőszakosság, kegyetlenkedés jellemző. Kiterjesztette a római polgárjogot a provinciák minden lakosára az adók növelése érdekében (212). Gyilkosság áldozata lett. Uralkodása alatt nyitották meg a róla elnevezett római fürdőket. [Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ] 26 Valentinianus, III., Flavius Placidus ( ): nyugatrómai császár (ur.: ). 437-ig régens uralkodott helyette. Uralkodása idején veszítette el a birodalom É-Afriká-t, Pannoniá-t és Britanniá-t. A hunok ellen elért eredményei csak részben sikeresek. Gyilkosság áldozata lett Jelentős fennmaradt hadtudományi munkája. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

14 14 Ktesibios öröksége [Aelius Lampridius 27 : Heligabalus. Ford.: Sípos Flórián. In: Császárok története (Historia Augusta vagy Scriptores historiae Augustae). Multiplex Media Debrecen University Press, Debrecen, /633 p.; p. 267/291; p. 289.] (Az ókori szerző forrásként görög és latin szerzők műveire hivatkozik, akik munkáiból mindezt merítette.) Alexander Severus XIV. szüleinek bíztatására figyelmét a filozófiáról és a zenéről más művészetekre fordította XXVII. Csodálatosan festett, szépen énekelt, de sohasem engedte meg senkinek, hogy hallgassa, saját rabszolgái kivételével. A jó császárok életrajzát versekben megírta. Lanton, fuvolán és orgonán játszott, s még a trombitán is, de ezt már mint császár, sohasem tette nyilvánosan. [Aelius Lampridius: Heligabalus. Ford.: Soltész Márk. In: Császárok története (Historia Augusta vagy Scriptores historiae Augustae. Multiplex Media Debrecen University Press, Debrecen, /633 p.; p. 292/341; p. 301 és p. 311.] (A szerző forrásként Marius Maximus 28 munkájára hivatkozik id. mű p. 339.) Az érméken, szobrocskákon, domborműveken túl az orgonák néhány szerkezeti eleme, ill. részlegesen maga a hangszer is, az idők folyamán az egykori Római Birodalom területéről az ásatások során, legtöbbször véletlenül, előkerült. Öt ilyen leletről kell említést tenni. Kettő Pompeji-ben, egy-egy az ókori Dion-ban (Görögország, település az Olympos lábánál), Avenches-ből (Svájc, az egykori Aventicum) és Aquincum-ból. Ez utóbbiról részletesen is lesz szó. A két Pompeji leletnél csak néhány síp (1877: 9 db., ill. 1899: 11 db.), valamint a feltételezhető szélszekrény maradt fenn [Klotz, Hans: Az orgonáról. Zeneműkiadó, Budapest, p. 228.] (25. ábra). Restaurált, de nem működőképes változatát a Nápolyi Archeológiai Múzeum-ban állították ki (26. ábra). Számos jel arra mutat, hogy ez valójában nem orgona, hanem syrinx, s először annak is tartották. 25. ábra A pompeji hydraulis részlete [Midgley, Ruth (szerk.): Hangszerek enciklopédiája. Ford.: Reviczky Béla. Gemini Kiadó, Budapest, /318 p.; p. 82.] 27 Lampridius, Aelius (III. sz.): római történetíró, az ún Scriptores historiae Augustae szerzőinek egyike. Tőle származik Commodus, Diadomenus, Heliogabalus és Alexander Severus császárok nem éppen mintaszerű életrajzai. Feltehetőleg ő írta Pretinax és Geta életrajzait is. [Pecz Vilmos (szerk.): Ókori Lexikon. Franklin-Társulat, Budapest, Reprint Kiadás. Könyvértékesítő Vállalat. Budapest, 1985.] 28 Maximus, L. Marius (III. sz.): római politikus és író. 217/222-ben proconsul (Africa), 223-ban consul. Suetonius császáréletrajzait Nervá-tól Heliogabalus-ig folytatta, s ez lett a későbbi Scriptores historiae Augustae címen ismert gyűjteményes munka alapja (elsősorban a Hadrianus Caracalla időszakot tekintve. Utóbbiakkal ellentétben megbízhatóbbnak tekinthető. [Pecz Vilmos (szerk.): Ókori Lexikon. Franklin-Társulat, Budapest, Reprint Kiadás. Könyvértékesítő Vállalat. Budapest, 1985.]

15 Ktesibios öröksége ábra A restaurált pompeji hydraulis (Nápolyi Archeológiai Múzeum) 1992-ben az ókori Dion település helyén végeztek ásatásokat. Itt talált rá a Thessaloniki Egyetem régész professzora (Dimitris Pantermalis) a maradványokra: az orgona alsó része, bronz sípok, fémből készült alaplap különböző motívumokkal díszítve (27. ábra). A feltételezések szerint a Kr. e. I. sz.-ban készülhetett. A rekonstrukció 1995-ben kezdődött az European Cultural Center-ben (ECC), 1999-ben sikeresen be is fejeződött ( ábra). A hidraulikus részt és a billentyűmozgató mechanizmust Heron alapján egyértelműen tisztázni lehetett, ugyanakkor a sípoknál feltételezésekre voltak utalva. Első nyilvános bemutatása Japán-ban volt még ugyanebben az évben. [http://www.culture.gr] 27. ábra A dioni víziorgona maradványai (a hiányzó részek világosabb árnyalatban) [http://www.culture.gr]

16 16 Ktesibios öröksége 28. ábra A restaurált dioni víziorgona [http://www.culture.gr] 29. ábra A régész és a restaurált dioni víziorgona [http://www.culture.gr] 1996-ban a svájci Avenches-ben egy palotaszerű épület kutatása során került elő a legutóbbi példány (30. ábra). Valószínűleg a II. vagy III. sz.-ban készülhetett. Kivitelét tekintve az aquincumihoz hasonló, különbségek azonban vannak, s ez arra utal, hogy másmás műhelyben készültek. Mivel a sípműből és a fújtatóból semmi sem maradt fenn, ezért hangsora és a regisztertípus is ismeretlen. Kérdéses az is, hogy vajon vízi- vagy szélorgona volt-e? A darabok anyaga magas ólomtartalmú bronz (75 % réz, 20 % ólom, 5 % ón). Az egyes elemek kivitele precíz kézműves munkára utal. [Hochuli-Gysel, Anne Jakob, Friedrich: Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum.

17 Ktesibios öröksége ábra A restaurált avenchesi (aventicumi) víziorgona [Hochuli-Gysel, Anne Jakob, Friedrich: Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum. Az aquincumi lelet a legteljesebb. Ahogyan előkerült és ahogyan megmaradt, összességében az is egy érdekes történet. De már ezt megelőzően, 1881 decemberében, a Filatori-gát-nál régészeti ásatásokat folytattak és egy, a Kr. u. IV. sz.-ból származó szarkofágot találtak. Feltehetőleg a közeli temetőből hozhatták át, hogy újból felhasználhassák. Eredetileg Aelia Sabina számára készült, aki a III. sz. első felében élhetett. A lelet azért érdekes, mert a felirat szerint ebben az időben már hivatásos orgonistákat alkalmaztak. A felirat kedves szavakkal búcsúztatja Sabiná-t, a kedves feleséget: Clausa iacet lapidi ciniunx pia cara Sabina. Artibus edocta superabat sola maritum. Vox ei grata fuit, pulsabat pollice cordas. Set cito rapta silet. Ter denos duxerat annos. Heu male quinque minus, set plus tres meses habebat, Bis septemque dies vixit. H/a/ec ipsa superstes Spectata in populo hyraula grata regebat. Six felix quicumquem leges, te numina servent, Et pia voce cane: Aelia Sabina vale. T. Ael(ius) Iustus hydraularius salarius leg(ionis) Il ad (iutricis) coniugi faciendum curavit.

18 18 Ktesibios öröksége Ím ez a kősír zárja magába a drága Sabinát. Múzsák gyermeke volt ő, túlszárnyalta a férjét. Éneke kellemes emlék, lantján hallgat a húr már, Mert közülünk kiragadták. Harminc éve se volt még, Jaj, kevesebb volt öttel, bár negyed évet is ehhez, S kétszer hét napot élt rá. Akkor még, mikor itt volt, Hydrán szépen játszva gyönyörködtette a népet. Légy boldog, ki elolvasod ezt, és óvjon az Isten! S mondd kegyelettel e szót: Aelia Sabina, vale! T. Aelius Iustus, a II. Segítő légió fizetéses orgonistája állíttatta feleségének [Ford.: Gergely Antal. In: Klotz, Hans: Az orgonáról. Zeneműkiadó, Budapest, p. 229.] 31. ábra Aelia Sabina szarkofágja Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Komjáthy Péter felvétele [Kárpáti János (szerk.): Képes Magyar Zenetörténet. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, /302 p.; p. 21.]

19 Ktesibios öröksége 19 A felirat egy korábbi fordítása: Lezárva e kő[koporsó]ban fekszik Sabina, a jámbor, kedves feleség. Művészetekben tanult lévén,ő az egyedüli, ki felülmúlva férjét, Kedves hangja volt, s ujjaival pengette a húrokat. De hirtelen elragadtatván már hallgat. Harminc évet élt, Jaj, sajnos öttel kevesebbet, de három hónappal és kétszer Hét nappal többet. Őmaga örökké fennmarad a lakosság emlékében, mert Gyakran és kedvesen orgonált előtte. Légy boldog, bárki Is olvasod [e sorokat], őrizzenek az istenek, és jámbor Hangon énekeld: Aelia Sabina, isten veled! T. Aelius Iustus, a legi II. Adiutrix víziorgonistája és külön zsoldosa állíttatta feleségének. [Ford.: Nagy Lajos. In: [Kárpáti János (szerk.): Képes Magyar Zenetörténet. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, /302 p.; p. 20.].] Az illető személy Titus Aelius Iustus, a második segédezred katonája volt, s a rendesnél nagyobb zsoldot kapott, mert orgonajátékos volt. Felesége, Sabina (feltehetőleg felszabadított rabszolgája, akit feleségül vett), ebben a korban Pannonia Provincia ismert és kíváló orgonaművésze. A városban rendszeresen tartott hangversenyeket, s ezen orgonajátékát énekkel kísérte. [Hegedűs Gyula cikke a Nemzeti Újság-ban a leletről ] Ami magát az aquincumi orgonát illeti. A mai Óbudá-n, a múlt század első felében, az Aquincumi Múzeum környékén a Fővárosi Elektromos Művek új transzformátorházat épített. Alapjainak kiásásakor egy beomlott római kori pincét, s ennek romjai alatt egy orgona erősen megrongálódott bronz sípjait és számos alkatrészét találták meg. Ez az épület a Collegium Centonariorum volt, az egykori aquincumi szövő iparosok földszintes céhháza, amely a III. sz.-ban leégett. (Az orgona akkor zuhanhatott a pincébe, amikor 250 körül egy ellenséges ostrom során maga a céhház is leégett.) Itt állt az orgona, amelyet egy bronztábla szerint Caius Iulius Viatorinus, az aquincumi városi tanács tagja, volt városi rendőrfőnök, támogatásuk megszerzése érdekében a céhnek adományozott (32. ábra) Modestus és Probus consulok idejében (228-ban). A márványtábla szövege: G IVL VIATORINVS DEC COL AQ AEDI LICIVUS PRAEF COLL CENT HYDRAM COLL S S DESVO D MODES TO ET PROBO COS Kiegészítve a hiányzó részeket G(aius) Iul(ius) Viatorinus dec(urio) col(oniae) Aqu(uinci) aedilicus praef(ectus) coll(egii) cent(onariorum) hydram coll(egio) s(upra) s(cripto) de suo d(onum) d(edit) Modesto et Probo co(n)s(ulibus) azaz Gaius Iulius Viatorinus Aquincum colonia ordojában decurio tésztséget visel, előzőleg aedilis volt. Egyben, mint a collegium centonariorum praefectusa is, collegiumának sajátjából hydrát ajándékozott Modestus és Probus konzulsága idején.

20 20 Ktesibios öröksége 32. ábra Az adományozó márványtábla 33. ábra Az orgona maradványai (Aquincum) Eredetileg ez a céh a posztókészítőket és az ácsokat fogta össze (Collegium fabrum et centonarium). 200 körül szétváltak, az ácsok a mai Óbudá-ra, a posztókészítők pedig Aquincumba tették át székhelyüket. Utóbbiak itt egy székházat is építettek. (Amikor napjainkban szó esik erről a leletről, mindig az aquincumi tűzoltók céhét említik. Ezt azonban annyiban kell módosítani, hogy a kisebb városokban a kézművesek látták el ezt a feladatot, elsősorban a posztókészítők, mert a tűzoltáshoz elsősorban vízbe áztatott nemezlapokat használtak.) A maradványokat ( ábrák) Nagy Lajos 29 egyetemi tanár, az Aquincumi Múzeum akkori vezetője ásta ki 1931-ben. Az adományozó márványtábla egyértelműen víziorgonára utal ( hydra ). A tűzvész során a fából készült padló összeomlott, s a terem berendezése az orgonával együtt a pincébe zuhant. A ráomló törmelékek óvták meg jelentős részét az enyészettől. Fennmaradt az orgona szélládája minden elemével (a regiszterhez kapcsolódó szélcsatornák a regiszterhúzókkal, valamennyi hanghoz a csúszkaszerkezet a rugókkal), a sípok túlnyomó 29 Nagy Lajos ( ): régész, akadémikus. A budapesti tudományegyetemen végzett től múzeumi munkatárs, 1941-től a Fővárosi Múzeum igazgatója. Ő alapította a Szentendrei Múzeum-ot és az Ásatási Intézet-et. Jelentős ásatásokat vezetett Aquincum-ban, továbbá az Ulcisia Castra (Szentendre) és Campona (Nagytétény) közötti területen. Főként a császárkori Róma magyarországi emlékeinek feltárásában volt kiemelkedő szerepe. [Magyar Nagylexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, ]

DR. KRUTSAY MIKLÓS AZ ORGONÁRÓL. II.

DR. KRUTSAY MIKLÓS AZ ORGONÁRÓL. II. DR. KRUTSAY MIKLÓS AZ ORGONÁRÓL. II. Az előző közleményünkben [2] említett, aquincumi római orgonát a rajta volt bronztábla szerint i. sz. 228-ban adományozták az ottani tűzoltó-egyesületnek. A III. század

Részletesebben

162. Ktesibios öröksége

162. Ktesibios öröksége Gépterv. és Termékfejlesztők XX. Orsz. Szem. 1 Miskolc 162. Géptervezők és Termékfejlesztők XX. Országos Szemináriuma Miskolc, 2004. 11. 11-12. Miskolc MAB Székház, 2004. 11. 11. A Nagy Sándor 1 Kr. e.

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 2. kategória A versenyzı neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítı

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 43 48. A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN egyetemi docens (PPKE JÁK) Hesztia, isteni Pûthóban ki a

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola.

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola. Így éltek a rómaiak Történelem-verseny a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola felső tagozatos diákjai számára 2016. I) Egy római előkekő férfi napirendje összekeveredett.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2014 2015. 1. forduló, 2. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Az egyre elszaporodó gigászi méretű vásárlásra szolgáló helyek láttán az ember eltöpreng, vajon szükségszerű-e létrejöttük, és, ha igen,

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév A tantárgy célja a hallgatók történelemszemléletének alakítása a történelmi tények, fogalmak és összefüggések bemutatásával

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló II. kategória Szeged, 2011. március 19. A versenyzı neve:... Iskolája:... Felkészítı tanára:...

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A görög klaszikus kor.

A görög klaszikus kor. Történeti áttekintés. Történeti mérföldkövek A görög klaszikus kor. Logisztika (aritmetika) és számelmélet. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2014. március 4. A folyammenti kultúrák hanyatlása a II.

Részletesebben

A legrégebbi szegedi iskola

A legrégebbi szegedi iskola A legrégebbi szegedi iskola Az alapítás (1720) Szegedet szabad királyi város jogaiban az uralkodó megerősítette 1719-ben, és a város önállóságát kifejezve szerződést kötött a piarista renddel a polgárok

Részletesebben

ÓKOR Hannibál harci elefántjai

ÓKOR Hannibál harci elefántjai ÓKOR Hannibál harci elefántjai A bizánci Suda-lexikon a Thórakion (θωράκιον) címszó alatt a következőket írja: Hannibál (a karthágói hadvezér) emberei a magával vitt elefántokra helyezett tornyokból elvágta

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR:MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0,

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR:MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0, FELADATSOR I. rész Felhasználható idő: 45 perc 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0, 1 a) b) k = k 4 16 5 10 4 k = k 5 1..) Az alábbi állítások közül

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Felmérőlap. Felmérés a -i..templom orgonájáról. A felmérést kérte: Tel.: E-mail:... Az árajánlat címzettje:..

Felmérőlap. Felmérés a -i..templom orgonájáról. A felmérést kérte: Tel.: E-mail:... Az árajánlat címzettje:.. H-7630 Pécs, Iparsziget u. 3. Tel.: + 36 72 239 603, + 36 72 538 220 Fax.: + 36 72 242 218 E-mail: info@orgona.hu, http://www.orgona.hu/ Számlaszám: MKB Zrt. 10300002-24616609-00003285 Adószám: 11013415-2-02

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Időutazó ókori teszt

Időutazó ókori teszt Időutazó ókori teszt I. Róma felemelkedése 1. A hagyomány szerint Romulus és Remus ősei az alábbiak közül melyik városból menekültek? x) Athén 1) Spárta 2) Trója 2. Mit jelent a vétó! kifejezés? x) tiltakozom!

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:.

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:. Az utat én akartam, mert engem akart az út. FELADATLAP a Magyar felfedezők és utazók című vetélkedőhöz Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából A csapat neve: Csapattagok:..... A csapat

Részletesebben

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján Pannónia Pannónia hadászati okok, védelmi rendszer, kereskedelmi út első virágzó szakasz: Traianus alatt (98-117), tartomány keleti és nyugati részre osztva Marcus Aurelius (161-180) alatt markomann-szarmata

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 30. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN

AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN Tananyag Képességfejlesztési célok és feladatok AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN Rajz és vizuális kultúra, 5.b osztály Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Rendelkezésre álló idıtartam: 2x45

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

KEZDETBEN VOLT A RÓZSASZÍN

KEZDETBEN VOLT A RÓZSASZÍN KEZDETBEN VOLT A RÓZSASZÍN Történetek és képek a rózsaszínű Zsolnay használati tárgyakról Winkler Barnabás építész szerzői kiadásban megjelent könyvének tézisei, melyet a BME Építőművészeti Szakmai Doktori

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben