A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o"

Átírás

1 A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből. 1675/ Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntjük a Lévai Őrálló legújabb számának olvasóit. A lapunkban, ebben az esztendőben is a Czeglédi Péter Napok programját olvashatják. Örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre nő a rendezvény kínálata és bővül a program. Ebben az évben egyháztörténeti kiállítás, koncert, egyházmegyei majális, biciklitúra és több érdekes program várja az érdeklődőket. A rendezvények közül kiemelkedik az elmúlt esztendőben először megrendezett egyházmegyei majális. Egy éve,- ebből is látszik, milyen gyorsan repül az idő,- az egyházmegyei napnak Hontfüzesgyarmat adott helyet. Mivel ilyen rendezvény még nem volt az egyházmegyénkben, ezért mi magunk is izgatottan vártuk, vajon mennyire van létjogosultsága egy ilyen alkalomnak. Lesz rá igény, meg tudjuk szólítani az embereket? Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen nagy volt az érdeklődés. Reméljük ez ebben az évben is így lesz. Nem titkolt s z á n d é k u n k, h o g y h a g y o m á n y t szeretnénk teremteni. Ami nem könnyű a mai világban. Csak összefogással és komoly szolgálattal lehet értékeset alkotni. Ez egy éve sikerült, annak ellenére, hogy nem minden volt tökéletes és egy-két hiba is belecsúszott a lebonyolításba. De csak az nem vét hibát, aki nem tesz semmit. Utólag úgy látom, merészek voltunk, de bíztunk abban, hogy a befektetett munkának lesz gyümölcse. Igyekeztünk tartalmas programot készíteni. A helyszín is k e dv e z e t t, a hontfüzesgyarm a t i gyülekezet és önkormányzat is teljes odaadással segítette az alkalmat. Az első évfolyam sikerült, mert mindenki azt akarta, hogy jó legyen. Mindig fontos a jó kezdés, mert az megalapozza a holnapot. A holnapból, pedig újra jelen lesz, és ez újra kihívást jelent. - folytatás a 2. oldalon - A tartalomból Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o Erő és öröm van lakóhelyén - beszámoló a III. Czeglédi Péter Napokról 3.o A IV. Czeglédi Péter Napok programja 4.o jó reménységgel ajándékozott meg - az egyházmegyei majális programja 4.o Bemutatkozik Vámosladány 5.o Bemutatkoznak az alkalom előadói 6-10.o

2 Szavad törjön utakat V. évfolyam, I. szám - igei üzenet, gondolatok Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel - folytatás az 1. oldalról - szolgálni akarnak. Fontos, hogy így várjuk mindenkor a mi szabadítónkat, az Talán most még nehezebbnek tűnik a érezzünk, mert az otthonunk a barsi Úr Jézus Krisztust. Várjuk az ő Szentlelkét, feladat, pedig a helyszín és a befogadó egyházmegye. A világnak ezt a kis h o g y a z é p í t s e t o v á b b a z közösség is ugyanúgy megtesz mindent szegletét bízta ránk a Mindenható, hogy Anyaszentegyházat. Építsük vele együtt azért, hogy jó házigazda legyen. Az gondozzuk és ápoljuk. Így fog nekünk reménységgel, építsük vele együtt egyházi rendezvényeknek van egy sajátos növekedést adni minden szolgálat, amit alázattal és bízzunk benne, hogy a lelkülete. Istent magasztaljuk, őt imádjuk szívből és lélekből teszünk. Ehhez persze fáradozásunk nem hiábavaló. minden formában. Tegyük azt bárhol, elengedhetetlen, hogy mindenki hozzá Kedves Testvérek! Legyen velünk az Úr, otthon kell érezzük magunkat. Nem úgy tegye a maga részét. A többit pedig erősödjünk hitben és szeretetben viselkedünk, mint vendégek, akiket ki kell reménységgel várjuk. Reménységgel mindnyájan! szolgálni, hanem mint házigazdák, akik Húsvéti győzelem (Luk 24,1-12 és a Jel 3,21 alapján) Nagypénteken három asszony és egy letre, alázatra képes. Vannak helyzetek, tudtak örülni. Megrémülve a földre tanítvány, János állt Krisztus keresztje amikor jobb csendben várni az Úr szegezték tekintetüket. Még mindig a alatt. Míg a többiek távol álltak a szabadítására, ahelyett, hogy valamit nagypénteki esemény hatása alatt álltak. kereszttől, ők Jézus szenvedésében cselekednénk. Krisztus halála, amely Miért keresitek a holtak között az élőt? akartak osztozni. Voltak, akik csúfolódtak, kívülről nézve veszteségnek tűnik, Rossz helyen kerestek, rossz helyre álltak gúnyolódtak, vagy kezüket dörzsölték, valójában az új élet és megváltás első az asszonyok. A sír, a halál nem tudta mert látták Jézus tehetetlenségét. Az, aki zsengéje lett. Egy olyan veszteség, amely magában megtartani azt, aki él. Még azt mondta, hogy lerombolja a templomot magában hordozza a teljes diadalmat. mindig nem a győztes Krisztust keresték, és három nap alatt felépíti, elveszett. Aki aki legyőzte a halált. Pedig a húsvét pont másokat megmentett, önmagát nem tudta erről szól. Itt már nem némán szótlanul megmenteni, - sokan így csúfolódtak. A kell keresnünk Jézust, hanem örvendeznagypénteki tömeg a mai ember nünk kell. A győztes Krisztus mellé kell gondolkodását, a Krisztushoz és követői- állnunk és örvendezni. A helyünk a hez való viszonyát is hűen bemutatja. Ma feltámadott Krisztus mellett van. A is vannak, akik Krisztus ügyét semmibe helyünk ott van, ahonnan ez az élet kiárad. veszik, akik káromolják őt, vagy távol Oda kell menni, ahol ennek a győzelmes állnak tőle. Ma is vannak, akik csodát életnek uralma alatt állhatunk. Azokban a várnak tőle, és ha az nem következik be, dolgokban kell megtalálni az Urat, ahol a akkor csalódottan tovább állnak, mert határok felett mindig győz a határtalan élet felszínes a hitük. Kevesen vannak, akik és szeretet. Az Isten maga a határtalanság. kitartanak, vagy bevonódnak az esemé- Mellette értelmet nyer minden élet. Igazi nyekbe. Kevesen vannak, akik azonosul- győztesek csak akkor leszünk, ha Krisztust nak a szenvedővel, akik osztozni akarnak Krisztus győzött, és bevont bennünket választjuk. Ő tanít meg bennünket is mások fájdalmában. Ezek az asszonyok és ebbe a győzelembe. A szabadítás mindig győzni a félelmeink, a kétségeink a János, ott álltak némán, szótlanul Krisztus onnan felülről jön. Az Isten számára nincs kicsinyhitűségünk és a gyűlölet felett. A keresztje alatt. Némán, csendben, várva a lehe tetlen. J ézus m eghalt, majd feltámadott élet győztessé tesz bennünket. beteljesedést, a végzetet. Osztoztak Jézus feltámadásával győzött a halál felett, hogy Annyi évtizeden keresztül árván hagyott, halálában. Bevonódtak Krisztus szenvedé- megszabadítson. Győzött, a Golgotán pásztor nélküli népünket is győztes néppé sébe és halálába és ez lett a végső válaszuk mellette álló, a halált végső válaszként formálja. Nem elég csak bevonódni a a látottakra. Ott álltak némán és valahol elfogadó asszonyok reményvesztett fájdalmas és megváltoztathatatlan múltba. lelkük mélyén beletörődtek a megváltoz- állapota felett. Győzött, a tőle távol álló Hanem tovább kell lépni. A mi népünk, tathatatlanba. Vannak olyan helyzetek, hitetlenkedők és őt gyalázók célt tévesztett közösségeink erőt meríthetnek Krisztusélete felett. Már ott a kereszten legyőzte a nak és hűséges követőinek naponkénti amikor az ember kénytelen beletörődni abba, hogy nincs tovább, nincs válasz a gyűlöletüket, csúfolódásaikat és vádjaikat, győztes csatáiból. Győztes feltámadást, az kérdésekre. Némán kell tűrni és várni. azzal, hogy felvitte a keresztre az egész Isten szeretetébe örömteli bevonódást Nem lehet mindent erőből és a tudás világ bűnét és fájdalmát. A kegyelem és kívánok minden kedves testvéremnek, alapján megoldani. Nehéz helyzetekben irgalom volt a válasz a világ bűnére. családnak és közösségnek 2014 húsvétvaakkor fogunk tudni helytállni, amikor Számunkra a kérdés az, hogy oda tudjuk-e sárnapján, Léván és Felvidéken egyaránt. felismerjük és elfogadjuk határainkat. A vinni bűneinket Krisztushoz és készek Hozzon az idei húsvét diadalmat és igazi lehetőségeink határát látva viszont nem vagyunk mi is s győztes oldalára állni? életet mindnyájunknak! Ámen szabad feladni a küzdelmet, mert az Isten a Az asszonyok igyekeztek a hét első türelmeseknek azt az utat is meg fogja napján a sírhoz menve befejezni a Elhangzott a lévai református templom- mutatni, amely túlmutat a látottakon és a félbehagyott temetést. Megadni Jézusnak a ban, 2014 húsvétvasárnapján. megtapasztaltakon, túlmutat a határaa halált és gyászukat végleges állapotnak Kassai Gyula református lelkész végtisztességet. Nem tehettek többet, hisz inkon. Egyedül csak az képes tovább lépni, a kudarcokat feldolgozni, aki önmérsék- tudták. Bár látták, hogy üres a sír, mégsem

3 Szavad törjön utakat Erő és öröm van lakóhelyén - igei üzenet, gondolatok A sátor mellett közben finom gulyás készült. Köszönet Szép Lászlónak és kedves feleségének az ízletes falatokért. A I. Krón 16,27 szervezésben nyújtott segítségért Tóth Reformátusok élő szóval és kultúrház épületében folytatódott, Zoltán garamlöki és Kuczy Lajos melynek háziasszonya Ambrus Erika garammikolai lelkipásztoroknak is kijár az zenével ipolypásztói lelkész volt. A Lévai elismerés. Révész László és felesége Őrállóban megjelent részletes program bárányhúst ajánlott fel, amit a szervezők Barsi Egyházmegyei Majális, hirdette, h ogy há rom h elyszínen örömmel fogadtak. Az udvaron az íjászat Hontfüzesgyarmat, május 1. folytatódik tovább a reformátusok (Bohák József Érsekkéty), a kézműves találkozója. A gyönyörűen felújított foglalkozás (Göbő Judit Léva) kötötte le e Erő és öröm van lakóhelyén, ez a k u l t ú r h á z b a n e l ő s z ö r a k ö z s é g legifjabbak figyelmét, a gyerekekkel bibliai idézet volt a III. Czeglédi Péter polgármestere Pilinský Károly köszöntötte mindvégig a fáradhatatlan zselízi N a p o k n y i t ó r e n d e z v é n y é n e k a a nagyszámú jelenlévőket. akinek ezúton is lelkészházaspár Révész Tibor és felesége, a Reformátusok élő szóval és zenével című hálás köszönetet mondunk a nagylelkű garamszentgyörgyi Molnár Ildikó Barsi Egyházmegyei Majálisnak a központi támogat ásér t. A na gyter emb en a pedagógus és az ésekkétyi Bohák Ildikó gondolata. budapesti Balogh, Borzsák, Radványi Trió, diakónus foglalkozott. A Hontfüzesgyarmaton, május 1- az apácaszakállasi Cédrus együttes és a Az alkalom végén a több kategóriában én megtartott rendezvényen több mint Nagy Csomor család tagjai adtak élő meghirdetett pályázatok kiértékelésére 500 an vettek részt. A barsi reformátusok koncertet. Rövid kulturális műsorral a került sor. Több mint 50 rajz- és legrangosabb eseménye az egyházmegye Czeglédi Péter Református Gimnázium esszépályázat érkezett be, a legügyesebbek gyülekezeteit fogta össze, de érkeztek diákjai kedveskedtek. Az előtérben a értékes könyvjutalomban és oklevélben vendégek Magyarországról is. Az budapesti Periferic Records zeneműkiadó részesültek. A méteres rétesre több mint alkalmon részt vett a Pócsmegyer- kiadványai és könyvárusítás várta a húsz finom barsi rétes érkezett. Kiss Ilona Leányfalui Társegyház népes csoportja, közösséget. Ugyanitt az egyházmegye farnadi lelkész által összegyűjtött és valamint jelen voltak a Pestszentlőrinc- asszonyai által szeretettel elkészített előkészített minták alapján az öttagú bíráló Kossuth-téri és szóládi reformátusok is. A süteményeket és a frissítőket szolgálták fel. bizottság kiértékelte a réteseket. A résztvevők száma jelezte, hogy az itt élő Köszönet a fáradságos munkájukért. Ez legmagasabb pontszámot a felsőpéli Mikes nép hitében és nemzettudatában meg akar idő alatt az érdeklődők a barsi Jolán kapta. Gratulálunk nemcsak a maradni és meg kíván erősödni. A gyülekezetek életét bemutató képösszeállífelemelő együttlét a délelőtt folyamán tást nézhették meg (Izsmán Jónás ipolysági testvérnek is, akik nemcsak a versenyre, győztesnek, hanem a többi asszony- ifjúsági találkozóval ( Erdélyi Pál és Révészné Bellai Csilla sárói lelkészek hanem az egyházmegyei napra is sok-sok vágfarkasdi lelkész igeszolgálat, Kassai állították össze, az alkalom logóját is a finomságot készítettek. A gazdag program Tímea lévai lelkész az ifjúsági találkozó lelkésznő készítette). A nagyteremben moderált beszélgetéssel ért véget. A vezetője, Tóth Árpád oroszkai lelkész gazdag egyházművészeti és népművészeti kerekasztal résztvevői: Böszörményi csoportvezetés, Ficzere Tamás nyitrai kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. A Gergely Budapestről, aki a több éves lelkész git árkíséret) és gyermek barsi asszonyok hímzett terítői és abroszai, hagyománnyal rendelkező Református istentisztelettel (Révészné Bellai Csilla a gyülekezetek értékes úrasztali terítői és Zenei Fesztivál és a Református Énekek sárói lelkész szolgálatával) kezdődött, k é z m ű v e s a l k o t á s a i n e m c s a k a nevű kórustalálkozó lelkes szervezője, Dr. majd a zsúfolásig megtelt templomban rendezvényt díszítették, hanem a Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelki- folytatódott, ahol Pásztori Attila nagyodi hagyományokat és értékeket szerető barsi pásztor és György András somorjai lelkész lelkipásztor hirdetett igét. A lelkipásztor a reformátusok ősi hitét, egyházszeretetét is voltak. A moderált beszélgetést Kassai találkozót egy vegyeskarhoz hasonlította, gazdagon közvetítették a jelenkornak. Gyula lévai lelkész vezette. A diskurzus a amelyben a jelenlévők mindnyájan egy Köszönet a hontfüzesgyarmati Duba reformátusság küldetéséről, az élő akarattal Isten dicsőségére szolgálnak. A Ágnes hozzáértő segítségének. Az alkalom szolgálatról és a társadalomban betöltött régi és az új rend képviselői számára a további különlegessége a zselízi és lévai egyéni felelősségről szólt. Somogyi közös szolgálat harmóniát és örömet jelent. régió magyar iskoláinak bemutatója volt. tiszteletest idézve, aki a központi ige Az igehirdetést a helyi lelkésznő Csernyik A farnadi, nagysallai, zselízi, lévai, fogalmait megfordítva kijelentette, ha az Magdolna és Kiss Pál barsi esperes érsekkétyi általános iskola, a lévai óvoda és Úr lakóhelyén erő és öröm lakozik, akkor köszöntője követte. Egyházmegyénk első gimnázium gazdag életébe tekinthettek nekünk ott a helyünk mindenkor, ahol ez őrállója köszönetet mondott az ötletadó és bele. A szervezők több pályázatot is az erő és öröm kiárad. Mi is elmond- főszervező lévai gyülekezetnek és meghirdettek erre a napra. A rajz- és hatjuk, május 1-én Hontfüzes-gyarmaton lelkészházaspárnak az alkalom megszer- esszépályázat alkotóinak munkáit is megtapasztalhattuk, hogy milyen csodá- vezéséért, kiemelten köszönetet mondott megcsodálhatták a helyszínen. Kiállításra latos volt együtt lenni, együtt szolgálni az az otthont adó helyi gyülekezetnek és kerültek Révészné Bellai Csilla fotói Isten alkalmon. Az összetartozásról tettek önkormányzatnak, valamint az alkalom közelében címmel, valamint Sándor tanúbizonyságot a résztvevők, a szervező szervezésében aktívan részvevőknek a Veronika újlóti lelkipásztor édesapja által egyházmegye lelkészei, a helyi gyülekezet fáradhatatlan és közösséget formáló készített nádképek. Amíg a nagyteremben tagjai, a helyi önkormányzat dolgozói és szolgálatért. Az istentiszteleten először pezsgett az élet a kisteremben két mindazok, akiket most nem nevezhetünk tapasztalhatták meg az egyházmegye színvonalas előadás kötötte le a népes néven, de az ő odaadó szolgálatuk is Istent kórusai és lelkészei a közös éneklésben hallgatóságot. Dr. Sándor Balázs dicsőítette. Biztosak lehetünk afelől, hogy a rejlő felemelő szolgálat erejét. Ficzere Budapestről a 450 éves Heidelbergi kellő időben mindennek meglesz a Tamás nyitrai lelkész vezetésével két Kátéról, Hajdú Zoltán Levente szóládi gyümölcse. dicséret hangzott el, majd Meister Éva lelkész a szórványgondozásról tartott szolnoki művésznő Árva Bethlen Kata építő előadást. Helyet kapott a diakóniai Köszönet a gyülekezetek, a vállalkozók é l et ét m u t a t t a b e e g ys z e m é l yes szolgálat is, Rácz Jolán diakóniai lelkész és magánszemélyek anyagi támogatásáért, színjátékával. Az istentisztelet a himnusz vetítéssel mutatta be egyházunk a részvételért, mindezekért Istenek legyen éneklésével ért véget. A majális a helyi szeretetszolgálatát. hála és dicsőség!

4 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből -1675/ IV. CZEGLÉDI PÉTER NAPOK május 1-4. Előrendezvény Április 23. szerda Egyházmegyei lelkésztovábbképző Húsvét után Halál, hol a te fullánkod? előadók: Szűcs Ferenc és Bodó Sára Zselíz, Magyar ház Főrendezvények Május 1. csütörtök jó reménységgel ajándékozott meg. II. Thessz. 2,16-17 (Barsi Egyházmegyei Majális) találkozója Vámosladány (templom, kultúrház) Május 2. péntek Június 4. szerda Kálvin János, a reformáció Nincs helye a és a gályarabok lemondásnak Millisits Máté művelődéstörténész Nemzeti Összetartozás Napja Léván előadása, A kiállítás megnyitója Esterházy János emléktáblájának Léva, Czeglédi Péter Református felavatása Gimnázium Ökumenikus istentisztelet a Május 3. szombat római katolikus templomban Mészáros János Elek Czeglédi Péter Református koncertje - Léva, református templom Gimnázium udvara az emléktábla leleplezése Utórendezvények Május 8. csütörtök Tour de Bars - Biciklitúra fiataloknak Ladány Horhi - Ladány Barsi Egyházmegyei Majális VÁMOSLADÁNY május 1, csütörtök jó reménységgel ajándékozott meg. II. Thessz. 2,16-17 Július 13. vasárnap A református iskolákban tanultak Helyszín: Nagyölved 1. Református templom 3. Nagy közösségi terem Nyitóistentisztelet Igehirdető Ft. Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor Kiállítás Mátyás Lajos képeiből: Barsi református templomok A reménység fája átadása: Kézműves ill. íráspályázat kiállítása Csernyik Magdolna és Icso Sándor Könyvvásár Izsmán Jónás Dálnoky Annamária - ének Sütemények, pogácsák, frissítők Esperesi köszöntő, Polgármesteri köszöntő Kórusok műsora Előtér: A barsi gyülekezetek és lelkészek összkórusa A dicsőséges időkről - Képek a barsi egyházmegye Karnagy: Ficzere Tamás nyitrai lkp. gyülekezeteinek a múltjáról Himnusz Előadások a templomban: (Moderátor: Ficzere Tamás) 4. Kis közösségi terem Jakab-Köves Gyopárka: Nők és asszonyok szerepe Ifjúsági program az egyházban Bölcsföldi András és a budapesti teológusok Rácz Tibor: Szórványmissziós lehetőségek A Tatai Házigazda: Antala Éva Református Egyházmegye Gerecsei Missziójának a bemutatása Pódiumbeszélgetés Egyházmegyénk reménysége (Bellai Zoltán, Bölcsföldi András, Rácz Tibor, Kiss Pál, Tóth 2. Nagyszínpad (kultúrház) Zoltán, moderátor: Kassai Gyula) A gömöri egyházmegye lelkészeinek együttese 5. Udvar Saróka Liliána Gyerekprogram sátorban - a játszótér mellett A Tabulatúra együttes fellépése (rossz idő esetén a gyülekezeti teremben): A pályázatok kiértékelése Révészné Bellai Csilla és Szathmáry Zsuzsanna vezetésével Papp Viola A komáromi ifi koncertje - Nagysátor: főzés és étkezés Érsekkétyi iskola Lévai gimnázium - Kísérőrendezvények: Pengő együttes íjászat a templom előtti parkban Moderálás: Ambrus Erika kézműves vásár a kultúrház előtti sétányon

5 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből Vámosladányi Református Egyházközség rövid története A vámosladányi református egyház majd 1934-ben fedték be. A alakulása a XVI. század második feléhez templom mellett álló fűződik. Ekkor a község lakossága teljesen lelkészlak 1851-ben épült. református volt, egészen 1773-ig. Ekkor a A t emplom j elenlegi gyülekezet ingó és ingatlan javai, h a r a n g j a i b ó l kormányrendelet alapján, a megyei származnak. Az egyház hatóság segítségével elkoboztattak és a megalakulásának kezdete prédikátor pedig elűzetett. Az elkobzás óta lelkipásztorainak neve után a ladányi református eklézsiát egészen 1655-ig ismeretlen. Óvárral együtt, az óvári plébános Bizonyára a történelmi felügyelete alá helyezték, de a református viharok megsemmisítették hívek lelki vágyakozásuk kielégítésére, az a feljegyzéseket ből anyává lett Kiskérre, majd annak csak a díjlevél ismeretes. megszűnte után Varsányba jártak igét Vámosladány - a kultúrház és a templom hallgatni. Teljes 50 évig volt Vámosladány Ladány lelkipásztorai: lelkipásztor nélkül, de ennek ellenére a Zelízi István, Gyarmati György, 1669-Tatai András, 1864-ben a tornyot bádoggal befedette). gyülekezet nem hullott szét. Az 1702-Jókai Sámuel, Püspök Mihály, 1870-től a következő lelkipásztorok laktak egyházközség 1783-ban kieszközölte, hogy 1783-Egerszegi György, 1792-Ciffári a parókián: Molnár Sámuel, imaházat építhessen és lelkészt hívasson. Molnár István (heidelbergi akadémikus), 1941 Kiss Gyula, Selmecy Még ebben az évben hozzá társult Óvár, Mikle Mihály, Bartók András, Árpád, Fekets Emil, 2003-tól mint filia. A következő esztendőben már Garcsík Dávid, 1843-Bartók Pál pedig Icso Sándor. templomot emelt a gyülekezet. A templom tornya 1802-ben épült, bádoggal 1866-ban, (András fia építette 1851-ben a paplakot,

6 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Képzőművészeti alkotások versenye Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a IV. CZPN keretén belül ismét megrendezzük az egyházmegyei képzőművészeti alkotások versenyét. /rajz, festészet, szobrászat/. Az alkotásokat kérjük 2014.április 23-ig eljuttatni Nagyölvedre Antala Évához vagy személyesen átadni Zselízen az egyházmegyei lelkésztovábbképző alkalmával. A verseny témája: Reménység Mivel a téma sok mindent rejthet magában, ezért az óvodás és általános iskolások Igéje a 2Móz.14 a középiskolás és felnőtt kategória Igéje pedig a 2 Thessz.2, A verseny kiértékelésére május 1-én kerül sor az egyházmegyei napon Vámosladányban. A versennyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a címen, vagy a es telefonszámon. Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel Bellai Zoltán A Kaposvári Református Gyülekezetről Jakab-Köves Gyopárka 1971-ben született. A Dunántúli Református Nőszövetség ifjúsági titkára, a nőszövetségi honlap szerkesztője. Civilben író, nemrég jelent meg A konokok címmel regénye a Magyar Naplónál, valamint novelláskötete, Istenhegyi fogadó címmel, a Magyar Nyugat Kiadónál. A reposzt.hu bloggere, négy gyermek édesanyja. Bemutatkoznak az alkalom előadói Az 1881-ben alapított Kaposvári Refor- mátus Egyházközség ma Somogy legna- gyobb református közössége, amely tagot számlál. Templomunk 1908-ban, gyülekezeti házunk pedig 1928-ban épült. Egyházközségünk területén mintegy 500 gyermek részesül hitoktatásban, van jól működő nőszövetségi és ifjúsági csopor- tunk ban 42 gyermekünk tett konfirmációi fogadalmat. Kéthetenként tartott családi istentiszteleteinken rendszeresen megtelik a 900 ülőhelyes templom. Gyülekezetünk iskolát, idős otthonokat és vendégházat tart fenn, működteti az országos egyház balatonfenyvesi üdülőjét és az egyházmegye zselickisfaludi ifjúsági otthonát. Ebben az esztendőben (február 25-én) ünnepeltük templomunk felszente- lésének 100. évfordulóját. Egyházközségünk egy kiterjedt missziói terület központja. A megyeszékhelyen kívűl Bárdudvarnok és Magyaratád anyaegyház-községekben, Kazsok-Büssü Gömöri lelkészzenekar társegyházközségben, Orci leányegyházközségben valamint több szór-ványban is vannak rendszeres istentiszteleti alkal- maink. A gömöri lelkipásztorok által alapított zenekar mintegy 3 éves múltra tekint vissza. Egy Rimakokaván tartott Konfi+ hétvégén szolgáltunk először együtt. Azóta rendszeresen dicsőítjük az Urat gyülekezeti, egyházmegyei és más, a Gömöri Egyházmegye határain kívül eső alkalmakon. Zenekarunkban a következő személyek szolgálnak: Bihari László Richárd keyboard, Nagy Ákos Róbert dob, Mikos Tamás gitár és basszus, Szarvas László gitár és ének, Szarvas Erzsébet ének, Varga Barbara (egyedüli nem lelkész tag) ének. Az együttesnek igazából nincs pontos neve, csak simán gömöri lelkészzenekarként szoktuk emlegetni, de ha lenne valami jó ötlet szívesen fogadjuk. Dálnoky Annamária Papp Viola

7 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Tabulatúra együttes 2000-ben alakultunk, zenekarunk a középkori, a reneszánsz, és a korabarokk, valamint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt magyar vonatkozású zene széles körben történő megismertetését, koncerteken, rendezvényeken, kulturális eseményeken való bemutatását tűzte maga elé célul. Műsorainkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk nemzeti hagyományaink és történelmi múltunk zenei emlékeinek, ezért historikus hangszereken, lehetőség szerint korhű hangszerelésben játszunk; különösen érdekes ez a régi magyar zene esetében, itt ugyanis a ma élő magyar népzene archaikusabb elemei is megjelennek az előadás során. A régi zene nagyon sokrétű, nagyon széles értelmezhetőségű fogalom; valójában sokkal nagyobb különbség van pl. egy későreneszánsz angol lantvirtuóz-zeneszerző műve és egy magyar históriás ének között, mint amennyi a köztük lévő évtizedek és földrajzi távolságok alapján lehetne. Így aztán a kor zenéjére vonatkozó, gyakran hiányos zenetörténeti adatok mellett sok minden marad az előadóra - igazából ezzel alakul ki egy régizenei csapat önálló hangja, eredetisége, és ez teszi ezt a műfajt változatossá. Az alapvető hangszerek mellett meg kellett tanulnunk érdekesebb, különleges régi instrumentumokon is játszani, ez pedig a koncertek hangulatát és az előadás hitelességét is emeli. Hangszerbemutatókat is rendszeresen tartunk, és a közelmúltban ünnepelt Rákóczi-, Balassi-, Tinódi-, valamint a Zsigmond-, Szent Erzsébet-, Hunyadi Mátyás- és Kálvin-év tiszteletére emlékműsorokkal léptünk fel, többek közt a Felvidéken, ahol egyébként is évente több alkalommal szervezünk koncerteket, sőt, karácsonyi műsoraink 2001 óta rendszeresen elhangzanak az ottani magyarlakta falvak kis református templomaiban is. A zenekar klubja 2004-től működött a Marczibányi téri Művelődési Központban, 2007 januárjától az Aranytíz Művelődési Központban, jelenleg a Szilágyi Dezso téri Református Templom gyülekezeti termében látogatható. Itt havonta egy alkalommal a régi korok zenéje és hangszerei elérhető közelségbe kerülhetnek mindenki számára. Bölcsföldi András Határon túliatlanság Valaminek el kellene tűnni belőlünk. Van, amire nehezen találunk szavakat, s még ha van is rá szó, lehet rossz. Ilyenek azok a magyarok, akik nem Magyarország mai határain belül laknak. Logikus, hogy akkor ők határon túliak, mégsem helyes ez a kifejezés. Egyrészt számukra mi vagyunk a határon túliak, másrészt ez mégiscsak mesterséges határt von közénk. Vannak "inneniek" és "túliak". "Közeliek" és "távoliak". Rossz a kifejezés, rosszat üzenünk vele, s rosszat terjesztünk vele magunkról. Persze nem a szóval van a probléma, hanem a mögötte lévő tartalommal. Mit gondolunk, ha kimondjuk ezt a szót? Budapesti teológusokkal különös élményünk volt a közelmúltban. Szinte mindegyik hétvégén járjuk az országot teológusnapokon, kiszállásokon, s jó néhányszor megyünk egy félévben határon túli utakra. Nemrégen jártunk az ausztriai Felsőőrön, amivel gyakorlatilag körbezártuk magunkat, azaz mindegyik elcsatolt területen jártunk, szolgálva, erősítve a gyülekezeteket. A Felvidékre rendszeresen járunk, jó kapcsolat alakult ki több gyülekezettel is, és besegítünk különböző egyházi épít- kezéseken és szolgálatokban. Különösen érdekes az, hogy már fizikai határátlépés nélkül megyünk egy olyan országba, amellyel kapcsolatban mégis érzünk határokat. Kárpátalja külön világ, a vallásosságnak és a hitnek olyan lelki és megfogható jeleivel találkozunk, ami méltó a Vereckei-hágó széles perspektí- őszinte emvájához. Aztán Erdély, amire a titokza- berekkel tatosság, a varázs és végül is a tündérkert lálkozni, mikifejezés sem túlzás. Szinte mindig ért ne lehetgazdagabban jövünk vissza, mint ahogyan nénk mi, az megyünk. A Vajdaság, Szerbia még egyház az mindig úgy van előttünk, mint egy kicsit olyan emfelfedezetlen vidék. Talán az ismeret- berek gyűj- lenségből is adódik, de talán másból is. tőhelye, a- Mégis szép példáit lehet látni az kikben ez az összefogásnak. Ennek éppen ellenkezőjét igény állan- látjuk Horvátországban, Dél-Baranya és dóa n dol- Szlavónia vidékén, ahol az egyik legkisebb gozik? Vál- egyháztestben látszik a fájdalmas ellentét, ságos idő- amit mi, így kívülről még érteni is nehezen szakban letudunk, nemhogy megoldani. Pedig az hetünk me- egyházközségek mindig nagy szeretettel nedék-közösségek mindenki számára. És láttak minket vendégül. képviselhetjük azt a biztatást, amire Szlovénia kis közösségének nagy mindnyájunknak szüksége van. templomépítő tervei szinte elkáprázattak Nyilván nehéz egy kialakult szóra újat bennünket, hogyan lehet a kicsiből is keresni. Sok egyéb kifejezést is haszná- nagyot álmodni. És végül az ausztriai lunk, mint a "testvéreink", "elszakadt Felsőőr, amely a hagyománynak, a magyarság", "rokonaink", "véreink" megmaradásnak a nyelvi határoknak is fokozatait, nehéz eldönteni mi lenne az különös egyvelegét adj a, saj átos igazán jó. Nem tudom, de a "határon túlit" viszonyokat teremtve. használva mindig egyfajta szorongás- Miért fontos mindez? Mert a december 5- érzés fog el. Valaminek el kellene tűnni tel szemben most lesz egy másik dátum, ez belőlünk. Szavak tódulnak elém: Félelem? pedig az egységes Magyar Református Szorongás? Görcsök? Aggódás? Még Egyház megalakulása május 22-én, az mindig a félreértés lehetősége? A féltés? alkotmányozó zsinaton. Tekintsünk Mindezek évtizedes lerakódások. De reménységgel a dátum felé, s jó lenne úgy hiszem, hogy meg lehet tőlük szabadulni. megélni, hogy a magyar reformátusaink Ha belül sikerül elrendezni a viszonyokat, valóban azt a nyitott szeretetet érezzék megemészteni a fájdalmakat, gyógyítani a meg, amit egyébként is érzünk, ha sebeket, a találkozások jó ízére emlékezve, találkozunk egymással. akkor talán más lehet. A változásokra lehet Jó lenne eltörölni ezt a "határon túliságot", készülni. Sőt kell is. Nekem is. Készüljünk legfőképpen a szívünkben, s legfőképpen erre az új, meghatározó dátumra őszinte azért, hogy belőlünk tűnjön el most már bizalommal, nyitottan, imádsággal. mindenféle határ. Mert minden belül, a szívünkben kezdődik. Egyébként is egyre (forrás: parokia.hu) nehezebb igazi közösségre lelni, igazi,

8 Élő reformátusok Rácz Tibor, lelkipásztor - bemutatkoznak az alkalom előadói Pengő zenekar én születtem Rév-Komáromban. Édesapám, néhai Rácz László ( ) csellóművész, tanár, karvezető és kántor volt. Édesanyám Nagy Márta köztisztviselő, jelenleg nyugdíjas. Őseim apai ágon dunántúli lelkészek, tanítók voltak: Szoboszlai István prédikátor, pápai tanár, akinek unokája, az én szépapám S z o b o s z l a i R á t z A n d r á s, L i t é r i é s Királyszentistváni lelkész volt. Hetessy István szépapám vörösberényi, Faa István ükapám szentkirályszabadjai, Rátz Géza ükapám inotai, mohai, móri lelkész, majd esperes volt. Fiai közül István csákberényi lelkész, Dezső csurgói főgimnáziumi tanár, Elemér dédapám komáromi segédlelkész, majd sóki lelkipásztor, nyugdíjasként balatonalmádi presbiter volt. Szíj ükapám családja Kocsról és Nagyigmándról került Komáromba. Molnár Julianna ükanyám révén rokonom Molnár Mária misszionárius. Nagyapám komáromi segédlelkész, sóki, majd madari lelkész volt, felesége óvónő és kántor volt: a Ki vagyok én kezdetű szerzeménye a legismertebb. Jelenleg 6-an szolgálunk a családban lelkészként, unokatestvéreim többek között kántorok, énekkarvezetők, hitoktatók, gyülekezeti munkatársak. Anyai ágon mátyusföldi gazdák, presbiterek voltak őseim, Perbetén Madaron és Bátorkeszin, akik megtartották csendes órájukat, mélyen hívő emberek voltak, ezt a hagyományt adták át utódaiknak is. Nővérem Simon Márta (sz. 1970) háromgyermekes anya, matematika-számítástechnika szakos tanár, hitoktató. Bátyám (sz. 1972) kétgyermekes apa, tanító, hitoktató, csellista, Miskolc-Tetemváron presbiter. Öcsém (sz. 1979) szintén családos, a Szlovák Nemzeti Filharmónia csellóművésze. Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. A komáromi cserkészet, bibliakör, énekkar alapító tagja, a gyermek-istentiszteletek egyik újraindítója és vezetője, az irodalmi színpad színjátszója voltam, önképzőkörben tevékenykedtem. Országos szavalóversenyen '97-ben prózamondásban 2. helyezést értem el. Teológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdtem '93-ban, majd '99-ben a komáromi Kálvin János Teológiai Akadémián fejeztem be között segédlelkészként szolgáltam Komáromban, pontosan 100 évvel dédapám, 60 évvel nagyapám után án második lelkészképesítő vizsgát tettem, én Rimaszombatban volt a lelkészszentelésem októberétől 2008 szeptemberéig Budapest-Budahegyvidéken voltam beosztott lelkész. A XII. kerület iskoláival és számos óvodájával való kapcsolattartás, a hitoktatók munkájának koordinálása volt feladatom, a gyermekek között végzett hétközi és hétvégi programok felelőse és fő szolgálattevőjeként. Az idősek közötti szolgálatban diakónusunkkal együttműködve munkálkodtam. A gyülekezet volumenének jellegéből adódóan a gyülekezeti feladatokat teljes körűen végeztem. Családommal 2008-ban legutóbbi ingatlanvásárlásomat követően Gyermelyre költöztem tól 2011-ig szabadidő szervező-könyvtárosként, e-tanácsadóként dolgoztam, a Falu TV szerkesztő-riportereként is tevékenykedtem, a Kistérségi Kulturális Kerekasztal meghatározó tagjaként építettem a helyi közösségen túl a kulturális kapcsolatokat. E-tanácsadó képesítést 2009-ben, könyvtárosi képesítést ben szereztem. Lelkészként ez idő alatt a kollégák állandó helyettesítője voltam én kirendeltek a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szórványmissziója lelkésznek, ahol jelenleg is tevékenykedem től az EMMI TFFÁT felzárkózási referenseként egyházi és civil koordinátori megbízatásban kormánytisztviselői megbízást teljesítek ben kötöttem házasságot Budapesten Szabó Ritával (sz. 1976), aki végzettségei szerint középiskolai magyartanár, komparatisztikát végzett bölcsész, nyomdászmérnök, PR-menedzser és hitoktató től egy szoftverfejlesztő cég PR-menedzsere, ezt követően a Magyar Rádió PR-osa, Elnöki Hivatalának vezetője, Archívumának újságírószerkesztője és dokumentátora volt től a Polgári Magyarországért Alapítványnál Balog Zoltán személyi titkára től a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökének nevezték ki én született Botond fiunk, én Rege lányunk, én Csenge. Hobbim a lovaglás. Saróka Liliána Már gyermekkoromban érdeklődtem a zene, a művészetek iránt. Énekeltem, szavaltam, táncoltam néptánccsoportban, zongoráztam, kántorképzőb en is tanultam, s több versenynek voltam eredményes résztvevője. Egy versenynek köszönhetem azt is, hogy 2006 év végén gitárt vettem kezembe, és verseket kezdtem el megzenésíteni a gitár akkordok tanulásával egy időben tavaszán már részt vettem a Tompa Mihály szavalóverseny megzenésített versek kategóriájában, ahol 3. országos helyezett lettem, 2009-ben 2., 2010-ben 3. és 2011-ben 1. helyezett. A 2008 nyarán megszervezett SZMAZE (Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete) tehetségkutató verseny további ajtókat nyitott meg előttem, s egyre többen megismerhették zenémet. A Kárpát-medence legkülönbözőbb helyein és fesztiváljain játszottam már, nem csak egyedül, de volt zenekarommal, a MoSaiC-kal is őszén nagyon nagy megtiszteltetés ért. Én lehettem Révész Sándor felvidéki turnéjának vendége. A megzenésített versek a műfajában forrt össze az, amit eddig tanultam, s tapasztaltam, s így próbálom zenémmel képviselni azokat az értékeket, amiket őseinktől kaptam. A versmegzenésítés és zeneszerzés mellett próbálkozom versírással, újságírással, é r d e k e l a f é n y k é p é s z e t, é s a képzőművészet is. Jelenleg a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán tanulok (magyar nyelv és irodalom matematika tanári szakpárosítás).

9 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Millisits Máté rendeztem, amelyek bemutatták hazánk épített örökségének egy-egy részterületét a Zsolnayépületkerámiáktól Lechner Ödön Egyetemi tanulmányaim: szakrális építészetén át Pfann Egon építész ELTE BTK MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAK ( ) életmű kiállításáig. DIPLOMA: 2005 Főbb kutatási területeim: Diplomamunka: A színes építészet a Zsolnay-épületkerámia alkalmazásának századfordulón Magyarországon kutatása (Zsolnay- épületkerámiák Budapesten) 2001 óta veszek részt a Budapesti ELTE BTK Új- és Legújabb Kori Magyar Városvédő Egyesület várostörténeti Történeti Muzeológia szak csoportjának szakmai munkájában. Diploma, 2007 Előadóként vállaltam szerepet a budapesti Diplomamunka: Református templomok Zsolnay-emlékeket a korábbi kerületi Budapesten (kiállítási forgatókönyv ) felosztás szerint bemutató 10 részes Külföldi (Erasmus) ösztöndíj: e l ő a d á s- s o rozatb a n, a m e l y Harangtörténeti és muzeológusi kutatás az s z e p t e m b e r e ó t a, h a v o n k é n t i Udinei Egyetemen (2005 tavaszán) rendszerességgel került sorra. ELTE BTK Művelődéstörténeti Doktori A kutatás eredményei 2006-ban kerültek Program ( között Phd. állami publikálásra. ösztöndíj)-a tanulmányok lezárása MM: A Fechtig-háztól a fasori református ben abszolutóriummal. templomig Kutatási téma: A reformáció és a In: Budapest színes város reformátorok kultusza a magyar Zsolnay épületkerámiák Budapesten. ré sze sültem a So ro s Al ap ít v ány protestánsok körében Ernst Múzeum kiadásában támogatásával. Kutatási témám a Az Országos Muszaki Múzeum Öntödei Millisits Máté (szerk.) Budapest, Goldberger-család, különösen az V. ker. M ú z e u m á n a k g y a k o r n o k 80. old. Arany János utcai Goldberger-ház muzeológusaként november 1. óta, történetének feltárása volt n o v e m b e r 1. ó t a, p e d i g B u d a p e s t i r e f o r m á t u s s á g t á r g y i A kutatás eredményei bemutatásra segédmúzeológusként, január 1. ótakerültek 2005-ben a Textilmúzeumban az kultúrájának kutatása 2012.május 16-ig végeztem a múzeum 2003 óta a megnevezett téma folyamatos, általam rendezett Homo Faber című gyűj teményén ek feldolgozását. A tudományos igényű kutatása. kiállításon, amely Dr. Buday-Goldberger múzeum neve 2009-től a Magyar Műszaki A kutatás eredményei 2006-ban kerültek Leónak állított emléket. és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeuma. publikálásra. MM: Református egyházközségek Harangkutatás Budapesten, vidéken és június 1-től május 27-ig az Budapesten. külföldön. Iparművészeti Múzeum Kerámia és Üveg gyűjteményének munkatársa In: Kósa László (szerk.) Reformátusok Több száz harang felmérése. Műemlékvédelemmel kapcsolatos Budapesten I.-II. Haranghangok rögzítése is 50 templom munkáim: Argumentum Kiadó, Budapest, esetében. Az elmúlt egy évtizedben a műemlék- és 467. old augusztusában a Szerencs környéki műtárgyvédelem területének különböző templomtornyokban (kb. 100 harang részt erület ein fej tettem ki aktív A reformáció és a reformátorok kultusza a felmérése), tevékenységet. Az egykori Kulturális magyar protestánsok körében témájának novemberében a Sárospatak Ö r ö k s é g v é d e l m i H i v a t a l V é d é s i kutatása környéki templomokban. (kb. 60 harang A Kálvin János 500 éve című kiállítás felmérése) Osztályának felkérésére 2007 és 2010 között számos református templom rendezése Debrecenben, a Tiszántúli (Kerkafalva, Kutas, Böhönye, stb.) Református Egyházkerületi és Kollégiumi Társadalmi munkáim: műemlékké nyilvánításához szükséges Nagykönyvtárban 2009-ben. Szakmai-társadalmi tevékenységet a védési dokumentációt készítettem elő. A megnevezett t ém a rendszeres Budapesti Városvédő Egyesületben Az Öntödei Múzeum muzeológusaként publikálása a Reformátusok Lapja és végzek alelnökként tagként, és a Város és részt vettem a Jásztelek községben Presbiter című újságokban. Faluvédők Szövetségében választmányi található öntöttvas keresztek egyedi tagként. műtárgyvédelméhez szükséges helyszíni A Goldberger Textilgyár történetének Elnökségi tagja vagyok a Rákosmenti felmérésben. kutatása Múzeumbarát Egyesületnek. Az elmúlt években számos kiállítást 2003-tól egyéves kutatói ösztöndíjban A Dics-action zenekar A komáromi ref. gyülekezet ifjúságából álló zenekar a Dics-action, + 1 nagy- megyeri, de komáromban tanuló refor- mátus lány (+1 lelkész, aki kilóg a fiatal kategóriából). A zenekar "ragadvány" neve a havi egyszeri ifi alkalom elnevezéséből ered. Az összetett szó első fele, a "Dics", Isten dícséretére, dicsőítésére utal. A zenekar tagjai életükkel, zenéjükkel, éneklésük- kel Istent szeretnék dicsőíteni. Az "action" pedig arra, hogy az alkalmakat nem koncertekként, hanem szolgálatként értelmezik, és Isten cselekvését várják és kérik a maguk és a jelenlevők életében. Kis külső lelki ösztönzésre egy korábbi zenekar (Nefes) felelevenítésével újította meg 2011-ben a szolgálatát, új tagokkal bővülve. Tagok (ABC- sorrendben): Berecz Ágnes- fuvola, Fazekas Zsuzsanna-ének, Fekete Emese-ének, Fekete Vince-gitár, ének, Győri Attila-cajon, Molnár Árpádzongora, Park James-basszusgitár, Vontszemű Miklós-szólógitár

10 Élő reformátusok - bemutatkoznak az alkalom előadói Mészáros János Elek Mészáros János Elek az alcsúti református egyház presbitere, aki korábban saját szórakoztatására énekelt, 31 évesen, ben kezdett el énektanulással foglalkozni az etyeki művészeti iskolában, Magdó Ildikó és Estefán Tünde tanítványaként. Már az első év után olyan énekeseket győzött le a III. Simándy énekversenyen, akik legmagasabb pontszámmal nyertek felvételt a Zeneakadémiára. Ekkor II. helyezést ért el és a nagy tenor özvegyétől még különdíjat is átvehetett. A verseny után, 2002-ben lett Nádor Magdának, a Zeneakadémia tanárának magánnövendéke, akihez azóta is jár ben a veszprémi énekversenyen operett kategóriában II díjat kapott ben a Csendül a nóta nemzetközi magyar nóta énekverseny I. helyezettje lett ben Isteni sugallatra jelentkezett a Csillag Születik versenyre, ahol a reformátusok jelmondatával szívében "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk" és a közönség szeretetével övezve jutott az első helyre. Az eredményhirdetés után, amikor közel 3 millió ember nézte feszülten a képernyőket, Pál apostol idézetével köszönte meg Istennek és a nézőknek a segítséget "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam". Azóta már közel 300 fellépésen sikerült a nézők szeretetét viszonoznia, mert előadásaiban nem az üres szórakoztatásé a főszerep, hanem az elgondolkodtatásé és a tanításé. Legszívesebben a templomokban énekel, mert itt érzi magát a legjobban, hiszen mindig azt szeretné elérni, hogy amikor énekel az egész világ elhallgasson és Isten az égben mosolyogjon. Egyházmegyei lelkésztovábbképző, Zselíz Szeretettel hívom szolgatársaimat a április 23-án tartandó Egyházmegyei lelkésztovábbképzőre. ZST. Határozata értelmében minden lelkésznek évente egy egyházmegyei és egy egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőn részt kell venni. Ennek tudatában próbáljuk megszervezni az idei egyházmegyei lelkésztovábbképzőnket. Melyre április 23-án de. 10 órai kezdettel kerül sor ZSELÍZEN a Magyar házban. Program a következő: órakor TÓTH Zoltán garamlöki lelkész rövid áhítata 2. 10,45-től Dr. BODÓ Sára debreceni professzor előadása, az előadás megbeszélése ,30-tól Ebéd, kávészünet. Bodó Sára 4. 13,30-tól Dr. SZŰCS Ferenc budapesti professzor előadása, az előadás megbeszélése. Lelkésztovábbképzőnk témája HÚSVÉT UTÁN- Halál hol a te fullánkod? Mindkét előadás ennek a jegyében hangzik majd el. Maradok teljes tisztelettel és megbecsülő szeretettel: Kiss Pál esperes Dr. Szűcs Ferenc

11 Időszerű - programok, előzetesek, tájékoztatók, felhívások Egyéb Kárpát-medencei programok, református rendezvények: R e f o r m á t u s Z e n e i F e s z t i v á l B u d a p e s t, m á j u s Református Zenei Fesztivál Budapesten A 2004-ben indított fesztiválkórus fellépése a Nemzeti Múzeum lépcsőjén május 24- zenei fesztivál ugyanazt a szándékot és gondolatot hordozta és hordozza én, szombaton. ma is: Megőrizni, megmutatni református zenei kincsünket, A zenei programokat és beszélgetéseket kézműves és kultúránkat a jelen és az utókor számára. könyvvásár, valamint kreatív gyermekfoglalkozások egészítik (Forrás: Református Zenei Fesztivál honlapja) ki, és természetesen hazai ételek és italok is terítékre kerülnek. A A neves fellépők között szerepel a Muzsikás, a Sebő együttes, a fesztivál helyszínei a Bakáts tér, a Ráday utca, a Lónyay utcai friss Kossuth-díjas Vujicsics, a Makám, Lovász Irén, a Djabe, Pál Református Gimnázium, a KRE Hittudományi Kara (Ráday u. István Szalonna és Bandája, az Ismerős Arcok, a CimbaliBand 28.), a Kálvin téri református templom, a Bakáts téri katolikus és a Misztrál derül ki a szervezők ismertetőjéből. templom, az Ádám Jenő Zeneiskola és a Nemzeti Múzeum A Böszörményi Gergely által szervezett fesztivál péntek este lépcsője. zsoltáros fáklyás menettel veszi kezdetét a Ráday utcán (Bakáts A szervezők közleménye szerint a Református Zenei Fesztivál tér-ráday utca-kálvin tér), majd késő esti zenés áhítattal küldetésének tartja, hogy a Magyarországi Református Egyház folytatódik a Kálvin téri református templomban, a 150 fős nélkülözhetetlen kulturális, társadalmi és hitéleti munkáját Egyesített Kórus közreműködésével és Balla Péter, a Károli (missziók, szeretetszolgálat, iskolák, művészek stb.) saját Gáspár Református Egyetem (KRE) rektora igeszolgálatával. egyháztagjai és a világ elé tárja. Ezt a szándékunkat erősítette Szombaton az Ádám Jenő Zeneiskolában rendezik meg a meg a Generális Konvent és a Magyarországi Református Egyház református kórusok találkozóját, és ezen a napon kerül sor egy Zsinata azzal, hogy a Református Zenei Fesztivált a Református rézfúvós találkozóra is. Egység Napja (május 22.) kiemelt kulturális rendezvényévé A XI. Református Zenei Fesztivál mindhárom napja alatt tette írják. rendeznek kerekasztal-beszélgetéseket: pénteken Bogár László, A XI. Református Zenei Fesztivál mellett az idén is megrendezik vasárnap Bagdy Emőke vesz részt az eszmecserén, szombaton a Református énekek elnevezésű nagyszabású hangversenyt a pedig bemutatkozik a Budavári Márai Szalon Szigethy Gábor író Művészetek Palotájában, immár 13. alkalommal, június 28-án. vezetésével. Fellép a 350 fős Egyesített Kárpát-medencei Református Kórus, A fesztivál egyik fénypontjának ígérkezik az 500 fős orgonán közreműködik Alföldy-Boruss Csilla. Református Énekek Művészetek Palotája, Budapest, június 28. A Református énekek hangversenyt, a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 370 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és orgonistákat felvonultató koncertet egyre több»világi zenekedvelő«és külföldi vendég is látogatja. (Böszörményi Gergely kiadó, koncertigazgató) Forrás: Művészetek Palotája honlapja Már készül az lévai Esterházy emléktábla épület a református egyházközség tulajdona, A lévai magyarság is szeretne méltóképpen tisztelegni Esterházy így meg János emléke előtt, ennek érdekében emléktábla felállítását tudjuk védeni kezdeményezték. az esetleges Értesüléseink szerint a kezdeményezés Papp Zsolttól, a Reviczky vandalizmus- Társulás alelnökétől ered. Az emléktábla adománygyűjtés tól." eredményeként készül el. A lévai magyar társadalmi szervezetek Az egynyelvű fogtak össze a nemes cél érdekében, kezdeményezést a lévai tábla alkotója magyarokon kívül a környékbeliek is támogatták, sőt Szatmári Pé- Magyarországról is érkezett pénzadomány. Ez nemcsak a ter, felvidéki lévaiak emléktáblája, hanem a Kárpát-medencei magyarság szár maz ású, emlékhelye lesz. A kezdeményezésünkkel mi is hozzájárulunk jelenleg Budapesten élő restaurátor. Az emlékműre a Nincs Esterházy János rehabilitációjához. Ezt fontos ügynek tartjuk" helye a lemondásnak" Esterházy idézet kerül, emellett a mártírt nyilatkozta a Felvidék.ma nak Kassai Gyula, lévai református ábrázoló bronz dombormű, valamint születésének és halálának lelkész. évszámai kerülnek. Mint megtudtuk, a márványtábla Továbbá hozzátette, gyűjtés több fázisban közel két évig tartott. munkálatai már elkezdődtek. A Lévai Református Egyházközség, a Lévai Magyar Asszonyok Az ünnepélyes leleplezésre június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Ligája és a Reviczky Társulás hathatós támogatásával valósul Napján lesz. Délután két órakor ekumenikus istentisztelettel meg a táblaállítás. Az alkotás a Czeglédi Péter Református veszi kezdetét az ünnepély. Ezt követően a gimnázium udvarán Gimnázium udvarán tervezik elhelyezni. Ezzel kapcsolatban leplezik le az Esterházy emléktáblát. Kassai megjegyezte: Magyar intézmény falán méltó helyen lesz, Írta: Pástor Péter itt az ifjúság minden nap szembesül Esterházy hagyatékával. Az

12 Mi hír? Harangjaink hangjai összecsengenek (Békemenet a lévai reformátusok szemével) V. évfolyam, I. szám - a város és a régió hírei önbecsülésün kultúránk, a sorsközösség is összeköt. k sem a régi. Összetartozik a Felvidéken élő bodrogközi Nem vonul- és vele együtt a Magyarországon élő t u n k k i a z bodrogközi ember és közösség is. Ha utcára, pedig Felvidéken megfosztják az anyanyelvétől l e t t v o l n a a nemzetet, ha Magyarországon fogy a Prágai teológusként éltem meg a magyarmiért. Malina Hedvigért, Gútáért, a két- magyar, az ugyanúgy fáj mindenkinek, országi és a csehszlovákiai rendszerválnyelvűségért, az iskoláinkért, a hiányzó ahogy a sikereknek is együtt örülünk. Ezt tozást. Érdekes volt, mert a magyarországi folyamatokat látva, mi már tudtuk, hogy déli infrastruktúra miatt, a hiányzó az összetartozást tapasztaltuk meg mi is a Csehszlovákiában is változás lesz. önrendelkezés miatt, stb. Hol vannak budapesti békemeneteken. Az első Budapesten, százezrekkel együtt vezetőink, akik utat mutathatnának, hol Békemeneten a családommal együtt vonultunk mi is, a dunai vízlépcső ellen vannak közösségeink, akiknek össze vettem részt. Magyarországért mentünk tiltakozva és tudtuk, a Duna összeköti a kellene fogniuk?! Olyanok vagyunk, mint oda. A hazánkért. Most, március 29-én, a népeket és nem szétválasztja. Soha sem a pásztor nélküli nyáj, amely szétfut, ha jön gyülekezetem tagjaival együtt vettünk felejtem el a prágai német nagykövetségen a feladat, vagy a lehetőség? Vagy, maradt részt a megmozduláson. Léván 500 lelkes menedéket kereső keletnémetek ezreinek a még bennünk tartás és erő? Össze tudunk magyar református közösség él. Egy lelkesedését, amikor megnyílt előttük a még fogni és meg tudjuk érteni, hogy csak közösséget építünk, amely szolgálni és szabadság útja. A népakarat előtt fejet rajtunk múlik minden? A kérdés az, lesz-e gyarapodni akar. Építeni csak az a hajtott a prágai kommunista rezsim. valaha békemenet Felvidéken, - értünk, a közösség tud, amelyik nem hasonlik meg Tehetett mást? Saját területén tapasztalta most még csak segéllyel beérő felvidéki önmagával, amelynek elődei is építettek, meg, hogy tehetetlen. Német állt német munkanélküliekért, a leépített és és amelyiknek nemcsak múltja van, de a mellé. Az összetartozás ereje idegen földön elnéptelenedett magyar falvakért, a jelenben képes áldozatot hozni és célnak is egyesítette őket, ellene nem volt fegyver megszűnés ellen küzdő kisiskolákért, a látja a jövendőt. Közösséget építünk, és politikai eszköz. A prágai gyengéd közigazgatásilag kisebbségbe szorított amelynek van Istene, hite, nyelve, forradalom bennünket is lelkesített, magyar régiókért. Lesz, a jelenlegi identitása, hazája, küldetése. Azért tudtuk vágytunk a szabadságra. A csehekkel megosztottság ellenére is biztosan eljön az vállalni az utat, mert küldetést vittünk. együtt vonultunk Prága utcáin. Változást ideje. A békemenet, a nevében is benne Azért vállalták már kétszer is a lévai akartunk, búcsút inteni a kommunista van, a háborúság, a megosztottság ellen reformátusok lelkészük mellett a hosszú diktatúrának. Felemelő érzés volt. A való csendes, békés felvonulás. Erejét az kassai utat (Alkotmánymenet), mert Letnán, egy novemberi megmozduláson, összetartozás adja, nem a hangzatos megértették, hogy csak összefogással egymillió ember gyűlt össze. Dubčeket és szavak és szólamok. Nemcsak valami ellen érdemes küzdeni jogainkért és célokat Havelt hallgattuk és őket éltette a tömeg. való tiltakozást jelent, hanem főleg valami kitűzni magunk elé. Éltünk a református Végül a prágai várhoz vonultak az mellett való kiállást. A magyar Ország- egyház adta autonómia jogával. Önállóan emberek. Mi, felvidéki fiatalok, református gyűlés, 2010-ben, az állampolgársági döntöttünk arról, hogy szóban és tettekben teológusok, úgy éreztük része vagyunk a törvény módosításával az egész nemzetet is kiállunk a nemzet mellett, küzdünk a történelemnek és ahányszor kivonultunk közjogilag egyesítette. 90 görcsös évig jogainkért. Ezzel azt is üzenjük a többi az utcára, a hazánkra, a szülőföldünkre meneteltünk érte. Az egész nemzet mellett lévainak, a nagymegyerieknek, a gondoltunk. A szabadság másképpen tették le voksukat a képviselők. Trianon losonciaknak és nagykaposiaknak, hogy a köszönt a csehekre és másképpen szólt a óta először, kormány és Parlament, jövőben is számíthattok ránk és mi is mi magyar szíveinkbe. Ugyanaz a szó és valamint az egész ország közösen hirdette, számítani akarunk rátok. Mert e nélkül az mégsem jelenti ugyanazt. Mi, ebben a egy magyar nemzet van, amelyik összefogás és összetartozás nélkül, amely kettőségben élünk már közel 100 éve. összetartozik. Egy az ország, amely túlnő a határokon és az egész Kárpát- Bárhogy is igyekszik a felvidéki magyar nemcsak virtuálisan létezik, amely medencét egy új összefüggésb e, azóta is megérteni a szabadság szót, az nemcsak történelmi hagyományában egy, dimenzióba helyezi, nem tudunk létezni. csak csehül hangzik neki, még ma is. Mert hanem közjogilag is. A magyar állam Az egész Kárpát-medencét egy új Prága nem Budapest és nem Komárom. minden magyaré. Sőt, Bodrogköz, közösségi térként kell értelmeznünk, ahol Mert a cseh szó, nem olyan édes, mint a Zemplén, Bars, Gömör éppen úgy a velünk együtt élő nemzetekkel is magyar szó. A mi szívünkbe a magyar Magyarország, mint annak jelenlegi 19 egymásra vagyunk utalva és összetar- szózat és himnusz van vésve nem a Kde megyéje. Alig tudunk mondani olyan tozunk. Hogy a Kárpát-medencében élő domov můj?, vagy a Nad Tatrou sa magyarországi régiót, amelyik az népek és nemzetek egymással békében blýzka. Hiányzott az igazi szív és a lélek, országhoz hasonlóan ne lett volna éljenek, előbb nekünk magunkat kell hiányzott az igazi magyar összetartozás és ban megcsonkítva. Ennek ellenére ezek a komolyan vennünk. Családunkban, sorsközösség, ezt nem kaphattuk meg sem régiók, a politikai határoktól függetlenül, a közösségeinkben, egyházainkban kell Prágában, sem Bratislavában, csak Pesten, haza részei. Attól nem váltak el. Nélküle példát adnunk egymásnak. Személyesen vagy Felvidéken. Kilencvenhárom után új ma sem tudnak létezni. Az új államok is nekünk, családunknak, a közösséfővárost kaptunk. Bratislavát. Nem úgy kezelik ezeket a régiókat, mint idegen geinknek, önkormányzatainknak, refor- Pozsonyt. Naivan bíztunk politikuértékelni. Egyedül csak mi tudjuk az református egyháznak megvan a saját testet, amely ölükbe hullott, de nem tudják mátus gyülekezeteinknek, az egész sainkban, autonómiáról álmodoztunk, ha kellett kivonultunk az utcákra, hogy a értékét, mert a miénk. A mi hazánké és az autonómiája, és önálló döntésre, autonóm felvidéki magyar iskolákat védelembe Magyarország. Addig a miénk, amíg mi döntésre vagyunk képesek. Külön-külön vegyük. Tiltakoztunk az alternatív oktatás műveljük, amíg mi lakjuk be a földjét, és majd egyszer eljön az ideje és együtt is. bevezetése ellen. Meg akartuk védeni addig a mi földünk, amíg a harangjaink Én hiszem, hogy van értelme a küzdel- Pozsonyt Bratislavától. Az alternatív hangjai összecsengenek. Ahol nem érnek münknek, van értelme az összefogásnak, a oktatást nem vezették be, de 110 ezerrel össze, ott már a földünket elveszítettük. A békemeneteknek, tiltakozásoknak minden csökkent a felvidéki magyarok száma. református egyház harangjai május ellen, ami elválaszt és minden mellett, ami Lassan Komáromból Komárno lesz, 22. óta újra összeérnek, együtt csengenek. összeköt. Ha kell csöndesen, békésen, ha Rimaszombatból Rimavská Sobota. Mi, reformátusok, nem engedjük többé, kell fogakat összeszorítva, ha kell ajtókat Fogyunk és kesergünk. Feladat van elég, hogy politikai határok szétválasszanak döngetve kell menni. Erre tanít bennünket küzdeni kell, nem feladni. A németek bennünket. Tetszik, vagy nem tetszik a az evangélium is. Krisztus útja nem az P r á g á b a n é s M a gy a rországon a velünk élő nemzeteknek, ezt az egységet önfeladásé, hanem a megújulásé, nem a vasfüggöny ellenére is egymásra találtak. többé nem szakíthatják szét politikai félelemé, hanem a kereszthordozásé, a Számunkra, szülőföldünkön csak az határok. Ha szól a harang Nyírbátorban, feltámadásé. Krisztus útja az élet és az önfeladás útja marad? Mi nem tudunk ha szól a harang Bátorkeszin, Aradon, igazság útja. Mi is őt látjuk és követjük, közösségként érezni, cselekedni, Munkácson ugyanaz az istenfélő nép borul benne bízunk és belőle merítünk erőt. összefogni és küzdeni? Sokáig úgy tűnt, le a templomban magyar nyelven imádni a Kassai Gyula m a g u n k r a m a r a d t u n k é s a z Gondviselőt. Egy a hitünk, a nyelvünk, a Kiadja: Lévai Református Egyházközség Szerkesztőség: Szt. Mihály u. 38, Léva Főszerkesztő: Kassai Gyula Főmunkatárs: Göbő Sándor Nyomtatja: LVT Nyomda

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben