Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013"

Átírás

1 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2013

2 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Készítette: Homor Péter, Horváth Csaba, Lakiné Derzsy Anikó, Robotka Csabáné, Virág Anett

3 Lectori salutem! Másodszor köszönti az új évet a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből című elektronikus kiadvánnyal. A évre eső kerek évfordulókat a korábbi években készített évfordulónaptárakon és a könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében található dokumentumokon túl az egyre szaporodó digitális adatbázisok több millió oldalas szövegállományának segítségével gyűjtöttük össze. Az adatgyűjtéshez felhasználtuk az Arcanum Digitális Tudástár, a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai adatbázisokat, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait és a Soproni Szemle digitális változatát. Hegedűs Elemér nyugalmazott ezredes úrtól is kaptunk életrajzi adatokat, melyet ezúton is köszönünk. A lehetőségek adottak voltak arra, hogy kevésbé ismert, soproni vonatkozású események, életutak kerüljenek látókörünkbe. Az idei évfordulónaptárból a teljesség igénye nélkül kiemelnénk az első és a második világháború közötti vármegyei közigazgatás kiemelkedő alakját, Gévay-Wolff Lajost, a soproni zenész cigánycsalád sarját, ifj. Munczy Bélát, aki frontnaplóival páratlan történelmi hagyatékot hagyott ránk, vagy a Zenta cirkálón hadiorvosként szolgált, a Nagy Háború után Sopronban fogorvosként praktizált Schummel Rudolf alakját. Szintén érdekes a Sopronból vagy környékéről elszármazott Geszler Károly 19. századi divatcézár, Ikvai Nándor néprajztudós és Kalmár Sándor tengerész altábornagy-matematikus életútja. Az idei évfordulónaptárban három olimpikon, az 1936-os játékokon aranyérmet szerzett Csík Ferenc, a legendás SFAC labdarugó Scheidl II. József (Peps) és a berlini olimpián párbajtőrben részt vett katonatiszt, a Brazíliában elhunyt Bezzegh-Huszagh István is szerepel. Főként a Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisainak köszönhetően több, Nyugatra elszármazott soproniról is hírt adhatunk, mint például Igler Gusztáv festőművész, vagy Gereben Ernő nemzetközi sakkmester. Fogadják szeretettel kiadványunkat, és bízunk benne, hogy a bőséges adattárban mindenki talál érdeklődésének megfelelő adatot, információt. A továbbolvasást megkönnyítendő minden szócikkhez egy-négy szakirodalmi vagy internetes forrást is feltüntettünk. További helytörténeti évfordulók az év során elérhetők lesznek weboldalunk (www.szivk.hu) Évfordulók menüpontjában. Sopron, január 1. Horváth Csaba igazgató 3

4 Évfordulók pontos időpont nélkül 600 évvel ezelőtt, 1413-ban említik a források először a Balfi utcát Schrippergasse (Széplaki utca) alakban. Irodalom: Házi Jenő: Schlippergasse. In: Soproni szemle. (1. évf.) 2. sz. (1937) p old. ; Házi Jenő: Még egyszer Schlippergasse. In: Soproni szemle. (11. évf.) 1-2. sz. (1957) p évvel ezelőtt, 1438-ban említik először források Csepreg város országos vásárát. Irodalom: Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium ( ). In: Soproni szemle. (28. évf.) 4. sz. (1974) p évvel ezelőtt, 1438-ban hunyt el Herb Ulrik kereskedő, a soproni belső tanács tagja, háromszor (1431., 1435., 1436.) polgármesterré is választották. Irodalom: Mollay Károly: A Tómalom középkori előzményei (Fejezet a soproni határ történetéből). In: Soproni szemle. (46. évf.) 2. sz. (1992) p évvel ezelőtt, 1588-ban jelent meg Monyorókereken (ma: Eberau) Frankovics Gergely soproni orvos könyve. A címe ekképpen hangzott: Hasznos es fölötte szikseges könyv, az Isten fiainak es vtet felö hiueknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökre szereztetöt Francovith Gergely d. által. Mellyben sok rendbéli betegsegök ellen valo oruossagok is be vannak irua, mellyeket Isten az ö nagy io voltábul es aiandekábol emböröknek egessegekre rendölt. Irodalom: Egriné Abaffy Erzsébet: A soproni írásbeliség XVI. század végi normája. In: Soproni szemle. (18. évf.) 4. sz. (1964) p Internet: 425 évvel ezelőtt, 1588-ban tűzvész pusztított Csepregen, a katasztrófa során 132 jobbágytelek égett le. Irodalom: Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium ( ). In: Soproni szemle. (28. évf.) 4. sz. (1974) p évvel ezelőtt, 1588-ban hunyt el Kari Lőrinc, Sopron első ismert patikusa Irodalom: Házi Jenő: Kiegészítések a soproni patikák hőskorához. In: Házi Jenő emlékkönyv. Sopron, p évvel ezelőtt, 1588-ban született Payr (Bauer) György soproni polgár, krónikaíró augusztus 23-án halt meg. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 16. ; Soproni krónikák Payr György és Payr Mihály Krónikája, In: Soproni szemle. (6. évf.) 2. sz. (1942) p. [4-99] 400 évvel ezelőtt, 1613-ban egy bástya épült a mai Liszt Ferenc Kulturális és Konferenciaközpont helyén, amely az 1868-ban lebontott Olasz bástya elődje lehetett. Irodalom: Hárs József: S. F. B. In: Soproni szemle. (47. évf.) 4. sz. (1993) p. 352 ; Kincses Katalin Mária: Tárgyi jegyzetek. In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása = I. Descriptio Comitatvs Semproniensis I. Sopron, p évvel ezelőtt, 1613-ban született Grad György belső tanácsos, városbíró, 1664 és 1667 között Sopron város polgármestere, az evangélikus konvent alapítója ben hunyt el. Irodalom: Kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk síremlékek Sopronban. In: Soproni szemle. (59. évf.) 3. sz. (2005) p

5 400 évvel ezelőtt, 1613-ban alakult meg Sopronban a kőművesek és kőfaragók közös céhe. Irodalom: Domonkos Ottó: Kézművesség - népművészet (A Soproni Múzeum állandó néprajzi kiállítása) II. rész. In: Soproni szemle. (48. évf.) 3. sz. (1994) p évvel ezelőtt, 1613-ban készült el Lackner Kristóf ( ) Coronae Hungariae emblematica descriptio (A magyar korona emblematikus leírása) című munkájával, ami nyomtatásban két év múlva jelent meg. Irodalom: Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából) I. rész. In: Soproni szemle. (25. évf.) 1. sz. (1971) p évvel ezelőtt, 1638-ban született Fridelius János tanár, természettudós, az első magyar antropológiai mű írója. Sopronban hunyt el 1719 januárjában. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 28. ; Bartucz Lajos: A magyar ember. In: Magyar föld, magyar faj. 4. kötet. Budapest, p ; Németh Sámuel: Fridelius János. In: Soproni szemle. (5. évf.) 3. sz. (1941) p évvel ezelőtt, 1638-ban hunyt el Sopronban Holzhauser Farkas a soproni evangélikus gyülekezet kántora 1630-ban és között. Az alsó-ausztriai Purbachban született. Irodalom: Kormos Gyula: Öt évszázad orgonistái és zeneszerzői a soproni evangélikusoknál. In: Soproni szemle. (56. évf.) 3. sz. (2002) p évvel ezelőtt, 1663-ban készült a nagycenki Ecce Homo szobor. Irodalom: Kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk síremlékek Sopronban. In: Soproni szemle. (59. évf.) 2. sz. (2005) p évvel ezelőtt, 1688-ban alapította Czobor Ádám tábornok a császári és királyi 9., későbbi nevén Nádasdy huszárezredet. Irodalom: Hegedűs Elemér: A császári és királyi Nádasdy huszárezred Sopronban. Sárvár, 2010 p évvel ezelőtt, 1713-ban fejezte be Gensel János Ádám soproni főorvos három éves meteorológiai megfigyeléssorozatát. A vizsgálattal a csapadék, a szél, a hőmérséklet adatainak és a betegségek előfordulásának kapcsolatait kereste. Hazánkban valószínűleg Gensel végzett először műszeres meteorológiai megfigyeléseket. Irodalom: Nikolics Károly: Adatok Gensel János Ádám életművéhez. In: Soproni szemle. (43. évf.) 3. sz. (1989) p Internet: 300 évvel ezelőtt, 1713-ban védte meg doktori értekezését a hallei egyetemen Liebezeit Zsigmond György ( ) soproni orvos. Irodalom: Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai ig. In: Soproni szemle. (9. évf.) 1-2. sz. (1955) p 100. ; Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György ( ). In: Soproni szemle. (37. évf.) 4. sz. (1983) p évvel ezelőtt, 1738-ban jelent meg Furlandi János András soproni tiszti főorvos, Collocutiones de novis Rakosiensium thermis (Beszélgetések az új rákosi fürdőről) című könyvecskéje, melyben Sopron és Fertőrákos nevezetességein kívül az ottani gyógyvizekről is szó esik. (A rákosi gyógyvízeket azonban ma nem ismerjük) Irodalom: Hárs József: Rákosi források. In: Soproni szemle. (26. évf.) 3. sz. (1972) p

6 275 évvel ezelőtt, 1738-ban született a Baden-Württembergi Bierlingenben Zoller Xavér Ferenc, órás, aki vállalkozóként jelentős szerepet vállalt a brennbergi szénbányászat megindításában Sopronban hunyt el ápr. 24-én. Irodalom: Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. II. Zoller (Xavér Ferenc) ( ). In: Soproni szemle. (11. évf.) 3-4. sz. (1957) p évvel ezelőtt, 1763-ban született Anton Sigel bécsi portré- és tájképfestő és 1840 között számos akvarellen örökítette meg a korabeli Sopront és Bánfalvát. Bécsben hunyt el május 6- án. Irodalom: Askercz Éva: Anton Sigel ( ) akvarelljei. In: Soproni szemle. (57. évf.) 3. sz. (2003) p Internet: 225 évvel ezelőtt, 1788-ban kezdte meg tanulmányait a soproni evangélikus líceumban Berzsenyi Dániel ( ) költő. Irodalom: Új emléktáblák Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. (17. évf.) 4. sz. (1963) p évvel ezelőtt, 1788-ban 456 haláleset történt Sopronban. Ez azt jelenti, hogy a fős városban a halandóság majdnem háromszor akkora mértékű volt, mint napjainkban. Irodalom: Thirring Gusztáv: Sopron halandósága II. József korában. In: Soproni szemle. (3. évf.) 4. sz. (1939) p évvel ezelőtt, 1813-ban jelent meg Berzsenyi Dániel ( ) költő első verseskötete a pesti Trattner nyomdánál. Irodalom: Kelényi Ferenc: Berzsenyi és Sopron. In: Soproni szemle. (15. évf.) 4. sz. (1961) p Internet: 200 évvel ezelőtt, 1813-ban született Nemeskéren Bogyay József (Pál). Az 1848/1849-es szabadságharcban őrmesterként, majd hadnagyként és főhadnagyként szolgált a 24. (jászsági) honvédzászlóaljnál a délvidéki, ill. az erdélyi hadszíntéren. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. (52. évf.) 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, 1813-ben készült el teljes hosszában a Rábcát a Bősárkány és a Kapuvári Nagyerdő közötti szakaszon új mederbe helyező Hegedűs-csatorna. Irodalom: Horváth Gergely Krisztián: Rendi autonómia és fiziokratizmus. Kisérlet a Hanság lecsapolására az as években (1. rész). In: Soproni szemle. (62. évf.) 4. sz. (2008) p évvel ezelőtt, 1813-ban kapott polgárjogot Sopronban Hild Vencel (1770. k ), a soproni vármegyeháza (1828) építésze. Irodalom: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, 1988 p évvel ezelőtt, 1813-ban a soproni evangélikus egyházközösség elemi iskolát létesített a Halász u. 9. szám alatt (ma: Handler Nándor Szakképző Iskola). Irodalom: Környei Attila: Adatok és gondolatok a soproni iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról. In: Soproni szemle. (50. évf.) 2-3. sz. (1996) p évvel ezelőtt, 1813-ban jelent meg Kis János költő Poétai Berek című verskötete. 6

7 Irodalom: Terestyéni Ferenc: Kis János nyelvének egységesítő hatása a magyar irodalmi nyelvre a XIX. század első harmadában II. In: Soproni szemle. (10. évf.) 2. sz. (1956) p évvel ezelőtt, 1838-ban hunyt el Sopronban Molitor József festőművész, rajztanár. Sopronban született 1786-ban. Irodalom: Verbényi László: A soproni rajziskola története. (Negyedik közlemény) 5. A reformkor évei (Molitor József ). In: Soproni szemle. (3. évf.) 3. sz. (1939) p évvel ezelőtt, 1838-ban készíttette el Sina György báró a Bécs Győr között építendő vasút tervét amelyben Sopron, sőt egy a várost Brennberggel összekötő szárnyvonal is szerepel. Végül a terv nem valósult meg. Irodalom: Lovas Gyula: 125 éves a sopron-kanizsai vasútvonal. [Gépirat] Budapest, p évvel ezelőtt, 1863-ban készült el a soproni evangélikus templom tornya. Internet: 150 évvel ezelőtt, 1863-ban hunyt el virtsológi Rupprecht János az első soproni cukorgyár tulajdonosa, a sajtoskáli kastély birtokosa. Irodalom: Csatkai Endre: A Virtsológi Rupprecht - kastély Sajtoskálon. In: Soproni szemle. (5. évf.) 2. sz. (1941) p ; Rupprecht János cukorgyáros. Kisalföldi Kalendárium. (1988) évvel ezelőtt, 1888-ban Brand Antal soproni kereskedő lóvasút építését indítványozta a városban. Brandl azonban 1889-ben meghalt, így meghiúsult a terv. Irodalom: Lovas Gyula: A soproni villamos vasút. In: Soproni szemle. (20. évf.) 2. sz. (1966) p évvel ezelőtt, 1888-ban készítette el a nagycenki Nemes Tompa István ( ) számadó juhász és fafaragó azt a nagyméretű fogadalmi képkeretet, amelyet a máriacelli bazilikának adományozott. Felirata így szól: Nemes Tompa István 25 éves koromban Csináltam Czenk Sopronmegyében évben. Irodalom: Domonkos Ottó: Sopron megye pásztorművészete. In: Soproni szemle. (17. évf.) 1. sz. (1963) p ; Soproni Téma (1. éf.) 33. szám. (2012. szeptember 27.) p. 7. Internet: 125 évvel ezelőtt, 1888-ban építették meg a Panoráma utat. Mivel Printz Ferenc soproni polgár saját költségén építtette ezért sokáig Printzstegnek nevezték. Irodalom: Becht Rezső: Lőveri változások. In: Soproni szemle. (23. évf.) 2. sz. (1969) p ; Csapody István: A soproni Lövérek növényvilága. (41. évf.) 1. sz. (1987) p évvel ezelőtt, 1888-ban észlelték először Sopron környékén az Észak-Amerikából származó szőlő-filoxérát. Irodalom: Milhoffer Sándor: A Dunántúl gazdasági bajairól. In: Közgazdasági Szemle. (31.) (1904) p Internet: 100 évvel ezelőtt, 1913-as tárgyévvel jelent meg Gantner Antal Soproni krónikás-naptára, amelyben helyi eseménynaptárat és a 18. századi Sopronra vonatkozó kronológiát találunk. Irodalom: Csatkai Endre: Gantner Antal ( ). In: Soproni szemle. (9. évf.) 1-2. sz. (1955) p ; Gantner Antal: Soproni Krónikás-naptár az 1913-ik évre. Török Kálmán könyvnyomdája, Internet: 7

8 100 évvel ezelőtt, 1913-ban született Sopronban Jéhn Antal gyógyszerész. Elhunyt március 15-én. Horváth Dénes: Jéhn Antal ( ). In: Soproni szemle. (56. évf.) 3. sz. (2002) p évvel ezelőtt, 1913-ban megszűnt a Kultúra című irodalmi-művészeti, kritikai képes folyóirat. Az Ámon Vilmos szerkesztette országos terjesztésű lapban megjelentek például Kosztolányi Dezső és Harsányi Lajos írásai. Irodalom: Kovács József László: A "Kultura" folyóirat (Sopron ). In: Soproni szemle. (22. évf.) 1. sz. (1968) p évvel ezelőtt, 1913-ban indult el a Városi Kórház épületeinek kivitelezése. Irodalom: Winkler Oszkár: Az elmúlt 26 esztendő soproni építészetéről. II. rész. In: Soproni szemle. (27. évf.) 2. sz. (1973) p évvel ezelőtt, 1938-ban jelent meg Belitzky János ( ) történész Sopron vármegye története című monográfiája. Internet: 75 évvel ezelőtt, 1938-ban bekövetkezett földrengésben három Sopron-környéki kilátó (a Bécsidombi, a Kecske- és a Tómalom-hegyi) is összedőlt. Irodalom: Lóránt Ödön: Kilátók Sopronban. In: Soproni szemle. (26. évf.) 2. sz. (1972) p évvel ezelőtt, 1938-ban hunyt el Sopronban Hartmann Jakab aki öccsével, Keresztéllyel együtt az első soproni mozi az 1908-ban az Ikvahíd utcában nyitotta Elektro-Bioskop tulajdonosa volt ban a testvérpár építtette az Elit Mozgót is. A bánáti Kiskéren született 1880-ban. Irodalom: Aranykönyv Sopron, 2001., p ; Hárs József: Az oroszlán elfordítja a fejét. Sopron, p. 75 évvel ezelőtt, 1938-ban készült el a kópházi búcsújárótemplom freskója, Ágoston Ernő ( ) festő legismertebb alkotása. Irodalom: Berecz Dezső: Ágoston Ernő In: Soproni szemle. (12. évf.) 1. sz. (1958) p Internet: 75 évvel ezelőtt, 1938-ban jelent meg Manninger Vilmos ( ) soproni orvos A sebészet diadalútja című orvostörténeti műve. Irodalom: Király Jenő: Dr. Manninger Vilmos ( ). In: Soproni szemle. (12. évf.) 2. sz. (1958) p ; Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja. Sopron hűséges fiának ez a könyve a "Búvár könyvei" hetedik köteteként jelent meg. In: Soproni szemle. (2. évf.) 3. sz. (1938) p évvel ezelőtt, 1938-ban készült el az Árkay Bertalan tervezte Országos Társadalombiztosító Intézet rendelője (Kiss János u. 2. Lenkey u. 1-3.) Irodalom: Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században. Szeged, p. 67. ; A műemlékvédelem táguló körei. Budapest, p évvel ezelőtt, 1938-ban készült el Füredi Oszkár ( ) tervei alapján a Deákkúti út 10. alatti, műemléki védettségre javasolt panzióépület. Irodalom: A műemlékvédelem táguló körei. Budapest, 2000 p évvel ezelőtt, 1938-ban jelent meg Scholtz Ödön ( ) evangélikus lelkész egyháztörténeti műve Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva- Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach címmel. 8

9 Internet: ; 75 évvel ezelőtt, 1938-ban nyílt meg a Soproni Városi Múzeum Széchenyi-emlékszobája. Az itt kiállított tárgyak képezték a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum gyűjteményének alapjait. Irodalom: Környei Attila: A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum kiállítása. In: Soproni szemle. (28. évf.) 3. sz. (1974) p évvel ezelőtt, 1938-ban az uralkodó halálának 900. évfordulója alkalmából restaurálták a pusztacsaládi Szent István emlékszobrot. Irodalom: Varga Gyula: A pusztacsaládi Szent István emlékszobor. In: Soproni szemle. (40. évf.) 2. sz. (1986) p évvel ezelőtt, 1938-ban indította el Thier László a Scarbantia című helytörténeti könyvsorozatot Irodalom: Csatkai Endre: Thier László In: Soproni szemle. (14. évf.) 4. sz. (1960) p évvel ezelőtt, 1938-ban készült el a Várkerületről nyíló Tűzoltólaktanya épülete. Irodalom: Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században. Szeged, p évvel ezelőtt, 1938-ban jelent meg Volly István: Népi játékok című könyvének második kötete, mely a jellegzetes karácsonyi népszokás, a Vitnyédi bölcsőcske leírását is tartalmazza. Internet: 50 évvel ezelőtt, 1963-ban Sopron teljes területén az utcai gázlámpák helyébe villanyvilágítás lépett. Irodalom: Baumann József: A soproni gázmű története (II. rész). In: Soproni szemle. (35. évf.) 2. sz. (1981) p évvel ezelőtt, 1963-ban hunyt el Sopronban Csipkés Kálmán festő. Kapuváron született ben Irodalom: Csatkai Endre: Csipkés Kálmán In: Soproni szemle. (18. évf.) 1. sz. (1964) p évvel ezelőtt, 1963-ban hunyt el Sopronban Gévay-Wolff Lajos köztisztviselő, között Sopron vármegye alispánja. (A kiegyezést követően az alispán volt a vármegye törvényhatóságának, közigazgatásának vezetője és a vármegyei tisztviselőkar főnöke.) Rábapordányban született szeptember 25-én. Irodalom: Balázs Tibor: Gévay-Wolff Lajos Sopron vármegyei alispán ( ) élete és munkássága. In: Arrabona (41) (2003) p évvel ezelőtt, 1963-ban helyezték üzembe a Hőerőművet a Somfalvi úton. Irodalom: Winkler Oszkár: A Soproni Épületasztalosárugyár 25 éve (II. rész). In: Soproni szemle. (31. évf.) 4. sz. (1977) p évvel ezelőtt, 1963-ban a Faragó Sándor ( ) által létrehozott Kapuvári Helytörténeti Gyűjtemény felvette a Rábaközi Múzeum nevet. Irodalom: Környei Attila: Faragó Sándor ( ). In: Soproni szemle. (40. évf.) 4. sz. (1986) p évvel ezelőtt, 1963-ban kezdődött Sopron történelmi belvárosának műemléki rekonstrukciója. 9

10 Irodalom: Jankó Ferenc: Sopron történelmi épületállományának funkcionális hasznosítása (második rész). In: Soproni szemle. (55. évf.) 4. sz. (2001) p évvel ezelőtt, 1963-ban a soproni jégkorongozók megnyerték az először megrendezett vidéki jégkorongbajnokságot Irodalom: Schneider Lipót: A Soproni Korcsolyázó Egylet ( ). In: Soproni szemle. (32. évf.) 2. sz. (1978) p évvel ezelőtt, 1963-ban nyílt meg a Fabricius-házban (Fő tér 6.) a városi múzeum régészeti kiállítása. Irodalom: Gömöri János: Új állandó régészeti kiállítás Sopronban. In: Soproni szemle. (33. évf.) 1. sz. (1979) p ; Sedlmayr János: A soproni Fabricius-ház helyreállítása. In: Műemlékvédelem. (7. évf.) 1. sz. (1963) p évvel ezelőtt, 1988-ban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században című építészettörténeti alapműve. Internet: 10

11 Évfordulók pontos időponttal 750 évvel ezelőtt, december 17-én kelt oklevelében IV. Béla király Lőrinc étekfogó mesternek, soproni ispánnak adományozta Lánzsér várát. Irodalom: Stessel József: Locsmánd vár és tartománya. In: Századok. (34. évf.) 8. sz. (1900) p évvel ezelőtt, 1363 júliusában fejezte be misekönyvének másolását Galsó István soproni pap. A kéziratban található a legrégebbi soproni naptár, és a Sopronban előkerült legrégibb rajz. Irodalom: Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, p ; Radó Polikárp: A nemzeti gondolat középkori liturgiánkban. In: Katholikus szemle. (55. évf.) 12. sz. (1941) p ; Turbuly Éva: Irodalmi élet és könyvgyűjtés a középkori és reneszánsz Sopronban (1992. szeptember 20 nov. 12). Győr, évvel ezelőtt, október 4-én kelt Nagy Lajos azon oklevele, melyben Kismarton (ma: Eisenstadt) megkapta az országos vásártartás privilégiumát. Irodalom: Nagy Imre: Sopron vármegye története. 1. kötet. Sopron, p évvel ezelőtt, május 23-án Bécsben kelt oklevelében I. Albert magyar király megerősítette a soproni polgárok vámmentes mozgását és kereskedelmét. Irodalom: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. 1/3., Oklevelek és levelek 1430-tól 1452-ig. Sopron, p évvel ezelőtt, július 17-én Mátyás király küldöttei Sopronban jóváhagyták III. Frigyes német-római császárral kötendő békeszerződés szövegét, melyet a császár Bécsújhelyen megerősített. A béke értelmében kapta vissza Mátyás a magyar koronát és Sopron városát, ugyanakkor zálogot és örökösödési jogokat is adott Frigyesnek. Irodalom: Magyar békeszerződések. Pápa, 2000 p Internet: 450 évvel ezelőtt, augusztus végén a júliusban kötött Bécsújhely béke folyományaként, Mátyás király három okiratot is kibocsátott Sopron város számára. Az augusztus 29-én kelt levelében elismerte a soproniak összes régi kiváltságát és jogszokását, az ugyanezen a napon kelt másik oklevelében árumegállító jogot adományozott neki, míg az augusztus 31-én kelt iratban közhírré tette a városnak adott jogot és a soproni hatóságoknak engedélyt adott arra, hogy a jogukat el nem ismerőket minden eszközzel kényszeríthessék annak betartására. Irodalom: Házi Jenő: Oklevéltár: 1. rész 5. kötet. Sopron, p évvel ezelőtt, augusztus 30-án földrengés volt Sopronban. Az eseményről Bruckner Gottlieb krónikája számolt be. Irodalom: Varga Péter: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. (56. évf.) 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, április 24-én választották először polgármesterré Lackner Kristófot ( ) Irodalom: Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza = Vitae Christophori Lackhner I. U. D. hominis, brevis consignatio. Sopron p évvel ezelőtt, június 2-án tűzvész pusztított az ún. Hosszú soron, mely a korban a mai Móricz Zsigmond utcát, a Széchenyi tér déli oldalát és a Rákóczi utcát jelentette. 11

12 Irodalom: Hajnóczi Dániel évi városleírása Sopronról. II. rész. In: Soproni szemle. (19. évf.) 4. sz. (1965) p. ; 367. Hárs József: Mesélő utcák Sopronban p. 36. ; Mollay Károly: Thirring Gusztáv : Sopron városa a 18. században. Népesedés- és gazdaságtörténeti tanulmány. Sopron, In: Soproni szemle. (3. évf.) 4. sz. (1939) p évvel ezelőtt, október 8-án született Kismartonban Esterházy Krisztina Josefa, a kismartoni ágostonrendi kanonokapácák fejedelemasszonya, Esterházy Pál nádor lánya. Elhunyt december 7-én. Irodalom: Mohl Adolf: Herceg Esterházy Krisztina Jozefa, a kismartoni Szt. Ágoston-rendi kanonokapácák fejedelemasszonya p. Irodalom: 350 évvel ezelőtt, december 22-én hunyt el Pozsonyban Kissenpfenning Kristóf jezsuita áldozópap és tanár. Soproni tartózkodása alatt jelent meg Idea lutheranismi ex Lutheri libris concepta című munkája és foglalkozott a fertőmelléki falvak rekatolizácójával is. Bécsben született augusztus 18-án. Irodalom: Hausner Gábor: A. Sz. Patricius Purgatoriumjárol való historia kiadásának történetéhez. In: Magyar könyvszemle. (117. évf.) 3. sz. (2001) p Internet: 300 évvel ezelőtt, március 11-én született Sopronban báró Lassgallner János altábornagy novemberében kapott Katonai Mária Terézia rendet a reichenbacki ütközet-ben a poroszok ellen tanúsított tevékenységéért, mint az Anhalt-Zerbst vértesezred parancsnoka. Szülővárosában hunyt el augusztus 20-án. Irodalom: Hirtenfeld, Jaromir: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder Wien, évvel ezelőtt, március 26-án hunyt el Kismartonban gróf Esterházy Pál, birodalmi herceg, nádor, költő és zeneszerző. Kismartonban született szeptember 8-án. Irodalom: Kovács Sándor Iván: Dunán inneni íróarcok III. Esterházy Pál ( ). Vasi Szemle 57, 2003, Internet: 300 évvel ezelőtt, április 27-én sáskajárás volt Sopronban. Irodalom: Réthly Miklós: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. Budapest, p évvel ezelőtt, 1713 augusztusában a Magyarországon addig immáron fél évtizede rendszeresen pusztító pestisjárvány elérte Sopron városát is. Irodalom: Kincses Katalin Mária: Tárgyi jegyzetek. In: Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása III. = Descriptio Comitatvs Semproniensis III. Sopron, p Internet: 275 évvel ezelőtt, március 24-én hunyt el szülővárosában Neuhold János Jakab orvos, a német birodalmi császári természettudományi társaság tagja. Sopronban született április 28- án. Irodalom: Kaiser, Wolfram Völker, Arina: Soproni orvosok hallei és wittenbergi vonatkozásai In: Orvostörténeti közlemények (62-63.) (1971) p ; Új magyar életrajzi lexikon. 4., L-Ő. Budapest, p évvel ezelőtt, április 27-én született a Gömör megyei Kúntapolcán Wietoris Jonathán evangélikus lelkész, a soproni líceum rektora. Sopronban hunyt el október 31-én. 12

13 Irodalom: Wietoris Jonathán, a soproni ev. líceum rektora. ( ). In: Soproni szemle. (6. évf.) 4. sz. (1942) p évvel ezelőtt, december 24-én született Kismartonban Köpp Farkas festőművész, mozaikművész. Bécsben hunyt el május 25-én. Irodalom: Magyar művészeti kislexikon. Budapest., p ; Művészeti lexikon. 2. kötet. F- K. Budapest, p Internet: 250 évvel ezelőtt, június 28-án a Komáromban pusztító nagy földrengés Sopronban is érezhető volt, a krónikások ijedelemről és kisebb épületkárokról számoltak be. Irodalom: Tirnitz József: XVIII. századi feljegyzések Sopron éghajlati viszonyairól és a várost ért elemi csapásokról In: Soproni szemle. (28. évf.) 2. sz. (1974) p ; Varga Péter: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. (56. évf.) 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, szeptember 3-án a város megvásárolta a mai Erzsébet-kertet és ott sörgyárat, parkot és tavat létesített. Irodalom: Boronkai Pál: Sopron vízellátása. In: Soproni szemle. (13. évf.) 3. sz. (1959) p ; Boronkai Pál: Sopron parkosításának története. In: Soproni szemle. (23. évf.) 2. sz. (1969) p ; Csatkai Endre: Kétszáz éves közkert [Erzsébet-kert] Sopronban. In: Soproni szemle. (17. évf.) 3. sz. (1963) p évvel ezelőtt, november 14-én született az Alsó-Szászországi Braunschweigben Wilckens Henrik Dávid természettudós, a magyarországi erdészeti oktatás első tanára. Selmecbányán hunyt el május 25-én. Irodalom: Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. Dunaszerdahely, p ; Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. 1. kötet. Sopron, p Internet: 225 évvel ezelőtt, június 20-án hunyt el Sopronban Conrad József orvos, entomológus. Sopronban született április 12-én. Irodalom: Merkl Ottó Vig Károly: Bogarak a Pannon régióban. Szombathely, p. p ; Vig Károly: A Nyugat-mgyarországi-peremvidék álattani kutatásának története. Szombathely, 2000 p. 29. Internet: 225 évvel ezelőtt, augusztus 6-án hunyt el Pozsonyban Ribiny János tanár, 1747 és 1758 között a soproni evangélikus gimnázium rektora. A Nyitra megyei Krencsen született január 22-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p. 40. ; Németh Sámuel: Ribini János , a soproni ev. gimnázium rektora In: Soproni szemle. (5. évf.) 4. sz. (1941) p évvel ezelőtt, augusztus 19-én született Sopronban gróf Festetich Vince főnemes. Sopronban hunyt el január 16-án. Internet: 225 évvel ezelőtt, október 25-én hunyt el Győrben Istvánffy Benedek zeneszerző, a győri székesegyház karnagya. Pályája kezdetén a Széchenyiek nagycenki kastélyában orgonista volt. Győrszentmártonban született 1733-ban. Irodalom: Győri életrajzi lexikon. Győr, p ; Új magyar életrajzi lexikon 3., H-K., Budapest, 2002 p

14 Internet: 200 évvel ezelőtt, január 20-án 71 éves korában hunyt el Gassner Lajos, zenész, Sopron toronyőre, aki tisztségénél fogva a korabeli szokások alapján a tiszteletdíjért folytatott zenélés kizárólagos jogát is birtokolta. Irodalom: Csatkai Endre: Zenetörténeti adatok Sopron multjából. In: Soproni szemle. (6. évf.) 3. sz. (1942) p évvel ezelőtt, március 26-án született Szilsárkányban Csupor Gábor jogász, Csorna képviselője az 1848/1849-es népképviseleti országgyűlésben, Sopron vármegye főszolgabírója, majd törvényszéki bírája; a kiegyezés után a köztörvényhatósági és a közigazgatási bizottság tagja. Szilsárkányban hunyt el május 12-én Irodalom: Pájer Imre: "Rajta magyar, rajta". In: Soproni szemle. (52. évf.) 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, május 20-án született Nemesvisen (ma: Répcevis) Konkoly-Thege Ignác a bécsi magyar nemesi testőrség hadnagya, között Sopron megye esküdtje, es forradalomban a magyar hadsereg alszázadosa. Szekszárdon hunyt el május 26-án. Irodalom: Bona Gábor: Az es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. In: Soproni szemle. (52. évf.) 4. sz. (1998) p évvel ezelőtt, május 24-én született a Gömör megyei Felsőpokorágyon Kmety György, es honvédtábornok, a csornai ütközet parancsnoka. Londonban hunyt el április 25- én. Irodalom: Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Sopron, p ; Kálmán Gyula: A győzelem 150. évfordulóján. Emlékülés és Kmety György szobrának felavatása Csornán. In: Soproni szemle. (53. évf.) 3. sz. (1999) p évvel ezelőtt, június 21-én született Bécsben tolnai gróf Festetich Tasziló lovassági tábornok, az Aranygyapjas Rend tulajdonosa, a soproni lovashadosztály parancsnoka ( ). Részt vett a königgrätzi ütközetben, ahol súlyosan megsebesült. Bécsben hunyt el február 5- én. Irodalom: Szabó Dezső: A herceg Festetich család története. Keszthely, évvel ezelőtt, július 14-én született Keszthelyen Simon Vince premontrei szerzetes, 1860-tól csornai prépost, mezőgazdasági szakíró. Csornán hunyt el április 15-én. Irodalom: Új magyar életrajzi lexikon 5., P-S p Internet: ; 200 évvel ezelőtt, szeptember 8-10-e között tartó állandó esőzés miatt az Ikva elérte az évi nagy árvíz szintjét és Cenkig elöntötte a határt. Irodalom: Boronkai Pál: Árvizek Sopronban. In: Soproni szemle. (19. évf.) 4. sz. (1965) p évvel ezelőtt, február 17-én született a Vas vármegyei Lődösön (ma: Litzelsdorf) Halper János orgonaépítő mester. Sopronban is tanonckodott, a Nyugat-Dunántúlon tizenkét általa épített orgonán ismerünk. Szombathelyen hunyt el március 17-én. Irodalom: Szigeti Kilián: Halper János ( ) orgonaépítő mester élete és működése. In: Soproni szemle. (26. évf.) 4. sz. (1972) p évvel ezelőtt, február 6-án született Kőszegen Fászl István, bencés tanár, ornitológus. Sopronban hunyt el január 26-án. 14

15 Irodalom: Chernel István: Fászl István In: Aquila. 8. évf sz. (1901), p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron, p Internet: 175 évvel ezelőtt, március 16-án született Sopronban Puntigam Károly alezredes, testőrőrmester. A solferinói ütközetben (1859) Ezüst Vitézségi Érmet, a custozzai ütközetben (1866) Arany Vitézségi Érmet kapott. A cs. és kir. 76. gyalogezred tisztje. Érdemei elismeréseként áthelyezték a Magyar Királyi Testőrség állományába. Grazban hunyt el 1910-ben. Irodalom: Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve Budapest, évvel ezelőtt, június 11-én Sopron város tanácsa korát meghaladó természetvédelmi döntést hozott: Lorenz Ofner városi tanácsos előterjesztésére Sopronban és környékén betiltotta az énekesmadarak befogását. Irodalom: Csapody István: A soproni természetvédelem múltja, jelene és feladatai. In: Soproni szemle. (10. évf.) 3. sz. (1956) p évvel ezelőtt, július 27-én született a Lócson (ma: Vas megye) Kőfalvi (Köffler) Antal premontrei kanonok, szombathelyi főgimnáziumi igazgató, csornai perjel. Csornán hunyt el február 5-én. Irodalom: Mikó Sándor: A nagylózsi iskola múltjából. In: Soproni szemle. (47. évf.) 4. sz. (1993) p Internet: 175 évvel ezelőtt, 1838 őszén költözött Sopronba Slachta Etelka ( ). Édesanyjával ig éltek a városban, ezen időszak alatt vezetett naplója a helyi társasági élet fontos dokumentuma. Irodalom: Schlachta Etelka:..kacérkodni fogok vele. Győr, db. 175 évvel ezelőtt, október 16-án a Halász utcában nyílt meg az első soproni óvoda. Irodalom: Kelényi Ferenc: Sopron Művelődési, jótékony célú és egyéb intézményei 1846-ban. In: Soproni szemle. (16. évf.) 2. sz. (1962) p ; Szele Lajos: Egykorú tudósítások az első soproni kisdedóvóról. Soproni szemle. (12. évf.) 4. sz. (1958) p évvel ezelőtt, november 27-én született Sopronban sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Pál országgyűlési képviselő, földművelési, ipar- és kereskedelmi miniszter. Budapesten hunyt el október 28-án. Irodalom: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 4. kötet. Sz-zs. Budapest, p. 49. Internet: 175 évvel ezelőtt, december 11-én született Sopronban Kalmár Sándor tengerésztiszt, matematikus, világ körüli utazó. Mint címzetes altengernagy ment nyugdíjba. Bécsben hunyt el augusztus 28-án. Irodalom: Magyar utazók lexikona. Budapest, p Internet: 175 évvel ezelőtt, december 13-án született Sopronban Geszler József, korának meghatározó divatkereskedője. A XIX. század divatjai című divattörténeti album szerzője. Budapesten hunyt el március 11-én. Irodalom: Vajk Geszler Ödön: A Geszler család a divatszakmában század In: Textil-és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum Évkönyve (10) (2000) p

16 150 évvel ezelőtt, április 9-én született Sopronban Rátz László matematikus, tanár, gimnáziumigazgató. Budapesten hunyt el szeptember 30-án. Irodalom: Magyar tudólexikon. Budapest, p.667. ; Új magyar Életrajzi lexikon. 5., P-S p Internet: 150 évvel ezelőtt, április 18-án született Bécsben Berchtold Lipót nagybirtokos, diplomata, az első világháború kitörése idején az Osztrák Magyar Monarchia közös külügyminisztere november 21-én hunyt el családi birtokán, a halálakor Sopron vármegyéhez tartozó Peresznyén. Irodalom: Bölöny József: Közös miniszterek - horvát bánok - fiumei kormányzók, In: Levéltári közlemények. ( évf.) /1-2. sz. (1977) p Internet: 150 évvel ezelőtt, április 25-én született a karintiai Seebachban Bünker János Rajnárd tanító, néprajzkutató. Sopronban hunyt el november 13-án. Irodalom: Domonkos Ottó: Bünker János Rajnárd a soproni múzeum néprajzkutatója ( ). In: Arrabona ( évf.) (1989) p ; Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron ; Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd ( ). In: Soproni szemle. (33. évf.) 4. sz. (1979) p évvel ezelőtt, június én Sopronban tartották az első magyar dalosünnepélyt, amelynek emlékét a Daloshegyen emléktábla őrzi. Irodalom: Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron, 2005 p. 91 ; Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez I. In: Soproni szemle. (4. évf.) 1. sz. (1940) p évvel ezelőtt, 1863 augusztusában Szanynál ejtették el az Észak-Afrikában, Közép- és Dél- Ázsiában honos barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus) egyetlen hazai és európai bizonyító példányát. Irodalom: Magyarország madarai. Budapest, p. 201 ; Magyarország madarainak névjegyzéke. Budapest, p évvel ezelőtt, augusztus 15-e éjjelén tűzvész pusztított Nagylózson. Leégett a templom és más közeli épületek: a kocsma a mészárszékkel, az iskola és négy parasztház a hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel együtt. Irodalom: Mikó Sándor: Adatok Nagylózs XIX. századi gazdasági és társadalmi viszonyainak megismeréséhez. In: Soproni szemle. (43. évf.) 4. sz. (1989) p évvel ezelőtt, november 24-én született Harkán Petz Gedeon germanista nyelvész, akadémikus. Budapesten hunyt el december 21-én. Irodalom: Mollay Károly: Német polgárság magyar földön. In: Filológiai közlöny. (16. évf.) 3-4. sz. (1970) p p. ; Új magyar irodalmi lexikon. 3. kötet. Budapest, p évvel ezelőtt, december 27-én Répceszemerén alakult meg a Dunántúli Történetkedvelők Társulata, a Magyar Történelmi Társulat elődszervezete. Irodalom: Gömöri János: Sopron és környéke a magyar honfoglalás és államalapítás korában Gondolatok az új állandó régészeti kiállítás kapcsán. In: Soproni szemle. (54. évf.) 4. sz. (2000) p Internet: %C3%A9sz%29 16

17 125 évvel ezelőtt, 1888 tavaszán korábban és azóta sem látott példányszámban mutatkoztak hazánkban így Fehéregyházán, Kismartonban, Oszlopon, Röjtökön és más Sopron vármegyei településeken is a jellegzetes inváziós madárfaj, a talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus) példányai. Egy május végén Parndorfnál elejtett tyúkban teljesen kifejlődött tojás is volt. Irodalom: Magyarország madarai Budapest, p ; Pellinger Attila: Chernelházi Chernel István Sopron vidéki, fertői és hansági madártani adatai. In: Soproni szemle. (56. évf.) 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, április 12-én Cinfalván erős földrengés (4,4 magnitúdó) történt. Irodalom: Varga Péter Szeidovitz Győző: Történelmi földrengések Sopronban és környékén. In: Soproni szemle. (56. évf.) 1. sz. (2002) p évvel ezelőtt, június-én hunyt el Pusztaszentlőrincen Tatay István tanár, író, költő, a líceumi Magyar Társaság tanárelnöke között. A Tolna megyei Hidegkúton született március 7-én. Irodalom: Gecseg Attila: Diákforradalom a Líceumban (1848). In: Soproni szemle. (48. évf.) 2. sz. (1994) p. 198 ; Prőhle Jenő: Petőfi költészete és szelleme a soproni evangélikus líceumban a kiegyezésig. In: Soproni szemle. (28. évf.) 2. sz. (1974) p.p Internet: 125 évvel ezelőtt, június 26-án hunyt el Hamberger József, mérnök, 1867 és 1885 között a brennbergi szénbánya vezetője. Az alsó-ausztriai Thallernben született 1834-ben. Irodalom: Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői III. Hamberger József In: Soproni szemle. (12. évf.) 1. sz. (1958) p ; Hamberger József: A brennbergi szénbánya monográfiája. Sopron, p. ; Reményi Viktor: Benngergbánya. In: A magyar bányászat évezredes története. 2. kötet. Budapest, p évvel ezelőtt, július 29-én hunyt el Sopronban Anton Rosenkrantz a cs. és k. 76. gyalogezred karnagya, zeneszerző. 76er Regimentsmarsch című szerzeménye korában ismert szerzemény volt, miként halálával végződő rövid soproni tartózkodása alatt zenekara is jelentős népszerűségre tett szert. Prágában született november 17-én. Irodalom: Csatkai Endre: A soproni zenei művelődés történetének vázlata (Újabb adatokkal) A soproni Zeneiskola 140 éves fennállása alkalmából. In: Soproni szemle. (23. évf.) 3. sz. (1969) p ; Friedrich András: Anton Rosenkranz, a soproni 76. gyalogezred karmestere ( ). In: Soproni szemle. (42. évf.) 2. sz. (1988) p Internet: 125 évvel ezelőtt, augusztus 29-én született a Sopron vármegyei Sopronkeresztúron (ma: Deutschkreuz) Schummel Rudolf orvos, a Zenta cirkáló hadiorvosa. A hadihajó pusztulását követően montenegrói hadifogságba került, ahonnan csak 1916 januárjában szabadult. Később orvosként praktizált Fertőszentmiklóson, majd 1922-ben fogorvosi képesítést szerzett és átköltözött Sopronba. Sopronban hunyt el március 26-án. Irodalom: Merényi-Metzger Gábor: A Zenta cirkáló személyzete augusztus 16-án. In: Hadtörténelmi közlemények. (122. évf.) 3. sz. (2009) p évvel ezelőtt, szeptember 12-én hunyt el Sopronban Handler Nándor építész. Sopronban született február 27-én. Irodalom: Tompos Ernő: Handler Ferdinánd építész és családjának többi építész tagjai. In: Soproni szemle. (16. évf.) 1. sz. (1962) p ; Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Budapest, p Internet: 17

18 175 évvel ezelőtt, október 26-án hunyt el Sopronban Torkos Sámuel Sopron vármegye táblabírája és főpénztárosa, a soproni líceum egyik legnagyobb mecénása. Halála után vagyonát ösztöndíjra, tanárok, nyugalmazott lelkészek és árvák segélyezésére hagyta. Irodalom: Hellebronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos-család. In: Győri Szemle (5.) (1934) p Internet: 125 évvel ezelőtt, december 17-én hunyt el Sopronban Paur Iván régész, történész, epigráfus, a Széchenyiek levéltárosa. Kismartonban (ma: Eisenstadt) született június 21-én. Irodalom: Banner János: Paúr Iván emlékezete (Kismarton, VI. 21-Sopron, XII. 17.). In: Soproni szemle. (21. évf.) 4. sz. (1967) p évvel ezelőtt, január 26-án született Sopronban Scheidl II. József a SFAC labdarugója. Peps a magyar csapattal részt vett az 1936-os berlini olimpián. Szülővárosában hunyt el május 21-én. Irodalom: Keresztényi József: Soproni kis olimpiatörténet. In: Soproni szemle. (35. évf.) 2. sz. (1981) p Internet: ; 100 évvel ezelőtt, február 7-én született Nyírlugoson Gólya József, aki az Országos Műemléki Felügyelőség első igazgatójaként részt vett a Soproni történelmi belváros rekonstrukciós munkálataiban. Budapesten hunyt el október 7-én. Irodalom: Gólya József, In: Műemlékvédelem. (27. évf.) 1. sz. (1983) p. 64. Internet: 100 évvel ezelőtt, február 28-án született a Sopron megyei Lakompakon (ma: Lackenbach) Kálmán Béla akadémikus, finnugor nyelvész. Debrecenben hunyt el augusztus 22-én. Irodalom: Fülöp Lajos: Kálmán Béla 80 éves. In: Magyar nyelvőr. (117. évf.) 2. sz. (1993) p Internet: 100 évvel ezelőtt, május 15-én született Felsőpulyán (ma: Oberpullendorf) Bolya Zoltán színházi producer, 1956-os emigrációját követően az Egyesült Államokban magyar nyelvű színielőadások szervezője volt. Los Angelesben hunyt el március 13-án. Internet: 100 évvel ezelőtt, 1913 júniusában játszották le Sopronban az első vízilabda mérkőzést. Az soproni líceum és a Laehne-féle tanintézet közötti mindkét mérkőzést a lícisták nyerték (5:0 és 5:1). Irodalom: Schneider Lipót: A soproni úszósport története. In: Soproni szemle. (13. évf.) 2. sz. (1959) p évvel ezelőtt, június 8-án született Sopronban hajniki Bezzegh-Huszagh István vezérkari őrnagy. Kiváló párbajtőrvívó, öttusázó. Az 1936-os berlini olimpián a 4. helyezett párbajtőrcsapat tagja. A brazíliai Sao Paolóban hunyt el szeptember 7-én. Irodalom: Bene János Szabó Péter: A magyar királyi honvédhuszár tisztikar kötet. Nyíregyháza, p évvel ezelőtt, július 3-án született Földi Lőrinc pedagógus, a Soproni Felsőfokú Óvónőképző igazgatója. Sopronban hunyt el június 21-én. 18

19 Irodalom: Mollay Károly: Földi Lőrinc ( ). In: Soproni szemle. (24. évf.) 4. sz. (1970) p. 382 ; Németh Kálmán: Szoborállítás Földi Lőrincnek Sopronban. In: Soproni szemle. (64. évf.) 3. sz. (2010) p évvel ezelőtt, július 14-én született Sopronban Szakál Ernő szobrász, restaurátor. Budapesten hunyt el szeptember 5-én. Irodalom: Dávid Ferenc: Szakál Ernő nyolcvan éves. In: Soproni szemle. (47. évf.) 3. sz. (1993) p ; Szakál Ernő szobrászművész, Sopron Európa-díjas műemlékvédője ( ). In: Soproni szemle. (56. évf.) 4. sz. (2002) p évvel ezelőtt, július 25-én a tulajdonos Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya Részvénytársulat a brennbergi szén bányászatára megalakította a Sopronvidéki Kőszénbánya Rt-t, amely ezen a néven december 9-ig működött. Irodalom: Faller Jenő: Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államosításáig. In: Soproni szemle. (9. évf.) 1-2. sz. (1955) p. 63 ; Reményi Viktor: Brennbergbánya szociális fejlődése. In: Soproni szemle. (5. évf.) 1. sz. (1941) p évvel ezelőtt, 1913 augusztusában készült el Orth Ambrus és Somló Emil tervei alapján a szecessziós Széchenyi téri Postapalota. A kivitelező Schármár Károly ( ) soproni építész volt. Irodalom: Kubinszky Mihály: Schármár Károly, a soproni építész ( ). In: Soproni szemle. (54. évf.) 2. sz. (2000) p ; Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században. Szeged, p évvel ezelőtt, augusztus 10-én hunyt el Pándorfalván (ma: Parndorf) Péterfy Sándor tanár, korának leghíresebb tankönyvírója. A soproni tanárképző diákja volt, pályája elején több helyen is dolgozott tanítóként Sopron vármegyében. A Vas megyei Nemescsón született augusztus 3-án. Irodalom: Kelényi Ferenc: Péterfy Sándor. In: Soproni szemle. (17. évf.) 3. sz. (1963) p old. Internet: 100 évvel ezelőtt, augusztus 30-án születetett Sopronban Schusteritsch Jenő helytörténész. A németországi Bad Wimpfenben soproni kultúregyesületet (Kulturverein für Ödenburg und Umgebung) és várostörténeti múzeumot (Ödenburger Heimatmuseum) alapított. Bad Wimpfenben hunyt el augusztus 3-án. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p Internet: 166/374 ; 100 évvel ezelőtt, szeptember 3-án a MAFC nemzetközi úszóversenyt rendezett Sopronban. Németországi és magyar műugrók is részt vettek az eseményen. Irodalom: Soproni Napló (17. évf.) 204. szám (1913. szeptember 5.) p évvel ezelőtt, szeptember 3-án nyílt meg a soproni Városi Mozi. A később Vörös Csillagnak nevezett filmszínház a mai Scarbantia Régészeti Park területén, a Városháza mögött állt november 7-én bezárták majd lebontották az épületet. Irodalom: Friedrich Károly: Művelődési események Sopronban (1965) In: Soproni szemle. (21. évf.) 4. sz. (1967) p ; Hárs József: Sopron és a százéves film (Beszélgetés Friedrich Károllyal). In: Soproni szemle. (49. évf.) 3. sz. (1995) p

20 100 évvel ezelőtt, szeptember 9-én született Sopronban Radó Ferenc újságíró, a Kisalföld főmunkatársa január 29-én hunyt el szülővárosában. Irodalom: Radó Ferenc In: Soproni szemle. (24. évf.) 2. sz. (1970) p évvel ezelőtt, október 5-én új épületben a Deák téri Lenck-villában nyílt meg a városi múzeum állandó kiállítása. Irodalom: Domonkos Ottó: Száz éves a soproni múzeum. In: Soproni szemle. (21. évf.) 2. sz. (1967) p ; Csatkai Endre: Barokk rajzok kiállítása a Liszt Ferenc Múzeumban. In: Soproni szemle. (20. évf.) 3. sz. (1966) p évvel ezelőtt, november 1-jén került a Soproni Múzeum birtokába egy a 18. század végéről származó kéziratos képes herbárium. A füveskönyv 191 növényfestményt tartalmaz. Irodalom: Csapody István: Képes herbárium a soproni Múzeumban. In: Soproni szemle. (11. évf.) 1-2. sz. (1957) p évvel ezelőtt, november 14-én született Sopronban Mollay Károly filológus, helytörténész, a Soproni Szemle szerkesztője. Budapesten hunyt el április 3-án. Irodalom: Hiller István: Mollay Károly 70 éves. In: Soproni szemle. (37. évf.) 4. sz. (1983) p ; Kovács József László: Mollay Károly nyolcvan éves (Egy tanítvány szemével). In: Soproni szemle. (47. évf.) 4. sz. (1993) p ; Turbuly Éva: Mollay Károlyra emlékezve. In: Soproni szemle. (51. évf.) 3. sz. (1997) p évvel ezelőtt, november 29-én született Dabronyban Ferenczy Vilmos Szilsárkány- Sopronnémeti evangélikus lelkész. Győrben hunyt el február 27-én. Irodalom: Ferenczy Vilmosné: Ferenczy Vilmos In: Evangélikus Élet (66. évf.) 15. sz. (2001. ápr. 8.) Internet: Vilmos/ 100 évvel ezelőtt, december 12-én született Kaposváron Csík Ferenc olimpiai bajnok úszó, orvos. Légitámadás áldozata lett Sopronban 1945.március 29-én. Irodalom: Aranykönyv Sopron, p ; Révai Új Lexikona. 4. köt., Bűn Cyt. Szekszárd, p évvel ezelőtt, december 24-én hunyt el Sopronban Wälder József építész, az első hazai városszabályozási terv készítője március 13-án született a vajdasági Nagybecskereken Irodalom: Aranykönyv Sopron, Sopron, p ; Güntner Péter: Wálder József soproni főmérnök ( ) életútja és tárgyi világa. In: Soproni szemle. (54. évf.) 2. sz. (2000) p évvel ezelőtt, január 14-én hunyt el Budapesten Kovárzik (Köves) Károly bakteriológus állatorvos, Sopron város és vármegye m. kir. főállatorvosa, majd minisztériumi főtanácsos. Sopronban született december 18-án. Irodalom: Köves Elemér: Kovárzik Károly ( ) emlékezete. In: Soproni szemle. (45. évf.) 1. sz. (1991) p ; Révai Új Lexikona. 12. köt., Klc Ky Szekszárd, p évvel ezelőtt, január 21-én hunyt el Münchenben Igler Gusztáv Károly festőművész. Sopronban született május 16-án. Irodalom: Művészeti lexikon. 2. kötet, H-K. Budapest, p ; Salamon Nándor: Kisalföldi művészek lexikona. Győr, p ; Soproni eseménynapló. In: Soproni szemle. (2. évf.) 5-6. sz. (1938) p

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ I. A kiadást a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I. A GY

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Nemzeti évfordulóink 2014

Nemzeti évfordulóink 2014 Nemzeti évfordulóink 2014 Kiadványunk a Balassi Intézet által gondozott sorozat tizenegyedik kötete. A Nemzeti évfordulóink sorozat évenként bemutatja a kultúra, a tudomány, a közélet, valamint a sport

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben