P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!"

Átírás

1 Építész Lp A B Á C S -KISK U N MEGYEI É P Í T É S Z K A M A R A 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FÓRU M A SZEPTEMBER DECEMBER AZ ÜNNEPEK ELÉ Év vége vn! A számdás ideje, mit tettem, mire jutottm, mi vn még hátr. Vnnk olynok, kik ebben hátrlévő rövid időben kívánják pótolni z elmulsztott npokt, hjráznk és hjrázttnk, próbálják mgyrázni lehetetlent. A hátrlévő npjikt dúsítj még, z év vége hozdék, z ünnepre vló készülés, beszerzés, jándékvásárlás, cslád összefogás, z elmulsztott évi jó cselekedetek pótlás, temető, idős szülő látogtás, támogtás, feleség-férj főztjének-munkájánk dicsérése, bók, kis kedvesség kollégnőnek, figyelmesség brátnk és ki tudj mi minden még. Vlmi közös vrázs vn z óév utolsó npjink, termelő üzemek feszített ütemben dolgoznk, kereskedők nyújtott műszkbn árulnk, vontok sűrűbben járnk, hivtlok lemrdásukt próbálják kozmetikázni, rendőrök, tűzoltók jvuló sttisztikák, jelentések összeállításávl fogllkoznk. Az év végétől nem mentes Kmr sem. Ht év lemrdását pótolt z Országos Elnökség kilenc új szbályzt elkészítésével, rendet tett z Országos Kmr gzdálkodásábn, tervezhetővé váltk nemzetközi kpcsoltok, rendezett viszonyok látsznk lkulni MÉSZ-szel, elhlt z ágyúszó Budpesti és z Országos Kmr között. Békés építőmunk lett meghtározó. Köszönhető, z Országos Elnökség mg válsztott munkstílusánk és z Elnök integráló képességének. Egy év ltt kmr életében szkmgykorlás feltételeinek megteremtésében több történt, mint meglkulásunk ót. A november végi küldöttértekezlet jólesően nyugtázz z elvégzett munkát, és további feldtul szbt z EU cstlkozásból eredő kmri feldtokr vló felkészülés elindítását, nyugodt átmenet biztosítás érdekében. A Bács-Kiskun Megyei Építész Kmr Elnöksége és titkárság is tette dolgát, csúcsrjártás nélkül egyenletesen dolgozott. A meghirdetett progrmjink látogtottság z előző évek átlgát muttt. Ettől eltérő volt "Terveztük 2001-ben" c. Kton József Könyvtárbn z Építészeti Világnp lklmából megrendezett kiállítás. A látogtók szám, visszjelzések igzolták, hogy szükség vn z ilyen típusú kiállításokr. A rendezvénynek jó visszhngj volt helyi sjtóbn, rádióbn, ezért úgy gondolom, folyttnunk kell kilkított keretek között kmr szervezésében szponzorok támogtásávl. Az év vége vissztekintésen túl lehetőséget d szkm helyzetének megítélésére is. Bács-Kiskunbn úgy értékelem, nincs okunk pnszr. A megbízói igény folymtos, kmri tgságunk képes z elvárásoknk eleget tenni. Jóllehet ez nem zt jelenti, hogy megyén belül nincsenek kisebb feszültség gócok - munk-ellátottsági gondok. A Kmr felé jövő önkormányzti jelzések tgságunk fegyelmét, törvénytisztelő mgtrtását dicsérik. Elmondhtjuk kollégális kpcsolt z I. fokú építési htóságokkl, közös munkát problém megoldás, segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim! Az év végi szösszenet nem nyújt lehetőséget, de célj sem teljes körű vissztekintésnek. Csk rr törekedtem, hogy éreztessem z Óév utolsó npjink hngultát, és zt mindnnyiunkbn ott lévő érzést, ez z év így, vgy úgy, milyen gyorsn elröpült. A mérleget mindenki mg vonj meg, elégedetlenségét, vgy elégedettségét sját mércéje szerint szbj. Én zt kívánom, hogy z értékelés kedvező, lelki békét teremtő, és további erőt dó legyen. Ebben reményben kívánok mgunknk Boldog Krácsonyt, egészséges, lkotói sikerekben gzdg Új Évet. Borbély Ljos Tisztelt Kollegák! Kedves Ünnepeltek! Elnökségünk nevében engedjétek meg, hogy z év végét kihsználv köszöntselek benneteket évben betöltött 60. és 70. életévetek lklmából. A jeles korfordulót kísérje további nyugodt lkotó derű, jó egészség, csládotok szeretete és kollegák, brátok, mérnök társdlom munkáját értékelni tudók megbecsülése. z Elnökség nevében őszinte tisztelettel Borbély Ljos elnök Ünnepeltjeink: (60. év) Dr. Bjzik László Bötkösné Molnár Erzsébet Gáspár Imre Elemér Dr. Mjer Antlné Bozsó Irén Sikri Kovács Bél Sznyi Miklós (70. év) Király József Krizsik László Az Országos Kmr Hírei Küldöttközgyűlés: Az Országos Építészkmr elnöksége november 29-re évi küldöttközgyűlést hívott össze. Az esemény helyszíne Budpesti Műszki Egyetem díszterme volt. A küldöttközgyűlésen kb. 270 küldött jelent meg. Megyei kmránkt képviselő megjenet küldöttek: Borbély Ljos, Boros Pál, Dók József, Éber András, Frks Gábor, Gáspár Imre Elemér, Mrkolt László, Öveges László, Vs Tibor, Vásárhelyi Dániel Részvételünk tehát 100 %-os volt. Kidott npirend: 1. A MÉK elnökének évközi beszámolój. 2. A Felügyelő Bizottság elnökének évközi beszámolój. 3. Alpszbály módosítás előterjesztése, szvzás KÖSZÖNTŐ: Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

2 4. Díjszámítási szbályztok előterjesztése, szvzás Építészeti lkotások és szolgálttások díjszámítási szbályzt Belsőépítészeti szerzői lkotások díjszámítás szbályzt Táj- és kertépítészeti szolgálttások és díjszámítás szbályzt Terület- és településtervezési szolgálttások honorárium számítási szbályzt 5. Névjegyzéki szbályzt előterjesztése, szvzás 6. Pénzügyi szbályzt előterjesztése, szvzás 7. Etiki-Fegyelmi szbályzt módosítás előterjesztése, szvzás 8. Mgyr Építész Kmr kht. lpításánk előterjesztése, szvzás évi kmri tgdíj meghtározásánk előterjesztése, szvzás 10. Zárszó A npirendi pontok előtt jelenlévők vetített képes elődást láthttk évi Velencei Építészeti Biennáléról, melyet Sulyok Miklós kiállítás kurátor trtott. A küldöttek z egyes npirendi pontok megtárgylás-megvittás után zokt ( 8. pont kivételével) sorr egyetértőleg jóváhgyták, elfogdták. A 8. npirendi pontbn szereplő kht. -ről vló döntést elnpolták. (A kidott küldöttgyűlési szöveges nyg megyei küldötteknél teljes terjedelemben megtekinthető.) Vsti Az Elnökség elhtározt, hogy tgság részére megküldi z AlsóDunvölgyi Környezet Felügyelőség összeállítását TERVEZÉS ÉS LÉTESÍTÉS ESETÉN BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK -ről. Vs Tibor tájékozttt z Elnökséget z Építészeti Világnp lklmából megnyíló kiállítás és fórum szervezésének állásáról. A Területi Kmr Hírei Az Elnökség Tgfelvételi Bizottság jvslt lpján tgsági ügyekről döntött. Az Elnökség tgsági ügyekkel kpcsoltos htározti: Könyves Mihály okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Nitschmnn Corinn Ágnes okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Tóth László okl. üzemmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Ssné Demeter Teres Johnn okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Sándorfi Róbert építészmérnök, mérnök tnárt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Rubus Anikó okl. mgsépítési üzemmérnök, műszki tnárt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Elnökségi ülés: Az Elnökség szeptember 19-i ülésén z lábbi kérdésekről tárgylt. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke Dun folyón levonult árvíz okozott kárfelmérési és kárenyhítési feldtok megszervezése és irányítás céljából megyei helyreállítási és újjáépítési bizottságot hozott létre, melynek tgj Megyei Építész Kmr képviselője is. Az Elnökség kmránk képviseletével Vásárhelyi Dániel lelnök urt bízt meg. Kulcsár Attil úr, SzbolcsSztmár-Bereg Megyei Építész Kmr elnöke kérte, hogy október én kb. 19 fős kmri építész csoportjuknk szervezzünk progrmot. Az Elnökség progrm megszervezésével Vásárhelyi Dánielt bízt meg. Elnökségi ülés: Az Elnökség november 21-i ülésén z lábbi kérdésekről tárgylt: Az Elnökség elfogdásr lklmsnk tlálj MÉK november 29-i Küldöttgyűlésén megtárgylásr kerülő szbályztok tervezetét: MÉK Alpszbály módosítás MÉK Pénzügyi és Gzdálkodási Szbályzt MÉK Etiki- Fegyelmi Szbályzt módosítás MÉK Díjszámítási Szbályztok MÉK Névjegyzéki Szbályztok Az Elnökség elismerését kívánj kifejezni z Országos Elnökségnek szbályztok létrehozásáért végzett munkájáért. Az Elnökség ez évtől kezdődően z Építész Lp utolsó számábn köszönti folyó évben 60-ik, illetve 70-ik életévüket betöltő kollegákt, és évzáró elnökségi ülésére meghívj. A Megyei Mérnöki Kmr irodát vásárol. Az Elnökség felhtlmzt z Elnököt, hogy tárgyljon Megyei Mérnöki Kmrávl, z esetleges közös irod vásárlásról, illetve működtetésről. Szbolcs-Sztmár-Bereg Megyei Építész Kmr küldöttsége október én látogtást tett megyénkben. Kulcsár Attil elnök úr köszönetét fejezte ki Vásárhelyi Dániel elnök úrnk szervezéséért, idegenvezetéséért és Frks Gábor DLA építész úrnk műterem látogtásért. Az Elnökség tgsági ügyekkel kpcsoltos htározti: Selb Edin okl. építész-tervezőművészt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: É Kpntzián Ákos építészmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: É Plkovits Gábor építészmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Briglovics Tibor okl. mgsépítő üzemmérnök tgsági viszonyát jnuár 1. htállyl helyreállítj. A Belügyminisztérium Építésügyi Hivtl elkészíttette és megküldte TERVEZÉSI SEGÉDLET AZ AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ című kidványt. A segédlet célj, hogy jogszbályi előírásokon túlmenően részletes információkkl, dtokkl segítse z épített környezet megvlósításábn résztvevőket, z kdályok nélküli épített környezet létrehozásábn. A BM Építésügyi Hivtl megbízásából felmérjük, hogy tgság részéről milyen igény vn kidványr, ezért kérem, hogy kinek szüksége vn segédletre, jnuár 15-ig Megyei Kmr Titkárságár telefonon, vgy írásbn jelentse be. Az igényfelmérés Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

3 birtokábn születik döntés rról, hogy kidványt ingyenesen, vgy térítés ellenében bocsátják z érintett szkemberek részére. A kidvány tervezését, szerkesztését, nyomdi előkészítését végző Épített Környezetért Alpítvány honlpjáról (www.lbor5.hu) pdf formátumbn letölthető szerzők két másik írás témáról: z Akdálymentes Építészet és z Akdálymentesítés és Adptáció, vlmint további kidványok is. Felhívás REGISZTRÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA! A kmri tgok többségénél tervezői névjegyzéki bejegyzés érvényessége december 31-én lejár. Erről z érdekelteket levélben és z Építész Lp előző számábn is értesítettük. Eddig z érintettek közül számosn nem kérték bejegyzés megújítását. Ezért kérem, hogy regisztrációját ellenőrizze, és hiány esetén névjegyzéki bejegyzés megújításáról gondoskodjon! A évi Hivtlos Tervezői és Szkértői Névjegyzékben kizárólg jnuár 15-ig megújított, illetve év után is érvényes bejegyzéssel rendelkező tgjinkt jelentetjük meg. Hírek - Események A MAGYAR ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE október 9-én trtott meg éves Közgyűlését. A Közgyűlés ünnepi jelleggel került megrendezésre Nemzeti Múzeum dísztermében hol Lechner Ödön és 23 társ 100 évvel ezelőtt meglpított Mgyr Építőművészek Szövetségét. Ünneplésre és megemlékezésre okot dott z is, hogy szövetséget 50 évvel ezelőtt lpították újjá II. világháború utáni szünetelést követően. A közgyűlésen Weiler Árpád MÉSZ elnök emlékezett meg z elődökről, mjd z újjálpítók jelen lévő tgjit köszöntötte. A köszöntések után Mkovecz Imre Kossuth-díjs építész mondott beszédet Tiszteletdás MÉSZ 100 évének címmel. Az ünnepi progrm után Dr. Keserű Ktlin művészettörténész trtott elődást Lechner Ödön munkásságáról. A szünet utáni hivtlos progrm z elnöki beszámolóvl folyttódott, mjd Közgyűlés egyhngúlg megszvzt szövetség nevének megváltozását. Az u.n. kvázi kmr meglkulás idején Szövetség elnevezése megváltozott, mjd szétválás után Mgyr Építészek Szövetsége elnevezéssel működött tovább. Az lpító elődökre vló emlékezés és z irántuk érzett tisztelet sugllt zt, hogy ismét z eredeti névvel, MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE elnevezéssel működjék z építészet ügyéért tenni kró építészek szervezete, szövetsége. A közgyűlés befejezése után résztvevők átvonultk Szövetség Ötpcsirt utci székházáb, hol z udvrbn Weiler Árpáddl lelepleztük Lechner Ödön portréját ábrázoló emléktáblát. Frks Gábor D.L.A. MÉSZ lelnök ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁS z Építészeti Világnp lklmából Október első hetében rendeztük meg z Építészeti Világnp -hoz kpcsolódó kiállításunkt Kecskeméten, Megyei Könyvtár ngytermében. Mivel kiállítássl kpcsoltos korábbi felhívásr (lásd Építész Lp 2002/2.) nem jelentkezett senki. Így z Elnökség jvsltánk megfelelően, kiállításon bemutttuk szkmát reprezentáló múlt évi jelentősebb terveket, lkotásokt: Így Kecskeméti Főiskol díjnyertes pályművét; továbbá felkértünk több irodát (7. Dimenzió, Építészműhely Kft, Épterv, Frks & Guh, Fzeks Építész Irod), hogy vegyenek részt kiállításon, természetesen nem kizárv még jelentkezőket sem. A kiállítás otóber 1-én (kedden) fél ötkor nyílt meg Dr. Cstári Bálint gondoltivl. Remélem, hogy z elkövetkezendő években is lesz ennyi energi kollégákbn és támogtókbn, és z idei esemény kezdete z Építészeti Világnp lklmából rendezett kiállításokból. Vsti Pályáztok Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

4 "TERCA TÉGLABURKOLATOK" pályázt A Wienerberger Téglipri Rt szeptemberében "TERCA TÉGLABURKOLATOK" címmel pályáztot hirdetett, melyre kiíró áltl gyártott, illetve forglmzott homlokzti burkoló- és klinkertéglákkl készült épületek engedélyezési terveivel, és z épületek fotóivl lehet pályázni. A pályázt hrmdik ütemére szeptember 18-ig várják pályázti nygokt két ktegóriábn: I. min. 80 m2 homlokzton burkolt csládi ház II. több mint kétlkásos lkóház, illetve irod vgy középület Bíráló bizottság tgji: Dévényi Sándor, Pmmer Stell, Bojár Iván András, Csnády Pál, László Tibor Pályázti díjk: Hosszú hétvége (4 np ezen belül 3 éjszk) Hollndiábn 2 fõ részére. Teljes ellátás biztosított, utzás repülõvel, Vist Utzási Központ szervezésében. Hewlett Pckrd vl 800 tervezõi gép 21'' monitorrl. Hewlett Pckrd deskjet 1220 c nyomttó. Minden nyertes Egy évre szóló elõfizetést kp z Alprjz címõ folyóirtr A pályáztról felvilágosítás és nyiltkozt kérhetõ z 1/ telefonszámon Minkó Mrinntól. A pályázti kiírás, vlmint nyiltkozt letölt-hetõ formábn oldlon is megtlálhtó! Építészeti pályázt Dublin dokknegyedbeli rkprtjánk fejlesztésére, Lndmrk Tower és U2 stúdiójánk épületére Nyílt, nemzetközi pályázt Bedási htáridõ: február 28 Regisztrációs díj: 100 EUR Díjzás: EUR, illetve megbízás A nemzetközi pályázt célj Dublin dokknegyedének világszínvonlú városrésszé vló átlkítás. A terület lkosoknk mgs színvonlú munkhelyet, lkóhelyet, okttási, és egyéb kényelmi funkciót biztosít mjd. A területfejlesztés része ezenkívül folyómenti ún. Liffey Cmpshires helyreállítás és átlkítás közösségi hsználtr. A dokknegyed átlkításánál olyn mgs színvonlú terveket várnk, melyek víz jelenlétére építenek és városi környezetet is ennek figyelembevételével lkítják ki. A dokknegyedben felépítendõ új épület egy krcsú mgs pontház, mely legfeljebb négyszintes emelvényrõl indul. Az épületnél meghtározott kiírásbn szereplõ szélességmgsság rány. Az elsõ két szinten éttermet és bárt, míg további szinteken irodákt kell elhelyezni, illetve irodákt és lkásokt vegyesen. Lkóegységek esetén ügyelni kell zok méretés típusbeli vriálásár, elsõsorbn fitlok és fitl párok, vlmint nyugdíjsként központb költözni kívánók életmódját trtv szem elõtt. A felsõ két szint U2 együttes hngstúdiójánk befogdásár is lklms kell legyen. A különleges helyszín átlkításár olyn pályműveket várnk, melyek jellegzetes építészeti megoldásikkl krktert dnk pályázti területnek, és világítótoronyként felhívják figyelmet mgár Dublinr és dokknegyedre is. A pályázt egyfordulós, z elbíráló zsűri Royl Institute of Architects of Irelnd (Ír Építészek Királyi Intézete) delegáltjából, U2 együttes egy tgjából, Dublin fõépítészébõl, pályázt kiíróink két képviselõjébõl, vlmint pályázti igzgtó áltl felkért két tgból áll mjd. A pályműveket 2db felksírozott A1-es lpon kell beküldeni, egyiken tervrjzokkl, másikon perspektivikus ábrázolásokkl. Mellékelni kell továbbá 1 db A4-es lpon egy rövid leírást, zonbn ez semmilyen rjzot nem trtlmzht. A leíráshoz cstolni kell 100 EUR-t, vgy z rról szóló csekket. A pályázti nygon név nem szerepelhet, szerzõk nevét és dtit külön borítékbn letölthetõ pályázti dtlpon kell ismertetni. Bedás: február 28 A pályázók jnuár 17.-ig levélben vgy fxon további információt kérhetnek pályázti titkárságon. A kérdéseket jnuár 31.-ig weboldlon is közzéteszik. Corvin-Szigony környezetlkítási nyilvános tervezési ötletpályázt A tervezési ötletpályázt tárgy Corvin Szigony Projekt területére közösségi céloknk megfelelõ építészeti krkter megkeresése, elsõsorbn z újonnn kilkításr kerülõ közterület térbeli struktúráink megtervezése és már meglévõ, de megújuló városi környezet kilkításánk elõsegítése. A Józsefvárosi Önkormányzt áltl elfogdott kerületi szbályozási terv biztosítj terület emberséges, brátságos, jövõbeni szerepének megfelelõ kilkításánk kereteit. A pályázt célj meglévõ környezetet átértékelõ szbályozási terv érzékeny építészeti gondoltokkl történõ kifejtése. A Kiírók pályázt díjzott tervei lpján kívánnk Projekt megvlósításábn résztvevõknek építészeti iránymuttást dni. A tervpályázti kiírást ,- Ft összegért, Rév8 Rt. (1083 Budpest, Práter utc 22. Tel: ) tõl munkidõben árusítj. Bedási htáridõ: február 10. Az Építész Fórum lpján összeállított: Vsti Szkkönyv Hzi építészeti kluzokt jánlnánk, Az első 2001-ben jelent meg, Vertigo gondozásábn ("Oktogon Könyvek 1") A másik kettő egymás kiegészítői: 1997-es kidássl budpesti építészeti kluz. és folyttás vidéki építészeti kluz, mely npjinbn jelent meg. Mindkettőt 6 Bt jelentette meg. Trtlms, átfogó munkák, jól áttekinthetőek. Minden kollég könyvespolcán hsznosk. Klein Rudolf - Lmpel Év Lmpel Miklós Kortárs mgyr építészeti kluz "A kortárs mgyr építészeti kluz mgyrország jelenkori építészetének keresztmetszetét dj mintegy kétszáz lkotás fényképével, rjzávl és leírásávl. Az objektumok felkeresését térképek segítik. A kötet célj, hogy szkembereknek, külföldi kultúrtúristáknk és mgyr közönségnek válogtást nyújtson z ország területén 1989 és 2000 között épült jellegzetes épületekből. A kiválsztás nemcsk pozitív állásfogllást tükröz, hnem kötet szerzőinek szubjektív nézeteit is trtlmzz, vlmint kpcsoltbn áll z OKTOGON rchitecture & design folyóirt szemléletével, törekvéseivel. A szerzőket Lmpel Évát és Lmpel Miklóst, lévén Stockholmbn élő mgyr építészek, nem befolyásolták hzi szkmi köröket gykrn felkvró viták és kritiki állásfogllások. A trtlms bevezető tnulmány szerzője Klein Rudolf építészettörténész pedig kritikus szemmel ismerteti második világháború utáni időszk hzi építészetét, beillesztve zt nemzetközi kontextusb Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

5 Az objektumok ismertetése után index tlálhtó, mely vlmennyi kötetben említett tervező nevét és dott esetben további műveit is trtlmzz." ÉPÍTÉSZETI KALAUZ Budpest építészete százdfordulótól npjinkig A könyv százdfordulótól npjinkig Budpest 283 legjelentősebb épületét ismerteti. A pontos címen túl térképmellékletek segítik megtlálni z egyes házkt. E kluz ngy segítség mindzoknk, kik fővárosunk 20. százdi építészete iránt érdeklődnek. VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI KALAUZ "A fõváros huszdik százdi építészetét bemuttó kidvány 1997-ben jelent meg Budpest Építészeti kluz címmel, ennek folyttás most elkészült vidéki kötet. A könyv témáj huszdik százdi építészet, kezdõ idõpont több okból mégis A millennium körüli évek szimbolikusn és gykorltilg is korszkhtárnk tekinthetõk elõtt világszerte megjelentek zok z újító tendenciák, melyek 20. százd építészetét lpvetõen jellemzik. A százdvégi szecessziós épületek nélkül csonk lenne huszdik százd építészettörténete. A százdforduló és két világháború közötti korszk kuttásink eredményei immár lehetõvé teszik, hogy fõművek mellett kevésbé ismert lkotásokt is felsorkozznk, érzékeltetve z építészeti felfogások sokszínűségét. M már z közötti évek építészetébõl is elég ngy biztonsággl ki lehet válsztni z értékeseket. A kortárs építészetrõl pedig oly módon próbáltk kiegyensúlyozott képet dni szerkesztôk, hogy z összes lényeges irányztból legkülönbözõbb felfogást képviselõ épületek közül válogttk. A könyvet záró idõpont nehezebben htározhtó meg, ugynis listár vettek olyn épületeket, melyek kézirt lezáráskor (2002. július) még nem készültek el, de már 2000 elõtt elkezdõdött z építésük. Záróévnek mégis 2000 mondhtó. A kötet végén muttókbn további 251 épület dtát közlik (úgy mint: z épület neve, funkciój, címe, építésze, megépülésének éve), melyek könyvben ugyn képpel és szöveges ismertetéssel nem szerepelnek, zonbn megtekintésre érdemesek. Az épületek mellé (településnevük szerint) folymtosn végigfutó számozást rendeltek: 280-ig képpel és szöveggel ismertetett épüle- teket, ig további épületeket zonosították. Az épületek leírási Minden épület ismertetése elõtt címben z épület funkciój, neve, építésze és megépülésének éve olvshtó. A megépülés éveként többnyire hsználtbvétel idõpontját dták meg. Legtöbb esetben tervezés z ezt megelõzõ idõszkr esett, illetve z ismertetés kitér rá, h terv elkészülte és megépülés között hosszbb idõ telt el, és ez vlmilyen szempontból érdekes. Az építész nevénél szkirodlom szerinti építész(ek) nevét tüntetik föl, helyhiány mitt nem volt mód társtervezõk, szkági tervezõk teljes közlésére. A belsõépítészek neve fõcímben többnyire csk ott szerepel, hol z épület jelentõs társtervezõi, vgy z ismertetés külön is kitér szerepükre mű egészén belül. Az ismertetés végén z épület címe tlálhtó: település, utc, házszám és zárójelben megye. Egyes épületek fényképénél z rchív felirt rr utl, hogy z épület jelenleg nnyir rossz állpotbn vn, vgy átépített, hogy régebbi fotóját trtottuk közlésre érdemesnek. Néhány esetben z rchív kép mellé mostni állpot fotój is bekerült, mi lehetõséget d z összehsonlításr." Az Építész Fórum és kötetek lpján összeállított: Vsti Kitekintés Joulupukki VAGYIS A MIKULÁS A Télpó, vgyis jól ismert jó öreg Mikulás, kit mindenki tömzsi, fehér szkálls emberkének ismer, piros, prémszegélyes ruhát visel, szánon utzik és z Észki Srk közelében él. Ezzel z életstílussl Télpó sokk számár esetleg finnek tűnhet. Azonbn "történelmi" Mikulás vlódi ember mitosz mögött nem rénszrvs szánjáról lenne ismert, és bizonyár megfőne egy mi tipikus télpó bundábn, mert melegebb éghjlton, pontosbbn mi Törökország területén élt! A "vlódi" Télpó története következő: évszázdokkl ezelőtt élt egy szegény prsztember. Három leányt nevelt fel, de nem volt elég pénze, hogy kiházsits őket. Annk érdekében, hogy leglább két leánynk legyen elég hozomány, prszt-ember elhtározt, hogy legfitlbb leányt eldj rbszolgánk. Egy szomorú npon z elkeseredett ember bejelentette elhtá- rozását: z elkövetkező reggelen legkisebb leánynk mennie kell. A szörnyű hír eljutott bizonyos Miklóshoz is (ki tlán kéményseprő volt, tlán nem). Miklós besurrnt házb, míg zok ludtk és bűvösen megtöltött egy zoknit rny pénzzel. A legfitlbb leány így meg-menekült. Mindhárom leány boldog házsságot kötött és z egész cslád boldogn élt, míg... Azót Mikulás szorglmsn töltögeti zoknikt (csizmákt, cipőket) jándékokkl minden eljövendő Krácsonykor. Mrkus Bácsi ki Finnországbn z 1930-s évek ót híres rádióriporter meglpozt finn legendát, vgyis, hogy z jándék osztogtó Télpó Korvtunturi hegyekben, pontosn z orosz htárnál él. Réges-rég, még pogány időkben, finnek hittek egy gonosz kecskebk szellemében, ki dományokt követelt z év legrövidebb npján. A két történet szent és gonosz kecske végül egybe-olvdt. Ez lehet z ok nnk, hogy Télpó finn neve Joulupukki, minek jelentése vlmi ilyesmi: krácsonyi bk kecske. Már Mikulás is ngy üzlet lett. Sok nemzet tűzte ki célul, hogy bőkezű Télpó hzáj legyen. De Finnország tűnik legerősebb versenyzőnek bbn, hogy vlódi otthon legyen vidám tömzsi bácsikánk. Csupán Rovniemi-től kissé észkr pontosn z Észki Srkkörön vn egy posthivtl (hivtlos nevén Télpó Főpostáj) hov eddig több mint ötmillió levél érkezett gyerekektől Télpónk, s melyet több tuct nyelven írtk. Csk 1996-bn mjdnem egy millió volt levelek szám. Az év közepén "mindössze" npi 100 levél érkezett, míg z ünnepek közeledtével már átlgosn npi A legtöbb levelet Angliábn, Lengyelországbn, és Jpánbn dták fel, de Pkisztánból, Brzíliából és Kenyából is küldtek kívánságlistákt gyerekek. H Télpó vlóbn finn, kkor kell lennie Web oldlánk és vn is! mégpedig: Itt lehet e-milt küldeni Mikulásnk és esetleg válsz is érkezhet. (Figyelem: nem ingyenes!) Aki látogtást tett Télpónál. Interjú Ujflusi Tmássl Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

6 Vsti: Úgy tudom, hogy nyáron Finnországbn jártál, és sokfelé brngolttok. Ujflusi Tmás: Vlóbn, idén ugusztusbn voltunk rr. V.: Mesélnél egy kicsit bővebben? U.T.: Szívesen. Bátyám Helsinki-ben NOKIA cégnél progrmozóként dolgozik. Ő szervezte z utt. Tmpere -ben lktm, utót béreltünk és zzl jártuk z országot. Felmentünk egészen z Észki Srkkörig. Csodáltos ország! Annk ellenére, hogy z ugusztusbn is szoktlnul hideg, ngyon ngy élmény volt. Teljesen jól éreztem mgm. A könyvtár lprjz Rovniemiben. Felmentünk egészen Rovniemi -ig, mi srkkörön fekvő városk. Lppföld "kpuj". (Rovniemiben vn Alvr Alto híres könyvtárépülete. A 20. százdi építé- szettel könyvekben áltlábn szerepel, bizonyár kollégák közül is sokn ismerik. szerk.) Itt egész éjszk világos volt, nem ment le np. Rovniemi mellett lkik Télpó, természetesen őt is meglátogttuk. V.: Ezt ugye lehet részletesebben? U.T.: Persze. Nos, Rovniemi központjától pár kilométerrel észkbbr húzódik z Észki Srkkör. Itt lkítottákki zt "flucskát" hol Joulupukki hogy ők nevezik Télpót lkik. Vn egy főtér-szerű terület, hol felfestett fehér vonl jelzi srkkör vonlát. (A Föld forgástengelyének bonyolult mozgás precesszió, nutáció mitt z "igzi" srkkör állndón vándorol, tehát z itt felfestett vonl csk szimbólikus lehet, illetve földrjzi koordinát szerk) A tér két oldlán üzletek, elárusító helyek, vendéglők vnnk, míg srkkör vonlán tér végén áll Télpó ház. A srkkör természetesen átmegy z épületen. A téren rengeteg jándékot lehet venni, de z árk, hát nem "diszkont". V.: És Télpó ház? U.T.: Az díjmentesen látogthtó, be lehet brngolni z épületet. Ez egy kétemeletes házikó, erkéllyel tér felé. Természetesen mi is bejártuk. A Télpó egy pódium szerű helyen lévó székben ücsörgött és bentlévő gyerekekkel beszélgetett. Előírásszerű, köldökig érő fehér göndör szkáll volt. Fehér prémmel díszített piros kbátot és spkát viselt, hogy mi is ismerjük. A csizmáj fehéres, nyers színű, ndrágj viszont világos szürke. V.:Fényképeztél-e? U.T.: Sjnos nem. Bent házbn nem lehetett. Csk krmpuszok fotózhttk. V.: Krmpuszok? U.T.: Igen. Ezek csinos lányok, kik nincsenek beöltözve. V.:??? U.T.: (nevet) Ruh természetesen volt rjtuk, de nem krmpuszruh. Szóvl Télpó gyerekeket z ölébe vette, vgy zok mellé állhttk, és kkor krmpuszok fotóztk digitális fényképezőgéppel. A képeket így zonnl meg lehetett nézni. H tetszett, kkor máris nyomttták (persze ezt már borsos áron). V.: Mit látttok még házbn? U.T.: Volt egy fotókiállítás, hol híres embereket, popsztárokt (Spice Girls stb) lehett látni Télpó társságábn. Ez egyfjt vendégkönyvként funkcionált. V.: És ház körül? U.T.: Vn egy krám, hol mágikus "repülő" rénszrvsokt csodálhtj látogtó. Szárnyuk persze nincs, leglább is nem láthtó, de mindenki tudj, hogy megfelelő lklomkor ezek repítik szánt. Erre sok időt nem vesztegettünk, mert bátyám szerint rénszrvst még láthtunk eleget láttunk is. Vn ezen kívül téren egy posthivtl, kétfjt postládávl. Az egyik normál, mint bárhol máshol világon. Bedobod levelet, és mint lehet kézbesítik. A másik viszont speciális: Bármikor dod fel levelet vgy képeslpot, zt krácsonykor kpj meg címzett, Télpó üdvözlő pecsétjével ellátv. H pl. ugusztusbn jár rr vlki mint én, küldhet télpós krácsonyi üdvözletet, mi megfelelő időben lesz postázv, "hiteles" pecsétekkel feldekorálv. V.: Gondolom nem hgytd ki? U.T.: Persze, hogy nem. V.: Mikor mész legközelebb? U.T.: Amint lehet. Gyönyörű ország, rendkívül brátságos emberekkel, z egyik legszebb hely, hol vlh jártm. Csk jánlni tudom mindenkinek. V.: Köszönöm beszélgetést. összeállított: Vsti Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben