MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. SUPPLEMENTUM II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II."

Átírás

1 T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T SUPPLEMENTUM II. MOTESZ M A G A Z I N XVIII. évfolyam 1. szám március Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész

2 Tartalom Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság 1 Magyar Addiktológiai Társaság 2 Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 3 Magyar Alvástársaság 3 Magyar Andrológiai Tudományos Társaság 4 Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság 5 Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 5 Magyar Dermatológiai Társulat 6 Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 7 Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság 8 Magyar Fitoterápiás Társaság 9 Magyar Fogorvosok Egyesülete 10 Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete 11 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 12 Magyar Humángenetikai Társaság 14 Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága 15 Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 16 Magyar Kardiológusok Társasága 16 Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 20 Magyar Kemoterápiás Társaság 21 Magyar Klinikai Onkológiai Társaság 22 Magyar Kontinencia Társaság 22 Magyar Mellkassebész Társaság 23 Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 24 Magyar Neuroszonológiai Társaság 25 Magyar Patológusok Társasága 25 Magyar Repülõ és Ûrorvosi Társaság 26 Magyar Sebkezelõ Társaság 27 Magyar STD Társaság 28 Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 29 Magyar Szexuális Medicina Társaság 29 Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság 30 Magyar Traumatológus Társaság 32 Magyar Ultrahang Társaság 33 Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság 34 Orvosi Rehabilitáció És Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 35 Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság 36 Alapító fõszerkesztõ: Prof. Dr. Szabó Zoltán Fõszerkesztõ: Prof. Dr. Magyar Kálmán Felelõs szerkesztõ: Dr. Kiss István Szerkesztõk: Dr. Szegedi János, Krasznai Éva Szerkesztõségi titkár: Mészáros Magdolna Felelõs kiadó: Dr. Szalma Béla fõigazgató Kiadja és terjeszti: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 36. Tel.: Fax: Web: Elõfizetés és hirdetésfelvétel a Kiadó címén Szedés, tördelés, tipográfiai terv, nyomás: Tordas és Társa Kft. Felelõs vezetõ: Tordas György 1039 Budapest, Völgy u. 11. Tel./fax: , MOTESZ Magazin ISSN Minden jog fenntartva! MOTESZ TAGSÁG

3 Tisztelt Olvasó! A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 129 tagszervezetén keresztül összesen körülbelül magyar orvost, kutatót és tudóst foglal magába decemberében egy szupplementumsorozat keretében nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint hogy bemutassuk minden szervezetünket, és megismertessük Olvasóinkkal az orvostudomány valamennyi területén mûködõ társaságaink tevékenységét. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az elõzõ számban bemutatkozó 54, valamint a mostaniban megjelenõ 36 szervezetnek, hogy felkérésünket elfogadta, és elkészítette bemutatkozó anyagát, lehetõvé téve, hogy szélesebb körben is jobban megismerhessék az egyes szakterületeket, és azok képviselõit. Bízunk benne, hogy a többi MOTESZ tagegyesület követi a bemutatkozók példáját, és szintén eljuttatják számunkra írásos anyagaikat a hogy a sorozat befejezõ számában közlésre kerüljenek. Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (FJIT) József Fodor School Health Society DR. BRUNNER PÉTER Megalakulás éve: 1966 kezdete: a MOTESZ egyik alapító tagtársasága (1966) Taglétszám: 470 fõ Cím: 1138 Budapest, Váci út A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság jogelõdje az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén belül mûködõ Iskolaorvosi Szakcsoport volt. A csoport tagjai 1966-ban alapították meg a Társaságot. Elsõ elnöke: Dr. Katona Ibolya, elsõ fõtitkára: Dr. Róna Borbála volt. A gyermekek és ifjak egészségügyi ellátásával, egészségvédelmével foglalkozó határterületi szakma volt az elsõ nyitott orvosi társaság. Tagjaink felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek: orvosok, védõnõk, higiénikusok, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, mérnökök, közgazdászok. A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság országos, önálló jogi személyiségû közhasznú szervezet. A Társaság célja és feladata A Társaság tagjainak önként vállalt munkájára alapozva az iskola és iskolaegészségügy területén közremûködik a szakmai feladatok ellátáshoz szükséges módszertani anyagok kidolgozásában, a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazásának elõsegítésében. Részt vesz a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó egészségpolitika alakításában. A Társaság elõsegíti saját szakterületén az országos szintû szakmai, etikai, tudományos, oktató és továbbképzõ feladatok megoldását kihangsúlyozva a gyermekpopuláció és ifjúsági ellátás prioritását. A Társaság közhasznú tevékenység keretében egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ programokat is mûködtet. A Társaság vezetõ szervei Közgyûlés, Vezetõség, Elnökség, Felügyelõ Bizottság. A feladatok végrehajtását 25 tagú Vezetõség, 7 tagú Felügyelõ Bizottság végzi. Jelenleg egy állandó bizottság Oktatási és Továbbképzési Bizottság és esetenként ad hoc munkabizottságokban mûködnek. A Társaság országos egyesület, így a szervezést a régiófelelõsök, valamint a jelenleg alakuló kistérségi megbízottak hálózata végzi. A Társaság évenként Közgyûlést, ötévenként Tisztújító Közgyûlést tart. Hazai tudományos rendezvényeink 1994-ben a budapesti ÁNTSZ rendezte meg elsõ alkalommal az Iskolások Egészségéért országos konferenciát, ezt követõen kétévenkénti rendszerességgel a Társaság szervezi ben 16 hazai tudományos társasággal és alapítvánnyal közösen Eszi? Nem eszi? címmel az iskolai közétkeztetésrõl rendeztünk konferenciát, és közös állásfoglalásunkat eljuttattuk az összes érintett szervezetnek és intézménynek ban az egészségmegõrzõ program végrehajtásához kidolgoztuk az iskolai egészségnevelési programot, MOTESZ TAGSÁG 1

4 amit Konszenzus Konferencián megvitattunk, majd megállapodtunk a tennivalók tekintetében. A 2004/2005-ös tanévtõl az iskolai pedagógiai programoknak kötelezõen elkészítendõ és megvalósítandó része az Egészségnevelési és Környezetnevelési Terv. Megvalósulását és tapasztalatait 2006-ban 715 hazai iskolában, 75 önkéntes társasági tag közremûködésével felmértük és összegeztük. Az iskolai egészségnevelési és szakmai programok támogatására 2006-tól minden év augusztusában a Magyar Védõnõk Egyesületével és az Országos Gyermekegészségügyi Intézettel, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézettel közösen Tanévnyitó konferenciát szervezünk. Tagjaink szakmai fejlõdését továbbképzõ tanfolyamok szervezésével, ingyenes kiadványok megjelentetésével is támogatjuk. Megalakulás óta tagjai vagyunk az Európai Iskolai és Fõiskolai Uniónak (EUSHUM). Ennek kétévenként rendezett nemzetközi kongresszusain magas létszámú delegációval, és számos elõadással, valamint poszter bemutatóval veszünk részt. Fiatal tagjaink részvételét a Társaságunk a mindenkori lehetõségeinknek megfelelõen anyagilag is támogatja. A MOTESZ szervezésében Társaságunk segítségével 1985-ben és 2001-ben hazánkban rendezték az EUSHUM kongresszusát. A MOTESZ által szervezett interdiszciplináris fórumok közül több témában társrendezõk voltunk. Társaságunk által alapított kitüntetések Egészséges ifjúságért Emlékérem, melyet 2 évente adományozunk kiváló munkát végzõ orvos, védõnõ, vagy más szakemberek részére. A Róna Borbála Emlékérem átadása 5 évenként történik. Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) Hungarian Association on Addictions PROF. DR. RÁCZ JÓZSEF Megalakulás éve: 1994 kezdete: 1995 Taglétszám: 232 fõ Cím: 1580 Budapest, Pf Honlap: A Társaság célja és tevékenysége A Társaság célja az addiktológia és határterületei fejlõdésének elõsegítése; az egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) megelõzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentõ programokban tevékenykedõ szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítõk és más szakemberek szervezeti összefogása és képviselete; a területen tevékenykedõ szakemberek elméleti és gyakorlati továbbképzése, s ezzel összefüggésben szakmai ismereteik bõvítése, csakúgy, mint képességeik fejlesztése a hatékonyabb prevenciós, illetve terápiás és gondozói munka érdekében; az addiktológiában és határterületein tevékenykedõ szakemberek, valamint az addikciókkal és a velük összefüggõ problémákkal érintett személyek érdekeinek szakmai képviselete. A Társaság elkötelezett a társadalomban hátrányos helyzetûnek számító szenvedélybetegek társadalmi egyenlõségének, valamint reszocializációjának, a társadalomba való reintegrációjának elõsegítésében. A Társaság alapvetõ céljának tekinti olyan tudományos kutatások kezdeményezését és szakmai támogatását, amelyek eredményei hozzájárulhatnak az addiktológiai problémák pontosabb tudományos megértéséhez, illetve ezek csökkenéséhez a lakosság körében. A Társaság támogatja a tudományos kutatások eredményeinek szakmai fórumokon történõ ismertetését, folyamatos, gyors közkinccsé tételét. A Társaság elkötelezett a lakosság egészségnevelésében, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos széleskörû ismeretterjesztésben, az ezzel kapcsolatos nevelési és oktatási feladatok kezdeményezésében és támogatásában. A Társaság kiemelt célja, hogy együttmûködjön a káros pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók terjedésének visszaszorításában részt vállaló, továbbá a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése érdekében mûködõ társaságokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önsegítõ csoportokkal és civil szervezetekkel; e problémák minél hatékonyabb megoldása, csökkentése érdekében. 2 MOTESZ TAGSÁG

5 A Társaság lapja: Addictologia Hungarica fõszerkesztõ: Prof. Dr. Rácz József honlap: A Társaság tudományos rendezvényei Országos Kongresszus (minden páratlan évben) Tematikus konferenciák (évente két alkalommal) Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (MAKIT) Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology PROF. DR. ZEHER MARGIT Megalakulás éve: 1969 kezdete: 2003 Taglétszám: 584 fõ Cím: 4032 Debrecen, Móricz Zs. u. 22. Honlap: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság olyan szakemberek önálló egyesülete, akik a klinikai allergológiai és immunológiai diagnosztika, terápia és prevenció valamint kutatás, a szakterülettel kapcsolatos képzés és továbbképzés iránt érdeklõdnek, azokat aktívan mûvelik. Céljaink: a betegellátás szervezettségének, színvonalának, elérhetõségének folyamatos javítása; új hazai és nemzetközi kutatási, diagnosztikai és terápiás eredmények közismertté tétele nemcsak a szakemberek, de az érdeklõdõ közvélemény számára is; tekintettel a két rokon betegségcsoport egyre inkább szisztémás jellegére, a különbözõ szakemberek kutató- és klinikusi munkájának összehangolása, együttmûködésük erõsítése, folyamatos figyelemmel kísérése; az allergológia és klinikai immunológiai betegellátás szervezeti és infrastrukturális feltételei megteremtésének elõsegítése e betegségek súlyossága és társadalmi jelentõsége által megkívánt mértékben; közremûködés az egészségügy, az egészségügyi és a kapcsolódó területeken dolgozók közös problémáiban valamennyi résztvevõ számára elfogadható megoldások kidolgozásában, a betegek és hozzátartozóik jogainak védelmében, valamint amennyiben szükséges, a szakterületen dolgozók érdekeinek védelmében. A MAKIT tevékenységének leglátványosabb része az évenkénti kongresszusok szervezése és lebonyolítása, ami jó fórum a legújabb hazai eredmények bemutatására és megvitatására, nemzetközi kapcsolatok építésére. A Társaság célírányos aktivitásokat szekciók keretei között is végez. Ezek közül az immunterápiás, a parlagfûvel foglalkozó, valamint a szemészeti tevékenysége emelhetõ ki. Az elmúlt évtizedek kitartó társasági szakmai érdekképviseleti munkájának eredményeképp 25 éve létezik szakvizsga, több mint tíz éve Szakmai Kollégium, illetve 6 éve az OSZMK keretei között regionális szakfelügyeleti rendszer is. Nemzetközi tevékenységünket széles körben az EAACI (Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Akadémia), valamint a WAO (Allergológiai Világszervezet) keretei között, illetve speciális szervezetekben mint például az UEMS allergológiai és immunológiai szekciója és bizottsága végezzük. A Társaság alapítványa a Magyar Allergológia és Klinikai Immunológia Haladásáért Alapítvány, amelynek Szemere Pál professzor, a Társaság korábbi elnöke a vezetõje. Magyar Alvástársaság (MAT) Hungarian Society for Sleep Medicine DR. KÖVES PÉTER Megalakulás éve: 1997 kezdete: 2008 Taglétszám: 120 fõ Cím: 1126 Budapest, Hertelendy u. 13. Honlap: Az alvásmedicina az utóbbi tíz évben speciális kutatási területbõl önálló interdiszciplináris tevékenységgé vált, jól meghatározható elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat igényeivel, önállóan fejlõdõ kutatási területtel. A tevékenysége iránti igény gyorsan növekszik számos népegészségügyi jelentõségû területen, mint a kardiovaszkuláris és metabolikus betegségek ellátása és prevenciója, a mentális egészség megõrzése, a mentális és affektív betegségek kialakulásának megelõzése, a közúti közlekedés és munkavégzés biztonságának megõrzése, a többmûszakos munkakörökkel járó adaptációs problémák kiküszöbölése, megelõzése tõl az USA-ban és Németországban az alvásmedicinát önálló szakmaként ismerik el. MOTESZ TAGSÁG 3

6 A Magyar Alvástársaságot neurológusok, pulmonológusok, pszichiáterek, háziorvosok, bel- és gyermekgyógyászok, pszichológusok alapították. Megalapításának fõ céljai az alvásmedicina hazai megszervezése, a megfelelõ centrumok felállítása, mûködésük technikai, szervezési és személyi feltételeinek biztosítása, a diagnosztikai és terápiás folyamatok terén a minõségbiztosítás alapjának tekinthetõ korszerû szakmai ajánlások megalkotása és elismertetése voltak. Ebben a munkában mind az Európai Alváskutató Társasággal, mind a hazai érintett társszakmákat képviselõ szervezetekkel eredményes kapcsolatokat alakítottak ki. Ma már rendelkeznek az európai irányelvekkel kompatibilis protokollokkal az alvásfüggõ légzészavarok, az alvásfüggõ mozgászavarok és a napközbeni aluszékonyság ellátásának területén, melyeket 2008 óta az Egészségügyi Minisztérium is elismer. Ez volt a záloga annak, hogy az egyes alvás-ébrenléti zavarok speciális diagnosztikus és terápiás igényei társadalombiztosítási támogatással is kielégíthetõk legyenek. Szakmai tevékenységük bázisát 14 azeurópai Társaság kritériumai szerint akkreditált alvásmedicina centrum alkotja a fõvárosban és a regionális központokban, melyek munkájának alapját az alapellátással és szakellátással való kölcsönös, folyamatosan javuló kapcsolat adja. A szakmai irányelvek korszerûsítése és az alvásmedicina centrumok ellátási kapacitásának további növelése nem nélkülözhette a speciális ismeretekkel rendelkezõ szakorvosok és szakdolgozók képzésének biztosítását. Ennek érdekében indítottak el a szomnológus képzést és az alvástechnikusok továbbképzését. Hazai tevékenységüket fentiek mellett évente megtartott konferenciák, továbbképzõ fórumok, az alvásmedicina elméleti és gyakorlati ismereteit, illetve a hazai mûhelyek kutatási eredményeit tükrözõ közlemények, könyvek képezik. Nemzetközi aktivitásuk az Európai Alvástársaság és az Amerikai Alvásmedicina Akadémia konferenciáin való aktív részvételben, multicentrikus vizsgálatokban való részvételben, nemzetközi továbbképzések szervezésében és közleményekben nyilvánul meg. A MOTESZ tagjaként az eddigieknél aktívabban kívánnak részt venni egyes népegészségügyi szintû döntések elõkészítésében. Magyar Andrológiai Tudományos Társaság (MATT) Hungarian Scientific Society of Andrology PROF. DR. PAPP GYÖRGY Megalakulás éve: 2006 Taglétszám: 42 fõ kezdete: 2007 Cím: Urológiai Osztály D. ép Budapest, Podmaniczky u A magyar orvostudomány egyik újkeletû 2004 óta szakvizsgával is bíró önálló tudományos társasága, a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság köszönti Önt. Az andrológiai aktivitás Magyarországon 1947-ben kezdõdött Európában az elsõk között, Dr. Molnár Jenõ tanár úr tevékenységének köszönhetõen. Az andrológiával foglalkozó hazai szakemberek ténykedését 1974 óta a Magyar Urológusok Társaságán belül az Andrológiai Szekció fogta össze. A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság a szakma önállósodását, andrológiai tankönyv kiadását és andrológiai ráépített szakvizsga létrehozását követõen, 2006 decemberében alakult meg 19 alapító taggal. Nem sokkal ezután a MOTESZ tagszervezetei közé fogadta. Az elmúlt években a tagság létszáma 42 fõre emelkedett. A Társaság interdiszciplináris tagságú, elsõsorban andrológus szakorvosokból, andrológiai érdeklõdésû urológusokból, ill. szexuálpsychológusokból, endokrinológusokból, valamint az andrológiával akár érintõlegesen foglalkozó nõgyógyászokból áll. A Társaság a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen évente szervezi tudományos kongresszusait, melyek hagyományosan résztvevõvel, jó hangulatban folyó, nemzetközi részvétellel szakmailag is rangos rendezvényeknek számítanak. A Társaság tagjai nemcsak hazai, hanem szerteágazó nemzetközi aktivitást is mutatnak, tagjai nemzetközi szakmai szervezeteknek, némelyik vezetõségének is, ill. rendszeresen megbecsült szereplõi nemzetközi szakmai rendezvényeknek. A Társaság koordinálja az 1996-ban alapított, és azóta évente 3 alkalommal megjelenõ szakmai folyóiratot, a Magyar Andrológia/Hungarian Andrology újságot. A lapban angol és magyar nyelven idõnként németül is olvashatók publikációk ben a magyar andrológiai szakma fejlõdésének 4 MOTESZ TAGSÁG

7 támogatására alapítvány létesült. A Dr. Molnár Jenõrõl elnevezett alapítvány támogatja a Társaság rendezvényeit és tagjainak szakmai törekvéseit. Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság (MART) Hungarian Society of Assisted Reproduction DR. KONC JÁNOS Megalakulás éve: 1994 kezdete: 2005 Taglétszám: 120 fõ Cím: Szent János Kórház Budai Meddõségi Centrum IX. épület 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Honlap: A MART 1994-ben alakult meg 65 fõvel, amely egyesítette az in vitro fertilizációval (IVF) foglalkozó szakemberek (orvosok-embriológusok-asszisztensek) körét. A MART alapvetõen tudományos jellegû társaság, mely az asszisztált reprodukció idõszerû tudományos eredményeit juttatja el tagjaihoz. A MART kongresszusai és szimpóziumai továbbképzõ, kreditpont-szerzõ jellegûek. A MART képviseli a szakmát finanszírozási és etikai kérdésekben. A MART folyamatosan képviselteti magát a nemzetközi szervezetekben (ESHRE, IFFS, Alfa-Scientist). Tevékenységünk csoportjai: Belföldi tevékenységünk: A MART az évi megalakulás óta hat Nemzeti Kongresszust és egy Nagygyûlést tartott. Nemzetközi tevékenységünk: AzIFFS tagjai vagyunk 1996 óta, az ESHRE-ben egyéni tagsággal képviseltetjük magunkat, akárcsak az Alfa-Scientist-ben ben megalakítottuk az Austro-Hungarian Society of Assisted Reproductive Technologies (AHART) nemzetközi szervezetet, amely kapcsán közös kongresszusokat szerveztünk. Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) Hungarian Scientific Society for General Practice PROF. DR. HAJNAL FERENC Megalakulás éve: 1967 kezdete: 1967 Taglétszám: 2525 fõ Cím: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula. u. 16. Honlap: A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE), mint a MOTESZ tagtársasága 1967-ben alakult. Az alapszabályban lefektettük, hogy célunk az alapellátás, a körzeti (házi) orvosok tudományos munkájának segítése, szervezéssel, irányítással, különbözõ speciális a munkakörünket érintõ témák mélyebb megismerését segítõ munkacsoportok mûködésével. Hasonlóképpen célunk volt a folyamatos, célzott továbbképzés mellett a szakma megismertetése a medikusokkal már az oktatás során, aminek feltétele volt az oktatás alapját képezõ tanszékek szervezése, megalakítása és a szakképesítés megszerezhetõsége. Késõbb a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és külföldi kongresszusokon történõ minél több háziorvosi szereplõ részvétele. Az Egyesület megalapítása 1967-ben történt, a területi és megyei szervezetek az ország minden részén dolgozó háziorvosokat megkeresték, aminek köszönhetõen a taglétszám gyorsan gyarapodott. Az elõkészítõ bizottság (Andor Miklós, Bánhegyi Emil, Faludi Béla, Pogány István, Rostás György, Szakolyi András, Szõnyi András és Tóth Károly) kiegészülve a késõbbi alapító elnökség további tagjaival (Szatmári Marianna és Szirmák Gábor csatlakozott az elõkészítõ bizottság tagjaihoz) még abban az évben megalakította a tudományos egyesületet és megválasztották elsõ elnökünket: Dr. Tóth Károlyt. A következõ évben, 1968-ban megszületett önálló folyóiratunk a Medicus Universalis elsõ száma, mely azóta is kezdetben havonta ma kéthavonta megjelenõ, elsõsorban az alapellátásban folyó kutatómunka fóruma. Jelenleg a fõszerkesztõi munkát Dr. Hidas István, a felelõs szerkesztõi feladatokat Dr. Balogh Sándor látja el. Az Egyesület adminisztratív hátterét jelenleg az OALI titkárságán dolgozó Horninger Zsuzsanna és Burger Syntia MOTESZ TAGSÁG 5

8 jelentik, akik sokat segítenek a levelezés a kapcsolattartás akadálytalan lebonyolításában. Az Egyesület évente egy országos kongresszust rendez, mely nemcsak a háziorvos-szerzõk munkáinak bemutatására, hanem továbbképzésre is szolgál. A különbözõ regionális rendezvények általában az azóta minden egyetemi városban mûködõ tanszékek rendezésében szolgálják ugyanezt, s ezek a családorvosi tanszékek határozzák meg a rendezvény továbbképzõ jellegét és az ott elérhetõ pontok számát. Az Egyesület tagjai közül többen nemzetközi szinten is ismert és elismert szakemberek, közülük Fodor Miklós, Hajdú Gábor, Szatmári Marianna, Andor Miklós, Hidas István, Borbély László, Balogh Sándor, Várallyai Gyula nemzetközi általános orvosi tudományos társaságok díját is magukénak mondhatják. A közben megalakult tanszékek a négy egyetemen mind az alap, mind a szak- és továbbképzésnek jó gazdái és a 43 évvel ezelõtt kitûzött célok megvalósításában eredményes munkát végeznek. Az Egyesület elnöke Prof. Dr. Hajnal Ferenc a szegedi egyetem családorvosi tanszékének vezetõje, a következõ periódusra megválasztott elnöke pedig Dr. Füredi Gyula váci háziorvos. Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) Hungarian Dermatological Society PROF. DR. KEMÉNY LAJOS Megalakulás éve: 1928 kezdete: 2005 Taglétszáma: 570 fõ Cím: 1085 Budapest, Mária u. 41. Honlap: A Magyar Dermatológiai Társulat nevében köszöntjük Önt. A Társulat dermato-venerológiával és dermato-venerológiai kutatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek önkéntes társulásán alapuló szervezet, melyet 1928-ban alapított Prof. Dr. Nékám Lajos és Prof. Dr. Gusman József. A Társulat célja: A dermo-venerológia, kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bõvítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elõsegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elõsegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körû megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. A Társulat céljai megvalósításának érdekében rendszeresen elõadásokat, vitaüléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat rendez. A legfontosabb kongresszus a hazai bõrgyógyászat életében az 1928 óta évenként, rendszerint december elején megrendezett Bõrgyógyászati Nagygyûlés és Dermato-Pharma Szakkiállítás. A Társulat csatlakozik minden évben az Euro Melanoma Day programjához, melynek során anyajegy-szûrést végeznek orvosaink. A Társulat konferenciák, elõadások, betegtalálkozók szervezésében vesz részt a Pikkelysömör Világnap alkalmából minden évben október 29-én. A Társulat rendszeresen szervez gyermekbõrgyógyászati konferenciát. Minden második évben egy kozmetológiai konferencia megszervezésében vesz részt. Szintén kétévenként kerül sor a DUDG (Német Magyar Bõrgyógyászati Társaság) kongresszusára, Németországban és Magyarországon váltakozó helyszíneken. A Magyar Dermatológiai Társulat szekciói: Contact dermatitis szekció, Dermato-chirurgiai szekció, Dermato-infektológiai szekció, Dermato-onkológiai szekció, Experimentális dermatológiai szekció, Gyermekbõrgyógyászati szekció, Hagyományõrzõ szekció, Kozmetológiai szekció, Lymphoma szekció, Mykologia szekció, Német-magyar szekció, Photodermatológia szekció, Pszichodermatológia szekció. Ezeken felül rendelkezik egy Szakdolgozói Munkacsoporttal is. A Társulat hivatalos lapja: Bõrgyógyászati és Venerológiai Szemle, amely évente 6 alkalommal jelenik meg. A Társulat feladatának érzi a fiatal bõrgyógyászok támogatását. A pályázati keret felosztásáról minden évben a Pályázatelbíráló Bizottság dönt. Ezen felül minden évben a négy klinikán megrendezett TDK Konferenciák keretében odaítéli a Legjobb bõrgyógyászati témájú elõadás különdíjat. Ezen kívül a Fekete Zoltán Alapítvány minden évben díjat adományoz egy fiatal bõrgyógyász részére. Segítséget nyújtunk fiatal tagjaink részére külföldi ösztöndíjak megszerzésében is. 6 MOTESZ TAGSÁG

9 MDT kitüntetések Kaposi Mór emlékérem: a dermato-venerológia területén elért kiváló teljesítményért adható. Tiszteletbeli tagság: olyan külföldi szakember számára adható, aki sokat tesz a magyar bõrgyógyászat elismertségéért. Ezeken felül a Társulat rendszeresen odaítéli a Gruby Dávid ezüst emlékérmet, anékám Lajos emlékérmet, valamint a Simon Miklós emlékérmet. Külföldi szervezeti kapcsolatok A Társulat a nemzetközi szervezet, az International League of Dermatological Societies (ILDS) tagjaként, annak szervezeti és alapszabályzatával összhangban mûködik. A Társulat tagja még a European Union of Medical Specialists (UEMS) Dermato-Venerológiai szekciójának is. A Társulat rendszeresen delegál tagokat a European Academy of Dermatology and Venerology (EADV),aEuropean Society for Dermatological Research (ESDR),azInternational Society of Cutaneous Lymphomas (ISCL), azinternational Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), valamint a European Confederation for Medical Mycology (ECMM) szervezetekbe. A Társulat szakmai szervezetei és szekciói a Vezetõség egyetértésével más nemzetközi társaságok és szervezetek tagjai is lehetnek. Belföldi szervezeti kapcsolatok A Magyar Dermatológiai Társulat a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) tagja. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (MEAT) Hungarian Society of Endocrinology and Metabolism PROF. DR. RÁCZ KÁROLY Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1968 Taglétszám: 500 fõ Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. Honlap: A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 1966-ban alakult. A Társaság az endokrinológiai és anyagcsere témakör különbözõ területeivel foglalkozó tagok számára a tudományág területén szakmai-tudományos munkát, a továbbképzést koordináló és segítõ tevékenységet lát el, és egyben elõsegíti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését. Társaságunk létszáma az utóbbi években örvendetesen jelentõsen növekedett, az elmúlt négy évben több mint 100 új taggal bõvült és ezzel a nyilvántartott tagok száma meghaladja az 500-at. Társaságunk célja: Elõsegíti a tagok szakmai és tudományos tevékenységét, az orvostudomány és ezen belül különösen az endokrinológia fejlesztését. Saját szakterületén elõsegíti az országos szintû tudományos, oktatási, etikai és társadalmi feladatok megoldását. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében: Tagjai vagy más kezdeményezésére szükség esetén a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában. Döntéseit, javaslatait intézkedésre megküldi az illetékes szervekhez, továbbá intézkedéseket kezdeményez. Tájékoztatja tagjait a szakterületét érintõ intézkedésekrõl. Saját szakterületén közremûködik az oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok meghatározásában és megoldásában. Összehangolja tagjai tevékenységét, szekcióinak mûködését. Elõmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket: pályázatokat ír ki, személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására, emlékérmeket és díjakat alapíthat és adományozhat, a kitüntetésjellegû elismerések alapítását szükség szerint bejelentheti az elismerést alapító okirat megküldésével. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét. Részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, ezekben megbízottja útján képviselteti magát, továbbá tudo- MOTESZ TAGSÁG 7

10 mányos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételû kongresszusokat, konferenciákat szervez. A tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez, közremûködik szekciói rendezvényszervezõ tevékenységében és összehangolja azokat. Anyagi lehetõségeinek határain belül önállóan vagy más szervezetek, jogi vagy magánszemélyek segítségével elõmozdítja tagjai külföldi kongreszszusokon, szakmai rendezvényeken vagy tanulmányutakon való részvételét. Társaságunkon belül 3 szekció mûködik: a Gyermek-endokrinológiai Szekció, a Pajzsmirigy szekció és a Neuroendokrin Szekció. Ezek a szekciók fontos szerepet töltenek be a szakmai képzésben, melynek szinterei elsõsorban a Szekciók által szervezett rendezvények. A szakmai rendezvények közül külön kiemelést érdemelnek a 4 hazai orvosegyetemen mûködõ endokrin centrumok által szervezett szakmai továbbképzések, a Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, valamint a HM Állami Egészségügyi Központ endokrinológiai témájú tudományos konferenciái és továbbképzõ tanfolyamai, továbbá a dunántúli endokrinológusok több mint 10 év óta évente megrendezett Pannon Endokrin Club Hétvége (PECH) szimpózium. A MEAT Ifjúsági Díj A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság évente meghirdeti az Ifjúsági Díjat, melynek célja, hogy ösztönözze a fiatal endokrinológusok tudományos munkáját, lehetõséget adjon kiemelkedõ eredmények elismeréséhez és így hozzájáruljon a magas szintû endokrinológus utánpótlás kialakításához. A díjban évente egy pályázó részesülhet. A MEAT Publikációs Díj A pályázat endokrinológia/neuroendokrinológia témájú, hazai szerzõk által írt és hazai kutatóhelyen végzett munka nemzetközi (impakt faktoros) folyóiratban történõ közléséhez a publikációs költségek támogatását teszi lehetõvé. A támogatott pályázók száma nem korlátozott. Folyóirat A Magyar Belorvosi Archívum a Magyar Belgyógyász Társaság lapja 2006-tól a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság támogatásával jelenik meg. A kiadványhoz a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság tagjai ingyenesen jutnak hozzá. Évente egy alkalommal a Magyar Belorvosi Archívum endokrinológiai témájú számában a szakterület aktuális gyakorlati kérdéseit és tudományos eredményeit tartalmazó közlemények jelennek meg. A Magyar Belorvosi Archívum különszáma tartalmazza a MEAT kongresszusok elõadásainak és posztereinek összefoglalóját. Társaságunk tagja a MOTESZ-nek, a Nemzetközi Endokrin Társaságnak és a European Society of Endocrinologynak ben Budapesten került megrendezésre a European Society of Endocrinology 9. Kongresszusa igen elismerõ nemzetközi sikerrel. Az Endocrine Society-val (USA) együttmûködés keretében 5 év óta évente 1 vagy 2 endokrinológiával foglalkozó fiatal hazai orvos vesz részt külföldi kutatómunkában; a kutatói ösztöndíjat az Endocrine Society (USA) International Scholarship programja biztosítja. Kétévente kerül megrendezésre a MEAT kongresszusa a hazai szakemberek mellett meghívott nemzetközi szakemberek részvételével. A kongresszus keretén belül kerül sor a Magyar Endokrinológiáért Érem kitüntetésének átadására és a díjazott ünnepélyes elõadására. Társaságunk tagjai részére az információk eljuttatására, pályázati felhívások, tudományos rendezvények és szakmai anyagok közzétételére a Társaság internetes honlapot mûködtet. Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság (MFNT) Hungarian Society of Developmental Neurology DR. BERÉNYI MARIANNE Megalakulás éve: 2008 a kezdete: 2008 Cím: 1066 Budapest, Jókai u. 40. Levelezési cím: 1032 Budapest, Bécsi út 132. A épület. III. emelet A Magyar Fejlõdésneurológiai Társaság 2008-ban alakult azzal a célkitûzéssel, hogy a prospektív betegellátás és a prevenció összekapcsolódó hazai modelljét az idegrendszeri károsodással születettek korai diagnosztikájára és korai terápiájára vonatkozóan megvalósítsa. 8 MOTESZ TAGSÁG

11 A Társaság elsõ kongresszusán, Interdiszciplináris Fórumán június án meghirdette ezt a programját és ismertette azokat a módszereket, amelyekkel a cél megvalósítható. A Társaság programjában szülészeti osztályok, a Semmelweis Egyetem MR Kutató Központja, a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházának Fejlõdésneurológiai Osztálya, azelte Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, különbözõ gyermek-rehabilitációval foglalkozó intézmények és az ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet) vesz részt. Az elsõ kongresszuson valamennyi szakterület képviselõi jelen voltak, beleértve a KOKI Fejlõdésbiológiai Osztályának munkatársait. Az utóbbiban modellkísérleteket terveztek az oxigénhiány, illetve a fertõzés hatásának kimutatására állatkísérletekben. A Társaság programjának lényege olyan szakmai sorrend megvalósítása, amely végigkíséri az agyfejlõdésükben károsodottakat a fogamzást követõ legkorábbi idõponttól (magzati fejlõdés MR, tractographia), a születés utáni idõszaktól év (fejlõdésneurológiai kivizsgálás és szükség esetén neuroterápia folytatása) a késõbbi (akik 2 éves korra nem gyógyultak meg, és a korai kezelést követõen rehabilitációt (mozgás, értelmi, kommunikációs fejlõdés) igényelnek. Ennek alapján az ORSZI 18 éves korra már számításba veheti, hány és milyen típusú speciális képzés, munkaviszonyfelmérés és segély szükséges. Eddig külföldön sem valósították meg a prospektív nyomonkövetést, amely a prevenció nélkülözhetetlen alapfeltétele. A különbözõ idõpontokban kezelésre kerültek vonatkozásában csak retrospektív alapú következtetés volt levonható az adott eset valódi kórtörténetére vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy mind értelmi, mind mozgásbeli károsodásokról volt szó, amelyhez még epilepszia is járulhatott, maga az alkalmazott rehabilitáció, kezelés is bonyolította a pontos visszatekintést. Az új modell ennek az állapotnak kiküszöbölését és új perspektíva lehetõségét helyezi elõtérbe. A Társaság feladata azoknak a személyeknek a koordinálása, akik különbözõ intézményekben ezt a nyomonkövetést megvalósíthatják. A prospektív modell olyan számítógépes rendszert is feltételez, amely a különbözõ életkorokban szükséges adatokat tárolja, és megfelelõen védett adatok alapján a nyomonkisérés közben a prognosztikát is lehetõvé teszi. Mindegyik intézmény, illetve személy kiemelt szerepet játszik az életkornak megfelelõ diagnosztika és kezelés szempontjából. A program pedig megteremti az eddig hiányzó, de nélkülözhetetlen személyi, szakmai koordináció feltételeit. Az elsõ kongresszuson elhangzott elõadások az idegrendszer magzati fejlõdésétõl kezdve egészen az ORSZI fõigazgatójának elõadásáig megvilágították ennek a prospektivitásnak lehetõségeit, szükségleteit és elõnyeit. A Társaság tehát kész program megvalósítására jött létre és konkrét feladatok elvégzését vállalta. Ugyanakkor széleskörû felvilágosító munka is hozzátartozik a tagság feladatköréhez. Ez a felvilágosító munka konkrét oktatással is összefügg, amelyet a Társaság tagjai a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán a védõnõ és gyógytornászok oktatásában végeznek, illetve az ELTE Gyógypedagógiai Karán folytatnak. Ez az oktatás is a Társaság fõbb célkitûzésének, a prospektív betegellátásnak szükségleteit tükrözi, hiszen a védõnõk a magzati élet és az újszülött, a gyógypedagógusok az értelmi, kommunikációs és mozgásfejlõdés, a gyógytornászok pedig a mozgásproblémák késõbbi ellátásával foglalkoznak. A Társaság feladata az elõadásokon kívül olyan publikációs tevékenység folytatása, amely szakközlemények, szakkönyvek, illetve fejezetek útján összefoglalja az elért részlet eredményeket, értékeli a klinikai és kísérleti munkát. Magyar Fitoterápiás Társaság (MFT) Hungarian Association of Phytoterapy DR. KÉRY ÁGNES Fõtitkár: Dr. Szõllõsi Róza Megalakulás éve: 1991 kezdete: 1991 Cím: Budapest, Üllõi út 26. III. Néhány lelkes orvos és tennivágyó gyógyszerész 1991 szeptemberében alapította a Társaságot, amelyet a MOTESZ tagjai sorába fogadott. A Magyar Fitoterápiás Társaság létrehozásának és tevékenységének célja a gyógynövények és növényi eredetû gyógyszerek valós értéküknek megfelelõ integrációjának elõsegítése a terápiába. Összefogni és tudományos fórumot biztosítani azon orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik gyógyító MOTESZ TAGSÁG 9

12 munkájukban a gyógynövényeket és termékeiket kívánják felhasználni. Elõsegíteni a fitoterápiás orvosi gyakorlatot és gyógyszerészi gondozást különös tekintettel a civilizációs betegségek prevenciójára és a krónikus betegek terápiájára. Továbbképzési lehetõséget biztosítani a legújabb tudományos eredmények és a nemzetközi szintû tapasztalatok megismeréséhez. Társadalmi szinten elõsegíteni az egészségügy, és ezen belül a gyógynövények gyógyászati felhasználása színvonalának emelését. Fenti célokat a Magyar Fitoterápiás Társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: Saját szakterületén hozzájárul az egészségmegõrzés hosszútávra szóló társadalmi programjának megvalósításához. Javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki a szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ állásfoglalások, tervek, fejlesztések, jogszabályok kidolgozásában, illetve módosításában. Elõsegíti a magyar nyelvû fitoterápia szakirodalmának fejlesztését. Továbbképzõ konferenciákat, fórumokat szervez. Elõsegíti és támogatja a fitoterápiai oktatás bevezetését az orvosegyetemi oktatásba. Különös figyelemmel kíséri és elõsegíti fiatal tagjainak szakmai és tudományos fejlõdését. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és társaságokkal, segíti és irányítja tagjai ilyen irányú tevékenységét. Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE) Hungarian Dental Association DR. GERA ISTVÁN Megalakulás éve: 1878 kezdete: 1966 Taglétszám: 8 tagszervezet Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. Honlap: A magyar fogorvostársadalom önkéntes tagságon alapuló tudományos szervezete a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Az MFE 1878-ban alakult és ma nyolc tagegyesület összefogó szervezete. A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága, agyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, a Magyar Parodontologus Társaság, a Magyar Endodontus Társaság, amagyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság, a Fogpótlástani Társaság és a Dento-Maxillo-Facialis Radiológiai Társaság önálló jogi személyek. A Prevenciós Társulás továbbra is az MFE keretein belül önálló gazdálkodási joggal nem rendelkezõ társulásként mûködik. A Magyar Fogorvosok Egyesületének küldetése A Magyar Fogorvosok Egyesületének legfõbb feladata amagyar fogászat fejlõdésének elõsegítése, a nemzetközi és hazai tudományos eredmények továbbítása, a szakmai színvonal magas szinten tartása. A Magyar Fogorvosok Egyesületének mint a legrégebbi hazai fogorvosi szervezõdésnek fontos feladata a magyar fogászat hagyományainak és értékeinek megõrzése. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a magyar fogorvos-társadalom képviselete a hazai és nemzetközi fórumokon, együttmûködve a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatával a Nemzeti Bizottság keretében. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a MOTESZ Szövetségi Tanácsában képviselni a magyar fogászat érdekeit és egyben olyan interdiszciplináris kapcsolatrendszer részévé válni, mely meghatározza a fogászat helyét a medicinán belül. A Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a magyar fogorvostársadalmat, a magyar fogászat érdekeit a nemzetközi fórumokon, a Fogorvosok Világszövetségében (FDI) és az Európai Unió fogorvosi tanácsadó testületében (Council of the European Dentists) képviselni. A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a nyolc fogorvosi szaktársaság összessége, felelõs az egyes tagszervezetek együttmûködésének elõsegítéséért és annak öszszehangolásáért. A Magyar Fogorvosok Egyesülete ma a nyolc tagszervezet összessége. A Magyar Fogorvosok Egyesületének mint a Fogorvosi Szemle, az egyetlen nemzetközileg is jegyzett magyar nyelvû fogorvosi tudományos folyóirat kiadójának célja a hazai fogorvosi kutatási eredmények publikálása, és egyben a Fogorvosi Szemle útján a fogorvosok folyamatos továbbképzésének elõmozdítása. A Magyar Fogorvosok Egyesületének, mint a nyolc fogorvosi szaktársaságok szövetségének fontos feladata a fogászat egészét érintõ tudományos fórumok megszervezése kiváltképpen az Árkövy Kongresszusok megszervezése és ezek sikerének biztosítása. 10 MOTESZ TAGSÁG

13 Tevékenységünk csoportjai: Belföldi tevékenységünk Nemzetközi tevékenységünk Alapítvány a fiatal fogorvosokért Körmöczi-díj Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete (MFOGFNYOE) Hungarian Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head & Neck Surgery DR. SZIKLAI ISTVÁN Megalakulás éve: 1893 kezdete: 1966 Taglétszám: 966 tagszervezet Cím: 1083 Budapest, Szigony u. 36. Honlap: Az Egyesület az alapszabályban rögzített elvek és szabályok szerint mûködik. A folyó ügyek intézését a vezetõség és az elnökség állásfoglalásai alapján a fõtitkár, illetve az elnök végzi a fõkönyvelõ és a pénztáros segítségével. Havonta egyszer Tudományos Ülés keretében gyûlnek össze az Egyesület tagjai, amelyre általában a hónap utolsó péntekén, az Egyesület székhelyén kerül sor. Nyáron, illetve kongresszusaink és vándorgyûléseink idején a havi tudományos ülések szervezése szünetel. A Nemzeti Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Kongresszus kétévente kerül megrendezésre. Egyesületünk tagja a MOTESZ-nek. Az Egyesület Fül-, Orr-, Gégegyógyászat címmel saját lapot ad ki. Az Egyesület a szakma legkiválóbbjait életmûvük és szakmai tevékenységük elismeréséül Cseresnyés Sándor emlékplakettel és díszoklevéllel tünteti ki. Újabban (1999-tõl) Egyesületünk Díszoklevél adományozásával ismeri el a nyugállományba vonuló kollégáink kimagasló szakmai és vezetõi érdemeit. Az Egyesület elõsegíti és szervezi tagjainak szakmai tevékenységét. Elõmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a szakmai célprogramokról, döntésekrõl, szabályozásokról. Anyagi lehetõségeinek határain belül elõsegíti tagjainak belföldi és külföldi szakmai rendezvényeken való részvételét. Fentiek érdekében tudományos üléseket szervez, folyóiratokat, újságokat, könyvet publikál, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, valamint egyéb célirányos tevékenységet végez. Kétévente Nemzeti Kongresszust szervez. Kiadja a Fül-, Orr-, Gégegyógyászat címû szakfolyóiratot. Összehangolja szekciói, illetve tagjai tevékenységét. Az Egyesület saját szakterületén elõsegíti az országos és nemzetközi szintû szakmai, társadalmi, tudományos, oktatási és etikai feladatok ellátását. Tagjai kezdeményezésére a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki szakterületét általánosan és alapvetõen érintõ döntések, tervek, fejlesztések és koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások, stb. kidolgozásában, illetve módosításában. E tevékenysége során kapcsolatot tart fenn állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel. Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki. Kapcsolatot létesít és együttmûködik más nemzeti és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel. Segíti és összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét. Saját szakterületén a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével is részt vesz a közvélemény gyors és szakszerû tájékoztatásában. Az Egyesületnek tematikus szekciói vannak elnökkel és titkárral a következõ subdisciplinákban: Audiológia Otoneurológia Gyermek fül-orr-gégészet Rhinológia Fülészeti mikrochirurgia Gégészeti mikrochirurgia Fej-nyaksebészet Tevékenységünk csoportjai Nemzetközi szervezetekben való részvétel: UEMS Otorhinolaryngology Section and Board European Federation of Otorhinolaryngology Society MOTESZ TAGSÁG 11

14 International Federation of Otorhinolaryngology Society European Academy of Otology & Neuro-Otology European Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Corresponding Society Alapítvány: A Magyar Fül-orr-gégészet Fejlesztéséért Alapítvány közhasznú szervezet, amelynek célja a fül-orr- gégészeti, fej-nyaksebészeti tudományos, továbbképzõ, oktató munka támogatása. MOTESZ-díj: Prof. Dr. Bánhidy Ferenc, Prof. Dr. Z. Szabó László, Prof. Dr. Ribári Ottó. Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) Hungarian Society of Gastroenterology DR. PAP ÁKOS Megalakulás éve: 1958 kezdete: 1966 Taglétszám: 1200 fõ Cím: MGT Állandó Irodája 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. III. em. Tel: (1) Honlap: A magyar orvostársadalom egyik jelentõs, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság nevében köszöntjük Önt. Társaságunk megalakulásának elsõ lépéseként 1957 végén Friedrich László és Medgyes Árpád kezdeményezésére létrejött a Magyar Belgyógyász Társaság Gasztroenterológiai Szekciója. E szekció hivatalos bejegyzése 1958-ban történt meg, körpecsétünkben is ez az évszám szerepel. A gasztroenterológiai szekció rövid fennállása során multidiszciplináris csoporttá vált, ezért is törekedett az önállóságra. Ennek a lehetõsége csak a MOTESZ megalakulása után jött el december 13-án került sor a Magyar Gasztroenterológiai Társaság alakuló közgyûlésére. A Társaság taglétszáma akkor 110 volt, ami mára 1200 fölé emelkedett. A Társaság elnöksége 2010-ben: Pap Ákos elnök, Rácz István volt elnök, Wittman Tibor megválasztott elnök, Hunyady Béla fõtitkár, Bene László gazdasági titkár, Tulassay Zsolt, mint a szakmai kollégium elnöke. A vezetõség 60 fõbõl áll, a nevek a Társaság honlapján olvashatók. Néhány idézet az alapszabályból, és néhány megjegyzés: A Társaság célja: a gasztroenterológia fejlesztése, a tagok tudományos és szakmai ismeretének bõvítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elõsegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elõsegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körû megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. A Társaság szekcióinak és területi szerveinek célja a szaktudományok fejlesztése a Társaság felügyelete alatt. A Társaság céljai elérésének érdekében vezetõ szervei útján: Tagjai és vendégei számára rendszeresen elõadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyûléseket, nagygyûléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez ben az 52. Nagygyûlésre kerül sor. Szakfolyóiratot adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást. Két folyóirat is hivatalos orgánuma a Társaságnak: A Zeitschrift für Gastroenterologie és a Magyar Belorvosi Archívum. Figyelemmel kíséri a szakterületet érintõ oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását. Szakterületét érintõ kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít, illetõleg javaslataival segíti az állami szervek és az Orvosi Kamara munkáját, azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn. Feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdet, jutalmakat tûz ki, emlékérmeket és díjakat alapít. Tudományos kiállításokat rendezhet. Szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a Társaság célkitûzéseit elõ tudják mozdítani. Képviselteti magát bel- és külföldi tudományos üléseken, konferenciákon, szimpóziumokon és kongresszusokon Mint önálló jogi személy, tagként beléphet mindazon nemzetközi szervezetekbe, melyek a gasztroenterológia tárgykörében mûködnek. 12 MOTESZ TAGSÁG

15 Társaságunk számos nemzetközi szervezetnek a tagja, amelyeket lentebb, a nemzetközi kapcsolatok címszó alatt soroltunk fel. A lehetõségeknek megfelelõen részt vesz az Orvosi Kamara munkájában. A Társaság keretén belül a vezetõség jóváhagyásával szekciók mûködnek. A szekció mûködésének alapszabályait a szekciók tagsága alkotja megs; azokat a társaság vezetõsége hagyja jóvá. Szekciók és munkacsoportok Családorvosi Szekció Colon Szekció Endoszkópos Szekció Endoszkópos Asszisztensi Szekció Gyermek Gasztroenterológiai Szekció Hepatológiai Szekció Kutatói Fórum Motilitás Szekció Pancreas Szekció Onkológiai Szekció Sebészeti Szekció Táplálkozástudományi és Dietetikai Szekció Ultrahang Szekció Praxis Management és Finanszírozás Munkacsoport Helicobacter Pylori Munkacsoport Kapszulás Endoszkópos Munkacsoport Endoszkópos Ultrahang Club Dr. med. Rolf Madaus Alapítvány (Alapítva: 1987) Dr. Med. Rolf Madaus a Kölnben székelõ európai és világhírû MADAUS gyógyszergyár egyik tulajdonosa és igazgatója, aki személyesen is több alkalommal vett részt Társaságunk nagygyûlésein, 1986-ban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság kutatási tevékenységének támogatására a fenti alapítványt hozta létre. A Dr. Rolf Madaus Alapítvány díjat a legjobb idegennyelvû, gasztroenterológiai tárgyú dolgozat, pályázat nyertesei kapják. A díj minden második évben kerül átadásra a Társaság elnökségébõl álló bíráló bizottság döntése alapján. A díj anyagi fedezetét az alapítvány kamatai nyújtják. A pályázat eredményének kihirdetésére és a díj átadására a nagygyûlésen, a közgyûlés keretében kerül sor. Erwin Kuntz Alapítvány (Alapítva: 1996) Erwin Kuntz a Giesseni Egyetem gasztroenterológus professzora 1996-ban alapítványt hozott létre a fiatal magyar gasztroenterológusok támogatására. Az alapítvány a külföldön megjelent, legjobb idegennyelvû dolgozatok támogatását célozza. Az elsõ szerzõ nem lehet idõsebb 40 évesnél. A kamatok minden második évben biztosítják a jutalmazás fedezetét. A pályázat eredménye a beküldést és elbírálást követõen az elnökségbõl álló bíráló bizottság döntése alapján a következõ év nagygyûlésén, a közgyûlés keretében kerül kihirdetésre. A díszoklevelet és díjat ekkor kapják meg a nyertesek. A Kuntz Alapítvány és az 1987-ben alapított Madaus Alapítvány révén lehetõvé vált, hogy a legjobb idegennyelvû dolgozat pályázat nyertesei ne csak minden második évben, hanem minden évben részesülhessenek díjazásban. Legjobb magyarnyelvû dolgozatok pályázata A Társaság korábban is jutalmazta a legjobb magyarnyelvû dolgozatok szerzõit, azonban 1995-tõl ez pályázati formában valósul meg. A pályázat minden évben kiírásra kerül. A legjobb munkákat az elnökségbõl álló bíráló bizottság választja ki. Az eredményt a következõ évi nagygyûlés idején, a közgyûlésen ismertetik. Nemzetközi kapcsolatok Társaságunk kezdettõl fogva törekedett a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és bõvítésére. Hivatalosan bejegyzett és kollektív tagdíjat fizetõ tagjai vagyunk a következõ nemzetközi szervezeteknek: ASNEMGE: Association des Sociétés Nationales Européennes et Méditerranéennes de Gastroentérologie (Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology) EAGE: European Association for Gastroenterology and Endoscopy ECCO: European Crohn's and Colitis Organisation ESGE: European Society of Gastrointestinal Endoscopy ESGENA: European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates OMGE: Organisation Mondiale de Gastro-Entérologie WGO: World Gastroenterology Organisation EBG (UEMS): European Board of Gastroenterology Kiadványaink A Társaság történetérõl eddig két sajátkiadású könyv jelent meg, amelyek tartalmazzák az alapszabályt, a Társaság és szekciók történetének fontosabb eseményeit, a tisztségviselõk neveit, beszámolókat az évenként megrendezett Nagygyûlésekrõl és azok tudományos programjának fontosabb pontjait. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Története Szerkesztõk: Szalay Ferenc, Varró Vince, Fehér János. Kiadás éve: MOTESZ TAGSÁG 13

16 A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 50 éves története. Szerkesztõk: Szalay Ferenc, Rácz István, Hunyady Béla. Kiadás éve: 2008 és a második, bõvített kiadásé: Honlap és Hírlevél A Társaság önálló honlappal rendelkezik: A látogatások száma évente több tízezer. A korábbi papíralapú Hírlevelet 2004-tõl elektronikus formában jelentetjük meg és terjesztjük. A Társaság 1996 óta Állandó Irodával rendelkezik. Az iroda ügyvezetõ igazgatója: Dr. Szalay Ferenc, munkatársa: Seres Georgina. Magyar Humángenetikai Társaság (MHT) Hungarian Society of Human Genetics DR. MELEGH BÉLA Fõtitkár: Dr. Bán Zoltán Kincstárnok: Dr. Czakó Márta Megalakulás éve: 1968 Taglétszám: 155 fõ Székhely: 1088 Budapest, Baross u. 27. Elérhetõség: PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 7624 Pécs, Szigeti út 12. Telefon: (72) Honlap: A Társaság 1968-ban alakult, jogi formája a ben elfogadott alapszabály értelmében kiemelten közhasznú nonprofit társadalmi szervezet. A Társaság a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) tagegyesületeként mûködik és tevékenységét annak iránymutatásai figyelembevételével folytatja. A Társaság vezetõsége 20 tagból áll. Vezetõségi tagok: Dr. Bajnóczky Katalin, Dr. Béres Judit, Dr. Endreffy Emõke, Prof. Dr. Fekete György, Dr. Földi János, Dr. Gundy Sarolta, Dr. Hadlaczky Gyula, Dr. Karcagi Veronika, Prof. Dr. Kosztolányi György, Dr. Melegh Béla, Dr. Métneki Júlia, Prof. Dr. Oláh Edit, Prof. Dr. Oláh Éva, Prof. Dr. Papp Zoltán, Prof. Dr. Raskó István, Prof. Dr. Szabó János, Dr. Tímár László, Dr. Tóth Sára, Dr. Tóth András, Dr. Török Olga. A Társaság tagjai a humángenetika területén dolgozó különbözõ alapképzettségû (orvos, biológus, kémikus, vegyész, gyógyszerész stb.) kutatók, egyetemi oktatók, klinikumban dolgozó orvosok, humángenetikusok. A Társaság tagjai nemzetközi konferenciákon tartott elõadásokon és nemzetközi folyóiratokban publikálják tudományos eredményeiket. A Társaság tagsági formái: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag. A Társaság rendes tagja lehet az a személy, aki a genetika valamelyik tudományágának mûvelõje, alkalmazója, vagy a szakterület iránt különös érdeklõdést mutat. A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különbözõ területein szerzett tapasztalatait és érdemeit a Társaság érdekében kiemelkedõ módon hasznosította. A Társaság pártoló tagja lehet az a személy, aki a Társaság alapelveit elfogadja és mûködéséhez támogatást nyújt. A támogatás anyagi, szakmai, erkölcsi formában valósulhat meg. A Társaság alapszabályban is rögzített célja és tevékenysége: A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelõzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elõsegítése. A fenti tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé. Módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása. Mûködési területén összehangolja a tagok tevékenységét az alapelvek szellemében és azok megvalósítása érdekében. Folyamatosan tájékoztatja tagjait az idõszerû egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról és programokról, döntésekrõl szabályozásokról, különös tekintettel a tag szakterületére. Elõsegíti tagjainak részvételét szakmai rendezvényeken. A genetikai szakterületek munkafeltételeinek javítása és a társadalmi megbecsülés elõmozdítása. Részt vesz a közvélemény gyors és szakszerû tájékoztatásában a médiák segítségével. A Társaság elõsegíti a genetika területén regionális- és országos szintû szakmai, tudományos, oktatási, továbbképzési és társadalmi feladatok ellátását. 14 MOTESZ TAGSÁG

17 Ennek érdekében javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet fejt ki a genetika szakterületeit érintõ törvények, jogszabályok és döntések elõkészítésében, kidolgozásában, illetve azok módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a minisztériumokkal, Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központtal (OSzMK) a szakmai kollégiumokkal, a Társadalombiztosítás intézményeivel, az egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával. Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki. Kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttmûködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal és egyesületekkel. Segít és összehangolja a tagok ilyen irányú tevékenységét. A Társaság támogatja a szakorvosképzést és továbbképzést, jelenleg fõ feladatának tartja az orvosi diplomával rendelkezõk klinikai genetikai szakképzésének revízióját, illetve a nem orvosi diplomával rendelkezõk molekuláris genetikai diagnosztikai szakirányú képzésének kidolgozását. Ezen kívül mindkét képzésben a licensz-rendszer bevezetésének kidolgozását. A Társaság kétévente háromnapos tudományos konferencia szervezésével biztosítja tagjainak a genetikai szakterület eredményeinek széleskörû ismertetését, amely utoljára 7. alkalommal Pécsett került megrendezésre 2008 nyarán; a következõ tudományos munkakonferencia 2010 szeptemberében Debrecenben lesz. Külföldi együttmûködés A Társaság kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttmûködik az Európai Humángenetikai Társasággal (European Society of Human Genetics, ESHG), amely döntése alapján minden MHGT tag automatikusan ESHG tag lehet, amennyiben annak szabályait és célkitûzéseit elfogadja. Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) Hungarian Society of Forensic Medicine DR. VARGA TIBOR Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1966 Taglétszám: 270 fõ Cím: 5000 Szolnok, Tószegi u. 4. A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága az igazságügyi orvostannal foglalkozó, szakértõi tevékenységet végzõ orvosok önkéntes tagságon alapuló szervezete, amely korábban a Magyar Patológusok Társasága önálló szekciójaként mûködött. Alapvetõ célja az egyéb szakmai szervezetekkel (pl. Országos Intézet, Szakmai Kollégium) együttmûködve a graduális és posztgraduális képzés, a tudományos tevékenység fejlesztése, támogatása, színvonalának emelése. A MIOT alakuló közgyûlése december 9-én zajlott 61 fõ részvételével. Mûködését a Vezetõség koordinálja, melynek tagjai az egyetemi tanszékek vezetõi és választott képviselõk. Jelenleg évente Közgyûlést és esetbemutató napot, ötévente Nagygyûlést szervezünk az egyetemek közötti rotációs rendszerben, és a szervezõ tanszék vezetõje lesz Társaságunk elnöke a következõ öt évre. Társaságunkban Elmegyógyászati Szekció, Közlekedés-orvosi Szekció és Ifjúsági Szekció mûködik, a korábbi Biztosítás-orvostani Szekció 2004 óta a MOTESZ önálló tagszervezete. Társaságunk közremûködésével valósultak meg az elmúlt idõszakban a Rendõrorvosi Tudományos Ülések, az Alpok-Adria-Pannónia együttmûködés Magyarországon megrendezett rendezvényei, eddig tíz alkalommal a Fiatal Igazságügyi Orvosok Fóruma, valamint az Orvosok a közlekedésbiztonságért rendezvénysorozat ülései. Társaságunk a 2004-es évben a MOTESZ Interdiszciplináris Fórumain: Az orvosi foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, 2005-ben az Alkohol okozta mortalitás és morbiditás, majd a 2007-es évben Az orvosi felelõsség címmel vett részt. Ezen túl 1967-ben a Nemzetközi Igazságügyi Orvosi és Szociális Orvosi Akadémia elsõ tudományos ülését, majd 1985-ben a XIII. nemzetközi kongresszusát, illetve 2006-ban a Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Akadémia XX. kongresszusát szerveztük meg Budapesten. Várhatóan augusztus között Kecske- MOTESZ TAGSÁG 15

18 méten rendezzük X. Nagygyûlésünket a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítási-orvostani Intézetével együttmûködve. Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság (MIKMT) Hungarian Society for Infectious Diseases and Clinical Microbiology DR. SCHNEIDER FERENC Megalakulás éve: 1961 kezdete: 1966 Taglétszám: 420 fõ Címe: 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. Honlap: A Magyar Infektológiai Társaságot a klinikai infektológia tudományos mûvelésére alapították. Az alapítás idején a tradicionális fertõzõ betegségeket az országban számos fertõzõ osztályon gyógyították. A modern infektológia nem létezhet a korszerû klinikai mikrobiológia nélkül. Ennek felismerése vezetett a Társaságon belül a Klinikai Mikrobiológiai Szekció megalapításához, majd 2006-ban a Társaság névváltoztatásához. A Társaság célja az infektológia és a klinikai mikrobiológia magas szintû mûvelése, a korszerû ismeretek terjesztése valamennyi társszakma felé. Minden évben megrendezett konferenciáink elsõ napját ennek jegyében egy társszakmával közösen rendezzük. A Társaság évi négy tudományos rendezvénye megadott tematika szerint szervezõdik: egy napot a klinikai mikrobiológiának, egyet a fiatal infektológusoknak, egyet a Gyermekinfektológiai Szekció a gyermekinfektológia aktualitásainak szentel. Évente megrendezi a Társaság a Szakdolgozói Fórumot is. A Társaság folyóirata az Infektológiai és Klinikai Mikrobiológia, 16 éve jelenik meg részben tematikus számokkal, a korszerû infektológiai ismeretek magyar nyelvû terjesztését kívánja elõmozdítani. Az ESCMID aktivítása révén az elkövetkezõ években mód nyílik a fiatal infektológusok és mikrobiológusok bekapcsolódására nemzetközi kutatásokba, csereprogramokba. Társaságunkat Professzor Dr. Nagy Erzsébet képviseli az ESCMID végrehajtó testületében. A Társaság képviselteti magát az európai szakorvosképzés harmonizációját elõmozdító fórumokon. A Társaság támogatja fiatal tagjainak részvételét az ESCMID évenként megrendezésre kerülõ nyári iskoláján. A Társaság együttmûködik az Infektológiai Szakmai Kollégiummal a terápiás és diagnosztikus irányelvek kidolgozásában és terjesztésében, a szakorvosképzés harmonizációjában és színvonalának emelésében. Tevékenységünk csoportjai Belföldi tevékenységünk Három egynapos konferencia szervezése Budapesten megadott tematika szerint, és az évi tudományos konferencia megszervezése társszakmák bevonásával változó vidéki helyszíneken elõmozdítva a vidéki centrumok fennmaradását. Nemzetközi tevékenységünk Társaságunk tagja az ESCMID-nek (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), mellyel együttmûködve két hazai képzõhelyet tart fent. Évenként kiosztásra kerül a Gerlóczy Zsigmond emlékérem. Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) Hungarian Society of Cardiology PROF. DR. FORSTER TAMÁS Fõtitkár: Dr. Kiss Róbert Gábor Leendõ elnök: Prof. Dr. Merkely Béla Megalakulás éve: 1966 kezdete: 1966 Taglétszám: 3037 fõ Cím: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. Honlap: Szemelvények a Magyar Kardiológusok Társasága történetébõl Az 1940-es évek végén Zárday Imre igyekezett megalakítani a Kardiológiai Tudományos Egyesületet. A Fõvárosi Szívvizsgálóban (VII. Dohány u. 34.) Plenczner Sándorral és Szutrély Gyulával szerveztek nem hivatalos továbbképzõ elõadásokat, és ez volt az alapja az 1955-ben megalakult új egyesület -nek, amely az Orvosegészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportjának Kardiológiai Szakosztálya néven kezdte meg munkáját. A Vezetõség az üléselnökök kollégiuma : Kunos 16 MOTESZ TAGSÁG

19 István, Littmann Imre, Plenczner Sándor, Szutrély Gyula, Zárday Imre, majd 1957-ben meghívták soraikba Gottsegen Györgyöt és Kudász Józsefet tervezte az új egyesület tudományos programját. A szervezést, a tudományos üléseket és minden munkát pedig az elsõ naptól kezdve, hosszú éveken át Ghyczy Kálmán, a Titkár végezte, ha lehet minõsíteni, kiválóan. Megkezdõdött a rendszeres továbbképzõ elõadások sorozata meghívott elõadókkal. Kazuisztikai ismertetések során fiatal kollegák is voltak az elõadók között, így támogatva tudományos munkájukat. Debrõczi Tibor, a balatonfüredi Állami Kórház igazgatója segítségével 1957 szeptemberében ismét volt orvosgyûlés Balatonfüreden kardiológiai programmal ban és 1959-ben az Orvosnapok keretében, 1962 óta pedig minden év májusában került sor Balatonfüreden az évi, már hagyományos vándorgyûlésre. Az évi Magyar Belgyógyász Kongresszust pedig kardiológiai fõtémával, a háború után elõször nemzetközi részvétellel, Gottsegen György elnökletével az Országos Kardiológiai Intézet és a szakosztály tagjai rendezték. Az 1960-as évek derekán megalakult a Magyar Orvostudományi Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) ban ennek keretében az eddigi szakosztályból alakult a Magyar Kardiológusok Társasága. Az üléselnökök kollégiumát felváltotta az új alapszabály szerint a társaság vezetõsége, amelynek elnökévé Gábor Györgyöt választották, aki haláláig: 1979-ig dolgozott ebben a tisztségben. Ghyczy Kálmán 1972-ben megalapította és 1980-ig szerkesztette a Társaság tudományos folyóiratát, az évente 4 számmal megjelenõ Cardiologia Hungaricát. Az évi tisztújító közgyûlésen a megválasztott kibõvített vezetõség módosított alapszabállyal, újonnan megalakult munkacsoportokkal, már 200 fõt meghaladó taglétszámmal folytatta munkáját. A Magyar Kardiológusok Társasága mára széleskörû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ, elismert tudományos egyesület, 2003 végén több mint 1800 magyar orvos aktív tagságával. Története mindennapjaink története, és 1980-tól a Cardiologia Hungarica folyóiratban pontosan nyomonkövethetõ a szakosztály, majd a Társaság fennállásának 50. évében is. Az MKT célja és tevékenysége Az MKT célja a szív-érrendszeri betegségek hazai elterjedtségének visszaszorítása, megelõzése, a hatékony gyógykezelés elméletének és gyakorlatának elõsegítése. Az MKT önkéntes, nem anyagi érdekeltségû, de önfenntartása érdekében a Tanácsadó Testület határozata szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységet (is) folytatható szervezet, mely az alábbi célok érdekében mûködik: a kardiológia fejlesztése, a tagok szakmai, klinikai és tudományos ismereteinek bõvítése, valamint orvosetikai nevelése, a tagok tudományos érdekeinek képviselete és védelme. Az MKT célja továbbá kiépíteni és megszilárdítani a kardiológia kapcsolatrendszerét a társdisciplinák és határterületek területén. Az MKT feladata állást foglalni a szakma fejlõdésének útjáról, a kardiológia korszerû szemléletét és módszertanát fejleszteni, a kardiológia hazai és nemzetközi eredményeit ismertetni, elõsegíteni gyakorlati felhasználásukat, támogatni a magyar kutatási eredmények megismerését hazai és külföldi fórumokon. Az MKT feladata továbbá a hazai kardiológia magas szintû képzésének és továbbképzésének támogatása, beleértve a kardiológiai szakasszisztens képzést is. Az MKT elõsegíti tagjai számára a tapasztalatok cseréjét a szív és érrendszeri betegségek diagnosztikája, gyógyítása, kutatása, valamint megelõzése területén. Az orvostársadalom számára széleskörû lehetõséget teremt a kardiológia legújabb eredményeinek megismertetésére, megvitatására, a kardiológia eredményeinek alkalmazására. Bekapcsolódik az európai és nemzetközi kardiológus társaságok munkájába. Segíti a szakorvosképzést, egyéni és kollektív továbbképzést ösztöndíjak, bel- és külföldi tanulmányutak, kongresszusi részvételek támogatásával. Kezdeményezi és támogatja a kardiológiai munkakörhöz tartozó nem orvosi diplomások képzését és továbbképzését. Az MKT irányt mutat gépek, berendezések, vizsgáló módszerek, terápiás elvek alkalmazása tekintetében. Az MKT céljainak elérése érdekében: Elõadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, tudományos üléseket, szimpóziumokat, hazai és nemzetközi kongresszusokat, továbbképzõ konferenciákat rendez: minden év májusában megrendezi az MKT tudományos kongresszusát nemzetközi részvétellel, szeptemberben pedig a hagyományosan továbbképzõ jellegû Õszi Füredi Orvosnapokat. Jegyzetet, könyvet, szakfolyóiratot (tudományos szakfolyóirata a Cardiologia Hungarica), illetve alkalmi kiadványokat adhat ki, vagy azok kiadásában részt vesz, segíti a kardiológiai könyvkiadást. A European Heart Journal szerkesztõségi munkájában a magyar szerkesztõbizottsági tagokon, szaklektorokon keresztül vesz részt. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintõ oktatási, tudományos és egyéb szakmai kérdéseket, javaslataival és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek munkáját, kapcsolatot alakít ki a Ma- MOTESZ TAGSÁG 17

20 gyar Orvosi Kamarával és az Egészségügyi Minisztériummal. Képviselteti magát a Kardiológiai Szakmai Kollégiumban. Az MKT mindenkori elnökének és fõtitkárának személye révén képviselteti magát a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumában, akik szakmai szempontból segítik a kuratórium mûködését. Az MKT alapítvány kuratóriumában képviselteti magát a mindenkori elnök, fõtitkár és kincstárnok által. A tudományos és szakmai élet serkentésére pályázatokat hirdet, emlékérmeket és díjakat, illetve elismerõ díszokleveleket, jutalmakat adományoz. Ezek kizárólag rendes tagoknak adhatók. A fiatal kardiológusok szakmai munkáját anyagi, szakmapolitikai eszközökkel is támogatja. Alapítványokat létesíthet. Az MKT céljainak, mûködése gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat, tudományos kiállításokat rendezhet, a rendezvényeken részvételi díjat szab meg. Szakmai célkitûzések megvalósítása érdekében munkacsoportokat, illetve területi, regionális szervezeteket ismerhet el, illetve hoz(hat) létre, melyek az MKT felügyelete és szakmai irányítása alatt tevékenykednek. Nemzetközi szervezetekbe tagokat delegál, a nemzetközi szervezetek (ESC, WHF, UEMS) munkájában a beválasztott tisztségviselõin, illetve delegátusain, valamint szakmai munkacsoportjain (ESC) keresztül vesz részt. Tagjainak az európai (ESC) és más nemzetközi kardiológiai kongresszusokon való részvételét tõle telhetõ módon elõsegíti. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és a nemzetközi tudományos szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen mûködõ külföldi társaságokkal két- illetve többoldalú együttmûködési megállapodásokat köthet. A rendelkezésére álló anyagi eszközöket az említett célok érdekében használja fel. A Magyar Kardiológusok Társasága munkacsoportjai ( ) Munkacsoport neve (Vezetõje) Aritmia és pacemaker (Dr. Csanádi Zoltán) Echocardiographia (Dr. Varga Albert) Elektrokardiológia (Dr. Regõs László) Epidemiológiai és prevenciós (Dr. Vértes András) Experimentális kardiológia (Dr. Papp Zoltán) Felnõttkori congenitális vitiumok (Dr. Temesvári András) Gyógyszerterápiás (Dr. Matos Lajos) Haemodynamikai szakasszisztensek (Dr. Iskum Leila) Hypertonia (Dr. Matos Lajos) Intervenciós kardiológia (Dr. Merkely Béla) Kardio-CT (Dr. Préda István) Kardiológiai informatika (Dr. Khoór Sándor) Kardiológiai rehabilitáció és terheléstan (Dr. Simon Attila) Kardiológiai Szakdolgozók (Stupek Dezsõné) Kardiopulmonális (Dr. Karlócai Kristóf) Kardiovaszkuláris (MRDr. Simor Tamás) Magzati kardiológia (Dr. Kádár Krisztina) Metabolikus (Dr. Császár Albert) Nukleáris kardiológia (Dr. Balogh Ildikó) Orvospszichológia (Dr. Lõrincz Jenõ) Szívizombetegségek és szívelégtelenség (Dr. Nyolczas Noémi) Szívsebészeti pumpatechnikusok (Egressy Mária) Thrombosis (Dr. Rudas László) Vascularis (Dr. Hódi Gabriella) Cardiologia Hungarica A Magyar Kardiológusok Társasága tudományos folyóirata Alapította / Founded by: Dr. Ghyczy Kálmán (1972) Fõszerkesztõ / Editor-In-Chief: Dr. Tenczer József Szerkesztõségi Bizottság / Editorial Board: Dr. Jánosi András (Elnök), Dr. Czuriga István, Dr. Csanádi Zoltán, Dr. Hõgye Márta, Dr. Kerkovits Gábor, Dr. Kiss Róbert Gábor, Dr. Lengyel Mária, Dr. Merkely Béla, Dr. Rõth Erzsébet, Dr. Tenczer József, Dr. Tomcsányi János, Dr. Zámolyi Károly Szerkesztõségi Titkár / Secretary: Dr. Kerkovits András Szerkesztõség / Editorial Office: Cardiologia Hungarica Fõvárosi Szent Imre Kórház 1115 Budapest, Tétényi út Telefon/fax: A Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa Kuratórium elnök: Dr. Forster Tamás A kuratórium tagja és egyben titkára: Dr. Kiss Róbert Gábor A Kuratórium tagja: Dr. Apró Dezsõ Az Alapítvány székhelye: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. Az alapítás éve: MOTESZ TAGSÁG

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

MRAE Honnan, hová, hogyan?

MRAE Honnan, hová, hogyan? MRAE Honnan, hová, hogyan? Képalkotó Vezető Asszisztensek Szimpóziuma Siófok, 2010 II. 12-13. Vandulek Csaba MRAE elnök Kezdetek I. 1992. XII. 03. 1991 MRT felajánlotta Rtg szekció alapítást 1992 MRAE

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM FOGJUNK ÖSSZE!

FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM FOGJUNK ÖSSZE! FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Konszenzus konferencia a fejlődésneurológiával, a korai fejlesztéssel és a rehabilitációval foglalkozók részére BUDAPEST, MERCURE BUDAPEST BUDA 2016. MÁRCIUS 31

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: 31. Vioforterápiás simpozium Szervező: Med & Life Studium Kft.; OSEI Helyszín: Budapest Időpont: 9/16/2006-9/16/2006

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2012. év Neurorehabilitációs Szekció Szekció tisztség megnevezése Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése I. Pénzügyi jelentés ezer Ft Pénztár nyitó 169 Bank nyitó 2 084 Bevételek NCA 1. 1 000 NCA 2. 1 000 ETI 557 Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA

A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA Tudományos szakmai konferencia gyermekgyógyász, gyermekneurológus, neonatológus, házi gyermekorvos, pszichológus,

Részletesebben

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink Fazekas Gábor ORFMMT nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára Dénes Zoltán UEMS PRM Szekció magyar képviselő, National manager EFRR Rehabilitation

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. június 15-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. június 15-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. június 15-én minősített rendezvények Címe: Hazamentem a PIC-ből II. Kongresszus Szervező: New Instant Bt. Helyszín: Budapest Időpont: 2/10/2007-2/10/2007

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkez határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma Szervezı Tanfolyam címe

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 23-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 23-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 23-án minősített rendezvények Címe: Disaster-Related Medical Emergencies Szervező: PTE Honvéd-, Katasztrófaorvosuótani és Oxyológiai Intézet,

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet Szervezeti egységek megnevezése Szervezeti egységek feladatai I. Módszertani és Fejlesztési Főosztály Az Országos Egészségfejlesztési Intézet állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben