ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!"

Átírás

1 ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser

2 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 7/b. Levelezési cím: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 7/b. Telefon: 36/30/ Fax: - Internet: Hivatalos képviselő Horváth Csilla Judit neve: Kapcsolattartó neve: Horváth Csilla Judit Kapcsolattartó elérhetősége: A szervezet tevékenységi területe: A szervezet tevékenységi hatóköre: Éves bevétele, annak forrásai: Fizetett alkalmazottainak száma 2012-ben: Önkéntesek száma 2012-ben: Szervezet profiljának bemutatása: 36/30/ , elsősorban kulturális megyei év összes bevétele: Ft - Forrása: jelentős részben pályázati, valamint 1 %-os felajánlás, adományok, alaptevékenységből származó bevétel E pályázat nyújtotta lehetőségből 1 fő Önkéntes Pont munkatárs, 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető, 1 fő pénzügyi vezető Kb. 50 fő, közülük 10 fővel önkéntes szerződést is kötöttünk - Végegyháza község történetének feldolgozása, kutatása, a helytörténeti gyűjtemény és a Barangoló Gyűjteményes Ház működtetése, az anyagok gyűjtése, rendszerezése, adatbázisok nyitása és kezelése, - a település kulturális és művészeti életének fejlesztése, felpezsdítése, kulturális rendezvények szervezése, művészeti és kulturális csoportok szervezése és működtetése, a helyi tehetséges gyerekek és fiatalok támogatása, a felnőtt lakosság szórakozásának biztosítása, - lakóhelyünk környezetének védelme, és a környezetvédelem fontosságának népszerűsítése, a környezet és természeti állapot fokozott védelme, a fejlesztések, beruházások környezeti hatásainak tanulmányozása, a sérült területek 2

3 rekultiválásának elősegítése, természetvédelmi és környezetvédelmi akciók szervezése és lebonyolítása, - a közélet és a pártatlan tájékoztatás támogatása, a Végegyházi Kábel TV üzemeltetése, a Végegyházi Civil Kerekasztal koordinálása, a község tájékoztatása az aktuális eseményekről, - a település népszerűsítése és országos megismertetése, kiadványokban, sajtómegjelenésekben, internetes hírekben a község életének és eredményeinek a bemutatása, - fogyasztóvédelmi tevékenység, a fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztése, a fogyasztóvédelmi tevékenység segítése, fogyasztóvédelmi pont létesítése és üzemeltetése, - a mentálhigiéné és az egészséges életmód ismereteinek terjesztése az egészséges életmód, a testmozgás és a helyes táplálkozás népszerűsítése, drogprevenciós és szenvedély betegségek elleni tevékenység, felvilágosító és megelőző kampányok szervezése és lebonyolítása, - programok, események szervezése és publikálása, rendezvényszervezés, találkozók, fesztiválok szervezése és teljes lebonyolítása, ezek sajtókampányainak segítése, szervezése, - tudományos és kulturális ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése, a gyermekek esélyegyenlőségét megteremtő formális és nem formális ismeretterjesztés, rendszeres lehetőség teremtése a tudomány és a technika vívmányainak a megismerésére, az egész életen át tartó tanulás integrálása helyi szinten, - kiadványok, évkönyvek készítése, szerkesztése és kiadása, helytörténeti, évfordulós és alkalmi kiadványok, évkönyvek készítése és szerkesztése, konkrét programokat, eseményeket népszerűsítő és bemutató kiadványok szerkesztése, - szakkörök, tanfolyamok szervezése és működtetése, civil tanodák szervezése, munkaerő-piaci esélyteremtő képzések, felnőttképzés, hobbi szakkörök üzemeltetése és szervezése, - az internet használatának és megismerésének támogatása, segítése, honlap készítése és üzemeltetése, tanfolyamok szervezése az internet és a számítástechnikai eszközök használatáról, az internet előnyeinek és veszélyeinek a megismertetése, - a gyermek-, ifjúsági- és szabadidősport szervezése, az amatőr sport támogatása, a gyermekek és fiatalok sporttevékenységének és versenyzési lehetőségeinek megteremtése és támogatása, a helyi lakosság amatőr és szabadidő sport tevékenységének a támogatása és szervezése, amatőr versenyek és gyermek ifjúsági 3

4 sportesemények szervezése, - a helyi és a megyei gazdasági élet élénkítése, pályázatfigyelés és pályázatírásban való közreműködés, a fejlesztések hatásainak és szükségszerűségeinek a vizsgálata, a helyi ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, turizmus fejlesztése és forrásainak felkutatása, - közösségfejlesztés, a Barangoló Közösségi Ház üzemeltetése, közösségi tér biztosítása, a helyi és megyei civil szervezetek fejlesztése és létrejöttük segítése, az önszerveződő közösségek támogatása, önkéntes pont üzemeltetése, az önkéntesség népszerűsítése, önkéntes szervezés, önkéntes képzés, - szociális tevékenység, jótékonysági akciók, gyűjtések szervezése és lebonyolítása, az önsegélyezés fejlesztése és szervezése. 2. A szervezet önkéntes programja: a. Az önkéntes program neve: Legyél Te Is Önként-S! - kistérségi önkéntes akciók szervezése b. Az önkéntes program időtartama: november október 31. c. Rövid tartalma, célkitűzései: A program megvalósulási időtartamában elérendő célként tűztük ki, hogy Végegyháza községben létrejöjjön a Barangoló Önkéntes Pont, amely segíti és koordinálja a kistérség önkénteseinek és fogadó szervezeteinek az egymásra találását, az önkéntes tevékenységet népszerűsíti, területi önkéntes programokat szervez és valósít meg. Programunkat öt településen kívántuk megvalósítani, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes és természetesen Végegyháza lakosságának figyelmét kívántuk felhívni az önkéntesség fontosságára, toborzással, programok szervezésével, közös akciók megvalósításával. Helyi önkéntes koordinátorokat képeztünk ki, akik a helyismeretükre támaszkodva a településeken segítették az önkéntes tevékenységet, részt vettek az önkéntes akciók szervezésében. A megvalósulási időszakban az öt település önkormányzatával és egy-egy civil szervezetével kiépítendő együttműködéssel bizonyítottuk a program működőképességét. A 4

5 program során minimálisan 110 önkéntes bevonásával legalább 2500 önkéntes munkaórát vállaltunk, de ennél jóval többet valósítottunk meg. A területi együttműködés alapján két hosszú távú önkéntes programot valósítottunk meg az oktatás és a szociális ellátás terén (szakkörök, tanszergyűjtési akció), valamint településenként még két, a helyi szükségleteket figyelembe vevő önkéntes akció szervezését vállaltuk együttműködve a helyi koordinátorokkal (kitelepülés a települési napokon, táborok). Az egy évig tartó projektünket követően számos jó kapcsolatot építettünk ki, s a koordinátori hálózat folyamatos tapasztalatcseréjével, szakmai együttműködéseivel remélhetőleg a továbbiakban is erősíti az önkéntes tevékenységet kistérségünkben, egyben a civil szektort is fejleszti majd. d. Az önkéntes program megvalósítása A Barangoló Közhasznú Egyesület évi megalakulása óta folyamatosan számít nem csak tagjaink, de önkénteseink segítségére is. Az anyagiak hiányát sok esetben ellensúlyozta az a sok önkéntes óra, melyet a helyiek az egyesület programjainak megvalósítása érdekében áldozott ben Az önkéntesség erősítése Végegyháza községben alcímmel indítottuk el a Barangoló Önkéntesek Végegyházáért akciót, mely akkor elsősorban a gyerekek nyári táboroztatására és a Száraz-ér helyi szakaszának rendbetétele érdekében keresett és talált önkénteseket. Az egyesületünk ugyanebben az évben felmérést készített az Önkéntesség helyzete Végegyházán címmel, ezen felmérés eredményei és tapasztalatai segítették a Legyél Te Is Önként-S! programunk kidolgozását. Ebből kiderül, hogy bár a megkérdezettek többsége szívesen végezne önkéntes munkát, de azt inkább saját környezetében kívánja végezni, bizonyos érintettséget fontosnak tart, pl. a mi iskolánkért, a községünkért, a helyi gyermekekért típusú célok a népszerűek. Ez az érdeklődés az oka, hogy a célcsoport az érintett települések lakossága, egyrészt, hogy helyi akciókba vonjuk be őket, másrészt, hogy a képzések során megmutathassuk a helyi célokon is túlmutató önkéntes tevékenység hasznát és módszereit. Kiemelt célcsoportként kezeltük a munkanélkülieket és szociális ellátásból élőket, mivel ezen csoportok megítélése és helyzete egyaránt javításra szorul, az önkéntes tevékenység megítélése pedig felmérésünk szerint egyértelműen pozitív. Kiemelt célcsoportunk még a fiatalok rétege, hiszen minden változás a fiatalokkal kezdődik, ha elérjük, hogy számukra természetes legyen valamiféle önkéntes tevékenység, akkor a következő generáció már így nő föl, ezt tanulja. A program tervezésekor egyesületünk rendezvényein megbeszéltük támogatóinkkal, segítőinkkel, tagjainkkal a program menetét, így mondhatjuk, hogy a program célcsoportjai a felmérésen keresztül közvetve, a személyes beszélgetések során közvetlenül részt vettek a program megtervezésében. 5

6 Programunkat november 1-én indítottuk útjára, amikor is egyszerre több szálon vezetett az út a Legyél Te Is Önként-S! megismertetéséhez és kiteljesedéséhez. A program első két hónapjában az előkészítés és szervezés feladatai domináltak. A szükséges beszerzések az előleg megérkezése után folyamatosan zajlottak. Az Önkéntes Pont kialakítása sikeresen megvalósult, a kezdetektől fogadta az érdeklődőket rendes nyitvatartási időben. A program szakmai előrehaladása során a helyi koordinátorokkal személyesen felvettük a kapcsolatot, megbeszéltük a feladatokat. Az önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel megkötöttük az együttműködési megállapodásokat, s tartottuk a kapcsolatot. - KAPCSOLATFELVÉTEL: A pályázat beadásakor Támogató Nyilatkozatot kaptunk a Békés Megyei Munkaügyi Központtól, Végegyházi Községi Önkormányzattól és a Végegyházi Általános Művelődési Központtól. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Békés Megyei Önkéntes Centrummal és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével. Miután pályázatunk támogatást nyert, további együttműködési megállapodásokat is kötöttünk. Mivel Végegyházán kívül Kaszapert, Mezőhegyest, Mezőkovácsházát és Nagybánhegyest is be kívántuk vonni programunkba, ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, együttműködési megállapodást kötve Kaszaper Községi Önkormányzattal, Mezőhegyes Város Önkormányzatával, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával, Nagybánhegyes Községi Önkormányzattal és Végegyháza Községi Önkormányzattal. Pozitív tapasztalataink voltak. Nem csak együttműködési szerződéseket kötöttünk sikeresen, hanem sok esetben javaslatot kaptunk arra nézve is, ki lehetne kapcsolattartónk az elkövetkezendő egy év során, valamint így szakmai együttműködő szervezeteket is találtunk. Együttműködési megállapodást kötöttünk: a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Savio Szent Domonkos Katolikus Iskola és Óvodával (végegyházi és nagybánhegyesi általános iskola anyaintézménye), a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központtal, a kaszaperi Közösségi, Közművelődési Színtér- Művelődési Házzal, a nagybánhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Házzal és a mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központtal. A civil szervezetek közül pedig Együttműködési megállapodást kötöttünk a mezőkovácsházi Balogh György Honismereti Egyesülettel, a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-vel, a Végegyházi Sporthorgász Egyesülettel, a Szülői Munkaközösséggel, valamint a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesülettel. Ahhoz, hogy a Legyél Te Is Önként-S! program öt településen meg tudjon valósulni, abban önkéntes koordinátoraink nagyon sokat segítettek, hiszen a helyi viszonyok ismeretében fel tudták mérni az erőforrásokat, az önkéntesség lehetőségeit, felkutatták az önkénteseket, segítettek a kapcsolatfelvételben és az önkéntes adatbázis létrehozásában. Kaszaperen Domokos András, Mezőhegyesen Perlaki Edit, Mezőkovácsházán Jankó Erzsébet és Nagybánhegyesen Keszeliné Lóczi Mária volt segítségünkre az egy éves program során. - NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR: 6

7 Tájékoztató táblákat készítettünk, melyeket a települési bázisintézménynél, az Önkéntes Pontnál helyeztünk el, valamint a kitelepedésekkor is magunkkal vittünk. Szórólapot készítettünk, hogy minél többen ismerjenek meg bennünket, mind az öt településen. Sajtóközleményeket tettünk közzé a Békés Megyei Hírlapban programunkról. Minden akciónkról, rendezvényünkről plakátokat helyeztünk ki. Elkészült és folyamatosan frissül a program honlapja is ( ). A honlap tájékoztatást ad az önkéntességet érintő kérdésekről, a Legyél Te Is Önként-S! program eseményeit képekkel, beszámolókkal mutatja be. Ezen kívül egyesületünk honlapja, a vegegyhazibarangolo.hu is rendszeresen beszámolt az önkéntes eseményekről. Csaknem minden akciónkról, rendezvényünkről fotodokumentáció, videófelvétel készült, valamint prezentáció a Legyél Te Is Önként-S! projektről. Projektpólóinkkal megajándékoztuk az öt településen velünk együttműködő önkénteseket, kitelepedésekkor - népszerűsítve programunkat osztogattuk az érdeklődőknek, önkéntes keresztrejtvényünk megfejtőinek is ajándékoztunk belőle. Nagyobb rendezvényeken sok esetben sárgállott a helyszín önkéntes pólóinktól. - ÖNKÉNTES PONT: A Barangoló Közösségi Házban biztosítottunk helyet a Barangoló Önkéntes Pontnak, stílszerűen egy önkéntes sátrat állítottunk fel a helyszínen. Hétköznaponként óráig várta az önkénteseket és az érdeklődőket, de igény szerint egyéb időpontokban is nyitva álltunk. Az Önkéntes Pont elsődlegesen koordinációs és információs feladattal jött létre, hiszen szerveztük az önkéntesek és a fogadó szervezetek közötti együttműködést, felkészítettük és folyamatosan tovább képeztük, valamint segítettük az önkéntes koordinátorokat. Az önkéntes adatbázisunk folyamatosan bővült, segítve az önkéntesek és a fogadószervezetek egymásra találását. Az önkéntes pont segítette a helyi akciókat, gondoskodott a sajtó megjelenésekről, segítette a program logisztikai lebonyolítását, plakátok, szórólapok tervezésével és elkészítésével, a szükséges okmányok beszerzésével, a szükséges oktatások - munkavédelmi, szakmai, alapvető önkéntes jogi - megszervezésével. Szükség esetén az akció anyagszükségleteinek a beszerzésében, illetve a szükséges feladatok megtervezésében is közreműködött az önkéntes pont. A helyi és területi akciókkal sikeresen népszerűsítettük az önkéntességet térségünkben. Működéséért az Önkéntes Pont munkatársa, Horváth László felelt, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot az önkéntesekkel, a fogadószervezetekkel, az önkéntes koordinátorokkal, az együttműködő intézményekkel, szervezetekkel, valamint a szakmai- és projektvezetővel. ÖNKÉNTES KOORDINÁTOROK FELKÉSZÍTÉSE: A programunkhoz csatlakozó önkéntes koordinátorokkal havonta többször, személyesen, telefonon és interneten keresztül is tartottuk a kapcsolatot. Elsőként megismertettük velük programunkat, célkitűzéseinket, majd a helyismeretükre támaszkodva kértük segítségüket. 7

8 Hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtsunk számukra felkészítő programot szerveztünk február 9-10-én a végegyházi Önkéntes Pontnak helyet adó Barangoló Közösségi Házban, melyet Knyihár Éva, a Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője tartott. A képzésre nem csak a Legyél Te Is Önként-S! program helyi koordinátorai jöttek el, hanem az együttműködő települések civil szervezeteinek, intézményeinek képviselőit is vártuk, akik érdeklődnek az önkéntes foglalkoztatás iránt. A képzés programja: Első nap: - Képzés megnyitása, a résztvevők bemutatkozása - A Legyél Te Is Önként-S! program bemutatása - Az önkéntesség definíciója, az önkéntesség társadalmi jelentősége, az önkéntes programok típusai - A Közérdekű Önkéntes Törvény ismertetése, az önkéntesek fogadásának törvényi szabályozása és feltételei - Az önkéntestoborzás módszertana, önkéntesek és fogadószervezetek szervezése, az együttműködés létrehozása - Önkéntes menedzsment elemek azonosítása és rendszerbe helyezése - Adminisztrációs feladatok az önkéntes akciókkal kapcsolatban általánosságban és programspecifikusan - Önkéntesek motiválása - Nem elég megszerezni, meg is kell tartani! az önkéntesekkel való foglalkozás, törődés munkánk során Második nap: - Hogyan adjuk el magunkat? a PR munka szerepe a szervezetek életében - Önkéntes munka különböző korosztályoknak - Iskolai közösségi szolgálat - Hogyan szervezzünk önkéntes akciót? jó példák bemutatása - Előadás a fenntartható fejlődésről, a környezettudatos szervezet működtetéséről - Munka- és tűzvédelmi oktatás - Konzultáció kötetlen beszélgetés A két napos felkészítés alatt jobban megismertük egymást, közvetlenebb kapcsolat alakult ki, mely a további együtt munkálkodást is megkönnyítette. Az önkéntes koordinátoraink a helyi önkéntes akciók megszervezésében, az egyes akciókhoz való önkéntes toborzásban is kivették a részüket, sok esetben nem csak megvalósítói voltak az egyes tevékenységeknek, hanem kitalálói, szervezői is. Mindezt a munkát ők is önkéntesként végezték. ÖNKÉNTESEK MOTIVÁLÁSA, FELKÉSZÍTÉSE: Az önkéntesek a meghirdetett akciók felhívásaira folyamatosan jelentkeztek, egy részükkel sikerült regisztrációs lapot kitöltetni. Voltak olyan önkénteseink, akikkel önkéntes szerződést is kötöttünk egy-egy feladat megoldására (pl. az önkéntes koordinátorokkal, 8

9 szakkörvezetőkkel, a Civilek Háza felújításában részt vevőkkel). Minden önkéntesünket megajándékoztunk projektpólónkkal, amely az összetartozás jelképe is volt az adott rendezvényen. Az akciókon részt vevő önkéntesek nevét a rendezvényről írott cikkekben megemlítettük, illetve köszönetképpen meghívjuk őket ünnepi rendezvényeinkre. Önkéntes koordinátorainknak és önkénteseinknek három felkészítést tartottunk, melyeket egyéb pályázati forrásokat is igénybe véve Pécsett ( ), Doboz-Szanazugban ( ) és Tokajban ( ) tartottunk. A két-két napos szakmai út során felelevenítettük szakmai tudásunkat, tapasztalatokat cseréltünk, jó gyakorlatokkal ismerkedtünk meg, új kapcsolatokra is szert tehettünk, s a kötetlen foglalkozások alatt jobban megismertük egymást. Mindhárom alkalom nem csak hasznos volt, de olyan feltöltődést nyújtott számunkra, melyet a későbbiekben is kamatoztattunk. A felkészítések, motiválások hatását a Legyél Te Is Önként-S! program akciói, népszerűsítő rendezvényei is mutatják. MEGVALÓSULÓ HOSSZÚ TÁVÚ ÖNKÉNTES PROGRAM: - SZAKKÖRÖK: Mind az öt településen megvalósultak olyan szakkörök, melynek foglalkozásait önkéntesek vezettek, valamint önkéntesek is segítették munkájukat toborzó munkánk segítségével. E program segítségével hozzá tudtunk járulni huszonöt szakkör szükséges anyagai egy részének megvásárlásához, ezzel is támogatva a szakkörök célkitűzéseit. A programban részt vevő szakkörök: Kaszaperen az Édes Élet énekes táncos szakkör és a Gyermek Olvasókör; Mezőhegyesen a Fúvószenekar, a Háztartástan szakkör, a KRESZ szakkör, a Gyöngyszemek Mazsorett csoport, a Néptánc csoport, a Rajz szakkör és a Vöröskereszt szakkör; Mezőkovácsházán a Díszítőművészeti szakkör, a Fortvarró Kör, a Honismereti Klub, a Konyhatündér szakkör, a Gyermek Sakk szakkör és a Szövő szakkör; Nagybánhegyesen a Helytörténeti szakkör, a Kreatív szakkör és a Sport szakkör; Végegyházán az Íjász Klub, a Sakk Klub, a Százlábú Tánc-csoport, a Kézműves szakkör, a Médiaklub, az Ovitorna és a Taekwon-do Klub. - TANSZERGYŰJTÉSI AKCIÓ: A mind az öt településen augusztus ig meghirdetett tanszergyűjtési akció segítségével azoknak a gyerekeknek, családoknak az iskolakezdését tettük könnyebbé, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Mindig vannak, akik segítenek felajánlásokkal, ebben az esetben új vagy jó állapotban lévő iskolatáskákat, tolltartókat, ceruzákat, színeseket, füzeteket, s egyéb iskolai felszereléseket ajánlottak fel. Ezeket az adományokat a helyi iskoláknak adtuk tovább, hiszen a pedagógusok tudják, hol van a legnagyobb szükség, rájuk bíztuk ezek kiosztását. HELYI ÖNKÉNTES AKCIÓK: - TELEPÜLÉSI KITELEPEDÉSEK: Jó gyakorlat, hogy a települések napján kitelepednek a helyi civil szervezetek, különböző tevékenységekkel teszik még 9

10 emlékezetesebbé a nagy napot. Sok önkéntes tevékenykedik annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, a gyerekeknek vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat, a felnőtteknek kiállítást, közösségi programokat szervezve, segédkezve a sikeres megvalósulásban. Ilyen nap volt az idén Kaszaperen szeptember 28-án a Kaszaperi Nap, Mezőhegyesen április 28-án a Szent György Nap, Mezőkovácsházán augusztus 19-én a Kovácsházi Napok, Nagybánhegyesen augusztus én a Paprikafesztivál és Végegyházán augusztus 20-án a Végegyházi Falunap. Ebben az esztendőben e napokon a Legyél Te Is Önként-S! programot is megismerhették a látogatók, valamint önkéntes kiállításunkkal is népszerűsítettük az önkéntességet. - GYEREKTÁBOROK: A nyári szünetben, sok családban probléma, hol helyezzék el gyermeküket. Anyagi lehetőségeik pedig nem teszik lehetővé, hogy fizetős táborokat vegyenek igénybe. Ezért fontos azoknak a táboroknak a megszervezése, melyek térítésmentes programokkal és felügyelettel tudja fogadni a gyerekeket, s ahol önkéntesek szervezik a programokat a tábor életét. Ilyen tábor volt például Kaszaperen a nyári tábor július én; Mezőhegyesen június ig a Lovastábor, július ig az Ötszínvilág Gyermektábor; Végegyházán július 1-26-ig a Barangoló Bejárós Tábor. A LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! MEGVALÓSULT PROGRAMJAI, NÉPSZERŰSÍTŐ RENDEZVÉNYEI: : BARANGOL A MIKULÁS jótékonysági akció /9 önkéntes, 81 önkéntes óra/ A jótékonysági akciót november 15-én egy megbeszéléssel kezdtük, ahol a helyi önkormányzat, családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat munkatársai, a helyi iskola és óvoda pedagógusai által javasolt halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek készítendő ajándékcsomagok összeállításához és a csomag mikulás napi eljuttatásához szükséges feladatokat beszéltük meg. A faluban plakátok segítségével kértünk adományokat, önkénteseink pedig november 16-december 01-ig az adományozandó családokat járták végig, megkérdezve fogadják-e ajándékunkat december 01-én a felajánlott játékokat, édességeket csomagoltuk a listán lévő gyerekeknek, akikhez december 05-én indult el Mikulásunk. A Barangol a Mikulás akció során 38 család 102 gyerekének okozott felejthetetlen élményt barangoló Mikulásunk : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! projektnyitó rendezvény Programunkat a megyei önkéntes központ szakmai vezetője, Szőke Katalin nyitotta meg. A rendezvényen 25 fő volt jelen, a helyi szervezetek illetve az együttműködő partnerek képviselői. A programnyitón bemutattuk a projektet, a program előzményeit, illetve a várt eredményeket is : ÖNKÉNTES KARÁCSONY jótékonysági akció /33 önkéntes, 176 önkéntes óra/ 10

11 A jótékonysági akciót adománygyűjtéssel kezdtük. Önkénteseink december ig várták Önkéntes Pontunkon az adományokat, melyeket községünk lakói szép számmal hoztak. A beérkezett adományokat december 21-én délután válogattuk ki. A ruhákat életkor, méret, nem és fajta szerint válogattuk, majd csomagoltuk össze. mindegyik csomaghoz tettünk tartós élelmiszert is. December 22-én reggel vittük ki a csomagokat, összesen 45 végegyházi lakost ajándékozva meg velük karácsony előtt. December 22-én és 23-án játszóházzal vártuk a családokat, ahol több féle lehetőséget kínáltunk karácsonyi ajándékok készítéséhez, valamint folyamatosan karácsonyfadíszeket is készítettünk, melyekkel az Önkéntes Pont udvarán felállított Végegyháza Karácsonyfáját díszítettük fel. A fa avatására december 23-án 15 órakor került sor, s utána az itt összegyűlt vendégeket vendégül láttuk, s a gyerekek ajándékot is választhattak a fa alól. Mindkét napon folyamatosan vendégük láttuk a hozzánk betérőket, december 23-án délben ezen kívül még babgulyással és házi bejglivel is megajándékoztunk 52 szociális étkeztetettet, valamint 35 rászorulót, a 28 játszóház résztvevőt, valamint a több mint 30 érdeklődőt. A közel 120 adag meleg ételt önkénteseink készítették, a babgulyást üstben főztük meg az önkéntes Pont udvarán felállított sátorban, a házi bejglit pedig hat önkéntes készítette otthon. - EGYÉB - Végegyházi gyermekkönyvtár számítógépes hálózat karbantartása /1 önkéntes, 20 önkéntes óra/ December ig a könyvtár számítógépeinek karbantartása történt meg önkéntes munkában : EGYÉB Hóeltakarítási önkéntes akció / 8 önkéntes, 64 önkéntes óra/ A januárban hirtelen leeső téli hóesésben a Végegyházán élő egyedülálló időseknek komoly problémát okozott a hóeltakarítás. Ezen segítettek önkénteseink, akik négy napon keresztül vállalták, hogy végig járván településünket, ellapátolták a segítségre szorulók háza elől a havat : MAGYAR KULTÚRA NAPJA önkéntes akció / 11 önkéntes, 44 önkéntes óra/ Mezőhegyesen a magyar Kultúra napja alkalmából január 25-én gála műsort rendeztek helyi és környékbeli településekről érkező amatőr előadók fellépésével. Ezen a rendezvényen mezőhegyesi önkénteseink segítették a szervezőket az est sikeres lebonyolításában folyamatos segítségnyújtással : ÚJÉVI GÁLA önkéntes akció /90 önkéntes, 270 önkéntes óra/ E napon került megrendezésre Végegyházán az Újévi Gála, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett meg a Barangoló Közhasznú Egyesület a helyi művelődési házban. A több, mint négy órás gála műsor mellett képzőművészeti kiállítást is szerveztünk Szedlacsek Béla amatőr fafaragó alkotásaiból, valamint az est folyamán került átadásra a Végegyháza Közösségéért Emlékplakett, melyet a 125-szörös helyi véradó, Gedó István vehetett át. A 11

12 teltházas rendezvény komoly feladatot adott egyesületünknek, melyen önkénteseink munkáját nem nélkülözhettük. Az előkészületi munkák mellett folyamatos információkkal láttuk el mind a közönséget, mind az érkező fellépőket /1-3. jelenléti ív/, gondoskodtunk a gyermekfellépők öltöztetéséről, időbeni színpadra lépéséről, irányításukról /4-6. jelenléti ív/, a fellépőket érkezéskor, a fellépésük szünetében vendégül láttuk süteménnyel és innivalóval, valamint a szükséges eszközök rakodásában is igény szerint segítettünk /7-9. jelenléti ív/ : ÖNKÉNTES KOORDINÁTOROK FELKÉSZÍTÉSE A képzés során megismertük az önkéntes foglalkoztatás szabályozását, az önkéntesek toborzásának módszertanát, az önkéntes akciók szervezésének módozatait, az önkéntesekkel való foglalkozás praktikáit. A felkészítés során munka- és tűzvédelmi előadást és környezetvédelmi előadást hallgattunk meg a fenntartható fejlődésről. A kétnapos felkészítésen tizenöten vettek részt : MUTASD MAGAD DÉL-BÉKÉS /27 önkéntes, 86 önkéntes óra/ Az amatőr előadókat és produkciókat bemutató rendezvénysorozat végegyházi fordulójának szervezésében számíthattunk önkénteseinkben, valamint szakköreink számára is lehetőség volt ez a bemutatkozásra : HÓELTAKARÍTÁSI ÖNKÉNTES AKCIÓ /4 önkéntes, 35 önkéntes óra/ A március közepén váratlanul leeső téli hóesésben a Végegyházán élő egyedülálló időseknek komoly problémát okozott a hóeltakarítás. Ezen segítettek önkénteseink, akik két napon keresztül vállalták, hogy végig járván településünket, ellapátolták a segítségre szorulók háza elől a havat MÁRCIUS : ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐ PROGRAM A felkészítés során megismertük az önkéntes menedzsment alapjait és elemeit, a szervezési irányítási feladatok módszertanát, illetve megbeszéltük tapasztalatainkat ezen a területen. Jó gyakorlatokkal és fejlesztési eszközökkel is megismerkedtünk a tematika alapján. A két napos felkészítő program helyszíne Pécs volt, ahol látogatást tettünk a Baranya Megyei Önkéntes Centrumban is. A felkészítésen huszonkilencen vettek részt : SZÁRAZ-ÉR VETÉLKEDŐ önkéntes akció /5 önkéntes, 30 önkéntes óra/ A Végegyházi Sporthorgász Egyesület Száraz-ér vetélkedőjét öt településen hirdette meg. A mezőhegyesi, a mezőkovácsházi és a nagybánhegyesi iskolásokat három a helyi iskolában tanító pedagógus önkéntesünk készítette fel összesen 15 órában. A vetélkedőn öt csapat ötöt fős 5-6. osztályos gyerekek versenyeztek, a Száraz-érről szerzett ismereteikről adtak számot : TAPOSSA LAPOSRA NAP önkéntes akció /30 önkéntes, 116 önkéntes óra/ 12

13 A Barangoló Közhasznú Egyesület Örökzöld programjának keretében a végegyházi óvodások és iskolások előzetes feladatként kapták, hogy minél több műanyag PET palackot gyűjtsenek erre a napra. A gyerekeket a nap folyamán 30 önkéntes segítette, melynek során a PET palackok kirakodása, számolása, majd összepakolása mellett a gyerekeket kakaóval és kaláccsal kínáltuk az akció végén : FÖLD NAPJA KALANDTÚRA /20 önkéntes, 178 önkéntes óra/ Egyesületünk felhívást tett közzé az általános iskolások között, melyben öt fős csapatok jelentkezését várta a Föld Napja Kalandtúrára. Tíz csapat jelentkezett a versenyre. Tíz önkéntesünk 38 órában készítette elő a kalandtúrát, melynek során kitalálták, milyen feladatokkal várják a tíz állomáson a gyerekeket, előkészítették a feladatokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, térképet készítettek a Végegyházát átölelő állomások helyszínéről a csapatok számára. Mivel ebéddel is készültünk, a Föld Napja Kalandtúra megkezdése előtt előkészültünk a főzéshez, valamint az állomások helyszínén is biztosítottuk a verseny feltételeit. A gyerekek fogadása és eligazítása után kezdődött a kalandtúra, mely változatos elméleti és ügyességi feladatokkal várta a kalandtúrázókat. Önkénteseink a kiinduló állomáson (Barangoló Közösségi Ház), az állomásokon folyamatosan segítettek, valamint a gyerekcsoportokat is kísérte önkéntes : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KIÁLLÍTÁS Az önkéntességet népszerűsítő kiállításunkra a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban került sor, ahol programunk önkéntes akcióiról készült képek segítségével ízelítőt is adtunk az önkéntességről. A kiállítás helyszínén fontos információkkal is megismerkedhettek a látogatók, illetve lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni önkéntesnek : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KITELEPÜLÉS A MEZŐHEGYESI SZENT GYÖRGY NAPOKON /3 önkéntes, 21 önkéntes óra/ Programunkat népszerűsítettük ezen a napon. A standunkhoz látogatókat megismertettük programunkkal, információkkal szolgáltunk ezzel kapcsolatban, szórólapokat osztogattunk. Erre az alkalommal keresztrejtvényt is összeállítottunk, amelyet szívesen oldottak meg a kilátogatók, s melynek megfejtése programunk címe volt. A nyertesek között projektpólót osztottunk ki. Lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni is önkéntesnek : ÖNKÉNTES MAJÁLIS /15 önkéntes, 255 önkéntes óra/ Az egész napos rendezvény délelőtti részében a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek és intézmények települtek ki, megmutatva tevékenységüket, s különböző tevékenységgel készültek a kilátogatók számára. Volt ott kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, vércukor- és vércukormérés, KRESZ-teszt, schnell-sakk, fotókiállítás, totók, horgászat, játékos feladatok. Egyesületünk is készült: önkéntes tanácsadással, önkéntes 13

14 kiállítással, keresztrejtvénnyel, szórólapokkal és most is lehetett önkéntesnek regisztrálni sátrunknál. Mind e mellett egész nap programok sokasága várta a kilátogatókat. Így a nap folyamán nem csak szórakozási lehetőséget nyújtottunk a végegyháziaknak és a környékről érkezetteknek, hanem alkalmat a közösségi együttlétre, s ugyanakkor az önkéntességet is hathatósan népszerűsítettük. Ebben most is részt kapott a Legyél Te Is Önként-S! kiállításunk : PUSZTAOTTLAKAI CSALÁDI- ÉS GYEREKNAP /10 önkéntes, 120 önkéntes óra/ Egyesületünk előzetesen felhívást tett közzé az általános iskola 1-6. osztályosai számára, ki szeretne részt venni a pusztaottlakai gyereknapon. 50 gyerek jelentkezett, akiket tíz barangoló önkéntes felügyelete alatt vittünk az egész napos rendezvényre. Az ügyességi és kézműves foglalkoztatók mellett számos látnivaló és műsor várt bennünket. A gyerekek részére természetesen a kirándulás nem került pénzbe, a busz költségeit magánfelajánlásból finanszíroztuk : MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! /39 önkéntes, 286 önkéntes óra/ Mozdulj Kovácsháza! címmel Mezőkovácsházán nagyszabású sport- és gyermeknapot szerveztek, ahol egész napos sport programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Lehetett kerékpározni, futni, sétálni, e mellett lábbal hajtós motorverseny, arcfestés, trambulin, ugrálóvár, kézműves foglalkozások, népi játékok várták az érdeklődőket. Az állomások munkáját önkéntesek segítették : BARANGOLÓ BEJÁRÓS TÁBOR megbeszélés /15 önkéntes, 15 önkéntes óra/ A Barangoló Közhasznú Egyesület szervezésében július 1-26-ig egy hónapos térítésmentes bejárós táborba várjuk a végegyházi óvodásokat és iskolásokat. Előtte összehívtuk a szülőket, hogy megismerjék a tábor programját és rendjét, s vegyenek részt az előkészületekben : ÖNKÉNTESEK NAPJA A BARANGOLÓ GYŰJTEMÉNYES HÁZBAN /18 önkéntes, 144 önkéntes óra/ Egyesületünk gyűjteményes házát takarították ki önkénteseink, valamint az itt lévő játszótér fajátékait és a focipálya kellékeit szállítottuk át a Barangoló Közösségi Házba, a Barangoló Bejárós Tábor helyszínére június: BARANGOLÓ BEJÁRÓS TÁBOR ELŐKÉSZÍTÉSE, JÁTSZÓTÉR KÉSZÍTÉSE /22 önkéntes, 236 önkéntes óra/ A Barangoló Közösségi Házba szállított fajátékok lerakása, lefestése, a homokozó gödör kiásása, kibetonozása, a faasztalok, padok lefestése, az új kerítés felállítása, a terep rendezése mellett az épület helyiségeinek rendbetétele is megtörtént. Június hónapban folyamatosan és fokozatosan végeztük ezeket a munkálatokat, alkalmazkodva ahhoz, hogy önkénteseink mikor érnek rá. Június 22-én, szombaton ismét önkéntes megmozdulást szerveztünk, a tábor 14

15 megnyitása előtt egy héttel, hogy nagyobb ütemben haladjunk. Majd június végén az utómunkálatok kerültek befejezésre, a fűnyírás, a karbantartás és a takarítás. A tábor kezdete előtt önkénteseink segítségével minden készen állt a Barangoló Bejárós Tábor gyermekeinek fogadására : MEZŐHEGYESI LOVASTÁBOR /19 önkéntes, 56 önkéntes óra/ A mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ szervezésében június ig egy hetes térítésmentes lovastábor várta a mezőhegyesi gyerekeket, hétköznaponként 8-16 óráig. A tábor ideje alatt a gyerekek sokat mozogtak, lovagoltak, sok ismeretre tettek szert a lovak ápolásáról, gondozásáról, s maguk is segítettek az istállóban végzett munkákban a lovak körül. A tábor felügyeletét, a programok szervezését önkéntesek segítették : BARANGOLÓ BEJÁRÓS TÁBOR /30 önkéntes, 901 önkéntes óra/ A Barangoló Közhasznú Egyesület szervezésében július 1-26-ig egy hónapos térítésmentes bejárós táborba vártuk a végegyházi óvodásokat és iskolásokat. Hétköznaponként 8-16 óráig összesen húsz táborossal foglalkoztunk, naponta más-más programokat szervezve számukra. A gyermekek felügyeletét, a programok szervezését és lebonyolítását, a tábor napi feladatainak ellátását önkénteseink végezték az jelenléti ív szerint. Ezen kívül a tábor területén adódó egyéb feladatokat a szülők végezték önkéntes munkában, a jelenléti ív szerint : NYÁRI TÁBOR - KASZAPER /6 önkéntes, 240 önkéntes óra/ A kaszaperi Művelődési Ház szervezésében július ig egy hetes térítésmentes tábor várta a kaszaperi gyerekeket, hétköznaponként 8-16 óráig. A tábor ideje alatt a gyerekek sokat mozogtak, ügyességi versenyeken, elméleti vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon vettek részt, valamint az új könyveknek is nagy sikerük volt a körükben. A tábor felügyeletét, a programok szervezését önkéntesek segítették : ÖTSZÍNVILÁG GYERMEKTÁBOR MEZŐHEGYES /20 önkéntes, 60 önkéntes óra/ A mezőhegyesi Általános Művelődési Központ szervezésében július ig egy hetes térítésmentes tábor várta a mezőhegyesi gyerekeket, hétköznaponként 8-16 óráig. A tábor ideje alatt a gyerekek kulturális, környezetvédelmi és kézműves foglalkozásokon vettek részt. A tábor felügyeletét, a programok szervezését önkéntesek segítették : ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ /49 önkéntes, 145 önkéntes óra/ A végegyházi iskola Szülői Munkaközössége tanévkezdési akció keretében füzetcsomaggal lepte meg a 86 iskolás gyereket és családját. Az SZM önkéntesei a Barangoló Közösségi 15

16 Házban előkészítették a helyszínt, segítettek a füzetek osztályonkénti szétszortírozásában /1-3. jelenléti ív/, valamint a füzetcsomag kiosztását is ők végezték el /4-5. jelenléti ív/ AUGUSZTUS : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KITELEPÜLÉS A NAGYBÁNHEGYESI PAPRIKAFESZTIVÁLON /46 önkéntes, 165 önkéntes óra/ Programunkat népszerűsítettük a két napos rendezvényen. Lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni is önkéntesnek, valamint a Legyél Te Is Önként-S! kiállításunkat is megtekinthették a látogatók : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KIÁLLÍTÁS Az önkéntességet népszerűsítő kiállításunkra a nagybánhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Központban került sor, ahol programunk önkéntes akcióiról készült képek segítségével ízelítőt is adtunk az önkéntességről. A kiállítás helyszínén fontos információkkal is megismerkedhettek a látogatók, illetve lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni önkéntesnek : ÖNKÉNTESEK FELKÉSZÍTÉSE A képzés során megismertük az önkéntesség területeit, elemeit, definiáltuk azt, majd rendszerbe helyeztük. Megismertünk néhányat az önkéntesség jó gyakorlatai közül, valamint fejlesztési eszközöket is megismertünk. A két napos felkészítés helyszíne Doboz-Szanazug volt, melyen húszan vettek részt : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KIÁLLÍTÁS Az önkéntességet népszerűsítő kiállításunkra a mezőkovácsházi Művelődési Központban került sor, ahol programunk önkéntes akcióiról készült képek segítségével ízelítőt is adtunk az önkéntességről. A kiállítás helyszínén fontos információkkal is megismerkedhettek a látogatók, illetve lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni önkéntesnek : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KITELEPÜLÉS A KOVÁCSHÁZI NAPOKON /30 önkéntes, 175 önkéntes óra/ Programunkat népszerűsítettük ezen a napon. A standunkhoz látogatókat megismertettük programunkkal, információkkal szolgáltunk ezzel kapcsolatban, szórólapokat osztogattunk. Erre az alkalommal keresztrejtvényt is összeállítottunk, amelyet szívesen oldottak meg a kilátogatók, s melynek megfejtése programunk címe volt. A nyertesek között projektpólót osztottunk ki. Lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni is önkéntesnek. Legyél Te Is Önként- S! kiállításunkat is megtekinthették a látogatók : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KITELEPÜLÉS A VÉGEGYHÁZI FALUNAPON /127 önkéntes, 429 önkéntes óra/ A falunap rendezésében a Barangoló Közhasznú Egyesület önkéntesei és a falu lakosai is tevékenyen részt vettek egész nap. Lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni is önkéntesnek is. Legyél Te Is Önként-S! kiállításunkat is megtekinthették a látogatók. A falunap délelőtti részében a szervezetek kitelepedését, a programok szervezését, az ebédeltetés feladatait az jelenléti íven szereplő önkéntesek segítették, a délutáni 16

17 programok szervezési, lebonyolítási feladatait pedig a jelenléti íven szereplők segítették : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KIÁLLÍTÁS Az önkéntességet népszerűsítő kiállításunkra a végegyházi Művelődési Központban került sor, ahol programunk önkéntes akcióiról készült képek segítségével ízelítőt is adtunk az önkéntességről. A kiállítás helyszínén fontos információkkal is megismerkedhettek a látogatók, illetve lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni önkéntesnek : TANSZERGYŰJTÉSI AKCIÓ /45 önkéntes, 173 önkéntes óra/ Az öt településen Kaszaperen, Mezőhegyesen, Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen és Végegyházán felhívást tettünk közzé, melyben kértük a település lakóit, hogy jó állapotban lévő iskolai felszerelés felajánlásával /tolltartó, írószer, füzet, táska stb./ tegyék könnyebbé az iskolakezdést. A meghirdetett tíz nap alatt felajánlott iskolaszereket minden településen a helyi iskola kapta meg, hogy a rászoruló gyerekeknek adják oda. A gyűjtés helyszínén önkéntesek várták a felajánlásokat augusztus hónap: CIVILEK HÁZA FELÚJÍTÁSA /13 önkéntes, 402 önkéntes óra/ A Barangoló Közösségi Ház belső felújítására pályázati forrásokat nyert egyesületünk, mely a szükséges anyagok vásárlását finanszírozza. A munkálatokat viszont önkéntes munkával végezzük : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KIÁLLÍTÁS Az önkéntességet népszerűsítő kiállításunkra a kaszaperi Művelődési Központban került sor, ahol programunk önkéntes akcióiról készült képek segítségével ízelítőt is adtunk az önkéntességről. A kiállítás helyszínén fontos információkkal is megismerkedhettek a látogatók, illetve lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni önkéntesnek : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! KITELEPÜLÉS A KASZAPERI NAPOKON /49 önkéntes, 149 önkéntes óra/ Programunkat népszerűsítettük ezen a napon. A standunkhoz látogatókat megismertettük programunkkal, információkkal szolgáltunk ezzel kapcsolatban, szórólapokat osztogattunk. Erre az alkalommal keresztrejtvényt is összeállítottunk, amelyet szívesen oldottak meg a kilátogatók, s melynek megfejtése programunk címe volt. A nyertesek között projektpólót osztottunk ki. Lehetőség volt jelentkezni és regisztrálni is önkéntesnek. Legyél Te Is Önként- S! kiállításunkat is megtekinthették a látogatók szeptember hónap: CIVILEK HÁZA FELÚJÍTÁSA /31 önkéntes, 689 önkéntes óra/ A Barangoló Közösségi Ház felújítását szeptember hónapban is folytattuk önkénteseink segítségével. A járda betonozása, a parketta csiszolása, festése, a termek javítása, festése. a lábazat kialakítása, lazúrozása, a fűtésszerelés munkálatai történtek meg. Ezeket a munkálatokat önkéntesek végezték. 17

18 : ÖNKÉNTES KOORDINÁTOROK FELKÉSZÍTÉSE A képzés során lehetőség volt rendszerbe helyezni az önkéntesség területeit, elemeit, jó gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg, valamint megoszthattuk az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatokat. A két napos felkészítés helyszíne Tokaj volt, melyen negyvenöten vettünk részt : LEGYÉL TE IS ÖNKÉNT-S! projektzáró rendezvény Programunkra meghívtuk a Békés megyében hasonló projektet megvalósító szervezeteket. Meghívásunkat a békési, a mezőkovácsházi és az újkígyósi Önkéntes Pont munkatársai fogadták el. Bemutatták programjukat, s ez jó lehetőség volt arra, hogy tapasztalatainkat megbeszéljük. A Legyél te Is Önként-S! programunkat prezentáció segítségével mutattuk be, áttekintve azokat az akciókat, tevékenységeket, rendezvényeket, melyek segítségével az elmúlt egy év alatt népszerűsítettük az önkéntességet. A rendezvényen 21fő volt jelen, a helyi szervezetek illetve az együttműködő partnerek képviselői október hónap: CIVILEK HÁZA FELÚJÍTÁSA /55 önkéntes, 813 önkéntes óra/ A Barangoló Közösségi Ház belső felújítását szeptember hónapban is folytattuk önkéntesein segítségével. Az előterek, mellékhelyiségek javítása, festése, a lábazat második réteggel való lazúrozása, a fűtésszerelés munkálatai, a szegőlécek felszerelése, az ablakok lefestése történtek meg. A fentebb jelölt önkéntes órákat jelenléti ívek igazolják. Minden rendezvényen volt lehetőség az önkénteseknek regisztrációra, az azonban feltűnt, hogy az emberek nem szívesen adják meg adataikat, tartanak a visszaéléstől. Mi sosem erőltettük az adminisztrálást, tiszteletben tartottuk az önkéntesek óhaját, és fontosabb célnak tartottuk, hogy az önkéntes kellemes emlékekkel távozzon rendezvényeinkről. Ugyanezen megfontolásból a program számára nem releváns gyermekkorosztály is regisztrálhatott, bár ezt a programban nem számoltuk el. Nem akartuk, hogy úgy érezzék a gyerekek, hogy az ő munkájuk nem fontos, hogy rájuk nem is számítunk. A Legyél Te Is Önként-S! program önkéntes órái AKCIÓK ÖNKÉNTES ÓRÁI SZAKKÖRÖK ÖNKÉNTES ÓRÁI I. IDŐ XI- XII. II- III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X ÖSSZESEN

19 A Legyél Te Is Önként-S! program önkénteseinek korosztályi megoszlása év e. Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok kezelésére tett intézkedések 19

20 - A pályázat beadásakor tervezett programunk során olyan szociális akciókat is terveztünk, melyek során idős, anyagilag szűkölködő emberek házának, portájának rendberakásában szerettünk volna segíteni, ehhez anyagokat, szerszámokat, eszközöket szerettünk volna vásárolni. Sajnos pályázatunk ezen a részét nem támogatták, így más szociális területet kellett keresni, melyhez ilyen anyagi háttér nem kell. Nyitott szemmel jártunk, s észrevettük, ha segítségre volt szükség! Adománygyűjtéssel Mikuláskor, karácsony előtt, iskolakezdés előtt sok nehéz sorban lévőn tudtunk segíteni. A téli havazás során idős embereknek segítettünk a hólapátolással. - Terveztük azt is, hogy önkéntes koordinátorainknak megbízási díjat fizetünk, hiszen egy éven keresztül a részt vevő településeken sok tennivalóval járt programunk kivitelezése. Mivel erre sem kaptunk támogatást, igyekeztünk minél többet segíteni, sokat jártunk a pályázati területen, hogy melegen tartsuk, a Legyél Te Is Önként-S! programot. Szükség is volt erre, hiszen ami a mi számunkra fontos, azt folyamatosan a számukra is fontossá kellett tenni. Ahol nem sikerült, ott kénytelenek voltunk más koordinátort találni, vagy még gyakoribb látogatással segíteni. Az mellett a közösségi oldalak adta lehetőségeket is igyekeztünk bevetni, melyek a népszerűsítésben is sokat segítettek. - Mivel kis településen élünk, nálunk nem él az a nagyvárosi gyakorlat, hogy az önkéntesek vagy a fogadószervezetek bekopognak az Önkéntes Pontba és jelentkeznek. Ezért egyes tevékenységekhez mi kerestük meg az önkénteseket, akik így szívesen végeztek önkéntes munkát. - Az önkéntesek egy része szívesen önkénteskedik, de adminisztrálni senki sem szeret. Nem is mindig van rá idő. A jelenléti ívet még csak-csak kitöltik, de a regisztrációs lap több időt igényel, azzal kevésbé bajlódtak. De volt, hogy fordítva történt, regisztráltak nálunk, de az önkéntes munka során nem töltöttek jelenléti ívet. Nem erőltettük! Fontosabb volt számunkra a gyakorlati eredmény, mint a papír munka. A vállalt indikátoroknál így is többet teljesítettünk. f. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek - A program szakmai vezetője, a projektmenedzsere, a pénzügyi vezetője, az Önkéntes Pont munkatársa minden hónapban találkozott, megbeszéltük az aktuális feladatokat, tapasztalatainkat. Sok esetben csatlakozott hozzánk a mentorunk is. - A szakmai vezetőnk és az Önkéntes Pont munkatársa minden hónapban több alkalommal ellátogatott a kaszaperi, mezőhegyesi, mezőkovácsházi és a nagybánhegyesi önkéntes koordinátorhoz, hogy a gyakorlati és adminisztrációs tevékenységekben segítsenek. - A szakmai vezető és az Önkéntes Pont munkatársa havonta ellátogatott a Békés Megyei Önkéntes Centrumba vagy a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének munkatársaihoz szakmai tapasztalatcserére. 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661 Élettér pályázatok 2012. Pályázati azonosító: NEA KK 12 M 0028 Projekt címe: 2012 2013. évi működés biztosítása Projekt kezdete: 2012. 05. 25. Projekt vége: 2013. 03. 20. Kért összeg: 860 320 Önrész összege:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben