ERDEI ISKOLA PROJEKT TÁMOP PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT. Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 9500 Celldömölk, Árpád u.34.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDEI ISKOLA PROJEKT TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT. Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 9500 Celldömölk, Árpád u.34."

Átírás

1 Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ 9500 Celldömölk, Árpád u.34. TÁMOP PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2010.MÁJUS 3-13-IG MEGVALÓSÍTOTT ERDEI ISKOLA PROJEKT PROJEKTVEZETŐ: GÁLNÉ NAGY ERIKA tanár

2 A PROJEKT CÍME: ERDEI ISKOLA JELLEGE:KÜLSŐ PROJEKT, INNOVÁCIÓ SZÍNTERE:VEGYES /NAGYOBB RÉSZBEN TANÓRÁS KÍVÜLI/ IDŐTARTAMA: 5 NAP CÉLCSOPORT:ÁLTALÁNOS ISKOLA 6. ÉVFOLYAMA/ TANÉVBEN 6.C,6.D, ÉS NÉHÁNY PROGRAMBAN 6.A, 6.B/ KÉSZÍTŐI:GÁLNÉ NAGY ERIKA, JANKÓ ZOLTÁNNÉ PROJEKT TÉMÁJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Az erdei iskolában a szociális, életviteli és környezeti kompetencia és az IKT kompetencia fejlesztésével az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra: -A környéken levő élővíz vizsgálata/téglagyári-tó, Cinca / -Növény és állatfelismerés -A környék jellemző kőzeteinek vizsgálata -Az éghajlat elemeinek mérése /hőmérséklet, szélirány, hőingás / -Környezet és légszennyezettség vizsgálata -Üzemlátogatás-VÍZMŰ -Múzeumlátogatás_ Sághegy Múzeum -Természeti értékek felkutatása- Ság hegy tájvédelmi körzet -Népi kismesterségek a térségben: fazekas, kosárfonó, fafaragó

3 A PROJEKT CÉLJA Ismerje meg szűkebb környezetét.tevékenykedjen terepen különböző feladatok megoldásával. A munka során legyen képes önálló feladatvégzésre, de tudjon csoportban is eredményesen dolgozni! ELSAJÁTÍTHATÓ KÉPESSÉGEK,KÉSZSÉGEK: -Dokumentum készítése -Internet, könyvtárhasználati ismerete -Számítások végzése -Önálló ismeretszerző képesség fejlesztése -Rendszerezés, lényeglátás -Jegyzetelés gyakorlása -Kreatív gondolkodás fejlesztése -Térképen történő tájékozódás javítása -Vizuális képességek erősítése -Kommunikációs képességek fejlesztése -Interperszonális kapcsolatteremtő készség erősítése -Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség javítása -Manuális képességek fejlesztése -Hatékony csoportmunka erősítése -Megfigyelő képesség fejlesztése -GPS, fényképezőgép, távcső, mikroszkóp használatának gyakorlása TANTÁRGYI KAPCSOLÓDÁSOK TÖRTÉNELEM: Trianoni-békeszerződés MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:Ság hegyhez kapcsolódó mondák, Ság hegységnek törvényi-feldolgozása,élménybeszámoló készítése TERMÉSZETISMERET,FÖLDRAJZ:Előzetes ismeretek s vulkáni hegyekről,működésükről, Ság hegy növény,állatvilága, Vízi-vízparti életközösségek RAJZ:A tanösvény élőlényeinek előzetes megrajzolása

4 ÉNEK-ZENE: Tábori dalok tanulása INFORMATIKA:Köszönőlevél, meghívó készítése,gps koordináták világhálóra tétele MATEMATIKA:Gyakorlatban, terepen elvégzett mérések,számolások NÉMET:Növényekkel, állatokkal kapcsolatos feladatok TECHNIKA:Kézműves foglalkozások TESTNEVELÉS:Túrázás

5 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI ELŐZETES FELADATOK MEGBESZÉLÉSEK -A telephely projektvezetőjével -Intézményvezetéssel -Projektben résztvevő pedagógusokkal TÁJÉKOZTATÓK -Szülői értekezlet-szülőknek -Diákoknak PROJEKT TERVEZÉSE -Előadók megkeresése -A program előkészítése -Feladatlapok készítése TANULÓK ELŐZETES FELADATAI -Kullancsveszélyre felhívni a figyelmet -Jó tanácsok összegyűjtése a túrához -Kirándulók tízparancsolata- plakátkészítés /osztálymunka/ -Ötletbörze -Kavicsgyűjtés -Smile figurák rajzolása, legjobb megszavazása -Matrica-készítés -Köszönőlevél, meghívó készítése számítógépen -Csoport választás -Csoportnak névválasztás /egyenpóló, karkötő készítése/ -Előzetes ismeretek szerzése különböző órákon

6 A PROJEK RÉSZLETES TERVE HÉTFŐ DÉLELŐTT 7 óra 45 -Gyülekező 8 óra - Indulás- gyalogtúra a Ság hegyre 9 óra óra 30-6.c Madártani tanösvény-előadás, feladatlap kitöltése - 6.d Geológiai tanösvény, Molyhos tölgyes, Trianoni-emlékműelőadás,feladatlapok 10 óra óra 30-6.d Madártani tanösvény-előadás, feladatlap kitöltése -6.c Geológiai tanösvény, Molyhos tölgyes, Trianoni- emlékműelőadás, feladatlapok 11 óra óráig -Kötetlen túrázás a Tündérvölgyben - Matematikaóra -feladatlap 13 óra -Indulás busszal vissza az iskolába HÉTFŐ DÉLUTÁN óráig -6.c Ság hegy és a bányászat régi képeslapokon- gyűjtémény megtekintése- Kőzetfelismerés -6.d Számítógépes anyag a Ság hegyről-előadás Könyvtári feladatok óráig -6.d Ság hegy és a bányászat régi képeslapokon-gyűjtemény megtekintése- Kőzetfelismerés -6.c Számítógépes anyag a Ság hegyről-előadás Könyvtári feladatok

7 KEDD DÉLELŐTT 7 óra 45 -Gyülekező 8 óra -Indulás busszal a Sándor-majorba 8 óra 15-9 óra 45 A major megtekintése, Lovaglás,Kocsikázás 9 óra 45 - Indulás a Danka-pincébe óráig - 6.c Danka pince Szőlészet, borászat, borlovagság- előadás -6.d Magyaróra - Helyi mondák, Ság hegységnek törvényifeladatlapok óráig -6.d Danka-pince Szőlészet, borászat, borlovagság- el őadás -6.c Magyaróra - Helyi mondák, Ság hegységnek törvényi-feladatlapok óráig - Németóra - feladatlap 13 óra -Indulás vissza busszal az iskolába KEDD DÉLUTÁN óráig- Üzemlátogatás a helyi VÍZMű-nél óráig- Folyóvíz és vízpart élővilágának vizsgálata- CINCA - növénygyűjtés - vízmintavétel - feladatlap

8 SZERDA DÉLELŐTT 7 óra 45 Gyülekező -Indulás a Ság hegyre gyalog 9 óra óráig -6.c Madárvilág a Ság hegyen madarász segítségével Szövegértés-feladatlap Eötvös Loránd életéről -6.d Régészeti kincsék a térségben- Sághegy Múzeum Régész előadása Szövegértés- feladatlap- Gáyer Gyula életéről óra 30 -ig -6.d Madárvilág a Ság hegyen madarász segítségével Szövegértés-feladatlap Eötvös Loránd életéről -6.c Régészeti kincsék a térségben- Sághegy Múzeum Régész előadása Szövegértés- feladatlap- Gáyer Gyula életéről 13 óra - Indulás busszal vissza az iskolába SZERDA DÉLUTÁN KÉZMűVESFOGLALKOZÁSOK Három csoport kialakítása. Forgószínpadszerű cserével helycsere óra 40 -ig - Fazekas 14 óra óra 20 -ig- Fafaragó 15 óra óráig - Kosárfonó

9 CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT 7óra 45 - Gyülekező Indulás a Téglagyári-tóhoz 8 óra 15-9óra 15 -ig -6. c A tó és a tópart, mint élőhely vizsgálatanövénygyűjtés, kéregmintarajz, vízmintavétel, feladatlap kitöltése -6.d Ismerkedés a horgászat tudományával - a helyi horgászegyesület tagjainak segítségével 9óra 15-10óra 15 -ig -6.d A tó és a tópart, mint élőhely vizsgálatanövénygyűjtés, kéregmintarajz, vízmintavétel, feladatlap kitöltése 10óra 30 indulás vissza az iskolába -6.c Ismerkedés a horgászat tudományával - a helyi horgászegyesület tagjainak segítségével óráig -6.c Könyvtári óra /Víziszótár, gyűjtés a tanösvény képeihez/ -6.d Kavicsfestés óráig -6.d Könyvtári óra /Víziszótár, gyűjtés a tanösvény képeihez/ -6.c Kavicsfestés CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN óráig -6.c Vizsgálódások a laborban - gyűjtött vízminták nitrát, foszfáttartalmának meghatározása,phérték mérése,fonalas zöldmoszat vizsgálata mikroszkóppal -6.d Vízszennyezés- filmvetítés, interaktívanyag óráig -6.d Vizsgálódások a laborban - gyűjtött vízminták nitrát, foszfáttartalmának meghatározása,phérték mérése,fonalas zöldmoszat vizsgálata mikroszkóppal -6.c Vízszennyezés- filmvetítés, interaktív anyag

10 PÉNTEK DÉLELŐTT 7 óra 45 Gyülekező 8-9 óráig -6.c Környezetvédelmi vetélkedő- feladatlap -6.d Menetlevél készítése 9-10 óráig -6.d Környezetvédelmi vetélkedő- feladatlap -6.cMenetlevél készítése óra 30 -ig -6.c ZÖLD ŐRSÉG /2 csapat/ 10óra óráig -6.d ZÖLD ŐRSÉG /2 csapat / 11-11óra 30 -ig -6.c ZÖLD ŐRSÉG /2 csapat/ 11 óra óráig -6.d ZÖLD ŐRSÉG /2 csapat/ óráig a Zöld őrség programja mellet további feladatok - Csapat csasztuska írása - Egyéni értékelő lap kitöltése - Egyéni napló készítése PÉNTEK DÉLUTÁN 13 óra 45 Indulás a Ság hegyre ZÁRÓ AKADÁLYVERSENY 1. állomás TOTÓ 2. állomás- NYOMOLVASÁS 3. állomás- MOCSÁRJÁRÁS 4.állomás- ÉNEK FELADATLAP, ÉNEKLÉS CSASZTUSKA ELőADÁS ÍGY ÉREZTEM MAGAM A HÉTEN -Közös plakát készítése/írj egy szót vagy egy rövid mondatot!/ SZALONNASÜTÉS EREDMÉNYHIRDETÉS

11 UTÓMUNKÁLATOK - A préselt növényekből növénygyűjtémény készítése - ERAGON című film - A tanösvény rajzai mellé a gyűjtött szöveg leírása csoportonként - GPS koordináták és a képek GOOGLE EARTH-be helyezése - Gondolattérképek készítése az élménybeszámolóhoz /magyarórán/ - A tanulók által írt szöveg élménybeszámolóvá fűzése tanári segítséggel - A szöveghez képek válogatása Projektoros kivetítés /Power Point/

12 PROJEKTZÁRÓ NAP / óra 45 / A meghívott vendégek, az intézményvezetés és osztályok képviseléseként 2-2 tanuló részvételéve mutattuk be az erdei iskola -i hetet, majd megnyitottuk a kiállítást. A TANULÓK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA Nagyon készültünk erre a hétre. Előzetes feladataink is voltak. - Az osztályok plakátot készítettek- Kirándulók tízparancsolata címmel. - Ötletbörzét tartottunk,így a mi ötleteink is bekerültek a programba. - Smile figurákat rajzoltunk,majd a kész munkák közül megszavaztuk a legjobbakat. Ezekkel ábrázoltuk a hangulatunkat,tetszésünket. - Kavicsokat gyűjtöttünk, és mostunk- amelyeket később megfestettünk. - Húzással 8 csapatot alakítottunk, és sokat gondolkoztunk a névválasztáson. Ötletes nevek születtek. - A programot megelőző héten különböző órákon hangolódtunk rá az eseményre. Történelemórán:A Trianoni - békeszerződésről beszélgettünk. Rajzórán: A hegy növény- és állatvilágát rajzoltuk le- A legjobban sikerültek a tablóra kerültek Énekórán:Tábori dalokat tanultunk. Természetismeret és földrajzórán :előzetes ismereteket kaptunk HÉTFŐ DÉLELŐTT Reggel izgatottan gyülekeztünk az osztályban. Busszal mentünk fel a Ság hegyre. GPS-t is vittünk magunkkal. No nem azért, mert nélküle nem találtunk volna oda,hanem bizonyos pontokon felírtuk a földrajzi koordinátákat. Később feltettük egy fényképpel együtt a Google Earth-be Így bárki a világon megnézheti, hol jártunk. Ti is! Megismerkedtünk a geológiai és a madártani tanösvénnyel-furfangos feladatlapot töltöttünk ki. Közelről megvizsgálhattuk a molyhos tölgyest, mi fedeztük fel először a Ság hegyen a fehér pipacsot. Túráztunk a Tündérvölgyben és felkapaszkodtunk a Trianoni- emlékműhöz. Itt kiderült mennyire figyeltünk történelemórán. Néhány kérdésre kellett a csapatoknak válaszolnia. Matekos feladatként a térben kellett kimérni 1 négyzetmétert kimérnünk és megszámolni hány pitypang vagy fűcsomó található a területen.

13 HÉTFŐ DÉLUTÁN Régi képeslapgyűjteménybe tekinthettünk bele Hetényi József jóvoltából. A hegyről és az ott folyó bányászatról csodálhattunk meg korabeli felvételeket. Gyakorlati tudásunkat is bővítettük, A kőzetfelismerést gyakoroltuk. Most már tudjuk mi a különbség a bazalt és az andezit között. A könyvtárban is érdekes feladatok vártak ránk. Tudjátok mi az az ürgeivás? Mi már utána néztünk. KEDD DÉLELŐTT Reggel autóbusszal mentünk a Sándor- majorba. Először körbenéztünk a gazdaságban, majd két lehetőség közül választhattunk-kocsikázzunk,vagy lovagoljunk. Nagy élmény volt. Akadt aki először ült lovon és kocsin. Köszönjük Major Albert bácsinak. Míg vártunk, hogy sorra kerüljünk, kutyát, cicát és lovat simogathattunk. Innen elsétáltunk Danka Imre bácsi pincéjéhez. Betekintést nyertünk egy kicsit a szőlészet és a borászat tudományába, belenyalhattunk a borba is. Rendhagyó magyarórán vehettünk részt. Egy 1734-ben íródott dokumentumot a Ság hegységnek törvényit dolgoztuk fel, és heggyel kapcsolatos mondákat ismertük meg különböző feladatlapok kitöltésével. Levezetésképpen egy német feladatsort oldottunk meg. KEDD DÉLUTÁN Üzemlátogatásra indultunk a Kemenesi Vízműhöz. Megismerkedhettünk az ott folyó munkával és az érdekes berendezésekkel, gépekkel. Majd a Cinca patak hídja alatt hűsöltünk. Kagylót, csigát, vízmintát gyűjtöttünk. SZERDA DÉLELŐTT Egy neves régész, Ilon Gábor ismertette meg velünk a tájjal kapcsolatos régészeti ismereteket. Az ő kalauzolásával néztük végig a Sághegy múzeumban található kincseket. A madarász vezetésével a hegyen megfigyelhető madarak hangjával ismerkedtünk élőben, illetve néhányat távcső segítségével is megfigyelhettünk. Tudjátok, hogy idén öt hollófióka született?

14 A két program mellett még Eötvös Loránd és Gáyer Gyula munkásságába is bepillantást nyerhettünk szövegfeldolgozás során. SZERDA DÉLUTÁN Izgalmas délután következett. Mindenki kipróbálhatta, mennyire ügyes. Belekóstolhattunk a fazekas munkába Berta István és felesége segítségével. A bátrabbak oda is ülhettek a korong mellé. Kosarat fontunk Teri nénivel, és mindenki elkészíthette a saját sípját Gyula bácsi irányításával. Kész fúvószenekarunk volt.a kiállításon megtekinthetők alkotásaink. CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT Reggel a Téglagyári-tóhoz mentük. Profi horgászok vártak bennünket. Megismerkedhettünk ezzel a hobbival, amely nem is gondoltuk volna mennyire összetett. Mennyiféle bot, etetőanyag, felszerelés kell hozzá! Körbejártuk a tavat és élőben vizsgálhattuk a vízi élőlényeket. Kéregmintát rajzoltunk, feladatlapot töltöttünk ki, vízmintát vettünk. A legizgalmasabb pillanat volt, amikor kipróbálhattuk, hogy kell a horgászbotot használni. Mindkét csoport fogott halat. Igaz, hogy mi csak törpeharcsát, de a közelben egy szerencsés horgász egy szép pontyot. Ennek szemtanúi lehettünk. Az iskolába visszatérve gyönyörű kavicsokat készítettünk, és víziszótárat állítottunk össze. CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN A gyűjtött vízmintákat megvizsgáltuk. Igazi laboránsoknak érezhettük magunkat. Foszfát, nitrát tartalmat hasonlítottunk össze. Mikroszkóp segítségével gyönyörű zöldmoszatokat láttunk. Sokat tudtunk meg a vízszennyezettségéről, és megdöbbenve figyeltük a filmet amely felvázolta, mi vár az emberiségre 2070-ben, ha nem vigyázunk a környezetünkre. PÉNTEK DÉLELŐTT Tovább bővítettük környezetvédelmmel kapcsolatos ismereteinket. Csapatonként izgalmas feladatlapokat tölthettünk ki, és sok fontos ismeretet, információt kaptunk. Besegítettünk a zöldőrség munkájába. Minden csapat fél órát dolgozott.

15 A délelőtt folyamán elkészítettük a menetlevelünket és csasztuskát írtunk. Készültünk a délutáni versenyre. PÉNTEK DÉLUTÁN Nagyon izgatottak voltunk. Négy állomásból álló akadályverseny várt ránk. 1. állomás- Egy TOTÓ megoldásával adtunk számot a héten szerzett elméleti tudásunkról. 2. állomás- Nyomolvasás. Itt a megfigyelőképességünkre volt szükség. Állatnyomokat vizsgáltunk, azonosítottunk be. 3. állomás- Egy igazi mocsárjárás. Szó szerint egy nagy pocsolyán kellett átkelni időre. Nagyon jól szórakoztunk, és persze volt aki többször bele is esett. 4. állomás- Énektudásunkat mutattuk be. Volt aki operával kápráztatta el az állomásvezetőt és így szerzett plusz pontot a csapatának. Záró feladat: Közösen, mind az 56-an elkészítettünk egy plakátot. Egy szót vagy rövid mondatot írhattunk, amely a hétről eszünkbe jutott. A délután másik fénypontja a szalonnasütés. Odaültünk a tűz köré. Együtt falatoztunk. Búcsúzóul a csapatok előadták a csasztuskájukat. EREDMÉNYHIRDETÉS Hétfőn, itt az iskolában került sor az erdményhirdetésre. Nagyon büszkék vagyunk, mert az összes csapat kiváló eredményt ért el. De nem ez volt a lényeg, hanem, hogy jól éreztük magunkat. A csapatokat oklevéllel jutalmazták, és aki kiemelkedett munkájával a többiek közül- egyéni oklevélben részesült. Az eredményhirdetés után közös fényképezés következett. Tartalmas, mozgalmas hét volt. Szórakozva tanultunk. Reméljük, egyre több osztály részesülhet abban a szerencsében,hogy eltölthet egy hasonló erdei iskolai hetet! KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, AKI BÁRMIVEL IS SEGÍTETTE, HOGY ÁTÉLHETTÜK EZT AZ ÓRIÁSI ÉLMÉNYT! Most pedig kérjük,tekintsék meg kiállításunkat!

16 KIÁLLÍTÁS ANYAGA - Fényképek - Feladatlapok - Gyűjtött anyagok / vízminta, virágzatok, kéreg,stb / - Fazekas alkotások - Faragott sípok - Vesszőfonások - Plakátok - Smile fejek - Menetlevelek - Csasztuskák - Egyéni naplók - Oklevelek - Köszönő levelek - Meghívók - Mezei virágcsokor

17 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE - A záró akadályverseny eredménye csapat eredmény - Egyéni oklevél a héten legjobban teljesítő,osztályonként 10 főnek - Egyéni napló értékelése - Heti magatartás és szorgalomjegy megállapítása- közösen a tanulókkal - Erdei iskola értékelőlap kitöltése a tanulóknak A PROJEKT EREDMÉNYE Új pedagógiai módszerek bevezetése, kipróbálása. Eredményes tanórán kívüli tanulás.tanulási kedv pozitív irányba mozdítása. Egyeni és csoportos munka eredményességének növelése. Produktumok létrehozása, melyekben szükség volt az egyéni és a csoportos munka eredményességére is

18 MELLÉKLETEK

19 1. KÉSZÍTS EGYÉNI NAPLÓT! EGYÉNI FELADATOK -MINDEN NAP FIGYELD MEG AZ IDŐJÁRÁST! -JEGYEZD FEL A REGGELI, ESTI HŐMÉRSÉKLETET - ÍRD LE,MILYEN VOLT AZ IDŐ DÉLELŐTT, DÉLUTÁN / NAPSÜTÉSES, FELHŐS,SZELES,ESŐS STB / -KÉSZÍTS RÖVID LEÍRÁST A NAPOKRÓL! RAJZOKKAL, KÉPEKKEL SZÍNESÍTSD A FELJEGYZÉSEIDET! -ÉRTÉKELJ A SMILE FIGURÁKKAL! + FELADAT :MELY PÉNZÉRMÉINKEN TALÁLHATÓK VÉDETT ÉLŐLÉNYEK? SATÍROZÁSSAL KÉSZÍTS RÓLUK LENYOMATOT A NAPLÓDBA ÉS NEVEZD MEG ŐKET! 1. KÉSZÍTS EGYÉNI NAPLÓT! EGYÉNI FELADATOK -MINDEN NAP FIGYELD MEG AZ IDŐJÁRÁST! -JEGYEZD FEL A REGGELI, ESTI HŐMÉRSÉKLETET - ÍRD LE,MILYEN VOLT AZ IDŐ DÉLELŐTT, DÉLUTÁN / NAPSÜTÉSES, FELHŐS,SZELES,ESŐS STB / -KÉSZÍTS RÖVID LEÍRÁST A NAPOKRÓL! RAJZOKKAL, KÉPEKKEL SZÍNESÍTSD A FELJEGYZÉSEIDET! -ÉRTÉKELJ A SMILE FIGURÁKKAL! + FELADAT :MELY PÉNZÉRMÉINKEN TALÁLHATÓK VÉDETT ÉLŐLÉNYEK? SATÍROZÁSSAL KÉSZÍTS RÓLUK LENYOMATOT A NAPLÓDBA ÉS NEVEZD MEG ŐKET!

20 Csapatotokat egy külföldi magyar iskola küldöttsége látogatja meg. Közös kulturális műsort terveznek Veletek, de furfangos feladatok formájában küldik el a dalokat, amiket együtt énekelnétek. Az egyiknek csak a kottáját, a másiknak csak hiányos szövegét, s harmadikként azt a kérést tolmácsolták, hogy állítsatok össze egy népdalcsokrot megyétek dalaiból, s amikor majd Ti mentek viszontlátogatásra, majd bemutathassátok ezeket! A csokor legalább 3 dalból álljon! Az első dalt találjátok ki, hogy melyik és szolmizáljátok, a második szövegét pótoljátok ki, a harmadik csokrot állítsátok össze! 1.Erdő erdő de magos a teteje Jaj de régen lehullott a levele. jaj de régen lehullott a levele Árva madár párját keresi benne. 2.Búza közé száll a dalos pacsirta Mert odafönn a szemeit kisírta. Búzavirág búza kalász árnyában Rágondolt a régi első párjára. Vasi dalok: Kisunyomi templom tetejére, Varga Mári kis vakarcsa, Tisza partján mandulafa, Megfogtam egy szúnyogot, Csibe pityeg az ágy alatt 1.1 dal elénekléséért plusz pontokat szerezhettek akár közös, akár egyéni énekléssel is. Vendégeitek abból az országból jöttek, ahonnan a szolmizált dal is származik. Melyik ez az ország? (Románia, Erdély) A csapattal eljött iskolaújságjuk riportere is, hogy megörökítse az itt töltött napjaikat és a Veletek készített interjúban pl. a következő kérdéseket tette fel többek között: Ismertek-e más népek dalait? Melyek ezek? Erdő mélyén finn; Zöldellt a rózsafa lengyel Olvasták a neten, hogy városotokban van egy vegyes kar. Melyik zeneszerző nevét viseli? (Liszt Ferenc) Sorold fel a vegyes kar szólamait! (szoprán, mezzo, alt)

21 Tanultatok-e 6. osztályban olyan darabot, amit a szerző vegyes karra írt? (Kodály: Mátrai képek) Mondjatok el a dalok közül hármat, amiket a szerző felhasznált ebben a művében! (A Vidróczki híres nyája, Elmegyek elmegyek, Madárka madárka, Két tyúkom tavalyi) Bármelyik dal elénekléséért plusz pontot lehet szerezni akár egyénileg, akár csoportosan. TOTÓ 1. Melyik zenetörténeti kor zeneszerzője Ludwig van BEETHOVEN? a. barokk b. ókor c. bécsi klasszicizmus 2. Milyen kedves virágról szól az a dal, amit tőle tanultunk? a. rózsa b. százszorszép c. ibolya 3. Ki volt a zeneszerző kortársa Beethovennek? a. Mozart b. Munkácsy c. Mengyelejev 4. Milyen állat a főszereplője annak a filmnek, aminek főszereplőjét az első híres zeneszerzőről nevezték el? a. barnamedve b. bernáthegyi kutya c. cica 5. Ki zenésítette meg a Búcsúzás Kemenesaljától című verset? a. Békefi b. Berzsenyi c. Bartók REJTVÉNY Írd be a meghatározásokat vízszintesen és egy kórusfajtát kapsz megfejtésül a kiemelt sorban! 1. Legmagasabb férfi szólam 2. Nem vagyok én az. remete 3. A Vasi népdalok című kötet szerzője 4. Egymás melletti hangok hangköze ig tartó zenetörténeti korszak: bécsi 6. Egyházashetye szülötte, kinek megzenésített versét tanultuk 1. T E N O R 2. E R D Ő B E N 3. B É K E F I 4. S Z E K U N D 5. K L A S S Z I C I Z M U S 6. B E R Z S E N Y I

22 1.Erdő erdő de magos a teteje. jaj de régen lehullott a levele. 2.. Mert odafönn a szemeit kisírta.. Rágondolt a régi első párjára. TOTÓ 6. Melyik zenetörténeti kor zeneszerzője Ludwig van BEETHOVEN? b. barokk b. ókor c. bécsi klasszicizmus 7. Milyen kedves virágról szól az a dal, amit tőle tanultunk? b. rózsa b. százszorszép c. ibolya

23 8. Ki volt a zeneszerző kortársa Beethovennek? b. Mozart b. Munkácsy c. Mengyelejev 9. Milyen állat a főszereplője annak a filmnek, aminek főszereplőjét a neves zeneszerzőről nevezték el? b. barnamedve b. bernáthegyi kutya c. cica 10. Ki zenésítette meg a Búcsúzás Kemenesaljától című verset? b. Békefi b. Berzsenyi c. Bartók REJTVÉNY Írd be a meghatározásokat vízszintesen és egy kórusfajtát kapsz megfejtésül a kiemelt sorban! 2. Legmagasabb férfi szólam 2. Nem vagyok én az. remete 3. A Vasi népdalok című kötet szerzője 4. Egymás melletti hangok hangköze ig tartó zenetörténeti korszak: bécsi 6. Egyházashetye szülötte, kinek megzenésített versét tanultuk

24 EÖTVÖS LORÁND 1.MIKOR VÉGEZTE GEOFIZIKAI KÍSÉRLETEIT A SÁG HEGYEN? MILYEN ESZKÖZT KÉSZÍTETT? SOROLD FEL KEDVENC IDŐTÖLTÉSEIT! ÍRJ LE KÉT OLYAN ELISMERÉST, MELYET MAGYARORSZÁGON KAPOTT! HOGY HÍVJÁK A RÓLA ELNEVEZETT ÁSVÁNYT? EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT! MINISZTERKÉNT IS DOLGOZOTT ALATT HOZTAK LÉTRE. 6. HALÁLAKOR A SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS NEMZETI SZÖVETSÉG VEZETŐJE MIT MONDOTT? HOGY HÍVTÁK ŐT?

25 GÁYER GYULA 1. SOROLD FEL AZT A HÁROM TERÜLETET, AMELYBEN KIEMELKEDŐ MUN- KÁT VÉGZETT! SOROLJ FEL HÁROM HELYSZÍNT, AHOL BOTANIKAI KUTATÁSOKAT FOLYTATOT! MELY KÉT NÖVÉNYNEMZETSÉG RENDSZERTANI FELDOLGOZÁSÁBAN ÉRT EL JÓ ERDMÉNYEKET? MIT GYŰJTÖTT? 5.MAGYARÁZD MEG, MI A SIGNUM LAUDIS! 6. MI A CÍME BOTANIKAI MUNKÁSSÁGA KORONÁJÁNAK?

26 KÖNYVTÁRI FELADATOK /HÉTFŐ/ 1. KERESD KI A KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATÁT A NÉPRAJZI LEXIKONBÓL! -SZŐLŐBÍRÓ: -DÉZSMA: -PUTTONY: -PRÉS: -KAPÁS: 2. GYŰJTSD KI A SZÖVEGRÉSZLETEKBŐL A SZŐLŐFAJTÁKAT, ÉS ANNAK A TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGNEK A NEVÉT AKI KEDVELTE A SÁGI BORT! -SZŐLŐFAJTÁK: -TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉG: 3. KUTAKODJ AZ INTERNETEN! MIT JELENT AZ ÜRGEIVÁS ÉS AZ ÜRGEKANCSÓ KIFEJEZÉS? RÖVIDEN VÁLASZOLJ!

27

28

29 MADÁRTANI TANÖSVÉNY 1. FORDÍTSD LE! MELYIK ÉLŐLÉNY ÍRHATTA MAGÁRÓL? 2. IGAZ-E? -A KIS FAKOPÁNCS A TARKAHARKÁLYOK LEGKISEBBIKE A HOLLÓ MÁR NEM FÉSZKEL A SÁG HEGYEN A FECSKEFARKÚ LEPKE SZÍNE:CITROMSÁRGA-FEKETE SZUBMEDITERRÁN FLÓRAELEM A MOLYHOS TÖLGY DROGTARTALMÚ GYÖKERE VAN A FEKETE KÖKÖRCSINNEK NEVEZD MEG MAGYARUL, AMELY LATIN NEVÉRE JELLEMZŐ,HOGY.. -A NEVÉBŐL ERED A CORVINA SZÓ FÉRFIIDEÁL NEVÉT TALÁLOD BENNE NEVÉBEN MEGTALÁLOD EGY GÖRÖG ISTENNŐ NEVÉT KOSÁRLABDACSAPAT JUTHAT ESZEDBE RÓLA SZEMÜNK EGYIK HÁRTYÁJA, VAGY LEHET LÁNYNÉV IS

30 Támop Erdei iskola Magyar nyelv és irodalom óra Osztály : 6.c 6.b Tananyag: 1. Nyelvtörténet - Kéziratos összefüggő szövegemlék 1828-ból: A Sági Hegységnek Törvényei Le másolva Az eredetiböl Kresznerics Ferencz 1828.ban Cél: A gyerekek ismerjenek meg egy városunk történetéhez kapcsolódó, nyelvtörténeti jelentőséggel is bíró dokumentumot. Figyeljék meg a 19. századi helyesírást. Halljanak a városunkban a 19. században élő, nyelvészeti tevékenységet folytató Kresznerics Ferencről. Tananyag: 2. Ság hegyhez, annak keletkezéséhez kapcsolódó mondák Lucifer és a Ság hegy keletkezése Somló és a Ság hegy keletkezése Vak Béla és a várépítés története Vas Pál lyuka Cél: A gyerekek ismerjenek meg néhány városunk történetéhez kapcsolódó helyi mondát. Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kompetencia Kommunikatív kompetencia Szociális kompetencia- értékek képviselete Állampolgári kompetencia- hagyományok tisztelete, megőrzése Idő: 1 tanóra A fejlesztett készségek, képességek az órán: - hangos olvasási képesség - gyors olvasási képesség - rövid szövegalkotási képesség szóban és írásban - helyesírási készség - szövegértő képesség - szóértelmezés - logikus gondolkodás - csoportosítási készség - együttműködési készség - emlékezetfejlesztés - rendszerező képesség - felfedező készség

31 Tanári tevékenység: - a tanórán szükséges anyagok, eszközök előkészítése, - a kooperatív munkához a feladatlapok elkészítése. - a diákok motiválása - visszajelzések adása - folyamatos értékelés Tanulói tevékenység: - egyéni, páros és csoportmunka századi szöveg olvasása - a 19. sz-i szöveg átírása mai helyesírásra - táblázat készítése a régi és mai helyesírású szavakkal, azok összehasonlítása - a mondák műfaji sajátosságainak megfigyelése - a mondák hangos és néma olvasása - a szöveg rövid szóbeli összefoglalása - a tömörítés és vázlatírás gyakorlása

32 Mondák 1. Lucifer és a Ság hegy keletkezése Celldömölk legidősebb lakója az ötmillió éves Ság hegy. A hegy keletkezéséről az öregek ezt mondották: Ság hegyet biz az alsósági ördögök építették." Egyszer Lucifer az ördögök fejedelme tüzes lovával vágtatott végig a Kemenesen, az erdős, sík gyönyörű vidéken. Igen megtetszett neki a táj. Szeretett volna gyönyörködni benne, hogy ültő helyében láthassa az egész vidéket. Megparancsolta hét ördögének, hogy hordjanak össze sok követ, építsenek hegyet. Az ördögök széjjelrebbentek. Hét nap hét éjjel megállás nélkül hordták a követ. A hetedik nap éjjel Lucifer már belátta az egész vidéket. Belefújt a sípjába és lekiáltott az ördögöknek, hogy hagyják abba a kőhordást. Erre az ördögök, ahol érte őket a parancs kiöntötték kötényükből a követ és felszaladtak Luciferhez a hegyre. Így keletkezett a Ság hegy és a Kemenesalján lévő hét kisebb halom. 2. Vak Béla és a várépítés története Vak Béla királyunk megbízta kincstárnokát, hogy építsen várat a Ságra. Noha a pénz egyre fogyott, az csak nem akart elkészülni. Megelégelve ezt, a király elhatározta, hogy odautazik és maga jár végére a dolognak. Ravasz kincstárnoka, hogy gyanút ne foghasson, körbe-körbe vezette a vak királyt az elkészült rövidke várfal mentén. Az uralkodó egyre dühödtebben kérdezgette, mikor kerülik már meg a várat. - Óriási ez a vár, nagyjóuram! válaszolta a kincstárnok. Erre a király megátkozta a várat, mire az addig elkészült fal is leomlott. 3. Somló és a Ság hegy keletkezése Versenyzett a német és a magyar, hogy ki tudja a földet messzebb vinni a süvegével. A német a Somlóig vitte. A magyar a Ság hegyig. Ott aztán kiborították. A Somló alakja a német süveg alakjához hasonlít. A Ság bányászat előtti alakja a magyar süveghez hasonlított. 4. Vas Pál lyuka A hegyen több barlangot is lakásul használhattak, amelyeket kőfejtések alkalmával pusztítottak el. Ezek közül az egyiket, talán a legnagyobbat a nép Vas Pál lyukának nevezte. Ez a barlang Izsákfa irányában volt, és állítólag a tatárjárás idején a környék lakóinak búvóhelyéül szolgált. Más szájhagyomány szerint a lyukak nem természetes barlangok, hanem egy földesúr vájatta azokat, hogy a tatárok elől az emberek el tudjanak rejtőzni.

33 Töltsétek ki a táblázatot! Szempontok Eredeti helyesírásban Mai helyesírásban Más szóalak. van Msh-k hosszúsága Más toldalék Egybe-különírás Cím helyesírása Mondatok tagolása. Ollyan gyümölcs. fárúl..

34 Erdei iskola május Túrátok során gyűjtsétek össze, milyen geometriai alakzatokat láttatok, miből mennyit! A adatokból készítsetek statisztikát! 2. Az eszközök segítségével jelöljetek ki 1m 2 területet! Számoljátok meg, mennyi pitypang, vakondtúrás, stb. található a kijelölt területen! Az adatokból készítsetek oszlopdiagrammot! 3. A Turista szálló előtti területen Két zsivány koncert lesz. Mennyi jegyet tudnak a szervezők eladni, ha egy főre 60 cm x 60 cm es helyet számítunk? Mennyi lesz a szálló bevétele a jegyekből, ha 1 jegy ára 2500 Ft és a hatodik évfolyam tanulói ingyenes belépőt kapnak? Milyen hosszú szalaggal keríthető körbe a koncert területe? A szükséges adatok megmérése után végezd el a számításokat! 4. Jelöljetek ki 1 ár területet!

35 1. a) Mi volt az a világtörténelmi jelentőségű esemény között, amely alapjaiban változtatta meg Közép- és Kelet-Európát? b) Miért volt fontos a fenti esemény Magyarország szempontjából? c) Mikor és melyik ország területén írták alá a trianoni békeszerződést? 2. Olvasd el a szemelvényt, majd válaszolj a kérdésekre! Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. A mulatóhelyek zárva voltak, a vonatok, a kocsik megálltak, s a munkások letették a szerszámokat néhány percre ezen a fekete pénteken. a) Húzd alá a szövegben említett elszakított városok nevét! b) A hét melyik napján írták alá a békeszerződést? c) Miként fejezték ki megrendültségüket a budapesti emberek? 3. a) A szerződés értelmében Magyarország területének és lakosságának hányadrészét veszítette el? b) Milyen rendelkezéseket tartalmazott még a békeszerződés? c) Miért akartak a hazánkban élő nemzetiségek elszakadni? 4. Kösd össze az elcsatolt országrészeket azzal az állammal, amelyikhez kerültek! Erdély, Kelet-Tiszántúl, Nyugat-Bánság Csehszlovákia

36 Felvidék és Kárpátalja Ausztria Őrvidék Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Muraköz, Bácska, Dél-Baranya, Nyugat-Bánság Románia

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról

Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1!!1 ' ' l "t. t'... szamu e o erj esz es Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi

TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi TÁMOP-3.1.4/08/2/08/2/2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Önálló intézményi innováció: ERDEI ISKOLA program terve A Földet nem apáinktól

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Orosháza az innováció háza

Orosháza az innováció háza Orosháza az innováció háza TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné

Részletesebben

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent

Részletesebben

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

SZINOPSZIS Természetes könyvtár

SZINOPSZIS Természetes könyvtár SZINOPSZIS Természetes könyvtár Készítette: Rácz Tímea Salgótarján Az oktatási program gyakorlati tapasztalatai Tárgy: A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett, Természetes

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Március 3. Március 4.

Március 3. Március 4. Március 3. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep A HETVENÉVES DR. SZABÓ MIHÁLY GYERMEKSEBÉSZ PROFESSZOR KÖSZÖNTÉSE A Táncsics Mihály Gimnázium hagyományteremtő eseményei közé sorjázott március 3- án

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba

1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba Vecsési Tájékoztató 23. évfolyam 11. (277.) szám 2013 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa 1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba Békés adventet, áldott

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

SZÉPHALMI HÍRMONDÓ NEVELTEM RÖPÜLNI TUDÓ, BÁTOR LELKEKET.

SZÉPHALMI HÍRMONDÓ NEVELTEM RÖPÜLNI TUDÓ, BÁTOR LELKEKET. SZÉPHALMI HÍRMONDÓ I. évfolyam 2. szám 2014. november 20. Korlátozott példányszámban Új szerkesztőségi felállással, de a megszokott minőségben jelentkezik a Széphalmi Hírmondó! Az V. István Katolikus Szakközépiskola

Részletesebben

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében Intézmény neve, címe: Besenyszög Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 7. A pályázat adatai: TÁMOP 3. 1.4-08/2-2009-0207 azonosító

Részletesebben

Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági

Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági Szegedi Piaristák Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági munka, jó dolog a földön elfáradni, megizzadni a kenyérnek valóért. Földön dolgozni, a természettel beszélgetni, azzal együtt lélegezni

Részletesebben

I dén először nyílt lehetőségünk az FLL versenyen való részvételre.

I dén először nyílt lehetőségünk az FLL versenyen való részvételre. Ó, november, fűtött szobák szüretje! Ó, bús szívem: novemberi vidék! Ó, téli ablak ködös köntösében ti ráncos vállú szőlővenyigék. Ó, fehér kéz! húga orhideáknak, ó, parfümterhes téli délután! Ó, teaillat

Részletesebben