P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!"

Átírás

1 Építész Lp A B Á C S -KISK U N MEGYEI É P Í T É S Z K A M A R A 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FÓRU M A SZEPTEMBER DECEMBER AZ ÜNNEPEK ELÉ Év vége vn! A számdás ideje, mit tettem, mire jutottm, mi vn még hátr. Vnnk olynok, kik ebben hátrlévő rövid időben kívánják pótolni z elmulsztott npokt, hjráznk és hjrázttnk, próbálják mgyrázni lehetetlent. A hátrlévő npjikt dúsítj még, z év vége hozdék, z ünnepre vló készülés, beszerzés, jándékvásárlás, cslád összefogás, z elmulsztott évi jó cselekedetek pótlás, temető, idős szülő látogtás, támogtás, feleség-férj főztjének-munkájánk dicsérése, bók, kis kedvesség kollégnőnek, figyelmesség brátnk és ki tudj mi minden még. Vlmi közös vrázs vn z óév utolsó npjink, termelő üzemek feszített ütemben dolgoznk, kereskedők nyújtott műszkbn árulnk, vontok sűrűbben járnk, hivtlok lemrdásukt próbálják kozmetikázni, rendőrök, tűzoltók jvuló sttisztikák, jelentések összeállításávl fogllkoznk. Az év végétől nem mentes Kmr sem. Ht év lemrdását pótolt z Országos Elnökség kilenc új szbályzt elkészítésével, rendet tett z Országos Kmr gzdálkodásábn, tervezhetővé váltk nemzetközi kpcsoltok, rendezett viszonyok látsznk lkulni MÉSZ-szel, elhlt z ágyúszó Budpesti és z Országos Kmr között. Békés építőmunk lett meghtározó. Köszönhető, z Országos Elnökség mg válsztott munkstílusánk és z Elnök integráló képességének. Egy év ltt kmr életében szkmgykorlás feltételeinek megteremtésében több történt, mint meglkulásunk ót. A november végi küldöttértekezlet jólesően nyugtázz z elvégzett munkát, és további feldtul szbt z EU cstlkozásból eredő kmri feldtokr vló felkészülés elindítását, nyugodt átmenet biztosítás érdekében. A Bács-Kiskun Megyei Építész Kmr Elnöksége és titkárság is tette dolgát, csúcsrjártás nélkül egyenletesen dolgozott. A meghirdetett progrmjink látogtottság z előző évek átlgát muttt. Ettől eltérő volt "Terveztük 2001-ben" c. Kton József Könyvtárbn z Építészeti Világnp lklmából megrendezett kiállítás. A látogtók szám, visszjelzések igzolták, hogy szükség vn z ilyen típusú kiállításokr. A rendezvénynek jó visszhngj volt helyi sjtóbn, rádióbn, ezért úgy gondolom, folyttnunk kell kilkított keretek között kmr szervezésében szponzorok támogtásávl. Az év vége vissztekintésen túl lehetőséget d szkm helyzetének megítélésére is. Bács-Kiskunbn úgy értékelem, nincs okunk pnszr. A megbízói igény folymtos, kmri tgságunk képes z elvárásoknk eleget tenni. Jóllehet ez nem zt jelenti, hogy megyén belül nincsenek kisebb feszültség gócok - munk-ellátottsági gondok. A Kmr felé jövő önkormányzti jelzések tgságunk fegyelmét, törvénytisztelő mgtrtását dicsérik. Elmondhtjuk kollégális kpcsolt z I. fokú építési htóságokkl, közös munkát problém megoldás, segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim! Az év végi szösszenet nem nyújt lehetőséget, de célj sem teljes körű vissztekintésnek. Csk rr törekedtem, hogy éreztessem z Óév utolsó npjink hngultát, és zt mindnnyiunkbn ott lévő érzést, ez z év így, vgy úgy, milyen gyorsn elröpült. A mérleget mindenki mg vonj meg, elégedetlenségét, vgy elégedettségét sját mércéje szerint szbj. Én zt kívánom, hogy z értékelés kedvező, lelki békét teremtő, és további erőt dó legyen. Ebben reményben kívánok mgunknk Boldog Krácsonyt, egészséges, lkotói sikerekben gzdg Új Évet. Borbély Ljos Tisztelt Kollegák! Kedves Ünnepeltek! Elnökségünk nevében engedjétek meg, hogy z év végét kihsználv köszöntselek benneteket évben betöltött 60. és 70. életévetek lklmából. A jeles korfordulót kísérje további nyugodt lkotó derű, jó egészség, csládotok szeretete és kollegák, brátok, mérnök társdlom munkáját értékelni tudók megbecsülése. z Elnökség nevében őszinte tisztelettel Borbély Ljos elnök Ünnepeltjeink: (60. év) Dr. Bjzik László Bötkösné Molnár Erzsébet Gáspár Imre Elemér Dr. Mjer Antlné Bozsó Irén Sikri Kovács Bél Sznyi Miklós (70. év) Király József Krizsik László Az Országos Kmr Hírei Küldöttközgyűlés: Az Országos Építészkmr elnöksége november 29-re évi küldöttközgyűlést hívott össze. Az esemény helyszíne Budpesti Műszki Egyetem díszterme volt. A küldöttközgyűlésen kb. 270 küldött jelent meg. Megyei kmránkt képviselő megjenet küldöttek: Borbély Ljos, Boros Pál, Dók József, Éber András, Frks Gábor, Gáspár Imre Elemér, Mrkolt László, Öveges László, Vs Tibor, Vásárhelyi Dániel Részvételünk tehát 100 %-os volt. Kidott npirend: 1. A MÉK elnökének évközi beszámolój. 2. A Felügyelő Bizottság elnökének évközi beszámolój. 3. Alpszbály módosítás előterjesztése, szvzás KÖSZÖNTŐ: Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

2 4. Díjszámítási szbályztok előterjesztése, szvzás Építészeti lkotások és szolgálttások díjszámítási szbályzt Belsőépítészeti szerzői lkotások díjszámítás szbályzt Táj- és kertépítészeti szolgálttások és díjszámítás szbályzt Terület- és településtervezési szolgálttások honorárium számítási szbályzt 5. Névjegyzéki szbályzt előterjesztése, szvzás 6. Pénzügyi szbályzt előterjesztése, szvzás 7. Etiki-Fegyelmi szbályzt módosítás előterjesztése, szvzás 8. Mgyr Építész Kmr kht. lpításánk előterjesztése, szvzás évi kmri tgdíj meghtározásánk előterjesztése, szvzás 10. Zárszó A npirendi pontok előtt jelenlévők vetített képes elődást láthttk évi Velencei Építészeti Biennáléról, melyet Sulyok Miklós kiállítás kurátor trtott. A küldöttek z egyes npirendi pontok megtárgylás-megvittás után zokt ( 8. pont kivételével) sorr egyetértőleg jóváhgyták, elfogdták. A 8. npirendi pontbn szereplő kht. -ről vló döntést elnpolták. (A kidott küldöttgyűlési szöveges nyg megyei küldötteknél teljes terjedelemben megtekinthető.) Vsti Az Elnökség elhtározt, hogy tgság részére megküldi z AlsóDunvölgyi Környezet Felügyelőség összeállítását TERVEZÉS ÉS LÉTESÍTÉS ESETÉN BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK -ről. Vs Tibor tájékozttt z Elnökséget z Építészeti Világnp lklmából megnyíló kiállítás és fórum szervezésének állásáról. A Területi Kmr Hírei Az Elnökség Tgfelvételi Bizottság jvslt lpján tgsági ügyekről döntött. Az Elnökség tgsági ügyekkel kpcsoltos htározti: Könyves Mihály okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Nitschmnn Corinn Ágnes okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Tóth László okl. üzemmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Ssné Demeter Teres Johnn okl. építészmérnököt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Sándorfi Róbert építészmérnök, mérnök tnárt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Rubus Anikó okl. mgsépítési üzemmérnök, műszki tnárt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Elnökségi ülés: Az Elnökség szeptember 19-i ülésén z lábbi kérdésekről tárgylt. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke Dun folyón levonult árvíz okozott kárfelmérési és kárenyhítési feldtok megszervezése és irányítás céljából megyei helyreállítási és újjáépítési bizottságot hozott létre, melynek tgj Megyei Építész Kmr képviselője is. Az Elnökség kmránk képviseletével Vásárhelyi Dániel lelnök urt bízt meg. Kulcsár Attil úr, SzbolcsSztmár-Bereg Megyei Építész Kmr elnöke kérte, hogy október én kb. 19 fős kmri építész csoportjuknk szervezzünk progrmot. Az Elnökség progrm megszervezésével Vásárhelyi Dánielt bízt meg. Elnökségi ülés: Az Elnökség november 21-i ülésén z lábbi kérdésekről tárgylt: Az Elnökség elfogdásr lklmsnk tlálj MÉK november 29-i Küldöttgyűlésén megtárgylásr kerülő szbályztok tervezetét: MÉK Alpszbály módosítás MÉK Pénzügyi és Gzdálkodási Szbályzt MÉK Etiki- Fegyelmi Szbályzt módosítás MÉK Díjszámítási Szbályztok MÉK Névjegyzéki Szbályztok Az Elnökség elismerését kívánj kifejezni z Országos Elnökségnek szbályztok létrehozásáért végzett munkájáért. Az Elnökség ez évtől kezdődően z Építész Lp utolsó számábn köszönti folyó évben 60-ik, illetve 70-ik életévüket betöltő kollegákt, és évzáró elnökségi ülésére meghívj. A Megyei Mérnöki Kmr irodát vásárol. Az Elnökség felhtlmzt z Elnököt, hogy tárgyljon Megyei Mérnöki Kmrávl, z esetleges közös irod vásárlásról, illetve működtetésről. Szbolcs-Sztmár-Bereg Megyei Építész Kmr küldöttsége október én látogtást tett megyénkben. Kulcsár Attil elnök úr köszönetét fejezte ki Vásárhelyi Dániel elnök úrnk szervezéséért, idegenvezetéséért és Frks Gábor DLA építész úrnk műterem látogtásért. Az Elnökség tgsági ügyekkel kpcsoltos htározti: Selb Edin okl. építész-tervezőművészt É2 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: É Kpntzián Ákos építészmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: É Plkovits Gábor építészmérnököt É3 jogosultsággl tgji soráb felvette. Tgsági szám: Briglovics Tibor okl. mgsépítő üzemmérnök tgsági viszonyát jnuár 1. htállyl helyreállítj. A Belügyminisztérium Építésügyi Hivtl elkészíttette és megküldte TERVEZÉSI SEGÉDLET AZ AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ című kidványt. A segédlet célj, hogy jogszbályi előírásokon túlmenően részletes információkkl, dtokkl segítse z épített környezet megvlósításábn résztvevőket, z kdályok nélküli épített környezet létrehozásábn. A BM Építésügyi Hivtl megbízásából felmérjük, hogy tgság részéről milyen igény vn kidványr, ezért kérem, hogy kinek szüksége vn segédletre, jnuár 15-ig Megyei Kmr Titkárságár telefonon, vgy írásbn jelentse be. Az igényfelmérés Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

3 birtokábn születik döntés rról, hogy kidványt ingyenesen, vgy térítés ellenében bocsátják z érintett szkemberek részére. A kidvány tervezését, szerkesztését, nyomdi előkészítését végző Épített Környezetért Alpítvány honlpjáról (www.lbor5.hu) pdf formátumbn letölthető szerzők két másik írás témáról: z Akdálymentes Építészet és z Akdálymentesítés és Adptáció, vlmint további kidványok is. Felhívás REGISZTRÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA! A kmri tgok többségénél tervezői névjegyzéki bejegyzés érvényessége december 31-én lejár. Erről z érdekelteket levélben és z Építész Lp előző számábn is értesítettük. Eddig z érintettek közül számosn nem kérték bejegyzés megújítását. Ezért kérem, hogy regisztrációját ellenőrizze, és hiány esetén névjegyzéki bejegyzés megújításáról gondoskodjon! A évi Hivtlos Tervezői és Szkértői Névjegyzékben kizárólg jnuár 15-ig megújított, illetve év után is érvényes bejegyzéssel rendelkező tgjinkt jelentetjük meg. Hírek - Események A MAGYAR ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE október 9-én trtott meg éves Közgyűlését. A Közgyűlés ünnepi jelleggel került megrendezésre Nemzeti Múzeum dísztermében hol Lechner Ödön és 23 társ 100 évvel ezelőtt meglpított Mgyr Építőművészek Szövetségét. Ünneplésre és megemlékezésre okot dott z is, hogy szövetséget 50 évvel ezelőtt lpították újjá II. világháború utáni szünetelést követően. A közgyűlésen Weiler Árpád MÉSZ elnök emlékezett meg z elődökről, mjd z újjálpítók jelen lévő tgjit köszöntötte. A köszöntések után Mkovecz Imre Kossuth-díjs építész mondott beszédet Tiszteletdás MÉSZ 100 évének címmel. Az ünnepi progrm után Dr. Keserű Ktlin művészettörténész trtott elődást Lechner Ödön munkásságáról. A szünet utáni hivtlos progrm z elnöki beszámolóvl folyttódott, mjd Közgyűlés egyhngúlg megszvzt szövetség nevének megváltozását. Az u.n. kvázi kmr meglkulás idején Szövetség elnevezése megváltozott, mjd szétválás után Mgyr Építészek Szövetsége elnevezéssel működött tovább. Az lpító elődökre vló emlékezés és z irántuk érzett tisztelet sugllt zt, hogy ismét z eredeti névvel, MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE elnevezéssel működjék z építészet ügyéért tenni kró építészek szervezete, szövetsége. A közgyűlés befejezése után résztvevők átvonultk Szövetség Ötpcsirt utci székházáb, hol z udvrbn Weiler Árpáddl lelepleztük Lechner Ödön portréját ábrázoló emléktáblát. Frks Gábor D.L.A. MÉSZ lelnök ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁS z Építészeti Világnp lklmából Október első hetében rendeztük meg z Építészeti Világnp -hoz kpcsolódó kiállításunkt Kecskeméten, Megyei Könyvtár ngytermében. Mivel kiállítássl kpcsoltos korábbi felhívásr (lásd Építész Lp 2002/2.) nem jelentkezett senki. Így z Elnökség jvsltánk megfelelően, kiállításon bemutttuk szkmát reprezentáló múlt évi jelentősebb terveket, lkotásokt: Így Kecskeméti Főiskol díjnyertes pályművét; továbbá felkértünk több irodát (7. Dimenzió, Építészműhely Kft, Épterv, Frks & Guh, Fzeks Építész Irod), hogy vegyenek részt kiállításon, természetesen nem kizárv még jelentkezőket sem. A kiállítás otóber 1-én (kedden) fél ötkor nyílt meg Dr. Cstári Bálint gondoltivl. Remélem, hogy z elkövetkezendő években is lesz ennyi energi kollégákbn és támogtókbn, és z idei esemény kezdete z Építészeti Világnp lklmából rendezett kiállításokból. Vsti Pályáztok Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

4 "TERCA TÉGLABURKOLATOK" pályázt A Wienerberger Téglipri Rt szeptemberében "TERCA TÉGLABURKOLATOK" címmel pályáztot hirdetett, melyre kiíró áltl gyártott, illetve forglmzott homlokzti burkoló- és klinkertéglákkl készült épületek engedélyezési terveivel, és z épületek fotóivl lehet pályázni. A pályázt hrmdik ütemére szeptember 18-ig várják pályázti nygokt két ktegóriábn: I. min. 80 m2 homlokzton burkolt csládi ház II. több mint kétlkásos lkóház, illetve irod vgy középület Bíráló bizottság tgji: Dévényi Sándor, Pmmer Stell, Bojár Iván András, Csnády Pál, László Tibor Pályázti díjk: Hosszú hétvége (4 np ezen belül 3 éjszk) Hollndiábn 2 fõ részére. Teljes ellátás biztosított, utzás repülõvel, Vist Utzási Központ szervezésében. Hewlett Pckrd vl 800 tervezõi gép 21'' monitorrl. Hewlett Pckrd deskjet 1220 c nyomttó. Minden nyertes Egy évre szóló elõfizetést kp z Alprjz címõ folyóirtr A pályáztról felvilágosítás és nyiltkozt kérhetõ z 1/ telefonszámon Minkó Mrinntól. A pályázti kiírás, vlmint nyiltkozt letölt-hetõ formábn oldlon is megtlálhtó! Építészeti pályázt Dublin dokknegyedbeli rkprtjánk fejlesztésére, Lndmrk Tower és U2 stúdiójánk épületére Nyílt, nemzetközi pályázt Bedási htáridõ: február 28 Regisztrációs díj: 100 EUR Díjzás: EUR, illetve megbízás A nemzetközi pályázt célj Dublin dokknegyedének világszínvonlú városrésszé vló átlkítás. A terület lkosoknk mgs színvonlú munkhelyet, lkóhelyet, okttási, és egyéb kényelmi funkciót biztosít mjd. A területfejlesztés része ezenkívül folyómenti ún. Liffey Cmpshires helyreállítás és átlkítás közösségi hsználtr. A dokknegyed átlkításánál olyn mgs színvonlú terveket várnk, melyek víz jelenlétére építenek és városi környezetet is ennek figyelembevételével lkítják ki. A dokknegyedben felépítendõ új épület egy krcsú mgs pontház, mely legfeljebb négyszintes emelvényrõl indul. Az épületnél meghtározott kiírásbn szereplõ szélességmgsság rány. Az elsõ két szinten éttermet és bárt, míg további szinteken irodákt kell elhelyezni, illetve irodákt és lkásokt vegyesen. Lkóegységek esetén ügyelni kell zok méretés típusbeli vriálásár, elsõsorbn fitlok és fitl párok, vlmint nyugdíjsként központb költözni kívánók életmódját trtv szem elõtt. A felsõ két szint U2 együttes hngstúdiójánk befogdásár is lklms kell legyen. A különleges helyszín átlkításár olyn pályműveket várnk, melyek jellegzetes építészeti megoldásikkl krktert dnk pályázti területnek, és világítótoronyként felhívják figyelmet mgár Dublinr és dokknegyedre is. A pályázt egyfordulós, z elbíráló zsűri Royl Institute of Architects of Irelnd (Ír Építészek Királyi Intézete) delegáltjából, U2 együttes egy tgjából, Dublin fõépítészébõl, pályázt kiíróink két képviselõjébõl, vlmint pályázti igzgtó áltl felkért két tgból áll mjd. A pályműveket 2db felksírozott A1-es lpon kell beküldeni, egyiken tervrjzokkl, másikon perspektivikus ábrázolásokkl. Mellékelni kell továbbá 1 db A4-es lpon egy rövid leírást, zonbn ez semmilyen rjzot nem trtlmzht. A leíráshoz cstolni kell 100 EUR-t, vgy z rról szóló csekket. A pályázti nygon név nem szerepelhet, szerzõk nevét és dtit külön borítékbn letölthetõ pályázti dtlpon kell ismertetni. Bedás: február 28 A pályázók jnuár 17.-ig levélben vgy fxon további információt kérhetnek pályázti titkárságon. A kérdéseket jnuár 31.-ig weboldlon is közzéteszik. Corvin-Szigony környezetlkítási nyilvános tervezési ötletpályázt A tervezési ötletpályázt tárgy Corvin Szigony Projekt területére közösségi céloknk megfelelõ építészeti krkter megkeresése, elsõsorbn z újonnn kilkításr kerülõ közterület térbeli struktúráink megtervezése és már meglévõ, de megújuló városi környezet kilkításánk elõsegítése. A Józsefvárosi Önkormányzt áltl elfogdott kerületi szbályozási terv biztosítj terület emberséges, brátságos, jövõbeni szerepének megfelelõ kilkításánk kereteit. A pályázt célj meglévõ környezetet átértékelõ szbályozási terv érzékeny építészeti gondoltokkl történõ kifejtése. A Kiírók pályázt díjzott tervei lpján kívánnk Projekt megvlósításábn résztvevõknek építészeti iránymuttást dni. A tervpályázti kiírást ,- Ft összegért, Rév8 Rt. (1083 Budpest, Práter utc 22. Tel: ) tõl munkidõben árusítj. Bedási htáridõ: február 10. Az Építész Fórum lpján összeállított: Vsti Szkkönyv Hzi építészeti kluzokt jánlnánk, Az első 2001-ben jelent meg, Vertigo gondozásábn ("Oktogon Könyvek 1") A másik kettő egymás kiegészítői: 1997-es kidássl budpesti építészeti kluz. és folyttás vidéki építészeti kluz, mely npjinbn jelent meg. Mindkettőt 6 Bt jelentette meg. Trtlms, átfogó munkák, jól áttekinthetőek. Minden kollég könyvespolcán hsznosk. Klein Rudolf - Lmpel Év Lmpel Miklós Kortárs mgyr építészeti kluz "A kortárs mgyr építészeti kluz mgyrország jelenkori építészetének keresztmetszetét dj mintegy kétszáz lkotás fényképével, rjzávl és leírásávl. Az objektumok felkeresését térképek segítik. A kötet célj, hogy szkembereknek, külföldi kultúrtúristáknk és mgyr közönségnek válogtást nyújtson z ország területén 1989 és 2000 között épült jellegzetes épületekből. A kiválsztás nemcsk pozitív állásfogllást tükröz, hnem kötet szerzőinek szubjektív nézeteit is trtlmzz, vlmint kpcsoltbn áll z OKTOGON rchitecture & design folyóirt szemléletével, törekvéseivel. A szerzőket Lmpel Évát és Lmpel Miklóst, lévén Stockholmbn élő mgyr építészek, nem befolyásolták hzi szkmi köröket gykrn felkvró viták és kritiki állásfogllások. A trtlms bevezető tnulmány szerzője Klein Rudolf építészettörténész pedig kritikus szemmel ismerteti második világháború utáni időszk hzi építészetét, beillesztve zt nemzetközi kontextusb Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

5 Az objektumok ismertetése után index tlálhtó, mely vlmennyi kötetben említett tervező nevét és dott esetben további műveit is trtlmzz." ÉPÍTÉSZETI KALAUZ Budpest építészete százdfordulótól npjinkig A könyv százdfordulótól npjinkig Budpest 283 legjelentősebb épületét ismerteti. A pontos címen túl térképmellékletek segítik megtlálni z egyes házkt. E kluz ngy segítség mindzoknk, kik fővárosunk 20. százdi építészete iránt érdeklődnek. VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI KALAUZ "A fõváros huszdik százdi építészetét bemuttó kidvány 1997-ben jelent meg Budpest Építészeti kluz címmel, ennek folyttás most elkészült vidéki kötet. A könyv témáj huszdik százdi építészet, kezdõ idõpont több okból mégis A millennium körüli évek szimbolikusn és gykorltilg is korszkhtárnk tekinthetõk elõtt világszerte megjelentek zok z újító tendenciák, melyek 20. százd építészetét lpvetõen jellemzik. A százdvégi szecessziós épületek nélkül csonk lenne huszdik százd építészettörténete. A százdforduló és két világháború közötti korszk kuttásink eredményei immár lehetõvé teszik, hogy fõművek mellett kevésbé ismert lkotásokt is felsorkozznk, érzékeltetve z építészeti felfogások sokszínűségét. M már z közötti évek építészetébõl is elég ngy biztonsággl ki lehet válsztni z értékeseket. A kortárs építészetrõl pedig oly módon próbáltk kiegyensúlyozott képet dni szerkesztôk, hogy z összes lényeges irányztból legkülönbözõbb felfogást képviselõ épületek közül válogttk. A könyvet záró idõpont nehezebben htározhtó meg, ugynis listár vettek olyn épületeket, melyek kézirt lezáráskor (2002. július) még nem készültek el, de már 2000 elõtt elkezdõdött z építésük. Záróévnek mégis 2000 mondhtó. A kötet végén muttókbn további 251 épület dtát közlik (úgy mint: z épület neve, funkciój, címe, építésze, megépülésének éve), melyek könyvben ugyn képpel és szöveges ismertetéssel nem szerepelnek, zonbn megtekintésre érdemesek. Az épületek mellé (településnevük szerint) folymtosn végigfutó számozást rendeltek: 280-ig képpel és szöveggel ismertetett épüle- teket, ig további épületeket zonosították. Az épületek leírási Minden épület ismertetése elõtt címben z épület funkciój, neve, építésze és megépülésének éve olvshtó. A megépülés éveként többnyire hsználtbvétel idõpontját dták meg. Legtöbb esetben tervezés z ezt megelõzõ idõszkr esett, illetve z ismertetés kitér rá, h terv elkészülte és megépülés között hosszbb idõ telt el, és ez vlmilyen szempontból érdekes. Az építész nevénél szkirodlom szerinti építész(ek) nevét tüntetik föl, helyhiány mitt nem volt mód társtervezõk, szkági tervezõk teljes közlésére. A belsõépítészek neve fõcímben többnyire csk ott szerepel, hol z épület jelentõs társtervezõi, vgy z ismertetés külön is kitér szerepükre mű egészén belül. Az ismertetés végén z épület címe tlálhtó: település, utc, házszám és zárójelben megye. Egyes épületek fényképénél z rchív felirt rr utl, hogy z épület jelenleg nnyir rossz állpotbn vn, vgy átépített, hogy régebbi fotóját trtottuk közlésre érdemesnek. Néhány esetben z rchív kép mellé mostni állpot fotój is bekerült, mi lehetõséget d z összehsonlításr." Az Építész Fórum és kötetek lpján összeállított: Vsti Kitekintés Joulupukki VAGYIS A MIKULÁS A Télpó, vgyis jól ismert jó öreg Mikulás, kit mindenki tömzsi, fehér szkálls emberkének ismer, piros, prémszegélyes ruhát visel, szánon utzik és z Észki Srk közelében él. Ezzel z életstílussl Télpó sokk számár esetleg finnek tűnhet. Azonbn "történelmi" Mikulás vlódi ember mitosz mögött nem rénszrvs szánjáról lenne ismert, és bizonyár megfőne egy mi tipikus télpó bundábn, mert melegebb éghjlton, pontosbbn mi Törökország területén élt! A "vlódi" Télpó története következő: évszázdokkl ezelőtt élt egy szegény prsztember. Három leányt nevelt fel, de nem volt elég pénze, hogy kiházsits őket. Annk érdekében, hogy leglább két leánynk legyen elég hozomány, prszt-ember elhtározt, hogy legfitlbb leányt eldj rbszolgánk. Egy szomorú npon z elkeseredett ember bejelentette elhtá- rozását: z elkövetkező reggelen legkisebb leánynk mennie kell. A szörnyű hír eljutott bizonyos Miklóshoz is (ki tlán kéményseprő volt, tlán nem). Miklós besurrnt házb, míg zok ludtk és bűvösen megtöltött egy zoknit rny pénzzel. A legfitlbb leány így meg-menekült. Mindhárom leány boldog házsságot kötött és z egész cslád boldogn élt, míg... Azót Mikulás szorglmsn töltögeti zoknikt (csizmákt, cipőket) jándékokkl minden eljövendő Krácsonykor. Mrkus Bácsi ki Finnországbn z 1930-s évek ót híres rádióriporter meglpozt finn legendát, vgyis, hogy z jándék osztogtó Télpó Korvtunturi hegyekben, pontosn z orosz htárnál él. Réges-rég, még pogány időkben, finnek hittek egy gonosz kecskebk szellemében, ki dományokt követelt z év legrövidebb npján. A két történet szent és gonosz kecske végül egybe-olvdt. Ez lehet z ok nnk, hogy Télpó finn neve Joulupukki, minek jelentése vlmi ilyesmi: krácsonyi bk kecske. Már Mikulás is ngy üzlet lett. Sok nemzet tűzte ki célul, hogy bőkezű Télpó hzáj legyen. De Finnország tűnik legerősebb versenyzőnek bbn, hogy vlódi otthon legyen vidám tömzsi bácsikánk. Csupán Rovniemi-től kissé észkr pontosn z Észki Srkkörön vn egy posthivtl (hivtlos nevén Télpó Főpostáj) hov eddig több mint ötmillió levél érkezett gyerekektől Télpónk, s melyet több tuct nyelven írtk. Csk 1996-bn mjdnem egy millió volt levelek szám. Az év közepén "mindössze" npi 100 levél érkezett, míg z ünnepek közeledtével már átlgosn npi A legtöbb levelet Angliábn, Lengyelországbn, és Jpánbn dták fel, de Pkisztánból, Brzíliából és Kenyából is küldtek kívánságlistákt gyerekek. H Télpó vlóbn finn, kkor kell lennie Web oldlánk és vn is! mégpedig: Itt lehet e-milt küldeni Mikulásnk és esetleg válsz is érkezhet. (Figyelem: nem ingyenes!) Aki látogtást tett Télpónál. Interjú Ujflusi Tmássl Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

6 Vsti: Úgy tudom, hogy nyáron Finnországbn jártál, és sokfelé brngolttok. Ujflusi Tmás: Vlóbn, idén ugusztusbn voltunk rr. V.: Mesélnél egy kicsit bővebben? U.T.: Szívesen. Bátyám Helsinki-ben NOKIA cégnél progrmozóként dolgozik. Ő szervezte z utt. Tmpere -ben lktm, utót béreltünk és zzl jártuk z országot. Felmentünk egészen z Észki Srkkörig. Csodáltos ország! Annk ellenére, hogy z ugusztusbn is szoktlnul hideg, ngyon ngy élmény volt. Teljesen jól éreztem mgm. A könyvtár lprjz Rovniemiben. Felmentünk egészen Rovniemi -ig, mi srkkörön fekvő városk. Lppföld "kpuj". (Rovniemiben vn Alvr Alto híres könyvtárépülete. A 20. százdi építé- szettel könyvekben áltlábn szerepel, bizonyár kollégák közül is sokn ismerik. szerk.) Itt egész éjszk világos volt, nem ment le np. Rovniemi mellett lkik Télpó, természetesen őt is meglátogttuk. V.: Ezt ugye lehet részletesebben? U.T.: Persze. Nos, Rovniemi központjától pár kilométerrel észkbbr húzódik z Észki Srkkör. Itt lkítottákki zt "flucskát" hol Joulupukki hogy ők nevezik Télpót lkik. Vn egy főtér-szerű terület, hol felfestett fehér vonl jelzi srkkör vonlát. (A Föld forgástengelyének bonyolult mozgás precesszió, nutáció mitt z "igzi" srkkör állndón vándorol, tehát z itt felfestett vonl csk szimbólikus lehet, illetve földrjzi koordinát szerk) A tér két oldlán üzletek, elárusító helyek, vendéglők vnnk, míg srkkör vonlán tér végén áll Télpó ház. A srkkör természetesen átmegy z épületen. A téren rengeteg jándékot lehet venni, de z árk, hát nem "diszkont". V.: És Télpó ház? U.T.: Az díjmentesen látogthtó, be lehet brngolni z épületet. Ez egy kétemeletes házikó, erkéllyel tér felé. Természetesen mi is bejártuk. A Télpó egy pódium szerű helyen lévó székben ücsörgött és bentlévő gyerekekkel beszélgetett. Előírásszerű, köldökig érő fehér göndör szkáll volt. Fehér prémmel díszített piros kbátot és spkát viselt, hogy mi is ismerjük. A csizmáj fehéres, nyers színű, ndrágj viszont világos szürke. V.:Fényképeztél-e? U.T.: Sjnos nem. Bent házbn nem lehetett. Csk krmpuszok fotózhttk. V.: Krmpuszok? U.T.: Igen. Ezek csinos lányok, kik nincsenek beöltözve. V.:??? U.T.: (nevet) Ruh természetesen volt rjtuk, de nem krmpuszruh. Szóvl Télpó gyerekeket z ölébe vette, vgy zok mellé állhttk, és kkor krmpuszok fotóztk digitális fényképezőgéppel. A képeket így zonnl meg lehetett nézni. H tetszett, kkor máris nyomttták (persze ezt már borsos áron). V.: Mit látttok még házbn? U.T.: Volt egy fotókiállítás, hol híres embereket, popsztárokt (Spice Girls stb) lehett látni Télpó társságábn. Ez egyfjt vendégkönyvként funkcionált. V.: És ház körül? U.T.: Vn egy krám, hol mágikus "repülő" rénszrvsokt csodálhtj látogtó. Szárnyuk persze nincs, leglább is nem láthtó, de mindenki tudj, hogy megfelelő lklomkor ezek repítik szánt. Erre sok időt nem vesztegettünk, mert bátyám szerint rénszrvst még láthtunk eleget láttunk is. Vn ezen kívül téren egy posthivtl, kétfjt postládávl. Az egyik normál, mint bárhol máshol világon. Bedobod levelet, és mint lehet kézbesítik. A másik viszont speciális: Bármikor dod fel levelet vgy képeslpot, zt krácsonykor kpj meg címzett, Télpó üdvözlő pecsétjével ellátv. H pl. ugusztusbn jár rr vlki mint én, küldhet télpós krácsonyi üdvözletet, mi megfelelő időben lesz postázv, "hiteles" pecsétekkel feldekorálv. V.: Gondolom nem hgytd ki? U.T.: Persze, hogy nem. V.: Mikor mész legközelebb? U.T.: Amint lehet. Gyönyörű ország, rendkívül brátságos emberekkel, z egyik legszebb hely, hol vlh jártm. Csk jánlni tudom mindenkinek. V.: Köszönöm beszélgetést. összeállított: Vsti Felelős kidó: Borbély Ljos területi elnök Felelős szerkesztő: Vs Tibor

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

ISSN 20-62-705X. Ilyen volt a karácsony városrészünkben

ISSN 20-62-705X. Ilyen volt a karácsony városrészünkben 2012. jnuár XVIII. évfolym, 1. szám SZERKESZTŐSÉG: VáROSRÉSZÜNK LAPJA ISSN 20-62-705X időszki kidvány 1172 bp-rákosliget, i. utc 23. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Dombóvári ntl KIADÓ: Dtus Bt. FELELŐS VEZETŐ:

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ---- Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben