MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM"

Átírás

1 MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA LAKOSSÁGI FÓRUM Végh József építész vezető tervező január 24.

2 Mi az Integrált Városfejlesztési Stratégia? A városfejlesztési kézikönyv fogalma szerint: Az IVS egy fejlesztési szemléletű középtávú dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű, tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása és azok középtávú megvalósítása. 1 of 67

3 Mi az Akcióterületi terv? A városfejlesztési kézikönyv fogalma szerint: A pályázat által érintett akcióterületre vonatkozó részletes megvalósíthatósági terv. Ez tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítható műszaki, valamint az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akció pénzügyi tervét. Ez a dokumentum a település fejlesztési akcióterületi terve. 2 of 67

4 A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA 3 of 67

5 Martfű Városának stratégiája Mire van szükség az átgondolt, valóban használható IVS megszületéséhez: Kreatív munkabizottság, felső vezetői szinten támogatva Rendszeres, lehetőleg heti szintű személyes kommunikáció Folyamatos oda- és visszacsatolások Elégséges idő a kommunikációra Helyzetelemzést megalapozó széleskörű adatszolgáltatás Az anti-szegregációs szakértő mielőbbi bevonása Folyamatos építészeti, tájépítészeti, műszaki vizsgálatok, tanulmányok, visszacsatolások Partnerség komolyan vétele településen belül és a kistérségi szinten egyaránt Gazdag illusztráció, alátámasztó építészeti, tájépítészeti, műszaki munkarészek A tanácsadó pályázatíró műszaki építésziroda, valamint a települési szakemberek folyamatos, szoros együttműködése, egymás munkájának rugalmas támogatása 4 of 67

6 Martfű Városának stratégiája A település egészére vonatkozó helyzetértékelés: gazdasági demográfiai jellemzők turisztikai vonzerők települési környezet lakásállomány települési infrastruktúra közösségi szolgáltatások a település hosszú távú jövőképe tematikus célok 5 of 67

7 Martfű Városának stratégiája A stratégia koherenciája, konzisztenciája: Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz Fenntarthatóság Illeszkedés a környezeti állapothoz Illeszkedése a településrendezési tervhez Főbb kockázati tényezők 6 of 67

8 Martfű Városának stratégiája A fejlesztési stratégia megvalósítása: Ingatlan gazdálkodás Pénzügyi megvalósítás Nem fejlesztési célú tevékenységek Partnerség Megvalósítás szervezete Döntés és hatáskörök megoszlása Településközi koordináció mechanizmusai Monitoring Indikátorok 7 of 67

9 Martfű Városának stratégiája A fejlesztési stratégia általános célrendszere: 8a of 67

10 Martfű Városának stratégiája Martfű célrendszere: 8b of 67

11 A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 9 of 67

12 Kérdőíves felmérés a felmérés kiértékelése A kérdőívezés célja: A kérdőívezés módszertana: A pályázatokat elbírálók, és a városvezetés és a lakosság megfelelő képet kapjon a stratégiában vázolt célkitűzések és stratégiai elképzelésekről azok támogatottságáról. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a formai és tartalmi követelményének megfeleljen (Városfejlesztési Kézikönyv 2009.) A felmérés 6557 fős lakónépességből 291 fős minta (4,4%) válaszai kerültek feldolgozásra. Két fejezetből álló kérdőív város jövőképét befolyásoló fejlesztések megítélése városrészek fejlesztésével kapcsolatos kérdések feleletválasztás módszerét alkalmazta a megfelelő vélemény rögzítésére, mindemellett, egyes kérdések az egyéni vélemények kifejtésére is adtak lehetőséget. 10 of 67

13 F05. Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése Most végigvesszük az Önkormányzat által tervezett városfejlesztési beavatkozásokat. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön szerint ezek a fejlesztési elképzelések mennyire jók, illetve fontosak? Piac és piaccsarnok létesítése a városközpontban Szociális szolg. Kp. (idősek nappali ellátása, stb.) Megújuló energiák szervezett hasznosítása Bérlakások létesítése és fejlesztése József A. Ált. Isk. fejlesztése (sportcsarnok, sportudvar) parkosítás Nyugdíjasház létesítése Egészségügyi kp. Felújítása Tisza-ipartelep fejlesztése Civil Ház megvalósítása (Műv. Kp. Rekonstrukciója) Tisza-parti pihenőövezet kialakítása Középiskola rek. (Damjanich J.) Óvoda rekonstrukciója (Május 1. út) Társasházak felújítása Gesztenye-sor és környezetének rendezése Zöldfelületek, terek rekonstrukciója További kerékpárutak kialakítása Sportkomplexum fejlesztése Temető fejlesztése (urnás temetkezési lehetőség) Parkolóhelyek számának növelése Ipari Park területének fejlesztése, infrastruktúra kialakítása Gyógyfürdő és környezetének további rendezése Fogyatékosok ellátására szolgáló létesítmény létrehozása Szabadidő Park fejlesztése (téglagyári gödör) Erdei Isk. kialakítása a Tisza Parton Ökocentrum létesítése Inkubátorház és képzési kp. Kialakítása Utcaképet meghatározó üzleteik fejlesztése Kereskedelmi és bevásárlóközpont kialakítása 2,08 2,49 2,78 4,09 4,03 3,99 3,90 3,90 3,89 3,82 3,80 3,76 3,73 3,68 3,66 3,48 3,47 3,45 3,41 3,40 3,35 3,33 3,24 3,17 3,05 4,51 4,44 4,38 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 11 of 67

14 F05. Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése Most végigvesszük az Önkormányzat által tervezett városfejlesztési beavatkozásokat. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön szerint ezek a fejlesztési elképzelések mennyire jók, illetve fontosak? Összegzés: A jelentős támogatottságot mutató 3,5-es érték fölötti beavatkozások, fejlesztési elképzelések a középső városrészt érintik elsősorban és a vizsgált beavatkozások mintegy 50%-át jelentik Az alacsonyabb támogatottságú beavatkozások közül utolsó helyre került kereskedelmi és bevásárló központ kialakítás egyértelműen negatív megítélést jelent Az Inkubátorház és képzési központ, valamit az Ökocentrum létesítése a megnevezések nehézkes értelmezése miatt feltehetően további vizsgálatokat igényelhet, tekintettel arra, hogy a problémás területek vizsgálata során a munkalehetőségek hiánya igen erős támogatottsággal jelent meg, és emiatt szembetűnő az ellentmondás A szociális célú fejlesztések igénye társadalmi és politikai szinten teljes mértékben fedik egymást 12 of 67

15 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F06. A felsoroltakon túl, ön milyen további városfejlesztési beavatkozásokat tartana szükségesnek Martfűn? Kulturált ifjúsági központ és szórakozó helyek Kerékpárút építése Zsófia irányába Hajókikötő létesítése, hídépítés Központi buszmegálló, egyéb megállók fejlesztése Inkubátor ház létesítése Közvilágítás fejlesztése Túrizmust megalapozó ingatlanfejlesztések Tornacsarnok építése 13 of 67

16 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F07. Most röviden újra végigmegyünk az Önkormányzati fejlesztési elképzelések főbb csoportjain. Kérem értékelje egy ötfokozatú skálán a fejlesztési terület prioritását! Piac létesítése 4,51 Utak, járdák, kerékpárutak korszerűsítése 4,10 Közoktatási infrastruktúrák fejlesztése A város turisztikai és szabadidős létesítményeinek fejlesztése Városi sportlétesítmények korszerűsítése Az Ipari Park és gazd. Övezet fejlesztése A lakóövezetek zöldterületeinek fejlesztése Önkormányzati és közszolgáltatások és intézményeinek fejlesztése 3,80 3,76 3,68 3,64 3,52 3,46 A Városközpont megújítása 2,78 A város parkolása rendszerének megújítása, parkolók kialakítása 1,01 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 14 of 67

17 F07. Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése Most röviden újra végigmegyünk az Önkormányzati fejlesztési elképzelések főbb csoportjain. Kérem értékelje egy ötfokozatú skálán a fejlesztési terület prioritását! Összegzés: A fejlesztési prioritások között a nap mint nap szembekerülő kérdés kapott a legnagyobb hangsúlyt (piac) Másodikként az utak állapotának, kiépítettségének infrastrukturális fejlesztésének előtérbe helyezését szorgalmazzák (ez is nagyobbrészt a naponta felmerülő problémákra vezethető vissza) Az oktatás, a tercier szektor és a sport területeinek célzott fejlesztési irányai közel azonos megítélésűek Ipari park létrehozása függetlenül attól hogy jelenleg nem létezik igen magas támogatottságú A további két kategória prioritása még szintén magasnak mondható Legalacsonyabb prioritási értékelést kapott a város parkolási rendszerének és a városközpontnak a megújítása Előbbiek elsősorban az érintett területek jelenleg is kedvező állapotának és megítélésének tudható be 15 of 67

18 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F08. Összességében mi a véleménye a felvázolt városfejlesztési elképzelésekről? Felsorolok néhány állítást, kérem mondja meg, melyikkel ért egyet! 1% 3% Helyesek, jók, a település fejlődését szolgálják 37% Vannak benne jó elemek, de már irányú fejlesztésekre is szükség lenne 59% Nem jók, az erre szánt pénzt más célra kellene fordítani Nem tudom megitélni 16 of 67

19 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F08. Összességében mi a véleménye a felvázolt városfejlesztési elképzelésekről? Felsorolok néhány állítást, kérem mondja meg, melyikkel ért egyet! Összegzés: Elhanyagolható mértékűnek tekinthető a fejlesztési elképzelésekkel egyet nem értők aránya (4%) Jelentős mértékű (59%) a fejlesztéseket egyértelműen támogatók aránya, szintén jelentős mértékű (37%) a fejlesztéseket támogató, de további vizsgálatokat is javasló vélemények aránya Megállapítható hogy a fejlesztéseket lényegileg támogatók aránya (96%) rendkívül magas és igazolja a tervezett szándékok megalapozottságát 17 of 67

20 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F12. Martfű város pozitívan megítélt területei? 18 of 67

21 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F12. Martfű város pozitívan megítélt területei? Összegzés: A település egészére, valamint egyes kiemelt városrészekre (új kertvárosi rész, az óvárosi rész) vonatkozóan a megkérdezettek nagy számban nyilatkoztak pozitívan. További kiemelkedő számban pozitívnak ítélt területek a Gesztenyesor, a PM Hivatal és környezete, a Hotel/ kemping együttese, az új kertvárosi rész, valamint a nagy játszótér a sétány északi oldalán 19 of 67

22 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F12. Martfű város negatívan megítélt területei? 20 of 67

23 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése F12. Martfű város negatívan megítélt területei? Összegzés: A felmérésből egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezettek az egész települést nem azonosítják negatívan Ellenben a középső, Városközponti városrészben koncentrálódnak leginkább számban és erősségben a negatívan megítélt elemek. Jól azonosítható a Bata lakótelep, a bérlők házának környezete, a volt buszpályaudvar épülete (most szórakozóhely). Ezek mind szociális és társadalmi feszültségek meglétéről tanúskodnak a megkérdezettek szerint További kiemelt területek a vasútállomás (negatív városképi megjelenés a település kapujában), az ipari park (nem működő, infrastruktúrával el nem látott terület, jelenleg nem funkcionál). 21 of 67

24 Kérdőíves felmérés a kérdések kiértékelése, elemzése Konklúzió: A városlakók jelentős mértékben elégedettek a település mai adottságaival, lehetőségeivel és a város vezetés munkájával Erőteljesen kirajzolódtak a problémás területek, a szükséges városfejlesztési beavatkozások, valamint az ezekkel kapcsolatos prioritások Értelmezési nehézségek miatt egye területekkel kapcsolatosan ellentmondások alakultak ki, melyek további elemzést igényelnek A felmérésről és a vizsgált kérdésekről a helyi lakosság tájékozott volt és jelentősnek mondható azoknak a száma akik vállalták a kérdőívhez kacsolódóan a nevük megadását Az elvégzett felmérés elérte célját és megfelelő alapul szolgál a város vezetés további döntéseinek meghozatalához, illetve az IVS részletes kidolgozásához 22 of 67

25 A JELENLEGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 23 of 67

26 A jelenlegi helyzet értékelése - térszerkezet 24 of 67

27 A jelenlegi helyzet értékelése - térszerkezet 25 of 67

28 A jelenlegi helyzet értékelése - történelem 26 of 67

29 A jelenlegi helyzet értékelése - történelem 27 of 67

30 A jelenlegi helyzet értékelése - történelem 28 of 67

31 A jelenlegi helyzet értékelése - társadalom Migrációs folyamatok alakulása Martfű lakosságszámának változása Elvándorlások Odavándorlások 29 of 67

32 A jelenlegi helyzet értékelése - munkaerőpiac 61-X , 3, 11, 32, 31, 38, 40, 37, 47, 45,, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 500 Regisztrált munkanélküliek száma , Nyilvántartott munkanélküliek korcsoport szerinti megoszlása of 67

33 A jelenlegi helyzet értékelése - gazdaság 500, 400, 300, 200, 100,, Regisztrált munkanélküliek Tartós munkanélküliek 65,97% 20,65% 13,39% mezőgazdaság ipar, építőipar szolgáltatás Regisztrált vállalkozások száma Működő vállalkozások száma 31 of 67

34 A jelenlegi helyzet értékelése - turisztika Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek vendégéjszaka száma Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma Külföldi vendégéjszakák száma Belföldi vendégéjszakák száma Kunhegyes Tiszaderzs Tiszaföldvár Kétpó Tiszaörs Kisújszállás Törökszentmikl Karcag Jászberény Mezőtúr Szajol Martfű Túrkeve Jászszentandrás Jászapáti Abádszalók Szolnok Tiszafüred Cserkeszőlő Berekfürdő of 67

35 A TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK 33 of 67

36 Martfű városrészi felosztása V1 Városközponti városrész V2 Óváros városrész V3 Kertváros városrész V4 Iparterület városrész 34 of 67

37 Martfű akcióterületi felosztása A1 Városközponti akcióterület A2 Lakóövezet akcióterület A3 Turisztikai, rekreációs akcióterület A4 Tisza Ipartelep akcióterület A5 Keleti kertváros (Óváros) akcióterület A6 Zsófia-dűlő akcióterület A7 Ipari Park akcióterület A8 Északi iparterület akcióterület Több akcióterületet érintő beavatkozási pontok 35 of 67

38 Martfű akcióterületi felosztása A1 Városközponti akcióterület A1-P01 Piac kialakítása A1-P02 Új garázsok létesítése A1-P03 Temetői szolgáltatás bővítése A1-P04 Egészségmegőrző és Szolgáltató Centrum kialakítása A1-P05 Parkok zöldfelületi rendezése A1-P06 Önkormányzati lakóterületi fejlesztés A1-P07 József Attila Általános Iskola fejlesztése A1-P08 Városi fogadóövezet rekonstrukciója A1-P09 Buszmegállók kialakítása, fejlesztése 36 of 67

39 Martfű akcióterületi felosztása A2 Lakóövezet akcióterület A2-P01 Szobabérlemények lakáscélú rekonstrukciója A2-P02 Garzonház rekonstrukciója idősek szociális bérlakás célú hasznosítására A2-P03 Társasházak hő technikai rekonstrukciója (Május 1. út) A2-P04 Lakóterület környezeti rekonstrukciója (Május 1 út - Gesztenye sor Ságvári E. u. környezete) A2-P05 BATA lakótelep rekonstrukciója A2-P06 Garázsok bontása és környezeti rekonstrukció A2-P07 Új garázsok létesítése A2-P08 Kikötő létesítése A2-P09 Gesztenye-sor rekonstrukciója A2-P10 Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése A2-P11 Egészségház rekonstrukciója A2-P12 Óvoda bővítése bölcsőde funkcióval A2-P13 Szolgáltató Ház kialakítása régi bölcsőde épületében A2-P14 Művelődési Ház rekonstrukciója és fejlesztése 37 of 67

40 Martfű akcióterületi felosztása A3 Turisztikai, rekreációs akcióterület A3-P01Tisza parti sétány és kerékpárút kialakítása (Kassák L. Szolnoki út) A3-P02 Szabadidő Park kialakítása A3-P03 Sportkomplexum funkció bővítése, környezetrendezése A3-P04 Új szennyvíztelep létesítése A3-P05 Megszűnő szennyvíztelep rehabilitációja A3-P06 Virág utca zöldfelületi rekonstrukciója 38 of 67

41 Martfű akcióterületi felosztása A4 Tisza Ipartelep akcióterület A4-P01 Vasútállomás és környezetének rekonstrukciója A4-P02 Tisza Ipartelep belső úthálózat rekonstrukció A4-P03 Városi fogadóövezet rekonstrukciója A4-P04 Tisza Cipő Zrt. Irodaház funkcióváltása 39 of 67

42 Martfű akcióterületi felosztása A5 Keleti kertvárosi (Óváros) akcióterület A5-P01 Gyalogos-kerékpáros felüljáró építése A5-P02 Rákóczi út burkolat felújítása A5-P03 Idősek Otthona felújítása 40 of 67

43 Martfű akcióterületi felosztása A6 Zsófia-dűlő akcióterület A6-P01 Lakóterület közlekedés és közmű fejlesztése ( Zsófia - dűlő fejlesztése) A6-P02 Zsófia dűlő vasúti átjáró biztosítás kiépítése 41 of 67

44 Martfű akcióterületi felosztása A7 Ipari Park akcióterület A7-P01 Ipari Park és 442. főközlekedési út közötti szakasz fejlesztése A7-P02 Ipari Park területének közmű és közlekedés fejlesztése A7-P03 Inkubátorház kialakítása A7-P04 Ipari Parki bányató zöldfelületi környezetrendezése 42 of 67

45 Martfű akcióterületi felosztása A8 Északi iparterületi akcióterület A8-P01 Északi Iparterület infrastruktúra fejlesztése 43 of 67

46 Martfű akcióterületi felosztása Több akcióterületet érintő beavatkozási pontok A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 Megújuló energiák hasznosítása A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 Útburkolat, járdák, parkolók kialakítása A1-A2-A3 -A5-A6 Információs táblarendszer kialakítása A1-A2-A3-A4-A5 Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése 44 of 67

47 A VÍZIÓK PROJEKT ELEMEK 45 of 67

48 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A2-P01 Szobabérlemények lakáscélú rekonstrukciója 46 of 67

49 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A2-P02 Garzonház rekonstrukciója idősek szociális bérlakás célú hasznosítására 47 of 67

50 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A2-P03 Társasházak hőtechnikai rekonstrukciója (Május 1 út) 48 of 67

51 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A2-P04 Lakóterület környezeti rekonstrukciója (Május 1 út - Gesztenye sor Ságvári E. utca környezete) 49 of 67

52 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A2-P08 Kikötő létesítése 50 of 67

53 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A3-P02 Szabadidő Park kialakítása 51 of 67

54 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A3-P02 Szabadidő Park kialakítása 52 of 67

55 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A3-P02 Szabadidő Park kialakítása 53 of 67

56 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A3-P03 Sportkomplexum funkció bővítése, környezetrendezése 54 of 67

57 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A4-P01 Vasútállomás és környezetének rekonstrukciója 55 of 67

58 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A4-P03 Városi fogadókörnyezet rekonstrukciója 56 of 67

59 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A7-P04 Ipari Parki bányató zöldfelületi környezetrendezése 57 of 67

60 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A1-P05 Parkok zöldfelületi rendezése 58 of 67

61 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A1-P02 Új garázsok létesítése 59 of 67

62 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A7-P03 Inkubátorház kialakítása 60 of 67

63 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A4-P04 Tisza Cipő Zrt. Irodaház funkcióváltása 61 of 67

64 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A1-P08 Városi fogadóövezet rekonstrukciója 62 of 67

65 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A1-P07 József Attila Általános Iskola fejlesztése 63 of 67

66 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A1-P01 Piac kialakítása 64 of 67

67 Víziók Beavatkozási pontok, projekt elemek A3-P03 Sportkomplexum funkció bővítése, környezetrendezése 65 of 67

68 1. Városközponti akcióterület A1-P01 Piac kialakítása A1-P02 Új garázsok létesítése A1-P03 Temetői szolgáltatás bővítése A1-P04 Egészségmegőrző és Szolgáltató Centrum kialakítása A1-P05 Parkok zöldfelületi rendezése A1-P06 Önkormányzati lakóterületi fejlesztés A1-P07 József Attila Általános Iskola fejlesztése A1-P08 Városi fogadóövezet rekonstrukciója Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A1-P09 Buszmegállók kialakítása, fejlesztése Ft Városközponti akcióterület összesen: Ft 2. Lakóövezeti akcióterület A2-P01 Szobabérlemények lakáscélú rekonstrukciója Garzonház rekonstrukciója idősek szociális bérlakás célú A2-P02 hasznosítására A2-P03 Társasházak hőtechnikai rekonstrukciója (Május 1. út) Lakóterület környezeti rekonstrukciója (Május 1 út - Gesztenye sor Ságvári E. u. környezete) A2-P04 A2-P05 BATA lakótelep rekonstrukciója A2-P06 Garázsok bontása és környezeti rekonstrukció A2-P07 Új garázsok létesítése A2-P08 Kikötő létesítése A2-P09 Gesztenye-sor rekonstrukciója Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése A2-P10 A2-P11 Egészségház rekonstrukciója A2-P12 Óvoda bővítése bölcsőde funkcióval A2-P13 Szolgáltató Ház kialakítása régi bölcsőde épületében A2-P14 Művelődési Ház rekonstrukciója és fejlesztése Lakóövezeti akcióterület 3. Turisztikai, rekreációs akcióterület Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A3-P01 Tisza parti sétány és kerékpárút kialakítása (Kassák L. Szolnoki út) Ft A3-P02 Szabadidő Park kialakítása Ft A3-P03 Sportkomplexum funkció bővítése, környezetrendezése Ft A3-P04 Új szennyvíztelep létesítése Ft A3-P05 Megszűnő szennyvíztelep rehabilitációja Ft A3-P06 Virág utca zöldfelületi rekonstrukciója Ft Turisztikai, rekreációs akcióterület Ft 4. Tisza Ipartelep akcióterület A4-P01 Vasútállomás és környezetének rekonstrukciója Ft A4-P02 Tisza Ipartelep belső úthálózat rekonstrukció Ft A4-P03 Városi fogadóövezet rekonstrukciója Ft A4-P04 Tisza Cipő Zrt. Irodaház funkcióváltása Ft Tisza Ipartelep akcióterület 5. Keleti kertvárosi (óváros) akcióterület A5-P01 Gyalogos-kerékpáros felüljáró építése A5-P02 Rákóczi út burkolat felújítása A5-P03 Idősek Otthona felújítása Keleti kertvárosi (óváros) akcióterület 6. Zsófia - dűlő akcióterület A6-P01 Lakóterület közlekedés és közmű fejlesztése ( Zsófia - dűlő fejlesztése) A6-P02 Zsófia dűlő vasúti átjáró biztosítás kiépítése Zsófia - dűlő akcióterület 7. Ipari Park akcióterület A7-P01 Ipari Park és 442. főközlekedési út közötti szakasz fejlesztése A7-P02 Ipari Park területének közmű és közlekedés fejlesztése A7-P03 Inkubátorház kialakítása A7-P04 Ipari Parki bányató zöldfelületi környezetrendezése Ipari Park akcióterület 8. Északi iparterületi akcióterület A8-P01 Északi Iparterület infrastruktúra fejlesztése Több akcióterületet érintő beavatkozási pontok A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 Megújuló energiák hasznosítása A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 Útburkolat, járdák, parkolók kialakítása A1-A2-A3 -A5-A6 Információs táblarendszer kialakítása A1-A2-A3-A4-A5 Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése Több akcióterületet érintő beavatkozási pontok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Mindösszesen: Ft 66 of 67

69 MERJÜNK ÁLMODNI! 67 of 67

70 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Végh József építész vezető tervező január 24.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Tisza-tó Napja rendezvénysorozat - Szakmai konferencia FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Kisköre, 2013.

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft)

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft) 1. Gyermekintézmények fejlesztések TOP 1.4 2. Városi fókuszú településfejlesztés TOP 2.1 3. Turizmusfejlesztés TOP 2.2 4. Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 III. Jászapáti Járás Térségfejlesztésfejlesztési

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL

Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL AKTUÁLIS Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL Az elmúlt esztendõ legújabb kézimunkáit tárják népmûvészetet kedvelõ közönségük elé a martfûi Díszítõmûvészeti és Gobelinkör

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010) Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Program Akcióterve (2009-2010) Készítette: Jász- Nagykun-Szolnok Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok 2009. június Elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Munkaanyag 2015. május BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ küldött, 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei KISTÉRSÉGI PROJEKTJAVASLATOKRÓL Településenként / Kistérségenként Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő:

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt)

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) 1. számú melléklet Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014-2019 2 Megyei Közgyűlés

Részletesebben

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők HVS 1.Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2013-ra a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája 28. május Budapest XIX. kerület - Kispest 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA STRATÉGIA 1 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 STRATÉGIA 2 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím:

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Zsombo Sport Egyesület Zsombó SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZERZŐK (923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott dokumentum)

SZERZŐK (923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott dokumentum) MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Maczák Johanna Mátrai Réka Havassy Enikő Garay Márton SZERZŐK

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 15 2014.07.02. 10:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Zrínyi SE Felsőszentmárton Zrínyi SE Felsőszentmárton

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,5% 500 50 m2-ig: 7000 Ft/év 51-80 m2: 9000 Ft/év 81-100m2:12000 Ft/év 100 m2 felett: 12500 Ft/év üdülőtelek:

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója Tarnaszentmária Verpelét Feldebrő Aldebrő Tófalu Szihalom Kápolna Füzesabony Mezőszemere Kompolt Kál Dormánd Egerfarmos Nagyút Mezőtárkány Besenyőtelek Poroszló Sarud Újlőrincfalva A Füzesabonyi Kistérség

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben