Phare ACCESS Azonosító szám: 2004/S Projekt száma: 2003/ Szerződés száma: 2003/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017"

Átírás

1 Phare ACCESS 2003 Végső beszámoló * 5. időközi beszámoló Azonosító szám: 2004/S Projekt száma: 2003/ Szerződés száma: 2003/ Projekt címe: Phare ACCESS 2003 Dokumentum: Végső jelentés Időszak: 5. beszámolási időszak Dátum: Készítette: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

2 1. Összefoglaló A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) és az Alfa- Communication Kft. közös műszaki és szakmai ajánlatot adott a Phare ACCESS 2003 program technikai lebonyolítására. A program szerződéskötő hatósága (PAO) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügy és Szerződéskötő Egysége illetve jogelődje volt, a szakmai irányítását (SPO) pedig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil kapcsolatok Főosztálya illetve jogelődjei látták el. A Phare ACCESS 2003 program az utolsó olyan Európa Uniós előcsatlakozási alap, amely kifejezetten a civil szféra fejlesztését célozta. A DemNet egymást követő harmadik alkalommal látta el a Phare ACCESS programok technikai lebonyolítását. Úgy véljük, hogy mindaz a nagymérvű tapasztalat, amelyet e tevékenység során felhalmoztunk, nagymértékben segítette a mind a Kedvezményezett civil szervezeteket, mind az irányító hatóságokat a program eredményes és hatékony lebonyolításában. Az eredetileg kitűzött célt, mely szerint jó eredménynek tartanánk, ha a Kedvezményezettek a rendelkezésre álló források 95 %-át fel tudnák használni, a támogatottakkal közösen sikerült teljesítenünk. Úgy véljük, hogy a Phare ACCESS program hatékonyan járult hozzá a civil szervezetek európai uniós felkészítéséhez, fenntarthatóságához, valamint szakmai és hálózati munkájuk megerősítéséhez. A Phare ACCESS 2003 program makró és mikró komponensében összesen 39 Kedvezményezett szervezettel való együttműködés volt a DemNet feladata. Kedvezményezett a támogatási szerződésekben összesen ,42 euró támogatásban részesültek, melynek 80%-át a PAO előlegben folyósította. A támogatott szervezetek többsége budapesti volt, amely nagymértékben megkönnyítette a folyamatos együttműködést és kapcsolattartást. A Budapesten központi helyen működtetett projekt iroda, valamint a DemNet technikai-műszaki infrastruktúrája minden szempontból alkalmasnak bizonyult a vállalt tevékenységek magas színvonalú ellátására. A DemNet a tevékenysége során mindvégig a vállalkozási szerződés szellemében járt el, ezen belül folyamatos és jó kapcsolatot tartott fent a program szakmai felelősével (SPO) és a szerződéskötő hatósággal (PAO). A lebonyolításban érintett szervezetek hatékony együttműködése biztosította azt, hogy a program lebonyolítása nagyobb zökkenők nélkül zajlott, a felmerült problémákra minden esetben sikerült gyors és hatékony megoldást találni. A DemNet által menet közben kezdeményezett szerződésváltoztatások nem veszélyeztették a projekt megvalósítását, sőt, minden esetben sikerült színvonalas, pályáztatási gyakorlattal rendelkező szakembert találni valamely megüresedett pozícióra. A DemNet által a projekt megvalósítása során kezdeményezett szerződésmódosítások a következők voltak: A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően az egyik projektasszisztens munkakörében Makkos Viktóriát július 1-től Csizmadia Péter váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek.

3 A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően a közbeszerzési szakember munkakörben Számadó Rózát július 1-től Ádámné Egri Judit váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Erős Barbarát október 1-i hatállyal a projektvezető munkakörben Pálvölgyi Péter váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Pálvölgyi Pétert november 1-i hatállyal a pénzügyi vezető munkakörben Nagy Ágnes Olga váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Csizmadia Pétert december 1-i hatállyal a projektasszisztens munkakörben Magyar Beatrix váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt képesítési feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Nagy Ágnes Olga pénzügyi vezetőt május 1-től Magyar Beatrix váltotta fel, aki megfelelt az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt szakmai feltételeknek. A vállalkozási szerződés 13. és 21. pontját érintően Magyar Beatrix projektasszisztenst, május 1-től Juhász Judit váltotta fel, aki megfelel az ajánlati dokumentáció III.2.1. pontjában leírt szakmai feltételeknek. A szerződésmódosításokat a PAO minden esetben jóváhagyta. A DemNet a szolgáltatási szerződés ideje alatt a következő általános feladatokat látta el: - a pályázati felhívás közzététele; - kapcsolattartás a pályázókkal és pályázati tanácsadás a pályázati időszakban; - az értékelési eljárás megszervezése és adminisztratív lebonyolítása; - a pályázók értesítése az értékelés eredményéről; - a támogatási szerződések előkészítése a kedvezményezettekkel együttműködve; - információs napok, konzultációk szervezése és lebonyolítása a projektvégrehajtási szabályok ismertetése érdekében; - a támogatott projektek rendszeres szakmai monitoringja és pénzügyi ellenőrzése; - a támogatási szerződések módosítására vonatkozó kérelmek előzetes ellenőrzése, a hiányok pótoltatása, javítások bekérése, és a kérelmek továbbítása a jóváhagyó szervek felé; - a tevékenységek végrehajtása során segítségnyújtás a kedvezményezetteknek közbeszerzési eljárásaik lebonyolításában; - a kedvezményezettek közbenső és végső beszámolóinak előzetes ellenőrzése, a hiányok pótoltatása, javítások bekérése, és a beszámolók továbbítása a jóváhagyó szervek felé; 3

4 A projektfolyamatok informatikai standardizáltságának megteremtésében a DemNet együttműködött az Excellence Pénzügyi Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Rt-vel. A DEMNET a feladat megvalósítása során az Excellence Rt. által kifejlesztett MATREX online projektmenedzsment rendszert alkalmazta. A projekt lebonyolításához szükséges informatikai hátteret a DemNet saját fejlesztésű ACCESS adatbázisán keresztül biztosította. 4

5 2. A projekt előkészítésének és beindításának feladatai 2.1 Projektszervezet felállítása A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) a szolgáltatási szerződés aláírását követően felállította a Phare ACCESS 2003 program lebonyolításában közreműködő munkaszervezetet és biztosította a szükséges munka- és technikai feltételeket február 8-án a DemNet munkaértekezletet kezdeményezett a PAO és az SPO képviselőinek részvételével, ahol egyeztetésre kerültek a meghirdetéssel kapcsolatos legfontosabb teendők és feladatok. Az együttműködő felek február 17-ét jelölték meg a pályázat meghirdetése napjának, melyet sikerült is tartanunk. A pályázati dokumentáció tervezetét február 9-én megkaptuk, amelyet február 11-re véleményeztünk. Észrevételeink többsége elfogadásra került és beépült a pályázati anyagokba, melyek végleges megszövegezésében közreműködtünk. 2.2 Meghirdetés A pályázati felhívást február 17-én két országos napilapban, a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben tettük közzé, valamint gondoskodtunk arról, hogy a pályázati lehetőség minél szélesebb körben ismertté váljon. A teljes pályázati dokumentációt elérhetővé tettük a DemNet honlapján a címen. A pályázatot közzétettük a Pályázati Figyelő (www.pafi.hu), a SANSZ (www.sansz.org.hu) honlapján és a felhívás március elején megjelenik ezek nyomtatott kiadványaiban is. A felhívás a Pályázati Tájékoztató Fórumokról szóró híradással együtt megjelent a NIOK civil portálján (www.nonprofit.hu) és a több mint 6000 címre eljutó elektronikus NIOK hírlevélben is. A DemNet eljuttatta a pályázati felhívást több civil szervezeteknek szóló internetes portálra is, így megjelent a teleházak (www.telehaz.hu), a Civil Európa Hírlevél honlapján (www.eucivil.hu) és elektronikus hírlevelében, roma szervezetek portáljain (www.romaweb.hu, és az alábbi honlapokon: eupalyazat.lap.hu

6 A DemNet elektronikus levélben eljuttatta a pályázati felhívást valamennyi Phare ACCESS 2001 és 2002 programokra pályázatot benyújtott szervezetnek, valamint az adatbázisában szereplő egyéb civil szervezeteknek (összesen több mint 1100 civil szervezetnek). A Civil Házak saját hálózatuk és belső használatú elektronikus címlistáik segítségével, illetve hírleveleiken keresztül szintén továbbították a felhívást helyi civil szervezetek felé. 2.3 Sajtótájékoztató A DemNet részt vett a február 27-én rendezett sajtótájékoztatón a Phare ACCESS 2003 program bejelentéséről és a lezárult ACCESS 2001 program tapasztalatainak összegzéséről. A sajtótájékoztatón jelent volt a Magyar Távirati Iroda, mely hírt adott a pályázatról, s melynek nyomán számos helyi újság és rádió kereste meg a DemNet munkatársait, hogy tájékoztatást kapjanak a pályázati lehetőségről. 2.4 Pályázati űrlapok letöltése február 25-ig a DemNet honlapjáról 334 alkalommal töltötték le a pályázati dokumentációt. A letöltések napi számáról a mellékelt honlapstatisztika ad tájékoztatást. A pályázati űrlapot letöltőket a DemNet regisztrálja. A február 25-ig aktuális regisztrációs listát jelen beszámolóhoz mellékeljük. 2.5 Információs fórumok A DemNet február elején felvette a kapcsolatot a megyei non-profit információs és szolgáltató központokkal és tájékoztatta őket az ACCESS 2003 programról. Felkértük a civil házakat arra, hogy valamennyi megyeszékhelyen szervezzenek egyegy információs tájékoztató fórumok civil szervezeteknek. A DemNet összesen 24 információs fórumot szervez március 4. és 19. között, melyek közül 18 vidéki városban kerül sorra. A pályázati információs fórumok listáját mellékeljük. A civil házak képviselőinek a DemNet munkatársai egy gödi rendezvényen február 25-én tartottak tájékoztatást az ACCESS 2003 programról. 2.6 Pályázók tájékoztatása A DemNet vállalta, hogy a pályázati dokumentációt letöltőket -ben tájékoztatja a pályázattal kapcsolatos legfontosabb információkról. Az első körlevelet február 23-án kapták kézhez a címzettek, amelyben a pályázati információs fórumok helyszíneiről és időpontjairól kaptak tájékoztatást. A DemNet folyamatosan kap telefonos érdeklődést és leveleket a pályázattal kapcsolatban. A gyakorta ismétlődő kérdéseket és azokra adott válaszokat a DemNet összefoglalja és a PAO-val és az SPO-val történő tartalmi egyeztetést követőn közzéteszi honlapján. 6

7 3. A pályázat lebonyolítása és szerződéskötés időszaka A magyar hatóságokkal való jó együttműködésnek és az elmúlt programokból szerzett beépített tapasztalatoknak köszönhetően az idei Phare ACCESS 2003 programon belül gördülékenyen és gyorsan haladt az időszakra eső feladatok megvalósítása, mint például a tájékoztató fórumok, a tanácsadás, a pályázatok befogadása, bontása és értékelése, a szerződéskötés és a kedvezményezettek tájékoztatása. Előzetes tapasztalatainknak köszönhetően tudtunk létrehozni egy olyan technikai fejlesztést, egy ACCESS adatbázist, amely a formai értékelést tette igen hatékonnyá illetve a további feladatok alapját képezte és képezi. Szinten előzetes tapasztalatainkból következett, hogy a nyertesek helyett ez évben a DemNet készítette el a támogatási összeg előlegére vonatkozó kifizetési kérelmeket, így kiküszöbölve a csúszásokat, a hibás nyomtatványokat és ezzel gyorsítva a támogatás 80%-nak mihamarabbi utalását a kedvezményezettekhez. Az eredeti ütemtervhez képest csúszás nem történt, a szerződések június végén aláírásra kerültek. Pár napos eltérések mutatkoztak csupán az egyes programelemek között: február 17-én jelent meg az első pályázati hirdetés, ehhez képest a két hónapos beadási határidő április 15. helyett április 18. lett (április 17. vasárnapra esik). Az információs napok március helyett március 4. és 18. között kerültek megszervezésre (ez időszakban összesen 23). Ebből következően a pályázatbontás és az értékelő jelentések benyújtása és jóváhagyása is pár napot csúszott. A szerződések előkészítésének fázisában ezt a 3 napos időbeli lemaradást behoztuk. 3.1 Pályázati űrlapok letöltése február 25 és április 18-a között a DemNet honlapjáról 487 alkalommal töltötték le a pályázati dokumentációt. A pályázati űrlapot letöltőket a DemNet regisztrálta. A pályázati felhívás és dokumentáció személyesen is elérhető volt a DemNet irodában, melynek során összesen 14-en vitték el kinyomtatott vagy elektronikus (floppy lemez) formában. A pályázat postai úton történő eljuttatására két alkalommal került sor, illetve egyszer küldtük ki en. Átvétel formája (2005. február április 18. között) Db Letöltések száma 487 Személyesen vették át 14 Postázott nyomtatványok száma 2 en kiküldött 1 Összesen 504 A Phare ACCESS 2001-es programban összesen 164 fő kért en, postai úton, telefonon pályázati anyagot. A webstatisztikából nem látszik a pályázati anyagot letöltők pontos száma, csupán a márciusi kiemelkedő látogatottság és adatmennyiség letöltése. A 2002 programban 874 regisztrált letöltés történt budapesti többséggel február 9. szeptember 30. között, azaz 8 hónap alatt. A 7

8 Phare ACCESS 2003 programban csak a február 1. - április 18. periódusban 821 letöltés történt. Mára elterjedtebb és használatosabb a pályázati anyagok Internetről való letöltése. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy jelentősen kevesebben kértek postai úton vagy külön en pályázati anyagot. A 2001 programban 164 fő, a 2002 programban 87, ez alkalommal csupán 17 fő kért pályázati csomagot. Továbbra is a budapesti letöltések száma a kiemelkedő, a legkevesebb a Vas és Tolna megyei letöltések száma. Az utóbbi megye már a Phare ACCESS 2002 programban is a legkevesebb letöltők között szerepelt. 3.2 Kapcsolattartás a pályázókkal és pályázati tanácsadás a pályázati időszakban A pályázati időszakban az ún. Help Desk működés keretén belül telefonos tanácsadást bonyolítottunk le. Az érdeklődők kérdései leginkább a program céljaival, a támogatásra alkalmas tevékenységekkel, a pályázók lehetséges körével és főleg technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos információkra vonatkoztak. Ám mindezeken túl pályázatírási módszerekkel, technikákkal, a projektbemutatással, tervezéssel kapcsolatos kérdések is elhangzottak, amelyekre az érdeklődök személyes úton vagy telefonon kaptak választ a DemNet kollegáitól. Az érdeklődők írásban is feltehették kérdéseiket, melyekre minden esetben 3 napon belül válaszoltunk. Ezekre es illetve faxos formában került sor. A gyakran ismételt kérdéseket összegyűjtöttük és előkészítettük az SPO és a PAO jóváhagyására. A jóváhagyást követően a kérdéseket és az azokra adott jóváhagyott válaszokat GYIK néven honlapunkon is közzétettük. A GyIK-ot illetve a pályázattal kapcsolatos egyéb információkat három alkalommal (2005. február 23., 2005.március 3. kb: 400 címre, március 11. kb: 500 címre, április 7. kb.: 800 címre) küldtük ki mindazon szervezeteknek, akik honlapunkon a pályázat meghirdetésnek időpontjában regisztráltak. Ahogy az előző két programban, úgy a Phare ACCESS 2003-ban is a telefonos illetve a személyes tanácsadás azok a leghatékonyabb csatornák, amelyeken keresztül a pályázók főleg technikai információkat kérnek, és esetlegesen pályázatírói módszerekre, projektbemutatási kérdésekre is választ kapnak. Hatékonyságában ezt sem a GYIK, sem a tájékoztató fórumok nem múlják felül, ugyanakkor a leginkább időigényes tanácsadási forma. 3.3 Pályázati tájékoztató fórumok A DemNet február elején felvette a kapcsolatot a megyei non-profit információs és szolgáltató központokkal és tájékoztatta őket az ACCESS 2003 programról. Felkértük a Civil Szolgáltató Központokat (CISZOK) arra, hogy valamennyi megyeszékhelyen szervezzenek egy-egy információs tájékoztató fórumot civil szervezeteknek. A CISZOK-ok képviselői részére külön februárjában tartottunk egy információs napot. Jelen beszámolási időszakban a DemNet összesen 23 információs fórumot szervezett (beiktatva egy plusz budapestit a nagy érdeklődésre és a limitált létszámra való tekintettel) az SPO és a PAO munkatársaival március 4. 8

9 és 18. között, melyek közül 18 vidéki városban kerül megrendezésre. A tájékoztató fórumokon több mint 700 fő vett részt mintegy 700 civil szervezet képviseletében. A Phare ACCESS 2001 programban mintegy 650 fő vett részt a 19 tájékoztató fórumon szignifikánsan kevesebb civilszervezet, mindösszesen 192, képviseletében. A 2002 programban 662 fő vett részt 20 tájékoztató fórumon, a 2003 programban 23 fórumon 727 résztvevő 697 szervezet képviseletében jelent meg (a jelenléti ívek alapján.) A tájékoztató fórumok száma nőtt, egyre több potenciális pályázóhoz jutott el a program. 3.4 Média megjelenés a tájékoztató fórumokhoz kapcsolódóan A tájékoztató fórumokhoz kapcsolódóan a CISZOK-ok illetve a DemNet kezdeményezésében számos rádió és televízió interjú született illetve nyomtatott sajtóban vagy internetes weboldalakon felhívások jelentek meg. TV, rádió: Dátum Eger városi TV Civil Rádió, Budapest Nyíregyháza városi TV Pécs városi rádió Pécs városi TV Salgótarján városi TV Debrecen, MTV regionális stúdió Szombathely, városi TV Magyar Katolikus Rádió Nyomtatott sajtó: Észak-Magyarország Civilizáció, pályázat (Debrecen) március Dunántúli Napló Heves Megyei Hírlap Internetes felületek: Észak-magyarországi Regionális Civil Portál Egri Civil kapu Közép-Dunántúli Regionális Civil Portál Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Friss Hírei Észak-alföldi Regionális Civil Portál A Phare ACCESS 2001 program óta folyamatosan csökken a nyomtatott médiában közzétett cikkek száma, ezt ellensúlyozva az internetes megjelenés fokozatos dominanciája vehető észre. Továbbá több TV- és rádióinterjú született, mint az előző ACCESS programokban, amely a CISZOK-ok szorosabb TV és rádiókapcsolataira enged következtetni. A program népszerűsége, a nagyszámú részvétellel zajló tájékozató fórumok és az intenzív médiajelenlét által generált nagy népszerűség azonban nem állt arányban a programban rendelkezésre álló támogatás nagyságával. Ugyanis az eddigi ACCESS programokhoz képest ez a program fogadta a legnagyobb számú pályázatot (Phare 9

10 ACCESS 2000: 139 db, 2001: 383 db, 2002 és 2003 Hálózatépítés: 394 db, 2003: 437 db), ám ebben a programban még az ACCESS 2000 program kedvezményezetteinél (44) is kevesebb szervezet kapott támogatást (39). 3.5 Pályázati értékelési eljárás megszervezése, adminisztratív lebonyolítása és pályázati statisztikák Az értékelő bizottságok A pályázati beadási határidőt követően megkezdtük a pályázati értékelési eljárást. Az SPO és a PAO kinevezései alapján megalakultak az Értékelő Bizottságok. (Kinevezések lsd értékelési jelentésekben.) Korábbi ACCESS tapasztalatok alapján összesen 6 Értékelő Bizottság (ÉB) végezte el az értékelést: 1 MAKRO ÉB, 5 MIKRO ÉB (szektoronként 1). Az ÉB összetétele 1 fő Elnök, akit a PAO, 3 ÉB Szavazótag, akiket az SPO, illetve 1 fő Titkár, akit a DemNet delegált. A beadott pályázatok listájának végső feldolgozása (a főpályázók és partnerek azonosítása, illetve az esetleges összeférhetetlenségek tisztázása) után az Értékelő Bizottságok minden tagja pártatlansági és titoktartási nyilatkozatot írt alá. A külső szakmai értékelők listáját a DemNet az SPO részére április 5-én küldte meg jóváhagyásra, amely az összeférhetetlenséget tisztázandó további egyeztetések miatt többszöri módosítás után került jóváhagyásra április 18-án. Az értékelési szakasz tervezett ütemezését egyszerű módon, naptárban rögzítettük, mely jól követhetően tükrözte az egyes munkafázisokat. A munkafázisokat bemutató Kalendáriumot jelen beszámolóhoz mellékeljük. Az előkészületek szerves részét képezte az értékelő bizottság tagjainak, illetve a külső szakmai értékelők számára a DemNet irodájában megrendezett tájékoztató fórum, mely elsődlegesen az eljárásrendre és a pályázat tartalmi elemeire vonatkozott. Ezeken a fórumokon mind a PAO, mind pedig az SPO képviseltette magát és előadást tartott a programban képviselt szakmai területeikről. A szavazótagok felkészítése április 18-án, h-kor volt a PAO épületében, míg a külső szakmai értékelők felkészítése április 25-én 16h-kor volt a DemNet irodájában. A PAO-val és az SPO-val való szoros konzultációs folyamat során elkészítettük az adminisztratív és tartalmi értékelés során szükséges kitöltendő dokumentumokat, jelenléti íveket, adminisztratív és tartalmi értékelő lapokat. Az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében egy ACCESS adatbázist építettünk fel, mely tartalmazza a pályázat alapvető információit, továbbá a formai értékelőlap minden adatát, illetve a szakmai értékelés során hozott legfontosabb döntéseket. Az adatbázis használata nem mellőzte ugyan a papír-alapú munkát, de az adatok kereshetőségének hatékonyságát fokozta és egyszerűsítette. A pályázatok két számot kaptak regisztrációs számként: az első szám a kategóriát jelölte (1-199 makro, környezetvédelem, társadalmi, gazdasági fejlesztés, fogyasztóvédelem, emberi jogok, szociális és 10

11 egészségügy). A második szám a pályázatok beérkezésekor megkapott regisztrációs szám, amely azt jelölte, hogy hányadikként lett a pályázat leadva Beadott pályázatokkal és formai értékeléssel kapcsolatos statisztika A beadott pályázatok statisztikái alapján elmondható, hogy összesen 451 db pályázat érkezett be, ebből 437-t időben, határidő lejárta előtt, míg 14 db elkésett pályázatot regisztráltunk. A Phare Access 2001 programba összesen 380 pályázat érkezett be időre és 3 a határidő lejárta után. A Phare ACCESS 2002 programban 382 pályázat érkezett időben és 12 határidő után. Jól látható, hogy a beadott pályázatok száma is nőtt, ugyanakkor a határidő után érkezett pályázatoké is. A beérkezett pályázatok területi megoszlására továbbra is jellemző, hogy nagyarányú a budapesti szervezetek reprezentációja a pályázók között (Budapest 207 db, 47,37% : Vidék 230 db, 52,63%) Pályázati statisztikák 1. lásd. mellékletben. A Phare ACCESS 2001 programban Budapest 169 db, 44,1% : Vidék 214 db 55,9 %. Vagyis a pályázók között nagyobb arányban találhatók budapesti szervezetek az ACCESS 2003 programban, mint két évvel ezelőtt. A beadott 437 pályázathoz 125 esetében kellett hiánypótlást bekérnünk, (Phare ACCESS 2001 programban 116, a 2002 programban 121), majd a beérkezett összes pályázat 40,27 %-a (176 db) került elutasításra formai okok miatt. A Phare ACCESS 2001 programban a formai okok miatti elutasítottak aránya 48,68% (185 db), a Phare ACCESS 2002 programban 29,05% (111 db). A Phare ACCESS 2002 programban jelentősen csökkent a 2001 programhoz képest a formai okok miatt kizártak aránya, ugyanakkor a 2003 programban újra megnőtt. Ennek okát a költségvetésre vonatkozó új szabályok (60% - 30% - 60%) betartásának problematikusságában látjuk. Az adminisztratív hibák egy részének korrigálására hiánypótlás keretén belül volt még lehetőség, míg a pályázati útmutatóban közzétett feltételeknek való nem megfelelés esetén automatikus elutasításra került a pályázat. A leginkább jellemző adminisztratív hibák közé tartozott a partner banki igazolásának hiánya (84 eset), vagy téves kitöltése, a partner legfrissebb éves szakmai beszámolójának hiányzása, vagy a cégszerű hitelesítés hiányzása (81 eset) ám ezek nem vontak maguk után kizárást. Ugyanakkor 74 esetben a költségvetésben az emberi erőforrások tervezett összege meghaladta a megengedett mértéket, ez pedig automatikus elutasítást vont maga után Külső szakértők A formai értékelés külső formai értékelők közreműködésével zajlott, akiket az SPO delegált és koordinációjukat a DemNet végezte. A tartalmi és pénzügyi értékelés során a Külső szakértőket szintén PAO kinevezések alapján a DemNet biztosította. Szektoronként 2 fő Külső szakértő bevonására került sor. A MAKRO és MIKRO Szociális és egészségügyi területen az értékelésre került pályázatok nagy számára való tekintettel két-két értékelő-páros dolgozott együtt. 11

12 A MIKRO Szociális és egészségvédelmi területen a szakmai értékelés során a két értékelő pár által bírált pályázatok pontozásának esetleges szignifikáns különbségeit (pl.: egy értékelő pár legjobb pályázatának átlag pontszáma lényegesen kevesebb, mint a másik értékelő pár legjobb pályázata) az értékelés és pontozás során egy úgynevezett korrekciós módszerrel küszöböltük ki Értékelési jelentések A DemNet az értékelési szakasz teljes hosszában gondoskodott az Értékelő Bizottságok (ÉB) üléseinek technikai feltételeinek biztosításáról, a megfelelő dokumentumok előkészítéséről, a szavazótagoknak az eljárásrenddel és a pályázatok áttekintésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tanácsadásról, titkári feladatokról és az értékelési eredmények összesítéséről az ÉB számára. A DemNet az értékelési szakaszt dokumentálta, jegyzőkönyveket készített és összeállította minden kategóriában az Értékelési jelentést. A Szociális és Egészségügyi és a Társadalmi-gazdasági fejlesztés kategóriákban egy eredeti és egy másolati példányban, a Makró, az Emberi jogok védelme, a Környezetvédelemi és a Fogyasztóvédelmi kategóriákban egy eredeti példányban küldte el jelentéseit a PAO-nak jóváhagyásra. A jóváhagyások folyamatosan megtörténtek június közepéig. Az Értékelési jelentések mellett a beérkezett pályázatok eredeti és 1. másolati példányát a PAO részére szintén megküldtük. A pályázatok további két másolati példányát jelenleg a DemNet irodájában raktározza Támogatott szervezetek Az Értékelő jelentések jóváhagyását követően postai úton értesítettük ki a pályázókat az elért eredményeikről június 15-én. Ennek értelmében a PAO 39 nyertes szervezetnek összesen ,42 támogatást hagyott jóvá. A Phare ACCESS 2000 programban 44 nyertes kapott összesen EUR-t. A 2001-ben 51 szervezet EUR-t, a 2002-ben és a 2003 Hálózatépítésben 64 szervezet EUR-t. Bár az utolsó programkomponens összevont, mégis azonos évben történő kiírásuk miatt együttesen kezeljük. Ennek figyelembevételével azt látjuk, hogy az ACCESS 2000 programtól kezdve évente egyre nagyobb összeg volt elérhető pályázati forrásként és egyre nagyobb volt a támogatott projektek száma tavalyig. A Phare ACCESS 2003 programban az elmúlt évben támogatásra kiosztott pénzösszegnél ,6 EUR-ral kevesebb lett szétosztva, az előző évi támogatás 89,53%-a. A tavalyi nyertesek számához képest viszont jelentősen kevesebb támogatott projektet számlál a Phare ACCESS 2003, 25 projekttel kevesebbet, 60 %-át. Ennek természetesen az az oka, hogy a Phare ACCESS 2003 Hálózatépítés és az ACCESS 2003 program nem egyszerre került kiírásra. Mint ahogy a mellékelt táblázatból is látszik, több kategóriában maradványpénz maradt bent. Ezek más kategóriák tartaléklistán szereplő pályázóira való átcsoportosítása a Szakmai Programfelelős és a Programengedélyező Hatóság közös döntése alapján történt. Ennek eredményeképpen kialakult a végső nyerteslista, melyet a DemNet weboldalán is közzétettünk. 12

13 3.5.6 Nyertesek statisztikája A statisztikai elemzésből kiderül, hogy a várakozásoknak és a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően továbbra is a budapesti székhellyel rendelkező szervezetek tudtak versenyképesen szerepelni a felhívásban. A Phare ACCESS 2001 programban a nyertesek 60,8%-a budapesti, a 2002 programban 67,92% és az ACCESS 2003 programban 69,23%. Tehát tendenciózus a budapesti szervezetek számának növekedése, annak csökkenése helyett. Igen figyelemfelkeltő továbbá, hogy a nyertes 13 Makro pályázatból 11 (85%) budapesti a 2 db Baranya megyei mellett. A tájékoztató fórumok, noha az ország egész területén megszervezésre kerültek, mégsem bizonyultak eléggé hatékonynak a vidék - Budapest illetve a kis és nagy szervezetek viszonyrendszerében elérhető esélyegyenlőség elősegítésében. Továbbra is a nagyobb, szolgáltató jellegű szervezetek indultak esélyesen e pályázaton, amelyek többsége Budapesten regisztrált. A legtöbb, legdiverzifikáltabb pályázati témakörök, területek e programban kerültek meghatározásra (5 db). A Fogyasztóvédelem először szerepelt külön területként, így az e területen támogatott pályázatok száma jelentősen nagyobb, mint az eddigi ACCESS programokban (7 mikro és 1 makro). Sajnálatos módon a Mikro Szociális és Egészségügyi terület meglehetősen kis összegű támogatásban részesült, ugyanakkor ide érkezett be kiemelkedően a legnagyobb számú pályázat (148 db, 33%-a az összesnek). Általában elmondható, hogy a pályázók nem figyeltek a pályázati kiírásban szereplő összegek nagyságára és nem kalkuláltak a lehetséges nyertesek kis számával Partnerség A Mikro és Makro kategóriában összesen 409 (91,29%-a az összes benyújtott pályázatnak) partnerségi viszony kialakítására került sor. A legtöbb projektben, 295 darabban magyar partnereket választottak. A külföldi partnerek közül jellemző, hogy a romániai (32 db), a szlovákiai (19 db) illetve a szerbia-montenegrói (13 db) partnerségek száma kiemelkedő. A partnerségek jelentős számának hátterében többek között feltehetőleg az áll, hogy ebben az évben a kiírás jelentős pontszámmal jutalmazta a partnerség fennállásának tényét. A DemNet munkatársaihoz sokan fordultak a partnerségre vonatkozó kérdésekkel, például, hogy szükséges-e, érdemes-e, javítja-e az esélyeket. Nyomatékosan felhívtuk a pályázók figyelmét a partnerség fontosságára. Egyetlen egy olyan nyertes projekt született, amelyben nincs partner. E tényező mellett a partnerségek megnövekedett számának oka lehet továbbá, hogy a nagyobb, többségében budapesti szervezetek számos olyan projektet futtatnak már, amelybe külföldi partnereket vonnak be, illetve az EU csatlakozásra való felkészülés folyamán és az EU tagsággal jelentősen megnövekedett azon elérhető források száma, amelyek megkövetelik a nemzetközi együttműködéseket. 3.6 Szerződéskötés szakasza 13

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Tanulmány az AVOP program működéséről Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Készült az FVM AVOP Irányító Hatóság megbízásából a Szent

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei.

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei. 2012 / 1. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa OTKA pályázatok Pályázati alapismeretek Az Európai Unió Lifelong learning programja Fiatal kutatók pályázati lehetőségei A titokzatos

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben