HÍRES PIARISTA TANÁROK ÉS DIÁKOK (összeállította Réti Balázs)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRES PIARISTA TANÁROK ÉS DIÁKOK (összeállította Réti Balázs)"

Átírás

1 HÍRES PIARISTA TANÁROK ÉS DIÁKOK (összeállította Réti Balázs) ABONYI ANDOR ( ) ÁBRÁNYI EMIL ( ) ADY ENDRE ( ) ALBER JÁNOS ( ) ALEXANDER BERNÁT ( ) AMBRUS ZOLTÁN ( ) ANDRÁSSY GYULA ID. ( ) ANDRÁSSY GYULA IFJ. ( ) ANTALL JÓZSEF ( ) APÁTHY ISTVÁN ( ) BÁBEL BALÁZS (1950 ) BABOSS LÁSZLÓ ( ) BAJTAY ANTAL ( ) BAJZA JÓZSEF ( ) BALANYI GYÖRGY ( ) BÁLINT SÁNDOR ( ) BARKÓCZY LÁSZLÓ, (1847) BÁRSONY ANDRÁS ( ) BATSÁNYI JÁNOS ( ) BATTHYÁNY IGNÁC ( ) BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ( ) BEDEKOVICH KÁLMÁN ( ) BELÁNSZKY JÓZSEF ( ) BELON GELLÉRT ( ) BERCZIK ÁRPÁD ( ) BÉRCZY KÁROLY ( ) BIBÓ ISTVÁN ( ) BITTÓ ISTVÁN ( ) BOGISICH MIHÁLY ( ) BOGYAI TAMÁS ( ) BOLDIZSÁR IVÁN ( ) BOLITZÁR JÓZSEF ( ) BÖHE GYULA ( ) BREYER ISTVÁN ( ) BUCZY EMIL ( ), szerkesztő, műfordító, újságíró, újságíró teológus esztétikus, bölcselő író, kritikus, műfordító politikus, miniszterelnök, közös külügyminiszter politikus, jogi szakíró, belügyminiszter, közös külügyminiszter Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke, tanár, könyvtáros, muzeológus jogász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő kalocsa kecskeméti érsek 1999-től, ügyvéd, ellenzéki politikus magyar provinciális, II. József egyik tanára, Erdély püspöke (1760), színigazgató, kritikus. történész, a ferences és piarista rendtörténet, valamint a diplomáciatörténet kutatója néprajzkutató és művészettörténész mérnök, kandidátus, szakíró, egyetemi oktató erdélyi püspök, történetíró szemészorvos horvát bán, miniszter breznóbányai püspök pécsi segédpüspök között novellista, színműíró író, újságíró, műfordító, szerkesztő jogász, társadalomfilozófus, politikus, 1956-os államminiszter miniszterelnök választott püspök, zenetörténész művészettörténész író, publicista püspök orvos, egyetemi tanár győri püspök, tanár

2 BULÁNYI GYÖRGY ( ) CHRISTOVICH IMRE ( ) CÖRVER ELEK ( ) CÖRVER JÁNOS ( ) CZUCZOR GERGELY ( ) CSÁNYI LÁSZLÓ ( ) CSAPLÁR BENEDEK ( ) CSATHÓ KÁLMÁN ( ) CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR ( ) a Bokor katolikus bázisközösségek vezetője csanádi püspök filozófus, a modern fizika egyik magyarországi meghonosítója piarista tartományfőnök, pedagógiai író bencés nyelvtudós, politikus, miniszter, 1849-es vértanú néprajzi gyűjtő, rendtörténész író, a Nemzeti Színház rendezője DANKÓ LÁSZLÓ ( ) kalocsa kecskeméti érsek között DÁVID LÁSZLÓ (1885-) író, DEÁK FERENC ( ) a haza bölcse, jogász, országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter, politikus, szakíró DEGRÉ LAJOS ( ) jogász, egyetemi tanár DESEWFFY SÁNDOR ( ) csanádi püspök DUGONICS ANDRÁS ( ) író, matematikatanár ELŐD ISTVÁN ( ) teológus, író, a Kalazantínum Hittudományi Főiskola igazgatója EÖTVÖS LORÁND ( ) fizikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke ERDÉLY KÁROLY ( ) irodalomtörténész ERDŐSI IMRE ( ) piarista szerzetes, a branyiszkói hős ESTERHÁZY PÉTER (1950-) író, publicista FÁBRY IGNÁC ( ) kassai püspök FARKAS IMRE ( ) FARKAS JÓZSEF ( ) irodalomtörténész, igazgató FEJÉR GYÖRGY ( ) történész, egyetemi tanár, kanonok FEJÉRPATAKI LÁSZLÓ ( ) történész, egyetemi tanár, a Nemzeti Múzeum igazgatója FEJTŐ FERENC ( ) történész, író, a francia elnök nemzetbiztonsági tanácsadója FLESCH KÁROLY ( ) hegedűművész FORGÁCH ANTAL ( ) magyar kancellár között FORINYÁK GÉZA ( ) joghallgató, vértanú FRIEDREICH ENDRE ( ) piarista tanár, levéltáros, történész GASPARICS MÁRK KILIT ( ) ferences szerzetes, tábori pap, 1853-ban kivégezték GERLÓCZY GYULA ( ) jogász, egyetemi tanár GIESSWEIN SÁNDOR ( ) győri kanonok, politikus, író, szociológus GRASSALKOVICH ANTAL ( ) királyi személynök, kamaraelnök, koronaõr GYULAI ENDRE (1930-) szeged-csanádi püspök GYURKOVICS TIBOR ( ) író,, pszichológus

3 HABERLANDT GOTTLIEB ( ) botanikus HAJNIK IMRE ( ) jogtörténész, egyetemi tanár HAJÓS GYÖRGY ( ) matematikus, egyetemi tanár HANKÓCZY JENŐ ( ) feltaláló, agrármérnök HARKÁNYI BÉLA ( ) csillagász, matematikus, egyetemi tanár HÁRS ERNŐ (1920-) HEVESY GYÖRGY ( ) Nobel-díjas kémikus, fizikus HOLL BÉLA ( ) irodalomtörténész a magyarországi himnuszok és régi nyomtatványok kutatója HOLLÓS LÁSZLÓ ( ) botanikus, mikológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, világhírű szarvasgombakutató HÓMAN OTTÓ ( ) klasszika-filológus HORVÁTH MIHÁLY ( ) címzetes püspök, kultuszminiszter, történetíró HÜLTL DEZSÕ ( ) építész, a váci utcai piarista gimnázium tervezője HÜLTL HÜMÉR ( ) sebész, feltaláló, egyetemi tanár IMRÉDY BÉLA ( ) pénzügyminiszter, gazdasági szakember, miniszterelnök IVÁNFI EDE ( ) történész, régész, múzeumalapító JÁSZI OSZKÁR ( ) politikus, társadalomtudós, egyetemi professzor JELENITS ISTVÁN (1932 ) piarista szerzetes,, irodalomtudós, teológus JELENITS ISTVÁN (1932 ) piarista tartományfőnök, teológus, író JUHÁSZ GYULA ( ) JUSTH GYULA ( ) politikus, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt elnöke KÁROLYI ISTVÁN ( ) Pest vármegye főispánja, politikus, Újpest alapítója, a fóti templom építője KATONA JÓZSEF ( ) kecskeméti főügyész, a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja KELEMEN LÁSZLÓ ( ) színműíró, a magyar színészet megalapítója KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY ( ) KILÉNYI HUGÓ ( ) KLAPKA GYÖRGY ( ) KLAUZÁL GÁBOR ( ) KOSSUTH LAJOS ( ) KÕSZEGHY LÁSZLÓ ( ) KOVÁCS K. ZOLTÁN ( ) KOVÁCS MIHÁLY ( ) KOVÁTS GYULA ( ) KRÚDY GYULA ( ) politikus, horvát bán, miniszterelnök közgazdász, műgyűjtő honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter politikus, 1848-as ipar-és földművelésügyi miniszter politikus, újságíró, 1848-as pénzügyminiszter, kormányzó-elnök csanádi püspök politikus, a Szabad Európa Rádió újságírója fizikatanár, fogságba hurcolt leventék lelkipásztora (1945/1946) egyházjogász, egyetemi tanár író, hírlapíró

4 építészmérnök, az Andrássy út építője esztergomi érsek, bíboros LÉNÁRD ÖDÖN ( ) tanár, lelki vezető, a kommunista diktatúra alatt összesen 18 évet töltött börtönben LENAU MIKLÓS ( ) osztrák LONOVICH JÓZSEF ( ) kalocsai és egri érsek, csanádi püspök LOTZ KÁROLY ( ) MAGAY DÁNIEL (1932-) olimpiai bajnok vívó, vegyészmérnök MAJLÁTH GYÖRGY ( ) országbíró, a főrendi ház elnöke MAROSI IZIDOR ( ) váci püspök között MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ ( ) honvéd őrnagy, a szabadságharc vértanúja MÉSZÁROS LÁZÁR ( ) honvéd altábornagy, hadügyminiszter MÓCSI ANDRÁS ( ) régész, ókortörténész, epigráfus, egyetemi tanár NAGY IGNÁC ( ) író, szerkesztő NAGY SÁNDOR JÓZSEF ( ) honvéd tábornok, aradi vértanú NEUGEBAUER JENŐ ( ) fizikus, Széchenyi-díjas vegyészmérnök OLÁH GYÖRGY (1927-) Nobel-díjas kémikus-vegyész ORCZY LÕRINC ( ) Abaúj vármegye főispánja, tábornok, ÖRKÉNY ISTVÁN ( ) író, gyógyszerész ÖVEGES JÓZSEF ( ) piarista szerzetes, fizikatanár, népszerűsítő könyvek szerzője PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON ( ) veszprémi püspök PASKAI LÁSZLÓ (1927-) esztergomi érsek, bíboros PAUER JÁNOS ( ) PAULER GYULA ( ) jogász, levéltáros, történész, író PERCZEL MÓR ( ) 1848-as tábornok PETÕFI SÁNDOR ( ), forradalmár PILINSZKY JÁNOS ( ), író PIVÁR IGNÁC ( ) piarista szerzetes, gyógypedagógus, a süketnémák intézetének igazgatója Vácott PROHÁSZKA OTTOKÁR ( ) katolikus egyházi író, RÁKOSI VIKTOR ( ) író, újságíró, humorista RÉVAI MIKLÓS ( ), nyelvész RÓMER FLÓRIS ( ) bencés archeológus, művészettörténész, egyetemi tanár ROTT NÁNDOR ( ) veszprémi püspök RUDNAY SÁNDOR ( ) esztergomi hercegprímás, bíboros SAMASSA JÓZSEF ( ) egyetemi tanár, bíboros, egri érsek SCHEDIUS LAJOS ( ) esztétikai író, egyetemi tanár SCHLAUCH LŐRINC ( ) bíboros, nagyváradi püspök, egyházjogász SCHOPPER GYÖRGY ( ) rozsnyói püspök SCHÜTZ ANTAL ( ) teológus, a budapesti egyetem professzora LECHNER LAJOS ( ) LÉKAI LÁSZLÓ ( )

5 SÍK SÁNDOR ( ) piarista szerzetes,, irodalomtudós, a magyar cserkészmozgalom egyik megindítója SIMONYI JÓZSEF ( ) huszárezredes SOMOGYI KÁROLY ( ) esztergomi kanonok, a Szegedi és Somogyi Könyvtár alapítója SŐTÉR ISTVÁN ( ) író, irodalomtörténész, esszéista STÁHLY GYÖRGY ( ) sebész, szemész, egyetemi tanár SZALAY FERENC (1931-) SZÁLE JÁNOS ( ) SZÉCHENYI ISTVÁN ( ) 1848-as közmunkaügyi és közlekedési miniszter, MTA megalapítója, "a legnagyobb magyar" SZERB ANTAL ( ) író, irodalomtörténész SZOMBATHELYI FERENC ( ) vezérezredes, vezérkari főnök TAKÁTS SÁNDOR ( ) piarista tanár, művelődéstörténész, író TÁNCSICS MIHÁLY ( ) író, publicista, politikus TARTSAY VILMOS ( ) vezérkari százados, az 1944-es ellenállási mozgalom szervezője TELEKI PÁL ( ) miniszterelnök, földrajztudós, egyetemi tanár THOMA ANDOR (1928-) régész, a vértesszőlősi előember egyik feltárója THURZÓ GÁBOR ( ) író, műfordító TIMAFFY LÁSZLÓ ( ) néprajztudós, a Szigetköz néprajzkutatója TOLDY FERENC ( ) a magyar irodalomtörténet-írás atyja, egyetemi tanár TOMEK VINCE ( ) piarista tartományfőnök, generális TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ( ) író, újságíró, néprajzkutató, régész TÖRÖK IGNÁC ( ) honvédtábornok, aradi vértanú TÖRÖK JENŐ ( ) piarista tanár, könyvkiadó TREFORT ÁGOSTON ( ) közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA elnöke TÜSKÉS TIBOR ( ) író, irodalomtörténész, a Jelenkor című folyóirat főszerkesztője VAJDA JÁNOS ( ) VÁRY GELLÉRT ( ) piarista novíciusmester, generális asszisztens, rendtörténész VERSEGHY FERENC ( ), nyelvész VIRÁG BENEDEK ( ) történetíró, VÖRÖSMARTY MIHÁLY ( ), író WENCKHEIM BÉLA ( ) politikus, miniszterelnök WLASSICH GYULA ( ) vallás és közoktatási miniszter, a felsőház elnöke ZICHY MIHÁLY ( ), grafikus ZUBRICZKY ALADÁR ( ) hittudós, egyetemi tanár ZSDÁNSZKY KÁLMÁN (1928-) atomfizikus ZSIGMOND VILMOS (1930-) Oscar-díjas operatőr

A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum.

Részletesebben

2015. január 22-23. (csütörtök-péntek) Pannon Egyetem Veszprém A épület T/1-es előadóterem

2015. január 22-23. (csütörtök-péntek) Pannon Egyetem Veszprém A épület T/1-es előadóterem DISPUTA A KÖZJÓÉRT! a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN Tanácskozás a Hit, a Szeretet, a Szabadság és az Igazság jegyében A RENDSZERVÁLTÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON, VESZPRÉMBEN 1956-1989/1990. A rendszerváltás politika-

Részletesebben

Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése

Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Hadtudománnyal a biztonságért! TÁMOP-4.2.3-08/1KMR-2009-0001

Részletesebben

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT Bahget Iskander Eifert János Dr. Fodor Antal

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 21., csütörtök Tartalomjegyzék 305/2014. (VIII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 12204 306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28.

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Fővédnök: Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa Védnöki

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Oszlopokkal díszített, nyolcszögletű kupolás építmény, oszlopos pergolával körülvéve, téglából, műkőből és márványból építve.

Oszlopokkal díszített, nyolcszögletű kupolás építmény, oszlopos pergolával körülvéve, téglából, műkőből és márványból építve. NEVEZETES SZEMÉLYEK SÍREMLÉKEINEK NYILVÁNTARTÁSA Az elhunyt neve Foglalkozása, érdemei, síremlék leírása Születés, elhalálozás éve Andaházi-Szilágyi család Fehér kő obeliszk A család nevéhez fűződik az

Részletesebben

IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN

IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN 2008 október november Ágh István Ámulat Megérkezésem perce ünnepélyes, mintha levett napszemüveg utáni világításba lépnék, amit nézek, meglepő, zsúfolt látomássá

Részletesebben

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27.

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27. Adria XV. 1991.12.09. Geisler Aelia Sabina köz III. 2010.08.26. Albert Camus X. 2012.10.03. 144. Albert Flórián út IX. 2013.05.29. Albertirsai út X. 1991.02.14. Dobi István út Alföldi VIII. 1991.04.25.

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2007 Budapest 01. ker. Aladár utca - - 333 6 - - 333 6 Alagút utca - - 365 3 - - 365 3 Attila út - - 285 75 - - 285 75 Avar utca

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ ÁCS. 2014. november 08. EREDMÉNYJEGYZÉK

2014/2015. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ ÁCS. 2014. november 08. EREDMÉNYJEGYZÉK ÁCS 2014. november 08. EREDMÉNYJEGYZÉK Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú "a" kategória - EGYÉNI Ssz. Versenyző Szül. Település Iskola Megye 1 2 Össz 1. Vati Albert János 2001 Kaposvár Kaposvári

Részletesebben

Az érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák aktuális listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu.

Az érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák aktuális listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu. Oktatási Hivatal Minden középiskola Igazgatójának Székhelyén Iktatószám: KPF/1704-1/2011. Tárgy: 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgák Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! A 2011/2011.

Részletesebben

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*) .*) /. Alapító tagok: I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi Felsége 1500 Erzsébet Ő császári és apostoli kir. Felsége (meghalt 1898-ban) 500 Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége (meghalt 1889-ben)

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI

MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI MISKOLCI ÓVODÁK KÖRZETEI 2015. februári állapot MISKOLCI AVASTETŐ I ÓVODA 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3., tel: 561-394 Fényi Gyula tér, Hajós Alfréd utca 1-14-ig páros-páratlan, 16-58-ig páros, Jósika

Részletesebben

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓHOZ - JÁRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN - 1. Csongrádi járás

Részletesebben

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 1 / 10 2015.03.18. 16:38 nappal min: 10 C max: 13 C éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 2015.03.18. Sándor, Ede, Cirill Belépés Regisztráció Elıfizetés Rovatok Fıoldal Belföld Külföld

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNT V. kcs. Fiúk 100m Fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29.

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Budapest, 2011. május 28-29. 100m fiú "A" döntő - V. kcs. +2,1 1. Csuhai Péter 1995 Budapest IX., Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki. 11,01 2. Cseresznyés Bálint 1994 Barcs, Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola 11,14

Részletesebben