MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. SUPPLEMENTUM II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II."

Átírás

1 T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T SUPPLEMENTUM II. MOTESZ M A G A Z I N XVIII. évfolyam 1. szám március Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész

2 Tartalom Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság 1 Magyar Addiktológiai Társaság 2 Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 3 Magyar Alvástársaság 3 Magyar Andrológiai Tudományos Társaság 4 Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság 5 Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 5 Magyar Dermatológiai Társulat 6 Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 7 Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság 8 Magyar Fitoterápiás Társaság 9 Magyar Fogorvosok Egyesülete 10 Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete 11 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 12 Magyar Humángenetikai Társaság 14 Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága 15 Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 16 Magyar Kardiológusok Társasága 16 Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 20 Magyar Kemoterápiás Társaság 21 Magyar Klinikai Onkológiai Társaság 22 Magyar Kontinencia Társaság 22 Magyar Mellkassebész Társaság 23 Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 24 Magyar Neuroszonológiai Társaság 25 Magyar Patológusok Társasága 25 Magyar Repülõ és Ûrorvosi Társaság 26 Magyar Sebkezelõ Társaság 27 Magyar STD Társaság 28 Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 29 Magyar Szexuális Medicina Társaság 29 Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság 30 Magyar Traumatológus Társaság 32 Magyar Ultrahang Társaság 33 Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság 34 Orvosi Rehabilitáció És Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 35 Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság 36 Alapító fõszerkesztõ: Prof. Dr. Szabó Zoltán Fõszerkesztõ: Prof. Dr. Magyar Kálmán Felelõs szerkesztõ: Dr. Kiss István Szerkesztõk: Dr. Szegedi János, Krasznai Éva Szerkesztõségi titkár: Mészáros Magdolna Felelõs kiadó: Dr. Szalma Béla fõigazgató Kiadja és terjeszti: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 36. Tel.: Fax: Web: Elõfizetés és hirdetésfelvétel a Kiadó címén Szedés, tördelés, tipográfiai terv, nyomás: Tordas és Társa Kft. Felelõs vezetõ: Tordas György 1039 Budapest, Völgy u. 11. Tel./fax: , MOTESZ Magazin ISSN Minden jog fenntartva! MOTESZ TAGSÁG

3 Tisztelt Olvasó! A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 129 tagszervezetén keresztül összesen körülbelül magyar orvost, kutatót és tudóst foglal magába decemberében egy szupplementumsorozat keretében nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint hogy bemutassuk minden szervezetünket, és megismertessük Olvasóinkkal az orvostudomány valamennyi területén mûködõ társaságaink tevékenységét. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az elõzõ számban bemutatkozó 54, valamint a mostaniban megjelenõ 36 szervezetnek, hogy felkérésünket elfogadta, és elkészítette bemutatkozó anyagát, lehetõvé téve, hogy szélesebb körben is jobban megismerhessék az egyes szakterületeket, és azok képviselõit. Bízunk benne, hogy a többi MOTESZ tagegyesület követi a bemutatkozók példáját, és szintén eljuttatják számunkra írásos anyagaikat a hogy a sorozat befejezõ számában közlésre kerüljenek. Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (FJIT) József Fodor School Health Society DR. BRUNNER PÉTER Megalakulás éve: 1966 kezdete: a MOTESZ egyik alapító tagtársasága (1966) Taglétszám: 470 fõ Cím: 1138 Budapest, Váci út A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság jogelõdje az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén belül mûködõ Iskolaorvosi Szakcsoport volt. A csoport tagjai 1966-ban alapították meg a Társaságot. Elsõ elnöke: Dr. Katona Ibolya, elsõ fõtitkára: Dr. Róna Borbála volt. A gyermekek és ifjak egészségügyi ellátásával, egészségvédelmével foglalkozó határterületi szakma volt az elsõ nyitott orvosi társaság. Tagjaink felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek: orvosok, védõnõk, higiénikusok, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, mérnökök, közgazdászok. A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság országos, önálló jogi személyiségû közhasznú szervezet. A Társaság célja és feladata A Társaság tagjainak önként vállalt munkájára alapozva az iskola és iskolaegészségügy területén közremûködik a szakmai feladatok ellátáshoz szükséges módszertani anyagok kidolgozásában, a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazásának elõsegítésében. Részt vesz a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó egészségpolitika alakításában. A Társaság elõsegíti saját szakterületén az országos szintû szakmai, etikai, tudományos, oktató és továbbképzõ feladatok megoldását kihangsúlyozva a gyermekpopuláció és ifjúsági ellátás prioritását. A Társaság közhasznú tevékenység keretében egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ programokat is mûködtet. A Társaság vezetõ szervei Közgyûlés, Vezetõség, Elnökség, Felügyelõ Bizottság. A feladatok végrehajtását 25 tagú Vezetõség, 7 tagú Felügyelõ Bizottság végzi. Jelenleg egy állandó bizottság Oktatási és Továbbképzési Bizottság és esetenként ad hoc munkabizottságokban mûködnek. A Társaság országos egyesület, így a szervezést a régiófelelõsök, valamint a jelenleg alakuló kistérségi megbízottak hálózata végzi. A Társaság évenként Közgyûlést, ötévenként Tisztújító Közgyûlést tart. Hazai tudományos rendezvényeink 1994-ben a budapesti ÁNTSZ rendezte meg elsõ alkalommal az Iskolások Egészségéért országos konferenciát, ezt követõen kétévenkénti rendszerességgel a Társaság szervezi ben 16 hazai tudományos társasággal és alapítvánnyal közösen Eszi? Nem eszi? címmel az iskolai közétkeztetésrõl rendeztünk konferenciát, és közös állásfoglalásunkat eljuttattuk az összes érintett szervezetnek és intézménynek ban az egészségmegõrzõ program végrehajtásához kidolgoztuk az iskolai egészségnevelési programot, MOTESZ TAGSÁG 1

4 amit Konszenzus Konferencián megvitattunk, majd megállapodtunk a tennivalók tekintetében. A 2004/2005-ös tanévtõl az iskolai pedagógiai programoknak kötelezõen elkészítendõ és megvalósítandó része az Egészségnevelési és Környezetnevelési Terv. Megvalósulását és tapasztalatait 2006-ban 715 hazai iskolában, 75 önkéntes társasági tag közremûködésével felmértük és összegeztük. Az iskolai egészségnevelési és szakmai programok támogatására 2006-tól minden év augusztusában a Magyar Védõnõk Egyesületével és az Országos Gyermekegészségügyi Intézettel, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézettel közösen Tanévnyitó konferenciát szervezünk. Tagjaink szakmai fejlõdését továbbképzõ tanfolyamok szervezésével, ingyenes kiadványok megjelentetésével is támogatjuk. Megalakulás óta tagjai vagyunk az Európai Iskolai és Fõiskolai Uniónak (EUSHUM). Ennek kétévenként rendezett nemzetközi kongresszusain magas létszámú delegációval, és számos elõadással, valamint poszter bemutatóval veszünk részt. Fiatal tagjaink részvételét a Társaságunk a mindenkori lehetõségeinknek megfelelõen anyagilag is támogatja. A MOTESZ szervezésében Társaságunk segítségével 1985-ben és 2001-ben hazánkban rendezték az EUSHUM kongresszusát. A MOTESZ által szervezett interdiszciplináris fórumok közül több témában társrendezõk voltunk. Társaságunk által alapított kitüntetések Egészséges ifjúságért Emlékérem, melyet 2 évente adományozunk kiváló munkát végzõ orvos, védõnõ, vagy más szakemberek részére. A Róna Borbála Emlékérem átadása 5 évenként történik. Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) Hungarian Association on Addictions PROF. DR. RÁCZ JÓZSEF Megalakulás éve: 1994 kezdete: 1995 Taglétszám: 232 fõ Cím: 1580 Budapest, Pf Honlap: A Társaság célja és tevékenysége A Társaság célja az addiktológia és határterületei fejlõdésének elõsegítése; az egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) megelõzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentõ programokban tevékenykedõ szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítõk és más szakemberek szervezeti összefogása és képviselete; a területen tevékenykedõ szakemberek elméleti és gyakorlati továbbképzése, s ezzel összefüggésben szakmai ismereteik bõvítése, csakúgy, mint képességeik fejlesztése a hatékonyabb prevenciós, illetve terápiás és gondozói munka érdekében; az addiktológiában és határterületein tevékenykedõ szakemberek, valamint az addikciókkal és a velük összefüggõ problémákkal érintett személyek érdekeinek szakmai képviselete. A Társaság elkötelezett a társadalomban hátrányos helyzetûnek számító szenvedélybetegek társadalmi egyenlõségének, valamint reszocializációjának, a társadalomba való reintegrációjának elõsegítésében. A Társaság alapvetõ céljának tekinti olyan tudományos kutatások kezdeményezését és szakmai támogatását, amelyek eredményei hozzájárulhatnak az addiktológiai problémák pontosabb tudományos megértéséhez, illetve ezek csökkenéséhez a lakosság körében. A Társaság támogatja a tudományos kutatások eredményeinek szakmai fórumokon történõ ismertetését, folyamatos, gyors közkinccsé tételét. A Társaság elkötelezett a lakosság egészségnevelésében, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos széleskörû ismeretterjesztésben, az ezzel kapcsolatos nevelési és oktatási feladatok kezdeményezésében és támogatásában. A Társaság kiemelt célja, hogy együttmûködjön a káros pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók terjedésének visszaszorításában részt vállaló, továbbá a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése érdekében mûködõ társaságokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önsegítõ csoportokkal és civil szervezetekkel; e problémák minél hatékonyabb megoldása, csökkentése érdekében. 2 MOTESZ TAGSÁG

5 A Társaság lapja: Addictologia Hungarica fõszerkesztõ: Prof. Dr. Rácz József honlap: A Társaság tudományos rendezvényei Országos Kongresszus (minden páratlan évben) Tematikus konferenciák (évente két alkalommal) Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (MAKIT) Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology PROF. DR. ZEHER MARGIT Megalakulás éve: 1969 kezdete: 2003 Taglétszám: 584 fõ Cím: 4032 Debrecen, Móricz Zs. u. 22. Honlap: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság olyan szakemberek önálló egyesülete, akik a klinikai allergológiai és immunológiai diagnosztika, terápia és prevenció valamint kutatás, a szakterülettel kapcsolatos képzés és továbbképzés iránt érdeklõdnek, azokat aktívan mûvelik. Céljaink: a betegellátás szervezettségének, színvonalának, elérhetõségének folyamatos javítása; új hazai és nemzetközi kutatási, diagnosztikai és terápiás eredmények közismertté tétele nemcsak a szakemberek, de az érdeklõdõ közvélemény számára is; tekintettel a két rokon betegségcsoport egyre inkább szisztémás jellegére, a különbözõ szakemberek kutató- és klinikusi munkájának összehangolása, együttmûködésük erõsítése, folyamatos figyelemmel kísérése; az allergológia és klinikai immunológiai betegellátás szervezeti és infrastrukturális feltételei megteremtésének elõsegítése e betegségek súlyossága és társadalmi jelentõsége által megkívánt mértékben; közremûködés az egészségügy, az egészségügyi és a kapcsolódó területeken dolgozók közös problémáiban valamennyi résztvevõ számára elfogadható megoldások kidolgozásában, a betegek és hozzátartozóik jogainak védelmében, valamint amennyiben szükséges, a szakterületen dolgozók érdekeinek védelmében. A MAKIT tevékenységének leglátványosabb része az évenkénti kongresszusok szervezése és lebonyolítása, ami jó fórum a legújabb hazai eredmények bemutatására és megvitatására, nemzetközi kapcsolatok építésére. A Társaság célírányos aktivitásokat szekciók keretei között is végez. Ezek közül az immunterápiás, a parlagfûvel foglalkozó, valamint a szemészeti tevékenysége emelhetõ ki. Az elmúlt évtizedek kitartó társasági szakmai érdekképviseleti munkájának eredményeképp 25 éve létezik szakvizsga, több mint tíz éve Szakmai Kollégium, illetve 6 éve az OSZMK keretei között regionális szakfelügyeleti rendszer is. Nemzetközi tevékenységünket széles körben az EAACI (Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Akadémia), valamint a WAO (Allergológiai Világszervezet) keretei között, illetve speciális szervezetekben mint például az UEMS allergológiai és immunológiai szekciója és bizottsága végezzük. A Társaság alapítványa a Magyar Allergológia és Klinikai Immunológia Haladásáért Alapítvány, amelynek Szemere Pál professzor, a Társaság korábbi elnöke a vezetõje. Magyar Alvástársaság (MAT) Hungarian Society for Sleep Medicine DR. KÖVES PÉTER Megalakulás éve: 1997 kezdete: 2008 Taglétszám: 120 fõ Cím: 1126 Budapest, Hertelendy u. 13. Honlap: Az alvásmedicina az utóbbi tíz évben speciális kutatási területbõl önálló interdiszciplináris tevékenységgé vált, jól meghatározható elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat igényeivel, önállóan fejlõdõ kutatási területtel. A tevékenysége iránti igény gyorsan növekszik számos népegészségügyi jelentõségû területen, mint a kardiovaszkuláris és metabolikus betegségek ellátása és prevenciója, a mentális egészség megõrzése, a mentális és affektív betegségek kialakulásának megelõzése, a közúti közlekedés és munkavégzés biztonságának megõrzése, a többmûszakos munkakörökkel járó adaptációs problémák kiküszöbölése, megelõzése tõl az USA-ban és Németországban az alvásmedicinát önálló szakmaként ismerik el. MOTESZ TAGSÁG 3

6 A Magyar Alvástársaságot neurológusok, pulmonológusok, pszichiáterek, háziorvosok, bel- és gyermekgyógyászok, pszichológusok alapították. Megalapításának fõ céljai az alvásmedicina hazai megszervezése, a megfelelõ centrumok felállítása, mûködésük technikai, szervezési és személyi feltételeinek biztosítása, a diagnosztikai és terápiás folyamatok terén a minõségbiztosítás alapjának tekinthetõ korszerû szakmai ajánlások megalkotása és elismertetése voltak. Ebben a munkában mind az Európai Alváskutató Társasággal, mind a hazai érintett társszakmákat képviselõ szervezetekkel eredményes kapcsolatokat alakítottak ki. Ma már rendelkeznek az európai irányelvekkel kompatibilis protokollokkal az alvásfüggõ légzészavarok, az alvásfüggõ mozgászavarok és a napközbeni aluszékonyság ellátásának területén, melyeket 2008 óta az Egészségügyi Minisztérium is elismer. Ez volt a záloga annak, hogy az egyes alvás-ébrenléti zavarok speciális diagnosztikus és terápiás igényei társadalombiztosítási támogatással is kielégíthetõk legyenek. Szakmai tevékenységük bázisát 14 azeurópai Társaság kritériumai szerint akkreditált alvásmedicina centrum alkotja a fõvárosban és a regionális központokban, melyek munkájának alapját az alapellátással és szakellátással való kölcsönös, folyamatosan javuló kapcsolat adja. A szakmai irányelvek korszerûsítése és az alvásmedicina centrumok ellátási kapacitásának további növelése nem nélkülözhette a speciális ismeretekkel rendelkezõ szakorvosok és szakdolgozók képzésének biztosítását. Ennek érdekében indítottak el a szomnológus képzést és az alvástechnikusok továbbképzését. Hazai tevékenységüket fentiek mellett évente megtartott konferenciák, továbbképzõ fórumok, az alvásmedicina elméleti és gyakorlati ismereteit, illetve a hazai mûhelyek kutatási eredményeit tükrözõ közlemények, könyvek képezik. Nemzetközi aktivitásuk az Európai Alvástársaság és az Amerikai Alvásmedicina Akadémia konferenciáin való aktív részvételben, multicentrikus vizsgálatokban való részvételben, nemzetközi továbbképzések szervezésében és közleményekben nyilvánul meg. A MOTESZ tagjaként az eddigieknél aktívabban kívánnak részt venni egyes népegészségügyi szintû döntések elõkészítésében. Magyar Andrológiai Tudományos Társaság (MATT) Hungarian Scientific Society of Andrology PROF. DR. PAPP GYÖRGY Megalakulás éve: 2006 Taglétszám: 42 fõ kezdete: 2007 Cím: Urológiai Osztály D. ép Budapest, Podmaniczky u A magyar orvostudomány egyik újkeletû 2004 óta szakvizsgával is bíró önálló tudományos társasága, a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság köszönti Önt. Az andrológiai aktivitás Magyarországon 1947-ben kezdõdött Európában az elsõk között, Dr. Molnár Jenõ tanár úr tevékenységének köszönhetõen. Az andrológiával foglalkozó hazai szakemberek ténykedését 1974 óta a Magyar Urológusok Társaságán belül az Andrológiai Szekció fogta össze. A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság a szakma önállósodását, andrológiai tankönyv kiadását és andrológiai ráépített szakvizsga létrehozását követõen, 2006 decemberében alakult meg 19 alapító taggal. Nem sokkal ezután a MOTESZ tagszervezetei közé fogadta. Az elmúlt években a tagság létszáma 42 fõre emelkedett. A Társaság interdiszciplináris tagságú, elsõsorban andrológus szakorvosokból, andrológiai érdeklõdésû urológusokból, ill. szexuálpsychológusokból, endokrinológusokból, valamint az andrológiával akár érintõlegesen foglalkozó nõgyógyászokból áll. A Társaság a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen évente szervezi tudományos kongresszusait, melyek hagyományosan résztvevõvel, jó hangulatban folyó, nemzetközi részvétellel szakmailag is rangos rendezvényeknek számítanak. A Társaság tagjai nemcsak hazai, hanem szerteágazó nemzetközi aktivitást is mutatnak, tagjai nemzetközi szakmai szervezeteknek, némelyik vezetõségének is, ill. rendszeresen megbecsült szereplõi nemzetközi szakmai rendezvényeknek. A Társaság koordinálja az 1996-ban alapított, és azóta évente 3 alkalommal megjelenõ szakmai folyóiratot, a Magyar Andrológia/Hungarian Andrology újságot. A lapban angol és magyar nyelven idõnként németül is olvashatók publikációk ben a magyar andrológiai szakma fejlõdésének 4 MOTESZ TAGSÁG

7 támogatására alapítvány létesült. A Dr. Molnár Jenõrõl elnevezett alapítvány támogatja a Társaság rendezvényeit és tagjainak szakmai törekvéseit. Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság (MART) Hungarian Society of Assisted Reproduction DR. KONC JÁNOS Megalakulás éve: 1994 kezdete: 2005 Taglétszám: 120 fõ Cím: Szent János Kórház Budai Meddõségi Centrum IX. épület 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Honlap: A MART 1994-ben alakult meg 65 fõvel, amely egyesítette az in vitro fertilizációval (IVF) foglalkozó szakemberek (orvosok-embriológusok-asszisztensek) körét. A MART alapvetõen tudományos jellegû társaság, mely az asszisztált reprodukció idõszerû tudományos eredményeit juttatja el tagjaihoz. A MART kongresszusai és szimpóziumai továbbképzõ, kreditpont-szerzõ jellegûek. A MART képviseli a szakmát finanszírozási és etikai kérdésekben. A MART folyamatosan képviselteti magát a nemzetközi szervezetekben (ESHRE, IFFS, Alfa-Scientist). Tevékenységünk csoportjai: Belföldi tevékenységünk: A MART az évi megalakulás óta hat Nemzeti Kongresszust és egy Nagygyûlést tartott. Nemzetközi tevékenységünk: AzIFFS tagjai vagyunk 1996 óta, az ESHRE-ben egyéni tagsággal képviseltetjük magunkat, akárcsak az Alfa-Scientist-ben ben megalakítottuk az Austro-Hungarian Society of Assisted Reproductive Technologies (AHART) nemzetközi szervezetet, amely kapcsán közös kongresszusokat szerveztünk. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) Hungarian Scientific Society for General Practice PROF. DR. HAJNAL FERENC Megalakulás éve: 1967 kezdete: 1967 Taglétszám: 2525 fõ Cím: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula. u. 16. Honlap: A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE), mint a MOTESZ tagtársasága 1967-ben alakult. Az alapszabályban lefektettük, hogy célunk az alapellátás, a körzeti (házi) orvosok tudományos munkájának segítése, szervezéssel, irányítással, különbözõ speciális a munkakörünket érintõ témák mélyebb megismerését segítõ munkacsoportok mûködésével. Hasonlóképpen célunk volt a folyamatos, célzott továbbképzés mellett a szakma megismertetése a medikusokkal már az oktatás során, aminek feltétele volt az oktatás alapját képezõ tanszékek szervezése, megalakítása és a szakképesítés megszerezhetõsége. Késõbb a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és külföldi kongresszusokon történõ minél több háziorvosi szereplõ részvétele. Az Egyesület megalapítása 1967-ben történt, a területi és megyei szervezetek az ország minden részén dolgozó háziorvosokat megkeresték, aminek köszönhetõen a taglétszám gyorsan gyarapodott. Az elõkészítõ bizottság (Andor Miklós, Bánhegyi Emil, Faludi Béla, Pogány István, Rostás György, Szakolyi András, Szõnyi András és Tóth Károly) kiegészülve a késõbbi alapító elnökség további tagjaival (Szatmári Marianna és Szirmák Gábor csatlakozott az elõkészítõ bizottság tagjaihoz) még abban az évben megalakította a tudományos egyesületet és megválasztották elsõ elnökünket: Dr. Tóth Károlyt. A következõ évben, 1968-ban megszületett önálló folyóiratunk a Medicus Universalis elsõ száma, mely azóta is kezdetben havonta ma kéthavonta megjelenõ, elsõsorban az alapellátásban folyó kutatómunka fóruma. Jelenleg a fõszerkesztõi munkát Dr. Hidas István, a felelõs szerkesztõi feladatokat Dr. Balogh Sándor látja el. Az Egyesület adminisztratív hátterét jelenleg az OALI titkárságán dolgozó Horninger Zsuzsanna és Burger Syntia MOTESZ TAGSÁG 5

8 jelentik, akik sokat segítenek a levelezés a kapcsolattartás akadálytalan lebonyolításában. Az Egyesület évente egy országos kongresszust rendez, mely nemcsak a háziorvos-szerzõk munkáinak bemutatására, hanem továbbképzésre is szolgál. A különbözõ regionális rendezvények általában az azóta minden egyetemi városban mûködõ tanszékek rendezésében szolgálják ugyanezt, s ezek a családorvosi tanszékek határozzák meg a rendezvény továbbképzõ jellegét és az ott elérhetõ pontok számát. Az Egyesület tagjai közül többen nemzetközi szinten is ismert és elismert szakemberek, közülük Fodor Miklós, Hajdú Gábor, Szatmári Marianna, Andor Miklós, Hidas István, Borbély László, Balogh Sándor, Várallyai Gyula nemzetközi általános orvosi tudományos társaságok díját is magukénak mondhatják. A közben megalakult tanszékek a négy egyetemen mind az alap, mind a szak- és továbbképzésnek jó gazdái és a 43 évvel ezelõtt kitûzött célok megvalósításában eredményes munkát végeznek. Az Egyesület elnöke Prof. Dr. Hajnal Ferenc a szegedi egyetem családorvosi tanszékének vezetõje, a következõ periódusra megválasztott elnöke pedig Dr. Füredi Gyula váci háziorvos. Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) Hungarian Dermatological Society PROF. DR. KEMÉNY LAJOS Megalakulás éve: 1928 kezdete: 2005 Taglétszáma: 570 fõ Cím: 1085 Budapest, Mária u. 41. Honlap: A Magyar Dermatológiai Társulat nevében köszöntjük Önt. A Társulat dermato-venerológiával és dermato-venerológiai kutatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek önkéntes társulásán alapuló szervezet, melyet 1928-ban alapított Prof. Dr. Nékám Lajos és Prof. Dr. Gusman József. A Társulat célja: A dermo-venerológia, kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bõvítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elõsegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elõsegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körû megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. A Társulat céljai megvalósításának érdekében rendszeresen elõadásokat, vitaüléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat rendez. A legfontosabb kongresszus a hazai bõrgyógyászat életében az 1928 óta évenként, rendszerint december elején megrendezett Bõrgyógyászati Nagygyûlés és Dermato-Pharma Szakkiállítás. A Társulat csatlakozik minden évben az Euro Melanoma Day programjához, melynek során anyajegy-szûrést végeznek orvosaink. A Társulat konferenciák, elõadások, betegtalálkozók szervezésében vesz részt a Pikkelysömör Világnap alkalmából minden évben október 29-én. A Társulat rendszeresen szervez gyermekbõrgyógyászati konferenciát. Minden második évben egy kozmetológiai konferencia megszervezésében vesz részt. Szintén kétévenként kerül sor a DUDG (Német Magyar Bõrgyógyászati Társaság) kongresszusára, Németországban és Magyarországon váltakozó helyszíneken. A Magyar Dermatológiai Társulat szekciói: Contact dermatitis szekció, Dermato-chirurgiai szekció, Dermato-infektológiai szekció, Dermato-onkológiai szekció, Experimentális dermatológiai szekció, Gyermekbõrgyógyászati szekció, Hagyományõrzõ szekció, Kozmetológiai szekció, Lymphoma szekció, Mykologia szekció, Német-magyar szekció, Photodermatológia szekció, Pszichodermatológia szekció. Ezeken felül rendelkezik egy Szakdolgozói Munkacsoporttal is. A Társulat hivatalos lapja: Bõrgyógyászati és Venerológiai Szemle, amely évente 6 alkalommal jelenik meg. A Társulat feladatának érzi a fiatal bõrgyógyászok támogatását. A pályázati keret felosztásáról minden évben a Pályázatelbíráló Bizottság dönt. Ezen felül minden évben a négy klinikán megrendezett TDK Konferenciák keretében odaítéli a Legjobb bõrgyógyászati témájú elõadás különdíjat. Ezen kívül a Fekete Zoltán Alapítvány minden évben díjat adományoz egy fiatal bõrgyógyász részére. Segítséget nyújtunk fiatal tagjaink részére külföldi ösztöndíjak megszerzésében is. 6 MOTESZ TAGSÁG

9 MDT kitüntetések Kaposi Mór emlékérem: a dermato-venerológia területén elért kiváló teljesítményért adható. Tiszteletbeli tagság: olyan külföldi szakember számára adható, aki sokat tesz a magyar bõrgyógyászat elismertségéért. Ezeken felül a Társulat rendszeresen odaítéli a Gruby Dávid ezüst emlékérmet, anékám Lajos emlékérmet, valamint a Simon Miklós emlékérmet. Külföldi szervezeti kapcsolatok A Társulat a nemzetközi szervezet, az International League of Dermatological Societies (ILDS) tagjaként, annak szervezeti és alapszabályzatával összhangban mûködik. A Társulat tagja még a European Union of Medical Specialists (UEMS) Dermato-Venerológiai szekciójának is. A Társulat rendszeresen delegál tagokat a European Academy of Dermatology and Venerology (EADV),aEuropean Society for Dermatological Research (ESDR),azInternational Society of Cutaneous Lymphomas (ISCL), azinternational Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), valamint a European Confederation for Medical Mycology (ECMM) szervezetekbe. A Társulat szakmai szervezetei és szekciói a Vezetõség egyetértésével más nemzetközi társaságok és szervezetek tagjai is lehetnek. Belföldi szervezeti kapcsolatok A Magyar Dermatológiai Társulat a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) tagja. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (MEAT) Hungarian Society of Endocrinology and Metabolism PROF. DR. RÁCZ KÁROLY Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1968 Taglétszám: 500 fõ Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. Honlap: A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 1966-ban alakult. A Társaság az endokrinológiai és anyagcsere témakör különbözõ területeivel foglalkozó tagok számára a tudományág területén szakmai-tudományos munkát, a továbbképzést koordináló és segítõ tevékenységet lát el, és egyben elõsegíti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését. Társaságunk létszáma az utóbbi években örvendetesen jelentõsen növekedett, az elmúlt négy évben több mint 100 új taggal bõvült és ezzel a nyilvántartott tagok száma meghaladja az 500-at. Társaságunk célja: Elõsegíti a tagok szakmai és tudományos tevékenységét, az orvostudomány és ezen belül különösen az endokrinológia fejlesztését. Saját szakterületén elõsegíti az országos szintû tudományos, oktatási, etikai és társadalmi feladatok megoldását. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében: Tagjai vagy más kezdeményezésére szükség esetén a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában. Döntéseit, javaslatait intézkedésre megküldi az illetékes szervekhez, továbbá intézkedéseket kezdeményez. Tájékoztatja tagjait a szakterületét érintõ intézkedésekrõl. Saját szakterületén közremûködik az oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok meghatározásában és megoldásában. Összehangolja tagjai tevékenységét, szekcióinak mûködését. Elõmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket: pályázatokat ír ki, személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására, emlékérmeket és díjakat alapíthat és adományozhat, a kitüntetésjellegû elismerések alapítását szükség szerint bejelentheti az elismerést alapító okirat megküldésével. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét. Részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, ezekben megbízottja útján képviselteti magát, továbbá tudo- MOTESZ TAGSÁG 7

10 mányos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételû kongresszusokat, konferenciákat szervez. A tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez, közremûködik szekciói rendezvényszervezõ tevékenységében és összehangolja azokat. Anyagi lehetõségeinek határain belül önállóan vagy más szervezetek, jogi vagy magánszemélyek segítségével elõmozdítja tagjai külföldi kongreszszusokon, szakmai rendezvényeken vagy tanulmányutakon való részvételét. Társaságunkon belül 3 szekció mûködik: a Gyermek-endokrinológiai Szekció, a Pajzsmirigy szekció és a Neuroendokrin Szekció. Ezek a szekciók fontos szerepet töltenek be a szakmai képzésben, melynek szinterei elsõsorban a Szekciók által szervezett rendezvények. A szakmai rendezvények közül külön kiemelést érdemelnek a 4 hazai orvosegyetemen mûködõ endokrin centrumok által szervezett szakmai továbbképzések, a Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, valamint a HM Állami Egészségügyi Központ endokrinológiai témájú tudományos konferenciái és továbbképzõ tanfolyamai, továbbá a dunántúli endokrinológusok több mint 10 év óta évente megrendezett Pannon Endokrin Club Hétvége (PECH) szimpózium. A MEAT Ifjúsági Díj A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság évente meghirdeti az Ifjúsági Díjat, melynek célja, hogy ösztönözze a fiatal endokrinológusok tudományos munkáját, lehetõséget adjon kiemelkedõ eredmények elismeréséhez és így hozzájáruljon a magas szintû endokrinológus utánpótlás kialakításához. A díjban évente egy pályázó részesülhet. A MEAT Publikációs Díj A pályázat endokrinológia/neuroendokrinológia témájú, hazai szerzõk által írt és hazai kutatóhelyen végzett munka nemzetközi (impakt faktoros) folyóiratban történõ közléséhez a publikációs költségek támogatását teszi lehetõvé. A támogatott pályázók száma nem korlátozott. Folyóirat A Magyar Belorvosi Archívum a Magyar Belgyógyász Társaság lapja 2006-tól a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság támogatásával jelenik meg. A kiadványhoz a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság tagjai ingyenesen jutnak hozzá. Évente egy alkalommal a Magyar Belorvosi Archívum endokrinológiai témájú számában a szakterület aktuális gyakorlati kérdéseit és tudományos eredményeit tartalmazó közlemények jelennek meg. A Magyar Belorvosi Archívum különszáma tartalmazza a MEAT kongresszusok elõadásainak és posztereinek összefoglalóját. Társaságunk tagja a MOTESZ-nek, a Nemzetközi Endokrin Társaságnak és a European Society of Endocrinologynak ben Budapesten került megrendezésre a European Society of Endocrinology 9. Kongresszusa igen elismerõ nemzetközi sikerrel. Az Endocrine Society-val (USA) együttmûködés keretében 5 év óta évente 1 vagy 2 endokrinológiával foglalkozó fiatal hazai orvos vesz részt külföldi kutatómunkában; a kutatói ösztöndíjat az Endocrine Society (USA) International Scholarship programja biztosítja. Kétévente kerül megrendezésre a MEAT kongresszusa a hazai szakemberek mellett meghívott nemzetközi szakemberek részvételével. A kongresszus keretén belül kerül sor a Magyar Endokrinológiáért Érem kitüntetésének átadására és a díjazott ünnepélyes elõadására. Társaságunk tagjai részére az információk eljuttatására, pályázati felhívások, tudományos rendezvények és szakmai anyagok közzétételére a Társaság internetes honlapot mûködtet. Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság (MFNT) Hungarian Society of Developmental Neurology DR. BERÉNYI MARIANNE Megalakulás éve: 2008 a kezdete: 2008 Cím: 1066 Budapest, Jókai u. 40. Levelezési cím: 1032 Budapest, Bécsi út 132. A épület. III. emelet A Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság 2008-ban alakult azzal a célkitûzéssel, hogy a prospektív betegellátás és a prevenció összekapcsolódó hazai modelljét az idegrendszeri károsodással születettek korai diagnosztikájára és korai terápiájára vonatkozóan megvalósítsa. 8 MOTESZ TAGSÁG

11 A Társaság elsõ kongresszusán, Interdiszciplináris Fórumán június án meghirdette ezt a programját és ismertette azokat a módszereket, amelyekkel a cél megvalósítható. A Társaság programjában szülészeti osztályok, a Semmelweis Egyetem MR Kutató Központja, a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházának Fejlõdésneurológiai Osztálya, azelte Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, különbözõ gyermek-rehabilitációval foglalkozó intézmények és az ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet) vesz részt. Az elsõ kongresszuson valamennyi szakterület képviselõi jelen voltak, beleértve a KOKI Fejlõdésbiológiai Osztályának munkatársait. Az utóbbiban modellkísérleteket terveztek az oxigénhiány, illetve a fertõzés hatásának kimutatására állatkísérletekben. A Társaság programjának lényege olyan szakmai sorrend megvalósítása, amely végigkíséri az agyfejlõdésükben károsodottakat a fogamzást követõ legkorábbi idõponttól (magzati fejlõdés MR, tractographia), a születés utáni idõszaktól év (fejlõdésneurológiai kivizsgálás és szükség esetén neuroterápia folytatása) a késõbbi (akik 2 éves korra nem gyógyultak meg, és a korai kezelést követõen rehabilitációt (mozgás, értelmi, kommunikációs fejlõdés) igényelnek. Ennek alapján az ORSZI 18 éves korra már számításba veheti, hány és milyen típusú speciális képzés, munkaviszonyfelmérés és segély szükséges. Eddig külföldön sem valósították meg a prospektív nyomonkövetést, amely a prevenció nélkülözhetetlen alapfeltétele. A különbözõ idõpontokban kezelésre kerültek vonatkozásában csak retrospektív alapú következtetés volt levonható az adott eset valódi kórtörténetére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy mind értelmi, mind mozgásbeli károsodásokról volt szó, amelyhez még epilepszia is járulhatott, maga az alkalmazott rehabilitáció, kezelés is bonyolította a pontos visszatekintést. Az új modell ennek az állapotnak kiküszöbölését és új perspektíva lehetõségét helyezi elõtérbe. A Társaság feladata azoknak a személyeknek a koordinálása, akik különbözõ intézményekben ezt a nyomonkövetést megvalósíthatják. A prospektív modell olyan számítógépes rendszert is feltételez, amely a különbözõ életkorokban szükséges adatokat tárolja, és megfelelõen védett adatok alapján a nyomonkisérés közben a prognosztikát is lehetõvé teszi. Mindegyik intézmény, illetve személy kiemelt szerepet játszik az életkornak megfelelõ diagnosztika és kezelés szempontjából. A program pedig megteremti az eddig hiányzó, de nélkülözhetetlen személyi, szakmai koordináció feltételeit. Az elsõ kongresszuson elhangzott elõadások az idegrendszer magzati fejlõdésétõl kezdve egészen az ORSZI fõigazgatójának elõadásáig megvilágították ennek a prospektivitásnak lehetõségeit, szükségleteit és elõnyeit. A Társaság tehát kész program megvalósítására jött létre és konkrét feladatok elvégzését vállalta. Ugyanakkor széleskörû felvilágosító munka is hozzátartozik a tagság feladatköréhez. Ez a felvilágosító munka konkrét oktatással is összefügg, amelyet a Társaság tagjai a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán a védõnõ és gyógytornászok oktatásában végeznek, illetve az ELTE Gyógypedagógiai Karán folytatnak. Ez az oktatás is a Társaság fõbb célkitûzésének, a prospektív betegellátásnak szükségleteit tükrözi, hiszen a védõnõk a magzati élet és az újszülött, a gyógypedagógusok az értelmi, kommunikációs és mozgásfejlõdés, a gyógytornászok pedig a mozgásproblémák késõbbi ellátásával foglalkoznak. A Társaság feladata az elõadásokon kívül olyan publikációs tevékenység folytatása, amely szakközlemények, szakkönyvek, illetve fejezetek útján összefoglalja az elért részlet eredményeket, értékeli a klinikai és kísérleti munkát. Magyar Fitoterápiás Társaság (MFT) Hungarian Association of Phytoterapy DR. KÉRY ÁGNES Fõtitkár: Dr. Szõllõsi Róza Megalakulás éve: 1991 kezdete: 1991 Cím: Budapest, Üllõi út 26. III. Néhány lelkes orvos és tennivágyó gyógyszerész 1991 szeptemberében alapította a Társaságot, amelyet a MOTESZ tagjai sorába fogadott. A Magyar Fitoterápiás Társaság létrehozásának és tevékenységének célja a gyógynövények és növényi eredetû gyógyszerek valós értéküknek megfelelõ integrációjának elõsegítése a terápiába. Összefogni és tudományos fórumot biztosítani azon orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik gyógyító MOTESZ TAGSÁG 9

12 munkájukban a gyógynövényeket és termékeiket kívánják felhasználni. Elõsegíteni a fitoterápiás orvosi gyakorlatot és gyógyszerészi gondozást különös tekintettel a civilizációs betegségek prevenciójára és a krónikus betegek terápiájára. Továbbképzési lehetõséget biztosítani a legújabb tudományos eredmények és a nemzetközi szintû tapasztalatok megismeréséhez. Társadalmi szinten elõsegíteni az egészségügy, és ezen belül a gyógynövények gyógyászati felhasználása színvonalának emelését. Fenti célokat a Magyar Fitoterápiás Társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: Saját szakterületén hozzájárul az egészségmegõrzés hosszútávra szóló társadalmi programjának megvalósításához. Javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki a szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ állásfoglalások, tervek, fejlesztések, jogszabályok kidolgozásában, illetve módosításában. Elõsegíti a magyar nyelvû fitoterápia szakirodalmának fejlesztését. Továbbképzõ konferenciákat, fórumokat szervez. Elõsegíti és támogatja a fitoterápiai oktatás bevezetését az orvosegyetemi oktatásba. Különös figyelemmel kíséri és elõsegíti fiatal tagjainak szakmai és tudományos fejlõdését. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és társaságokkal, segíti és irányítja tagjai ilyen irányú tevékenységét. Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE) Hungarian Dental Association DR. GERA ISTVÁN Megalakulás éve: 1878 kezdete: 1966 Taglétszám: 8 tagszervezet Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. Honlap: A magyar fogorvostársadalom önkéntes tagságon alapuló tudományos szervezete a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Az MFE 1878-ban alakult és ma nyolc tagegyesület összefogó szervezete. A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága, agyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, a Magyar Parodontologus Társaság, a Magyar Endodontus Társaság, amagyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság, a Fogpótlástani Társaság és a Dento-Maxillo-Facialis Radiológiai Társaság önálló jogi személyek. A Prevenciós Társulás továbbra is az MFE keretein belül önálló gazdálkodási joggal nem rendelkezõ társulásként mûködik. A Magyar Fogorvosok Egyesületének küldetése A Magyar Fogorvosok Egyesületének legfõbb feladata amagyar fogászat fejlõdésének elõsegítése, a nemzetközi és hazai tudományos eredmények továbbítása, a szakmai színvonal magas szinten tartása. A Magyar Fogorvosok Egyesületének mint a legrégebbi hazai fogorvosi szervezõdésnek fontos feladata a magyar fogászat hagyományainak és értékeinek megõrzése. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a magyar fogorvos-társadalom képviselete a hazai és nemzetközi fórumokon, együttmûködve a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatával a Nemzeti Bizottság keretében. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a MOTESZ Szövetségi Tanácsában képviselni a magyar fogászat érdekeit és egyben olyan interdiszciplináris kapcsolatrendszer részévé válni, mely meghatározza a fogászat helyét a medicinán belül. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a magyar fogorvostársadalmat, a magyar fogászat érdekeit a nemzetközi fórumokon, a Fogorvosok Világszövetségében (FDI) és az Európai Unió fogorvosi tanácsadó testületében (Council of the European Dentists) képviselni. A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a nyolc fogorvosi szaktársaság összessége, felelõs az egyes tagszervezetek együttmûködésének elõsegítéséért és annak öszszehangolásáért. A Magyar Fogorvosok Egyesülete ma a nyolc tagszervezet összessége. A Magyar Fogorvosok Egyesületének mint a Fogorvosi Szemle, az egyetlen nemzetközileg is jegyzett magyar nyelvû fogorvosi tudományos folyóirat kiadójának célja a hazai fogorvosi kutatási eredmények publikálása, és egyben a Fogorvosi Szemle útján a fogorvosok folyamatos továbbképzésének elõmozdítása. A Magyar Fogorvosok Egyesületének, mint a nyolc fogorvosi szaktársaságok szövetségének fontos feladata a fogászat egészét érintõ tudományos fórumok megszervezése kiváltképpen az Árkövy Kongresszusok megszervezése és ezek sikerének biztosítása. 10 MOTESZ TAGSÁG

13 Tevékenységünk csoportjai: Belföldi tevékenységünk Nemzetközi tevékenységünk Alapítvány a fiatal fogorvosokért Körmöczi-díj Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete (MFOGFNYOE) Hungarian Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head & Neck Surgery DR. SZIKLAI ISTVÁN Megalakulás éve: 1893 kezdete: 1966 Taglétszám: 966 tagszervezet Cím: 1083 Budapest, Szigony u. 36. Honlap: Az Egyesület az alapszabályban rögzített elvek és szabályok szerint mûködik. A folyó ügyek intézését a vezetõség és az elnökség állásfoglalásai alapján a fõtitkár, illetve az elnök végzi a fõkönyvelõ és a pénztáros segítségével. Havonta egyszer Tudományos Ülés keretében gyûlnek össze az Egyesület tagjai, amelyre általában a hónap utolsó péntekén, az Egyesület székhelyén kerül sor. Nyáron, illetve kongresszusaink és vándorgyûléseink idején a havi tudományos ülések szervezése szünetel. A Nemzeti Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Kongresszus kétévente kerül megrendezésre. Egyesületünk tagja a MOTESZ-nek. Az Egyesület Fül-, Orr-, Gégegyógyászat címmel saját lapot ad ki. Az Egyesület a szakma legkiválóbbjait életmûvük és szakmai tevékenységük elismeréséül Cseresnyés Sándor emlékplakettel és díszoklevéllel tünteti ki. Újabban (1999-tõl) Egyesületünk Díszoklevél adományozásával ismeri el a nyugállományba vonuló kollégáink kimagasló szakmai és vezetõi érdemeit. Az Egyesület elõsegíti és szervezi tagjainak szakmai tevékenységét. Elõmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a szakmai célprogramokról, döntésekrõl, szabályozásokról. Anyagi lehetõségeinek határain belül elõsegíti tagjainak belföldi és külföldi szakmai rendezvényeken való részvételét. Fentiek érdekében tudományos üléseket szervez, folyóiratokat, újságokat, könyvet publikál, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, valamint egyéb célirányos tevékenységet végez. Kétévente Nemzeti Kongresszust szervez. Kiadja a Fül-, Orr-, Gégegyógyászat címû szakfolyóiratot. Összehangolja szekciói, illetve tagjai tevékenységét. Az Egyesület saját szakterületén elõsegíti az országos és nemzetközi szintû szakmai, társadalmi, tudományos, oktatási és etikai feladatok ellátását. Tagjai kezdeményezésére a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ döntések, tervek, fejlesztések és koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások, stb. kidolgozásában, illetve módosításában. E tevékenysége során kapcsolatot tart fenn állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel. Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel. Segíti és összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét. Saját szakterületén a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével is részt vesz a közvélemény gyors és szakszerû tájékoztatásában. Az Egyesületnek tematikus szekciói vannak elnökkel és titkárral a következõ subdisciplinákban: Audiológia Otoneurológia Gyermek fül-orr-gégészet Rhinológia Fülészeti mikrochirurgia Gégészeti mikrochirurgia Fej-nyaksebészet Tevékenységünk csoportjai Nemzetközi szervezetekben való részvétel: UEMS Otorhinolaryngology Section and Board European Federation of Otorhinolaryngology Society MOTESZ TAGSÁG 11

14 International Federation of Otorhinolaryngology Society European Academy of Otology & Neuro-Otology European Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Corresponding Society Alapítvány: A Magyar Fül-orr-gégészet Fejlesztéséért Alapítvány közhasznú szervezet, amelynek célja a fül-orr- gégészeti, fej-nyaksebészeti tudományos, továbbképzõ, oktató munka támogatása. MOTESZ-díj: Prof. Dr. Bánhidy Ferenc, Prof. Dr. Z. Szabó László, Prof. Dr. Ribári Ottó. Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) Hungarian Society of Gastroenterology DR. PAP ÁKOS Megalakulás éve: 1958 kezdete: 1966 Taglétszám: 1200 fõ Cím: MGT Állandó Irodája 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. III. em. Tel: (1) Honlap: A magyar orvostársadalom egyik jelentõs, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság nevében köszöntjük Önt. Társaságunk megalakulásának elsõ lépéseként 1957 végén Friedrich László és Medgyes Árpád kezdeményezésére létrejött a Magyar Belgyógyász Társaság Gasztroenterológiai Szekciója. E szekció hivatalos bejegyzése 1958-ban történt meg, körpecsétünkben is ez az évszám szerepel. A gasztroenterológiai szekció rövid fennállása során multidiszciplináris csoporttá vált, ezért is törekedett az önállóságra. Ennek a lehetõsége csak a MOTESZ megalakulása után jött el december 13-án került sor a Magyar Gasztroenterológiai Társaság alakuló közgyûlésére. A Társaság taglétszáma akkor 110 volt, ami mára 1200 fölé emelkedett. A Társaság elnöksége 2010-ben: Pap Ákos elnök, Rácz István volt elnök, Wittman Tibor megválasztott elnök, Hunyady Béla fõtitkár, Bene László gazdasági titkár, Tulassay Zsolt, mint a szakmai kollégium elnöke. A vezetõség 60 fõbõl áll, a nevek a Társaság honlapján olvashatók. Néhány idézet az alapszabályból, és néhány megjegyzés: A Társaság célja: a gasztroenterológia fejlesztése, a tagok tudományos és szakmai ismeretének bõvítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elõsegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elõsegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körû megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. A Társaság szekcióinak és területi szerveinek célja a szaktudományok fejlesztése a Társaság felügyelete alatt. A Társaság céljai elérésének érdekében vezetõ szervei útján: Tagjai és vendégei számára rendszeresen elõadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyûléseket, nagygyûléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez ben az 52. Nagygyûlésre kerül sor. Szakfolyóiratot adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást. Két folyóirat is hivatalos orgánuma a Társaságnak: A Zeitschrift für Gastroenterologie és a Magyar Belorvosi Archívum. Figyelemmel kíséri a szakterületet érintõ oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását. Szakterületét érintõ kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít, illetõleg javaslataival segíti az állami szervek és az Orvosi Kamara munkáját, azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn. Feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdet, jutalmakat tûz ki, emlékérmeket és díjakat alapít. Tudományos kiállításokat rendezhet. Szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a Társaság célkitûzéseit elõ tudják mozdítani. Képviselteti magát bel- és külföldi tudományos üléseken, konferenciákon, szimpóziumokon és kongresszusokon Mint önálló jogi személy, tagként beléphet mindazon nemzetközi szervezetekbe, melyek a gasztroenterológia tárgykörében mûködnek. 12 MOTESZ TAGSÁG

15 Társaságunk számos nemzetközi szervezetnek a tagja, amelyeket lentebb, a nemzetközi kapcsolatok címszó alatt soroltunk fel. A lehetõségeknek megfelelõen részt vesz az Orvosi Kamara munkájában. A Társaság keretén belül a vezetõség jóváhagyásával szekciók mûködnek. A szekció mûködésének alapszabályait a szekciók tagsága alkotja megs; azokat a társaság vezetõsége hagyja jóvá. Szekciók és munkacsoportok Családorvosi Szekció Colon Szekció Endoszkópos Szekció Endoszkópos Asszisztensi Szekció Gyermek Gasztroenterológiai Szekció Hepatológiai Szekció Kutatói Fórum Motilitás Szekció Pancreas Szekció Onkológiai Szekció Sebészeti Szekció Táplálkozástudományi és Dietetikai Szekció Ultrahang Szekció Praxis Management és Finanszírozás Munkacsoport Helicobacter Pylori Munkacsoport Kapszulás Endoszkópos Munkacsoport Endoszkópos Ultrahang Club Dr. med. Rolf Madaus Alapítvány (Alapítva: 1987) Dr. Med. Rolf Madaus a Kölnben székelõ európai és világhírû MADAUS gyógyszergyár egyik tulajdonosa és igazgatója, aki személyesen is több alkalommal vett részt Társaságunk nagygyûlésein, 1986-ban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság kutatási tevékenységének támogatására a fenti alapítványt hozta létre. A Dr. Rolf Madaus Alapítvány díjat a legjobb idegennyelvû, gasztroenterológiai tárgyú dolgozat, pályázat nyertesei kapják. A díj minden második évben kerül átadásra a Társaság elnökségébõl álló bíráló bizottság döntése alapján. A díj anyagi fedezetét az alapítvány kamatai nyújtják. A pályázat eredményének kihirdetésére és a díj átadására a nagygyûlésen, a közgyûlés keretében kerül sor. Erwin Kuntz Alapítvány (Alapítva: 1996) Erwin Kuntz a Giesseni Egyetem gasztroenterológus professzora 1996-ban alapítványt hozott létre a fiatal magyar gasztroenterológusok támogatására. Az alapítvány a külföldön megjelent, legjobb idegennyelvû dolgozatok támogatását célozza. Az elsõ szerzõ nem lehet idõsebb 40 évesnél. A kamatok minden második évben biztosítják a jutalmazás fedezetét. A pályázat eredménye a beküldést és elbírálást követõen az elnökségbõl álló bíráló bizottság döntése alapján a következõ év nagygyûlésén, a közgyûlés keretében kerül kihirdetésre. A díszoklevelet és díjat ekkor kapják meg a nyertesek. A Kuntz Alapítvány és az 1987-ben alapított Madaus Alapítvány révén lehetõvé vált, hogy a legjobb idegennyelvû dolgozat pályázat nyertesei ne csak minden második évben, hanem minden évben részesülhessenek díjazásban. Legjobb magyarnyelvû dolgozatok pályázata A Társaság korábban is jutalmazta a legjobb magyarnyelvû dolgozatok szerzõit, azonban 1995-tõl ez pályázati formában valósul meg. A pályázat minden évben kiírásra kerül. A legjobb munkákat az elnökségbõl álló bíráló bizottság választja ki. Az eredményt a következõ évi nagygyûlés idején, a közgyûlésen ismertetik. Nemzetközi kapcsolatok Társaságunk kezdettõl fogva törekedett a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és bõvítésére. Hivatalosan bejegyzett és kollektív tagdíjat fizetõ tagjai vagyunk a következõ nemzetközi szervezeteknek: ASNEMGE: Association des Sociétés Nationales Européennes et Méditerranéennes de Gastroentérologie (Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology) EAGE: European Association for Gastroenterology and Endoscopy ECCO: European Crohn's and Colitis Organisation ESGE: European Society of Gastrointestinal Endoscopy ESGENA: European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates OMGE: Organisation Mondiale de Gastro-Entérologie WGO: World Gastroenterology Organisation EBG (UEMS): European Board of Gastroenterology Kiadványaink A Társaság történetérõl eddig két sajátkiadású könyv jelent meg, amelyek tartalmazzák az alapszabályt, a Társaság és szekciók történetének fontosabb eseményeit, a tisztségviselõk neveit, beszámolókat az évenként megrendezett Nagygyûlésekrõl és azok tudományos programjának fontosabb pontjait. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Története Szerkesztõk: Szalay Ferenc, Varró Vince, Fehér János. Kiadás éve: MOTESZ TAGSÁG 13

16 A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 50 éves története. Szerkesztõk: Szalay Ferenc, Rácz István, Hunyady Béla. Kiadás éve: 2008 és a második, bõvített kiadásé: Honlap és Hírlevél A Társaság önálló honlappal rendelkezik: A látogatások száma évente több tízezer. A korábbi papíralapú Hírlevelet 2004-tõl elektronikus formában jelentetjük meg és terjesztjük. A Társaság 1996 óta Állandó Irodával rendelkezik. Az iroda ügyvezetõ igazgatója: Dr. Szalay Ferenc, munkatársa: Seres Georgina. Magyar Humángenetikai Társaság (MHT) Hungarian Society of Human Genetics DR. MELEGH BÉLA Fõtitkár: Dr. Bán Zoltán Kincstárnok: Dr. Czakó Márta Megalakulás éve: 1968 Taglétszám: 155 fõ Székhely: 1088 Budapest, Baross u. 27. Elérhetõség: PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 7624 Pécs, Szigeti út 12. Telefon: (72) Honlap: A Társaság 1968-ban alakult, jogi formája a ben elfogadott alapszabály értelmében kiemelten közhasznú nonprofit társadalmi szervezet. A Társaság a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) tagegyesületeként mûködik és tevékenységét annak iránymutatásai figyelembevételével folytatja. A Társaság vezetõsége 20 tagból áll. Vezetõségi tagok: Dr. Bajnóczky Katalin, Dr. Béres Judit, Dr. Endreffy Emõke, Prof. Dr. Fekete György, Dr. Földi János, Dr. Gundy Sarolta, Dr. Hadlaczky Gyula, Dr. Karcagi Veronika, Prof. Dr. Kosztolányi György, Dr. Melegh Béla, Dr. Métneki Júlia, Prof. Dr. Oláh Edit, Prof. Dr. Oláh Éva, Prof. Dr. Papp Zoltán, Prof. Dr. Raskó István, Prof. Dr. Szabó János, Dr. Tímár László, Dr. Tóth Sára, Dr. Tóth András, Dr. Török Olga. A Társaság tagjai a humángenetika területén dolgozó különbözõ alapképzettségû (orvos, biológus, kémikus, vegyész, gyógyszerész stb.) kutatók, egyetemi oktatók, klinikumban dolgozó orvosok, humángenetikusok. A Társaság tagjai nemzetközi konferenciákon tartott elõadásokon és nemzetközi folyóiratokban publikálják tudományos eredményeiket. A Társaság tagsági formái: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag. A Társaság rendes tagja lehet az a személy, aki a genetika valamelyik tudományágának mûvelõje, alkalmazója, vagy a szakterület iránt különös érdeklõdést mutat. A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különbözõ területein szerzett tapasztalatait és érdemeit a Társaság érdekében kiemelkedõ módon hasznosította. A Társaság pártoló tagja lehet az a személy, aki a Társaság alapelveit elfogadja és mûködéséhez támogatást nyújt. A támogatás anyagi, szakmai, erkölcsi formában valósulhat meg. A Társaság alapszabályban is rögzített célja és tevékenysége: A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelõzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elõsegítése. A fenti tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé. Módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása. Mûködési területén összehangolja a tagok tevékenységét az alapelvek szellemében és azok megvalósítása érdekében. Folyamatosan tájékoztatja tagjait az idõszerû egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról és programokról, döntésekrõl szabályozásokról, különös tekintettel a tag szakterületére. Elõsegíti tagjainak részvételét szakmai rendezvényeken. A genetikai szakterületek munkafeltételeinek javítása és a társadalmi megbecsülés elõmozdítása. Részt vesz a közvélemény gyors és szakszerû tájékoztatásában a médiák segítségével. A Társaság elõsegíti a genetika területén regionális- és országos szintû szakmai, tudományos, oktatási, továbbképzési és társadalmi feladatok ellátását. 14 MOTESZ TAGSÁG

17 Ennek érdekében javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki a genetika szakterületeit érintõ törvények, jogszabályok és döntések elõkészítésében, kidolgozásában, illetve azok módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a minisztériumokkal, Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központtal (OSzMK) a szakmai kollégiumokkal, a Társadalombiztosítás intézményeivel, az egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával. Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki. Kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttmûködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal és egyesületekkel. Segít és összehangolja a tagok ilyen irányú tevékenységét. A Társaság támogatja a szakorvosképzést és továbbképzést, jelenleg fõ feladatának tartja az orvosi diplomával rendelkezõk klinikai genetikai szakképzésének revízióját, illetve a nem orvosi diplomával rendelkezõk molekuláris genetikai diagnosztikai szakirányú képzésének kidolgozását. Ezen kívül mindkét képzésben a licensz-rendszer bevezetésének kidolgozását. A Társaság kétévente háromnapos tudományos konferencia szervezésével biztosítja tagjainak a genetikai szakterület eredményeinek széleskörû ismertetését, amely utoljára 7. alkalommal Pécsett került megrendezésre 2008 nyarán; a következõ tudományos munkakonferencia 2010 szeptemberében Debrecenben lesz. Külföldi együttmûködés A Társaság kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttmûködik az Európai Humángenetikai Társasággal (European Society of Human Genetics, ESHG), amely döntése alapján minden MHGT tag automatikusan ESHG tag lehet, amennyiben annak szabályait és célkitûzéseit elfogadja. Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) Hungarian Society of Forensic Medicine DR. VARGA TIBOR Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1966 Taglétszám: 270 fõ Cím: 5000 Szolnok, Tószegi u. 4. A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága az igazságügyi orvostannal foglalkozó, szakértõi tevékenységet végzõ orvosok önkéntes tagságon alapuló szervezete, amely korábban a Magyar Patológusok Társasága önálló szekciójaként mûködött. Alapvetõ célja az egyéb szakmai szervezetekkel (pl. Országos Intézet, Szakmai Kollégium) együttmûködve a graduális és posztgraduális képzés, a tudományos tevékenység fejlesztése, támogatása, színvonalának emelése. A MIOT alakuló közgyûlése december 9-én zajlott 61 fõ részvételével. Mûködését a Vezetõség koordinálja, melynek tagjai az egyetemi tanszékek vezetõi és választott képviselõk. Jelenleg évente Közgyûlést és esetbemutató napot, ötévente Nagygyûlést szervezünk az egyetemek közötti rotációs rendszerben, és a szervezõ tanszék vezetõje lesz Társaságunk elnöke a következõ öt évre. Társaságunkban Elmegyógyászati Szekció, Közlekedés-orvosi Szekció és Ifjúsági Szekció mûködik, a korábbi Biztosítás-orvostani Szekció 2004 óta a MOTESZ önálló tagszervezete. Társaságunk közremûködésével valósultak meg az elmúlt idõszakban a Rendõrorvosi Tudományos Ülések, az Alpok-Adria-Pannónia együttmûködés Magyarországon megrendezett rendezvényei, eddig tíz alkalommal a Fiatal Igazságügyi Orvosok Fóruma, valamint az Orvosok a közlekedésbiztonságért rendezvénysorozat ülései. Társaságunk a 2004-es évben a MOTESZ Interdiszciplináris Fórumain: Az orvosi foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, 2005-ben az Alkohol okozta mortalitás és morbiditás, majd a 2007-es évben Az orvosi felelõsség címmel vett részt. Ezen túl 1967-ben a Nemzetközi Igazságügyi Orvosi és Szociális Orvosi Akadémia elsõ tudományos ülését, majd 1985-ben a XIII. nemzetközi kongresszusát, illetve 2006-ban a Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Akadémia XX. kongresszusát szerveztük meg Budapesten. Várhatóan augusztus között Kecske- MOTESZ TAGSÁG 15

18 méten rendezzük X. Nagygyûlésünket a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítási-orvostani Intézetével együttmûködve. Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság (MIKMT) Hungarian Society for Infectious Diseases and Clinical Microbiology DR. SCHNEIDER FERENC Megalakulás éve: 1961 kezdete: 1966 Taglétszám: 420 fõ Címe: 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. Honlap: A Magyar Infektológiai Társaságot a klinikai infektológia tudományos mûvelésére alapították. Az alapítás idején a tradicionális fertõzõ betegségeket az országban számos fertõzõ osztályon gyógyították. A modern infektológia nem létezhet a korszerû klinikai mikrobiológia nélkül. Ennek felismerése vezetett a Társaságon belül a Klinikai Mikrobiológiai Szekció megalapításához, majd 2006-ban a Társaság névváltoztatásához. A Társaság célja az infektológia és a klinikai mikrobiológia magas szintû mûvelése, a korszerû ismeretek terjesztése valamennyi társszakma felé. Minden évben megrendezett konferenciáink elsõ napját ennek jegyében egy társszakmával közösen rendezzük. A Társaság évi négy tudományos rendezvénye megadott tematika szerint szervezõdik: egy napot a klinikai mikrobiológiának, egyet a fiatal infektológusoknak, egyet a Gyermekinfektológiai Szekció a gyermekinfektológia aktualitásainak szentel. Évente megrendezi a Társaság a Szakdolgozói Fórumot is. A Társaság folyóirata az Infektológiai és Klinikai Mikrobiológia, 16 éve jelenik meg részben tematikus számokkal, a korszerû infektológiai ismeretek magyar nyelvû terjesztését kívánja elõmozdítani. Az ESCMID aktivítása révén az elkövetkezõ években mód nyílik a fiatal infektológusok és mikrobiológusok bekapcsolódására nemzetközi kutatásokba, csereprogramokba. Társaságunkat Professzor Dr. Nagy Erzsébet képviseli az ESCMID végrehajtó testületében. A Társaság képviselteti magát az európai szakorvosképzés harmonizációját elõmozdító fórumokon. A Társaság támogatja fiatal tagjainak részvételét az ESCMID évenként megrendezésre kerülõ nyári iskoláján. A Társaság együttmûködik az Infektológiai Szakmai Kollégiummal a terápiás és diagnosztikus irányelvek kidolgozásában és terjesztésében, a szakorvosképzés harmonizációjában és színvonalának emelésében. Tevékenységünk csoportjai Belföldi tevékenységünk Három egynapos konferencia szervezése Budapesten megadott tematika szerint, és az évi tudományos konferencia megszervezése társszakmák bevonásával változó vidéki helyszíneken elõmozdítva a vidéki centrumok fennmaradását. Nemzetközi tevékenységünk Társaságunk tagja az ESCMID-nek (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), mellyel együttmûködve két hazai képzõhelyet tart fent. Évenként kiosztásra kerül a Gerlóczy Zsigmond emlékérem. Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) Hungarian Society of Cardiology PROF. DR. FORSTER TAMÁS Fõtitkár: Dr. Kiss Róbert Gábor Leendõ elnök: Prof. Dr. Merkely Béla Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1966 Taglétszám: 3037 fõ Cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. Honlap: Szemelvények a Magyar Kardiológusok Társasága történetébõl Az 1940-es évek végén Zárday Imre igyekezett megalakítani a Kardiológiai Tudományos Egyesületet. A Fõvárosi Szívvizsgálóban (VII. Dohány u. 34.) Plenczner Sándorral és Szutrély Gyulával szerveztek nem hivatalos továbbképzõ elõadásokat, és ez volt az alapja az 1955-ben megalakult új egyesület -nek, amely az Orvosegészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportjának Kardiológiai Szakosztálya néven kezdte meg munkáját. A Vezetõség az üléselnökök kollégiuma : Kunos 16 MOTESZ TAGSÁG

19 István, Littmann Imre, Plenczner Sándor, Szutrély Gyula, Zárday Imre, majd 1957-ben meghívták soraikba Gottsegen Györgyöt és Kudász Józsefet tervezte az új egyesület tudományos programját. A szervezést, a tudományos üléseket és minden munkát pedig az elsõ naptól kezdve, hosszú éveken át Ghyczy Kálmán, a Titkár végezte, ha lehet minõsíteni, kiválóan. Megkezdõdött a rendszeres továbbképzõ elõadások sorozata meghívott elõadókkal. Kazuisztikai ismertetések során fiatal kollegák is voltak az elõadók között, így támogatva tudományos munkájukat. Debrõczi Tibor, a balatonfüredi Állami Kórház igazgatója segítségével 1957 szeptemberében ismét volt orvosgyûlés Balatonfüreden kardiológiai programmal ban és 1959-ben az Orvosnapok keretében, 1962 óta pedig minden év májusában került sor Balatonfüreden az évi, már hagyományos vándorgyûlésre. Az évi Magyar Belgyógyász Kongresszust pedig kardiológiai fõtémával, a háború után elõször nemzetközi részvétellel, Gottsegen György elnökletével az Országos Kardiológiai Intézet és a szakosztály tagjai rendezték. Az 1960-as évek derekán megalakult a Magyar Orvostudományi Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) ban ennek keretében az eddigi szakosztályból alakult a Magyar Kardiológusok Társasága. Az üléselnökök kollégiumát felváltotta az új alapszabály szerint a társaság vezetõsége, amelynek elnökévé Gábor Györgyöt választották, aki haláláig: 1979-ig dolgozott ebben a tisztségben. Ghyczy Kálmán 1972-ben megalapította és 1980-ig szerkesztette a Társaság tudományos folyóiratát, az évente 4 számmal megjelenõ Cardiologia Hungaricát. Az évi tisztújító közgyûlésen a megválasztott kibõvített vezetõség módosított alapszabállyal, újonnan megalakult munkacsoportokkal, már 200 fõt meghaladó taglétszámmal folytatta munkáját. A Magyar Kardiológusok Társasága mára széleskörû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ, elismert tudományos egyesület, 2003 végén több mint 1800 magyar orvos aktív tagságával. Története mindennapjaink története, és 1980-tól a Cardiologia Hungarica folyóiratban pontosan nyomonkövethetõ a szakosztály, majd a Társaság fennállásának 50. évében is. Az MKT célja és tevékenysége Az MKT célja a szív-érrendszeri betegségek hazai elterjedtségének visszaszorítása, megelõzése, a hatékony gyógykezelés elméletének és gyakorlatának elõsegítése. Az MKT önkéntes, nem anyagi érdekeltségû, de önfenntartása érdekében a Tanácsadó Testület határozata szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységet (is) folytatható szervezet, mely az alábbi célok érdekében mûködik: a kardiológia fejlesztése, a tagok szakmai, klinikai és tudományos ismereteinek bõvítése, valamint orvosetikai nevelése, a tagok tudományos érdekeinek képviselete és védelme. Az MKT célja továbbá kiépíteni és megszilárdítani a kardiológia kapcsolatrendszerét a társdisciplinák és határterületek területén. Az MKT feladata állást foglalni a szakma fejlõdésének útjáról, a kardiológia korszerû szemléletét és módszertanát fejleszteni, a kardiológia hazai és nemzetközi eredményeit ismertetni, elõsegíteni gyakorlati felhasználásukat, támogatni a magyar kutatási eredmények megismerését hazai és külföldi fórumokon. Az MKT feladata továbbá a hazai kardiológia magas szintû képzésének és továbbképzésének támogatása, beleértve a kardiológiai szakasszisztens képzést is. Az MKT elõsegíti tagjai számára a tapasztalatok cseréjét a szív és érrendszeri betegségek diagnosztikája, gyógyítása, kutatása, valamint megelõzése területén. Az orvostársadalom számára széleskörû lehetõséget teremt a kardiológia legújabb eredményeinek megismertetésére, megvitatására, a kardiológia eredményeinek alkalmazására. Bekapcsolódik az európai és nemzetközi kardiológus társaságok munkájába. Segíti a szakorvosképzést, egyéni és kollektív továbbképzést ösztöndíjak, bel- és külföldi tanulmányutak, kongresszusi részvételek támogatásával. Kezdeményezi és támogatja a kardiológiai munkakörhöz tartozó nem orvosi diplomások képzését és továbbképzését. Az MKT irányt mutat gépek, berendezések, vizsgáló módszerek, terápiás elvek alkalmazása tekintetében. Az MKT céljainak elérése érdekében: Elõadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, tudományos üléseket, szimpóziumokat, hazai és nemzetközi kongresszusokat, továbbképzõ konferenciákat rendez: minden év májusában megrendezi az MKT tudományos kongresszusát nemzetközi részvétellel, szeptemberben pedig a hagyományosan továbbképzõ jellegû Õszi Füredi Orvosnapokat. Jegyzetet, könyvet, szakfolyóiratot (tudományos szakfolyóirata a Cardiologia Hungarica), illetve alkalmi kiadványokat adhat ki, vagy azok kiadásában részt vesz, segíti a kardiológiai könyvkiadást. A European Heart Journal szerkesztõségi munkájában a magyar szerkesztõbizottsági tagokon, szaklektorokon keresztül vesz részt. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintõ oktatási, tudományos és egyéb szakmai kérdéseket, javaslataival és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek munkáját, kapcsolatot alakít ki a Ma- MOTESZ TAGSÁG 17

20 gyar Orvosi Kamarával és az Egészségügyi Minisztériummal. Képviselteti magát a Kardiológiai Szakmai Kollégiumban. Az MKT mindenkori elnökének és fõtitkárának személye révén képviselteti magát a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumában, akik szakmai szempontból segítik a kuratórium mûködését. Az MKT alapítvány kuratóriumában képviselteti magát a mindenkori elnök, fõtitkár és kincstárnok által. A tudományos és szakmai élet serkentésére pályázatokat hirdet, emlékérmeket és díjakat, illetve elismerõ díszokleveleket, jutalmakat adományoz. Ezek kizárólag rendes tagoknak adhatók. A fiatal kardiológusok szakmai munkáját anyagi, szakmapolitikai eszközökkel is támogatja. Alapítványokat létesíthet. Az MKT céljainak, mûködése gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat, tudományos kiállításokat rendezhet, a rendezvényeken részvételi díjat szab meg. Szakmai célkitûzések megvalósítása érdekében munkacsoportokat, illetve területi, regionális szervezeteket ismerhet el, illetve hoz(hat) létre, melyek az MKT felügyelete és szakmai irányítása alatt tevékenykednek. Nemzetközi szervezetekbe tagokat delegál, a nemzetközi szervezetek (ESC, WHF, UEMS) munkájában a beválasztott tisztségviselõin, illetve delegátusain, valamint szakmai munkacsoportjain (ESC) keresztül vesz részt. Tagjainak az európai (ESC) és más nemzetközi kardiológiai kongresszusokon való részvételét tõle telhetõ módon elõsegíti. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és a nemzetközi tudományos szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen mûködõ külföldi társaságokkal két- illetve többoldalú együttmûködési megállapodásokat köthet. A rendelkezésére álló anyagi eszközöket az említett célok érdekében használja fel. A Magyar Kardiológusok Társasága munkacsoportjai ( ) Munkacsoport neve (Vezetõje) Aritmia és pacemaker (Dr. Csanádi Zoltán) Echocardiographia (Dr. Varga Albert) Elektrokardiológia (Dr. Regõs László) Epidemiológiai és prevenciós (Dr. Vértes András) Experimentális kardiológia (Dr. Papp Zoltán) Felnõttkori congenitális vitiumok (Dr. Temesvári András) Gyógyszerterápiás (Dr. Matos Lajos) Haemodynamikai szakasszisztensek (Dr. Iskum Leila) Hypertonia (Dr. Matos Lajos) Intervenciós kardiológia (Dr. Merkely Béla) Kardio-CT (Dr. Préda István) Kardiológiai informatika (Dr. Khoór Sándor) Kardiológiai rehabilitáció és terheléstan (Dr. Simon Attila) Kardiológiai Szakdolgozók (Stupek Dezsõné) Kardiopulmonális (Dr. Karlócai Kristóf) Kardiovaszkuláris (MRDr. Simor Tamás) Magzati kardiológia (Dr. Kádár Krisztina) Metabolikus (Dr. Császár Albert) Nukleáris kardiológia (Dr. Balogh Ildikó) Orvospszichológia (Dr. Lõrincz Jenõ) Szívizombetegségek és szívelégtelenség (Dr. Nyolczas Noémi) Szívsebészeti pumpatechnikusok (Egressy Mária) Thrombosis (Dr. Rudas László) Vascularis (Dr. Hódi Gabriella) Cardiologia Hungarica A Magyar Kardiológusok Társasága tudományos folyóirata Alapította / Founded by: Dr. Ghyczy Kálmán (1972) Fõszerkesztõ / Editor-In-Chief: Dr. Tenczer József Szerkesztõségi Bizottság / Editorial Board: Dr. Jánosi András (Elnök), Dr. Czuriga István, Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Hõgye Márta, Dr. Kerkovits Gábor, Dr. Kiss Róbert Gábor, Dr. Lengyel Mária, Dr. Merkely Béla, Dr. Rõth Erzsébet, Dr. Tenczer József, Dr. Tomcsányi János, Dr. Zámolyi Károly Szerkesztõségi Titkár / Secretary: Dr. Kerkovits András Szerkesztõség / Editorial Office: Cardiologia Hungarica Fõvárosi Szent Imre Kórház 1115 Budapest, Tétényi út Telefon/fax: A Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa Kuratórium elnök: Dr. Forster Tamás A kuratórium tagja és egyben titkára: Dr. Kiss Róbert Gábor A Kuratórium tagja: Dr. Apró Dezsõ Az Alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. Az alapítás éve: MOTESZ TAGSÁG

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével

MOTESZ. www.motesz.hu. Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének új elnökével MOTESZ M A G A Z I N TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT XIX. évfolyam 1 2. szám 2011. június Keressük a sikeres együttmuködés lehetoségeit Interjú a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVII. évfolyam 1 2. szám 2009. december Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről. A végrehajtás során is számítunk a szakma aktivitására

MOTESZ. www.motesz.hu. A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről. A végrehajtás során is számítunk a szakma aktivitására MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 4. szám 2010. december A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről A végrehajtás

Részletesebben

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Általános információk... 4 III. Összegzés... 5 IV. Részletes jelentés... 6 1. téma A ritka betegségek területére vonatkozó

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! Az egészségügy

Részletesebben

Ifjúsági közfeladatok

Ifjúsági közfeladatok Módszertan Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben