Beruházások, felújítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beruházások, felújítások"

Átírás

1 Üzleti tervek, közszolgáltatások Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek elfogadása volt a fő téma Tiszaújváros képviselő-testületének március 27-én tartott ülésén. /3. oldal Odavannak Abigélért A színházi világnap alkalmából az Abigél című előadást mutatták be a múlt héten a Derkovits Kulturális Központ színháztermében. /9. oldal Mindenki Csöpikéje A múlt héten ünnepelte 70. születésnapját a Tiszaújvárosi Gimnasztráda edzője, Kopcsó Józsefné. Csöpi nénit - ahogy városszerte ismerik - tornászai, szülők, egykori sporttársak köszöntötték rendhagyó szülinapi partival. /9. oldal Tiszaújváros hetilapja április 3. XXXII. évfolyam, 14. szám Tiszaújváros költségvetése 4. Beruházások, felújítások Vasárnap 19 órától Választási műsor Felújítják a Barcsay teret is. Tiszaújváros költségvetésének felhalmozási kiadásai ezer forintot tesznek ki. Ebből a beruházások előirányzata ezer forint, a felújításoké ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadásoké ezer forint. Utak, kamerák, vezeték Tiszaújvárosban az utak, járdák burkolatai az elhasználódás, a föld alatti vízmozgások, a közműjavítások következtében felújításra szorulnak őszén a Polgármesteri Hivatal munkatársai felmérték a közterületek állapotát, költségbecsléseket készítettek, majd elkészült a feladatok megvalósításának ütemezése. A térfigyelő kamerarendszer bővítését szintén prioritásként kezeli az önkormányzat, mivel a jelenlegi rendszer nem biztosít megfelelő lefedettséget és műszaki paramétereit tekintve is fejlesztésre szorul. A közbiztonság javítása, az önkormányzati vagyon megóvása egyaránt indokolja a fenti beruházások, felújítások elvégzését. A megvalósítás az I. ütem feladatainak pályáztatásával a költségvetés elfogadását követően megkezdődött. A TiszaSzolg Kft részére jegyzett tőke emelésként 100 millió Ft-tal számol a költségvetés a távhővezeték-rekonstrukció végrehajtása érdekében. Hőtechnika, informatika A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok épületeinek állapotára vonatkozó felmérésről, valamint a külső fali hőszigetelési program ütemezéséről elfogadott határozatban foglaltak szerinti épületek hőtechnikai felújítását tartalmazza a költségvetés, ezen túlmenően csak néhány kisebb felújítással számol a javaslat. Az intézményi épületekben is fontos feladat az állagmegóvás, a használhatóság fenntartása, egyúttal az esztétikai megjelenés javítása, ezért a képviselőtestület áprilisi ülésére a évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg javaslat készül. A munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása és javítása érdekében az önkormányzatnál és az intézményeknél számítógépek, a működésükhöz szükséges programok, egyéb gépek, bútorok beszerzése tervezett, elszámolási kötelezettség mellett. Lakáshitel, panelprogram Az egyéb felhalmozási kiadásokból a visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata 18,7 millió Ft, mely a fiatalok első lakáshoz jutását fogja segíteni. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata E Ft. A képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a évi Panel- Alprogram keretében benyújtott és befogadott társasházi pályázatok - korábban megítélt - önkormányzati támogatását. A költségvetés számol e felújítások megvalósulásával, és a csaknem 247 milliós támogatás kifizetésével. A Panel III. program önkormányzati finanszírozásának megteremtéséhez 100 millió forintos keret áll rendelkezésre a panelépületek komplex felújítása érdekében. A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub 3 millió forint támogatást kapott egy új mikrobusz beszerzéséhez. A mikrobusz segítségével a Tiszaújváros környéki településeken lakó gyermekek edzésekre és mérkőzésekre történő szállítását szeretnék megoldani. A kosárlabda klub a szállítóeszköz beszerzéséhez a Látvány csapatsport-támogatás tárgyi eszköz jogcímén már nyert támogatást, viszont a szükséges 3 millió Ft önrész nem áll a klub rendelkezésére. Tartalékok A költségvetés E Ft általános és céltartalékot tartalmaz. Az általános tartalék összege 100 millió forint, mely a koncepcióban meghatározott mértéknek megfelelően meghaladja a költségvetés főösszegének 0,3%-át. Az általános tartalék elsősorban szükséghelyzetek megoldására, bevételkiesésre nyújt fedezetet. A céltartalékok előirányzata E Ft. Működési céltartalék áll rendelkezésre normatíva lemondásra és egyéb működéssel kapcsolatos feladatokra. Az év végi jutalmazás érdekében egy havi illetménynek és járulékainak megfelelő keretösszeget is tartalmaz a költségvetés. Fejlesztési céltartalék az intézmények, gazdasági társaságok részére beszerzések, beruházások, felújítások céljára áll rendelkezésre, valamint a pályázatok önrészének biztosítására. A víziközmű-vagyon üzemeltetési jogának értékesítéséből származó bevételből a szennyvíztelep-rekonstrukció végszámlájának és a kapcsolódó hitel évi kamatának, törlesztőrészletének kifizetése után keletkező maradvány is a céltartalékba került. A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása megszűnése miatt keletkezett maradvány szintén a céltartalékban áll rendelkezésre. A évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor be kell mutatni az önkormányzat kötelező, az önként vállalt, és az állami (államigazgatási) feladatainak előirányzatát. A kötelező feladatokra az önkormányzat E Ft-ot, az önként vállalt feladatokra E Ft-ot, az állami (államigazgatási) feladatokra E Ft-ot tervez fordítani. (A tervezett beruházások listáját, ütemezését lapunk 7. oldalán közöljük.) Rendkívüli adással, választási műsorral jelentkezik április 6-án a Tisza Televízió. Az urnazáráskor - 19 órakor - kezdődő műsorban tudósításokat, riportokat láthatnak a nézők az országgyűlési választás térségi eseményeiről, és első kézből értesülhetnek a szavazás választókerületi eredményéről. Tavaszi csoda Berobbant az életünkbe a szépség. Nagy erővel, mesteri tökéletességgel átszínezve a hétköznapokat, lágy zümmögéssel kábítva, illat- és színorgiával szédítve minket. Végre, végre tavasz van! Egy park padján békésen ücsörögve, vagy egy kertecske földjén dolgozva átadjuk magunkat a csodás érzésnek, hogy napsugár cirógatja az arcunkat, madarak énekelnek a fülünkbe. Csak most, csak nekünk. Ez igazán a miénk, és oly hatalmas, hogy feledtetni képes a gondokat is, melyek, mint a porszemek a szekrény tetejére, makacsul újra és újra ránk telepednek, de most ettől a tavaszi varázstól valahogy még a lelki portörlő is sebesebben jár a kezünkben. Szabad hinnünk neki? - súghatja fülünkbe a kisördög, hiszen megszoktuk, hogy mindent, ami evilági, kétkedéssel kell fogadnunk. Mert minden és mindenki becsaphat, mindennek vége szakad egyszer, a legszebb ígéretek is teljesítetlenek maradhatnak. Az emberi ígéretek tényleg. De a tavasz, az más. Az csak ontja gyönyöreit, s rajtunk áll, hogy befogadjuk ezeket, vagy legyintve elsétálunk mellettük. Emberi hatalmak jöhetnek és mehetnek, építhetnek és pusztíthatnak, csatázhatnak, háborúzhatnak, győzhetnek, veszthetnek - ez a tavaszi csoda akkor is a miénk. S reméljük, még nagyon sok vár ránk! -tokaji- Rendőrségi akció Fókuszban a gyalogosok Ez bizony szabálytalan. Közlekedésbiztonsági akciót tartottak a tiszaújvárosi rendőrök a Szent István úton. Elsősorban azt ellenőrizték, hogy a gyalogosok, kerékpárosok szabályosan közlekednek-e, valamint hogy a gépjárművezetők megadják-e az elsőbbséget a kijelölt helyen átkelőknek. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság több ilyen akciót is tart a közeljövőben. A szabálytalanul közlekedők, legyenek akár gyalogosok, kerékpárosok vagy autósok, ugyanolyan mértékű bírsággal sújthatók. Ez helyszíni bírság esetén 5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet, míg szabálysértési feljelentés esetén akár 200 ezer forint is lehet.

2 2. oldal Sokféle április 3. Felhívás az általános iskolába történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: április (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától óráig A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. A tanköteles korú gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány). 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amelyek a következők: - óvodai szakvélemény, - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, Ítél Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprilisi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén e- mailben a címre, vagy - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői Véleménye. 3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett lakcím hiányában). 4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy - tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes). 5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény XVIII. fejezet A szülői felügyelet gyakorlása előírásai az irányadók). 6. A gyermek TAJ - kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. Hok Csaba Bozsikné Vig Marianna igazgató sk. tankerületi igazgató sk. Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: Település: TISZAÚJVÁROS 1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.) Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai Köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szet István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út, Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 1-15., Bethlen G. út , Gátőrház, Lévay J. út 2-58., Szemere B. út, Szederkényi út 115., Szederkényi út , Tompa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor. 2. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA (3580 Tiszaújváros, Deák F. tér 16.) Erzsébet tér, Bélahalma út, Deák Ferenc tér, Hajdú tér, Izabella út, József Attila út, Krisztina út, Lévay József út , Margit sétány, Király köz, Örösi út , és , Pajtás köz, Sarolta út, Sulymoshát út, Szent László út, Szent István út és , Tárnok út, Templom út, Zita út, Dohány utca, Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós utca, Rákóczi utca páratlan oldal, Babits M. út, Bethlen G. út , Bakrak tanya, Egressy B. út, Építők útja, Juhar köz, Kosztolányi D. út, Karinthy F. út, Lévay út 1-11., Munkácsy M. út , Rózsa út, Sajó u., Bocskai utca, Szabadság utca, Béke út, Tisza út. Nyílt tanítási napok a Tiszaújvárosi Általános Iskolában A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyílt tanítási napokat tart április 7-én, 8-án és 9-én, melyre szeretettel várja az érdeklődő szülőket, valamint a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket. A nyílt tanítási napokon megismerkedhetnek a 2014/2015. tanévben induló 1. osztályok óraterveivel és az első osztályos tanító nénikkel. A részletes program megtalálható az intézmény honlapján (www.iskola.tiszaujvaros.hu), valamint az óvodákba eljuttatott szülői tájékoztatókban és plakátokon. Hok Csaba igazgató A Krónika elérhetőségei: Tel.: , Fax: Gyógyszertári ügyelet A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása. Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 6-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/a., tel.: 49/ ), majd április 7-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/ ) látja el. - A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. - A Borostyán és a Remény gyógyszertárak csak ügyeletes hetükön tartanak szombatonként nyitva. Gyógyszertárak nyitva tartása: Hétköznap Szombat Vasárnap Arany Sas Gyógyszertár Borostyán Gyógyszertár Remény Gyógyszertár Tisza Gyógyszertár Orvosi ügyelet Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/ Egyházi hírek Római katolikus A hétköznapi szentmisék 18:30-tól lesznek Pénteken, szombaton és vasárnap (április ) lesz egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata és szentbeszéd sorozata az esti szentmiséken, amelyet Lourdu verbita atya tart. Igyekezzünk a szentgyónásokat ezeken a napokon elvégezni. Nagyböjt alatt minden pénteken keresztutat végzünk a templomban a szentmise előtt 16:45-től. Utána szentmise a közösségi teremben. Minden hónap harmadik vasárnapján ifjúsági misét tartunk. Ehhez énekpróbákat tartunk minden hétfőn 18:30-tól a közösségi teremben, és minden harmadik vasárnap a mise előtt 15 perccel. Vasárnap gyűjtés a Szentföld javára. Az elsőpéntekes betegek áldoztatása már a megszokott rendben lesz. Templomunk húsvéti díszítésére az adományok gyűjtését megkezdtük a plébánián vagy a kórus alatti Szent József perselybe. Az 1%-os felajánlásokat várjuk. Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért Alapítvány adószáma: A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány adószáma: ( Szent István katolikus iskolánk támogatására.) Görög katolikus Pénteken 8.00 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton vecsernye, utrenye. Vasárnap 8.30 Szt. Liturgia Nagycsécsen, 9.30 Sajószögeden, Tiszaújvárosban vecsernye. Hétfőn és kedden vecsernye. Szerdán Előreszentelt Adományok Liturgiája. Egy zongoraművész mondta: Ha egy nap nem gyakorlok, észreveszem én. Ha két nap nem játszom, észreveszik a barátaim. Ha három nap nem gyakorolok, észreveszi a közönség. Így van ez az imádsággal is. Ha egy nap nem imádkozom, észreveszi az Isten. Ha két nap nem imádkozom, én magam is megérzem. Ha három napig elhanyagolom az imádságot, észreveszi a környezetem is. (Otto Dibelius) postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre várjuk. Református Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken 19:00 órától Tiszaszederkényben egyházlátogatási istentisztelet. Vasárnap 10:00 és 15:00 Tiszaszederkényben, 11:00 és 16:00 órától Tiszaújvárosban lesz istentisztelet. Ezen a napon 16:30 órától konfirmáció előkészítő foglalkozás lesz Tiszaújvárosban. Köszönet a könyvekért A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét fejezi ki Major Lászlónénak, az Eötvös középiskola nyugalmazott tanárának, aki az Esély Napközi Otthon intézményi egységünket 50 db-os könyvsorozattal ajándékozta meg. Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen. Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szerettek, nem felednek Téged. Mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hét éve, április elsején RUZICSKA NÁNDOR elhagyott minket. A gyászoló család Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Fodor Petronella l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/ , l Fax: 49/ l l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Kft. Helyi elosztó: 70/ l Felelős kiadó: dr. Molnár Tamás jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN

3 2014. április 3. Aktuális Döntésekről röviden Népszavazás, energia, munkaügy Népszavazás kezdeményezése Törvényváltozás miatt a testület hatályon kívül helyezte a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló korábbi rendeletét, s újat alkotott. Ez már csak a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról intézkedik. Az április 1-jén hatályba lépett rendelet szerint helyi népszavazást a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezdő választópolgárok legalább 10%-a kezdeményezhet. Energiahatékonysági pályázat A képviselő-testület elfogadta a társasházak és lakásszövetkezetek energiatakarékosságot célzó beruházásainak támogatására vonatkozó pályázati kiírást. A pályázati feltételek nem változtak. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a korszerűsítés bruttó költségének 30 százaléka, de lakásonként maximum 15 ezer forint lehet. Ez az öszszeg eddig 10 ezer forint volt. A költségvetésben 8 millió forint áll rendelkezdésre e támogatási formára. Tájékoztatás később A képviselő-testület november 28-án hozott határozatában felkérte a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjét, hogy március 31-ig nyújtson írásos tájékoztatást a Jabil létszámleépítésében érintett Tiszaújvárosban és térségében lakó 95 munkavállaló elhelyezkedésével kapcsolatban azokról, akik szerepelnek a kirendeltség nyilvántartásában. A Polgármesteri Hivatal december 12-én kelt levelében kérte a kirendeltségvezetőt, hogy az előterjesztés elkészítése érdekében legkésőbb március 14-ig küldje meg a tájékoztatót. Tájékoztató helyett azonban egy levél érkezett - március 17-én -, melyben a kirendeltségvezető arról értesítette a polgármestert, hogy a tájékoztatót egyéb szakmai elfoglaltságára tekintettel nem áll módjában elkészíteni és kérte, értesítsék, ha egy későbbi időben igényt tartanak arra. A testület igényt tart, az új határidő május 31. Veszélyes hulladék Ma fejeződik be a veszélyes hulladék-gyűjtési akció. A lakosság Tisza-part városrészben, a Szabadidő Ház előtti konténerekben helyezheti el a háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot. Keresik a vandálokat Autókat törtek fel Jelentős kárt okoztak a vandálok. Az elmúlt hétvégén négy autót is feltörtek Tiszaújvárosban, a Barcsay téren, az Árpád úton és az Alkotmány közben. A vandálok felfeszítették az ajtókat, ezzel jelentős anyagi kárt okozva a tulajdonosoknak. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy ha a rongálásokkal kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelezzék azt személyesen a Tiszaújvárosi rendőrkapitányságon, vagy hívják a 49/ es telefonszámot. Ülésezett az önkormányzat Üzleti tervek, közszolgáltatások Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek elfogadása volt a fő téma Tiszaújváros képviselő-testületének március 27-én tartott ülésén. A grémium elfogadta a helyi autóbusz-közlekedés feladatainak ellátásáról, valamint az épületfenntartási alap felhasználásáról szóló beszámolót, módosította szociális rendeleteit. A testület úgy határozott, hogy az AVE Miskolc Kft. ajánlatát elfogadva a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vásárolja meg a jelenleg használt hulladékgyűjtő edényzeteket. Buszos beszámoló A képviselő-testület elfogadta a Borsod Volán Zrt. beszámolóját a helyi autóbusz-közlekedés évi feladatainak ellátásáról. A helyi személyszállítási feladatok elvégzéséhez négy autóbusz állt rendelkezésre, a járatok három viszonylatban közlekedtek. Munkanapokon 44, munkaszüneti és szabadnapokon 18 járat közlekedett. A buszok átlagéletkora 15 év, az átlagos futásteljesítmény 734 ezer kilométer. A szállított utasok száma 240 ezer fő, ebből 216 ezer a bérletes. Az utaskilométer és a férőhelykilométer hányadosaként számolt kihasználtság 21%-os volt 2013-ban. A nettó árbevétel alig haladta meg a 14 millió forintot, az indokolt költség viszont 35 millió forint volt. Mindent figyelembe véve a veszteségmentességhez ezer forint önkormányzati működési támogatás szükséges állt a beszámolóban. A központi költségvetésből 599 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a ezer forint saját támogatással együtt átutalt a Borsod Volánnak. Az ezer forintos különbözet mellett további ezer forintos támogatás is terheli a város költségvetését. Ennek oka, hogy az autóbusz-pályaudvar és Tisza-part városrész közötti helyközi vonalon - megállapodás alapján - elfogadják a helyi bérleteket, ebből eredően azonban ez a vonal nem tartozik az állam által adott veszteségtérítési körbe. A testület elfogadva a beszámolót megszavazta a ezer forintos támogatás-kiegészítést. A képviselők határozatot hoztak arról is, hogy az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében - figyelembe véve a város sajátos településszerkezetét is - meg kell vizsgálni a járatszámokat, a kihasználatlan járatok csökkentésének lehetőségét. Kedvezmény Palkonyának, Oszlárnak A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tisza Média Kft évi üzleti tervét és az ügyvezetők jutalmazási feltételeiről szóló javaslatot. (Erről a két másik önkormányzati társaságnál teszünk említést. a szerk.) A zárt ülésen egyéb témákat is tárgyaltak a képviselők, ezekről Bráz György polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot. A testület 100 millió forinttal megemelte a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét, lehetővé téve ezzel a távhővezeték-rekonstrukció folytatását. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás megszűnése Három óra alatt közel 20 napirendi pontot tárgyalt meg a testület. okán módosult a cég szervezeti és működési szabályzata, alapító okirata, s a testület 99 főben határozta meg a társaság engedélyezett létszámát. A képviselő-testület - az érintett települések kérelmére - úgy határozott, hogy Sajószöged, Sajóörös és Nagycsécs lakóihoz hasonlóan Tiszapalkonya és Oszlár lakossága is 50%-os kedvezménnyel látogathatja - egyelőre A hulladéktárolókat avárosgazda Kft. vásárolja meg, és adja az ingatlantulajdonosok használatába. december 31-ig - a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt. Étkeztetési díjak A képviselő-testület az étkeztetéssel összefüggésben módosította szociális tárgyú rendeleteit. A módosítások a fizetendő személyi térítési díjakat nem érintik. A bölcsődei ellátásban az ebéd, a középiskolai kollégiumi étkeztetésnél a reggeli és az ebéd, és a középiskolai menzán kisebb mértékben (1-6 forint) emelkedik a nyersanyagnorma ez azonban nem növeli a személyi térítési díjat. Több pontjában módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet is, de itt sem változnak a kedvezmények, a személyi térítési díjak. Módosult a házhoz szállítással történő étkeztetés térítési díjának meghatározása is. A kiszállítási díj beépül az étkeztetés önköltségének, az intézményi térítési díj és a fizetendő térítési díj számításának alapjába. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy összegben történik a szállítás és az étkeztetés díjának meghatározása, de a térítési díj nem emelkedik. Üzleti tervek A TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tisza Média Kft. esetében zárt ülésen, a két nonprofit társaság - Városgazda, Sport-Park - esetében nyílt ülésen tárgyaltak a képviselők a cégek évi üzleti terveiről. Valamennyi gazdasági társaságnál kiemelt figyelmet fordítanak a bevételek szinten tartására. A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél a tervezett árbevétel - az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás megszűnése miatt - csökken ugyan, de a ráfordítások is jelentősen csökkennek. Mind a négy gazdasági társaságnál pozitív mérleg szerinti 3. oldal eredmény szerepel az üzleti tervben. A testület - elfogadva az üzleti terveket - arról is határozott, hogy a négy gazdasági társaságnál átlagosan 3,5%-os alapbéremelést kell végrehajtani. Ugyancsak mind a négy önkormányzati cégnél a havi bruttó alapbér maximum háromszorosa lehet az ügyvezető igazgató évi jutalma. Erről majd 2015 áprilisában határoz a testület, értékelve a évi feladatok végrehajtását. Csaknem húsz teljesítendő feladat vár a cégvezetőkre. Többek között a tervezett árbevétel elérése, a likviditás megőrzése, a as fejlesztési tervhez igazodó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtásának kezdeményezése. Hulladékbefogadás, edényzetvásárlás A képviselő-testület a települések kérésére hozzájárult, hogy a tiszaújvárosi szennyvíztisztító telep befogadja a Sajóörösön, Sajószögeden, Nagycsécsen és Muhiban keletkezett - nem közművel összegyűjtött - folyékony hulladékot. A naponta beszállított és az ártalmatlanítási díj megfizetése mellett átvett összmennyiség azonban nem haladhatja meg a telep üzemeltetési engedélyében meghatározott napi 40 köbmétert. Amint arról egy hete beszámoltunk (Változások lesznek szemétügyben című cikkünkben) az AVE Miskolc Kft. - tekintettel arra, hogy már nem ez a cég a szerződött partner - ajánlatot tett a tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edények eladására. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az egyedi lakástulajdonosok, a társasházak és az intézmények használatában lévő hulladéktároló edényeket a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vásárolja meg az ajánlatban szereplő egységárakon. Ennek összköltsége mintegy 5,7 millió forint, melyet a évi pénzmaradványból vezet át az önkormányzat a Városgazda évi támogatásába beépítve. A határozat értelmében az edényeket a cég megállapodással adja át az ingatlantulajdonosoknak. Épületfenntartási alap A testület elfogadta a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Egyesületének beszámolóját az épületfenntartási alapból folyósítható kölcsönök felhasználásáról. Az 1996 óta létező alapot, melyet az önkormányzat hozott létre 37 millió forinttal, az egyesület kezeli, kölcsönt nyújtva a lakóközösségeknek a felújítási munkálatokra ban 11,6 millió forint kölcsönt hagyott jóvá és utalt ki a 6 pályázónak az egyesület. A társasházak végfalak szigetelésére, liftjavításra, lépcsőházak felújítására és szellőzőkürtő kiépítésére fordították a hitelt. A képviselő-testület - az egyesület kérésére - módosította az alap kezelésére vonatkozó megállapodást is. Ennek értelmében az alapból nyújtható kedvezményes hitelre az összes tiszaújvárosi társasház, lakásszövetkezet pályázhat, amennyiben az egyesület tagja, nem csak a távhővel, és eredetileg gázfűtéssel ellátott, július 1. előtt kiadott építési engedéllyel rendelkezők. Ferenczi László

4 4. oldal Voksoló április 3. A évi április 6-ai országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Választópolgárok! Szavazni április 6-án órától óráig, személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet. A szavazáshoz szükséges érvényes okiratok: - személyazonosító igazolvány, mely tartalmazza a lakcímet is (régi típusú), vagy - személyazonosító igazolvány (új típusú) és lakcímigazolvány, vagy - útlevél és lakcímigazolvány, vagy - vezetői engedély és lakcímigazolvány. Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét! Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják. Átjelentkezéssel, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Kulturális Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak. Fontos tudnivaló, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt, írásban kérelmezheti, hogy a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresse. A kérelmet április 4-én 16 óráig a választási iroda vezetőjéhez, a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyiken az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselőjelöltek szerepelnek. A-zok a választópolgárok, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő rögzítését, az országos nemzetiségi önkormányzati listára szavazhatnak, pártok országos listájára nem. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, valamint egy országos listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal: X vagy + jellel. Szavazókör 1. Művelődési ház (Bocskai út 33.) 2. Volt általános iskola épülete (Dózsa György utca 2.) 3. Tisza-parti Szabadidő Ház (Neumann János utca 1.) 4. Középiskolai kollégium (Munkácsy Mihály út ) 5. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Munkácsy Mihály út 18.) 6. Eötvös középiskola Brassai épület (Rózsa út 10.) 7. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola (Rózsa út 12.) 8. Derkovits Kulturális Központ (Széchenyi út 2.) 9. Városi könyvtár (Széchenyi út 37.) 10. Tündérkert Óvoda (Alkotmány köz 1/A.) 11. Felnőtt háziorvosi rendelő (Bethlen G. út 11.) Szavazókörhöz tartozó utcák Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca, Vizafogó köz Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től végig, Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca, Lorántffy Zsuzsanna utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től 18-ig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út Béke út páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10- től végig Béke út páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy út páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig Árkád sor, Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19- ig, Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig, Lévay József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1- től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 22-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig 12. Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Alkotmány köz 2.) Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig 13. Tiszavirág Idősek Klubja (Mátyás kir. út 34.) 14. Széchenyi István Általános Iskola (Deák Ferenc tér 16.) 15. Széchenyi István Általános Iskola (Deák Ferenc tér 16.) 16. Szivárvány Óvoda (Pajtás köz 13.) Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2. Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig Szavazatszámlálók Letették az esküt Esküt tettek az április 6-ai országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak választott és pártok által delegált tagjai. Az eskütétel után a bizottságok alakuló ülést tartottak, melyen megválasztották a testületek elnökeit, elnökhelyetteseit. Ezt követően a választókerületi választási iroda munkatársai ismertették a szavazatszámláló bizottságok munkájával kapcsolatos szabályokat, feladatokat. 17. Mozgáskorlátozottak Egyesülete (Erzsébet tér 28.) Tisztelt Ügyfeleink! Rendkívüli ügyfélfogadás Tájékoztatjuk Önöket, hogy az országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében okmányirodánk a szokásos ügyfélfogadási idején túl személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vezetői engedély és útlevél ügyekben rendkívüli ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban: 2014.április 3-án, csütörtökön 8,00 12,00 és 16,00 18,00 óráig április 4-én, pénteken 13,00 18,00 óráig. Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Dr. Ispán Csilla hivatalvezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatala Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 20-ig A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatának elérhetőségei: Dr. Molnár Tamás OEVI vezető Tel: 49/ Dr. Juhos Szabolcs OEVI vezető-helyettes Tel: 49/ Lukács Mária OEVI munkatárs Tel: 49/ Fax: 49/

Biztonságban a kerékpárok

Biztonságban a kerékpárok A harmonikás Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a KreAktív színpad szombat esti fellépőjét a Sonny And His Wild Cows együttest. A koncert vendégművésze a tiszaújvárosi származású Czigány Attila, művésznevén

Részletesebben

Ülésezett az önkormányzat

Ülésezett az önkormányzat Naptárgyőztes magyar lány Bár megélhetési okokból egyre többen kényszerülnek arra, hogy külföldön vállaljanak munkát, s ma már senki nem lepődik meg azon az állításon, hogy Amerikából jöttem, az azonban

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

Az Otthon Melegére várva

Az Otthon Melegére várva Nyitás, keményebb hang Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének vendége volt Mesterházy Attila, korábbi pártelnök. /5. oldal Ülésezett az önkormányzat Második olvasatban tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel

Részletesebben

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést,

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést, Vendégségben Szederkényben Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk e- gyütt! Legyünk együtt! Hetedik alkalommal hangzott el a jól ismert mottó Tiszaszederkényben. /7. oldal Jutalmak, támogatások A képviselő-testület

Részletesebben

Az idei első kánikulai hétvége

Az idei első kánikulai hétvége Új doktor a faktorokról Májustól új bőrgyógyásza van Tiszaújvárosnak. Dr. Almádi Tamás személyében egy fiatal szakorvos érkezett városunkba, aki szerint egyedülállóan családias a szakrendelő légköre. /3.

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Együttműködés magas fokon

Együttműködés magas fokon Hungarikumok Az Ötórai tea legutóbbi rendezvényén a hungarikumokról, illetve a lehetséges tiszaújvárosi hungarikumokról beszélgettek a családias hangulatú teadélután résztvevői. /9. oldal Jó ebben a csapatban

Részletesebben

Sokaknak szomorú vasárnapok?

Sokaknak szomorú vasárnapok? Szökésben, vagy gazdátlanul Akinek szökött már meg a kutyája a tüzelési időszakban, akit már megajándékozott macskája egy kosárnyi kiscicával, bizonyára elgondolkodott az ivartalanításon. Ez az állatvédelem

Részletesebben

Eredmények, tervek, kétségek

Eredmények, tervek, kétségek Jubileum Vasárnap délután fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte egy díszelőadással a Tiszaújvárosi Református Énekkar a református templomban. /9. oldal Eredmények, tervek, kétségek Tisza-part városrészben

Részletesebben

Negyven éve zeng az Énekszó Pályázat Totalitás /6. oldal /3. oldal /9. oldal Fogadóóra Hattyúk tavává vált a Tolnai

Negyven éve zeng az Énekszó Pályázat Totalitás /6. oldal /3. oldal /9. oldal Fogadóóra Hattyúk tavává vált a Tolnai Negyven éve zeng az Énekszó Újévi koncertet adott a hétvégén az idén 40. jubileumát ünneplő Énekszó Baráti Kör. Szokásos januári hangversenyük egyben a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett tiszaújvárosi

Részletesebben

Kilencnapos triatlonünnep

Kilencnapos triatlonünnep Béke a világ tetején /11. oldal Hőségriadók nyara /6. oldal Nyáresti korzó /7. oldal Tiszaújváros hetilapja 2015. július 30. XXXIII. évfolyam, 31. szám Felkészülni, vigyázz, rajt! Kilencnapos triatlonünnep

Részletesebben

Közeledik az influenza vírus

Közeledik az influenza vírus Parasztopera, közös verselés, képzőművészet Különleges opera, közös szavalat, képzőművészeti kiállítás szerepelt a Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvénysorozatán. /6. oldal Fórum a stratégiáról Az uniós

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

Nagyhét: nagy siker a nagy melegben

Nagyhét: nagy siker a nagy melegben Tankönyv van, osztás még nincs /3. oldal A közösség építőmestere /3. oldal Süsüt mindenki szereti /7. oldal Tiszaújváros hetilapja 2015. augusztus 13. XXXIII. évfolyam, 33. szám Ünnep kilenc napon át Nagyhét:

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Kamaszkorom legszebb nyara

Kamaszkorom legszebb nyara MOL Petrolkémia lett a TVK-ból /3. oldal Bogratlon a tóparton /3. oldal Az éremhalmozó Bodolai /11. oldal Tiszaújváros hetilapja 2015. augusztus 6. XXXIII. évfolyam, 32. szám Sport, kultúra, szórakozás

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. RigócsőR és. Új bemutató a csodamalomban: zenés mese gyerekeknek és idealista felnőtteknek. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. RigócsőR és. Új bemutató a csodamalomban: zenés mese gyerekeknek és idealista felnőtteknek. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban JáRásoK: megyénkben 16 a társadalmi vitában felmerült észrevételeket, problémákat befogadták, orvosolták. krónika

Részletesebben

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István

Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István Gyakorlatilag amióta a múzeum valamilyen formában létezik, Ring István kapcsolatban áll az intézménnyel. Két éve pedig főállásban felel azért, hogy az alkalomról alkalomra megújuló kiállítóterekbe valósághű

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben