Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra"

Átírás

1 Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012

2 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem Blazsek Andrea zenetörténet Stróbl Erzsébet vizuális kultúra A kiadvány megjelenését támogatta: a Nemzeti Civil Alapprogram Felelős kiadó: Sík Sándor Tanáregylet Szerkesztő: Bors Katalin

3 I r o d A l o m 2012 Augusztus éve született BAloGh Béni ( ) író, pedagógus. Mondákat, meséket, történelmi és ifjúsági regényeket írt, melyek kötődnek szülőföldjéhez, Észak-Magyarországhoz éve született hajnóczy PétEr ( ) író. Első elbeszélései A fűtő címmel 1975-ben jelentek meg. Korának talán legnyugtalanítóbb írója volt, aki ösztönös tudásával, szuggesztív erővel formálta meg novelláiban szorongásait és szabadságvágyát. Az idézetek, idegen szövegek gyakori beépítése a szövegbe, a vízió és a realitás kettőssége, valamint a montázstechnika révén a nyolcvanas évek új prózai törekvéseinek előfutára. 20. Szent istván király ünnepe éve született PArAncS jános ( ) költő, műfordító, szerkesztő ban Párizsba emigrált, ott alapította meg a Magyar Műhely című folyóiratot ben hazaköltözött. Lírájának meghatározó eleme a tragikus látásmód és az abszurd keveredése. Szeptember éve született KálnoKy lászló ( ) költő, műfordító, a Nyugat harmadik nemzedékének tagja. Szívesen használta a groteszk eszköztárát. Az 1960-ban megjelent A kegyelet oltárán c. verse példátlan felháborodást váltott ki. Kivívta a hatalom ellenszenvét, ezután szabadúszóként dolgozott, s elsősorban műfordítóként tartották számon. 3

4 I r o d A l o m 70 éve hunyt el Móricz zsigmond ( ) író, újságíró, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja, a hazai dráma- és gyermekirodalom megújítója. Életműve óriási, hatással volt minden realista törekvésre. Telefonálás közben örömében, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született rosszul lett és pár nap múlva meghalt. 8. Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja 21. A magyar dráma napja (Madách Imre: Az ember tragédiája c. drámájának bemutatója.) éve született MArtinKó AndráS ( ) irodalomtörténész, nyelvész. A Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Úttörő munkát végzett a költői szótárak módszertanának kidolgozásában. Értjük vagy félreértjük a költő szavát c. művében közismert versek nyelvi magyarázatát tette közzé éve született KiSfAludy Sándor ( ) költő, Kisfaludy Károly bátyja. Mindketten a reformkor irodalmi életének szervezői voltak. A bécsi testőrségnél szolgált, harcolt a napóleoni háborúkban őszén, a badacsonyi szüreten ismerkedett meg Szegedy Rózával, aki a heves udvarlásától először megriadt. Ekkor írta Himfy álnéven első dalait a kesergő szerelemről ban leszerelt, feleségül vette szerelmét és Sümegen gazdálkodni kezdtek. Kiadta a Himfy szerelmei c. köteteit a kesergő és a boldog szerelemről, melyek nagy sikert arattak, az egész ország megismerte nevét. Az 1820-ban megítélt, legjobb megjelent könyvnek járó jutalmat zsebkönyv alapítására ajánlotta fel, így indult meg öccse szerkesztésében az Aurora. A Magyar Tudományos Akadémia szép- és nyelvtudományok osztályának lett tagja. Öregkorát is tevékenyen töltötte, Balatonfüreden színházat alapított, részt vett a Kisfaludy Társaság munkájában. Kalandos életét, irodalmi munkásságát a badacsonyi Szegedy Róza Ház Irodalmi Emlékmúzeum mutatja be. 30. A népmese napja (Benedek Elek születésnapja.) 4

5 I r o d A l o m október Összefogás a könyvtárakért: országos rendezvénysorozat hónapja negyedik hétfőn: Az iskolai könyvtárak napja éve született SchÖPflin AlAdár ( ) irodalomtörténész, író, műfordító. A Nyugat c. folyóirat egyik alapító tagja, vezető kritikusa. A Franklin Társulat irodalmi titkára től a Baumgarten-díj kurátora. A Magyar színművészeti lexikon szerkesztője. Türelemmel fordult a konzervatív és az új szellemi áramlatok felé is, fontosnak tartotta az elfogultságmentes kritikát, az értéket kereste minden irányzatban. 100 éve született hajnal GáBor ( ) költő, műfordító, Hajnal Anna testvére, Kartal Zsuzsa édesapja. A Tóth Árpád Társaság munkatársa. A Baumgarten-könyvtár vezetője. Műfordítói munkásságáért Osztrák-érdemrendet kapott. Összeállította a Modern német líra kincsesházát és a Századunk osztrák líráját. Szerkesztői munkássága is jelentős: a Népművelés, a Könyv, a Könyvvilág c. lapok szerkesztője. Károlyi Amy Búcsú a szelíd költőtől c. versével emlékezett meg róla éve született Polcz AlAinE ( ) pszichológus, a tanatológia magyar úttörője, író, Mészöly Miklós felesége. Kutatta a halál és a gyász lélektanát, 1991-ben létrehozta a Magyar Hospice Alapítványt. Művészet-, majd játékterápiás munkát végzett, a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikán Magyarországon először létrehozta a játszószobát. Világjáték, illetve Életjáték elméletét és módszertanát ma is használják. Írásai az eszszétől a regényig, a szakácskönyvtől a tanulmánykötetekig a pszichológia, életvezetési problémák, gyász kérdéseit dolgozzák fel. Gyermekeknek ismeretterjesztő könyvet írt a halálról éve született VArGA domokos ( ) író, újságíró, erdőmérnök, Vargha Balázs öccse tól dolgozott újságíróként, többek kö- 5

6 I r o d A l o m zött az Irodalmi Újságnál, majd a Magyar Rádiónál os kiállása miatt börtönbe zárták tól újra írt és szerkesztett. Sorra adta ki gyerekeknek és szülőknek szóló irodalmi és ismeretterjesztő munkáit, meséit éve született nadányi zoltán ( ) költő, író, műfordító. A Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság tagja. Stílusbravúrjai, hangütése a századforduló ködlovagjainak, a Hét körének stílusához áll közel. Szerelmes lírája mellett Piripócs című szatírasorozatában a kisvárosi életről ad torz képet től műfordításokat adott ki éve született GArAy jános ( ) költő, író, újságíró. A reformkor irodalmi életének egyik szervezője és a magyar romantika kiemelkedő alakja. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság segédtitkára, az egyetemi könyvtár könyvtártisztje. A magyar sajtótörténet az első élethivatásszerűen működő újságíróként tartja számon. Verseket és drámákat írt, de igazi műfaja a rövid epika: történelmi költemények, verses elbeszélések, kisebb prózai írások. Legismertebb műve Az obsitos, mellyel megteremtette a legendás Háry János alakját éve hunyt el hunyady Sándor ( ) író, újságíró, Bródy Sándor és Hunyady Margit (színésznő, író) törvénytelen gyermeke. Tíz éves korában ismerte meg apját, viszonyuk később sem volt felhőtlen. A maupassant-i novellatípus nagy tehetségű folytatója volt a magyar irodalomban, a polgári életforma előítéleteinek áldozatul esett kisembersorsokat világszínvonalon ábrázolta. Kedveli az atipikus történeteket, a különc szereplőket, a bohémeket. Az anekdotikus mag köré azonban lélektani folyamatok és drámaivá mélyülő szituációk épülnek. Nemcsak a történetben bujkáló groteszk humor vonzza, hanem az emberi sorsfordulókat előidéző külső és belső erők összjátéka is éve született nádas PétEr (1942 ) író, drámaíró, esszéista, fotóművész. Dolgozott újságíróként és fotóriporterként is. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Berlini Művészeti Akadémia tagja. A Balassa Péter-díj (esszé- és tanulmányírói teljesítményt díjazza) kuratóriumának tag- 6

7 I r o d A l o m ja ben jelent meg A Biblia címmel első elbeszéléskötete. Első színpadi munkáját 1980-ban mutatták be. Németül is ír, 1999-től az egyik legjelentősebb kortárs íróként tartják számon Németországban is éve született Bálint ágnes ( ) író, szerkesztő, dramaturg. A nívós magyar gyermekirodalom képviselője és a magyar mesefilm-kultúra megteremtője. 14 éves korában jelent meg első meseregénye tól dolgozott a Magyar Televízió Gyermek- és Ifjúsági Osztályán től évente jelentek meg könyvei. Képeskönyvei és meséi mellett a serdülő korosztálynak is írt. Palásthy Pál filmet is készített a Szeleburdi család és a Hajónapló című műveiből. Vecsésen látogatható a Bálint Ágnes Emlékmúzeum éve született SErfőző SiMon (1942 ) költő, drámaíró, szerkesztő. A Felsőmagyarország Kiadó vezetője, a Holnap főszerkesztője, az Új Holnap főmunkatársa. A Hetek költői csoportosulás tagja től szerkesztette a Tokaji Írótábor anyagát éve született BoldizSár iván ( ) író, újságíró, műfordító, szerkesztő ig aktívan politizált. Magyarország első UNESCOképviselője volt és külügyi államtitkárként dolgozott os cikkeiért a szovjetek letartóztatták, de a tiltakozások hatására szabadon engedték tól a New Hungarian Quaterly főszerkesztője volt. A két világháború közt mert baloldali lenni, a II. világháború utáni évtizedekben mert polgár lenni től a Magyar Pen Klub elnöke volt, 1984-ben a Nemzetközi Pen Klub elnökévé választották, a magyar kultúra utazó nagykövete lett. Publicisztikája mellett több műfajban is alkotott: írt regényt, elbeszélést, esszét, útinaplót, filmforgatókönyvet, mesét. Szándékosan szubjektív modorban írt, így minden írásával állásfoglalásra késztetett. 90 éve halt meg Gárdonyi GézA ( ) író, költő, drámaíró, műfordító, újságíró, pedagógus. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem tartozott. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus törté- 7

8 I r o d A l o m netmesélés és a 20. század szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszmény között. Pályáját folyamatos útkeresés, tematikai és formai kalandozás jellemezte. Az 1890-es években írt népies hangvételű novellái és elbeszélései hozták meg számára kortársai elismerését (Az én falum, 1898; Egri csillagok, 1901). Az utókor elsősorban történelmi regényei révén ismeri, illetve a magyar lélektani regény korai darabjainak szerzőjét tiszteli személyében (Szunyoghy miatyánkja, 1913; Ida regénye,1920). Költői és drámaírói munkássága szintén jelentős. Szóhasználata letisztult, műveit mégis egyedi kifejező- és ábrázolóerő, gyors ütemű balladai tömörség jellemzi. Magyaros nyelvezetét és az abban tükröződő észjárást elsősorban ízes somogyi nyelvjárást beszélő édesanyjának köszönhette. November állandó esemény november harmadik hetében: A magyar népdal és népköltészet hete 13. A magyar nyelv napja (A magyart államnyelvvé tevő törvény 1844-es elfogadásának napja.) éve született és 25 éve hunyt el GAzdAG ErzSi ( ) ifjúsági író, költő. Pável Ágoston nyelvész figyelt fel tehetségére és segített kiadni első kötetét Üvegcsengő címmel és Weöres Sándor írt kritikát róla a Nyugat 1939/3. számában. Kodály Zoltán több versét megzenésítette. Míg gyermekverseiből a derű árad, élete egyre inkább komorabb lett, a magány kiérződött felnőtteknek szóló verseiből (Az utolsó szó jogán, 1987). 125 éve született áprily lajos, eredeti nevén Jékely Lajos ( ) költő, műfordító, tanár, Jékely Zoltán édesapja. A kezdeti sikertelenség miatt csak 1918-ban publikált újra, de nemsokára tagjává választotta az Erdélyi Irodalmi Társaság, a Kisfaludy Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság is. Első kötetét Falusi elégia címmel 1921-ban adták ki ben 8

9 I r o d A l o m Budapestre költözött, de továbbra is kötődött szülőföldjéhez: a nyarakat Erdélyben, Parajdon töltötte ben tiltakozásként a faji megkülönböztető rendelkezések ellen nyugdíjaztatta magát. Elégikus hangulatú költészete múltat és jelent eggyé olvasztó szelíd számvetés. Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége, impresszionista-szimbolista vonásai a költőt az első Nyugat-nemzedék hagyományához kapcsolják éve született jókai AnnA (1932 ) író, magyar-történelem szakos tanár ban jelent meg első regénye, a 4447, melynek címe egy külvárosi ház helyrajzi számára utal, 1969-ben pedig Kötél nélkül címen adta ki első novelláskötetét és 1989 között a Magyar Írószövetség alelnöke, 1990 nyarától 1992 végéig választott elnöke volt ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja volt től a Magyar Művészeti Akadémia tagja ban elnyerte a lengyel PAX Kiadó nemzetközi díját a Napok című regényéért (Pietržak-díj). Műveiben gyakran jelennek meg pedagógusok, a tanári hivatás, a tanítás lehetőségének és értelmének problémái. Foglalkozik az emberi közönnyel, a szeretet jelenlétével, a spiritualitással és más keresztény értékekkel éve született horgas BélA (1937 ) magyar költő, író, szerkesztő, publicista óta publikál szépirodalmat, verset, prózát, értekezést ben jelent meg első verseskötete Nevetni, sírni címmel. Műveire jellemző a játékosság, gyakran használ fel meseelemeket. Meséket, gyermekverseket is ír. A Liget c. folyóirat főszerkesztőjeként dolgozik ban feleségével, Levendel Júliával együtt létrehozta a Liget Műhelyt, mely könyvkiadóként is működik. december éve hunyt el józsef AttilA ( ) költő, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Halálának körülményeit vitatják. Csak ezután 9

10 I r o d A l o m kezdődött igazi ismertsége, általános közönségsikere. Utolsó verse szinte a búcsúzás hangján szólal meg: Íme, hát megleltem hazámat A költőt először Balatonszárszón temették el december 5-én, majd ben a budapesti Kerepesi úti temető 35. parcellájában helyezték örök nyugalomra ben áthelyezték a Munkásmozgalmi Pantheonba, majd 1994-ben visszakerült korábbi nyughelyére, édesanyja mellé. A József Attila Társaság 2003-ban alakult meg, elnöke Tverdota György. Célja a költői életmű kutatása éve született csiky GErGEly ( ) drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Miközben egymás után jelentek meg színművei, eredményes műfordítói tevékenységet is folytatott; Szophoklész drámáit és Plautus vígjátékai ültette át magyar nyelvre ban otthagyta papi karrierjét, kilépett az egyházi rendből, és evangélikus hitre tért. Csiky a polgárosodó magyar társadalom fonákságainak egyik legavatottabb színpadi ábrázolója volt. Műveinek stílusát bírálták, mindazonáltal szerepe meghatározó a magyar színműirodalom fejlődésében éve született KoMlóS AlAdár ( ) író, költő, irodalomtörténész ben publikálta első cikkét a Nyugatban. A második világháborúban a Kasztner-vonattal Bergen-Belsenbe, majd Svájcba került, innen tért haza 1945-ben. Első önálló, Voltam poéta én is című verseskötete 1921-ben jelent meg. Irodalomtörténeti tárgyú művei sorát a Nyugat első nemzedékével foglalkozó Az új magyar líra nyitotta meg ban ben látott napvilágot egyik legfontosabb irodalomtörténeti összefoglalása, A magyar költészet Petőfitől Adyig éve hunyt el Kondor BélA ( ) festőművész, grafikus, költő, író. A fényképezésben új utakat keresett, orgonán is játszott. Verseit költő kortársai is méltatták. Stílust és egyéni mitológiát teremtett, sokan kerültek hatása alá a kortársak és következő művésznemzedék tagjai közül. Vele született szívbetegségben halt meg. 10

11 I r o d A l o m éve született jelenits istván (1932 ) piarista szerzetes, teológus, esztéta, tanár. Számos írása jelent meg a Szentírásról, irodalomról, nevelési kérdésekről. Összegyűjtött műveit az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között öt kötetben jelentette meg től a Pilinszky János Társaság elnöke tól esztétikát tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Január éve, december 31-éről január 1-jére virradó éjszakán született PEtőfi Sándor ( ) költő Kiskőrösön, ahol január 1- jén keresztelték meg az evangélikus vallás szerint. Apja lehetőségeihez mérten megpróbálta a legjobb iskoláztatást biztosítani gyermekeinek. Az ifjú Petrovics Sándor összesen kilenc iskolában tanult. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában. (Németh G. Béla) 70 éve, ezen a napon, munkaszolgálatosként halt meg rejtő jenő ( ) író Ukrajnában éve született GyErGyAi AlBErt ( ) irodalomtörténész, műfordító, író, a francia irodalom fordítója és tudósa éve született MAdách imre ( ) író, költő, a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alakja. Szülőhelye és gyermekkorának színhelye, Alsósztregova (Szlovákia) már 1430-tól a Madách-dinasztia tulajdona. Kastélyát Madách Imre (a költő édesapja) építtette a 19. század elején, ma emlékmúzeum. Madách síremléke a kastélyparkban található. Első költeményei 1839-ben jelentek meg. Fő művét, Az ember tragédiája 11

12 I r o d A l o m címűt Alsósztregován írta 1859 februárjától 1860 márciusáig. A drámai költeményt Arany Jánosnak küldte el bírálatra, akinek verselési és nyelvi korrekcióit elfogadta. A mű sikere meghozta számára az elismerést, de színpadra állítását már nem érhette meg. Az ember tragédiájának első színpadi előadására Paulay Ede rendezésében szeptember 21-én kerül sor a Nemzeti Színházban. Az első előadáson Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert pedig Gyenes László alakította. 22. A magyar kultúra napja (Kölcsey Ferenc 1823-ban idén 190 éve ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.) éve született VárAdy SzABolcS (1943 ) költő, író, az angol nyelvű irodalom műfordítója, szerkesztő. A Holmi c. folyóirat versrovatának vezetője. Február éve született KiSfAludy Károly ( ) író, költő, festőművész, a reformkori irodalmi élet főszervezője. Az Aurora c. évkönyv szerkesztője, Az Aurora-kör elindítója, a novella-irodalom meghonosítója. Barátai 1836-ban emlékére alapították meg a Kisfaludy Társaságot, mely később az irodalmi élet egyik irányítójává vált: felolvasó ülései rangos események voltak, pályázatokat írtak ki, irodalomtudományi lapokat, könyveket jelentettek meg. Jelentős vállalkozás volt a Magyar Népköltési Gyűjtemény 14 kötetes sorozata, amelyet az 1872-től 1924-ig terjedő időszakban adtak közre. 14. Balassi Bálint-emlékkard átadása: a magyar irodalmi életben elismert költők, külföldi fordítók díja. 12

13 I r o d A l o m éve született oravecz imre (1943 ) költő, esszéista, műfordító től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, német irodalmat és amerikai őskultúrát tanít tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja éve született justh zsigmond ( ) író. Életképei az alföldi paraszt-társadalom mélyebb kérdéseivel, erkölcsi oldalával foglalkoznak. Érdekes és nem sikertelen kísérlete volt, hogy birtokán paraszt-színházat állított fel, melyben magyar népszínműveket, továbbá klasszikus drámákat, Shakespeare- és Molière-darabokat adtak elő; a betanítást maga vezette. Nevét ma vasútmegálló őrzi: a Gádoros és Szentetornya között található Justhmajor megállóhely. 28. A Kalevala napja március 3. A békéért küzdő írók világnapja éve született rónai Mihály AndráS ( ) költő, publicista, műfordító, író ben jelentkezett első verseskötetével, változatos formaköltészetét Babits Mihály is méltatta. Egyik legtermékenyebb fordítója az olasz költészetnek, erről áttekintést ad a Nyolc évszázad olasz költészete c. könyve. 15. A magyar sajtó napja éve született KiSS BEnEdEK (1943 ) költő, műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. A bolgár költészet ismerője, tolmácsolója. Gyermekversei a népköltészet világát idézik. 13

14 I r o d A l o m 100 éve született SzoBotKA tibor ( ) író, műfordító, irodalomtörténész, Szabó Magda férje. Az ELTE Világirodalmi Tanszékének docense, megírta az angol irodalom monográfiáját. 21. A költészet világnapja éve született ágh istván (1938 ) költő, író, műfordító, Nagy László öccse. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Hitel c. folyóirat munkatársa. A 2008-ban megalapított Bella István-díj kuratóriumának tagja. Első verseskönyve 1965-ben jelent meg (Szabad-e énekelni) éve született SchwAjdA GyÖrGy ( ) drámaíró, dramaturg, színházigazgató. Első darabját, a Bohócot 1966-ban írta, s rögtön megnyerte vele az országos drámapályázatot; a Veszprémi Petőfi Színház mutatta be 1967-ben. Öntörvényű művész volt, nem csatlakozott egyetlen szakmai csoporthoz sem. 27. Színházi világnap Április A Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál, Gyermekirodalmi fesztivál és Vásár hónapja 2. A gyermekkönyvek nemzetközi napja; a meseírás napja (H. C. Andersen születésnapja) éve született lukácsy Sándor ( ) irodalomtörténész, író, szerkesztő. Fő területe a század fordulójának és a reformkornak az irodalma. A Lyukasóra c. irodalmi műsor egyik alapító-szerkesztője. 11. A költészet napja (József Attila születésnapja) 14

15 I r o d A l o m 14. A könyvtárosok világnapja éve hunyt el illyés GyulA ( ) költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Élményei és a falukutató mozgalom hatására írta meg a Puszták népe c. szociográfiáját. A Nyugat kiadásában jelent meg első verseskötete 1928-ban, a Nehéz föld, s csakhamar a fiatal költőnemzedék egyik legelismertebb tagja lett. Költészetére jellemző a morális igényesség, a drámaiság és a műfaji változatosság. Mesterének Babits Mihályt tekintette. Életművében a népi, nemzeti és egyetemes értékek ötvöződnek. 23. A könyv napja; szerzői jogok napja (Shakespeare és Cervantes halálának napja) éve született jékely zoltán ( ) író, költő, műfordító, irodalomtörténész. Áprily Lajos fia, Jancsó Adrienn férje től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Szüleivel 1929-ben Budapestre költöztek ben bölcsészdoktorrá avatták, 1936-ban adta közre első, Éjszakák c. verseskötetét után betiltották műveit, kizárták az Írószövetségből. Csak 1956-ban térhetett vissza az irodalmi életbe A csodálatos utazás című mesefeldolgozással. Verseiben a nyugatos, valamint az erdélyi magyar költészet hagyományait ötvözte: közel áll a természethez, verseiben megelevenedik az erdélyi táj ódon városainak világa, érzékletes nyelve. Jelentős szerepet szentelt a zenei hatásoknak. május éve hunyt el nagy EndrE ( ) humorista, író, konferanszié. A Nyugat első nemzedékének tagja ban nyitotta meg önálló kabaréját, a Modern Színpadot. Mint konferansziénak élő kapcsolata volt a 15

16 I r o d A l o m nézőkkel, népszerűsítette kora irodalmát. Lukits Milos kalandjai c. műve írói arcképsorozat és irodalmi beszélgetés éve hunyt el BAKtAy ErVin ( ) orientalista, író, műfordító, festő. Az indiai kultúra és irodalom szakértője, fordítója. Közreadta az Indiai regék és mondák c. kötetét éve született BAtSányi jános ( ) költő. Baróti Szabó Dáviddal és Kazinczy Ferenccel 1787-ben megalapították az első magyar irodalmi társaságot (Kassai Magyar Társaság). Szerkesztette az első irodalmi lapot, a Magyar Museumot. A francia forradalom eszméinek híve volt, 1816 után szigorú rendőri felügyelet alá helyezték ban, 80 éves korában, a Magyar Tudományos Akadémia felvette levelező tagjai közé. Kalandos és tragikus fordulatokban bővelkedő életét háromszor kezdte újra, szinte az alapoktól. A köztudatban forradalmi hevületű versek szerzőjeként ismert, de ennél fontosabb az az alázatos munka, melylyel a magyar nyelv és irodalom ügyét szolgálta. Könyvtárát a Nemzeti Múzeumra hagyta éve hunyt el Krúdy GyulA ( ) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás mestere. A Krúdy-történetek nagy része életének színterein a mesebeli Szepességben vagy az ezüstköddel bevont Nyírségben játszódik, és csak később járul ezekhez újfajta képzelt tájként a régi Pest-Buda látomása. Még nem volt húsz éves, amikor első novelláskötete (Üres a fészek és egyéb történetek) megjelent. Országos hírt és igazi közönségsikert A vörös postakocsi c. regénye hozott számára 1913-ban. Stílusa egyéni: költői-impresszionista próza, amelyben egyszerre vágyódik vissza egy mesésen elképzelt, biedermeier hangulatú, nemesi, kora polgári múltba, és ábrázolja annak a világnak menthetetlen mulandóságát. Krúdy az emlékezés nagy pszichológusa, és a gondolattársítás csapongásának legnagyobb hazai művésze éve született PáSKándi GézA ( ) író, költő, publicista ben települt át Erdélyből Magyarországra. A Magyar Művészeti 16

17 I r o d A l o m Akadémia elnökségi tagja től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Korai versei a második világháború utáni első költőnemzedékhez kapcsolják. Színművei mellett a gyermekirodalom területén is maradandót alkotott éve született Vidor MiKlóS ( ) író, költő, műfordító, esztéta tól a Vigiliában és az Új Ember hasábjain rendszeresen jelentek meg versei, írásai. Pályáját az Újhold-nemzedék lírikusaként kezdte. Ifjúsági művei pszichológiai igényességgel ábrázolták a kamaszok életét éve született dénes GyÖrGy ( ) felvidéki költő, műfordító, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja. A háború után egyike volt az első publikáló magyaroknak Csehszlovákiában (Magra vár a Föld, 1952). Az 1970-es évektől szívesen írt gyermekverseket. Sokan szerették szarkasztikus humora miatt, hamisítatlan mókamestere volt a magyar szellemi életnek Szlovákiában éve született MEzEy KAtAlin (1943 ) író, költő, műfordító, Oláh János író felesége, Lackfi János költő édesanyja. A Kilencek költőcsoport tagja óta publikál óra az Írók Szakszervezetének főtitkára, a Széphalom Könyvműhely vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Az Ünnepi könyvhét hónapja Június éve hunyt el dsida jenő ( ) költő. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. Gyermekkorát, lelki alkatát, költészetét és egész életét meghatározta szervi szívbaja ben feleségül vette az oly derűs és oly mélységes áhítattal szeretett nőt, Imbery Melindát. Még egy évet sem élhettek együtt, amikor június 7-én, 31 éves korában a költő meghalt Kolozsvárott. Életében két kötete jelent meg: Leselkedő 17

18 I r o d A l o m magány (1928); Nagycsütörtök (1933) és egy riportkönyve: Magyar karaván Itálián keresztül (1933) címmel. Versei hangulata melankolikus, bravúros rím- és ritmusjátékokkal ellenpontozott. Ő maga így vall erről: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban éve született SoMoGyi tóth Sándor ( ) író, újságíró, szerkesztő. A népi kollégiumi mozgalom, a fényes szellők korszaka életének és írói munkásságának meghatározó élménye maradt. Ezt tükrözi a Próféta voltál, szívem egy nemzedék regénye. Első nagy sikere a Gyerektükör című pedagógiai regény, egy bontakozó ifjú lélek belső történetét beszéli el, ugyanakkor társadalomkritikai állásfoglalás, azt tanúsítja, hogy a felnőttek meggyőző és személyes példamutatása nélkül vajmi keveset érnek azok a látszólag nemes eszmények, amelyeket az iskolai nevelés az ifjúság okulására felmutat éve született weöres Sándor ( ) költő, író, műfordító, irodalomtudós. Felesége Károlyi Amy költő ben jelent meg első kötete (Hideg van). Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. A szürrealistáktól tanult laza képzettársítás soraiban éppúgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motívumszerkesztéssel vagy a modern szabad versépítés eljárásaival. Bravúros verselésének köszönhetően sok versváltozatot alakított ki, de a filozófiai epika ugyanúgy érdekelte. Közel akart kerülni a költészet ősi forrásaihoz. A teljesség felé c. prózakötetét Hamvas Béla méltatta. A dráma és a líra műfaja az ő műhelyében nem kizárják, hanem föltételezik egymást: lírájának drámai vonásai, drámáinak lírai jellemzői vannak. 25. A Karinthy-gyűrű átadásának napja (Karinthy Frigyes születésnapja) 18

19 I r o d A l o m Július éve született SziláGyi domokos ( ) költő, író, műfordító, irodalomtörténész. Első felesége Hervay Gizella volt. Az erdélyi magyar avantgárd kiemelkedő tehetségű alakja éve született füst Milán ( ) író, költő, drámaíró, esztéta, a Nyugat lírikusa től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. A magyar szabadvers megteremtője, ugyanakkor soraiban a görög verselés szöveghullámzásai és a Biblia félvers-félpróza ritmusai lappanganak. Emlékét őrzi az 1975-ben alapított Füst Milán-díj éve hunyt el SzEntKuthy MiKlóS ( ) író, műfordító. A magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. Főleg Prae című regénye nyomán művészetét számosan James Joyce-éval és Marcel Proustéval tekintik rokonnak éve született Bródy Sándor ( ) író, drámaíró, újságíró. Hunyady Sándor író és Bródy András újságíró apja. Tagja a Hét körének, a századfordulón Magyarország egyik legnépszerűbb alkotója. Művei nagy hatással voltak kortársaira és a jövendő írónemzedékre egyaránt éve született SzőllőSy KlárA ( ) műfordító, író (teljes nevén: Sebestyén Péterné Szőllősy Klára). Főképp az orosz, német, angol, francia és görög irodalom műveit fordította. A magyar műfordításirodalmat meghatározó művészete ellenére neve csak az irodalomkedvelők körében ismert. 19

20 T ö rt é N E l E m 2012 Augusztus éve, 1687-ben zajlott a nagyharsányi vagy másképpen a második mohácsi csata, amelyben a török nagyvezér serege súlyos vereséget szenvedett a Lotaringiai Károly herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezette keresztény hadaktól éve, 1487-ben vonult be Mátyás király Bécsújhely városába. Ezzel befejeződött az 1482-ben kitört osztrák magyar háború, amelynek során Mátyás elfoglalta a Habsburgoktól Alsó-Ausztriát. 125 éve, 1887-ben született (Boldog) iv. Károly ( ), az utolsó magyar király ( ). Sikertelenül próbálta kiléptetni az Osztrák Magyar Monarchiát az első világháborúból. A vereség után 1918 novemberében lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról ben kétszer is megpróbált visszatérni Magyarországra, sikertelenül. Egy évvel később száműzetésben, Madeira szigetén érte a halál ben II. János Pál pápa boldoggá avatta éve, 1812-ben született SzEMErE BErtAlAn ( ), az első felelős magyar kormány belügyminisztere, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, a második felelős kormány elnöke és belügyminisztere. Már a reformkorban bekapcsolódott a közéletbe. Az országgyűlési ifjak egyikeként jelen volt az os diétán, majd 1835-ben hosszabb külföldi tanulmányútra ment. Az 1840-es években Borsod vármegyében politizált, 1843-ban, 1847-ben, majd 1848-ban követté is választották. A szabadságharc veresége után elmenekült, de még a határ átlépése előtt elásatta a gondjaira bízott koronázási jelvényeket. Az emigrációban az Ausztriával való kiegyezés híve lett, ezért szembekerült Kossuthtal ben már betegen tért haza, és néhány évvel később meg is halt. 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben