VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása]"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u MÁK pénzforgalmi számla száma: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Chronos Systems Kft. székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 30. II. em Bankszámlaszám: adószám: képviseli: Szakács András mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó") együttesen a továbbiakban: Felek" között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1. Bevezetés Megrendelő december 5-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED-2012/S számon, Spektrumgazdálkodást Támogató Informatikai Rendszer (STIR) informatikai kifejlesztése és üzemeltetés-támogatása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást hirdetett meg, amelynek nyertese a Vállalkozó. Megrendelő a jelen szerződést a Kbt ában foglaltak alapján, annak megfelelően jogosult megkötni Vállalkozóval. 2. A szerződés tárgya 2.1. A szerződés tárgya a Megrendelő Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása jelen szerződés alapján a műszaki leírásban meghatározottak szerint. A vállalkozási díj tartalmazza ezen felül az STIR rendszerrel kapcsolatosan az alábbi folyamatos naprakészen tartását: dokumentációk => Rendszerterv => Fejlesztői dokumentáció és forráskód => Telepítési, mentési és üzemeltetési útmutató => Felhasználói (ügyintézői és külső felhasználóknak készített) útmutatók 1/23

2 2.2. Felek a támogatás megkezdésekor az alkalmazói szoftverkörnyezet aktuális állapotát fogadják el támogatandó környezetként. Jelen szerződés szempontjából a STIR rendszer (a továbbiakban: Rendszer) alkalmazói szoftverein végzett hibajavítás nem minősül változtatásnak A Rendszerbe új hardver elemek beépítése, az operációs rendszer(ek) cseréje, az alapszoftverek cseréje, upgrade-je, az alkalmazói szoftver kisebb kiegészítése és a biztonsági frissítések telepítése nem számít változtatásnak. 3. A támogatáshoz szükséges környezet 3.1. A Vállalkozó a támogatást a saját telephelyéről, illetve szükség esetén helyszíni kiszállással végzi. Kiszállás helyszínei lehetnek: > Megrendelő Ostrom utcai székhelye > Megrendelő Visegrádi utcai telephelye Megrendelő vállalja, hogy a kiszállás helyszínén nyújtott teljesítéshez telephelyenként legalább 1-1 darab, a Megrendelőnél általánosan használt PC munkaállomást biztosít a Vállalkozó részére a Megrendelő tulajdonában, illetve kezelésében lévő tárgyi eszközök nyilvántartására, átadásátvételére és bizonylatolására vonatkozó mindenkor hatályos megrendelői belső utasítás szerint. A biztosított munkaállomásokon Megrendelő biztosítja a hálózati elérést és a támogatandó alkalmazások elérését. Megrendelő vállalja, hogy a támogatási szolgáltatás biztosításához szükséges információkat a Vállalkozó részére átadja, valamint értesíti a rendszer hardver komponenseivel kapcsolatos olyan eseményekről, amelyek a Vállalkozó munkáját közvetlenül befolyásolják Megrendelő kijelöl egy Technikai kapcsolattartót, aki felelős az üzemeltetés Megrendelő oldali feltételeinek biztosításáért (pl. hálózat, hardver, alapszoftverek működése, esetlegesen szükséges újraindítás, karbantartás esetén az üzemeltetési eljárásrendben foglaltak betartatása, stb.) Vállalkozó kijelöl egy technikai kapcsolattartót, aki felelős az ezen szerződés keretében Megrendelő helyszínén végzett tevékenységek - előzetes - Megrendelő Technikai kapcsolattartójával történő koordinálásért. Vállalkozó Technikai kapcsolattartója ezen kívül nyilvántartást vezet a Megrendelő informatikai rendszerében jogosultságot igénylő munkatársakról. A nyilvántartásban bekövetkező változásokat esedékességük előtt 5 munkanappal közli a Megrendelő Technikai kapcsolattartójával. 4. Támogatási feladatok 4.1. Jelen szerződés hatálya alá tartozó rendszerek és tevékenységek Jelen szerződés hatálya alá Megrendelő saját telephelyén működtetett STIR Rendszerének éles, és teszt környezetei tartoznak Vállalkozó a Rendszerből saját telephelyén fejlesztői környezetet tart fent. 2/23

3 A támogatási szerződés keretében Megrendelő szolgáltatási periódusonként 6 nap fejlesztői kapacitás nyújtást igényel kisebb program módosítások, integrációs egyeztetések, eseti adatimport illetve az informatikai rendszergazda helyszíni támogatása céljából Alkalmazás monitoring, rendszerfelügyelet Vállalkozó feladata a > felhasznált rendszer erőforrások és rendszer teljesítmény időszakos (legalább havi 1 alkalommal történő) monitorozása, írásos beszámoló készítése a rendszerek állapotáról (Megrendelő biztosítja a szükséges hozzáférést): 1. Felhasznált diszk terület 2. Felhasznált memória kapacitás 3. CPU kihasználtság 4. Adatbázis kihasználtság 5. Adatbázis terület kihasználtság 6. Válaszidők vizsgálata (log-ok elemzése alapján) 7. Esetleges lassulások okainak vizsgálata 8. Javaslattétel a teljesítmény szinten tartása és javítása érdekében > amennyiben a Rendszer technikai paramétereinek módosításával a hardver erőforrás hiány kiküszöbölhető, úgy Vállalkozó támogatja a Megrendelőt a szükséges módosítások elvégzésében, > Vállalkozó figyelemmel kíséri a támogatott rendszerek kiszolgálási sebességét, és amennyiben komoly lassulásokat tapasztal, javaslatot tesz a probléma elhárítására Alkalmazás-üzemeltetési támogatás Vállalkozó a hibák bejelentésére a WEB-es hibabejelentő rendszert biztosít az év 365 napján 0-24 órás elérési lehetőséggel, melynek elérhetőségét külön átadja Vállalkozó által kijelölt Technikai kapcsolattartónak. E mellett Vállalkozó telefonos üzemeltetési támogatást is biztosít munkanapokon 8:00 és között Az ehhez használatos telefonszámokat Vállalkozó a Megrendelő által elérhető WEB-es hibabejelentő rendszerben feltünteti, és szükség esetén frissíti Vállalkozó feladata a monitorozás során észlelt, valamint a bejelentett hibák elhárítása Vállalkozó feladata előre egyeztetett időpontokban a Megrendelő igénye szerinti közreműködés: > a hibák diagnosztizálásában, > rendszerkomponensek frissítésében, > a Vállalkozó és a Megrendelő által közösen szükségesnek ítélt egyeztetett patchek telepítésében > hardver meghibásodás miatt szükséges áttelepítésekben, 3/23 // I

4 > szükség esetén mentett adatok visszaállításában Vállalkozó feladata jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott támogatott rendszerek használatához szükséges, a Vállalkozó által szállított és telepített operációs rendszerelemek és alaprendszer-elemekhez (adatbázis-kezelő, stb.) megjelenő frissítések, biztonsági és működést támogató javítókészletek szükség szerinti, a Vállalkozó és a Megrendelő által egyeztetett telepítésének támogatása a következők szerint: > CERT (Computer Emergency Response Team) bejelentést követően Vállalkozó 10 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt a bejelentésről, Megrendelő és Vállalkozó egyeztetnek a javítókészlet telepítésének szükségességéről, és egyeztetést követő kölcsönös egyetértés alapján, a Vállalkozó 5 munkanapon belül a telepíti a javítókészlet(ek)et a fejlesztői környezetben és elemzi, hogy telepítésük nem okoz-e problémát. > Vállalkozó a telepítést követően 3 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt a telepítés eredményéről, valamint a Vállalkozó által szállított harmadik féltől származó szoftvertermékek esetén átadja számára a telepítőkészletet is. > Vállalkozó által szállított harmadik féltől származó szoftvertermékek esetén a frissítések és javítókészletek beszerzése jelen támogatási szerződés részét képezi, ezért a Vállalkozó külön díjat, költséget nem számít fel, illetve nem érvényesít, míg a Megrendelő által biztosítandó szoftverelemek esetén pedig Megrendelő biztosítja a karbantartáshoz a frissítések és javítókészletek beszerzését Vállalkozó feladata továbbá a Rendszerben felhasznált szoftver-eszközök megjelenő újabb verzióinak követése, valamint javaslattétel a szükséges verzióváltások elvégzésére, továbbá a szükséges verzióváltások elvégzésének támogatása (szükség esetén helyszíni támogatás előre egyeztetett időpontban) A Rendszerben jelentkező olyan hibák esetén, amelyeket nem a Vállalkozó által szállított termékek okoztak, Vállalkozó a hiba tényét rögzíti, és továbbítja azt a Megrendelő felé, aki jogosult harmadik fél felé eljárni a hiba elhárításának érdekében. Az ilyen hibák kezelését Vállalkozó Megrendelő kérésére külön megállapodás szerint vállalja Oktatás Amennyiben a rendszer hibajavítása során a felhasználói felület vagy a funkció jelentősen változik, Vállalkozó külön térítés nélkül vállalja a felhasználók oktatását és a felhasználói dokumentációk pontosítását Fejlesztői dokumentáció, forráskód naprakészen tartása Vállalkozó gondoskodik a rendszer fejlesztői dokumentációjának naprakészen tartásáról, illetve a rendszer forráskódjának konzisztens verzió kezeléséről annak érdekében, hogy a különböző rendszer komponenseket érintő (párhuzamos) hibajavítások, fejlesztések ellenére is fennmaradjon a rendszer konzisztens forráskód állománya. A rendszerelemek egymáshoz való kapcsolódása egyértelmű legyen a verziószámok ismeretében. Az egységnyi kódbázis változtatás verziószámozása egységes legyen Jelen szerződés hatálya alá nem tartozó feladatok Jelen szerződésben rögzített támogatási szolgáltatásnak nem képezi részét: 4/23

5 > A 4.1 pont (Támogatási szerződés hatálya alá tartozó rendszerek) alatt nem szereplő rendszerek támogatása. > Oracle (operációs rendszer, adatbázis kezelő,.., mint alaprendszerekkel kapcsolatos hibák kezelése (kivéve, ha ezt a Vállalkozó telepítette vagy a Megrendelő a telepítés során a Vállalkozó útmutatása szerint járt el, és a hibák a nem megfelelő telepítés következményeként lépnek fel). > Hardver, operációs rendszer és hálózati problémák kezelése. > Üzemeltetési feladatok. 5. Hibák bejelentésének és elhárításának részletes szabályai 5.1. Hibák bejelentése Bejelentést tenni Megrendelő részéről az 1. Mellékletben (Bejelentésre jogosultak) meghatározott személyek jogosultak A bejelentések a WEB-es hibabejelentő rendszeren a hét minden napján, 24 órán keresztül érkezhetnek. A Web-es hibabejelentő elérése a következő internet címen lehetséges: https://trac.chronossoftware.com/nmhh/ A bejelentés elsődleges formája a WEB-es hibabejelentő rendszeren rögzített hibabejelentés. Vállalkozó saját tevékenységeit is a hibakövető rendszerben rögzíti, így a Megrendelő követheti bejelentések státuszát Vállalkozó a szerződés hatálya alatt, munkanapokon 8:00-18:00 óráig telefonon is fogadja, a telefonos hibabejelentést Megrendelőnek legkésőbb a bejelentést követő munkanapon az elsődleges WEB-es hibabejelentő rendszeren is meg kell erősítenie Bejelentések kategorizálása A hibabejelentéseket menedzselő rendszerben a Megrendelő gondoskodik róla, hogy a hibabejelentéskor minden hibát az alábbi kategóriák valamelyikébe soroljon be, mivel a besorolás határozza meg a bejelentések kezelésére vonatkozóan a Vállalkozó válaszidejét: 1) A típusú hiba (Kritikus hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a szállított komponens vagy a teljes rendszer működésképtelenségét vonja maga után. 2) B típusú hiba (Súlyos hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely sem a szállított komponens(ek) sem pedig a teljes rendszer működésképtelenségét nem vonja maga után, azonban funkcionális (működés, illetve tartalombeli) eltérést jelent a szerződésben vagy a Felek között létrejött más hivatalos dokumentumban foglaltakhoz képest. 3) C típusú hiba (Egyéb hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a rendszer funkcionális működését nem befolyásolja jelentősen, de eltér a Felek közötti megállapodásoktól A hibatípusba sorolás független attól, hogy a hibát valamely, a Megrendelő számára specifikusan elkészített komponens, nem megfelelő komponens-kapcsolatok, vagy valamely 5/23

6 felhasznált dobozos termék" hibája okozza-e. Amennyiben Vállalkozó egyértelműen bizonyítja, hogy a hibát a Megrendelő által biztosított komponensek nem megfelelő (azaz: nem az előre egyeztetett specifikáció szerinti) működése okozza, úgy Vállalkozó mentesül a hiba javítása alól Hibát típusok között átsorolni csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehet Az A és B típusú hiba bejelentése esetén Vállalkozó törekszik a hiba kijavításának azonnali megkezdésére abban az esetben is, ha a bejelentés a nap végén érkezik Az A típusú hiba telefonos bejelentését Megrendelőnek az elsődleges WEB-es hibabejelentő rendszeren is meg kell erősítenie, azonban a bejelentés időpontjának ez esetben a telefonos hibabejelentés időpontja tekintendő. Az A" típusú hibák esetében Megrendelő SMS jelzést is küld vállalkozó felé a hiba kijavításának mielőbbi megkezdése érdekében Vállalt reakcióidők Vállalkozó a bejelentések prioritásához igazodóan az alábbi válaszidőkkel köteles megoldani a Megrendelő által bejelentett hibákat 8:00-18:00 között: Tevékenység Típus A B C Reagálás a bejelentésre 4 órán belül 1 munkanap 2 munkanap Hibajavítás megkezdése (a bejelentéstől számítva) 4 órán belül 5 munkanap Eseti megegyezés alapján (vagy diagnózis adása akkor, ha a hiba nem STIR hibájából áll fenn) Hibajavítás, 24 órán belül 10 munkanap Eseti megegyezés alapján A Felek eseti megegyezése és egyhangú egyetértése alapján egy-egy adott Hibajavítás határideje Vállalkozó által indokolt esetben eltérhet a szerződésben foglalt határidőktől Amennyiben Vállalkozó a hibajavításra fent meghatározott határidőt nem tudja tartani, úgy az A és B típusú hibák esetén Vállalkozó a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettsége mellett köteles kerülő megoldást javasolni a Megrendelő számára a hibában érintett funkciók kiváltására, valamint a lehető leghamarabb gondoskodni a hiba kijavításáról A hibajavítások telepítését a Rendszerben a 7. pontban meghatározottak szerint kell végrehajtani A hibajavítások után a javított rendszerben a javítások miatti változások esetén, az üzemeltető paraméterek változásakor a Vállalkozó felelőssége a rendszer folyamatos működtetési környezetének beállításában való konzultációs részvétel, a Rendszer dokumentációjának frissítése, az üzemeltető személyzet betanítása, a rendszeres adatmentés elkészítési 6/23

7 procedúrájának meghatározása, illetve a legutolsó adatmentésből az adatok visszaállításában való közreműködés. A Megrendelő feladata a szükséges adathordozók biztosítása, azok elhasználódása esetén történő cseréje, 11. újak beszerzése, a működtető személyzet biztosítása, a tréninghez szükséges időtartam biztosítása, majd a közösen kialakított procedúra betartása, a mentések lebonyolítása, az esetleges anomáliák azonnali jelzése. 6. Változáskezelés 6.1. Vállalkozó jogosult a rendszerben kisebb - problémát megoldó, biztonsági hiányosságokat javító, vagy hibákat megelőző - változtatásokat végrehajtani a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése és jóváhagyása mellett Vállalkozó Megrendelő írásbeli felhívására köteles a rendszerrel kapcsolatos megrendelői fejlesztési igények tekintetében a felhívástól számított 10 munkanapon belül tételes ártájékoztatót adni. Megrendelő a felhívással egyidejűleg Vállalkozó részére átadja a részletes követelmény specifikációt A változtatás végrehajtása a Felek által közösön megállapított határidővel történik, ha nem jár valamely szolgáltatás leállításával, akkor munkaidőben, egyéb esetben munkaidőn kívüli tervezett leállás keretében A változtatások telepítését a Rendszerben a 7. pontban meghatározottak szerint kell végrehajtani. 7. Hibajavítások és változtatások telepítése 7.1. A hibajavítások és változtatások telepítése során a következő eljárást kell alkalmazni: a. A feleket a telepítések során az 1. Mellékletben megjelölt Technikai kapcsolattartók képviselik. A telepítések lebonyolítását a Technikai kapcsolattartók egyeztetik. b. Vállalkozó a változtatások teszt környezetbe telepítése előtt a saját telephelyén kialakított fejlesztői környezetben teszteli, hogy az adott változtatás valóban kijavítja-e az adott hibát vagy megvalósította a kért funkcionalitást, illetve nem okoz-e üzemeltetési nehézségeket a telepítést követően. A fejlesztői tesztelés eredményéről Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és átadja a tesztelési jegyzőkönyveket. c. Vállalkozó a változtatások teszt környezetbe telepítése előtt un. release notes-ot ad át a Megrendelő számára, amelynek tartalmaznia kell, hogy hogyan kell a hibajavítást és/vagy változtatást tartalmazó patch-et telepíteni milyen hibákat javít, illetve fejlesztéseket tartalmaz a patch, valamint milyen rendszerkomponenseket érint a patch d. Vállalkozó a változtatások teszt környezetbe telepítése előtt teszttervet ad át a Megrendelő számára, amelynek tartalmaznia kell a változtatással érintett rendszerkomponensek és funkciók teszteseteit, tesztlépéseit és ezek elvárt eredményeit. e. Vállalkozó átadja a hibajavításokat és/vagy változtatásokat tartalmazó patch állományt a Megrendelő számára. 7/23

8 f. Megrendelő - amennyiben szükségesnek ítéli meg - a teszt környezetbe történő telepítés előtt az éles rendszer adatait áttölti a teszt környezetbe. Ennek elősegítése érdekében Vállalkozónak biztosítania kell az(ok)at a srcipte(ke)t, amelyek ezt végrehajtják, illetve pontosan definiálnia kell az adatáttöltés során követendő eljárást. g. Megrendelő a patch-et telepíti a teszt környezetre a release notes alapján (Megrendelő igénye esetén a Vállalkozó helyszíni támogatásával). h. A teszt környezetben a Megrendelő a tesztterv alapján ellenőrzi a verzió működőképességét, a kijavított hibákat, illetve a fejlesztéseket. Megrendelőnek jogában áll a teszttervnél bővebb ellenőrzést is végrehajtani. i. Sikeres teszt esetén a patch-et Megrendelő telepíti az éles környezetre a release notes alapján (Megrendelő igénye esetén a Vállalkozó helyszíni támogatásával). 7.2 Vállalkozó 6 hónaponként teljes verziójú telepítő állományt biztosít Megrendelő részére a Rendszerből, hogy egy esetleges rendszerösszeomlás-újratelepítés során ne legyen szükség az összes addigi patch újbóli telepítésére. Vállalkozó minden egyes átadott telepítőkészlethez mellékeli a rendszer aktuális fejlesztési dokumentációját és teljes körű verziókezelt forráskódját. 8. Díjazás, fizetési feltételek 8.1. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásért fizetendő vállalkozási díj Ft + ÁFA/év, azaz egymillió-kettőszázezer forint + ÁFA/év összeg. Jelen szerződés pontjában meghatározott szolgáltatás fejlesztői kapacitás díja Ft/mérnöknap, azaz kilencvenhatezer-nyolcszáz forint/mérnöknap összeg A szolgáltatás díjának megfizetése havonta, egyenlő részletekben, utólag, illetve amennyiben Megrendelő a tárgyhóban fejlesztői szolgáltatást is igénybe vett - a fejlesztői szolgáltatás díja a felhasznált mérnöknapok alapján havonta, utólag, a hó utolsó napját követően történik. Vállalkozó a tárgyhónapot követő 5 munkanapon belül a Megrendelő által lehívott és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokról Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet (2. számú melléklet) készít, amelyet a szolgáltatás megfelelő teljesítése estén Megrendelő pontban meghatározott képviselője aláír (Teljesítési igazolás) A vállalkozói számla csak a vonatkozó Teljesítésigazolási jegyzőkönyv Megrendelő és Vállalkozó hatályos jognyilatkozat tételére jogosult képviselőnek aláírása után nyújtható be. A Teljesítési igazolás a számla mellékletét képezi. A fizetés átutalással történik, a számla Megrendelő által történt befogadását követően 30 napos átutalási határidővel. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 8.4 Vállalkozó a teljesítésigazolással együtt véglegesíti az adott időszakra vonatkozó Támogatási Naplót, és azt a Teljesítési igazolással együtt átadja Megrendelőnek, illetve elhelyezi a WEB-es hibabejelentő rendszer Megrendelő munkatársai által elérhető dokumentumtárjában. A Támogatási Naplónak tartalmaznia kell: Előző időszakról áthozott, nyitott hibajegyek listáját, 8/23

9 Adott időszakra vonatkozóan bejelentett: A", B" és C" típusú hibákat (kategóriánként) összesítve, Adott időszakban megoldott hibák (és elvégzett feladatok) listáját a hibajavítást tartalmazó telepítő csomag verziót is feltüntetve, Következő időszakra fennmaradt, megoldatlan bejelentések listáját, Hibakategóriánként az esetleges javítási határidők túllépését. Amennyiben ilyen van, a hibabejelentés részleteit és a késés időtartamát, a hibaazonosítót, valamint a kalkulált kötbért, a részletes kalkulációval. A rendszermonitorozás eredményeképpen felmerülő, szükséges tájékoztatásokat, figyelemfelhívásokat - abban az esetben is, ha ezeket vállalkozó más kommunikációs csatornán már jelezte Megrendelő felé. Egyéb, a fentiekben fel-nem sorolt, de az adott időszakban szükségesnek ítélt, fontosabb információ külön kiemelve. 9. Kötbér nem szerződésszerű teljesítés esetén 9.1. A Vállalkozó által jelen szerződés keretében karbantartott és támogatott Rendszer esetén a maximum rendszerleállási idő előírt mértéke: 24 óra 9.2. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, amennyiben valamely kritikus hiba (A típusú hiba) hibajavítási ideje túllépte a kritikus hiba esetére meghatározott maximális értéket, a Megrendelőt kötbér illeti meg, amennyiben a hiba oka Vállalkozó által karbantartandó környezetben merül föl. A kötbér mértékét a következő képlet alapján kell meghatározni: R = E(TKrh) * D / 1000 ahol D = éves átalánydíj összege (forint) TKrh = kritikus hiba miatt előforduló, esetenkénti 24 órán felüli kiesés időtartama (óra) R = a kötbér, legfeljebb D / 2 (forint) 9.3. Megrendelőt szintén kötbér illeti meg a súlyos és egyéb hibák (B és C típusú hiba) kijavítási határidejének be nem tartása esetén. Ez esetben a kötbér alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelem napjaira napi 0,5 %, de legfeljebb a díj 20%-a A fenti képletek kiszámításához szükséges üzemeltetési adatokat, eseményeket és azok időtartamát Vállalkozó a Támogatási Naplóban rögzíti, amely tartalma fölött Megrendelőnek elbírálási joga van. Az egyes, kötbér-vonzattal járó események minősítését a Felek felhatalmazott képviselői egybehangzóan fogadják el, és ezt Támogatási Naplóban kézjegyükkel igazolják. Amennyiben kötbérigényt eredményező esemény nem történik az adott elszámolási időszakban, úgy a Támogatási Napló közös aláírására nincs szükség A tárgyévi összegzés, elemzés elkészítése a Vállalkozó feladata, annak ellenőrzése a Megrendelő feladata. Véleményeltérés esetén a Felek egyeztetnek. 9/23

10 9.6. A kötbér összegének számláját a Megrendelő a Felek egyetértését igazoló, tehát aláírt Támogatási Napló kíséretében nyújthatja be a Vállalkozónak, vagy döntése szerint a kötbér összegét a következő vállalkozói számla összegébe beszámíthatja. 10. A szerződés időtartama, megszűnése Vállalkozó a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatást határozatlan időtartamban 12 hónapos szolgáltatási periódusokban végzi Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti a szerződést: > A pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél (feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést) > Bármelyik fél, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik féllel szemben jogerőre emelkedett > Az előbbi feltételek (súlyos szerződésszegés, vagy csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás) hiányában bármely fél jogosult a jelen szerződést indokolás nélkül, a másik félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozattal, 90 napos felmondási idővel felmondani Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: > Vállalkozó oldaláról: Ha a Vállalkozó ismételten hibásan teljesít, valamint, ha a hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelő írásbeli felszólításában megadott határidőben sem teljesít szerződésszerűen. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi. > Megrendelő oldaláról: Ha a Megrendelő magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl. nem gondoskodik a teljesítési hely szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotáról, indokolatlanul megtagadja az átvételt stb.). Ha a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megsérti. 11. Titoktartás Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. E kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely > Közismert > Amelyről a fogadó félnek már tudomása volt 10/23

11 > Amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek > Amelynek felfedését jogszabály írja elő Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül Felek tudomásul veszik, hogy: > Az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál > A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli > Kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a nevében a Megrendelőnél a szolgáltatást közvetlenül nyújtó alkalmazottai, alvállalkozói, egyéb közreműködői a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ) által igényelt titoktartási és alávetési nyilatkozatot (3. számú Melléklet), valamint a személyes adataik kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot (6. számú Melléklet) aláírják A Vállalkozó vállalja, és szavatol azért, hogy a Megrendelő dokumentumait saját alkalmazottai és alvállalkozói (szerződéses partnerei) is bizalmasan kezelik. Az üzemeltetésben közreműködő személy a Megrendelő dokumentumait, valamint azoknak bármely részleteit csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján tekintheti meg, használhatja, módosíthatja. 12. Szerzői jogok 11/23

12 12.1. Megrendelő a vállalkozási díj ellenében megszerzi a támogatási szolgáltatás teljesítése során esetlegesen létrejövő szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogokat Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy a támogatási szolgáltatás során létrejövő szellemi alkotások egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a szellemi alkotások vagyoni jogainak jelen megállapodás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 13. Egyéb rendelkezések Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet nem közölnek, nyilatkozataikat a korábban közölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik Szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják. írásbeli módosítás hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy telefax útján teszik meg Szerződő felek vállalják, hogy ha csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerülnek, vagy ha cégadataikban olyan változás következik be, amely jelen szerződés teljesítését érinti (pl.: székhely, telephely, fióktelep, bankszámlaszám stb. változik), akkor erről egymást írásban, a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesítik Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult kapcsolattartókként az alábbi személyeket jelölik meg: Megrendelő oldaláról Vállalkozó oldaláról Név dr. Nyuli Attila Szakács András Pozíció osztályvezető ügyvezető Telefon (1) (1) Fax (1) (1) cím m Cím 1015 Budapest, Ostrom u Budapest, Tüzér u. 30. II. 25. em Megrendelő oldaláról a kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosult. 12/23

13 13.6 Vállalkozó kapcsolattartója felelős a szolgáltatást nyújtó munkatársak körében történő változások Megrendelő kapcsolattartója felé történő kommunikációjáért, kilépő vállalkozói közreműködők esetén Megrendelő telephelyeire belépést biztosító azonosító kártya hiánytalan visszaszolgáltatásáért Szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat Megrendelő 3 hónapos, Vállalkozó 6 hónapos felmondási idővel jogosult jelen szerződést felmondani. A felmondási idő alatt Vállalkozó az általa vállalt szolgáltatásokat köteles zavartalanul teljesíteni. A felmondási idő elteltét követően az addig teljesített szolgáltatásokról kölcsönösen elszámolnak egymás felé A jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, vagy végrehajthatatlansága a szerződés egészének hatályát nem érinti, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy a rendelkezés hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. Egyéb esetben a Megrendelő és Vállalkozó kötelesek lesznek egymással kölcsönös érdekeiket tekintetbe vevő, a hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezéshez legközelebb álló, új kikötésben megállapodni A felmerülhető jogvitákat a felek békésen kívánják rendezni és amennyiben e törekvésük eredménytelen maradna, szerződő felek - hatáskörtől függően - kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék illetékességét Az alábbiakban felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú Melléklet: Bejelentésre jogosultak, Technikai kapcsolattartó 2. számú Melléklet: Teljesítési jegyzőkönyv (minta) 3. számú Melléklet: Titoktartási és alávetési nyilatkozat minta 4. számú Melléklet: Nyilatkozat sablon az NHH tulajdonú eszközök átvételéről 5. számú Melléklet: Nyilatkozat minta az NHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának (IBSZ) tudomásul vételéről 6. számú Melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez A Vállalkozó ilyen irányú igényére, amennyiben a feladatok természete úgy kívánja, és a Vállalkozó szolgáltatása másként nem teljesíthető - előzetes megállapodás szerint - a szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében eseti jelleggel a Megrendelő biztosítja az eszközeihez való hozzáférést a Megrendelő tulajdonában, illetve kezelésében lévő tárgyi eszközök nyilvántartására, átadás-átvételére és bizonylatolására vonatkozó mindenkor hatályos megrendelői belső utasítás szerint. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges átvett eszközökről a Vállalkozó köteles kitölteni a 4. számú Melléklet szerinti átadás-átvételi igazolást A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatás nyújtása során be kell tartania a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzatába fektetett követelményeket A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak Jelen szerződés szerződő felek kétoldalú tárgyalásainak eredményeként jött létre, Megrendelő a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő ajánlatot nem kívánt tenni. Az aláíró természetes 13/23

14 személyek polgári jogi felelősségük ismeretében és tudatában kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal. A jelen, 14 (tizennégy) oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melynek 3 (három) példánya Megrendelőt, 1 (egy) példánya Vállalkozót illeti meg. Jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek a mai napon jóváhagyólag aláírták. Budapest, 2013Ö1JZ- Budapest, dr. Harka Péter NMHH BÜV főosztályvezető Chronos Systems Kft. ügyvezető pénzügyi ellenjegyzés: Chronos -Systems Kft Budapest, Tüzér u. 30. II. em Adószám: Budapest, 2013.s..' ; " Sorbán János NMHH Gazdasági igazgató 14/23

15 1. számú Melléklet: Bejelentésre jogosultak, Technikai kapcsolattartók Bejelentésre jogosultak: Név: dr. Nyuli Attila Telefon: Név: Katona Tibor Telefon: Név: Buki János Telefon: Név: Berecz László Telefon: nmhh.hu Megrendelő Technikai kapcsolattartója: Név: dr. Nyuli Attila Telefon: Vállalkozó Technikai kapcsolattartója: Szakács András (Tel: ; mail: Budapest, 2013 ÍLLJ."?: ' Budapest, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Chronos Systems Kft. Chronos Systems Kft BudaDest, Tüzér u. 3ü. II. em Adószám: Aláírás: 15/23

16 2. számú Melléklet: Teljesítési jegyzőkönyv a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u , adószáma: ) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő") képviseli: dr. Harka Péter főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató másrészről az Chronos Systems Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 30. II. em , adószáma: ), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó") - Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek" - között létrejött Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetéstámogatása szerződéshez. Teljesítési jegyzőkönyv (minta) Hivatkozás: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u ) mint Megrendelő és a Chronos Systems Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 30. II. em ), mint Vállalkozó között EMIR rendszer alkalmazás- támogatás" néven létrejött szerződés alapján, melynek előzménye a TED- 2012/S számú közbeszerzési eljárás. A teljesítési nyilatkozat tárgya a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése. A Chronos Systems Kft., mint Vállalkozó a fent meghatározott tárgyú Chronos Systems Kft. - Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság között nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a következőkről nyilatkozik: A) HIBAJAVÍTÁS, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS Tágyidőszakban bejelentett hibák száma Határidőn belül Határidőn túl Hiba típus (beleszámítva az előző megoldott hibák megoldott hibák időszakról áthúzódó száma száma hibákat is) A" típusú hiba B" típusú hiba C" típusú hiba (A részletes hibalista a szerződés szerinti hibabejelentő rendszerben, valamint a Támogatási naplóban szerepel.) Hibák nyilvántartási kódja... A" típusú hibák esetén a 24 órán felüli kiesés indoklása (amennyiben értelmezhető) 16/23

17 B) Nem megfelelő teljesítés részletezése (amennyiben értelmezhető) Kötbér vonzattal járó hibás teljesítés leírása: Kötbér számítási eljárása: A fentiek alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint Megrendelő igazolja, hogy a Chronos Systems Kft., mint Vállalkozó a hivatkozott megrendeléseknek megfelelően a fent meghatározott tárgyú Chronos Systems Kft. - Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság között nyújtott szolgáltatást megfelelő minőségben teljesítette. Ezek alapján Vállakozó jogosult a fenti teljesítésre vonatkozó számláját benyújtani a következő összegről: Nettó xx xxx xxx,- Ft, ÁFA xx xxx xxx,- Ft összesen bruttó xx xxx xxx,- Ft. Budapest, 201x. hó. nap. Megrendelő Vállalkozó 17/23

18 3. számú Melléklet: TITOKTARTÁSI ÉS ALÁVETÉSI NYILATKOZAT TITOKTARTÁSI ÉS ALÁVETÉSI NYILATKOZAT Alulírott Szakács András (anyja neve: Czukor Éva; lakcím: 1153 Budapest, Bethlen u 26.; szig.sz.: IA; a továbbiakban: Kötelezett képviselője") ezúton kijelentem, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u ; a továbbiakban: Hatóság") és a Chronos Systems Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 30. II. em ; cg.sz.: Cg , a továbbiakban: Kötelezett) közti szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: szerződés") a szolgáltatásta Kötelezett oldaláról közvetlenül én teljesítem. Kijelentem, hogy a Hatóság Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - a Hatóság által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelek, és megőrzők, ezeketa Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozom nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Fenti kötelezettségem nem vonatkozik azon információra, amely közismert amelyről a fogadó félnek már tudomása volt amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek vagy amelynek felfedését jogszabály vagy rendelet írja elő. Tudomásul veszem, hogy a Kötelezettnek a Hatósággal létesített szerződéses jogviszonya fennállása alatt és a szerződéses jogviszony megszűnését követően is köteles vagyok megőrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásomra jutott személyes adatot, állam-, szolgálati titkot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Köteles vagyok továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködőim, teljesítési segédeim is megtartsák. Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során a Hatóság részéről tudomásomra, birtokomba jutott minden adatot, információt csak a Hatósággal megkötött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez használhatom fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles vagyok a Hatóság részére visszaadni, adathordozóimról törölni, illetve megsemmisíteni. Kijelentem, hogy a Hatóságnál nem törekszem olyan információk megszerzésére, amely a szolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban rögzített titoktartási kötelezettségem alól csak a Hatóság kifejezett, írásos engedélye mentesít, valamint, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozom. Kelt: Budapest, /23

19 4. számú Melléklet NMHH tulajdonában lévő tárgyi eszköz 3. személy részére használatra történő átadásáról * u'k- - u ' 19/2007. sz. Elnöki Utasítás Nemzeti Media- es Hírközlési Hatóság 3. sz. melleklete Szigorú számadású nyomtatvány Nyilatkozat NMHH tulajdonában lévő tárgyi eszköz 3. személy részére használatra történő átadásáról A szerződött fél neve: A szerződés tárgya, kelte: Az eszköz megnevezése, leltári száma: Az eszköz visszaszolgáltatásának határideje: Az eszköz elszállítását az NHH telephelyéről engedélyezem / nem engedélyezem. Kelt: átadó Alulírott mint a szerződött fél képviseletére jogosult kijelentem az alábbiakat: A fenti eszközt a mai napon visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvettem. Az eszközben bekövetkező kárért a Ptk-nak a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó szabályai alapján nevében felelősséget vállalok. Kifejezetten elfogadom továbbá, hogy az eszköz sérülésmentes visszaszolgáltatásáig az NHH jogosult megtagadni az eszköz értékével arányos szerződésszerű teljesítés igazolását, illetve ha a teljesítés igazolása már megtörtént az eszköz értékét az NHH a szolgáltatás ellenértékéből jogosult visszatartani. Kelt átvevő 19/23

20 5. számú Melléklet: Felhasználói tájékoztató (Az IBSZ 2.sz. melléklete) Felhasználói tájékoztató Az NHH informatikai infrastruktúrája felhasználójának kötelezettsége az NHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának rá vonatkozó rendelkezéseit megismerni és betartani, valamint a feladatai ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezni, ennek érdekében köteles az NHH által szervezett informatikai oktatásokon részt venni. Az informatikai eszközök szabálykövető használata közvetve vagy közvetetten védelmet nyújt az információvesztés vagy az információ jogosulatlan személyhez való kerülése ellen, ezért az NHH informatikai eszközeit és alkalmazásait kizárólag a vonatkozó szabályozás szerint lehet használni. Az NHH informatikai erőforrásai az NHH tulajdonát képezik, melyet az NHH munkavégzés illetve szolgáltatásnyújtás érdekében bocsát a felhasználók használatába, így azok használatát az NHH kijelölt szakemberei a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat alapján ellenőrizhetik.. Az informatikai eszközök rendeltetésszerű alkalmazása érdekében a felhasználó köteles => ügyelni a használatában lévő informatikai eszközök állagmegóvó tárolására, rendeltetésszerű használatára, => gondoskodni a biztonságos tárolásról mobil-eszköz és az ezeken tárolt adatok esetén is, => a beállított szoftver, hardver állapotokat megtartani, testreszabást csak az NHH által engedélyezett módon és paraméterek tekintetében végezhet. Az informatikai eszközök és adatok biztonságos alkalmazása érdekében a felhasználó => csak az NHH-ban nyilvántartott és ellenőrzött eszközökkel léphet be az NHH hálózatára. Kizárólag az NHH által engedélyezett szoftvereket használhatja, => az általa használt számítógépekre nem telepíthet szoftvert vagy alkalmazást, => a jelszava(i)t (munkacsoport-jelszót; a csoport jelszót) titkosan kell, hogy kezelje, az(oka)t nem szabad mással megosztania, => a jelszava(i)t semmilyen körülmények között nem szabad megjelenítenie különböző adathordozókon: jelentéseken, képernyőn, papíron stb, => más személy felhasználói azonosítóját és jelszavát nem használhatja, ezek megszerzésére törekednie tilos. Ha idegen jelszó a felhasználó tudomására jut, azt másnak nem adhatja át, hanem jeleznie kell a jelszó tulajdonosának és az ÜST rendszeren keresztül értesítenie kell az Informatikai Igazgatóságot. => jelszavait rendszeresen meg kell, hogy változtassa, => tevékenysége ellátása során gondosan kell eljárnia és a tőle elvárható mértékben törekednie kell, hogy illetéktelen személy hozzáférését az informatikai rendszerekhez megakadályozza. Az Internet és a levelező rendszer használata során a felhasználó felelős azért, hogy => az elküldött levelek ne tartalmazzanak olyan információt, amely az NHH érdekeit sértheti, 20/23

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SAP DMS azonosító:. SAP SRM azonosító:. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben