Phare ACCESS Azonosító szám: 2004/S Projekt száma: 2003/ Szerződés száma: 2003/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017"

Átírás

1 Phare ACCESS 2003 Végső beszámoló * 5. időközi beszámoló Azonosító szám: 2004/S Projekt száma: 2003/ Szerződés száma: 2003/ Projekt címe: Phare ACCESS 2003 Dokumentum: Végső jelentés Időszak: 5. beszámolási időszak Dátum: Készítette: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

2 1. Összefoglaló A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) és az Alfa- Communication Kft. közös műszaki és szakmai ajánlatot adott a Phare ACCESS 2003 program technikai lebonyolítására. A program szerződéskötő hatósága (PAO) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügy és Szerződéskötő Egysége illetve jogelődje volt, a szakmai irányítását (SPO) pedig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil kapcsolatok Főosztálya illetve jogelődjei látták el. A Phare ACCESS 2003 program az utolsó olyan Európa Uniós előcsatlakozási alap, amely kifejezetten a civil szféra fejlesztését célozta. A DemNet egymást követő harmadik alkalommal látta el a Phare ACCESS programok technikai lebonyolítását. Úgy véljük, hogy mindaz a nagymérvű tapasztalat, amelyet e tevékenység során felhalmoztunk, nagymértékben segítette a mind a Kedvezményezett civil szervezeteket, mind az irányító hatóságokat a program eredményes és hatékony lebonyolításában. Az eredetileg kitűzött célt, mely szerint jó eredménynek tartanánk, ha a Kedvezményezettek a rendelkezésre álló források 95 %-át fel tudnák használni, a támogatottakkal közösen sikerült teljesítenünk. Úgy véljük, hogy a Phare ACCESS program hatékonyan járult hozzá a civil szervezetek európai uniós felkészítéséhez, fenntarthatóságához, valamint szakmai és hálózati munkájuk megerősítéséhez. A Phare ACCESS 2003 program makró és mikró komponensében összesen 39 Kedvezményezett szervezettel való együttműködés volt a DemNet feladata. Kedvezményezett a támogatási szerződésekben összesen ,42 euró támogatásban részesültek, melynek 80%-át a PAO előlegben folyósította. A támogatott szervezetek többsége budapesti volt, amely nagymértékben megkönnyítette a folyamatos együttműködést és kapcsolattartást. A Budapesten központi helyen működtetett projekt iroda, valamint a DemNet technikai-műszaki infrastruktúrája minden szempontból alkalmasnak bizonyult a vállalt tevékenységek magas színvonalú ellátására. A DemNet a tevékenysége során mindvégig a vállalkozási szerződés szellemében járt el, ezen belül folyamatos és jó kapcsolatot tartott fent a program szakmai felelősével (SPO) és a szerződéskötő hatósággal (PAO). A lebonyolításban érintett szervezetek hatékony együttműködése biztosította azt, hogy a program lebonyolítása nagyobb zökkenők nélkül zajlott, a felmerült problémákra minden esetben sikerült gyors és hatékony megoldást találni. A DemNet által menet közben kezdeményezett szerződésváltoztatások nem veszélyeztették a projekt megvalósítását, sőt, minden esetben sikerült színvonalas, pályáztatási gyakorlattal rendelkező szakembert találni valamely megüresedett pozícióra. A DemNet által a projekt megvalósítása során kezdeményezett szerződésmódosítások a következők voltak: A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően az egyik projektasszisztens munkakörében Makkos Viktóriát július 1-től Csizmadia Péter váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek.

3 A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően a közbeszerzési szakember munkakörben Számadó Rózát július 1-től Ádámné Egri Judit váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Erős Barbarát október 1-i hatállyal a projektvezető munkakörben Pálvölgyi Péter váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Pálvölgyi Pétert november 1-i hatállyal a pénzügyi vezető munkakörben Nagy Ágnes Olga váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Csizmadia Pétert december 1-i hatállyal a projektasszisztens munkakörben Magyar Beatrix váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Nagy Ágnes Olga pénzügyi vezetőt május 1-től Magyar Beatrix váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt szakmai feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Magyar Beatrix projektasszisztenst, május 1-től Juhász Judit váltotta fel, aki megfelel az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt szakmai feltételeknek. A szerződésmódosításokat a PAO minden esetben jóváhagyta. A DemNet a szolgáltatási szerződés ideje alatt a következő általános feladatokat látta el: - a pályázati felhívás közzététele; - kapcsolattartás a pályázókkal és pályázati tanácsadás a pályázati időszakban; - az értékelési eljárás megszervezése és adminisztratív lebonyolítása; - a pályázók értesítése az értékelés eredményéről; - a támogatási szerződések előkészítése a kedvezményezettekkel együttműködve; - információs napok, konzultációk szervezése és lebonyolítása a projektvégrehajtási szabályok ismertetése érdekében; - a támogatott projektek rendszeres szakmai monitoringja és pénzügyi ellenőrzése; - a támogatási szerződések módosítására vonatkozó kérelmek előzetes ellenőrzése, a hiányok pótoltatása, javítások bekérése, és a kérelmek továbbítása a jóváhagyó szervek felé; - a tevékenységek végrehajtása során segítségnyújtás a kedvezményezetteknek közbeszerzési eljárásaik lebonyolításában; - a kedvezményezettek közbenső és végső beszámolóinak előzetes ellenőrzése, a hiányok pótoltatása, javítások bekérése, és a beszámolók továbbítása a jóváhagyó szervek felé; 3

4 A projektfolyamatok informatikai standardizáltságának megteremtésében a DemNet együttműködött az Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Rt-vel. A DEMNET a feladat megvalósítása során az Excellence Rt. által kifejlesztett MATREX online projektmenedzsment rendszert alkalmazta. A projekt lebonyolításához szükséges informatikai hátteret a DemNet saját fejlesztésű ACCESS adatbázisán keresztül biztosította. 4

5 2. A projekt előkészítésének és beindításának feladatai 2.1 Projektszervezet felállítása A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) a szolgáltatási szerződés aláírását követően felállította a Phare ACCESS 2003 program lebonyolításában közreműködő munkaszervezetet és biztosította a szükséges munka- és technikai feltételeket február 8-án a DemNet munkaértekezletet kezdeményezett a PAO és az SPO képviselőinek részvételével, ahol egyeztetésre kerültek a meghirdetéssel kapcsolatos legfontosabb teendők és feladatok. Az együttműködő felek február 17-ét jelölték meg a pályázat meghirdetése napjának, melyet sikerült is tartanunk. A pályázati dokumentáció tervezetét február 9-én megkaptuk, amelyet február 11-re véleményeztünk. Észrevételeink többsége elfogadásra került és beépült a pályázati anyagokba, melyek végleges megszövegezésében közreműködtünk. 2.2 Meghirdetés A pályázati felhívást február 17-én két országos napilapban, a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben tettük közzé, valamint gondoskodtunk arról, hogy a pályázati lehetőség minél szélesebb körben ismertté váljon. A teljes pályázati dokumentációt elérhetővé tettük a DemNet honlapján a címen. A pályázatot közzétettük a Pályázati Figyelő (www.pafi.hu), a SANSZ (www.sansz.org.hu) honlapján és a felhívás március elején megjelenik ezek nyomtatott kiadványaiban is. A felhívás a Pályázati Tájékoztató Fórumokról szóró híradással együtt megjelent a NIOK civil portálján (www.nonprofit.hu) és a több mint 6000 címre eljutó elektronikus NIOK hírlevélben is. A DemNet eljuttatta a pályázati felhívást több civil szervezeteknek szóló internetes portálra is, így megjelent a teleházak (www.telehaz.hu), a Civil Európa Hírlevél honlapján (www.eucivil.hu) és elektronikus hírlevelében, roma szervezetek portáljain (www.romaweb.hu, és az alábbi honlapokon: eupalyazat.lap.hu

6 A DemNet elektronikus levélben eljuttatta a pályázati felhívást valamennyi Phare ACCESS 2001 és 2002 programokra pályázatot benyújtott szervezetnek, valamint az adatbázisában szereplő egyéb civil szervezeteknek (összesen több mint 1100 civil szervezetnek). A Civil Házak saját hálózatuk és belső használatú elektronikus címlistáik segítségével, illetve hírleveleiken keresztül szintén továbbították a felhívást helyi civil szervezetek felé. 2.3 Sajtótájékoztató A DemNet részt vett a február 27-én rendezett sajtótájékoztatón a Phare ACCESS 2003 program bejelentéséről és a lezárult ACCESS 2001 program tapasztalatainak összegzéséről. A sajtótájékoztatón jelent volt a Magyar Távirati Iroda, mely hírt adott a pályázatról, s melynek nyomán számos helyi újság és rádió kereste meg a DemNet munkatársait, hogy tájékoztatást kapjanak a pályázati lehetőségről. 2.4 Pályázati űrlapok letöltése február 25-ig a DemNet honlapjáról 334 alkalommal töltötték le a pályázati dokumentációt. A letöltések napi számáról a mellékelt honlapstatisztika ad tájékoztatást. A pályázati űrlapot letöltőket a DemNet regisztrálja. A február 25-ig aktuális regisztrációs listát jelen beszámolóhoz mellékeljük. 2.5 Információs fórumok A DemNet február elején felvette a kapcsolatot a megyei non-profit információs és szolgáltató központokkal és tájékoztatta őket az ACCESS 2003 programról. Felkértük a civil házakat arra, hogy valamennyi megyeszékhelyen szervezzenek egyegy információs tájékoztató fórumok civil szervezeteknek. A DemNet összesen 24 információs fórumot szervez március 4. és 19. között, melyek közül 18 vidéki városban kerül sorra. A pályázati információs fórumok listáját mellékeljük. A civil házak képviselőinek a DemNet munkatársai egy gödi rendezvényen február 25-én tartottak tájékoztatást az ACCESS 2003 programról. 2.6 Pályázók tájékoztatása A DemNet vállalta, hogy a pályázati dokumentációt letöltőket -ben tájékoztatja a pályázattal kapcsolatos legfontosabb információkról. Az első körlevelet február 23-án kapták kézhez a címzettek, amelyben a pályázati információs fórumok helyszíneiről és időpontjairól kaptak tájékoztatást. A DemNet folyamatosan kap telefonos érdeklődést és leveleket a pályázattal kapcsolatban. A gyakorta ismétlődő kérdéseket és azokra adott válaszokat a DemNet összefoglalja és a PAO-val és az SPO-val történő tartalmi egyeztetést követőn közzéteszi honlapján. 6

7 3. A pályázat lebonyolítása és szerződéskötés időszaka A magyar hatóságokkal való jó együttműködésnek és az elmúlt programokból szerzett beépített tapasztalatoknak köszönhetően az idei Phare ACCESS 2003 programon belül gördülékenyen és gyorsan haladt az időszakra eső feladatok megvalósítása, mint például a tájékoztató fórumok, a tanácsadás, a pályázatok befogadása, bontása és értékelése, a szerződéskötés és a kedvezményezettek tájékoztatása. Előzetes tapasztalatainknak köszönhetően tudtunk létrehozni egy olyan technikai fejlesztést, egy ACCESS adatbázist, amely a formai értékelést tette igen hatékonnyá illetve a további feladatok alapját képezte és képezi. Szinten előzetes tapasztalatainkból következett, hogy a nyertesek helyett ez évben a DemNet készítette el a támogatási összeg előlegére vonatkozó kifizetési kérelmeket, így kiküszöbölve a csúszásokat, a hibás nyomtatványokat és ezzel gyorsítva a támogatás 80%-nak mihamarabbi utalását a kedvezményezettekhez. Az eredeti ütemtervhez képest csúszás nem történt, a szerződések június végén aláírásra kerültek. Pár napos eltérések mutatkoztak csupán az egyes programelemek között: február 17-én jelent meg az első pályázati hirdetés, ehhez képest a két hónapos beadási határidő április 15. helyett április 18. lett (április 17. vasárnapra esik). Az információs napok március helyett március 4. és 18. között kerültek megszervezésre (ez időszakban összesen 23). Ebből következően a pályázatbontás és az értékelő jelentések benyújtása és jóváhagyása is pár napot csúszott. A szerződések előkészítésének fázisában ezt a 3 napos időbeli lemaradást behoztuk. 3.1 Pályázati űrlapok letöltése február 25 és április 18-a között a DemNet honlapjáról 487 alkalommal töltötték le a pályázati dokumentációt. A pályázati űrlapot letöltőket a DemNet regisztrálta. A pályázati felhívás és dokumentáció személyesen is elérhető volt a DemNet irodában, melynek során összesen 14-en vitték el kinyomtatott vagy elektronikus (floppy lemez) formában. A pályázat postai úton történő eljuttatására két alkalommal került sor, illetve egyszer küldtük ki en. Átvétel formája (2005. február április 18. között) Db Letöltések száma 487 Személyesen vették át 14 Postázott nyomtatványok száma 2 en kiküldött 1 Összesen 504 A Phare ACCESS 2001-es programban összesen 164 fő kért en, postai úton, telefonon pályázati anyagot. A webstatisztikából nem látszik a pályázati anyagot letöltők pontos száma, csupán a márciusi kiemelkedő látogatottság és adatmennyiség letöltése. A 2002 programban 874 regisztrált letöltés történt budapesti többséggel február 9. szeptember 30. között, azaz 8 hónap alatt. A 7

8 Phare ACCESS 2003 programban csak a február 1. - április 18. periódusban 821 letöltés történt. Mára elterjedtebb és használatosabb a pályázati anyagok Internetről való letöltése. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy jelentősen kevesebben kértek postai úton vagy külön en pályázati anyagot. A 2001 programban 164 fő, a 2002 programban 87, ez alkalommal csupán 17 fő kért pályázati csomagot. Továbbra is a budapesti letöltések száma a kiemelkedő, a legkevesebb a Vas és Tolna megyei letöltések száma. Az utóbbi megye már a Phare ACCESS 2002 programban is a legkevesebb letöltők között szerepelt. 3.2 Kapcsolattartás a pályázókkal és pályázati tanácsadás a pályázati időszakban A pályázati időszakban az ún. Help Desk működés keretén belül telefonos tanácsadást bonyolítottunk le. Az érdeklődők kérdései leginkább a program céljaival, a támogatásra alkalmas tevékenységekkel, a pályázók lehetséges körével és főleg technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos információkra vonatkoztak. Ám mindezeken túl pályázatírási módszerekkel, technikákkal, a projektbemutatással, tervezéssel kapcsolatos kérdések is elhangzottak, amelyekre az érdeklődök személyes úton vagy telefonon kaptak választ a DemNet kollegáitól. Az érdeklődők írásban is feltehették kérdéseiket, melyekre minden esetben 3 napon belül válaszoltunk. Ezekre es illetve faxos formában került sor. A gyakran ismételt kérdéseket összegyűjtöttük és előkészítettük az SPO és a PAO jóváhagyására. A jóváhagyást követően a kérdéseket és az azokra adott jóváhagyott válaszokat GYIK néven honlapunkon is közzétettük. A GyIK-ot illetve a pályázattal kapcsolatos egyéb információkat három alkalommal (2005. február 23., 2005.március 3. kb: 400 címre, március 11. kb: 500 címre, április 7. kb.: 800 címre) küldtük ki mindazon szervezeteknek, akik honlapunkon a pályázat meghirdetésnek időpontjában regisztráltak. Ahogy az előző két programban, úgy a Phare ACCESS 2003-ban is a telefonos illetve a személyes tanácsadás azok a leghatékonyabb csatornák, amelyeken keresztül a pályázók főleg technikai információkat kérnek, és esetlegesen pályázatírói módszerekre, projektbemutatási kérdésekre is választ kapnak. Hatékonyságában ezt sem a GYIK, sem a tájékoztató fórumok nem múlják felül, ugyanakkor a leginkább időigényes tanácsadási forma. 3.3 Pályázati tájékoztató fórumok A DemNet február elején felvette a kapcsolatot a megyei non-profit információs és szolgáltató központokkal és tájékoztatta őket az ACCESS 2003 programról. Felkértük a Civil Szolgáltató Központokat (CISZOK) arra, hogy valamennyi megyeszékhelyen szervezzenek egy-egy információs tájékoztató fórumot civil szervezeteknek. A CISZOK-ok képviselői részére külön februárjában tartottunk egy információs napot. Jelen beszámolási időszakban a DemNet összesen 23 információs fórumot szervezett (beiktatva egy plusz budapestit a nagy érdeklődésre és a limitált létszámra való tekintettel) az SPO és a PAO munkatársaival március 4. 8

9 és 18. között, melyek közül 18 vidéki városban kerül megrendezésre. A tájékoztató fórumokon több mint 700 fő vett részt mintegy 700 civil szervezet képviseletében. A Phare ACCESS 2001 programban mintegy 650 fő vett részt a 19 tájékoztató fórumon szignifikánsan kevesebb civilszervezet, mindösszesen 192, képviseletében. A 2002 programban 662 fő vett részt 20 tájékoztató fórumon, a 2003 programban 23 fórumon 727 résztvevő 697 szervezet képviseletében jelent meg (a jelenléti ívek alapján.) A tájékoztató fórumok száma nőtt, egyre több potenciális pályázóhoz jutott el a program. 3.4 Média megjelenés a tájékoztató fórumokhoz kapcsolódóan A tájékoztató fórumokhoz kapcsolódóan a CISZOK-ok illetve a DemNet kezdeményezésében számos rádió és televízió interjú született illetve nyomtatott sajtóban vagy internetes weboldalakon felhívások jelentek meg. TV, rádió: Dátum Eger városi TV Civil Rádió, Budapest Nyíregyháza városi TV Pécs városi rádió Pécs városi TV Salgótarján városi TV Debrecen, MTV regionális stúdió Szombathely, városi TV Magyar Katolikus Rádió Nyomtatott sajtó: Észak-Magyarország Civilizáció, pályázat (Debrecen) március Dunántúli Napló Heves Megyei Hírlap Internetes felületek: Észak-magyarországi Regionális Civil Portál Egri Civil kapu Közép-Dunántúli Regionális Civil Portál Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Friss Hírei Észak-alföldi Regionális Civil Portál A Phare ACCESS 2001 program óta folyamatosan csökken a nyomtatott médiában közzétett cikkek száma, ezt ellensúlyozva az internetes megjelenés fokozatos dominanciája vehető észre. Továbbá több TV- és rádióinterjú született, mint az előző ACCESS programokban, amely a CISZOK-ok szorosabb TV és rádiókapcsolataira enged következtetni. A program népszerűsége, a nagyszámú részvétellel zajló tájékozató fórumok és az intenzív médiajelenlét által generált nagy népszerűség azonban nem állt arányban a programban rendelkezésre álló támogatás nagyságával. Ugyanis az eddigi ACCESS programokhoz képest ez a program fogadta a legnagyobb számú pályázatot (Phare 9

10 ACCESS 2000: 139 db, 2001: 383 db, 2002 és 2003 Hálózatépítés: 394 db, 2003: 437 db), ám ebben a programban még az ACCESS 2000 program kedvezményezetteinél (44) is kevesebb szervezet kapott támogatást (39). 3.5 Pályázati értékelési eljárás megszervezése, adminisztratív lebonyolítása és pályázati statisztikák Az értékelő bizottságok A pályázati beadási határidőt követően megkezdtük a pályázati értékelési eljárást. Az SPO és a PAO kinevezései alapján megalakultak az Értékelő Bizottságok. (Kinevezések lsd értékelési jelentésekben.) Korábbi ACCESS tapasztalatok alapján összesen 6 Értékelő Bizottság (ÉB) végezte el az értékelést: 1 MAKRO ÉB, 5 MIKRO ÉB (szektoronként 1). Az ÉB összetétele 1 fő Elnök, akit a PAO, 3 ÉB Szavazótag, akiket az SPO, illetve 1 fő Titkár, akit a DemNet delegált. A beadott pályázatok listájának végső feldolgozása (a főpályázók és partnerek azonosítása, illetve az esetleges összeférhetetlenségek tisztázása) után az Értékelő Bizottságok minden tagja pártatlansági és titoktartási nyilatkozatot írt alá. A külső szakmai értékelők listáját a DemNet az SPO részére április 5-én küldte meg jóváhagyásra, amely az összeférhetetlenséget tisztázandó további egyeztetések miatt többszöri módosítás után került jóváhagyásra április 18-án. Az értékelési szakasz tervezett ütemezését egyszerű módon, naptárban rögzítettük, mely jól követhetően tükrözte az egyes munkafázisokat. A munkafázisokat bemutató Kalendáriumot jelen beszámolóhoz mellékeljük. Az előkészületek szerves részét képezte az értékelő bizottság tagjainak, illetve a külső szakmai értékelők számára a DemNet irodájában megrendezett tájékoztató fórum, mely elsődlegesen az eljárásrendre és a pályázat tartalmi elemeire vonatkozott. Ezeken a fórumokon mind a PAO, mind pedig az SPO képviseltette magát és előadást tartott a programban képviselt szakmai területeikről. A szavazótagok felkészítése április 18-án, h-kor volt a PAO épületében, míg a külső szakmai értékelők felkészítése április 25-én 16h-kor volt a DemNet irodájában. A PAO-val és az SPO-val való szoros konzultációs folyamat során elkészítettük az adminisztratív és tartalmi értékelés során szükséges kitöltendő dokumentumokat, jelenléti íveket, adminisztratív és tartalmi értékelő lapokat. Az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében egy ACCESS adatbázist építettünk fel, mely tartalmazza a pályázat alapvető információit, továbbá a formai értékelőlap minden adatát, illetve a szakmai értékelés során hozott legfontosabb döntéseket. Az adatbázis használata nem mellőzte ugyan a papír-alapú munkát, de az adatok kereshetőségének hatékonyságát fokozta és egyszerűsítette. A pályázatok két számot kaptak regisztrációs számként: az első szám a kategóriát jelölte (1-199 makro, környezetvédelem, társadalmi, gazdasági fejlesztés, fogyasztóvédelem, emberi jogok, szociális és 10

11 egészségügy). A második szám a pályázatok beérkezésekor megkapott regisztrációs szám, amely azt jelölte, hogy hányadikként lett a pályázat leadva Beadott pályázatokkal és formai értékeléssel kapcsolatos statisztika A beadott pályázatok statisztikái alapján elmondható, hogy összesen 451 db pályázat érkezett be, ebből 437-t időben, határidő lejárta előtt, míg 14 db elkésett pályázatot regisztráltunk. A Phare Access 2001 programba összesen 380 pályázat érkezett be időre és 3 a határidő lejárta után. A Phare ACCESS 2002 programban 382 pályázat érkezett időben és 12 határidő után. Jól látható, hogy a beadott pályázatok száma is nőtt, ugyanakkor a határidő után érkezett pályázatoké is. A beérkezett pályázatok területi megoszlására továbbra is jellemző, hogy nagyarányú a budapesti szervezetek reprezentációja a pályázók között (Budapest 207 db, 47,37% : Vidék 230 db, 52,63%) Pályázati statisztikák 1. lásd. mellékletben. A Phare ACCESS 2001 programban Budapest 169 db, 44,1% : Vidék 214 db 55,9 %. Vagyis a pályázók között nagyobb arányban találhatók budapesti szervezetek az ACCESS 2003 programban, mint két évvel ezelőtt. A beadott 437 pályázathoz 125 esetében kellett hiánypótlást bekérnünk, (Phare ACCESS 2001 programban 116, a 2002 programban 121), majd a beérkezett összes pályázat 40,27 %-a (176 db) került elutasításra formai okok miatt. A Phare ACCESS 2001 programban a formai okok miatti elutasítottak aránya 48,68% (185 db), a Phare ACCESS 2002 programban 29,05% (111 db). A Phare ACCESS 2002 programban jelentősen csökkent a 2001 programhoz képest a formai okok miatt kizártak aránya, ugyanakkor a 2003 programban újra megnőtt. Ennek okát a költségvetésre vonatkozó új szabályok (60% - 30% - 60%) betartásának problematikusságában látjuk. Az adminisztratív hibák egy részének korrigálására hiánypótlás keretén belül volt még lehetőség, míg a pályázati útmutatóban közzétett feltételeknek való nem megfelelés esetén automatikus elutasításra került a pályázat. A leginkább jellemző adminisztratív hibák közé tartozott a partner banki igazolásának hiánya (84 eset), vagy téves kitöltése, a partner legfrissebb éves szakmai beszámolójának hiányzása, vagy a cégszerű hitelesítés hiányzása (81 eset) ám ezek nem vontak maguk után kizárást. Ugyanakkor 74 esetben a költségvetésben az emberi erőforrások tervezett összege meghaladta a megengedett mértéket, ez pedig automatikus elutasítást vont maga után Külső szakértők A formai értékelés külső formai értékelők közreműködésével zajlott, akiket az SPO delegált és koordinációjukat a DemNet végezte. A tartalmi és pénzügyi értékelés során a Külső szakértőket szintén PAO kinevezések alapján a DemNet biztosította. Szektoronként 2 fő Külső szakértő bevonására került sor. A MAKRO és MIKRO Szociális és egészségügyi területen az értékelésre került pályázatok nagy számára való tekintettel két-két értékelő-páros dolgozott együtt. 11

12 A MIKRO Szociális és egészségvédelmi területen a szakmai értékelés során a két értékelő pár által bírált pályázatok pontozásának esetleges szignifikáns különbségeit (pl.: egy értékelő pár legjobb pályázatának átlag pontszáma lényegesen kevesebb, mint a másik értékelő pár legjobb pályázata) az értékelés és pontozás során egy úgynevezett korrekciós módszerrel küszöböltük ki Értékelési jelentések A DemNet az értékelési szakasz teljes hosszában gondoskodott az Értékelő Bizottságok (ÉB) üléseinek technikai feltételeinek biztosításáról, a megfelelő dokumentumok előkészítéséről, a szavazótagoknak az eljárásrenddel és a pályázatok áttekintésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tanácsadásról, titkári feladatokról és az értékelési eredmények összesítéséről az ÉB számára. A DemNet az értékelési szakaszt dokumentálta, jegyzőkönyveket készített és összeállította minden kategóriában az Értékelési jelentést. A Szociális és Egészségügyi és a Társadalmi-gazdasági fejlesztés kategóriákban egy eredeti és egy másolati példányban, a Makró, az Emberi jogok védelme, a Környezetvédelemi és a Fogyasztóvédelmi kategóriákban egy eredeti példányban küldte el jelentéseit a PAO-nak jóváhagyásra. A jóváhagyások folyamatosan megtörténtek június közepéig. Az Értékelési jelentések mellett a beérkezett pályázatok eredeti és 1. másolati példányát a PAO részére szintén megküldtük. A pályázatok további két másolati példányát jelenleg a DemNet irodájában raktározza Támogatott szervezetek Az Értékelő jelentések jóváhagyását követően postai úton értesítettük ki a pályázókat az elért eredményeikről június 15-én. Ennek értelmében a PAO 39 nyertes szervezetnek összesen ,42 támogatást hagyott jóvá. A Phare ACCESS 2000 programban 44 nyertes kapott összesen EUR-t. A 2001-ben 51 szervezet EUR-t, a 2002-ben és a 2003 Hálózatépítésben 64 szervezet EUR-t. Bár az utolsó programkomponens összevont, mégis azonos évben történő kiírásuk miatt együttesen kezeljük. Ennek figyelembevételével azt látjuk, hogy az ACCESS 2000 programtól kezdve évente egyre nagyobb összeg volt elérhető pályázati forrásként és egyre nagyobb volt a támogatott projektek száma tavalyig. A Phare ACCESS 2003 programban az elmúlt évben támogatásra kiosztott pénzösszegnél ,6 EUR-ral kevesebb lett szétosztva, az előző évi támogatás 89,53%-a. A tavalyi nyertesek számához képest viszont jelentősen kevesebb támogatott projektet számlál a Phare ACCESS 2003, 25 projekttel kevesebbet, 60 %-át. Ennek természetesen az az oka, hogy a Phare ACCESS 2003 Hálózatépítés és az ACCESS 2003 program nem egyszerre került kiírásra. Mint ahogy a mellékelt táblázatból is látszik, több kategóriában maradványpénz maradt bent. Ezek más kategóriák tartaléklistán szereplő pályázóira való átcsoportosítása a Szakmai Programfelelős és a Programengedélyező Hatóság közös döntése alapján történt. Ennek eredményeképpen kialakult a végső nyerteslista, melyet a DemNet weboldalán is közzétettünk. 12

13 3.5.6 Nyertesek statisztikája A statisztikai elemzésből kiderül, hogy a várakozásoknak és a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően továbbra is a budapesti székhellyel rendelkező szervezetek tudtak versenyképesen szerepelni a felhívásban. A Phare ACCESS 2001 programban a nyertesek 60,8%-a budapesti, a 2002 programban 67,92% és az ACCESS 2003 programban 69,23%. Tehát tendenciózus a budapesti szervezetek számának növekedése, annak csökkenése helyett. Igen figyelemfelkeltő továbbá, hogy a nyertes 13 Makro pályázatból 11 (85%) budapesti a 2 db Baranya megyei mellett. A tájékoztató fórumok, noha az ország egész területén megszervezésre kerültek, mégsem bizonyultak eléggé hatékonynak a vidék - Budapest illetve a kis és nagy szervezetek viszonyrendszerében elérhető esélyegyenlőség elősegítésében. Továbbra is a nagyobb, szolgáltató jellegű szervezetek indultak esélyesen e pályázaton, amelyek többsége Budapesten regisztrált. A legtöbb, legdiverzifikáltabb pályázati témakörök, területek e programban kerültek meghatározásra (5 db). A Fogyasztóvédelem először szerepelt külön területként, így az e területen támogatott pályázatok száma jelentősen nagyobb, mint az eddigi ACCESS programokban (7 mikro és 1 makro). Sajnálatos módon a Mikro Szociális és Egészségügyi terület meglehetősen kis összegű támogatásban részesült, ugyanakkor ide érkezett be kiemelkedően a legnagyobb számú pályázat (148 db, 33%-a az összesnek). Általában elmondható, hogy a pályázók nem figyeltek a pályázati kiírásban szereplő összegek nagyságára és nem kalkuláltak a lehetséges nyertesek kis számával Partnerség A Mikro és Makro kategóriában összesen 409 (91,29%-a az összes benyújtott pályázatnak) partnerségi viszony kialakítására került sor. A legtöbb projektben, 295 darabban magyar partnereket választottak. A külföldi partnerek közül jellemző, hogy a romániai (32 db), a szlovákiai (19 db) illetve a szerbia-montenegrói (13 db) partnerségek száma kiemelkedő. A partnerségek jelentős számának hátterében többek között feltehetőleg az áll, hogy ebben az évben a kiírás jelentős pontszámmal jutalmazta a partnerség fennállásának tényét. A DemNet munkatársaihoz sokan fordultak a partnerségre vonatkozó kérdésekkel, például, hogy szükséges-e, érdemes-e, javítja-e az esélyeket. Nyomatékosan felhívtuk a pályázók figyelmét a partnerség fontosságára. Egyetlen egy olyan nyertes projekt született, amelyben nincs partner. E tényező mellett a partnerségek megnövekedett számának oka lehet továbbá, hogy a nagyobb, többségében budapesti szervezetek számos olyan projektet futtatnak már, amelybe külföldi partnereket vonnak be, illetve az EU csatlakozásra való felkészülés folyamán és az EU tagsággal jelentősen megnövekedett azon elérhető források száma, amelyek megkövetelik a nemzetközi együttműködéseket. 3.6 Szerződéskötés szakasza 13

14 A nyertesek június 15-i kiértesítése után, még a támogatási szerződések megkötését megelőzően a sikeres pályázók mindegyikével személyes találkozóra került sor június hó harmadik hetében, a Szerződéskötő Hatóság vezetésével, amelynek fő célja az ÉB javaslatainak foganatosítása, a költségvetési tábla ellenőrzése, a számszaki hibák korrekciója és az esetlegesen közbeszerzés-köteles tételekre való figyelem felhívása volt. A DemNet által előkészített szerződéseket a Kedvezményezettek június 30-án írták alá. A Projektvégrehajtási Útmutató a Phare ACCESS 2003 program megvalósításához a Támogatási szerződések részét képezi. A szerződések aláírásakor a kedvezményezettek a DemNet által előre elkészített Kifizetési kérelmeket is szignózták. Így a Kifizetési kérelmeket és a szerződések egy eredeti példányát már július 4-én eljuttattuk az SPO-nak és a szerződések két eredeti példányát pedig a PAO-nak. A nyertesekkel való szerződéskötést követően, a nem nyertes pályázók július 19-én postai úton kaptak értesítést elutasításuk tényéről és okairól, illetve megkapták a külső szakértők átlagolt pontértékeit is. Két elutasított pályázó esetében személyes konzultációra került sor a kipostázott pontszámtábla jobb értelmezése miatt, többen telefonon érdeklődtek hasonló céllal. 3.7 Információs napok a támogatott szervezetek számára A nyertes szervezetek számára július h-kor, július hkor, július kor a DemNet irodájában tartottunk tájékoztató fórumot. A több mint két órás fórumokon az SPO és a PAO képviselői tartottak előadást a projektvégrehajtás legfontosabb szabályairól, elszámolási kötelezettségekről. A DemNet Alapítvánnyal szorosan együttműködő Alfa Communication Kft. közbeszerzési szakértője a hatályos közbeszerzési törvényt, illetve a pályázat kapcsán a Kedvezményezettek számára releváns tudnivalókat ismertette. A Kedvezményezettek ekkor ismerkedhettek meg a DemNet részéről kapcsolattartójukkal is, továbbá betekintést nyerhettek a Matrex rendszer alapvető sajátosságaiba. Dátum Fő Szervezet Képviselt projektek július július július Összesen Két nyertes projekt képviselője nem vett részt a kedvezményezetteknek szervezett információs napokon. Esetükben az előzetes helyszíni látogatás még fontosabb volt, és érinteni kellett a szakmai és pénzügyi beszámolókat, a szerződésmódosításokat, a támogatás megérkezésével kapcsolatos információkat továbbá a közbeszerzési kérdéseket. 14

15 3.8 Közbeszerzési dokumentáció Közbeszerzési eljárás lefolytatásra kötelezett kedvezményezettek számára június július hónapban útmutatót és dokumentum mintákat tartalmazó segédanyagot állítottunk össze az Alpha Communication Kft munkatársaival együttműködve. A segédanyag a szerződésben szereplő útmutató kiegészítéseként elsősorban az egyszerűsített eljárások lefolytatáshoz szükséges gyakorlati ismereteket és az eljárás lefolytatása során használható dokumentumokat tartalmazza. Az összeállított dokumentációt július 11-én küldtük meg az PAOnak jóváhagyásra nyomtatott formában, illetve en. A javításokkal együtt az anyagot jóváhagyásra újra elküldtük az PAO-nek július 19 én. Az anyag újabb javítására a július 25-i héten került sor, a dokumentumok újabb jóváhagyásra várnak. A dokumentum végleges verziója weboldalunkon keresztül lesz elérhető. 15

16 4. A projektek lebonyolításának időszaka 4.1 Kapcsolattartás a kedvezményezettekkel, tanácsadás a projektmegvalósítási időszakban Annak érdekében, hogy a DemNet megfelelő technikai segítséget tudjon nyújtani a kedvezményezetteknek a szerződéskötési időszakot követően a projektek végrehajtása, különösen a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése során, illetve ezáltal is elő tudja segíteni a támogatott tevékenységek minél zökkenőmentesebb és hatékonyabb végrehajtását, az Alapítvány minden rendelkezésre álló kommunikációs lehetőséget igénybe vett, hogy támogatni tudja a kedvezményezettek munkáját: Ennek megfelelően a kapcsolattartás fajtái a következők voltak: - személyes konzultáció: monitorozás a kedvezményezett telephelyén, személyes konzultáció a kedvezményezett telephelyén, illetve a DemNet irodájában, a DemNet személyes részvétele a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésén; - részvétel a Kedvezményezettek által szervezett rendezvényeken; - ; - telefon; - levél, fax; - weboldal Gyakran Idézett Kérdések (GYIK), letölthető dokumentumok; - MATREX rendszer. A tanácsadás témái, kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatás: - a közbeszerzés teljes folyamata a DemNet egy külön közbeszerzési szakértőt kért fel a program közbeszerzéseinek szakmai felügyeletére; - ex-ante és ex-post szerződés-módosítások; - a támogatással történő elszámolás során elszámolható tételek (pl. napidíj), megfelelő számviteli elszámolási módszertannal kapcsolatos tanácsadás (pl. irodabérlet magánszemélytől); - félidős beszámoló előtti értesítés; - tanácsadás a származási bizonyítványt illetően; - értesítés a január 1-től esedékes ÁFA-kulcs változásról; - értesítés a támogatási előleg átutalásáról; - értesítés a kedvezményezettek a program során alkalmazandó elszámolási árfolyamairól. 4.2 Projektindító helyszíni látogatások A projektindító helyszíni látogatások célja nem kifejezetten az éppen elinduló projektek szakmai monitoringja, hanem az esetleges nehézségek, problémák, buktatók tisztázása, az adminisztráció jelentette kihívások számbavétele, különös tekintettel a közbeszerzésekre. Ezek mellett a szakmai tevékenységek is szóba kerülnek, fokozott figyelmet fordítva a már most látható csúszásokra, eltérésekre az ütemtervtől. Szót ejtünk továbbá a logframe-ben megjelölt indikátorokról is. Az 16

17 előmonitorozások alkalmával jó kommunikációt alakítunk ki a kedvezményezettekkel a kölcsönös bizalom jegyében, jártasságukat a pénzügyekben, beszámolással kapcsolatban növeljük. Továbbá projektjeikhez szakmai tanácsokkal, innovatív ötletekkel is hozzájárulunk. Az előmonitorozások rendszerint a DemNet által biztosított kapcsolattartó vezetésével a Kedvezményezett szervezetek székhelyén zajlottak le, melyeken a DemNet részéről Blahó Györgyi, Csizmadia Péter, Erős Barbara, és Pálvölgyi Péter vettek részt. Az általában 1,5-2 órás konzultáción az SPO (Gilincsek Edgár, Sasvári Nóra, Varga Dóra) és az NFH Phare Koordinációs Főosztályának (Iglói Gabriella és Bartha Nóra) egy-egy képviselője is jelen volt. A monitorozásokról általánosságban elmondható, hogy a Kedvezményezettek kiemelkedő fontosságúnak, hasznosnak tartották, mely nagyon megkönnyítette számukra a program adminisztratív elindítását. A találkozók nyomán Monitorozási lapokat töltöttek ki a DemNet munkatársai, melyek tartalmazzák a projektkezdet fázisában az előre látható és/vagy tervezett szerződésmódosításokat, közbeszerzéseket, a program ütemezését stb. Ezen a formanyomtatványon kerültek megnevezésre a Kedvezményezett projektjében dolgozó munkatársak, és változás esetén frissítésre kerültek a Kedvezményezett adatai (kapcsolattartó, elérhetőségek, cím stb.). A monitorozást követően a DemNet munkatársa a lejegyzett és összeállított monitorozási lapot elektronikus úton ellenőrzés és aláírás céljából megküldte a Kedvezményezett részére, amit kinyomtatva aláírva, két eredeti példányban kellett megküldenie a DemNetnek. Előfordult, hogy egyes Kedvezményezett szervezet előmonitorozásán több DemNet munkatárs is jelen volt, melynek oka részben a lebonyolító szervezeten belüli szakmai kompetencia növelése, ill. a monitorozási ismeretek és tapasztalatok átadása, részben a vidéki helyszínek esetében a könnyebb logisztikai megvalósítás volt. Speciális esetekben helyszíni konzultációt tartottunk az előmonitorozásokat követően, ha a Kedvezményezett programjában (pl. az EC-PEC Alapítványnál programvezető váltás történt) vagy a DemNet munkatársainak összetételében személyi változás következett be. Ezekről a találkozókról írásos feljegyzés nem készült, célja a Kedvezményezett szervezet és az új kapcsolattartó személyes megismerkedése, ill. a projekt addig előrehaladott fázisában a lebonyolítás monitorozása volt. Az új munkatárs a hozzá tartozó 14 programból eddig 8 programot monitorozott újra. A projektindító és végső monitoring látogatások időpontjait bemutató táblázat jelen beszámoló 1. számú melléklete. 4.3 Segítségnyújtás közbeszerzések lebonyolításához A tevékenységek végrehajtása során a DemNet folyamatosan segítséget nyújt a kedvezményezetteknek közbeszerzési eljárásaik lebonyolításában a hatályos közbeszerzési törvény, illetve a PAO vonatkozó eljárási szabályai szerint. 17

18 Már a projektek elindításakor előre látható volt a évi CXXIX törvény év eleji közbeszerzési értékhatárokat érintő változásainak életbe lépése. Ezzel kapcsolatban a PAO állásfoglalást adott ki január 9-én, melyet a DemNet minden kedvezményezett számára postai úton megküldött. Előfordult az is, hogy a kedvezményezettek a fenti okok miatt a szerződéseik megkötésnek vonatkozásban kivártak, így beszerzéseik becsült érték alapján nem lettek közbeszerzés kötelesek. A DemNet a beszámolók ellenőrzése és a monitoring látogatások során különös hangsúlyt fektet a közbeszerzési szabályoknak való megfelelés vizsgálatára, és azokról a monitorjegyzőkönyvben, valamint az értékelő jelentésben tájékoztatja a Szerződéskötő hatóságot januárjában a Kedvezményezetteket tájékoztattuk arról, hogy a számviteli tv. szerinti kis értékű fogyóeszköz értékhatár 50 ezer Ft-ról 100 ezer forintra nőtt, tehát csak a bruttó egyedi értéke szerint ezt meghaladó tárgyi eszközök esetén kötelező a származási szabályok figyelembevétele áprilisában arról tájékoztathattuk a Kedvezményezetteket, hogy kiszélesült azon országok köre, amelyekben letelepedett ajánlattevők és alvállalkozók, valamint szakértőik számára un. nemzeti elbánást kötelesek biztosítani. A projekt indításkor előzetes monitorozások során feltárt esetleges közbeszerzési kötelezettségek száma és a ténylegesen lefolytatott közbeszerzési eljárás száma között némi eltérés mutatkozik. Így úgy tűnik, hogy a szervezetek nem minden esetben tesznek eleget közbeszerzési kötelezettségüknek. A támogatással összefüggésben felmerülő közbeszerzési kötelemre, a szerződéskötésnél, a tájékoztató fórumon és az előzetes monitoring során is a lebonyolításban résztvevő KPSZE és a DemNet munkatársai is külön figyelmet fordítottak. A megkülönböztetett figyelem ellenére a közbeszerzések elmaradásának okaként az alábbiakban vélelmezzük: - több kedvezményezett átcsoportosította a költségvetésében a forrásait, így beszerzés becsült értéke alapján a közbeszerzési kötelezettség a szervezet viszonylatában nem áll fent; - az adott beszerzendő szolgáltatás a közbeszerzési törvény alapján - az egyszerű eljárások vonatkozásban - kivételt képez a közbeszerzési eljárások alól. (Itt megjegyzendő, hogy ez esetben a projekt-végrehajtási útmutató közbeszerzési kiegészítő melléklete szerint az PAO részére tájékoztatási kötelme van a szervezeteknek, amelyet szinte kivétel nélkül csak külön figyelmeztetésre küldenek meg a Szerződéskötő Hatóság részére) ld. 3. sz. táblázat az eddigi közbeszerzési mentességi kérelmekről; - a projekt szolgáltatás és árubeszerzés igénye a projekt ütemtervéhez igazodva még nem indukálta az eljárás lefolytatását; - a évi CXXIX törvény év eleji közbeszerzési értékhatárokat érintő változások miatt, a kedvezményezettek a szerződéseik megkötésnek vonatkozásban kivárnak, így beszerzéseik becsült érték alapján nem lesznek közbeszerzés kötelesek; 18

19 A megkezdett közbeszerzési eljárások viszonylagos időbeni késése részben a fenti okokra is visszavezethető, de e mellett más okok is szerepet játszottak a relatív megkésettségben. A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos PAO állásfoglalás amely a kedvezményezettek számára megengedte a szerződéskötést a szolgáltatóval, a közbeszerzés haladéktalan megkezdése mellett tartalmát félreértelmezték a kedvezményezettek így a nettó 2 MFt-os kifizetéshez kötötték az értékhatár elérését, és ezzel együtt az eljárás megkezdésnek szükségességét is. Nyilvánvalóan ebben az értelmezési keretben az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítésében kevésbé motiválhatóak a szervezetek, annak ellenére, hogy a DemNet e vonatkozásban a fenti értelmezés helytelenségére felhívta a kedvezményezett szervezetek figyelmét. Az eljárások előkésztésnek (AD, AF) nehézségei abban is gyökereznek, hogy a szervezetek képtelenek értelmezni, a szerződés mellékletét képező útmutatót, a törvény rendelkezéseit, illetve a DemNet által késztett közbeszerzési segédleteket. Az útmutatóban és segédletben megfogalmazottak gyakran ellentmondásosak az PAO jóváhagyási gyakorlatával, amely még a jó szándékkal elkésztett ajánlati felhívás további javításától is elveszi az amúgy sem túl erős kedvezményezett-oldali lelkesedést. (Ajánlati dokumentációkészítés kötelezettsége, kizáró okok és azok kötelező megkövetelése, szerződéses mellékkötelezettségek kötelező megkövetelése, stb.) További problémát jelent, hogy a jóváhagyási gyakorlatban a két hetes időintervallumokat nem vagy csak alig tudja tartani az PAO, így a szervezetek részben úgy érzik, hogy a Szerződéskötő Hatóság kevésbé érdekelt abban, hogy az eljárások a szervezeteknek megfelelő időben és az útmutató(k)nak is megfelelően realizálódjanak a projektvégrehajtás folyamán. A közbeszerzési eljárások előkésztésnek nehézségei miatt a DemNet a közbeszerzési eljárások előkészítésébe és lefolytatásába tovább erőforrásokat igyekezett allokálni, így a gyakorlati tanácsadási tevékenységet két fővel látta el a beszámolási időszak végéig. A Kedvezményezettek közbeszerzési eljárásainak legfontosabb mozzanatait a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. 4.4 Kedvezményezettek szerződésmódosítási kérelmei A program megvalósítása során, így a jelentési időszakban is, a DemNet feladata a szerződés-módosításokkal kapcsolatban a támogatási szerződések módosítására vonatkozó kérelmek előzetes ellenőrzése, hiányok pótoltatása, javítások bekérése, és a kérelmek továbbítása a jóváhagyó szervek felé. A kedvezményezettek nagyobb része általában telefonon vagy ben előre jelezte, hogy szerződés-módosítást kíván leadni. Az első konzultációt követően az esetek többségében további egyeztetési körök következtek általában telefonon, illetve ben (a kedvezményezettek egy része elektronikus formátumban megküldte a tervezett/új költségvetést). Ezt követően érkezett be a DemNet irodába 19

20 5 példányban papír-formátumban a szerződés-módosítás, ahol a Phare Access 2003-as csapata a szerződés-módosítást újra leellenőrizte és ezt követően továbbküldte az SPO felé. Az esetek egy részében jobbára amikor a kedvezményezett előzetes egyeztetés nélkül küldte meg a DemNet-nek a szerződés-módosítási dokumentációt a megküldött kérelem sajnos hibás volt, így egyeztetést követően a kedvezményezettnek újra meg kellett küldenie a javított dokumentumokat. Amennyiben a DemNet speciális esettel találkozott, kikérte az SPO és/vagy a PAO állásfoglalását. A Kedvezményezettek által kezdeményezett szerződésmódosítások az alábbi tipikusnak mondható típusokba voltak sorolhatóak: 1. Egység és egységszám megváltoztatása, egységként projektidőszakra történő áttérés engedélyezésének kérése Azoknak a költségeknek a tekintetében, ahol az egységként megadott időszakra, vagy darabszámra vonatkozóan az egységár nagy ingadozásokat mutat sok kis maradványérték keletkezik az egységárként megadott ár és egy-egy időszakra vagy darabra vonatkozó tényleges bekerülési ár között. Ezek a maradványok a költségvetési soron összegződnek, teljes egészében azonban nem képeznek átcsoportosítható költséget, mivel az egységár legfeljebb csak a legmagasabb tényleges időszaki/darab bekerülési árig csökkenthető. Így ezek a maradványösszegek lényegében nem átcsoportosíthatóak, a Kedvezményezettek számára a továbbiakban nem felhasználhatóakká válnak, elvesznek. Sok Kedvezményezett kezdeményezte a fentiek miatt ezeknek a költségsoroknak a tekintetében az egység projektidőszak -ra történő módosítását az egységár egyidejű módosításával együtt, mely új egységár megfelel a soron korábban felhasználni tervezett projektköltség -nek. Így a költségsor alatti összeg a projektidőszak alatt teljes egészében felhasználhatóvá válna a Kedvezményezett számára. Az ilyen típusú szerződésmódosítási kérelmek ex-ante szerződésmódosítási kérelem formájában kerülnek benyújtásra, érdekességük azonban, hogy jóváhagyásuk esetén valójában ex-post módosításként működnek, hiszen a korábban felmerült költségek visszamenőleg is az új projektidőszak egység alatt kerülnek elszámolásra. A PAO kezdetben több esetben támogatta nagyon eltérő egységárú tételeket tartalmazó költségvetési sorok esetében a projektidőszakra történő áttérést, később azonban több esetben utasított vissza hasonló jellegű kérelmeket, lényegében csak a 7. fősor Adminisztratív költségek -re korlátozva ezt a lehetőséget. A PAO részéről nem áll rendelkezésre egységes iránymutatás, vagy írásos szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben támogatható a Kedvezményezett azon kérése, amelyben egy adott költségvetési sor egységét projektidőszakra kívánja változtatni. Különösen gondot okozott az egységes iránymutatás hiánya az eltérő egységárú (vonat, busz, gépkocsi eltérő km egységár, vonatnál, gépkocsinál km-től független járulékos költségek pl. Inter city pótjegyek, vagy autópálya díjak) és ráadásul időben változó egységárú (APEH norma szerinti egységár a közlekedéshez használt gépkocsi és a havi benzin normaköltség függvényében állandóan változik) útiköltségek tekintetében, valamint, a nagyon eltérő egységárú, bár számszerűsíthető beszerzések, mint pl. a szakkönyvbeszerzés tekintetében. 20

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Pályázati adminisztráció, monitorozás

Pályázati adminisztráció, monitorozás Pályázati adminisztráció, monitorozás Baumgartner László Pályázati szakreferens OKM Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága 2. számú pályázati osztály Jogszabályi háttér

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.02.09. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Egy pályázati nyertes közvetlen partnerei? 1. Közreműködő szervezet 2. Szállítók 3. Hitelezők 4. Pályázatíró, ill. projekt menedzsment cég 5. Széchenyi Programiroda

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja BALATONVILÁGOS JÖVŐJÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1. Célja A Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (későbbiekben Alapítvány) abból az okból állította össze jelen Pályázati dokumentációt, hogy

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben