\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985."

Átírás

1 o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

2 Szerkesztp: Selmeczi Kovács Attila A szerkesztőség címe: MTA Néprajzi Kutató Csoport 1250 Budapest, Országház u. 30. Pf. 29. ISSN Kiadja a Magyar Néprajzi Társaság Engedélyszám: lll/szl/426/1980. Felelős kiadó: Balassa Iván Terjeszti a Magyar Néprajzi Társaság Titkársága Megrendelhető Kara Tiborné titkárnál 1055 Budapest, Kosuth Lajos tér MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.:dr. Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 összeállította Serfó'zó'né Gémes Magda BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 Zusammengestellt in der Bibliothek des Ethnographischen Museums (H 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) unter Mitwirkung Magda S. Gémes

4

5 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfia, lexikon - Bibliographie, Lexikon 98 II. Kutatók - Forscher 98 III. Tudomány- és kutatástörténet Wissenschafts- und Forschungsgeschichte 104 IV. Általános elméleti és módszertani kérdések Allgemeine theoretische und methodische Fragen 1^5 V. összefoglaló és vegyes tartalmú művek Schriften mit zusammenfassenden und verschiedenen Inhalt VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók - Sammel- und Forschungsberichte ^ VII. Folklorizmus Folklorismus VIII. Néprajzi filmek, fényképezés - Ethnographische Filme, Photographie IX. Személyi és tudományos hírek Persönliche und wissenschaftliche Berichte X. A néprajz szervei Organe der Volkskunde H 2 XI. Népi műemlékvédelem - Denkmalpflege H^ 110 m B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK - LANDSCHAFTEN, ETHNISCHE GRUPPEN I. Tájak, települések Landschaften, Siedlungen II. Népcsoportok Ethnische Gruppen C. TÁRGYKÖRÖK - THEMENKREISEN I. Település, építkezés, lakóház Siedlung, Bauwesen, Wohnhaus... II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök - Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte III. Gyűjtögetés Sammelwirtschaft 130 IV. Halászat Fischfang 131 V. Vadászat, méhészet - Jagd, Bienenzucht 132 VI. Állattartás, pásztorkodás - Viehwirtschaft, Hirtenleben 132 VII. Kereskedelem, piacok, vásárok - Handel, Märkte, Messen 133 VIII. Közlekedés, teherhordás - Verkehr, Lastentragung 134 IX. Táplálkozás Nahrung 134 X. Népi technológia Technologie 135 XI. Népművészet Volkskunst

6 XII. Mesterség, kézmű- és kisipar - Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe "7 XIII. Bútor és lakáskultúra - Möbel und Wohnkultur XIV. Kerámia - Keramik XV. Viselet - Tracht XVI. Társadalom, társadalomnéprajz Gesellschaft, Sozialantropologie.. XVII. Jog - Recht XVIII. Néphit, vallás, mitológia - Volksglaube, Religion, Mitologie 146 XIX. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret - Heilkunst, Tiermedizin, Naturkenntnis XX. Szokás-Brauch XXI. Népköltészet - Volksdichtung XXII. Népzene, népi hangszerek - Volksmusik, Volksinstrumente XXIII. Tánc-Tanz XXIV. Játék-Spiel

7 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE Aethn Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest Agrármuzf Agrármuzeológiai füzetek, Budapest AgrártörtSz Agrártörténeti Szemle, Budapest Alf Alföld, Debrecen ArsHung Ars Hungarica, Budapest ArtesPop Artes Populäres, Budapest Bányászat Bányászat, Budapest Bányász.kohászL Bányászati és Kohászati Lapok, Budapest BBÁMÉ Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd BékésiÉ Békési Élet, Békéscsaba BékésiM Békési Műhely, Békéscsaba BMMK A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba BMűv Borsodi Művelődés, Miskolc Borgazd Borgazdaság, Budapest BorsSz Borsodi Szemle, Miskolc BölgEtn Bölgarszkaja Etnografija, Szofija Búvár Búvár, Budapest Carpatobalcanica Carpatobalcanica, Bratislava Pozsony Confessio Confessio, Budapest Curare Curare, Braunschweig Wiesbaden Csallóköz Csallóköz, Dunaszerdahely CsMHír Csongrád megyei honismereti híradó, Szeged CsMMH Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó, Dunaszerdahely Dunasjké Streda DéliH Déli Hírek, Miskolc Dunatáj Dunatáj, Szekszárd ÉF-Ou Études Finno-Ougriennes, Paris-Budapest EHoSiMinhTFtudk Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei, Eger Él Élet és Irodalom, Budapest Életünk Életünk, Szombathely EMÉ Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger Ének-ZeneTan Az Ének-Zene Tanítása, Budapest ÉpSz Építésügyi Szemle, Budapest Észak-Magyaro Észak-Magyarország, Miskolc ÉT Élet és Tudomány, Budapest Ethn Ethnographia, Budapest EthnE Ethnologie Europaea, Göttingen Ethnm Ethnomedizin. Zeitschrift für interdisziplinäre Forschung, Hamburg

8 94 Évkönyv Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai, Budapest FA Folklór Archívum, Budapest FilKözl Filológiai Közlöny, Budapest FMműszél Fejér megyei műszaki élet, Székesfehérvár Fo Forrás, Kecskemét Fok Fiatal oktatók közleményei, Budapest FoliaArch Folia Archaeologica, Budapest FöldrK Földrajzi Közlemények, Budapest FUF Finnisch-ugrische Forschungen, Helsinki FVL Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Buçuresti-Bukarest Gazdáik Gazdálkodás, Budapest Halászat Halászat, Budapest H-BMLÉ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, Debrecen A Hét A Hét, Buçuresti-Bukarest Hét Hét, Bratislava Pozsony HevSz Hevesi Szemle, Eger Híd Híd, Novi Sad Újvidék História História, Budapest HMÉ A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény Honism Honismeret, Budapest Horizont Horizont. Veszprém megyei Közművelődési Tájékoztató, Veszprém HungÉrt Hungarológiai Értesítő, Budapest HungKözl Hungarológiai Közlemények, Novi Sad-Újvidék IfjSz Ifjúsági Szemle, Budapest IFR International Folklore Review, London Ifjúkomm Ifjúkommunista, Budapest ISz Irodalmi Szemle, Budapest Jászk Jászkunság, Szolnok JFR Journal of Folklore Research, Bloomington, IN JÖV Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes, Wien-Bécs JPMÉ A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Karikázó Karikázó, Bogota, N.J. Kelet-Magyaro Kelet-Magyarország, Nyíregyháza KépesÚjs Képes Újság, Novi Sad Újvidék Keramos Keramos, Düsseldorf KisÉ Kis Építő, Bratislava - Pozsony Kor Korunk, Cluj-Napoca - Kolozsvár Kort Kortárs, Budapest KözművF Közművelődés Fejér megyében, Székesfehérvár Köznevelés Köznevelés, Budapest Kr Kritika, Budapest KultKöz Kultúra és Közösség, Budapest

9 95 Légkör Lelkipásztor L'ethnographie LevéltSz Magyarország Mannus Mai Magazin Matyóföld MCsvtört MÉpítőműv MFilSz MFMÉ MHírl MHOMK MK MképesÚjs MKSz MN MNy MSocF-Ou MTud MúzK MúzkutCsongrádm MúzL MúzMűtv Muzs Múzsák Műev Műhely Művleődés MV Mvízgazdálk MZene Napj Neohel Népszabadság Népszava NévtÉrt NH NHQu NMMÉ NyelvKult NyK Nyr Légkör, Budapest Lelkipásztor, Budapest L'ethnographie, Paris Levéltári Szemle, Budapest Magyarország, Budapest Mannus. Deutsche Zeitschrift für Vor-und Frühgeschichte, Bonn Mai Magazin, Budapest Matyóföld, Mezőkövesd Mozaikok Csongrád város történetéből, Szeged Magyar Építőművészet, Budapest Magyar Filozófiai Szemle, Budapest A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged Magyar Hírlap, Budapest A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc Múzeumi Kurír, Debrecen Magyar Képes Újság, Osijek-Eszék Magyar Könyvszemle, Budapest Magyar Nemzet, Budapest Magyar Nyelv, Budapest Mémoires de a Société Finno-Ougrienne, Helsinki Magyar Tudomány, Budapest Múzeumi Közlemények, Budapest Múzeumi kutatás Csongrád megyében, Szeged Múzeumi Levelek, Szolnok Múzeumi Műtárgyvédelem, Budapest Muzsika, Budapest Múzsák. Múzeumi Magazin, Budapest Műemlékvédelem, Budapest Műhely, Győr Művelődés, Buçuresti Bukarest Mozgó Világ, Budapest Magyar Vízgazdálkodás, Budapest Magyar Zene, Budapest Napjaink, Miskolc Neohelicon, Budapest Népszabadság, Budapest Népszava, Budapest Névtani Értesítő, Budapest Néprajzi Hírek, Budapest New Hungarian Quarterly, Budapest Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján Nyelvünk és Kultúránk, Budapest Nyelvtudományi Közlemények, Budapest Magyar Nyelvőr, Budapest

10 96 OtK ÖR ÖZfV Pannónia Pedműh Rajztanítás Slavica SlovNár SMM SomHonHír SomogyiKönyvtMűhely SoprSz Studium Szabolcs-SzatmáriSz Szakmunkásnevelés SzF SzHH SzMMÉ SzMN SzocÉrt Táncműv TáncművDok TanSzécsénym Téka TM TörtMúzK TörtstatT TörtSz Ttáj Út ÚjAur ÚjLátóh ÚjT Univerzum Utunk VasiSz VHK Vig Vil VmHT Volks Vság Zalai gyűjt Orvostörténeti Közlemények, Budapest österreichische Richterzeitung, Wien-Bécs Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Wien Bécs Pannónia, Eisenstadt Pedagógiai műhely, Budapest Rajztanítás, Budapest Slavica, Debrecen Slovensky Národopís, Bratislava Pozsony Somogy Megye Múltjából, Kaposvár Somogyi Honismereti Híradó, Kaposvár Somogyi Könyvtári Műhely, Szeged Soproni Szemle, Sopron Studium. Acta Juvenum Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Debrecen Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Szakmunkásnevelés, Budapest Szabad Föld, Budapest Szécsényi Honismereti Híradó, Szécsény Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok Szolnok Megyei Néplap, Szolnok Szociálpolitikai Értesítő, Budapest Táncművészet, Budapest Táncművészeti dokumentumok, Budapest Tanulmányok Szécsény múltjából, Szécsény Téka, Szentendre Turista Magazin, Budapest Történeti Múzeumi Közlemények, Budapest Történeti statisztikai tanulmányok, Budapest Történelmi Szemle, Budapest Tiszatáj, Szeged Új írás, Budapest Új Auróra, Békéscsaba Új Látóhatár, München Új Tükör, Budapest Univerzum, Budapest Utunk, Cluj-Napoca Kolozsvár Vasi Szemle, Szombathely Vasi Honismereti Közlemények, Szombathely Vigilia, Budapest Világosság, Budapest Veszprém megyei Honismeretei Tanulmányok, Veszprém Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur, München Valóság, Budapest Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg

11 ZalaiH ZenetudD ZfV Zalai Hírlap, Zalaegerszeg Zenetudományi Dolgozatok, Budapest Zeitschrift für Volkskunde, Stuttgart

12 A. ÁLTALÁNOS I. Bibliográfia, lexikon +1. Csiszár Árpád Felhősné Csiszár Sarolta: A beregi népi textíliák lexikona. Debrecen KLTE Néprajzi Tanszék. 55 p. (Folklór és etnográfia 11.) 2. Szilágyi Miklós: Helyi kiadású helytörténeti monográfiák (annotált bibliográfia). Der Volkskunde in den ungarischen Dorf- und Stadtmonographien der 1970-er Jahre. = Ethn. XCV, ; Tóth Dezső: Bibliográfia a kéziratos honismereti, helytörténeti művekről, VIII. = VmHT.X, A jugoszláviai magyar néprajzkutatás válogatott irodalma. Összeáll.: Jung Károly. = Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék A magyar néprajztudomány bibliográfiája, összeáll. S. Gémes Magda. = HungÉrt. V, ; /a. A magyar néprajztudomány bibliográfiája Összeáll.: Serfőzőné Gémes Magda. Bibliographie der ungarischen Volkskunde. Zusammengestellt: Magda S. Gémes. = NH. XIII, ; II. Kutatók a) Magyarok 6. Kodolányi, János: Suomalainen kansatiede Unkarissa. = Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet Pieksämäki ill. - Vikár Béla,-Jankó János; Posta Béla,- K. Kovács László; Gunda Béla,- Ortutay Gyula; Hajdú Péter; Vilkuna, Kustaa; Valonen, Niilo Bálint András 7. Beke György: Bálint András, egy barcasági csángó helytörténész. = Kort. XXVIII, ; Bálint Sándor 8. Bálit Sándor Bálint Sára: Bálint Sándorék levelei Móricz Zsigmondhoz. Közread., bev. és jegyz. ell. Tasi József. = SomogyiKönyvtMűhely. XXIII, Baróti Dezső: Sándor Bálint. ( )= ÉF-Ou. XVII, Erélyi Zsuzsanna: Bálint Sándor. ( ) = Vig. XIX, 1984, 9; Lele József: Emlékeim Bálint Sándorról. = SomogyiKönyvtMűhely. XXIII, ; Sőtér István: Bálint Sándor emléke. = Él. XXVIII, ; 6. Bárdosi János 13. Filep Antal: Bárdosi János ( ). = Műev. XXVIII, ; Szilágyi Miklós: Bárdosi János = Honism. XII, ; Bartha Dénes 15. Üjfalussy József: Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója. = MZene. XXV, ;

13 99 Bartók Béla 16. Újfalussy József: Egy nehéz búcsúzás zenei képlete. = ZenetudD Beke Ödön +17. Voigt Vilmos: Beke Ödön mint folklorista. = NyK. LXXXV, ; Bél Mátyás 18. Fabiny Tibor: Bél Mátyás és az egyháztörténet. = Lelkipásztor. LIX, ; Kápolnai Iván: Emlékezés Bél Mátyásra és Borsod megyéről irt munkájára. Születése 300. évfordulója alkalmából. = Matyóföld Bél Mátyás élete és munkássága. De piscatione Hungarica. (A magyarországi halászatról) fordítás. Az életrajz szerzője Deák András. Bp. 1984, Vízügyi Dokumentációs Szolgálat Leányvállalata. 76 p. ill. 1 térk. mell. Bodrogi Tibor 21. Vargyas Gábor: Bodrogi Tibor köszöntése. = NH. XIII, ; születésnapja alkalmából. Diószegi Vilmos 22. Barabás Jenő: Diószegi Vilmos és a Magyar Néprajzi Atlasz. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Lágler Péter: Diószegi Vilmos élete és munkássága. (Módszertan, eredmények, célok, tervek.) = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bibliogr Domanovszky György 24. Bodrogi Tibor: Domanovszky György = Ethn. XCV, ; Uó'.: 75 éve született Domanovszky György. = MN. XLVII, ; 7. Domokos Pál Péter 26. A népemért mindent..." Riporter: Hajdú D. Dénes, Kóka Rozália. = Vig. XLIX, ; Dömötör Tekla 27. Balázs Géza: Dömötör Tekla hetven? = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp , és = ÉI ; Uó'.: Dömötör Tekla köszöntése. = NH. XIII, ; Voigt Vilmos: Dömötör Tekla életútja. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bensőséges családi együttlét. Dömötör Tekla néprajztudós régi és új szokásokról. Riporter: Komor VÜma. = MN. XLVII, ; 5. Erdélyi Zsuzsanna 31. Erdélyi Zsuzsanna: Egyetemes értékeink. Beszélgetés. Riporter: Hankó Ildikó. = MN. XLVII, ; Hofer Tamás: Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas. = Ethn. XCV, ;

14 100 Gunda Béla 33. Tiszai Lajos: Közelről. Beszélgetés Gunda Béla Herder-díjas néprajztudóssal. = SzMN. XXXV, ; 9. - Györffy István életútjáról. Györffy István 34. Bajor Nagy Ernő: Alföldünk felfedezője: Györffy István. = SzF ; Balassa Iván: Györffy István és a magyar néprajztudomány új szakasza. = MTud. XCI, ; Uő.: Györffy István születésének százéves évfordulóján. = Ttáj. XXXVIII, ; Uő.: Száz éve született Györffy István ( ). A magyar nép tudósa. = MHírl. XVII, ; Balogh Edgár: Györffy Istvánról. = Népszabadság. XLII, ; Barabás Jenő: Györffy István művelődéspolitikai eszméi. = Kr ; Uő.: Néphagyomány, nemzeti művelődés. Györffy István, az egyetemi tanár. = Napj. XXIII, ; Be Ilon Tibor: Györffy István emlékezete. = Fo. XVI, ; Benda Kálmán: Néprajz és történettudomány. = MN. XLVII, ; Czövek Judit: Györffy István az Alföld kutatója. Tudományos ülés Karcagon. = NH. XIII, ; Enyedy György: Györffy István és a magyar településföldrajz. = FöldrK. XXXII (CVIII), ; Fehér Gyula: Györffy István tanítványa voltam. = MN. XLVII, ; Filep Antal: Györffy és a magyar néprajz. = MN. XLVII, ; Gunda Béla: Györffy Istvánra emlékezünk. = Napj. XXIII, ; , és = Látóh /a. Györffy György: Györffy István és a Néprajzi Múzeum. =Confessio. VIII, ; Hajdú D. Dénes: Györffy István és a moldvai csángómagyarok. = Honism. XII, ; 5-8. ül. 49. Uő.: Száz éve született Györffy István. = Népszava. CXII, ; Hofer Tamás: A népművészet Györffy István kutatásaiban. = Ttáj. XXXVIII, ; Hoffmann Tamás: Györffy István emléke. =ÚjT. XXI, ; ill. 52. Uő.: Romantika és realitás válaszútján. Száz éve született Györffy István. = Népszabadság. XLII, ; Katona Imre: Györffy István és a folklór. = Fo. XVI, ; Bibliogr Kósa László: Az Alföld kutatója Györffy István. = ÉT. XXXIX, ; ill. 55. Uő.: Györffy István öröksége. = Vság. XXVII, ; Liszka József: Györffy István és Szlovákia. = ISz. XXVIII, ; Selmeczi Kovács Attila: Györffy István élete és munkássága. Bp. 1984, TIT. 80. p. ill. (Néprajzi füzetek.) Bibliogr Uó'.: Györffy István agráretnográfiai kutatásai. = Jászk. XXX, ; 8-13.

15 59. Uő.: A magyar nép tudósa. =ÚjT. XXI, : Szabó László: Györffy István és a magyar néprajztudomány nagykorúsodása. = Jászk. XXX, ; Szemerkényi Ágnes: Györffy István emlékezete. = Köznevelés. XL, ; Szűcs Irén: Györffy István és a Délkelet-Alföld népéletének kutatása. = BékésiÉ. XIX, ; Tárkány Szűcs Ernő: Száz éve született Györffy István. = MN. XLVII, ; Turczel Lajos: Györffy Istvánról születésének századik évfordulóján. = Hét. XXIX, 1984,8; Várkonyi Endre: A hagyományőrző. Györffy István centenáriuma. = Magyarország. XXI, ; Vitányi Iván; Györffy István tanúsága. = ÉL XXVIII, ; Györffy István a Nagykunságban. = SzMN. XXXV, ; Haáz Ferenc Rezső 68. Balassa Iván: Száz éve született Haáz Ferenc Rezső. = Ethn. XCV, ; Herman Ottó +69. Erdődy Gábor: Herman Ottó a dualista Magyarország politikai berendezkedéséről. = Fok. I, Lányi György: A feledhetetlen Herman Ottó. = Búvár. XXXIX, ; Jósa András 71. Ács Zoltán: 150 éve született Jósa András. = ÉT. XXXIX, : Kallós Zoltán 72. Balázs Ádám: Tegnap a Gyimesben jártam... " Kolozsvári beszélgetés Kallós Zoltánnal. = Fo. XVI, ; Kallós Zoltán: Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni." Riporter: Bosnyák Sándor. =MV.X, ; Kiss Lajos +74. Páll István: Kiss Lajos néprajzi kutatásai a Rétközben. = MK Kodály Zoltán 75. Kodály Zoltán: Voyage en Hongrie. (Kodály Zoltán jegyzetfüzete, ) Szerk., a képeket vál. és az utószót írta Sz. Farkas Márta. Bp. 1984, Múzsák. 95 p. ill. 76. Martin György: Emlékeim Kodályról. = ZenetudD Olsvai Imre: Kodály és a népzene. = Tanulmányok. Esztergomi Tanítóképző Főiskola. XIX, Újfalussy József: Kodály emlékére. = Ének-zeneTan. XXVII, ; 1-3.

16 102 Körösi Csorna Sándor 79. Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor. Bukarest Kriterion. 256 p. 80. Róna-Tas András: Körösi Csorna Sándor titka. = Ttáj. XXXVIII, ; Zágoni Jenő: Körösi Csorna Sándor bibliográfiája. Bukarest Kriterion. 199 p. 6 t. 82. Emlékek Körösi Csorna Sándorról. (Levelek, okiratok, emlékezések.) Közzéteszi: Teijék József. Bp. 1984, Körösi Csorna Társaság, MTA Könyvtára. 258 p. ill. Lajtha László 83. Berlász Melinda: Lajtha László. Bp. 1984, Akadémiai K. 275 p. 1 t. ill. (A múlt magyar tudósai 12.) Bibliogr Magyar Kálmán 84. Magyar, Judit: Kálmán Magyar = Karikázó. IX, ; 4. Martin György 85. Andrásfalvy Bertalan: Világnak kiáltott keserű búcsúszó Martin Györgytől. = Honism. XII, ; Kürti, László: György Martin = Karikázó. IX, ; Bibliogr Pesovár Ernő: Martin György =NH. XIII, ; Uő.: Martin György = Táncműv. IX, ; ill. 89. Szász János András: Martin György. ( ) = KultKöz ; Vargyas Lajos: Búcsú Martin Györgytől. = Táncműv. IX, ; ill. és = Ttáj. XXXVIII, ; 42^ Uő.: Meghalt Martin György ( ) = Muzs. XXVII, ; György Martin. = Karikázó. IX, ; 17. Nagy Jenő 93. Gálffy Mózes: Egy gazdag és változatos életpálya. = Művelődés. XXXVII, ; Nagy Olga 94. Nagy Olga: A mese az eltiportak költészete." Riporter: Ónody Éva. = ÚjT. XXI, ; Pesovár Ferenc 95. Andrásfalvy Bertalan: Pesovár Ferenc emlékezete = Ethn. XCV, ; Martin György: Ferenc Pesovár = Karikázó. IX, ; 17. és. = Honism. XII, ; Reguly Antal 97. Lakó György: Reguly Antal, a magyar nyelv rokonainak kutatója. = FöldrK. XXXIII(CVIII), ; Scheiber Sándor 98. Hahn István: Scheiber Sándor tudományos munkássága. = Évkönyv. 1983/

17 99. Voigt Vilmos: Scheiber Sándor hetven éves. = Évkönyv. 1983/ Szalontai Barnabás 100. Erdész Sándor: Szalontai Barnabás = NH. XIII, ; Szenti Tibor Történelemmé tenni a történelem alattit. Beszélgetés Szenti Tibor néprajzkutatóval. Riporter: Kronstein Gábor. = Szakmunkásnevelés. XXXV, ; Szűcs Sándor 102. Balassa Iván: Szűcs Sándor. = Szűcs Sándor: Madárkereső királyfiak. Bp Utószó Dankó Éva: Szűcs Sándor élete és munkássága. Sándor Szűcs's Life and Work. Debrecen 1984, KLTE. 159 p. (Folklór és etnográfia 18.) Dankó Imre: Szűcs Sándor élete és munkássága. = MK Fábián Gyula: Találkozásaim. Szűcs Sándor emlékezete. = ÚjAur ; Kaposvári Gyula: Búcsúszavak Szűcs Sándor sírjánál. = MúzL. XLI XLII, Emlékeim Szűcs Sándorról. Közr. és bev. Csenki Imre. = ÚjT. XXI, ; 18. Tálasi István 108. Barabás Jenő: Tálasi István = Kr ; Filep Antal: Tálasi István emlékére. = MN. XLVII, ; Uő.: Tálasi István. Laskó, VII Budapest, IV. 17. = NH. XIII, ; Szabolcsi Miklós: Tálasi István. = MTud. XCI, Új folyam XXIX, ; Tárkány Szűcs Ernő 112. Beitl, Klaus: Im Andenken an Hon. Emő Tárkány Szűcs. = ÖZfV. LXXXVII ; Bodrogi Tibor: Tárkány Szűcs Ernő (Hódmezővásárhely, október 13. Budapest július 10.) = NH. XIII, ; Tárkány Szűcs Ernő: Magyarországi boszorkányperek. Riporter: Nádor Tamás. = ÚjT. XXI, ; 20. Vargha László 115. Filep Antal: Vargha László. Gyöngyös, X Budapest, III. 19. = NH. XIII, ; Uó'.: Vargha László ravatalánál. (1904. X III. 19.) = Életünk. XXI, ; Kecskés Péter: Vargha László ( ). = Téka ; Vargyas Lajos 118. Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos 70 éves. = NH. XIII, ; Maróthy János: Vargyas Lajosról nemcsak mert hetvenéves. = Muzs. XXVII, ; 5-6.

18 104 Vikar Béla 120. Kiss Antal: Ő maga út volt. Vikár Béla. ( ) = Napj. XXIII, ; Schelken Pálma: Vikár Béla emlékezete. = MN. XLVII, ; Sipos Csaba: Vikár Béla. = SomHonHir ; Vorák József 123. Égető Melinda: Vorák József ( ). = NH. XIII, ^13. b) Külföldiek Balassa Iván: Hriszto Vakarelszki a bolgár nép nagy tudósa. ( ). = Bolgár tanulmányok IV, (A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei 41.) 125. Gunda Béla: Svensson Sigfrid ( ). = NH. XIII, ; Kodolányi János: Niilo Valonen = Ethn. XCV, ; Uő.: Toivo Vuorela = Ethn. XCV, ; III. Tudomány- és kutatástörténet Balassa Iván: Herder, Bécs és Magyarország. = FilKözl. XXIX, ; Bori Imre: A folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai magyarok kultúrájában. = Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Részletek a szerző könyvéből. = ÚjT. XXI, ; Hála József: Változásvizsgálatok a Káli-medence községeinek népi kultúrájában. Tájkonferencia Köveskálon. = Horizont. XII, ; Hofer Tamás: Történeti fordulat az európai etnológiában. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Huseby Éva Veronika: Bevándorlók az Egyesült Államokban: kutatási irányok és eredmények az amerikai társadalomtudományokban. = Ethn. XCV, ; Juhász Antal: A helyi monográfiák jelentősége az anyagi műveltség kutatásában. = Ethn. XCV, ; Kézdi Nagy Géza: Akkulturáció-e a másodlagos primitivitás"? = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bibliogr Klaniczay Gábor: A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Kósa László: Magyar őstörténeti kutatás a néprajzban Herman Ottótól Györffy Istvánig. = MúzK ; Niedermüller Péter: Városi antropológia: történeti megközelítések. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Paládi-Kovács Attila: Kulturális határok és kontaktzónák Észak-Magyarországon. = Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc Bibliogr

19 Penavin Olga: Szarvas Gábor, a Magyar Nyelvőr és a Népnyelv ( ). Gabor SzarvaS, njegov öasopis Magyar Nyelvőr" inarodnikjezik. Gábor Szarvas, his Journal Magyar Nyelvőr", and the Language of Popular Speech. = HungKözl. XV, ; Sárkány Mihály: Gazdaság és kultúra: a parasztság mint kutatási dilemma. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Scheiber Sándor: Folklór és tárgy történet. 3. Bp. 1984, Magy. Izraeliták Orsz. Képviselete. 623 p. ill. Bibliogr A függelékben Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bibliográfiája, összeáll.: Dán Róbert Selmeczi Kovács Attila: A néprajz és társtudományai. = NH. XIII, ; Szilágyi Miklós: Az agrártörténet, a társadalomtörténet és a néprajz összefüggései a helyi kiadványokban. = Ethn. XCV, ; Szulovszky János: Egy tudomány előítélete önmagáról avagy meddig lesz néprajz? (Definíciók a néprajzról.) = Studium. XV, Bibliogr (Marxizmus-Leninizmus 4.) 146. Voigt Vilmos: Történeti folklorisztika és történeti antropológia,tudománytörténeti megjegyzés. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Uó'.: Van-e határa egy népi kultúrának? = Interetnikus kapcsolatok Északkelet- Magyarországon. Miskolc Bibliogr IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 148. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Bp Múzsák. 169 p. ill. (Néptáncosok könyvtára.) Bibliogr Borsányi László: Bevezetés a szimbólumok antroplógiai tanulmányozásába. = Jelképek-kommunikáció-társadalmi gyakorlat. Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia köréből. Szerk. Hoppál Mihály, Niedermüller Péter. Bp Tömegkommunikációs Kutatóközpont Uó'.: Potlatch Problems. An Anthropological Calvary. = ArtesPop. IX, Erdélyi Zsuzsanna: Terepmunka vagy íróasztal? A néprajzos dilemmái. = MHírl. XVII, ; Gunda Béla: A szatmári hagyományos népi műveltség etnogeográfiai helyzete. Die ethnogeographische Lage traditioneller Volkskultur im Gebiet Szatmár. = Tanulmányok Szatmár néprajzához. Debrecen, ill. Bibliogr (Folklór és etnográfia 16.) 153. Hofer Tamás: Bevezetés. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Uó'.: The Preception of Tradition in European Ethnology. = JFR. XXI, ; Hoppál Mihály: Életmódmodellek kulturális paradigmák. = Életmód, modellek és minták. Bp Bibliogr Huseby Éva Veronika: Fogalmak és élettörténetek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. Debrecen 1983(1984!), KLTE. 76 p. (Folklór és etnográfia 12.)

20 Liszka József: Egy adat nem adat..." (Adalék a néprajzi kutatás módszertanához.) = Hét. XXIX, ; Tarján Gábor: A magyarlukafai néprajzi műhely helye és szerepe a közművelődésben. = Honismeret, helytörténet, tájházak. Szekszárd, V. összefoglaló és vegyes tartalmú művek 159. Györffy István: Nagykunsági krónika, melyet részint régi írásokból, részint a szájhagyomány alapján egybeszerk. Györffy István. Sajtó alá rend. és az utószót írta Bellon Tibor Benyovszky István. Karcag 1984, Györffy István Nagykun Múz. 151 p. ill. (Nagykunsági füzetek 4.) Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék 1983, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 268 p. Bibliogr (Értekezések, monográfiák 6.) 161. Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Bukarest Bp Kriterion, Szépirodalmi K. 389 p. 20 t. ill. Bibliogr Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Néprajzi ismeretek mai használatra. Bp. 1984, Mezőgazdasági K. 194 p. ill Vargyas Lajos: Keleti hagyomány nyugati kultúra. Tanulmányok. Bp. 1984, Szépirodalmi K. 461 p. Bibliogr Abauj néprajza. Az szeptember 22-i tájkonferencia anyaga. Szerk. Viga Gyula. Miskolc 1983(11984) TIT BAZ m. Szerv. 89 p. Bibliogr (Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 4.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Agrárszociológiai írások Magyarországon. Vál., a bev. tanulmányt írta és jegyz. ellátta Tóth Pál Péter. Bp. 1984, Kossuth. 435 p Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Szerk. Päivi Heikkilä, Karig Sára. Bp. 1984, Európa. 322 p. 40 t. ill. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Beiträge zur Volksarchitektur in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Béla Gunda. = AEthn. XXXI, 1982(1984) p Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) Szerk.: Hegyi András. Szeged- Deszk 1984, Deszk Községi Tanács Végrehajtó Biz p. 48 t. 5 mell. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Din traditiile populäre ale românilor din Ungaria. (Studii $i basme.) A magyarországi románok néprajza. (Tanulmányok és mesék.) Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 109 p. Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek Din traditiile populäre ale românilor din Ungaria. (Studii.) A magyarországi románok néprajza. (Tanulmányok.) Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 65 p. - Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Dömötör Tekla előadásai az Eötvcs Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, összeáll.: Stefány Judit. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp

21 Életmód: modellek és minták. Szerk. Hoppál Mihály, Szecskő Tamás. Bp. 1984, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 390 p. ill. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Etnografija JuZnih Slavena u Madarskoj. Etnografija Juzsnih Szlovena y Madarszkoj. Etnografija JuZnih Slovanov na MadZarskem. A magyarországi délszlávok néprajza. Tanulmányok. 6. Bp Tankönyvkiadó. 158 p. ill. Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek The Fishing Culture of the World. Studies in Ethnology, Cultural Ecology and Folklore. Ed. by Béla Gunda. Bp. 1984, Akadémiai K p. 2 db. ill. Bibliogr. a tanulmányok végén. A magyar vonatkozású tanulmányokról önálló címleírások készültek Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Bp. 1984, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 272 p. Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az november án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Szerk.: Máténé Szabó Mária Rózsa. Bp. 1984, TIT Néprajzi Választmánya. 259 p. Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Honismeret, helytörténet, tájházak. Szekszárd 1984, Béri Balogh Ádám Múz. 56 p. ill. (Múzuemi füzetek.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek. (Az okt. 1 2-án, Szekszárdon rendezett Honismeret, helytörténet, tájházak tudományos és közművelődési értékei a Dél-Dunántúlon" c. tudományos tanácskozás előadásai.) 178. Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Az októberében megrendezett konferencia anyaga. Szerk. Kunt Ernő, Szabadfalvi József, Viga Gyula. Miskolc 1984, Herman Ottó Múz. 323 p. 1 t. fol. ill. (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 15.) Az egyes előadásokról önálló címleírások készültek Jugoszláviai magyar folklór. Vál., szerk., az utószót és az irodalmi jegyzéket öszszeáll.: Jung Károly. Újvidék 1983, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 350 p. ill. (Értekezések, monográfiák 3.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Kecel története és néprajza. Geschichte und Volkskunde von Kecel. Szerk. Bárth János. Kecel Nagyközségi Tanács p. LXXX t. Bibliogr Az egyes cikkekről önálló címleírésok készültek Národopis Slovákov v Mad'arsku. Národopisné Stúdie z Répáshuty. 5. A magyarországi szlovákok néprajza. 5. Néprajzi tanulmányok Répáshutáról. Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 488 p. ill. Bibliogr. a fejezetek végén. Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek Régi magyar honismertetők. (Szemelvények a Történelembarátok Körei részére.) Vál. Vörös Károly. Bp. 1984, TIT. 84 p. (Történelmi füzetek.) - Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Répáshuta: Egy szlovák falu a Bükkben. Szerk. Szabadfalvi József, Viga Gyula. Miskolc 1984, Herman Ottó Múz. 435 p. ill. (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 13.) Az egyes cikkekről önálló címfelvételek készültek.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben