KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai

2 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 1/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: január 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Napirend előtti felszólalás zárt ülés keretében Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója Nyílt ülés 1. Kezességvállalás a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság pályázatához 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési vitaanyaga 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.28.) Ör. módosítása (VI.) 4. GYEVIÉP NKft évi üzleti terve 5. Algyő, Kastélykert u. 51. szám alatti ingatlan hasznosítása 6. GYEVITUR Kft évi üzleti terve 7. GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása 8. GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása 9. Közművelődési intézmények 2011 évi beszámolója és 2012 évi munkaterve 10. Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi beszámoló és évi programterv 11. Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata 12. Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II évi cafetéria-keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás 14. Tervező és kivitelező megkeresése az iskola éttermi mosdópultjával és elektromos biztosítékaival kapcsolatban 15. Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon vezetékjog létesítése 16. Ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna kiépítés előkészítése az összekötő út mentén 17. Játszótér szabadtéri fitness park kialakítása 18. A méhnyakrák program évi folytatása Algyőn 19. A meningococcus védőoltási program indítása a évben Algyőn 20. A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása 22. AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 23. Kovács Antal Alapítvány védnöksége 24. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 25. Egyebek Zárt ülés 26. Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház tűzvédelmi bírsága ügyében lefolytatott fegyelmi eljárás 27. Új szakértői vélemények bemutatása a MOL ingatlanok megvásárlása ügyében 28. Algyő Park Kft. törzstőke emelése Erről értesül:

3 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

4 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 2/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Kezességvállalás a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság pályázatához Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Dr. Gonda János al a Kezességvállalás a Közép- Kelet-Európai Rekreációs Társaság pályázatához tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzata elvi hozzájárulását adja a Közép-Kelet- Európai Rekreációs Társaság pályázatához, helyet biztosít a tábor számára, azonban nem kíván kezességet vállalni a Társaság által a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől igénylendő ,- EUR összegű támogatás előfinanszírozási hitelhez. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Gonda János al 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Közép Európai Rekreációs Társáság 7. Irattár

5 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 3/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Kezességvállalás a Közép-Kelet- Európai Rekreációs Társaság pályázatához tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését a GYEVITUR Kft évi üzleti tervére vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

6 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 4/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: A Gyevitur Kft üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető GYEVIUR Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft évi üzleti tervét Ft várható bevétellel, és Ft várható kiadással elfogadja. 2) A Képviselő-testület a évi veszteség visszapótlására Ft összeget határoz meg, melyből Ft-ot tartalékba helyez és további Ft-ot az ingyenes gyógy úszás támogatására biztosít. A testület felszólítja az ügyvezetőt, hogy a lehetőségekhez képest - tegyen meg mindent a veszteség csökkentésére. A Ft működési támogatás átadása két részletben történik március és július hónapban az átmeneti gazdálkodásban történt teljesítés figyelembe vételével. 3) A Képviselő-testület indokoltnak tartja a Borbála fürdő állagmegóvási munkálatainak elvégzését, az erre vonatkozó árajánlatok bekérését. A testület a évi költségvetésben Ft Gyevitur Kft. fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzat megképzésére hívja fel a Jegyzőt. 4) A Képviselő-testület, tájékoztatást kér a melegvíz tartállyal kapcsolatban felmerült problémákról. Felelős: Gyevitur Kft. ügyvezető, Fürdővezető Határidő: márciusi Képviselő-testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft ügyvezető 4) Fürdővezető 5) Üzemeltetési csoport 6) Pénzügyi és adócsoport 7) Irattár

7 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 5/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési vitaanyaga Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési vitaanyag tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a évi költségvetés tervezetét. Felelős: Polgármester Határidő: 2012.évi költségvetés tervezése 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a rendelet előkészítésénél vegye figyelembe a) Tartalékok, alapok feletti rendelkezés szabályozásánál a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatait. b) Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve intézményvezetők teljesítménykövetelménye kerüljön kidolgozásra, a Felügyelő Bizottságok és a Pénzügyi és Humán Bizottság bevonásával, az Al koordinálásával. 3. A Képviselő-testület kéri a Raiffeisen Bank hivatalos írásbeli állásfoglalását az önkormányzati kötvény hitel részleges vagy teljes visszavásárlásának feltételeiről, annak értelmezéséről, illetve esetleges módosulásairól. Felelős: Pénzügyi és Adócsoport vezető Határidő: februári Képviselő-testületi ülés 4. A Képviselő-testület kéri, hogy a februári testületi ülésre készüljön részletes program a DNY-i lakóterület teljes közművel, úttal és járdával történő ellátás költségeinek bemutatására. Felelős: Fejlesztési csoportvezető 5. A Képviselő-testület kéri, hogy az előterjesztés mellékletét képező 3. számú melléklet 12. sorában szereplő Plébánia környéki ingatlan megvásárlása tárgyú Ft tervezett pénzösszeg a Működési kiadások Ingatlanforgalmazási Alap céltartalék sorában kerüljön feltüntetésre. Felelős: Pénzügyi és Adócsoport vezető 6. A Képviselő-testület kéri, hogy a februári testületi ülésre készüljön költségbecslés és program a községi temető bekötőútja mellett lévő parkolók megvalósíthatóságáról a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján ütemezve. Felelős: Fejlesztési csoportvezető

8 7. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy szakember bevonásával és a hivatal közreműködésével vizsgálja meg a települési parkolók kialakításának lehetőségét. Felelős: Üzemeltetési csoportvezető 8. A Képviselő-testület kéri, hogy történjen meg a Köntös-ház hasznosíthatóságának vizsgálata a Turisztika koncepciót készítő szakemberek által, továbbá a hivatal részéről készüljön el az ingatlan állagának felmérése. Felelősök: Fejlesztési csoportvezető (Turisztikai koncepció) Üzemeltetési csoportvezető (állagmegóvás) 9. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a pályázati feltételeknek eleget téve a Téglagyári-tó környékének rendbetételét járdaalap elkészítése, padok kihelyezése, bokrok, fák ültetése április hónapjáig -, továbbá szükségesnek tartja a tó környékének méltó kialakítását, a járda térkővel való ellátását, a előírás szerinti korlát elkészítését és a zöldfelület megvalósítását, melyhez az önkormányzat évi költségvetésében 10 millió forintot biztosít. 10. A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Humán Bizottságot, hogy vizsgálja meg az egészségügyi szakrendelő bővítésének lehetőségeit a jövőbeni működtetés szempontjából. Határidő: 11. A Képviselő-testület a közbiztonsági Alap megalapozása miatt felhívja a Jegyzőt a Tarjánvárosi Rendőrőrs megkeresésére, hogy a március-október hónapokban történő járőrözésről adjon tájékoztatást. 12. A Képviselő-testület felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit és az intézményvezetőket, hogy negyedévenként készített pénzügyi beszámolókat a Polgármesternek adják le, aki a beszámolókat továbbítja a Pénzügyi és Humán Bizottság elnökének tájékoztatás céljából. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Pénzügyi- és Adócsoport vezető 5./ Intézményvezetők 6./ Csoportvezetők 7./ Gazdasági társaságok ügyvezetői 8./ Irattár

9 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 6/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: A Gyeviép Nonprofit Kft 2012 évi üzleti tervének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő Testülete, mint a Gyeviép Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,-Ft várható bevétellel, és ,-Ft várható kiadással elfogadja. 2. A Képviselő-testület a évi Önkormányzati működési támogatás összegét ,-Ft-ban állapítja meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére évre a fejlesztési célú tőketartalékot ,- Ft összegben állapítja meg. 4. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép NKft. ügyvezetőjét, hogy rendezze a Rákóczi telepi lakosok ivóvíz díjfizetési kötelezettségét. 5. A Képviselő-testület kéri, hogy az ügyvezető készítsen kimutatást az éves foglalkoztatási létszám alapján munkavállalónként és munkakörönként a különböző munkaterületekre vonatkozóan. Határidő: a 3.pont szerinti fejlesztést megelőzően 6. A Képviselő-testület kéri, hogy az ügyvezető készítsen kimutatást a gépek, munkagépek kihasználtságára vonatkozóan. Határidő: a 3.pont szerinti gépbeszerzést megelőzően Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Gyeviép Nkft. ügyvezető 4. Pénzügy és adócsoport 5. Irattár

10 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 8/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Kastélykert u. 51. számú ingatlan hasznosítása Algyő Nagyközség Képviselő testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az Algyő, Kastélykert u. 51. alatti ingatlan hasznosítása tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft által elkészített fejlesztési koncepció költségbecslés 4. és 5. pontjaiban szereplő munkák megvalósítását. 2) A Képviselő-testület a Gyeviép NKft. üzleti tervének elfogadásával biztosította a költségbecslés 4. és 5. pontjában szereplő beruházások fedezetét. 3) A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a lakóingatlan további hasznosításának lehetőségeire vonatkozóan. Érről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) TÜK Bizottság elnök 4) Gyeviép NKft. ügyvezető 5) Pénzügyi csoport 6) Irattár helyben

11 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 9/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt a határozat melléklete szerinti tartalmú, ügyvezetői tisztség betöltésére irányuló pályázati kiírás megjelentetésével. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a pályázati kiírás jelenjen meg Algyő honlapján, a Délmagyarország című napilapban és az Algyő Hírmondóban, valamint országos internetes felületeken, a Magyar Turizmus Zrt honlapján, a és a web helyeken. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Márton Mária GYEVITUR Kft. ügyvezető 4. Apagyi Vivien személyügyi előadó 5. Irattár

12 9/2012.(I.25.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI álláshely betöltésére. A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, fürdőt és szabadidőközpontot üzemeltető szervezet Az ügyvezető feladata: A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság munkavállalói felett; Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan. A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt.-ben foglalt összeférhetetlenségi okok, nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal, hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer A megbízás március 1-től tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.) A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a Képviselő-testület február 29-ig bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, február óráig Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

13 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 10/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása I. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület indokoltnak látja, hogy a GYEVITUR Kft. mérlegében kimutatott veszteségét, a tulajdonos Algyő Nagyközség Önkormányzat legfeljebb a mérlegben kimutatott vesztesége összegének erejéig, de legfeljebb 60 millió Ft összegig térítse meg. 2.) A GYEVITUR KFT elfogadott üzleti terve alapján, az abban kimutatott várható veszteséget az Önkormányzat működési támogatásként adja át a Kft. részére, amelyről évente készüljön külön megállapodás, kimutatva az ellenszolgáltatás alapján fizetendő összeget is. 3.) A működési támogatás adott év márciusában, és júliusában kerüljön átutalásra, és a tényleges veszteség a mérleg elfogadásával kerüljön a költségvetésben pontosításra, és a II. félévi támogatás ez alapján kerüljön átutalásra. 4.) A Képviselő-testület a GYEVITUR Kft. ügyvezetője kötelezettség vállalásának felső határát 1 millió forintban állapítja meg. 5.) A Képviselő-testület felhívja a GYEVITUR Kft. ügyvezetőjét az 1. és 4. pont szerinti módosítás alapító okiratban történő átvezetés iránti intézkedések megtételére. A határozatot kapják: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Márton Mária GYEVITUR Kft. 5.) Irattár helyben

14 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 11/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester GYEVITUR KFT. alapító okirat módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 289/2010. (XI.24.) Kt. határozatot az alábbiak szerint megerősíti: A Képviselő-testület a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságába november 01. napjától december 31. i időtartamra az alábbiakban felsorolt tagokat választja meg: 1. Nacsa József (an.: Vér Rozália, szül.: Lakcím: Szeged, Szigony u. 34.) 2. Torma Tiborné (leánykori név: Rekett Nagy Mária, an.: Futó Terézia, szül.: Szeged, , Lakcím: 6750 Algyő, Sövény u. 33.) 3. Molnár Áron (an.: Vida Zsuzsanna, szül.: Szeged, , Lakcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2.) 2./ A Képviselő-testület a FEB tagjai részére Ft/hó, elnökének ,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 3./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a változások átvezetése iránt. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Márton Mária ügyvezető 4. FEB tagok 5. Irattár

15 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 12/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselőtestülete január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Bene Zoltán intézményvezető (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

16 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 13/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi beszámoló és évi programterv Algyő Nagyközség Képviselőtestülete január 25-i ülésén megtárgyalta dr. Gonda János al Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi beszámoló és évi programterv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi beszámoló és évi programterv tárgyú előterjesztését tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ dr. Gonda János al 3./ dr. Varga Ildikó 4./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 5./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 6./ Intézményvezetők 7./ Irattár

17 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 14/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25. napján megtárgyalta Herczeg József Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja és támogatja Algyő új környezetvédelmi stratégiai programját. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Délalföldi Erdészeti Zrt. az ártéri erdőgazdálkodásnál (pl. telepített fák fajtájának meghatározásánál) kiemelten vegye figyelembe a település közösségi érdekeit is. 3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közösségi komposztálás kialakításának lehetőségeit. 4. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy készítsen el a zöld közbeszerzés támogatására vonatkozó javaslatait, továbbá kéri, hogy a hivatal tájékozódjon és vizsgálja meg a beszerzés formáit. Felelős: Üzemeltetési csoportvezető Határidő: március 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot a légszennyezettség nyári, július végi időpontban történő megmérésére. Felelős: Üzemeltetési csoportvezető Határidő: március 6. A Képviselő-testület kéri, hogy a FÉK egyesület a civil szervezetek felsorolásába kerüljön be. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

18 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 15/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Képviselők szavazásból történő kizárása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. tárgyú szavazásból személyes érintettségére tekintettel kizárja Némethné Vida Zsuzsanna képviselőt. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Némethné Vida Zsuzsanna képviselő 4. Irattár

19 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 16/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Képviselők szavazásból történő kizárása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. tárgyú szavazásból személyes érintettségére tekintettel kizárja Molnár Áron képviselőt. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Molnár Áron képviselő 4. Irattár

20 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 17/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a évi CXII. törvény 200/B. (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez az alábbi munkáltatói támogatási formát fogadja el: a) visszterhes kölcsön nyújtása az önkormányzat munkavállalóinak végtörlesztés céljára a méltányolható lakásigény figyelembevételével b) a kölcsön mértéke legfeljebb 3 millió Ft c) kölcsön kamata a munkavállaló önkormányzatnál fennálló jogviszonyának ideje alatt 5 százalék, a munkavállaló jogviszonyának megszűnésétől kezdődően a mindenkori Jegybanki alapkamat + 3 százalék d) a végtörlesztési munkáltatói kölcsön céljára költségvetési alap létrehozása 36 millió Ft összeggel: Az alap felett rendelkezésre jogosult bizottság tagjai: Dr. Gubacsi Enikő Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök Dr. György Antal Pénzügyi és Humán Bizottság elnök Torma Tiborné képviselő e) a munkáltatói kölcsön futamideje legfeljebb 120 hónap f) a visszafizetésre vonatkozó garanciák beépítése: 1. jelzálogjog az önkormányzat javára 2. lakásbiztosítás megkötése 3. munkavállaló felhatalmazza a munkáltatót, hogy a munkabérből közvetlenül levonhassa az esedékes törlesztő részletet 2.) A Képviselő-testület a végtörlesztési munkáltatói kölcsön alap 1. d) pont szerinti összegét a költségvetés Általános Fejlesztési tartaléka terhére különíti el. 3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat ügyvédjét és a Pénzügyi és Adócsoport vezetőt, hogy a végtörlesztési munkáltatói kölcsön igénybevételére vonatkozó szerződéseket készítse el, a végtörlesztéshez szükséges ügyintézés önkormányzatra vonatkozó részét koordinálja és a pénzösszeg átutalásáról gondoskodjon. Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó, 3.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4.) Érintett munkavállalók 5.) Apagyi Vivien személyügyi előadó 6.) Irattár

21 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 18/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése Algyő Nagyközség Képviselő-testület elfogadja Dr. Gubacsi Enikő képviselő javaslatát és a munkáltatói támogatás személyi kérdéseket érintő részének megtárgyalását zárt ülés keretében folytatja le. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Irattár

22 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 23/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését az AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadására vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

23 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 24/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta az AKTV Kft Felügyelő Bizottsága Ügyrendjére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja az AKTV KFT Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Ballai Ferenc ügyvezető 4) Irattár Helyben

24 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 25/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Kovács Antal Alapítvány védnöksége Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Herczeg József Kovács Antal Alapítvány védnöksége tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete vállalja a Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére alapítvány védnökségét. A határozatot kapják: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Kovács Antal alapító (6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 4/B.2.5.) 4.) Kuratórium elnöke (Szűcs Judit Algyő, Tiszavirág u ) Irattár helyben

25 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 26/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Kovács Antal Alapítvány védnöksége tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését az Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon történő vezetékjog létesítésére vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

26 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 27/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon vezetékjog létesítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a január 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon vezetékjog létesítése tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ellenérték fejében járul hozzá az Algyő belterület 325 hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú, mindösszesen 774 m 2 alapterületű ingatlanból 166 m 2 területre, vezetékjog létesítéséhez és annak ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Üzemeltetési Csoport 6./ Irattár

27 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 28/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Játszótér szabadtéri fitnesz park kialakítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Játszótér szabadtéri fitnesz park kialakítása előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elvi támogatását adja ahhoz, hogy Algyő Nagyközség belterületén létesüljön egy felnőtt játszótér - szabadtéri fitnesz park, ahol több korosztály által használható köztéri sporteszközök és játszótéri eszközök kerülnének telepítésre. 2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy mérje fel a szóba jöhető területeket és kérjen be több cégtől is árajánlatot. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. A határozatról értesítést kap: 1./ Dr. Gubacsi Enikő 2./ Herczeg József 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Fejlesztési csoport 5./ TÜK bizottság elnöke 6./ Pénzügyi csoport 7./ Irattár

28 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 29/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: évi Cafetéria- keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta évi Cafetéria- keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: I évi Cafetéria-juttatás 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottainak, valamint, az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak részére Cafetéria-juttatás bruttó mértékét Ft/fő/év összegben határozza meg évben. 2. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria szabályzatot. II évi meghatározott juttatásnak minősülő juttatás 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói számára az egyes meghatározott juttatást nettó ,- Ft/fő/hó összegben határozza meg. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyes meghatározott juttatást nettó ,- Ft/fő/hó összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a betervezett összeggel gazdálkodhatnak. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés készítése során vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat. III. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére évre, egységesen 2012 júniusában kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű illetményt állapít meg.

29 A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Valamennyi intézményvezető 4. Személyügyi előadó 5. Irattár

30 I. A jogosultak köre CAFETÉRIA SZABÁLYZAT 29/2012.(I.25.) Kt. határozat melléklete A választható béren kívüli juttatások (cafetéria) rendszere A szabályzat hatálya kiterjed az Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó közalkalmazottakra, az Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala közalkalmazottaira, valamint a Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, (továbbiakban munkavállaló). II. Nem jogosult a juttatásokra Nem jogosult a juttatásokra a munkavállaló, ha a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára), a fegyelmi büntetés ezzel sújtja. Továbbá a 30 napot meghaladó betegség idejére, a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére. Az a munkavállaló, akire a nyilatkozattétel időpontjában nem teljesülnek a jogosultsági feltételek, nem választhat. III. Juttatási (cafetéria) keret A munkavállaló juttatási kerete forint, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is (bruttó keret!) ben a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a cafetéria keretösszegen belüli juttatások összes közterhe esetén { x 1,19 x (0,16 + 0,10)} forint. Tehát a felhasználható összeg ebben az évben nettó forint. A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti keretet, a munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik. A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át. IV. A jogosultság terjedelme A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes tárgyévre vonatkozóan kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások időarányos része jár. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan megszűnik, a juttatások időarányos részét igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell megtennie. 1

31 A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves keretösszeg időarányos részére jogosult csak. Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos keretösszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret a következő naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a munkavállalót, egész hónapokra számítva. Az időközben jogosultságát elvesztő személy a teljes cafetéria keretből a már eltelt időszakra vonatkozó időarányos részre jogosult. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság elvesztése a hónap utolsó napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret az előző naptári hónapig terjedően a választási periódusból már eltelt időszakra illeti meg a munkavállalót, egész hónapokra számítva. V. A cafetéria keretében nyújtható juttatások 1. SZÉP- kártya támogatás 1.1. SZÉP - kártya szálláshely szolgáltatás ( forint) 1.2. SZÉP - kártya melegkonyhás étkezés ( forint) 1.3. SZÉP - kártya szabadidő eltöltés ( forint) 2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás ( forint) 3. Erzsébet utalvány (5.000 forint) 4. Iskolakezdési támogatás ( forint) 5. Helyi utazási bérlet 6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás ( forint) 7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári hozzájárulás ( forint) 8. Iskolarendszerű képzés költsége ( forint) VI. A választható juttatások ismertetése 1. SZÉP- kártya támogatás Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a SZÉP- kártyára utalt támogatás. A kapcsolódó Kormányrendelet azonban leírja, hogy ezt a támogatás három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható: 1.1. Szálláshely-szolgáltatás A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshelyszolgáltatásra felhasználható legfeljebb forint támogatás Vendéglátás szolgáltatás Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb forint támogatás Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb forint támogatás. 2

32 2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi forintot meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható- a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott- utalványt, elektronikus adathordozót. 3. Erzsébet-utalvány Fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi forintot meg nem haladó rész. (2012-ben még meleg étkeztetésre is felhasználható) 4. Iskolakezdési támogatás Iskolakezdési támogatásra kizárólag az a munkavállaló jogosult, akinek a közoktatásban részt vevő (azaz általános iskolában, középiskolában, vagy szakiskolában tanuló) gyermeke után vagy Ő maga, vagy közös háztartásban élő házastársa családi pótlékra jogosult. A támogatás igénylése esetén a munkavállalónak a gyermekek számáról külön nyilatkoznia kell. A támogatás éves összege gyermekenként legfeljebb ,- Ft lehet. 5. Helyi utazási bérlet A munkáltató a dolgozó választása esetén a keretösszeg terhére, a munkába járáshoz havi, vagy éves helyi utazási bérletet bocsát a dolgozó rendelkezésére. Az éves bérletet a tárgyévet megelőző év decemberében, a havi bérletet a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig biztosítja. A helyi tömegközlekedési eszközökön való utazásra feljogosító bérletszelvényeket a munkáltató egységesen szerzi be. 6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak, vagy újonnan belép oda és a cafetéria nyilatkozattal együtt leadja a záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi legfeljebb ,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásként, melyet átutal a nyugdíjpénztár részére. 7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes egészségpénztárnak vagy újonnan belép oda és a cafetéria nyilatkozattal együtt leadja a záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi legfeljebb ,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes egészségpénztári hozzájárulásként, melyet átutal az egészségpénztár részére. 1. Iskolarendszerű képzés Az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmaztató, ha a képzésmunkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. 3

33 VII. A Cafetéria nyilatkozat kitöltésére vonatkozó szabályok A munkavállaló kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafetéria nyilatkozatot. A nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges adatokat, így rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, választható juttatások listája, rövid bemutatása, felhasználási korlátok stb., valamint az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok. A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafeteria nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt eljuttat a személyügyi ügyintézőnek, másik példányát megőrzi. Amennyiben a jogosult olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő nyomtatvány kitöltése is szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria nyilatkozathoz. Nyilatkozatát elektronikusan is elküldi a személyügyi ügyintézőnek a megadott gyűjtő címre. VIII. Cafeteria nyilatkozat érvényessége Amennyiben a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat tételére meghatározott határidőt önhibájából elmulasztja, a munkáltató a munkavállaló részére cafetéria juttatást nem biztosít. IX. Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása A cafetéria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben, megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi módosítást a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének kell átadnia, aki azt továbbítja a személyügyi ügyintézőnek. A döntésről a személyügyi ügyintéző írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Jelen cafetéria Szabályzat február 1. napján lép hatályba mellyel egyidejűleg a 4/2010. (I.27.) Kt. határozat mellékletét képező cafetéria szabályzat hatályát veszti.. Herczeg József 4

34 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 30/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Tervező és kivitelező megkeresése az iskola éttermi mosdópultjával és elektromos biztosítékaival kapcsolatban Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Tervező és kivitelező megkeresése az iskola éttermi mosdópultjával és elektromos biztosítékaival kapcsolatban tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt véleményekkel kapcsolatban nem fogadja el egyik fél véleményét sem és kéri további vizsgálatok elvégzését a hivatal Fejlesztési csoportja, valamint az új iskola építésénél megbízott felelős műszaki ellenőr bevonásával, a mosdópulttal kapcsolatos felelősség egyértelmű megállapítása érdekében. Határidő: márciusi Képviselő-testületi ülés 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Irattár

35 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 31/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Ivóvíz hálózat és szennyvíz csatorna kiépítés előkészítése az összekötő út mentén Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25. napján megtárgyalta Herczeg József Ivóvíz hálózat és szennyvíz csatorna kiépítés előkészítése az összekötő út mentén tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Ta-Bu Bt-vel november 7- én az összekötő út mentén létesítésre kerülő ivóvíz vezeték tervezésére kötött tervezői szerződés módosításával, a tervezői megbízás egészüljön ki a szennyvízelvezetésre vonatkozó megbízással, a tervszállítási határidő március 15-re módosuljon. A tervezési és közmű egyeztetési költségre a testület Ft + Áfa összeget hagy jóvá. 2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy keresse meg levélben a Szegedi Vízmű Zrt. azzal, hogy az 1. pontban meghatározott költség elszámolható-e a Vízügyi Építési Alap terhére. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítás aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

36 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 32/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: A méhnyakrák program évi folytatása Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József megtárgyalta A méhnyakrák program évi folytatása Algyőn tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évben is támogatja a HPV okozta betegségek védőoltásának térítésmentesen történő beadatását a 12. életévüket betöltött és algyői állandó lakcímmel rendelkező lányoknak. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a hivatalt, hogy a 4 komponensű SILGARD termékre vonatkozóan kérjen be három árajánlatot a szállítási költség megjelölésével együtt egy hódmezővásárhelyi, egy szegedi és egy algyői közforgalmú patikától, majd a legkedvezőbb ajánlattevőt válassza ki. Felelős: Bereczné Lázár Nóra 3.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a méhnyakrák program költségét. 4.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a HPV vakcina kezelése és beadása kapcsán dr. Molnár Mária és Társa Bt.-vel a évre szóló megállapodást kösse meg. 5.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza Bereczné Lázár Nóra ifjúsági referenst, hogy a védőoltást igénybe vevő gyermekek szüleinek véleményét kérje ki. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Irattár

37 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 33/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: A meningococcus védőoltási program indítása a évben Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József A meningococcus védőoltási program indítása a évben Algyőn tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évben támogatja a meningococcus védőoltási program indítását és a védőoltás térítésmentesen történő beadatását. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Máriát és Bereczné Lázár Nórát, hogy a pontos gyermeklétszám tükrében a szülői nyilatkozatokat kérje ki és tárja a Képviselő-testület elé. Határidő: februári ülés. 3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt árajánlatok bekérésére a meningococcus C vakcina és a többkomponensű, 4 törzs ellen kombinált A, C, W135Y vakcina tekintetében. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport Vezető 4./ Dr. György Antal Elnök (Humán és Pénzügyi Bizottság) 5./ Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

38 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 34/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évben támogatja a dohányzásleszokást segítő program indítását. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. György Antal elnököt, hogy a Települési Egészségtervben és az Akciótervben foglaltakra tekintettel állítson össze egy szakmai csapatot és a szakemberek bevonásával készítsék elő a projektet. Határidő: februári Képviselő-testületi ülés Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6./ Irattár

39 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 35/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált eszközök értékesítésre kerüljenek a Selejtezési Szabályzat szerint, amennyiben arra egyik önkormányzati vagyonkezelő szerv (intézmények, gazdasági társaságok) sem tart már igényt, azzal, hogy az eszközöket értékesítésre elsődlegesen a helyi társadalmi szervezeteknek kell felajánlani, ezt követően magánszemélyeknek. 2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti értékesítés során az eladási irányárat a vagyongazdálkodásért felelős dolgozó javaslata alapján a állapítja meg. 3. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának szabályszerű végrehajtásáért a pénzügyi csoportvezető a felelős. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi csoportvezető 4. Vagyonnyilvántartó 5. Irattár Helyben

40 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 39/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Helyben

41 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 40/2012.(I.25.) Kt. határozat Tárgy: Éves autópálya matrica támogatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja a Rákóczi-telepi, Farki-réti lakosság részére az önkormányzat által történő éves autópálya matrica megvásárlását. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Helyben

42 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 43/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: február 29-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Önkéntesség elterjesztése a Szegedi kistérség falvaiban c. pályázat a TÁMOP /2 program keretében 2. Tarjánvárosi Rendőrőrs támogatása az algyői körzeti megbízottak járőrözésére évi koncessziós díj megállapítása 4. A Borbála fürdő fejlesztés módosított terveinek bemutatása 5. A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2003. (XII.04.) rendelet módosítása 6. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosítása 7. A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési szilárdhulladék szállítási díj évre vonatkozó megállapítására 8. A társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 9. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete 10. Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium pénzügyi elszámolásával kapcsolatos, testületi döntést igénylő ügye évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák 12. Alapítványok támogatási kérelme Társadalmi szervezetek évi beszámolója 14. Társadalmi szervezetek évi támogatási igénye 15. Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolója és évi támogatási igénye 16. Az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolója és évi támogatási igénye 17. Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye 18. Algyői Sportkör számára önrész biztosítása csapatsport pályázatokhoz 19. Beszámoló a sportmenedzseri feladatok tapasztalatairól 20. Sportmenedzser státusza 21. Algyői Faluvédő Egyesület névviselésre és székhelyhasználatra vonatkozó kérelme 22. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás Településkapu kialakítása, valamint kamerarendszer létesítése Algyőn 24. Temető megközelítését szolgáló út és kapu felújítása, valamint parkolók kialakítása 25. DNY-i lakópark közművesítése 26. Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása

43 27. Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása 28. Algyő, külterület 01729/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése 29. Algyő, külterület 01234/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése 30. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 31. Tájékoztató a közoktatási törvény várható változásairól 32. Algyő Nagyközség évi települési rendezvény- és sportnaptára 33. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 34. Az Econo Consult által kidolgozott Turisztikai koncepció bemutatása Zárt ülés 35. Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. sz. alatti szolgálati lakás bérbeadása 36. Internet fejállomás beszerzése az AKTV Kft-nél 37. GYEVITUR KFT. ügyvezetői megbízása Nyílt ülés 38. Egyebek Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

44 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 44/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Önkéntesség elterjesztése a Szegedi kistérség falvaiban c. pályázat a TÁMOP /2 program keretében 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Munka Világa Közhasznú Egyesület (6723 Szeged, Lomnici u. 31/B 4/12.) és a Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Egyesület TÁMOP /2 pályázat keretében Az önkéntesség elterjesztés pályázati kiírásra benyújtandó pályázattal. 2.) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges az előterjesztés mellékletét képező - együttműködési nyilatkozat és az Algyő, Kastélykert u. 63. szám alatti ifjúsági klub bérleti szerződésére vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó, 3.) Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető 4.) Munka Világa Közhasznú Egyesület 5.) Pongrácz Tamás FÉK elnök 6.) Juhász Zsolt csoportvezető 7.) Irattár

45 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 45/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Tarjánvárosi Rendőrőrs támogatása az algyői körzeti megbízottak járőrözésére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29. napján megtárgyalta Herczeg József a Tarjánvárosi Rendőrőrs támogatása az algyői körzeti megbízottak járőrözésére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs részéről Bakai Krisztián rendőr százados őrsparancsnok tájékoztatását a évi támogatás lehetséges felhasználására vonatkozóan. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Jegyző asszonyt a támogatási megállapodás-tervezet kidolgozására, az önkormányzat évi költségvetésének 4. mell. II/3.9. Közbiztonsági Alap céltartalék 1 millió Ft összegű előirányzata figyelembevételével. Határidő: márciusi Képviselő-testületi ülés 3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a támogatás feltételeinek meghatározására, különös tekintettel az Algyő Nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó fokozott közterületi járőrszolgálatra, illetve üzemanyag támogatásra. Határidő: márciusi Képviselő-testületi ülés Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó, 3.) Dr. Gubacsi Enikő Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök 4.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5.) Bakai Krisztián r. szds. őrsparancsnok 6.) Üzemeltetési csoportvezető 7.) Irattár

46 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 46/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: 2012 évi koncessziós díj megállapítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József 2012 évi koncessziós díj megállapítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2012 évi koncessziós díj megállapítása tárgyában elkészített megállapodás tervezetét. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a megállapodás aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szegedi Vízmű Zrt. 4. Üzemeltetési csoport 5. Pénzügyi és adócsoport 6. Irattár

47 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 47/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a 2012 évi koncessziós díj megállapítása tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését a évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkákra vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

48 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 48/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület eft előirányzattal jóváhagyja a évi Vízügyi Építési Alap munkáit. 2. A Képviselő-testület a Szegedi Vízmű által készített javaslat B változatot fogadja el és hagyja jóvá azzal, hogy az 1,3 millió forint összegű tervezési díj kerüljön átvezetésre az Átalánydíjas fogyasztók mérősítése sorra. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szegedi Vízmű Zrt. 4. Üzemeltetési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

49 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 49/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: A Borbála fürdő fejlesztés módosított terveinek bemutatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József A Borbála fürdő fejlesztés módosított terveinek bemutatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület a Borbála fürdő galériás szauna világ épületének kialakítása során az alábbiak figyelembevételét kéri a tervezőtől: o az elhelyezendő szaunák típusa szerint kerüljön kialakításra finn-, infra-, gőz- és só szauna, o az épületben kerüljön elhelyezésre merülő medence, o a galériába történő feljutás egyenes lépcső kialakításával történjen, o a galéria kialakítása a nyugodt pihenést szolgálja, o az épületnek legyen kapcsolódási lehetősége egy esetleges szállodaépítés esetén a szállodaépülettel. 2. A Képviselő-testület a cukrászdaépületre vonatkozóan indokoltan tartja az utcaés a fürdő felőli fogyasztótér elválasztását. 3. A Képviselő-testület egyetért a 140 m 2 alapterületű, 0-60 cm vízmélységű gyermek élménymedence főépület melletti helyszínen történő megépítésével. 4. A Képviselő-testület a 33 * 25 méteres úszómedence megvalósítását támogatja. 5. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön megtervezésre valamennyi, a tervezett fürdő területén kialakítható medence, különös tekintettel a felnőtt kültéri élménymedencére. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Hajós Tibor építész 4. Némethné Vida Zsuzsanna TÜK elnök 5. Fejlesztési csoport 6. Pénzügyi és adócsoport 7. Irattár

50 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 50/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Társadalmi szervezetek évi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a Társadalmi szervezetek évi beszámolója tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt társadalmi szervezetek évi munkájáról szóló tájékoztatást: Algyői Általános Iskola Alapítvány Algyői Faluvédő Egyesület Algyő Fejlődéséért Alapítvány Algyői Gazdakör Algyői Kerecsen Egyesület Algyői Kormorán Horgászegyesület Algyői Lovasklub Algyői Lövész Egyesület Algyői Nőegylet Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub Algyői Természetvédő Horgászegyesület Boldog Gyermekkor Alapítvány Dinamix Ifjúsági Kerekasztal Wemsical EZERJÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület GYEVI ART Kulturális Egyesület Magyar Vöröskereszt Csm.-i Szervezetének algyői alapszervezete Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör Mandula Színház Alapítvány MATASZ Algyői Klubja Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület és Algyői Hagyományőrző Citerazenekar Mozgáskorlátozottak Csm.-i Szervezete Algyői csoport Nagyfáért Alapítvány Ősgyeviek Baráti Köre Síkvidéki Repülő Sportegyesület V-8 Autó-Motor Sportegyesület Berkes István Ladacross Algyő

51 Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport Vezető 5./ Társadalmi szervezetek vezetői 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

52 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 51/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Dr. Gubacsi Enikő képviselő javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Társadalmi szervezetek évi beszámolója tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését A társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

53 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 52/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Társadalmi szervezetek évi támogatási igénye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József a Társadalmi szervezetek évi támogatási igénye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a támogatás odaítélésére vonatkozó döntését az alábbiak szerint hozza meg az Önkormányzat évi költségvetésének Társadalmi szervezetek támogatása előirányzat terhére: Sorsz. Név Ft 1. Algyői Általános Iskola Alapítvány ,- 2. Algyői Faluvédő Egyesület ,- 3. Algyő Fejlődéséért Alapítvány ,- 4. Algyői Gazdakör ,- 5. Algyői Kerecsen Egyesület ,- 6. Algyői Kormorán Horgászegyesület ,- 7. Algyői Lovasklub: Algyői Lovasnapok rendezvény Működés, egyéb rendezvény Algyő Borbarátok (férfi) , , ,- 8. Algyői Lövész Egyesület ,- 9. Algyői Nőegylet ,- 10. Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub ,- 11. Algyői Természetvédő Horgászegyesület ,- 12. Boldog Gyermekkor Alapítvány ,- 13. Dinamix Ifjúsági Kerekasztal Wemsical ,- 14. EZERJÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület ,- 15. Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület ,- 16. GYEVI ART Kulturális Egyesület Parlandó Énekegyüttes Tollforgatók Köre Alkotók Köre Működési támogatás , , , ,- 17. Magyar Vöröskereszt Csm.-i Szervezetének algyői alapszervezete ,- 18. Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör ,-

54 19. Mandula Színház Alapítvány ,- 20. MATASZ Algyői Klubja ,- 21. Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület ,- Algyői Hagyományőrző Citerazenekar ,- 22. Mozgáskorlátozottak Csm.-i Szervezete Algyői csoport ,- 23. Nagyfáért Alapítvány ,- 24. Ősgyeviek Baráti Köre ,- 26. V-8 Autó-Motor Sportegyesület Berkes István Ladacross Algyő ,- ÖSSZESEN: ,- 2. A társadalmi szervezetek részére megállapított támogatások összege ,- Ft. 3. A Képviselő-testület felkéri a társadalmi szervezeteket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt Algyő Nagyközség közösségi életében, képviseljék szervezetüket a nemzeti ünnepek, megemlékezések, koszorúzások, valamint a kiemelt fontosságú települési rendezvények alkalmával. 4. A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Adócsoport vezetőjét a rendeletben meghatározott elszámolási rend betartására, a támogatási szerződések előkészítésére. 5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a támogatások átutalására az 1. pontban felsorolt szervezetek javára. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5./ Társadalmi szervezetek vezetői 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

55 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 53/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolója és évi támogatási igénye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolója és évi támogatási igénye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolóját és évi támogatási igényét. 2. A Képviselő-testülete az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület részére ,- Ft támogatást állapít meg az Önkormányzat évi költségvetése terhére. 3. A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon a Közhasznú Egyesület részére a támogatási szerződés megkötését követően. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5./ Zsura Zoltán elnök (Algyői Úszó Közhasznú Egyesület) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

56 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 54/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Vagyonrendelet módosításához kapcsolódó döntés 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzati vagyont érintő üzemeltetési, használati szerződések felülvizsgálatáról és annak eredményéről adjon tájékoztatást. Felelős: Üzemeltetési csoportvezető Határidő: áprilisi testületi ülés Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Kovács Erika pénzügyi- és adócsoport vezető 4.) Vagyonnyilvántartó 5.) Üzemeltetési csoportvezető 6.) Irattár

57 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 55/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium, pénzügyi elszámolásával kapcsolatos testületi döntést igénylő ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium, pénzügyi elszámolásával kapcsolatos testületi döntést igénylő ügye tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Szeged Algyő Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás pályázati anyagának aktuális állásáról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. ( ) TGY. számú határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, ,- Ft-ot, azaz ötszázhetvenegyezer-hatszáznyolc forintot a számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa Algyő Nagyközség Önkormányzata. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4. DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5. Üzemeltetési csoport 6. Pénzügyi és adócsoport 7. Irattár

58 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 56/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Alapítványok támogatási kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Alapítványok támogatási kérelme tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiakban megjelölt kiemelkedően közhasznú szervezetet támogatásban részesíti az Önkormányzat évi költségvetése terhére: Támogatási célú pénzeszköz átadások (Egészségügyi Alap) előirányzat terhére 1. Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány (6720 Szeged, Jókai u. 6. 1/4.) ,- Ft 2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapított támogatási összegek alapítványi bankszámlaszámlára történő átutalásáról Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Alapítvány 4./ Dr. György Antal elnök (Humán és Pénzügyi Bizottság) 5./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

59 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 57/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2..(1) bekezdése alapján saját bevételeit a költségvetési évet követő 3 évre az alábbiakban állapítja meg Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év év Helyi adóból származó bevétel Saját bevétel összesen Saját bevétel 50%-a ) Algyő Nagyközség Önkormányzata a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.Törvény 3.. (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre az alábbiakban állapítja meg. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év év Felhalmozási célú kötvény tőke törlesztés Felhalmozási célú kötvény kamat törlesztés Fizetési kötelezettség összesen: A határozatot kapják: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Irattár helyben

60 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 58/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolója és évi támogatási igénye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolója és évi támogatási igénye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete indokoltnak tartja az Algyő Sportjáért Közalapítvány megszűntetését, felhívja Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5./ Bajusz János elnök (Algyő Sportjáért Közalapítvány) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

61 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 59/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Sportkör évi beszámolóját. 2. A Képviselő-testület az Algyői Sportkört évben Ft támogatásban részesíti, azzal, hogy ebből Ft a működési költségek fedezésére szolgál. Az egyesület támogatott szakosztályai a következők: Labdarugó szakosztály ,- forint Kézilabda szakosztály ,- forint Kajak-kenu szakosztály ,- forint Ökölvívó szakosztály ,- forint Karate szakosztály ,- forint Lábtenisz szakosztály ,- forint Szertorna szakosztály ,- forint Taekwon-do szakosztály ,- forint 3. A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon az Algyői Sportkör részére a 2. pont szerinti összegekre vonatkozó, elszámolási kötelezettséggel kötött támogatási szerződés aláírását követően. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5./ Juhász Sándor elnök (Algyői Sportkör) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár

62 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 60/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hallgatja meg az Econo Consult által kidolgozott Turisztikai koncepció bemutatását. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

63 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 63/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Sportkör számára önrész biztosítása csapatsport pályázatokhoz Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyői Sportkör számára önrész biztosítása csapatsport pályázatokhoz tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete biztosítja az Ft önrészt (kézilabda utánpótlás nevelésre Ft, labdarúgás utánpótlás nevelésre Ft) az Algyői Sportkör számára a látvány- és csapatsportok támogatására benyújtott és elnyert pályázat megvalósításához. 2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a évi költségvetésbe a támogatás összegét építse be. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Algyői Sportkör 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

64 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 64/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a sportmenedzseri feladatok tapasztalatairól Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser Beszámoló a sportmenedzseri feladatok tapasztalatairól tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a sportmenedzseri feladatok tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 2./ A Képviselő-testület felhívja a sportmenedzser feladatellátásával kapcsolatban: 2.a/ Gyeviép NKft. ügyvezetőjét az alábbi együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére: - információnyújtás a sportmenedzsernek a tornacsarnokhoz kapcsolódó üzemeltetési költségeiről, az NKft. üzemeltetésében lévő egyéb sportlétesítményekről - egyeztetési kötelezettség a sportmenedzserrel a rendezvények kapcsán felmerülő feladatokról 2.b/ Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Igazgatóját az alábbi együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére: - információnyújtás a sportmenedzsernek a tornacsarnokhoz kapcsolódó üzemeltetési költségeiről - egyeztetési kötelezettség a sportmenedzserrel a rendezvények kapcsán felmerülő feladatokról 2.c/ Az Algyői Sportkör elnökségét az alábbi együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére: - egyeztetési kötelezettség a sportmenedzserrel a rendezvények kapcsán felmerülő feladatokról 2.d/ A Sportmenedzsert a Gyeviép NKft, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola igazgatója és az Algyői Sportkör elnökségének tájékoztatására. 3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és Humán Bizottságot a sportmenedzser feladatkörének kidolgozására.

65 A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Juhász Sándor elnök (Algyői Sportkör) 8./ Algyő Sportjáért Közalapítvány, Bajusz János elnök 9./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens, általa civil szervezetek tájékoztatása 10./ Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser 11./ Katona Antal ügyvezető (GYEVIÉP Nkft.) 12./ Irattár

66 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 65/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Sportmenedzser státusza Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Sportmenedzser státusza tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 356/2011. (XI.03.) sz. határozatát visszavonja. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete indokoltnak tartja, hogy kerüljön hely kijelölésre, amely a sportmenedzser által használható, ahol a szükséges adminisztráció elvégezhető és az iratok, szerződések biztonságos tárolása megoldott. Felelős: Polgármester Határidő: március 14. Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser 4.) Iván Zsuzsanna igazgató 5.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6.) Apagyi Vivien személyügyi előadó 7.) Irattár

67 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 66/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluvédő Egyesület névviselésre és székhelyhasználatra vonatkozó kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyői Faluvédő Egyesület névviselésre és székhelyhasználatra vonatkozó kérelme tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Faluvédő Egyesület kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület nevet viselje. 2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület székhelye az Algyő, Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan legyen. 3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1.-2.) pont szerinti nyilatkozatokat aláírja. 4.) A Képviselő-testület felhívja a Hivatal üzemeltetési csoportját, hogy az Egyesülettel készítsen elő megállapodást a Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan udvari melléképületének használatára vonatkozóan és terjessze a soron következő testületi ülésre. 5.) A Képviselő-testület kéri, hogy több bérlő/használó esetén használati jog megosztással szabályozzák a Kastélykert 59. szám alatti ingatlan használatát. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Bai István, Algyői Faluvédő Egyesület elnöke 4.) Dr. Borbély Bernadett ügyvéd 5.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6.) Vagyonnyilvántartó 7.) Üzemeltetési csoportvezető 8.) Irattár

68 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 67/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a február 29-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetével a pedagógiai szakszolgálat ellátására készült megállapodást jóváhagyja. 2.) A szakszolgálat ellátásának költségeire a Képviselő-testület e Ft összeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésének 7. sz. melléklet Szegedi Kistérség - pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása előirányzat terhére. 3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete indokoltnak tartja a Szivárvány Óvoda által igényelt pszichológiai feladatellátás biztosítását, az erre vonatkozó kiegészítő megállapodás megkötését a költségvetés Általános fejlesztési tartalék előirányzat terhére. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a évi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról szóló megállapodás aláírására. Erről értesítést kap: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4.) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 5.) Ratkai Imre ügyvezető igazgató (Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.) 6.) Irattár

69 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 68/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Településkapu kialakítása, valamint kamerarendszer létesítése Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29. napján megtárgyalta Herczeg József Településkapu kialakítása, valamint kamerarendszer létesítése Algyőn tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: I. Településkapu kialakítása: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a településkapu kialakításával. 2. A településkapuk kialakítását a Kastélykert utca felöli bekötőúton, a Téglás utcai csomópont előtt, valamint a Vásárhelyi utca, 47-es számú főút felőli végén jelöli ki. 3. A Képviselő-testület megbízza az Üzemeltetési csoportot, hogy a kiválasztott területeken a településkapuk kialakításhoz szükséges tervezői elképzeléseket kérje be. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a TÜK Bizottságot, hogy a beérkezett javaslatok közül a legmegfelelőbbet válassza ki. II. Kamera rendszer kialakítása: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a kamerarendszer létesítésével. 2. A Képviselő-testület egyetért a kamerarendszer négy helyen (4*2 db kamera), a településkapuk helyszínén történő kialakításával. 3. A Képviselő-testület megbízza az Üzemeltetési csoportot, hogy a kiválasztott területeken létesítésre kerülő kamera rendszer kialakításhoz szükséges árajánlatokat kérje be. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a TÜK Bizottságot, hogy a beérkezett árajánlatok közül a nyertes ajánlattevőt válassza ki. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés aláírására. 6. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a kamera rendszer kialakításához szükséges 15 millió Ft-ot a költségvetésbe építse be. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

70 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 69/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Temető megközelítését szolgáló út és kapu felújítása, valamint parkolók kialakítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Temető megközelítését szolgáló út és kapu felújítása, valamint parkolók kialakítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt temető megközelítését szolgáló út melletti parkolók és új temetőkapu kialakítását két ütemben támogatja. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy I. ütemben a meglévő árok betemetése, helyére zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és a meglévő út mellett 15 db parkoló kialakítása, valamint füves parkoló kialakítása kohósalakos bevezető úttal valósuljon meg. II. ütemben történjen az új kapu kialakítása, a meglévő kapu elbontása, az utcabútorok elhelyezése és a kerékpár tároló kiépítése. 3. A Képviselő-testület megbízza a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy az 2. pont I. ütemében leírt fejlesztés megvalósítására vonatkozó terveket készítse el és a kivitelezésre vonatkozó három árajánlatot kérje be. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt és a Pénzügyi és adócsoport vezetőt, hogy felszabaduló forrás esetén vegye figyelembe a 2. pontban foglaltakat. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Némethné Vida Zsuzsanna TÜK elnök 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

71 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 70/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: DNy-i lakópark közművesítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29. napján megtárgyalta Herczeg József DNy-i lakópark közművesítése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem kívánja megkezdeni 2012-ben a DNy-i lakóterület telkeinek értékesítését. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

72 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 71/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzati érdekből, pályázati eljáráson kívül, bérbe adja az Algyő, Fazekas u. 51. szám alatti ingatlant a Joni Pékség Kft. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 34.) részére, az alábbi feltételekkel: - a bérleti jogviszony határozatlan időtartamra szól, - 3 hónap felmondási idő kikötése mellett, - pékség és pékáru üzlet üzemeltetése továbbá lakás céljára, ,- Ft/hó bérleti díjért, azzal, hogy bérleti szerződés megkötésétől számított 3 év leteltét követően a bérleti díj mértéke újratárgyalásra kerül, - 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciónak a szerződéskötéskor történő megfizetése mellett, - azzal, hogy a Joni Pékség Kft december 31-ig megszerzi a szükséges hatósági engedélyeket és a pékséget megnyitja, - azzal, hogy a Joni Pékség Kft. a bérleti díjon felül köteles fizetni az ingatlan összes rezsi költségét, amely az ingatlanban felszerelt és a nevére átíratott almérők állása alapján felmerül, - azzal, hogy a Joni Pékség Kft. vállalja, hogy az ingatlan földszintjén a pékséget, és az üzletet a saját költségén alakítja ki, továbbá az ingatlan emeletén lévő lakást a saját költségén felújítja, lakhatóvá teszi, mely költségek nem kerülnek beszámítására a bérleti díjba, - azzal, hogy a Joni Pékség Kft. az épületben szerkezeti átalakítást kizárólag hatósági engedéllyel végezhet, - azzal, hogy a Joni Pékség Kft. köteles az ingatlan udvarát és környékét is rendben tartani. 3. A Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét, hogy a bérleti szerződést az 1. pontban foglalt feltételekkel, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készítse el. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a bérleti szerződés aláírására a megvalósításra vonatkozó elképzelések testület általi megismerését követően.

73 Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Joni Pékség Kft. 4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Pénzügyi és Adócsoport 7. Üzemeltetési Csoport 8. Irattár

74 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 72/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi a testületi ülés napirendjéről, azzal, hogy a Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az InnoGeo Kft. által folyó tervezési munkálatokat állítsa le, továbbá kérjen tájékoztatást a Geo Inform Kft-től, hogy milyen határidővel tudja vállalni az A 15-ös jelű kút vizsgálatát. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

75 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 73/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését az AKTV Kft. részére történő internet fejállomás beszerzésére vonatkozóan. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

76 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 75/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Kiegészítés Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséhez 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy évi költségvetési rendeletében forráshiány miatt nem szerepeltetett, pénzeszköz felszabadulása esetén kijelölt fejlesztési területei a következők: - piac kialakítás, - egészségügyi szakrendelő kialakítás, - szabadtéri fitnesz park kialakítás, - lovaspálya építés, üzemeltetés - települési fásítás, - községi temető megközelítés, parkoló kialakítás. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Pénzügyi és adócsoport vezetőt, hogy felszabaduló forrás esetén terjessze elő a költségvetés szükséges módosítását. Határidő: folyamatos Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Bizottsági elnökök 4. Fejlesztési csoportvezető 5. Pénzügyi és adócsoport vezető 6. Irattár

77 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 76/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, külterület 01729/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, külterület 01729/2 hrsz.-ú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonjogában álló, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Algyő, külterület hrsz.-ú és hrsz.-ú földrészletek megosztása és határrendezése folytán kialakuló Algyő, külterület 01729/2 hrsz.-ú, mindösszesen 8511 m2 területű, kivett csatorna és legelő művelési ágú alrészletből álló állami vagyon ingyenes tulajdonba adását igényli. 2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az állami vagyon ingyenes átruházásához szükséges eljárást indítsa el. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vagyonátruházáshoz szükséges megállapodás aláírására, és felhívja arra, hogy intézkedjen az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés iránt. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

78 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 77/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, külterület 01234/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a február 29-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József, Algyő, külterület 01234/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának igénylése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonjogában álló, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.). vagyonkezelésében lévő Algyő, külterület 01234/2 hrsz.-ú, erdő művelési ágú, 1 ha 4376 m2 területű ingatlan, állami vagyon ingyenes tulajdonba adását igényli. 2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az állami vagyon ingyenes átruházásához szükséges eljárást indítsa el. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vagyonátruházáshoz szükséges megállapodás aláírására és felhívja arra, hogy intézkedjen az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés iránt. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Pénzügyi és Adócsoport 5./ Irattár

79 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 78/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok tárgyú előterjesztést, és azokat a mellékletnek megfelelően állapítja meg. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Apagyi Vivien személyügyi előadó 4. Irattár

80 78/2012. (II.29.) Kt. határozat melléklete A köztisztviselők évi kiemelt céljai Általános célok: 1.) Az önkormányzati tevékenységek folyamatos és naprakész ellátása, melyet a jogszerűség, valamint a magas színvonalú ügyintézés jellemez. A köztisztviselőnek a beosztásához szükséges ismeretekkel, képességekkel kell rendelkeznie, azokat munkája során alkotó módon kell alkalmaznia. 2.) A Testületi ülés döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, döntési alternatívák feltárása és a legoptimálisabb döntések ajánlása, a képviselők munkájának segítése. 3.) Az ügyintézés során az ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása. A polgárbarát igazgatási eszközök, módszerek érvényesülése, ügyfél centrikus ügyintézés megvalósulása. 4.) A közszolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez igazodóan és az önkormányzat lehetőségei függvényében. 5) Az önkormányzati fenntartású intézmények munkájának összehangolása és segítése mellett a Polgármesteri Hivatal feladata, hogy gondoskodjon ezen intézmények jogszerű, szabályszerű, és gazdaságos működéséről. 6.) A hatályba lépő új törvények és végrehajtási rendeletek nyomon követése. Felkészülés a törvény változásainak végrehajtására, a változások folyamatos előkészítésére. 7) Az önkormányzati fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósításának szakszerű, időarányos előkészítése, azok végrehajtására pályázatok előkészítése és benyújtása, a megvalósítás koordinálása, illetve a pénzügyi elszámolás időbeli elvégzése. 8) Az éves költségvetése keretében gondoskodás a működési költségvetés egyensúlyi állapotáról. A költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűség, hatékonyság és takarékossági szempontok alapján. 9.) A térséghez tartozó önkormányzatokkal, társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás kialakítása, illetve a már kialakított kapcsolatok további erősítése. 10.) A korszerű és színvonalas munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos oktatása, szakmai továbbképzéseken való részvétele. 1.

81 11.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése, új nyilvántartások, adatbázisok lefektetése. 12.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belső ellenőrzések hatékonyságának növelése. 13.) A köztisztviselők egymás közötti kommunikációja a hitelesség, határozottság, és az érthetőség jellemezze. Képes legyen kapcsolatokat felépíteni és hatékonyan fenntartani, a szervezetet képviselni. Konfliktusokat megfelelően tudja kezelni. 2.

82 II. Ágazati, specifikus célok: Gazdálkodási területen: - Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása. - A költségvetési koncepció, a költségvetés, a zárszámadás, a költségvetést módosító rendeletek vonatkozó jogszabályok szerinti elkészítése, a féléves beszámoló és a háromnegyed éves tájékoztató elkészítése, a munkatervben foglalt határidőre; - Az önkormányzat biztonságos működéséhez szükséges költségvetés szigorú és takarékos végrehajtása - Költségek helyes meghatározása és a gazdasági szempontok érvényesítése - Vagyonkataszter nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása - A pályázatok kidolgozásában közreműködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi ellenőrzése - Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása érdekében. A községüzemeltetés területén: - Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján a kijelölt feladatok megvalósítása - Az önkormányzati utak állapotfelmérése, mely a közlekedési rendre, a burkolat jellegére, kialakítására terjed ki. - A járdák rekonstrukciója. - A játszóterek és zöldfelületek gondozása, állapotának javítása, az utcafásítási program végrehajtása. - Nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornahálózat felmérése, bővítése. - A felmerülő problémák hatékony műszaki kidolgozásának megoldása. A községfejlesztés területén: - Lehetőségek feltérképezése, sikeres pályázatok esetén projektmenedzseri feladatok hatékony ellátása - A nyertes pályázatok műszaki, pénzügyi lebonyolítása, a támogató felé történő pénzügyi jelentések határidőre történő megküldése - A közbeszerzések jogszabályoknak megfelelő gyors és hatékony lebonyolítása a közbeszerzéssel elérhető gazdasági előnyök érdekében. - A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a szükséges egyeztetések lefolytatása a lakosság tájékoztatása. Környezet és természetvédelem területen: - A természetes és épített környezet összehangolt érdekében az Európai Uniós elvárásoknak, jogszabályoknak megfelelően. - Településfejlesztési koncepcióban és a településfejlesztési tervben foglalt elképzelések várható környezeti hatásainak vizsgálata. 3.

83 - A környezetvédelmi ismeretek terjesztése és fejlesztése a lakosság és különösen az ifjúság körében. - A légszennyezettség csökkentésének érdekében a lehetséges és szükséges intézkedések megtétele. - Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, szelektív hulladék gazdálkodás folyamatos fejlesztése. Építésügyi területen: - Az új és változó jogszabályok magas szintű elsajátítása és az ügyintézésben való maradéktalan érvényre juttatása. - Az építkezni szándékozó ügyfelek maximális kiszolgálása, ügyeik gyors elintézésének előmozdítása. - A szabálytalan építkezések felkutatása, szükséges és költséghatékony intézkedések megtétele. Oktatási, közművelődési, kulturális, sport területen: - Az önkormányzathoz tartozó intézmények fenntartói döntés alapján történő átszervezésének előkészítése, az intézmények működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata. - Az intézményvezetői pályázatok szakszerű lebonyolítása. - Közoktatási intézményekben az óvodai, általános iskolai beiratkozás, középiskolai felvételi előkészítése, összehangolása. - A község életét érintő kiemelkedő jelentőségű kulturális, sportrendezvények fesztiválok előkészítésében és lebonyolításában való sikeres együttműködés. - Javítani a helyi mozgáskultúrát, a sportközösségek létrehozásában és kialakításában részt venni. - Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának nemzetközi, testvér és partner városi kapcsolatainak ápolása. Egészségügyi és szociális területen: - Az egészségügyi alapellátás jelenlegi szinten történő továbbműködtetése, lehetőség szerinti fejlesztése. - Az önkormányzat közegészségügyi feladatainak további biztosítása. - A szociális biztonság, a szociális alapszolgáltatások megerősítése. - Gondoskodni kell a bérpótló juttatást kérelmezők bevonásáról az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba Ifjúságpolitikai: - Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése, ifjúságvédelmi munka erősítése az intézményekben. - Családvédelmi gondozás továbbfejlesztése 4.

84 Gyámügyi és gyermekvédelmi területen: - Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő segítségnyújtás a gyermekek törvényben foglalt jogainak és védelmének érvényesítéséhez és a szülői kötelességek teljesítéséhez. - A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, a hiányzó szülői gondoskodás pótlása, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése. - A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése során az egyenlő bánásmód követelményének megtartása. Adóügyi területen: - Az adókivetések határidőre történő elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenőrzések szakszerű és eredményes lefolytatása. - A kintlévőségek minimalizálása - Az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, határidők betartása Munkaügyi feladatok: - köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése - a foglalkoztatás bővítésének lehetséges módozatai tekintetében a munkanélküliek munkához jutásának elősegítés - köztisztviselők minősítése, teljesítmény-értékelése - nem rendszeres, illetve béren kívüli juttatások havi számfejtése 5.

85 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 79/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség évi települési rendezvény- és sport naptára Algyő Nagyközség Képviselőtestülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség évi települési rendezvényés sport naptára tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség évi települési rendezvény- és sport naptára tárgyú előterjesztését tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal Pénzügyi és Humán Bizottság elnök 6./ Intézményvezetők 7./ Társadalmi szervezetek vezetői 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Irattár

86 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 29. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 80/2012.(II.29.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 29-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Helyben

87 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 82/2012.(III.05.) Kt. határozat Tárgy: március 5-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat fenntartói elvi hozzájárulása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzés indításához 3. Szege-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium testületi döntést igénylő ügye. Kiegészítés az Önkormányzat évi költségvetéséhez Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

88 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 83/2012.(III.05.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat fenntartói elvi hozzájárulása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzés indításához Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 5-i rendkívüli ülésén megtárgyalta dr. Gonda János al Algyő Nagyközség Önkormányzat fenntartói elvi hozzájárulása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzés indításához tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartóként az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szakmai indokai alapján elvi állásfoglalásában támogatja a közoktatási típusú sportiskolai képzés 2012/2013. tanévben történő indítását. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna iskolaigazgatót, hogy dr. Blahó János közoktatási szakértő segítségével készítsen ütemtervet a program megvalósítására. Az ütemtervben különösen térjen ki: Az indítandó osztályok létszám, humán és tárgyi infrastruktúrájának megfeleltségére a NUSI szakmai előírásihoz viszonyítva. Határozza meg a képzésben partnerként résztvevő sportegyesületek körét és készítse elő a háromoldalú önkormányzat, iskola, egyesületek - megállapodásokat aláírásra. Jelölje ki az akkreditációs eljárás kezdő időpontját. Határidő: március 31. Felelős: Iván Zsuzsanna iskolaigazgató Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ dr. Blahó János közoktatási szakértő 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Irattár

89 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 84/2012.(III.05.) Kt. határozat Tárgy: Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 5. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Algyő-15 jelű kút víztermelő kúttá történő átalakítása helyett egy új termálkút kerüljön kialakításra. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a t, hogy a Berek utcában találjon optimális helyszínt a termálkút kialakítására. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Az algyői termál kaszkádrendszer elemeinek engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú szerződést a határozat 1. pontjának megfelelően módosítsa. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

90 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 85/2012.(III.05.) Kt. határozat Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium, testületi döntést igénylő ügye. Kiegészítés az Önkormányzat évi költségvetéséhez. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító Konzorcium, testületi döntést igénylő ügye. Kiegészítés az Önkormányzat évi költségvetéséhez tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás a KEOP-1.3.0/ számú pályázathoz kapcsolódóan a évi EU Önerő Alapra 100 %-os támogatási igényű pályázatot kíván benyújtani. Algyő Nagyközség Képviselőtestülete az önerő vonatkozásában kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás nem nyeri el az igényelt támogatást a projekt Algyő Nagyközségre eső részét, saját forrásból biztosítja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Projekt című pályázat vonatkozásában a támogatási szerződést, annak megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, és dokumentumokat aláírja. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4. DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5. Üzemeltetési csoport 6. Pénzügyi és adócsoport 7. Irattár

91 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 20. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 86/2012.(III.20.) Kt. határozat Tárgy: március 20-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása (III.) Előterjesztő: Herczeg József 2. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének feltételeiről Előterjesztő: dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

92 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 20. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 87/2012.(III.20.) Kt. határozat Tárgy: Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása (III.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 20. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervezési szerződés módosítása (III.) tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Algyő-15 jelű kút víztermelő kúttá történő átalakítása helyett egy új termálkút kerüljön kialakításra. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t, hogy a Berek utca feltáratlan területén találjon a pályázati kiírásnak megfelelő optimális helyszínt a termálkút kialakítására. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Az algyői termál kaszkádrendszer elemeinek engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú szerződést a határozat 2. pontjának megfelelően kiegészítse. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

93 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 20. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 88/2012.(III.20.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének feltételeiről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 20. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének feltételeiről tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson további egyeztető tárgyalásokat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola esetleges katolikus egyházi kezelésbe történő adásáról az illetékes egyházi szervekkel, illetve kérje az általános iskola tantestületének állásfoglalását. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza az Alt, hogy a Kormányhivatal részéről kérjen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolának milyen lehetőségei vannak a továbbiakban a kizárólagos önkormányzati kezelésben maradásra, illetve milyen határidővel és feltételekkel lehetséges az iskola állami kezelésbe való átadása. 3) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Alt, hogy a március 28-i testületi ülésre tájékoztatás céljából hívja meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársát. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Gonda János al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Irattár helyben

94 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 89/2012.(III.22.) Kt. határozat Tárgy: március 22-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1) Pályázat benyújtása műfüves pálya kialakítására Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

95 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 90/2012. (III.22.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása műfüves pálya kialakítására 1. Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívásra nagyméretű műfüves pálya kialakítására a 01771/89 hrsz ingatlanon. 2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés fenntartásának 15 éves időszakára Ft összegű bérleti díjat kell fizetni. A 15 évre megállapított bruttó bérleti díj jelenértékét egy összegben szükséges kifizetni a kivitelezés megkezdése előtt. A Képviselő-testület a bérleti díj összegét a pályázatok önerő alap terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén hozzájárul jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzéséhez, és vállalja a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás 70%-ának erejéig ( Ft) a Magyar Állam lesz a jelzálogjog jogosultja. 4. A Képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódó bérleti szerződés tartalmát tudomásul veszi és felhatalmazza a t, hogy a nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló döntést követő 15 napon belül a bérleti szerződést aláírja. 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a pályázati anyagot benyújtsa. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Irattár

96 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 91/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: március 28-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről 2. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításának ütemterve 3. Algyői Szivárvány Óvoda Ovifalu beruházás ügye évi intézményi felújítási munkák 5. Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítása, Algyő Nagyközség jelképeinek megalkotásáról és használatáról szóló 25/1998. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása, A közterülethasználat rendjéről szóló 12/2004. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítása, A közterületen történő dohányzás rendjéről szóló 12/2009. (VI.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 6. Temetői díjak módosítása 7. Pályázat benyújtása a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 8. Sportközpont vizesblokk bővítés 9. GYEVIÉP NKft. közhasznú feladatainak ellátásáról szóló szerződése és finanszírozási megállapodása 10. Tarjánvárosi Rendőrőrs évi támogatása évi közbeszerzési terv 12. Műfüves pálya pályázatának újratárgyalása 13. GYEVITUR Kft. finanszírozási megállapodás-tervezet 14. Borbála fürdő termálvíztároló és gázleválasztó-tartály ügye 15. Az általános iskola éttermi mosdópultjával kapcsolatos tájékoztatás 16. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2003.(I.27.) számú rendelet módosítása 17. A évi költségvetés Kulturális Alap hatáskörének átadása, valamint az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház kérelme a Kulturális Alap felosztására 18. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről 19. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 20. Egyebek Zárt ülés 21. Algyő, Búvár u. 9. em. 2. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása

97 22. Algyő, belterület 1785/76 hrsz.-ú ingatlan ügye 23. Algyő 01767/30 és 01767/31 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 24. Termálkút helyének véglegesítése Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

98 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 92/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a március 28-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót. 2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elvi döntést hoz és nyilatkozik az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásba történő átadásáról. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Szivárvány Óvoda) 8./ Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök (Szeged-Csanádi Egyházmegye) 9./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 10./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 11./ Irattár

99 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 93/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításának ütemterve Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a március 28-án tartott ülésén megtárgyalta Iván Zsuzsanna intézményvezető Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításának ütemterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ütemtervet és felkéri Iván Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy az eljárásrendet lebonyolítva a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: április Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közoktatási típusú sportiskolai képzést a 2012/2013. tanévtől kezdődően 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben kívánja bevezetni. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a t, hogy az ütemterv végrehajtásával párhuzamosan a további szükséges jogi intézkedéseket tegye meg. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzésének indításáról készült előterjesztés kerüljön vissza a áprilisi testületi ülésre azzal, hogy az esetlegesen hiányzó, de szükséges szakvélemények hiányában a testület módosíthatja a határidőket. 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Alt, hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékes szakértőjével. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Gonda János al 3. Dr. Varga Ildikó 4. Dr. Nagy Judit Pálma al 5. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6. Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7. Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök (Szeged-Csanádi Egyházmegye) 8. Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 10. Irattár

100 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 94/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Szivárvány Óvoda Ovifalu beruházás ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyői Szivárvány Óvoda Ovifalu beruházás ügye. tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szivárvány Óvoda területén létesülő Ovifalu beruházásról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő-testület a beruházást szükségesnek tartja és a kivitelezési program végrehajtására az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére ,- forintot biztosít azzal, hogy az óvoda területének mind a négy oldala legyen kerítéssel ellátva. 3. A kivitelezés határideje szeptember Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy a beruházás megvalósítására kérjen be három árajánlatot, lehetőség szerint algyői vállalkozóktól. 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatok közül válassza ki a legjobb ajánlattevőt. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szivárvány Óvoda 4. TÜK Bizottság elnöke 5. Üzemeltetési csoport 6. Pénzügyi és adócsoport 7. Irattár

101 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 95/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: 2012 évi intézményi felújítási munkák Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József 2012 évi intézményi felújítási munkák tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges felújítási feladatok végrehajtására készített előterjesztést elfogadja azzal, hogy a évi költségvetésben biztosított e Ft előirányzat terhére a kivitelezésre intézményenként három árajánlat kerüljön bekérésre az elfogadott programszerinti feladatokra. 2. A beérkezett árajánlatok közül a TÜK Bizottság válassza ki a legkedvezőbb árajánlatokat. 3. A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a kiválasztott kivitelezőkkel kösse meg a Vállalkozási szerződéseket. 4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület székhelyén az Algyő, Kastélykert u. 59. szám alatt ingatlanon a 66/2012.(II.29.) Kt. határozattól eltérően a főépület egy tantermi helységét használja a vizesblokk igénybevétele mellett azzal, hogy a közüzemi díjakat az Egyesület állja. 5. A Képviselő-testület felhívja a Hivatal üzemeltetési csoportját, hogy az Egyesülettel készítsen elő megállapodást a Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan főépületében lévő egy tantermi helység és vizesblokk használatára vonatkozóan, majd terjessze azt a soron következő testületi ülés elé. 6. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Algyői Lövész Egyesület részére az Algyő, Kastélykert u. 44. szám alatti ingatlanon történjen meg a lőtér kialakítása, melyhez a testület forintot biztosít az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 7. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy a lőtér kialakítására kérjen árajánlatot három kivitelezőtől, majd a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság által kiválasztott legkedvezőbb ajánlattevővel készüljön vállalkozási szerződés. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. TÜK Bizottság elnöke 4. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 5. Algyői Lövész Egyesület 6. Üzemeltetési csoport 7. Adó és Pénzügyi csoport 8. Irattár

102

103 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 96/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a 2012 évi intézményi felújítási munkák tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését a Műfüves pálya pályázatának újratárgyalása ügyében. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

104 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 97/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Műfüves pálya pályázatának újratárgyalása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 28. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Műfüves pálya pályázatának újratárgyalása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a döntés meghozatalához szükséges információk hiányában leveszi napirendjéről a Műfüves pálya pályázatának újratárgyalása tárgyú előterjesztést. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

105 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 98/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 28. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás alcímű felhívására pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: A projekt címe: A projekt megvalósítási helyszíne (név, helyrajzi szám): A projekt összes költsége: A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege és forrása: A központi költségvetésből származó támogatás igényelt összege: Sportközpont felújítása Algyőn Algyő Sport utca 7. (hrsz.: Algyő 1771/89) bruttó Ft bruttó Ft, amely az önkormányzat bankszámláján készpénzben áll rendelkezésre Ft. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal fejlesztési csoportját, hogy a pályázat keretén belül vizsgálja meg az akadálymentes vizesblokk beépítésének lehetőségét. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtásának ügyében eljárjon. 4. A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a támogatás elnyerése esetén a szükséges önerőt az önerő alapból a költségvetési rendeletbe építse be. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési Csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

106 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 99/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 28. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása alcímű felhívására pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: A projekt címe: A projekt megvalósítási helyszíne (név, helyrajzi szám): A projekt összes költsége: A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege és forrása: A központi költségvetésből származó támogatás igényelt összege: Kamerarendszer létesítése Algyőn Algyő Kastélykert utca, Vásárhelyi utca, Téglás utca, összekötő út bruttó Ft. bruttó Ft, amely az önkormányzat bankszámláján készpénzben áll rendelkezésre Ft. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtásának ügyében eljárjon. 3. A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a támogatás elnyerése esetén a szükséges önerőt az önerő alapból a költségvetési rendeletbe építse be. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési Csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

107 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 100/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Sportközpont vizesblokk bővítés Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a Sportközpont vizesblokk bővítés tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP NKft Sportközpont épületének bővítési kérelmét az árbecslés szerint. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beruházást elsősorban pályázati forrásból kívánja megvalósítani. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a pályázat önkormányzat számára kedvezőtlen elbírálása esetén a 75/2012.(II.29.) Kt. számú Kiegészítés Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséhez tárgyú határozat egészüljön ki az 1. pontban foglalt fejlesztési területtel. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVIÉP NKft ügyvezető 4) Kovács Erika csoportvezető 5) Irattár helyben

108 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 101/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft. közhasznú feladatainak ellátásáról szóló szerződése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester GYEVIÉP NKft. közhasznú feladatainak ellátásáról szóló szerződése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVIÉP NKft. és az Önkormányzat között létrejövő közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződés-tervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a szerződés 1. sz. melléklet a) pont első bekezdésének elnevezése: Hulladékudvar üzemeltetése 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közhasznú szerződés aláírására. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 5) Irattár Helyben

109 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 102/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft. finanszírozási megállapodás tervezet Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester GYEVIÉP NKft. finanszírozási megállapodás tervezet tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVIÉP NKft. és az Önkormányzat között létrejövő megállapodás-tervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Gyeviép NKft. ügyvezető 4. Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 5. Irattár Helyben

110 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 103/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Tarjánvárosi Rendőrőrs évi támogatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Tarjánvárosi Rendőrőrs évi támogatása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs részére évi támogatásként forint összeget állapít meg, melyből az algyői körzetti megbízottak nyári hétvégi járőrözésére forintot, az algyői körzeti megbízottak által használt Lada Niva gépkocsi üzemanyag költségére forintot, az algyői körzeti megbízottak által használt helység eszközbeszerzésére forintot biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglaltak szerint az adományozási szerződés aláírására a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal. 3./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában a évi költségvetésben meghatározott Közbiztonsági Alap terhére végezze el a szükséges intézkedéseket az átutalás érdekében. A határozatról értesítést kap: 1./ Jogi és ügyrendi Bizottság 2./ Herczeg József 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Pénzügyi és Adócsoport 5./ Dr. Lukács János r. ddtbk Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6./ Bakai Krisztián r.szds. őrsparancsnok 7./ Irattár

111 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 104/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: évi közbeszerzési terv Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a március 21. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester évi közbeszerzési terv tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a évi közbeszerzési tervet. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési Csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

112 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 105/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. finanszírozási megállapodás tervezet Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a március 28-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester GYEVITUR Kft. finanszírozási megállapodás tervezet tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVITUR Kft. és az Önkormányzat között létrejövő megállapodás-tervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 5) Irattár Helyben

113 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 106/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő termálvíztároló és gázleválasztó-tartály ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Borbála fürdő termálvíztároló és gázleválasztó-tartály ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Fejlesztési csoportot azzal, hogy engedélyes tervdokumentáció készítésére három tervezői árajánlatot kérjen be az új földbe süllyesztett kivitelű tartály cseréjének tervezésére, a várható költségek meghatározása céljából. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a tervezői költségbecslést terjessze a Képviselő-testület elé. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Alt az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok koordinálására. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri annak vizsgálat, hogy kit terhel a felelősség a nem megfelelő minőségű tartály beépítése miatt. Határidő: áprilisi Képviselő-testületi ülés Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Gonda János al 4. TÜK Bizottság elnöke 5. Üzemeltetési csoport 6. Fejlesztési csoport 7. GYEVITUR KFT. 8. Pénzügyi és adócsoport 9. Irattár

114 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 107/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Az általános iskola éttermi mosdópultjával kapcsolatos tájékoztatás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 28. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Az általános iskola éttermi mosdópultjával kapcsolatos tájékoztatás tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy az iskolaépület április hónapjában tervezett éves garanciális bejárása alkalmával találjanak az érintett felek a helyszínen megoldást az éttermi mosdópultra vonatkozóan. 2. A tárgyalás eredménytelensége esetén a testület a következő ülésén hozza meg döntését az előterjesztéssel kapcsolatban. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

115 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 108/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: A évi költségvetés Kulturális Alap hatáskörének átadása, valamint az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház kérelme a Kulturális Alap felosztására Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a március 28-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József A évi költségvetés Kulturális Alap hatáskörének átadása, valamint az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház kérelme a Kulturális Alap felosztására tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a évi költségvetés Kulturális Alap 5 millió Ft-os keretének kezelése az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház hatáskörébe kerüljön át. Felelős: Bene Zoltán intézményvezető 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház intézményvezetőjének kérelmére a évi Kulturális Alap az alábbiak szerint kerüljön felosztásra: Ft Falunap (április ) Ft Repüléstörténeti emléknap és gyermeknap (május 27.), melyből: Ft - II. Algyői Nemzetközi Vitézi Találkozó Ft Szent Iván-éj (június 23.) Ft Anna napi búcsú (július ) Ft Algyő Napja (október 1.) 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, valamint a Pénzügyi és Adócsoport vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 7./ Bene Zoltán intézményvezető (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Irattár

116 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 109/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban leírt megállapításokat elfogadja. Értesítést kapnak: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4./Pénzügyi Csoport 5./Irattár

117 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 110/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban leírt megállapításokat elfogadja. Értesítést kapnak: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4./Pénzügyi Csoport 5./Irattár

118 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 111/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését, és az abban leírt megállapításokat elfogadja. Értesítést kapnak: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 4./Pénzügyi Csoport 5./Irattár

119 Algyő Nagyközség Képviselő-testület március 28. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 118/2012.(III.28.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete március 28-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár helyben

120 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 123/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: április 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Turizmusfejlesztési koncepció elfogadása Előterjesztő: Polgármester 2. A Kötvény törlesztésének, valamint a szabad pénzeszközök hasznosításának lehetőségei Előterjesztő: Polgármester 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.28.) Ör. módosítása (VII.) Előterjesztő: Polgármester 4. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének gazdálkodásáról beszámoló, évi Pénzmaradvány jóváhagyása Előterjesztő: Polgármester 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Előterjesztő: Polgármester 6. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásba történő átadásáról Előterjesztő: Polgármester 7. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításáról Előterjesztő: Polgármester 8. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as tanév első osztályainak indítása Előterjesztő: Polgármester 9. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi belső ellenőrzésének összefoglaló jelentéséről Előterjesztő: Jegyző 10. Beszámoló az adóügyi feladatok I. negyedévi ellátásáról Előterjesztő: Jegyző 11. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (I.) Előterjesztő: Polgármester 12. Vállalkozások munkahelyteremtő támogatására vonatkozó rendelettervezet Előterjesztő: Polgármester 13. A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési szilárdhulladék szállítási díj évre vonatkozó megállapítása Előterjesztő: Jegyző

121 14. A helyi köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2005.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Jegyző 15. A meningococcus védőoltási program a évben Algyőn Előterjesztő: Polgármester 16. Algyő Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása Előterjesztő: Polgármester 17. Gyeviép NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Előterjesztő: Polgármester 18. Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Előterjesztő: Polgármester 19. Tájékoztató a Gyevitur Kft. által biztosított távhőszolgáltatás ellátásáról Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 20. Algyő, Kastélykert u. 51. szám alatti ingatlan használatba adása a Gyeviép NKft. részére Előterjesztő: Polgármester 21. A Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása Előterjesztő: Polgármester 22. Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Polgármester évi igazgatási szünet elrendelése Előterjesztő: Polgármester 24. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 25. Egyebek Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 26. Rácz Györgyné 6750 Algyő, Farki rét 20. szám alatti lakos és családja lakhatásának rendezése (II.) Előterjesztő: Polgármester 27. Algyő 01767/30 és 01767/31 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 28. Bakai Krisztián r százados őrsparancsnoki kinevezése Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

122 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 124/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Turizmusfejlesztési koncepció elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József, Turizmusfejlesztési koncepció elfogadása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat mellékletét képező turizmusfejlesztési koncepciót. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Gyevitur Kft 6. Irattár

123 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 125/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: A kötvény törlesztésének, valamint a szabad pénzeszközök hasznosításának lehetőségei Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester A Kötvény törlesztésének, valamint a szabad pénzeszközök hasznosításának lehetőségei tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a kötvény törlesztésének, valamint a szabad pénzeszközök hasznosításának lehetőségeiről szóló tájékoztató tudomásul veszi. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Hivatal pénzügyi és adócsoportját, hogy az önkormányzat a kötvény szeptember 30-i visszaváltási dátuma előtt legalább 30 nappal vizsgálja meg a kötvény részbeni visszavásárlásának feltételeit, annak pénzügyi lehetőségei szerint, és szükség szerint terjessze azt a testület elé. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Pénzügyi csoport 4./ Irattár

124 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 126/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének gazdálkodásáról beszámoló évi pénzmaradvány elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1./ A Képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót eft bevételi, és eft kiadással hagyja jóvá. 2./ A évi pénzmaradvány összegét eft összeggel fogadja el. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Pénzügyi csoportvezető 4./Irattár helyben

125 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 127/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsítet beszámolója A Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat összevont adatait tartalmazó évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a mellékletek szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedést a beszámoló közzétételéhez, valamint a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés az Állami Számvevőszéknek való megküldéséhez. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi csoportvezető 4. Irattár helyben

126 1. számú melléklet a 127/2012.(IV.25.) Kt. határozathoz Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetés i beszámoló Ezer forintban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűs (+) ített beszámol ó záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

127 FORRÁSOK Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetés i beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

128 2. számú melléklet a 127/2012.(IV.25.) Kt. határozathoz Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év Sorszám Megnevezés Előirányzat (eft) Teljesítés eft Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamat kiadások Irányító szerv alá tartozó kv-i szerveknek folyósított működési támogatások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államh belülre 8. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés áh kívülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. belülre 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt. kívülre 21. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ( ) Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Költségvetési támogatás Költségvetési bevételeke összesen: ( ) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ( 40+41)

129 3. számú melléklet a 127/2012.(IV.25.) Kt. határozathoz Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványkimutatása Ezer forintban Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási költségvetés auditált Tárgyévi Auditálási auditált Megnevezés eltérések Sor- i egyszerűsíte költségvetés eltérések egyszerűsíte (+) tt i (+) tt szá beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló m záró adatai záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (- ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) 9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 11. Módosított pénzmaradvány ( ) 12. A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

130 4. számú melléklet a 127/2012.(IV.25.) Kt. határozathoz Sorszá m Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatása Megnevezés 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+) 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( ) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 9. Tartalékba helyezhető összeg Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetés i beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

131 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 128/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged- Csanádi Egyházmegye) fenntartásba történő átadásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 25-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásba történő átadásáról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásba történő átadásáról szóló tájékoztatót. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szülői és a véleményezési joggal bíró szervezetek véleményét figyelembe véve nem kívánja átadni az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola fenntartói jogát az egyházi (Szeged-Csanádi Egyházmegye) fenntartásába. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Alt, hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékes szakértőjével. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a jogszabályi és végrehajtási rendeleteket folyamatosan figyelemmel kísérve az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola államnak történő fenntartói jog átadását készítse elő. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviselője 8./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9./ Berger József felkért független közoktatási szakértő 10./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 11./ Irattár

132 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 129/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításáról Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a április 25-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításáról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításáról szóló tájékoztatót. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzés indítását. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a véleményezési joggal bíró szervezetek véleményét, valamint Iván Zsuzsanna intézményvezető szóbeli tájékoztatását figyelembe véve úgy dönt, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzést a 2012/2013. tanévtől kezdődően 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben kívánja bevezetni. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatos szakmai intézkedéseket tegye meg. Határidő: május Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatos jogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 31. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 8./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9./ Berger József független közoktatási szakértő 10./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 11./ Irattár

133 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 130/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as tanév első osztályainak indítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 25.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Általános Iskola 2012/2013-as tanév első osztályainak indítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 130/2012. (IV.25.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzést a 2012/2013. tanévtől kezdődően 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben be kívánja vezetni. Fenti döntés figyelembe vételével Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 13-áig beíratott 49 fő alapján 2 első osztályt indít az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben oly módon, hogy az egyik 1. osztályban valósuljon meg a közoktatási típusú sportiskolai képzés. A másik osztályban pedig a gyermekek emelt szintű angol oktatásban részesülhetnek. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy az osztályindítással kapcsolatos szakmai intézkedéseket tegye meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben az első osztály napközis ellátásáról májusában dönt a napközibe jelentkező tanulók pontos létszámának kialakulását követően. Felelős: Iskolaigazgató. Határidő: május 21. A határozatról értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Berger József független közoktatási szakértő 9./ dr. Blahó János közoktatási szakértő 10./ Irattár

134 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 131/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi összefoglaló jelentése a belső ellenőrzésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi összefoglaló jelentése a belső ellenőrzésről szóló előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. 1. A Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Közhasznú társaság által megküldött évi összefoglaló jelentését, a belső ellenőrzésről elfogadja azzal, hogy felhívja a Pénzügyi és Adócsoport vezetőjét a Telefonhasználat szabályozásának előkészítésére. Határidő: májusi testületi ülés A határozatról értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT Szeged Széchenyi tér Pénzügyi csoport 5. irattár

135 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 132/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Varga Ildikó Beszámoló az adóügyi feladatok évi I. negyedévi ellátásáról tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a évi I. negyedévi zárást követően elkészített adóügyi beszámolót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és adócsoport 4. Irattár Helyben

136 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 133/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Elvi hozzájárulás helyi terméktér kialakításához 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja helyi terméktér kialakítására a Téglás utca és a Búvár utca sarkán lévő, a Partiscum XI. Takarékszövetkezet telkén található területen. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az ingatlan jelenlegi tulajdonosával. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy kérjen értékbecslést jelen határozat 1. pontjában meghatározott ingatlanra vonatkozóan. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testület kéri, hogy az előterjesztés az értékbecslés és az ingatlantulajdonos szándékának ismeretében kerüljön vissza a májusi Képviselő-testületi ülésre. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és adócsoport 4. Fejlesztési csoport 5. Irattár helyben

137 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 134/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (I.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 25.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (I.) tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete további forinttal támogatja az Algyő, Kastélykert u szám alatti ingatlan végleges külső és belső befejező munkálatainak elvégzését azzal, hogy az épület berendezését a leendő használatba vevő pályázati úton próbálja biztosítani 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete továbbra is szükségesnek tartja az Egészségügyi Szakrendelő kialakításának vizsgálatát. A korábbi felkérésnek megfelelően kéri az Egészségügyi Szakcsoportot, hogy a májusi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a beszámolót, arra vonatkozóan, hogy indokoltnak tartja-e a szakrendelő kialakítását, ha igen, milyen feltételekkel. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete forinttal támogatja a szabadtéri fitnesz park kialakítását, azzal, hogy ez az összeg a gépek beszerzésén kívül magában foglalja a park elektromos energiával történő ellátását, valamint olyan földkábel elhelyezését, mely a térfigyelő kamerák üzemeltetését lehetővé teszi. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy kérje meg a Precíz Kft. írásbeli tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a játszótér telepítéséhez milyen engedélyek szükségesek. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testület indokoltnak tartja a szabványméretű és talajú lovaspálya elkészítését a szakértő véleményének figyelembevételével. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a lovaspálya kialakításának munkálataihoz forintot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a kivitelezési munkálatokra azonos műszaki tartalom megjelölésével - három árajánlatot kérjen be. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatokat bírálja el és a nyertes ajánlattevőt válassza ki. 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a belterületi Fásítási Program részbeni, évi, őszi időszakban történő megvalósításához forintot biztosít.

138 6. A Képviselő-testület megbízza a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy a 69/2011.(II.29.) Kt. határozatban megfogalmazottak szerint a temető megközelítését szolgáló út és kapu felújítása, valamint parkolók kialakítására vonatkozó terveket készíttesse el, majd a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően az terjessze elő a májusi Képviselő-testületi ülésre. 7. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete indokoltnak tartja évben a DNy-i lakópark közművesítése első ütemének megvalósítását, melyhez forintot biztosít. (2012. februári testületi ülés előterjesztése szerint) A beruházás keretében megvalósuló közművesítési program tartalmazza az ivóvízvezeték, a szennyvízcsatorna, a gázvezeték és a közvilágítás kiépítését, a műszaki ellenőrzés és engedélyeztetés költségét. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. TÜK elnök 4. Pénzügyi és adócsoport 5. Fejlesztési csoport 6. Üzemeltetési csoport 7. Irattár helyben

139 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 135/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Vállalkozások munkahelyteremtő támogatására vonatkozó rendelettervezet Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József, Vállalkozások munkahelyteremtő támogatására vonatkozó rendelettervezet tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által a vállalkozások munkahelyteremtő támogatására vonatkozó rendelet tervezetében jelzett módosításokat. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelettervezetet végső jóváhagyásra megküldje a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

140 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 136/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: A meningococcus védőoltási program a évben Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József A meningococcus védőoltási program a évben Algyőn tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pontos gyermeklétszám és a határidőre leadott szülői nyilatkozatok türkében évben támogatja a meningococcus védőoltási program indítását és a védőoltás térítésmentesen történő beadatását a dr. Molnár Mária csecsemő- és gyermek szakorvos által javasolt 0-5 éves korosztály, valamint a 14. életévüket betöltött és algyői állandó lakcímmel rendelkező lány és fiúgyermekek részére. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a hivatalt, hogy a NeisVac-C elnevezésű, 1 komponensű meningococcus C vakcina tekintetében kérjen be három árajánlatot a szállítási költségek és a kedvezmények megjelölésével együtt egy hódmezővásárhelyi, egy szegedi és egy algyői közforgalmú patikától, majd a Pénzügyi és Humán Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőt válassza ki. A kiválasztott ajánlattevővel kötendő megállapodás aláírására felhatalmazza a t. Felelős: Bereczné Lázár Nóra 3.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adócsoport Vezetőt, hogy a évi költségvetés Egészségügyi Alap terhére vegye figyelembe a meningococcus program költségét. 4.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a meningococcus vakcina kezelése és beadása kapcsán dr. Molnár Mária és Társa Bt.-vel a évre szóló megállapodást kösse meg. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Dr. Molnár Mária csecsemő- és gyermek szakorvos (dr. Molnár Mária és Trs Bt.) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Jankovicsné Veres Katalin (Egészséghét koordinátor) 9./ Irattár

141 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 137/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-i taggyűlésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálójának Gajdánné Szatmári Mária (6723 Szeged, Tó u. 14/B.) bejegyzett okleveles könyvvizsgálót bízza meg, megbízási szerződését június 1. napjától május 30-ig meghosszabbítja. 2) A Képviselő-testület felhívja a t, hogy gondoskodjon a fenti változások átvezetéséről. Értesítést kapnak: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./Kovács Erika adó- és pénzügyi csoportvezető 4./Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 5./Irattár

142 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 138/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület április 25-i taggyűlésén megtárgyalta Herczeg József a GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, a GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására pályázat kiírását tartja szükségesnek 3 éves időtartamra. 2) A Tulajdonosi testület felhívja a GYEVIÉP NKft. ügyvezetőjét a pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére. Erről értesül: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./GYEVIÉP NKft. (Katona Antal ügyvezető) 4./Stefán József könyvvizsgáló 5./Irattár

143 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 139/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület április 25-i taggyűlésén megtárgyalta Herczeg József a Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, a Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására pályázat kiírását tartja szükségesnek 3 éves időtartamra. 2) A Tulajdonosi testület felhívja a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét a pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére. Erről értesül: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./Gyevitur Kft. (Ökrös Erika ügyvezető) 4./Csikós Józsefné könyvvizsgáló 5./Irattár

144 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 140/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a GYEVITUR KFT. által biztosított távhőszolgáltatás ellátásáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyevitur Kft ügyvezetőjének Tájékoztató a GYEVITUR KFT. által biztosított távhőszolgáltatás ellátásáról tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását. 2. A Képviselő-testület a Gyevitur Kft. által szolgáltatott hőenergia árát bruttó 2.707,- Ft/ GJ összegben határozza meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy vizsgálja meg a tornacsarnok teljes vízellátását, vízmérőóráit. Felelős: Fróman Gábor Határidő: májusi Képviselő-testületi ülés A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi csoport 5. Gyevitur Kft ügyvezető 6. Irattár

145 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 141/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Kastélykert u. 51. szám alatti ingatlan használatba adása a Gyeviép NKft. részére Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-i taggyűlésén megtárgyalta Herczeg József Algyő, Kastélykert u. 51. szám alatti ingatlan használatba adása a Gyeviép NKft. részére tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a májusi testületi ülésre vizsgálja meg az ingatlanon lévő épület elbontásának és a terület használatba adásának lehetőségeit, költségeit. Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó, 3.) Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető 4.) Fróman Gábor üzemeltetési csoportvezető 5.) TÜK Bizottság elnöke 5.) Irattár

146 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 142/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: A Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 25. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József A Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja a Szivárvány Óvoda házirendjének módosítását. 2. A Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt házirendet a törvényben foglaltak szerinti hozza nyilvánosságra. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József Polgármester 2./ Dr. Gonda János Al 3./ Dr. Varga Ildikó Jegyző 4./ Dr. Nagy Judit Pálma Al 5./ Dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Dr. Gubacsi Enikő Elnök (Jogi és Ügyrendi Bizottság) 7./ Ozsváth Lászlóné Intézményvezető (Szivárvány Óvoda) 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 10./ Irattár

147 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 143/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a április 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a melléklet szerint fogadja el. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a októberi Képviselő-testületi ülésre készítsen beszámolót a közbeszerzési szabályzat gyakorlati alkalmazásáról és tapasztalatairól. Felelős: Juhász Zsolt Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit al 4./ Valamennyi csoportvezető 5./ Irattár

148 143/2012.(IV.25.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: április 25.-től. ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának elősegítésére Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:

149 I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya (1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Algyő Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. (2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal dolgozóira, az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre. (3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatásmegrendelésre, szolgáltatási koncesszióra és tervpályázatra, amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő. II. FEJEZET Általános rendelkezések, alapelvek (1) Az önkormányzat a Kbt. 6. (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. (2) A Kbt. 21. (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. (3) A szabályzatban használt beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal. (4) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség-vállalásra jogosult a képviselőtestület, illetve felhatalmazása alapján a. (5) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi. (6) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását, illetve a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik.

150 (7) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző végzi el a egyidejű tájékoztatásával. (8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén. (9) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. (10) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni. (11) Az elektronikus feladáshoz szükséges azonosító beszerzése és karbantartása a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. (12) A Kbt a valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról a képviselő-testület dönt. III. FEJEZET A Közbeszerzési Bírálóbizottság (1) Az önkormányzat a Kbt. 22. (4) bekezdése alapján öttagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. (2) A bírálóbizottság állandó tagjai: a) Algyő Nagyközség Önkormányzata je (a bírálóbizottság elnöke), akadályoztatása esetén az al b) Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának vezetője c) Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintézője d) a által delegált, a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintéző vagy külső szakember e) a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egy tagja, akit a bizottság delegál. (3) A (2) c) pontban meghatározott személynek megfelelő közbeszerzési szakértelemmel kell rendelkeznie. (4) Az egyes beszerzések esetén a Kbt. 22. (3) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. (5) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén az állandó tagok közül legalább három fő jelen van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.

151 (6) A bírálóbizottság ügyrendjét maga határozza meg. Üléséről könyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (6) pont szerint kell megőrizni. (7) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. IV. FEJEZET A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése (1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás. (2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak. (3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 33. (1) bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv elkészítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. A közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a pénzügyi-, a fejlesztési és az üzemeltetési csoport szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el. (4) A közbeszerzési terv és módosításainak honlapon, valamint a helyben szokásos módon történő közzétételéért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban dönt. (6) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá. (7) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik be, a közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozattal módosítja. (8) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést a képviselő-testület nem kívánja megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a képviselőtestület határozattal törli. A megvalósítás elmaradását indokolni kell. (9) A (6) (8) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a bírálóbizottság felel. (10) A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig a szabályzat II. fejezet (6) pontja szerint meg kell őrizni. (11) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A képviselő-testület ettől eltérően dönthet.

152 (12) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselőtestület, úgy a tájékoztatót a bírálóbizottság készíti el és a bizottság elnöke intézkedik a közzétételéről. (13) Az éves statisztikai összegezést a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. -a szerint a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el és a jóváhagyása után megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig. V. FEJEZET A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága (1) A Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a szabályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. (2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza. (3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a és a bírálóbizottság elnöke felé. (4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. (5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell alátámasztani. (6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző végzi. (7) Az egybeszámítási szabály (Kbt. 18. ) alkalmazása érdekében az önkormányzat beszerzéseiről a pénzügyi csoport tételes nyilvántartást vezet az egybeszámítás elvégzéséhez szükséges részletezettséggel. (8) A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a dönt. (9) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló felhívást, tervpályázati kiírást (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályait a bizottság dolgozza ki. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a bírálóbizottság elnöke felel.

153 (10) A bírálati szempontokról (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy összességében legelőnyösebb ajánlat), illetve ezen belül a részszempontokról, továbbá a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményekről a bírálóbizottság javaslata alapján a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. (11) Az elkészült felhívást a bírálóbizottság elnöke terjeszti a elé jóváhagyás céljából. A jóváhagyást megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. (12) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, részvételi dokumentáció, előminősítési dokumentáció, ismertető (a továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a bírálóbizottság elnöke felel. A dokumentáció műszaki-szakmai részét a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője állítja össze. A dokumentációt a közbeszerzési jogszabályokkal összhangban kell összeállítani. Közbeszerzési szempontból a dokumentációt a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző vizsgálja felül. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható. (13) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá. (14) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület módosíthatja. (15) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni kell. (16) A (19) pont szerinti személy vagy szervezet bevonásáról a bírálóbizottság elnöke dönt. (17) A Kbt. 29. (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának a jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról a képviselő-testület dönt. (18) A Kbt. 82. (3) bekezdés szerinti dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a képviselő-testület dönt. (19) A Kbt. 83. (6) bekezdés, a 85. (2) bekezdés, valamint a 88. (3) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (20) A Kbt. 31. (1) bekezdés szerinti kötelező információk honlapon illetve a helyben szokásos módon történő közzétételéért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (21) A Kbt. 31. (2)-(5) bekezdések szerinti kötelező tájékoztatást a jóváhagyását követően a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző adja meg. (22) A Kbt. 28. (2) bekezdés szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.

154 VI. FEJEZET A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályai Az eljárás megindítása (1) Az ajánlati felhívás közzététel céljából, a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága (továbbiakban: szerkesztőbizottság) részére elektronikus úton történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. Az ajánlattételi szakasz (2) A dokumentációt megvásárló amennyiben a dokumentáció ingyenes, akkor az azt átvevő - cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. (3) A (2) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell. (4) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. (5) A dokumentáció árának Kbt. 52. (2) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző kezdeményezi a pénzügyi csoport vezetőjénél. A visszatérítésről a pénzügyi csoport vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. (6) Az ajánlattétel szakaszában az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság adja meg a Kbt. szabályai szerint. (7) Az ajánlattétel szakaszában a beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője vagy a bírálóbizottság adja meg a Kbt. szabályai szerint. (8) Az ajánlattételi határidő Kbt. 41. (2) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. A határidő meghosszabbítását indokolni kell. (9) A Kbt. 41. (3) bekezdés szerinti tájékoztatás a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. (10) A Kbt. 45. (7) bekezdése szerint konzultáció megtartásáról a dönt. A konzultáció lebonyolítása a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. A konzultáció könyv formájában történő dokumentálásáért és a könyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel.

155 (11) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséért építési beruházás és építési koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal Építési csoportjának vezetője felel. Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője felel. (12) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell. (13) Az ajánlati biztosíték Kbt. 59. (5) bekezdés szerinti visszafizetését, illetve a Kbt. 59. (6) bekezdés szerinti megfizetését a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző kezdeményezi a pénzügyi csoport vezetőjénél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a pénzügyi csoport vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. (14) Az ajánlati felhívás illetve a dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az ajánlati felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (15) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (16) Az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek. (17) Az ajánlat csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét. (18) Az ajánlatok bontásig történő őrzéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik. Az ajánlatok felbontása (19) Az ajánlatok felbontását a bírálóbizottság legalább 2 tagja végzi. Amennyiben az eljárást külső szakember vagy szervezet beleértve a hivatalos közbeszerzési tanácsadót is bonyolítja le, úgy az ajánlatok felbontását ezen szakember vagy szervezet képviselője és a bírálóbizottság 1 tagja végzi. (20) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. (21) A bontási eljárásról készült könyv Kbt. 62. (7) bekezdés szerinti megküldéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik. Az ajánlatok elbírálása és értékelése (22) Az ajánlatok elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel.

156 (23) A Kbt. 76. (1) bekezdés szerinti eredménytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a dönt. Erről a döntésről és annak indokolásáról a a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. (24) Az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság könyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik. (25) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli az ajánlatokat. (26) A Kbt. 68. szerinti javítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság végzi el. (27) A Kbt. 67. szerinti felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság kéri be az ajánlattevőtől. (28) Az ajánlatok Kbt. 69. (1) és (2) bekezdés és 70. (1) és (2) bekezdés szerinti minősítése és a hozzá kapcsolódó adatok és indokolás megkérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik. (29) Az ajánlat Kbt. 69. (5) bekezdés és 70. (3) bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottsági tagok személyes írásbeli indokolást készítenek. (30) A Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti tájékoztatásért a bírálóbizottság elnöke felel. (31) A Kbt. 74. (1) és (2) bekezdései alapján az ajánlat érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 75. (1) bekezdés szerint az ajánlattevő kizárásáról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság dönt. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését a bírálóbizottság végzi el. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottság döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. (32) A Kbt. 75. (2) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján képviselő-testület dönt. (33) A Kbt. 72. (3) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint. (34) A Kbt. 72. (5) bekezdés szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (35) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselőtestület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6. számú függelékét képező bírálati lapot kell kiállítania. (36) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. (37) Az ajánlattevők Kbt. 77. (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel.

157 (38) A közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző az ajánlatokról a Kbt. szabályai szerint az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét rögzítő írásbeli összegezést készít, melyet a hagy jóvá. (39) Az összegezés Kbt. 77. (2) és (5) bekezdései szerinti megküldése a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. Tájékoztató az eljárás eredményéről és a szerződés megkötése (40) A Kbt a szerinti tájékoztatást, a jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg. (41) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató(k) elkészítése és Kbt. szerinti közzététele a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. A tájékoztató(ka)t a közzététel céljából történő megküldés előtt a bírálóbizottság elnöke hagyja jóvá. (42) A szerződés megkötését a bírálóbizottság vagy a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti elő. (43) A szerződés Kbt. 31. (1) bekezdése szerinti honlapon történő közzétételéért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felelős. (44) Amennyiben a Kbt. egyéb tájékoztatók közzétételét írja elő, azt a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el, és a jóváhagyását követően küldi meg közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére. (45) Eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet (5) és (6) pontjának rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. VII. FEJEZET A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai A részvételi szakasz (1) A részvételi felhívás közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (2) A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (3) A részvételi dokumentációt illetőleg ismertetőt (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A részvételi dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. (4) A (3) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell.

158 (5) Amennyiben az ajánlattevő a részvételi dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. (6) A részvételi dokumentáció árának Kbt. 52. (2) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző kezdeményezi a pénzügyi csoport vezetőjénél. A visszatérítésről a pénzügyi csoport vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. (7) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (7) (8) pontjában meghatározottak az irányadók azzal, hogy ajánlattétel szakasza helyett részvételi szakaszt kell érteni. (8) A Kbt. 45. (7) bekezdése szerint konzultáció megtartásáról a dönt. A konzultáció lebonyolítása a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. A konzultáció könyv formájában történő dokumentálásáért és a könyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (9) A részvételi felhívás illetve a részvételi dokumentáció módosításáról, a részvételi határidő meghosszabbításáról, a részvételi felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (10) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (11) A részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a részvételi jelentkezés csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott követelményeknek. (12) A részvételi jelentkezés csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét. (13) A részvételi jelentkezések bontásig történő őrzéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik. A részvételi jelentkezések bontása (14) A részvételi jelentkezések felbontását a bírálóbizottság legalább 2 tagja végzi. Amennyiben az eljárást külső szakember vagy szervezet beleértve a hivatalos közbeszerzési tanácsadót is bonyolítja le, úgy a részvételi jelentkezések felbontását ezen szakember vagy szervezet képviselője és a bírálóbizottság 1 tagja végzi. (15) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. (16) A bontási eljárásról készült könyv megküldéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik.

159 A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése (17) A részvételi jelentkezések elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel. (18) A részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság könyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondoskodik. (19) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi jelentkezéseket. (20) A részvételi jelentkezések Kbt. 67. szerinti hiánypótlása vagy felvilágosítás kérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik. (21) A Kbt. 74. (1) és (3) bekezdései alapján a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 75. (1) bekezdése szerint a jelentkezők kizárásáról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság dönt. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottság döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. (22) A Kbt. 75. (2) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (23) A bírálóbizottság a részvételi szakaszra vonatkozóan írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról bírálati lapot kell kiállítania. (24) A részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. (25) A részvételi jelentkezők Kbt. 77. (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (26) A közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző a részvételi jelentkezésekről a Kbt. szabályai szerint a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét rögzítő írásbeli összegezést készít, melyet a hagy jóvá. Az összegezés Kbt. 77. (2) és (5) bekezdései szerinti megküldése a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. (27) Eredménytelen részvételi szakasz esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet (5) és (6) pontjának rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza (28) Az ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (29) Az ajánlattételi szakaszra a VI. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.

160 (30) A Kbt. 84. (4) és (5) bekezdései szerinti keretszám és a rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult. VIII. FEJEZET A versenypárbeszéd lefolytatásának különös szabályai (1) A Kbt (1) bekezdés szerinti párbeszéd lefolytatására a szabályzat IX. fejezet (1) (11) pontjai irányadók azzal, hogy tárgyalás helyett párbeszédet kell érteni. (2) A megoldási javaslatnak a Kbt (5) bekezdés alapján történő érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (3) A végső ajánlat megtételére az ajánlattevőket a Kbt (1) bekezdés szerint a bírálóbizottság szólítja fel. (4) A Kbt (2) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (5) A végső ajánlat érvénytelenségéről a Kbt. rendelkezései szerint a bírálóbizottság dönt. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottság döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. (6) A versenypárbeszédre egyebek tekintetében a két szakaszos eljárás lefolytatásának szabályait kell megfelelően alkalmazni. IX. FEJEZET A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a szabályzat VII. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) A tárgyalás(ok) menetének részletes szabályait a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve, a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület határozza meg. (3) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le. (4) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felügyeli. (5) A tárgyalás(ok)ról szóló könyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (6) Az ajánlattevők Kbt. 90. (3) bekezdés szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Kbt. 90. (4) bekezdés szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (7) A Kbt. 95. (2) bekezdés szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a képviselő-testület határozza meg.

161 (8) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet: a) a b) a képviselő-testület tagja c) a képviselő-testület bizottságának tagja d) a bírálóbizottság tagja. (9) A tárgyalás(ok) menetének részletes szabályait a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve, a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület határozza meg. (10) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le. (11) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felügyeli. (12) A tárgyalás(ok)ról szóló könyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (13) A Kbt szerinti kötelező tájékoztatás összeállításáért a bírálóbizottság felel. A tájékoztatást a jóváhagyását követően a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. (14) A Kbt. 96. (2) bekezdés alapján a dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a dönt. (15) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (7) (8) pontjában meghatározottak az irányadók. (16) Az ajánlattételi határidő és a dokumentáció módosítására, az ajánlattételi felhívás visszavonására és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási és hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítésére a szabályzat VI. fejezet (15) (16) pontjában meghatározottak az irányadók. (17) A Kbt. 99. (3) bekezdés c) pontja alapján a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését a bírálóbizottság végzi el. X. FEJEZET Az építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok (1) Az eljárást megindító hirdetmény közzététel céljából, a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (2) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítésére és közzétételére a szabályzat VI. fejezetének (48) pontjában meghatározottak az irányadók. (3) A Kbt (6) bekezdésében foglaltakról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (4) Egyebek tekintetében a szabályzatnak a lefolytatandó eljárás típusára vonatkozó előírásai az irányadók.

162 XI. FEJEZET A tervpályázati eljárás szabályai (1) A pályázók a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet (e fejezetben a továbbiakban: Rendelet) 22. (2) bekezdése szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Rendelet 22. (3) bekezdése szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult. (2) A Rendelet 24. (2) bekezdése szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a képviselő-testület jogosult. (3) A tervpályázati kiírást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző küldi meg. (4) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldése a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. XII. FEJEZET A keretmegállapodásos eljárás szabályai (1) A keretmegállapodásos eljárás első része során a választott eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) Az ajánlattevők Kbt (3) bekezdés szerinti keretszámáról valamint a keretmegállapodás idejéről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (3) Az eljárás második részét a bírálóbizottság folytatja le. (4) A konzultációra szóló felhívás megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (5) A Kbt. 30. (2) bekezdés szerinti tájékoztató elkészítéséért és közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (6) A Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (7) A Kbt (5) bekezdése szerinti értesítés lebonyolításáért a bírálóbizottság elnöke felel. XIII. FEJEZET A nemzeti eljárásrend szabályai (1) A nemzeti eljárásrend hatálya alá tartozó közbeszerzések esetében a Kbt. előírásai (Kbt ) és hivatkozásai alapján a szabályzat vonatkozó fejezetei megfelelően alkalmazandóak az alábbi pontok figyelembevételével. (2) A Kbt (1) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző küldi meg elektronikus úton.

163 (3) A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a képviselő-testület határozza meg azzal, hogy legalább három mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak vagy költségvetési szervnek minősülő és az előírt alkalmassági feltételeket az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - ajánlattevőt kell felkérni. (4) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet: a) a b) a képviselő-testület tagja c) a képviselő-testület bizottságának tagja d) a bírálóbizottság tagja (5) A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárások esetében az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye, illetve javaslata alapján a dönt. Eredménytelen eljárás esetén az új eljárás megindításáról szintén a dönt. A a döntésekről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. (6) A Kbt (9) bekezdés alapján a részvétel jogának fenntartásáról a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület dönt, kivéve a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásokat, amelyek esetében a dönt. (7) A Kbt (1) bekezdés szerinti önálló eljárási szabályok kialakításának lehetőségéről a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület dönthet. (8) Amennyiben a (6) pont alapján önálló eljárási szabályok kialakításra kerülnek, a Kbt (2) bekezdése szerinti eljárást megindító felhívást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző küldi meg elektronikus úton. (9) A Kbt (9) bekezdés szerinti tájékoztatásért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (10) A tárgyalásos eljárás esetén a szabályzat IX. fejezet (1) (11) pontjai az irányadóak. XIV. FEJEZET Szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös szabályok (1) A Közbeszerzési Hatóságot Kbt. 9. (1) bekezdés i) és j) pontjai szerinti esetben a jóváhagyását követően a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző tájékoztatja. XV. FEJEZET A szerződés módosítása és teljesítése (1) A szerződés Kbt szerinti módosításáról a képviselő-testület dönt.

164 (2) A Kbt (3) bekezdésben meghatározott az alvállalkozó személyét érintő módosításhoz történő hozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a adja meg. A bírálóbizottság a javaslatát megelőzően e bekezdés alapján megvizsgálja a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát. (3) A Kbt (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételéért illetve a Kbt (2) bekezdés szerinti igazolás kiadásáért a felelős. (4) A Kbt. 31. (1) bekezdés szerinti honlapon történő közzétételért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. (5) A szerződés szerinti ellenszolgáltatás a Kbt (3) (6) bekezdései szerinti, illetve az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése szerinti határidőn belül történő teljesítéséért a pénzügyi csoport vezetője felel. (6) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerinti ellenőrzési feladat teljesítéséért hatáskörtől függően a fejlesztési vagy az üzemeltetési csoport vezetője felel. (7) A szerződés Kbt (5) bekezdése és 129. (8) bekezdése szerinti felmondásáról a képviselő-testület dönt. (8) A Kbt. 30. (4) bekezdés szerinti tájékoztatót a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el, majd a jóváhagyását követően közzététel céljából megküldi a szerkesztőbizottság részére. XVI. FEJEZET A közbeszerzések ellenőrzése (1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és végrehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőri feladattal megbízott személye felel. (2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. (3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a t és a bírálóbizottság elnökét. XVII. FEJEZET A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai (1) A Kbt (1) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 139. (5) bekezdés szerinti visszavonásáról a képviselő-testület dönt.

165 (2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy képviseli. (3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése és esetleges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A kérelmet megküldése előtt a hagyja jóvá. (4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző a jóváhagyását követően kezdeményezi a pénzügyi csoport vezetőjénél. A díj megfizetéséről a pénzügyi csoport vezetője gondoskodik. (5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselőtestület kezdeményezheti. (6) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. (7) Az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtandó fellebbezésről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (8) A Kbt (2) bekezdés szerinti orvoslásról a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (9) A Kbt (3) (5) bekezdései szerinti tájékoztatást a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a jóváhagyását követően megküldik a Közbeszerzési Hatóság részére.

166 XVIII. FEJEZET A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő és az úgynevezett in house beszerzésekre vonatkozó előírások (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésnek minősül a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend értékhatárait el nem érő értékű beszerzés. (2) Az 1. pontban hivatkozott 3,0 millió Ft értékhatárt meghaladó beszerzések esetén legalább három árajánlatot kell bekérni, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő beszerzéseket abban az esetben, ha közvetlen életveszély, működésképtelenség elhárításáról van szó. (3) A beszerzési eljárás előkészítését és lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal fejlesztési csoportja végzi. (4) Alternatív ajánlatok elbírálásában az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének ismeretében a Polgármester dönt. (5) Azonos műszaki tartalmú ajánlatok esetében a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó céggel vagy szervezettel kell szerződést kötni és a beszerzést megvalósítani. (6) A 3,0 millió Ft értékhatárt el nem érő beszerzésekről a Polgármester dönt. (7) A Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontja szerinti, úgynevezett in house beszerzésekről amelyek a Kbt. hatálya alóli kivételt képeznek - a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. XIX. FEJEZET Záró rendelkezések (1) Az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. (2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Algyő, április 25.

167 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 144/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: évi igazgatási szünet elrendelése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a évi igazgatási szünet elrendelése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület, igazgatási szünetet rendel el augusztus 1-től augusztus 31-ig, valamint december 27-tól január 4-ig terjedő időszakra, az Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala dolgozói azaz, köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói és közalkalmazottai évi rendes szabadságának kiadása érdekében. 2. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet teljes időszaka alatt kell kiadni, a dolgozó alapszabadsága terhére, a dolgozó adott évre megállapított alapszabadságának legfeljebb háromötödét. 3. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt, az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszaka alatt úgy határozza meg az ügyfélfogadás rendjét, hogy biztosítva legyen a zavartalan ügyfélfogadás, ügymenet és a feladatellátás. 6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről, annak időtartamáról, az ügyfélfogadás igazgatási szünet alatti rendjéről a Hírmondó című közéleti lap és Algyő Nagyközség honlapja úján. Határidő: július illetve december hónap Felelős: Jegyző Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Személyügyi előadó 5. Csoportvezetők 6. Irattár

168 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 145/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár helyben

169 Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 150/2012.(IV.25.) Kt. határozat Tárgy: május havi Képviselő-testületi ülés időpontjának elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május havi soros Képviselőtestületi ülésének időpontját május 23. napjára jelöli ki. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Csoportvezetők 5. Irattár helyben

170 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 151/2012.(V.23) Kt. határozat Tárgy: május 23-i testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint Zárt ülés 1. Al megbízatásának visszavonása Előterjesztő: Polgármester Nyílt ülés 2 Algyő Park Kft évi beszámolója Előterjesztő: Polgármester 3 A Szivárvány Óvoda 2012/2013. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma Előterjesztő: Polgármester 4 Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda fejlesztésére Előterjesztő: Polgármester évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatok elszámolása Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátás kiegészítő megállapodása a évre Előterjesztő: Polgármester 6 A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelme Előterjesztő: Polgármester 7 Ovi-foci program Előterjesztés: Al 8 Kérelem a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tantárgyfelosztásához szükséges felhasználható órakeret engedélyezésére Előterjesztő: Polgármester 9 Napközis csoportok indítása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában Előterjesztő: Polgármester 10 Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és a tornacsarnok vízellátásának vizsgálata Előterjesztő: Polgármester 11 Az általános iskola alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Polgármester 12 Beszámoló az Algyői Zöld Diákparlament éves tevékenységéről Előterjesztő: Polgármester 13 AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester 14 Gyeviép NKft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester

171 15 Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolója Előterjesztő: Ökrös Erika ügyvezető 16 Tájékoztató a fúrási iszaptároló megszüntetésének és a Borbála fürdő gyógyászati részleg kialakításának lehetőségéről Előterjesztő: Juhász Sándor képviselő 17 Gyeviép NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Előterjesztő: Polgármester 18 Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Előterjesztő: Polgármester 19 Településrendezési terv módosítása Előterjesztő: Polgármester 20 Gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata Előterjesztő: Polgármester 21 Egyesített Szociális Intézmény évi beszámolója Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 22 Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Polgármester 23 Algyő Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés Előterjesztés: Polgármester 24 A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/1998. (IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése A településen alkalmazott könyvtári díjakról szóló 37/1999. (XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezése 25 Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület bérleti szerződése Előterjesztő: Polgármester 26 Gépjármű beszerzése az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére Előterjesztő: Polgármester 27 Algyő belterületén elektromos légkábel bontása és oszlop áthelyezése Előterjesztő: Polgármester 28 Közvilágítás bővítés Algyő belterületén Előterjesztő: Polgármester 29 Tájékoztató az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról Előterjesztő: Polgármester 30 Algyő, Kastélykert u sz. ingatlan hasznosítása Előterjesztő: Polgármester 31 Lovas pálya kialakítása Algyőn Előterjesztő: Polgármester 32 Pályázat benyújtása a Magyar-szerb határ menti együttműködés megvalósítására Előterjesztő: Polgármester 33 Pályázati támogatási összegek elfogadása Előterjesztő: Polgármester 34 Algyő Nagyközség Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

172 Előterjesztő: Jegyző 35 Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól Előterjesztő: Polgármester 36 Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 37 Egyebek Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 38 Gyevitur Kft. gazdálkodását érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Polgármester 39 Gyeviép NKft. Felügyelő Bizottságának megválasztása Előterjesztő: Polgármester 40 Algyő hrsz-ú ingatlan használatba adása Előterjesztő: Polgármester /1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 42 Rácz Györgyné 6750 Algyő, Farki rét 20. szám alatti lakos és családja lakhatásának rendezése Előterjesztő: Polgármester 43 Mihály Istvánné Algyő, Szamóca u. 27. szám alatti lakos fellebbezése átmeneti segély elutasítása ügyében Előterjesztő: Polgármester 44 Papp Mihály János 6750 Algyő, Keszeg u. 7. szám alatti lakos kérelme Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár helyben

173 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 154/2012.(V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Park Kft évi beszámolója. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Algyő Park Kft évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyő Park Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: Algyő Park Kft évi mérlegének főösszege e Ft Az Algyő Park Kft 2011 évi mérleg szerinti eredménye e Ft Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Algyő Park Kft Ügyvezető 4) Irattár Helyben K.m.f. Herczeg József s.k.

174 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 155/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: A Szivárvány Óvoda 2012/2013. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József A Szivárvány Óvoda 2012/2013. nevelési évre tervezett csoportok száma és létszáma tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a 2012/2013. nevelési évben 8 óvodai csoport indítását az algyői Szivárvány Óvodában. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az egyetértési jogot gyakorló Szülői Szervezet döntését elfogadva nem engedélyezi a Süni és Gomba csoportban a maximális gyermeklétszámtól való 10%-os túllépést. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szülői Szervezet döntése értelmében felkéri Ozsváth Lászlóné óvodavezetőt, hogy oktatatás-szervezési okokra hivatkozva a Szivárvány Óvoda csoportjaiban az induló létszámokat belső átszervezéssel oldja meg. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József Polgármester 2./ dr. Varga Ildikó Jegyző 3./ dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 4./ Ozsváth Lászlóné Óvodavezető (Szivárvány Óvoda) 5./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6./ dr. Blahó János közoktatási szakértő 7./ Irattár kmf.

175 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 156/2012.(V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda fejlesztésére (TÁMOP /2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda fejlesztésére (TÁMOP /2) tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a TÁMOP /2 kódszámú, Óvodafejlesztés tárgyú felhívásra pályázat benyújtását. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtásának ügyében eljárjon. 3. A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatási összeget a költségvetési rendeletbe építse be. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési Csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Szivárvány Óvoda vezetője 6. Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

176 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 157/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatok elszámolása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatok elszámolás tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. által elkészített évi Pedagógiai szakszolgálati feladatokról szóló pénzügyi elszámolást. 2.) A Képviselő-testület a többletigény összegére e Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének Működési Tartalék előirányzata terhére. 3.) A képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő összeget a következő költségvetés módosításánál vegye figyelembe. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi és adócsoport vezető 4.) Ratkai Imre Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. Nkft.ügyvezetője 5.) Irattár helyben K.m.f Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

177 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 158/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátás kiegészítő megállapodása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatellátás kiegészítő megállapodása tárgyú előterjesztést, annak megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el: 1.) A Képviselő-testület a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. által elkészített évi Pedagógiai Szakszolgálati feladatokról szóló megállapodás kiegészítését elfogadja. 2.) A Képviselő-testület a többletigény összegére 784 e Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének Működési Tartalék előirányzata terhére. 3.) A képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő összeget a következő költségvetés módosításánál vegye figyelembe. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Ratkai Imre Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. Nkft.ügyvezetője Szeged Széchenyi tér ) Irattár helyben K.m.f Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

178 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 159/2012.(V.23.) Kt. Határozat Tárgy: A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelmének napirendről levétele Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelmét és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete leveszi napirendről az alapítvány előterjesztését azzal, hogy további egyeztetés szükséges arra vonatkozóan, hogy a Szivárvány Óvodában szeptember 1.-től milyen minőségi játszóeszközök pótlására van feltétlenül szükség. Értesítést kapnak: 1./Herczeg József 2./Dr. Varga Ildikó 3./ Boldog Gyermekkor Alapítvány 4./ Szivárvány Óvoda vezető 5./Irattár Kmf.

179 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 160/2012. (V.23.) Kt határozat Tárgy: Ovi foci program Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Ovi foci program tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő Testülete az előterjesztésben leírt Ovi-foci programhoz való csatlakozást támogatja és biztosítja a nyertes pályázat esetén az MLSZ döntése szerinti a megvalósításhoz szükséges bruttó 2.3-2,85 M Ft-ot a Pályázatok saját erő alapja terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felhívja a t, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 4. A Képviselő-testület szükségesnek tartja megvizsgálni a Szivárvány Óvoda területének bővítési lehetőségeit. Felelős: Fejlesztési csoportvezető Határidő: Júliusi testületi ülés Erről értesítést kap: 1. Dr. Gonda János al 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Szivárvány Óvodavezető 6. Irattár Kmf.

180 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 161/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Kérelem a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tantárgyfelosztásához szükséges felhasználható órakeret engedélyezésére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Kérelem a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tantárgyfelosztásához szükséges felhasználható órakeret engedélyezésére tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában az igazgató által benyújtott tantárgyfelosztáshoz szükséges plusz óraigényt összesen 48 óra/hét óraszámban. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna igazgatót, hogy a naptári évben Ft+járulék többletköltséget az intézmény évi költségvetéséből, saját forrásából biztosítsa. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna igazgatót, hogy a tantárgyfelosztást készítse el és a további szakmai intézkedéseket tegye meg. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna igazgatót, hogy az intézmény évi költségvetés tervezésekor a naptári évre eső Ft+járulék költséget tervezze be. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József Polgármester 2./ dr. Gonda János képviselő 3./ dr. Varga Ildikó Jegyző 4./ dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport Vezető 6./ Iván Zsuzsanna Intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ dr. Blahó János közoktatási szakértő 9./ Irattár kmf. dr. Varga Ildikó sk.

181 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 162/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Napközis csoportok indítása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Napközis csoportok indítása a 2012/2013. tanévben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben a 7 napközis csoport indítását. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Iván Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy a szükséges szakmai intézkedéseket tegye meg. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József Polgármester 2./ dr. Gonda János képviselő 3./ dr. Varga Ildikó Jegyző 4./ dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Iván Zsuzsanna Intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ dr. Blahó János közoktatási szakértő 8./ Irattár kmf. dr. Varga Ildikó sk.

182 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 163/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és a tornacsarnok vízellátásának vizsgálata Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és a tornacsarnok vízellátásának vizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1/ Az üzemeltetési csoport által készített vizsgálati anyagot tudomásul veszi. 2/ A Képviselő-testület megbízza a létesítmény üzemeltetőjét, hogy a vízhálózat felügyeletével megbízott dolgozót utasítsa a takarékos, költséghatékony szempontok betartásával, és az 50 C o os alapjel beállításával érje el, hogy a melegvíz szolgáltatás folyamatos, a 45 C o os kifolyó vízhőmérsékletet biztosítva legyen. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Adó és Pénzügyi csoport 5. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6. Irattár k.m.f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

183 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 164/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Az általános iskola alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az általános iskola alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, az általános iskola alapító okiratának július 1. napjával hatályba lépő módosítását. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Iván Zsuzsanna igazgató 4) MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5) Dr. Nagy Judit Pálma 6) Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7) Pénzügyi és Adócsoport 8) Irattár kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

184 164/2012. (V. 23.) Kt. határozat melléklete Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 134/1999. (IX.17.) sz. határozatával jóváhagyott, a 174/2003. (IX.26.) határozatával, a 243/2003. (XII.19.) határozatával, a 67/2007. (IV.25.) határozatával, 2/2008. (I.16.) Kt. határozatával, a 41/2009. (III.25.) Kt. határozatával, a 96/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 125/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 40/2010. (II.24.) Kt. határozatával, a 121/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 76/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 117/2011. (IV.27.) Kt. határozatával valamint a 184/2011. (V.25.) Kt. határozatával módosított, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratát, a 164/2012. (V.23.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Az intézmény típusa szövegrész az alábbiak szerint módosul: Összetett iskola: Általános iskola, Közoktatási típusú sportiskola (sportágai: kézilabda, futball, úszás) Az alapító okirat Szakfeladatai január 1-től szövegrészben az alábbi szakfeladat módosul: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az alapító okirat Szakfeladatai január 1-től szövegrész az alábbi szakfeladatokkal kiegészül: Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Záradék: Jelen alapító okirat módosítás július 1. napjával lép hatályba. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

185 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 165/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Algyői Zöld Diákparlament éves tevékenységéről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló az Algyői Zöld Diákparlament éves tevékenységéről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Zöld Diákparlament éves tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 2./ A Képviselő-testület megköszöni a Diákparlament munkáját és biztosítja a diákképviselőket, hogy észrevételeiket a döntéshozáskor figyelembe veszi. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József Polgármester 2./ Dr. Varga Ildikó Jegyző 3./ Dr. Nagy Judit Pálma Al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Iván Zsuzsanna Intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Kutasi Levente Elnök (Algyői Zöld Diákparlament) 8./ Irattár kmf.

186 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 166/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület egymást követő napirendként tárgyalja meg az Egyesített Szociális Intézmény 2011/2012. évi beszámolója és a Településfejlesztési terv módosítása tárgyban készült előterjesztést. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) ESZI Intézményvezető 4) Irattár

187 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 167/2012(V.23.) Kt. Határozat Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény 2011/2012. évi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény 2011/2012. Évi beszámolója tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény 2011/2012. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2.) A Képviselő-testület kéri az Intézményvezetőt, hogy a következő testületi ülésre készítsen részletes beszámolót az ez évi nappali ellátásra, a klubfoglalkozások rendjére vonatkozóan. A beszámoló térjen ki az év hátralévő részére tervezett programokra is. Határidő: júniusi testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) ESZI intézményvezető 4) Irattár helyben K.m.f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

188 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 168/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Településrendezési terv módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József, Településrendezési terv módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a településszerkezeti terv módosítását és a szabályozási terv módosítását azzal, hogy felhívja a Fejlesztési csoportvezetőt, hogy a www. algyo.hu honlapon jelentesse meg. Határidő: azonnal Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Irattár K.m.f

189 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 169/2012. (V 23) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV KFT tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta az AKTV Kft évi egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja - a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló által megerősített évi Egyszerűsített beszámolót, mely szerint az AKTV Kft évi mérlegének főösszege Ft 2. A Képviselő-testület az AKTV Kft évi adóköteles eredményét Ft bevétellel, valamint Ft ráfordítás eredményeként Ft.-al elfogadja. 3. A Képviselő-testület elfogadja az eredmény felosztására vonatkozó ügyvezetői javaslatot mely szerint Ft adófizetési kötelezettség teljesítését követően a mérleg szerinti eredmény Ft összege eredménytartalékba kerül. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Ballai Ferenc ügyvezető 4. Irattár Helyben Kmf.

190 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 170/2012.(V. 23) Kt. határozat Tárgy: GYEVÉP NKft évi beszámolójának elfogadása. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a gazdasági társaság évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP NKft Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság által megerősített évi Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: - A GYEVIÉP Kft évi mérlegének főösszege Ft - A GYEVIÉP Kft 2011 évi mérleg szerinti eredménye Ft Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVIÉP NKft. Ügyvezető 4) Irattár Helyben Kmf.

191 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 171/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok mérlegének zárási és testület elé terjesztésének határideje 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gazdasági társaságok előző évi mérlegének testület elé terjesztése az áprilisi ülésen történjen meg. A tárgyévi mérleg zárási időpontját a következő év március 15. napjában határozza meg. Felelős: Ügyvezető Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gazdasági társaságok vezetői 4) Irattár K.m.f

192 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 172/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Napirend tárgyalásának felfüggesztése 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyevitur Kft évi egyszerűsített éves beszámolója napirend tárgyalását felfüggeszti a Gyevitur Kft gazdálkodását érintő tulajdonosi döntések tárgyban készült napirend megtárgyalása idejére, és a napirendek tárgyalási sorrendjét megváltoztatja. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár k.m.f

193 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 174/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a gazdasági társaság évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolóját nem fogadja el. 2) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt új mérleg elkészítésére és előterjesztésére a júniusi testületi ülésre. 3) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt jelen határozat közzétételére. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Irattár k.m.f

194 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 175/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a fúrási iszaptároló megszüntetésének lehetőségéről. 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi, amennyiben újabb információk állnak rendelkezésre a testület rendkívüli ülésen dönt a pályázati lehetőségről. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Juhász Sándor képviselő 4) Irattár k.m.f

195 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 176/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a Borbála Fürdő gyógyászati részleg kialakításának lehetőségéről. 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatót a Borbála Fürdőben történő egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségről. A következő testületi ülésre megtörténik a megfelelő előkészítés, annak érdekében, hogy a képviselő-testület megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy a fürdő gyógyászati tevékenységével kapcsolatban milyen elképzelés valósítható meg. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Juhász Sándor képviselő 4) Irattár k.m.f

196 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 177/2012. (V.23.) Kt. Határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, a május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület a GYEVIÉP NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával A Controlex Könyv-és Adószakértő Kft.-t bízza meg 3 éves időtartamra. A Képviselő-testület a Könyvvizsgáló részére legfeljebb Ft+Áfa/hó díjazást állapít meg a referenciákra és a korábbi jó tapasztalatokra tekintettel. 2. ) A Képviselő-testület felhatalmazza a GYEVIÉP NKft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés aláírására. 3.) A Képviselő-testület felhívja a GYEVIÉP NKft.. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói megbízás időtartamának cégnyilvántartáson való átvezetéséről. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Katona Antal GYEVIÉP NKft. ügyvezetője 4./ Felügyelő Bizottság elnöke 5./ Controlex Kft 5./ Irattár k.m.f

197 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 178/2012. (V.23.) Kt. Határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVITUR Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, a május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a GYEVITUR Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület a GYEVITUR Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával A Controlex Könyv-és Adószakértő Kft-t bízza meg 3 év időtartamra. A Képviselő-testület a Könyvvizsgáló részére legfeljebb Ft+Áfa/hó díjazást állapít meg a referenciákra és a korábbi jó tapasztalatokra tekintettel. 2. ) A Képviselő-testület felhatalmazza a GYEVITUR Kft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés aláírására. 3.) A Képviselő-testület felhívja a GYEVITUR Kft.. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói megbízás időtartamának cégnyilvántartáson való átvezetéséről. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Ökrös Erika GYEVITUR Kft. ügyvezetője 4./ Felügyelő Bizottság elnöke 5./ Könyvvizsgáló 5./ Irattár k.m.f

198 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 179/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően Algyő Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata -t elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőket, hogy intézkedjenek a szabályzat cégiratok közötti elhelyezése iránt. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Ügyvezetők 4./ Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 5./ Irattár Kmf Herczeg József sk

199 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 180/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a május 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a évi I. negyedévi szociális ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Igazgatási és szociális csoport 4./ Irattár Kmf

200 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 181/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a május 23-án tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester, az Algyő Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Algyő Nagyközség Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Egyesített Szociális Intézmény vezetője 4) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 5) Dr. Nagy Judit Pálma al 6) Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7) Irattár Helyben Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

201 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 182/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluvédő Egyesület bérleti szerződése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület bérleti szerződése tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1/ Algyő Nagyközség Képviselő-testület az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület jogi képviselője által elkészített helyiségbérleti szerződés tervezetét az alábbi módosítással hagyja jóvá. 2.) A szerződés időtartama: Jelen szerződés június 1. napjától határozatlan időre jön létre. 5.) A Bérbeadó jogai és kötelességei: 5.4. pontja törölve 6.) Bérlő jogai és kötelezettségei: 6.9. bekezdés utolsó mondata helyesen: A polgárőr tevékenységre utaló tábla elhelyezéséhez a Bérbeadó hozzájárulását a bérbeadóval történő helyszíni egyeztetést követően adja meg. 2/ A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a módosított Helyiségbérleti Szerződést az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesülettel határozatlan időre kösse meg. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési csoport 4) Adó és Pénzügyi csoport 5) Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 6) Irattár k.m.f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

202 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 183/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Gépjármű beszerzése az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Gépjármű beszerzése az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) A Képviselő-testület egyetért az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére a SUZUKI SX4 1.5 GLX típusú személygépkocsi beszerzésével és a gépkocsi megvásárlásához és átírásához szükséges költségek fedezésére Ft összeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésének Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. 2) A Képviselő-testület megbízza a Hivatalt a gépjárműbeszerzés bonyolításával, azzal, hogy a gépjármű tulajdonosa az Önkormányzat, üzembentartója az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület legyen. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt a megvásárolt gépjármű átadásával kapcsolatos megállapodás és a gépjármű használatára vonatkozó szabályzat elkészítésére. 4) A megvásárolt gépjármű évi üzemanyagköltségét az egyesület biztosítja a fel nem használt Ft-os támogatási összeg átcsoportosításával. 5) A Képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 6) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

203 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 184/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő belterületén elektromos légkábel bontása és oszlop áthelyezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő belterületén elektromos légkábel bontása és oszlop áthelyezése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő Borbála fürdő területén átmenő, - volt Juhász-féle tanyát ellátó 0,4 kv légkábel hálózat elbontását, a Kastélykert utca és a Komp utca sarkán meglévő 20 KV os oszlop áthelyezését és a Kastélykert u számmal szemben lévő területén lévő villanyoszlop elbontását a további fejlesztések miatt indokoltnak tartja, támogatja a megvalósítást. 2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósításhoz szükséges további bruttó ,-Ft-ot az önkormányzat évi költségvetésének Általános Fejlesztési tartalék előirányzat terhére biztosítja. 3) A Képviselő Testület felhatalmazza a t a TÜK Bizottság által kiválasztott Erzol 2000 Kft vállalkozóval történő szerződéskötésre. 4) A Képviselő-testület felhívja a t, hogy a 2. pontban meghatározott összeget a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

204 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 185/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Közvilágítás bővítés Algyő belterületén Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23. napján megtárgyalta Herczeg József Közvilágítás bővítés Algyő belterületén tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a közvilágítás bővítésével Algyő belterületén, és megbízza a hivatal Üzemeltetési csoportját a közvilágítás bővítésének végrehajtásával. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés aláírására a TÜK Bizottság által kiválasztott Erzol 2000 Kft vállalkozóval. 3) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy közvilágítás bővítéséhez szükséges ezer Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetésének Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére biztosítsa. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési Csoport 4) Fejlesztési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

205 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 186/2012. (V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Tájékoztató az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló tájékoztatót és az alábbiakban felsorolt ingatlanok bérbeadására pályázat kiírását tartja szükségesnek: Fazekas u. 51. Kastélykert u. 60. Kosárfonó u /A Képviselő-testület szükségesnek tartja az ingatlanok bérbeadására vonatkozó pályázati kiírást Algyő nagyközség honlapján is megjelentetni. 3./A Képviselő-testület felhívja az Alt, hogy a Kastélykert u. 44 szám alatti ingatlan bérleti szerződését készítse elő a júniusi testületi ülésre. 4/ A Képviselő-testület felhívja az Alt, hogy az Egészségház u. 42. szám alatt lévő 3 db önkormányzati szolgálati lakás és 2 db garázs hasznosítására tegyen javaslatot a júniusi testületi ülésre. 5/ A Képviselő-testület felhívja az üzemeltetési csoportot, hogy 1. pontban meghatározott ingatlanhasznosítás iránti szükséges intézkedéseket tegye meg. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Pénzügyi és adócsoport vezető 4./ Üzemeltetési csoport 5./ Vagyonnyilvántartó 6./ Irattár Kmf Herczeg József sk

206 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 187/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Kastélykert u sz. alatti ingatlan hasznosítása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a május 23-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyő, Kastélykert u sz. alatti ingatlan hasznosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Algyő, Kastélykert u sz. alatti ingatlant Alkotóház céljára hasznosítja. 2./ A Képviselő-testület az Algyő, Kastélykert u sz. alatti ingatlant, intézményi feladatellátást szolgáló vagyonként a Faluház kezelésébe adja Július 1. napjával. 3./ A Képviselő-testület az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát, a határozat melléklete szerinti tartalomra módosítja. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Bene Zoltán intézményvezető 4./ Dr. Nagy Judit Pálma al 5./ Üzemeltetési Csoport 6./ Pénzügyi és Adócsoport 7./ Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

207 187/2012. (V. 23.) Kt. Határozat melléklete Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 178/2005. (XI.28.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 176/2007. (X.31.) Kt. határozattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. határozattal, a 99/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 41/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 72/2011. (III.30.) Kt. határozattal valamint a 181/2011. (V.25.) Kt. határozattal módosított, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát, a 187/2012. (V.23.) Kt. határozattal, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Az intézmény székhelye, telephelyei szövegrész július 1. hatállyal az alábbiak szerint kiegészül: Az intézmény székhelye: 6750 Algyő, Búvár u. 5. (Faluház) Telephelyei: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. (Könyvtár) 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. (Tájház) 6750 Algyő, Kastélykert u. 38. (Civil szervezetek háza) 6750 Algyő, Kastélykert u (Alkotóház) Az alapító okirat Szakfeladatai január 1-től szövegrész az alábbiak szerint módosul: Szakfeladatai: Alkotóművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az alapító okirat Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona szövegrész július 1. hatállyal az alábbiak szerint módosul: A törzsvagyon részét képező Faluház épülete (Algyő, Hrsz.: 1649), Könyvtár épülete (Algyő, Hrsz.: 6/1), Tájház épülete (Algyő, Hrsz.: 982), a Civil Szervezetek Háza épülete (Algyő, Hrsz.: 980) és az Alkotóház épülete (Algyő, Hrsz.: 1603) összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

208 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 188/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Lovas pálya kialakítása Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23. napján megtárgyalta Herczeg József Lovas pálya kialakítása Algyőn tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerinti magasabb műszaki tartalommal történő lovas pálya kialakításával Algyőn, megbízza a hivatal Fejlesztési csoportját a közbeszerzési szabályzatnak megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatására. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezővel megkötésre kerülő szerződés aláírására. 3) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a szükséges Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetésének Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére biztosítsa. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Településüzemeltetési Csoport 4) Fejlesztési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

209 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 189/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása magyar-szerb határmenti együttműködés megvalósítására Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József, Pályázat benyújtása magyarszerb határmenti együttműködés megvalósítására tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szerb Köztársaság Kormányának Európai Integrációs Irodája által a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázati kiírás Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem akcióterületére 2. A Képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges Ft önerőt az önerő alap terhére és felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtásának ügyében eljárjon, az együttműködő partnerekkel a partnerségi megállapodást megkösse. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

210 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 190/2012. (V.23.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása magyar-szerb határmenti együttműködés megvalósítására Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József, Pályázat benyújtása magyarszerb határmenti együttműködés megvalósítására tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1).Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szerb Köztársaság Kormányának Európai Integrációs Irodája által a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázati kiírás Emberek közötti (people-topeople) együttműködés akcióterületére. 2) A Képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges Ft önerőt az önerő alap terhére és felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtásának ügyében eljárjon, az együttműködő partnerekkel a partnerségi megállapodást megkösse. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

211 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 191/2012.(V. 23.) Kt. határozat Tárgy: Pályázati támogatási összegek elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a május 23. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Pályázati támogatási összegek elfogadása tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi támogatási összegeket fogadja el az alábbiak szerint: Pályázat megnevezése, Teljes költség kódszáma (Ft) Támogatás (Ft) Önerő (Ft) Bóbita Bölcsőde bővítése Algyőn DAOP-4.1.3/B Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány megvalósítása Algyőn KEOP-6.1.0/A/ Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megteremtése Algyőn Brikettáló rendszer kialakítása Algyőn Hétfő-péntek táborok Kiutak a válságból ) A Képviselő-testület megbízza a pénzügyi és adócsoport vezetőjét a költségvetési rendelet módosításával az 1. pontban foglaltak alapján. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Irattár Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

212 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 192/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata tárgyú előterjesztését annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület a vezetékes és rádiótelefon használatra vonatkozó szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A határozatot kapják: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Intézményvezetők 5.) Irattár helyben K.m.f Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

213 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 193/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata tárgyú előterjesztését annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület a vezetékes és rádiótelefon használatra vonatkozó szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A határozatot kapják: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Polgármesteri Hivatal dolgozói 4.) Irattár helyben K.m.f Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

214 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 194/2012.(V.23.) Kt. határozat Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta Herczeg József előterjesztését Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól címmel és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és az alábbiak szerint fogadja el a Képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést: 1./ A Képviselő-testület a sportmenedzser megbízására vonatkozóan a következő döntést hozza: A Képviselő-testület a sportmenedzser megbízását ig tartja szükségesnek meghosszabbítani. A megbízás a decemberi testületi ülésen újratárgyalást igényel az iskola jövőbeni sorsának ismeretében. 2./ A Képviselő-testület a 314/2011. (X.26.), 343/2011.(X.26.), 376/2011.(XI.30.), 423/2011.(XII.21.), 5/2012.(I.25.), 6/2012.(I.25.), 106/2012.(III.28.), 107/2012.(III.28.), 134/2012.(IV.25.) Kt. határozatokra júniusi testületi ülésre kér jelentést. 3./ A Képviselő-testület a 101/2011.(III.30.), 274/2011.(VIII.22.),276/2012.(VIII.22.), 14/2012.(I.25.), 34/2012. (I.25.) és 54/2012.(II.29.) Kt. határozatra júliusi testületi ülésre kér jelentést. 4./ A Képviselő-testület a 362/2011.(XI.30.) és 372/2011.(XI.30.) Kt. határozatokra további jelentést nem kér. 5./ A Képviselő-testület utasítja a Gyeviép NKft ügyvezetőjét arra, hogy a Kastélykert u. 51. szám alatti önkormányzati ingatlan bontási engedélyét szerezze meg és a benyújtott árajánlat alapján hajtsa végre a bontási munkálatokat. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Gyeviép NKft ügyvezető

215 5) Csoportvezetők 6) Bizottsági elnökök 7) Személyügyes 8) Sportmenedzser 9) Irattár helyben Kmf.

216 Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 23.-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 195/2012.(V.23) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete május 23.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Helyben

217 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előterjesztő: Polgármester 2. Szegedi Vízmű Zrt évi pénzügyi, műszaki tájékoztatója Előterjesztő: Polgármester 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) Ör. módosítása (II.) Előterjesztő: Polgármester 4. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete év II. félévi munkaterve Előterjesztő: Polgármester 6. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény évi nappali ellátásáról és programtervéről Előterjesztő: Polgármester 7. Összefoglaló az Algyő Egészségéért programsorozatról (állásfoglalás az Egészségügyi Szakrendelő kialakítás tekintetében) Előterjesztő: Polgármester 8. Társulási szerződés módosítása Előterjesztő: Polgármester 9. Tagi kölcsön biztosítása a Déli Napfény LEADER Egyesület számára Előterjesztő: Polgármester 10. Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás beolvadással történő megszüntetése Előterjesztő: Polgármester 11. Gépjármű átadása az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére Előterjesztő: Polgármester 12. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület módosított bérleti szerződése Előterjesztő: Polgármester 13. Borbála Fürdő szolgáltatási körében működő úszásoktatás szabályozása Előterjesztő: Polgármester 14. Borbála Fürdő gyógyászati épületrésszel történő bővítésének lehetősége Előterjesztő: Polgármester

218 15. A Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolója tárgyú, 174/2012. (V.23.) Kt. határozat módosítása Előterjesztő: Polgármester 16. Gyeviép NKft évi fejlesztési tervének módosítása Előterjesztő: Katona Antal ügyvezető 17. Gyeviép NKft. kimutatása a gépek, munkagépek kihasználtságáról Előterjesztő: Katona Antal ügyvezető 18. Éves foglalkoztatási kimutatás a Gyeviép Nonprofit Kft-nél Előterjesztő: Katona Antal ügyvezető 19. Új általános iskola fa falburkolatával kapcsolatos tűzvédelmi szakvélemény Előterjesztő: Polgármester 20. Légszennyezettség mérésének lehetősége Algyőn Előterjesztő: Polgármester 21. Algyő Nagyközség települési marketing- és reklámstratégiájának elkészítése Előterjesztő: Polgármester 22. Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz Előterjesztő: Polgármester 23. Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Kulturális Örökség Napjaihoz Előterjesztő: Polgármester 24. Beszámoló a közoktatási, ifjúsági és sportreferens éves munkájáról Előterjesztő: Jegyző 25. Fitnesz park megvalósítása Előterjesztő: Polgármester 26. Szabadtéri Technikai Park létrehozása Előterjesztő: Polgármester 27. Tájékoztatás lejárt határozatokról Előterjesztő: Polgármester 28. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 29. Egyebek, bejelentések Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 30. Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti önkormányzati szolgálati lakások és garázsok hasznosítása Előterjesztő: Polgármester 31. Algyő 1378, 1379, 1380 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 32. Algyő 01767/30 és 01767/31 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 33. Az Algyő 01221/1, 4, 5, 7, 10, 12 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 34. Az Algyő 802 helyrajzi számú ingatlanból 250 m 2 területrész megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 35. özv. Botyánszki Károlyné 6800 Hódmezővásárhely, Takács Ferenc u. 12. sz. alatti lakos telekcsere iránti kérelme Előterjesztő: Polgármester 36. Algyő, Tüskevár u. 3. sz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadának árverése Előterjesztő: Polgármester

219 Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Irattár helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

220 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 204/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Dr. Nagy Judit Pálma al 4.) Bakai Krisztián r. szds. mb. őrsparancsnok (Rendőrkapitányság Szeged Tarjánvárosi Rendőrőrs 6701 Szeged, Olajbányász tér 1. Pf.: 447.) 5.) Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

221 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 205/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt évi pénzügyi, műszaki tájékoztatója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Herczeg József a Szegedi Vízmű Zrt évi pénzügyi, műszaki tájékoztatója tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. által készített évi pénzügyi és műszaki beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. által megállapított, nettó forint összegű, évi koncessziós díj különbözet kerüljön visszautalásra a Szegedi Vízmű Zrt. részére az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. Felelős: Pénzügyi- és Adócsoport vezetője Határidő: július 20. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Településüzemeltetési csoport 5. Szegedi Vízmű Zrt. 6. Adó és Pénzügyi csoport 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

222 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 206/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete év II. félévi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Képviselő-testülete év II. félévi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a év II. félévi munkatervet azzal, hogy a mezőőri munka végzéséről szóló, november havi beszámolót a TÜK Bizottság elnöke terjessze a Képviselő-testület elé. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Bizottsági elnökök 5) Csoportvezetők 6) Intézményvezetők 7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 8) Irattár Helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

223 Algyő Nagyközség Képviselő-testület év II. félévi munkaterve 206/2012. (VI.27.) Kt. határozat melléklete Július hó: 1./ Kitüntető címek adományozása Előterjesztő: Polgármester 2./ Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Előterjesztő: Intézményvezető 3./ Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról Előterjesztő: Intézményvezető 4./ Algyő Nagyközség Sportfejlesztési Koncepciójának a felülvizsgálata Előterjesztő: Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke 5./ Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciójának a felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 6./ Közoktatási típusú sportiskolai képzés indítása az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában Előterjesztő: Polgármester Szeptember hó: 1./ Az Önkormányzat év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Pénzügyi és adócsoport vezetője 2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről. Előterjesztő: Polgármester 3/ Beszámoló az adócsoport munkájáról, valamint a kintlévőségek behajtásáról Előterjesztő: Jegyző 4./ Igazgatási csoport beszámolója Előterjesztő: Jegyző 5./ Algyő Nagyközség települési marketing- és reklámstratégiája Előterjesztő: Polgármester Október hó: 1./ Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as tanéve megkezdésének a tapasztalatiról Előterjesztő: Intézményvezető 2./ Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as tanéve megkezdésének a tapasztalatairól Előterjesztő: Intézményvezető 3./ A évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai Előterjesztő: Polgármester 4./ Beszámoló a év I-III. negyedévi szociális juttatásokról Előterjesztő: Polgármester 5./ Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól Előterjesztő: Faluház igazgató GYEVITIR Kft. ügyvezető 6./ Beszámoló az önkormányzati ingatlanok éves karbantartási munkálatainak tapasztalatairól

224 Előterjesztő: Településüzemeltetési csoport vezetője 7./ Beszámoló a közbeszerzési szabályzat gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól Előterjesztő: Településfejlesztési csoport vezetője 8./ Települési Esélyegyenlőségi Program a felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester November hó: 1./ Az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési jelentése Előterjesztő: Polgármester 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Pénzügyi és adócsoport vezetője 3./ Beszámoló az intézmények évi pályázati tevékenységéről és a évi pályázatok előkészítése Előterjesztő: Intézményvezetők 4./ Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap munkákról Előterjesztő: Polgármester 5./ Tájékoztató a mezőőri munka végzéséről Előterjesztő: TÜK Bizottság elnöke 6./ Intézményvezetők teljesítményértékelése Előterjesztő: Polgármester 7./ Algyő Nagyközség Ifjúságvédelmi Koncepciójának a felülvizsgálata Előterjesztő: Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke December hó: 1./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása Előterjesztő: Polgármester 2./ évi közüzemi díjak megállapítása Előterjesztő: Jegyző 3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testületének évi I. félévi munkaterve Előterjesztő: Polgármester 4./ Háziorvosi rendelők közműdíjainak és takarítási költségének a viseléséről Előterjesztő: Polgármester

225 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 207/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény évi nappali ellátásáról és programtervéről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény évi nappali ellátásáról és programtervéről tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Egyesített Szociális Intézmény évi nappali ellátásról készített beszámolót és programtervet. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, hogy a októberi testületi ülésre készítsen újabb beszámolót a nappali ellátás vonatkozásában. A beszámolóban tüntesse fel az ellátottak számát, a velük kapcsolatos tevékenységeket, programokat, heti bontásban. Felelős: ESZI intézményvezetője Határidő: október 15. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Dr. Nagy Judit Pálma al 3.) Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető 4.) Irattár helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

226 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 208/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Összefoglaló az Algyő Egészségéért programsorozatról (állásfoglalás az Egészségügyi Szakrendelő kialakítás tekintetében) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Összefoglaló az Algyő Egészségéért programsorozatról (állásfoglalás az Egészségügyi Szakrendelő kialakítás tekintetében) tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyő Egészségéért programsorozatról, az Egészségügyi Szakcsoport vezetője által készített beszámolót. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Egészségügyi Szakcsoportot, hogy az Egészségügyi Szakrendelő kialakítás tekintetében, a októberi testületi ülésre készítsen kimutatást a szakrendelő kialakítása és éves üzemeltetési költsége, valamint a szűrőprogramok éves szintű költségére vonatkozóan. Továbbá ismertesse a programsorozatban résztvevő szakemberek véleményét. Felelős: Egészségügyi Szakcsoport vezetője Határidő: október havi Képviselő-testületi ülés Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Dr. Nagy Judit Pálma al 4.) Dr. György Antal Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke, mint Egészségügyi Szakcsoport vezető 5.) Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető, mint munkacsoport koordinátor 6.) Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

227 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 209/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás társulási szerződésének módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Társulási szerződés módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Kakas Béla Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke 6762 Sándorfalva, Szabadság tér Településüzemeltetési csoport 6. Adó és Pénzügyi csoport 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

228 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 210/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Tagi kölcsön biztosítása a Déli Napfény LEADER Egyesület számára Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Tagi kölcsön biztosítása a Déli Napfény LEADER Egyesület számára tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Déli Napfény Nonprofit Kft visszafizeti Algyő Nagyközség Önkormányzat részére az Önkormányzat által nyújtott, a 194/2008 (X.30.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési támogatást nyújt. 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb december 31. napjáig meg kell történnie. Az egyesület számára a tagi kölcsön abban az esetben folyósítható, ha a nonprofit kft. a tagi kölcsönét visszafizette az önkormányzat számára. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a 2. és 3. pont szerinti szerződés aláírására. 5. A Képviselő-testület felkéri a Déli Napfény Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a júliusi testületi ülésre készítsen részletes írásbeli beszámolót, valamennyi települést érintve, a Nonprofit Kft. megalakulásától eltelt időszak alatt elnyert és megvalósult pályázati támogatások vonatkozásában. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Déli Napfény LEADER Egyesület vezetője 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

229 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 211/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Tárulás beolvadással történő megszüntetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Tárulás beolvadással történő megszüntetése tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás beolvadással a Szegedi Kistérség Többcélú Tárulásába történő megszüntetésével. 2. A Képviselő-testület a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntető okiratát elfogadja. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 5. Irattár Helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

230 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 212/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Gépjármű átadása az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Gépjármű átadása az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére megvásárolt LBZ 265 frsz-ú személygépkocsi, Polgárőr Egyesület tevékenységi körébe tartozó feladatok, járőrözés, szolgálat ellátás elvégzésére, június 29-én történő átadásával. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az átadáshoz szükséges intézkedések megtételére az üzembentartói megállapodás aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Üzemeltetési csoport 6. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

231 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 213/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluvédő Egyesület módosított bérleti szerződése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület módosított bérleti szerződése tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesülettel kötendő helyiségbérleti szerződés módosítását elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a módosított bérleti szerződés aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Üzemeltetési csoport 5. Adó és Pénzügyi csoport 6. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

232 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 214/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő szolgáltatási körében működő úszásoktatás szabályozása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Borbála fürdő szolgáltatási körében működő úszásoktatás szabályozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Borbála fürdő szolgáltatási körében működő úszásoktatás szabályozására tett ügyvezetői javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét az előterjesztés szerinti Medencesáv bérleti szerződések megkötésére azzal, hogy a bérbeadás kezdő napja július 1. legyen. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Dr. Nagy Judit Pálma al 4.) Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 5.) Pénzügyi és Adócsoport 6.) Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

233 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 215/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő gyógyászati épületrésszel történő bővítésének lehetősége Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Borbála fürdő gyógyászati épületrésszel történő bővítésének lehetősége tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Borbála fürdő gyógyászati épületrésszel történő bővítésének lehetősége tárgyban készült előterjesztést. 2. A Képviselő-testület felhívja a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az ilyen jellegű pályázati kiírásokat és amennyiben ebben a témában megfelelő kiírás jelenik meg, akkor tervezésre kérjen be három árajánlatot. 3. A Képviselő-testület felkéri Hajós Tibor építészt, hogy terjessze a Képviselőtestület elé elképzeléseit három féle változatban - a kültéri, felnőtt élménymedence megvalósítására vonatkozóan. A koncepció elkészítéséhez előzetes egyeztető tárgyalások legyenek Hajós Tibor építész, Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető, Zsura Zoltán Borbála fürdővezető és a TÜK Bizottság között. Felelős: TÜK Bizottság elnöke Határidő: augusztus 31. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Fejlesztési csoport 5. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 6. Zsura Zoltán fürdővezető 7. TÜK Bizottság elnöke 8. Hajós Tibor 6726 Szeged, Töltés utca 30/B. 9. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

234 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 216/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: A Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolója tárgyú, 174/2012. (V.23.) Kt. határozat módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József A Gyevitur Kft évi egyszerűsített beszámolója tárgyú, 174/2012. (V.23.) Kt. határozat módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület elfogadja Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető tájékoztatóját. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 174/2012. (V.23.) Kt. határozat 2. pontja szerinti, a évre vonatkozó javított mérleg benyújtására megadott határidőt, a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre módosítja. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Dr. Nagy Judit Pálma al 4.) Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 5.) Pénzügyi és Adócsoport 6.) Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

235 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 217/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Gyeviép NKft évi fejlesztési tervének módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta a Gyeviép NKft évi fejlesztési tervének módosítása tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi fejlesztési tervének módosítását jóváhagyja. 2) A Képviselő-testület kéri az ügyvezetőt, hogy a régi MTZ 82 típusú traktort továbbra is tartsa üzemben, ne kerüljön beszámításra az új MTZ 820 típusú munkagép megvásárlása során. 3) A Képviselő-testület kéri az ügyvezetőt, hogy a módosított fejlesztési tervet a 2. pontban foglaltaknak megfelelően korrigálja. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) GYEVIÉP NKft ügyvezető 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Üzemeltetési csoport 7) Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

236 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 218/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Gyeviép NKft kimutatása a gépek, munkagépek kihasználtságáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta a Gyeviép NKft kimutatását a gépek, munkagépek kihasználtságáról és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyeviép Nonprofit Kft. gépeinek, munkagépeinek kihasználtságáról készült kimutatásában foglaltakat. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Gyeviép Nkft ügyvezető 5) Irattár helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

237 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 219/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Éves foglalkoztatási kimutatás a Gyeviép NKft-nél Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft. éves foglalkoztatási kimutatását és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyeviép Nonprofit Kft. éves foglalkoztatási kimutatásában foglaltakat. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) GYEVIÉP NKft ügyvezető 5) Irattár Helyben Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

238 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 220/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Új általános iskola fa falburkolatával kapcsolatos tűzvédelmi szakvéleménye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József az Új általános iskola fa falburkolatával kapcsolatos tűzvédelmi szakvéleménye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében csatolt tűzvédelmi szakvéleményt megismerte és felkéri a t, hogy az ügyben résztvevő tervezőnek, tervellenőrnek, kivitelezőnek és műszaki ellenőrnek küldje meg a szakvéleményt azzal, hogy a szakvélemény alapján felelősség megállapítása érdekében - saját véleményüket, állásfoglalásukat küldjék meg a Polgármesteri Hivatal részére. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy kezdeményezzen tűzvédelmi szakértői felülvizsgálatot az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola aulájára vonatkozóan. Felelős: Üzemeltetési csoportvezető Határidő: azonnal 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Fejlesztési csoport 5. Üzemeltetési csoport 6. Pénzügyi és adó csoport 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

239 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 221/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Légszennyezettség mérésének lehetősége Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27. napján megtárgyalta Herczeg József Légszennyezettség mérésének lehetősége Algyőn tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetértve a TÜK Bizottság véleményével, úgy dönt, hogy nem rendeli meg a légszennyezettség mérésének elvégzését. A mérésre elkülöníthető összeg az őszi belterületi fásításra legyen felhasználva azzal, hogy a fásítást a Gyeviép Nkft. végezze el. 2. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy határozza meg az őszi fásítási program helyszíneit. Felelős: TÜK Bizottság elnöke Határidő: szeptemberi Képviselő-testületi ülés 3. A Képviselő-testület a fásítási helyszínek ismeretében dönt a fásítási program költségvonzatáról. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. TÜK Bizottság elnöke 5. Üzemeltetési Csoport 6. Fejlesztési csoport 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

240 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 222/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség települési marketing- és reklámstratégiájának elkészítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség települési marketing- és reklámstratégiájának elkészítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beérkezett árajánlattevők közül a TRADEart Kft. árajánlatát választja ki és felkéri a települési marketing- és reklámstratégia elkészítésére. 2. A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a vállalkozóval a pontos igényekről és az árról. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6./ TRADEart Kft. 7./ Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

241 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 223/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27.-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván a szeptember e között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz. 2. A Képviselő-testület felkéri a t a karta aláírására, valamint az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház munkatársait a rendezvénysorozat megszervezésére és lebonyolítására. Koordinátor: Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser Hivatali ügyintéző: Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 3. A Képviselő-testület felkéri a rendezvénysorozat ügyintézőjét, koordinátorát és szervezőjét, hogy a résztvevők megjelölésével a részletes programot terjessze elő. Felelős: Közoktatási, ifjúsági és sportreferens Határidő: júliusi Képviselő-testületi ülés A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Mészáros Imre osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjárműközlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály Környezetvédelmi Osztály) 6./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 7./ Forgóné Cajnavec Eszter sportmenedzser 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

242 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 224/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Kulturális Örökség Napjaihoz Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség csatlakozása a évi Kulturális Örökség Napjaihoz tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván a szeptember a között megrendezésre kerülő nemzetközi Kulturális Örökség Napjaihoz. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a jelentkezési lap aláírására. 3. A Képviselő-testület felkéri az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház munkatársait a rendezvénysorozat megszervezésére és lebonyolítására. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Ghyczy Gabriella szervező (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) 6./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

243 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 225/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a közoktatási, ifjúsági és sportreferens éves munkájáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27-i ülésén megtárgyalta dr. Varga Ildikó Beszámoló a közoktatási, ifjúsági és sportreferens éves munkájáról tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közoktatási, ifjúsági és sportreferens beszámolóját tudomásul veszi. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

244 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 226/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Fitnesz park megvalósítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27. napján megtárgyalta Herczeg József Fitnesz park megvalósítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a fitnesz park megvalósításával. 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fitnesz park eszközeinek vásárlását és azok telepítését a Gyeviép NKft. végezze el, azzal, hogy a vásárlás és telepítés bruttó forintos költségét az önkormányzat tőketartalékba átadja a Gyeviép Nkft. részére 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Gyeviép Nkft-vel megkötésre kerülő megbízási szerződés aláírására. 4. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a tőketartalékba átadott összeget a költségvetés módosításakor vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Gyeviép NKft. ügyvezető 5. Településüzemeltetési Csoport 6. Fejlesztési csoport 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

245 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 227/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Szabadtéri Technikai Park létrehozása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József Szabadtéri Technikai Park létrehozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben megfogalmazott célokkal egyetért és a gyűjtemény létrehozását támogatja. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési csoportot, hogy kérjen árajánlatot az Econo Consult Kft-től a Szabadtéri Technika Park megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az árajánlatot terjessze elő a Képviselő-testület következő ülésén. A tanulmány terjedjen ki a gyűjtemény összeállításának, bemutatható állapotba hozatalának, üzemeltetésének költségeire a várható árbevétel figyelembevételével. Felelős: Fejlesztési csoportvezető Határidő: júliusi testületi ülés Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Üzemeltetési csoport 5. Fejlesztési csoport 6. Adó és Pénzügyi csoport 7. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

246 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 228/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás lejárt határozatokról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a június 27. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztatás lejárt határozatokról tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kér további vizsgálatot az általános iskola éttermi mosdópult vízszintes pultjának nedvesség hatására történő deformálódásával kapcsolatban, viszont szükségesnek tartja a pult állapotának folyamatos figyelemmel kísérését. Jelenleg nem tartja indokoltak a mosdópult javításának elvégzését. 2. A Képviselő-testület kéri a temető megközelítését szolgáló út és parkolók ügyében a további lépések elvégzését. 3. A Képviselő-testület a Tájházban kialakítandó szatócsbolt vonatkozásában felkéri a Fejlesztési csoportot, hogy amennyiben pályázati lehetőség kerül kiírásra, vagy üzemeltetésre vállalkozó jelentkezne, úgy újabb tárgyalás véget kerüljön a Képviselő-testület elé a szatócsbolt kialakításának ügye. 4. A Képviselő-testület a Borbála fürdő termálvíztároló és gázleválasztó tartály vonatkozásában nem kéri annak kivizsgálását, hogy kit terhel a felelősség a nem megfelelő minőségű tartály beépítése miatt. 5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

247 Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 230/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 27-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Irattár Dr. Varga Ildikó távollétében: Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

248 Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét jü liüs 4. napja n mégtartőtt réndkívü li nyílt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 239/2012.(VII.04.) Kt. határozat Tárgy: július 4-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété élfőgadja Hérczég Józséf pőlgárméstér napiréndjavaslatát az alábbiak szérint: Nyílt ü lé s 1. Algyői Spőrtkör DAOP pályázatáhőz biztősíték nyújtása és bérléti szérződés mégkötésé Előtérjésztő: Pőlgárméstér Errő l é rtésü l: 1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 2) Dr. Varga Ildikő jégyző 3) Iratta r Hérczég Jő zséf sk. pőlga rméstér Dr. Varga Ildikő sk. jégyző A kivőnat hitélé ü l:

249 Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét jü liüs 4. napja n mégtartőtt réndkívü li nyílt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 240/2012.(VII.04.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Sportkör DAOP pályázatához biztosíték nyújtása és bérleti szerződés megkötése Algyő Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a jü liüs 04. napja n tartőtt téstü léti ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az Algyő i Spőrtkő r DAOP pa lya zata hőz biztősíté k nyü jta sa é s bé rléti szérző dé s mégkő té sé ta rgyü élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Spőrtkörrél kötendő, a határozat mellékletét képező bérleti szerződéstervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés 4. pont 2. bekezdésébe a bérlő szó helyett a bérbe adó szó kerüljön. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a megkötésre kerülő szerződésen a tényleges aláírás napja szerepeljen. 3. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété hőzzájárül, hőgy az Algyő 6/1. helyrajzi számú ingatlanra történő (Algyői Könyvtár és Községi Edzőtérém) jélzálőgjőg béjégyzéssél a pályázati féltétéléknék mégfélélő biztősítékőt nyújtsőn az Algyői Spőrtkör számára a prőjékt mégvalósítási és fénntartási időszakára vőnatkőzóan. 4. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété hőzzájárül ahhőz, hőgy a prőjékt mégvalósítási térülété az Algyő 1784/1. hélyrajzi számú ingatlan és az Algyő 01736/8. és a 01736/9. hélyrajzi számú ingatlanőkból kialaküló, mégközélítőlég 1 héktárnyi térülét légyén. A télékalakítást kövétőén spőrtpálya által élfőglalt ingatlanrész külön hélyrajzi számőn kérül béjégyzésré az égységés ingatlannyilvántartásba. A télékalakítás jőgérős béjégyzésétől számítőtt 15 napőn bélül a kialaküló új hélyrajzi számra vőnatkőzóan jélén határőzat mélléklété szérinti szérződés írásbéli módősítása szükségés. 5. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a pőlgárméstért, hőgy a szérződés mégkötésénék és a biztősíték nyújtásának ügyébén éljárjőn. Errő l é rtésíté st kap: 1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 2. Dr. Varga Ildikő jégyző 3. Féjlészté si csőpőrt 4. Pé nzü gyi é s adő csőpőrt 5. Iratta r Hérczég Jő zséf sk. pőlga rméstér Dr. Varga Ildikő sk. jégyző A kivőnat hitélé ü l:

250 BÉRLETI SZERZŐDÉS 240/2012.(VII.04.) Kt. határozat melléklete Amely létrejött egyrészről ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., törzsszám: 3503, adószám: , KSH számjel: , képv.: Herczeg József Polgármester), mint bérbeadó továbbiakban: Bérbeadó Másrészről ALGYŐI SPORTKÖR (székh.: 6750 Algyő, Sport u. 7., adószám: , képv.: Juhász Sándor, nyilvántartási szám: /1989.) mint bérlő továbbiakban: Bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1.) a) Bérbeadó a 1/1 arányú per-, teher- és igénymentes - kizárólagos tulajdonát képezi az Algyő belterület 1784/1. Hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megjelölésű, a valóságban 6750 Algyő, Gyevi tanya 11. szám alatti, mindösszesen 1075 m2 alapterületű ingatlan. b) Bérbeadó a 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi az Algyő külterület 01736/8. Hrsz.-ú erdő megjelölésű, mindösszesen 4 HA 3888 m2 alapterületű ingatlan, melyet az ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint a 72037/ számú (69243/ eredeti határozat) be határozat alapján 5010 m2 területre vonatkozóan a MOL Nyrt. javára bejegyzett bányaszolgalmi jog terhel. Az ingatlant terheli továbbá a 72037/ számú (69243/ eredeti határozat) be határozattal bejegyzett optikai távközlési kábel elvezetésére vonatkozó szolgalmi jog, melynek jogosultja a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. c) Bérbeadó a 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi az Algyő külterület 01736/9. Hrsz.-ú erdő megjelölésű, mindösszesen 4 HA alapterületű ingatlan, melyet az ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint a 36273/ számú (69243/ eredeti határozat) be határozat alapján 5010 m2 területre vonatkozóan a MOL Nyrt. javára bejegyzett bányaszolgalmi jog terhel. Az ingatlant terheli továbbá a 36273/ (69243/ eredeti határozat) számú be határozattal bejegyzett optikai távközlési kábel elvezetésére vonatkozó szolgalmi jog, melynek jogosultja a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Szerződő felek rögzítik, hogy a b) és c) pont szerinti ingatlanokat érintően telekalakítás van folyamatban, melynek eredményeként a 2. pont szerinti sportpálya által elfoglalt ingatlanrész külön helyrajzi számon kerül bejegyzésre az egységes ingatlan-nyilvántartásba. A telekalakításra figyelemmel Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a telekalakítás jogerős bejegyzésétől számított 15 napon belül a kialakuló új helyrajzi számra vonatkozóan jelen szerződésüket írásban módosítják. 2.) Bérbeadó június 01. napjától kezdődő hatállyal december 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező jelen bérleti szerződés 1.) pontjában részletesen körülírt ingatlanokat a Bérlő által az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott A Sport az egészségünk alapja! az algyői Sportpálya fejlesztése című DAOP azonosító számú pályázatában megjelöltek teljesítése céljából, azaz az Algyő belterület 1784/1. Hrsz.-ú ingatlanon lovas pálya kialakítása, valamint az Algyő külterület 01736/8. Hrsz. és az Algyő külterület 01736/9. Hrsz.-ú ingatlanokból kialakuló kb. 1 HA területű, önálló helyrajzi számú ingatlanon hatsávos futó-, távolugró-, 3 db kispályás labdarugó-, gerelyhajító-, súlylökő-, diszkosz- és kalapácsvető-, valamint magasugró pályákat magába foglaló sportpálya kiépítése és üzemeltetése céljából.

251 - / ) Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérlő bérleti díjat a Bérbeadó részére az algyői sportélet és egészségtudatos életmódra nevelés érdekében a Bérbeadó Önkormányzat részére nem fizet. Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a bérelt ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérlő köteles megfizetni. Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy az Algyő belterület 1784/1. Hrsz.-ú ingatlanban felszerelt közüzemi mérőórákat jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül saját nevére átíratja és amennyiben ez szükséges, saját költségén a közüzemi mérőórákat felszerelteti, a szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket megköti és a közüzemi díjakat határidőre megfizeti. 4.) Bérbeadó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott és a bérlet tárgyát képező ingatlanokon a jelen szerződés 2.) pontjában rögzített beruházásokat megvalósítsa és a bérleti időszak végéig üzemeltesse. Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő a használatában álló bérelt ingatlanokon végzett beruházásokat, mint saját beruházást aktiválhassa, a könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) felvegye és a fenntartási időszak végéig azt könyveiben tartsa. 5.) Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt ingatlanokra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. 6.) Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a bérelt ingatlanokon megvalósítandó beruházások üzemeltetése körében az ott folytatott tevékenységhez amennyiben az szükséges a hatósági engedélyeket beszerzi, szükség esetén azokat megújítja, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégezteti, illetve tevékenységét mindenkor hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatja. Bérlő vállalja, hogy az üzemeltetéssel összefüggő bármely hatóság által kiszabott büntetést, bírságot, díjat vagy egyéb felmerülő költséget megfizeti. 7.) Bérbeadó az 1.) pontban körülírt ingatlanokat jelen szerződés aláírásának napján köteles a Bérlő részére birtokba adni. A kárveszélyviselés a birtokba adással száll át a Bérlőre. 8.) Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanokat a jelen szerződésben rögzített céloknak megfelelően köteles saját költségén kialakítani, üzemeltetni. Bérlő tudomásul veszi, hogy felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 9.) A bérleti jogviszony időtartama alatt Bérlő köteles saját költségén gondoskodni az állagmegóvási, karbantartási, javítási, felújítási munkák elvégzéséről. 10.) Bérlő az általa bérelt ingatlanokat albérletbe nem adhatja. 11.) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya a határozott időtartam elteltével megszűnik. Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen bérleti szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg, illetve kizárják a felek bármelyikének jelen bérleti szerződéstől való egyoldalú elállási jogát. 12.) Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legalább 180 nappal tárgyalásokat kezdeményeznek az ingatlanok további hasznosítása tárgyában. - / -

252 ) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás teljesítése céljából együttműködésre kötelesek és megállapodnak, hogy jelen szerződés kizárólag írásban, a felek arra jogosult képviselőinek aláírásával módosítható. 14.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen úgy az a szerződés egyéb rendelkezései és azok alkalmazását nem érinti. 15.) Szerződő felek kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek és az általuk képviselt fél szerződéskötési, jognyilatkozattételi jogosultsága korlátozva nincs. 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 17.) Szerződő felek jelen jogügylettel felmerülő bármely vitás kérdés eldöntésére pertárgy értéktől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. Felek jelen három (3) számozott oldalból és tizenhét (17) pontból álló bérleti szerződést elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Szeged, július 05. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képv.: Herczeg József Bérbeadó Algyői Sportkör Képv.: Juhász Sándor Bérlő

253 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 245/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: július 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: NYÍLT ÜLÉS 1. Algyő Park Kft. részére tagi kölcsön nyújtása Előterjesztő: Polgármester 2. Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységéről és évi terveiről Előterjesztő: Polgármester 3. A Déli Napfény Nonprofit Kft beszámolója Előterjesztő: Polgármester 4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 20/2004. (XI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 5. A gyermekek védelméről szóló 12/2000. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester 6. Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Előterjesztő: Polgármester 7. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról Előterjesztő: Polgármester 8. Közoktatási típusú sportiskolai képzés bevezetésének fenntartói jóváhagyása a 2012/2013. tanévtől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában Előterjesztő: Polgármester 9. Algyői Lovas klub támogatási pótigénye Előterjesztő: Polgármester 10. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.5.) Ör. módosítása (III.) Előterjesztő: Polgármester 11. Távhő árelőkészítési javaslat a Magyar Energia Hivatal részére Előterjesztő: Polgármester 12. Szennyvíz bekötés támogatása a lakosság részére Előterjesztő: Polgármester 13. Beszámoló az önkormányzat 2012 első féléves fejlesztéseiről Előterjesztő: Polgármester 14. Algyő, hrsz.-út felújítása Előterjesztő: Jegyző 15. BMX Pálya felújításának ügye Előterjesztő: Polgármester 16. Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye

254 Előterjesztő: Polgármester 17. Munkaerő helyzet a Gyeviép Nonprofit Kft-nél Előterjesztő: Katona Antal 18. Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti és az Algyő belterület 1480/3 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésre/vagyonkezelésre történő átadása a Gyeviép NKft. részére Előterjesztő: Polgármester 19. Algyő, Kastélykert u. 44. szám alatti ingatlannak az Algyői Lövész Egyesület részére történő használatba adása Előterjesztő: Polgármester 20. A évi Európai Mobilitás Hét és Európai Autómentes Nap tervezett algyői programja Előterjesztő: Polgármester 21. TÁMOP-6.1.2/11/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázat benyújtása Előterjesztő: Polgármester 22. Tanulmánykészítés a Szabadtéri Technikai Park létrehozására Előterjesztő: Polgármester 23. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól Előterjesztő: Polgármester 24. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Polgármester 25. Egyebek, bejelentések Előterjesztő: Polgármester ZÁRT ÜLÉS 26. TÜK Bizottság elnökének és tagjának megválasztása. (szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Polgármester 27. Algyő 01221/16 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 28. Algyő 01767/30 és 01767/31 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása II. Előterjesztő: Polgármester 29. Algyő 1378, 1379, 1380 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása II. Előterjesztő: Polgármester 30. Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 2, 3, és 4 számú, költséglapon bérbe adott lakásokra benyújtott pályázatok elbírálása Előterjesztő: Polgármester 31. Algyő, 101 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 32. Kitüntető címek adományozása Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

255 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 246/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Park Kft. részére tagi kölcsön nyújtása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Park Kft. részére tagi kölcsön nyújtása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ,- Ft összegben tagi kölcsönt nyújt az Algyő Park Kft. részére, csarnoképítés céljára. 2./ A tagi kölcsön visszafizetési határideje augusztus 31. A kölcsön éves kamata a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű. 3./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti összeget a évi költségvetés Vállalkozások támogatási alap céltartaléka terhére biztosítja, felhívja a Jegyzőt a költségvetés soron következő módosításánál ennek figyelembevételére. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontnak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés aláírására a Jogi és Ügyrendi bizottság véleményezését követően. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Ormay Tamás Algyő Park Kft. 4./ Kovács Erika pü és adócsoportvezető 5./ Irattár

256 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 247/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységéről és évi terveiről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 25-i ülésén megtárgyalta a Polgármester Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységéről és évi terveiről tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységéről és évi terveiről készült tájékoztatót. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Ratkai Imre munkaszervezet vezető 4) Irattár Helyben

257 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 248/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: A Déli Napfény Nonprofit Kft. beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József A Déli Napfény Nonprofit Kft. beszámolója tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Képviselő-testülete tudomásul veszi a beszámolót. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

258 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 249/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az ülés napirendjét és a Déli Napfény Nonprofit Kft. beszámolóját követően, tekintettel Blahó János közoktatási szakértő jelenlétére, a közoktatási intézményeket érintő napirendek - Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról - Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról - Közoktatási típusú sportiskolai képzés bevezetésének fenntartói jóváhagyása a 2012/2013. tanévtől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában megtárgyalásával folytatja munkáját. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

259 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 250/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete július 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató nevelő munkájáról készített beszámolót tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület felkéri Iván Zsuzsanna igazgatót, hogy a októberi testületi ülésre készítsen kimutatást a 2010/2011. tanévben végzett tanulók év végi középiskolai tanulmányi eredményeiről. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában bevezetésre kerülő közoktatási típusú sportiskolai képzés és a települési sportélet népszerűsítése kiemelt részét képezze a települési marketingtervnek. 4. A Képviselő-testület megköszöni a nevelőtestület oktatási évben végzett eredményes munkáját. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Iván Zsuzsanna igazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 8./ Irattár

260 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 251/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évben végzett oktató nevelő munkájáról készített beszámolót tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda térségi szerepkörének további megerősítése érdekében felkéri Ozsváth Lászlóné óvodavezetőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Dr. Pukánszky Béla intézetvezető egyetemi tanárral, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tudományos dékánhelyettesével a hallgatói mentorálásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozóan. Határidő: szeptemberi testületi ülés 3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 2011/2012. évben végzett nevelőmunkáért az óvoda minden dolgozójának. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Ozsváth Lászlóné óvodavezető (Szivárvány Óvoda) 6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 8./ Irattár

261 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 252/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Közoktatási típusú sportiskolai képzés bevezetésének fenntartói jóváhagyása a 2012/2013. tanévtől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a július 25-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Közoktatási típusú sportiskolai képzés bevezetésének fenntartói jóváhagyása a 2012/2013. tanévtől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolai képzés indításáról szóló tájékoztatót. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a korábbi fenntartói döntésekkel összhangban, a szakértői vélemények birtokában, a sportági szakszövetségekkel és sportegyesületekkel megkötött együttműködési megállapodások szerint az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzést a 2012/2013. tanévtől kezdődően 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben bevezeti. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az intézményvezető által elkészített, a nevelőtestület által elfogadott, a független közoktatási szakértő által szakértett, valamint a véleményezési joggal bíró szervezetek könyveivel ellátott, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola aktualizált pedagógiai programjának közoktatási típusú sportiskolai képzéshez kapcsolódó implementációját, a helyi tantervet és a kerettantervet. 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatos további jogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 6./ Magyar Államkincstár 7./ Közoktatási Információs Rendszer 8./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 9./ Berger József független közoktatási szakértő 10./ Dr. Blahó János közoktatási szakértő 11./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 12./ Irattár

262 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 253/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az ülés napirendjét és tekintettel a Waldorf Kft. képviseletében megjelent Bitó Árpád jelenlétére, az intézményi térítési díjakat érintő napirend tárgyalásával, a gyermekek védelméről szóló 12/2000.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításával folytatja munkáját. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

263 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 254/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Lovas klub támogatási pótigénye tárgyú előterjesztés elnapolása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyői Lovas klub támogatási pótigénye tárgyú előterjesztés tárgyalását Bakos István, az Algyői Lovas klub elnöke jelenlétének hiányában elnapolja. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

264 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 255/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Távhő-árelőkészítési javaslat a Magyar Energia Hivatal részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Távhő-árelőkészítési javaslat a Magyar Energia Hivatal részére tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta és úgy döntött, hogy a távfűtési tevékenységgel kapcsolatos problémák megoldására összeállított szempontok alapján az alábbi javaslatát küldi meg a Magyar Energia Hivatalnak. - A közösségi távhőszolgáltatás jelenleg nem versenyképes a földgáz alapú egyéni fűtési megoldásokkal szemben. - A szolgáltató a szabadpiacon 20 százalékkal magasabb áron kapja a gázt, az egyetemes fogyasztói körbe tartozó lakossághoz képest, a jogszabály változása esetén a lakossági szolgáltatás ára álláspontunk szerint 15 százalékkal csökkenhetne. - Az árhatóság által alkalmazott árképlet nem ismert, ezáltal nem kontrollálható és nem követhető nyomon a szolgáltató költséghatékonysága, a távhőtermelés és a szolgáltatás ártámogatásáról az önkormányzat információval nem rendelkezik. - A távhőszolgáltatás jelenlegi szabályozása nem ösztönzi az energia megtakarítás tárgyú beruházásokat. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat szerinti tájékoztató levél aláírására. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési csoport. 4) Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Pf ) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

265 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 256/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Szennyvíz bekötés támogatása a lakosság részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete július 25. napján megtárgyalta Herczeg József Szennyvíz bekötés támogatása a lakosság részére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatást kíván nyújtani a belterületi ingatlanok szennyvízcsatorna-bekötéseihez. 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítse elő a támogatási rendelet-tervezetet az alábbiak figyelembevételével: - a támogatás magánszemélyek részére biztosítható, - a támogatás a beruházás tervezésének és engedélyezésének költségét foglalja magába, - a támogatás feltétele, hogy a bekötés december 31-ig meg kell, hogy valósuljon, amennyiben ezen határidőig a bekötés nem valósul meg, úgy a támogatott köteles megfizetni az önkormányzat felé a tervezés és engedélyezés támogatott ingatlanra eső részét, fentieket támogatási szerződésben köteles vállalni támogatott. 3. A Képviselő-testület a támogatás forrásául a költségvetés Általános Környezetvédelmi Alap Céltartalékát jelöli meg. 4. A Képviselő-testülete hozzájárul indokolt esetben, az új vagy felújított aszfaltozású utcák esetében a közterület bontásához, a bontás és a teljes helyreállítás költsége az érintett ingatlan tulajdonosát terheli. 5. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait értesítse ki a támogatás lehetőségéről Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

266 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 257/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012 első féléves fejlesztéseiről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló az önkormányzat 2012 első féléves fejlesztéseiről tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi az 2012 első félév fejlesztéseiről szóló beszámolót. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

267 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 258/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, hrsz-ú út felújítása tárgyú előterjesztés napirendről történő levétele Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyő, hrsz-ú út felújítása tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről azzal, hogy döntése meghozatalához további felvilágosítás szükséges. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

268 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 259/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: BMX Pálya felújításának ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József a BMX Pálya felújításának ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a javítást és a pályahitelesítést e Ft költséggel elfogadta és a beruházást a költségvetés Általános Fejlesztési Tartalékának terhére biztosítja. a. Meglévő eszközök felújítására, karbantartására: 658 e Ft b. Pályahitelesítésre és fejlesztésre: 968 e Ft (az alábbi eszközök beszerzésével) Trick Box (kód 20rtb1) Ft Korlát 3 (kód 20rrl3) Ft Picknik Table (kód 20rpik02) Ft Jump Ramp (kód 20rjump01) Ft Street Bock 1 (kód 0rsb01) Ft Felelős: Fróman Gábor Határidő: szeptember 30. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Herczeg József t a beruházáshoz szükséges intézkedések megtételére. 3) A Képviselő-testület felhívja a t, hogy a beruházáshoz szükséges összeget a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és adócsoport 5. HOVI-TECH Kft. 6. Irattár

269 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 260/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület kéri, hogy a gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások esetében, mint teljesítménykövetelmény jelenjen meg a külső megrendelőtől származó vállalkozói bevétel növelése. 2. A Képviselő-testület kéri az elvárások részletes megfogalmazását és a teljesítménykövetelmények kiegészítését az alábbiak szerint: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, mint közművelődési feladatot ellátó intézmény vonatkozásában (5.) Könyvtárhasználók számának növelése a évhez viszonyítva, (6.) Kulturális rendezvények szervezése a lakosság minden korosztálya részére a szabadidő eltöltésére (7.) Kiadványok gondozása (8.) Algyői Hírmondó szerkesztése (9.)Tájház szerepének növelése, funkciójának megfelelő működtetése, gyűjtemények gyarapítása 3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező teljesítménykövetelményt véleményezés és további kiegészítés céljára küldje meg a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai számára azzal, hogy bizottsági állásfoglalását szeptember 10. napjáig küldje meg az önkormányzat részére. Felelős: Jegyző 4. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező teljesítménykövetelményt az önkormányzat intézményvezetői vonatkozásában véleményezés és további kiegészítés céljára küldje meg a Pénzügyi és Humán Bizottság számára azzal, bizottsági határozatát szeptember 10. napjáig küldje meg az önkormányzat részére. Felelős: Jegyző A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Apagyi Vivien személyügyi előadó

270 4. Intézményvezetők 5. Ügyvezetők 6. FEB elnökök 7. Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke 8. Irattár

271 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 261/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Munkaerő helyzet a Gyeviép Nonprofit Kft-nél Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft. aktuális munkaerő helyzetét és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gyeviép Nonprofit Kft évi közmunkás létszám hiányzó részét 5 fő állományi létszámmal pótolja, azzal, hogy felhívja az ügyvezetőt arra, hogy a Kft. jelen gazdasági évben gazdálkodja ki a létszámbővítésre fordított többletköltséget. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVIÉP NKft ügyvezető 4) Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 5) Irattár

272 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 262/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti és az Algyő belterület 1480/3 hrsz.- ú ingatlan üzemeltetésre/vagyonkezelésre történő átadása a GYEVIÉP NKft. részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti és az Algyő belterület 1480/3 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésre/vagyonkezelésre történő átadása a GYEVIÉP NKft. részére tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti valamint az Algyő, belterület 1480/3 hrsz.-ú ingatlant a GYEVIÉP NKft. üzemeltetésébe/vagyonkezelésébe adja telephelybővítés céljára. 2) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti ingatlan az önkormányzat forgalomkorlátozás alá nem eső üzleti vagyona. 3) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti üzemeltetési/vagyonkezelési szerződések aláírására. 4) A Képviselő-testület egyidejűleg, tulajdonosi hozzájárulását adja az Algyő, Kastélykert u. 51. sz. alatti ingatlanon építendő műhely céljára hasznosítandó csarnok építéséhez. 5) A Képviselő-testület kéri, hogy a GYEVIÉP NKft. ügyvezetője, az Önkormányzat ügyvédje útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket az NKft. alapító okiratának módosítása, azaz az 1. pont szerinti ingatlanok telephelyként történő feltüntetése, annak a cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ GYEVIÉP NKft. ügyvezetője 4. / Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 5./ Dr. Nagy Judit Pálma al 6./ Üzemeltetési Csoport 7./ Pénzügyi és Adócsoport 8./ Irattár

273 262/2012. (VII.25.) Kt. határozat melléklete Üzemeltetési / Vagyonkezelési szerződés amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. képviseletében Herczeg József ), a továbbiakban: önkormányzat, másrészről a GYEVIÉP - Algyői Településüzemeltetési és fejlesztési Nonprofit Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49. képviseletében: Katona Antal ügyvezető), a továbbiakban: üzemeltető között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: I. A szerződés tárgya, a felek alapvető jogai, kötelezettségei 1. A felek megállapítják, hogy az üzemeltető 100%-os üzletrésze az önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, az üzemeltető a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezet, így a jelen szerződés megkötésének az üzemeltető tulajdonosi szerkezetéből eredő akadálya nincs. 2. A felek megállapítják, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van az Algyő, Téglás u. 51. szám (13 hrsz.) alatt található, 1013 m 2 területű lakóház, udvar művelési ágú ingatlan / az Algyő, belterület 1480/3 hrsz. alatt található, 4654 m 2 területű kivett vásártér, mérlegház művelési ágú ingatlan, melyet az üzemeltető az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységi körei céljára kíván üzemeltetni. 3. A felek tudomással bírnak arról, miszerint az Algyő Nagyközség Képviselőtestületének, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2003.(XII.4.) Önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 6. (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az önkormányzat vagyonkezelő szervei az önkormányzat gazdasági, illetve közhasznú társaságai. A 6. (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési szerződéssel bízhatja másra. A vagyonkezelő szervezet, a vele kötött vagyonkezelési szerződéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 4. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat augusztus 1. napjától kezdődően határozatlan időre, illetve az üzemeltető jogutód nélküli megszűnéséig üzemeltetésbe/vagyonkezelésbe adja, az üzemeltető pedig üzemeltetésbe/vagyonkezelésbe veszi az 2. pontban meghatározott ingatlant, az üzemeltető által megtekintett állapotban. 5. Az önkormányzat szavatol azért, hogy az 2. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely az

274 üzemeltetőt/vagyonkezelőt jogainak gyakorlásában, illetve kötelezettségeinek teljesítésében korlátozná vagy akadályozná. 6. Az üzemeltető jogosult az 2. pontban meghatározott ingatlant az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységi körei céljára, valamint telephelyként használni, köteles gondoskodni állagának megőrzéséről. 7. Az üzemeltető az 2. pontban meghatározott ingatlant, vagy annak egy részét az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységeken kívül, az önkormányzat előzetes, írásbeli tájékoztatása mellett adhatja albérletbe vagy bármely más jogcímen harmadik személynek használatba. Az önkormányzat az albérletbe, vagy használatba adást indokolt esetben megtilthatja. 8. Az önkormányzat előzetes írásbeli engedélye szükséges az 2. pontban meghatározott ingatlanon végzett bármilyen beruházási munka elvégzéséhez. 9. Az önkormányzat jogosult az 2. pontban meghatározott ingatlan rendeltetésszerű használatát, a szerződéses kötelezettségek betartását bármikor ellenőrizni. II. Üzemeltetési díj Az Ör. 6. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat vagyonkezelői szerveit megilleti a működési feltételként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. A felek abban állapodnak meg, hogy az önkormányzati vagyon használata ingyenesen történik. III. Járulékos költségek 1. Üzemeltető a jelen szerződés I/4. pontjában meghatározott időponttól kezdődően viseli az összes működtetési és egyéb járulékos költségeket, ideértve a kapcsolódó közüzemi díjakat, és a vagyonbiztosítás díját is. 2. A közüzemi díjakat az üzemeltető az érintett szolgáltatóval megkötött szerződés szerint köteles közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni. IV. Az ingatlan fenntartása és karbantartása 1. Az üzemeltető köteles az 2. pontban meghatározott ingatlant rendeltetésének megfelelően működtetni, elvárható gondossággal kezelni. 2. Az 2. pontban meghatározott ingatlan állagának fenntartása az üzemeltető feladata. 3. Az üzemeltető köteles minden, az 2. pontban meghatározott ingatlan üzemeltetésére vonatkozó hatósági előírást betartani, a szükséges működési és egyéb engedélyeket beszerezni. V.

275 Az üzemeltetési jogviszony megszüntetése 1. Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az üzemeltető az 2. pontban meghatározott ingatlan üzemeltetésére vonatkozó, jelen szerződésben vállalt kötelezettségét az önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti. 2. Bármely szerződő fél jogosult a jelen szerződést 6 havi felmondási idővel, indoklási kötelezettség nélkül, írásban felmondani. 3. A szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az üzemeltető az 1. pontban meghatározott ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles az Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. Az üzemeltető jogosult és köteles az üzemeltetési jogviszony megszűnését követően az 1. pontban meghatározott ingatlanról minden, tulajdonát képező ingóságát eltávolítani és az önkormányzat tulajdonát képező, birtokában lévő felszerelést, eszközt, dokumentumot az önkormányzatnak haladéktalanul visszaadni. VI. Záró rendelkezések 1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a felek egybehangzó, írásbeli nyilatkozatával lehetséges. 2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen megfogalmazás, fordulat vagy rendelkezés helyébe a felek együttesen a szerződés céljának és szellemének megfelelő, új rendelkezést léptetnek. 3. Az üzemeltető ezennel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a jelen szerződés, bármely okból megszűnik, vagy a felek azt megszüntetik, az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott ingatlant egyoldalú elhatározással birtokba vegye, amennyiben az üzemeltető visszaszolgáltatási kötelezettségének önként nem tesz eleget a szerződés szerinti határidőben. 4. A jelen szerződésre a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény valamint a már hivatkozott Algyő Nagyközség Képviselő-testületének vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2003.(XII.4.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Algyő, július 25.. Algyő Nagyközség Önkormányzata Herczeg József. GYEVIÉP NKft. Katona Antal ügyvezető

276 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 263/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Lovas klub támogatási pótigénye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József az Algyői Lovas klub támogatási pótigénye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Lovas klub támogatási pótigényét és ezzel együtt a Lovas napi rendezvény megtartását támogatja. 2. A Képviselő-testület a támogatási pótigény összegét 300 eft-ot biztosítja a költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék előirányzata terhére. 3. A Képviselő-testület kerekasztal megbeszélés összehívását kezdeményezi, szakemberek bevonásával, annak érdekében, hogy kerüljön kidolgozásra tanulmányterv, legalább tíz évre szóló komplex program a helyi lovassport fejlesztésére. A kerekasztal résztvevői: - Algyő Nagyközség Képviselő-testülete - helyi lovas szakemberek - turisztikai szakemberek (turisztikai fejlesztés, pályázatírás területéről) Felelős: Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens Határidő: októberi Képviselő-testületi ülés 4. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a 2.) pontban megjelölt összeget a költségvetés módosításánál vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 5. Bakos István Algyői Lovas klub elnöke 6. Irattár

277 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 264/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Kastélykert u. 44 szám alatti ingatlannak az Algyői Lövész Egyesület részére történő használatba adása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyő, Kastélykert u. 44 szám alatti ingatlannak az Algyői Lövész Egyesület részére történő használatba adása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Lövész Egyesület által vállalt közösségi cél megvalósításához szükséges önkormányzati tulajdonú, Algyő Kastélykert u. 44 szám alatti összesen 140 m 2 hasznos alapterületű ingatlanrészt térítésmentesen használatba adja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. Erről értesítésül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és adócsoport 5. Algyői Lövész Egyesület Tóth Árpád elnök 6. Irattár

278 BÉRLETI SZERZŐDÉS 264/2012.(VII.25.) Kt. határozat melléklete Amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzat (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.; adószáma: , KSH számjel: ; számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt képviseli: Herczeg József ) mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó másrészről az Algyői Lövész Egyesület (6750 Algyő, Búvár u. 5.; Szegedi Törvényszéknél Pk /2011/4. számú végzése alapján nyilvántartásba vett szervezet, adószám: számlavezető pénzintézet: Partiscum XI. Takarékszövetkezet: ; képviseli: Tóth Árpád elnök) mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1.) A szerződés tárgya: Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, Bérbeadó kizárólagos tulajdonában lévő, a Szegedi Körzeti Földhivatalnál 983. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Algyő, Kastélykert u. 44. szám alatt található ingatlant (volt régi iskolai tornaterem), a kialakításra kerülő légpuska lőteret kizárólagos használati joggal. A bérlemény 5 helyiségből álló 140 m² alapterületű, amely a lövész sportot megismerni kívánó és azt gyakorolni akaró tanulók és klubtagok elméleti és gyakorlati képzésének biztosítására kerül bérbeadásra. 2) A szerződés időtartama: Jelen szerződés szeptember 1 napjától határozatlan időre jön létre. Megszűnéséről jelen szerződés 7.) pontja rendelkezik. 3.) A bérlemény átadás-átvétele: A bérlemény könyvben rögzített átadás átvételére jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül sor. Bérbeadó átadja Bérlő részére a bérlemény kulcsait, továbbá közösen leolvassák és rögzítik a közüzemi mérőórák (gáz, víz, elektromos) állását, valamint Bérbeadó a bérleménnyel kapcsolatos közüzemi költségeket az átadásig, Bérlő az átadástól kezdve a bérlet időtartama alatt viseli. 4.) A bérleti díj és a közüzemi költségek megfizetése: 4.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérlő a bérlemény használatáért bérleti díjat nem fizet, kizárólag az általa elfogyasztott közüzemi szolgáltatások (villamos energia, gáz, víz-szennyvíz, telefon, szemétdíj) költségét köteles megfizetni számla ellenében Bérbeadó részére Az ingatlant jelen bérleti szerződés aláírásától kizárólag a Bérlő használ. Mivel az épület önálló fogyasztásmérő órákkal rendelkezik, így Bérlő tevékenységével felmerülő közüzemi költségeket a szolgáltatók közvetlenül mérik. A fogyasztásmérő órák továbbra is Bérbeadó nevén maradnak. Ezért a bérlemény közüzemi számlái Bérbeadóhoz érkeznek. Bérbeadó pedig a szolgáltatótól kapott számlák alapján számlázza ki Bérlő részére az addigi fogyasztását. Bérlő köteles az általa elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékét tartalmazó számlákat, az átvételt követő 8 napon belül Bérbeadó részére megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Bérbeadó jogosult évi 10% késedelmi kamatot felszámítani. 5.) A Bérbeadó jogai és kötelességei:

279 5.1. Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a bérleményre vonatkozóan, amely Bérlőt a használatban korlátozná vagy akadályozná Bérbeadó jogosult a bérlemény rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát Bérlő szükségtelen zavarása nélkül ellenőrizni. Amennyiben Bérbeadó azt állapítja meg, hogy Bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen illetve szerződésellenesen használja, úgy Bérlőt írásban felszólítja a szerződésszerű joggyakorlásra. A felszólítás eredménytelensége esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni. 6) A Bérlő jogai és kötelezettségei: 6.1. Bérlő köteles gondoskodni az épület és benne a bérlemény karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról 6.2. Bérlő jogosult és egyben köteles is a jelen szerződés alapján a bérlemény rendeltetésszerű és szerződésszerű használatára. Bérlő kizárólag az 1. pontban meghatározott célra használhatja a bérleményt Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Továbbá a kár bekövetkezési okától függetlenül köteles minden tőle elvárható módon a károk bekövetkezését megelőzni, illetve az esetlegesen már bekövetkezett károk esetén a kárenyhítésre törekedni Bérlő a bérleményt nem jogosult harmadik személye részére további bérletbe adni Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény területén, illetve annak környezetében köteles az egészségügyi, valamint a munka-, tűz és környezetvédelmi szabályokat betartani, ill. azokat betartatni. Köteles továbbá tevékenységét úgy gyakorolni, hogy azzal környezetét szükségtelenül ne zavarja. Ezek elmulasztásából eredő minden kárért felelősséggel tartozik Bérlő kötelezettsége biztosítani saját tagjai vonatkozásában a feladatok ellátásához szükséges feltételeket, továbbá köteles gondoskodni szabályszerű fegyver tárolásról és a lövészeti tevékenység előírásszerű végrehajtásáról Bérlő köteles a bérleményben folytatni kívánt tevékenységét a hatóságoknak bejelenteni, illetve az ahhoz szükséges, vonatkozó hatósági engedélyeket beszerezni és gondoskodni azok folyamatos meglétéről. Ezen szabályok megsértéséből eredő minden kárért a Bérlő felelős Bérlő saját költségére maga köteles a bérlemény takarításáról, őrzéséről és vagyonvédelméről gondoskodni Bérlő kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével, a saját költségére jogosult a bérleményen bármilyen átalakítást, beruházást, korszerűsítést végezni. A bérleti jogviszony megszűnésekor ugyanakkor megilleti az elvitel joga. Mindazt, amelyet a saját költségén felszerelt, a bérlemény épségének sérelme nélkül leszerelheti és elviheti Bérlő kizárólag Bérbeadó előzetes engedélyével helyezhet el az épületen illetve a bérlemény külső részén, valamint az épület közös használatú részein táblákat, feliratokat. A lövészeti tevékenységre utaló tábla elhelyezéséhez a Bérbeadó hozzájárulását a bérbeadóval történő helyszíni egyeztetést követően adja meg. 7.) A szerződés megszűnése illetve megszűntetése: 7.1. Jelen szerződés megszűnik: - bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnésével, - a bérlemény megsemmisülésével, 7.2. Továbbá megszüntethető: - rendes felmondással, amely a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül gyakorolható, azzal, hogy a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat és a felmondási idő nem lehet kevesebb 60 napnál. - rendkívüli felmondással, bármelyik fél lényeges, súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett, indokolt, írásbeli nyilatkozattal. Ez esetben a szerződés azonnali hatállyal

280 megszűnik Bérlő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleménnyel, az átvett kulcsokkal illetve a közüzemi költségekkel elszámolni Bérbeadó felé. A bérleti szerződés megszűnésekor a felek ismételten közösen leolvassák és könyvben rögzítik a fogyasztásmérők állását. Szerződő felek akkor számoltak el egymással, amikor Bérlő a bérleményt legalább az átvételkori állapotnak és felszereltségnek megfelelően Bérbeadónak könyvileg visszaadta, a közüzemi költségeket és az esetlegesen okozott károkat megtérítette Bérbeadó részére. 8.) Vegyes rendelkezések: 8.1. Szerződő felek, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek a bérletre, továbbá a lakások és helyiségek bérletéről szóló évi LXXVIII. tv, valamint a jogviszonyra vonatkozó további hatályos jogszabályokat tekintik irányadónak Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen határozatlan időre szóló bérleti szerződést, minden év legkésőbb május 31. napjáig közösen felülvizsgálják. Amennyiben szükséges, a szerződést közös megegyezéssel írásban, cégszerű aláírás mellett módosítják Szerződő felek, esetlegesen felmerülő jogvitáikat, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni, amelynek eredménytelensége esetére, a pertárgy értékétől függően a Szegedi Városi Bíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek magukat kölcsönösen alávetik Szerződő felek belföldi illetőségű önkormányzat valamint belföldi székhelyű egyesület, akiknek szerződéskötési képességük korlátozva nincs Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtuk. Kelt: Algyő, Algyő Nagyközség Önkormányzat Bérbeadó képviseletében Herczeg József. Algyői Lövész Egyesület Bérlő képviseletében Tóth Árpád elnök

281 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 265/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: TÁMOP-6.1.2/11/1 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázat benyújtása. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester TÁMOP-6.1.2/11/1 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázat benyújtása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a TÁMOP /11/1 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázat benyújtását. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén gondoskodjon az elnyert támogatási összeg költségvetési rendeletbe történő beépítéséről. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető 4./ Fejlesztési Csoport 5./ Pénzügyi és Adócsoport 6./ Iván Zsuzsanna igazgató 7./ Ozsváth Lászlóné óvodavezető 8./ Dr. Kálmán Antónia háziorvos 9./ Dr. Molnár Mária gyermekorvos 10./ Irattár

282 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 266/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, hrsz-ú út felújítása tárgyú előterjesztés napirendre vétele Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyő, hrsz-ú út felújítása tárgyú előterjesztést, a szükséges információk birtokában, visszaveszi napirendjére. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

283 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 267/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, hrsz-ú út felújítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete július 25. napján megtárgyalta Herczeg József az Algyő, hrsz-ú út felújítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, hrsz-ú út felújításával. Megbízza a TÜK Bizottságot, hogy meghívásos pályázat útján három árajánlatot kérjen be, valamint a beadott árajánlatok közül a nyertes vállalkozót válassza ki. A kivitelezési munkálatok elvégzésének határideje szeptember A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy határozza meg az ajánlatok bekéréséhez szükséges pontos műszaki paramétereket. 3. A Képviselő-testület a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez legfeljebb bruttó 17 millió forintot biztosít. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiválasztott vállalkozóval a vállalkozási szerződés aláírására. 5. A Képviselő-testület kéri, hogy az út felújítási munkálatok befejezését követően, a beruházás védelmében, a helyrajzi számú út mindkét oldali pályaszakaszára vonatkozóan kerüljön kihelyezésre 20 tonnás összterhelés korlátozó forgalomirányító jelzőtábla. Felelős: Üzemeltetési csoport A Képviselő-testület felhívja a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy írásban keresse meg az úthasználókat a korlátozásról. 6. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a kivitelezéshez szükséges összeget a költségvetés módosításakor az Általános Fejlesztési Tartalék terhére vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. TÜK Bizottság elnöke 4. Településüzemeltetési Csoport 5. Fejlesztési csoport 6. Pénzügyi és Adócsoport 7. Irattár

284 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 268/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: A évi Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap tervezett algyői programja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete július 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József A évi Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap tervezett algyői programja tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a szeptember e között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap tervezett algyői programját. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit Pálma al 4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 5./ Simon Szabolcs előadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály) 6./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 7./ Forgóné Cajnavec Eszter sportmenedzser 8./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9./ Irattár

285 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 269/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Tanulmánykészítés a Szabadtéri Technikai Park létrehozására Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a július 25. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Tanulmánykészítés a Szabadtéri Technikai Park létrehozására tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be Szabadtéri Technikai Park létrehozására a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP-2.1.1/J-12) című pályázati kiírásra. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TÜK Bizottság segítségével, a Szabadtéri Technikai Park megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére és a pályázat megírására vonatkozóan a megfelelő vállalkozót válassza ki. Felelős: Fejlesztési csoportvezető Határidő: azonnal 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 4. A Képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítéséhez legfeljebb bruttó forintot biztosít a Beruházás Előkészítési Alap terhére. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. TÜK Bizottság elnöke 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár

286 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 270/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta Herczeg József előterjesztését Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól címmel és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és az alábbiak szerint, elfogadja a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést: 1. A Képviselő-testület a 343/2011.(X.26.), a 376/2011.(XI.30.) Kt. határozat 1., 3., és 5. pontjára, a 14/2012.(I.25.) és az 54/2012.(II.29.) Kt. határozatokra szeptemberi testületi ülésre kér jelentést. 2. A Képviselő-testület a 101/2011.(III.30.) Kt. határozatra októberi testületi ülésre kér jelentést a sportmenedzsertől, a 276/2011.(VIII.22.) Kt. határozatra októberi testületi ülésre kér jelentést. 3. A Képviselő-testület a 274/2011.(VIII.22.) Kt. határozatra további jelentést nem kér. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit al 4) Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke /343/2011.(X.26.) Kt. hat./ 5) TÜK Bizottság elnöke /376/2011.(XI.30.), 276/2011.(VIII.22.) Kt. hat./ 6) Csoportvezetők 7) Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser

287 Algyő Nagyközség Képviselő-testület július 25. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 271/2012.(VII.25.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete július 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

288 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 296/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: augusztus 13-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás Előterjesztő: Polgármester 2. DAOP Dél-Alföldi Operatív Program keretében Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése témakörben pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére Előterjesztő: Polgármester 3. Gyevitur Kft. részére tagi kölcsön nyújtása Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár Kmf

289 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 297/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Képviselő-testületi hozzájárulás lakossági meghallgatáshoz Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás tárgyú napirend megvitatása során szót kapjanak az ülésen a lakosság részéről megjelent érdeklődők. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár Kmf

290 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 298/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete augusztus 13. napján megtárgyalta Herczeg József Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Berek, Szüret és Nyírfa utcákban, az utakra vonatkozó 15 tonna össztömegű súlykorlátozás fenntartásával. 2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korlátozás alá eső területre történő ennél nagyobb össztömegű jármű eseti behajtására legfeljebb évi négy alkalommal külön engedélyt adhat. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező a 13/2010. (X.5.) NFM rendelet szerinti kérelmet nyújtson be, valamint az engedélyes részére kiadott közútkezelői hozzájárulás tartalmazza, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a behajtással okozott mindennemű kárért. 3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az Algyői Hírmondó című helyi újság szeptemberi számában tájékoztassa a lakosságot a belterületi utakat érintő súlykorlátozás bevezetéséről és jelen Képviselő-testületi határozatról. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár Kmf

291 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 299/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: DAOP Dél-Alföldi Operatív Program keretében Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése témakörben pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a augusztus 13. napján tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a Polgármester DAOP Dél-Alföldi Operatív Program keretében Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése témakörben pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyevitur Kft. szálláshely-fejlesztési elképzeléseit, a DAOP Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázat beadásával egyetért. 2. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviseletében a Gyevitur Kft. pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja, illetve a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Némethné Vida Zsuzsanna al 3. Dr. Varga Ildikó 4. Fejlesztési Csoport 5. Gyevitur Kft. ügyvezető 6. Irattár Kmf

292 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 300/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft. részére tagi kölcsön nyújtása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a augusztus 13-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ,- Ft összegben tagi kölcsönt nyújt a Gyevitur Kft. részére, pályázati önerő igazolása céljára. 2. A Képviselő-testület az alábbi feltételekkel nyújtja az 1. pont szerinti tagi kölcsönt: a. ha a DAOP kódszámú Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése című pályázati kiírásra benyújtott pályázat nem nyer támogatást, akkor a Gyevitur Kft. az önerőként rendelkezésére bocsátott összeg pénzintézetben történő lekötésének lejártát követően, azonnal visszautalja az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett költségvetési számlájára. A kölcsön éves kamata a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű. b. ha a Kft. a pályázati támogatást elnyeri, akkor a tagi kölcsön a támogatási szerződés aláírásának napjával tőketartalékba adott támogatásnak minősül át. 3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti összeget a évi költségvetés 8. melléklet Szabadidőközpont 600 adagos konyha bővítése előirányzat terhére biztosítja, felhívja a Jegyzőt a költségvetés soron következő módosításánál ennek figyelembevételére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontnak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 4. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5. Irattár Kmf

293 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 16-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 301/2012. (VIII.16.) Kt. határozat Tárgy: augusztus 16-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Szabadidőközpont konyha-fejlesztés tervezése Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár Kmf

294 Algyő Nagyközség Önkormányzat augusztus 16-án tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 302/2012. (VIII.16.) Kt. határozat Tárgy: Szabadidőközpont konyha-fejlesztés tervezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete augusztus 16. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Szabadidőközpont konyha-fejlesztés tervezése tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete A 6750 Algyő, Téglás utca 151. sz. alatti szabadidőközpont területén meglévő konyhaépület bővítésének, korszerűsítésének kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást Kbt. 76. (1) bekezdés c), illetve d) pontjai alapján eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Képviselő-testület a költségvetés 8. sz. melléklet Szabadidőközpont 600 adagos konyha bővítése előirányzatot Étterem kialakítása a Szabadidőközpont területén előirányzatra módosítja ,- Ft összeggel. 3. A Képviselő-testület az alábbi tervezési programot hagyja jóvá: adagos konyha kialakítása (jogszabályoknak megfelelő kiszolgáló egységgel), amely az étteremen keresztül kiszolgálja a szálló, és külső étkező vendégeket is kulturált körülmények között - 50 fős étterem, amely egyéb rendezvények megtartására alkalmas legyen, akadálymentes megközelítéssel és részben fedett teraszon keresztüli kertkapcsolattal - Az új konyha és az étterem a meglévő konyha, étkező, irodák, oktatóterem vizesblokk területét is felhasználva és azok szükség szerinti bővítésével kerüljön megtervezésre - A két épületnek (konyha-étterem és szálló) gépészeti helyisége padlástérben kerüljön elhelyezésre, és a tervezés során vizsgálni kell tetőtér hasznosításának lehetőségét, ill. annak egy későbbi ütemben történő megvalósítását - Az étterem és a szálló közti átjárást biztosítani kell a tervezés során - Tervezni kell az épület környezetbe való illeszkedését, és megközelítését (pl. parkolók, gazdasági bejárat) - Tervezés során a szálló épülettel való összhangra is figyelemmel kell lenni, mind működésben, mind külső megjelenésben - A testület felkéri a tervezőt, hogy mutassa be elképzeléseit egy, a jelenleginél nagyobb, megjelenésében igényes, lehetőleg fedett terasz kialakítására vonatkozóan.

295 4. A Képviselő-testület kéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy a megvalósításhoz szükséges módosított engedélyterveket készíttesse el és azok alapján szerezze be a jogerős építési engedélyt. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. Kérik a t, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökével folytatott tárgyalásokról folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. 6. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 2. pontban foglaltakat. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár Kmf

296 Algyő Nagyközség Önkormányzat szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint NYILVÁNOS ÜLÉS 1) Bóbita bölcsőde bővítésének ügye Előterjesztő: Polgármester 2) Borbála Fürdő fejlesztési lehetősége a DAOP 2.1.1/I.2 Operatív program Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 3) Történelmi járműpark kialakítása Algyőn Előterjesztő: Polgármester 4) Műfüves focipálya alá fűtésrendszer kialakítása Előterjesztő: Polgármester Erről értesül: 1) Herczeg 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Irattár Helyben Kmf Dr. Varga Ildikó távollétében Dr. Nagy Judit Pálma sk. al

297 Algyő Nagyközség Önkormányzat szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 304/2012. (IX.14.) Kt. határozat Tárgy: Bóbita bölcsőde bővítésének ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 14. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Bóbita bölcsőde bővítésének ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Bóbita bölcsőde férőhely bővítését szolgáló beruházáshoz az elnyert pályázati támogatás és az eddig meglévő önerő mellé további Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése Általános fejlesztési tartalék előirányzat terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő módosításánál a fenti rendelkezést vegye figyelembe. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Dr. Nagy Judit Pálma al 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és adó csoport 6. Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó távollétében Dr. Nagy Judit Pálma s.k. al

298 Algyő Nagyközség Önkormányzat szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 305/2012. (IX.14.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Fürdő fejlesztési lehetősége a DAOP 2.1.1/I.2 Operatív program keretei között Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 14. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft ügyvezető Borbála Fürdő fejlesztési lehetősége a DAOP 2.1.1/I.2 Operatív program keretei között tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Borbála Fürdő fejlesztési koncepció terveinek a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő áttervezését a Hajós Építész Iroda által. 2) A Képviselő-testülete támogatja a Gyevitur Kft. Borbála Fürdő fejlesztési elképzeléseit, a DAOP-2.1.1/I.12 - Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban - elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázat beadásával egyetért. 3) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 50% önerőt, megközelítőleg 125 millió forintot az Önkormányzat évi költségvetésének 8. sz. mellékletében lévő Borbála Fürdő bővítése költségvetési előirányzat terhére biztosítja, tekintettel a folyamatban lévő tervezési munkálatokra. 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviseletében, a Gyevitur Kft. pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulást és együttműködési megállapodást aláírja, illetve a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 2.) Dr. Nagy Judit Pálma al 3.) Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 4.) Pénzügyi és Adócsoport 5.) Irattár K.m.f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó távollétében Dr. Nagy Judit Pálma s.k.

299 Algyő Nagyközség Önkormányzat szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 306/2012. (IX.14.) Kt. határozat Tárgy: Történelmi járműpark kialakítása Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 14. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Történelmi járműpark kialakítása Algyőn tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be Történelmi járműpark kialakítására a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP-2.1.1/J-12) című pályázati kiírásra. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének Általános Fejlesztési tartalék előirányzata terhére 15 millió Ft összeget biztosít kiállítási tárgyak beszerzésére és felújítására. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a vonatkozó szerződések megkötésére. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Fejlesztési csoport 5) Pénzügyi és adó csoport 6) Irattár Kmf Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó távollétében Dr. Nagy Judit Pálma s.k. al

300 Algyő Nagyközség Önkormányzat szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 307/2012. (IX.14.) Kt. határozat Tárgy: Műfüves focipálya alá fűtésrendszer kialakítása tárgyban készült előterjesztés napirendről levétele Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 14. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József a Műfüves focipálya alá fűtésrendszer kialakítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szakmai indokok alapján leveszi napirendről az előterjesztést. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Fejlesztési csoport 5) Irattár Kmf. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó távollétében Dr. Nagy Judit Pálma s.k. al

301 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 308/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: szeptember 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester Nyílt ülés 2. Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása Előterjesztő: Polgármester 3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester 4. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (IV.) Előterjesztő: Polgármester 6. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Előterjesztő: Polgármester 7. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (V.) Előterjesztő: Polgármester 8. Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása Előterjesztő: Polgármester 9. Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Jegyző 10. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 11. Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye Előterjesztő: Polgármester 12. Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató Előterjesztő: Polgármester 13. Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről Előterjesztő: Polgármester

302 14. Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 százalékkal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére Előterjesztő: Polgármester 15. Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan Előterjesztő: Polgármester 16. Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben Előterjesztő: Polgármester 17. Iskola belső falainak lábazat védelme Előterjesztő: Polgármester 18. Délnyugati lakóterület értékesítési terve Előterjesztő: Polgármester 19. Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye Előterjesztő: Polgármester 20. Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvíz bekötés támogatása) Előterjesztő: Polgármester 21. Ivóvízminőség javító projekt aktuális kérdései Előterjesztő: Polgármester 22. Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye Előterjesztő: Polgármester 23. Lovas pálya öntözés, füvesítés Előterjesztő: Polgármester 24. Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére Előterjesztő: Polgármester 25. Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása Előterjesztő: Polgármester 26. Játszóterek fejlesztése Előterjesztő: Polgármester 27. Hivatali irattár felújítása Előterjesztő: Polgármester 28. Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye (ülés előtt kiosztva) Előterjesztő: Polgármester 29. Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 30. Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése Előterjesztő: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatója 31. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Polgármester 32. Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja Előterjesztő: Polgármester 33. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 34. Egyebek, bejelentések

303 Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 35. Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 2. számú gépkocsi tároló helyiség bérbeadása Előterjesztő: Polgármester 36. Tüskevár utcai ingatlanok megvásárlásának ügye Előterjesztő: Polgármester 37. Ingatlancsere az önkormányzat fejlesztési területeinek biztosításához Előterjesztő: Polgármester Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

304 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 310/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a TRADEart Kft. által benyújtott árajánlatot, az alábbi modulelemek figyelembevételével, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére: Modulelemek: Egyeztetés: Ft+ÁFA Médiaanalízis: Ft+ÁFA Versenytársak követése: Ft+ÁFA Médiaterv, média kommunikációs stratégia: Ft+ÁFA Költségvetési terv: Ft+ÁFA Kampányfelügyelet: díjmentes Algyő arculat: Ft + ÁFA (intézményi arculatváltás nélkül) Kampányelemek, médiafelületek: Ft+ÁFA MINDÖSSZESEN: Ft+ÁFA 12 hónapra vonatkozóan 2. A Képviselő-testület a végleges arculat meghatározását követően - külön megállapodásban rögzíti a produkció gyártás, kivitelezés: egyedi tervezett termékek gyártása, kivitelezése modulelemeket. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a TRADEart Kft. elkészített 1. sz. arculati koncepciót választja ki, egyúttal felkéri a Kft. szakembereit, hogy mutassák be többféle változatban a kiválasztott arculati elemet, illetve készítsék el a település marketing- és reklámstratégiáját. Határidő: november testületi ülés Felelős: Bereczné Lázár Nóra 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adócsoport vezetőt, hogy a évi költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére vegye figyelembe a települési marketing- és reklámstratégia elkészítésének költségét. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Némethné Vida Zsuzsanna al 3. Dr. Varga Ildikó 4. Dr. Nagy Judit Pálma al 5. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. TRADEart Kft. 8. Irattár.

305 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 311/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő testülete elfogadja a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: - Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérlegének főösszege ,-Ft - Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye ,-Ft (ebből Vállalkozási eredmény ,- Ft, Közhasznú eredmény ,-Ft) Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 4. Kovács Erika Pénzügyi és adó csop.vez. 5. Irattár

306 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 312/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi mérlegének főösszege Ft - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi mérleg szerinti eredménye Ft Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 4) Kovács Erika Pénzügyi és adó csop.vez. 5) Irattár

307 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 313/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról beszámoló tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót eft teljesített bevétellel, és eft teljesített kiadással hagyja jóvá. Értesítést kap: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Irattár

308 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 314/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint közreműködő szerv végezze el a támogatási rendszerhez kapcsolódó dokumentáció kidolgozását, a támogatások lebonyolítását és éves utánkövetését. 2. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására adott árajánlatot azzal, hogy annak 13. pontja szerint meghatározott díj 1.270,- Ft/nap a pályázati kiírás időtartamára vonatkozóan. A testület felhívja a Fejlesztési csoport vezetőjét a megállapodás megkötésének előkészítésére. Határidő: október A Képviselő-testület az alábbi pályázati időintervallumokat határozza meg: Pályázat beadási időszakok: január 1. napjától február 28. napjáig július 1. napjától augusztus 30. napjáig Pályázat elbírálásának időszaka: március 1. napjától június 30. napjáig szeptember 1. napjától december 30. napjáig Értesítést kap: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Fejlesztési csoportvezető 5.) Irattár

309 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 315/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Nagy Judit Pálma al asszony jelenlétének hiányában Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyú előterjesztést az ülés későbbi időpontjában tárgyalja meg. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

310 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 316/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban foglaltakat elfogadja. Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató NKht. 4) Pénzügyi Csoport 5) Irattár

311 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 317/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényese szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye II. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye II. tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Humán Bizottság, az AKTV és a Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottsága által meghatározott teljesítménykövetelményt és elfogadja azt. 2. A Képviselő-testület évtől kezdődően, az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetői számára, legkésőbb minden év március 31-éig, adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza azon teljesítménykövetelmény pontokat, melyeket a teljesítményértékelés alkalmával súlyozottan vesz figyelembe. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények értékelését vezetőnként, összességében, százalékos arányban állapítja meg. Az értékelés eredménye a Képviselő-testület tagjai által, vezetőnként, titkosan kitöltött értékelőlapok alapján alakul ki. Intézményvezetők tekintetében: november 30. Ügyvezetők tekintetében: május A Képviselő-testület támogatja, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények a vezetők munkaköri leírásának mellékletét képezzék. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Intézményvezetők (vonatkozó követelményekkel együtt) 4. Gazdasági társaságok ügyvezetői (vonatkozó követelményekkel együtt) 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

312 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 318/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester.Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Képviselő-testület indokoltnak tartja három követeléskezelő kezelő cég ajánlatának bekérését. 2) A Képviselő-testület tájékoztatót kér bérlőnkénti bontásban, az önkormányzati lakások esetében felhalmozott tartozásokról. Határidő: novemberi testületi ülés Felelős: Dr. Nagy Judit Pálma al Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5) Irattár

313 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 319/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót. Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7) Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Szivárvány Óvoda) 8) Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 10) Irattár

314 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 320/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi Iván Zsuzsanna intézményvezető kérésének megfelelően az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépését. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a további szakmai intézkedéseket tegye meg. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8) Irattár

315 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 321/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy január 1-jétől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tekintetében a működtetést vállalja. 2) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Humán Bizottságot, mint szakbizottságot, hogy munkájával segítse az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működésével kapcsolatos teendők előkészítését. Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 7) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 8) Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 10) Irattár

316 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 322/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Iván Zsuzsanna intézményvezető tájékoztatását az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben tervezett néptánc oktatás vonatkozásában, mely Benczédi Gyöngyi néptánc pedagógus és Hegedűs Edit néptáncos közreműködésével valósul meg. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyúttal felkéri az intézményvezetőt, hogy az iskolai néptánc oktatást a 2012/2013. tanévben saját intézményi költségvetéséből valósítsa meg, valamint a további szükséges szakmai intézkedéseket tegye meg. Értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Némethné Vida Zsuzsanna al 3./ Dr. Varga Ildikó 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Irattár

317 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 323/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Iskola belső falainak lábazat védelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Iskola belső falainak lábazat védelme tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület kéri, hogy az iskola-igazgatónő bevonásával történjen meg az előterjesztésben ismertetett lábazati vakolattal próbavakolás az iskolaépület hátsó lépcsőháza belső falának lábazatvédelme érdekében, majd a tapasztalatok levonását követően döntsön a Képviselő-testület az előterjesztésben leírt valamennyi belső fal lábazat védelmének kialakítását illetően. A próbavakolás megvalósításhoz szükséges forrást az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola saját költségvetésének terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület világosszürke színt javasolja a lábazati vakolat színének. 3. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép NKft-t a kivitelezési munkák elvégzésére. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6. Gyeviép NKft. 7. Irattár

318 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 324/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel Bene Zoltán intézményvezető jelenlétére, az Iskola belső falainak lábazat védelme tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése ügyében. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

319 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 325/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján tartott ülésén megtárgyalta az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatójának Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Algyői Alkotóház bútorozására, felszerelésére és rezsiköltségére, valamint a Könyvtár fejlesztésére vonatkozó költségvetést az alábbiak szerint: Algyői Alkotóház esetén: bútorzat: Ft kemence tartozékokkal: Ft rezsiköltség: Ft összesen: Ft Könyvtár esetén: könyvtári szerkrény: könyvtári szekrény: asztal csőlábon: kávéfőzős szekrény: Ft Ft Ft Ft 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a jóváhagyott költségek költségvetési rendeletbe történő beépítéséről. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott összeget a költségvetés általános fejlesztési tartaléka terhére biztosítja. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Bene Zoltán igazgató 5. Irattár

320 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 326/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Délnyugati lakóterület értékesítési terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Délnyugati lakóterület értékesítési terve tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Délnyugati lakóterületből 17 telek értékesítését elindítsa a közművesítés megkezdése előtt, azzal a kitétellel, hogy a közművesítést akkor kezdi meg, ha legalább 11 eladott telek vételárának telkenként 1/3-át befizették a vásárlók. 2. A Képviselő-testület a évi költségvetés megtervezéséhez információval kíván rendelkezni arról, hogy hány fő jelezte az önkormányzat felé telekvásárlási szándékát Határidő: december A Képviselő-testület megbízza Fejlesztési csoportot, hogy az ingatlanok értékesítési programtervét és a telkek vételárának meghatározását kidolgozza. A telkek értékesítése a telekárak és a programterv Pénzügyi és Humán Bizottság általi jóváhagyása után kezdődhet meg. 4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hivatal az önkormányzat Szabályozási tervében javasolt telekhatároknak megfelelően végeztesse el a telkek újraosztását. Felelős: Fejlesztési csoportvezető Határidő: január Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

321 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 327/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének jelenleg nem áll módjában az állami közútberuházás keretében az M 47-es fő út 11,5 t megerősítés részeként elkészülő új algyői körforgalom létesítmény közvilágítási lámparendszerét a beruházás átadását követően üzemeltetni és annak költségeit viselni. A Képviselő-testület a évi költségvetési irányszámok és feltételek ismeretében kíván dönteni. Határidő: február Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. NIF Zrt. Budapest 4. Üzemeltetési csoport 5. Adó és Pénzügyi csoport 6. Irattár

322 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 328/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvízbekötés támogatása) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvízbekötés támogatása) tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a szennyvízbekötés támogatásához hozzájárulást olyan természetes személy kaphat, akinek támogatott ingatlanára vonatkozó szennyvízbekötés tervezése és engedélyezése szeptember hónapját követően valósul meg. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Adó és Pénzügyi csoport 5. Irattár

323 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 329/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt aktuális kérdései Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Ivóvízminőség javító projekt aktuális kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi Szeged Algyő Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító Projektjének aktuális állásáról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a határozat mellékletét képező EU Önerő Alapra BMÖNAL számú, 100 %-os támogatású, így Ft-ról szóló támogatási szerződés június 19-vel létrejött projekt a támogatási szerződésekben foglaltak szerint megvalósuljon. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása érdekében a projektmenedzsmenti feladatokra a beszerzési/közbeszerzési eljárások keretében kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket aláírja, valamint a szükséges további intézkedéseket megtegye. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatosan Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Üzemeltetési csoport 5. Adó és Pénzügyi csoport 6. Irattár

324

325

326

327

328

329

330 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 330/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Borbála fürdő meghibásodott tartály cseréjét kéri elvégezni és biztosítja az új tartály beszerzéséhez szükséges 10,0 MFt-ot az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

331 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 331/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Lovas pálya öntözés, füvesítés Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Lovas pálya öntözés, füvesítés tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, 01772/4. hrsz-ú területen létesített lovas pálya tereprendezésével és füvesítésével akként, hogy a tereprendezés a műfüves focipálya alól kikerült humuszból kerüljön megvalósításra, és a tereprendezés után a füvesítés, valamint az öntözéshez szükséges gerincvezeték kiépítése valósuljon meg. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tervezés és a kivitelezés ellenértékét, 3 millió Ft-ot, a költségvetésben az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére építse be. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

332 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 332/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó 10 évre történő térítésmentes használatba adásával az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére október 01-től szeptember 30-ig, mivel a tó fenntartása közfeladat. (csapadékvíz elvezetés) 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási szerződés aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

333 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 333/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt temető megközelítését szolgáló út felújítását, parkolók kialakítását és a meglévő kapu cseréjét támogatja, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges 20 millió Ft-ot, az Általános Fejlesztési Tartalék terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy terveztesse meg a temető jelenlegi parkolója mögött elhelyezkedő szántóterületen, legalább a jelenlegi parkolóval megegyező nagyságú, kohósalak alappal rendelkező, bitumenpermettel felületzárt parkoló terület kialakításának lehetőségét, majd az elkészült kiviteli tervet mutassa be a testületnek. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat szerint járjon el a megvalósításhoz szükséges intézkedések során. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

334 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 334/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Játszóterek fejlesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Játszóterek fejlesztése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a játszóterek fejlesztésével. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Pesti utcai játszótéren az UFÓ forgó helyett rugós mérleghinta kerüljön elhelyezésre. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eszközök beszerzésére és telepítésére vonatkozó szerződés aláírására. 4. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a költségekre Ft-ot a költségvetés módosításakor az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére vegye figyelembe. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

335 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 335/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Hivatali irattár felújítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Hivatali irattár felújítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt hivatali irattárnak helyet adó épületrész felújítását támogatja, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges ,- Ft-ot, az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy a kivitelezési munkák megvalósításához három árajánlatot kérjen be. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

336 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 336/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ft további önerőt biztosít az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére a Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése című projekt megvalósításához. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

337 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 337/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Makhult Zoltán szociális szakértő által készített Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója tervet. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. ESZI vezetője 4. Igazgatási és szociális csoport 5. Irattár

338 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 338/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratát. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Iván Zsuzsanna igazgató 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

339 338/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 134/1999. (IX.17.) sz. határozatával jóváhagyott, a 174/2003. (IX.26.) határozatával, a 243/2003. (XII.19.) határozatával, a 67/2007. (IV.25.) határozatával, 2/2008. (I.16.) Kt. határozatával, a 41/2009. (III.25.) Kt. határozatával, a 96/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 125/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 40/2010. (II.24.) Kt. határozatával, a 121/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 76/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 117/2011. (IV.27.) Kt. határozatával, a 184/2011. (V.25.) Kt. határozatával valamint a 164/2012. (V.23.) Kt. határozatával módosított, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratát, a 338/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

340 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 339/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szivárvány Óvoda alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja a Szivárvány Óvoda alapító okiratát. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

341 339/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 179/2008. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával, a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával, a 122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 73/2011. (III.30.) Kt. határozatával valamint a 180/2011. (V.25.) határozatával módosított, a Szivárvány Óvoda alapító okiratát, a 339/2012. (IX.26.) Kt. határozatával az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

342 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 340/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Bene Zoltán intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

343 340/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 178/2005. (XI.28.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 176/2007. (X.31.) Kt. határozattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. határozattal, a 99/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 41/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 72/2011. (III.30.) Kt. határozattal, a 181/2011. (V.25.) Kt. határozattal valamint a 187/2012. (V.23.) Kt. határozattal módosított, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát, a 340/2012. (IX.26.) Kt. határozattal, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

344 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 341/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

345 341/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 19/2004. (II.27.) sz. határozatával jóváhagyott, a 46/2004. (IV.28.) határozatával, a 81/2007.(V.30.) határozatával, a 222/2007. (XII.19.) határozatával, 45/2008. (II.27) és 146/2008. (VII.30.) Kt. határozatával, a 98/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 127/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 71/2010. (III.31.) Kt. határozatával, a 75/2011. (III.30.) Kt. határozatával valamint a 182/2011. (V.25.) Kt. határozatával módosított, az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát, a 341/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

346 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 342/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 4. Dr. Nagy Judit Pálma al 5. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6. Pénzügyi és Adócsoport 7. Irattár

347 342/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 151/2001. (X.26.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 45/2008. (II.27.) Kt. határozattal, a 111/2008. (V.28.) Kt. határozattal, a 95/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 124/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 39/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 120/2010. (V.26.) Kt. határozattal, a 74/2011. (III.30.) Kt. határozattal valamint a 183/2011. (V.25.) Kt. határozatával módosított, az Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, a 342/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

348 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 343/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József az Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület megtárgyalta, megismerte és elfogadja az előterjesztésben leírt a Borbála fürdő élménymedence kialakításának tervezési programját a következő tartalommal: Tervezett nyújtott kialakítású medence 0,2-1,25 m mélységgel, 1200 m 2 alapterülettel kerüljön kialakításra és a következő élményelemeket foglalja magába: hullámlabda, sodrófolyosó (ülőmasszázs részt karoljon körbe), állómasszázs fülkék, dögönyözők, barlangfürdő, mely felett kerüljön kialakításra a családi dombcsúszda és egy vízi bár is legyen tervezve. A többi tervezett csúszda (2 db ~11 m magas spirálos csúszda, melyből az egyik teljesen zárt, 1db kamikáze csúszda) külön medencében kerüljön megvalósításra úgy, hogy az később további csúszdákkal bővíthető legyen. A két medence gépháza a csúszdák alatt kerüljön elhelyezésre. A két egymáshoz közel lévő medence közvetlen környezetében pedig egy vizesblokk is kialakításra kerüljön. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti medence engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő a Gyevitur Kft., mint a Borbála fürdő üzemeltetője legyen. Felelős: Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Ügyintéző: Keresztes Attila építésügyi ügyintéző 4. A tervezés és kivitelezés munkálataihoz szükséges összeget az önkormányzat tőketartalékba adja át a Gyevitur Kft. részére a költségvetés 8. sz. melléklet Borbála Fürdő bővítése előirányzat terhére. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Gyevitur Kft. ügyvezető 6. Irattár

349 Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 26. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 344/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

350 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 348/2012.(X.8.) Kt. határozat Tárgy: október 8-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás Előterjesztő: Polgármester 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója Előterjesztő: Polgármester 3. Egyebek Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 4. Dr. Nagy Judit Pálma közszolgálati kinevezésének módosítása Előterjesztő: Jegyző Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

351 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 349/2012.(X.8.) Kt. határozat Tárgy: Járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete október 8-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul vette a járási hivatalok kialakításáról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a járási hivatal ingyenes használatába kerülő ingatlanrész a) elsődlegesen az Algyő, Kastélykert u. 49. szám alatti ingatlanban, b) másodlagosan a Polgármesteri Hivatalban lévő irodahelyiség legyen. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg és terjessze a Képviselő-testület elé a Polgármesteri Hivatal átdolgozott szervezeti és működési szabályzatát. Határidő: novemberi testületi ülés Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4. Vagyonnyilvántartó 5. Üzemeltetési csoportvezető 6. AKTV Kft. 7. Irattár

352 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 350/2012.(X.8.) Kt. határozat Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete október 8-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi évfordulójához. 2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását, az ehhez kapcsolódó hatáskört átruházza a Pénzügyi és Humán Bizottságra. 3. A Képviselő-testület mind az A típusú, mind a B típusú pályázatban eredményesen résztvevő pályázóknak 5.000,- Ft/fő/hó támogatást biztosít. 4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati rendszerhez szükséges költségvetési forrást a évi költségvetésben biztosítsa. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgykörben szükséges további intézkedéseket megtegye. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és Humán Bizottság elnöke 4. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5. Flender Erika ügyintéző, Igazgatási és Szociális csoport 6. Irattár

353 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 351/2012.(X.8.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye (II.), valamint a 330/2012.(IX.26.) számú Kt. határozat módosítása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a októberi Képviselő-testületi ülésre, szakemberek véleménye alapján és a TÜK Bizottság bevonásával készüljön hosszú távra tervezett, esztétikailag, mechanikailag, technikailag, gépészetileg elfogadható megoldási javaslat a Borbála fürdő meghibásodott tartály cseréjére vonatkozóan, lehetőség szerint fekvő, félig, vagy teljes egészében földbe süllyesztett kivitelben. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 330/2012.(IX.26.) számú, Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye tárgyú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Borbála fürdő meghibásodott tartály cseréjét kéri elvégezni és az új tartály beszerzéséhez szükséges 10,0 MFt-ot tőketartalékba adja a Gyevitur Kft. részére, az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 3. A Képviselő-testület jelen határozat 2. pontja szerint tőketartalékba helyezett pénzeszköz felhasználását zárolja a határozat 1. pontja alapján kidolgozott megoldási javaslat elfogadásáig. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. TÜK Bizottság elnöke 4. Gyevitur Kft. ügyvezető 5. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6. Juhász Zsolt Fejlesztési csoportvezető 7. Irattár

354 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 352/2012.(X.8.) Kt. határozat Tárgy: A 334/2012.(IX.26.) számú, Játszóterek fejlesztése tárgyú Kt. határozat módosítása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 334/2012.(IX.26.) számú, Játszóterek fejlesztése tárgyú határozatának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a játszóterek fejlesztésének Ft-os költségét tőketartalékba adja a Gyeviép NKft. részére, az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére.. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 4. Gyeviép NKft. ügyvezető 5. Irattár

355 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 354/2012.(X.31.) Kt. határozat Tárgy: október 31-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Zárt ülés 1. GYEVITUR Kft gazdasági éveinek átvilágításáról szóló jelentés Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető Nyílt ülés 2. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2009/2010. tanévben végzett tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményeiről Előterjesztő: Polgármester 3. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as tanítási év indításáról Előterjesztő: Polgármester 4. Tájékoztató a évi algyői nyári táborokról Előterjesztő: Polgármester 5. Tájékoztató a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as nevelési év indításáról Előterjesztő: Polgármester 6. Együttműködési keretszerződés a Szivárvány Óvodában megvalósuló Mentor(h)áló Program vonatkozásában Előterjesztő: Polgármester 7. ÁNTSZ tájékoztató Algyő Nagyközség közegészségügyi helyzetéről Előterjesztő: Polgármester 8. Egyesített Szociális Intézmény szakmai program, házirend, megállapodás-minták, valamint a szervezeti és működési szabályzat Előterjesztő: Polgármester 9. A szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló 15/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása, A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 17/1999.(VIII.9.) önkormányzati rendelet módosítása, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének /2012.( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Előterjesztő: Jegyző 10. Beszámoló az adóügyi feladatok III. negyedévi ellátásáról Előterjesztő: Jegyző 11. Beszámoló a I.-III. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Polgármester 12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatairól Előterjesztő: Jegyző 13. Algyő Nagyközség Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő: Forgóné Canjavec Eszter

356 14. Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció véglegesítése Előterjesztő: Polgármester 15. Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának évi tapasztalatai Előterjesztő: Polgármester 16. Beszámoló az intézményi karbantartási munkák végrehajtásának tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester 17. Településrendezési terv módosításának jóváhagyása Előterjesztő: Polgármester 18. Repülés- és Technikatörténeti Park kialakítása és kapcsolódó turisztikai szolgáltatásainak megvalósítása Algyőn című pályázat hiánypótlása (ülés előtt kiosztva) Előterjesztő: Polgármester 19. Kamerarendszer kialakítása a településkapuk környezetében Előterjesztő: Polgármester 20. Borbála Fürdő tartályainak kialakítási ügye Előterjesztő: Polgármester 21. Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, valamint Intézményeit érintő évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata Előterjesztő: Jegyző 22. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 23. Egyebek, bejelentések Előterjesztő: Polgármester Zárt ülés 24. Nagy István Ferencné Algyő, Hóvirág u. 9., Keresztes Árpád és Keresztes Árpádné Algyő, Szeder u. 7. és Kovács Károly Algyő, Téglás u. 9. szám alatti lakosok fellebbezése szociális étkeztetés megszüntetése ügyében Előterjesztő: Polgármester 25. Algyő 1474/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 26. Algyő 951 helyrajzi számú megvásárlásra felajánlott ingatlan ügye Előterjesztő: Polgármester Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

357 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 356/2012.(X.31.) Kt. határozat Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel Balogh Tünde építész jelenlétére, a GYEVITUR Kft gazdasági éveinek átvilágításáról szóló jelentés tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését Településrendezési terv módosításának jóváhagyása ügyében. Értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár.

358 Algyő Nagyközség Képviselő-testület október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 357/2012.(X.31.) Kt. határozat Tárgy: Településrendezési terv módosításának jóváhagyása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a október 31. napján tartott ülésén Herczeg József Településrendezési terv módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztését megtárgyaltaésaz alábbi döntést hozta. 1. Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a nagyközség 213/2007. (XI. 28.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. Felelős: Herczeg József Határidő: hatályba lépéskor A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. GYEVIÉP NKft. 6. Intézményvezetők 7. Irattár.

359 Algyő Nagyközség Önkormányzata 357/2012.(X.31.) számú határozatának melléklete: Településszerkezeti terv módosítások leírása 1. Iskola-Sportcsarnok-Sportterület-Fürdő intézménycsoport és környéke fejlesztéséhez kapcsolódóan: 1.1. Növekszik a fürdőt és új iskolát is magába foglaló Ki jelű különleges (beépítésre szánt) terület (kötelező funkció: oktatási, szociális, sport- és idegenforgalmi intézmény) Ny-i és D-i irányban Megszűnik a tervezett feltáróút a Ki terület D-i határán, a Sport utcától É-ra induló Szomolyai utca parkolóutcává válik (fürdővendégek járműveinek elhelyezése), a 47-es út új körforgalmi csomópontjához kapcsolódó tervezett gazdasági feltáróút nyomvonala módosul Fejlesztés alatt álló lakóterület utcaszerkezete megváltozik (eggyel több hosszanti utca jön létre) 1.4. Kastélykert utca mellett lakóterületrész Ki jelű különleges (beépítésre szánt) területbe kerül át (kötelező funkció: oktatási, szociális, sport- és idegenforgalmi intézmény) Tiszavirág utcának az iskola melletti szakaszán 3 telekvég közterületté válik közlekedési céllal (fásított parkoló). 1. ábra: Hatályos és módosított T-2 Településszerkezeti terv Fürdő és környéke Indoklás: A kialakult új intézménycsoport fejlődéséhez minél több lehetőséget kíván nyújtani a rendezési terv. A fürdő telkével a lehető legtakarékosabban kell bánni. Az előírt parkoló állások elhelyezésére (buszhoz és személygépjárművekhez) célszerű a Sport utca végén jobbra megnyíló Szomolyai utcát parkolóutcaként kialakítani. A Tiszavirág utca É-i végétől indulva megnyitható a Szomolyai utca burkolata. A fürdő telkének Ny-i határa a terv szerint annyira kitolódik a 47-es út felé, amennyire lehetséges: 8 m zöldsáv választja el csupán a kerékpárúttól. Telken belül jöhet létre egy belső kiszolgálóút. A futballpályákhoz és a tervezett futó-dobópályákhoz D-i irányból lehet közönségforgalmi

360 bejáratot és parkolókat adni, a közparknak ez a része a sporttelephez lesz kapcsolva. A 400 m- es futókör mérete kötött, a létesítmény csak úgy helyezhető el, hogy benyúlik az önkormányzati tulajdonú erdőbe. A fürdőhöz kapcsolódó vízgyógyászati, vagy egyéb idegenforgalmi, esetleg szociális létesítmény az új pályától D-re épülhet. A sport- és intézményfejlesztések miatt átsorolja a terv az 1,4 hektáros erdőrészt (beépítésre szánt) Ki területbe, csatolva azt a sporttelep és fürdő telkeihez. A jelenleg hatályos terv utat nyit az erdő és a fürdő telke között, ezt az átjárást a módosítás megszünteti a fent említett okból. Az intézmények csoportja nagy valószínűséggel további projekteket (esetleg foci-akadémia bentlakásos sportoktatási központ) vonz majd magához, erre célszerű helyet biztosítani a lakóterület DNy-i részének átsorolásával (0,5 hektár). A lakóterületen nagyobb közművesítési költséget jelent ugyan egy plusz utca megnyitása (+240 m vezetékhálózat), de ily módon több telek jön létre (33 helyett 44 db). A telkek kisebb területük (átlagosan 780 m 2 helyett kb. 520 m 2 ) ellenére jól eladhatók, mert az értéküket leginkább befolyásoló szélességük változatlanul 20 m marad. A Tiszavirág utcának az iskola melletti szakaszán, a játszótértől D-re lévő telekvégeket az önkormányzat megvásárolja. Fásított parkoló létesítése szerepel az elképzelések között, de a közlekedési célú besorolás zöldfelület kialakítására is módot ad. DNy-i lakóterület átosztása

361 Beépítési lehetőségek példája - Fürdő és környéke Az általános iskola egyelőre szabvány alatti méretű futópályával rendelkezik. A tervezett futópálya, pótolva a hiányt, jól szolgálhatja a tanulók testnevelését. Az iskolai testnevelésre szolgáló udvar és sportcsarnok valamint a sporttelep közvetlen szomszédsága a többcélú használhatóság számos további lehetőségét kínálja. A kapcsolatot (ld. fenti képen) nem szabad elzárni egy lelátó építmény köztes elhelyezésével, azt a futballpálya Ny-i oldalára kell helyezni. A község három közparkja egymás mellett sorakozik a régi és új központot összekötő tengely mentén. A középső rész a játszótér. A három park egységesen alakítandó-kezelendő. A beékelődő gáznyomás-szabályozó kertépítészeti eszközökkel (is) takarandó. A Géza utca - Búvár utcán érkezve az élelmiszer-áruház göngyölegraktárába fut bele a központokat összekötő tengely. Az áruháznak a park felé néző látványa településképi érdekből rendezendő, a göngyölegraktár felszámolandó.

362 2. Római katolikus templom előterében közpark alakul ki. A Kastélykert utca Szamóca utcai kettős kanyarulatának ívei megnövelendők. Indoklás: A település történeti magjában szükség van egy dísztérre, amelynek értő megformálásával kereteket lehet adni a csaknem 900 éves múltra visszatekintő kulturális örökség kifejezésének, tudatosításának és méltó feltárulást, alkalmazkodó környezetet lehet teremteni a római katolikus templomnak és a volt sárga iskolának. Hatályos és módosított T-2 Településszerkezeti terv Templom tér 3. Géza utcai tömbbelső feltárása (a kialakult két településközpont szervesebb összekapcsolásának elősegítésére) egyelőre nem aktuális. Indoklás: A keresztirányú átnyitás megvalósítása a terv távlatában (10 éven belül) nem várható. 4. Óvoda tömbje átminősül Településközpont vegyes területté. Hatályos és módosított Településszerkezeti terv Óvoda tömbje Indoklás: Az óvoda fejlesztése érdekében területének bővítésére is sor kerülhet. Lakótelkek szomszédos részeinek csatolása esetén a visszamaradó telkek intenzívebb beépítettségűvé válhatnak, mint ami a lakóterületen megengedett. A tömbnek a településszerkezetben elfoglalt helye alapján az intézményfunkciók gyarapodása és a beépítés sűrűsödése támogatható. 5. Zöld iskola (Kosárfonó utca 16.) telke átminősül Településközpont vegyes területté. Indoklás: A volt iskola-épület (ld. képen) új intézmény funkciót kaphat, ami szükségessé teheti

363 bővítését is, de az intenzívebb beépítettséget a lakóterületi besorolás nem engedi meg. Az É-i településrészen központi helyet foglal el a telek, amit a mellette lévő Kosárfonó utca gyűjtőúttá történő átminősítése is erősít (ld. 7. ügy) 6. Ipari elkerülőút új kivezetése a Déli útra gyűjtőút jelleggel nem valósítható meg. Indoklás: Az elkerülő útról jelenleg is ki lehet járni a Déli útra a MOL Nyrt. saját útjain, de ezek gyűjtőúttá történő fejlesztése a számos vezeték-keresztezés és meglévő építmény miatt nem oldható meg. 7. Bartók Béla utca - Kosárfonó utca gyűjtőútvonallá minősül át. Módosított Településszerkezeti terv gyűjtőúthálózata (pirossal a tervezett nyomvonal) Indoklás: A település útjain növekszik a forgalom, különösen a Kosárfonó és a Bartók Béla utca visel el többletterhelést, utóbbin menetrendszerű helyi buszjárat is közlekedik. Közterületük szélessége (Kosárfonó utca: 18,9 m, Bartók Béla utca: 20,0 m) elegendő, mivel közművekkel már ellátottak, kivéve a Kosárfonó utca házszámú szakaszt, ahol a szabályozásban bővítés szükséges. Burkolatszélességük 6,0 m (Bartók B. u. meglévő érték, Kosárfonó u. tervezett érték) megfelel a gyűjtőútra vonatkozó előírásoknak.

364 8. Ipari elkerülőút környezetében területfelhasználási változások történnek (Sportrepülőtér újraélesztése, szabadidő központ funkcióbővítése kapcsán): 8.1. A temetőtől D-re kijelölt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató terület Ki jelű különleges (beépítésre szánt) területbe kerül át (kötelező funkció: sport- és idegenforgalmi létesítmény, lovas- és mintatanya) Az elkerülő úttól É-ra fekvő szántók és a D-re lévő gyep Ki jelű különleges (beépítésre nem szánt, azaz legfeljebb 2 %-ig beépíthető) területbe kerül át (kötelező funkció: sport- és idegenforgalmi létesítmény, lovas- és mintatanya, repülőtér) 8.3. A két iparterület közötti területsáv Ki jelű különleges (beépítésre nem szánt, azaz legfeljebb 2 %-ig beépíthető) területbe kerül át (kötelező funkció: sport- és idegenforgalmi létesítmény, terepmotoros pálya, lovas- és mintatanya) Hatályos és módosított Településszerkezeti terv Ipari elkerülőút környezete Indoklás: Az önkormányzat szabadidő-központjának környezetét az idegenforgalom és a lakosság szabadidő-eltöltésének szolgálatába kell állítani. Ennek az elhatározásnak a jegyében a Téglás utca végén lévő beépítetlen területen a tervezett gazdasági funkciók helyett sportolási, idegenforgalmi létesítmények, lovas- és mintatanya épülhet. Az említett funkciók 2 % maximális beépítettség erejéig az ún. "Görbe földek" szántóterületein és az egykori repülőtér gyepjein is megjelenhetnek a terület átsorolása révén. A MOL Nyrt. - jelenleg nem üzemelő - gáztároló tartálya körül LHR14 számon elrendelt légtérzár miatt 3 km sugarú körön belül (2,3 km magasságig) nem lehet berepülni a területre, de ha megszüntetik a korlátozást, akkor tervezni lehet a repülőtér esetleges visszaállítását. A gyepterület az országos ökológiai hálózatba tartozik, fennmaradása legeltetéssel volna legjobban megoldva. Az állattartáshoz építmények elhelyezése is szükséges, ami a jelenlegi szabályok szerint nem megengedett (Mk). A gyep alatt számos szénhidrogén-ipari vezeték húzódik, melyekkel számolni kell. A MOL Nyrt. üzemen kívüli tartálya és a PRÍMAGÁZ ipartelepe között szántó húzódik, amely a hatályos rendezési terv szerint védőerdővé vált volna. A területen halad át egy 20 kv-os vezeték (a szerkezeti tervi részleteken piros színnel jelölve), Ny-ra tőle létesült a szennyvíztisztítóműfeltáróútja. Az átsorolás alapján maximum 2 % beépítettség mellett a terepmotoros-, vagy egyéb szabadtéri sportok számára vennék igénybe a terület alkalmas részét, például az üzemen kívül helyezett gáztároló telep melletti telekrészt.

365 9. Tisza-part szabadidő központ melletti részének funkciófejlesztése kapcsán a tervezett hajókikötő környéke erdőterületből vízgazdálkodási területbe kerül át. Hatályos és módosított Településszerkezeti terv hajókikötő Indoklás: A szabadidő központ melletti hullámtéren engedélyezési eljárás folyik úszópontonos személyforgalmi hajókikötő létesítésére. A partot meg kell tisztítani, a meglévő lejárórámpát a járműforgalomra is alkalmassá kell tenni. Korábban megvalósult a Tisza-parti tanösvény, amelynek itt van a végpontja. Célszerű ezt elvezetni rendezett és esztétikus módon a szabadidőközpontig, ahol a túrázók és a hajóval érkezők szállást és ellátást is igénybe vehetnek. A hajóállomás közelében, talaj közeli magasságban, cölöpökre állított mobil dobogókat lehet kihelyezni a sétálók pihenésére és napozására. Fentiek alapján a nagyvízi mederben kijelölt erdőterületet ésszerű vízgazdálkodási rendeltetésre cserélni. A módosítás keretében nem vált szükségessé szerkezeti tervi változtatás a Tisza belterület menti hullámterén. A terv jelenleg is megfelelő helyen ábrázolja a szabadstrandot és csónakkikötőt (különleges terület a régi komplejáró fölött a folyó jobb partján) és a régi gabonakikötőnél tervezett másik hajóállomást (piktogrammal jelölve). 10. Vasúttól Ny-ra ipari park fejlesztési lehetőség biztosítása egyelőre nem aktuális. Indoklás: Több okból sem támogatható a terület ipari átsorolása. Jogi aggályokat vetnek fel a véleményező államigazgatási szervek a termőföld védelméről szóló rendelkezések miatt (Étv bek. c, és Tfvt bek.), mivel - egyrészt - a vasút menti iparterület még nem telt be, vannak szabad területei és a vasúton túli szántók szinte kivétel nélkül a (községi) átlagnál jobb talajminőségűek. A megvalósítás költségei is jelentősek lehetnek, a vasúti átjárón át utat kellene idevezetni, keresztezve több országos jelentőségű szénhidrogén vezeték-nyomvonalat. 11. Tiszántúli terület M43 csomó-pont környezetében a Bánáti út nyomvonala mentén a terület-felhasználás megváltoztatása (gazdaságfejlesztés elősegítése céljából) egyelőre nem aktuális. Indoklás: A Bánáti út (tervezett főútvonal) nyomvonala egyelőre nem végleges, az M 43 autópályától É-ra pedig csak hozzávetőleg ismert. A megyei rendezési terv az M 47 útvonallal társítva jeleníti meg, tehát elképzelhető, hogy gyorsforgalmi jelleggel építik majd ki a nyomvonalat, amelyhez csak a viszonylag ritkán elhelyezett csomópontokban lehet csatlakozni, így a helyi forgalom bonyolítására kevéssé lesz alkalmas. A sok bizonytalan tényező és a megvalósítás szintén kérdéses időtávlata miatt a rendezési tervi lépéseket későbbre érdemes halasztani.

366 A megyei terv némileg változtatott az országos tervben szereplő nyomvonalvezetésen, a módosított szerkezeti terv ezt a távlati útvonalat veszi át, figyelembe véve, hogy a jelű utat valószínűleg át kell emelni a gyorsforgalmi út fölött Nagyfánál: Hatályos és módosított Településszerkezeti terv Bánáti út nyomvonal 12. Erdőterület kerül kijelölésre a Rákóczi telepi tanyasor és az M 43 autópálya között. A 12+ számon indított gazdasági terület kijelölési szándék jogi akadály miatt meghiúsul. Hatályos és módosított Településszerkezeti terv Rákóczi-telep Indoklás: A tanyasor és az autópálya közötti terület erdősítése a tulajdonosok kérésére kerül a rendezési tervbe. A közlekedési zaj- és levegőszennyezés csökkentése, valamint talajvédelem szempontjából is kedvező a szándék. Iparterület céljára is kértek átsorolást, de az állami főépítész jelezte, hogy az Étv bek. c. pontjában foglaltaknak teljesülniük kell az új kijelölés esetén. A községben vannak olyan Gip besorolású területek, amelyek még nincsenek felhasználva ipari célra, egyebek között a Rákóczi-telepen kijelölt iparterület is ilyen (ld. fenti ábrán), tehát újabb területek bevonására nem kerülhet sor. 13. Ártéri mezőgazdasági táj-használat lehetővé tétele (védőerdő kizárólagossága helyett) a Tisza bal partján, Nagyfa környezetében (gazdálkodási hagyományok figyelembe vétele érdekében) nem teljesíthető, az erdősítettség előírt szintjének teljesítési kötelezettsége miatt. Indoklás: A galéria-erdők értékes természeti elemei a Tisza-völgynek, de korántsem cél a még megmaradt hagyományos ártéri mezőgazdálkodás foltjainak megszüntetése a nagyvízi mederben. Nagyfa mentén széles sávban kíséri a középvízi medret a mezőgazdasági terület,

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2012. június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület február 11-i ülésére. Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása.

Előterjesztés. a képviselő-testület február 11-i ülésére. Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére Tárgy: A Segesdi Közös

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 326/2015. (IX.07.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 431/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2012. december 17-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben