Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006."

Átírás

1 XIV. évfolyam 1. szám január Együtt is ünnepeltünk Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Nap Klub Alapítvány Add nekünk az 1%-od! Meghitt karácsonyi ünnepségen vehettünk részt december 17-én a Nap Klub szervezésében, a Szigony Alapítvány Szigony utcai helyiségében. Fotó: Wagner Margit Folytatás a 2. oldalon. KEDVES OLVASÓ! Örömünkre szolgál, hogy a Naplapot sokan olvassák szomszédságunkban. Sôt, egyre többen érdeklôdnek lapunk iránt a tágabb környezetünkben élôk közül is. Jól tudjuk, megoldást a példányszámnövelés jelentene, de sajnos erre legalábbis egyelôre nincs módunk. Az Ön segítségével azonban mégis csak bôvíthetnénk olvasói táborunkat. Csupán annyi volna a teendôje, hogy az újságot, az olvasást követôen ne tegye a kidobandók közé, helyette szíveskedjék azt leadni a Nap Klubban. Az így visszanyert példányokat kis késéssel ugyan, de tovább tudjuk adni más, lapunk, valamint szomszédságunk iránt érdeklôdônek. Szerkesztôbizottság FARSANGOLJUNK Január 6-án, Vízkereszt napján kezdôdik és húshagyó keddig tart a farsang idôszaka. Az ekkor szokásos jelmezes mulatságok, bálok résztvevôinek kínálunk különféle álarcokat. Rajzaink fôként az álarcformák kiválasztásához nyújtanak segítséget, a színek megválasztása és a változatos díszítések elkészítése már a jelmezbálba készülôdôk dolga. Folytatás a 9. oldalon.

2 KÖZÖS DOLGAINK Folytatás az 1. oldalról. EGYÜTT IS ÜNNEPELTÜNK eghitt karácsonyi ünnepségen vehettünk részt december 17- én a Nap Klub szervezésében, a Szigony Alapítvány Szigony u. 13/a. alatti helyiségében. Délután három órára a terem zsúfolásig megtelt, a fellépôk és a vendégek is izgalommal várták a mûsor megkezdését. A szereplô gyerekek a Grund Tehetséggondozó Mûhelyben és a Játszóházban készültek fel, az idôsebb korosztály tagjai a Nefelejts és Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubban, amelynek tagjai. Még a Fekete Angyalok együttes is bemutatkozott egy szám erejéig. NAPOCSKÁK A Grund Tehetséggondozó Mûhelybe járó gyerekek ezúttal az Én azért szeretem a Nap Klub karácsonyát, mert kezdetû mondat folytatására vállalkoztak szeretettel fogadnak, kedvelnek, ha sírok megvigasztalnak. Mindenki kedves, aranyos, szívbôl jön a szeretetük. Éva néni és Maja néni kedvesek, szeretem ôket. Márti néni elment, hiányzik, de ôt is azért szeretem. Zeffer Olga jól éreztem magam, és jól elmondtam a versemet. Kecskés Adrienn sok sütemény van és finomak a kenyerek. És mert szépek a versek, amiket az idôsek mondanak. Polai Regina Hallhattunk dalokat, csoportban és szólóban, verseket saját költeményt is, mondókákat angolul és magyarul, láthattunk bábjátékot. A mûsor végén a gyerekek apró, saját maguk által készített ajándékkal lepték meg szüleiket. Zárásként mindannyian együtt énekeltük el a Csendes éj címû dalt. Kedves ötlet volt a rendezôktôl, hogy a szöveget minden jelenlévônek elôre biztosították. A mûsor után az elôtérben szendvicsekkel, édességgel, gyümölccsel és üdítô italokkal vezethette le mindenki az átélt izgalmakat, beszélhette meg az élményeket. Az ételek és az italok egy részét az alapítvány biztosította, a másik részét pedig a megjelentek hozták magukkal. A meghitt, közös délutánért köszönet a szervezôknek, segítôknek, természetesen a szereplôknek és a szponzornak is, akinek jóvoltából még édesség csomagok is kerültek a karácsonyi asztalokra. Szigeti Éva Fotó: Wagner Margit Karácsonyi rendezvényünk támogatói: Aranyág Alapítvány, Corvin Rt., Dr. Futó Péter, Dr. Oetker, Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete Támogatásukat ezúton is köszönjük! nagyon vidám vagyok és még azért is, mert nagyon sok elôadás van, amit sokan nagyon vártak. Jól éreztem magamat. Balugyánszki Katalin Játszóház Kérés az új esztendôre Láttam, Uram az egyik béna volt, A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te fényed hullt a betegágyára. S hitükkel elrejtôztek nálad S úgy hordozták mázsás terhüket A Te erôddel mint szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadókat. Mert mázsás teher könnyû Mint kis szalmaszál Veled! De nélküled? A szalmaszál is mázsás súly lehet. Új évbe indulok. Nem tudom mi vár rám, Csak azt tudom, hogy nekem vagy S nem hagysz árván. Csak azt tudom, utam már kijelölted, S mint bízó gyermek járhatok elôtted. Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet. S irgalmad mindegyike áldást rejtett. Csak egyet adj! Hogy cél iránt haladjak. S ha szereteted mázsás terhekkel tenné Próbára ezt a gyenge vállat, Segíts úgy hordozni mázsás terhemet A Te erôddel Mint a szalmaszálat! Vas Józsefné

3 Egy kútra járunk (a HEFOP P /4.0 azonosító számú ) projekt Beszámoló a évi tervezett és megvalósított tevékenységekrôl 1. A szakemberek, önkéntesek továbbképzése, felkészítése: május én, Mátraszentimrén került sor a személyiségfejlesztô és kommunikációs tréningre Gesko Sándor és Borbély Éva vezetésével. Meghívott civil és állami szervezetek: (minden meghívott a kerületben dolgozik): Józsefvárosi Gyermekvédelmi Osztály, Családsegítô Szolgálat, Práter Utcai Általános Iskola, Diakónia Egyesület, Rügyecskék Alapítvány, rendôrség, Menhely Alapítvány, Oltalom Karitatív Egyesület, Idôsgondozási Szolgálatok, Szigony Alapítvány, Rév8 Rt. Az esélyegyenlôség biztosítása szempontjait figyelembe véve gyerekfelügyeletet biztosítottunk egy szociális munkás és egy pedagógus (Csôke Zita, Pál Maja) közremûködésével. A tréning célja: olyan készségek, skillek, eljárások bemutatása, amelyek segítik a résztvevôket a munkájuk során felmerülô problémák, konfliktusok hatékony, hosszú távú megoldásában. Módszerek: ismeretek készségek kialakítása a résztvevôk aktív bevonásával, az ún. saját élményû tanulási folyamatban. A képzés során a résztvevôk megismerkedtek a konfliktuskezelés alapjaival, a mediációs eljárás fô lépéseivel. A tréninget egy alkalommal 20 fôs csoportra terveztük, bentlakásos formában, 3 éjszakás, 3 teljes nap keretében, (az elszállásolás vidéki vendégházban), 3-szori étkezéssel. A nagy érdeklôdére való tekintettel a résztvevôk száma 26 fô volt, kicsit szûkösen, viszont a konfliktuskezelés módszereit alkalmazva megoldottuk ezt a problémát. Szakmai részt a Konszenzus Alapítvány biztosította, a viszszajelzô kérdôívek értékelését Horváth Judit pszichológus végezte, a szervezési részét, dokumentációt Szász Anna projektasszisztens végezte, a gazdasági ügyeket dr. Szikora Zsoltné Ildikó felügyelte, a fotókat, a meghívókat, valamint a logókat és plakátokat Wagner Margit készítette. 2. A napközbeni gyermek ellátás civil alternatívái módszereinek, módszertanának kimunkálása, minél szélesebb körû megismertetése, elterjesztése, gyakorlati alkalmazásuk segítése a szakmai továbbképzésekbe építéssel, módszertani füzet kiadásával. Módszertani csoportot hoztunk létre azokból a szakemberekbôl, akik az alternatív gyermek ellátásban dolgoznak és a munkában közremûködnek (a Grund és az iskolai napközis nevelôk együtt). Módszervásárt tartottunk. A módszertani füzetsorozat írása, szerkesztése, lektorálása az eddigi munkálatokra építve folyamatosan történt. December végére a lektorált anyagok a szerkesztôhöz kerültek. Szakmai vezetô pedagógus felügyelte a munkát. A szakmai rész megvalósításában közremûködtek: Heiszman Éva, Pál Maja, Szabó Márta, Nagy Józsefné Ila, Horváth Judit, Sörös Erzsébet. Háttérmunkák: Csôke Zita, Jákli Viktória, Szabó Márta, Szikora Ildikó és az önkéntesek. 3. Pszichoszociális szolgáltatás. E tevékenység célja: a szociális ellátást végzô szakemberek és önkéntesek szakmai és pszichés stresszének feloldása, a kiégés megelôzése, a szakmai hálózatépítés. Elôzetes felmérést végezve, novemberben elindult a csoportos esetmegbeszélô és az egyéni szupervíziós foglalkozás két gyakorlott pszichológus vezetésével. (Horváth Judit és Kántor Judit) A foglalkozásokat a Szigony Alapítvány helyiségében tartjuk, a gyermekfelügyelet viszont az Nap Klub Alapítvány helyiségében történik 2 vagy 3 gyermekfelügyelô (Pál Maja, Csôke Zita, Wagner Margit és az önkéntesek) segítségével. A projekt megvalósítása során ez a feladat igényelte a legtöbb munkát. Nagyon nehezen alakult meg a csoport. Három alakuló ülést kellett összehívni ahhoz, hogy létrejöjjön a tagú, változó létszámú közösség. Az emberek elônyben részesítik az egyéni szupervíziót, ezekre egyéni bejelentkezéssel kerül sor. A foglalkozások kéthetente csütörtök délután 16,30-tól 20 óráig tartanak. Folytatás az 11. oldalon. KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Januártól új összegû családi pótlék Gyôri Jolanda projektvezetô Elôször februárban érkezik meg az emelt összegû családi pótlék a gyermekes családokhoz. A támogatás utólagos kifizetésû, ezért februártól lesz érezhetô a változás. Februárban így az egy gyermekes családok 11 ezer forintot, az egy gyermeket egyedül nevelô szülô 12 ezer forintot, a két gyermekes családok gyermekenként 12 ezer forintot, a két gyermeket egyedül nevelô szülô gyermekenként 13 ezer forintot kapnak. A három vagy több gyermekes család gyermekenként 14 ezer forintot, ha egyedül neveli gyermekeit az egyik szülô, akkor ôt gyermekenként 15 ezer forint illeti meg. Több lesz a családi pótlék a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek számára is: a kétszülôs családok 21 ezer forintot, a gyermeküket egyedül nevelô szülôk 23 ezer forintot kapnak. Változó gyermekvédelmi kedvezmények A családtámogatási rendszer változása kapcsán az önkormányzattól eddig rendszeres gyermekvédelmi támogatásként folyósított összeg beépül a családi pótlékba. Aki ez idáig jogosult volt az ellátásra, ez évtôl rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhet, amely alapján a gyermekek jogosultak étkezéstérítési kedvezményre (bölcsôde, óvoda, általános iskola 1 4 osztálya számára 100 százalékos, az egyébként 50 százalékos térítési díj támogatásra), valamint tanszer-, tankönyvvásárlás támogatásra, és ha a jogosultság július 1-jén fennáll, egyszeri 5000 forintos juttatásra. Részletesebb felvilágosításért és az igénylôlapért mielôbb keressék fel az önkormányzat gyermekvédelmi osztályát.

4 KÖRNYEZETÜNK A NAGY JEGENYEFA Nap Klub szomszédságában, a Práter utca egyik toronyházának a negyedik emeletén lakom. Egy peremkerület zöldövezetébôl kerültem ide annak idején, mint talán sokan mások is. Ismerôseim, hozzátartozóim akik jelenleg is ott élnek többször szóvá tették, hogy ôk nem tudnának ilyen zárt környezetben, lakótömbben élni. Magam is sokszor elgondolkodom azon, hogy természet iránti rajongásom ellenére, nagyon szeretem környezetemet. Hálás vagyok, hogy itt élhetek, a város szívében, ahol lüktet az élet körülöttem. Boldog vagyok minden újjá épülô, szépülô változás láttán. Ilyen például a Molnár Ferenc tér vagy a Nap tér, de a kialakulóban lévô Losonczi tér is, amelynek felújítása rövidesen talán már tavasszal befejezôdik. Ezen a téren ültettek korábban, egymáshoz kis távolságra két jegenyefát. Az egyik ablakommal egy vonalban állt. Ideköltözésünkkor még kicsik voltak. Arra vártam, hogy a szobámból ülve lássam majd. Éveken át lábujjhegyen állva követtem növekedését; szinte simogattam, átöleltem tekintetemmel. Álmom sok év múlva vált valóra. A jegenyefa szép, lágyan ringadozó koronáját, amelyen egy csókapár is fészket rakott, és minden tavasszal kis fiókákat neveletek már ülve is csodálhattam. Nagyon szomorú voltam, amikor egy viharos napon arra érkeztem haza, hogy a szeretettel dédelgetett fámat kidôlve láttam. Sok idôbe telt, mire belenyugodtam, hogy többé nem fogok az ablakom elôtt fát látni. Ezért a Losonczi tér felújításának terve amit ünnepélyes keretek között hoztak tudomásunkra kétszeres vigaszt is jelentett számomra. Lányommal és kétéves kis unokámmal örömmel mentünk le az ünnepségre meghallgatni a Polgármesteri Hivatal, valamint a civil szervezetek munkatársainak tájékoztatóját. Már most is szép a tér, hiszen az örökzöldeket és a facsemetéket már elültették. Most már ezeket a kis ültetvényeket nézem féltô szemmel Ezek a szép példák buzdítsanak bennünket arra, hogyha velünk törôdnek, mi is figyeljünk jobban egymásra, közös dolgainkra, mert érdemes. HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK? AZ ÁRAM 2. rész Egy ismerôsöm mondta: A városi ember áram nélkül olyan, mint a madár szárnyak nélkül. A tudomány és a technika fejlôdése jelentôsen felgyorsult az utóbbi évtizedekben, ezért az energiafogyasztás is jelentôsen megnövekedett. El kell ismernünk, hogy napjaink civilizációja képtelen lenne elektromos energia nélkül létezni. A háztartásokban egyre több elektromos berendezés található, így kényelmesebb életet élhetünk. De ennek ára van. Nem is kevés. Ezért íme, néhány ötlet mellyel sok-sok pénzt lehet megtakarítani Idônként ellenôrizzük a hûtô, illetve fagyasztó szigetelôgumiját. Ha már nem zár jól, megéri lecserélni. Már 3 mm-es jég esetén is olvaszszuk le a hûtôszekrényt, a fagyasztót! Helyezzük a leghûvösebb helyre ne a tûzhely mellé! Az energiatakarékos kompakt fénycsövek százalékkal kevesebb energiát igényelnek. Ahol általában napi 4-5 órán át égetjük a lámpát, megtérül az ára. A fogyasztás rendszeres, tudatos nyomon követése csupán azzal, hogy odafigyelünk fogyasztásunkra bizonyos készületeknél akár 10 százalékos megtakarítást is eredményezhet egyetlen fillér ráfodítás nélkül. Új háztartási készülék vásárlásakor válasszuk az energiatakarékosabbat (amelyik kevesebbet fogyaszt). Elôfordulhat, hogy az a drágább, de hosszú távon megtérül az ára: energiaszámláinkra kevesebbet fizetünk ki. Amikor beindítjuk a mosógépünket az enyhén szenynyezett ruhanemûk tisztításához, felfrissítéséhez, hidegvizes, öblítôszeres átöblítést végezzünk, így a víz felfûtéséhez szükséges többlet áramfogyasztás elkerülhetô. Elterjedt szokás, hogy a televíziót bekapcsolva hagyjuk, míg valaki a lakásban tartózkodik ha nézi, ha nem sôt, ha elmegyünk otthonról a tévé készenléti üzemmódban marad, holott a tévé egyike a legtöbbet fogyasztó háztartási eszköznek. Ha nem nézzük, ne sajnáljuk kikapcsolni! Ugyanez vonatkozik a videomagnóra, hifi berendezésekre, DVD lejátszókra, számítógépekre, monitorra. A készenléti üzemmódról történô teljes áramtalanítással éves szinten több ezer forintot is spórolhatunk. De az sem elhanyagolható, hogy a saját társasházunkban is figyelünk az energiafogyasztásra, hiszen magasabb lesz a közös költség, pl. ha csak egyedül akarunk utazni a liftben, esetleg égve hagyjuk a szemétledobóban, közös helyiségekben a villanyt. Balogh Andrásné (Forrás: Energiafogyasztók Lapja) Dellamarió Ildikó

5 KÖZÖSEN EGY TISZTÁBB, ÉLHETÔBB KÖRNYEZETÉRT! Az alábbi esemény és a róla szóló történet még az ôsszel elkészült, anyagtorlódás miatt azonban csak most tudjuk a közölni e figyelemre méltó összeállítást. ét napja hol szemerkél, hol jobban esik az esô szomszédságunk környezetében. Ez nem zavarja a játszóházi foglalkozásra összegyûlt gyerekeket abban, hogy jól érezzék magukat a Nap Klubban. Azonban abban igen, hogy a meghirdetett Szemétért ajándék programban kimenjük a társasházak közötti zöldterületekre, játszótérre összegyûjteni az elmúlt napokban otthagyott, elszórt szemetet. Ezért a betervezett idô keretében elbeszélgettünk a hulladékgyûjtés fontosságáról, s arról hogyan hat ki a szemétszállítás költsége a családi pénztárcára, a szemetelés közegészségügyi hatásáról, majd a gyerekek egy mondatban üzenhettek a szomszédságban élô kortársaiknak, s felnôtteknek, amelyeket most közreadunk: Bea (11 éves): A szemét a kukába való és nem a földre, a rend olcsó, de a takarítás drága! Legyen a mi országunk is tiszta, segítsetek! Kata: Ha nem szeretnél beteg lenni, akkor védd a környezetet, védem én is! Ildi: Ne szennyezzék a környezetet, mert saját magukon fogják tapasztalni az eredményét. Gina (12 éves): Azt, hogy mindenki a saját környezetét takarítsa és rend lesz. Márk (9 éves): Ne szemeteljenek! Anna (13 éves): A szemetet a kukába dobják, és tartsák be a szabályokat. Pl. kutyát tilos bevinni a játszótérre. Sanyi (12 éves): Én azt javaslom az embereknek, hogy ne a kuka mellé dobják a szemetet! Kitti (6 éves): Ne szemeteljenek, mert ha sár van nem tudjuk öszszeszedni. Viki (8 éves): a szemetet a kukába kéne dobni Bettina: nem szabad szemetelni, mert fizetni kell érte, s mert rossz. Van kuka, amibe bele kell dobni! Mini (7 éves):.. Hogy ne szemeteljenek! A jó hangulatú délutáni programra a jóízûen elfogyasztott joghurt tett pontot Faragó Maja LÁTOGATÓBAN HÍRES, NEVES EMBEREK Kerületünkben született vagy hosszabb rövidebb ideig itt élô, alkotó személyiségek Hock János ( ) pap, politikus, egyházi író, országosan ismert szónok A Veszprém megyei Devecserben született ben kezdte el tanulmányait egy református iskolában, mert katolikus iskola nem volt. Késôbb, felsôfokú iskolába egyházi támogatással került. (Szegény sorsú, tehetséges gyermekek egyházi támogatással kerültek felsôbb fokú iskolákba.) Jogi pályára készült, majd hirtelen elhatározással a papi pályát választotta. Veszprémben 1882-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei: Gógánfa (Zala megye), Kaposvár, Csongrád, Mezôkövesd, Kecskemét, Budapest (Kôbánya, Józsefváros). Józsefvárosban közel százezer hívô élt. Ekkor ez volt a világ legnagyobb lélekszámú plébániája, messze megelôzve a kis olasz és dalmát püspökségek lélekszámát. Hock János számára a hitbuzgalom és a politika elválaszthatatlan volt. Pályafutása alatt több körzet 1887 Somogy megye, 1901 Kôbánya, 1910 Kecskemét országgyûlési képviselôje. Az elsô világháború idején gróf Károlyi Mihály politikáját támogatta; jelentôs részt vállalt az 1918-as ôszirózsás forradalom elôkészítésében. A Nemzeti Tanács elnökévé választották 1918-ban. A Tanácsköztársaság alatt Bécsbe emigrált. A bécsi Magyar Újságban megjelent cikkeiben elítélte a fehérterrort, ezért távollétében börtönbüntetést kapott. Az 1933-as hazatérésekor a bíróság másfél év börtönre ítélte. A kegyelmi kérvényt a kôbányai és a józsefvárosi lakosok tízezrei írták alá, s ennek eredményeként felmentették. Több lap Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Hazánk, Nemzeti Újság, Magyar Újság (Bécs) külsô és belsô munkatársa volt. Külsô megjelenése is imponáló volt: orgánuma, érces hangja betöltötte a templomot és a teret. Szónoklat közben az arca átszellemült költôi gazdagságú nyelvezete, szárnyaló stílusa a legnagyobb egyházi szónokok közé emelte. Jelentôs irodalmi mûveltséggel rendelkezett. Mûvei: Verseskötet (Derecskei álnéven, 1882), Hervadt levelek (novella,1894), A magyar fôpapság (1890), Szentbeszédek (1894), Mátyástemplomi szentbeszédek (1896), Rákóczi Ferencné (1894). Kereületi vonatkozása még, hogy a szomszédságunkban lévô (a Nap teret és a Horváth Mihály teret köti össze kis utcát 1968-ban róla nevezték el. Az utca elôzô nevei: Verderher Gasse (1817), Kirchen Gasse (1843), Rontó utca (1843), Egyház utca, Kistemplom utca (1844). A 2-es számú ház falán emléktáblát helyeztek el 1968-ban. Nagy Józsefné

6 GYEREKEKNEK Grapefruit saláta KISKUKTA decemberi feladvány helyes megfejtôi közül Kovács Vilmosnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat január 27-én, pénteken 4 órakor veheti át a Nap Klubban. Januári játékos feladványunk: Ez a kép függôlegesen lett feldarabolva, és a részek is összekuszálódtak. Ha sikerül a csíkokat helyes sorendbe rendezned, a kép címét is összeolvashatod. A vitaminok pótlása ezeken a hideg, nyirkos téli napokon talán még fontosabb, mint máskor. Az emberi szervezet azonban nem tudja elôállítani ôket, ezért nem hiányozhatnak étrendünkbôl a vitaminokban gazdag élelmiszerek. A C-vitamint a legtöbben a nátha ellenszerének tekintik, de a bôr a csontozat, a fogak és az íny egészségéhez is szükséges. Legfôbb forrásai a friss, nyers gyümölcsök és zöldségek. Nagyon magas a C-vitamin tartalma a citrusféléknek, így a grapefruitnak (más néven citrancs) is. Finom, egészséges salátát készíthetsz belôle. Hozzávalók: 2-3 szép, érett grapefruit és ugyanennyi alma, 1 pohár natúr vagy gyümölcs joghurt, néhány szem mazsola és dió. Ebben a négyzethálóban nyolc szó bújt el, amelyek a szilveszteri hangulatot idézik fel. Keresésükhöz annyit segítünk, hogy függôlegesen és vízszintesen rejtôznek, ám irányuk lehet fentrôl lefelé és fordítva, valamint jobbról balra és balról jobbra. Elkészítés. Az almákat mosd meg, óvatosan hámozd le a héját, majd vágódeszkán a magházát kivágva aprítsd kis kockákra. A grapefruitot is mosd és hámozd meg. Ennek a gyümölcsnek a vékony, gerezdek közötti hártyája igen keserû, ezért darabolás közben le kell fejtened. Akkora kockákra vágd, mint az almát. Rakd a gyümölcsöket üvegtálba, ha szereted, szórj rá mazsolát, majd öntsd nyakon egy pohár joghurttal. Még finomabb és édesebb, ha narancsos vagy citromos gyümölcsjoghurtot keversz hozzá. Néhány szem durvára vágott diót is tehetsz bele. Rövid idôre tedd hûtôszekrénybe, hogy az ízek összeérjenek. Jó étvágyat! ÜGYESKEDÔ Heiszman Éva Ezt a szép rajzot pedig magad örömére, tetszés szerint kiszínezheted, kifestheted. Varrott narancshéj doboz narancs vagy a grapefruit frissen lepucolt héjából dobozkát, mécses tartót készíthetsz. A gyümölcs hámozása közben arra ügyelj, hogy minél nagyobb, ép darabokban fejtsd le a héjat. Vágd ki a héjból az egyenlô nagyságú, négyzet alakú aljat és négy oldalt a dobozhoz. Illeszd ôket össze, szélüket vastag tûvel szúrd át, majd spárgával varrd össze. Tömd ki összegyûrt papírgolyóval szorosan, hogy száradás után ne zsugorodjon alaktalanná. Tedd meleg sütô nyitott ajtaja elé száradni. Összevarrás elôtt apró mintákat is vághatsz az oldalakba, így teamécses tartónak is használhatod a dobozkát. Beküldési határidô: január 30. A helyes megfejtôk között jutalmat sorsolunk ki. Jó munkát! Heiszman Éva

7 SALÁTA FIATALOKNAK ISMERKEDÉS CHATTEL chat csevegést, beszélgetést, vagyis más emberekkel való ismerkedést jelent. Magyarországon a fiatalok közt (12 18), de az idôsebb korosztályban is elterjedt a chat. A legtöbb ember társkeresésre használja ezt a linket, de nem garantált, hogy sikerül. Sajnos sokaknak a chat abból áll, hogy elrontsák mások munkáját, szórakozását. ôk vagy tudatlanságból, vagy direkt megszegik a szabályzatban leírtakat. Az ilyen személyek helyreigazítására, illetve kiszûrésére vannak az operátorok. #Megaop Fejlesztôk és a Gyalogló Egyesület vezetôi kapják. Nekik mindenhez joguk van, kötelességük a rend fenntartása. Tôlük segítséget kaphatsz a chattel kapcsolatban is. ôk készítik a chatet és a chat honlapját. Kérlek, tartsd szem elôtt, hogy operátor-jogokat csak kivételes esetben adnak, ezért ne is fordulj hozzájuk ilyen kéréssel!!! Színük: A chat néha meghív hírességeket. Ilyenkor ôk olyan jogokkal rendelkeznek, mint a regisztrált operátorok. Színük: piros. (Ha valakit meghív a chat, arról mindig tájékoztatnak titeket a Saját bejelentkezési névvel és kóddal rendelkeznek. (Vagyis regisztráltak.) Feladatuk a rend fenntartása és nekik minden joguk megvan. Mindig van regisztrált operátor a chaten, tôlük kaphatsz segítséget, ha megfagytál és bent maradt a neved, nincs operátor a szobádban stb. Színük: Állandó (regisztrált, kék ) szobákban operátorok. Minden állandó szobának lehet néhány szoba-op-ja. Ugyanazok a jogaik, mint az ideiglenes operátoroknak, csak amikor belépnek a szobájukba automatikusan megkapják azokat. Színük: op Chatelôk, akik ideiglenesen kaptak jogokat regisztrált operátoroktól. Az effajta operátori jog csak ideiglenes, az aktuális szobára, kilépésig érvényes. Itt kell megjegyezni, hogy a saját maga által létrehozott szobában mindenki opként indul, elôre beállított jogokkal. Aki operátor, annak felelôssége betartani és bizonyos keretek között (visszaélés nélkül) betartatni a rendet. Színük: ciánkék. CHATELÔK Nekik nincsenek extra jogaik, feladatuk jól érezni magukat. Színük: fehér. Az operátorok Operátor felvétel NINCS. De ha valaki az operátoroknak szimpatikus lesz, azt felkérhetik operátornak, ha elvállalja. Aki saját magát ajánlja, nagyban csökkenti az esélyeit! Ahhoz, hogy egy operátort felkérjenek, az állandó operátorok többségének támogatása szükséges, és az, hogy a többi operátor ne ellenezze. A chat legfontosabb részét nézzük most meg, azokat a helyeket, ahol beszélgetni lehet. Az ún. szobákban, egyszerre többen beszélgethetnek egy adott témáról. Itt operátorok tartják fenn a rendet. És vannak privátok, ahol csak ketten beszélgethetnek. Beszélgetés a szobákban Részletek: 1. Jogok itt láthatod, hogy milyen jogaid vannak 2. Reklámcsík 3. A szoba aktuális témája 4. Szobalista nyitott szobák listája 5. Privilista privát beszélgetések listája. Amelyik felhasználó üzenetet küldött, annak a neve sárga lesz, és a lista tetejére kerül 6. Közös itt jelenik meg a szoba beszélgetése. 7. Ide írhatod be az üzeneted. 8. Userlista itt vannak felsorolva azok a felhasználók, akik beléptek a szobába. Egy kattintás: kijelölés, két kattintás: privát beszélgetés megkezdése. Én már három éve chatelek, a gyaloglochaten, nos az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagy a közvetlenség és nagy a segítôkészség. Ha kedvet kaptál, kattints rá: Luigi SZIASZTOK! Ígértem a múltkori számban, hogy Snoop Dogg-ról olvashattok, hát itt van: Snoop Dogg Az amerikai gangsta rap egyik legfontosabb figurája 1972 októberében született Kaliforniában, Long Beach-en. Gyermekkorában rendszeresen járt a helyi baptista templomba, ahol zongorán játszott, illetve énekelt a kórusban, de nem csak zenélt, kosárlabdázott is. 15 éves korában kezdett rappelni, és koncerteket adni az iskolában. 18 évesen kokain birtoklásáért és eladásáért 1 év börtön-büntetést kapott. A börtönben szerzett élményei alapján kezdett az elítéltek életérôl, történeteirôl rappelni. Szabadulása után megismerkedett egy másik rapperrrel: Warren G-vel, és rövid idô alatt elkészítettek egy demo felvételt. Ezt a felvételt 1990-ben Warren G odaadta a hip-hop klasszikusnak számító Dr Dre-nek, akivel jó barátok lettek, és aki késôbb Snoop több albumának lett producere. A Death Row kiadó gondozásában jelent meg Dr Dre Chronic címû albuma, majd ezt megfejelve kiadták Snoop-tól a Doggystyle-t. Mindkét album többszörös platinalemez lett ben Snoop, más rapperekkel együtt az el-adott lemezekbôl befolyt haszon elosztása miatt bandaháborúkba keveredett, de 2pac megrázó és korai halála után 2 évig visszavonult, és végleg szakított kiadójával Suge Knighttal, akit felelôsnek tart 2pac haláláért. A zeneipar legfélelmetesebb emberének kikiáltott Suge Knight által vezetett Death Row kiadó indította el a pályán a mûvésznevén Bolond Kutya névre hallgató rappert. A durva modoráról hírhedt, ám jótékony cselekedeteirôl is ismert Suge felkarolta és menedzselte az olyan (most már) világhírü elôadókat, mint: Tupac Shakur, Tha Dogg Pound azaz Daz Dillinger, Kurupt, Snoop (Doggy) Dogg, Dr Dre,The Lady Of Rage, Warren G Helter Skelter, Nate Dogg, D. O. C., Above The Law, és még sorolhatnánk. Suge Knight egyik intrjújában így nyilatkozott: "Nem érdekes, hogy mit gondolsz rólam, ha hiphop-ról van szó, engem nem lehet kihagyni!" Forrás: / Luigi

8 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD SÜTÔTÖK A sütôtököt szinte az egész világon ismerik, szeretik. Nedvdús húsából ízletes ételeket készíthetünk. Nemcsak értékes táplálék, hanem gyógyító hatása is van. Jelentôs a vitamin tartalma, fontos béta-karotin, B1, B2, nikotinsav és C-vitamin forrás. A magja E-vitaminban, vasban, cinkben, káliumban, kálciumban és szelénben gazdag. A karotin az A-vitamin elôvitaminja, szerepe a látásban van, a nyálkahártyák, fogíny és bôr épségéért felelôs. A sütôtök minden fajtája alkalmas a szemproblémák, a vese, hólyag betegségek gyógyítására. Segíti az immunrendszer és a pajzsmirigy tevékenységét. Fontos szerepe van a rák megelôzésében, a telítetlen zsírsav alkalmas az érelmeszesedés ellen. Magját a prosztata gyógyítására ajánlják. Ezen kívül kiváló féregûzô, enyhe hashajtóhatása is van, jó székletjavító. Kiváló melegítô hatású étel, elôsegíti a lép és a hasnyálmirigy munkáját. Fogyasztható sütve, nyersen, fôzve, párolva, nyers lé formájában almával társítva. A sütés, fôzés során bizonyos vitaminok kárósodnak a hôkezelés folyamán, ezért nyersen frissen fogyasztva gazdag enzimekben és magas az energia tartalma. 1 kg sütôtök nyersen kipréselve 3-4 dl rostos italt ad. Fogyasszunk minél több sütôtököt a téli idôszakban, mert melegítô hatása jót tesz a szervezetünknek. Nem hizlal, alacsony a kalória tartalma. RECEPTEK Sütôtök saláta Hozzávalók: 1/2 kg sütôtök durvára gyalulva, 4 alma vékony csíkokra vágva, 1 citrom leve, 1 ek tökmagolaj, és 1 evôkanál olivaolaj, 2 ek nyers tökmag, kevés só. Elkészítés: az alkotó részeket összekeverjük és fogyasztás elôtt rövid ideig állni hagyjuk. Sütôtök krémleves Hozzávalók: 1 kg sütôtök, 1 ek hidegen sajtolt olaj, 1 pohár natúr joghurt, só, csipet ôrölt szerecsendió. Elkészítés: a sütôtököt meghámozzuk és feldaraboljuk, annyi sós vízben fôzzük meg, amennyi levest szeretnénk. Összeturmixoljuk, hozzáadjuk a szerecsendiót, felforraljuk és a joghurttal elkeverve tálaljuk. Sütôtök golyók Hozzávalók: 1 kg sütôtök, 10 dkg darált dió, 10 dkg kókuszreszelék, 3 ek méz, 1 kiskanál örôlt fahéj 3-4 ek szezámmag. Elkészítés: a sütôtököt megsütjük, ha kihûlt a húsát kikaparjuk, beletesszük a diót, a mézet, a fahéjat és annyi kókuszreszeléket, hogy formálható masszát kapjunk. Kis golyókat készítünk, és szezámmagba forgatjuk. Kiss Ernôné Gyere, gyere be hozzánk Ôrizd meg az egészséged! Nap mint nap ezt hallja az ember. Igen! ôrizd meg, például az Aloe Vera natur géllel, ami nem egyéb, mint stabilizált, tiszta zöldséglé. Tudom, tudom már a vízcsapból is az Aloe folyik. (Bár az folyna, és nem a tisztított ciános víz.) Drága? És az egészséged? Melyik drágább? Igyekezz, hogy még legyen idôd, illetve szervezetednek ereje-ideje önmagát meggyógyítani. Megszabadulni a sok romboló salakanyagtól, a bélbolyhokra rakódott, vegyszereredetû szabadgyököktôl a szervezetet károsító anyagoktól. A stabilizált, tiszta zöldséglé alapanyagát képezô növényt (Bardadensis Miller Aloe Verat) többi között a Mexikóban termesztik, ahol a levegô és a termôföld is a szennyezésmentes. Kisnyugdíjas vagyok, de minden hónapban megveszem és fogyasztom ezt az egészségvédô folyadékot. Akinek felkeltettem az érdeklôdését minden kedden 10 és 12 óra között várom a Nap Klubban. Emellett magányos férfiak érdeklôdését is szívesen fogadjuk (sietek megjegyezni: klubtársaimmal együtt nem férjet keresünk, csak jó szomszédokat, barátokat!). Házasemberek, ha nem tudtok sütni-fôzni, szívesen megtanítunk benneteket (nejetek örömére), sôt várjuk a fiatalokat is, hiszen nem árt fiatalodnunk egy kicsit! Gyere, gyere be hozzánk EGYETEMISTÁK micsoda fejfedôk, micsoda sálak! nem tudom, megfigyelted-e levetkezve gyerekkorunk fölöltözünk, hogy visszavegyük a bohókás ruhákat sipkák, kucsmák, kalpagok néha usánka is, rojtok-bojtok szôrme szegélyek, csíkok és kabátok gardrób szagos vastag szövetek földig érô, bokával játszó sálak vagy békés, nyak körül henyélô óriás stóla-kígyók szemünk sarkába helyezett pillantással méregetjük, felismerjük egymást (mint valami titkosrend beavatottjai te is? én is! mondja szemünk) ahogy a Múzeum körúton autonóm kisbolygókként mozgat campusunk tömegvonzása. Papp Mária Szonday Szandra

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY XIV. évfolyam 2. szám 2006. február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most.

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. 2008. JANUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. Községünkben most vagyunk a báli decemberében játszódott le. A az õsszel szüreti mulatságot,

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

Közéleti idõszaki lap

Közéleti idõszaki lap Juhász Gyula Március idusára Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idõk végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak minden születõ tavasznak. Valamikor szép tüzes napok

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba Gyerekszoba A három kívánság Szemtől szemben Interjú Pytel József fül, - orr, -gégész professzorral Jogi percek Könyvjelző Mazsola Pályázati felhívások A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Örömteli, békés, szeretetteljes

Örömteli, békés, szeretetteljes Rácalmás 1 2013. január XX. évfolyam 1. szám TARTALOM Kovács Andrásné Marcsa nénit köszöntöttük a 90. születésnapján. 2. oldal Nappali melegedő, társalgó nyílt az időseknek, szociálisan rászorulóknak 3.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe Agghegyalja MOZAIK MOZAIK IV. évfolyam, XXII. szám 2014. október Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe valaki az idei KÖN

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK A Világjáró házaspár beköszönő 2010. június - július - augusztus Előttünk a nyár A hosszú, meleg nappalok időszaka.

Részletesebben

2005. január, XIV. évf. 1. szám

2005. január, XIV. évf. 1. szám ALGYÔI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2005. január, XIV. évf. 1. szám Kedves Hírmondó Olvasók, Tisztelt Algyôi Lakosok! Az év elsô napjaiban idôrôl-idôre megállunk, és számvetést készítünk az elmúlt

Részletesebben

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok,

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok, 216 217. 2010. február Téli szoba Az nem igaz, hogy télen a világ s az ember is levert, kifosztott, árva, minálunk most is nyílik a virág és nyár van, meleg nyár van a szobánkba. Bejött hozzánk a kert

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 22. szám 2014. november 19.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 22. szám 2014. november 19. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 22. szám 2014. november 19. www.budapest16.hu 3 Örömmel nevelnek és oktatnak 4 Nyolc

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám 2009. december

III. évfolyam, 4. szám 2009. december III. évfolyam, 4. szám 2009. december Meghívó a karácsonyi kézműves délelőttre 2009. december 19-én, délelőtt 8-11 óra között, Mány Község Önkormányzata és a Hársfadombi Általános Iskola szeretettel meghív

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben