Lélek-Tükör V. évfolyam. 3. negyedévi szám szeptember Módszertani Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek-Tükör V. évfolyam. 3. negyedévi szám 2012. szeptember Módszertani Hírlevél"

Átírás

1 Lélek-Tükör V. évfolyam. 3. negyedévi szám szeptember Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás szociális módszertana Levelezés: 5601 Békéscsaba, Pf. 303., Iroda: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: Tartalom: Jubileumi Szakmai Konferencia- budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum június oldal I. Szentesi Pszi Nap Július oldal V. Játék-Szín Dél-alföldi Amatőr Színjátszó Találkozó meghirdetése 7. oldal Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) bevezetésének támogatásával kapcsolatos módszertani feladatokról szervezett megbeszélés 10. oldal Akkreditált továbbképzés meghirdetése-a gondozási terv készítés gyakorlata 11. oldal Információnyújtási tevékenység június augusztus 31. között 15. oldal 1

2 Jubileumi Szakmai Konferenciabudapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum én a budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 25 éves születésnapja alkalmából megrendezésre került a III. Szubsztitúciós Fórum. Helyszín: Budapest Múzeum utca 7., Kossuth Klub Előadók: Dr. Lehoczky Pál a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, Dr. Kassai - Farkas Ákos a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, Dr. Paksi Borbála a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, és Topolánszky Ákos a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének elnöke. A konferencián bemutatásra került két, 25 éves születésnapját ünneplő magyarországi drogcentrum tevékenysége, a megalakulásuktól kezdve. Arany Zoltán, a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum intézményvezetője bemutatta az intézmény létrehozásának, működésének körülményeit, és az alapító, Dr. Farkasinszky Terézia munkásságát. Dr. Csorba József pszichiáter addiktológus főorvos, a budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciájának osztályvezető főorvosa az osztály 25 éves működését mutatta be, tevékenységük fejlődésének szakaszait. Kapcsolatban állnak a Mátrix Egyesülettel, ahol hozzátartozói csoportot működtetnek. Dr. Lehoczky Pál A Beteg Ember, mint a pszichiátriai ellátás integráló ereje című előadásában az orvosi és személyközpontú megközelítés közti különbséget elemezte a gyógyításban. Az lenne a jó, ha a beteghez, a beteg köré épülne az ellátás - ehelyett az ellátási filozófiák, a gazdasági kényszerek, a szakmai elképzelések, protokollok, hagyományok, az előírások, a jogszabályok, jogalkotók, az orvosok, intézmény fenntartók, civil szervezetek, és a betegek (a legkisebb mértékben) alakítják. Véleménye szerint a gyógyítás alaptézisei: A gyógyítás ott kezdődik, ahol az egészség hatalma véget ér. A gyógyítás ott végződik, ahol az öngyógyítás elkezdődik, és a harmónia visszatér. A gyógyítás ott sikeres, ahol a betegből ember lesz. 2

3 A betegség legmélyén is az embert kell keresni! A gyógyítás ott nem sikeres, ahol nem találjuk az embert. Dr. Kassai - Farkas Ákos Az alkoholbeteg komplex kezelése, igények és lehetőségek című előadásában ismertette a szenvedélybetegek ellátásának történelmi és jogi hátterét ben jelentek meg az első drog füzetek, és indultak el az első drogambulanciák. Hamarabb alakult meg a pálinka tanács, vagyis a pálinkafogyasztás támogatottsága, mint ahogy a szenvedélybetegségek kezelését előtérbe helyezték volna. Megalkotják A magyar alkohol politika legfontosabb céljai és keretei ( ) dokumentumot. A szenvedélybetegek ellátásában az egészségügy mellett megjelennek a szociális alapellátások is. Dr. Paksi Borbála Civil erőforrások a prevenció és az ártalomcsökkentés területénszerepvállalás, korlátok, felelősség címmel a MADÁSZSZ-MADRISZ egy TÁMOP es programban megvalósított, es kutatása alapján mutatta be a civil szervezetek szerepvállalását a prevenció/ártalomcsökkentés területén. A lokális vizsgálat 93 non- profit szervezetet azonosított, és szervezetet azokkal együtt, akik időszakosan végeznek prevenciót / ártalomcsökkentést. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a 90 -es évek közepéig nagyobb volt a civil szervezetek szerepvállalása a prevenció területén, mint napjainkban. A vizsgált időszakban prevenciót végző szervezetek aránya: civil szervezetek- 71,5 %, állami/önkormányzati- 14,3%. Az alacsonyküszöbű ellátásban a civil szervezetek részvételi aránya 77,8 %, míg az állami/önkormányzati szervezetek aránya 22,2 %. A civil szervezetek aktuális szerepvállalása ismeretlen. Vannak szolgáltatók, akik ideiglenesen szüneteltetik szolgáltatásukat, támogatásokat lecsökkentették, emiatt elbocsátások voltak. Topolánszky Ákos előadásában (A kliens szükségletein tájékozódó ellátás-szervezés a terápiás intézetek szempontjából) a magyarországi szenvedélybeteg ellátás helyzetét hasonlította össze az USA adataival. Magyarországon a szenvedélybetegek 5, 10 % - a kerül kezelésbe (nagy számban a sürgősségi ellátásban). A problémás alkohol betegek kevesebb, mint 5 % - a kap kezelést. Az USA - ban 22, 6 millió embernek lenne szüksége ellátásra, ehelyett 2,5 millió ember kap kezelést. A magyarországi szenvedélybeteg kezelés jellemzői: kevés a fekvőbeteg hely, a heroin függők száma csökkent, míg Cannabis használók száma nőtt. Az egészségügyi, szociális ellátások elkülönültek, kapacitásuk, finanszírozásuk csökkent. A kezelési módszerek és filozófiák módosultak, közelítenek egymáshoz. A drogterápiás intézetek kapacitása csökkent 3

4 és megjelentek a 3. generációs terápiás intézetek. Az ellátások új megoldásokra törekszenek. Magyarországon a terápiás intézmények nagy fejlődésen mentek át. Dr. Andrej Kastelic Szlovénia drogproblémáiról beszélt. Szlovéniában is, akárcsak hazánkban, a heroiné és az ópiátoké a vezető szerep. Magas a túladagolás miatti halálozás. Alkalmazzák a methadon - kezelést, amelynek legfőbb célja, hogy életben maradjanak a szenvedélybetegek. A kérdés, hogy mennyire hatékony a methadon, mivel a betegeket kezelni lehet, de meggyógyítani nem. Marcella Fajtova a Reckit Benckiser gyógyszergyár képviseletében bemutatta a Methadon gyógyszert, ismertette az összetételét és adagolását. A konferenciát egy kerekasztal beszélgetéssel zárták, a következő személyek vezetésével és témákban: Dr. Csorba József Buprenorphine / naloxone kezelés elérhetősége Magyarországon, Dr. Kovács Zsuzsanna- A terápiás dózis, Dr. Szemelyácz János- A pszichoszociális intervenciók. A konferencia révén sikeres gyakorlatok váltak ismertté a résztvevők számára a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek ellátásának magyarországi gyakorlatából. Az ellátóknak, amelyek körében a civil szervezetek száma hangsúlyos, az egyre csökkenő finanszírozás mellett az egyre nagyobb igénybevétellel kell számolni, tehát a kezelésben alkalmazott hatékony megoldások kiemelt szerephez jutnak. Nemzetközi kitekintésben a szenvedélybetegek száma és ellátottságuk azonos arányt mutat: mind Amerikában, mind Magyarországon a szenvedélybetegek közel 10 % a jut kezeléshez. Fontos, hogy a kezelés során megvalósuljon az egészségügyi és a szociális ellátások együttműködése, csak egymást kiegészítve érhetők el eredmények. A szolgáltatók számára alapelvvé kell, hogy váljon, hogy minden betegség mögött az embert keressék, és ennek megfelelően szükségletalapú, egyénre szabott ellátásokat nyújtsanak. Békés, június 25. Kresák Anna Módszertani munkatárs 4

5 I. Szentesi Pszi Nap július 5 - én került megrendezésre Szentesen az I. Szentesi Pszi Nap, Szentes Város Gondozási Központja Közösségi és Nappali Ellátása, valamint a Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete szervezésében. A szakmai nap megvalósítását számos egyéni felajánlás is segítette, vállalkozók, cégek támogatták a rendezvényt, amely példás összefogásra utal, és az ügy társadalmi fontosságára. A rendezvény megnyitója egy jelbeszédes műsor volt, amely kellő ráhangolódást adott a témára, és egy apró szeletben mutatta be a szervezők munkáját. A felkért előadók közül Bódy Éva, a NEFMI Alapszolgáltatási Osztályának megbízott osztályvezetője, és Gordos Erika, a Szigony Alapítvány elnöke nem tudott eleget tenni a felkérésnek. A közösségi ellátások aktuális kérdéseiről Szűcs Judit, a Mentálhigiénés Egyesület elnöke, a Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Ellátás módszertani vezetője, tartott előadást. Előadásában több aktuális kérdésre is kitért az ellátások vonatkozásában, úgy, mint a csökkentett pénzügyi finanszírozás nehézsége, és az országos munkacsoportokon felmerült szakmapolitikai kérdések aktualitásai. Dr. Rideg Sándor, a Dr. Bugyi István Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozó, Addiktológiai Gondozó főorvosa a pszichiátriai betegeknél jelentkező addiktív problémákról beszélt, és előadásában teljesen új megközelítésbe helyezte a kérdést. Az egészségügyi ellátástól elvonatkoztatva arra hívta fel a figyelmet, hogy az olcsó és legálisan beszerezhető szerekhez már egészen fiatal korban, könnyen hozzájuthatnak a gyermekek. Így a veszélyeztetett célcsoport egyre fiatalodik. Dr. Báló Mária, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház rendelőintézetének gyermek neurológusa is megerősítette Dr. Rideg Sándor főorvos megállapításait. A gyermekekre főleg a nyári szünidő alatt leselkedik a legtöbb veszély, mert az iskolai oktatás híján ekkor maradnak huzamosabb ideig felügyelet nélkül a fiatalok. A szerhasználó gyerekek számának meghatározása nehéz a doktornő szerint, mert amíg csak lehet, a családok titkolják ezt a problémát. Árulkodó jel lehet, hogy a gyermek viselkedése 5

6 megváltozik, szorongóvá válik, magába fordul, vagy egy korábban csöndes gyermek agresszív lesz. A doktornő a családon belüli kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra az ellentmondásra, hogy a drog okozta rosszulléttel kórházba kerülő fiatal az orvosi ellátás után haza kerül és gyakorlatilag ugyanazoknak a veszélyforrásoknak lesz kitéve. A pszichiátriai ellátás csak Szegeden megoldott, amely több kilométeres távolságot jelent a családok számára. Arany Zoltán, a Szegedi Kistérség fenntartásában működő Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum intézményvezetője beszámolójában a szerhasználók körében alkalmazott jó gyakorlatokról beszélt, és bemutatta az intézmény munkáját. Puskásné Halál Ágnes, Szentes Város Gondozási Központjának intézményvezetője az intézmény munkáját mutatta be Szentesen, milyen eredményekkel, milyen rendezvényekkel színesítik ellátottaik életét. A délutáni szekcióban két kerekasztal beszélgetés keretében dolgoztak föl a résztvevők a szakmai nap keretében hallottakat, beszélték meg problémáikat, a lehetséges fejlesztési irányokat. A kerekasztal megbeszéléseket Szűcs Judit és Arany Zoltán moderálta. Békés, Készítette: Kresák Anna 6

7 V. Játék-Szín Dél-alföldi Amatőr Színjátszó Találkozó meghirdetése Felhívás Színjátszó Találkozón való részvételre! /2012/ A Mentálhigiénés Egyesület Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana a 2012-es évben immáron ötödik alkalommal rendezi meg a Játék-Szín Délalföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozót, melynek tervezett időpontja: október 26. /péntek/ A Színjátszó Találkozót két kategóriában kívánjuk megvalósítani: 1. VERSENYKATEGÓRIA 2. VENDÉGKATEGÓRIA A versenykategóriát a pszichiátriai- és a szenvedélybetegek színjátszó csoportjai számára hirdetjük meg, míg a vendégkategóriában szívesen fogadunk valamennyi szociális ellátási intézményből érkező színjátszó csapatot. (pl.: fogyatékos-, idős-, hajléktalan-ellátás, stb.) A Színjátszó Találkozón egy háromtagú, szociális és színházi szakemberekből álló zsűri értékeli a produkciókat, illetve dönt arról, hogy melyik csapat nyújtotta a legkiemelkedőbb előadást a versenykategóriában, illetve a vendégkategóriában. A rendezvény fődíját, a vándorserleget a versenykategóriában induló színjátszó csoportok legjobbika veheti át. A vendégkategória győztesét emlékplakettel jutalmazzuk. Mind a verseny-, mind a vendégkategóriában II. és III. helyezést is fogunk hirdetni. Valamennyi színjátszó csoport értékes ajándéktárgyban részesül, valamint díszoklevelet kap. Az idei Színjátszó Találkozónk újdonsága lesz, hogy külön elismerésben részesítjük a legkiemelkedőbb teljesítményeket. (Például: Legjobb színészi alakítás, Legjobb jelmez, Legjobb díszlet, Legjobb koreográfia) Programunkat a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban fogjuk megvalósítani. Az intézmény nagyszínpadot is biztosít a fellépő csapatok számára! A programnak regisztrációs díja nincs. 7

8 A Találkozó valamennyi résztvevője /színjátszók, kísérő-felkészítő szakemberek/ számára térítésmentes étkezést biztosítunk. A Találkozón maximum 20 perc időtartamú előadásokat tudunk fogadni! A jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése mellett kérjük a színjátszó csapat rövid bemutatkozó szövegének megküldését is, melyet a felkonferáláshoz fogunk felhasználni. A kitöltött jelentkezési lapot és a bemutatkozó szöveget legkésőbb szeptember 21-ig kérjük visszaküldeni a címre, vagy postai úton a Mentálhigiénés Egyesület 5601 Békéscsaba, Pf Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a rendezvénnyel, illetve a rendezvényen való részvétellel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken keressék munkatársunkat: Szokolay Ildikó Tel: 06/30/ /66/ Szeretettel várjuk a színjátszó csapatok jelentkezését! Eredményes felkészülést kívánunk valamennyi résztvevő csapat számára! 8

9 MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi szociális módszertana 5601 Békéscsaba, Pf Módszertani Iroda: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: V. Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó október 26. JELENTKEZÉSI LAP Intézmény neve:... Címe:.. Elérhetősége (telefon): cím:... Kapcsolattartó neve:..elérhetősége: Színjátszó csoport neve:. Csoport létszáma: fő Kísérők létszáma: fő Melyik kategóriában jelentkeznek (kérem, jelölje aláhúzással): 1. versenykategória 2. vendégkategória Színdarab címe:. Előadás időtartama: (maximum 20 perc időtartamú előadásokat tudunk fogadni!) Igényelt kellékek: (asztal, szék, stb.) Technikai igények:(világítás, cd lejátszó, mikrofon, stb.).. A jelentkezési lapot szeptember 21-ig kérjük visszaküldeni. Jelentkezni lehet ben a címen, illetve tájékoztatás kérhető Szokolay Ildikó módszertani munkatárstól Tel: 06-30/ , 06-66/ A fellépő csoportok felkonferelásához rövid bemutatkozó szöveget kérünk, amit a jelentkezési laphoz csatolva küldjenek el címünkre, vagy az 5601 Békéscsaba, Pf címre. Amennyiben csoportjuk nem lép fel, viszont nézőként részt kívánnak venni a rendezvényen, a jelentkezési lapot abban az esetben is kérjük elküldeni. 9

10 Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) bevezetésének támogatásával kapcsolatos módszertani feladatokról szervezett megbeszélés Időpont: július 25. Helyszín: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Tüzér u Előadók: Mester Dániel (NRSZH)- A KENYSZI rendszerről Hajós Csaba (informatikai fejlesztő)- KENYSZI rendszer fejlesztései Tiszai Tiborné, Soós Zoltán (NRSZH)- Kérdések és válaszok a KENYSZI rendszerről Résztvevők: Erdei Melinda, Szabó Andrea A konferencia célja: A KENYSZI - vel való ismeretek átadása a módszertani intézményeken keresztül. Egységes tudás kialakítása. Mester Dávid a KENYSZI rendszerrel kapcsolatos kutatási feladatokért volt felelős. Ismertette a rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A rendszer előzménye a TAMOP pályázat volt. A típusproblémák miatt folyamatosan fejlesztik a rendszert. Néhány száz szolgáltató még most sem használja a rendszert, melynek nem tudják az okát. Lehetőség lesz rá, hogy ezek a szolgáltatók lejelentsék, hogy nincs jelentési kötelezettségük, mely határozatlan idejű és módosítható. Hajós Csaba a fejlesztésekről beszélt. Folyamatos fejlesztés során új funkciókat hoznak létre, melyben lehetőség nyílik a TAJ-jal kapcsolatos problémák jelentésére, támogató szolgálat duplikálási problémái, adatszolgáltatói lekérdezés, hajléktalan ellátások esetén, 60 napon túli rögzítési lehetőség. Lehetőség van megállapodás határozat törlésére, amennyiben nem történt igénybevétel rögzítése. Igénybevételi naplóban megjelenik, hogy hány igénybevevőt jelentettünk. Jövőbeli fejlesztések -TAJ interfész és adattisztítás, mely az OEP-el lesz egyeztetve. Külföldi TAJ számmal való rendelkezés rögzítésének lehetősége. Személyes üzenetek megjelenítésének lehetősége. Jelenteni kell, ha egy szolgáltatáshoz egy ellátottja sincs a szolgáltatónak. A KENYSZI rendszerrel kapcsolatban Tiszai Tiborné és Soós Zoltán válaszolt a felmerült problémákról, kérdésekkel kapcsolatban. 10

11 51 kérdés érkezett be hozzájuk a szociális és a gyermekvédelem területéről, ezért nem is tudtak mindre válaszolni. Voltak kérdések melyekre nem tudtak egyértelmű választ adni, nem volt egyetértés. - A megállapodás rögzítésénél a mentés után a rögzítést is kell használni, mert addig csak azt jelöli, hogy rögzítés alatt áll. - A riportok alatt az E-képviselő le tudja kérdezni a jelentéseket. - Önellenőrzés minden hó 15-ig tehető meg. - Felvetették, hogy jó lenne, ha csak TAJ szám alapján kereshetnénk a rendszerben - ez adatvédelem miatt nem lehetséges - Ha egy kliens rögzítését nem engedi a rendszer azzal a kiírással, hogy ezzel a TAJ számmal már rendelkezik igénybevevő a GYIK-ben vannak javaslatok, hogy milyen adatokkal érdemes keresni, mert történhetett elírás az adatokban. - Ha a rendszerben már rögzített ellátott tűnik el a szolgáltatásból, az valószínűleg a frissítések miatt történhetett. Készítette: Szabó Andrea Akkreditált továbbképzés meghirdetése- A gondozási terv készítés gyakorlata Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Kollega! Tájékoztatom arról, hogy az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősítést nyert A gondozási terv készítés gyakorlata akkreditált szakmai műhely továbbképzési programról. A minimum 18 fő, maximum 25 fő jelentkezése után, megyénként, kihelyezetten, a munkahelyhez minél közelebb tervezzük az indítást, a tervezett illetve a jelentkezési létszámtól függő időpontokban. Továbbképzés címe: A gondozási terv készítés gyakorlata szakmai műhely A program engedélyszáma: M /2011. A továbbképzési pontérték: 20 pont A továbbképzés szervezője: Mentálhigiénés Egyesület Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás módszertana 11

12 A továbbképzés célja, tartalma: A pszichiátriai-, a szenvedélybeteg, valamint a hajléktalan- és az idős ellátásban dolgozó szakemberek számára a gondozási terv készítés elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, fejlesztése. A szakmai műhely a résztvevők aktivitására építve, a csoportmunka és az esetfeldolgozás eszközeivel az eddigi jó gyakorlatok megerősítését és elterjesztését, valamint új gyakorlatok kidolgozását kívánja megvalósítani. A továbbképzés során feltárjuk a gondozási terv készítésével összefüggő dilemmákat, bizonytalanságokat, ezekre válaszolva minden alkalommal szakmai konszenzust fogalmaznak meg a résztvevők. A szakmai műhely eredményeként várható, hogy a résztvevő a saját munkaterületén szakmailag kompetens módon lesz képes gondozási tervet készíteni, hosszú távon tudja alkalmazni a szakmai műhelyen megszerzett ismereteket. 1. A gondozási terv jelentősége, funkciója a gondozási folyamatban. A gondozási terv készítésének célja. Alapelvek. A gondozási terv kötelező elemeinek áttekintése, értelmezése. Az állapot- és életvitel- és a szükségletfelmérés módszerei, dokumentumai. Dokumentumelemzés. A gondozási terv készítésének gyakorlata az alapszolgáltatásban, illetve a szakosított ellátásban. Az új igénybevevő első gondozási tervének elkészítésére előírt 1 hónapos határidő kérdése. Napzárás: Az első témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. 2. Az ellátott és a gondozó együttműködése a gondozási terv megalkotásakor. A gondozási terv készítésében résztvevők köre. Hogyan tudjuk a klienst saját céljai meghatározásában segíteni? A kliens testi-lelki-szociális szükségleteinek, motivációjának, erőforrásainak felmérése. Az ellátott kapcsolati hálója, a természetes segítők gondozási folyamatba való bevonásának lehetőségei. A természetes támogatók, hozzátartozók személyes céljainak felvétele. A multidiszciplinális team működtetése, szerepe a gondozási célok elérésében. Napzárás: A második témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. 3. A gondozási célok eléréséhez illeszkedő módszerek meghatározása, a kliens és a gondozó által vállalt feladatok. A megállapodás. A Ki, mikor, mit tesz kérdése. Hogyan foglaljuk össze megállapodásban az adott gondozási időszakra vonatkozó javasolt feladatokat? A feladatütemezés. A hatékonyságfokozás eszközei. Napzárás: A harmadik témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. 4. A gondozási terv módosítása jelentős állapotváltozás esetén. A Prochaska-DiClemente-féle felépülési modell alkalmazása a gondozási tervhez kapcsolódóan. A kliens ambivalenciáinak billegtetése pozitív irányba. A kliens által felkínált problémák és rejtetten jelen lévő problémák kezelése. A helyzetnek és a kliens személyiségének megfelelő visszajelzések adása. Napzárás: A negyedik témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. 5. A gondozási terv felülvizsgálata. A gondozási terv értékelésének szempontjai és módszerei. Az állapotjavulás vizsgálata a célkitűzés tükrében. A gondozás hatékonyságának mérése. Mi a teendő, ha gondozási tervben kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani? A problémamegoldó lap használata. Az új gondozási terv elkészítése. Napzárás: Az ötödik témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. 12

13 6. A gondozási terv, mint a kliens képessé tétele személyes céljai eléréséhez a terápiás közösség szemlélet rendszerében. A hosszú távú ellátás során jelentkező előrelépések, visszaesések kezelése. A kezelésben töltött idő és a felépülés eredményessége közötti összefüggés. A tervezés, mint a gondozás folyamán a kliens által elsajátított készség. Az önállóvá érés és az elengedés folyamata. A gondozás értékelése és lezárása. Az utánkövetés lehetőségei. A terápiás közösségi szemléleti rendszerrel kapcsolatos ismereteinek bővítése, a saját alapszolgáltatásban illetve szakosított ellátás terápiás szemléletének, módszereinek összegyűjtése, elemzése. Hozzátartozókkal történő munka. Napzárás: A hatodik témával kapcsolatos konszenzus megfogalmazása. A továbbképzés oktatói: Műhelyvezető: Szokolay Ildikó Képzettség: általános szociális munkás, módszertani munkatárs Puskásné Halál Ágnes Képzettség: általános szociális munkás, közösségi koordinátor, szociális szakvizsgaidősellátás, rehabilitációs gazdasági menedzser, szociálpolitikai szakértő Csercsinszkiné Bottyán Ilona Képzettség: szakvizsgázott általános szociális munkás, mentálhigiénés szakember Körömi János Képzettség: szociális menedzser, addiktológiai konzultáns, szupervizor, személyügyi szervező Szűcs Judit, szakvizsgázott általános szociális munkás, mentálhigiénés szakember, munka-erőpiaci felnőttoktató, módszertani vezető A továbbképzés időtartama: 6 fórum, hetente egymást követő 2 nap Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % -a. A résztvevő által fizetett részvételi díj: Ft/fő A továbbképzés végén igazolást állítunk ki az eredményes részvételről. Jelentkezés: a csatolt jelentkezési lap munkatársanként történő kitöltésével és mielőbbi visszaküldésével lehet. A jelentkezést visszaigazoljuk, és ekkor tájékoztatjuk a részvételi díj átutalásának időpontjáról, a továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési és befejezési időpontjáról is. Jelentkezés: Telefon/fax: 06 /66/ Személyesen: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Levélben: 5601 Békéscsaba, Pf Átutalási bankszámlaszám: Mentálhigiénés Egyesület, CIB Bank Zrt Kelt: Békés, november 6. Üdvözlettel: Szűcs Judit módszertani vezető egyesületi elnök 13

14 MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás módszertana 5601 Békéscsaba, Pf Békés, Borosgyán u. 1/1. T: 06/66/ Honlap: Jelentkezési adatlap akkreditált továbbképzésre A továbbképzés címe:. Jelentkező neve:... Születési neve:... Anyja neve:.. Születési hely, idő:... Munkahely neve, címe, vezetője: A jelentkező beosztása:... Azon bankszámlaszám, ahonnan a továbbképzés díja átutalásra kerül:... A jelentkező beosztása:... Működési nyilvántartási száma:... Jelentkező elérhetősége cím/telefon/ .. Képzéssel kapcsolatos információ kérhető 66/ telefonszámon és a címen. Kötelezettségvállalás A részvételi díj Ft/fő, melynek átutalását a jelentkezés visszaigazolása után vállalom. Amennyiben jelentkezésem visszavonom, arról tájékoztatom a továbbképzés szervezőjét. A jelentkezési lap visszaküldési címe: címen: Mentálhigiénés Egyesület, 5601 Békéscsaba, Pf: 303. A jelentkezési lap sokszorosítható. Kellő létszám esetén a jelentkezést visszaigazoljuk, és ekkor tájékoztatjuk a részvételi díj átutalásának módjáról, időpontjáról, a továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési és befejezési időpontjáról is. Dátum:.. Képzésen résztvevő aláírása Intézményvezető aláírása (nem kötelező feltétel) 14

15 Információnyújtási tevékenység június Augusztus 31. között Czeizel Endre alkohol és várandóság Meghívó! június 15.péntek, Bp, Drogambulanciák születésnapja és a III. Ma.o-i Szubsztitúciós Fórum Pszichiátriai Ápolók II. NEMZETKÖZi Konferenciája Topolánszky Ákos: Az alkohollal megtanult együtt halni az ország... video; elhangzott a Hogyan tovább drogpolitika? i civil forumon, Bp Felhívás és Meghívó: V. Játék- Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó, (péntek) Békés ÁSZ-jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről Kiemelések az ÁSZ jelentésből:naponta hét ember lesz öngyilkos Tájékoztatás Békés megye - jogvédelmi területi változás évi Költségvetési törvénytervezet Meghívó, július 5. I. Szentesi Pszi-Nap - A szociális szakma feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásában Jogszabálytervezet-Az "Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja évi előrehaladásáról" szóló Országgyűlés elé terjesztendő Jelentésről szóló kormány-előterjesztés tervezete Jogszabálytervezet-T/7678. számú törvényjavaslat egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról A designer drogok használatának felismerése-szakmai továbbképzés A drogpolitika szenvedélybetegsége avagy Topolánszky Ákos szerint a tények nem támasztják alá a döntéseket Kutyaterápia avagy a kapcsolat, az érintés hatalma Új címen az NRSZH honlap! Vélemény az iskolai drogprevencióról SEGÉDLET évi...szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához Kunbábony, a közösségi munka országos szakmaközi találkozója július Legális drogok vigyázz velük! Pályázati lehetőségek Kórházak területi ellátási kötelezettsége től Átalakítják a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot - Lesz-e hangja a civileknek? FIGYELEM! "Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentor képzés" 15

16 Szakanyagajánló: Demenciában szenvedők személyközpontú gondozása és monitorozása bentlakásos intézményi keretek között Designer drogról másképp...a július 9-i szakmai továbbképzés ppt-i, információi szeptember én Pécs IV. Magyar Evészavar Kongresszus évben befogadható szociális és gyermekjóléti ellátási kapacitások A Nemzeti Ifjúsági Stratégia évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló jogszabály-tervezet évi CXVIII. törvény Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Nemzetközi Szakmai Konferencia, Fiatalkori öngyilkosság megelőzése, Bp október továbbképzés információ Kiírásra kerültek a évi kábítószerügyi pályázatok E-Napraforgó hírlevél /2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról [szocialis.szakma] KENYSZI újdonságok [szocialis.szakma] Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Ellenőrzési szempontsorok tájékoztatás Mt. egységes jogértelmezése -tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesületének I. Konferenciájára Az Egyenlő Bánásmód Hatóság képzése, Békéscsaba, szeptember SZIME - Szociális Igazgatók és Szakemberek XIV. Nemzetközi Konferenciája A kiadványt létrehozta: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás módszertana Összeállította, szerkesztette: Tüzes Katalin módszertani ügyintéző Felelős kiadó: Szűcs Judit egyesületi elnök, módszertani vezető 16

Lélek-Tükör V. évfolyam. 4. negyedévi szám 2012. december Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör V. évfolyam. 4. negyedévi szám 2012. december Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör V. évfolyam. 4. negyedévi szám 2012. december Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 6 1lo IS' Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tárgy: Pszichiátriai

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Lélek-Tükör IV. évfolyam. IV. negyedévi szám 2011. november Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör IV. évfolyam. IV. negyedévi szám 2011. november Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör IV. évfolyam. IV. negyedévi szám 2011. november Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben

Lélek-Tükör IV. évfolyam. III. negyedévi szám 2011. október Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör IV. évfolyam. III. negyedévi szám 2011. október Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör IV. évfolyam. III. negyedévi szám 2011. október Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLETDél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I.

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. Az intézmény alapadatai Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 1 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben