E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek kapcsolatáról /civiltaj*/ ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Babinecz Erzsébet önkormányzati főtanácsadó Dr. Farkas Anett vezető-tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály (a Hivatal főosztályainak beszámolói és az önkormányzat intézményeinek tájékoztatói alapján) MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 16. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 16. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Előzmények: A megyei önkormányzat 2004-ben - országosan is figyelmet keltő - úttörő szerepet vállalt az önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozásában. Összeállította a Baranyában működő civil szervezetek adatbázisát, Civil stratégiát dolgozott ki olyan új típusú együttműködési formák kialakításnak céljából, amelyek erősíthetik a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, illetve előmozdíthatják az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszonyt és munkamegosztást, továbbá az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátását eredményezhetik. A civil stratégia a civil szervezetek véleményének, javaslatainak figyelembevételével készült, megalkotását közel 200 civil/nonprofit szervezet részvételével megrendezett ún. Civil Fórum, társadalmi vita előzte meg. Az együttműködés intézményesítésének részeként - szakmai ágazatonként (Egészségügyi; Gyermek, Ifjúság és Sport; Szociális; Kulturális; Oktatási; Nemzeti és Etnikai Kisebbségi; Környezetvédelem és Területfejlesztés; Idegenforgalmi; Közrend, Közbiztonsági és Fogyasztóvédelmi) - megalakultak a Megyei Civil Kerekasztalok, majd az önkormányzat közvetlen partnereként működő Civil Tanács, amelybe egy-egy főt delegáltak a Kerekasztalok. Az önkormányzati feladatok ellátásába történő hatékony bevonásuk érdekében a civil szervezetekkel több együttműködési megállapodás, illetve feladatellátási szerződés megkötésére került sor, emellett az önkormányzat által fenntartott intézmények is széleskörű civil kapcsolatrendszert hoztak létre. Önkormányzatunk pénzügyi, szakmai és infrastrukturális támogatás nyújtásával segítette a szervezetek tevékenységét. Az éves költségvetésben elkülönített civil pályázati alapból (2004-ben 10 millió, 2005 és 2006 évben 5-5 millió forint) nyújtott támogatások segítségével képzési projektek, valamint az egész megyét átfogó kulturális, oktatási, sport, környezet, és természetvédelmi, egészségügyi, és szociális tárgyú programok valósulhattak meg. A civil szervezetek szakmai programjainak támogatása elsősorban az ágazatilag érintett bizottságok rendelkezésére álló keretekből történt, az elnöki keretből pedig további számos szervezet kapott segítséget kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák, sportversenyek rendezéséhez, illetve működési célra. A Kerekasztalok tagjai folyamatosan megtárgyalták a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) aktuális kérdéseit, rendszeres tájékoztatást kaptak az NCA döntéshozó testületeiben való civil részvételről és a pályázati lehetőségekről. Több Kerekasztal a tagszervezeteivel közösen sikeresen pályázott az NCA-hoz, megerősítve ezzel a civil szervezetek közötti együttműködést. A közgyűlés 2006 márciusában komplex előterjesztés keretében tekintette át a megyei önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerét, amelynek alapján eredményesnek ítélte az addigi együttműködést. Jelen előterjesztés az azóta eltelt időszakról, a további együttműködés összetevőiről, tapasztalatairól kíván átfogó képet adni, ágazatonként részletesen bemutatva a civil szervezetek szerepvállalását az önkormányzati feladat ellátásban. Szociális ágazat A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) értelmében a megyei önkormányzatok kötelező feladata a szociális szolgáltatások területi összehangolása, amely a szakma képviselői közötti párbeszédet és egyeztetést, valamint a szociális ellátások rendszerére vonatkozó koncepcionális összhang igényét jelenti. Az Szt. értelmében a megyei önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a megyei szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A 2005-ben alakult Baranya Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal munkáját a megyei önkormányzat hivatala szervezi, tagjai az Szt. alapján rendeletünk által meghatározott többek között civil szervezetek képviselői: - a 2000 fő feletti lakosságszámú Baranya megyei települési önkormányzatok, - a négy történelmi egyház, - Kastélypark Módszertani Otthon, - Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) Baranya Megyei Tagozata, - Baranya Megyei Civil Szociális Kerekasztal,

3 3 - Baranya Megyei Civil Gyermek, Ifjúság és Sport Kerekasztal, - Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, - Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, - Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat, - Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága. A Baranya Megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács 2004-ben történt megalakulását több nyugdíjas szervezet együttesen kezdeményezte országos és más megyei gyakorlat alapján, elnöke a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke Pécs város polgármestere, tagjai az alábbi szervezetek delegáltjai: - Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete, - Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, - Nyugdíjasok Egyesülete, Pécs - Mecsek Nyugdíjas Egyesület, - Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete, - Társadalmi Egyesületek Szövetsége - Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Kerekasztalának Idősügyi Munkacsoportja, - Baranya Megye Szociálpolitikai Kerekasztalának Idősügyi Munkacsoportja, - Pécsi Tudományegyetem, - Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Szervezete, - Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Baranya Megyei Tagozata, - BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny), - Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Baranya Megyei Igazgatósága, - Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, - a négy történelmi egyház területi szervei. Az Idősügyi Tanács munkáját kezdetben az Esélyek Háza munkatársai szervezték, az intézmény működtetésének 2007-ben történt városi átvételét követően ezt jelenleg a Kastélypark Időskorúak Otthon (Görcsöny) végzi. A szociálpolitika szereplői közötti rendszeres párbeszéd fenntartásának, a célok és stratégiák kialakításának, a szolgáltatások tervezésének összehangolása érdekében a két szervezet ben együttes üléseket tartott és számos fontos témát tárgyalt: - Baranya Megye Szociális Szolgáltatási Koncepciójának felülvizsgálata, - Az idősek ellátását érintő szolgáltatások változása Baranya megyében, - A nem állam fenntartású időseket ellátó intézmények működéséről, - Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete beszámolója a Szabadkán működő magyar nyugdíjasokat összefogó szervezettel, valamint a Szegedi Nyugdíjasok Egyesületével kötött megállapodásáról, - Tapasztalatok az idősek önkéntesként való foglalkoztatásáról, - Mit tesz a megyei időskorúak érdekében a Megyei Önkormányzat, milyen kapcsolata van a kistérségi szervezetekkel, - Egészség és betegség, esélyek és kockázatok 60 év felett, - A szűrővizsgálatok és jelentőségük, fontosabb szűrővizsgálati módszerek, - Az idős emberek biztonságos közlekedése, a nyugdíjasokra vonatkozó főbb információk, - Az Idősügyi Stratégia és Idősügyi Törvény. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1999-ben alapította a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványát (INDIT Közalapítvány) azzal a céllal, hogy a járó- és fekvőbeteg szakellátás keretében drogbeteg ellátás szakfeladatot, valamint szenvedélybetegek rehabilitációs intézményén keresztül tartós bentlakást nyújtó szakosított ellátást, mint kötelező feladatait a Közalapítvány tevékenységén keresztül biztosítsa. Az INDIT Közalapítvány szakmai célja olyan modell értékű komplex és integrált intézményhálózat és hozzátartozó szolgáltatási struktúra kialakítása és működtetése, amely a dél-dunántúli régióban élő szenvedélybetegek és veszélyeztetett populációk számára

4 4 szociális és egészségügyi ellátást biztosít. A Közalapítvány hosszú évek óta működtet sikeresen drogambulanciát Pécsett, rehabilitációs otthont, félutas házat Pécsváradon évben újabb intézményi elemmel bővült a rendszer: Tisztás néven szenvedélybetegek nappali ellátó intézménye kezdte meg működését. Szintén 2004-ben kezdődött meg a drogprevenció intézményesítésének előkészítése, melyet a Füge Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ létrehozása biztosít 2005-től. Az intézményi hálózat működtetése mellett folyamatosan szerveznek konferenciákat, szakmai rendezvényeket (Drogellenes Világnap, Szenvedélyek Napja, INDIT Szakmai Napok, Ártalomcsökkentő Fesztiválok stb.), oktatnak több felsőfokú oktatási intézményben országszerte a Közalapítvány szakemberei. Az önkormányzat évente milliós nagyságrenddel támogatja a Közalapítványt, amelynek felhasználásáról, pénzügyi gazdálkodásáról, valamint szakmai tevékenységéről minden évben beszámol az Alapítónak. A Hivatal rendszeresen nyújt segítséget a Közalapítvány számára jogi, szervezési kérdésekben, ezen felül az elmúlt időszakban több rendezvény, konferencia, program megvalósításában működtünk együtt eredményesen. Gyermekvédelmi ágazat A fejlett európai országok szociálpolitikai ellátórendszerének kialakulásában, a reformok viszonylagos sikerességében jelentős szerephez jutottak a rászorultak érdekeit felvállaló, egyre erősödő civil mozgalmak és szervezetek. Az együttműködés kialakítása azért is fontos az állami gondoskodásban lévő gyermekek ellátásában szerepet vállaló civil szervezetekkel, mert ezzel kibővül azon támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi beilleszkedését, munkalehetőségének megteremtését, képzését, szakképzését, lakáshoz juttatását segítik elő. A feladatellátás megosztása és a költségcsökkenés érdekében a megyei önkormányzat - élve a törvényi szabályozás adta lehetőséggel - a személyes gondoskodást nyújtó ellátást már részben nem állami szervvel is biztosítja. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó civil szervezet közvetlenül kapja a normatív állami támogatást. Ez az összeg ugyan nem fedezi teljes mértékben a feladatellátás költségeit - az kiegészítésre szorul -, a gazdasági számítások elemzése alapján azonban az önkormányzatnak még így is költségtakarékosabb megoldást jelent, mintha az általa fenntartott intézménynek biztosítana működési költséget. További költségcsökkenést eredményez, hogy nem az önkormányzatot terheli a tárgyi feltételek és a szakdolgozói létszám biztosítása, olyan feladatot látnak el, amelyek jelenleg hiányoznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerből, illetve olyan speciális ellátási formákat is felvállalnak, amelyek az állami rendszerben nehezen megszervezhetők. Megjegyzendő azonban, hogy a civil szervezetek működésében problémát jelent a hosszú távú működésükhöz elengedhetetlen egyéb támogatások megszerzésének nehézsége. A megyei önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezetével kötött ellátási szerződést személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására. Az Egyesület Pécs, Apaffy u alatti telephelyen 10 férőhelyes lakásotthont működtet a gyermekek állapotához igazodó különleges ellátást biztosítva. Szoros együttműködés alakult ki a Faág Baráti Kör Egyesülettel. Az 1998 óta működő közhasznú szervezet jelenlegi és volt állami gondoskodásban részesülő - különös tekintettel cigány származású - fiatalok számára szervez komplex segítő programokat. Az elmúlt évek során intenzív együttműködési formákat alakítottak ki a megyei önkormányzat gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeivel (például: a célcsoportot érintő projektek, szakemberek számára akkreditált továbbképzések, szakmai fórumok). Az Egyesület a Megyei Gyermekvédelmi Központtal több projektben is együttműködött és jelenleg is együttműködik (nevelőszülői klub, utógondozói ellátás támogatása, átfogó szociológiai felmérés, családi reszocializációs tevékenység, tanulást segítő foglalkozások, szociális és jogi érdekvédelmi szolgáltatás, életkezdésre való felkészítés, közösségi programok, munkatapasztalat-szerző foglalkozások). A gyermekek állapotához igazodó speciális ellátás biztosítása a megyei önkormányzat kötelező alapfeladata, amely egyébként korábban az ellátórendszer egyik hiányossága volt -, jelenleg regionális szinten valósul meg. A pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek elhelyezését 2005-től a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján sikerült megoldani Szedresen, hat férőhely igénybevételével. Nem hagyományos civil szervezetként, de

5 5 nem is közvetlen önkormányzati fenntartással működik a Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás keretében 2008 szeptemberétől a 16 férőhelyes speciális gyermekotthon Szigetváron, ahol a megyei önkormányzat 4 férőhelyet vesz igénybe. Egészségügyi ágazat E területen a civil szervezetetekkel való kapcsolatrendszer nem fejlődött látványosan az elmúlt időszakban. Ennek okai, az ellátórendszer beszűkülése a (kapacitások csökkenése), az ellátás alulfinanszírozottsága, a folyamatos forráskivonás, ugyanakkor a betegellátás feltételrendszerének, a minimumfeltételeknek, a hatósági előírásoknak szigorodása. Ilyen társadalmi környezetben nehezen teremthetők meg az optimális feltételek ahhoz, hogy a saját bevétellel nem rendelkező társadalmi szervezetek egészségügyi szakellátás végzését felvállalnák. A megyei önkormányzat pénzügyi kondícióinak romlása miatt az elmúlt években az Egészségügyi Bizottság számára sem áll rendelkezésre keret az egészségi feladatot ellátó civil szervezetek támogatásának biztosítására. Ezzel azonban elveszett az az információs vonal, amely ezen szervezetek tevékenységéről addig ismereteket nyújtott. Az önkormányzat egészségügyi szakellátási tevékenységét évek óta jelentős mértékben segíti a Máltati Szeretetszolgálat, 2008-tól pedig a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, illetve annak egészségügyi szolgáltatója, az Irgalmaskórház. A Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza a Baranya Megyei Kórház Tüdőszanatórium telephelyének megszüntetésekor 75 krónikus ágy működtetését vállalta évben újabb 24 krónikus ágy és járóbeteg óra átadására került sor az Irgalmasrend részére. Az egyházi fenntartású kórház a megye/város legnagyobb krónikus ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatója, amely feladatellátással 99 ágyon a megyei önkormányzat kötelező feladatát látja el olyan módon, hogy ahhoz az önkormányzat pénzügyi támogatást nem biztosít, és az ellátás feltételeinek kialakítását is a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házának fenntartója magára vállalta. A közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót, amelyben a képviselők megismerhetik a megye egyik legjelentősebb, egészségüggyel foglalkozó civil szervezetének munkáját. Ez az előterjesztés is bizonyítja, hogy az önkormányzat támogat minden olyan civil szervezeti kezdeményezést, amely az önkormányzat egészségpolitikáját, kötelező feladatellátását szolgálja. Oktatási ágazat A megye Pécs város önkormányzatával közösen októberében alapította meg a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány), melynek célja és feladata nem változott az alapítás óta, és összhangban áll a közoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseivel. A tartós közérdekű célra létrehozott Közalapítvány feladata a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. A célok megvalósulását pályázati eljárás keretében vagyonából, valamint bevételeiből finanszírozza: a központi költségvetési törvényben megállapított támogatási összegből, az alapító önkormányzatok éves költségvetésében meghatározott közalapítványi támogatásokból, illetve kamatbevételeiből. A megyei Önkormányzat és a Közalapítvány közötti együttműködés a minőségi szakmai munka követelménye és az azonos érdekeltség alapján szerveződik. A Közalapítvány által meghirdetett pályázati célokra a szakbizottság és a Hivatal szakirodája is tehet javaslatot. Az önkormányzat delegáltjai, képviselői a kuratóriumi, illetve az ellenőrző bizottsági munkában aktívan részt vesznek. Az önkormányzat évente tárgyalja a Közalapítvány éves tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az ellenőrző bizottság jelentését. A megyei önkormányzat a Közalapítvány működésére fordítható (sajnos csökkenő) központi támogatás ellentételezésére, valamint az együttműködés szorosabbá tétele érdekében (2004. december 15-től) a Kuratórium titkári feladatkörét a Hivatal szervezeti egységébe építette be, továbbá a Közalapítvány munkáját térítésmentes irodahelyiség biztosításával is segíti. (Az együttműködés keretében nyújtott támogatásokat, továbbá az Alapítványi által meghirdetett pályázati célokat és a támogatások mértékét az előterjesztés 1. számú melléklete mutatja be.) A 2008-ban sajnálatos körülmények miatt megszűnt Collegium Martineum Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium tanulóit a BMÖ Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Speciális

6 6 Szakiskola és Kollégium vette át a 2008/2009-es tanévben, nem kevés áldozatot vállalva a finanszírozási problémák megoldása és a tanulók zavartalan ellátása érdekében. Továbbra is élő kapcsolataink vannak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával a középfokú szakképzés és a munkaerő-piaci igények jobb kielégítése érdekében, a szakképzési irányok meghatározása minden esetben információ csere útján történik. A PANNON Szakképzés Szervezési Társulásban való tagsága révén a megyei önkormányzat az általános- és szakképzés több szereplőjével is rendszeres munkakapcsolatot alakított ki. A Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével, oktatásával összefüggő kérdésekben igen informatív gyakorlati kontaktusban van közoktatási intézményeinkkel, és a gyakori jogszabályváltozások értelmezésében jelentős segítséget nyújt számunkra. A Vöröskereszt megyei szervezete szintén állandóan jelen van oktatási intézményeinkben, segítve az egészséges életmódra nevelést. A középfokú iskolákban gyakoriak a véradó napok, ahol lehetőség van bizonyos szűrővizsgálatok elvégzésére is. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja is jó példa arra, hogy a civil szerepvállalás hogyan épül be a későbbi alaptevékenységbe, amely már támogatás nélkül is képes továbbfejlődni és a szolgáltatási tevékenységet nyújtani (pl. az angol tanári módszertani és információs központ - a korábbi British Council - támogatásából mára az intézmény könyvtári szolgáltatássá fejlődött, amelyet az angol nyelvet tanuló diákok előszeretettel használnak.) Részben új elemként jelent meg az elmúlt években a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél- Dunántúli Régiójával kialakított együttműködés, elsősorban a fogyatékos tanulók támogatása tekintetében. A célcsoport rendszeres tanulmányi versenyeihez ajándékokat esetenként fejlesztő játékokat is kaptak gyógypedagógia intézményeink, cserébe a szakszolgálatok munkatársai továbbképzéseken előadásokat tartottak a szervezet önkéntes munkatársai számára. A Pécs Egyházmegyei Karitász szervezettel is hasonló kapcsolat épült ki az utóbbi időben, amely a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben tanuló diákok számára alkalmi egészségügyi és élelmiszer csomagok készítésében nyilvánult meg. Közoktatási intézményeinkben több helyen is működnek olyan alapítványok, szülői szervezetek, amelyek adott feladat színvonalasabb ellátására szerveződtek, és folyamatos kontaktusban vannak a térség más intézményeivel, társadalmi és szakmai szervezeteivel. Ifjúsági ágazat Az 1994 óta működő, az önkormányzat gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos kötelező feladatait ellátó Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapfeladata többek között a szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, az ifjúsági turizmus terjesztése és támogatása, a környezeti oktatás, nevelés elősegítése és fejlesztése (pl. az erdei iskola program ), valamint az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt állók oktatása, nevelése (például a kórháziskola program ). A megyei önkormányzat az alapítói induló tőke, és több ingatlan átadásán túl a közalapítványi bevételeket minden évben saját költségvetéséből is kiegészíti. Az önkormányzat Közalapítványon keresztül támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok üdültetését, továbbá biztosítja az ehhez szükséges minimális feltételek megteremtését, lehetőség szerinti fejlesztését. (Az Alapítványnak juttatott támogatásokat az 1. számú melléklet b. pontjában mutatjuk be.) A Közalapítvánnyal való együttműködés a szervezet megalapítása óta folyamatos és zavartalan. Az önkormányzat delegáltjai, képviselői a kuratóriumi, illetve a felügyelő bizottsági munkában aktívan részt vesznek. A Közalapítvány tisztségviselői a szakbizottsági üléseken a gyermek- és ifjúsági témakörök tárgyalásakor meghívottként jelen vannak. A közgyűlés illetékes szakbizottsága évente beszámoló formájában kap tájékoztatást a Közalapítvány tevékenységéről. Az együttműködés eredményeként sikerült elérni az ifjúsági szálláshelyek (Sikondai Gyermektábor, Sikondai Természetbarátok Háza, a Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő) korszerű feltételeknek és igényeknek megfelelő üzemeltetését, állagmegóvását, komfortfokozatuk javítását (egyúttal az önkormányzati vagyon gyarapodását), a hátrányos helyzetű gyermekek és

7 7 fiatalok kedvezményes üdültetésével megteremteni annak lehetőségét, hogy a szociálisan rászorulók is hasznosan töltsék el szabadidejüket. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság évtől látja el a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat Pécs és a megye illetékességi területén, az önkormányzatokkal kötött ellátási szerződések alapján. Ennek keretében gondoskodik a megyében élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről; segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését; támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett programokat, rendezvényeket. Mindezen szak- és közfeladatokat szolgáltatások formájában nyújtja: ifjúsági tanácsadás, információs adattár és érdekegyeztető fórum működtetésével (Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat), ifjúsági szakmai koordinációval, ifjúsági képzésszervezéssel, ifjúsági programszervezéssel, táboroztatással. A 2008 júliusában Nonprofit Kft-vé alakult társasággal napi szintű, rendszeres a munkakapcsolat: a Kft. képviselője a szakbizottsági ülések állandó meghívottja, véleményezési jogkört gyakorol az ifjúságot érintő kérdésekben, a döntés-előkészítéseknél. A két fél közötti együttműködésben különösen nagy jelentőséggel bír a megyei önkormányzat ifjúsági koncepciója, illetve cselekvési terve megalkotásában való közreműködés. Az önkormányzat megbízásából és 4 millió forint összegű támogatásával a Kft. készítette el a koncepciót, amelyet a közgyűlés 2005 decemberében fogadott el, és egyidejűleg döntött a koncepcióban megfogalmazott ifjúsági feladatok ellátásának szervezeti és pénzügyi kereteiről, az ifjúsági törvénnyel összhangban elkészítendő helyi cselekvési program szükségességéről, illetve a feladatellátás együttműködési lehetőségeinek hatékony kihasználtságáról. A megyei ifjúsági cselekvési tervet szintén a Kft. készítette el, a közgyűlés 2006 májusában a dokumentum elfogadásával egyidejűleg - felkérte a Társaságot az abban foglalt feladatok végrehajtására, és az illetékes szakbizottságok évenként történő tájékoztatására. A testület a években is úgy ítélte meg, hogy az a cselekvési tervben előirányzott feladatok az adott évben teljes körűen teljesültek, ezáltal a megyei önkormányzat közelebb került a megyében élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, és a fiatalok közösségi aktivitásának növelése stratégiai céljának eléréséhez. (A Kht-nak, majd a Kft-nek nyújtott támogatásokról szóló kimutatás az 1. számú melléklet c. pontja tartalmazza). A közgyűlés évben a Kft. javaslatára közmeghallgatás keretében tárgyalta Az ifjúság helyzete Baranyában, az önkormányzatok ifjúsági feladatai és a feladatellátás Baranya megyében című előterjesztést, amely szintén lehetőséget teremtett arra, hogy a testület átfogó képet kapjon az ágazati tevékenység összetevőiről. Az együttműködés révén a komplex megyei-városi ifjúsági feladatellátás olyan nonprofit szervezeten keresztüli és az európai normáknak megfelelő rendszerben valósul meg, amely a participáció elvén működik, a korosztályhoz közelálló, de ugyanakkor költség-hatékony is. A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot (a továbbiakban: Fórum) évben a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek egyeztetése, valamint ezen érdekeknek a döntéshozatalban és az önkormányzati tevékenységben való érvényesítése érdekében a megyei önkormányzat, a Baranya megyében működő gyermek- és ifjúsági szervezetek érdekegyeztetésére felhatalmazott képviselői, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekérvényesítését támogató szervezetek hozták létre. A Fórum működtetésének fő célja, hogy a gyermek és ifjúsági korosztályért dolgozó különféle szervezetek számára rendszeres érdekegyeztetési és együttműködési lehetőséget teremtsen. A megyei önkormányzat a gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe veszi a Fórum álláspontját, amelyet a szervezet javaslat, ajánlás, vélemény, vagy megállapodás formájában tesz meg. A Fórum regisztrált tagjainak, szervezeteinek száma évben 25, évben 25, évben pedig 36, a testület évben 4, évben 4, évben 6 ülést tartott. Itt kell megjegyezni azonban, hogy az együttműködés az elmúlt időszakban nem értékelhető zökkenőmentesnek. Az önkormányzat Fórumba delegált tagjai az üléseken nem vagy csak alkalmanként vesznek részt, így több esetben az határozatképtelen volt, amely az önkormányzati delegálás - úgy személyi, mint létszám tekintetében történő - újbóli átgondolását tenné indokolttá.

8 8 Sportágazat A megyei önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt megyei testnevelés- és sportszervezési feladatainak ellátásban együttműködik a megyei sportszervezetekkel, a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal. A 22 tagszervezettel működő Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (a továbbiakban: a Sportszövetség) a tagok érdekvédelmére és tevékenységüket összehangolására, szolgáltatások nyújtására valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A diáksport versenyrendszerének megyei szervezője és irányítója a Baranya Megyei Diáksport Tanács (a továbbiakban: DST) szintén koordinatív és érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet, kistérségi/körzeti szinten ezt a szerepet a Diáksport Bizottságok töltik be. A fogyatékkal élők sportjával foglalkozó szervezetek megyei ernyőszervezete a Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége (a továbbiakban: FOBMSZ). A civil szervezet 8 sportegyesület, 5 szegregáltan működő oktatási intézmény és 24 általános iskolai speciális tagozat, valamint két alapítványi iskola és az Értelmi Fogyatékosok Ifjúsági Napközi Otthona, illetve a Lions középsúlyos fiatalokat foglalkoztató alapítvány érdekeit képviseli. Az országban egyedülálló módon minden fogyatékos ágazat szakmai sportegyesületét átfogja, tagjai számára versenyezési/versenyeztetési lehetőséget biztosít. Alapvető céljuk, hogy minél több fogyatékkal élő embert tudjanak bevonni a rendszeres sportolásba, ezzel is új célt, elfoglaltságot adjanak nekik. A megyei önkormányzat és a megyei sportszervezetek közötti együttműködés kerete az elmúlt évben jelentősen megváltozott, lévén lejárt a Sportszövetséggel, illetve a DST-vel kötött feladatellátási szerződés. A megyei önkormányzat azonban ezzel nem vonult ki a feladat-ellátási kötelezettségek teljesítéséből, hanem ahogy a diáksport feladatok esetében is egy új, költséghatékonyabb formát keresett a megyei sportszervezettekkel való együttműködésre, illetve a közös feladatellátásra. Prioritásként kezelte a sportszervezetekkel való közvetlen kapcsolat kialakítását, illetve a működési támogatás fokozatos átalakítását az élősport finanszírozásába, valamint a sportszervezetek pályázati úton történő támogatási formáját. A szervezetek ingyenes elhelyezéséről való gondoskodást, illetve az Orfűi Sporttábor - lehetőség és igény szerinti térítésmentes vagy kedvezményes rendelkezésre bocsátását továbbra is vállalja és biztosítja. A sportszervezetek működését a tevékenységükkel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatellátás finanszírozásával segíti, szintén pályázati úton. A programés versenyrendszerük működtetéséhez nem csak az infrastruktúra és humánerőforrás részbeni biztosításával járul hozzá, hanem pénzeszközök átadásával is segíti a sportszervezetek céljainak megvalósítását, és ezzel a törvényi kötelezettségének teljesítését. Alapvetően saját forrásból, de a központi sportigazgatási szervtől kapott támogatásból is juttatott a Sportszövetség, illetve a tagszervezetek, valamint a DST és a FOBMSZ számára (1. számú melléklet d. pontja). A Hivatal a mindennapi munka során is együttműködő félként segíti, és folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportszervetek munkáját, a szakterületet érintő döntéselőkészítésbe bevonja a szervezeteket. Az önkormányzat tisztségviselői és a Hivatal munkatársai lehetőség szerint részt vesznek a sportszervezetek közgyűlésén és sportrendezvényein, ezáltal közvetlen betekintést nyerve a szervezeti életükbe, illetve tevékenységi rendszerükbe. A megyei önkormányzat a területi szintű feladatellátásban a sporttal foglalkozó a civil szervezetek bevonásával olyan módszereket alkalmaz, amelyekkel egyben elismeri az érintettek igényeit, elvárásait, a partnerséget, és ugyanakkor támogatja a megye sportját is. A segítség pénzügyi oldalát (is) több csatorna együttes alkalmazásával teremti elő a helyi önkormányzati, területfejlesztési, ágazati, civil és pályázati források bevonásával. Kulturális ágazat A megyei önkormányzat az elmúlt években is segítette a Jelenkor Alapítvány, a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. munkáját.

9 9 A Jelenkor folyóirat 2008-ban ünnepelte megjelenésének 50. évfordulóját. A jeles esemény programját az önkormányzat 2 millió forinttal támogatta. Évek óta rendszeresen hozzájárul a Jelenkor Alapítvány évi működési költségeihez, ennek nagyságrendje 2008-ban - az évfordulós támogatás mellett -, 2 millió forint volt. A Jelenkor folyóirat 2008-ban 11 alkalommal jelent meg, emellett az Alapítvány jelentős helyi és nemzetközi irodalmi rendezvényeket szervezett, verseskötetet, kisregényt és esszékötetet tett közzé. A rendezvények közül kiemelendő a pécsi média történetével foglalkozó kiállítás, Nádas Péter estje és a folyóirat jubileumi estje. Kapcsolódott az Ördögkatlan Fesztiválhoz, valamint a Pécsi Országos Színházi Találkozóhoz. A nemzetközi irodalmi rendezvények közül igen jelentős volt a felolvasóest Bécsben, a folyóirat találkozó Szlovéniában, a pécsi irodalmi találkozó, a Jelenkor-est Stuttgartban és a Horvátországi est sorozat. Az Alapítvány pályázati tevékenysége jelentős, munkáját elsősorban az így nyert támogatásokból szervezi. A Jelenkor Alapítványnak 2007 óta a Művészetek és Irodalom Háza ad otthont, amely jelentősen hozzájárult az intézmény irodalmi tevékenységének kibővüléséhez. A szakmai repertoárt nagymértékben színesítik a civil művészeti egyesületek produkciói is. A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány 1991-ben a Csorba Győző Megyei Könyvtár kezdeményezésére jött létre, további két megyei kulturális intézmény is az alapítók között szerepelt: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Művészetek és Irodalom Háza. Az Alapítvány célja könyvkiadás, kiadói tevékenység szakmai támogatása, könyvbemutatók szervezése. A közgyűlés 1996-ban az addig a megyei könyvtár szervezeti keretein belül működő Pannonia Könyvek kiadói feladatait átadta az Alapítványnak. A makrogazdasági változások, a kulturális területen tapasztalható kedvező és kedvezőtlen folyamatok egyaránt befolyásolják az Alapítvány működését: mindenekelőtt a kereskedelemben folyamatosan érzékelhető koncentráció és centralizáció erősödése, a könyvkereskedelem egyre kevesebb cég kezében történő összpontosulása, általában a kiadók, különösen az értékközvetítő kis kiadók kiszolgáltatottságának növekedése, a kommersz további térhódítása, bizonyos irodalmi műfajok (vers, dráma) kiszorulásának tendenciája. Mindezen tendenciák ellenére az Alapítvány eredményesen erőfeszítéseket tett a pénzügyi egyensúly megőrzésére, könyvek megjelentetésére, szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerének hatékony működtetésére, sokszínű rendezvényterv megvalósítására. Törekvése a kulturális, a szellemi életben történő aktív szerepvállalás részben a mások által tartott különböző rendezvényeken, fórumokon való részvétel, részben pedig a saját maga által szervezett, kezdeményezett kiadói, szerzői bemutatkozások révén. A megjelentetett könyvek mindegyike sajátos és jelentős értékekkel gazdagította a magyar kultúrát, a helytörténetet, a szépirodalmat, az irodalomelméletet és történetet, sőt a művészettörténetet is. A kiadványok igényességét és tartalmi értékét az olvasók és a kereskedők pozitív visszajelzései is alátámasztják. Az alapítvány rendezvényei jól szolgálták a kortárs irodalom több jeles alkotója munkásságának megismertetését, eddig ismeretlen források feltárását és közkinccsé tételét, az irodalmi közvélemény figyelmének ráirányítását több olyan irodalmi teljesítményre, melyek a jelenleginél nagyobb ismertséget és elismertséget érdemelnének meg. A Baranyai Alkotótelepeknél a Gyimóthy Villa felújításának elkészültével egészéves működésre tértek át a Villányi Kőszobrász Alkotótelepen. A Siklósi Alkotóházban már alkalmazott, amatőröknek tartott fizetős kurzusrendszert itt is bevezették, továbbá képzőművész csoportok saját programjaik lebonyolítására biztosítanak lehetőséget, térítés ellenében. A villányi Kőszobrász telepen legutóbb tartott symposion eredményei - nyolc darab köztéri méretű alkotás Pécs városában - az Aradi vértanúk útján kialakított szoborsétányon láthatók. A Kerámia Alkotóház kihasználtsága kiegyensúlyozottságot mutat, május elejétől október közepéig folyamatosak a szakmai programok. A Kht. nonprofit Kft.-vé alakulásával egyidejűleg bejegyzésre került Nagyharsány községben egy új fióktelepe a társaságnak, amit a Szoborpark tényleges földrajzi elhelyezkedése indokol, így pályázataikban is tudják érvényesíteni az e térségre vonatkozó jellemzőket. A civil szervezetek munkája a kulturális élet területén jól kitapintható, az önkormányzat e szervezetekkel való együttműködése jó, a szakmai kapcsolatok ápolását megyei kulturális intézményeink fontos feladatuknak tekintik. Kiemelt szerepet tölt be a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, székhelyén működik több megyei kulturális egyesület,

10 10 szövetség, amelyeket a szakmai munkán túl kedvezményes infrastruktúra biztosításával is segít. A civil szféra eseményeiről, rendezvényeiről szóló híreket, tudósításokat a Diskurzus című folyóiratban rendszeresen megjeleníti. Megyei, országos, esetenként nemzetközi konferenciák foglalkoznak a civil kulturális szervezetek törekvéseivel, eredményeivel, nehézségeivel. A közös szervező munka a tanácskozások, fesztiválok előkészítésétől a lebonyolításáig tart. Különös jelentőséggel bír a határon túli közművelődési, művészeti egyesületekkel való kapcsolattartás. A Baranya Megyei Levéltár elsősorban a várbaráti körökkel, honismereti egyesületekkel tart szoros kapcsolatot, amely konferenciák, helytörténeti évfordulók méltó megszervezésében, kutatási témák koordinálásában nyilvánul meg. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a múzeumi munkához köthető civil szervezetekkel működik együtt, többek között a Tájak Korok Múzeumok egyesületével, Dómmúzeum Alapítvánnyal, Középkori Egyetem Alapítvánnyal. A Csorba Győző Megyei Könyvtár rendszeresen részt vesz országos könyvtári szakmai érdekképviseleti szervek munkájában, segíti a kisebbségi szervezetek helyismereti tevékenységét, valamint a vakok és gyengén látók könyvtári ellátását megyei egyesületük közreműködésével. További együttműködési formák A közgyűlés egyik képviselőcsoportját képező Baranyai Emberekért Szövetség, azaz a Civil Frakció több éves tevékenysége során a felvállalt érdekközvetítő és érdekérvényesítő tevékenysége által a megye számos civil szervezetével került/kerül kapcsolatba, megismerve e szervezetek működését, gondjait, segíti munkájukat, együttműködik velük közös programok megvalósításában (a részletes összefoglaló az előterjesztés 2. számú melléklete). A Szövetség részt vesz a Dél-dunántúli Regionális Civil Tanács munkájában, amely a Regionális Területfejlesztési Tanács mellett működik. Partnerszervezeteikkel együttműködésben pályázati forrásból 2006-tól évi rendszerességgel pályázatíró-tanfolyamot indított a civil szervezetek vezetőinek, munkatársainak, továbbá csapatfejlesztő tréninget szervezett számukra. A megyei közgyűlés 2009 szeptemberében a Civil Frakció indítványára közmeghallgatás keretében tárgyalta, illetve tekintette át a megye egészségügyi ellátásának helyzetét, az orvosi alapellátás, sürgősségi ellátás elérhetőségét, különös tekintettel az esélyegyenlőségre. Szintén közmeghallgatást indítványozott a katasztrófavédelem és az önkéntes tűzoltó egyesületek helyzetéről, a kistelepüléseken lakók biztonsága érdekében, amely téma a közgyűlés évi munkatervébe kerül beépítésre. A bemutatott együttműködési formák mellett a megyei önkormányzat intézményei is számos civil szervezettel építettek ki és tartanak fenn kapcsolatot, amelyet az előterjesztés 3. számú melléklete mutat be. Összefoglalás Tény, hogy az a koordinatív, a civil szervezetek egymás közti kapcsolatait is generáló, céljaik megvalósítását, forrásszerző képességük javítását pénzügyi támogatással is segítő funkció, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben felvállalt, és Civil Stratégiájában, illetve a Civil Megállapodásban deklarált, az utóbbi években kevésbé hatékonyan működik. Ennek elsődleges oka a megyei önkormányzat pénzügyi-gazdasági mozgásterének beszűkülése, önként vállalt feladatainak kényszerű háttérbe szorítása, lévén törvényben előírt kötelező feladatait is a reálértéken folyamatosan csökkenő központi források mellett csak rendkívül feszített gazdálkodással képes ellátni. A megyei önkormányzat korábban példaértékűen segítette a Civil Alap létrehozásával a civil szervezeteket oly módon, hogy a már elnyert pályázathoz (a pályázatot kiírók szakmai bíráló bizottsága által megvalósításra érdemesnek tartott programokhoz) támogatást nyújtott az önrészhez évtől az önkormányzati költségvetés már nem tartalmaz ilyen alapot, továbbá 2006-tól bizottsági keretet sem, amelyből korábban az adott ágazathoz tartozó civil szervezeteket pályázat útján támogatták a szakbizottságok. E speciális pénzügyi keretek kiesése ugyan szűkítette a támogatási lehetőségek körét, azonban az önkormányzat továbbra is nagyságrendjében jelentős anyagi és természetbeni juttatásokkal segíti a civil szervezeteket.

11 11 Támogatások ágazatonként (eft) * Közhasznú Társaságok, Alapítványok Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem Oktatás, kultúra Sport Területfejlesztés, turisztika Kisebbségek Egyéb támogatások * a I. félévi adatokat tartalmazza A működési célú, továbbá tevékenységüket, fejlesztéseiket segítő támogatások mellett a 10 milliós elnöki keretből elsősorban programjaik, rendezvényeik lebonyolításához számos szervezet kapott pénzügyi segítséget. A területi kisebbségi önkormányzatokkal 2007-ben kötött komplex együttműködési megállapodások alapján nyújtott évi összesen 10 milliós nagyságrendű (a cigány és a német önkormányzat 4-4 millió, a horvát önkormányzat 2 millió) pénzügyi támogatás minimum 40%- át (2008 évtől) kötelezően pályáztatásra kell fordítaniuk. Ennek eredményeként növekvő tendenciával több száz kisebbségi szervezet kapott az önkormányzattól közvetett formában támogatást nemzetiségi kultúrájuk ápolására. Megyei kisebbségi Támogatott pályázatok (db) Összeg (eft) önkormányzat Cigány Horvát Német Összesen: A civil szervezetek forráshoz jutási esélyeit a makrogazdasági helyzet ezen belül a pénzügyi válság - értelemszerűen negatívan befolyásolja. A civil szféra működéséhez szükséges állami támogatás intézményesítésében mérföldkőnek számított a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázati rendszerének 2004-ben történt létrehozása, amelynek 5 éve alatt százezer pályázatot bíráltak el, és a programon keresztül összesen 33 milliárd forintnyi költségvetési támogatáshoz juthattak a civilek. Csakhogy miközben erősödik az igény, hogy a civilek egyre nagyobb részt vállaljanak az állami és önkormányzati feladatok általuk olcsóbban és hatékonyabban történő ellátásában, addig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény által 2010-re előirányzott 8,8 milliárd forint forráshoz képest a költségvetés jelenlegi tervezetében az ideinél is kevesebb, mindössze 7 milliárd forint szerepel (kérdéses továbbá az is, hogy a évben esedékes mintegy 9,5 milliárd forintból ténylegesen mennyit biztosít majd a költségvetés). Tovább nehezíti helyzetüket az Alapprogram tényleges sikerét, eredményességét és ami még fontosabb, a civilek körében való elfogadottságát veszélyeztető, a támogatási rendszerben meglévő közismert anomáliák (a forrásmegosztásban az országos szervezetek erős felülreprezentáltsága, a pályázat beadás túlzott adminisztratív terhei, a döntéshozókhoz közeli szervezetek önfinanszírozása, a pályázati és döntéshozatali folyamatok átláthatóságának hiánya stb.). A támogatási rendszer kezelési struktúrájának visszásságai ellen már országos szinten is tiltakozás indult, több baranyai szervezet kezdeményező részvételével. Miként azt a fenti beszámoló is láttatja, a Baranya Megyei Önkormányzat feladat ellátásában jelentősen támaszkodik a civil bázisra, fontos partnerének tekinti a civil szervezeteket. Elismerve azt, hogy egy egészséges, hatékony és teljesítő képes társadalomban a civileknek, az önkéntes szerveződéseknek, szakmai és érdekképviseleti szerveződéseknek nélkülözhetetlen szerepük van, a velük való együttműködést, tevékenységük támogatását a jövőben is feladatának tekinti.

12 12 III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek kapcsolatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés az önkormányzati feladatok ellátásában továbbra is kiemelt jelentőségűnek tartja a civil szervezetekkel való együttműködést, és lehetőségeinek függvényében támogatni kívánja működésüket, a társadalom számára hiánypótló szolgáltatások, programok megvalósítását. Pécs, november 4. Dr. Hargitai János

13 1. számú melléklet 1/a. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Az együttműködés keretében nyújtott támogatások módja és mértéke Támogatási cél évi összege (eft) évi összege (eft) évi összege (eft) A központi költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulás Az önkormányzat irodaházban történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): A Közalapítvány által a megye közoktatásának fejlesztésére nyújtott támogatások célja és mértéke Kiemelt pályázati célok: Alapvető taneszközök, felszerelések beszerzésének támogatása; Nevelési, pedagógiai programok teljesítése vizsgálatának támogatása; A több intézményre kiterjedő tanulmányi és sportversenyek, művészeti bemutatók, kiállítások és szakmai konferenciák támogatása; A pedagógusok helyettesítési rendszere megszervezésének támogatása. A beérkezett 262 pályamunkából a Közalapítvány Kuratóriuma 221-et elfogadott és teljes vagy részbeni támogatási összeggel hagyott jóvá, míg 41 pályázatot elutasított. A pályázatokat összességében ezer forinttal támogatta, mely összeget a központi költségvetési forrásból biztosított. A központi pénzeszközből fennmaradó 986 ezer forintot a pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadásaira fordította: a pénzeszköz teljes egészében a pályázatok szakértőinek és az ügyintézők díjaiként került kifizetésre Kiemelt pályázati célok: Tárgyi feltételek javításának támogatása; Intézményi szintű innováció, szakmai fejlesztési program támogatása; Iskolabusz vásárlásának támogatása; Könyvtárfejlesztés támogatása; Továbbképzéseken való részvétel támogatása; Pedagógusok helyettesítési rendszerének megszervezésének, illetve működtetésének támogatása. A pályázati felhívásra mindösszesen 461 darab pályázat érkezett a Közalapítványhoz. A Kuratórium a pályázatokat összességében ezer forinttal támogatta, mely összeget a kapott központi költségvetési forrásból és saját kamatbevételeiből biztosította Kiemelt pályázati célok: A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása; Integrált intézmények és már működő intézményközi szakmai munkaközösségek együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatása; Integrált oktatásban részesülő gyermekekkel foglalkozó programok kidolgozásának támogatása; A pedagógusok helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása;

14 Több intézmény részvételével zajló kulturális rendezvények, tanulmányi- és sportversenyek rendezésének támogatása. A kompetenciamérés eredményei alapján jelentős fejlődést elért iskolák támogatása; Kompetencia alapú oktatást-nevelést folytató iskoláknak: berendezés, illetve programcsomag vásárlásának támogatása. A pályázati felhívásra 150 darab, illetve 50 darab, azaz mindösszesen 200 darab pályázat érkezett a Közalapítványhoz. A Kuratórium a pályázatokat összességében ezer forinttal ( ezer ezer forint) támogatta, mely összeget a kapott központi költségvetési forrásból és saját kamatbevételeiből biztosította. 1/b. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Az együttműködés keretében nyújtott támogatások módja és mértéke: Támogatási cél Összeg (eft) Hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok üdültetésének támogatása Sikondai Gyermektábor felújításának, fejlesztésének támogatása (fürdőszobás pavilonok kialakítása, a hátsó út aszfaltozása, akadálymentes feljáró készítése) Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tető-beépítésének első ütemének és akadálymentesítésének támogatása A Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében vagyonához hozzájárulás (alapítói vagyon összevonás) Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke 960 (közvetett támogatás): Támogatási cél Összeg (eft) Hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok üdültetésének támogatása Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő többfunkciós tető-beépítésének kiegészítő támogatása (az étterem tetőszerkezetének átalakítása A Közalapítvány átköltöztetésének költségeihez hozzájárulás (2006. évről 600 áthúzódó) A Pécs, Megye u. 21. sz. alatti irodaházban történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): Összeg Támogatási cél (eft) Hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok üdültetésének támogatása A Közalapítvány személyi feltételeinek biztosítása érdekében működési támogatás Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő nyílászárói felújításának támogatása A Pécs, Megye u. 21. sz. alatti irodaházban történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás):

15 1/c. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Az együttműködés keretében nyújtott támogatások módja és mértéke Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása feladat-ellátási szerződés alapján A Tett-hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése a helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő (pályázati) támogatása (az önrésszel együtt) A Baranya Ifjúságáért Kht. Közösségi védelem alatt álló város elnevezésű pályázatához önerő biztosítása Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása feladat-ellátási szerződés alapján A Baranyai fiatalokért ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében a helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő (pályázati) támogatása (az önrésszel együtt) A jövő generációja Baranya Megyei Bűnmegelőzési Modellprojekt elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása feladat-ellátási szerződés alapján A megyei ifjúsági referens foglalkoztatása a helyi önkormányzatok ifjúsági feladatainak kiegészítő (pályázati) támogatása (az önrésszel együtt) Az Ifjúsági feladatellátás Baranya megyében elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása (amihez ezer forint pályázati támogatás párosult) Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): 1/d. Sportszervezeteknek nyújtott támogatások módja és mértéke Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása 350 Élősport támogatása Művese kezeltek és szervátültetettek IV. Európai Játéka támogatása Puskás Ferenc emlékünnepség megszervezésének támogatása Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás):

16 2007. Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása 300 Élősport támogatása Bm-i Sportszövetségek Szövetsége tagszervezetei részére Élősport támogatása a Baranya Megyei Diáksport Tanács részére Élősport támogatása Alpok-Adria Téli Ifjúsági Játékok támogatása 300 Az önkormányzat irodaházában történő térítésmentes elhelyezés értéke (közvetett támogatás): Támogatási cél Összeg (eft) Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása 583 Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása 917 Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása 300 Sportszervezetek, élősport támogatása pályázat útján MiZo Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása A Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti irodaházban történő térítésmentes elhelyezés 4.889* értéke (közvetett támogatás): *=a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanáccsal együtt!

17 2. számú melléklet Összefoglaló a Baranyai Emberekért Szövetség más civil szervezetekkel együttműködésben megvalósított programjairól, illetve civil szervezeteket segítő tevékenységéről A Duna nem elválaszt, hanem összeköt címmel szakmai napokat és konferenciasorozatot rendezett szeptemberében Dunaszekcsőn. A konferenciasorozat jelentősen hozzájárult a Magyar Limes Szövetség megalakulásához. Helyi értékeket feltáró sorozatukat Vizek hangja címmel folytatták 2008 júniusában, ezúttal két helyszínen, az Ormánság fővárosában Sellyén, illetve Mohácson. Minden évben, a Magyar Kultúra Napján oklevéllel ismerik el azokat a szervezeteket, amelyek kiemelkedően végzik közösségépítő munkájukat. A Szövetség tagjaival összefogásban gyógyszert juttattak el rászorulóknak a Vajdaságba, illetve többször nyújtottak támogatást hirtelen nehéz helyzetbe került embereknek, közösségeknek is től évente átadják a Pro Humanitate Baranya díjat, amellyel az emberségükben valóban kiváló, munkájukkal elismerést szerző baranyai személyek tevékenységét ismerik el. Pályázatot hirdettek 2007-ben a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel összefogásban Baranya értékeinek feltárására és népszerűsítésére. A szakmai zsűri a beérkező pályamunkák közül Palkonya, Alsómocsolád és Palé pályázatát értékelte legmagasabbra. Szintén 2007-ben, karácsonykor a sellyei térségben (Kémesen, Csányoszrón és Bogdásán) szerveztek gyerekeknek ünnepi műsort, táncházat ban is gondoltak a hátrányos helyzetű gyerekekre, Szabadszentkirályról láttak vendégül tanulókat műsorral, finomságokkal, ajándékokkal és képességfejlesztő játszóházzal. A BESZ-élő esték programsorozat keretében hátrányos helyzetű településeken fórumokat szerveztek aktivistáikkal és szakértő előadókkal a helyi problémák feltárásra, orvoslására (2008-ban Mozsgó, Mágocs, Hosszúhetény). Önkénteseik szaktudása segítségével a hozzájuk forduló civil szervezetek képviselőinek tanácsadást biztosítottak a civil szervezetek ügyvitelével kapcsolatos kérdésekben. A Baranyai Emberkért Szövetség és partnerei civil összefogással ez év őszétől előadásokat és gyakorlati bemutatókat szervez, ahol az érdeklődő megtanulhatja a sürgős ellátásra szoruló helyzeteket felismerni és azt, hogy mit kell tenni, hogyan lehet a beteget életben tartani, amíg megérkezik az orvos vagy a mentő. Rendezvényein rendszeres partnere a Diabetesz Baráti Társaság, amelynek önkéntesei vérnyomás, vércukorméréssel, életmód-tanácsokkal segítik a kistelepüléseken élők életminőségének megőrzését.

18 3. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei civil szervezetekkel való kapcsolatrendszere Az előterjesztés előkészítése során megkerestük a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő valamennyi intézményt annak érdekében, hogy mutassák be az intézmény és a civil szervezetek kapcsolatát a vizsgált időszak ( ) vonatkozásában. Az alábbi összegzés az intézmények által megküldött tájékoztatók alapján készült. Az összegzésben nem szereplő intézmények nem éltek a tájékoztatás lehetőségével. Kulturális ágazat Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: Kapcsolata a civil szervezetekkel állandó és az alábbi együttműködési formákban valósul meg: kulturális nagyrendezvények segítése, országos, regionális és megyei kulturális konferenciák szervezése, a régión belüli kulturális együttműködés helyzetének és lehetőségeinek feltérképezése, a megyében fellelhető szellemi és tárgyi kulturális értékek védelmének segítése, menedzselése, az egyéni alkotók művészi és tudományos tevékenységének bátorítása, ösztönzése, az egyházak, a határon túli magyarság, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek rendszeres bemutatása, kapcsolatok kialakítása a művelődési és művészeti megyei és országos érdekképviseleti szervekkel, az országos és nemzetközi (regionális) oktatási és kulturális szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása, a közoktatás, a felnőttoktatás, a felsőoktatás intézményeivel a meglévő kapcsolatok körének bővítése, művelődési, művészeti szakmai konferenciák, kutatások ösztönzése, a pécsi világörökségi helyszínek méltó bemutatása. Az elmúlt időszakban számos rendezvényt valósítottak meg a civil szférával együttműködve, így többek között: - Baranyai Mediterrán Ősz, Dél - Pannon Mediterrán Ősz (2007-től) - Szőlő és Bor Ünnepe - Országos Szőttes és Cserépvásár - Kézművesvasárnap - Határon Túli Magyarok Fesztiválja Magyarok Európai Fesztiválja - Európa Jövője a Jövő Kultúrája Határon Túli képviselők, kulturális szakemberek találkozója - Folk a POSZT-on rendezvény - Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig rendezvény - A Duna nem elválaszt, hanem összeköt konferencia-sorozat 3. része - a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó baranyai bemutatója - Amator Artium XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Baranya megyei kiállítása - Kultúrházak éjjel-nappal új rendezvény - a Vizek hangja a Duna-Dráva szögében című szakmai nap - tárlatok, kiállítások. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az alábbi megyei, illetve országos civil szervezetekkel áll kapcsolatban: - Ágas-Bogas Hagyományőrző Kézművesek Egyesülete Mohács - Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhely - Baranya Honismereti Egyesület 1

19 - Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal - Baranya Megyei Falugondnokok Szövetsége - Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség - Baranya Megyei Népfőiskolai Egyesület - Baranyai Civil Kulturális Kerekasztal - Baranyai Emberekért Szövetség - Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep Egyesület - BMKIK Nyugdíjas Klub - Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület - Déli Kapu Folklór Egyesület - Diabétesz Baráti Társaság - Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány - Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület - Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetsége - Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Hét Határ Egyesület - Kaptár Egyesület, Magyarlukafa - Kertészek és Kertbarátok Nyugdíjas Klubja - Kézművesek Baranyai Egyesülete - Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány - KPVK Alapítvány Művelődési Háza - Magyar Népművelők Egyesület Baranya Megyei Szervezete - Mecsek Egyesület - Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Műhely - Megyei Művelődési Intézmények és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége - Misina Néptánc és Kulturális Egyesület - Nagypalli Pince Galéria - Nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület - Napsugár Egyesület - Népfőiskolák Megyei Szövetsége - Nevelők Háza Egyesület - Nyugdíjas Egyesület Csipkeklub - Nyugdíjasok Egyesülete Pécs Képző- és Kézműves csoportja - Orbán György Kertkedvelők és Kertbarátok Klubja - Orfűi Kézműves Egyesület - Ormánsági Nemzetközi Festő és Faszobrász Alkotótelep - Ormánysági Hagyományápoló Társaság - Országos Honismereti Szövetség - Pécs Városi Képzőművészeti Kör Tűzzománc Szakosztály - Pécs-Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség - Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség - Pécsi Csipkeverő Műhely - Pécsi Zománcművészet Egyesület - Szabad Képző- és Iparművészeti Szövetség - Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület - TESZ Pécsi Kertkedvelők Klubja - Vadvirág Egyesület - Világ Világossága Alapítvány - Vizuális Nevelésért Alapítvány Országos szervezetek: - Falusi Turizmus Országos Szövetsége - Kultúraközvetítők Társasága - Magyar Drámapedagógiai Társaság 2

20 - Magyar Kultúra Alapítvány - Magyar Népfőiskolai Társaság Határon túli civil szervezetek: - Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség - Burgenlandi Magyar Kultúregyesület - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (CSEMADOK) - Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület - Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány - Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ - Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége - Horvátországi Magyarok Szövetsége - Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség - Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége - Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet - Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség - Romániai Magyar Demokrata Szövetség - Vajdasági Magyar Folklórközpont - Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: Az intézmény öt szakmai osztálya (Természettudományi, Régészeti, Új- és Legújabb kori Történeti, Néprajzi Osztály, Képző- és Iparművészeti Osztály) tevékenységének megfelelően a civil kapcsolatok igen szerteágazóak, vannak olyan egyesületek, alapítványok amelyekkel az intézmény egészének van kölcsönös kapcsolata, de a többségük az egyes tudományágak és gyűjtemények munkájához kötődik. A civil kapcsolatrendszer meghatározóan kölcsönösségi alapon működik, az intézmény adottságait (szakemberek, helyszínek, szervezési háttér) biztosítja a közös programok minél sikeresebb megvalósításához: konferenciák, időszaki kiállítások helyszíneként, a szakemberek előadásaival, tárlatvezetéseivel, kiállítás megnyitóival. Kiemelést érdemel a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány, amely a kulturális örökség megóvását, kulturális területeken való tevékenykedést szolgálja. Támogatta a évi Országos Kerámia Biennálé rendezését, 2007-ben a Múzeumok Éjszakája illetve a Zsolnay Múzeum megújult kiállításának megnyitó programját ban a Zsolnay Múzeum kiállításának működtetési feltételein javított hozzájárulásával. A Tájak Korok Múzeumok Egyesület Pécsi Klubja (Pécsi TKM Klub Egyesület) folyamatosan együttműködik az intézmény közművelődési programjaiban: önkénteseivel (és pénzügyi lehetőségeivel) támogatja a Múzeumok Éjszakája programot évről-évre, a budapesti Utazás Kiállításon, a Pécsi Napok keretében a Sétatéren standján reklámozza a múzeumi kiállításokat. Muzeológusok rendszeresen tartanak előadásokat, tárlatvezetéseket legújabb kutatásaikról, időszaki kiállításaikról, sőt esetenként kirándulásokat is vezetnek az általuk kutatott tájakon. A Dél - Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület (melynek tagjai között számos muzeológus kolléga is megtalálható) folyamatosan támogatja az intézmény pályázati tevékenységét. Az intézmény az alábbi civil szervezetekkel tart még kapcsolatot: - Misina Természet és Állatvédő Egyesület, Pécs - Pécsi Origami Kör - Pécsi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi és Ökológiai Munkabizottsága - Magyar Madártani Egyesület, Budapest - Magyar Madártani Egyesület Baranya megyei Csoportja, Pécs - Magyar Biológia Társaság Pécsi Csoportja - Magyar Biológia Társaság Állattani, Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztály - Magyar Ökológusok Egyesülete 3

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem kötelező feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben