HONISMERET ÉVFOLYAMA ( ) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA"

Átírás

1 HONISMERET ÉVFOLYAMA ( ) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B /6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'> *<*:<

2 A Honismeret évfolyama összesített repertóriumát összeállította: PALLOS ÉVA Sajtó alá rendezte és könyvészeti szempontból ellenőrizte: GAZDA ISTVÁN Szakmailag ellenőrizte: HALÁSZ PÉTER Megjelent az Eötvös Alapítvány támogatásával

3 Honismeret évfolyama ( ) összesített repertóriuma A Honismeret szerkesztőbizottságának tagjai ANDRÁSFALVY BERTALAN ( ) BALOGH ISTVÁN ( ) BERECZKY LÁSZLÓ ( ) FRANK TIBOR ( ) FÜR LAJOS (1987) GAZDA ISTVÁN ( ) GERELYES EDE < ( ) HALABUK JÓZSEF ( ) HAVAS GÁBORNÉ ( ) KOVÁTS DÁNIEL (1987) MORVAY PÉTER ( ) NAGY DEZSŐ ( ) OLSVAI IMRE ( ) SÁNDOR LÁSZLÓ ( ) SZABÓ BÉLA ( ) SZABÓ FERENC ( ) SZIKOSSY FERENC ( ) TIMAFFY LÁSZLÓ ( ) TÖLTÉSI IMRE ( ) TÓTH GÁBOR ( ) TÓTH LÁSZLÓ ( ) VECSEI JÓZSEF ( ) V* A»Sri > 4

4 A Honismeret évfolyama könyvészeti adatai Tematikus szám. Hová repül a páva? Megjelent 76 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Morvay Péter. Fel. szerkesztő: Töltési Imre Megjelent 4 szám 326 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Morvay Péter. Fel. szerkesztő: Töltési Imre. A szerk. bizottság elnöke: Kamarás Rezső Megjelent 6 szám 409 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Fel. szerkesztő: Töltési Imre. A szerk. bizottság elnöke: Kamarás Rezső Megjelent 6 szám 384 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Fel. szerkesztő: Töltési Imre. A szerk. bizottság elnöke: Kamarás Rezső Megjelent évente 6 szám oldal terjedelemben"'. Szerkesztő: Halász Péter. Főszerkesztő: Székely György. Fel. szerkesztő: Töltési Imre. A szerk. bizottság elnöke: Kamarás Rezső Megjelent 6 szám 384 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Főszerkesztő: Székely György. Fel. szerkesztő: Töltési Imre. A szerk. bizottság elnöke: Ágoston László Megjelent évente 6 szám oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Főszerkesztő: Székely György. Fel. szerkesztő: Juhász Róbert A szerk. bizottság elnöke: Ágoston László Megjelent 6 szám 448 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Főszerkesztő: Székely György. Fel. szerkesztő: Juhász Róbert. A szerk. bizottság elnöke: Ágoston László Megjelent 6 szám 480 oldal terjedelemben. Szerkesztő: Halász Péter. Főszerkesztő: Székely György. Fel. szerkesztő: Juhász Róbert. A szerk. bizottság elnöke: Ágoston László. * 1977 óta a lap mellékleteként jelenik meg a Honismereti bibliográfia, 1980 óta a Gyűjtési útmutató, 1979 óta pedig évente egyszer az Évfordulónaptár 2

5 A Honismeret évfolyama összesített tartalommutatójának szerkezeti felépítése 1. HONISMERETI MOZGALOM 1.1 Elvi-módszertani kérdések (A közlés időrendjében) A mozgalom topográfiája (A helynevek betűrendjében) 7" Mozgalom és társadalom (A közlés időrendjében) Országos akadémiák, országos konferenciák, tanácskozások (A közlés időrendjében) Visszaemlékezések az egykori táj-és népkutató táborokra Táborok, túrák, találkozók (A közlés időrendjében) Helyi jellegű események (A helynevek betűrendjében) Vetélkedők (A közlés időrendjében) Pályázatok (A közlés időrendjében) A honismereti gyűjtemények módszertani kérdéseiről (A közlés időrendjében) A gyűjtemények topográfiája (A helynevek betűrendjében) A szakkörök és a klubok módszertani kérdéseiről (A közlés időrendjében A szakkörök és a klubok topográfiája (A helynevek betűrendjében) Perszonáliák (A személyek betűrendjében) Honismereti tevékenység más népeknél (A közlés időrendjében) Könyvekről Általános művek (A közlés időrendjében) Egyedi művekről (Betűrendben) A megyei és a városi honismereti kiadványokról (A helynevek betűrendjében) Kalendáriumokról és naptárakról (A közlés időrendjében) Évkönyvekről (A közlés időrendjében) Újságokról (A közlés időrendjében) * MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 2.1 Régészet Összefoglaló írások (A közlés időrendjében) Topográfia (A helynevek betűrendjében) Táborok Könyvekről Köztörténet A történeti kutatás általános kérdései Középkor Az 1514-es parasztháború A három részre szakadt ország A törökök által megszállt terület Az erdélyi fejedelemség Kuruc kor Habsburg-monarchia 31 3

6 XVIII. század Reformkor A forradalom és a szabadságharc korszaka Általános Helyi események (A helynevek betűrendjében) Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Az közötti korszakról A Tanácsköztársaság időszakáról Az közötti korszak Általános A Márciusi Front A II. világháború időszaka Az 1944-es és 1945-ös év eseményei Az 1945 óta eltelt időszakról Történettudósok (Perszonáliák) (A személynevek betűrendjében) Könyvekről (Betűrendben) HELYTÖRTÉNET-MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 3.1 Módszertani kérdések (A közlés időrendjében) Források (A közlés időrendjében) Az összefoglaló helytörténeti írások topográfiája (A helynevek betűrendjében) Emlékművek, szobrok, emlékhelyek Általános Egyes emlékművek topográfiája (A helynevek betűrendjében) Temetők (Topográfia) (A helynevek betűrendjében) Egyletek, körök Általános Topográfia (A helynevek betűrendjében) Iskola- és oktatástörténet Általános (A közlés időrendjében) Topográfia (A helynevek betűrendjében) Könyvekről (Betűrendben) Sajtó-és nyomdászattörténet (A közlés időrendjében) Képző- és iparművészet (Perszonáliák) (A személynevek betűrendjében) Zenetörténet (Perszonáliák) (A személynevek betűrendjében) Színjátszás (A közlés időrendjében) Vegyes művelődéstörténeti közlések (A helynevek betűrendjében) Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Helytörténészekről Művelődéstörténészekről Könyvekről Helytörténet (A helynevek betűrendjében) Művelődéstörténet (Betűrendben) Gyűjtési útmutatók MŰEMLÉKVÉDELEM 4.1 Módszertani kérdések A műemlékek topográfiája (A helynevek betűrendjében) 52

7 4.3 Műemlékvédelem és honismeret 4.4 Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) 4.5 Könyvekről (Betűrendben) 5. IRODALOMTÖRTÉNET 5.1 Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) 5.2 Irodalomtörténeti könyvekről (Betűrendben). 6. NYELVÉSZET 6.1 Elméleti kérdések 6.2 Nyelvészet és honismeret 6.3 Konferenciák és táborok 6.4 Topográfia (A helynevek betűrendjében) 6.5 Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) 6.6 Gyűjtési útmutatók 6.7 Könyvekről (Betűrendben) 7. NÉPRAJZ (Ha más megjelölés nem szerepel, a címeket közlésük időrendjében soroljuk fel.) 7.1 Néprajztudomány Néprajzi tájak és népcsoportok Általános Topográfia (A helynevek betűrendjében) Ősfoglalkozások Táplálkozás Település, építkezés, lakás Mesterségek Népművészet A népi társadalom Hitvilág ' Népszokások Népköltészet Népzene, néptánc Játék Források Falumúzeumok Topográfia 7.2 Néprajzi mozgalom Kiállítások, gyűjtemények Országos gyűjtőtalálkozók Általában A Sebestyén Gyula-emlékérmesek Helyi jellegű konferenciák (A helynevek betűrendjében) Táborok Gyűjtőutak, akciók Néprajz és iskola Gyűjtőpályázatok

8 7.2.8 Gyűjtési útmutatók Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Köszöntők Megemlékezések, nekrológok Könyvekről (Betűrendben) NÉPMŰVÉSZETI MOZGALOM 8.1 Módszertani kérdések Hová röpül a páva? Fesztiválok, találkozók Együttesek (A helynevek betűrendjében) Táborok, tanfolyamok, tanácskozások, tárlatok Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Könyvekről (Betűrendben) SZOCIOGRÁFIA, SZOCIOLÓGIA 9.1 Elvi-módszertani kérdések Topográfia (A helynevek betűrendjében) Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Gyűjtési útmutatók Könyvekről (Betűrendben) AGRÁRTÖRTÉNET 10.1 Agrártörténet és honismeret Topográfia (A helynevek betűrendjében) Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Gyűjtési útmutató Könyvekről (Betűrendben) KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 11.1 Természetvédelem és honismeret Topográfia (A helynevek betűrendjében) Madárvilág Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Könyvekről (Betűrendben) IPAR- ÉS ÜZEMTÖRTÉNET 12.1 A kézművesipar kora A nagyipar kora Üzemtörténetírás Konferenciák, tanácskozások Gyűjtemények, kiállítások Gyűjtési útmutató Könyvekről (Betűrendben) 81 6

9 13. A TUDOMÁNYOK ÉS A TECHNIKA TÖRTÉNETE 13.1 A matematika és a természettudományok története általában Utazók, földrajzi felfedezők (Perszonáliák) (A személynevek betűrendjében) Az orvostudomány története Általában Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Mérnöki tudományok Általában Vízügy Perszonáliák (A személynevek betűrendjében) Könyvekről (A személynevek betűrendjében) 83 7

10

11 Repertórium I.1 Elvi-módszertani kérdések (A közlés időrendjében) 1. HONISMERETI MOZGALOM Köszöntjük az Olvasót! (A Honismereti Híradóról) / Beköszöntő [a Honismeret első számához] (Ortutay Gyula) / Távlati munkatervünk és időszerű feladataink (Töltési Imre)- 1973/ A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának feladatköre és munkaterve ( ) / Új rovat-új feladatok / Két javaslat mai életünk emlékeinek megörökítésére (Vörös Károly)- 1973/ Szentistványi Gyuláné felszólalása / A jubileumi krónikák írásáról (Glatz Ferenc)- 1974/1. 6. Eredmények és feladatok (Töltési Imre)- 1974/2. 3. A megyei honismereti bizottságok munkaterveiből (Halász Péter)- 1974/3. 9. Pedagógusjelöltek a honismereti munkában (Nóvák József) / A honismereti mozgalom helye a közművelődésben (Töltési Imre, Nóvák József) /4. 3.; 1974/5.3. A szocialista hazafiság és közművelődés (Kamarás Rezső) / Vita a honismereti mozgalomról (Halász Péter) / A szocialista brigádnaplók forrásértéke (Oltvai Ferenc) / A Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bizottságának évi munkaprogramja- 1975/ Ötlet a honismeret kapcsolására" (Pozder Miklós) / Három év a helytörténeti mozgalom szolgálatában (Varga János) / A brigádnapló vezetése: történetírás (Bános József) / Saxa loquntur" - de megértjük-e? (Halabuk József) / A szabad fórum / Honismereti munka a nemzetiségek körében (Vargha Károly)- 1975/ A helytörténeti munka eredményei és problémái a mozgalomban (Kanyar József)- 1975/ A tudománysegítés jelentősége és útjai a honismereti mozgalomban (Morvay Péter) / A honismereti speciálkollégiumokról (Nóvák József)- 1975/ A Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bizottságának beszámolója a honismereti mozgalom helyzetéről és feladatairól / II. Országos Honismereti Konferencia (Székely György elnöki megnyitója) / Szentistványi Gyuláné bevezető előadása a II. Országos Honismereti Konferencián / Az eddigi formákat kell tartalommal megtölteni (Grünvalszky Károly)- 1976/ Az integrációt, az erők összehozását és összehangolását kell fejleszteni (Vitányi Iván) / A nemzetiségek körében fellendülőben van a honismereti mozgalom (Mándics Mihály) 1976/ Most már valóságos eredményekről számolhatunk be (Ortutay Gyula) /

12 A Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok végrehajtó bizottságai elismerésüket fejezték ki a honismereti-helytörténeti munkáért (SágváriÁgnes) / Fényképes híradók, amatőr filmek a város és a falu életéről (Juhász Antal) / A honismeret a megyei közművelődési feladattervben (Tóth László) -1976/ A tanácsi közművelődési bizottságok feladatai (Major Imre)- 1976/ II. Országos Honismereti Konferencia (Ortutay Gyula elnöki zárszava) / A községekben élt emberekre irányuló kutatás (Bellovai Barnabás)- 1976/ A gyűjtött értékek visszajuttatása a néphez (Barsi Ernő) / Amit nem gyűjtenek össze, az elvész (Benke László)- 1976/ Adjuk közre az emlékhelyek, természeti értékek, műemlékek jegyzékét (Tóth Ferenc) / Szántó Imre tanszékvezető egyetemi tanár felszólalása a HNF Országos Kongresszusán / Műveltség, hazaszeretet, honismeret (Szentistványi Gyuláné)- 1977/1. 3. Honismereti hónap is volt! (Környei Elek)- 1977/ Köszöntjük a Lobogót! / A II. Budapesti Helytörténeti Konferencia állásfoglalása / A helyismereti munka tárgya és általános kérdései Magyarországon (Székely György) /4. 3. Az Országos Közművelődési Tanács elnökségének állásfoglalása a honismereti munka tapasztalatairól és továbbfejlesztéséről / A helytörténet, a regionális történelem, valamint a nemzeti történelem viszonya az iskolai oktatásban (Szabolcs Ottó)- 1977/ V. Országos Honismereti Akadémia. Üdvözlő beszéd (Port Árpád,)-, Megnyitó (Molnár Béla)-1977/6. 6. Elgondolások a honismereti képzés és továbbképzés fejlesztéséről (Nóvák József) /6.37. V. Országos Honismereti Akadémia. Záróbeszéd (Fördös Andrásné) - \977/t>. 61. A honismereti évfordulónaptár elé (Juhász Róbert) -1978/1. 3. A honismereti albizottság munkacsoportjainak évi munkaterve /1. 4. A középiskolások és a szakmunkástanulók honismereti tevékenysége (Gönczy Zsuzsanna) /2. 3. A szülőföld megtartó ereje (Rakó József) /2. 5. A honismereti kutatómunka módszertani kérdéseiről (Dezső Zsigmondné) /4. 6. VI. Országos Honismereti Akadémia (1978) Szántó Imre megnyitója / Táj, nép, történelem (Márta Ferenc) / Szocialista hazafiság - történelmi tudat (Csatári Dániel) / A helytörténetírás és a honismereti kutatás néhány időszerű elvi és módszertani kérdése (Hegyi András)- 1978/ A nemzetiségi honismereti munka legfontosabb kérdései (Mándics Mihály) / Helytörténeti, honismereti munkák Szegedről és Csongrád megyéről (Székely György) / VI. Országos Honismereti Akadémia. Szabó G. László zárszava / A Honismeret első hat évfolyamának néhány tanulsága (Halász Péter) -1979/ Az ifjúsági honismereti mozgalom (Nagy Sándor) -1979/ VII. Országos Honismereti Akadémia. Megnyitó (Molnár Béla) / Felemelő a lelkes aktivisták ezreit tömörítő honismereti mozgalom küldetése" (Géczijános)- 1979/ A fiatalok bevonása a honismereti mozgalomba / A honismereti mozgalomról (Ortutay Gyula) /1. 5. A Hazafias Népfront Országos Elnöksége honismereti albizottságának jelentése -1980/5.3. III. Országos Honismereti Konferencia. Köszöntő (Horváth Miklós)- 1980/ A honismereti mozgalom eredményei és feladatai (Székely György)- 1980/

13 A honismereti mozgalom eredményei és feladatai (Székely György)- 1980/ Az elmúlt két évtizedben lényegesen fejlődött a honismereti mozgalom (Molnár Béla) 1980/5.20. A felnövekvő generáció azonosuljon a nemzet múltjával, jelenével és szocialista jövőjével (Knopp András) / A munka és a haza gyarapodása összetartozó fogalmak" (Palotay Károly)- 1980/ A honismereti munka nem más, mint hazaszeretetünk környezetvédelme (Kanyar József) / Nem a fiatalok felelősek hiányos történelemszemléletükért (Nagy Sándor) / A nemzetiségi hagyományok ápolásában ma már helye van a honismereti munkának (Mándics Mihály)- 1980/ Többet kell tennünk gyermekeink történelmi tudatáért (Rósner Gyula) / A honismereti albizottság eredményesen fogja össze a honismereti tevékenységet" (Patkó Imre) / A honismereti mozgalomra még nagyobb jövő vár (Tóth János) / A honismereti mozgalom időszerű kérdései (Pölöskei Ferenc) / Honismereti szakkollégium (Kováts Zoltán) / A honismereti mozgalom utánpótlásáról (Tungli Gyula) 1980/ A történelmi látásmód mellett erősíteni kell a felelősséget a mai kor formálásáért (Polonyi Péter) / A honismereti munka szerepe a személyiségformálásban (Szabolcs Ottó) /6. 3. Történelmi-honismereti munka a CSEMADOK keretében (Csáky Károly)- 1981/ A szülőföld és az anyanyelv jelentősége az ember életében (Lakó György) 1981/ Honismereti postaláda (Zóka László) 1981/ A III. Országos Honismereti Konferencia állásfoglalása /3. 3. Hozzászólás a Hazafias Népfront VII. kongresszusának beszámolójához (Székely György) 1981/4.3. Helytörténeti anyag az általános iskolai történelemtanításban (Vas Károly)- 1981/4. 5. Életmód- és tájkutatás a honismereti mozgalomban /1. 6. Gondolatok az anyanyelvi műveltség fontosságáról és helyzetéről (Szathmári István) 1982/3. 3. Honismereti munka a történelemtanításban (Nagy Ferenc) /4. 7. Az irodalmi topográfia eredményeiről és terveiről (Bodolay Géza) / A Budapesti Honismereti és Helytörténeti Munkabizottság és a kerületi bizottságok tevékenysége ( ) (Gerelyes Ede)- 1983/1. 9. Életmódkutatás és történeti tudat (Szily Ferenc)- 1983/ A honismereti táborok jelentősége (Morvay Péter) / Történelem - hiedelem (Zelnik József) / Erősíteni kell a szülőföldhöz való ragaszkodást. Kováts Dániellel beszélget Zika Klára /6.40. Számvetés és útmutatás (Molnár Béla) /2. 3. A honismereti mozgalom a tudatos hazafiság nevelője 1985/ A népek összefogásának példája. Köpeczi Béla akadémikussal beszélget Deregán Gábor /4.32. Gondolatok nemzetről, nemzettudatról (Gedai István)- 1985/5. 3. Hét kongresszus (Ágoston László)- 1985/6. 3. A honismereti mozgalom feladatai a nemzeti tudat elmélyítésében (Pozsgay Imre)- 1985/6.9. A politikai tevékenység egyik életteli formája a honismeret" (Gerelyes Ede)- 1986/2. 7. A honismereti mozgalom: nemzeti tudatunk környezetvédelme (KanyarJózsef)-1986/2. 8. Jót s jól, ebben áll a nagy titok" Rónay Ferencné tanárnővel beszélget Zika Klára /2.27. Újjáalakult az Országos Honismereti Bizottság (Halász Péter)- 1986/

14 Honismeret alsó és felsőfokon (Kovácsné Paulovits Teréz, Kovács József László) -1986/4.48. Bízom a nemzeti közönyt feloldó honismereti mozgalom jövőjében" (Kanyar József) /6. 3. Eszmeváltás a Honismereti Akadémián (Morvay Péter)- 1986/6. 7. Néhány gondolat a honismereti táborokról (Viga Gyula)- 1987/ Mi a haza ma? (Pozsgay Imre) 1987/6. 3. A XV. Honismereti Akadémiáról. Megnyitó (Kanyar József) / A Honismereti Akadémián elhangzott javaslatok / A mozgalom topográfiája (A helynevek betűrendjében) Honismereti munka ALSÓNÉMEDI-ben (KékesiBéla)- 1973/ A községi krónikaírás első éve BARANYÁ-ban (BánfaiJózsef, Bezerédy Győző) /1.51. A községi krónikaírás megszervezése BARANYA megyében (Bezerédy Győző) / BARANYÁ-ban az óvodások is kapnak a honismeret értékeiből. Egész megyére kiterjedő krónikaírás (Vargha Károly)- 1976/ A Hazafias Népfront együttműködési szerződései BARANYÁ-ban (Bánfai József) / A BARANYA megyei községi krónikaírásról (Erdődi Gyula)- 1979/1.11. BÉKÉS megyében közüggyé vált a honismereti mozgalom (Molnár Pálné)- 1976/ BUDAPEST VII. kerületének honismereti munkájáról (Légrádi Dezső) -1976/ A XIV. kerületi [BUDAPEST] Helytörténeti Bizottság munkája (Szabó Bendegúz)- 1978/ Helytörténeti gyűjtés a főváros [BUDAPEST] XII. kerületében (Győri Gáspár)-\978/ A szabad idő kihasználása egy BUDAPEST-i szakközép- és szakmunkásképző iskolában (KovásználJózsefné) / Honismereti munka egy angyalföldi [BUDAPEST] könyvtárban (Bíróné Tóth Irén) / Munkák és tervek ESZTERGOM-ban (D. K.)- 1973/ A CSEMADOK ÉRSEKÚJVÁR-i honismereti munkájáról (Hofer Lajos)- 1982/ FEJÉR megyében a Hazafias Népfront elnökei, titkárai irányították a földrajzinév-gyűjtést (Birkás János) / Az ifjúság és a honismereti mozgalom FEJÉR megyében (Lukács László)- 1983/ Honismereti munka FÖLDES-en (Gaál Zsigmond) / A honismereti munka FÜZESGYARMAT-on (Borbíró Lajos)- 1977/ Honismereti munka a GYÖNGYÖS-i főiskolán (Misóczki Lajos)- 1978/ Bemutatkozik a GYÖNGYÖS-i honismereti szakkör (K. S.)- 1982/ Honismereti munka a GYŐR-i Tanítóképző Főiskolán (Barsi Ernő) - \977/(>. 43. Honismereti munka a GYŐR-i Tanítóképző Főiskolán (Tungli Gyula) -1987/ A honismereti munka GYŐR-SOPRON megyében (Gárdonyi Béla)- 1977/ Honismereti munka JÁSZJÁKÓHALMÁN (TerjékiJános)- 1975/ Honismereti ismeretterjesztés [JÁSZJÁKÓHALMÁN] fali folyóirattal" (Fodor István) /1.16. Honismereti munka a KAPOSVÁR-i Táncsics Mihály Gimnáziumban (Marek János) / Honismereti munka KERTÁ-n (Tölgyesi József) /4.17. Eleven honismereti munka KOMÁROM megyében (Jakab József) / A honismereti mozgalom helyzete KOMÁROM megyében (B. Szatmári Sarolta) /

15 Folyamatos honismereti munka KOMÁROM megyében (Szatmári Sarolta) / A Hazafias Népfront állásfoglalása alapján megtervezett munka eredményei a KUNSZENT- MÁRTONI járásban (Smuta Kálmánné)- 1976/ A LENTI Járási Honismereti Bizottság évi tervei (Szente Nándor) / A honismereti munka a MARCAL-i járásban (GálJózsef) / Krónikaírás a MEZŐKÖVESDI JÁRÁS-ban (Papp Zoltán)- 1976/ Honismereti munka MOGYOROD-on (Kőváry Ferenc)-1986/ A krónikaírás MONOK-on (Zsuffa Tibor)- 1976/ A NAGYKANIZSA-i Honismereti Munkabizottság tevékenysége (Dénes Gyula) / A NÓGRÁD megyei honismereti mozgalom megújítása (Schneider Miklós) / Honismereti mozgalom ÓZD-on és az ózdi járásban (Nemesik Pál)- 1981/ A Hazafias Népfront által elhintett mag PÁPÁ-n és a járásban termékeny talajra talált (Rácz István) -1976/ A történelmi hagyományok ápolása a PÁPA-i járásban (Rácz István)- 1983/ A honismereti mozgalom PÉCS-ett az 1930-as években (Gelencsér Mihály)- 1982/ Tudósítás POLGÁR-ról I III. (Terge Lajosné) / ; 1973/ ; 1974/ Történelmi-honismereti szeminárium POZSONY-ban- 1982/ Szervezett, bővülő honismereti munka PÜSPÖKLADÁNY-ban (Matolcsi Lajos) / Látogatás RÁCKEVÉ-n (Morvay Péter) / Honismereti munka egy SALGÓTARJÁN-i szakmunkásképző iskolában (Petényi László)- 1978/ Honismereti munka a SELLYE-i gimnáziumban (Eitmann András)- 1975/ Társadalmi igényből született a SZABOLCS-SZATMÁR megyei honismereti mozgalom (Gyarmathy Zsigmond) / Honismereti munkaközösségek SZABOLCS-SZATMÁR megyében (Jávor Ágnes) /3.9. A helytörténeti mozgalom helyzete SZARVAS-on (Tóth Lajos)- 1975/ A SZENTENDRE-i Műsor és a honismereti munka (Máté György)- 1980/ Húszéves a SZIGETSZENTMIKLÓS-i honismereti szakkör (Vöő Imre) / Honismereti munka a SZOLNOK-i Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskolában (Dienes Erzsébet)- 1978/ A HNF SZOMBATHELY-i városi bizottságának honismereti munkája (Kereszturiné Pintér Mária) / A SZOMBATHELY-i Járási Honismereti és Természetvédelmi Bizottság munkájáról (Szabó József) / A krónikaírás helyzete a SZOMBATHELY-i járásban (Szabó József)- 1975/ A honismereti mozgalom SZOLNOK megyében (Cseppentő Miklós)- 1980/ Úttörő honismeret TOLNA megyében (Bíró Mártonné, Rosner Gyula) / Helytörténeti munka TÖRÖKSZENTMIKLÓS-on a Rózsa Ferenc téri általános iskolában (Tóthné Csík Klára)- 1980/ A VAJA-i honismereti továbbképzés (Láczay Magdolna) / A Hazafias Népfront VAJA nagyközségi bizottságának honismereti tevékenysége (Molnár Mátyás) -1980/3. 9. VAS megye honismereti mozgalmáról (Szabó József) / VAS-i visszhang (Laky Rezső)- 1978/ Honismereti munka VAS megyében (Horváth Ferenc) / A Hazafias Népfront VÁSÁROSNAMÉNY-i honismereti munkaközösségének tevékenysége (Antal Miklós, Gyarmathy Zsigmond) / Honismereti munka VÉP-en (Kiss Kálmán)- 1980/

16 1.3 Mozgalom és társadalom (A közlés időrendjében) A középiskolai földrajztanítás, a földrajzi kirándulások és a honismereti munka kapcsolata (Dudás Ilona) /3. 44.; Hozzászólás (Daragó Ferenc) /5. 50.; Hozzászólás (Czakó György)- 1974/ Iskolai hagyomány és honismeret (Czakó György) 1974/ Békés megyei kezdeményezés a nőmozgalom történetének megírására (Tóbiás Áron) 1975/ A néprajzi film- és a honismeret (Raffay Anna) / A munkásmozgalmi kutatás feladatai (Gerelyes Ede) / Az úttörő vándortábor-mozgalom a honismeret szolgálatában (Pápa Miklós) -1975/ Az akadémia tisztán és világosan látja a honismereti mozgalom jelentőségét (Hajdú Péter) / A honismereti mozgalom a cselekvő hazafiság nagyszerű útját járatja a gyerekekkel (Szűcs Istvánná) -1976/ A honismereti mozgalom szervesen épült közművelődésünk egészébe (Garamvölgyi József)- 1976/ A szakszervezetek támogatják a munkahelyeken folyó honismereti tevékenységet (Kiss Károly)- 1976/ A honismeret jó segítő eszköze a szakszervezeti oktatási központnak (Nagy Sándorné) / A tanácsok az elmúlt években mind nagyobb erkölcsi és anyagi támogatást adtak (Pelle Béláné)- 1976/ A Magyar Történelmi Társulatnak és a honismereti mozgalomnak számtalan érintkezési pontja van (Kanyar József) / A Magyar Néphadsereg oktató-nevelő munkája számos területen találkozik a honismereti mozgalommal (Liptai Ervin) / Az ifjúsági mozgalom egyre szorosabban kapcsolódik a honismereti tevékenységhez (Barek István)- 1976/ A bélyeggyűjtés és a honismeret (Légrádi Dezső) /1. 8. Helytörténet és kapcsolattörténet (Lagzi István) / A honismereti mozgalom és az Országos Széchényi Könyvtár (Havasi Zoltán) A könyvtárak és a honismereti mozgalom együttműködése Győr-Sopron megyében (Pernesz Gyula) - \ 977/G. 56. A krónika- és a helytörténetírás lehetőségei a honismereti mozgalomban (Kanyar József) / A Magyar Partizánszövetség és a Hazafias Népfront együttműködése a történeti emlékek ápolásában (Úszta Gyula)- 1979/ A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége honismereti szekciójának tevékenységéről (Mándics Mihály)- 1980/3. 5. A Magyar Tudományos Akadémia és a honismereti mozgalom (Köpeczi Béla)- 1980/ A honismereti és az Olvasó népért mozgalom szétválaszthatatlan egymástól (Fábián Zoltán) / A honismereti mozgalom és a tájékoztatás (Ágoston László)- 1980/ A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkájának minden területe érintkezik a honismereti mozgalommal (Jeney Jenő) / A Magyar Partizánszövetség együttműködik a honismereti mozgalommal (Bedő László) / A hon ismerete és védelme szorosan összekapcsolódik (Győrfi László)- 1980/ A regöscserkészet (Kristó Nagy István)- 1981/ Névadók és néwiselők (Krisztoff Andrásné) -1981/

17 Memoárirodalom és nemzettudat. Beszélgetés Nagy Péter akadémikussal (Deregán Gábor) /6.3. Hatmillió fotó (Gordon Lászlóné)- 1981/ Honvédelem - honismeret (Ágoston László)- 1982/2. 3. Emlékeztető évfordulók (Kállai Gyula) /3. 3. Honismeret és közművelődés (Kanyar József)- 1983/3. 6. Honismeret és megyei újságírás (Ordas Iván)- 1983/ Két döntés, amely meghatározó volt az életemben (Mező István)- 1984/ A Magyar Szabadságharcos Szövetség jelentősége az életemben (Kanizsay István) / A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének tevékenysége (Bedő László) /5. 3. Hungarológiai világkongresszus Bécsben (Székely András Bertalan)- 1987/1. 3. Magyarország többet érdemel, mint amit tudnak róla". Hazalátogató magyar tudósokkal beszélget Zika Klára / A diáktársaságok hagyománya és a honismeret (Bodolay Géza) / I.4 Országos akadémiák, országos konferenciák, tanácskozások (A közlés időrendjében) Folytatás és főpróba Országos Honismereti Szakkörvezetői Konferencia Nyíregyháza-Sóstón (Tóth László)- 1973/3-*. 28. Megnyitó, [uo.] (Margócsy József) / Szakreferensi konferencia Almádiban (K. M.)- 1973/ Tanácskozás a szalkszentmártoni múzeumházban (K. M.) / Honismereti tanácskozás Sukorón (N. J.) -1973/ Beszámoló az önkéntes fejfagyűjtők tanácskozásáról (Halász Péter) 1974/ Híradás az országos nemzetiségi honismereti munkaértekezletről (Eperjessy Ernő)- 1974/ Gondolatok az évi balatonalmádi honismereti tanácskozásról (Miklya Jenő)- 1974/ Az I. Országos Honismereti Nyári Akadémia (Morvay Péter) /6. 7. Országos Honismereti Nyári Akadémia. Tóth Dezső felszólalása / Országos Honismereti Nyári Akadémia. Ifj. Faggyas Jenő felszólalása 1975/ Honismereti kiadványok szerkesztőinek tanácskozása Balatonalmádiban. Töltési Imre megnyitója /4. 16.; Morvay Péter: A Honismereti Híradó két évfolyamának mérlege /4. 17.; Halász Péter felszólalása /4. 20.; Vörös Károly előadása-1975/ Az évi Országos Honismereti Akadémia (Töltési Imre) -1975/ II. Országos Honismereti Akadémia. Székely György megnyitója / Honismereti Nyári Egyetem Nyíregyházán (Bencsik János) / Az aggteleki honismereti tanácskozásról (Varga Csaba) -1975/ A II. Budapesti Helytörténeti Konferencia (Gerelyes Ede)- 1976/ Nemzetközi Pável Ágoston-emlékülés Szombathelyen (CsabaJózsef)- 1976/ Országos Szlovák Honismereti Tanácskozás Oroszlányban (Krupa András) / A nyíregyházi III. Honismereti Nyári Egyetem (Tömóry Márta) /1. 8. Hajdú-Bihar megyei Levéltári Napok (Mervó Zoltánné) /2. 8. Két tanácskozás után a hagyomány ápolásáról (Molnár Imre) 1979/ Tanácskozás a községi krónikaírásról Szerencsen (Petercsák Tivadar) / Honismereti bizottsági ülés Kecskeméten (Morvay Péter) /1. 8. Helytörténeti tudományos ülésszak- Kisvárda, 1980 (Ács Zoltán)- 1981/3. 8. Múzeummal gazdagodott Körmend /

18 Honismereti táborvezetők országos tanácskozása (Halász Péter) / A X. Országos Honismereti Akadémia (Morvay Péter) /1. 3. Helytörténeti tudományos ülésszak Kisvárdán (Jávor Ágnes) / Szigetvári szimpózium Zrínyi Miklós születésnapján (Molnár Imre) / Honismereti tanácskozás Köveskálon (Timaffy László)- 1984/ A XI. Honismereti Akadémia (Székely György)-1984/6. 3. Nemzeti tudatunkról és történelemtanításunkról tanácskoztak Szigetváron (Foki Ibolya) /2.43. A IV. Honismereti Konferencia és a XIII. Honismereti Akadémia eredményei (Kanyar József)- 1985/6.13. A honismeret a Hazafias Népfront VIII. kongresszusán (Székely György) /2. 3. Jubileumi ünnepség volt Érsekújvárott (Hofer Lajos) / Fél évszázados jubileumára készül Patak (Havasné Bede Piroska) / Szárszó, (Hajdú D. Dénes)~m7/Í. 57. Az irodalmi társaságok első országos találkozójáról (Kováts Dániel)- 1987/ Szigetmagyarság. Beszámoló egy svájci tanácskozásról (Für Lajos) / A sárospataki népfőiskolások találkozója (Hajdú D. Dénes)- 1987/ Czabán Samu kulturális napok Rozsnyón (Ambrus Ferenc)- 1987/ Visszaemlékezések az egykori táj- és népkutató táborokra Emlékezés az egykori táj- és népkutató táborokra (Morvay Péter) 1986/ Találkozások Györffy Istvánnal (Molnár József) / Kutatási programot kaptunk (Banó István) / Kutatótáborok a népegészségügy szolgálatában (Molnár Vilmos) / A drávaszögi kutatás és mai folytatása (Katona Imre) / Mi lesz a nagy értékű anyag sorsa? (Kresz Mária) / Egész életre szóló hatás (Nagy-IványiFekete Magda)- 1986/ A tájkutatás időszerűségei és mai lehetőségei (Tóth János) / Táborok, túrák, találkozók (A közlés időrendjében) Az V. Országos Diák Honismereti Tábor (Timaffy László) / A VI. Országos Honismereti Diáktábor mérlege (Varga Gyula) /3^. 56. Beszámoló a VI. Országos Honismereti Diáktábor munkájáról (Németh Péter) / Petőfi-emléktúra (Kertész Miklós) -1973/ A VIII. Országos Honismereti Diáktábor (Juhász Antal) -1974/ Az I. Országos Nemzetiségi Üttörő Fesztivál (Keszler Mária) / A IX. Országos Ifjúsági Honismereti Tábor elé (Morvay Péter) / A X. Országos Ifjúsági Honismereti Tábor (Bellon Tibor) /5. 9. Úttörő népművészek tábora Csillebércen /5.12. Ady-emléktúrán Romániában (Fodor István) 1977/ A XI. Országos Honismereti Diáktábor (Gönczy Zsuzsanna) /1. 6. A nyár honismereti eseménynaptárából (Morvay Péter) / A XII. Országos Honismereti Diáktábor (Dobrossy István, Veres László)-1978/ A III. Országos Úttörő Népművész Szaktáborról (Kerekes György) /3. 3. A magyar kultúra nemzetközi pozícióiról (Gönyei Antal, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója) (Ágoston László) 1982/ A XIV. Országos Honismereti Diáktábor (Csiffáry Gergely)- 1982/

19 Szakmunkástanulók Országos Honismereti Tábora (Simon Károly)- 1982/6. 8. Honismeret az olvasótáborban (Bakonyi Tibor) / Ötesztendős a Tájak-Korok-Múzeumok mozgalom (Lénárt Judit) /2. 8. Új mozgalom kezdetei (Székely András Bertalan) / Honismereti szakkörvezető-képző tanfolyam (Jászberényi Ferencné)- 1985/ Országépítés - országfényképezés (Morvay Péter) / Magyar könyvtárosok a nagyvilágban (Székely András Bertalan)- 1986/ A XVI. Országos Honismereti Diáktábor (Perger Gyula)- 1986/ V. Úttörő Honismereti TáborTolna megyében (Drescher Attila)- 1986/ Az évi honismereti táborok tapasztalatai (Vecsei József) / Nemzetiségi találkozó a határ mentén (Joó Rudolf) 1987/ Magyarország mélyen gyökerező hagyományokra támaszkodik (Lopes, Henri)-1987/ A nemzetközi együttműködés szükségesebb, mint bármikor! (Mód Péter) / Magyar-jugoszláv kulturális együttműködés (Verő Gábor) / Helyi jellegű események (A helynevek betűrendjében) Ez történt ABONY-ban (Györe Pál) / Az AMERIKA-i függetlenségi ünnepségek magyar vonatkozásai (Zachar József) /4.59. Járási honismereti úttörőtábor BERETTYÓÚJFALU-ban (Héthy Zoltán) / A II. Megyei Úttörő Honismereti Tábor BERETTYÓÚJFALU-ban (Harasztosi Csaba)- 1978/ A BÉKÉS megyei Múzeumi Szervezet nyári táborai (Sz. Kozák Mária)- 1977/ Megyei honismereti úttörőtábor BIHARKERESZTES-en (Harasztosi Csaba) -1980/ Megyei honismereti úttörőtábor BIHARKERESZTES-en (Harasztosi Csaba) -1981/ Erkel-ünnepség BUDAKESZI-n (Szalóki Gyula)- 1986/ A munkásmozgalmi hagyományok ápolása [BUDAPEST-en] a MÁV Északi Járműjavítóban (Karacs Zsigmond) /4. 6. A Hazafias Népfront és a Magyar Távirati Iroda A történelem futószalagán c. [BUDAPEST] fotókiállításából / Szakosított tábor a BUDAPEST-i úttörőknek / Ifjú várbarátok BUDÁN (Csorna Béla)- 1986/ Az I. CSONGRÁD megyei Honismereti Diáktábor (Juhász Antal) / A CSONGRÁD megyei honismereti diáktáborokról (Hegyi András) / Múzeumi-honismereti tábor DEBRECEN-ben (Cs. Tábori Hajnalka) / Honismereti fórum EGER-ben (Hajdú Jánosné) 1981/ Évfordulós ünnepség volt EGYHÁZASKOZÁR-on (Koskai Erzsébet)- 1987/ Emlékülés ENDRÖD-ön, a csendőrsortűz 40. évfordulóján (JároliJózsef)- 1975/ Tatai gimnazisták ERDÉLY-ben (Kálmán Attila)- 1976/1.17. Magyartanárképzés ESZÉK-en- 1981/ Az I. FEJÉR megyei honismereti idegenvezetői diáktábor (Szabó Magdolna) / FEJÉR megyei ifjúsági honismereti tábor, Mór, 1980 (Lukács László)- 1980/ Megyei honismereti tábor FERTÖD-ön (Kücsán József) /2.18. Falutörténeti nap FÖLDEÁK-on (Farkas Csaba)- 1987/ Honismereti tábor, GERGELYIUGORNYA (Jávor Ágnes)- 1984/ Honismereti nap GÖDÖLLŐ-n (Máté György)- 1982/ Honismereti kerékpártúra GÖMÖR-ben (Molnár László) / Megyei honismereti diáktábor GyŐR-ben (Bedécs Gyula)- 1977/ V. nemzetközi diák honismereti tábor [GYÖR-SOPRON megye] (Jászberényi Ferencné) /

20 Egyetemista-főiskolás tábor [GYŐR-SOPRON megye] (.Faragó Sándor) / VI. nemzetközi diák honismereti tábor [GYÖR-SOPRON] megye (Jászberényi Ferencné) /2.49. A HAJDÚ-BIHAR megyei honismereti táborok tapasztalatai (Csapóné Tábori Hajnalka) / A VI. honismereti tábor HAJDÚ-BIHAR megyében (Szulovszky János)- 1983/2.14. A Hortobágyról Sárrétig akció HAJDÚ-BIHAR megyében (Varga Gyula)- 1983/ Honismereti tábor a HANSÁG-ban (Imre Mária)- 1983/ Bányásznapi ünnepség HARGITAFÜRDŐ-n (Kisan Balla György)-1986/ A VI. nyári művelődési tábor az IPOLY mellett (Halász Péter) / Honismereti kerékpártúra az IPOLY mentén (Z. Urbán Aladár) / Ünnepi közgyűlésen voltunk IPOLYSÁG-on, a CSEMADOK városi szervezeténél (Majsai Károly) -1976/4.14. A szlovákiai magyarok művelődési tábora, '83 [IPOLYSÁG] (Virt László) / Emlékünnep ISASZEG-en (Kovássy Zoltán)- 1974/5.13. Emlékünnep ISASZEG-en (Kovássy Zoltán) / Csete Balázs-emléknap [JÁSZKÍSER] (Morvay Péter) -1976/ Kerékpáron KELET-SZLOVÁKIÁ-ban (Puntigán József)- 1987/l. 62. Beszámoló az I. KOMÁROM megyei honismereti táborról (Túri Róbert)- 1975/ A III. KOMÁROM megyei ifjúsági honismereti tábor eredményei (B. Szatmári Sarolta) / A IV. KOMÁROM megyei honismereti táborról (B. Szatmári Sarolta)-1978/ Az V. KOMÁROM megyei honismereti táborról (B. Szatmári Sarolta)- 1979/ A KOMÁROM megyei VIII. honismereti szakköri szemléről (B. Szatmári Sarolta) /1.12. A IX. KOMÁROM megyei honismereti szemléről (B. Szatmári Sarolta) -1983/2. 9. A X. KOMÁROM megyei honismereti táborról (B. Szatmári Sarolta) -1983/ A Petőfi-emlékhelyek találkozója KUNSZENTMIKLÓS-on (Bodolay Géza)- 1987/ Magyar est a burgenlandi LOCSMÁD-on (Bedécs Gyula) -1987/ Művelődési tábor a LOSONC-i járásban (Puntigán József) -1986/ Honismereti napok MAKÓ-n (Felföldi László)- 1975/ Honismereti Rákóczi-emléktúra [MEZŐTÚR] (Hagymásy Sándor)- 1976/6.10. Lesz-e emlékmű a MUHI-pusztán? (Ágoston István) -1987/ A NAGYHALÁSZI Rétközi-napokról (Matthaeidesz Konrád)- 1986/ Látogatóban NAGYMEGYER-en (Bedécs Gyula) -1980/4. 3. Ifjúsági honismereti tábor NÓGRÁD-ban (Schneider Miklós) / Az I. NÓGRÁD-i ifjúsági honismereti tábor /5.14. Az évi NÓGRÁD megyei ifjúsági honismereti tábor (Kósy Zoltán)- 1978/1. 9. A III. NÓGRÁD megyei honismereti ifjúsági tábor (Kriskó Lajosné)-1978/ A honismereti táborok tapasztalatai NÓGRÁD megyében (Domonkos Alajos) / Az V. Nógrád megyei Honismereti Tábor (Marczinek István)- 1980/ Találkozás (budapesti) és NÓGRÁD-i olvasóinkkal / A II. PEST megyei honismereti tábor (P. Szabó Ernő)- 1980/ Vándor olvasótábor a PILIS-ben (BudaiJános) / A XIV. Jókai-napok [RÉV-KOMÁROM] (Cséplő László)- 1977/ SÁLY-i napok, 1984 (Barsi Ernő)-1985/ SÁLY-i napok, 1986 (Barsi Ernő) 1987/ Újjáalakult a SOMOGY-i Honismereti Hiradó szerkesztőbizottsága (Juhosné Fehér Rózsa) -1975/ Úttörő" kezdeményezések SOMOGY-ban (Morvay Péter)- 1978/ Az I. SZABOLCS-SZATMÁR megyei középiskolás és szakmunkás honismereti tábor (Gyarmathy Zsigmond) /

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299

TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299 298 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 299 TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 299 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * *

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * * I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV Bibliográfia 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1998 = Vajdasági könyvek bibliográfiája 1998 = Bibliográfia knih vo Voivodine

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Válogatott bibliográfia Tüntető tömeg Miskolcon 1956. október 25-én A Nagy Imre Társaság megbízásából gyűjtötte és összeállította: Bede

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben