cobas KRAS Mutation Test KRAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "cobas KRAS Mutation Test KRAS"

Átírás

1 cobas KRAS Mutation Test CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: MEGJEGYZÉS: A termék megvásárlása a vevő számára nukleinsav-szekvenciák amplifikálását és kimutatását teszi lehetővé polimeráz láncreakció (PCR) és rokon eljárások révén humán in vitro diagnosztikai célból. A termék megvásárlásával a vevő a konkrét használati jogon túl semmilyen általános szabadalmi jogot vagy egyéb engedélyt nem kap. FELHASZNÁLÁS MÓDJA A cobas KRAS mutáció teszt, mely a cobas 4800 rendszerrel használandó, egy valós idejű (real-time) PCR teszt, mely a KRAS gén mutációit hivatott kimutatni annak 12-es, 13-as és 61-es kodonjain, formalinfixált, paraffinba ágyazott humán colorectalis carcinoma vagy nem-kissejtes tüdőcarcinoma-szövetből kinyert DNS-ből. A VIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE ÉS MAGYARÁZATA KRAS fehérje: A KRAS fehérje a kis G-proteinek szupercsaládjának tagja. A KRAS GDP/GDP által szabályozott kapcsolóként működik, s olyan extracelluláris jeleket továbbít, melyek a sejtproliferációt, apoptosist, valamint az aktin-sejtváz remodellálódását befolyásolják. A 12-es, 13-as vagy 61-es aminosavakat érintő mutációk, melyek több humán daganattípusban, mint pl. a colorectalis carcinoma (CRC), vagy a nem-kissejtes tüdőrák (non-small cell lung cancer, NSCLC) is jelen vannak, a GTP-kötött, aktivált formájában rögzítik az enzimet, mely konstitutív jelátvitelt eredményez, így járulva hozzá a daganatképződés folyamatához. 1 CRC: A tumorok 24-43%-ában észlelhető KRAS-mutáció. 2-3 Bár a KRAS-génen több mint 3000 pontmutációt azonosítottak, a legtöbb a 12-es (~82%) és a 13-as (~17%) kodonokban jelenik meg, a más kodonokban (pl. 61-es) előforduló KRAS-mutációk ritkábbak (a mutációk 1-4%-a). Bár a 61-es kodon mutációi ritkák, kimutatták, hogy ugyanúgy konstitutív KRAS-aktivációt eredményeznek, mint a 12-es és 13-as kodon mutációi, 4 és a publikált adatok alapján a 61-es kodon mutációi előrejelzik az anti-egfr monoklonális antitestterápiára adandó válasz elmaradását. 5-6 A cetuximab és a panitumumab az epidermalis növekedésifaktor-receptort (epidermal growth factor receptor, EGFR) célzó monoklonális antitestek, melyek használata áttétes colorectalis carcinoma esetén jóváhagyott. Bár a colorectalis tumorok 50-80%-a overexpresszálja az EGFR fehérjét, annak expressziója és génamplifikációja csak korlátozott prediktív értékkel bír a cetuximabra vagy panitumumabra adott válaszkészségre vonatkozólag. 7 Azonban ma már megalapozott bizonyítékok vannak arra nézve, hogy áttétes colorectalis carcinomás betegeknél a KRASmutáció jelenléte az EGFR-ellenes antitest-terápiára adott válasz hiányával korrelál, és hogy bizonyos esetekben az EGFRellenes antitest-terápia ezen beteg-alcsoportban káros lehet. 8-9 Az eredményeket alátámasztó bizonyítékok forrásai: Egyágú vizsgálatok retrospektív elemzése Randomizált vizsgálatok retrospektív elemzése Prospektív randomizált vizsgálatok. 14 Ezen vizsgálatok alapján a KRAS-mutáció vizsgálatát ajánlják az anti-egfr antitest-terápiában részesítendő betegek szelekciójára nagyobb onkológiai szakmai szervezetek az Egyesült Államokban (ASCO, NCCN) és Európában (ESMO). 17 Továbbá az egyesült államokbeli és európai szabályozó hatóságok az ilyen hatóanyagok használatát KRAS vad típusát hordozó tumoros betegekre korlátozták NSCLC: NSCLC-ben számos visszatérő molekuláris eltérést azonosítottak. Az előrehaladott NSCLC-s esetek 10-30%-ában találtak KRAS-pontmutációkat, elsődlegesen (de nem kizárólag) adenocarcinomákban. 20 A szomatikus KRAS-mutációk a 12-es, 13-as és 61-es kodonokat érintik, melynek eredményeképpen az aktív KRAS/RAS fehérje felhalmozódik a sejtben, aminek hatására olyan jelátviteli utak aktiválódnak, melyek a malignizálódásban szerepet játszanak. A Dokumentum verzióinformációi rész a dokumentum végén található HU 1 Doc Rev. 9.0

2 A publikált irodalmi adatok arra utalnak, hogy a KRAs-pozitív előrehaladott NSCLC-s betegek kilátásai rosszabbak, 21 és az adjuváns terápia 22 vagy az EGFR TKI kezelés valószínűleg nem kecsegtet jó eredménnyel. 23 Azt is kimutatták, hogy azok a betegek, akik tumorai EGFR-mutációt hordoznak, nem hordoznak KRAS-mutációt, és fordítva. 24 Ennélfogva az ilyen betegek egy olyan csoportot képeznek az NSCLC-sek között, amely tagjainak a nagy klinikai igénye nincs kielégítve, mivel a KRAS vad típusú tumorban szenvedő betegekhez képest behatároltabbak a kezelési lehetőségeik. A cobas KRAS mutáció teszt A cobas KRAS mutáció teszt egy PCR-alapú assay, mely arra lett kifejlesztve, hogy a KRAS protoonkogén 12-es, 13-as és 61-es kodonjait érintő szomatikus mutációkat azonosítsa, kiszűrve így azokat az előrehaladott CRC-s betegeket, akiknél nem valószínű, hogy az anti-egfr monoclonalis antitestekkel való kezelés jó eredménnyel kecsegtet, vagy azokat az NSCLC-s betegeket, akiknél az adjuváns kemoterápia vagy az erlotinib valószínűleg nem kecsegtet jó eredménnyel. AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI A cobas KRAS mutáció teszt két fő lépésből épül fel: (1) manuális minta-előkészítés genomikus DNS izolálására formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövetből (formalin-fixed, paraffin-embedded tissue, FFPET); és (2) target DNS PCR-amplifikálása komplementer primerpárok és fluoreszcens festékkel jelölt oligonukleotid próbák segítségével. Az egyik próba a KRAS 12/13-as kodonja szekvenciájának (2-es exon), a másik a KRAS 61-es kodonja szekvenciájának (3-as exon) felismerésére szolgál. A mutációk kimutatása olvadáspontgörbe-analízissel történik a cobas z 480 analizátor segítségével. A futtatás érvényességét az biztosítja, hogy minden futtatás tartalmaz egy mutáns kontrollt, egy negatív kontrollt, valamint egy kalibrátort. Minta előkészítése Az FFPE-szövetminták feldolgozása és a genomi DNS izolálása a cobas DNS minta-előkészítő készlet segítségével történik egy üvegszálakhoz való nukleinsav kötődésen alapuló generikus manuális minta-előkészítés révén. Az FFPE-szövetminta egy deparaffinált 5 µm-es metszetét magas hőmérsékleten való inkubálás során lizálják egy proteáz és egy olyan chaotrop lízis/kötő puffer segítségével, amely szabaddá teszi a nukleinsavakat, és megvédi a szabaddá tett genomi DNS-t a DNázoktól. Ezt követően izopropanol lesz a líziskeverékhez adva, majd egy üvegszálas szűrőbetétes oszlopon az egész lecentrifugálásra kerül. A centrifugálás során a genomi DNS az üvegszálas szűrő felületéhez kötődik. A nem kötődött anyagok, mint sók, fehérjék és egyéb sejt eredetű szennyezések a centrifugálás révén eltávolításra kerülnek. Az adszorbeált nukleinsavak mosása, majd eluálása egy vizes oldattal történik. A genomikus DNS mennyiségét spektrofotometriásan határozzák meg, és egy fix koncentrációra állítják be, amelyet aztán az amplifikációs/kimutatási keverékhez kell adni. A target DNS amplifikálását és kimutatását azután a cobas z 480 analizátor végzi el a cobas KRAS mutáció teszt készletben biztosított amplifikálási és kimutatási reagensek segítségével. PCR-amplifikálás A targetszekvencia kiválasztása A cobas KRAS mutáció teszt készlet olyan primereket használ, melyek egy 85 bázispár hosszúságú szekvenciát definiálnak a 2-es exonra, mely a 12-es és 13-as kodont tartalmazza, illetve egy 75 bázispár hosszúságú szekvenciát a 3-as exonra, mely a 61-es kodont tartalmazza a humán genomikus DNS-ben. Az amplifikálás a KRAS génnek csak a primerek közötti régiójában zajlik; a teljes KRAS gén nem amplifikálódik. Targetamplifikálás A Thermus species Z05-DNS polimeráz egy származékát alkalmazza a rendszer a targetamplifikáláshoz. Először a genomi DNS denaturálása és a primer targetszekvenciák felszabadítása végett a PCR reakcióelegyet fel kell melegíteni. Az elegy kihűlésével az upstream és downstream primerek a target DNS-szekvenciákhoz kapcsolódnak. A Z05 DNS-polimeráz kétértékű fémion és feleslegben levő dntp-k jelenlétében a kapcsolódott primer folytatásaként egy második DNS-szálat szintetizál. Ezzel a PCR első ciklusa véget ért, létrehozva a KRAS gén target 85, ill. 75 bázispár hosszúságú régióit tartalmazó kettős szálú DNS-másolatot. Ez a folyamat számos cikluson keresztül ismétlődik, és az amplikon DNS mennyisége minden ciklus során megduplázódik. Az amplifikálás a KRAS génnek csak a primerpárok közötti régiójában zajlik; a teljes KRAS gén nem amplifikálódik. Automatizált valós idejű mutáció kimutatás A cobas z 480 analizátor képes valós időben mérni a specifikus PCR-termékek által generált fluoreszcenciát. Amplifikálást követően minden, a cobas KRAS mutáció teszt által generált amplikon egy olvasztóprogramnak lesz alávetve, mely során a hőmérséklet 40 C-ról 95 C-ra emelkedik (TaqMelt). A vad típusra specifikus próba alacsony hőmérsékleten a vad típusú és mutáns amplikonhoz egyaránt kötődik. Kötött állapotban a fluoreszcens jelölőfesték a próba 5' végén elég távol van a 3' végen lévő blokkolófestéktől ahhoz, hogy a fluoreszcens festék egy specifikus hullámhosszú fényt boicsáthasson ki. A hőmérséklet emelkedésével a próba disszociál az amplikonról, lehetővé téve, hogy a blokkolófesték közel kerüljön a fluoreszcens festékhez, csökkentve ezáltal a mérhető fluoreszcencia nagyságát. A próbához tökéletesen illeszkedő amplikonok (vad típus) magasabb olvadásponttal rendelkeznek, mint az egy vagy több mismatchet hordozók (mutánsok). Minden hőmérsékletemelkedésnél megmérésre kerül a fluoreszcencia mennyisége, és az olvadáspont(ok) kiszámolása megtörténik. Mutáns KRAS-szekvencia jelenléte detektálható a 2-es exon 12-es és 13-as kodonján, ill. a 3-as exon 61-es kodonján, ha az olvadáspontok meghatározott tartományban vannak. A 12-es és 13-as kodon csendes (silent) mutációinak érzékelését elkerülendő, egy módosított bázis univerzális bázisként funkcionál, és a vad típus tartományába eső olvadáspontot eredményez HU 2 Doc Rev. 9.0

3 Szelektív amplifikálás A mintában található targetnukleinsav szelektív amplifikálását a cobas KRAS mutáció teszt az AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim és dezoxiuridin-trifoszfát (dutp) használatával hajtja végre 25. Az AmpErase enzim felismeri és katalizálja a dezoxiuridin tartalmú DNS-szálak megsemmisítését, a timidint tartalmazó DNS-ét viszont nem. A dezoxiuridin a természetes DNS-ben nincs jelen, ugyanakkor az amplikonokban mindig megtalálható, miután a reaction mix reagens a nukleotid-trifoszfátok egyikeként timidin-trifoszfát helyett dutp-t használ; tehát csak az amplikonok tartalmaznak dezoxiuridint. A dezoxiuridinnak köszönhetően a szennyező amplikont az AmpErase enzim még a target DNS amplifikálását megelőzően lebontja. A reakciómix reagensben lévő AmpErase enzim katalizálja a dezoxiuridint tartalmazó DNS hasítását a dezoxiuridin-csoportoknál úgy, hogy a dezoxiribózlánc felnyílását okozza a C1 helyen. Az első hevítési lépésben lúgos ph-n az amplikon DNS-lánc eltörik a dezoxiuridin helyén, tehát a DNS nem lesz amplifikálható. Az AmpErase enzim 55 C felett, azaz a hevítési lépések során inaktív, azaz nem bontja le a targetamplikont. A cobas KRAS mutáció teszt legalább 10 3 kópia dezoxiuridint tartalmazó KRAS-mutáns amplikont inaktivál PCR ciklusonként. REAGENSEK cobas DNA Sample Preparation Kit cobas DNS minta-előkészítő készlet (P/N: ) DNA TLB (DNS szövet lízispuffer) trisz-hcl puffer kálium-klorid 0,04% EDTA 0,1% Triton X-100 0,09% nátrium-azid PK (proteináz K) proteináz K (liofilizált) DNA PBB (DNS paraffin kötő puffer) trisz-hcl puffer 49,6% guanidin-hidroklorid 0,05% karbamid 17,3% Triton X-100 WB I (DNS mosópuffer I) trisz-hcl puffer 64% guanidin-hidroklorid WB II (DNS mosópuffer II) trisz-hcl puffer nátrium-klorid DNA EB (DNS eluáló puffer) trisz-hcl puffer 0,09% nátrium-azid FT (szűrőcsövek kupakkal) CT (gyűjtőcsövek) DNA SP 24 teszt 1 x 10 ml 1 x 100 mg 1 x 10 ml 1 x 25 ml 1 x 12,5 ml 1 x 6 ml 1 x 25 db 3 x 25 db HU 3 Doc Rev. 9.0

4 cobas KRAS mutáció teszt (P/N: ) KRAS MIX (KRAS reakciómix) tricin puffer kálium-acetát kálium-hidroxid glicerin 4,76% dimetil-szulfoxid < 0,9% dntp-k < 0,1% Z05 DNS-polimeráz (mikrobiális) < 0,1% AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim (mikrobiális) MGAC (magnézium-acetát) magnézium-acetát 0,09% nátrium-azid KRAS OM1 (KRAS oligo mix 1) trisz-hcl puffer EDTA poli-ra RNS (szintetikus) 0,1% ProClin 300 konzerváló < 0,01% upstream és downstream KRAS primerek < 0,01% fluoreszcensen jelölt KRAS próbák KRAS OM2 (KRAS oligo mix 2) trisz-hcl puffer EDTA poli-ra RNS (szintetikus) 0,1% ProClin 300 konzerváló < 0,01% upstream és downstream KRAS primerek < 0,01% fluoreszcensen jelölt KRAS próbák KRAS 24 teszt 4 x 0,3 ml 4 x 0,2 ml 2 x 0,3 ml 2 x 0,3 ml KRAS MC (KRAS mutáns kontroll) trisz-hcl puffer EDTA poli-ra RNS (szintetikus) 0,05% nátrium-azid < 0,001% plazmid DNS, mely a KRAS exon 2-es és 3-as szekvenciáit tartalmazza (mikrobiális) < 0,001% KRAS vad típus DNS (sejtkultúra) KRAS CAL (KRAS kalibrátor) trisz-hcl puffer EDTA poli-ra RNS (szintetikus) 0,05% nátrium-azid < 0,001% KRAS vad típus DNS (sejtkultúra) DNA SD (DNS mintaoldószer) trisz-hcl puffer 0,09% nátrium-azid 4 x 0,1 ml 4 x 0,1 ml 2 x 3,5 ml HU 4 Doc Rev. 9.0

5 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A. CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. B. A teszt formalin-fixált, paraffinba ágyazott colorectalis és nem-kissejtes tüdőcarcinoma szövetminták vizsgálatára szolgál. C. Ne pipettázzon szájjal. D. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a laboratórium területén. E. Kerülje a reagensek mikrobiális és DNS-kontaminációját. F. A fel nem használt reagensek és hulladék kezelésének összhangban kell lennie a megfelelő országos, szövetségi, állami és helyi szabályozásokkal. G. Lejárati idő után ne használjon fel készletet. H. Ne öntsön össze különböző készletekből vagy gyártási tételekből származó reagenseket. I. Viseljen kesztyűt, és a minták és reagensek kezelése között váltson kesztyűt, hogy megakadályozza a kontaminációt. J. Hogy a master mix (MMX) munkareagens DNS mintával való kontaminálását elkerülje, az amplifikálást és kimutatást elkülönítve kell végezni a DNS-izolálástól. Az amplifikálási és kimutatási munkaterületet alaposan meg kell tisztítani az MMX munkareagens elkészítése előtt. A megfelelő tisztításhoz valamennyi felületet, az állványokat és pipettorokat is beleértve, gondosan le kell törölni 0,5%-os nátrium-hipoklorit* oldattal, majd 70%-os etanol oldattal. K. A DNA PBB és WB I pufferek guanidin-hidrokloridot tartalmaznak. Ha ilyen puffert tartalmazó folyadék ömlik ki, megfelelő laboratóriumi tisztítószerrel és vízzel tisztítsa fel. Ha potenciálisan fertőző ágenst tartalmazó folyadék ömlik ki, először laboratóriumi tisztítószerrel és vízzel, majd 0,5%-os nátrium-hipoklorit* oldattal tisztítsa meg az érintett területet. Ha a kiömlés a cobas z 480 analizátorra történik, kövesse a cobas z 480 analizátor felhasználói kézikönyvének utasításait. *Megjegyzés: A kereskedelemben kapható háztartási fehérítő rendszerint 5,25%-ban tartalmaz nátrium-hipokloritot. Az 1:10 arányban hígított háztartási fehérítő megfelel 0,5%-os nátrium-hipoklorit oldatnak. L. A mintákat fertőzőként kell kezelni a Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 26 és a CLSI Document M29-A3 27 előírásoknak megfelelő biztonságos laboratóriumi eljárásokat alkalmazva. M. ADNA PBB pufferek Triton X-100-at tartalmaznak, amely nyálkahártya-irritáló hatású. Kerülje a szemmel, bőrrel és nyálkahártyával való érintkezést. N. ADNA TLB, DNA EB, MGAC, KRAS MC, KRAS CAL és DNA SD reagensek nátrium-azidot tartalmaznak. A nátrium-azid ólom- és rézcsövekkel erősen robbanékony fém-azidokat képezve reakcióba léphet. Amikor nátrium-azid tartalmú oldatot önt ki a laboratóriumi mosogatóba, az azidlerakódás megakadályozására nagy mennyiségű hideg vízzel öblítse ki a lefolyót. O. A xilol veszélyes vegyszer, és csak vegyifülke alatt szabad használni. Kiöntése vegyszergyűjtőbe történjen a megfelelő helyi, állami és szövetségi szabályozás szerint. P. Viseljen szemvédőt, védőruhát és egyszer használatos védőkesztyűt minden reagens kezelése közben. Ezen anyagok bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezése kerülendő. Ha mégis előfordul érintkezés, azonnal öblítse le bő vízzel. Ellenkező esetben égető érzés jelentkezhet. A reagenseket kiömlés esetén szárazra törlés előtt hígítsa vízzel. Q. Az egyszer használatos anyagokat csak egyszer szabad felhasználni. Ne használja újra azokat. R. A lejárati idő után ne használjon fel egyszer használatos anyagokat. S. Ne használjon nátrium-hipoklorit oldatot (fehérítőszer) a cobas z 480 analizátor tisztításához. A cobas z 480 analizátort a cobas z 480 analizátor felhasználói kézikönyvében leírt eljárásoknak megfelelően kell tisztítani. T. A cobas z 480 analizátor fertőzési kockázatának csökkentésére vonatkozó további figyelmeztetések, óvintézkedések és eljárások tekintetében tanulmányozza a cobas z 480 analizátor felhasználói kézikönyvét. U. Steril, egyszer használatos pipetták és DNáz mentes pipettorhegyek használata javasolt HU 5 Doc Rev. 9.0

6 TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI KÖVETELMÉNYEK A. A DNA TLB, DNA PBB, WB I, WB II, DNA EB, PK, FT és CT reagenseket 15 C és 30 C között tárolja. Felbontást követően a DNA TLB, DNA PBB, WB I, WB II, DNA EB és PK reagensek 8 felhasználásig 90 napon át, illetve a lejárati dátumig stabilak, amelyik előbb következik. B. Miután a PK enzimet steril, nukleázmentes vízben feloldotta, a fel nem használt PK oldatot tárolja 450 µl-es részletekben -20 C-on. Feloldás után a PK enzimet fel kell használni 90 napon belül, illetve a lejárati dátumig, amelyik előbb következik. C. Abszolút etanol hozzáadását követően a WB I és WB II puffereket tárolja 15 C és 30 C között. Ezek a munkaoldatok 90 napig vagy a lejárati dátumig stabilak, amelyik előbb következik. D. AKRAS MIX, MGAC, KRAS OM1, KRAS OM2, KRAS MC, KRAS CAL és DNA SD reagenseket 25 C és 15 C között tárolja. Felnyitás után ezen reagensek 60 napon belül 4 használatig, vagy a lejárati dátumig stabilak, amelyik előbb következik. E. Felhasználás előtt az összes reagenst hagyja C-on olvadni legalább 1 órán keresztül. Kiolvadást követően a reagenseket 1 órán belül használja fel, a fel nem használt reagenseket tegye vissza -15 és -25 C közötti tárolási hőmérsékletre 1 órán belül. Felbontást követően, minden reagensampulla, kivéve a DNA SD, legfeljebb 4 részletben történő pipettázásra felhasználható 60 napon belül, vagy a lejárat dátuma előtt (amelyik előbb következik). F. A KRAS OM1, KRAS OM2 és az MMX-munkaoldat (utóbbi a KRAS OM1 vagy KRAS OM2 és MGAC oldatok KRAS MIX reagenshez való hozzáadásával készül) fénytől védve tartandók. G. Az MMX munkareagenst sötétben, 2 C és 8 C között kell tárolni. Az előkészített mintákat és kontrollokat az MMX munkareagenshez annak elkészítésétől számított 1 órán belül hozzá kell adni. H. A feldolgozott (extrahált DNS) minták max. 24 óráig stabilak 15 és 30 C között, max. 14 napig 2 és 8 C között, és max. 60 napig -15 és -25 C között, illetve miután -15 és -25 C között tárolva átestek 3 fagyasztás-kiolvasztáson. Az extrahált DNS amplifikálását az ajánlott tárolási időszak alatt, illetve a DNS extrahálásához használt cobas DNS minta-előkészítő készlet lejárati ideje előtt kell elvégezni attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. I. Az amplifikálást a feldolgozott mintáknak és kontrolloknak az (a KRAS OM1 vagy KRAS OM2 és az MGAC oldatok KRAS MIX reagenshez való hozzáadásával készült) MMX munkareagenshez való hozzáadását követően 1 órán belül meg kell kezdeni. A KÉSZLET TARTALMA A. cobas DNA Sample Preparation Kit cobas DNS minta-előkészítő készlet DNA SP 24 teszt (P/N: ) DNA TLB (DNS szövet lízispuffer) PK (proteináz K) DNA PBB (DNS paraffin kötő puffer) WB I (DNS mosópuffer I) WB II (DNS mosópuffer II) DNA EB (DNS eluáló puffer) FT (szűrőcsövek kupakkal) CT (gyűjtőcsövek) HU 6 Doc Rev. 9.0

7 B. cobas KRAS mutáció teszt KRAS 24 teszt (P/N: ) KRAS MIX (reakció mix) (áttetsző gombos kupak) MGAC (magnézium-acetát) (sárga gombos kupak) KRAS OM1 (KRAS oligo mix 1) (fehér gombos kupak) KRAS OM2 (KRAS oligo mix 2) (arany gombos kupak) KRAS MC (KRAS mutáns kontroll) (piros gombos kupak) KRAS CAL (KRAS kalibrátor) (lila gombos kupak) DNA SD (DNS mintaoldószer) SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK xilol (Sigma, kat.# vagy Fisher Scientific, kat.# X5-4) abszolút etanol (Sigma, kat.# E7023 vagy Fisher Scientific, kat.# BP ) izopropanol (Sigma, kat.# vagy Fisher Scientific, kat.# A451-1) steril víz, nukleázmentes (Applied Biosystems PCR Grade Water, kat.# AM9937 vagy Thermo Scientific Molecular Biology Grade Water, kat.# SH ) steril, egyszer használatos szerológiai pipetták: 5 és 25 ml cobas 4800 rendszer mikrolemez (AD-lemez) és zárófólia (Roche P/N ) cobas 4800 zárófólia-felhelyező (Roche P/N ) állítható pipetták* (10 µl, 20 µl, 200 µl és 1000 µl kapacitású), aeroszolbarrieres vagy pozitív kiszorításos DNáz mentes hegyekkel pipetta segédeszköz (Drummond P/N: vagy ekvivalens) asztali mikrocentrifuga, x g és x g kapacitású (Eppendorf 5417C vagy ekvivalens)** két (2) száraz fűtőblokk, amely képes a mikrocentrifuga csöveket 56 C és 90 C hőmérsékletre fűteni** 1,5 ml Safe-Lock mikrocentrifuga csövek, steril, RNáz/DNáz-mentes, PCR minőségű (Eppendorf, kat# ) nanodrop UV-Vis spektrofotométer (Thermo Scientific ND-1000 vagy ND-2000)** vortex keverő** mikrocentrifuga csőállványok egyszer használatos kesztyűk, púdermentes kalibrált hőmérők a száraz fűtőblokkokhoz** vízfürdő**, 37 C fenntartására képes egyélű penge vagy hasonló -15 és -25 C közötti tárolásra alkalmas fagyasztó * A pipettákat a gyártó utasításai szerint kell karbantartani, és pontosságuk a megadott térfogathoz képest 3%-on belül legyen. Aeroszolbarrieres vagy pozitív kiszorításos DNáz-mentes pipettahegyeket kell használni ott, ahol alapvető megelőzni a minta degradálódását és a keresztkontaminációt. ** Valamennyi felszerelést megfelelően karban kell tartani a gyártó utasításai szerint HU 7 Doc Rev. 9.0

8 Műszerezettség és szoftver cobas z 480 analizátor cobas 4800 SR2 rendszervezérlő-egység Windows XP-vel cobas 4800 SR2 rendszerszoftver 2.0-s vagy újabb verzió KRAS analízis csomag szoftver 1.0-s vagy újabb verzió vonalkódolvasó ext USB nyomtató A MINTA LEVÉTELE, SZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA MEGJEGYZÉS: Valamennyi mintát fertőző ágensek átvitelére alkalmasként kell kezelni. A. Mintavétel A colorectalis carcinoma és nem-kissejtes tüdőrák FFPE-szövetmintákat validálták a cobas használathoz. KRAS mutáció teszttel való B. Mintaszállítás FAz FFPE-szövetminták 15 C és 30 C között szállíthatóak. Az FFPE-szövetminták szállításának meg kell felelnie a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos, szövetségi, állami és helyi szabályozásnak. 28 C. Mintatárolás Az FFPE-szövetminták 15 C és 30 C között 12 hónapig tárolhatóak a szövettani mintavétel időpontja után. Tárgylemezre ragasztott 5 mikronos metszetek, 15 C és 30 C között 60 napig tárolhatók. HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGJEGYZÉS: Csak legalább 10% daganatot tartalmazó 5 µm vastagságú FFPE metszetek használhatóak a cobas KRAS mutáció teszt során. A 10%-nál kevesebb daganatot tartalmazó mintákból deparaffinálás előtt makrometszetet kell készíteni. MEGJEGYZÉS: A cobas z 480 analizátorra vonatkozó részletes használati útmutatásért tanulmányozza a cobas z 480 analizátor felhasználói kézikönyvét. MEGJEGYZÉS: A mikrocentrifuga csövek melegítésére képes száraz fűtőblokkokat be kell kapcsolni, és 56 C-ra, illetve 90 C-ra állítani. Futtatási mennyiség Egyetlen futtatás 1-45 mintát (plusz kontrollok és kalibrátor) tartalmazhat 96 lyukú mikrolemezenként. Ha 24 mintánál többet futtat, akkor több cobas KRAS mutáció teszt készletre lesz szüksége ugyanazon tételből. A cobas KRAS mutáció teszt elegendő reagenst tartalmaz 3 minta (plusz kontrollok és kalibrátor) 8 futtatásához, készletenként maximum 24 mintához. Munkafolyamat A cobas KRAS mutáció teszt folyamata két lépésből áll: manuális mintaelőkészítés a cobas DNS minta-előkészítő készlet segítségével, amelyet a cobas z 480 analizátorral végzett amplifikálás/kimutatás követ a cobas KRAS mutáció teszt készlet segítségével HU 8 Doc Rev. 9.0

9 Reagens-előkészítés 1. Oldja fel a proteináz K-t (PK) úgy, hogy 4,5 ml steril, nukleázmentes (PCR minőségű) vizet mér a csőbe egy steril, egyszer használatos 5 ml-es szerológiai pipettával. A cső 5-10-szeri döntögetésével keverje össze az oldatot. Mérjen ki 450 µl-es részleteket a PK oldatból 1,5 ml-es pattintókupakos mikrocentrifuga csövekbe, és tárolja a csöveket -20 C-on. Ha a proteináz K-t már korábban feloldotta és lefagyasztotta, akkor olvasszon fel elegendő mennyiségű csövet a futtatni kívánt minták feldolgozásához még a deparaffinálás előtt (70 µl PK oldat szükséges minden egyes mintához). 2. Valamennyi tárolt oldatnak C-on tisztának kell lennie. Ha bármely reagensben csapadék van jelen, melegítse az oldatot 37 C-os vízfürdőben, amíg a csapadék feloldódik. Ne használja, amíg minden csapadék fel nem oldódott. 3. Készítsen DNS mosópuffer I (WB I) munkaoldatot úgy, hogy 15 ml abszolút etanolt mér a WB I flakonba. A flakon 5-10-szeri döntögetésével keverje össze az oldatot. Jegyezze fel a flakon oldalára, hogy etanolt tartalmaz és a dátumot. Tárolja a WB I munkaoldatot 15 C és 30 C között. 4. Készítsen DNS mosópuffer II (WB II) munkaoldatot úgy, hogy 50 ml abszolút etanolt mér a WB II flakonba. A flakon szeri döntögetésével keverje össze az oldatot. Jegyezze fel a flakon oldalára, hogy etanolt tartalmaz és a dátumot. Tárolja a WB II munkaoldatot 15 C és 30 C között. Tárgylemezre ragasztott FFPE-szövetmetszetek deparaffinálása MEGJEGYZÉS: A xilol veszélyes vegyszer. A deparaffinálás valamennyi lépését vegyszerfülke alatt kell végezni. Lásd: Figyelmeztetések és óvintézkedések. A. Helyezze a tárgylemezt 5 µm-es FFPE-szövetmetszettel egy edénybe, amelyben elegendő mennyiségű xilol van, hogy a szövetet ellepje; áztassa 5 percig. B. Tegye át a tárgylemezt egy edénybe, amelyben elegendő mennyiségű abszolút etanol van, hogy a szövetet ellepje; áztassa 5 percig. C. Vegye ki a tárgylemezt az etanolból, és hagyja levegőn, hogy a metszet teljesen megszáradjon (5-10 perc). D. Végezzen makrodisszekciót, ha a minta 10%-nál kevesebb tumort tartalmaz. E. Minden mintához címkézzen meg egy-egy 1,5 ml-es pattintókupakos csövet a minta azonosításához szükséges információval. F. Mérjen 180 µl DNA TLB puffert a 1,5 ml-es pattintókupakos mikrocentrifuga csőbe. G. Mérjen 70 µl PK oldatot a DNA TLB puffert tartalmazó pattintókupakos csőbe. H. Kaparja le a szövetet a tárgylemezről, és tegye a pattintókupakos csőbe. Merítse a szövetet a DNA TLB/PK elegybe. I. Folytassa a DNS-izolálás műveletének A lépésével. Tárgylemezre nem ragasztott FFPE-szövetmetszetek deparaffinálása MEGJEGYZÉS: A xilol veszélyes vegyszer. A deparaffinálás valamennyi lépését vegyszerfülke alatt kell végezni. Lásd: Figyelmeztetések és óvintézkedések. MEGJEGYZÉS: Ha a minta területenként 10%-nál kevesebb tumort tartalmaz, a metszetet fel kell ragasztani tárgylemezre makrometszet készítéshez, és a Tárgylemezre ragasztott FFPE-szövetmetszetek deparaffinálása szakaszban részletezett eljárást kell követni. A. Helyezzen egy 5 mikronos FFPE-szövetmetszetet egy 1,5 ml-es pattintókupakos csőbe, amely el van látva a minta azonosításához szükséges információval. B. Mérjen 500 µl xilolt az FFPE-szövetmetszetet tartalmazó pattintókupakos csőbe. C. Vortexelje jól össze 10 másodpercig. D. Hagyja a csövet állni 5 percig 15 C és 30 C között. E. Adjon hozzá 500 µl abszolút etanolt, és vortexelje jól össze 10 másodpercig. F. Hagyja a csövet állni 5 percig 15 C és 30 C között HU 9 Doc Rev. 9.0

10 G. Centrifugázza a csövet x g-n 2 percig. Távolítsa el a felülúszót anélkül, hogy az üledéket felzavarná. Dobja ki a felülúszót vegyszergyűjtőbe. H. Adjon hozzá 1 ml abszolút etanolt, és vortexelje 10 másodpercig. I. Centrifugázza a csövet x g-n 2 percig. Távolítsa el a felülúszót anélkül, hogy az üledéket felzavarná. Dobja ki a felülúszót vegyszergyűjtőbe. MEGJEGYZÉS: Ha az üledék lebeg a maradék felülúszóban, akkor ismét centrifugázza 1 percig x g-n. Távolítsa el a maradék felülúszót. J. Szárítsa a szövetüledéket 10 percig 56 C-os fűtőblokkban úgy, hogy a cső nyitva van. MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az etanol teljesen elpárolgott és az üledék száraz, mielőtt folytatná a következő lépéssel. MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a száraz üledék 2 C és 8 C között 24 óráig tárolható. K. Oldja fel újra a szövetüledéket 180 µl DNS szövet lízispufferben (DNA TLB). L. Adjon hozzá 70 µl PK oldatot. M. Folytassa a DNS-izolálás műveletének A lépésével. MINTA-ELŐKÉSZÍTÉS DNS-izolálás művelete MEGJEGYZÉS: A mintá(ka)t negatív kontrollal együtt dolgozza fel. A negatív kontrollt úgy készítse el, hogy 180 µl DNS szövet lízispuffert (DNA TLB) és 70 µl PK oldatot összekever egy 1,5 ml-es pattintókupakos mikrocentrifuga csőbe, és ráírja, hogy NEG CT. A negatív kontrollt ugyanazt az eljárást követve kell feldolgozni, mint a mintákat. A. Vortexelje a minta/dna TLB/PK keveréket és a negatív kontroll keveréket (NEG CT) tartalmazó csöveket 30 másodpercig. MEGJEGYZÉS: A szövetet a DNA TLB/PK elegy teljesen el kell, hogy lepje. B. Helyezze a csöveket 56 C-os száraz fűtőblokkba, és inkubálja 60 percig. C. Vortexelje a csöveket 10 másodpercig. MEGJEGYZÉS: A szövetet a DNA TLB/PK elegy teljesen el kell, hogy lepje. D. Helyezze a csöveket 90 C-os száraz fűtőblokkba, és inkubálja 60 percig. MEGJEGYZÉS: Az inkubálás ideje alatt készítse elő a kívánt számú pattintókupakos szűrőcsövet (FT) úgy, hogy az FT csövet egy gyűjtőcsőre (CT) helyezi, és mindegyik FT kupakját ellátja a megfelelő minta- vagy kontrollazonosítóval. MEGJEGYZÉS: Minden egyes mintához 1 FT, 3 CT és 1 eluáló cső (1,5 ml-es mikrocentrifuga cső) szükséges. MEGJEGYZÉS: Az inkubálás ideje alatt lássa el a kívánt számú eluáló csövet (1,5 ml-es mikrocentrifuga cső) a megfelelő minta- vagy kontrollazonosító információval. E. Hagyja a csöveket lehűlni 15 C és 30 C közé. Lehűlés után pulzuscentrifugával centrifugálja a csöveket, hogy a kupakokról a folyadék lejöjjön. F. Mérjen 200 µl DNA PBB puffert mindegyik csőbe; 3-szori fel-le pipettázással keverje össze. G. Inkubálja a csöveket 15 C és 30 C között 10 percig. H. Mérjen 100 µl izopropanolt mindegyik csőbe; 3-szori fel-le pipettázással keverje össze a lizátumot. I. Vigyen át minden egyes lizátumot a megfelelően jelölt FT/CT egységbe. J. Centrifugázza az FT/CT egységeket x g-n 1 percig HU 10 Doc Rev. 9.0

11 K. Tegyen minden FT csövet egy új CT csőre. Öntse ki a szűrletet a használt CT csőből vegyszergyűjtőbe, és megfelelően eljárva dobja ki a használt CT csövet. L. Mérjen µl WB I munkaoldatot mindegyik FT csőbe. MEGJEGYZÉS: A WB I munkaoldat készítése a Reagens-előkészítés szakaszban van ismertetve. M. Centrifugázza az FT/CT egységeket x g-n 1 percig. N. Öntse ki a szűrletet minden CT csőből vegyszergyűjtőbe. Tegye az FT csövet vissza ugyanarra a CT csőre. O. Mérjen µl WB II munkaoldatot mindegyik FT csőbe. MEGJEGYZÉS: A WB II munkaoldat készítése a Reagens-előkészítés szakaszban van ismertetve. P. Centrifugázza az FT/CT egységeket x g-n 1 percig. Q. Tegyen minden FT csövet egy új CT csőre. Öntse ki a szűrletet a használt CT csőből vegyszergyűjtőbe, és megfelelően eljárva dobja ki a használt CT csövet. R. Centrifugázza az FT/CT egységeket x g-n 1 percig, hogy a szűrőmembránok megszáradjanak. S. Helyezzen minden FT csövet egy-egy minta- vagy kontrollazonosítóval ellátott eluáló csőbe (1,5 ml-es mikrocentrifuga cső). Öntse ki a szűrletet a használt CT csőből vegyszergyűjtőbe, és megfelelően eljárva dobja ki a használt CT csövet. T. Mérjen µl DNA EB puffert minden egyes FT közepére anélkül, hogy hozzáérne az FT membránhoz. U. Inkubálja az FT csövet az eluáló csővel 15 C és 30 C között 5 percig. V. Centrifugázza az FT csövet az eluáló csővel x g-n 1 percig, hogy az eluátum összegyűljön az eluáló csőben. Megfelelően eljárva dobja ki a használt FT csövet. W. Zárja le az eluáló cső kupakját. Az eluáló csőben van a DNS törzs. Folytassa a DNS mennyiségi meghatározása szakaszban az A lépéssel. MEGJEGYZÉS: A DNS-koncentráció mérését azonnal el kell végezni a DNS-izolálás művelete után még tárolás előtt. DNS mennyiségi meghatározása: A. Vortexelje mindegyik DNS törzset 5 másodpercig. B. Határozza meg a DNS mennyiségét Nanodrop UV-Vis Spektrofotométer (ND-1000 vagy ND-2000) segítségével a gyártó utasításai szerint. Referencia mintaként a készülékhez használjon DNA EB puffert. Két konzisztens leolvasás átlaga szükséges. A két mérésnek ± 10% eltérésen belül kell lennie egymáshoz képest, ha a DNS-koncentráció leolvasás 20,0 ng/µl. Ha a DNS-koncentráció leolvasás < 20,0 ng/µl, akkor a két mérésnek ± 2 ng/µl eltérésen belül kell lennie. Ha a két mérés nincs ± 10% eltérésen belül egymáshoz képest, ha a DNS-koncentráció leolvasás 20,0 ng/µl, vagy ± 2 ng/µl eltérésen belül, ha a DNS-koncentráció leolvasás < 20,0 ng/µl, akkor 2 további leolvasást kell végezni, amíg a feltételek nem teljesülnek. Ezután a két új mérés átlagát kell kiszámolni. MEGJEGYZÉS: A feldolgozott negatív kontrollból (NEG CT) származó DNS törzset nem szükséges mérni. C. A mintákból származó DNS törzs koncentrációjának 4 ng/µl-nek kell lennie ahhoz, hogy a cobas KRAS mutáció teszt elvégezhető legyen. Mintánként két amplifikálás/kimutatás történik, minden amplifikálás/kimutatás esetén 25 µl-rel a DNS törzs 2 ng/µl-es hígításából (összesen 50 ng DNS). MEGJEGYZÉS: A DNS törzs koncentrációjának legalább 4 ng/µl-nek kell lennie ahhoz, hogy a cobas KRAS mutáció teszt elvégezhető legyen. Ha a DNS törzs koncentrációja < 4 ng/µl, ismételje meg a deparaffinálás, DNS-izolálás és DNS mennyiségi meghatározás lépéseket az adott mintára úgy, hogy két 5 µm-es FFPE-szövetmetszetet használ. Tárgylemezre ragasztott metszetek esetén a deparaffinálást követően tegye egyetlen csőbe a két metszetből származó szövetet, merítse a szövetet a DNA TLB + PK elegybe, és végezze el a DNS-izolálást és mennyiségi meghatározást a fentiek szerint. Tárgylemezre nem ragasztott metszetek esetén tegye egyetlen csőbe a két metszetet, merítse a szövetet a DNA TLB + PK elegybe, és végezze el a DNS-izolálást és mennyiségi meghatározást a fentiek szerint. Ha a DNS törzs még mindig < 4 ng/µl, kérjen egy másik FFPE-szövetmintát HU 11 Doc Rev. 9.0

12 MEGJEGYZÉS: A feldolgozott (extrahált DNS) minták max. 24 óráig stabilak 15 és 30 C között, max. 14 napig 2 és 8 C között, és max. 60 napig -15 és -25 C között, illetve miután -15 és -25 C között tárolva átestek 3 fagyasztás-kiolvasztáson. Az extrahált DNS amplifikálását az ajánlott tárolási időszak alatt, illetve a DNS extrahálásához használt cobas DNS minta-előkészítő készlet lejárati ideje előtt kell elvégezni attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. AMPLIFIKÁLÁS ÉS KIMUTATÁS MEGJEGYZÉS: Hogy az MMX munkareagens DNS mintával való kontaminálását elkerülje, az amplifikálást és kimutatást elkülönítve kell végezni a DNS-izolálástól. Az amplifikálási és kimutatási munkaterületet alaposan meg kell tisztítani az MMX munkareagens elkészítése előtt. A megfelelő tisztításhoz valamennyi felületet, az állványokat és pipettorokat is beleértve, gondosan le kell törölni 0,5%-os nátrium-hipoklorit oldattal, majd 70%-os etanol oldattal. A kereskedelemben kapható háztartási fehérítő rendszerint 5,25%-ban tartalmaz nátrium-hipokloritot. Az 1:10 arányban hígított háztartási fehérítő megfelel 0,5%-os nátrium-hipoklorit oldatnak. Készülék összeállítása: A cobas z 480 összeállítására vonatkozó részletes útmutatásért tanulmányozza a cobas z 480 analizátor felhasználói kézikönyvét. Teszt sorrend összeállítása: A KRAS munkafolyamat lépéseire vonatkozó részletes útmutatásért tanulmányozza az alábbi dokumentumot: cobas 4800 rendszer felhasználói készikönyv a cobas KRAS mutáció teszthez (cobas KRAS felhasználói kézikönyv). Minta DNS törzs hígítás kiszámítása: Hígítás kiszámítása 4 ng/µl - 28 ng/µl DNS törzs koncentrációk esetén MEGJEGYZÉS: Mintákból származó DNS törzseket amplifikálás és kimutatás előtt azonnal fel kell hígítani. MEGJEGYZÉS: Mintánként kettő (2) amplifikálás/kimutatás történik, ehhez összesen 50 µl (az MMX 1-hez és az MMX 2-höz egyaránt 25 µl) szükséges a DNS-törzs 2 ng/µl-es hígításából (összesen 100 ng DNS). A. Minden mintához számolja ki a DNS törzs szükséges térfogatát (µl): DNS törzs µl = (70 µl x 2 ng/µl) DNS törzs koncentráció [ng/µl] B. Minden mintához számolja ki a DNS mintaoldószer (DNA SD) szükséges térfogatát (µl): Példa: DNA SD µl = 70 µl DNS törzs µl DNS törzs koncentráció = 6,5 ng/µl A. DNS törzs µl = (70 µl x 2 ng/µl) 6,5 ng/µl = 21,5 µl B. DNA SD µl = (70 µl 21,5 µl) = 48,5 µl Hígítás kiszámítása akkor, ha a DNS törzs koncentrációk értékei > 28 ng/µl MEGJEGYZÉS: Mintákból származó DNS törzseket amplifikálás és kimutatás előtt azonnal fel kell hígítani. MEGJEGYZÉS: Mintánként kettő (2) amplifikálás/kimutatás történik, ehhez összesen 50 µl (az MMX 1-hez és az MMX 2-höz egyaránt 25 µl) szükséges a DNS-törzs 2 ng/µl-es hígításából (összesen 100 ng DNS). A. Ha a DNS törzs koncentráció > 28 ng/µl, használja az alábbi képletet a DNS mintaoldószer (DNA SD) mennyiségének kiszámításához, amely legalább 70 µl hígított DNS törzs készítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy minden mintába legalább 5 µl DNS törzs kerüljön. B. Minden minta esetén számítsa ki a DNA SD térfogatát (µl), amely 5 µl DNS törzs 2 ng/µl koncentrációra való hígításához szükséges: Szükséges DNA SD térfogat (µl) = [(5 µl DNS törzs x DNS törzs koncentráció (ng/µl) / 2 ng/µl)] 5 µl HU 12 Doc Rev. 9.0

13 Példa: DNS törzs koncentráció = 31,7 ng/µl A. Szükséges DNA SD térfogat (µl) = [(5 µl x 31,7 ng/µl) / 2 ng/µl] 5 µl = 74,3 µl B. 5 µl DNS törzs hígításához használja a kiszámított DNA SD térfogatot. Minta hígítás FIGYELEM: Vegye ki a mintaoldószert (DNA SD) a -15 és -25 C közötti hőmérsékletű tárolóból, és olvassza 15 és 30 C között a DNS hígítását megelőzően legalább 1 óráig. Használat előtt vortexelje mindegyik reagenst 5 másodpercig és gyűjtse a cső aljára a folyadékot. A. Készítse elő a kívánt számú 1,5 ml-es pattintókupakos mikrocentrifuga csövet a DNS hígításhoz, és lássa el őket a megfelelő mintaazonosítóval. B. Aeroszol-rezisztens heggyel ellátott pipetta segítségével pipettáza a DNA SD oldószer kiszámított térfogatait a megfelelően jelölt csövekbe. Pipettázzon 35 µl DNA SD oldószert a NEG CT jelölésű pattintókupakos csőbe. C. Vortexeljen minden egyes DNS törzset és a negatív kontrollt 5-10 másodpercig. D. Aeroszol-rezisztens pipettaheggyel ellátott pipetta segítségével (minden pipettázáshoz új hegy) óvatosan pipettázza minden egyes DNS törzs esetén a kiszámított térfogatot a DNA SD oldószert tartalmazó megfelelő csőbe. Pipettázzon 35 µl negatív kontrollt (extrahált eluátum) a NEG CT csőbe. E. Csavarja a csövekre a kupakokat, és vortexelje mindegyiket 5-10 másodpercig. F. Cseréljen kesztyűt. Master mix (MMX 1 és MMX 2) munkareagensek elkészítése MEGJEGYZÉS: A KRAS OM1, KRAS OM2 reagensek, valamint az MMX munkareagens fényérzékenyek, és fénytől védve tartandók. MEGJEGYZÉS: Mivel a KRAS MIX és az MMX munkareagens viszkózus folyadékok, lassan pipettázzon, hogy biztosan a teljes mennyiség kijöjjön a hegyből. MEGJEGYZÉS: A KRAS MIX, KRAS MMX 1 és KRAS MMX 2 színtelen, illetve sárga lehet. Ez nem befolyásolja a reagens minőségét. Készítsen két külön MMX munkareagenst: egyet KRAS MMX 1 reagensből, egyet pedig KRAS MMX 2 reagensből külön 1,5 ml-es pattintókupakos mikrocentrifuga-csövekbe. A. Számítsa ki az egyes MMX munkareagensekhez szükséges KRAS MIX térfogatot az alábbi képlet segítségével: Szükséges KRAS MIX térfogat = (minták száma + 2 kontroll + 1 kalibrátor + 1) x 10 µl B. Számítsa ki az egyes MMX munkareagensekhez szükséges KRAS OM1 vagy KRAS OM2 térfogatot az alábbi képlet segítségével: Szükséges KRAS OM1 vagy KRAS OM2 térfogat = (minták száma + 2 kontroll + 1 kalibrátor + 1) x 10 µl C. Számítsa ki az egyes MMX munkareagensekhez szükséges MGAC térfogatot az alábbi képlet segítségével: Szükséges MGAC térfogat = (minták száma + 2 kontroll + 1 kalibrátor + 1) x 6 µl Az 1. táblázat segítségével határozza meg az egyes reagenseknek az MMX munkareagens készítéséhez szükséges térfogatát a futtatásban részt vevő minták száma alapján HU 13 Doc Rev. 9.0

14 1. táblázat A szükséges reagenstérfogat az MMX 1 és az MMX 2 munkaoldatokhoz A szükséges reagenstérfogat az MMX munkaoldatokhoz Minták száma* KRAS MIX 10 µl KRAS OM1 vagy OM2 10 µl MGAC 6 µl Össztérfogat (µl) * Elegendő mennyiséget tartalmaz mintánként 1 csőhöz, 2 kontrollcsőhöz, 1 kalibrátorcsőhöz és 1 plusz csőhöz D. Vegye ki a hűtőből a 15 C és 25 C között tárolt megfelelő számú KRAS MIX, KRAS OM1, KRAS OM2 és MGAC csövet. Felhasználás előtt az összes reagenst hagyja C-on olvadni legalább 1 órán keresztül. Használat előtt vortexelje mindegyik reagenst 5 másodpercig és gyűjtse a cső aljára a folyadékot. Lásson el jelöléssel egy steril mikrocentrifuga-csövet az MMX 1 és MMX 2 munkareagensek számára. FIGYELEM: A reagensek kiolvadását követően az MMX-munkaoldatokat 1 órán belül el kell készíteni. Kiolvadást követően a megmaradt, fel nem használt reagenseket felhasználást követően tegye vissza -15 és -25 C közötti tárolási hőmérsékletre 1 órán belül. E. Mérje a KRAS MIX kiszámított térfogatát az MMX munkareagens csövekbe. F. Mérje a KRAS OM1 vagy a KRAS OM2 kiszámított térfogatát a megfelelő MMX csőbe. G. Mérje az MGAC kiszámított térfogatát az MMX munkareagens csövekbe. H. A megfelelő keveredés érdekében vortexelje a csövet 3-5 másodpercig. MEGJEGYZÉS: A mintákat, kontrollokat, valamint a kalibrátort az MMX munkareagensekhez azok elkészítésétől számított 1 órán belül hozzá kell adni a mikrolemezen (AD-lemez). MEGJEGYZÉS: Csak cobas 4800 rendszer mikrolemezt (AD-lemez) és zárófóliát (Roche P/N ) használjon. 1. ábra Lemez elrendezés minta A KRAS MC KRAS MC 6. minta 6. minta 14. minta 14. minta 22. minta 22. minta B KRAS NC KRAS NC 7. minta 7. minta 15. minta 15. minta 23. minta 23. minta C KRAS CAL KRAS CAL 8. minta 8. minta 16. minta 16. minta 24. minta 24. minta D 1. minta 1. minta 9. minta 9. minta 17. minta 17. minta E 2. minta 2. minta 10. minta 10. minta 18. minta 18. minta F 3. minta 3. minta 11. minta 11. minta 19. minta 19. minta G 4. minta 4. minta 12. minta 12. minta 20. minta 20. minta H 5. minta 5. minta 13. minta 13. minta 21. minta 21. minta HU 14 Doc Rev. 9.0

15 A. Pipettázzon 25 µl MMX munkareagenst a futtatáshoz szükséges minden reakciólyukba a mikrolemezen (AD-lemez). Ügyeljen, hogy a pipetta hegye ne érjen a lemezhez a lyukon kívül. Mérjen (KRAS OM 1-et tartalmazó) MMX 1 munkareagenst a mikrolemez (AD-lemez) páratlan (1., 3., 5. stb.) oszlopokban található lyukaiba. Mérjen (KRAS OM 2-t tartalmazó) MMX 2 munkareagenst a mikrolemez (AD-lemez) páros (2., 4., 6. stb.) oszlopokban található lyukaiba. B. Pipettázzon 25 µl KRAS MC kontrollt a mikrolemez (AD-lemez) A1 és A2 lyukaiba, keverje jól össze a pipettát a lyukon belül legalább kétszer felszívva és kiürítve. C. Új pipettaheggyel pipettázzon 25 µl NEG CT kontrollt a mikrolemez (AD-lemez) B1 és B2 lyukaiba; lyukaiba; keverje jól össze a pipettát a lyukon belül legalább kétszer felszívva és kiürítve. D. Új pipettaheggyel pipettázzon 25 µl KRAS CAL kontrollt a mikrolemez (AD-lemez) C1 és C2 lyukaiba; lyukaiba; keverje jól össze a pipettát a lyukon belül legalább kétszer felszívva és kiürítve. MEGJEGYZÉS: Minden futtatásnak tartalmaznia kell pozitív kontrollt (KRAS MC) az A1 és A2 lyukakban, negatív kontrollt (NEG CT) a B1, B2 lyukakban és kalibrátort (KRAS CAL) a C1 és C2 lyukakban, különben a futtatás érvénytelen. MEGJEGYZÉS: Szükség szerint cseréljen kesztyűt, hogy megelőzze a minta-minta kontaminációt, illetve a PCR reakciócső külső eredetű kontaminálását. E. Minden egyes minta DNS hígításhoz új pipettahegyet használva mérjen 25 µl-t az első minta DNS-ből a mikrolemez (AD-lemez) D1 és D2 lyukaiba; keverje jól össze a pipettát a lyukon belül legalább kétszer felszívva és kiürítve. Ismételje meg az eljárást a második mintából származó DNS hígítás esetén (E1 és E2 lyukak). Kövesse az 1. ábrán látható elrendezést, amíg valamennyi minta DNS hígítást be nem töltötte a mikrolemez (AD-lemez) lyukaiba. Ellenőrizze, hogy az összes folyadék a lyukak aljára gyűlt. F. Fedje le a mikrolemezt (AD-lemezt) zárófóliával (a lemezek mellé jár). A zárófólia-felhelyező segítségével rögzítse a fóliát légmentesen a mikrolemezre (AD-lemezre). G. A PCR indítása előtt ellenőrizze, hogy az összes folyadék az egyes lyukak aljára gyűlt. MEGJEGYZÉS: Az amplifikálást és kimutatást az első minta DNS hígításnak az MMX munkaoldathoz való hozzáadását követő 1 órán belül meg kell kezdeni. PCR indítása A KRAS munkafolyamat lépéseire vonatkozó részletes útmutatásért tanulmányozza a cobas KRAS felhasználói kézikönyvet HU 15 Doc Rev. 9.0

16 EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE MEGJEGYZÉS: Minden futtatási és minta validálást a cobas 4800 szoftver hajt végre. MEGJEGYZÉS: Egy érvényes futtatás tartalmazhat érvényes és érvénytelen mintaeredményeket is. Egy érvényes futtatás mintaeredményeit a 2. táblázat szemlélteti. 2. táblázat cobas KRAS mutáció teszt eredmények értelmezése Teszteredmény Mutáció eredmény Magyarázat Mutation Detected Mutation Not Detected vagy No Mutation Detected* 12/13-as vagy 61-es kodon (mindkettő jelen lehet) N/A A rendszer mutációt észlelt a KRAS 12/13-as, 61-es vagy mindkét kodonjában. A rendszer nem észlelt mutációt a KRAS12/13-as, ill. 61-es kodonjában. Invalid N/A A minta eredménye érvénytelen. Az érvénytelen eredményű minták vizsgálatát ismételje meg az alábbi Érvénytelen eredményű minták ismételt vizsgálata szakaszban leírtak szerint. Failed N/A Hibás futtatás hardver- vagy szoftverhiba miatt. Vegye fel a kapcsolatot a Roche helyi szervizével műszaki segítségért * A Mutation Not Detected vagy No Mutation Detected eredmény nem zárja ki mutáció jelenlétét a target KRAS 12/13-as vagy 61-es kodon(ok)on, mivel az eredmény a mutáns szekvenciák százalékos arányától, a minta megfelelő integritásától, a gátlóanyagok hiányától és az elegendő mennyiségű kimutatható DNS jelenlététől is függ. Érvénytelen eredményű minták ismételt vizsgálata A. Ismételje meg az érvénytelen minta DNS törzs hígítását az AMPLIFIKÁLÁS és KIMUTATÁS szakaszban leírt Minta DNS törzs hígítás kiszámítása és Minta hígítás műveletektől kezdve. B. Miután elvégezte a DNS törzs 2 ng/µl-re való hígítását a Minta hígítás szakasz szerint, folytassa a Master Mix (MMX 1 és MMX 2) munkareagensek elkészítése művelettel, illetve az amplifikálás és kimutatás folyamatának többi lépésével. MEGJEGYZÉS: Ha a minta az ismételt vizsgálat után is érvénytelen marad, vagy nem volt elegendő DNS törzs új hígítás készítéséhez az Érvénytelen eredményű minták ismételt vizsgálata szakasz A lépésében, akkor ismételje meg az adott minta teljes vizsgálati folyamatát egy új 5 mikronos FFPEszövetmetszettel a Deparaffinálás és DNS izolálás lépésekkel kezdődően. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS Egy-egy cobas KRAS teszt mutáns kontroll (KRAS MC), negatív kontroll (NEG CT) és KRAS kalibrátor (KRAS CAL) az MMX 1 és MMX 2 munkaoldatokhoz minden futtatás részét képezi. A futtatás akkor értékelhető, ha a KRAS mutáns kontroll (KRAS MC) (A1 és A2 jelű lyukak), a negatív kontroll (NEG CT) (B1 és B2 jelű lyukak), valamint a KRAS kalibrátor (KRAS CAL) (C1 és C2 jelű lyukak) egyaránt értékelhetőek. Ha a KRAS mutáns kontroll (KRAS MC), a negatív kontroll (NEG CT) vagy a KRAS kalibrátor (KRAS CAL) az MMX 1 vagy MMX 2 munkareagensek bármelyike esetén érvénytelen, akkor a teljes futtatás érvénytelen, és meg kell ismételni. Készítsen egy friss hígítást a korábban izolált minta DNS törzsből, és állítson össze egy új mikrolemezt (AD-lemezt) kontrollokkal az amplifikáláshoz és kimutatáshoz. Pozitív kontroll A KRAS mutáns kontroll (KRAS MC) eredménye Valid kell legyen az MMX 1 és MMX 2 munkareagensek mindegyike esetén. Ha a KRAS MC eredménye következetesen érvénytelen lesz, technikai segítségért vegye fel a kapcsolatot a helyi Roche irodával. Negatív kontroll A negatív kontroll (NEG CT) eredménye Valid kell legyen az MMX 1 és MMX 2 munkareagensek mindegyike esetén. Ha a NEG CT eredménye következetesen érvénytelen lesz, technikai segítségért vegye fel a kapcsolatot a helyi Roche irodával HU 16 Doc Rev. 9.0

17 Kalibrátor A KRAS kalibrátor (KRAS CAL) eredménye Valid kell legyen az MMX 1 és MMX 2 munkareagensek mindegyike esetén. Ha a KRAS CAL eredménye következetesen érvénytelen lesz, technikai segítségért vegye fel a kapcsolatot a helyi Roche irodával. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Mint minden vizsgálati eljárásnál, a helyes laboratóriumi technika alapvető a vizsgálat megfelelő kivitelezéséhez. A vizsgálat nagy analitikai érzékenysége miatt ügyeljen arra, hogy a reagensek és amplifikálási keverékek szennyeződéstől mentesek maradjanak. ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK 1. Csak a jelzett mintatípusokat vizsgálja. A cobas KRAS mutáció tesztet csak colorectalis carcinoma és nem-kissejtes tüdőrák FFPE-szövetmintákkal való használathoz validálták. 2. A cobas KRAS mutáció tesztet csak a cobas DNS minta-előkészítő készlettel (Roche P/N: ) való használathoz validálták. 3. Egy mutáció kimutatása a mintában levő kópiák számától függ, ezért befolyásolhatja a minta integritása, az izolált DNS mennyisége és zavaró anyagok jelenléte is. 4. A megbízható eredmény a megfelelő mintalevételen, -szállításon, -tároláson és -feldolgozáson múlik. Kövesse az ebben a használati utasításban és a cobas KRAS felhasználói kézikönyvben leírt műveleteket. 5 Az AmpErase enzim hozzáadása a cobas KRAS mutáció teszt master mixhez lehetővé teszi a target DNS szelektív amplifikálását, ugyanakkor a reagensek szennyeződésének elkerüléséhez a helyes laboratóriumi gyakorlat és ezen használati utasításban meghatározott eljárások gondos betartása szükséges. 6 A terméket csak a PCR technikák terén jártas személyzet által és a cobas 4800 rendszeren szabad használni. 7. Csak a cobas z 480 analizátort validálták a termékkel való használatra. A temékkel más, valós idejű optikai detektálással működő PCR-készüléket nem lehet használni. 8. A technológiák különbözősége miatt javasolt, hogy az egyik technológiáról a másikra való áttéréskor a felhasználók végezzenek korrelációs laboratóriumi vizsgálatokat, hogy a technológiák közötti különbség minősíthető legyen. 9. Egyéb potenciális változók, mint például különböző minta-fixálási lehetőségek hatását nem vizsgálták. 10. Ritkán bár, de előfordulhat, hogy a cobas KRAS mutáció teszt primerei és/vagy próbái által lefedett KRAS gén genomi DNS régióiban levő mutációk következtében egy mutáció jelenlétének kimutatása sikertelen lesz. 11. PCR-inhibitorok jelenléte álnegatív vagy érvénytelen eredményeket okozhat. 12. Ritkán bár (< 0,2% 29 ), de előfordulhat, hogy a cobas KRAS mutációteszt Mutation Not Detected eredményt ad a 12/13-as és 61-es kodonok bizonyos komplex és többszörös mutációira, ugyanakkor korlátozott keresztreaktivitást mutat a 12/13-as (2-es exon), a 61-es (3-as exon), valamint az 59-es kodonokkal szomszédos mutációk esetén. A szomszédos régiókban mutációt eredményező minták esetén a teszt esetenként Mutation Detected eredményt adhat. 13. A cobas KRAS mutáció tesztet reakciólyukanként 50 ng DNS-sel való használatkor ellenőrizték. Reakciólyukanként 50 ngnál kisebb DNS-mennyiség használata nem javasolt. 14. A fent leírt folyamat betartásával KRAS-mutációkra vad típusú DNS hátterében 5%-nyi mutáns szekvencia kimutatható 29 (3. táblázat) HU 17 Doc Rev. 9.0

18 3. táblázat A cobas KRAS mutáció teszttel kimutatható mutációk Mutáció Aminosav változás COSMIC azonosító c.34g>t 12C 516 c.34g>a 12S 517 c.34g>c 12R* 518 c.35g>t 12V 520 c.35g>a 12D 521 c.35g>c 12A 522 c.37g>t 13C 527 c.37g>a 13S 528 c.37g>c 13R* 529 c.38g>a 13D 532 c.38g>c 13A 533 c.38g>t 13V 534 c.181c>a 61K* 549 c.181c>g 61E 550 c.182a>c 61P 551 c.182a>g 61R 552 c.182a>t 61L 553 c.183a>c 61H (CAC) 554 c.183a>t 61H (CAT) 555 *NSCLC FFPE-szövetmintákkal nem tesztelték Félkövér = plazmidokkal tesztelve NEM KLINIKAI ÉRTÉKELÉS Nem-klinikai értékelés colorectalis carcinoma szövetmintánál Analitikai érzékenység A cobas KRAS mutáció teszt analitikai érzékenységének meghatározása négy különböző mintatípus hígítási sorain történt: Sejtvonalkeverék, amelyet KRAS mutáns sejtvonalból és KRAS vad típus sejtvonalból származó DNS törzsek összekeverésével készítettek. Plazmidkeverék, amelyet egy KRAS mutációt tartalmazó plazmidból, valamint KRAS vad típus sejtvonalból származó DNS törzsek összekeverésével készítettek. Mintakeverékek, melyeket KRAS-mutáns és KRAS vad típusú FFPE szövetmintákból származó DNS-törzsek összekeverésével készítettek. Egy egyéni FFPE szövetmintából kivont DNS-törzs. Hogy meghatározzák az egyes minták százalékos mutációs arányát, a vizsgálatban használt valamennyi mintát 454 Genome Sequencer FLX Titanium (454 szekvenálás) segítségével szekvenálták. A cobas KRAS mutáció teszt érzékenysége sejtvonal- vagy plazmidkeverékek segítségével Colorectalis sejtvonalakból (melyek a KRAS 2-es exonjának 12-es vagy 13-as kodonját tartalmazzák) származó DNS került kivonásra, majd elegyítésre KRAS vad típusú sejtvonalból származó DNS-kivonatokkal úgy, hogy kb. 5% legyen a mutációk aránya; az ellenőrzés 454 szekvenálással történt. Három különböző hígítási sor, mely az alábbi hígításokat tartalmazta (50,0, 25,0, 12,5, 6,3, 3,1, 1,6, 0,8, és 0,4 ng/25 µl). Minden egyes paneltag ismétlését vizsgálták mindhárom cobas KRAS mutáció teszt készlet gyártási tételeivel (összesen 72 ismétlés). Az érzékenységet úgy határozták meg, mint az a legkisebb DNS mennyiség, amely legalább 95%-ban KRAS Mutation Detected eredményt ad (4. táblázat) HU 18 Doc Rev. 9.0

19 4. táblázat A cobas KRAS mutáció teszt érzékenysége CRC sejtvonal- vagy plazmidkeverék segítségével KRAS mutáció 12-es kodon (2-as exon) 13-es kodon (2-as exon) 61-es kodon (3-as exon) Mintatípus Százalékos mutáció* DNS mennyiség abban a paneltagban (ng/25 µl), amely 95% arányban Mutation Detected eredményt adott (N=72 ismétlés) Sejtvonalkeverék 5,3% 0,8 Sejtvonalkeverék 4,9% 1,6 Plazmidkeverék 5,8% 6,3 * Átlagos százalékos mutáció 454 szekvenálással A teszt során a Mutation Detected aránya 95% volt 0,8 ng/25 µl hígításnál, 1,6 ng/25 µl hígításnál, valamint 6,3 ng/25 µl hígításnál (1:64, 1:32, és 1:8 hígításai az ajánlott 50 ng/25 µl bevitelkori DNS-koncentrációnak) a KRAS 12-es, 13-as és 61-es kodonján (ebben a sorrendben). Ez azt jelenti, hogy a teszt akkor is kimutatná a vizsgált KRAS mutációkat, amikor a DNS ~87%-a degradálódott vagy nem amplifikálható a fixálás miatt, feltételezve azt, hogy a sejtvonali és plazmid-dns keverékek 100%-ban intakt és amplifikálható DNS-t tartalmaztak. Analitikai érzékenység FFPE-szövetminta és szövetmintakeverék segítségével A KRAS 12-es, 13-as és 61-es kodonjain mutációt hordozó, FFPE szövetmintákból kivont DNS-minták elegyítése történt KRAS vad típusú FFPE szövetmintákból származó kivonatokkal úgy, hogy kb. 5% legyen a mutációk aránya. Egy természetben előforduló mintát használtak a KRAS 12-es kodonján lévő mutáció vizsgálatára. A végső mutációs szintek minden mintán 454 szekvenálással lettek ellenőrizve. A minta/minták keverékeinek hígításával álltak elő a hígítási sor tagjai (50,0, 25,0, 12,5, 6,3, 3,1, 1,6, 0,8, és 0,4 ng/25 µl). A sor 50 ng/25 µl koncentrációjú tagja a 2-es számú keverékre (3-as exon, 61-es kodon) nem lett tesztelve. Minden egyes paneltag nyolc-nyolc (8) ismétlését futtatták cobas KRAS mutáció teszt készlet 3 gyártási tételének mindegyikével (n=24/paneltag). Az érzékenységet minden egyes minta esetén úgy határozták meg, mint az a legkisebb DNS mennyiség, amely legalább 95%-ban KRAS Mutation Detected eredményt ad (5. táblázat). KRAS mutáció 12-es kodon (2-as exon) 13-es kodon (2-as exon) 61-es kodon (3-as exon) 5. táblázat A cobas KRAS mutáció teszt érzékenysége CRC minta és mintakeverékek segítségével Mintatípus Százalékos mutáció DNS mennyiség abban a paneltagban (ng/25 µl), amely 95% arányban Mutation Detected eredményt adott (N=24 ismétlés) FFPE-szövetminta 4,3% 3,1 FFPE szövet keverék 4,2% 3,1 FFPE szövet keverék 4,7% 3,1 FFPE szövet keverék 5,0% 3,1 FFPE szövet keverék 4,6% 1,6 FFPE szövet keverék 7,2% 1,6 FFPE szövet keverék 4,4% 3,1 FFPE szövet keverék 5,5% 3,1 FFPE szövet keverék 3,8% 6,3 Ez a vizsgálat azt mutatja meg, hogy a cobas KRAS mutáció teszt képes a KRAS 12-es, 13-as és 61-es kodonok legalább 5%- os mutációszintű mutációinak kimutatására a standard 50 ng/25 µl beviteli koncentráció mellett. A teszt képes alacsonyabb bevitt DNS szintek mellett is a mutáció kimutatására, ami azt jelenti, hogy bár a minták a fixálási eljárás következtében degradált vagy nem amplifikálható DNS-t tartalmazhatnak, mégis kimutatható marad a mutáció. Referencia módszerrel való korreláció Száznyolcvannyolc (188) FFPE szövetmintát teszteltek a cobas KRAS mutáció teszt készletek 2-2 gyári kiszerelésével. 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálással összehasonlító vizsgálatot végeztek valamennyi mintán. A cobas KRAS mutáció teszttel és a 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálással kapott eltérő eredmények feloldását 454 szekvenálással végezték HU 19 Doc Rev. 9.0

20 cobas KRAS mutáció teszt és 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás eredményei A 6. táblázat összegzi a mintainformációt, illetve a 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás eredményét 188 mintán. Nyolcvanegy (81) minta a 188-ból a KRAS 12/13 kodonján, 7 a KRAS 61-es kodonján hordozott mutációt, míg 107 minta vagy KRAS vad típusú volt, vagy nem a 12/13-as kodonon hordozta a mutációt a Sanger-féle szekvenálás alapján, 181 minta pedig KRAS vad típusú volt, vagy nem a 61-es kodonon hordozta a mutációt. Tumorstádium 6. táblázat Tumorstádium vs. Sanger-féle szekvenálás 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás eredményei 12-es kodon 13-es kodon 61-es kodon Összes Összes (%) HU 20 Doc Rev. 9.0 Vad típus I. stádium ,8% II. stádium ,4% III. stádium ,0% IV. stádium 17* 3* ,8% Ismeretlen stádium ,1% Összes ,0% * A 81 darab 12/13-as kodonra nézve mutáns minta egyike mind a 12-es, mind a 13-as kodonokon hordozott mutációt. A két tételnyi cobas KRAS mutáció teszttel vizsgált 188 colorectalis carcinoma tumorminta kapcsán kapott eredmények összevetése a 2-es exon 12/13-as kodonjainak, ill. a 3-as exon 61-es kodonja mutációinak 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálása során kapott eredmények a 7. és 8. táblázatban láthatóak. cobas KRAS 1. tétel 7. táblázat cobas KRAS mutáció teszt (1. tétel) vs. 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás MT 12/13-as kodon MT 61-es kodon WT Összesen MT 12/13-as kodon MT 61-es kodon Pozitív megfelelési arány = 96,6% (95% CI = 90,3-98,8%) Negatív megfelelési arány = 93,0% (95% CI = 86,3-96,6%) Teljes megfelelési arány = 94,7% (95% CI = 90,4-97,1%) MT: mutáns WT: vad típus *Egy mintát nem teszteltek az 1. tétellel. cobas KRAS 2. tétel WT Összesen * 8. táblázat cobas KRAS mutáció teszt (2. tétel) vs. 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás MT 12/13-as kodon MT 61-es kodon WT Összesen MT 12/13-as kodon MT 61-es kodon Pozitív megfelelési arány = 96,6% (95% CI = 90,5-98,8%) Negatív megfelelési arány = 93,0% (95% CI = 86,3-96,6%) Teljes megfelelési arány = 94,7% (95% CI = 90,5-97,1%) WT Összesen MT: mutáns WT: vad típus A cobas KRAS mutáció teszt és a 2X bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás teljes megfelelési aránya a KRAS 2-es exonjának 12/13-as kodonjában lévő mutációkra 94,7% (összesen 10 eltérő eredmény) volt a cobas KRAS mutáció teszt reagensek mindkét gyártási tétele esetén.

COBAS TaqMan CT Test, v2.0

COBAS TaqMan CT Test, v2.0 COBAS TaqMan CT Test, v2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. COBAS TaqMan CT Test, v2.0 CTM CT v2.0 48 Tests P/N: 05055202 190 AMPLICOR CT/NG Specimen Preparation Kit CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414

Részletesebben

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit

Részletesebben

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Részletesebben

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection

Részletesebben

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190

Részletesebben

COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test MPX 96 Tests P/N: 04584244 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit MPX CTL 6 Sets P/N: 04626290

Részletesebben

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen West Nile Virus Test WNV 96 Tests P/N: 04741722 190 cobas TaqScreen West

Részletesebben

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV HCVQLV2 72 Tests P/N: 05480477 190 Qualitative Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS

Részletesebben

cobas EGFR Mutation Test

cobas EGFR Mutation Test cobas EGFR Mutation Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas EGFR Mutation Test EGFR 24 Tests P/N: 06471463190 MEGJEGYZÉS: A termék megvásárlása

Részletesebben

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 MEGJEGYZÉS:

Részletesebben

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei In Vitro diagnosztikai alkalmazásra. Csak USA-ba történõ export esetén Tervezett felhasználás... 1 A teszt összefoglalása és magyarázata... 1 Az eljárás alapelvei... 1 Reagensek... 1 Anyagok... 3 Figyelmeztetések

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Virológia gyakorlatok

Virológia gyakorlatok Virológia gyakorlatok A virológia gyakorlatok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek az állatorvosi virológiai diagnosztika különböző módszereibe. A hallgatók a gyakorlatokon esetfeldolgozás

Részletesebben

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack 1 3300759JAA(04) 2015-07 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct

Részletesebben

therascreen BRAF Pyro Kit Kézikönyv 24

therascreen BRAF Pyro Kit Kézikönyv 24 Március 2015 therascreen BRAF Pyro Kit Kézikönyv 24 2. kiadás In vitro diagnosztikai használatra 971470 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, NÉMETORSZÁG R2 1074213HU Sample & Assay Technologies

Részletesebben

POSEIDON DNS PRÓBÁK. Felhasználói Kézikönyv. Használati útmutató. Használati útmutató

POSEIDON DNS PRÓBÁK. Felhasználói Kézikönyv. Használati útmutató. Használati útmutató POSEIDON DNS PRÓBÁK Felhasználói Kézikönyv Használati útmutató Használati útmutató A Poseidon fluoreszcensen jelölt próbáinak használata A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) genomi célszekvenciákat

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

CINtec PLUS Cytology Kit

CINtec PLUS Cytology Kit CINtec PLUS Cytology Kit 605-100 06889565001 100 1. ábra: Cervicalis epithelialis sejt, p16 INK4a pozitív (barna citoplazmás festődés) és Ki-67 pozitív (piros magfestődés) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A CINtec

Részletesebben

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 микроплака 96 62794 A Platelia Aspergillus Ag immuno-enzimatikus szendvics mikrolemez vizsgálat az aspergillus galaktomannan antigén kimutatására szérumban és bal folyadékban

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

Gyors DNS alapú mangalica specifikus kimutatási rendszer kidolgozás a MANGFIELD projekt keretében

Gyors DNS alapú mangalica specifikus kimutatási rendszer kidolgozás a MANGFIELD projekt keretében Gyors DNS alapú mangalica specifikus kimutatási rendszer kidolgozás a MANGFIELD projekt keretében SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA 1, MOHR ANITA 1, SIPOS RITA 1, MICSINAI ADRIENN 1, KOPPÁNYNÉ SZABÓ ERIKA 2, JÁNOSI ANNA

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850)

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Az ACCUPROBE MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION

Részletesebben

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz Hypromellosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0348 [9004-65-3] HYPROMELLOSUM Hipromellóz DEFINÍCIÓ Hidroxipropilmetilcellulóz. Cellulóz, 2-hidroxipropilmetiléter. Részlegesen O-metilezett és O-(2-hidroxipropilezett)

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő)

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő) Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:0537 VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM Sárgaláz vakcina (élő) DEFINÍCIÓ A sárgaláz vakcina (élő) a sárgaláz vírus 17D törzséből készített, előkeltetett

Részletesebben

OligoPilot 400 rendszer

OligoPilot 400 rendszer GE Healthcare OligoPilot 400 rendszer Használati útmutató Angol nyelvről fordítva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 5 1.1 Fontos felhasználói információk... 6 1.2 A jogi szabályozással kapcsolatos

Részletesebben

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B HASZNÁLATI JAVASLAT ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay A BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) Amplified DNA Assay a BD ProbeTec ET System-mel együtt használva, a Strand Displacement

Részletesebben

Immunhisztokémiai módszerek

Immunhisztokémiai módszerek Immunhisztokémiai módszerek Fixálás I. Fixálás I. A szövet eredeti szerkezetének megőrzéséhez, az enzimatikus lebontó folyamatok gátlásához: fixálószerek! kompromisszumkeresés - alkoholok: vízelvonók!!!

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az

Részletesebben

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm A1267 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat!

Részletesebben

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban

Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Platina bázisú kemoterápia hatása különböző biomarkerek expressziójára tüdőrákokban Pápay J. 1, Sápi Z. 1 Gyulai M. 5, Egri G. 2, Szende B. 1, Tímár J. 4 Moldvay J. 3 1: Semmelweis Egyetem, I.sz.Patológiai

Részletesebben

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv HistoCore Arcadia C Hűtőlap HistoCore Arcadia C V 1.4, magyar 04/2016 Rendelési szám: 14 0393 80118 Rev. E A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt

Részletesebben

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Basic Surgical Suction Pump ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcja obsługi SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

A molekuláris diagnosztika finanszírozása

A molekuláris diagnosztika finanszírozása A molekuláris diagnosztika finanszírozása Dr. Varga Péter főosztályvezető Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2015. március 5. 1. A

Részletesebben

Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben

Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben QuantiFERON -TB Gold Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ In vitro diagnosztikum 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék kód A11A01983 Termék leírás 2 x 2 ml BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati

Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati Zoller Linda, Rohonczy Kata, Fodor Andrea, Tabajdiné dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban előforduló

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 VII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) E melléklet 1. oszlopa meghatározza az alábbiakra

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2006 Felülvizsgálat dátuma: 2009-02-16 Változat száma: 3. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 790-4324 50 790-4325 250 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1. ábra. CONFIRM anti-er (SP1) festés lobuláris emlőcarcinómában. Ez az antitest

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I Rev. 08 2007. Január MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK BEVEZETÉS A Lowenstein-Jensen táptalaj mycobaktériumok izolálására

Részletesebben

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512 RubellaIgGELISA PKS medac Magyar 0123 136PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás]

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] Nemzetközi rákkutatási és rákgyógyászati folyóirat Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

EZ-FPC mikroorganizmusok

EZ-FPC mikroorganizmusok EZ-FPC mikroorganizmusok Az EZ-FPC mikroorganizmus preparátumok segítségével kihívás elé állíthatóak az ételbiztonsági és ételminőségi minőségi és mennyiségi tesztmódszerek. RENDELTETÉS Az EZ-FPC (Food

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

STANDARD HOMOKSZŰRŐ. Használati útmutató modell: 58271. Figyelmeztetés. Megjegyzések

STANDARD HOMOKSZŰRŐ. Használati útmutató modell: 58271. Figyelmeztetés. Megjegyzések STANDARD HOMOKSZŰRŐ Használati útmutató modell: 58271 HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 336/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.18. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. december 15.) az enzootiás szarvasmarha-leukózis diagnosztikai vizsgálatai tekintetében a 64/432/EGK tanácsi irányelv

Részletesebben

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum Immunosera ex animale ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK Immunosera ex animale ad usum humanum 07/2007:0084 DEFINÍCIÓ Az állati eredetű, embergyógyászati

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása RIDOMIL GOLD Plus 42,5 WP Formuláció kód: A9402A A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A MAGYTAX INJEKCIÓ ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A MAGYTAX INJEKCIÓ ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 4. sz. melléklete az OGYI-T-8224/01, sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának Budapest, 2005. december 7. Szám: 21 126/41/2005 Eloadó: dr. Mészáros Gabriella Melléklet: Tárgy: Betegtájékoztató módosítása

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Optiray 320 mg I/ml oldatos injekció Optiray 320 mg I/ml oldatos injekció eloretöltött fecskendoben ioversolum Mielott elkezdenék alkalmazni Önnél ezt

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

Karbantartáskor ajánlott a FRIOGEL NEO koncentráció (legalább) évenkénti ellenrzése a lerakódás kockázatának teljes kizárására.

Karbantartáskor ajánlott a FRIOGEL NEO koncentráció (legalább) évenkénti ellenrzése a lerakódás kockázatának teljes kizárására. Illusztratív ábrázolás A FRIOGEL NEO monopropilén-glikolt és korróziógátló adalékokat tartalmazó, fagyálló közvetít közeg koncentrátum, mely különösen alkalmas alacsony hmérsékleten mköd htberendezésekhez

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás S3120 ADATGYŰJTŐ Hőmérséklet és relatív páratartalom adatgyűjtő kijelzővel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő

Részletesebben

EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia

EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia 38 Gyógyszergyári közlemény EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia Moldvay Judit 1, Peták István 2,3 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, 2 Semmelweis

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI, SZERELÉSI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉSI, SZERELÉSI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, SZERELÉSI UTASÍTÁS INTEGRA PLUS 437666 INTEGRA PLUS KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZETŐ BERENDEZÉS I KÉRJÜK, JELEN PÉLDÁNYT HAGYJA A KÉSZÜLÉK MELLETT! 1 FONTOS! KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN

Részletesebben

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd 1/7 01. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója: Termék neve: Bromosept 50 fertőtlenítőszer A termék felhasználása: felületek, élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközök és berendezések,

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium Opium crudum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. - 1 01/2015:0777 OPIUM CRUDUM Nyers ópium A nyers ópium csak mint galenusi készítmények kiindulási anyaga használható. Önmagában nem adható ki. DEFINÍCIÓ A nyers ópium

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 52 H Cumisüveg- és bébiétel-melegítő Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése... 2 2 Jelmagyarázat... 2

Részletesebben

Használati utasítás. Sűrűségmeghatározó készlet A Szilárd anyagok és folyékony

Használati utasítás. Sűrűségmeghatározó készlet A Szilárd anyagok és folyékony Használati utasítás Sűrűségmeghatározó készlet A Szilárd anyagok és folyékony Tartalomjegyzék 1 2 3 4 5 6 7 Bevezetés Alapfelszerelés Mérleg összeszerelése sűrűségmeghatározáshoz A sűrűség meghatározásának

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.6 1 2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA Az immunglobulin antikomplement-aktivitásának (ACA) méréséhez meghatározott mennyiségű vizsgálati anyagot

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 KEZELÉSI UTASÍTÁS 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 TARTALOM MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ... 3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 LEGFONTOSABB ALKALMAZÁSOK... 6 A SZERKEZET

Részletesebben

Palackok öblítése. - a palackozó gépsor első eleme. - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt

Palackok öblítése. - a palackozó gépsor első eleme. - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt - a palackozó gépsor első eleme Palackok öblítése - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt Az öblítés eltávolítja - üvegmaradványokat - a palackok csomagolása során bekerülő port

Részletesebben