\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985."

Átírás

1 o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

2 Szerkesztp: Selmeczi Kovács Attila A szerkesztőség címe: MTA Néprajzi Kutató Csoport 1250 Budapest, Országház u. 30. Pf. 29. ISSN Kiadja a Magyar Néprajzi Társaság Engedélyszám: lll/szl/426/1980. Felelős kiadó: Balassa Iván Terjeszti a Magyar Néprajzi Társaság Titkársága Megrendelhető Kara Tiborné titkárnál 1055 Budapest, Kosuth Lajos tér MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.:dr. Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 összeállította Serfó'zó'né Gémes Magda BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 Zusammengestellt in der Bibliothek des Ethnographischen Museums (H 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) unter Mitwirkung Magda S. Gémes

4

5 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfia, lexikon - Bibliographie, Lexikon 98 II. Kutatók - Forscher 98 III. Tudomány- és kutatástörténet Wissenschafts- und Forschungsgeschichte 104 IV. Általános elméleti és módszertani kérdések Allgemeine theoretische und methodische Fragen 1^5 V. összefoglaló és vegyes tartalmú művek Schriften mit zusammenfassenden und verschiedenen Inhalt VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók - Sammel- und Forschungsberichte ^ VII. Folklorizmus Folklorismus VIII. Néprajzi filmek, fényképezés - Ethnographische Filme, Photographie IX. Személyi és tudományos hírek Persönliche und wissenschaftliche Berichte X. A néprajz szervei Organe der Volkskunde H 2 XI. Népi műemlékvédelem - Denkmalpflege H^ 110 m B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK - LANDSCHAFTEN, ETHNISCHE GRUPPEN I. Tájak, települések Landschaften, Siedlungen II. Népcsoportok Ethnische Gruppen C. TÁRGYKÖRÖK - THEMENKREISEN I. Település, építkezés, lakóház Siedlung, Bauwesen, Wohnhaus... II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök - Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte III. Gyűjtögetés Sammelwirtschaft 130 IV. Halászat Fischfang 131 V. Vadászat, méhészet - Jagd, Bienenzucht 132 VI. Állattartás, pásztorkodás - Viehwirtschaft, Hirtenleben 132 VII. Kereskedelem, piacok, vásárok - Handel, Märkte, Messen 133 VIII. Közlekedés, teherhordás - Verkehr, Lastentragung 134 IX. Táplálkozás Nahrung 134 X. Népi technológia Technologie 135 XI. Népművészet Volkskunst

6 XII. Mesterség, kézmű- és kisipar - Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe "7 XIII. Bútor és lakáskultúra - Möbel und Wohnkultur XIV. Kerámia - Keramik XV. Viselet - Tracht XVI. Társadalom, társadalomnéprajz Gesellschaft, Sozialantropologie.. XVII. Jog - Recht XVIII. Néphit, vallás, mitológia - Volksglaube, Religion, Mitologie 146 XIX. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret - Heilkunst, Tiermedizin, Naturkenntnis XX. Szokás-Brauch XXI. Népköltészet - Volksdichtung XXII. Népzene, népi hangszerek - Volksmusik, Volksinstrumente XXIII. Tánc-Tanz XXIV. Játék-Spiel

7 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE Aethn Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest Agrármuzf Agrármuzeológiai füzetek, Budapest AgrártörtSz Agrártörténeti Szemle, Budapest Alf Alföld, Debrecen ArsHung Ars Hungarica, Budapest ArtesPop Artes Populäres, Budapest Bányászat Bányászat, Budapest Bányász.kohászL Bányászati és Kohászati Lapok, Budapest BBÁMÉ Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd BékésiÉ Békési Élet, Békéscsaba BékésiM Békési Műhely, Békéscsaba BMMK A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba BMűv Borsodi Művelődés, Miskolc Borgazd Borgazdaság, Budapest BorsSz Borsodi Szemle, Miskolc BölgEtn Bölgarszkaja Etnografija, Szofija Búvár Búvár, Budapest Carpatobalcanica Carpatobalcanica, Bratislava Pozsony Confessio Confessio, Budapest Curare Curare, Braunschweig Wiesbaden Csallóköz Csallóköz, Dunaszerdahely CsMHír Csongrád megyei honismereti híradó, Szeged CsMMH Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó, Dunaszerdahely Dunasjké Streda DéliH Déli Hírek, Miskolc Dunatáj Dunatáj, Szekszárd ÉF-Ou Études Finno-Ougriennes, Paris-Budapest EHoSiMinhTFtudk Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei, Eger Él Élet és Irodalom, Budapest Életünk Életünk, Szombathely EMÉ Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger Ének-ZeneTan Az Ének-Zene Tanítása, Budapest ÉpSz Építésügyi Szemle, Budapest Észak-Magyaro Észak-Magyarország, Miskolc ÉT Élet és Tudomány, Budapest Ethn Ethnographia, Budapest EthnE Ethnologie Europaea, Göttingen Ethnm Ethnomedizin. Zeitschrift für interdisziplinäre Forschung, Hamburg

8 94 Évkönyv Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai, Budapest FA Folklór Archívum, Budapest FilKözl Filológiai Közlöny, Budapest FMműszél Fejér megyei műszaki élet, Székesfehérvár Fo Forrás, Kecskemét Fok Fiatal oktatók közleményei, Budapest FoliaArch Folia Archaeologica, Budapest FöldrK Földrajzi Közlemények, Budapest FUF Finnisch-ugrische Forschungen, Helsinki FVL Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Buçuresti-Bukarest Gazdáik Gazdálkodás, Budapest Halászat Halászat, Budapest H-BMLÉ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, Debrecen A Hét A Hét, Buçuresti-Bukarest Hét Hét, Bratislava Pozsony HevSz Hevesi Szemle, Eger Híd Híd, Novi Sad Újvidék História História, Budapest HMÉ A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény Honism Honismeret, Budapest Horizont Horizont. Veszprém megyei Közművelődési Tájékoztató, Veszprém HungÉrt Hungarológiai Értesítő, Budapest HungKözl Hungarológiai Közlemények, Novi Sad-Újvidék IfjSz Ifjúsági Szemle, Budapest IFR International Folklore Review, London Ifjúkomm Ifjúkommunista, Budapest ISz Irodalmi Szemle, Budapest Jászk Jászkunság, Szolnok JFR Journal of Folklore Research, Bloomington, IN JÖV Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes, Wien-Bécs JPMÉ A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Karikázó Karikázó, Bogota, N.J. Kelet-Magyaro Kelet-Magyarország, Nyíregyháza KépesÚjs Képes Újság, Novi Sad Újvidék Keramos Keramos, Düsseldorf KisÉ Kis Építő, Bratislava - Pozsony Kor Korunk, Cluj-Napoca - Kolozsvár Kort Kortárs, Budapest KözművF Közművelődés Fejér megyében, Székesfehérvár Köznevelés Köznevelés, Budapest Kr Kritika, Budapest KultKöz Kultúra és Közösség, Budapest

9 95 Légkör Lelkipásztor L'ethnographie LevéltSz Magyarország Mannus Mai Magazin Matyóföld MCsvtört MÉpítőműv MFilSz MFMÉ MHírl MHOMK MK MképesÚjs MKSz MN MNy MSocF-Ou MTud MúzK MúzkutCsongrádm MúzL MúzMűtv Muzs Múzsák Műev Műhely Művleődés MV Mvízgazdálk MZene Napj Neohel Népszabadság Népszava NévtÉrt NH NHQu NMMÉ NyelvKult NyK Nyr Légkör, Budapest Lelkipásztor, Budapest L'ethnographie, Paris Levéltári Szemle, Budapest Magyarország, Budapest Mannus. Deutsche Zeitschrift für Vor-und Frühgeschichte, Bonn Mai Magazin, Budapest Matyóföld, Mezőkövesd Mozaikok Csongrád város történetéből, Szeged Magyar Építőművészet, Budapest Magyar Filozófiai Szemle, Budapest A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged Magyar Hírlap, Budapest A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc Múzeumi Kurír, Debrecen Magyar Képes Újság, Osijek-Eszék Magyar Könyvszemle, Budapest Magyar Nemzet, Budapest Magyar Nyelv, Budapest Mémoires de a Société Finno-Ougrienne, Helsinki Magyar Tudomány, Budapest Múzeumi Közlemények, Budapest Múzeumi kutatás Csongrád megyében, Szeged Múzeumi Levelek, Szolnok Múzeumi Műtárgyvédelem, Budapest Muzsika, Budapest Múzsák. Múzeumi Magazin, Budapest Műemlékvédelem, Budapest Műhely, Győr Művelődés, Buçuresti Bukarest Mozgó Világ, Budapest Magyar Vízgazdálkodás, Budapest Magyar Zene, Budapest Napjaink, Miskolc Neohelicon, Budapest Népszabadság, Budapest Népszava, Budapest Névtani Értesítő, Budapest Néprajzi Hírek, Budapest New Hungarian Quarterly, Budapest Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján Nyelvünk és Kultúránk, Budapest Nyelvtudományi Közlemények, Budapest Magyar Nyelvőr, Budapest

10 96 OtK ÖR ÖZfV Pannónia Pedműh Rajztanítás Slavica SlovNár SMM SomHonHír SomogyiKönyvtMűhely SoprSz Studium Szabolcs-SzatmáriSz Szakmunkásnevelés SzF SzHH SzMMÉ SzMN SzocÉrt Táncműv TáncművDok TanSzécsénym Téka TM TörtMúzK TörtstatT TörtSz Ttáj Út ÚjAur ÚjLátóh ÚjT Univerzum Utunk VasiSz VHK Vig Vil VmHT Volks Vság Zalai gyűjt Orvostörténeti Közlemények, Budapest österreichische Richterzeitung, Wien-Bécs Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Wien Bécs Pannónia, Eisenstadt Pedagógiai műhely, Budapest Rajztanítás, Budapest Slavica, Debrecen Slovensky Národopís, Bratislava Pozsony Somogy Megye Múltjából, Kaposvár Somogyi Honismereti Híradó, Kaposvár Somogyi Könyvtári Műhely, Szeged Soproni Szemle, Sopron Studium. Acta Juvenum Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Debrecen Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Szakmunkásnevelés, Budapest Szabad Föld, Budapest Szécsényi Honismereti Híradó, Szécsény Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok Szolnok Megyei Néplap, Szolnok Szociálpolitikai Értesítő, Budapest Táncművészet, Budapest Táncművészeti dokumentumok, Budapest Tanulmányok Szécsény múltjából, Szécsény Téka, Szentendre Turista Magazin, Budapest Történeti Múzeumi Közlemények, Budapest Történeti statisztikai tanulmányok, Budapest Történelmi Szemle, Budapest Tiszatáj, Szeged Új írás, Budapest Új Auróra, Békéscsaba Új Látóhatár, München Új Tükör, Budapest Univerzum, Budapest Utunk, Cluj-Napoca Kolozsvár Vasi Szemle, Szombathely Vasi Honismereti Közlemények, Szombathely Vigilia, Budapest Világosság, Budapest Veszprém megyei Honismeretei Tanulmányok, Veszprém Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur, München Valóság, Budapest Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg

11 ZalaiH ZenetudD ZfV Zalai Hírlap, Zalaegerszeg Zenetudományi Dolgozatok, Budapest Zeitschrift für Volkskunde, Stuttgart

12 A. ÁLTALÁNOS I. Bibliográfia, lexikon +1. Csiszár Árpád Felhősné Csiszár Sarolta: A beregi népi textíliák lexikona. Debrecen KLTE Néprajzi Tanszék. 55 p. (Folklór és etnográfia 11.) 2. Szilágyi Miklós: Helyi kiadású helytörténeti monográfiák (annotált bibliográfia). Der Volkskunde in den ungarischen Dorf- und Stadtmonographien der 1970-er Jahre. = Ethn. XCV, ; Tóth Dezső: Bibliográfia a kéziratos honismereti, helytörténeti művekről, VIII. = VmHT.X, A jugoszláviai magyar néprajzkutatás válogatott irodalma. Összeáll.: Jung Károly. = Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék A magyar néprajztudomány bibliográfiája, összeáll. S. Gémes Magda. = HungÉrt. V, ; /a. A magyar néprajztudomány bibliográfiája Összeáll.: Serfőzőné Gémes Magda. Bibliographie der ungarischen Volkskunde. Zusammengestellt: Magda S. Gémes. = NH. XIII, ; II. Kutatók a) Magyarok 6. Kodolányi, János: Suomalainen kansatiede Unkarissa. = Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet Pieksämäki ill. - Vikár Béla,-Jankó János; Posta Béla,- K. Kovács László; Gunda Béla,- Ortutay Gyula; Hajdú Péter; Vilkuna, Kustaa; Valonen, Niilo Bálint András 7. Beke György: Bálint András, egy barcasági csángó helytörténész. = Kort. XXVIII, ; Bálint Sándor 8. Bálit Sándor Bálint Sára: Bálint Sándorék levelei Móricz Zsigmondhoz. Közread., bev. és jegyz. ell. Tasi József. = SomogyiKönyvtMűhely. XXIII, Baróti Dezső: Sándor Bálint. ( )= ÉF-Ou. XVII, Erélyi Zsuzsanna: Bálint Sándor. ( ) = Vig. XIX, 1984, 9; Lele József: Emlékeim Bálint Sándorról. = SomogyiKönyvtMűhely. XXIII, ; Sőtér István: Bálint Sándor emléke. = Él. XXVIII, ; 6. Bárdosi János 13. Filep Antal: Bárdosi János ( ). = Műev. XXVIII, ; Szilágyi Miklós: Bárdosi János = Honism. XII, ; Bartha Dénes 15. Üjfalussy József: Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója. = MZene. XXV, ;

13 99 Bartók Béla 16. Újfalussy József: Egy nehéz búcsúzás zenei képlete. = ZenetudD Beke Ödön +17. Voigt Vilmos: Beke Ödön mint folklorista. = NyK. LXXXV, ; Bél Mátyás 18. Fabiny Tibor: Bél Mátyás és az egyháztörténet. = Lelkipásztor. LIX, ; Kápolnai Iván: Emlékezés Bél Mátyásra és Borsod megyéről irt munkájára. Születése 300. évfordulója alkalmából. = Matyóföld Bél Mátyás élete és munkássága. De piscatione Hungarica. (A magyarországi halászatról) fordítás. Az életrajz szerzője Deák András. Bp. 1984, Vízügyi Dokumentációs Szolgálat Leányvállalata. 76 p. ill. 1 térk. mell. Bodrogi Tibor 21. Vargyas Gábor: Bodrogi Tibor köszöntése. = NH. XIII, ; születésnapja alkalmából. Diószegi Vilmos 22. Barabás Jenő: Diószegi Vilmos és a Magyar Néprajzi Atlasz. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Lágler Péter: Diószegi Vilmos élete és munkássága. (Módszertan, eredmények, célok, tervek.) = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bibliogr Domanovszky György 24. Bodrogi Tibor: Domanovszky György = Ethn. XCV, ; Uó'.: 75 éve született Domanovszky György. = MN. XLVII, ; 7. Domokos Pál Péter 26. A népemért mindent..." Riporter: Hajdú D. Dénes, Kóka Rozália. = Vig. XLIX, ; Dömötör Tekla 27. Balázs Géza: Dömötör Tekla hetven? = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp , és = ÉI ; Uó'.: Dömötör Tekla köszöntése. = NH. XIII, ; Voigt Vilmos: Dömötör Tekla életútja. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bensőséges családi együttlét. Dömötör Tekla néprajztudós régi és új szokásokról. Riporter: Komor VÜma. = MN. XLVII, ; 5. Erdélyi Zsuzsanna 31. Erdélyi Zsuzsanna: Egyetemes értékeink. Beszélgetés. Riporter: Hankó Ildikó. = MN. XLVII, ; Hofer Tamás: Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas. = Ethn. XCV, ;

14 100 Gunda Béla 33. Tiszai Lajos: Közelről. Beszélgetés Gunda Béla Herder-díjas néprajztudóssal. = SzMN. XXXV, ; 9. - Györffy István életútjáról. Györffy István 34. Bajor Nagy Ernő: Alföldünk felfedezője: Györffy István. = SzF ; Balassa Iván: Györffy István és a magyar néprajztudomány új szakasza. = MTud. XCI, ; Uő.: Györffy István születésének százéves évfordulóján. = Ttáj. XXXVIII, ; Uő.: Száz éve született Györffy István ( ). A magyar nép tudósa. = MHírl. XVII, ; Balogh Edgár: Györffy Istvánról. = Népszabadság. XLII, ; Barabás Jenő: Györffy István művelődéspolitikai eszméi. = Kr ; Uő.: Néphagyomány, nemzeti művelődés. Györffy István, az egyetemi tanár. = Napj. XXIII, ; Be Ilon Tibor: Györffy István emlékezete. = Fo. XVI, ; Benda Kálmán: Néprajz és történettudomány. = MN. XLVII, ; Czövek Judit: Györffy István az Alföld kutatója. Tudományos ülés Karcagon. = NH. XIII, ; Enyedy György: Györffy István és a magyar településföldrajz. = FöldrK. XXXII (CVIII), ; Fehér Gyula: Györffy István tanítványa voltam. = MN. XLVII, ; Filep Antal: Györffy és a magyar néprajz. = MN. XLVII, ; Gunda Béla: Györffy Istvánra emlékezünk. = Napj. XXIII, ; , és = Látóh /a. Györffy György: Györffy István és a Néprajzi Múzeum. =Confessio. VIII, ; Hajdú D. Dénes: Györffy István és a moldvai csángómagyarok. = Honism. XII, ; 5-8. ül. 49. Uő.: Száz éve született Györffy István. = Népszava. CXII, ; Hofer Tamás: A népművészet Györffy István kutatásaiban. = Ttáj. XXXVIII, ; Hoffmann Tamás: Györffy István emléke. =ÚjT. XXI, ; ill. 52. Uő.: Romantika és realitás válaszútján. Száz éve született Györffy István. = Népszabadság. XLII, ; Katona Imre: Györffy István és a folklór. = Fo. XVI, ; Bibliogr Kósa László: Az Alföld kutatója Györffy István. = ÉT. XXXIX, ; ill. 55. Uő.: Györffy István öröksége. = Vság. XXVII, ; Liszka József: Györffy István és Szlovákia. = ISz. XXVIII, ; Selmeczi Kovács Attila: Györffy István élete és munkássága. Bp. 1984, TIT. 80. p. ill. (Néprajzi füzetek.) Bibliogr Uó'.: Györffy István agráretnográfiai kutatásai. = Jászk. XXX, ; 8-13.

15 59. Uő.: A magyar nép tudósa. =ÚjT. XXI, : Szabó László: Györffy István és a magyar néprajztudomány nagykorúsodása. = Jászk. XXX, ; Szemerkényi Ágnes: Györffy István emlékezete. = Köznevelés. XL, ; Szűcs Irén: Györffy István és a Délkelet-Alföld népéletének kutatása. = BékésiÉ. XIX, ; Tárkány Szűcs Ernő: Száz éve született Györffy István. = MN. XLVII, ; Turczel Lajos: Györffy Istvánról születésének századik évfordulóján. = Hét. XXIX, 1984,8; Várkonyi Endre: A hagyományőrző. Györffy István centenáriuma. = Magyarország. XXI, ; Vitányi Iván; Györffy István tanúsága. = ÉL XXVIII, ; Györffy István a Nagykunságban. = SzMN. XXXV, ; Haáz Ferenc Rezső 68. Balassa Iván: Száz éve született Haáz Ferenc Rezső. = Ethn. XCV, ; Herman Ottó +69. Erdődy Gábor: Herman Ottó a dualista Magyarország politikai berendezkedéséről. = Fok. I, Lányi György: A feledhetetlen Herman Ottó. = Búvár. XXXIX, ; Jósa András 71. Ács Zoltán: 150 éve született Jósa András. = ÉT. XXXIX, : Kallós Zoltán 72. Balázs Ádám: Tegnap a Gyimesben jártam... " Kolozsvári beszélgetés Kallós Zoltánnal. = Fo. XVI, ; Kallós Zoltán: Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni." Riporter: Bosnyák Sándor. =MV.X, ; Kiss Lajos +74. Páll István: Kiss Lajos néprajzi kutatásai a Rétközben. = MK Kodály Zoltán 75. Kodály Zoltán: Voyage en Hongrie. (Kodály Zoltán jegyzetfüzete, ) Szerk., a képeket vál. és az utószót írta Sz. Farkas Márta. Bp. 1984, Múzsák. 95 p. ill. 76. Martin György: Emlékeim Kodályról. = ZenetudD Olsvai Imre: Kodály és a népzene. = Tanulmányok. Esztergomi Tanítóképző Főiskola. XIX, Újfalussy József: Kodály emlékére. = Ének-zeneTan. XXVII, ; 1-3.

16 102 Körösi Csorna Sándor 79. Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor. Bukarest Kriterion. 256 p. 80. Róna-Tas András: Körösi Csorna Sándor titka. = Ttáj. XXXVIII, ; Zágoni Jenő: Körösi Csorna Sándor bibliográfiája. Bukarest Kriterion. 199 p. 6 t. 82. Emlékek Körösi Csorna Sándorról. (Levelek, okiratok, emlékezések.) Közzéteszi: Teijék József. Bp. 1984, Körösi Csorna Társaság, MTA Könyvtára. 258 p. ill. Lajtha László 83. Berlász Melinda: Lajtha László. Bp. 1984, Akadémiai K. 275 p. 1 t. ill. (A múlt magyar tudósai 12.) Bibliogr Magyar Kálmán 84. Magyar, Judit: Kálmán Magyar = Karikázó. IX, ; 4. Martin György 85. Andrásfalvy Bertalan: Világnak kiáltott keserű búcsúszó Martin Györgytől. = Honism. XII, ; Kürti, László: György Martin = Karikázó. IX, ; Bibliogr Pesovár Ernő: Martin György =NH. XIII, ; Uő.: Martin György = Táncműv. IX, ; ill. 89. Szász János András: Martin György. ( ) = KultKöz ; Vargyas Lajos: Búcsú Martin Györgytől. = Táncműv. IX, ; ill. és = Ttáj. XXXVIII, ; 42^ Uő.: Meghalt Martin György ( ) = Muzs. XXVII, ; György Martin. = Karikázó. IX, ; 17. Nagy Jenő 93. Gálffy Mózes: Egy gazdag és változatos életpálya. = Művelődés. XXXVII, ; Nagy Olga 94. Nagy Olga: A mese az eltiportak költészete." Riporter: Ónody Éva. = ÚjT. XXI, ; Pesovár Ferenc 95. Andrásfalvy Bertalan: Pesovár Ferenc emlékezete = Ethn. XCV, ; Martin György: Ferenc Pesovár = Karikázó. IX, ; 17. és. = Honism. XII, ; Reguly Antal 97. Lakó György: Reguly Antal, a magyar nyelv rokonainak kutatója. = FöldrK. XXXIII(CVIII), ; Scheiber Sándor 98. Hahn István: Scheiber Sándor tudományos munkássága. = Évkönyv. 1983/

17 99. Voigt Vilmos: Scheiber Sándor hetven éves. = Évkönyv. 1983/ Szalontai Barnabás 100. Erdész Sándor: Szalontai Barnabás = NH. XIII, ; Szenti Tibor Történelemmé tenni a történelem alattit. Beszélgetés Szenti Tibor néprajzkutatóval. Riporter: Kronstein Gábor. = Szakmunkásnevelés. XXXV, ; Szűcs Sándor 102. Balassa Iván: Szűcs Sándor. = Szűcs Sándor: Madárkereső királyfiak. Bp Utószó Dankó Éva: Szűcs Sándor élete és munkássága. Sándor Szűcs's Life and Work. Debrecen 1984, KLTE. 159 p. (Folklór és etnográfia 18.) Dankó Imre: Szűcs Sándor élete és munkássága. = MK Fábián Gyula: Találkozásaim. Szűcs Sándor emlékezete. = ÚjAur ; Kaposvári Gyula: Búcsúszavak Szűcs Sándor sírjánál. = MúzL. XLI XLII, Emlékeim Szűcs Sándorról. Közr. és bev. Csenki Imre. = ÚjT. XXI, ; 18. Tálasi István 108. Barabás Jenő: Tálasi István = Kr ; Filep Antal: Tálasi István emlékére. = MN. XLVII, ; Uő.: Tálasi István. Laskó, VII Budapest, IV. 17. = NH. XIII, ; Szabolcsi Miklós: Tálasi István. = MTud. XCI, Új folyam XXIX, ; Tárkány Szűcs Ernő 112. Beitl, Klaus: Im Andenken an Hon. Emő Tárkány Szűcs. = ÖZfV. LXXXVII ; Bodrogi Tibor: Tárkány Szűcs Ernő (Hódmezővásárhely, október 13. Budapest július 10.) = NH. XIII, ; Tárkány Szűcs Ernő: Magyarországi boszorkányperek. Riporter: Nádor Tamás. = ÚjT. XXI, ; 20. Vargha László 115. Filep Antal: Vargha László. Gyöngyös, X Budapest, III. 19. = NH. XIII, ; Uó'.: Vargha László ravatalánál. (1904. X III. 19.) = Életünk. XXI, ; Kecskés Péter: Vargha László ( ). = Téka ; Vargyas Lajos 118. Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos 70 éves. = NH. XIII, ; Maróthy János: Vargyas Lajosról nemcsak mert hetvenéves. = Muzs. XXVII, ; 5-6.

18 104 Vikar Béla 120. Kiss Antal: Ő maga út volt. Vikár Béla. ( ) = Napj. XXIII, ; Schelken Pálma: Vikár Béla emlékezete. = MN. XLVII, ; Sipos Csaba: Vikár Béla. = SomHonHir ; Vorák József 123. Égető Melinda: Vorák József ( ). = NH. XIII, ^13. b) Külföldiek Balassa Iván: Hriszto Vakarelszki a bolgár nép nagy tudósa. ( ). = Bolgár tanulmányok IV, (A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei 41.) 125. Gunda Béla: Svensson Sigfrid ( ). = NH. XIII, ; Kodolányi János: Niilo Valonen = Ethn. XCV, ; Uő.: Toivo Vuorela = Ethn. XCV, ; III. Tudomány- és kutatástörténet Balassa Iván: Herder, Bécs és Magyarország. = FilKözl. XXIX, ; Bori Imre: A folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai magyarok kultúrájában. = Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Részletek a szerző könyvéből. = ÚjT. XXI, ; Hála József: Változásvizsgálatok a Káli-medence községeinek népi kultúrájában. Tájkonferencia Köveskálon. = Horizont. XII, ; Hofer Tamás: Történeti fordulat az európai etnológiában. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Huseby Éva Veronika: Bevándorlók az Egyesült Államokban: kutatási irányok és eredmények az amerikai társadalomtudományokban. = Ethn. XCV, ; Juhász Antal: A helyi monográfiák jelentősége az anyagi műveltség kutatásában. = Ethn. XCV, ; Kézdi Nagy Géza: Akkulturáció-e a másodlagos primitivitás"? = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp Bibliogr Klaniczay Gábor: A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Kósa László: Magyar őstörténeti kutatás a néprajzban Herman Ottótól Györffy Istvánig. = MúzK ; Niedermüller Péter: Városi antropológia: történeti megközelítések. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Paládi-Kovács Attila: Kulturális határok és kontaktzónák Észak-Magyarországon. = Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc Bibliogr

19 Penavin Olga: Szarvas Gábor, a Magyar Nyelvőr és a Népnyelv ( ). Gabor SzarvaS, njegov öasopis Magyar Nyelvőr" inarodnikjezik. Gábor Szarvas, his Journal Magyar Nyelvőr", and the Language of Popular Speech. = HungKözl. XV, ; Sárkány Mihály: Gazdaság és kultúra: a parasztság mint kutatási dilemma. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Scheiber Sándor: Folklór és tárgy történet. 3. Bp. 1984, Magy. Izraeliták Orsz. Képviselete. 623 p. ill. Bibliogr A függelékben Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bibliográfiája, összeáll.: Dán Róbert Selmeczi Kovács Attila: A néprajz és társtudományai. = NH. XIII, ; Szilágyi Miklós: Az agrártörténet, a társadalomtörténet és a néprajz összefüggései a helyi kiadványokban. = Ethn. XCV, ; Szulovszky János: Egy tudomány előítélete önmagáról avagy meddig lesz néprajz? (Definíciók a néprajzról.) = Studium. XV, Bibliogr (Marxizmus-Leninizmus 4.) 146. Voigt Vilmos: Történeti folklorisztika és történeti antropológia,tudománytörténeti megjegyzés. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Uó'.: Van-e határa egy népi kultúrának? = Interetnikus kapcsolatok Északkelet- Magyarországon. Miskolc Bibliogr IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 148. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Bp Múzsák. 169 p. ill. (Néptáncosok könyvtára.) Bibliogr Borsányi László: Bevezetés a szimbólumok antroplógiai tanulmányozásába. = Jelképek-kommunikáció-társadalmi gyakorlat. Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia köréből. Szerk. Hoppál Mihály, Niedermüller Péter. Bp Tömegkommunikációs Kutatóközpont Uó'.: Potlatch Problems. An Anthropological Calvary. = ArtesPop. IX, Erdélyi Zsuzsanna: Terepmunka vagy íróasztal? A néprajzos dilemmái. = MHírl. XVII, ; Gunda Béla: A szatmári hagyományos népi műveltség etnogeográfiai helyzete. Die ethnogeographische Lage traditioneller Volkskultur im Gebiet Szatmár. = Tanulmányok Szatmár néprajzához. Debrecen, ill. Bibliogr (Folklór és etnográfia 16.) 153. Hofer Tamás: Bevezetés. = Történeti antropológia. Bp Bibliogr Uó'.: The Preception of Tradition in European Ethnology. = JFR. XXI, ; Hoppál Mihály: Életmódmodellek kulturális paradigmák. = Életmód, modellek és minták. Bp Bibliogr Huseby Éva Veronika: Fogalmak és élettörténetek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. Debrecen 1983(1984!), KLTE. 76 p. (Folklór és etnográfia 12.)

20 Liszka József: Egy adat nem adat..." (Adalék a néprajzi kutatás módszertanához.) = Hét. XXIX, ; Tarján Gábor: A magyarlukafai néprajzi műhely helye és szerepe a közművelődésben. = Honismeret, helytörténet, tájházak. Szekszárd, V. összefoglaló és vegyes tartalmú művek 159. Györffy István: Nagykunsági krónika, melyet részint régi írásokból, részint a szájhagyomány alapján egybeszerk. Györffy István. Sajtó alá rend. és az utószót írta Bellon Tibor Benyovszky István. Karcag 1984, Györffy István Nagykun Múz. 151 p. ill. (Nagykunsági füzetek 4.) Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma Újvidék 1983, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 268 p. Bibliogr (Értekezések, monográfiák 6.) 161. Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Bukarest Bp Kriterion, Szépirodalmi K. 389 p. 20 t. ill. Bibliogr Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Néprajzi ismeretek mai használatra. Bp. 1984, Mezőgazdasági K. 194 p. ill Vargyas Lajos: Keleti hagyomány nyugati kultúra. Tanulmányok. Bp. 1984, Szépirodalmi K. 461 p. Bibliogr Abauj néprajza. Az szeptember 22-i tájkonferencia anyaga. Szerk. Viga Gyula. Miskolc 1983(11984) TIT BAZ m. Szerv. 89 p. Bibliogr (Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 4.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Agrárszociológiai írások Magyarországon. Vál., a bev. tanulmányt írta és jegyz. ellátta Tóth Pál Péter. Bp. 1984, Kossuth. 435 p Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Szerk. Päivi Heikkilä, Karig Sára. Bp. 1984, Európa. 322 p. 40 t. ill. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Beiträge zur Volksarchitektur in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Béla Gunda. = AEthn. XXXI, 1982(1984) p Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) Szerk.: Hegyi András. Szeged- Deszk 1984, Deszk Községi Tanács Végrehajtó Biz p. 48 t. 5 mell. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Din traditiile populäre ale românilor din Ungaria. (Studii $i basme.) A magyarországi románok néprajza. (Tanulmányok és mesék.) Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 109 p. Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek Din traditiile populäre ale românilor din Ungaria. (Studii.) A magyarországi románok néprajza. (Tanulmányok.) Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 65 p. - Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Dömötör Tekla előadásai az Eötvcs Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, összeáll.: Stefány Judit. = Folklór, életrend, tudománytörténet. Bp

21 Életmód: modellek és minták. Szerk. Hoppál Mihály, Szecskő Tamás. Bp. 1984, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 390 p. ill. - A néprajzi vonatkozású cikkekről önálló címleírások készültek Etnografija JuZnih Slavena u Madarskoj. Etnografija Juzsnih Szlovena y Madarszkoj. Etnografija JuZnih Slovanov na MadZarskem. A magyarországi délszlávok néprajza. Tanulmányok. 6. Bp Tankönyvkiadó. 158 p. ill. Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek The Fishing Culture of the World. Studies in Ethnology, Cultural Ecology and Folklore. Ed. by Béla Gunda. Bp. 1984, Akadémiai K p. 2 db. ill. Bibliogr. a tanulmányok végén. A magyar vonatkozású tanulmányokról önálló címleírások készültek Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Bp. 1984, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 272 p. Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az november án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Szerk.: Máténé Szabó Mária Rózsa. Bp. 1984, TIT Néprajzi Választmánya. 259 p. Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Honismeret, helytörténet, tájházak. Szekszárd 1984, Béri Balogh Ádám Múz. 56 p. ill. (Múzuemi füzetek.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek. (Az okt. 1 2-án, Szekszárdon rendezett Honismeret, helytörténet, tájházak tudományos és közművelődési értékei a Dél-Dunántúlon" c. tudományos tanácskozás előadásai.) 178. Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Az októberében megrendezett konferencia anyaga. Szerk. Kunt Ernő, Szabadfalvi József, Viga Gyula. Miskolc 1984, Herman Ottó Múz. 323 p. 1 t. fol. ill. (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 15.) Az egyes előadásokról önálló címleírások készültek Jugoszláviai magyar folklór. Vál., szerk., az utószót és az irodalmi jegyzéket öszszeáll.: Jung Károly. Újvidék 1983, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 350 p. ill. (Értekezések, monográfiák 3.) Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Kecel története és néprajza. Geschichte und Volkskunde von Kecel. Szerk. Bárth János. Kecel Nagyközségi Tanács p. LXXX t. Bibliogr Az egyes cikkekről önálló címleírésok készültek Národopis Slovákov v Mad'arsku. Národopisné Stúdie z Répáshuty. 5. A magyarországi szlovákok néprajza. 5. Néprajzi tanulmányok Répáshutáról. Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 488 p. ill. Bibliogr. a fejezetek végén. Az egyes tanulmányokról önálló címleírások készültek Régi magyar honismertetők. (Szemelvények a Történelembarátok Körei részére.) Vál. Vörös Károly. Bp. 1984, TIT. 84 p. (Történelmi füzetek.) - Az egyes cikkekről önálló címleírások készültek Répáshuta: Egy szlovák falu a Bükkben. Szerk. Szabadfalvi József, Viga Gyula. Miskolc 1984, Herman Ottó Múz. 435 p. ill. (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 13.) Az egyes cikkekről önálló címfelvételek készültek.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1985 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1985

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1985 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1985 NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1985 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1985 XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1986. Szerkesztő: Selmeczi

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1983 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1983 XIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1984.

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1983 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1983 XIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1984. NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1983 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1983 XIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1984. Szerkesztő: Selmeczi

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny 1 - Tiszaújváros (TMM) 1 47 Pauska Krisztián Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:47.07 2 46 Bártfai István Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:56.93 3 48 Varga Lajos Tiszaújváros (TMM)

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1981. Összeállította: S. Gémes Magda

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1981. Összeállította: S. Gémes Magda A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1981 Összeállította: S. Gémes Magda Tartalom A. Általános I. Bibliográfia, lexikon, katalógus 199 II. Kutatók 199 III. Tudománytörténet 205 IV. Összefoglaló és

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

NEPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1980 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1980 X. ÉVFOLYAM 3-6. SZÁM BUDAPEST 1981.

NEPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1980 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1980 X. ÉVFOLYAM 3-6. SZÁM BUDAPEST 1981. NEPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1980 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1980 X. ÉVFOLYAM 3-6. SZÁM BUDAPEST 1981. Szerkesztő: Gráfik

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1988. augusztus 27., szombat 10 óra Pontverseny eredménye: 1. Budapest 2. Pest megye 3. Szolnok megye 4. Békés megye 5. Hajdú Bihar megye 6. Heves megye 7.

Részletesebben

A program 2004-2008. évi eredményei

A program 2004-2008. évi eredményei A program 2004-2008. évi eredményei A program sikerét és a nagyfokú érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt öt (2004-2008) évben összesen 132 pályázat érkezett a rendelkezésre álló forrás (1,4 milliárd Ft) több

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1982 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1982 XII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1983.

NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1982 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1982 XII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1983. NÉPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1982 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1982 XII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1983. Szerkesztő: Selmeczi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, összeállította: S. Gémes Magda

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, összeállította: S. Gémes Magda A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1984 összeállította: S. Gémes Magda TARTALOM A. Általános I. Bibliográfia, lexikon 214 II. Kutatók 214 III. Tudomány- és kutatástörténet 222 IV. Általános elméleti

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben