JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: június 26-án órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. Jelen van:, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő) Az ülésre várhatóan később érkezik: Dr. Pácziné Félix Anna képviselő, Dr. Páczi Antal alpolgármester, (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Sahin-Tóth Jenőné pü. csoportvezető Megjelent: Nagy Lászlóné újságíró : tisztelettel köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A Képviselő-testületi ülését órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert az ülés kezdetekor 5 fő települési képviselő jelen van. A napirendi pontok anyagát és a testületi ülés meghívóját mindenki megkapta. Javasolja a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv vezetésére Zilaji Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Borbás Elvira és Dzsupin Imréné képviselőket. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal egyhangúlag a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el mai nyilvános ülésére Interpellációk NAPIREND: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatokról 1. Előterjesztés Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentésére Előterjesztő: 2. Előterjesztés évre a Monorierdői Polgármesteri Hivatal munkarendjének meghatározására, a nyári és téli igazgatási szünet megállapítására Előterjesztő: 3. Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre intézkedési terv beterjesztésére Előterjesztő: 4. Előterjesztés a Monorierdői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 1

2 Előterjesztő: 5. Egyebek Interpellációk : megkérdezi, hogy van-e valakinek interpellációs kérdése? Dzsupin Imréné képviselő: a 4-es főút és a Gyöngyvirág utca találkozásánál nagyon balesetveszélyes a kifordulás, ott egy nagyon nagy gödör van, ugyanez van a Fürdő utca és a 4-es főút találkozásánál a Fürdő utcánál. Ezt mielőbb aszfalttal ki kellene javítani, mielőtt nem történik baleset és valamelyik gépkocsiba nem esik valami kár. Ez van a Tél utca és a 4-es főút találkozásánál is. A Bokor utca és a Fürdő utca találkozásánál is nagy gödör van, be lett a tavalyi év folyamán aszfalttal tömve a lyuk, de most a tél folyamán kijött belőle. A múltkori interpellációnál, amikor jelezte, hogy a MÁV állomásnál kaszálják le a füvet. Ez megtörtént egy 50 cm-es sávban, semmi több. Most megint rettenetesen néz ki a MÁV állomás környéke. Fel kellene erre hívni a MÁV figyelmét, és arra, hogy ne csak 50 cm-es sávban vágják le, hanem, ami az ő területük, azt tegyék rendbe. Szalai Gábor képviselő: épült Monorierdőn egy szép piacnak nevezett helyiségük. A piac hetek óta üresen működik, árus nincs benne. Javasolja, hogy a helyi vállalkozók díjmentesen foglalhassák el a piacot, mert nagyon sokan visszaköltöztek már az Autós Csárda környékére, és hátha így életet tudnának kelteni ebbe a piacba. Ez nem az ő feladata lenne, van egy ügyvezető igazgató, akinek a feladata lenne, hogy a piac úgy működjön, ahogy megtervezték. Nagyon sajnálja, hogy ezért a pénzért egy hanyatló épületet tudtak átadni a közösségnek. Borbás Elvira képviselő: a MÁV-val tárgyalásokat folytattak és akkor azt ígérték, hogy két beálló lesz. Az egyik oldalon megtörtént a javítás és le is festették, de a másik oldalra ígért beálló nem áll a helyén. Kéri polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÁV-val ez ügyben és kérje meg őket, hogy az ígért dolgokat teljesítsék. : Dzsupin Imréné képviselő interpellációs kérdésére válaszolva elmondja, hogy kért be árajánlatokat annak idején meleg aszfaltra, azt biztosan csak meleg aszfalttal és szakszerűen lehet kijavítani. Lehet belőle csemegézni, de előbb fejezzék be a mart aszfaltos munkákat, utána sorba lehet azokat is venni veszélyességi sorrendben, hogy melyik a legveszélyesebb. Szalai Gábor, Borbás Elvira és Dzsupin Imréné képviselők kérdésére együtt válaszolva elmondja, hogy a piac épülete és területe nem úgy működik, ahogy kellene, ez azon monorierdői lakosoknak is köszönhető, akik azon áskálódnak, hogy megépült a piac. Márpedig, ha megépült a piac, ezt nem lehet arrébb tenni. Ez közös döntés volt, hogy ott fog megépülni a piac, ennek ott is kell maradnia. Ki lett egészíteni megfelelő szolgáltatásokkal, van is rá, egy-két ötlet, hogy mivel lehetne felfuttatni. Nagyon jó ötletnek tartja, hogy a helyi vállalkozók ingyen és bérmentve foglalhassák el az elárusító helyeket. Nagyon reméli, hogyha pontot tudnak tenni, mert az egyik napirendi pont a Kft. Felügyelőbizottságának a beszámolója, kíváncsiak lesznek majd az ügyvezető igazgató beszámolójára is, hogy mi lesz, hogyan tudják felfuttatni, mert ha nem működik, akkor más megoldásokat kell találni. A piacnak ott kell működni, és úgy, ahogy van. Nem tudják arrébb tenni, nem tudják átfesteni, ez már ott lett megépítve. Ezzel nem tudnak mit tenni. Szalai Gábor képviselő: az tiszta sor, hogy ott lett megépítve. Csak azért mondja azt, hogy a helyi 2

3 vállalkozók elmentek a sarki ABC mellé árulni, visszamentek az Autós Csárdához árulni. Ezeket inkább tegyék be a piacba, hogy legyen ott mozgás. Ha ott lenne mozgás, akkor a monorierdői lakosok oda fognak majd szokni. Amikor először át lett adva a piac, akkor Borbás Elviráék megszervezték az átadást, legalább 3 hétig működött a piac. Most a hétvégén egyáltalán nem volt árus, szerdán nincs piac egyáltalán. Ezért mondja azt, hogy valamit találjanak ki, mert 30 millió Ftos beruházásuk van ott, ezt hasznosítani kellene a lakosság felé. : teljesen egyetért az elmondottakkal. Kéri a képviselő-testület segítségét ebben, mert az ő feladatuk rábeszélni a lakosokat és a vállalkozókat, hogy ne a badarsággal tömjék a fejüket egyes személyek, mert rábeszélik őket, hogy menjenek nyugodtan a Csingi térre. Holott, nem az önkormányzat fog büntetni, hanem a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, meg a NAV, mert az egy utca. Nem tudja, hogy mit nem lehet ezen megérteni. Ha a helyi vállalkozók ezt vállalják, akkor nem tud mit tenni, de ő is osztja a véleményét Szalai Gábor képviselő úrnak, hogy igen is oda át kell vinni a piacot. Kéri Szalai Gábor képviselő urat, hogy az ismerősének szóljon vagy, ha van olyan vállalkozó, akivel jóba van és mondja meg neki, hogy jöjjön át a piacra. Egyelőre azt vette észre, hogy hagyják magukat rábeszélni hülyeségre azok a vállalkozók, még olyanok is, akik nem ide valók és helyi lakosok még a nem idevalókat is bíztatják, hogy márpedig menjen oda, mert semmi baja nem lesz és utána nevet a markába, mert jól megbüntették szerencsétlent. Hozzáteszi, hogy joggal. Osztja a véleményt, igen is vigyék át és akkor mindannyijuk feladata, nem csak 1-2 embernek, hanem a képviselő-testületnek és ismerőseinek is, igen is ennek a piacnak ott működni kell. Szalai Gábor képviselő: azért mondta ezt, hogyha végül is nem kell fizetni a helyieknek, akkor biztos nem fog kimenni a sarki bolthoz, mert a Terike a sarki boltnál árul. Biztos nem nagy pénzeket tudnak szegények összeszedni, ő ezt meg is érti, ha nem működik, akkor ne kelljen fizetni 100 Ft-ot sem. : továbbítani fogja ezt a javaslatot az ügyvezető igazgató úrnak. Dzsupin Imréné képviselő: nem hiszi, hogy bárki is ezt a 80.- Ft/métert összeget nem tudnák kifizetni az árusításhoz. Ki van függesztve az ár, több mint egy éve. Bármelyik településre mennek, ettől csak több a helypénz, vagy nevezzék akárminek, amit beszednek. A másik pedig az, hogy igen is vannak árusítások olyan érdekes módon, hogy amikor cipővásár, vagy bármi ketyere vásár van tömve van a piac, szó szerint. Azért az is érdekes, mert olyankor a Sas utcától kezdve a külső területig be tud mindenki jönni, nincs vele probléma, hogy a piac területe ott foglal helyet, ahol van. Az ember megpróbál mindent megmozgatni, de, hát igazából, mint mondta polgármester úr, nincs hatáskörük ezzel kapcsolatban. Próbálják reklámozni, de ez is kevés. Van a piacról tájékoztató egy pár helyen kirakva. Esetleg annyit lehetne még tenni, hogy az elárusító helyek árlistáját is mellé kellene rakni és akkor tisztában lennének a lakosok, hogy mennyibe kerül. Aki esetleg ott még nem árult megtudhatja, hogy nem horribilis összegbe kerül, 80.- Ft/méter. Szalai Gábor képviselő: nem arról van szó, hogy 80.- Ft/méter, vagy 10.- Ft/méter, itt arról van szó, hogy nem mennek oda az emberek, a 10.- Ft/métert sem tudják kifizetni, vagy nem akarják, lehet így is mondani. Először megszervezték a piac nyitását, akkor ott árusítottak. Az igaz, hogyha a cipő vagy bolhapiacot csinálnak, odamennek az emberek és nézik, hogy melyik olcsóbb. Akkor meg ilyet kell minden hétvégén tervezni oda. Legközelebb le fogja kamerázni, hogy a piacon, hétvégén nincs mozgás. Fizetnek érte kukapénzt, szemétpénzt, épületfenntartást, mindent, és egy forint haszon sem jön be. Azért mondta azt, hogy valamit találjanak ki, hogy odamenjenek. : azoknak a lakosoknak is meg kell mondani, akik rossznyelvűen azt mondják, hogy rossz helyen van a piac, már pedig, amikor volt piac, ők is ott vásároltak. Velük is meg kell értetni, hogy a Csingi tér nem lesz piac, mert az egy utca. Azt az egészet át kellene 3

4 alakítani. Amire annak idején terv volt, az kiderült, hogy az államé és egyelőre még nem kapták meg és amire tervezték, arra kicsi is lenne. Az utolsó interpellációra a MÁV állomással és beálló hellyel kapcsolatban, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta tájékoztatóként, hogy a támogatási szerződés minta megérkezett a MÁV-tól. Valószínű innentől kezdve, ha átnézte a jogi képviselőjük is, sokkal hatékonyabb lesz a rendbetétel, mert ezért még fizetni is fog nekik a MÁV és ők tudnak rendelkezni arról, hogy ne csak egy 5 méteres sáv, hanem a peron környezete is rendbe legyen téve. A síkosságmentesítésnél sem kell várni fél napot, amíg kijön a MÁV szakembere és felsózzák. Kétszerháromszor felvették a kapcsolatot a MÁV-val, amikor szólt nekik, hogy rendbe kellene tenni a MÁV területét, megígérték, hogy rendbe teszik, és a végén azt mondták, hogy nincs pénz rá. Felveheti velük negyedszer is a kapcsolatot, meg fogják hallgatni, és a végén azt mondják ismét, hogy nincs rá pénz. Azt fogják mondani, hogyha lesz beruházás, akkor egybe meg lesz csinálva a beálló hely. Felveheti velük még egyszer a kapcsolatot, futhat szélmalomharcot, meg fogja tenni, mert ezért van itt, és vállalja a szélmalomharcot, de sajnos, ha háromszor sikertelen volt, annyit tudtak csak elérni, hogy kicsikartak a MÁV-tól egy támogatási szerződés tervezetet és úgy, ahogy felújították azt az egyetlen egy beálló helyet, amit megígértek, ahhoz sem tartották magukat. Borbás Elvira képviselő: ott volt ő is ezen a tárgyaláson, olyan ígéretet kaptak, hogy két hónapon belül megcsinálják és ez, több mint féléve volt. : felveszi még egyszer velük a kapcsolatot. Más interpellációs kérdés nem hangzott el. Dr. Pácziné Félix Anna képviselő órakor megérkezett, az ülésteremben 6 képviselő van jelen. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatokról : az anyagot mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul vette a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatokról szóló polgármesteri tájékoztatót. 1.) Előterjesztés Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentésére Előterjesztő: : a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felolvassa és szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4

5 73/2014. (VI. 26.) Kt. a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentéséről figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára - felkéri Szondi Jánost a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 30 napon belül nyújtsa be a évi írásos beszámolóját és a könyvelő váltáshoz július 1-től keressen másik könyvelőt vagy könyvelői irodát. Felelős: 2.) Előterjesztés évre a Monorierdői Polgármesteri Hivatal munkarendjének meghatározására, a nyári és téli igazgatási szünet megállapítására Előterjesztő: : ezt is tárgyalta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felolvassa és szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 74/2014. (VI. 26.) Kt. a évre a Monorierdői Polgármesteri Hivatal munkarendjének meghatározására, a nyári és téli igazgatási szünet megállapításáról figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára évre a Monorierdői Polgármesteri Hivatal munkarendjének meghatározását, a nyári és téli igazgatási szünet megállapítását az előterjesztés szerint elfogadja. A Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szünet időtartamát: a.) nyáron: július 21-től augusztus 03-ig, b.) télen: december 22-től január 04-ig javasolja megállapítani. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal munkanapokon ügyeletet tart. 5

6 A Polgármesteri Hivatal október 18-án (szombat/munkanap) december 13-án (szombat/munkanap) zárva tart. A Polgármesteri Hivatal ezen időpontokban telefonos ügyeleti rendben biztosítja anyakönyvi ügyekben az ügyfélfogadás zavartalanságát. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 3.) Előterjesztés a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre intézkedési terv beterjesztésére Előterjesztő: : tárgyalta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Felolvassa és szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 75/2014. (VI. 26.) Kt. a évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervről figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára a Polgármesteri Hivatal évi éves belső ellenőrzésére készített intézkedési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 4.) Előterjesztés a Monorierdői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előterjesztő: : a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, itt kettéválasztotta az eredetihez képest. Itt két határozatot fognak hozni. Felolvassa és szavazásra bocsátja a Pénzügyi és 6

7 Területfejlesztési Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal, alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 76/2014. (VI. 26.) Kt. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megbízza t és t a további teendők ellátásával. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke. : felolvassa és szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó határozati javaslatát. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 77/2014. (VI. 26.) Kt. figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosítással elfogadja. A Képviselő-testület megbízza t és t a további teendők ellátásával. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke. 7

8 5.) Egyebek A Csicsergő Óvoda tisztasági festése : a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta a Csicsergő Óvoda tisztasági festéséről szóló tervezetet. Azt javasolta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, hogy a Képviselő-testület bízza meg urat, vegye fel a kapcsolatot a Csicsergő Óvoda intézményvezetőjével, hogy a tisztasági festésről gondoskodjon. Előzőleg kértek be három árajánlatot, ami elég horribilis összegnek tűnt. Tudják, hogy mind emberállománnyal, mind szerszámmal rendelkeznek, az anyag meg biztos nem fog annyiba kerülni, mint az árajánlatokban foglaltak. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 78/2014. (VI. 26.) Kt. a Csicsergő Óvoda tisztasági festéséről figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára megbízza urat, vegye fel a kapcsolatot a Csicsergő Óvoda intézményvezetőjével, hogy a tisztasági festésről gondoskodjon. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke A Kemping hasznosítása : a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalt a Kempingről. A június 20-i utolsó határidő lejárt. Viszont van továbbra is jelentkező a hasznosításra. Javasolja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Szente Béla polgármester urat és a Polgármesteri Hivatalt, hogy újra írja ki a pályázatot a Kemping hasznosítására. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 79/2014. (VI. 26.) Kt. a Kemping hasznosításáról 8

9 figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára felkéri urat és a Polgármesteri Hivatalt, hogy újra írja ki a pályázatot a Kemping hasznosítására. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Monori Evangélikus Egyházközség kérelme : volt még egy megkeresés, tárgyalt róla a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, a Monori Evangélikus Egyházközség Monorierdő területén lévő ingatlanának rendbetételéről. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg t, hogy vegye fel a kapcsolatot a Monori Evangélikus Egyházközséggel és beszélje meg a részleteket az egyház tulajdonában lévő Monorierdő, Beton úton lévő ingatlan rendbetételére vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 80/2014. (VI. 26.) Kt. a Monori Evangélikus Egyházközség Monorierdő területén lévő ingatlanának rendbetételéről figyelemmel a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javaslatára megbízza t, hogy vegye fel a kapcsolatot a Monori Evangélikus Egyházközséggel és beszélje meg a részleteket az egyház tulajdonában lévő Monorierdő, Beton úton lévő ingatlan rendbetételére vonatkozóan. Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Dr. Páczi Antal alpolgármester órakor megérkezett, az ülésteremben 7 képviselő van jelen. : tájékoztatja a t, hogy az egészségházzal kapcsolatban három árajánlat érkezett, amit át fognak nézni és a következő soros ülésén tárgyalni fogja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság. Megérkeztek Monorierdő Egészségház építési és engedélyezési tervéhez az árajánlatok, 3 db. Vannak eltérések, ha áttekintette a jogi szakértőjük és a pénzügyi vezetők és mindenki, akkor dönteni fognak róla, hogy melyiket fogják elfogadni és 9

10 melyikkel mennek közösen tovább. Még egy fontos információ: ma jelezte a Munkaügyi Hivatal a diákmunkával kapcsolatban, hogy a kért létszámot nem fogja megadni, csak havi szinten főt. Rendkívül nagy a túljelentkezés. Lennének megoldások, hogy lehetne minél több diákot alkalmazni, lehet, hogy nem 8 órában, hanem 4 órában, ha eleve 6 órás, akkor úgy lehetne megoldani, hogy nem egy hónapra, hanem kéthetes turnusra bontani, hogy minél több diák tudjon dolgozni. A végén 60 főt kért, de csak főt kaptak. Reméli, hogy a későbbiek folyamán menet közben módosítani fogják. Borbás Elvira képviselő: sok szeretettel várnak mindenkit a Falunapi rendezvényre, ami június 28-án, tehát holnap után kerül megrendezésre itt a Polgármesteri Hivatal előtt és másnap hajnali 2 óráig tart. Az előkészületek megtörténtek. A leveleket a lakosok megkapták. Ezúton is kéri türelmüket és elnézésüket azért, mert hajnali 2 óráig szólni fog a zene. Egyébként meg jó szórakozást kíván mindenkinek. Minél többen jöjjenek el a Falunapra és szórakozzanak együtt. Ők ugyan dolgozni mennek az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság tagjai, de mindenkinek jó szórakozást kíván. : általában nem előre, hanem utána szoktak köszönetet mondani, de látván, hogy a képviselők is és a külső segítség is milyen munkát fektettek bele, ezért előre is köszöni a munkájukat, mert tényleg éjt-nappallá téve tették a dolgukat. Ennek csak sikeres lehet a végkimenetele. Mindenkinek jó szórakozást kíván a szombati Falunapra. Szalai Gábor képviselő: beszéltek az óvoda tisztasági festéséről. Javasolja a konyhát is festésre. Jön a nyár, mindenki hallja a médiában, hogy milyen sok baj van Balaton környékén, nehogy itt is felüsse a fejét egy ilyen járvány. Megkérdezi, hogy a szociális étkeztetés már elkezdődött, ha nem, akkor mikor kezdődik el, vagy lesz-e? Mondja a média, hogy 400 valahány Ft/fő. : szeptember 15-től lesz szociális étkeztetés. Köszöni képviselő úr tájékoztatóját, ugyan úgy, mint tavaly, az iskola, a napköziotthon, a konyha és az óvoda tisztasági festése meg fog történni. A Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai tárgyalásának végére értek. Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a testületi ülést órakor bezárja. K. m. f. Szente Béla Vargáné Vass Éva polgármester jegyző Borbás Elvira jegyzőkönyv - hitelesítők Dzsupin Imréné 10

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Ügyrendi Bizottsága 2014. november 19-én, szerdán 9:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen van: Borbás Elvira bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Görög László Polgármester

Görög László Polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 27-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben