JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület október 15-én órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8. rendes üléséről. Jelen vannak: Benga-Oláh Tibor, Bodor Gergely, Dr. Dénes Margit, Falus Péter, dr. Gotthard Gábor, Hantosné Kovács Krisztina, dr. Hollósy Andrea, dr. Juharos Róbert, Kaiser József, Kardos Erdődi Zsolt, Kerekes Pál, Kertészné Bródy Sarolta, Keszthelyi Dorottya, Kéri István, Dr. Kocsis Máté, Lánczky Lászlóné, Mitus Zsuzsanna, Németh Ottó, Pásztor Lászlóné dr., Petrák Lajos, dr. Révész Márta, Soós György, Takács Gábor, Tóth Krisztián, Varga István, Zentai Oszkár (összesen: 26 képviselő) valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. A minősített szótöbbséghez 15 egybehangzó szavazat szükséges. Elöljáróban tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a jelenleg zajló testvérvárosi találkozó programjában változás történt, ezért a holnap, csütörtökön 18,00 órától tartandó magyar vacsora új helyszíne a Stex Ház étterem lesz, értelemszerűen a József krt szám alatt. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő rendes képviselőtestületi ülés az ülésterv szerint november 05-én szerdán 14,00 órakor lesz. Értesítem a megjelenteket, hogy a Közmeghallgatás időpontja november 26-án, szerdán 18,00 órakor lesz. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztásra került Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesterének levele a más önkormányzat illetékességébe tartozó hátrányos helyzetű családok Csepelre történő áttelepítésével kapcsolatban. Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, hogy kiosztásra került Szegő Gábor Somogyi Béla utcai lakos levele, az utcanév változtatással kapcsolatban. Továbbá a 2/3. napirendhez kiegészítő anyagok is kerültek kiosztásra, kérem, hogy ezeket is vegyék figyelembe. A következőkben jegyző asszony tájékozatást ad a hivatalban történt költöztetésről. Dr. Xantus Judit Tisztelt Képviselő-Testület, önök is látták, a Hivatal épületében átköltözések történtek. Az apropóját az adta, hogy három helyiségcsoportot alakítottak ki az újonnan megválasztott alpolgármesternek, hogy méltó helyet találjanak az ő tisztségéhez, és ehhez képest tájékoztom a Képviselő-testületet, hogy évvel ezelőtt voltak utoljára felújítva azok a részlegek, ahol a kiköltözések történtek, és az anyakönyvi részben elmozdított páncélszekrényektől megsüllyedt a födém, és itt teljes rekonstrukciót kellett végrehajtani, azon kívül az Anyakönyvi Csoportnak egy része kiköltözött a Práter utcai helyiségcsoportba, ahol nagyon kultúrált körülményeket sikerült kialakítani, és az elektronikus hálózati rendszeren keresztül komunikálni tud a két részleg egymással, és az ott kapott információt továbbítják az Okmányirodához, tehát az ügyfélfogadás is zavartalan. 1

2 Ez természetesen többletköltséget jelentett a hivatalnak, ezért költség átcsoportosítást kértek a Költségvetési Bizottságtól, remélem, hogy mindenki megelégedésére szolgál az, hogy a dolgozók jobb körülmények között, szebb környezetben tudják a feladatukat ellátni. Tehát az Adóügyi Osztály felköltözött az Anyakönyvi Csoport helyére, a hagyatékosok, hogy az I. emeleten ne legyen ügyfélfogadás a III. emeletre, és a folyosóról leválasztott irodákból is azok a kollegák, akik eddig ott kerültek elhelyezésre, azok el tudtak helyezkedni az I. emeleti megüresedett irodákban. Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, pótkézbesítéssel kiküldött anyagokról fogok beszámolni. 1/3-as. Javaslat a évi korrigált forrásmegosztásból járó iparűzési adó bevételi többlet felhasználására. 2/1-es. Corvin Sétány Program / Megállapodás, befektetési területből kivonásra kerülő ingatlanok, és helyettük más ingatlan befektetési terület bevonása tárgyában. 4/1-es. A Józsefvárosi lakásépítő társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések. 4/8-as. Az Önkormányzat és Baló Kft. közötti egyezségről szóló megállapodás kiegészítése. 4/9-es. Javaslat Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.X.15.sz. önkormányzati rendelet módosítására. 6/6. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. gazdálkodásának módosítására. 6/7- es. A Józsefvárosi Színház épületének hasznosítása. 7/1-es. Szindikátusi szerződés módosítása. 8/3. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról. 8/4. Polgármesteri Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történ fontosabb eseményről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről. Az 503/2008.IX.10. sz. Képviselő-testület határozat-módosítása. Ez a 4/3-as napirendhez kiegészítés. És voltak helyszíni kiosztású anyagok is, ill. egy volt. Döntés a Polgármester által végrehajtásban felfüggesztett 1450/2008.IX.23-as sz.gkkb határozatról, a GKKB október 14-i döntésének függvényében. 4/9-es napirendi módosító indítvány. Napirendi javaslat, sürgősségi indítványok. Az SZMSZ 15. (2) bek.b., pontja a polgármester előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványról, és mindezek alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett, ez pedig Az 503/2008.IX.10-es sz. Képviselő-testület határozat módosítása. Az SZMSZ 18. (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz a sürgősség kérdésében. Most szavazzunk! 2

3 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 523/2008. (X. 15.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett Az 503/2008. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor alpolgármester 24 igennel elfogadta a testület. És megállapítom, hogy a sürgősséget elfogadta. Az SZMSZ 15. (2) b. pontja értelmében javaslatot teszek a napirendi pontokra. 1. Pénzügyi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 1/1 Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása 1/2 Az Önkormányzat 10 éves prognosztizált költségvetése 1/3 Javaslat a évi korrigált forrásmegosztásból járó iparűzési adóbevételi többlet felhasználására 1/4 Jelentés a Képviselő-testület 426/2008.VII.9-ei sz. határozatának az Állami Számvevőszék és Önkormányzatunkat évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés 6. pontjában foglaltak végrehajtásáról 1/5 A Képviselő-testület 480/2008.IX.10-i sz. határozata alapján javaslat az Önkormányzat működési kiadásaira, a bevételek növelésére vonatkozó további racionalizálási döntésekre 2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 2/1 Corvin sétány program, megállapodás befektetési területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan befektetési terület bevonása tárgyában 2/2 Corvin sétány program évi IV. negyedéves terv 2/3 Magdolna negyed program I évi I. féléves beszámoló 2/4 Józsefváros 15 éves kerületfejlesztési stratégiájában szereplő városnegyedek, városrehabilitációs programjának kidolgozása 3. Törvényességi észrevételekkel kapcsolatos előterjesztések 3/1 Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B31, 16269/2008. sz. törvényességi észrevétele a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről 3/2 A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Polgármesteri Hivatalok dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről szóló 18/95.VI.15. sz. önkormányzati rendelettel kapcsolatban. 3

4 4. A gazdálkodást, gazdasági társaságokat érintő előterjesztések 4/1 Józsefvárosi lakásépítő társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések 4/2 Javaslat a Józsefvárosi Lakásépítő Kft Felügyelő Bizottságnak tagjaira, könyvvizsgálójára 4/3 Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében, döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására, ehhez van egy kiegészítés is. 4/4 Budapest VIII., Práter u sz. alatti társasház földszinti üzlethelyiségének értékesítése 4/5 Budapest X., Mádi u. 4.sz. alatti 41362/3/A/1. helyrajzi számú ingatlanban található PO2 jelű gépkocsibeálló eladásra történő kijelölése 4/6 A Budapest VIII., Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsöde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése 4/7 Döntés a Polgármester által végrehajtásában felfüggesztett 1450/2008.IX.23. sz. GKKB határozatról 4/8 Önkormányzat és a Baló Kft. közötti egyezségről szóló megállapodás kiegészítésére 4/9 Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.X.15. sz. önkormányzati rendelet módosítására, ehhez is van egy kiosztott módosító indítvány. 5. Vagyonkezeléssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 5/1 Rendelet az önkormányzati tervtanács működési rendjéről 5/2 Javaslat a Somogyi Béla utca névváltoztatására (Rökk Szilárd utca) 5/3 Az 503/2008.IX.10. sz. Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Az oktatással és a közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 6/1 Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok évi pályázati támogatása 6/2 Márkus László tiszteletére állítandó emléktábla támogatása 6/3 A pedagógiai szakmai szolgáltatás megrendelése a es tanévre 6/4 Határidőmódosítás a kerületi közoktatási intézkedési tervvel kapcsolatban 6/5 Határidőmódosítás a határozott idejű keresetkiegészítés rendszerének kialakítására vonatkozóan 6/6 Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. gazdálkodásának módosítására 6/7 A Józsefvárosi Színház épületének hasznosítása 7. Egészségügyi, népjóléti kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések 7/1 Szindikátusi szerződés módosítása 7/2 Beszámoló a Trefort utcai szakrendelő kiürítéséről 7/3 Beszámoló az Önkormányzat által támogatott, elsősorban drog prevencióval foglalkozó civil szervezetek tevékenységéről, áttekintés a kerület drog helyzetéről 7/4 A közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a versenyeztetési eljárás kiírásához szükséges feltételek jóváhagyása 7/5 Javaslat fellebbezések elbírálására 4

5 8. Egyéb előterjesztések 8/1 Javaslat igazgatási szünet elrendeléséről 8/2 Javaslat a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatairól szóló 38/2002.XI.07-es sz. önkormányzati rendelet módosítására, ez a szeptember 10-i ülés anyaga volt. 8/3 Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 8/4 Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 8/5 A év szeptember 10-i Képviselő-testületi ülésre benyújtott Polgármesteri Beszámoló ismételt beterjesztése Egyszerű szótöbbség szükséges ahhoz, hogy a napirendről döntsenek. Vannak hozzászólók. Mitus Zsuzsanna képviselő asszonynak adom meg a szót: Mitus Zsuzsanna Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt Képviselő-testület! Nekem egy javaslatom lenne, amit picit hosszabban fogok indokolni. Az a kérésem és az a javaslatom, hogy a 8/2-est, amely SZMSZ módosításról szól, első napirendként tárgyaljuk. Ennek az indoka pedig a következő: a múltkori testületi ülésen ez az anyag tárgyalásra került, képviselőtársaimmal együtt beterjesztettük azt, hogy egy frakciót alakíthassunk. Elolvastam a jegyzőkönyveket, és arra kérem a FIDESZ frakciót, és különösen Juharos Róbertet, aki hosszan hozzászólt, hogy gondolja át ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy az nem titok senki számára, hogy én azt szeretném, hogyha a Magyar Szocialista Pártnak lehetne frakciója, és úgy működnénk a továbbiakban is, hogy ezt lehessen alkalmazni. Én azt hiszem, hogy a demokrácia felfogásunk, a nemzetközi tapasztalatok az, ami arról szól, hogy hogy működik egy rendszer, arra lenne lehetőség, hogy mi ezt, mint a kormányzó párt ittlévői, ezt alkalmazzuk. Nagyon komolyan gondolom azt, hogy nem érdemes, hogy belső viták miatt egy önkormányzat működése felboruljon, vagy olyan módon működjön, ami nem segít rajta. Szerintem az itt élőknek, a képviselőknek az a feladatuk, hogy közös felelősséggel az itt élőket segítsük és dolgozzunk, nem pedig a különböző pártoknak a képviseletét lássuk csak el. Arra kérek mindenkit, és különösen a másik oldalon ülőket, hogy gondolják át azt, hogy ezt támogassák, hogy tudjunk továbbra is úgy dolgozni, mint MSZP frakció. Én nagyon szeretném, hogyha ezt itt el tudnánk fogadni. És már napirendnél nem akarnék hozzászólni, akkor jelzem azt, hogy ha ez sikerül és ez elfogadást nyer, akkor a mi vezetőnk dr. Révész Márta lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Gotthard Gábor frakcióvezető úr következik. Dr. Gotthard Gábor Megcserélném Juharos úrral, mert ő szólna hozzá, meg a napirend további pontjaihoz. Köszönöm. Juharos úr, öné a szó. 5

6 Dr. Juharos Róbert Tisztelt Képviselő-testület. Már csak azért is, mert ilyen kedvesen megszólítottak, engem kérdeznek, hogy a kerület fejlődése szempontjából mi a jobb, hogyha van MSZP frakció, vagy nincs, akkor én azt gondolom, hogy lehet, hogy az a jobb, ha nincs. Viccet félretéve, zárójelet bezárva, nekem itt most nem ezzel kell foglalkoznom. Mindenesetre én tegnap azt a tájékoztatást kaptam a kerületi MSZP elnökétől, hogy a mai napon bejelentés lesz, mely szerint 9 fővel megalakul egy SZDSZ-MSZP Frakció MSZP leánytagozattal. Nem tudom, hogy ez az információ így stimmel-e? És hogy ezt a testületi ülés elején bejelentik. Tehát, akkor nincs ilyen. Engem hivatalosan az MSZP elnöke keresett meg ezzel. Namost, ez azért érdekes, mert az, hogy hogyan foglalunk állást ebben a kérdéskörben, az nagyban függ attól, hogy most mi a helyzet? Most van MSZP-SZDSZ, vagy SZDSZ-MSZP vagy nem tudom én milyen frakció, azoknak kik a tagjai és hányan vannak? Mert nekünk most egy komoly döntést kéne meghoznunk, amelyet egyébként önök tettek az asztalra, most teljes tanácstalanság lett rajtunk úrrá. Nem segítenének benne? Tehát azt gondolom, hogy ennek függvényében tudnánk akkor érdemben döntést hozni, hogy mi a helyzet. Jó lenne, ha tisztáznák végre, hogy kik maguk, hányan vannak és mit szeretnének. És akkor ennek függvényében tudnánk erről dönteni. Addig is várjuk a mély tanácstalanságban a helyzet alakulását. Köszönöm szépen. Dr. Gotthard Gábor frakcióvezető úré a szó. Dr. Gotthard Gábor Annyi hozzátartozik még ehhez az ügyhöz, hogy az MSZP helyi elnökével magamnak is volt szerencsém konzultálni, illetőleg tegnapi napon a Szabó Gábor úr, Molnár úr, és ha jól tudom Révész Márta képviselőtársunk is Juharos úrral konzultált, ezeken a konzultációkon Molnár úr egyetlen egyszer sem említette azt, hogy szeretne önálló MSZP frakciót, mindig csak az SZDSZ-MSZP közös frakcióról beszélt és ezt szorgalmazta, és az ahhoz kapcsolódó esetleges bizottsági helyek változásáról. Tehát, ez nekem is novum ehhez képest. Az egy természetes törekvés, hogy az MSZP tagjai és képviselői önálló frakciót szeretnének. Mi csak azért állunk értetlenül ezzel kapcsolatban, mert önálló MSZP frakciót senki nem kért tőlünk, kizárólag az SZDSZ-MSZP frakció létrehozásáról és annak a megalakulása utáni további eseményekről volt szó. Tényleg nem tudjuk, hogy mi az a konkrét kérés, ami mifelénk megfogalmazódik, mert van egyrészt egy pártvezetői kérés és most egy teljesen természetes képviselői kérés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak annyit tájékoztatásul, hogy az előző testületi ülésen a szeptember 10- ei ülésen kérte ezt az MSZP frakció, MSZP pártjába tartozó képviselők, és akkor arról döntöttünk, hogy ezen a mai testületi ülésen fogjuk meghozni a döntést, elnapoltuk erre, és azt döntöttük, hogy támogatja a testület, hogy 4 fővel megalakulhasson a frakció, vagy sem. Természetesen, hogyha ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk, akkor lesz egy bejelentés, én kérem akkor, hogy mindenki el tudja akkor mondani a véleményét, ha ezt a napirendi pontot tárgyaljuk. Dr. Révész Márta asszonyé a szó. 6

7 Dr. Révész Márta Kedves Juharos úr! Tegnap ezen a megbeszélésen, ahogy említetted, én is ott voltam. Molnár György azt mondta, hogy abban az esetben tudom, hogy motorral jöttél és nagy volt a forgalom, mindent tudok - de azért ez pontosan úgy hangzott el, hogy abban az esetben, ha a Képviselő-testület nem teszi lehetővé a létszámcsökkentést, a frakció alakításának létszámcsökkentését, és a múltkori előterjesztést nem fogadja el, abban az esetben létrehozzuk az SZDSZ-MSZP közös frakciót. Ez így hangzott el tegnap, még vissza is kérdeztünk, és nem biztos, hogy erre is elmehetnek az idők, rendben van. De még meg is kérdeztük, hogy mikor lesz ennek az előterjesztésnek a tárgyalása, és most vajon a FIDESZ frakciónak milyen álláspontja van a létszámmal kapcsolatosan. Tény, hogy nem volt erre válasz, én ezt nem vonom kétségbe, valóban nem kaptunk erre választ, de ez a helyzet. Nagyon szeretném kérni, ennek mentén, miután a testületnek van egy elnapolt előterjesztése, és ha utána szükséges, vagy indokolt, akkor ezt természetesen bejelentés fogja követni. Mind a ketten ott voltunk, Takács úr is ott volt, hadd ne nyissuk most ki ezt a vitát, szeretném ha ennek fényében lehetne döntésre jutnunk. Az is elhangzott, hogy természetesen majd a FIDESZ elnöksége, illetve a frakciója fog dönteni ennek az előterjesztésnek a sorsáról. Köszönöm. Azt szeretném kérni, hogy maradjunk a napirend vitájánál szerintem, amikor ehhez a napirendi ponthoz jutunk. Vagy az elején, ahogy kérte Mitus képviselő asszony, vagy a végén, ahogy ez eredetileg tervezve vagyon. Kérem, hogy maradjunk a napirendnél, elég sokat kell tárgyalnunk, akkor legalább haladunk. Dr. Juharos Róberté a szó. Dr. Juharos Róbert Az a helyzet, hogy ebben érdemben állást kellene foglalni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Tegnapi napon az MSZP kerületi elnöksége azzal keresett meg, és kért haladéktalanul már korán reggelre tárgyalási időpontot, hogy bejelentse, hogy 9 fővel megalakult, elhangzott, hivatalosan döntöttek az SZDSZ-MSZP frakció megalakulásáról, továbbá bejelentették a 9 főre vetített bizottsági helyek iránti kérelmet is. Arról tárgyaltunk kedves képviselőtársam, hogy a 9 főre hány bizottsági hely jut, ha emlékezetem nem csal, erről tárgyaltunk, le is diktálták. Hányat szeretnének a 9 főre, ki is matekolták, pontosan, precízen, és én ezt az ajánlatot el is vittem. És abban maradtunk, hogy megvárjuk, hogy mire tetszenek jutni. De mivel nem jutottak semmire, most sem tudják megmondani, hogy akkor hányan vannak, vagy hogy hányan szeretnének lenni. Döntsék már el, és aztán majd utána beszéljenek arról, hogy hány hely van, és hogyan alakítsuk, de nehogy úgy legyen már, hogy ha süt a nap akkor ennyien vagyunk, ha meg nem süt annyian vannak. Ennél komolyabban vegyük már ezt a kérdést, és addig szerintem, ne is foglalkozzunk frakciólétszámmal, meg bizottsági helyekkel, ameddig nem tudják eldönteni azt, hogy hányan vannak. Dr. Gotthard Gábor Egyéb napirendi pontokhoz szólok, muszáj egy mondatnyi hozzáfűznivalót elmondani. Mégpedig azt, hogy Révész Márta is mondta, hogy a FIDESZ elnöke azt kérte, hogy akkor majd megtárgyalja az elnökség, meg a frakció, meg a FIDESZ döntési grémiuma, hogy akkor mit tárgyalnak, most megint nem tudom, hogy mit kellene megtárgyalni a FIDESZ elnökségnek, a 9 főt, és a bizottsági helyeket, vagy a 4 főt. Mondanám tovább. 7

8 Tehát, az első blokkban az 1/5-ös napirendet javasolnám levenni napirendről, az eredeti 2/4- est a 15 éves kerületi fejlesztési stratégiát szintén, illetőleg az 5/1-est a Tervtanácsot szintén, mert az a megoldás ami született, nem sikerült a véleményünk szerint megfelelően, nem az tükröződik benne, amit kértünk polgármester úrtól. Tehát mégegyszer ismétlem, hogy az 1/5., 2/4., és az 5/1. eredeti számozás alapján ezeket javasoljuk levenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és dr. Révész Mártáé a szó. Dr. Révész Márta Akkor szeretném rögzíteni, hogy a Képviselő-testületben 4 db MSZP-s képviselő ül. Köszönöm. Ha nincs több hozzászóló, akkor a napirendről a vitát lezárom. Akkor először Mitus Zsuzsanna képviselő asszony módosító javaslatát szeretném, ha megszavazná a Képviselőtestület. Javasolja, hogy a 8/2-es helyett egyesként, vagy 1/1-ként, akkor úgy csúszik, tehát legelölre vegyük, kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy erről szavazzunk. Kérem, hogy most szavazzanak! SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 524/2008. (X. 15.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Mitus Zsuzsanna ügyrendi indítványát elfogadva az alábbi előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002.(XI.07.) sz.önk. rendelet módosítására Előterjesztő: Mitus Zsuzsanna képviselő Keszthelyi Dorottya képviselő Pásztor Lászlóné dr. képviselő Szeptember 10-i ülés anyaga 24 igennel egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. Volt dr. Gotthard Gábor alpolgármester úrnak, frakcióvezető úrnak is javaslata, miszerint az 1/5-öst, a 2/4-est és az 5/1-es napirendi pontokat vegyük le, kérem szépen a Képviselő-testületet, hogy szavazzon róla. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 525/2008. (X. 15.) 24 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 8

9 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Gotthard Gábor ügyrendi indítványát elfogadva az alábbi előterjesztéseket napirendjéről leveszi: 1/5 A Képviselő testület 480/2008. (IX. 10.) számú határozata alapján javaslat az önkormányzat működési kiadásaira, a bevételek növelésére vonatkozó további racionalizációs döntésekre Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 2/4 Józsefváros 15 éves Kerületfejlesztési Stratégiájában szereplő városnegyedek városrehabilitációs programjának kidolgozása Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 5/1 Rendelet az önkormányzati tervtanács működési rendjéről Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 24 igennel, nulla nemmel, 1 tartózkodással a testület elfogadta az indítványt. Jó, akkor részletezve fogom mondani a napirendi pontokat. Az lenne a javaslatom, hogy az 1/1. napirendi pont legyen sima egyes, talán így egyszerűbb, utána majd a gördüléseket remélhetőleg tudjuk majd követni. Tehát az egyes napirendi pont, ez a 8/2. Javaslat a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 38/2002.XI.07. sz. önkormányzati rendelet módosítására. 1/1. Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása. 1/2-es. Az Önkormányzat 10 éves prognosztizált költségvetése. 1/3-as. Javaslat a évi korrigált forrásmegosztásból járó iparűzési adó bevételi többlet felhasználására. 1/4-es. Jelentés a Képviselő-testület 426/2008.VII.09. sz. határozatának az Állami Számvevőszék és Önkormányzatunkat évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés 6. pontjában foglaltak végrehajtásáról. 2/1-es. Corvin Sétány Program megállapodás befektetési területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan befektetési terület bevonása tárgyában. 2/2-es. Corvin sétány program év IV. negyedéves terv. 2/3. Magdolna negyed program I I. féléves beszámoló. 3/1. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B /2008. sz. törvényességi észrevétele a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről. 3/2. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről szóló 18/95.VI.15. sz. önkormányzati rendelettel kapcsolatban. 4/1. Józsefvárosi Lakásépítő Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések. 4/2. Javaslat a Józsefvárosi Lakásépítő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjaira, könyvvizsgálójára. 9

10 4/3. Tulajdonosi döntések meghozatala Térregény Kft. átalakulása érdekében, döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása. 4/4. Budapest VIII., Práter szám alatti társasház földszinti üzlethelyiségének értékesítése. 4/5. Bp.X., Mádi u. 4. sz. alatti 41362/A/1. sz. ingatlanban található PO2 jelű gépkocsi beálló eladásra történő kijelölése. 4/6. A Bp.VIII., Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése. 4/7. Döntés a Polgármester által végrehajtásában felfüggesztett 1450/2008.IX.23.sz. GKKB határozatról. 4/8. Az Önkormányzat és a Baló Kft. közötti egyezségről szóló megállapodás kiegészítése. 4/9. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.X.15. sz. önkormányzati rendelet módosítására. 5/1. Javaslat a Somogyi B. utca névváltoztatására Rökk Szilárd utcára. 5/2. Az 503/2008.IX.10. sz. Képviselő-testületi határozat módosítására. 6/1. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok évi pályázati támogatása. 6/2. Márkus László tiszteletére állítandó emléktábla állítására. 6/3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás megrendelése a évi tanévre. 6/4. Határidőmódosítás a kerületi közoktatási intézkedési tervvel kapcsolatban. 6/5. Határidőmódosítás a határozott idejű keresetkiegészítés rendszerének kialakítására vonatkozóan. 6/6. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. gazdálkodásának a módosítására. 6/7. A Józsefvárosi Színház épületének hasznosítása. 7/1. Szindikátusi szerződés módosítása. 7/2. Beszámoló a Trefort utcai szakrendelő kiürítéséről. 7/3 Beszámoló az önkormányzat által támogatott, elsősorban drog-prevencióval foglalkozó civil szervezetek tevékenységéről, áttekintés a kerület droghelyzetéről 7/4 A közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a versenyeztetési eljárás kiírásához szükséges feltételek jóváhagyása 7/5. Javaslat fellebbezések elbírálására. 8/1. Javaslat igazgatási szünet elrendeléséről. 8/2. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak év II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról. 8/3. A Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 8/4. A év szeptember 10-i Képviselő-testületi ülésre benyújtott polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése. Ezek lennének a napirendi pontok. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy egyszerű többséggel döntsünk ezekről. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 526/2008. (X. 15.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 10

11 Napirend: 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002.(XI.07.) sz.önk. rendelet módosítására Előterjesztő: Mitus Zsuzsanna képviselő Keszthelyi Dorottya képviselő Pásztor Lászlóné dr. képviselő Szeptember 10-i ülés anyaga 1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 2. Az önkormányzat 10 éves prognosztizált költségvetése Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 3. Javaslat a évi korrigált forrásmegosztásból járó iparűzési adó bevételi többlet felhasználására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 4. Jelentés a Képviselő-testület 426/2008. (VII. 09.) számú határozatának Az Állami Számvevőszék az Önkormányzatunkat évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés 6. pontjában foglaltak végrehajtásáról Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 1. Corvin Sétány Program / megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 2. Corvin Sétány Program IV. negyedéves terv Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 11

12 3. Magdolna Negyed Program I. / I. féléves beszámoló Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 3. Törvényességi észrevételekkel kapcsolatos előterjesztések 1. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B /2008. sz. törvényességi észrevétele A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 2. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről szóló 18/1995.(VI.15.) ök.sz. rendelettel kapcsolatban Előterjesztő: dr. Xantus Judit jegyző 4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 1. Józsefvárosi Lakásépítő Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 2. Javaslat a Józsefvárosi Lakásépítő Kft. Felügyelő bizottságának tagjaira, Könyvvizsgálójára ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 3. Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester + KIEGÉSZÍTÉS 4. Budapest, VIII., Práter u szám alatti társasház földszinti üzlethelyiségeinek értékesítése Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató 5. Budapest X., Mádi u. 4. szám alatti 41362/3/A/1 hrsz-ú ingatlanban található P02 jelű gépkocsi beálló eladásra történő kijelölése Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató 6. A Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt 12

13 társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 7. Döntés a polgármester által végrehajtásában felfüggesztett 1450/2008. (IX.23.) sz. GKKB határozatról (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 8. Önkormányzat és a Balo Kft. közötti egyezségről szóló megállapodás kiegészítése (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester 9. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester Dr. Juharos Róbert - tanácsnok +MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. Javaslat a Somogyi Béla utca névváltoztatására (Rökk Szilárd utcára) Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 2. Az 503/2008. (IX. 10.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor - alpolgármester 6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések 1. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok évi pályázati támogatása Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 2. Márkus László tiszteletére állítandó emléktábla támogatása Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester 3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás megrendelése a 2008/2009-es tanévre Előterjesztő: dr. Kocsis Máté alpolgármester 4. Határidő módosítás a kerületi közoktatási intézkedési tervvel 13

14 kapcsolatban írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - alpolgármester 5. Határidő módosítás a határozott idejű kereset-kiegészítés rendszerének kialakítására vonatkozóan Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester dr. Kocsis Máté alpolgármester Dr. Dénes Margit alpolgármester - alpolgármester 6. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. gazdálkodásának módosítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - alpolgármester 7. A Józsefvárosi Színház épületének hasznosítása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor - alpolgármester 7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 1. Szindikátusi szerződés módosítása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: dr. Dénes Margit - alpolgármester Cím módosult! 2. Beszámoló a Trefort utcai szakrendelő kiürítéséről Előterjesztő: dr. Dénes Margit - alpolgármester 3. Beszámoló az önkormányzat által támogatott, elsősorban drogprevencióval foglalkozó civil szervezetek tevékenységéről, áttekintés a kerület droghelyzetéről Előterjesztő: dr. Dénes Margit - alpolgármester 4. A közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a versenyeztetési eljárás kiírásához szükséges feltételek jóváhagyása Előterjesztő: dr. Dénes Margit alpolgármester 5. Javaslat fellebbezések elbírálására Előterjesztő: - alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 14

15 8. Egyéb előterjesztések 1. Javaslat igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztő: dr. Xantus Judit - jegyző 2. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 3. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 4. A szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre benyújtott Polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése Előterjesztő: Csécsei Béla - polgármester 25 igennel egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület. Következik: A napirend 1. pontja Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002.(XI.07.) sz.önk. rendelet módosítására Előterjesztő: Mitus Zsuzsanna képviselő Keszthelyi Dorottya képviselő Pásztor Lászlóné dr. képviselő Szeptember 10-i ülés anyaga Tehát ezt a szeptember 10-i ülésről vettük ide magunk elé, ki az előterjesztő? Mitus Zsuzsanna képviselő asszonynak adom meg a szót. Mitus Zsuzsanna Köszönöm szépen. Csak jelzem, hogy a bizottság nem tárgyalta és nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdések, vagy hozzászólások képviselő-társaim? Kéri úr, kérdés? Hozzászólás. Gotthard frakcióvezető úr? Hozzászólás. Kéri Istvánnak adom meg a szót. 15

16 Kéri István Köszönöm a szót, elnök úr. Hogy eloszlassunk bizonyos anomáliákat az elmúlt testületi ülésen, bizonyára mindenki jól emlékszik, a FIDESZ frakció kérte a kérdés elnapolását. Nyilvánvaló az SZDSZ számára elfogadható a 3 fős frakció létszám. Valószínű az MSZPseknek is, úgyhogy semmi más nincs hátra, mint hogy a FIDESZ nyilatkozzon, hogy ez neki elfogadható, vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, dr. Gotthard Gábor frakcióvezető úré a szó. Dr. Gotthard Gábor Köszönöm a szót. Az igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy az elnapolást nem a FIDESZ frakció kérte, hanem Keszthelyi Dorottya szocialista képviselő asszony, ha jól emlékszem. Nézzük meg esetleg a jegyzőkönyvben, de én így emlékszem, hogy ő kérte az elnapolást. Azt hiszem, hogy a napirendi vitában kifejtettük azt az álláspontunkat, hogy most nem tudunk mit kezdeni a kialakult szituációval. Ezt erősíti az is, hogy 4 fővel képviselőcsoportot alakítanának, van egy ilyen határozati javaslat, de az SZMSZ szövegének a módosításában, a rendelet módosításban ott meg csak 3 fő szerepel, úgy hogy Juharos képviselőtársamnak, tanácsnok úrnak az a nyilvánvaló kérése, hogy legyünk már tisztában azzal, hogy végül is, 9-4, vagy 3 főben szeretnének és milyen néven frakciót alakítani? Most egy kicsit persze karikírozva a dolgot, azt hiszem, hogy jogos igény. Nekem az a javaslatom, hogy az elmúlt napok történései, a folyamatos politikai egyeztetésre irányuló törekvés az MSZP-SZDSZ oldaláról, ami nem áll párhuzamban az MSZP frakció önálló frakcióalakítási igényével, ez olyan helyzet elé állít minket, amiben kérjük a további elnapolását ennek a döntéshozatalnak, magyarul kérem, hogy napoljuk el a következő rendes képviselő-testületi ülésre az érdemi tárgyalását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mitus Zsuzsanna képviselő asszonyé a szó. Mitus Zsuzsanna Elnézést kérek. Én a múltkori anyagot nem láttam, és nyilvánvalóan a mostaniból indultam ki. Itt két határozati javaslat van, az egyik az, hogy a 4 fő képviselőcsoportot kíván alakítani, amiről tudom, hogy csak bejelentési kötelezettség, tehát nem kell feltétlen határozat, és tény és való, hogy ezek alapján rosszul van a rendelet szövege a másik oldalon. Kérem, hogy úgy vegyük tudomásul, hogy a 47. (1)-nél legalább 4 fő, értelemszerűen kérném a módosítást, és én nagyon szeretném ha lenne ma döntés. Köszönöm. Ha nincs egyéb hozzászólás, egyéb kérdés, akkor a napirendi pont tárgyalását, vitáját lezárom. Határozathozatal következik. Két pontból álló határozati javaslat. Bocsánat. Az elnapolás előtte van, elnézést kérek. Képviselőtársamnak volt egy olyan javaslata, hogy napoljuk el a következő képviselő-testületi ülésre, kérem szépen erről szavazzunk. Aki ezzel egyetért vagy nem ért egyet, azért a szavazatát adja le. Szavazzunk! 16

17 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 527/2008. (X. 15.) 15 IGEN 9 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Gotthard Gábor ügyrendi indítványát elfogadva az előterjesztés tárgyalását elnapolja. 15 igen, 9 nem, 1 tartózkodással a testület elfogadta, a napirendi pont tárgyalását akkor lezárom. Megyünk tovább. A napirend 1/1 pontja Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester Tárgyalta a Gazdasági, a Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdések nincsenek. Hozzászólások? Az sincs, akkor a vitát lezárom. Egy 16 -ból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem szépen, most szavazzunk! A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 50/2008. (X.15.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/2008. (II.29.) SZ. ÖNK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 24 igennel egyhangúan elfogadta a testület, a napirendi pont tárgyalását lezárom. Következik: A napirend 1/2 pontja Az önkormányzat 10 éves prognosztizált költségvetése Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester Tárgyalta a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, én nem kívánom kiegészíteni. A vitát megnyitom. Kérdések, hozzászólások következnek. Mitus Zsuzsanna képviselő asszonyé a szó. 17

18 Mitus Zsuzsanna Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-társaim! Hogyha a táblázatokba a bevételi költségvetési előirányzat, illetve a kiadási költségvetési előirányzatnak a számait gyakorlatilag kivonom egymásból, akkor csak jelzem, hogy a hiány 27 milliárd 514 millió forint ebben a táblázatban. Én azt gondolom, hogy tudomásul vesszük, hogy ez az anyag elkészült, értve, amik ide le lettek írva, többek között ugye, hogy a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket nem lehetett számszerűsíteni, az a javaslatunk, hogy a határozati javaslat módosuljon a következő formában: a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy elkészült a évekre vonatkozó 10 éves költségvetési prognózis. Javaslom ezt azért, mert nem tudhatjuk, hogy milyen számok lesznek. Volt egy határozatunk, amely alapján a Pénzügyi Osztálynak ezt el kellett készíteni, evvel rosszat nem hozunk, és gyakorlatilag akkor tudomásul vesszük, hogy egy ilyen anyag elkészült. Tehát módosító határozati javaslat volt, köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor a vitát lezárom. Evvel a módosító indítvánnyal teszem fel az 1. pontból álló határozati javaslatot, és ez egy minősített szótöbbséges szavazást igényel. Kérem most szavazzunk! SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 528/2008. (X. 15.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy elkészült a évre szóló 10 éves prognózis. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 23 igennel egyhangúan elfogadta a testület. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Következik: A napirend 1/3 pontja Javaslat a évi korrigált forrásmegosztásból járó iparűzési adó bevételi többlet felhasználására Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester Tárgyalta a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Én nem kívánom kiegészíteni, a vitát megnyitom. Kérdések, hozzászólások? Dr. Révész Mártáé a szó. Dr. Révész Márta Köszönöm szépen. Nekem a következő gondom van az előterjesztéssel kapcsolatban. Nagyon jó dolog az, hogy plusz pénzünk van, amit fel lehet használni. Én nekem az lenne a kérésem, hogy miután a költségvetés készítése során, és volt nekünk egy olyan listánk, hogy mi minden maradt ki a költségvetésből, na most tudom, hogy ezek a javaslatok abból vannak, de talán szerencsés lenne az, ha ezt a listát látnánk egész évben, és az alapján tudnánk dönteni, hogy 18

19 most erről a listáról valóban ezek azok a tételek, ezek-e azok a tételek, amelyeket a legsürgősebben ki kell elégítenünk. Ezért azt szeretném javasolni, hogy az első napirendi pont úgy módosuljon, hogy a felhasználással a következő testületi ülésen térjünk vissza. Érthető a javaslatom, ugye, mert nagyon igyekszem. Én nekem az a módosító javaslatom van, hogy a felhasználásra térjünk vissza. Ne döntsünk most az összeg felhasználásáról, hanem a következő testületi ülésen térjünk erre vissza, és akkor nézzük meg, akkor az előterjesztés mellett lesz az egész lista, hogy mik maradtak ki a költségvetésből, és ez alapján akkor azt is áttekintve tudnánk erről dönteni. Köszönöm. Dr. Gotthard Gábor frakcióvezető úré a szó. Dr. Gotthard Gábor Köszönöm a szót, elnök úr. Némileg eltérő a Révész Márta képviselő asszony véleményétől, vagy javaslatától az én javaslatom. Arra tennénk javaslatot, hogy a 4-es és 5-ös pontban meghatározott összeget, összesen 30 millió forintot, azt zároljuk, hogy helyezzük a működési tartalékra, és a 6. pont pedig értelemszerűen módosuljon. Mindezt azért, - erről egyébként alpolgármester kollégám tudna nyilatkozni -, a taneszköz beszerzésben ha jól tudom 300 millió forintos, gyakorlatilag mulasztásos törvénysértésben vagyunk szeptember óta, tehát ez az 57 millió forint, ez ehhez képest is csak egy kis mértékű helyreigazítása ennek a tartozásunknak. Mi azt fenntartanánk, és a 4-es, 5-ös pontban meghatározott összegeket viszont zárolnánk, és a 6-os pont meg ennek megfelelően módosulna. Nekünk ez a javaslatunk. Képviselő úr, tessék ezt nekünk leírni, mert ezt most nem tudtam követni. Vagy, ha elég volt mindenkinek, ahogy elmondta. Dr. Gotthard Gábor Elmondom mégegyszer. A 4-es pontban az szerepel, hogy a felújítási előirányzaton belül a Kálvária tér felújításának előirányzatát 20 millióval megemeli, az 5-ös pedig az, hogy 10 millióval megemeli. Ennek a két pontnak a törlését javasolom, és a 3. pont után a 4. pont az lenne, hogy a maradék 30 millió forint az működési tartalék és úgy zárolja. Köszönöm szépen. A 6. pontnál pedig ami eredetileg 6-os volt, ha jól számolom akkor az 5-ös lesz, és az ott szereplő számozás pedig értelemszerűen módosul. Kérdezem a hivatal munkatársait, hogy érthető-e így? Juhász Sándorné Érthető és elfogadjuk, befogadjuk, köszönjük. Én is befogadtam, képviselő asszony meg visszavonta, köszönöm szépen. Ekként, a módosításokkal szeretném feltenni szavazásra a kérdést, ez egy minősített szótöbbségű szavazás. Öt pontból álló határozatról van szó. Kérem szépen, most szavazzunk! 19

20 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 529/2008. (X. 15.) 22 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím támogatásértékű működési bevétel előirányzatát e Ft-tal megemeli a évi korrigált forrásmegosztás részesedési arányainak megfelelően járó iparűzési adó bevétel címén. 2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási előirányzatán belül az oktatás minimális helyiségek kialakítása előirányzatát e Ft-tal megemeli, a 274/2005. (VI. 09.) Kt. határozatban elfogadottak végrehajtása érdekében. 3. felkéri a polgármestert, hogy a 274/2005. (VI. 09.) Kt határozat becsült összegeit felülvizsgálva, készítsen javaslatot, az Ft felosztására. 4. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím felújítási előirányzatán belül a maradék eft-ot működési tartalékba sorolja és ott zárolja. 5. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál az 1,2,4. pontokban foglaltakat vegye figyelembe. Felelős: Polgármester Határidő: november igen egyhangú szavazattal elfogadta a testület. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Következik: A napirend 1/4 pontja Jelentés a Képviselő-testület 426/2008. (VII. 09.) számú határozatának Az Állami Számvevőszék az Önkormányzatunkat évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés 6. pontjában foglaltak végrehajtásáról Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy tárgyalta a Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Szociális Bizottság. Nem kívánom kiegészíteni. A vitát megnyitom. Kérdések? Nincsenek. Hozzászólások? Nincsenek, a vitát lezárom. Két pontból álló határozati javaslat van előttünk, egyszerű szótöbbséges szavazás. Kérem, most szavazzunk! 20

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 6. rendkívüli ülését 2008. július 9-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 5/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. június 08-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 14-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 45/2003. (IX.16.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 45/2003. (IX.16.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 45/2003. (IX.16.) ök. sz. rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is.

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek módosulása is. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest ' :? Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 06-án 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. szeptember 7-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 24-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án (szerda) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben