Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra"

Átírás

1 Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012

2 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem Blazsek Andrea zenetörténet Stróbl Erzsébet vizuális kultúra A kiadvány megjelenését támogatta: a Nemzeti Civil Alapprogram Felelős kiadó: Sík Sándor Tanáregylet Szerkesztő: Bors Katalin

3 I r o d A l o m 2012 Augusztus éve született BAloGh Béni ( ) író, pedagógus. Mondákat, meséket, történelmi és ifjúsági regényeket írt, melyek kötődnek szülőföldjéhez, Észak-Magyarországhoz éve született hajnóczy PétEr ( ) író. Első elbeszélései A fűtő címmel 1975-ben jelentek meg. Korának talán legnyugtalanítóbb írója volt, aki ösztönös tudásával, szuggesztív erővel formálta meg novelláiban szorongásait és szabadságvágyát. Az idézetek, idegen szövegek gyakori beépítése a szövegbe, a vízió és a realitás kettőssége, valamint a montázstechnika révén a nyolcvanas évek új prózai törekvéseinek előfutára. 20. Szent istván király ünnepe éve született PArAncS jános ( ) költő, műfordító, szerkesztő ban Párizsba emigrált, ott alapította meg a Magyar Műhely című folyóiratot ben hazaköltözött. Lírájának meghatározó eleme a tragikus látásmód és az abszurd keveredése. Szeptember éve született KálnoKy lászló ( ) költő, műfordító, a Nyugat harmadik nemzedékének tagja. Szívesen használta a groteszk eszköztárát. Az 1960-ban megjelent A kegyelet oltárán c. verse példátlan felháborodást váltott ki. Kivívta a hatalom ellenszenvét, ezután szabadúszóként dolgozott, s elsősorban műfordítóként tartották számon. 3

4 I r o d A l o m 70 éve hunyt el Móricz zsigmond ( ) író, újságíró, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja, a hazai dráma- és gyermekirodalom megújítója. Életműve óriási, hatással volt minden realista törekvésre. Telefonálás közben örömében, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született rosszul lett és pár nap múlva meghalt. 8. Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja 21. A magyar dráma napja (Madách Imre: Az ember tragédiája c. drámájának bemutatója.) éve született MArtinKó AndráS ( ) irodalomtörténész, nyelvész. A Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Úttörő munkát végzett a költői szótárak módszertanának kidolgozásában. Értjük vagy félreértjük a költő szavát c. művében közismert versek nyelvi magyarázatát tette közzé éve született KiSfAludy Sándor ( ) költő, Kisfaludy Károly bátyja. Mindketten a reformkor irodalmi életének szervezői voltak. A bécsi testőrségnél szolgált, harcolt a napóleoni háborúkban őszén, a badacsonyi szüreten ismerkedett meg Szegedy Rózával, aki a heves udvarlásától először megriadt. Ekkor írta Himfy álnéven első dalait a kesergő szerelemről ban leszerelt, feleségül vette szerelmét és Sümegen gazdálkodni kezdtek. Kiadta a Himfy szerelmei c. köteteit a kesergő és a boldog szerelemről, melyek nagy sikert arattak, az egész ország megismerte nevét. Az 1820-ban megítélt, legjobb megjelent könyvnek járó jutalmat zsebkönyv alapítására ajánlotta fel, így indult meg öccse szerkesztésében az Aurora. A Magyar Tudományos Akadémia szép- és nyelvtudományok osztályának lett tagja. Öregkorát is tevékenyen töltötte, Balatonfüreden színházat alapított, részt vett a Kisfaludy Társaság munkájában. Kalandos életét, irodalmi munkásságát a badacsonyi Szegedy Róza Ház Irodalmi Emlékmúzeum mutatja be. 30. A népmese napja (Benedek Elek születésnapja.) 4

5 I r o d A l o m október Összefogás a könyvtárakért: országos rendezvénysorozat hónapja negyedik hétfőn: Az iskolai könyvtárak napja éve született SchÖPflin AlAdár ( ) irodalomtörténész, író, műfordító. A Nyugat c. folyóirat egyik alapító tagja, vezető kritikusa. A Franklin Társulat irodalmi titkára től a Baumgarten-díj kurátora. A Magyar színművészeti lexikon szerkesztője. Türelemmel fordult a konzervatív és az új szellemi áramlatok felé is, fontosnak tartotta az elfogultságmentes kritikát, az értéket kereste minden irányzatban. 100 éve született hajnal GáBor ( ) költő, műfordító, Hajnal Anna testvére, Kartal Zsuzsa édesapja. A Tóth Árpád Társaság munkatársa. A Baumgarten-könyvtár vezetője. Műfordítói munkásságáért Osztrák-érdemrendet kapott. Összeállította a Modern német líra kincsesházát és a Századunk osztrák líráját. Szerkesztői munkássága is jelentős: a Népművelés, a Könyv, a Könyvvilág c. lapok szerkesztője. Károlyi Amy Búcsú a szelíd költőtől c. versével emlékezett meg róla éve született Polcz AlAinE ( ) pszichológus, a tanatológia magyar úttörője, író, Mészöly Miklós felesége. Kutatta a halál és a gyász lélektanát, 1991-ben létrehozta a Magyar Hospice Alapítványt. Művészet-, majd játékterápiás munkát végzett, a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikán Magyarországon először létrehozta a játszószobát. Világjáték, illetve Életjáték elméletét és módszertanát ma is használják. Írásai az eszszétől a regényig, a szakácskönyvtől a tanulmánykötetekig a pszichológia, életvezetési problémák, gyász kérdéseit dolgozzák fel. Gyermekeknek ismeretterjesztő könyvet írt a halálról éve született VArGA domokos ( ) író, újságíró, erdőmérnök, Vargha Balázs öccse tól dolgozott újságíróként, többek kö- 5

6 I r o d A l o m zött az Irodalmi Újságnál, majd a Magyar Rádiónál os kiállása miatt börtönbe zárták tól újra írt és szerkesztett. Sorra adta ki gyerekeknek és szülőknek szóló irodalmi és ismeretterjesztő munkáit, meséit éve született nadányi zoltán ( ) költő, író, műfordító. A Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság tagja. Stílusbravúrjai, hangütése a századforduló ködlovagjainak, a Hét körének stílusához áll közel. Szerelmes lírája mellett Piripócs című szatírasorozatában a kisvárosi életről ad torz képet től műfordításokat adott ki éve született GArAy jános ( ) költő, író, újságíró. A reformkor irodalmi életének egyik szervezője és a magyar romantika kiemelkedő alakja. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság segédtitkára, az egyetemi könyvtár könyvtártisztje. A magyar sajtótörténet az első élethivatásszerűen működő újságíróként tartja számon. Verseket és drámákat írt, de igazi műfaja a rövid epika: történelmi költemények, verses elbeszélések, kisebb prózai írások. Legismertebb műve Az obsitos, mellyel megteremtette a legendás Háry János alakját éve hunyt el hunyady Sándor ( ) író, újságíró, Bródy Sándor és Hunyady Margit (színésznő, író) törvénytelen gyermeke. Tíz éves korában ismerte meg apját, viszonyuk később sem volt felhőtlen. A maupassant-i novellatípus nagy tehetségű folytatója volt a magyar irodalomban, a polgári életforma előítéleteinek áldozatul esett kisembersorsokat világszínvonalon ábrázolta. Kedveli az atipikus történeteket, a különc szereplőket, a bohémeket. Az anekdotikus mag köré azonban lélektani folyamatok és drámaivá mélyülő szituációk épülnek. Nemcsak a történetben bujkáló groteszk humor vonzza, hanem az emberi sorsfordulókat előidéző külső és belső erők összjátéka is éve született nádas PétEr (1942 ) író, drámaíró, esszéista, fotóművész. Dolgozott újságíróként és fotóriporterként is. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Berlini Művészeti Akadémia tagja. A Balassa Péter-díj (esszé- és tanulmányírói teljesítményt díjazza) kuratóriumának tag- 6

7 I r o d A l o m ja ben jelent meg A Biblia címmel első elbeszéléskötete. Első színpadi munkáját 1980-ban mutatták be. Németül is ír, 1999-től az egyik legjelentősebb kortárs íróként tartják számon Németországban is éve született Bálint ágnes ( ) író, szerkesztő, dramaturg. A nívós magyar gyermekirodalom képviselője és a magyar mesefilm-kultúra megteremtője. 14 éves korában jelent meg első meseregénye tól dolgozott a Magyar Televízió Gyermek- és Ifjúsági Osztályán től évente jelentek meg könyvei. Képeskönyvei és meséi mellett a serdülő korosztálynak is írt. Palásthy Pál filmet is készített a Szeleburdi család és a Hajónapló című műveiből. Vecsésen látogatható a Bálint Ágnes Emlékmúzeum éve született SErfőző SiMon (1942 ) költő, drámaíró, szerkesztő. A Felsőmagyarország Kiadó vezetője, a Holnap főszerkesztője, az Új Holnap főmunkatársa. A Hetek költői csoportosulás tagja től szerkesztette a Tokaji Írótábor anyagát éve született BoldizSár iván ( ) író, újságíró, műfordító, szerkesztő ig aktívan politizált. Magyarország első UNESCOképviselője volt és külügyi államtitkárként dolgozott os cikkeiért a szovjetek letartóztatták, de a tiltakozások hatására szabadon engedték tól a New Hungarian Quaterly főszerkesztője volt. A két világháború közt mert baloldali lenni, a II. világháború utáni évtizedekben mert polgár lenni től a Magyar Pen Klub elnöke volt, 1984-ben a Nemzetközi Pen Klub elnökévé választották, a magyar kultúra utazó nagykövete lett. Publicisztikája mellett több műfajban is alkotott: írt regényt, elbeszélést, esszét, útinaplót, filmforgatókönyvet, mesét. Szándékosan szubjektív modorban írt, így minden írásával állásfoglalásra késztetett. 90 éve halt meg Gárdonyi GézA ( ) író, költő, drámaíró, műfordító, újságíró, pedagógus. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem tartozott. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus törté- 7

8 I r o d A l o m netmesélés és a 20. század szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszmény között. Pályáját folyamatos útkeresés, tematikai és formai kalandozás jellemezte. Az 1890-es években írt népies hangvételű novellái és elbeszélései hozták meg számára kortársai elismerését (Az én falum, 1898; Egri csillagok, 1901). Az utókor elsősorban történelmi regényei révén ismeri, illetve a magyar lélektani regény korai darabjainak szerzőjét tiszteli személyében (Szunyoghy miatyánkja, 1913; Ida regénye,1920). Költői és drámaírói munkássága szintén jelentős. Szóhasználata letisztult, műveit mégis egyedi kifejező- és ábrázolóerő, gyors ütemű balladai tömörség jellemzi. Magyaros nyelvezetét és az abban tükröződő észjárást elsősorban ízes somogyi nyelvjárást beszélő édesanyjának köszönhette. November állandó esemény november harmadik hetében: A magyar népdal és népköltészet hete 13. A magyar nyelv napja (A magyart államnyelvvé tevő törvény 1844-es elfogadásának napja.) éve született és 25 éve hunyt el GAzdAG ErzSi ( ) ifjúsági író, költő. Pável Ágoston nyelvész figyelt fel tehetségére és segített kiadni első kötetét Üvegcsengő címmel és Weöres Sándor írt kritikát róla a Nyugat 1939/3. számában. Kodály Zoltán több versét megzenésítette. Míg gyermekverseiből a derű árad, élete egyre inkább komorabb lett, a magány kiérződött felnőtteknek szóló verseiből (Az utolsó szó jogán, 1987). 125 éve született áprily lajos, eredeti nevén Jékely Lajos ( ) költő, műfordító, tanár, Jékely Zoltán édesapja. A kezdeti sikertelenség miatt csak 1918-ban publikált újra, de nemsokára tagjává választotta az Erdélyi Irodalmi Társaság, a Kisfaludy Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság is. Első kötetét Falusi elégia címmel 1921-ban adták ki ben 8

9 I r o d A l o m Budapestre költözött, de továbbra is kötődött szülőföldjéhez: a nyarakat Erdélyben, Parajdon töltötte ben tiltakozásként a faji megkülönböztető rendelkezések ellen nyugdíjaztatta magát. Elégikus hangulatú költészete múltat és jelent eggyé olvasztó szelíd számvetés. Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége, impresszionista-szimbolista vonásai a költőt az első Nyugat-nemzedék hagyományához kapcsolják éve született jókai AnnA (1932 ) író, magyar-történelem szakos tanár ban jelent meg első regénye, a 4447, melynek címe egy külvárosi ház helyrajzi számára utal, 1969-ben pedig Kötél nélkül címen adta ki első novelláskötetét és 1989 között a Magyar Írószövetség alelnöke, 1990 nyarától 1992 végéig választott elnöke volt ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja volt től a Magyar Művészeti Akadémia tagja ban elnyerte a lengyel PAX Kiadó nemzetközi díját a Napok című regényéért (Pietržak-díj). Műveiben gyakran jelennek meg pedagógusok, a tanári hivatás, a tanítás lehetőségének és értelmének problémái. Foglalkozik az emberi közönnyel, a szeretet jelenlétével, a spiritualitással és más keresztény értékekkel éve született horgas BélA (1937 ) magyar költő, író, szerkesztő, publicista óta publikál szépirodalmat, verset, prózát, értekezést ben jelent meg első verseskötete Nevetni, sírni címmel. Műveire jellemző a játékosság, gyakran használ fel meseelemeket. Meséket, gyermekverseket is ír. A Liget c. folyóirat főszerkesztőjeként dolgozik ban feleségével, Levendel Júliával együtt létrehozta a Liget Műhelyt, mely könyvkiadóként is működik. december éve hunyt el józsef AttilA ( ) költő, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Halálának körülményeit vitatják. Csak ezután 9

10 I r o d A l o m kezdődött igazi ismertsége, általános közönségsikere. Utolsó verse szinte a búcsúzás hangján szólal meg: Íme, hát megleltem hazámat A költőt először Balatonszárszón temették el december 5-én, majd ben a budapesti Kerepesi úti temető 35. parcellájában helyezték örök nyugalomra ben áthelyezték a Munkásmozgalmi Pantheonba, majd 1994-ben visszakerült korábbi nyughelyére, édesanyja mellé. A József Attila Társaság 2003-ban alakult meg, elnöke Tverdota György. Célja a költői életmű kutatása éve született csiky GErGEly ( ) drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Miközben egymás után jelentek meg színművei, eredményes műfordítói tevékenységet is folytatott; Szophoklész drámáit és Plautus vígjátékai ültette át magyar nyelvre ban otthagyta papi karrierjét, kilépett az egyházi rendből, és evangélikus hitre tért. Csiky a polgárosodó magyar társadalom fonákságainak egyik legavatottabb színpadi ábrázolója volt. Műveinek stílusát bírálták, mindazonáltal szerepe meghatározó a magyar színműirodalom fejlődésében éve született KoMlóS AlAdár ( ) író, költő, irodalomtörténész ben publikálta első cikkét a Nyugatban. A második világháborúban a Kasztner-vonattal Bergen-Belsenbe, majd Svájcba került, innen tért haza 1945-ben. Első önálló, Voltam poéta én is című verseskötete 1921-ben jelent meg. Irodalomtörténeti tárgyú művei sorát a Nyugat első nemzedékével foglalkozó Az új magyar líra nyitotta meg ban ben látott napvilágot egyik legfontosabb irodalomtörténeti összefoglalása, A magyar költészet Petőfitől Adyig éve hunyt el Kondor BélA ( ) festőművész, grafikus, költő, író. A fényképezésben új utakat keresett, orgonán is játszott. Verseit költő kortársai is méltatták. Stílust és egyéni mitológiát teremtett, sokan kerültek hatása alá a kortársak és következő művésznemzedék tagjai közül. Vele született szívbetegségben halt meg. 10

11 I r o d A l o m éve született jelenits istván (1932 ) piarista szerzetes, teológus, esztéta, tanár. Számos írása jelent meg a Szentírásról, irodalomról, nevelési kérdésekről. Összegyűjtött műveit az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között öt kötetben jelentette meg től a Pilinszky János Társaság elnöke tól esztétikát tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Január éve, december 31-éről január 1-jére virradó éjszakán született PEtőfi Sándor ( ) költő Kiskőrösön, ahol január 1- jén keresztelték meg az evangélikus vallás szerint. Apja lehetőségeihez mérten megpróbálta a legjobb iskoláztatást biztosítani gyermekeinek. Az ifjú Petrovics Sándor összesen kilenc iskolában tanult. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában. (Németh G. Béla) 70 éve, ezen a napon, munkaszolgálatosként halt meg rejtő jenő ( ) író Ukrajnában éve született GyErGyAi AlBErt ( ) irodalomtörténész, műfordító, író, a francia irodalom fordítója és tudósa éve született MAdách imre ( ) író, költő, a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alakja. Szülőhelye és gyermekkorának színhelye, Alsósztregova (Szlovákia) már 1430-tól a Madách-dinasztia tulajdona. Kastélyát Madách Imre (a költő édesapja) építtette a 19. század elején, ma emlékmúzeum. Madách síremléke a kastélyparkban található. Első költeményei 1839-ben jelentek meg. Fő művét, Az ember tragédiája 11

12 I r o d A l o m címűt Alsósztregován írta 1859 februárjától 1860 márciusáig. A drámai költeményt Arany Jánosnak küldte el bírálatra, akinek verselési és nyelvi korrekcióit elfogadta. A mű sikere meghozta számára az elismerést, de színpadra állítását már nem érhette meg. Az ember tragédiájának első színpadi előadására Paulay Ede rendezésében szeptember 21-én kerül sor a Nemzeti Színházban. Az első előadáson Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert pedig Gyenes László alakította. 22. A magyar kultúra napja (Kölcsey Ferenc 1823-ban idén 190 éve ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.) éve született VárAdy SzABolcS (1943 ) költő, író, az angol nyelvű irodalom műfordítója, szerkesztő. A Holmi c. folyóirat versrovatának vezetője. Február éve született KiSfAludy Károly ( ) író, költő, festőművész, a reformkori irodalmi élet főszervezője. Az Aurora c. évkönyv szerkesztője, Az Aurora-kör elindítója, a novella-irodalom meghonosítója. Barátai 1836-ban emlékére alapították meg a Kisfaludy Társaságot, mely később az irodalmi élet egyik irányítójává vált: felolvasó ülései rangos események voltak, pályázatokat írtak ki, irodalomtudományi lapokat, könyveket jelentettek meg. Jelentős vállalkozás volt a Magyar Népköltési Gyűjtemény 14 kötetes sorozata, amelyet az 1872-től 1924-ig terjedő időszakban adtak közre. 14. Balassi Bálint-emlékkard átadása: a magyar irodalmi életben elismert költők, külföldi fordítók díja. 12

13 I r o d A l o m éve született oravecz imre (1943 ) költő, esszéista, műfordító től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, német irodalmat és amerikai őskultúrát tanít tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja éve született justh zsigmond ( ) író. Életképei az alföldi paraszt-társadalom mélyebb kérdéseivel, erkölcsi oldalával foglalkoznak. Érdekes és nem sikertelen kísérlete volt, hogy birtokán paraszt-színházat állított fel, melyben magyar népszínműveket, továbbá klasszikus drámákat, Shakespeare- és Molière-darabokat adtak elő; a betanítást maga vezette. Nevét ma vasútmegálló őrzi: a Gádoros és Szentetornya között található Justhmajor megállóhely. 28. A Kalevala napja március 3. A békéért küzdő írók világnapja éve született rónai Mihály AndráS ( ) költő, publicista, műfordító, író ben jelentkezett első verseskötetével, változatos formaköltészetét Babits Mihály is méltatta. Egyik legtermékenyebb fordítója az olasz költészetnek, erről áttekintést ad a Nyolc évszázad olasz költészete c. könyve. 15. A magyar sajtó napja éve született KiSS BEnEdEK (1943 ) költő, műfordító. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. A bolgár költészet ismerője, tolmácsolója. Gyermekversei a népköltészet világát idézik. 13

14 I r o d A l o m 100 éve született SzoBotKA tibor ( ) író, műfordító, irodalomtörténész, Szabó Magda férje. Az ELTE Világirodalmi Tanszékének docense, megírta az angol irodalom monográfiáját. 21. A költészet világnapja éve született ágh istván (1938 ) költő, író, műfordító, Nagy László öccse. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Hitel c. folyóirat munkatársa. A 2008-ban megalapított Bella István-díj kuratóriumának tagja. Első verseskönyve 1965-ben jelent meg (Szabad-e énekelni) éve született SchwAjdA GyÖrGy ( ) drámaíró, dramaturg, színházigazgató. Első darabját, a Bohócot 1966-ban írta, s rögtön megnyerte vele az országos drámapályázatot; a Veszprémi Petőfi Színház mutatta be 1967-ben. Öntörvényű művész volt, nem csatlakozott egyetlen szakmai csoporthoz sem. 27. Színházi világnap Április A Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál, Gyermekirodalmi fesztivál és Vásár hónapja 2. A gyermekkönyvek nemzetközi napja; a meseírás napja (H. C. Andersen születésnapja) éve született lukácsy Sándor ( ) irodalomtörténész, író, szerkesztő. Fő területe a század fordulójának és a reformkornak az irodalma. A Lyukasóra c. irodalmi műsor egyik alapító-szerkesztője. 11. A költészet napja (József Attila születésnapja) 14

15 I r o d A l o m 14. A könyvtárosok világnapja éve hunyt el illyés GyulA ( ) költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Élményei és a falukutató mozgalom hatására írta meg a Puszták népe c. szociográfiáját. A Nyugat kiadásában jelent meg első verseskötete 1928-ban, a Nehéz föld, s csakhamar a fiatal költőnemzedék egyik legelismertebb tagja lett. Költészetére jellemző a morális igényesség, a drámaiság és a műfaji változatosság. Mesterének Babits Mihályt tekintette. Életművében a népi, nemzeti és egyetemes értékek ötvöződnek. 23. A könyv napja; szerzői jogok napja (Shakespeare és Cervantes halálának napja) éve született jékely zoltán ( ) író, költő, műfordító, irodalomtörténész. Áprily Lajos fia, Jancsó Adrienn férje től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Szüleivel 1929-ben Budapestre költöztek ben bölcsészdoktorrá avatták, 1936-ban adta közre első, Éjszakák c. verseskötetét után betiltották műveit, kizárták az Írószövetségből. Csak 1956-ban térhetett vissza az irodalmi életbe A csodálatos utazás című mesefeldolgozással. Verseiben a nyugatos, valamint az erdélyi magyar költészet hagyományait ötvözte: közel áll a természethez, verseiben megelevenedik az erdélyi táj ódon városainak világa, érzékletes nyelve. Jelentős szerepet szentelt a zenei hatásoknak. május éve hunyt el nagy EndrE ( ) humorista, író, konferanszié. A Nyugat első nemzedékének tagja ban nyitotta meg önálló kabaréját, a Modern Színpadot. Mint konferansziénak élő kapcsolata volt a 15

16 I r o d A l o m nézőkkel, népszerűsítette kora irodalmát. Lukits Milos kalandjai c. műve írói arcképsorozat és irodalmi beszélgetés éve hunyt el BAKtAy ErVin ( ) orientalista, író, műfordító, festő. Az indiai kultúra és irodalom szakértője, fordítója. Közreadta az Indiai regék és mondák c. kötetét éve született BAtSányi jános ( ) költő. Baróti Szabó Dáviddal és Kazinczy Ferenccel 1787-ben megalapították az első magyar irodalmi társaságot (Kassai Magyar Társaság). Szerkesztette az első irodalmi lapot, a Magyar Museumot. A francia forradalom eszméinek híve volt, 1816 után szigorú rendőri felügyelet alá helyezték ban, 80 éves korában, a Magyar Tudományos Akadémia felvette levelező tagjai közé. Kalandos és tragikus fordulatokban bővelkedő életét háromszor kezdte újra, szinte az alapoktól. A köztudatban forradalmi hevületű versek szerzőjeként ismert, de ennél fontosabb az az alázatos munka, melylyel a magyar nyelv és irodalom ügyét szolgálta. Könyvtárát a Nemzeti Múzeumra hagyta éve hunyt el Krúdy GyulA ( ) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás mestere. A Krúdy-történetek nagy része életének színterein a mesebeli Szepességben vagy az ezüstköddel bevont Nyírségben játszódik, és csak később járul ezekhez újfajta képzelt tájként a régi Pest-Buda látomása. Még nem volt húsz éves, amikor első novelláskötete (Üres a fészek és egyéb történetek) megjelent. Országos hírt és igazi közönségsikert A vörös postakocsi c. regénye hozott számára 1913-ban. Stílusa egyéni: költői-impresszionista próza, amelyben egyszerre vágyódik vissza egy mesésen elképzelt, biedermeier hangulatú, nemesi, kora polgári múltba, és ábrázolja annak a világnak menthetetlen mulandóságát. Krúdy az emlékezés nagy pszichológusa, és a gondolattársítás csapongásának legnagyobb hazai művésze éve született PáSKándi GézA ( ) író, költő, publicista ben települt át Erdélyből Magyarországra. A Magyar Művészeti 16

17 I r o d A l o m Akadémia elnökségi tagja től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Korai versei a második világháború utáni első költőnemzedékhez kapcsolják. Színművei mellett a gyermekirodalom területén is maradandót alkotott éve született Vidor MiKlóS ( ) író, költő, műfordító, esztéta tól a Vigiliában és az Új Ember hasábjain rendszeresen jelentek meg versei, írásai. Pályáját az Újhold-nemzedék lírikusaként kezdte. Ifjúsági művei pszichológiai igényességgel ábrázolták a kamaszok életét éve született dénes GyÖrGy ( ) felvidéki költő, műfordító, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja. A háború után egyike volt az első publikáló magyaroknak Csehszlovákiában (Magra vár a Föld, 1952). Az 1970-es évektől szívesen írt gyermekverseket. Sokan szerették szarkasztikus humora miatt, hamisítatlan mókamestere volt a magyar szellemi életnek Szlovákiában éve született MEzEy KAtAlin (1943 ) író, költő, műfordító, Oláh János író felesége, Lackfi János költő édesanyja. A Kilencek költőcsoport tagja óta publikál óra az Írók Szakszervezetének főtitkára, a Széphalom Könyvműhely vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Az Ünnepi könyvhét hónapja Június éve hunyt el dsida jenő ( ) költő. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. Gyermekkorát, lelki alkatát, költészetét és egész életét meghatározta szervi szívbaja ben feleségül vette az oly derűs és oly mélységes áhítattal szeretett nőt, Imbery Melindát. Még egy évet sem élhettek együtt, amikor június 7-én, 31 éves korában a költő meghalt Kolozsvárott. Életében két kötete jelent meg: Leselkedő 17

18 I r o d A l o m magány (1928); Nagycsütörtök (1933) és egy riportkönyve: Magyar karaván Itálián keresztül (1933) címmel. Versei hangulata melankolikus, bravúros rím- és ritmusjátékokkal ellenpontozott. Ő maga így vall erről: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban éve született SoMoGyi tóth Sándor ( ) író, újságíró, szerkesztő. A népi kollégiumi mozgalom, a fényes szellők korszaka életének és írói munkásságának meghatározó élménye maradt. Ezt tükrözi a Próféta voltál, szívem egy nemzedék regénye. Első nagy sikere a Gyerektükör című pedagógiai regény, egy bontakozó ifjú lélek belső történetét beszéli el, ugyanakkor társadalomkritikai állásfoglalás, azt tanúsítja, hogy a felnőttek meggyőző és személyes példamutatása nélkül vajmi keveset érnek azok a látszólag nemes eszmények, amelyeket az iskolai nevelés az ifjúság okulására felmutat éve született weöres Sándor ( ) költő, író, műfordító, irodalomtudós. Felesége Károlyi Amy költő ben jelent meg első kötete (Hideg van). Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. A szürrealistáktól tanult laza képzettársítás soraiban éppúgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motívumszerkesztéssel vagy a modern szabad versépítés eljárásaival. Bravúros verselésének köszönhetően sok versváltozatot alakított ki, de a filozófiai epika ugyanúgy érdekelte. Közel akart kerülni a költészet ősi forrásaihoz. A teljesség felé c. prózakötetét Hamvas Béla méltatta. A dráma és a líra műfaja az ő műhelyében nem kizárják, hanem föltételezik egymást: lírájának drámai vonásai, drámáinak lírai jellemzői vannak. 25. A Karinthy-gyűrű átadásának napja (Karinthy Frigyes születésnapja) 18

19 I r o d A l o m Július éve született SziláGyi domokos ( ) költő, író, műfordító, irodalomtörténész. Első felesége Hervay Gizella volt. Az erdélyi magyar avantgárd kiemelkedő tehetségű alakja éve született füst Milán ( ) író, költő, drámaíró, esztéta, a Nyugat lírikusa től a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. A magyar szabadvers megteremtője, ugyanakkor soraiban a görög verselés szöveghullámzásai és a Biblia félvers-félpróza ritmusai lappanganak. Emlékét őrzi az 1975-ben alapított Füst Milán-díj éve hunyt el SzEntKuthy MiKlóS ( ) író, műfordító. A magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. Főleg Prae című regénye nyomán művészetét számosan James Joyce-éval és Marcel Proustéval tekintik rokonnak éve született Bródy Sándor ( ) író, drámaíró, újságíró. Hunyady Sándor író és Bródy András újságíró apja. Tagja a Hét körének, a századfordulón Magyarország egyik legnépszerűbb alkotója. Művei nagy hatással voltak kortársaira és a jövendő írónemzedékre egyaránt éve született SzőllőSy KlárA ( ) műfordító, író (teljes nevén: Sebestyén Péterné Szőllősy Klára). Főképp az orosz, német, angol, francia és görög irodalom műveit fordította. A magyar műfordításirodalmat meghatározó művészete ellenére neve csak az irodalomkedvelők körében ismert. 19

20 T ö rt é N E l E m 2012 Augusztus éve, 1687-ben zajlott a nagyharsányi vagy másképpen a második mohácsi csata, amelyben a török nagyvezér serege súlyos vereséget szenvedett a Lotaringiai Károly herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezette keresztény hadaktól éve, 1487-ben vonult be Mátyás király Bécsújhely városába. Ezzel befejeződött az 1482-ben kitört osztrák magyar háború, amelynek során Mátyás elfoglalta a Habsburgoktól Alsó-Ausztriát. 125 éve, 1887-ben született (Boldog) iv. Károly ( ), az utolsó magyar király ( ). Sikertelenül próbálta kiléptetni az Osztrák Magyar Monarchiát az első világháborúból. A vereség után 1918 novemberében lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról ben kétszer is megpróbált visszatérni Magyarországra, sikertelenül. Egy évvel később száműzetésben, Madeira szigetén érte a halál ben II. János Pál pápa boldoggá avatta éve, 1812-ben született SzEMErE BErtAlAn ( ), az első felelős magyar kormány belügyminisztere, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, a második felelős kormány elnöke és belügyminisztere. Már a reformkorban bekapcsolódott a közéletbe. Az országgyűlési ifjak egyikeként jelen volt az os diétán, majd 1835-ben hosszabb külföldi tanulmányútra ment. Az 1840-es években Borsod vármegyében politizált, 1843-ban, 1847-ben, majd 1848-ban követté is választották. A szabadságharc veresége után elmenekült, de még a határ átlépése előtt elásatta a gondjaira bízott koronázási jelvényeket. Az emigrációban az Ausztriával való kiegyezés híve lett, ezért szembekerült Kossuthtal ben már betegen tért haza, és néhány évvel később meg is halt. 20

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Nemzeti évfordulóink 2014

Nemzeti évfordulóink 2014 Nemzeti évfordulóink 2014 Kiadványunk a Balassi Intézet által gondozott sorozat tizenegyedik kötete. A Nemzeti évfordulóink sorozat évenként bemutatja a kultúra, a tudomány, a közélet, valamint a sport

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET-

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- (2. JAVÍTOTT, BŐVÍTETT VÁLTOZAT) Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II.

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ II. A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ I. A kiadást a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I. A GY

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben