A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o"

Átírás

1 A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből. 1675/ Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntjük a Lévai Őrálló legújabb számának olvasóit. A lapunkban, ebben az esztendőben is a Czeglédi Péter Napok programját olvashatják. Örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre nő a rendezvény kínálata és bővül a program. Ebben az évben egyháztörténeti kiállítás, koncert, egyházmegyei majális, biciklitúra és több érdekes program várja az érdeklődőket. A rendezvények közül kiemelkedik az elmúlt esztendőben először megrendezett egyházmegyei majális. Egy éve,- ebből is látszik, milyen gyorsan repül az idő,- az egyházmegyei napnak Hontfüzesgyarmat adott helyet. Mivel ilyen rendezvény még nem volt az egyházmegyénkben, ezért mi magunk is izgatottan vártuk, vajon mennyire van létjogosultsága egy ilyen alkalomnak. Lesz rá igény, meg tudjuk szólítani az embereket? Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen nagy volt az érdeklődés. Reméljük ez ebben az évben is így lesz. Nem titkolt s z á n d é k u n k, h o g y h a g y o m á n y t szeretnénk teremteni. Ami nem könnyű a mai világban. Csak összefogással és komoly szolgálattal lehet értékeset alkotni. Ez egy éve sikerült, annak ellenére, hogy nem minden volt tökéletes és egy-két hiba is belecsúszott a lebonyolításba. De csak az nem vét hibát, aki nem tesz semmit. Utólag úgy látom, merészek voltunk, de bíztunk abban, hogy a befektetett munkának lesz gyümölcse. Igyekeztünk tartalmas programot készíteni. A helyszín is k e dv e z e t t, a hontfüzesgyarm a t i gyülekezet és önkormányzat is teljes odaadással segítette az alkalmat. Az első évfolyam sikerült, mert mindenki azt akarta, hogy jó legyen. Mindig fontos a jó kezdés, mert az megalapozza a holnapot. A holnapból, pedig újra jelen lesz, és ez újra kihívást jelent. - folytatás a 2. oldalon - A tartalomból Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o Erő és öröm van lakóhelyén - beszámoló a III. Czeglédi Péter Napokról 3.o A IV. Czeglédi Péter Napok programja 4.o jó reménységgel ajándékozott meg - az egyházmegyei majális programja 4.o Bemutatkozik Vámosladány 5.o Bemutatkoznak az alkalom előadói 6-10.o

2 Szavad törjön utakat V. évfolyam, I. szám - igei üzenet, gondolatok Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel - folytatás az 1. oldalról - szolgálni akarnak. Fontos, hogy így várjuk mindenkor a mi szabadítónkat, az Talán most még nehezebbnek tűnik a érezzünk, mert az otthonunk a barsi Úr Jézus Krisztust. Várjuk az ő Szentlelkét, feladat, pedig a helyszín és a befogadó egyházmegye. A világnak ezt a kis h o g y a z é p í t s e t o v á b b a z közösség is ugyanúgy megtesz mindent szegletét bízta ránk a Mindenható, hogy Anyaszentegyházat. Építsük vele együtt azért, hogy jó házigazda legyen. Az gondozzuk és ápoljuk. Így fog nekünk reménységgel, építsük vele együtt egyházi rendezvényeknek van egy sajátos növekedést adni minden szolgálat, amit alázattal és bízzunk benne, hogy a lelkülete. Istent magasztaljuk, őt imádjuk szívből és lélekből teszünk. Ehhez persze fáradozásunk nem hiábavaló. minden formában. Tegyük azt bárhol, elengedhetetlen, hogy mindenki hozzá Kedves Testvérek! Legyen velünk az Úr, otthon kell érezzük magunkat. Nem úgy tegye a maga részét. A többit pedig erősödjünk hitben és szeretetben viselkedünk, mint vendégek, akiket ki kell reménységgel várjuk. Reménységgel mindnyájan! szolgálni, hanem mint házigazdák, akik Húsvéti győzelem (Luk 24,1-12 és a Jel 3,21 alapján) Nagypénteken három asszony és egy letre, alázatra képes. Vannak helyzetek, tudtak örülni. Megrémülve a földre tanítvány, János állt Krisztus keresztje amikor jobb csendben várni az Úr szegezték tekintetüket. Még mindig a alatt. Míg a többiek távol álltak a szabadítására, ahelyett, hogy valamit nagypénteki esemény hatása alatt álltak. kereszttől, ők Jézus szenvedésében cselekednénk. Krisztus halála, amely Miért keresitek a holtak között az élőt? akartak osztozni. Voltak, akik csúfolódtak, kívülről nézve veszteségnek tűnik, Rossz helyen kerestek, rossz helyre álltak gúnyolódtak, vagy kezüket dörzsölték, valójában az új élet és megváltás első az asszonyok. A sír, a halál nem tudta mert látták Jézus tehetetlenségét. Az, aki zsengéje lett. Egy olyan veszteség, amely magában megtartani azt, aki él. Még azt mondta, hogy lerombolja a templomot magában hordozza a teljes diadalmat. mindig nem a győztes Krisztust keresték, és három nap alatt felépíti, elveszett. Aki aki legyőzte a halált. Pedig a húsvét pont másokat megmentett, önmagát nem tudta erről szól. Itt már nem némán szótlanul megmenteni, - sokan így csúfolódtak. A kell keresnünk Jézust, hanem örvendeznagypénteki tömeg a mai ember nünk kell. A győztes Krisztus mellé kell gondolkodását, a Krisztushoz és követői- állnunk és örvendezni. A helyünk a hez való viszonyát is hűen bemutatja. Ma feltámadott Krisztus mellett van. A is vannak, akik Krisztus ügyét semmibe helyünk ott van, ahonnan ez az élet kiárad. veszik, akik káromolják őt, vagy távol Oda kell menni, ahol ennek a győzelmes állnak tőle. Ma is vannak, akik csodát életnek uralma alatt állhatunk. Azokban a várnak tőle, és ha az nem következik be, dolgokban kell megtalálni az Urat, ahol a akkor csalódottan tovább állnak, mert határok felett mindig győz a határtalan élet felszínes a hitük. Kevesen vannak, akik és szeretet. Az Isten maga a határtalanság. kitartanak, vagy bevonódnak az esemé- Mellette értelmet nyer minden élet. Igazi nyekbe. Kevesen vannak, akik azonosul- győztesek csak akkor leszünk, ha Krisztust nak a szenvedővel, akik osztozni akarnak Krisztus győzött, és bevont bennünket választjuk. Ő tanít meg bennünket is mások fájdalmában. Ezek az asszonyok és ebbe a győzelembe. A szabadítás mindig győzni a félelmeink, a kétségeink a János, ott álltak némán, szótlanul Krisztus onnan felülről jön. Az Isten számára nincs kicsinyhitűségünk és a gyűlölet felett. A keresztje alatt. Némán, csendben, várva a lehe tetlen. J ézus m eghalt, majd feltámadott élet győztessé tesz bennünket. beteljesedést, a végzetet. Osztoztak Jézus feltámadásával győzött a halál felett, hogy Annyi évtizeden keresztül árván hagyott, halálában. Bevonódtak Krisztus szenvedé- megszabadítson. Győzött, a Golgotán pásztor nélküli népünket is győztes néppé sébe és halálába és ez lett a végső válaszuk mellette álló, a halált végső válaszként formálja. Nem elég csak bevonódni a a látottakra. Ott álltak némán és valahol elfogadó asszonyok reményvesztett fájdalmas és megváltoztathatatlan múltba. lelkük mélyén beletörődtek a megváltoz- állapota felett. Győzött, a tőle távol álló Hanem tovább kell lépni. A mi népünk, tathatatlanba. Vannak olyan helyzetek, hitetlenkedők és őt gyalázók célt tévesztett közösségeink erőt meríthetnek Krisztusélete felett. Már ott a kereszten legyőzte a nak és hűséges követőinek naponkénti amikor az ember kénytelen beletörődni abba, hogy nincs tovább, nincs válasz a gyűlöletüket, csúfolódásaikat és vádjaikat, győztes csatáiból. Győztes feltámadást, az kérdésekre. Némán kell tűrni és várni. azzal, hogy felvitte a keresztre az egész Isten szeretetébe örömteli bevonódást Nem lehet mindent erőből és a tudás világ bűnét és fájdalmát. A kegyelem és kívánok minden kedves testvéremnek, alapján megoldani. Nehéz helyzetekben irgalom volt a válasz a világ bűnére. családnak és közösségnek 2014 húsvétvaakkor fogunk tudni helytállni, amikor Számunkra a kérdés az, hogy oda tudjuk-e sárnapján, Léván és Felvidéken egyaránt. felismerjük és elfogadjuk határainkat. A vinni bűneinket Krisztushoz és készek Hozzon az idei húsvét diadalmat és igazi lehetőségeink határát látva viszont nem vagyunk mi is s győztes oldalára állni? életet mindnyájunknak! Ámen szabad feladni a küzdelmet, mert az Isten a Az asszonyok igyekeztek a hét első türelmeseknek azt az utat is meg fogja napján a sírhoz menve befejezni a Elhangzott a lévai református templom- mutatni, amely túlmutat a látottakon és a félbehagyott temetést. Megadni Jézusnak a ban, 2014 húsvétvasárnapján. megtapasztaltakon, túlmutat a határaa halált és gyászukat végleges állapotnak Kassai Gyula református lelkész végtisztességet. Nem tehettek többet, hisz inkon. Egyedül csak az képes tovább lépni, a kudarcokat feldolgozni, aki önmérsék- tudták. Bár látták, hogy üres a sír, mégsem

3 Szavad törjön utakat Erő és öröm van lakóhelyén - igei üzenet, gondolatok A sátor mellett közben finom gulyás készült. Köszönet Szép Lászlónak és kedves feleségének az ízletes falatokért. A I. Krón 16,27 szervezésben nyújtott segítségért Tóth Reformátusok élő szóval és kultúrház épületében folytatódott, Zoltán garamlöki és Kuczy Lajos melynek háziasszonya Ambrus Erika garammikolai lelkipásztoroknak is kijár az zenével ipolypásztói lelkész volt. A Lévai elismerés. Révész László és felesége Őrállóban megjelent részletes program bárányhúst ajánlott fel, amit a szervezők Barsi Egyházmegyei Majális, hirdette, h ogy há rom h elyszínen örömmel fogadtak. Az udvaron az íjászat Hontfüzesgyarmat, május 1. folytatódik tovább a reformátusok (Bohák József Érsekkéty), a kézműves találkozója. A gyönyörűen felújított foglalkozás (Göbő Judit Léva) kötötte le e Erő és öröm van lakóhelyén, ez a k u l t ú r h á z b a n e l ő s z ö r a k ö z s é g legifjabbak figyelmét, a gyerekekkel bibliai idézet volt a III. Czeglédi Péter polgármestere Pilinský Károly köszöntötte mindvégig a fáradhatatlan zselízi N a p o k n y i t ó r e n d e z v é n y é n e k a a nagyszámú jelenlévőket. akinek ezúton is lelkészházaspár Révész Tibor és felesége, a Reformátusok élő szóval és zenével című hálás köszönetet mondunk a nagylelkű garamszentgyörgyi Molnár Ildikó Barsi Egyházmegyei Majálisnak a központi támogat ásér t. A na gyter emb en a pedagógus és az ésekkétyi Bohák Ildikó gondolata. budapesti Balogh, Borzsák, Radványi Trió, diakónus foglalkozott. A Hontfüzesgyarmaton, május 1- az apácaszakállasi Cédrus együttes és a Az alkalom végén a több kategóriában én megtartott rendezvényen több mint Nagy Csomor család tagjai adtak élő meghirdetett pályázatok kiértékelésére 500 an vettek részt. A barsi reformátusok koncertet. Rövid kulturális műsorral a került sor. Több mint 50 rajz- és legrangosabb eseménye az egyházmegye Czeglédi Péter Református Gimnázium esszépályázat érkezett be, a legügyesebbek gyülekezeteit fogta össze, de érkeztek diákjai kedveskedtek. Az előtérben a értékes könyvjutalomban és oklevélben vendégek Magyarországról is. Az budapesti Periferic Records zeneműkiadó részesültek. A méteres rétesre több mint alkalmon részt vett a Pócsmegyer- kiadványai és könyvárusítás várta a húsz finom barsi rétes érkezett. Kiss Ilona Leányfalui Társegyház népes csoportja, közösséget. Ugyanitt az egyházmegye farnadi lelkész által összegyűjtött és valamint jelen voltak a Pestszentlőrinc- asszonyai által szeretettel elkészített előkészített minták alapján az öttagú bíráló Kossuth-téri és szóládi reformátusok is. A süteményeket és a frissítőket szolgálták fel. bizottság kiértékelte a réteseket. A résztvevők száma jelezte, hogy az itt élő Köszönet a fáradságos munkájukért. Ez legmagasabb pontszámot a felsőpéli Mikes nép hitében és nemzettudatában meg akar idő alatt az érdeklődők a barsi Jolán kapta. Gratulálunk nemcsak a maradni és meg kíván erősödni. A gyülekezetek életét bemutató képösszeállífelemelő együttlét a délelőtt folyamán tást nézhették meg (Izsmán Jónás ipolysági testvérnek is, akik nemcsak a versenyre, győztesnek, hanem a többi asszony- ifjúsági találkozóval ( Erdélyi Pál és Révészné Bellai Csilla sárói lelkészek hanem az egyházmegyei napra is sok-sok vágfarkasdi lelkész igeszolgálat, Kassai állították össze, az alkalom logóját is a finomságot készítettek. A gazdag program Tímea lévai lelkész az ifjúsági találkozó lelkésznő készítette). A nagyteremben moderált beszélgetéssel ért véget. A vezetője, Tóth Árpád oroszkai lelkész gazdag egyházművészeti és népművészeti kerekasztal résztvevői: Böszörményi csoportvezetés, Ficzere Tamás nyitrai kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. A Gergely Budapestről, aki a több éves lelkész git árkíséret) és gyermek barsi asszonyok hímzett terítői és abroszai, hagyománnyal rendelkező Református istentisztelettel (Révészné Bellai Csilla a gyülekezetek értékes úrasztali terítői és Zenei Fesztivál és a Református Énekek sárói lelkész szolgálatával) kezdődött, k é z m ű v e s a l k o t á s a i n e m c s a k a nevű kórustalálkozó lelkes szervezője, Dr. majd a zsúfolásig megtelt templomban rendezvényt díszítették, hanem a Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelki- folytatódott, ahol Pásztori Attila nagyodi hagyományokat és értékeket szerető barsi pásztor és György András somorjai lelkész lelkipásztor hirdetett igét. A lelkipásztor a reformátusok ősi hitét, egyházszeretetét is voltak. A moderált beszélgetést Kassai találkozót egy vegyeskarhoz hasonlította, gazdagon közvetítették a jelenkornak. Gyula lévai lelkész vezette. A diskurzus a amelyben a jelenlévők mindnyájan egy Köszönet a hontfüzesgyarmati Duba reformátusság küldetéséről, az élő akarattal Isten dicsőségére szolgálnak. A Ágnes hozzáértő segítségének. Az alkalom szolgálatról és a társadalomban betöltött régi és az új rend képviselői számára a további különlegessége a zselízi és lévai egyéni felelősségről szólt. Somogyi közös szolgálat harmóniát és örömet jelent. régió magyar iskoláinak bemutatója volt. tiszteletest idézve, aki a központi ige Az igehirdetést a helyi lelkésznő Csernyik A farnadi, nagysallai, zselízi, lévai, fogalmait megfordítva kijelentette, ha az Magdolna és Kiss Pál barsi esperes érsekkétyi általános iskola, a lévai óvoda és Úr lakóhelyén erő és öröm lakozik, akkor köszöntője követte. Egyházmegyénk első gimnázium gazdag életébe tekinthettek nekünk ott a helyünk mindenkor, ahol ez őrállója köszönetet mondott az ötletadó és bele. A szervezők több pályázatot is az erő és öröm kiárad. Mi is elmond- főszervező lévai gyülekezetnek és meghirdettek erre a napra. A rajz- és hatjuk, május 1-én Hontfüzes-gyarmaton lelkészházaspárnak az alkalom megszer- esszépályázat alkotóinak munkáit is megtapasztalhattuk, hogy milyen csodá- vezéséért, kiemelten köszönetet mondott megcsodálhatták a helyszínen. Kiállításra latos volt együtt lenni, együtt szolgálni az az otthont adó helyi gyülekezetnek és kerültek Révészné Bellai Csilla fotói Isten alkalmon. Az összetartozásról tettek önkormányzatnak, valamint az alkalom közelében címmel, valamint Sándor tanúbizonyságot a résztvevők, a szervező szervezésében aktívan részvevőknek a Veronika újlóti lelkipásztor édesapja által egyházmegye lelkészei, a helyi gyülekezet fáradhatatlan és közösséget formáló készített nádképek. Amíg a nagyteremben tagjai, a helyi önkormányzat dolgozói és szolgálatért. Az istentiszteleten először pezsgett az élet a kisteremben két mindazok, akiket most nem nevezhetünk tapasztalhatták meg az egyházmegye színvonalas előadás kötötte le a népes néven, de az ő odaadó szolgálatuk is Istent kórusai és lelkészei a közös éneklésben hallgatóságot. Dr. Sándor Balázs dicsőítette. Biztosak lehetünk afelől, hogy a rejlő felemelő szolgálat erejét. Ficzere Budapestről a 450 éves Heidelbergi kellő időben mindennek meglesz a Tamás nyitrai lelkész vezetésével két Kátéról, Hajdú Zoltán Levente szóládi gyümölcse. dicséret hangzott el, majd Meister Éva lelkész a szórványgondozásról tartott szolnoki művésznő Árva Bethlen Kata építő előadást. Helyet kapott a diakóniai Köszönet a gyülekezetek, a vállalkozók é l et ét m u t a t t a b e e g ys z e m é l yes szolgálat is, Rácz Jolán diakóniai lelkész és magánszemélyek anyagi támogatásáért, színjátékával. Az istentisztelet a himnusz vetítéssel mutatta be egyházunk a részvételért, mindezekért Istenek legyen éneklésével ért véget. A majális a helyi szeretetszolgálatát. hála és dicsőség!

4 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből -1675/ IV. CZEGLÉDI PÉTER NAPOK május 1-4. Előrendezvény Április 23. szerda Egyházmegyei lelkésztovábbképző Húsvét után Halál, hol a te fullánkod? előadók: Szűcs Ferenc és Bodó Sára Zselíz, Magyar ház Főrendezvények Május 1. csütörtök jó reménységgel ajándékozott meg. II. Thessz. 2,16-17 (Barsi Egyházmegyei Majális) találkozója Vámosladány (templom, kultúrház) Május 2. péntek Június 4. szerda Kálvin János, a reformáció Nincs helye a és a gályarabok lemondásnak Millisits Máté művelődéstörténész Nemzeti Összetartozás Napja Léván előadása, A kiállítás megnyitója Esterházy János emléktáblájának Léva, Czeglédi Péter Református felavatása Gimnázium Ökumenikus istentisztelet a Május 3. szombat római katolikus templomban Mészáros János Elek Czeglédi Péter Református koncertje - Léva, református templom Gimnázium udvara az emléktábla leleplezése Utórendezvények Május 8. csütörtök Tour de Bars - Biciklitúra fiataloknak Ladány Horhi - Ladány Barsi Egyházmegyei Majális VÁMOSLADÁNY május 1, csütörtök jó reménységgel ajándékozott meg. II. Thessz. 2,16-17 Július 13. vasárnap A református iskolákban tanultak Helyszín: Nagyölved 1. Református templom 3. Nagy közösségi terem Nyitóistentisztelet Igehirdető Ft. Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor Kiállítás Mátyás Lajos képeiből: Barsi református templomok A reménység fája átadása: Kézműves ill. íráspályázat kiállítása Csernyik Magdolna és Icso Sándor Könyvvásár Izsmán Jónás Dálnoky Annamária - ének Sütemények, pogácsák, frissítők Esperesi köszöntő, Polgármesteri köszöntő Kórusok műsora Előtér: A barsi gyülekezetek és lelkészek összkórusa A dicsőséges időkről - Képek a barsi egyházmegye Karnagy: Ficzere Tamás nyitrai lkp. gyülekezeteinek a múltjáról Himnusz Előadások a templomban: (Moderátor: Ficzere Tamás) 4. Kis közösségi terem Jakab-Köves Gyopárka: Nők és asszonyok szerepe Ifjúsági program az egyházban Bölcsföldi András és a budapesti teológusok Rácz Tibor: Szórványmissziós lehetőségek A Tatai Házigazda: Antala Éva Református Egyházmegye Gerecsei Missziójának a bemutatása Pódiumbeszélgetés Egyházmegyénk reménysége (Bellai Zoltán, Bölcsföldi András, Rácz Tibor, Kiss Pál, Tóth 2. Nagyszínpad (kultúrház) Zoltán, moderátor: Kassai Gyula) A gömöri egyházmegye lelkészeinek együttese 5. Udvar Saróka Liliána Gyerekprogram sátorban - a játszótér mellett A Tabulatúra együttes fellépése (rossz idő esetén a gyülekezeti teremben): A pályázatok kiértékelése Révészné Bellai Csilla és Szathmáry Zsuzsanna vezetésével Papp Viola A komáromi ifi koncertje - Nagysátor: főzés és étkezés Érsekkétyi iskola Lévai gimnázium - Kísérőrendezvények: Pengő együttes íjászat a templom előtti parkban Moderálás: Ambrus Erika kézműves vásár a kultúrház előtti sétányon

5 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből Vámosladányi Református Egyházközség rövid története A vámosladányi református egyház majd 1934-ben fedték be. A alakulása a XVI. század második feléhez templom mellett álló fűződik. Ekkor a község lakossága teljesen lelkészlak 1851-ben épült. református volt, egészen 1773-ig. Ekkor a A t emplom j elenlegi gyülekezet ingó és ingatlan javai, h a r a n g j a i b ó l kormányrendelet alapján, a megyei származnak. Az egyház hatóság segítségével elkoboztattak és a megalakulásának kezdete prédikátor pedig elűzetett. Az elkobzás óta lelkipásztorainak neve után a ladányi református eklézsiát egészen 1655-ig ismeretlen. Óvárral együtt, az óvári plébános Bizonyára a történelmi felügyelete alá helyezték, de a református viharok megsemmisítették hívek lelki vágyakozásuk kielégítésére, az a feljegyzéseket ből anyává lett Kiskérre, majd annak csak a díjlevél ismeretes. megszűnte után Varsányba jártak igét Vámosladány - a kultúrház és a templom hallgatni. Teljes 50 évig volt Vámosladány Ladány lelkipásztorai: lelkipásztor nélkül, de ennek ellenére a Zelízi István, Gyarmati György, 1669-Tatai András, 1864-ben a tornyot bádoggal befedette). gyülekezet nem hullott szét. Az 1702-Jókai Sámuel, Püspök Mihály, 1870-től a következő lelkipásztorok laktak egyházközség 1783-ban kieszközölte, hogy 1783-Egerszegi György, 1792-Ciffári a parókián: Molnár Sámuel, imaházat építhessen és lelkészt hívasson. Molnár István (heidelbergi akadémikus), 1941 Kiss Gyula, Selmecy Még ebben az évben hozzá társult Óvár, Mikle Mihály, Bartók András, Árpád, Fekets Emil, 2003-tól mint filia. A következő esztendőben már Garcsík Dávid, 1843-Bartók Pál pedig Icso Sándor. templomot emelt a gyülekezet. A templom tornya 1802-ben épült, bádoggal 1866-ban, (András fia építette 1851-ben a paplakot,

6 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Képzőművészeti alkotások versenye Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a IV. CZPN keretén belül ismét megrendezzük az egyházmegyei képzőművészeti alkotások versenyét. /rajz, festészet, szobrászat/. Az alkotásokat kérjük 2014.április 23-ig eljuttatni Nagyölvedre Antala Évához vagy személyesen átadni Zselízen az egyházmegyei lelkésztovábbképző alkalmával. A verseny témája: Reménység Mivel a téma sok mindent rejthet magában, ezért az óvodás és általános iskolások Igéje a 2Móz.14 a középiskolás és felnőtt kategória Igéje pedig a 2 Thessz.2, A verseny kiértékelésére május 1-én kerül sor az egyházmegyei napon Vámosladányban. A versennyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a címen, vagy a es telefonszámon. Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel Bellai Zoltán A Kaposvári Református Gyülekezetről Jakab-Köves Gyopárka 1971-ben született. A Dunántúli Református Nőszövetség ifjúsági titkára, a nőszövetségi honlap szerkesztője. Civilben író, nemrég jelent meg A konokok címmel regénye a Magyar Naplónál, valamint novelláskötete, Istenhegyi fogadó címmel, a Magyar Nyugat Kiadónál. A reposzt.hu bloggere, négy gyermek édesanyja. Bemutatkoznak az alkalom előadói Az 1881-ben alapított Kaposvári Refor- mátus Egyházközség ma Somogy legna- gyobb református közössége, amely tagot számlál. Templomunk 1908-ban, gyülekezeti házunk pedig 1928-ban épült. Egyházközségünk területén mintegy 500 gyermek részesül hitoktatásban, van jól működő nőszövetségi és ifjúsági csopor- tunk ban 42 gyermekünk tett konfirmációi fogadalmat. Kéthetenként tartott családi istentiszteleteinken rendszeresen megtelik a 900 ülőhelyes templom. Gyülekezetünk iskolát, idős otthonokat és vendégházat tart fenn, működteti az országos egyház balatonfenyvesi üdülőjét és az egyházmegye zselickisfaludi ifjúsági otthonát. Ebben az esztendőben (február 25-én) ünnepeltük templomunk felszente- lésének 100. évfordulóját. Egyházközségünk egy kiterjedt missziói terület központja. A megyeszékhelyen kívűl Bárdudvarnok és Magyaratád anyaegyház-községekben, Kazsok-Büssü Gömöri lelkészzenekar társegyházközségben, Orci leányegyházközségben valamint több szór-ványban is vannak rendszeres istentiszteleti alkal- maink. A gömöri lelkipásztorok által alapított zenekar mintegy 3 éves múltra tekint vissza. Egy Rimakokaván tartott Konfi+ hétvégén szolgáltunk először együtt. Azóta rendszeresen dicsőítjük az Urat gyülekezeti, egyházmegyei és más, a Gömöri Egyházmegye határain kívül eső alkalmakon. Zenekarunkban a következő személyek szolgálnak: Bihari László Richárd keyboard, Nagy Ákos Róbert dob, Mikos Tamás gitár és basszus, Szarvas László gitár és ének, Szarvas Erzsébet ének, Varga Barbara (egyedüli nem lelkész tag) ének. Az együttesnek igazából nincs pontos neve, csak simán gömöri lelkészzenekarként szoktuk emlegetni, de ha lenne valami jó ötlet szívesen fogadjuk. Dálnoky Annamária Papp Viola

7 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Tabulatúra együttes 2000-ben alakultunk, zenekarunk a középkori, a reneszánsz, és a korabarokk, valamint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt magyar vonatkozású zene széles körben történő megismertetését, koncerteken, rendezvényeken, kulturális eseményeken való bemutatását tűzte maga elé célul. Műsorainkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk nemzeti hagyományaink és történelmi múltunk zenei emlékeinek, ezért historikus hangszereken, lehetőség szerint korhű hangszerelésben játszunk; különösen érdekes ez a régi magyar zene esetében, itt ugyanis a ma élő magyar népzene archaikusabb elemei is megjelennek az előadás során. A régi zene nagyon sokrétű, nagyon széles értelmezhetőségű fogalom; valójában sokkal nagyobb különbség van pl. egy későreneszánsz angol lantvirtuóz-zeneszerző műve és egy magyar históriás ének között, mint amennyi a köztük lévő évtizedek és földrajzi távolságok alapján lehetne. Így aztán a kor zenéjére vonatkozó, gyakran hiányos zenetörténeti adatok mellett sok minden marad az előadóra - igazából ezzel alakul ki egy régizenei csapat önálló hangja, eredetisége, és ez teszi ezt a műfajt változatossá. Az alapvető hangszerek mellett meg kellett tanulnunk érdekesebb, különleges régi instrumentumokon is játszani, ez pedig a koncertek hangulatát és az előadás hitelességét is emeli. Hangszerbemutatókat is rendszeresen tartunk, és a közelmúltban ünnepelt Rákóczi-, Balassi-, Tinódi-, valamint a Zsigmond-, Szent Erzsébet-, Hunyadi Mátyás- és Kálvin-év tiszteletére emlékműsorokkal léptünk fel, többek közt a Felvidéken, ahol egyébként is évente több alkalommal szervezünk koncerteket, sőt, karácsonyi műsoraink 2001 óta rendszeresen elhangzanak az ottani magyarlakta falvak kis református templomaiban is. A zenekar klubja 2004-től működött a Marczibányi téri Művelődési Központban, 2007 januárjától az Aranytíz Művelődési Központban, jelenleg a Szilágyi Dezso téri Református Templom gyülekezeti termében látogatható. Itt havonta egy alkalommal a régi korok zenéje és hangszerei elérhető közelségbe kerülhetnek mindenki számára. Bölcsföldi András Határon túliatlanság Valaminek el kellene tűnni belőlünk. Van, amire nehezen találunk szavakat, s még ha van is rá szó, lehet rossz. Ilyenek azok a magyarok, akik nem Magyarország mai határain belül laknak. Logikus, hogy akkor ők határon túliak, mégsem helyes ez a kifejezés. Egyrészt számukra mi vagyunk a határon túliak, másrészt ez mégiscsak mesterséges határt von közénk. Vannak "inneniek" és "túliak". "Közeliek" és "távoliak". Rossz a kifejezés, rosszat üzenünk vele, s rosszat terjesztünk vele magunkról. Persze nem a szóval van a probléma, hanem a mögötte lévő tartalommal. Mit gondolunk, ha kimondjuk ezt a szót? Budapesti teológusokkal különös élményünk volt a közelmúltban. Szinte mindegyik hétvégén járjuk az országot teológusnapokon, kiszállásokon, s jó néhányszor megyünk egy félévben határon túli utakra. Nemrégen jártunk az ausztriai Felsőőrön, amivel gyakorlatilag körbezártuk magunkat, azaz mindegyik elcsatolt területen jártunk, szolgálva, erősítve a gyülekezeteket. A Felvidékre rendszeresen járunk, jó kapcsolat alakult ki több gyülekezettel is, és besegítünk különböző egyházi épít- kezéseken és szolgálatokban. Különösen érdekes az, hogy már fizikai határátlépés nélkül megyünk egy olyan országba, amellyel kapcsolatban mégis érzünk határokat. Kárpátalja külön világ, a vallásosságnak és a hitnek olyan lelki és megfogható jeleivel találkozunk, ami méltó a Vereckei-hágó széles perspektí- őszinte emvájához. Aztán Erdély, amire a titokza- berekkel tatosság, a varázs és végül is a tündérkert lálkozni, mikifejezés sem túlzás. Szinte mindig ért ne lehetgazdagabban jövünk vissza, mint ahogyan nénk mi, az megyünk. A Vajdaság, Szerbia még egyház az mindig úgy van előttünk, mint egy kicsit olyan emfelfedezetlen vidék. Talán az ismeret- berek gyűj- lenségből is adódik, de talán másból is. tőhelye, a- Mégis szép példáit lehet látni az kikben ez az összefogásnak. Ennek éppen ellenkezőjét igény állan- látjuk Horvátországban, Dél-Baranya és dóa n dol- Szlavónia vidékén, ahol az egyik legkisebb gozik? Vál- egyháztestben látszik a fájdalmas ellentét, ságos idő- amit mi, így kívülről még érteni is nehezen szakban letudunk, nemhogy megoldani. Pedig az hetünk me- egyházközségek mindig nagy szeretettel nedék-közösségek mindenki számára. És láttak minket vendégül. képviselhetjük azt a biztatást, amire Szlovénia kis közösségének nagy mindnyájunknak szüksége van. templomépítő tervei szinte elkáprázattak Nyilván nehéz egy kialakult szóra újat bennünket, hogyan lehet a kicsiből is keresni. Sok egyéb kifejezést is haszná- nagyot álmodni. És végül az ausztriai lunk, mint a "testvéreink", "elszakadt Felsőőr, amely a hagyománynak, a magyarság", "rokonaink", "véreink" megmaradásnak a nyelvi határoknak is fokozatait, nehéz eldönteni mi lenne az különös egyvelegét adj a, saj átos igazán jó. Nem tudom, de a "határon túlit" viszonyokat teremtve. használva mindig egyfajta szorongás- Miért fontos mindez? Mert a december 5- érzés fog el. Valaminek el kellene tűnni tel szemben most lesz egy másik dátum, ez belőlünk. Szavak tódulnak elém: Félelem? pedig az egységes Magyar Református Szorongás? Görcsök? Aggódás? Még Egyház megalakulása május 22-én, az mindig a félreértés lehetősége? A féltés? alkotmányozó zsinaton. Tekintsünk Mindezek évtizedes lerakódások. De reménységgel a dátum felé, s jó lenne úgy hiszem, hogy meg lehet tőlük szabadulni. megélni, hogy a magyar reformátusaink Ha belül sikerül elrendezni a viszonyokat, valóban azt a nyitott szeretetet érezzék megemészteni a fájdalmakat, gyógyítani a meg, amit egyébként is érzünk, ha sebeket, a találkozások jó ízére emlékezve, találkozunk egymással. akkor talán más lehet. A változásokra lehet Jó lenne eltörölni ezt a "határon túliságot", készülni. Sőt kell is. Nekem is. Készüljünk legfőképpen a szívünkben, s legfőképpen erre az új, meghatározó dátumra őszinte azért, hogy belőlünk tűnjön el most már bizalommal, nyitottan, imádsággal. mindenféle határ. Mert minden belül, a szívünkben kezdődik. Egyébként is egyre (forrás: parokia.hu) nehezebb igazi közösségre lelni, igazi,

8 Élő reformátusok Rácz Tibor, lelkipásztor - bemutatkoznak az alkalom előadói Pengő zenekar én születtem Rév-Komáromban. Édesapám, néhai Rácz László ( ) csellóművész, tanár, karvezető és kántor volt. Édesanyám Nagy Márta köztisztviselő, jelenleg nyugdíjas. Őseim apai ágon dunántúli lelkészek, tanítók voltak: Szoboszlai István prédikátor, pápai tanár, akinek unokája, az én szépapám S z o b o s z l a i R á t z A n d r á s, L i t é r i é s Királyszentistváni lelkész volt. Hetessy István szépapám vörösberényi, Faa István ükapám szentkirályszabadjai, Rátz Géza ükapám inotai, mohai, móri lelkész, majd esperes volt. Fiai közül István csákberényi lelkész, Dezső csurgói főgimnáziumi tanár, Elemér dédapám komáromi segédlelkész, majd sóki lelkipásztor, nyugdíjasként balatonalmádi presbiter volt. Szíj ükapám családja Kocsról és Nagyigmándról került Komáromba. Molnár Julianna ükanyám révén rokonom Molnár Mária misszionárius. Nagyapám komáromi segédlelkész, sóki, majd madari lelkész volt, felesége óvónő és kántor volt: a Ki vagyok én kezdetű szerzeménye a legismertebb. Jelenleg 6-an szolgálunk a családban lelkészként, unokatestvéreim többek között kántorok, énekkarvezetők, hitoktatók, gyülekezeti munkatársak. Anyai ágon mátyusföldi gazdák, presbiterek voltak őseim, Perbetén Madaron és Bátorkeszin, akik megtartották csendes órájukat, mélyen hívő emberek voltak, ezt a hagyományt adták át utódaiknak is. Nővérem Simon Márta (sz. 1970) háromgyermekes anya, matematika-számítástechnika szakos tanár, hitoktató. Bátyám (sz. 1972) kétgyermekes apa, tanító, hitoktató, csellista, Miskolc-Tetemváron presbiter. Öcsém (sz. 1979) szintén családos, a Szlovák Nemzeti Filharmónia csellóművésze. Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. A komáromi cserkészet, bibliakör, énekkar alapító tagja, a gyermek-istentiszteletek egyik újraindítója és vezetője, az irodalmi színpad színjátszója voltam, önképzőkörben tevékenykedtem. Országos szavalóversenyen '97-ben prózamondásban 2. helyezést értem el. Teológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdtem '93-ban, majd '99-ben a komáromi Kálvin János Teológiai Akadémián fejeztem be között segédlelkészként szolgáltam Komáromban, pontosan 100 évvel dédapám, 60 évvel nagyapám után án második lelkészképesítő vizsgát tettem, én Rimaszombatban volt a lelkészszentelésem októberétől 2008 szeptemberéig Budapest-Budahegyvidéken voltam beosztott lelkész. A XII. kerület iskoláival és számos óvodájával való kapcsolattartás, a hitoktatók munkájának koordinálása volt feladatom, a gyermekek között végzett hétközi és hétvégi programok felelőse és fő szolgálattevőjeként. Az idősek közötti szolgálatban diakónusunkkal együttműködve munkálkodtam. A gyülekezet volumenének jellegéből adódóan a gyülekezeti feladatokat teljes körűen végeztem. Családommal 2008-ban legutóbbi ingatlanvásárlásomat követően Gyermelyre költöztem tól 2011-ig szabadidő szervező-könyvtárosként, e-tanácsadóként dolgoztam, a Falu TV szerkesztő-riportereként is tevékenykedtem, a Kistérségi Kulturális Kerekasztal meghatározó tagjaként építettem a helyi közösségen túl a kulturális kapcsolatokat. E-tanácsadó képesítést 2009-ben, könyvtárosi képesítést ben szereztem. Lelkészként ez idő alatt a kollégák állandó helyettesítője voltam én kirendeltek a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szórványmissziója lelkésznek, ahol jelenleg is tevékenykedem től az EMMI TFFÁT felzárkózási referenseként egyházi és civil koordinátori megbízatásban kormánytisztviselői megbízást teljesítek ben kötöttem házasságot Budapesten Szabó Ritával (sz. 1976), aki végzettségei szerint középiskolai magyartanár, komparatisztikát végzett bölcsész, nyomdászmérnök, PR-menedzser és hitoktató től egy szoftverfejlesztő cég PR-menedzsere, ezt követően a Magyar Rádió PR-osa, Elnöki Hivatalának vezetője, Archívumának újságírószerkesztője és dokumentátora volt től a Polgári Magyarországért Alapítványnál Balog Zoltán személyi titkára től a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökének nevezték ki én született Botond fiunk, én Rege lányunk, én Csenge. Hobbim a lovaglás. Saróka Liliána Már gyermekkoromban érdeklődtem a zene, a művészetek iránt. Énekeltem, szavaltam, táncoltam néptánccsoportban, zongoráztam, kántorképzőb en is tanultam, s több versenynek voltam eredményes résztvevője. Egy versenynek köszönhetem azt is, hogy 2006 év végén gitárt vettem kezembe, és verseket kezdtem el megzenésíteni a gitár akkordok tanulásával egy időben tavaszán már részt vettem a Tompa Mihály szavalóverseny megzenésített versek kategóriájában, ahol 3. országos helyezett lettem, 2009-ben 2., 2010-ben 3. és 2011-ben 1. helyezett. A 2008 nyarán megszervezett SZMAZE (Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete) tehetségkutató verseny további ajtókat nyitott meg előttem, s egyre többen megismerhették zenémet. A Kárpát-medence legkülönbözőbb helyein és fesztiváljain játszottam már, nem csak egyedül, de volt zenekarommal, a MoSaiC-kal is őszén nagyon nagy megtiszteltetés ért. Én lehettem Révész Sándor felvidéki turnéjának vendége. A megzenésített versek a műfajában forrt össze az, amit eddig tanultam, s tapasztaltam, s így próbálom zenémmel képviselni azokat az értékeket, amiket őseinktől kaptam. A versmegzenésítés és zeneszerzés mellett próbálkozom versírással, újságírással, é r d e k e l a f é n y k é p é s z e t, é s a képzőművészet is. Jelenleg a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán tanulok (magyar nyelv és irodalom matematika tanári szakpárosítás).

9 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Millisits Máté rendeztem, amelyek bemutatták hazánk épített örökségének egy-egy részterületét a Zsolnayépületkerámiáktól Lechner Ödön Egyetemi tanulmányaim: szakrális építészetén át Pfann Egon építész ELTE BTK MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAK ( ) életmű kiállításáig. DIPLOMA: 2005 Főbb kutatási területeim: Diplomamunka: A színes építészet a Zsolnay-épületkerámia alkalmazásának századfordulón Magyarországon kutatása (Zsolnay- épületkerámiák Budapesten) 2001 óta veszek részt a Budapesti ELTE BTK Új- és Legújabb Kori Magyar Városvédő Egyesület várostörténeti Történeti Muzeológia szak csoportjának szakmai munkájában. Diploma, 2007 Előadóként vállaltam szerepet a budapesti Diplomamunka: Református templomok Zsolnay-emlékeket a korábbi kerületi Budapesten (kiállítási forgatókönyv ) felosztás szerint bemutató 10 részes Külföldi (Erasmus) ösztöndíj: e l ő a d á s- s o rozatb a n, a m e l y Harangtörténeti és muzeológusi kutatás az s z e p t e m b e r e ó t a, h a v o n k é n t i Udinei Egyetemen (2005 tavaszán) rendszerességgel került sorra. ELTE BTK Művelődéstörténeti Doktori A kutatás eredményei 2006-ban kerültek Program ( között Phd. állami publikálásra. ösztöndíj)-a tanulmányok lezárása MM: A Fechtig-háztól a fasori református ben abszolutóriummal. templomig Kutatási téma: A reformáció és a In: Budapest színes város reformátorok kultusza a magyar Zsolnay épületkerámiák Budapesten. ré sze sültem a So ro s Al ap ít v ány protestánsok körében Ernst Múzeum kiadásában támogatásával. Kutatási témám a Az Országos Muszaki Múzeum Öntödei Millisits Máté (szerk.) Budapest, Goldberger-család, különösen az V. ker. M ú z e u m á n a k g y a k o r n o k 80. old. Arany János utcai Goldberger-ház muzeológusaként november 1. óta, történetének feltárása volt n o v e m b e r 1. ó t a, p e d i g B u d a p e s t i r e f o r m á t u s s á g t á r g y i A kutatás eredményei bemutatásra segédmúzeológusként, január 1. ótakerültek 2005-ben a Textilmúzeumban az kultúrájának kutatása 2012.május 16-ig végeztem a múzeum 2003 óta a megnevezett téma folyamatos, általam rendezett Homo Faber című gyűj teményén ek feldolgozását. A tudományos igényű kutatása. kiállításon, amely Dr. Buday-Goldberger múzeum neve 2009-től a Magyar Műszaki A kutatás eredményei 2006-ban kerültek Leónak állított emléket. és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeuma. publikálásra. MM: Református egyházközségek Harangkutatás Budapesten, vidéken és június 1-től május 27-ig az Budapesten. külföldön. Iparművészeti Múzeum Kerámia és Üveg gyűjteményének munkatársa In: Kósa László (szerk.) Reformátusok Több száz harang felmérése. Műemlékvédelemmel kapcsolatos Budapesten I.-II. Haranghangok rögzítése is 50 templom munkáim: Argumentum Kiadó, Budapest, esetében. Az elmúlt egy évtizedben a műemlék- és 467. old augusztusában a Szerencs környéki műtárgyvédelem területének különböző templomtornyokban (kb. 100 harang részt erület ein fej tettem ki aktív A reformáció és a reformátorok kultusza a felmérése), tevékenységet. Az egykori Kulturális magyar protestánsok körében témájának novemberében a Sárospatak Ö r ö k s é g v é d e l m i H i v a t a l V é d é s i kutatása környéki templomokban. (kb. 60 harang A Kálvin János 500 éve című kiállítás felmérése) Osztályának felkérésére 2007 és 2010 között számos református templom rendezése Debrecenben, a Tiszántúli (Kerkafalva, Kutas, Böhönye, stb.) Református Egyházkerületi és Kollégiumi Társadalmi munkáim: műemlékké nyilvánításához szükséges Nagykönyvtárban 2009-ben. Szakmai-társadalmi tevékenységet a védési dokumentációt készítettem elő. A megnevezett t ém a rendszeres Budapesti Városvédő Egyesületben Az Öntödei Múzeum muzeológusaként publikálása a Reformátusok Lapja és végzek alelnökként tagként, és a Város és részt vettem a Jásztelek községben Presbiter című újságokban. Faluvédők Szövetségében választmányi található öntöttvas keresztek egyedi tagként. műtárgyvédelméhez szükséges helyszíni A Goldberger Textilgyár történetének Elnökségi tagja vagyok a Rákosmenti felmérésben. kutatása Múzeumbarát Egyesületnek. Az elmúlt években számos kiállítást 2003-tól egyéves kutatói ösztöndíjban A Dics-action zenekar A komáromi ref. gyülekezet ifjúságából álló zenekar a Dics-action, + 1 nagy- megyeri, de komáromban tanuló refor- mátus lány (+1 lelkész, aki kilóg a fiatal kategóriából). A zenekar "ragadvány" neve a havi egyszeri ifi alkalom elnevezéséből ered. Az összetett szó első fele, a "Dics", Isten dícséretére, dicsőítésére utal. A zenekar tagjai életükkel, zenéjükkel, éneklésük- kel Istent szeretnék dicsőíteni. Az "action" pedig arra, hogy az alkalmakat nem koncertekként, hanem szolgálatként értelmezik, és Isten cselekvését várják és kérik a maguk és a jelenlevők életében. Kis külső lelki ösztönzésre egy korábbi zenekar (Nefes) felelevenítésével újította meg 2011-ben a szolgálatát, új tagokkal bővülve. Tagok (ABC- sorrendben): Berecz Ágnes- fuvola, Fazekas Zsuzsanna-ének, Fekete Emese-ének, Fekete Vince-gitár, ének, Győri Attila-cajon, Molnár Árpádzongora, Park James-basszusgitár, Vontszemű Miklós-szólógitár

10 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Mészáros János Elek Mészáros János Elek az alcsúti református egyház presbitere, aki korábban saját szórakoztatására énekelt, 31 évesen, ben kezdett el énektanulással foglalkozni az etyeki művészeti iskolában, Magdó Ildikó és Estefán Tünde tanítványaként. Már az első év után olyan énekeseket győzött le a III. Simándy énekversenyen, akik legmagasabb pontszámmal nyertek felvételt a Zeneakadémiára. Ekkor II. helyezést ért el és a nagy tenor özvegyétől még különdíjat is átvehetett. A verseny után, 2002-ben lett Nádor Magdának, a Zeneakadémia tanárának magánnövendéke, akihez azóta is jár ben a veszprémi énekversenyen operett kategóriában II díjat kapott ben a Csendül a nóta nemzetközi magyar nóta énekverseny I. helyezettje lett ben Isteni sugallatra jelentkezett a Csillag Születik versenyre, ahol a reformátusok jelmondatával szívében "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk" és a közönség szeretetével övezve jutott az első helyre. Az eredményhirdetés után, amikor közel 3 millió ember nézte feszülten a képernyőket, Pál apostol idézetével köszönte meg Istennek és a nézőknek a segítséget "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam". Azóta már közel 300 fellépésen sikerült a nézők szeretetét viszonoznia, mert előadásaiban nem az üres szórakoztatásé a főszerep, hanem az elgondolkodtatásé és a tanításé. Legszívesebben a templomokban énekel, mert itt érzi magát a legjobban, hiszen mindig azt szeretné elérni, hogy amikor énekel az egész világ elhallgasson és Isten az égben mosolyogjon. Egyházmegyei lelkésztovábbképző, Zselíz Szeretettel hívom szolgatársaimat a április 23-án tartandó Egyházmegyei lelkésztovábbképzőre. ZST. Határozata értelmében minden lelkésznek évente egy egyházmegyei és egy egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőn részt kell venni. Ennek tudatában próbáljuk megszervezni az idei egyházmegyei lelkésztovábbképzőnket. Melyre április 23-án de. 10 órai kezdettel kerül sor ZSELÍZEN a Magyar házban. Program a következő: órakor TÓTH Zoltán garamlöki lelkész rövid áhítata 2. 10,45-től Dr. BODÓ Sára debreceni professzor előadása, az előadás megbeszélése ,30-tól Ebéd, kávészünet. Bodó Sára 4. 13,30-tól Dr. SZŰCS Ferenc budapesti professzor előadása, az előadás megbeszélése. Lelkésztovábbképzőnk témája HÚSVÉT UTÁN- Halál hol a te fullánkod? Mindkét előadás ennek a jegyében hangzik majd el. Maradok teljes tisztelettel és megbecsülő szeretettel: Kiss Pál esperes Dr. Szűcs Ferenc

11 Időszerű - programok, előzetesek, tájékoztatók, felhívások Egyéb Kárpát-medencei programok, református rendezvények: R e f o r m á t u s Z e n e i F e s z t i v á l B u d a p e s t, m á j u s Református Zenei Fesztivál Budapesten A 2004-ben indított fesztiválkórus fellépése a Nemzeti Múzeum lépcsőjén május 24- zenei fesztivál ugyanazt a szándékot és gondolatot hordozta és hordozza én, szombaton. ma is: Megőrizni, megmutatni református zenei kincsünket, A zenei programokat és beszélgetéseket kézműves és kultúránkat a jelen és az utókor számára. könyvvásár, valamint kreatív gyermekfoglalkozások egészítik (Forrás: Református Zenei Fesztivál honlapja) ki, és természetesen hazai ételek és italok is terítékre kerülnek. A A neves fellépők között szerepel a Muzsikás, a Sebő együttes, a fesztivál helyszínei a Bakáts tér, a Ráday utca, a Lónyay utcai friss Kossuth-díjas Vujicsics, a Makám, Lovász Irén, a Djabe, Pál Református Gimnázium, a KRE Hittudományi Kara (Ráday u. István Szalonna és Bandája, az Ismerős Arcok, a CimbaliBand 28.), a Kálvin téri református templom, a Bakáts téri katolikus és a Misztrál derül ki a szervezők ismertetőjéből. templom, az Ádám Jenő Zeneiskola és a Nemzeti Múzeum A Böszörményi Gergely által szervezett fesztivál péntek este lépcsője. zsoltáros fáklyás menettel veszi kezdetét a Ráday utcán (Bakáts A szervezők közleménye szerint a Református Zenei Fesztivál tér-ráday utca-kálvin tér), majd késő esti zenés áhítattal küldetésének tartja, hogy a Magyarországi Református Egyház folytatódik a Kálvin téri református templomban, a 150 fős nélkülözhetetlen kulturális, társadalmi és hitéleti munkáját Egyesített Kórus közreműködésével és Balla Péter, a Károli (missziók, szeretetszolgálat, iskolák, művészek stb.) saját Gáspár Református Egyetem (KRE) rektora igeszolgálatával. egyháztagjai és a világ elé tárja. Ezt a szándékunkat erősítette Szombaton az Ádám Jenő Zeneiskolában rendezik meg a meg a Generális Konvent és a Magyarországi Református Egyház református kórusok találkozóját, és ezen a napon kerül sor egy Zsinata azzal, hogy a Református Zenei Fesztivált a Református rézfúvós találkozóra is. Egység Napja (május 22.) kiemelt kulturális rendezvényévé A XI. Református Zenei Fesztivál mindhárom napja alatt tette írják. rendeznek kerekasztal-beszélgetéseket: pénteken Bogár László, A XI. Református Zenei Fesztivál mellett az idén is megrendezik vasárnap Bagdy Emőke vesz részt az eszmecserén, szombaton a Református énekek elnevezésű nagyszabású hangversenyt a pedig bemutatkozik a Budavári Márai Szalon Szigethy Gábor író Művészetek Palotájában, immár 13. alkalommal, június 28-án. vezetésével. Fellép a 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus, A fesztivál egyik fénypontjának ígérkezik az 500 fős orgonán közreműködik Alföldy-Boruss Csilla. Református Énekek Művészetek Palotája, Budapest, június 28. A Református énekek hangversenyt, a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 370 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és orgonistákat felvonultató koncertet egyre több»világi zenekedvelő«és külföldi vendég is látogatja. (Böszörményi Gergely kiadó, koncertigazgató) Forrás: Művészetek Palotája honlapja Már készül az lévai Esterházy emléktábla épület a református egyházközség tulajdona, A lévai magyarság is szeretne méltóképpen tisztelegni Esterházy így meg János emléke előtt, ennek érdekében emléktábla felállítását tudjuk védeni kezdeményezték. az esetleges Értesüléseink szerint a kezdeményezés Papp Zsolttól, a Reviczky vandalizmus- Társulás alelnökétől ered. Az emléktábla adománygyűjtés tól." eredményeként készül el. A lévai magyar társadalmi szervezetek Az egynyelvű fogtak össze a nemes cél érdekében, kezdeményezést a lévai tábla alkotója magyarokon kívül a környékbeliek is támogatták, sőt Szatmári Pé- Magyarországról is érkezett pénzadomány. Ez nemcsak a ter, felvidéki lévaiak emléktáblája, hanem a Kárpát-medencei magyarság szár maz ású, emlékhelye lesz. A kezdeményezésünkkel mi is hozzájárulunk jelenleg Budapesten élő restaurátor. Az emlékműre a Nincs Esterházy János rehabilitációjához. Ezt fontos ügynek tartjuk" helye a lemondásnak" Esterházy idézet kerül, emellett a mártírt nyilatkozta a Felvidék.ma nak Kassai Gyula, lévai református ábrázoló bronz dombormű, valamint születésének és halálának lelkész. évszámai kerülnek. Mint megtudtuk, a márványtábla Továbbá hozzátette, gyűjtés több fázisban közel két évig tartott. munkálatai már elkezdődtek. A Lévai Református Egyházközség, a Lévai Magyar Asszonyok Az ünnepélyes leleplezésre június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Ligája és a Reviczky Társulás hathatós támogatásával valósul Napján lesz. Délután két órakor ekumenikus istentisztelettel meg a táblaállítás. Az alkotás a Czeglédi Péter Református veszi kezdetét az ünnepély. Ezt követően a gimnázium udvarán Gimnázium udvarán tervezik elhelyezni. Ezzel kapcsolatban leplezik le az Esterházy emléktáblát. Kassai megjegyezte: Magyar intézmény falán méltó helyen lesz, Írta: Pástor Péter itt az ifjúság minden nap szembesül Esterházy hagyatékával. Az

12 Mi hír? Harangjaink hangjai összecsengenek (Békemenet a lévai reformátusok szemével) V. évfolyam, I. szám - a város és a régió hírei önbecsülésün kultúránk, a sorsközösség is összeköt. k sem a régi. Összetartozik a Felvidéken élő bodrogközi Nem vonul- és vele együtt a Magyarországon élő t u n k k i a z bodrogközi ember és közösség is. Ha utcára, pedig Felvidéken megfosztják az anyanyelvétől l e t t v o l n a a nemzetet, ha Magyarországon fogy a Prágai teológusként éltem meg a magyarmiért. Malina Hedvigért, Gútáért, a két- magyar, az ugyanúgy fáj mindenkinek, országi és a csehszlovákiai rendszerválnyelvűségért, az iskoláinkért, a hiányzó ahogy a sikereknek is együtt örülünk. Ezt tozást. Érdekes volt, mert a magyarországi folyamatokat látva, mi már tudtuk, hogy déli infrastruktúra miatt, a hiányzó az összetartozást tapasztaltuk meg mi is a Csehszlovákiában is változás lesz. önrendelkezés miatt, stb. Hol vannak budapesti békemeneteken. Az első Budapesten, százezrekkel együtt vezetőink, akik utat mutathatnának, hol Békemeneten a családommal együtt vonultunk mi is, a dunai vízlépcső ellen vannak közösségeink, akiknek össze vettem részt. Magyarországért mentünk tiltakozva és tudtuk, a Duna összeköti a kellene fogniuk?! Olyanok vagyunk, mint oda. A hazánkért. Most, március 29-én, a népeket és nem szétválasztja. Soha sem a pásztor nélküli nyáj, amely szétfut, ha jön gyülekezetem tagjaival együtt vettünk felejtem el a prágai német nagykövetségen a feladat, vagy a lehetőség? Vagy, maradt részt a megmozduláson. Léván 500 lelkes menedéket kereső keletnémetek ezreinek a még bennünk tartás és erő? Össze tudunk magyar református közösség él. Egy lelkesedését, amikor megnyílt előttük a még fogni és meg tudjuk érteni, hogy csak közösséget építünk, amely szolgálni és szabadság útja. A népakarat előtt fejet rajtunk múlik minden? A kérdés az, lesz-e gyarapodni akar. Építeni csak az a hajtott a prágai kommunista rezsim. valaha békemenet Felvidéken, - értünk, a közösség tud, amelyik nem hasonlik meg Tehetett mást? Saját területén tapasztalta most még csak segéllyel beérő felvidéki önmagával, amelynek elődei is építettek, meg, hogy tehetetlen. Német állt német munkanélküliekért, a leépített és és amelyiknek nemcsak múltja van, de a mellé. Az összetartozás ereje idegen földön elnéptelenedett magyar falvakért, a jelenben képes áldozatot hozni és célnak is egyesítette őket, ellene nem volt fegyver megszűnés ellen küzdő kisiskolákért, a látja a jövendőt. Közösséget építünk, és politikai eszköz. A prágai gyengéd közigazgatásilag kisebbségbe szorított amelynek van Istene, hite, nyelve, forradalom bennünket is lelkesített, magyar régiókért. Lesz, a jelenlegi identitása, hazája, küldetése. Azért tudtuk vágytunk a szabadságra. A csehekkel megosztottság ellenére is biztosan eljön az vállalni az utat, mert küldetést vittünk. együtt vonultunk Prága utcáin. Változást ideje. A békemenet, a nevében is benne Azért vállalták már kétszer is a lévai akartunk, búcsút inteni a kommunista van, a háborúság, a megosztottság ellen reformátusok lelkészük mellett a hosszú diktatúrának. Felemelő érzés volt. A való csendes, békés felvonulás. Erejét az kassai utat (Alkotmánymenet), mert Letnán, egy novemberi megmozduláson, összetartozás adja, nem a hangzatos megértették, hogy csak összefogással egymillió ember gyűlt össze. Dubčeket és szavak és szólamok. Nemcsak valami ellen érdemes küzdeni jogainkért és célokat Havelt hallgattuk és őket éltette a tömeg. való tiltakozást jelent, hanem főleg valami kitűzni magunk elé. Éltünk a református Végül a prágai várhoz vonultak az mellett való kiállást. A magyar Ország- egyház adta autonómia jogával. Önállóan emberek. Mi, felvidéki fiatalok, református gyűlés, 2010-ben, az állampolgársági döntöttünk arról, hogy szóban és tettekben teológusok, úgy éreztük része vagyunk a törvény módosításával az egész nemzetet is kiállunk a nemzet mellett, küzdünk a történelemnek és ahányszor kivonultunk közjogilag egyesítette. 90 görcsös évig jogainkért. Ezzel azt is üzenjük a többi az utcára, a hazánkra, a szülőföldünkre meneteltünk érte. Az egész nemzet mellett lévainak, a nagymegyerieknek, a gondoltunk. A szabadság másképpen tették le voksukat a képviselők. Trianon losonciaknak és nagykaposiaknak, hogy a köszönt a csehekre és másképpen szólt a óta először, kormány és Parlament, jövőben is számíthattok ránk és mi is mi magyar szíveinkbe. Ugyanaz a szó és valamint az egész ország közösen hirdette, számítani akarunk rátok. Mert e nélkül az mégsem jelenti ugyanazt. Mi, ebben a egy magyar nemzet van, amelyik összefogás és összetartozás nélkül, amely kettőségben élünk már közel 100 éve. összetartozik. Egy az ország, amely túlnő a határokon és az egész Kárpát- Bárhogy is igyekszik a felvidéki magyar nemcsak virtuálisan létezik, amely medencét egy új összefüggésb e, azóta is megérteni a szabadság szót, az nemcsak történelmi hagyományában egy, dimenzióba helyezi, nem tudunk létezni. csak csehül hangzik neki, még ma is. Mert hanem közjogilag is. A magyar állam Az egész Kárpát-medencét egy új Prága nem Budapest és nem Komárom. minden magyaré. Sőt, Bodrogköz, közösségi térként kell értelmeznünk, ahol Mert a cseh szó, nem olyan édes, mint a Zemplén, Bars, Gömör éppen úgy a velünk együtt élő nemzetekkel is magyar szó. A mi szívünkbe a magyar Magyarország, mint annak jelenlegi 19 egymásra vagyunk utalva és összetar- szózat és himnusz van vésve nem a Kde megyéje. Alig tudunk mondani olyan tozunk. Hogy a Kárpát-medencében élő domov můj?, vagy a Nad Tatrou sa magyarországi régiót, amelyik az népek és nemzetek egymással békében blýzka. Hiányzott az igazi szív és a lélek, országhoz hasonlóan ne lett volna éljenek, előbb nekünk magunkat kell hiányzott az igazi magyar összetartozás és ban megcsonkítva. Ennek ellenére ezek a komolyan vennünk. Családunkban, sorsközösség, ezt nem kaphattuk meg sem régiók, a politikai határoktól függetlenül, a közösségeinkben, egyházainkban kell Prágában, sem Bratislavában, csak Pesten, haza részei. Attól nem váltak el. Nélküle példát adnunk egymásnak. Személyesen vagy Felvidéken. Kilencvenhárom után új ma sem tudnak létezni. Az új államok is nekünk, családunknak, a közösséfővárost kaptunk. Bratislavát. Nem úgy kezelik ezeket a régiókat, mint idegen geinknek, önkormányzatainknak, refor- Pozsonyt. Naivan bíztunk politikuértékelni. Egyedül csak mi tudjuk az református egyháznak megvan a saját testet, amely ölükbe hullott, de nem tudják mátus gyülekezeteinknek, az egész sainkban, autonómiáról álmodoztunk, ha kellett kivonultunk az utcákra, hogy a értékét, mert a miénk. A mi hazánké és az autonómiája, és önálló döntésre, autonóm felvidéki magyar iskolákat védelembe Magyarország. Addig a miénk, amíg mi döntésre vagyunk képesek. Külön-külön vegyük. Tiltakoztunk az alternatív oktatás műveljük, amíg mi lakjuk be a földjét, és majd egyszer eljön az ideje és együtt is. bevezetése ellen. Meg akartuk védeni addig a mi földünk, amíg a harangjaink Én hiszem, hogy van értelme a küzdel- Pozsonyt Bratislavától. Az alternatív hangjai összecsengenek. Ahol nem érnek münknek, van értelme az összefogásnak, a oktatást nem vezették be, de 110 ezerrel össze, ott már a földünket elveszítettük. A békemeneteknek, tiltakozásoknak minden csökkent a felvidéki magyarok száma. református egyház harangjai május ellen, ami elválaszt és minden mellett, ami Lassan Komáromból Komárno lesz, 22. óta újra összeérnek, együtt csengenek. összeköt. Ha kell csöndesen, békésen, ha Rimaszombatból Rimavská Sobota. Mi, reformátusok, nem engedjük többé, kell fogakat összeszorítva, ha kell ajtókat Fogyunk és kesergünk. Feladat van elég, hogy politikai határok szétválasszanak döngetve kell menni. Erre tanít bennünket küzdeni kell, nem feladni. A németek bennünket. Tetszik, vagy nem tetszik a az evangélium is. Krisztus útja nem az P r á g á b a n é s M a gy a rországon a velünk élő nemzeteknek, ezt az egységet önfeladásé, hanem a megújulásé, nem a vasfüggöny ellenére is egymásra találtak. többé nem szakíthatják szét politikai félelemé, hanem a kereszthordozásé, a Számunkra, szülőföldünkön csak az határok. Ha szól a harang Nyírbátorban, feltámadásé. Krisztus útja az élet és az önfeladás útja marad? Mi nem tudunk ha szól a harang Bátorkeszin, Aradon, igazság útja. Mi is őt látjuk és követjük, közösségként érezni, cselekedni, Munkácson ugyanaz az istenfélő nép borul benne bízunk és belőle merítünk erőt. összefogni és küzdeni? Sokáig úgy tűnt, le a templomban magyar nyelven imádni a Kassai Gyula m a g u n k r a m a r a d t u n k é s a z Gondviselőt. Egy a hitünk, a nyelvünk, a Kiadja: Lévai Református Egyházközség Szerkesztőség: Szt. Mihály u. 38, Léva Főszerkesztő: Kassai Gyula Főmunkatárs: Göbő Sándor Nyomtatja: LVT Nyomda

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben