GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA"

Átírás

1 napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan (Zsinagóga épületcsoportja) 8 albetétből és az alapító okiratban meghatározott közös tulajdonú részekből áll. Az ingatlan-nyilvántartásban 6 albetétre az Egyetem (itt működik a Zeneművészeti Intézet), egy albetétre az Izraelita Hitközség javára használat joga van bejegyezve. Az Önkormányzat a társasház 7870/2/A/1 hrsz-on bejegyzett önálló ingatlanát a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újítja fel. A műszaki munkálatok június 30-án befejeződnek, ezután kerül sor a használatbavételi engedély kiadására irányuló eljárásra. A felújítási munkák költségéhez az Egyetem jelentős összeggel járult hozzá. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV.10.) Ök. rendelet alapján rendelkezni szükséges a társasház technikai kezeléséről, üzemeltetéséről és tekintettel a címzett támogatásban foglalt követelményekre a felújított ingatlan kulturális célú használatáról, hasznosításáról. Az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések során az alábbi javaslat alakult ki: A társasház egésze technikai kezelésével az alaptevékenysége szerinti is erre a feladatra leginkább alkalmas INSZOL Rt.-t javasoljuk megbízni. Az INSZOL Rt. a feladatot el tudja látni, a megbízás ellen kifogása nincs. A technikai kezelés a javasolt konstrukcióban jelentős többletkiadást nem jelent az INSZOL Rt. részére, mivel az egyes albetétek üzemeltetését más szervezet(ek) végzi(k), ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó költségek is alapvetően ezen üzemeltetőket terhelik. Ebből adódóan az INSZOL feladata elsősorban a tulajdonos és az üzemeltetők közötti kapcsolattartásra, a tulajdonos tájékoztatására, a kezelők részére meghatározott nyilvántartási feladatok elvégzésére koncentrálódik. Az épületet érintő nagyobb felújítási, illetve rekonstrukciós munkák szükségessége esetén azok költségéről, illetve finanszírozásáról a tulajdonossal kell egyeztetni. A használati joggal terhelt ingatlanok üzemeltetője nem lehet más, csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jog jogosultja, tehát az Egyetem és az Izraelita Hitközség, akik ezt a feladatot eddig is ellátták, a vagyonrendelet előírásai miatt azonban szükséges a társasház kezelése, üzemeltetése kapcsán ezt a tényt is rögzíteni. Döntést igénylő kérdés a címzett támogatással felújított 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett albetét üzemeltetése és használata. Az üzemeltetés és használat szabályozása során tekintettel kell lenni a címzett támogatásban előírt feladatok megvalósítására, a Zsinagóga többfunkciós kulturális központként történő

2 2 hasznosítására, a Vasilescu gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére, az üzemeltetési költségek felek részéről elfogadható megosztására. Az összes szempont figyelembevételével a jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglalt üzemeltetési-használati konstrukciót javasoljuk elfogadni azzal, hogy az épületet mindenkor az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló szintén az előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglaltak biztosításával, annak alárendelten kell üzemeltetni és használni. Ez alapján az épület üzemeltetője, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatatok ellátásnak felelőse az Egyetem, fő használói az Egyetem és a Múzeum lennének. Az üzemeltetési költségek az Egyetem és a Múzeum között a megállapodásban foglaltaknak megfelelően megosztásra kerülnek. Harmadik személyek felé az üzemeltetési költségeket (bérleti díjat) természetesen fel lehet számolni. A jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetek a fenti konstrukciót tartalmazzák. Tekintettel arra, hogy a felújított Zsinagóga üzemeltetésével, működésével kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok még nincsenek, az ingatlan kezeléséről, üzemeletetéséről, használatáról szóló megállapodásban mindenképpen biztosítani kell a felülvizsgálat és az ennek alapján történő esetleges módosítás lehetőségét, melyet a tervezet tartalmaz. Fentiek alapján javasoljuk a Zsinagóga technikai kezelési feladataival az INSZOL Rt.-t megbízni, a felújított albetétet az Egyetem üzemeltetésébe, az Egyetem és a Múzeum közös használatába adni és felhatalmazni a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodások aláírására. Határozati javaslat 1.) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan technikai kezelésével július hó 10. napjától kezdődően az INSZOL Rt.-t bízza meg. 2.) A Közgyűlés rögzíti azt a tényt, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogok alapján az 1.) pontban meghatározott társasház a.) a 7870/2/A/2-7 hrsz alatt felvett, iskola megnevezésű albetétek üzemeltetője és használója a Széchenyi István Egyetem, b.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, imaház megnevezésű albetét üzemeltetője és használója az Izraelita Hitközség. 3.) A Közgyűlés az 1.) pontban meghatározott társasház 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, kulturális helyiségcsoport megnevezésű önálló ingatlanát (albetétjét) július hó 10. napjától a Széchenyi István Egyetem üzemeltetésébe, ezzel egyidejűleg az Egyetem és a Városi Művészeti Múzeum közös használatába adja.

3 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott társasházi ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló, valamint az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló megállapodások aláírására. Felelős: Balogh József polgármester Határidő: július Győr, június 28. Sághy Zsolt sk. GABI elnök Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság A előterjesztést látta: Dr. Kun András alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr.Kovács Lajos jegyző Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Iroda

4 MEGÁLLAPODÁS INGATLAN KEZELÉSÉRŐL, ÜZEMELTETÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester) tulajdonos, a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről az INSZOL Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Részvénytársaság (9024 Győr,Orgona u. 10., cg.: , adószám: , képviseli: Janicsek Tibor ügyvezető igazgató), a továbbiakban INSZOL Rt., valamint a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia igazgató) a továbbiakban: Múzeum, és az Izraelita Hitközség (9025 Győr, Kossuth L.u. 5., Képviseli. Villányi Tibor elnök), a továbbiakban Hitközség között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 4 I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLANRA VONATKOZÓ TÉNYEK 2. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Győr belterület 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan. Az ingatlan műemlék. 3. Az 1.) pontban meghatározott társasház az alábbi albetétekből és közös tulajdonú részekből áll: a.) a 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, 1424,8 m 2 területű, kulturális helyiségcsoport megnevezésű, b.) a 7870/2/A/2 hrsz alatt felvett, 135,24 m 2 területű, iskola megnevezésű, c.) a 7870/2/A/3 hrsz alatt felvett, 116,2 m 2 területű, iskola megnevezésű, d.) a 7870/2/A/4 hrsz alatt felvett, 262,69 m 2 területű, iskola megnevezésű, e.) a 7870/2/A/5 hrsz alatt felvett, 80,11 m 2 területű, iskola megnevezésű, f.) a 7870/2/A/6 hrsz alatt felvett, 281,75 m 2 területű, iskola megnevezésű, g.) a 7870/2/A/7 hrsz alatt felvett, 124,77 m 2 területű, iskola megnevezésű és h.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, 185,27 m 2 területű, imaház megnevezésű albetétek és az i.) alapító okirat II.A.) 1.) pontjában meghatározott közös tulajdonú helyiségek, épületrészek, melyek területe 229,43 m 2. Az egyes albetétek és a közös tulajdonban maradó részek részletes leírását a jelen megállapodás mellékletét képező alapító okirat tartalmazza.

5 4. Felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 2. b-g.) pontokban felsorolt iskola megnevezésű ingatlanokra az Egyetem javára, a 2. h.) pontban írt imaház megnevezésű ingatlanra a Hitközség javára használat joga van bejegyezve. 5. Felek tudomással bírnak arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2.a.) pontban írt, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. Az ebből adódó feladatellátásra vonatkozó megállapodás a jelen megállapodás mellékletét képezi. 6. Jelen megállapodás célja a társasház egésze technikai kezelésének, a költségviselésnek, valamint a Zsinagóga üzemeltetésének és közös használatának szabályozása. II. TECHNIKAI KEZELÉS 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján az I.1. pontban megnevezett társasház technikai kezelésével tól az INSZOL Rt-t bízza meg, mely megbízást az INSZOL Rt. elfogadja. 2. Az INSZOL Rt. a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltak alapján köteles azokat a technikai kezelési feladatokat ellátni, melyeket a jelen megállapodásban meghatározott üzemeltetők, használók a folyamatos üzemeltetéshez és használathoz kapcsolódóan nem látnak el. Fentiek alapján a fő kezelési feladat: A megállapodást aláíró felek által használt ingatlan műszaki állapotának figyelemmel kísérése, középtávú és éves műszaki fenntartási programok készítése, a szükséges épületjavítási-, tervszerű épület-karbantartási munkák, továbbá esetenként a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján az épület-felújítási, korszerűsítési és fejlesztési munkák lebonyolítása. 3. A kezelési feladatok részletezése: 5 a.) A műszaki vizsgálatok, a személyes tapasztalatok továbbá az üzemeltetők javaslatai alapján középtávú műszaki fenntartási program készítése és évenkénti aktualizálása. A programok egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. b.) A középtávú műszaki fenntartási program alapján tételes épület-karbantartási épület-felújítási javaslat összeállítása költségbecsléssel. A javaslat egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. c.) Az éves műszaki gazdasági tervek összeállítása során közreműködés a döntések meghozatalában a műszaki vonatkozási kérdésekben. d.) A garanciális és szavatossági időszak eltelte után bejelentett vagy az ezen időszak utáni ellenőrzések során tapasztalt azonnali intézkedést igénylő meghibásodások (hibaelhárítások) esetében a kijavításról történő haladéktalan gondoskodás az üzemeltető egyidejű tájékoztatása mellett. e.) A nem tervezett, halasztást tűrő épületjavítási, kisebb volumenű épület-karbantartási munkák esetén a javításról való gondoskodás az intézménnyel való egyeztetés után úgy, hogy az üzemeltető működésében zavar ne keletkezzék.

6 6 f.) Az épület üzemeltetői által kezdeményezett, az épület karbantartására, felújítására, átalakítására vonatkozó pályázatok anyagainak elkészítésében - a rendelkezésére álló információk átadásával - közreműködik, nyertes pályázat esetén az építési munkák megvalósításáról gondoskodik. g.) A vagyonkataszter vezetése. h.) Évente, a végrehajtott feladatokról jelentést készít a tulajdonos számára a tapasztalatok, javaslatok felsorolásával. 4. Az épület kezelői feladatait a Megbízott kezelő a saját szervezetével látja el elsősorban, de jogosult közreműködő alkalmazására is. III. A 7870/2/A/2-7870/2/A/8 HRSZ-Ú INGATLANOK ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA 1. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/2-7870/2/A/7 hrsz-ú, iskola megnevezésű ingatlanok kizárólagos használója és üzemeltetője az Egyetem. 2. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/8 hrsz-ú, imaház megnevezésű ingatlan kizárólagos használója és üzemeltetője a Hitközség. 3. Az Egyetem és a Hitközség fentiek alapján jogosult az üzemeltetésében álló ingatlanokat birtokolni, használni, hasznait szedni, jogának gyakorlása körében köteles a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, viselni az ingatlan(ok) fenntartásával járó terheket, az ingatlan(ok) használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Az Egyetem és a Hitközség az üzemeltetői feladatai körében köteles: - az energia- és egyéb közműellátó rendszerek működésének biztosítására, - közszolgáltatások igénybevételére, - külső és belső vezetékhálózatok (közművek, technológiai vezetékek stb.) ellenőrzésére, karbantartására, - gépészeti berendezések, gépek működtetésére, ellenőrzésére, karbantartására, - biztonságtechnika alkalmazására, - tűz elleni védelemre, - a vagyonvédelem, vagyonőrzés biztosítására, - az üzemeltetésből eredő károk elhárítására, - azonnali veszélyelhárításra, - az ingatlan(ok) kár elleni biztosítására, - a takarítás, szükség esetén ügyelet, portaszolgálat, gondnokság biztosítására. 4. Az Egyetem és a Hitközség az általa használt és üzemeltetett ingatlanokban teljes vagy részleges felújítást, átalakítást a tulajdonos hozzájárulásával végezhet. IV. A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSE ÉS KÖZÖS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján a Zsinagóga helyiségcsoportját (7870/2/A/1 hrsz) tól az Egyetem üzemeltetésébe adja.

7 7 2. Az Egyetem a Zsinagóga üzemeltetését a III pontban foglalt kötelezettségekkel, a jelen megállapodás V. fejezetében leírt üzemeltetési részletszabályok figyelembevételével köteles ellátni. 3. Az Egyetem tudomásul veszi, hogy a Zsinagóga használatára a Múzeummal közösen, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező megállapodásban foglalt feladatok ellátási kötelezettségére tekintettel kerül sor. 4. Az Egyetem a Zsinagóga földszinti templomterének, a téli kápolnának és a Rába felőli lépcsőháznak a használója. A Múzeum a Zsinagóga első és második galériaszintjének és a Kossuth utca felőli lépcsőháznak, valamint a 6. pontban foglalt célból a földszinti templomtérnek a használója. 5. A Zsinagóga használatához szükséges kulcsokat a jelen megállapodás mellékletét képező zárterv alapján az Egyetem, illetve a Múzeum kezeli. 6. A Múzeum állandó és időszakos kiállítást működtet a Zsinagóga földszinti templomterében és a galériaszinteken, amelynek őrzését, felügyeletét biztosítja. 7. Az Egyetem elsősorban saját zenei közművelődési rendezvények próbái és bemutatói céljára használja az általa használt épületrészt döntően a jelen megállapodásban szabályozott nyitvatartási időn kívül. A nyitvatartási időt is érintő próbák és rendezvények előtt az Egyetem a Múzeummal minden esetben, kellő időben (legalább a rendezvény megtartása előtt két héttel) egyeztet. 8. Az Egyetem és a Múzeum - az Önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint a jelen szerződésben számukra használatba adott épületrészekben más Használók részére is biztosítja közművelődési és egyéb rendezvények lebonyolítását. A Használók üzemeltetési költségtérítést, illetve bérleti díjat kötelesek fizetni. A díjak mértékét Felek évente május 31-ig, első alkalommal augusztus 31-ig az Önkormányzattal közösen határozzák meg. A közösen megállapított díjak a Felekre kötelező érvényűek. 9. A Múzeum által kiállított műtárgyak védelmét beépített vagyon- és tűzvédelmi technikai rendszerek, kézi eszközök és élő teremőrzés szolgálja. A kiállításokkal kapcsolatos teremőrzést, teremfelügyeletet csak múzeumi alkalmazott végezheti. A vagyon- és tűzvédelmi berendezések jelzéseit kizárólag a Rendőrség és a Tűzoltóság fogadhatja, automatizált online kapcsolaton keresztül. 10. Műtárgy- és vagyonvédelmi okokból a Harmadik használó által lebonyolítandó rendezvényen minden esetben a Múzeum biztosítja a múzeumi kiállítások őrzését, felügyeletét. A rendezvényért felelős személyek és az Egyetem-Múzeum közötti kapcsolattartók nevét a rendezvényekre vonatkozó írásbeli megállapodásban minden alkalommal rögzíteni kell. V. ÜZEMELTETÉSI RÉSZLETSZABÁLYOK 1. A Zsinagóga üzemeltetője az Egyetem, ennek megfelelően a Zsinagóga üzemeltetési költsége az Egyetemet terheli annak figyelembe vételével, hogy a Múzeum használatában lévő ingatlanrészek üzemeltetési költségeit a Múzeum viseli az alábbiak szerint:

8 a.) A víz-szennyvíz, elektromos áram, valamint a fűtés-szellőzés költségeit május 1. napjáig a mellékletben meghatározott arányban, ezt követően a ténylegesen mért adatok alapján; b.) Az a.) pontban meghatározott költségeken felüli költségek (különösen: kommunális szolgáltatások költsége, a víz, fűtés és világítási rendszerek, továbbá szerelvények teljes karbantartási költsége, az ereszcsatornák tisztítása, a kötelezően elvégzendő szabványossági megfelelőségi vizsgálatok és jegyzőkönyvezése költsége, az épület állagmegóvásának és karbantartásának a finanszírozása, a közös használatú berendezések, felszerelések, vizesblokkok karbantartási költsége, az akadálymentesítéshez használt berendezések karbantartási költsége stb.) megosztásáról az Egyetem és a Múzeum külön állapodnak meg. c.) A használathoz (múzeumi és egyetemi tevékenységhez) kötődő, az a-b.) pontokban meghatározottakon kívüli dologi és személyi kiadásokat mindkét használó saját maga viseli; Az a-b.) pontokban foglalt üzemeltetési költségeket az Egyetem egyenlíti ki és a mellékletben, valamint a b.) pont szerinti megállapodásban meghatározott arányban továbbszámlázza a Múzeum részére, melyet a Múzeum ez alapján fizet meg. 2. Az állandó kiállításokon bemutatott műtárgyak és a Múzeum által használt berendezési, technikai tárgyak, eszközök, anyagok épségéért és biztonságáért a Múzeum felel, ezért a Múzeumnak joga és kötelessége a múzeumi nyitva tartási időn túli Zsinagóga használat alatt ellenőrizni az állandó kiállítások sértetlenségét, a múzeumi tulajdonú berendezések, felszerelések meglétét és az állandó kiállítóterek rendeltetésszerű használatát, továbbá a kötelező tűz-és vagyonvédelmi szabályok betartását és betartatását. 3. Harmadik használó esetén a Múzeum köteles gondoskodni a kiállítótér vagyonvédelmi felügyeletéről, amelynek költsége múzeumi szervezés esetén a Múzeumot, egyetemi szervezés esetén az Egyetemet terheli. E költségeket mindkét fő használó jogosult a Harmadik használónak felszámolni. 4. A Zsinagóga napi üzemeltetése: 4.1. Nyitvatartás A Múzeum nyitvatartási ideje: a. szerdától vasárnapig minden nap óráig, b. hétfőn és kedden zárva A Múzeum nyitvatartási idejét az épület főbejáratánál és a főbejárattal szembeni kapu mellett jól látható módon ki kell függeszteni. 4.2 Vagyonvédelem A múzeum köteles gondoskodni a 24 órás közvetlen rendőrségi kapcsolattartás feltételeinek a megteremtéséről és folyamatos biztosításáról, valamint az éjszakai vagyonvédelmi ügyeletről, amelyek költsége a Múzeumot terheli. A Zsinagóga vagyonvédelmi rendszerét harmadik fél nem kezelheti. 8 Az Önkormányzat az épületegyüttesre vonatkozóan vagyonbiztosítást köt, amelynek költségét az épületegyüttes területhasználatának arányában - továbbszámlázza az Egyetem,

9 a Múzeum és a Hitközség felé. Az Egyetem, a Múzeum és a Hitközség köteles a továbbszámlázott összeget megfizetni Önkormányzat részére Tűzvédelem Az elektromos füstjelző-és tűzvédelmi berendezést mind az Egyetem, mind a Múzeum kezeli a maga területén, illetve a maga területhasználati idejében. A tűzvédelmi előírásokat és a tűzriadó-tervet egységes tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni, amit az üzemeltetésre történő átadást követő 30 napon belül Egyetemnek el kell készíteni az egész épületre vonatkozóan. A tűzvédelmi előírások megismertetése és begyakoroltatása a mindenkori használókkal, valamint a rendszeres tűzvédelmi oktatás mind az Egyetem, mind a Múzeum kötelező feladata Technikahasználat A Zsinagógában a multikulturális tevékenység végzéséhez beszerzett és beépített technikai és egyéb (pl. székek, kiállítási paravánok, stb.) berendezések nem adhatók bérbe, illetve kölcsön, ha az leszereléssel és az épületből történő elszállítással jár. Az Egyetem és a Múzeum Harmadik használónak felszámolhatja a technika- és berendezéshasználatot. Ennek számítási alapja a technikus/ok bére, a berendezések éves karbantartásának időarányos költsége, az amortizációs költsége és a technikai berendezések időarányos energiafogyasztása Egyéb üzemeltetési kérdések kezelése 9 A folyamatos működés során felmerülő további üzemeltetési kérdéseket az Egyetem és a Múzeum egymással rendezi, és a megállapodást követően beépíti jelen szerződésbe. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Felek megállapítják, hogy az Egyetem és a Hitközség a használati joguk alapján a jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétek birtokában vannak. 2. Az Egyetem és a Múzeum legkésőbb jelen megállapodás aláírását követő 10. napon lép a Zsinagóga birtokába. A birtokba adásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 3. Jelen megállapodást bármelyik fél 6 (hat) hónapos felmondási idővel, a felmondási ok megjelölésével, a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 4. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: - ha az egyes közművelődési feladatok ellátásról szóló megállapodásban foglaltakat Felek nem teljesítik, - ha az üzemeltetők, valamint a Múzeum a részére továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek megfizetését elmulasztják, a megfizetésre történő felhívás kézhezvételét követő 15 nap elteltével.

10 10 Az azonnali hatályú felmondást az ok megjelölésével a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni. 5. A jelen fejezetben szabályozott felmondási jog gyakorlása esetén az Egyetem és a Hitközség jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétekre bejegyzett használati joga továbbra is fennmarad. 6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 7. Jelen megállapodást Felek szeptember 30-ig felülvizsgálják, és ha szükséges, módosítják azt. 8. A garanciális és szavatossági időszak alatt az Egyetem és Múzeum a garanciális és szavatossági igényeit a Városépítési Irodán keresztül érvényesítheti a kivitelező felé. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Győr, Balogh József polgármester Janicsek Tibor ügyvezető igazgató INSZOL Rt. Dr. Szekeres Tamás rektor Széchenyi István Egyetem N.Mészáros Júlia igazgató Városi Művészeti Múzeum Villányi Tibor Izraelita Hitközség Ellenjegyzem: Dr. Kovács Lajos jegyző

11 11 1. sz. melléklet A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA Üzemeltetési költség Múzeum Egyetem víz-szennyvíz 50% 50% elektromos áram 60% 40% fűtés-szellőzés 40% 60%

12 12 M E G Á L L A P O D Á S EGYES KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉRŐL ÉS ELLÁTÁSÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia) a továbbiakban: Múzeum között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. Előzmények Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. A felújítással a Zsinagóga az alábbi feladatok ellátására vált alkalmassá, amely feladatok megvalósításához teret kell biztosítani: 1. közművelődési rendezvények, 2. koncertterem, koncert élet, 3. színházi előadások, 4. kiállítóterem, 5. konferenciaterem. I. Általános rendelkezések 1. Az Előzmények 1-5. pontjaiban felsorolt feladatok megvalósításának biztosítása érdekében az Egyetem minden év november 15-ig programegyeztető tárgyalást hív össze az Önkormányzat, a Múzeum, a város kulturális intézményei, valamint az Önkormányzattal egyeztetve egyéb rendezvényszervezők részvételével. A tárgyaláson a résztvevő felek kialakítják a tárgyévre vonatkozó éves rendezvénynaptárt, egyeztetik a rendezvények időpontját/időtartamát, azok megrendezésének feltételeit. A rendezvénynaptár összeállításának alapelve, hogy az Előzmények 1-3. és 5. pontjaiban foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban az Egyetem, az Előzmények 4. pontjában foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban a Múzeum, ezt követően a programegyeztető tárgyaláson résztvevők illetve más rendezvényszervezők igényeit kell figyelembe venni. A rendezvényekre vonatkozó megállapodásokat/szerződéseket az Egyetem, illetve a Múzeum köti a rendezvény helyszínének függvényében.

13 13 2. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok ellátásnak érdekében köteles folyamatosan együttműködni és biztosítani az 1. pont szerinti egyeztetésen kialakított rendezvényterv megvalósítását. II. Közművelődési rendezvények, színházi élet 1. Az Egyetem a Zsinagóga közművelődési célú használatát - előadóművészeti rendezvények, - komplex művészeti programok, - ismeretterjesztő rendezvények, - konferenciák szervezésével, illetve befogadásával valósítja meg. A Múzeum a Zsinagóga közművelődési célú használatát - állandó kiállítás nyitvatartásával, - időszaki kiállítások rendezésével és nyitvatartásával, - a kiállításokhoz kapcsolódó speciális múzeumi szolgáltatásokkal, - a múzeumi alaptevékenység részeként végzendő múzeumpedagógiai és közművelődési, valamint szakmai rendezvényekkel valósítja meg. 2. A fentieken túli alkalmi rendezvények lebonyolítására az I. fejezetben meghatározottak szerint elfogadott rendezvénynaptár figyelembevételével - az Egyetem a szervezőkkel kötött eseti megállapodásokban foglaltak szerint biztosít helyet. III. Koncertterem 1. Az Egyetem az I. fejezetben meghatározottak szerint kialakított éves rendezvénynaptár figyelembe vételével nyilvános közművelődési, zeneművészeti és kulturális programokat szervez és rendez a Zsinagóga földszinti templomterében. Ennek fő formái: helyi, országos és külföldi meghívott zenekarok által adott koncertek, mesterkurzusok, fesztiválok, hazai és nemzetközi orgonahangversenyek és egyházzenei fesztiválok. 2. Az Egyetem a rendezvénynaptárhoz igazodva biztosítja a Zsinagóga földszinti templomterét más rendezvényszervező által szervezett nyilvános zeneművészeti programok megtartásához.

14 14 IV. Kiállítóterem 1. A Városi Művészeti Múzeum folyamatos nyitvatartással állandó kiállítást (Vasilescu, Holocaust) működtet a Zsinagóga földszintjén, első és második galériaszintjén és a Téli templom 1. emeleti szintjén. A Múzeum a Zsinagógában az állandó kiállításaihoz kapcsolódó szakmai alapfeladatait a hatályos múzeumi jogszabályok szerint végzi. 2. A Múzeum alapfeladatához tartozó közművelő tevékenység formái a Zsinagógában: időszaki kiállítások, élő-és audioguide tárlatvezetés, film-és videoprogram, előadás, szakmai konferencia, szimpózium, társművészeti rendezvény, múzeumpedagógiai foglalkozás, múzeumi tanóra, tanórán kívüli múzeumi művészetoktatási- és nevelési program, szabadidős gyermek, ifjúsági és felnőtt foglalkozás, családi múzeumi rendezvény, bel-és kültéri művészeti, társművészeti projekt. 3. Az időszaki kiállítások építése és lebontása, a műtárgyak mozgatása nem korlátozhatja az állandó kiállítás nyitva tartási idejét és látogathatóságát. V. A Zsinagóga egyéb célú használata 1. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem zenekari próbák céljára használhatja a Zsinagóga földszinti templomterét és kiszolgáló helyiségeit. 2. Az Egyetem zenekari próbák céljára rendszeresen használja a Téli templom földszinti helyiségét és a megközelítését szolgáló tereket (kis-és nagyzenekari próbák, házi koncertek és próbái, a hallgatók részvételére épített hangszeres- és ének kurzusok, a hallgatók diplomakoncertjei, továbbá zenetörténeti előadások, konferenciák, szimpózium). 3. Az Egyetem/Múzeum naponta óra között folyamatosan biztosítja a Zsinagóga templomterének idegenforgalmi célú látogatását. VI. Egyéb rendelkezések 1. Az Egyetem a II-IV. fejezetben foglaltak megvalósítása érdekében köteles a rendezvények látogatói és közreműködői (művészek, technikusok, rendezők, stb.) számára biztosítani a Zsinagógában rendezett közművelődési programok megtartásához szükséges szolgáltatásokat a rendezvények és azok előkészítése (pl. berendezés, próba, stb.) teljes időtartamában (ruhatár, vizesblokkok, világítás, télen fűtés, elektromos csatlakozás, stb.). 2. Jelen megállapodás szerinti feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal kulturális szakmai szervezeti egysége kíséri figyelemmel. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok megvalósulásáról minden év március 31-ig a Közgyűlés/illetékes bizottság részére, valamint a Közgyűlés, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a polgármester vagy az illetékes alpolgármester kérésére soron kívül tájékoztatást ad. Ennek érdekében az Egyetem és a Múzeum a

15 15 Zsinagógában tartandó valamennyi közművelődési programjáról köteles folyamatosan tájékoztatni az önkormányzatot. 3. Az Egyetem és a Múzeum kötelesek a szakmai feladatellátáshoz és a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez folyamatosan megfelelő létszámú és képzettségű dolgozót foglalkoztatni, akik megfelelnek a közművelődési tevékenység ellátásához az évi CXL. törvény 94. -ában és a 150/1992. (XI.20.) kormányrendeletben előírt szakképzettségi feltételeknek. Az önkormányzat ellenőrzi a személyi feltételek teljesülését. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem a jelen megállapodásban foglalt közművelődési feladatellátásért külön díjazásban nem részesül. 5. Jelen megállapodáshoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekről, az egyéb rendezvényszervezők által fizetendő költségtérítésről, ill. bérleti díjról az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló külön megállapodás rendelkezik. 6. Jelen megállapodás megszűnik, ha az ingatlan az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló az 5. pontban írt - megállapodás megszűnik. Győr, Balogh József polgármester Szekeres Tamás rektor N. Mészáros Júlia igazgató Ellenjegyzem: dr. Kovács Lajos jegyző

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés!

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés! 14253942 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/956-3/2016. Javaslat a Salgótarján, Kistarján u.7. sz. alatti, volt Pénzügyi- Számviteli Főiskola tornatermének ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér 1.) Ügyiratszám: VI/ 59.404/2010. CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére 2. Tárgy: Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyar utca 13. szám alatti óvodaépület használati szerződéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestülettel kötött bérleti szerződés módosítása Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-114 /2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szentesi Judit vezető-tanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Szolg Kft. közötti ingatlanok cseréje és a Kazincbarcika,

Részletesebben

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Ügyiratszám: SZ-B-09/00253-1/2013 Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzat (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Képviseli:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 31. Előterjesztés által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 31328/2013. Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Női Átmeneti Szálló felújításának időtartama alatt az ellátottak elhelyezésével

Részletesebben