LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ"

Átírás

1 LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

2

3 LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014

4 LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szerkesztette: Dr. Újvári Edit egyetemi docens A szerkesztésben közreműködött: Alattyányi István pályázati referens A megjelenést támogatta a Nemzeti Tehetség Program A kiadvány a Lépések a tudományos élet felé az SZTE JGYPK tehetségsegítő programja a középiskolai oktatásban résztvevők számára (NTP-TÚP ) pályázat keretei között készült el, melynek során a SZTE JGYPK TDK és MDK csoportjai ismertetőket, bemutató előadásokat, programokat tartottak középiskolások számára a Karon folyó tudományos és művészeti diákköri munka jellegéről, folyamatáról és eredményeiről. ISBN

5 TARTALOM Dékáni köszöntő...7 Bevezető A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos Diákkörei Alkalmazott Nyelvészeti Diákkör Alkalmazott Társadalomtudományi Diákkör Andragógiai és Kulturális mediáció Diákkör Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Diákkör Gyógypedagógus Diákkör Tanító és Óvópedagógus Diákkör Testnevelési és Sporttudományi Diákkör A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Diákkörei Ének- és Zeneművészeti Diákkör Képző- és Iparművészeti Diákkör A SZTE JGYPK OTDK eredményességi mutatói... 53

6

7 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye, amely hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos eredmények gyarapítását az általa művelt szaktudományokban. A Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott célok elérése érdekében a kínált képzési tartalmak folyamatos, a társadalmi és munka erő piaci elvárásokhoz alkalmazkodó fejlesztését végzi a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt. A pedagógusképzés különböző területein felhalmozódott évtizedes tapasztalataira támaszkodva a Kar kiemelten törekszik arra, hogy megőrizze az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógus képzésben az utóbbi években kivívott országosan és nemzetközileg is elismert pozícióját. Emellett kitüntetett feladatként kezeli a tanárképzés a karhoz tartozó szakdiszciplináris részének magas színvonalú oktatását is. Hasonló jelentőséget tulajdonít a művészetközvetítő szakok hagyományaihoz méltó képzésnek. A kari minőségteremtő tradíció integráns részévé váltak a tudományos diákköri munkában végzett tehetséggondozási programok. A tehetséges, motivált hallgatók a konzulens oktatók hatékony segítségével kiemelkedő szerepet vállalnak a Kar képzési struktúrájához igazodó tudományos, ismeretterjesztő és gyakorlati tehetséggondozási formák megvalósításában. A kötelező órák keretein messze túlmutató szakmai munka sikere évről évre díjakban, oklevelekben mutatkozik meg, de ennél is maradandóbb érték a hallgatók egész pályájukra hatást gyakorló szellemi-szemléletbeli fejlődése. A tehetséggondozási programok ugyanakkor hozzájárulnak a kar minőségi mutatóinak fejlesztéséhez is, hiszen egy felsőoktatási intézmény eredményességét az oktatók és a hallgatók tudományos és művészeti alkotó tevékenysége együttesen határozza meg. A Lépések a tudományos élet felé az SZTE JGYPK tehetségsegítő programja a középiskolai oktatásban résztvevők számára című programmal olyan iránymutatást kívánunk adni, amely reprezentálja a felsőoktatás minőségi szintjét meghatározó, az egyetemen és a karunkon aktívan működő eddigi tehetséggondozási formák eredményességét, elősegítve ezzel a tehetséggondozás folyamatosságát, motivációt nyújtva a fiatalabb generáció számára a tehetséggondozás továbbfejlesztésében való részvételre. Az egész kart átfogó központi, továbbá az intézeti és tanszéki koordinálással működő, a projektben megvalósított diákköri és tehetséggondozó munka összetettségében és szervezettségében egyedülálló mintaprogram. E helyen is meg szeretném köszönni a kötet összeállításában és a programok lebonyolításában aktívan részt vállaló kollégáim közreműködését, amely nélkül sem a pályázat, sem a kiadvány nem jöhetett volna létre. Dr. Marsi István dékán Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 7

8

9 BEVEZETŐ A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos és Művészeti Diákköreiben zajló munka bemutatására vállalkozunk jelen kiadványunkkal. Hallgatóink a Kar intézeteiben és tanszékein folyó képzési programoknak megfelelően változatos témákkal, alkotásokkal készülnek pályamunkáik bemutatására és a megmérettetésre a Kari és az Országos Tudományos és Diákköri Konferenciákon. Úgy véljük, hogy a sokrétű és sikeres diákköri tevékenység a felsőoktatásban zajló tehetséggondozás meghatározó formája, amelynek során a diákköri pályamunkát elkészítő hallgatóink a témavezető oktatók mentorálásával el tudnak mélyülni a tudományos és művészeti alkotómunkában, tapasztalatot szerezhetnek eredményeik bemutatásában, összemérhetik tudásukat, tehetségüket, eredményeiket más felsőoktatási intézmények azonos képzési programjaiban tanuló egyetemistákkal. A Karunkon folyó oktatói és egyben kutatói munka fontos minőségi mércéje a TDK és MDK munka sikeressége, a tehetséges hallgatók minél magasabb szintű felkészítése, valamint az országos szakmai szekciókban való helytállásuk. A tehetséggondozásban vállalt kiváló munkáért köszönet illeti a témavezető oktatókat és a tanszéki, intézeti diákköri csoportok oktató felelőseit, akiknek szakmai és szervező munkája nélkülözhetetlen a JGYPK eredményes OTDK szerepléseihez. Az intézeti és tanszéki keretekben zajló diákköri munkát és eredményeit a hét tudományos és a két művészeti diákkör szervezeti kereteinek megfelelően csoportonként tekintjük át, a szakmai jellegzetességek rövid ismertetését a XXXI. OTDK sikeres dolgozatainak rezüméivel illusztrálva. Bízunk benne, hogy a jelenlegi és leendő hallgatóink számára egyaránt motiváló a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon folyó TDK és MDK munkába való betekintés. Dr. Újvári Edit elnök SZTE JGYPK Tudományos Diákköri Bizottság 9

10

11 1. A SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREI 1.1 Alkalmazott Nyelvészeti Diákkör Az Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén sokrétű tehetséggondozási munka zajlik. Az érdeklődő hallgatók tudományos diákköri műhelymunkában egyéni kutatásokat végeznek a témavezető tanárok irányításával; a felkészítés általános és specifikus tematikájú kurzusok formájában zajlik. A tanszéki TDK-felelős szervezi a TDK konferenciákon való részvételt, a hallgatók nevezését az OTDK Humán Tudományi Szekciójába. A Tanszék ösztönzi a tehetséges hallgatók konferencia részvételét, tudományos hallgatói-oktatói konferencia keretén belül: Ti és Mi Alkalmazott Nyelvészet és interdiszciplinaritás (Szeged, 2009 áprilisa); Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója (2009, 2011, 2014 Szeged); XXII. MANYE Kongresszus, Hallgatói Műhely (2012 Szeged); Találkozások I. Szegedi Alkalmazott Nyelvész Hallgatói Konferencia (2013) Találkozások II. Találkozás az alkalmazott nyelvészettel Hallgatói Konferencia (2014) Publikációs lehetőség biztosítása: a mindenkori szervezők kiadásában megjelenő tanulmánykötetben: Klippel Rita Tóth Eszter (szerk.) 2014: Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek. Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok 1. Szeged: SZEK-JGYF Kiadó.) További felkészítés a Kazinczy Szépkiejtési Verseny -re és a Nagy J. Béla Országos Helyesírási Versenyre (felsőoktatási intézmények hallgatóinak). A tanszék külföldi ösztöndíjas képzésekre (Erasmus) ösztönzi a hallgatókat, valamint fogadja a hozzánk érkező külföldi egyetemek hallgatóit (Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár, 2011-től folyamatos). A tanszék támogatja és orientálja végzett tehetséges hallgatóit tanulmányaik doktori szintű folytatásában; (2011-től folyamatos). Csatlakozás az Alkalmazott Humántudományi Intézet Társadalomismereti Tanszéke által szervezett Kutató hallgatók éjszakája rendezvényhez, ahol az alkalmazott nyelvész, valamint a nyelv- és beszédfejlesztő tanár szakos MA hallgatók empirikus kutatási eredményeiket mutathatják be (2013 szeptembere). Pályázati tevékenység a tanszék hallgatóinak aktív részvételével, oktatói felkészítéssel: Utazás a nyelv körül Tehetséggondozó program (NTP-TSZT-MPA ), (Szeged Szivac/Szerbia, 2013 novembere); Lépések a tudományos élet felé az SZTE JGYPK tehetségsegítő programja a középiskolai oktatásban résztvevők számára (NTP-TÚP ) (Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 9. T osztálya, ) 11

12 Szemelvények a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék TDK munkáiból rezümék KEMPF ANDREA (Nyelv- és beszédfejlesztő tanári MA) Mit mutat a szövegértés az alsó tagozatos halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében? Témavezető: Gaál Zsuzsanna, adjunktus A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Arisztotelész A szövegértés képességének készség szintű elsajátítása egy olyan alapnak tekinthető, melynek alkalmazása kilépve az alsó tagozatból és iskolából, a mindennapi élet során elkerülhetetlen, és a további boldogulást nagyban befolyásoló tényező. Dolgozatomban egy általános iskola tanulóinak szövegértési teljesítményét vizsgáltam 2. osztálytól egészen 4. osztály év elejéig. A bernsteini gondolatokból kiindulva, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók családi körülményei, milyen hatással vannak szövegértési teljesítményükre, illetve, hogy alsó tagozatos tanulmányaik során képesek-e olyan szövegértési képességek elsajátítására, melyek segítik őket későbbi tanulmányaikban. Mivel társaik közül ők bizonyítottan anyagi hátrányokkal küzdenek, így a legveszélyeztetettebbek a tekintetben, hogy a szegénységben/mélyszegénységben élők számát, tanulási kitörés hiányában tovább növeljék. Maga a szegénység, rossz szociális háttér nem eredményez törvényszerűen gyenge teljesítményt az iskolában, de a jó képességű, szegény szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek odafigyelés hiányában elkallódhatnak. Ennek megakadályozása, manapság a köznevelés fontos feladatává kell, hogy váljon. Saját esetem is, úgy gondolom, hogy ékes példája annak, hogy nincs következetesség, felelősségvállalás, átláthatóság és egységesség e téren a köznevelésben. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindegy, hogy pályázatok, az állam, vagy bármely más szervezet segítségével, de egy olyan egységes rendszer kidolgozására lenne szükség, mely az egész alsó tagozatot átfogóan egyenletes és folyamatos segítségnyújtást biztosít minden iskola halmozottan hátrányos helyzetű gyerekei számára anélkül, hogy emiatt szegregálná őket. 12

13 Az általam vizsgált tanulók teljesítményei összesítve ( tanév tanév) 13

14 Erdei Tamás (Alkalmazott nyelvész MA) A beszédprodukció aktivációterjedéses modellje hálózatelméleti megközelítésben Témavezető: Gaál Zsuzsanna, adjunktus A beszédprodukció aktivációterjedéses modelljei a folyamatot egy hálózaton terjedő aktivációként képzelik el. A skálafüggetlen hálózatok elmélete meglepően sok hálózatra, így a nyelvre is érvényesnek látszik. Jelen dolgozat azt mutatja meg, hogy ha az aktivációterjedéses modell alapjául szolgáló hálózatot skála független felépítésűnek feltételezzük, akkor egy rendkívül jól működő modellt kapunk. Ehhez először bemutatom a skálafüggetlen hálózatok történetét és a nyelv eddig felfedezett skálafüggetlen tulajdonságait. Ezután ismertetem a beszédprodukció fogalmát és néhány korábbi modelljét. Az aktivációterjedéses modellek közül Gary Dell modelljét veszem alapul. Végül ezek alapján elméleti leírást adok a fenti módszerrel előálló skálafüggetlen modellről. Feloldom a felrótt hibákat, ismertetem az előálló modell felépítését, utalok a modell számos előnyére, és megmutatom, hogy sok nyelvi jelenség magyarázhatóvá válik általa. Egy hatványfüggvény (Barabási 2006) 14

15 1.2. Alkalmazott Társadalomtudományi Diákkör Az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszéki TDK csoport alapvető feladatának szakos hallgatóink TDK kutatásokban és TDK konferenciákon való részvételének ösztönzését és támogatását tekinti. A legutóbbi két OTDK közötti évben megrendezett áprilisi kari TDK rendezvényen 3 hallgatónk mutatta be dolgozatát. Ezen túl a hallgatói tudományos aktivitást számos más eszközzel is igyekszünk elősegíteni. Kutatási lehetőségek biztosítása: A szakjainkhoz kapcsolódó témákban éves rendszerességgel 3-5 napos kutatóborokat szervezünk. (2012. május Az etnikai együttélés technikái Bogyiszlón ; június Együtt egymásért. Gyermekszegénység kutatás a jánoshalmi kistérségben.) A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Kutatócsoportjával közösen szervezett 2014-es jánoshalmi gyermekszegénység kutatásra augusztus között kerül sor. Kutatói team-munka népszerűsítése: 2011 szeptemberében rendezte meg a Tanszék első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal a szeptember végi Kutatók éjszakájának 0. napján a Kutató hallgatók éjszakáját. A rendezvényen a kisebbségpolitika MA szakos hallgatók empirikus kutatási eredményeiket mutatták be szeptemberében a tanszék kezdeményezésére a Kutató hallgatók éjszakája programhoz további 3 kari TDK műhely csatlakozott. Ebben az évben a különböző szakokon team munkában végzett empirikus terepkutatásokat és tanulmányi kirándulásokon végzett kutatások eredményeit mutatták be a hallgatók. A legutóbbi Kutató hallgatók éjszakáján a 2013 júniusában megrendezett Jánoshalmi kutatóborunkban végzett kérdőíves és kvalitatív adatgyűjtés eredményeit mutatta be. Konferencia részvétel: A Tanszék ösztönzi a tehetséges hallgatók konferencia részvételét: pl. az Alkalmazott Humántudományi Intézet Ti és Mi konferenciáján a multikulturalizmus témájához kapcsolódó hallgatói kutatási eredmények bemutatása; az Európai Ifjúságkutatási Központ (EIKKA) évente megrendezett konferenciáin hallgatók részvétele előadókként. Publikációs lehetőségek biztosítása: tudományos és tudományos ismeretterjesztő írások ösztönzése ban két hallgatónk Maróti János Béla és Szokolai József szerkesztésében Tanulmányok a társadalomról (ISBN ) címmel az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Tudományos Diákköre kötetet jelentetett meg a XXXI. OTDK-n szereplő 10 tanszéki hallgató munkájából. A Belvedere Meridionale 1989-es alapításától kezdődően a történelem és más társadalomtudományi szakos felsőoktatási hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és oktatók megjelenési fóruma. A folyóirat tehetséggondozásban vállalt szerepének lényege, hogy a lap hasábjain nemcsak a kész írások jelennek meg, hanem a szerkesztőség illetve felkért külső szakértők szükség esetén egyfajta szakmai mentorálást is végeznek. A közelmúlt követésre érdemes kezdeményezése volt, hogy egy kurzus legsikeresebb hallgatóinak feladatmegoldásait digitális kiadvány formájában jelentettük meg: A kisebbség változó arca (Szerk.: Laki Ildikó)

16 2014 májusában jelenik meg újabb hallgatói kötetünk Kisebbség-többség címmel (Szerk.: Laki Ildikó). A tanszéknek 2010-től saját online diáklapja van, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek. A Tantusz, majd 2012-től az Összkép rovatai a tanszéki élet hírei mellett, társadalomtudományi és kulturális témákban tudományos ismeretterjesztő cikkeket is tartalmaznak. A lap a következő linken érhető el: Műhelymunka: A tanszék kisebbségi kérdések iránt érdeklődő hallgatóinak részvételével, a Kisebbségpolitika mesterszak oktatóinak koordinálásával ben megalakult az Egyenlítés Kollégium, amely a jelenlegi és végzett hallgatók közös műhelye (http://egyenlites.blog.hu/). Utódjaként a es tanévben a tanszéken létrejött a Közösségi Értékek Műhelye. A műhely idén 2 rendezvényt szervezett. Unger Richárd a városfejlesztésről, míg a Szegedi Drogcentrum igazgatója Arany Zoltán a fiatalok droghasználati szokásairól tartott előadást. A tanszék hallgatói közül 11 fő aktív tagja az Eötvös Kollégiumnak is. Külföldi ösztöndíjak: A Tanszék külföldi ösztöndíjas képzésekre ösztönzi a hallgatókat, 8 külföldi egyetemmel tartva a kapcsolatot. A PhD képzések népszerűsítése: A Tanszék támogatja és orientálja végzett tehetséges hallgatóit tanulmányaik doktori szintű folytatásában; 2012-ben két hallgató nyert felvételt PhD képzésre. Az utánpótlás biztosítása: 2014 áprilisában tanszékünk oktatói (6 fő) részt vettek Az SZTE EHÖK által szervezett egyetemi felvételi előkészítő táborban, ahol történelem és társadalomtudományi előadások tartásával segítették a középiskolások emelt szintű érettségire való felkészülését júniusában a középiskolások felé történő kapcsolatépítés jegyében tanszéki nyílt napot tervezünk, ahol a szegedi középiskolásokat szeretnénk megismertetni az egyetem falain belül folyó hallgatói tudományos munkával. 16

17 Szemelvények az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék TDK munkáiból rezümék RABI NIKOLETTA (Társadalmi Tanulmányok BA) Önkéntes fiatalok fiatal önkéntesek Témavezető: dr. Laki Ildikó, tanársegéd TDK munkám a éves magyarországi fiatalok önkéntességének kérdéskörét vizsgálja. Célom, hogy feltárjam a fiatalok önkéntességhez való viszonyát és ez által aktivitásukat ebben a tevékenységben. Dolgozatom első részében bemutatom kérdőíves felmérésemet, illetve annak eredményeit, amelyet az önkéntesség megítéléséről, hasznosságáról készítettem. Ezt követően öt interjún keresztül láttatom az intézményi szintű önkéntesség jelentőségét, társadalmi hasznosságát. Munkám fontos megállapítása, hogy a megkérdezett fiatalok, fiatal felnőttek fontosnak és hasznosnak tartják az önkéntességet a mai magyar társadalomban, azonban nem látnak elég lehetőséget arra, hogy ilyen fajta tevékenységi formát végezzenek legalábbis itthon. A legtöbb megkérdezett az önkéntességről már hallott, de a tartalmi jelentését nem ismeri. Ezért egységes önkéntes definíciót kellene alkalmazni, amely összefoglalja az önkéntesség tartalmi jelentését. Olyan önkéntes rendszert kell létrehozni Magyarországon, amelybe a fiatalok időben be tudnak kapcsolódni és a megszerzett tudást, tapasztalatokat a későbbi tanulmányaik során is hasznosítani tudják. A már meglévő fogadó szervezeteket kell elérhetővé tenni a fiatalok számára. 17

18 MOLNÁR BLANKA (Társadalmi Tanulmányok BA) Van-e élet a növekedés után? A gazdasági növekedés ellentmondásai és a nemnövekedés alternatívája Témavezető: prof. dr. Szabó Tibor, egyetemi tanár Jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedésünk alapja, napjaink legfőbb gazdasági és politikai célkitűzése a gazdasági növekedés. A közgazdászok, politikai és gazdasági vezetők döntő többsége elsősorban a GDP növelésétől várja a társadalmi problémák rendeződését, a hosszú távú gazdasági fejlődést és az egyetemes jólét elérését. A gyors gazdasági növekedésnek köszönhetően a fejlett országok magasabb színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani a lakosságnak, a fejlődő országok pedig azért küzdenek, hogy elérjék a fejlett államok jólétét. A gazdasági növekedés azonban számos önellentmondást hordoz magában, ugyanis a gazdaság növekedése a szegénység, a népesség, az erőforrás-felhasználás és a szennyezés növekedését is maga után vonja, ráadásul egyre gyorsuló mértékben. Kutatómunkám eredményeként arra világítok rá, hogy az uralkodó közfelfogással ellentétben a gazdasági növekedés nem eredményez hosszú távú gazdasági fejlődést, ugyanis a növekedés ökológiai korlátokba ütközik. A természeti erőforráskészletek végesek, az emberiség ökológiai lábnyoma már most túllépte a fenntartható szintet. A gazdasági növekedés az erőforrás-felhasználás és szenynyezés mértékének rohamos növekedésével hosszú távon nem jóléthez, hanem környezeti katasztrófákhoz és társadalmi konfliktusokhoz vezet, melyekben az emberiség alapvető szükségleteinek kielégítése is kérdésessé válik. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és összeomlással fenyeget. Dolgozatomban az ellentmondások és a fenntarthatatlanság összetevőinek bemutatásán túl, megoldási lehetőséget keresve azt vizsgálom, létezhet-e más fejlődési út, mint a gazdasági növekedés útja. Ennek eredményeként vázolom fel a nemnövekedés alternatíváját, mely megoldást nyújthat a jelenlegi társadalmi problémákra, és kiutat jelenthet a fenyegető ökológiai válságból. E koncepció alapját képezi az értékváltás, a mértékletesség, a termelés és fogyasztás csökkentése, a gazdasági és energetikai relokalizáció, a megújuló energiaforrások használatára való áttérés, valamint az újrahasznosítás. A nemnövekedés egy olyan társadalmi és világgazdasági rendszer kialakításának egy lehetséges útja, melyet a természettel harmóniában élő, az erőforrásokkal bölcsen gazdálkodó kisebb közösségek alkotnak, amely élhető, és mindenekelőtt hosszútávon fenntartható. 18

19 1.3 Andragógiai és Kulturális mediáció Diákkör A Felnőttképzési Intézet tehetséggondozási tevékenysége a képzés sokoldalúságából adódóan összetett, a képzésnek mind a diszciplináris, mind a művelődésszervezési, kultúraközvetítői, gyakorlati oldalához kapcsolódik. Az oktatás során nagy gondot fordít az Intézet az érdeklődő, tehetséges hallgatók motiválására, bevonásukra a kutató munkába. Az Andragógia BA, az Andragógia MA, az Andragógustanári MA, valamint a Kulturális mediáció MA szakjainkon egyaránt jellemző a TDK munka sikeressége, a magas színvonalú dolgozatokat, előadásokat a kari TDK konferenciák és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák mellett számos rangos országos, sőt nemzetközi szakmai fórumon is sikerrel mutatják be hallgatóink. A BA, valamint az MA szakjainkon oktatott tudományágak témaköreihez kapcsolódó tehetséggondozás elsősorban a tudományos diákköri munkában valósul meg, amely az egyes évfolyamok motivált, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, érdeklődő hallgatóinak bevonásával zajlik. Az intézeti tehetséggondozás meghatározó sajátsága, hogy sok oktató bekapcsolódik a TDK témavezetői munkába, az andragógiai kutatások mellett művelődéstörténeti, művelődésszociológiai, művelődéselméleti, kultúra-gazdaságtani témájú TDK dolgozatok jelzik a sokrétű kutatási tevékenységet. Az OTDK 13. szekciójának andragógiai, művelődéstörténeti, közművelődési, kulturális mediátor, tagozataiba neveznek be hallgatóink, eredményeiket a XXX. és XXXI. OTDK-n elért díjak és különdíjak bizonyítják, amelyekkel a szekció Andragógia közművelődési tagozatának legeredményesebb csapataként szerepeltek. A hallgatók az Intézet oktatói által létrehozott Andragógiai kutatócsoport és az Identitáskutató műhely munkájába is bekapcsolódnak, szakmai tanácskozásokon, konferenciákon a tehetséges hallgatók előadással is szerepelnek (pl. Az identitás szemiotikája konferencia, hallgatói szekció, Szeged, 2011., A csoportidentitás szemiotikája konferencia, Szeged, 2013.). A hallgatók szakmai konferenciákon való szereplését is támogatja az Intézet: pl. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Nemzetközi Andragógia és Közművelődési Konferencia, Múzeumandragógiai Konferencia. Az Intézet támogatja a hallgatók OTDK munkáinak publikálását: pl. a XXX. OTDK-n szereplők pályamunkáit kötetben jelentetek meg: Farkas Éva Szirmai Éva Újvári Edit (2011): A sokszínű tehetség. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet OTDK-s hallgatóinak pályamunkái. Szeged, SZTE JGYPK FI. Az évenkénti, az Intézetben megrendezett Közművelődési Konferencia a szervezőkészségben kiemelkedő hallgatók számára nyújt lehetőséget a team- és projektmunka elsajátítására, alkalmazására a kultúra- és programszervezés terén, az önálló szervezői tevékenység gyakorlására, újság szerkesztésére, kiállítások rendezésére, koncertek szervezésére. A tehetséges hallgatók elismerésére nagy hangsúlyt fektet az Intézet, az intézeti honlapon közzéteszi a díjazottak eredményeit, a honlap külön 19

20 Kutatás-tehetséggondozás oldallal rendelkezik (http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/ tanszek/kozmuv/?page_id=580). Az őszi szemeszterek utolsó hetében megrendezett Intézet Napja programban, az éves intézeti események áttekintése során minden jelentős hallgatói teljesítmény említésre kerül, a tehetséggondozásban eredményeket elérő kollégákat dr. Viskolcz Noémi, dr. Farkas Éva, dr. Szirmai Éva, dr. Újvári Edit az Intézeti tanács Mestertanár oklevéllel jutalmazza. A TDK konzulensi munkába OTDK ciklusonként 6 8 oktató kapcsolódik be, számos OTDK díj jelzi témavezetői munkájuk eredményességét. Közülük dr. Farkas Évát 2013-ban az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanári díjban részesítette. A Felnőttképzési intézet OTDK eredményességi mutatója: OTDK XXIX. OTDK Pécs XXX. OTDK Kecskemét XXXI. OTDK Eger Nevezések száma Díjak száma 1. díj 2. díj 3. díj Különdíj

21 Szemelvények a Felnőttképzési Intézet TDK munkáiból rezümék BOHÁTI DÓRA MIHÁLYFI JUDIT (Kulturális mediáció MA) Lásd, halld, érezd! Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal élők számára Témavezető: dr. Újvári Edit, egyetemi docens Az Európai Unió kiemelten fontosan kezeli a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a fogyatékkal élők társadalmi integrációját, esélyegyenlőségük biztosítását. Ebben nagy szerep jut a közművelődés intézményeinek, mint például a múzeumoknak is. Dolgozatunkban a szegedi múzeumok esélyteremtő funkcióját, esélyegyenlőségi szerepét vizsgáljuk, tapasztalataink alapján ezen intézményekben a teljes körű akadálymentesítés még várat magára, de kezdeményezéseket is tapasztaltunk. Hipotézisünk szerint az intézményekben a fizikai akadálymentesítés már megoldott, de az info-kommunikációs akadálymentesítés terén még sok a teendő. Interjúkat készítettünk a múzeumok munkatársaival, melyek alapján a fentebb említett hipotézisünk beigazolódott. Dolgozatunkban az info-kommunikációs akadálymentesítésre helyeztük a hangsúlyt, ennek érdekében a vakok és gyengénlátók illetve a siket és nagyothallók csoportokra fókuszáltunk. Interjúkat készítettünk e csoportok képviselőivel, megvizsgáltuk lehetőségeiket és tapasztalataikat a tárlatlátogatásokkal kapcsolatban. A szakirodalmi háttér és a tapasztalatok alapján kidolgoztunk egy speciális múzeumi foglalkozást az említett célcsoportok számára, melyet az Interaktív Természetismereti Tudástárban valósítottunk meg, mely során az interaktivitásra, az élményszerűségre és a résztvevők ép képességeire építettünk. A foglalkozások után a résztvevők elmondták, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek és még több ilyen órán szeretnének részt venni. A tárlatvezetésekről videofelvétel készült, melynek általunk szerkesztett és vágott 3 perces összefoglalója megtekinthető a dolgozat mellékletében. Mindezek alapján szükségesnek találtuk egy olyan összefoglaló dokumentum elkészítését, mely tartalmazza azokat a feltételeket, melyek szükségesek az akadálymentes tárlatok kialakításához a siketek és nagyothallók, valamint a vakok és gyengénlátók számára. Úgy gondoljuk, mivel a múzeumok számára még nem készült ilyen komplex segédlet e célcsoportok igényeit szem előtt tartva tervezési segédletünk ebben segítséget nyújthat. Kutatásunkkal és dolgozatunkkal az 1948-as Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozat 27. cikkében megfogalmazott elv megvalósulásához szeretnénk hozzájárulni. 21

22 RENDEK TÍMEA (Andragógia MA) Tanultam, tanulok és tanulni fogok? A felnőttkori tanulás lehetőségei és korlátai Bács-Kiskun megyében Témavezető: dr. Farkas Éva, egyetemi docens Kevés szakirodalom, kutatás irányul azokra a felnőttekre, akik résztvevői valamilyen felnőttkori tanulási formának, akik megtapasztalták előnyeit, hátrányait. Az általuk megfogalmazott előnyöket erősítve, a hátrányokat mérsékelve növelhető a felnőttkori tanulásban való részvétel. A témakör vizsgálata érdekében elsődleges és másodlagos kutatást végeztem, melynek során a téma szakirodalmi hátterére, a KSH, ÁFSZ, OSAP, és EUROSTAT elérhető adatbázisaira támaszkodtam. Strukturált kérdőíves lekérdezést végeztem, Bács-Kiskun megyei, felnőttkorban tanuló lakosok körében, mely során motivációikat, felmerülő problémáikat, véleményüket vizsgáltam. A kapott adatokat kiegészítettem a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskőrösi Kirendeltségének felnőttképzésért felelős munkatársával és egy felnőttképzésben részt vett, jelenleg álláskereső fiatal anyukával készült interjúval ben lefolyatott és jelenlegi kutatásom eredményeit összevetve, valamint a szakirodalmakban foglaltak alapján, megállapítottam: Nem feltétlenül azok a felnőttek tanulnak felnőtt korban, akiknek nincs szakmájuk. A szakmai végzettség, a szakmában való elhelyezkedés és a képzésben való részvétel között nincs feltétlen összefüggés. Aki megtapasztalja a felnőttkori tanulás hasznosságát, valószínűleg később is bekapcsolódik a tanulás valamilyen formájába, akár pár napos tréningbe, vagy több hónapos képzésbe. A vizsgálatba vont felnőttek több mint két harmada nem a lakóhelyén tanul, és közel fele több mint 30 kilométert utazik a képzési konzultációkra. A megkérdezett felnőttek közel fele a médiaeszközökhöz fordul először, ha tájékozódni szeretne felnőttképzési lehetőségekről, szolgáltatásokról. A gyakorlati órák mennyiségével, az órák beosztásával és az oktatói felkészültséggel voltak a leginkább elégedetlenek a felnőttek a képzésben való részvétel során. A kutatás eredményeire alapozva javaslatokat is megfogalmaztam, mint például az anyagi akadályok csökkentésére történő fokozott fókuszálás, egy egységes, jól átlátható és eredményes finanszírozási modell kidolgozása, az oktatók felkészültségének növelése és oktatási módszereinek hatékonyabbá tétele és egy tanácsadó, információs rendszer, internetes portál létrehozása a felnőttek segítésére. 22

23 Dolgozatomban részletesen elemzem a szakirodalomban olvasottakat, az EU-s és saját kutatásaim szignifikáns összefüggéseit, kiegészítve javaslatokkal, szem előtt tartva a szakpolitika aktuális tevékenységét, annak lehetséges pozitív és negatív következményeivel. 1.4 Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Diákkör Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet megalakulása óta az egészség egyfajta komplex, multidiszciplináris szemléletének képviseletére vállalkozott. Az egészség értelmezése, fejlesztése és megőrzése, valamint az egészségvédelem, mentálhigiéné feladatainak, irányának meghatározása egymással szorosan összefügg. Ahhoz, hogy ez az átfogó feladat megvalósuljon, az egyik kulcstényező az, hogy magas színvonalon képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. Intézetünk ennek a célnak kíván megfelelni azáltal, hogy feladatot vállal a tehetséges hallgatók felkarolásában. A tehetséggondozás fő pillére az Intézetben folyó tudományos diákköri munka, mely folyamatosan fejlődő tendenciát mutat ben 1, 2004-ben 2 hallgató nyújtott be pályamunkát, amelyek közül 1-1 az országos tudományos diákköri konferenciára is alkalmasnak bizonyult. A 2002-ben megírt pályamunka szakmai folyóiratban is megjelent (Seres Katalin és Tarkó Klára (2004): Kudarc nélkül az iskolában. Fejlesztő Pedagógia. 3. sz.) 2006-ban már 4 hallgató pályázott 3 pályamunkával, amelyek közül 1 jutott tovább a évi országos fordulóra, ahol a dolgozat szóbeli dicséretben részesült. A 2007-es évben 2 pályamunka került benyújtásra, melyek közül az egyik továbbjutott a 2008-as országos fordulóra, a másik hallgató anyaga pedig publikálásra került ben 5 hallgató nyújtott be tudományos diákköri dolgozatot, közülük az egyik hallgató továbbjutott a XXX. Országos Diákköri Konferenciára, és ott első helyezést ért el. A 2012-es helyi fordulón már 10 pályamunkát nyújtottak be hallgatóink, melyből 4 továbbjutott az OTDK-ra, s belőlük egy hallgató 3. helyezést ért el. A pályázat eredményeképpen az intézet elindított egy három féléves szabadon választható tehetséggondozó kurzust Szabadidő és egészség címmel, melynek célja, hogy mind mennyiségileg, mind minőségében javítsa és segítse a tudományos diákköri konferencián való részvételt, ösztönzést és szakmai iránymutatást nyújtson a kurzus keretén belül a mentorált hallgatók számára. A programban részt vevő hallgatók pedig a munka folyamán elsajátítják a csoporttal való együttműködés képességét, s ezzel párhuzamosan szakmailag gyarapodva felkészülnek az OTDK-n való minél eredményesebb szereplésre, illetve az MA-, esetleg PhDtanulmányokra. A kurzus a es tanév 2. felében indul el ötödik alkalommal, évről évre növekvő hallgatói létszámmal. 23

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: SZTE-TÁMOP-4.2.2/B-2012-JGYPK-TDK-2) A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola mester képzés, táncpedagógus szak, modern tánc szakirány, esti tagozat

Magyar Táncművészeti Főiskola mester képzés, táncpedagógus szak, modern tánc szakirány, esti tagozat ÖNÉLETRAJZ Név: Horváth Anikó Születési hely, idő: Győr, 1981. 11. 30. Levelezési cím: 9028 Győr Soproni u. 18. Telefon: 06-20-598-78-88 E-mail: horvatha@tf.hu Iskolai végzettségek: 2011-2012 Magyar Táncművészeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben