Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006."

Átírás

1 XIV. évfolyam 1. szám január Együtt is ünnepeltünk Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Nap Klub Alapítvány Add nekünk az 1%-od! Meghitt karácsonyi ünnepségen vehettünk részt december 17-én a Nap Klub szervezésében, a Szigony Alapítvány Szigony utcai helyiségében. Fotó: Wagner Margit Folytatás a 2. oldalon. KEDVES OLVASÓ! Örömünkre szolgál, hogy a Naplapot sokan olvassák szomszédságunkban. Sôt, egyre többen érdeklôdnek lapunk iránt a tágabb környezetünkben élôk közül is. Jól tudjuk, megoldást a példányszámnövelés jelentene, de sajnos erre legalábbis egyelôre nincs módunk. Az Ön segítségével azonban mégis csak bôvíthetnénk olvasói táborunkat. Csupán annyi volna a teendôje, hogy az újságot, az olvasást követôen ne tegye a kidobandók közé, helyette szíveskedjék azt leadni a Nap Klubban. Az így visszanyert példányokat kis késéssel ugyan, de tovább tudjuk adni más, lapunk, valamint szomszédságunk iránt érdeklôdônek. Szerkesztôbizottság FARSANGOLJUNK Január 6-án, Vízkereszt napján kezdôdik és húshagyó keddig tart a farsang idôszaka. Az ekkor szokásos jelmezes mulatságok, bálok résztvevôinek kínálunk különféle álarcokat. Rajzaink fôként az álarcformák kiválasztásához nyújtanak segítséget, a színek megválasztása és a változatos díszítések elkészítése már a jelmezbálba készülôdôk dolga. Folytatás a 9. oldalon.

2 KÖZÖS DOLGAINK Folytatás az 1. oldalról. EGYÜTT IS ÜNNEPELTÜNK eghitt karácsonyi ünnepségen vehettünk részt december 17- én a Nap Klub szervezésében, a Szigony Alapítvány Szigony u. 13/a. alatti helyiségében. Délután három órára a terem zsúfolásig megtelt, a fellépôk és a vendégek is izgalommal várták a mûsor megkezdését. A szereplô gyerekek a Grund Tehetséggondozó Mûhelyben és a Játszóházban készültek fel, az idôsebb korosztály tagjai a Nefelejts és Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubban, amelynek tagjai. Még a Fekete Angyalok együttes is bemutatkozott egy szám erejéig. NAPOCSKÁK A Grund Tehetséggondozó Mûhelybe járó gyerekek ezúttal az Én azért szeretem a Nap Klub karácsonyát, mert kezdetû mondat folytatására vállalkoztak szeretettel fogadnak, kedvelnek, ha sírok megvigasztalnak. Mindenki kedves, aranyos, szívbôl jön a szeretetük. Éva néni és Maja néni kedvesek, szeretem ôket. Márti néni elment, hiányzik, de ôt is azért szeretem. Zeffer Olga jól éreztem magam, és jól elmondtam a versemet. Kecskés Adrienn sok sütemény van és finomak a kenyerek. És mert szépek a versek, amiket az idôsek mondanak. Polai Regina Hallhattunk dalokat, csoportban és szólóban, verseket saját költeményt is, mondókákat angolul és magyarul, láthattunk bábjátékot. A mûsor végén a gyerekek apró, saját maguk által készített ajándékkal lepték meg szüleiket. Zárásként mindannyian együtt énekeltük el a Csendes éj címû dalt. Kedves ötlet volt a rendezôktôl, hogy a szöveget minden jelenlévônek elôre biztosították. A mûsor után az elôtérben szendvicsekkel, édességgel, gyümölccsel és üdítô italokkal vezethette le mindenki az átélt izgalmakat, beszélhette meg az élményeket. Az ételek és az italok egy részét az alapítvány biztosította, a másik részét pedig a megjelentek hozták magukkal. A meghitt, közös délutánért köszönet a szervezôknek, segítôknek, természetesen a szereplôknek és a szponzornak is, akinek jóvoltából még édesség csomagok is kerültek a karácsonyi asztalokra. Szigeti Éva Fotó: Wagner Margit Karácsonyi rendezvényünk támogatói: Aranyág Alapítvány, Corvin Rt., Dr. Futó Péter, Dr. Oetker, Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete Támogatásukat ezúton is köszönjük! nagyon vidám vagyok és még azért is, mert nagyon sok elôadás van, amit sokan nagyon vártak. Jól éreztem magamat. Balugyánszki Katalin Játszóház Kérés az új esztendôre Láttam, Uram az egyik béna volt, A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te fényed hullt a betegágyára. S hitükkel elrejtôztek nálad S úgy hordozták mázsás terhüket A Te erôddel mint szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadókat. Mert mázsás teher könnyû Mint kis szalmaszál Veled! De nélküled? A szalmaszál is mázsás súly lehet. Új évbe indulok. Nem tudom mi vár rám, Csak azt tudom, hogy nekem vagy S nem hagysz árván. Csak azt tudom, utam már kijelölted, S mint bízó gyermek járhatok elôtted. Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet. S irgalmad mindegyike áldást rejtett. Csak egyet adj! Hogy cél iránt haladjak. S ha szereteted mázsás terhekkel tenné Próbára ezt a gyenge vállat, Segíts úgy hordozni mázsás terhemet A Te erôddel Mint a szalmaszálat! Vas Józsefné

3 Egy kútra járunk (a HEFOP P /4.0 azonosító számú ) projekt Beszámoló a évi tervezett és megvalósított tevékenységekrôl 1. A szakemberek, önkéntesek továbbképzése, felkészítése: május én, Mátraszentimrén került sor a személyiségfejlesztô és kommunikációs tréningre Gesko Sándor és Borbély Éva vezetésével. Meghívott civil és állami szervezetek: (minden meghívott a kerületben dolgozik): Józsefvárosi Gyermekvédelmi Osztály, Családsegítô Szolgálat, Práter Utcai Általános Iskola, Diakónia Egyesület, Rügyecskék Alapítvány, rendôrség, Menhely Alapítvány, Oltalom Karitatív Egyesület, Idôsgondozási Szolgálatok, Szigony Alapítvány, Rév8 Rt. Az esélyegyenlôség biztosítása szempontjait figyelembe véve gyerekfelügyeletet biztosítottunk egy szociális munkás és egy pedagógus (Csôke Zita, Pál Maja) közremûködésével. A tréning célja: olyan készségek, skillek, eljárások bemutatása, amelyek segítik a résztvevôket a munkájuk során felmerülô problémák, konfliktusok hatékony, hosszú távú megoldásában. Módszerek: ismeretek készségek kialakítása a résztvevôk aktív bevonásával, az ún. saját élményû tanulási folyamatban. A képzés során a résztvevôk megismerkedtek a konfliktuskezelés alapjaival, a mediációs eljárás fô lépéseivel. A tréninget egy alkalommal 20 fôs csoportra terveztük, bentlakásos formában, 3 éjszakás, 3 teljes nap keretében, (az elszállásolás vidéki vendégházban), 3-szori étkezéssel. A nagy érdeklôdére való tekintettel a résztvevôk száma 26 fô volt, kicsit szûkösen, viszont a konfliktuskezelés módszereit alkalmazva megoldottuk ezt a problémát. Szakmai részt a Konszenzus Alapítvány biztosította, a viszszajelzô kérdôívek értékelését Horváth Judit pszichológus végezte, a szervezési részét, dokumentációt Szász Anna projektasszisztens végezte, a gazdasági ügyeket dr. Szikora Zsoltné Ildikó felügyelte, a fotókat, a meghívókat, valamint a logókat és plakátokat Wagner Margit készítette. 2. A napközbeni gyermek ellátás civil alternatívái módszereinek, módszertanának kimunkálása, minél szélesebb körû megismertetése, elterjesztése, gyakorlati alkalmazásuk segítése a szakmai továbbképzésekbe építéssel, módszertani füzet kiadásával. Módszertani csoportot hoztunk létre azokból a szakemberekbôl, akik az alternatív gyermek ellátásban dolgoznak és a munkában közremûködnek (a Grund és az iskolai napközis nevelôk együtt). Módszervásárt tartottunk. A módszertani füzetsorozat írása, szerkesztése, lektorálása az eddigi munkálatokra építve folyamatosan történt. December végére a lektorált anyagok a szerkesztôhöz kerültek. Szakmai vezetô pedagógus felügyelte a munkát. A szakmai rész megvalósításában közremûködtek: Heiszman Éva, Pál Maja, Szabó Márta, Nagy Józsefné Ila, Horváth Judit, Sörös Erzsébet. Háttérmunkák: Csôke Zita, Jákli Viktória, Szabó Márta, Szikora Ildikó és az önkéntesek. 3. Pszichoszociális szolgáltatás. E tevékenység célja: a szociális ellátást végzô szakemberek és önkéntesek szakmai és pszichés stresszének feloldása, a kiégés megelôzése, a szakmai hálózatépítés. Elôzetes felmérést végezve, novemberben elindult a csoportos esetmegbeszélô és az egyéni szupervíziós foglalkozás két gyakorlott pszichológus vezetésével. (Horváth Judit és Kántor Judit) A foglalkozásokat a Szigony Alapítvány helyiségében tartjuk, a gyermekfelügyelet viszont az Nap Klub Alapítvány helyiségében történik 2 vagy 3 gyermekfelügyelô (Pál Maja, Csôke Zita, Wagner Margit és az önkéntesek) segítségével. A projekt megvalósítása során ez a feladat igényelte a legtöbb munkát. Nagyon nehezen alakult meg a csoport. Három alakuló ülést kellett összehívni ahhoz, hogy létrejöjjön a tagú, változó létszámú közösség. Az emberek elônyben részesítik az egyéni szupervíziót, ezekre egyéni bejelentkezéssel kerül sor. A foglalkozások kéthetente csütörtök délután 16,30-tól 20 óráig tartanak. Folytatás az 11. oldalon. KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Januártól új összegû családi pótlék Gyôri Jolanda projektvezetô Elôször februárban érkezik meg az emelt összegû családi pótlék a gyermekes családokhoz. A támogatás utólagos kifizetésû, ezért februártól lesz érezhetô a változás. Februárban így az egy gyermekes családok 11 ezer forintot, az egy gyermeket egyedül nevelô szülô 12 ezer forintot, a két gyermekes családok gyermekenként 12 ezer forintot, a két gyermeket egyedül nevelô szülô gyermekenként 13 ezer forintot kapnak. A három vagy több gyermekes család gyermekenként 14 ezer forintot, ha egyedül neveli gyermekeit az egyik szülô, akkor ôt gyermekenként 15 ezer forint illeti meg. Több lesz a családi pótlék a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek számára is: a kétszülôs családok 21 ezer forintot, a gyermeküket egyedül nevelô szülôk 23 ezer forintot kapnak. Változó gyermekvédelmi kedvezmények A családtámogatási rendszer változása kapcsán az önkormányzattól eddig rendszeres gyermekvédelmi támogatásként folyósított összeg beépül a családi pótlékba. Aki ez idáig jogosult volt az ellátásra, ez évtôl rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhet, amely alapján a gyermekek jogosultak étkezéstérítési kedvezményre (bölcsôde, óvoda, általános iskola 1 4 osztálya számára 100 százalékos, az egyébként 50 százalékos térítési díj támogatásra), valamint tanszer-, tankönyvvásárlás támogatásra, és ha a jogosultság július 1-jén fennáll, egyszeri 5000 forintos juttatásra. Részletesebb felvilágosításért és az igénylôlapért mielôbb keressék fel az önkormányzat gyermekvédelmi osztályát.

4 KÖRNYEZETÜNK A NAGY JEGENYEFA Nap Klub szomszédságában, a Práter utca egyik toronyházának a negyedik emeletén lakom. Egy peremkerület zöldövezetébôl kerültem ide annak idején, mint talán sokan mások is. Ismerôseim, hozzátartozóim akik jelenleg is ott élnek többször szóvá tették, hogy ôk nem tudnának ilyen zárt környezetben, lakótömbben élni. Magam is sokszor elgondolkodom azon, hogy természet iránti rajongásom ellenére, nagyon szeretem környezetemet. Hálás vagyok, hogy itt élhetek, a város szívében, ahol lüktet az élet körülöttem. Boldog vagyok minden újjá épülô, szépülô változás láttán. Ilyen például a Molnár Ferenc tér vagy a Nap tér, de a kialakulóban lévô Losonczi tér is, amelynek felújítása rövidesen talán már tavasszal befejezôdik. Ezen a téren ültettek korábban, egymáshoz kis távolságra két jegenyefát. Az egyik ablakommal egy vonalban állt. Ideköltözésünkkor még kicsik voltak. Arra vártam, hogy a szobámból ülve lássam majd. Éveken át lábujjhegyen állva követtem növekedését; szinte simogattam, átöleltem tekintetemmel. Álmom sok év múlva vált valóra. A jegenyefa szép, lágyan ringadozó koronáját, amelyen egy csókapár is fészket rakott, és minden tavasszal kis fiókákat neveletek már ülve is csodálhattam. Nagyon szomorú voltam, amikor egy viharos napon arra érkeztem haza, hogy a szeretettel dédelgetett fámat kidôlve láttam. Sok idôbe telt, mire belenyugodtam, hogy többé nem fogok az ablakom elôtt fát látni. Ezért a Losonczi tér felújításának terve amit ünnepélyes keretek között hoztak tudomásunkra kétszeres vigaszt is jelentett számomra. Lányommal és kétéves kis unokámmal örömmel mentünk le az ünnepségre meghallgatni a Polgármesteri Hivatal, valamint a civil szervezetek munkatársainak tájékoztatóját. Már most is szép a tér, hiszen az örökzöldeket és a facsemetéket már elültették. Most már ezeket a kis ültetvényeket nézem féltô szemmel Ezek a szép példák buzdítsanak bennünket arra, hogyha velünk törôdnek, mi is figyeljünk jobban egymásra, közös dolgainkra, mert érdemes. HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK? AZ ÁRAM 2. rész Egy ismerôsöm mondta: A városi ember áram nélkül olyan, mint a madár szárnyak nélkül. A tudomány és a technika fejlôdése jelentôsen felgyorsult az utóbbi évtizedekben, ezért az energiafogyasztás is jelentôsen megnövekedett. El kell ismernünk, hogy napjaink civilizációja képtelen lenne elektromos energia nélkül létezni. A háztartásokban egyre több elektromos berendezés található, így kényelmesebb életet élhetünk. De ennek ára van. Nem is kevés. Ezért íme, néhány ötlet mellyel sok-sok pénzt lehet megtakarítani Idônként ellenôrizzük a hûtô, illetve fagyasztó szigetelôgumiját. Ha már nem zár jól, megéri lecserélni. Már 3 mm-es jég esetén is olvaszszuk le a hûtôszekrényt, a fagyasztót! Helyezzük a leghûvösebb helyre ne a tûzhely mellé! Az energiatakarékos kompakt fénycsövek százalékkal kevesebb energiát igényelnek. Ahol általában napi 4-5 órán át égetjük a lámpát, megtérül az ára. A fogyasztás rendszeres, tudatos nyomon követése csupán azzal, hogy odafigyelünk fogyasztásunkra bizonyos készületeknél akár 10 százalékos megtakarítást is eredményezhet egyetlen fillér ráfodítás nélkül. Új háztartási készülék vásárlásakor válasszuk az energiatakarékosabbat (amelyik kevesebbet fogyaszt). Elôfordulhat, hogy az a drágább, de hosszú távon megtérül az ára: energiaszámláinkra kevesebbet fizetünk ki. Amikor beindítjuk a mosógépünket az enyhén szenynyezett ruhanemûk tisztításához, felfrissítéséhez, hidegvizes, öblítôszeres átöblítést végezzünk, így a víz felfûtéséhez szükséges többlet áramfogyasztás elkerülhetô. Elterjedt szokás, hogy a televíziót bekapcsolva hagyjuk, míg valaki a lakásban tartózkodik ha nézi, ha nem sôt, ha elmegyünk otthonról a tévé készenléti üzemmódban marad, holott a tévé egyike a legtöbbet fogyasztó háztartási eszköznek. Ha nem nézzük, ne sajnáljuk kikapcsolni! Ugyanez vonatkozik a videomagnóra, hifi berendezésekre, DVD lejátszókra, számítógépekre, monitorra. A készenléti üzemmódról történô teljes áramtalanítással éves szinten több ezer forintot is spórolhatunk. De az sem elhanyagolható, hogy a saját társasházunkban is figyelünk az energiafogyasztásra, hiszen magasabb lesz a közös költség, pl. ha csak egyedül akarunk utazni a liftben, esetleg égve hagyjuk a szemétledobóban, közös helyiségekben a villanyt. Balogh Andrásné (Forrás: Energiafogyasztók Lapja) Dellamarió Ildikó

5 KÖZÖSEN EGY TISZTÁBB, ÉLHETÔBB KÖRNYEZETÉRT! Az alábbi esemény és a róla szóló történet még az ôsszel elkészült, anyagtorlódás miatt azonban csak most tudjuk a közölni e figyelemre méltó összeállítást. ét napja hol szemerkél, hol jobban esik az esô szomszédságunk környezetében. Ez nem zavarja a játszóházi foglalkozásra összegyûlt gyerekeket abban, hogy jól érezzék magukat a Nap Klubban. Azonban abban igen, hogy a meghirdetett Szemétért ajándék programban kimenjük a társasházak közötti zöldterületekre, játszótérre összegyûjteni az elmúlt napokban otthagyott, elszórt szemetet. Ezért a betervezett idô keretében elbeszélgettünk a hulladékgyûjtés fontosságáról, s arról hogyan hat ki a szemétszállítás költsége a családi pénztárcára, a szemetelés közegészségügyi hatásáról, majd a gyerekek egy mondatban üzenhettek a szomszédságban élô kortársaiknak, s felnôtteknek, amelyeket most közreadunk: Bea (11 éves): A szemét a kukába való és nem a földre, a rend olcsó, de a takarítás drága! Legyen a mi országunk is tiszta, segítsetek! Kata: Ha nem szeretnél beteg lenni, akkor védd a környezetet, védem én is! Ildi: Ne szennyezzék a környezetet, mert saját magukon fogják tapasztalni az eredményét. Gina (12 éves): Azt, hogy mindenki a saját környezetét takarítsa és rend lesz. Márk (9 éves): Ne szemeteljenek! Anna (13 éves): A szemetet a kukába dobják, és tartsák be a szabályokat. Pl. kutyát tilos bevinni a játszótérre. Sanyi (12 éves): Én azt javaslom az embereknek, hogy ne a kuka mellé dobják a szemetet! Kitti (6 éves): Ne szemeteljenek, mert ha sár van nem tudjuk öszszeszedni. Viki (8 éves): a szemetet a kukába kéne dobni Bettina: nem szabad szemetelni, mert fizetni kell érte, s mert rossz. Van kuka, amibe bele kell dobni! Mini (7 éves):.. Hogy ne szemeteljenek! A jó hangulatú délutáni programra a jóízûen elfogyasztott joghurt tett pontot Faragó Maja LÁTOGATÓBAN HÍRES, NEVES EMBEREK Kerületünkben született vagy hosszabb rövidebb ideig itt élô, alkotó személyiségek Hock János ( ) pap, politikus, egyházi író, országosan ismert szónok A Veszprém megyei Devecserben született ben kezdte el tanulmányait egy református iskolában, mert katolikus iskola nem volt. Késôbb, felsôfokú iskolába egyházi támogatással került. (Szegény sorsú, tehetséges gyermekek egyházi támogatással kerültek felsôbb fokú iskolákba.) Jogi pályára készült, majd hirtelen elhatározással a papi pályát választotta. Veszprémben 1882-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei: Gógánfa (Zala megye), Kaposvár, Csongrád, Mezôkövesd, Kecskemét, Budapest (Kôbánya, Józsefváros). Józsefvárosban közel százezer hívô élt. Ekkor ez volt a világ legnagyobb lélekszámú plébániája, messze megelôzve a kis olasz és dalmát püspökségek lélekszámát. Hock János számára a hitbuzgalom és a politika elválaszthatatlan volt. Pályafutása alatt több körzet 1887 Somogy megye, 1901 Kôbánya, 1910 Kecskemét országgyûlési képviselôje. Az elsô világháború idején gróf Károlyi Mihály politikáját támogatta; jelentôs részt vállalt az 1918-as ôszirózsás forradalom elôkészítésében. A Nemzeti Tanács elnökévé választották 1918-ban. A Tanácsköztársaság alatt Bécsbe emigrált. A bécsi Magyar Újságban megjelent cikkeiben elítélte a fehérterrort, ezért távollétében börtönbüntetést kapott. Az 1933-as hazatérésekor a bíróság másfél év börtönre ítélte. A kegyelmi kérvényt a kôbányai és a józsefvárosi lakosok tízezrei írták alá, s ennek eredményeként felmentették. Több lap Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Hazánk, Nemzeti Újság, Magyar Újság (Bécs) külsô és belsô munkatársa volt. Külsô megjelenése is imponáló volt: orgánuma, érces hangja betöltötte a templomot és a teret. Szónoklat közben az arca átszellemült költôi gazdagságú nyelvezete, szárnyaló stílusa a legnagyobb egyházi szónokok közé emelte. Jelentôs irodalmi mûveltséggel rendelkezett. Mûvei: Verseskötet (Derecskei álnéven, 1882), Hervadt levelek (novella,1894), A magyar fôpapság (1890), Szentbeszédek (1894), Mátyástemplomi szentbeszédek (1896), Rákóczi Ferencné (1894). Kereületi vonatkozása még, hogy a szomszédságunkban lévô (a Nap teret és a Horváth Mihály teret köti össze kis utcát 1968-ban róla nevezték el. Az utca elôzô nevei: Verderher Gasse (1817), Kirchen Gasse (1843), Rontó utca (1843), Egyház utca, Kistemplom utca (1844). A 2-es számú ház falán emléktáblát helyeztek el 1968-ban. Nagy Józsefné

6 GYEREKEKNEK Grapefruit saláta KISKUKTA decemberi feladvány helyes megfejtôi közül Kovács Vilmosnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat január 27-én, pénteken 4 órakor veheti át a Nap Klubban. Januári játékos feladványunk: Ez a kép függôlegesen lett feldarabolva, és a részek is összekuszálódtak. Ha sikerül a csíkokat helyes sorendbe rendezned, a kép címét is összeolvashatod. A vitaminok pótlása ezeken a hideg, nyirkos téli napokon talán még fontosabb, mint máskor. Az emberi szervezet azonban nem tudja elôállítani ôket, ezért nem hiányozhatnak étrendünkbôl a vitaminokban gazdag élelmiszerek. A C-vitamint a legtöbben a nátha ellenszerének tekintik, de a bôr a csontozat, a fogak és az íny egészségéhez is szükséges. Legfôbb forrásai a friss, nyers gyümölcsök és zöldségek. Nagyon magas a C-vitamin tartalma a citrusféléknek, így a grapefruitnak (más néven citrancs) is. Finom, egészséges salátát készíthetsz belôle. Hozzávalók: 2-3 szép, érett grapefruit és ugyanennyi alma, 1 pohár natúr vagy gyümölcs joghurt, néhány szem mazsola és dió. Ebben a négyzethálóban nyolc szó bújt el, amelyek a szilveszteri hangulatot idézik fel. Keresésükhöz annyit segítünk, hogy függôlegesen és vízszintesen rejtôznek, ám irányuk lehet fentrôl lefelé és fordítva, valamint jobbról balra és balról jobbra. Elkészítés. Az almákat mosd meg, óvatosan hámozd le a héját, majd vágódeszkán a magházát kivágva aprítsd kis kockákra. A grapefruitot is mosd és hámozd meg. Ennek a gyümölcsnek a vékony, gerezdek közötti hártyája igen keserû, ezért darabolás közben le kell fejtened. Akkora kockákra vágd, mint az almát. Rakd a gyümölcsöket üvegtálba, ha szereted, szórj rá mazsolát, majd öntsd nyakon egy pohár joghurttal. Még finomabb és édesebb, ha narancsos vagy citromos gyümölcsjoghurtot keversz hozzá. Néhány szem durvára vágott diót is tehetsz bele. Rövid idôre tedd hûtôszekrénybe, hogy az ízek összeérjenek. Jó étvágyat! ÜGYESKEDÔ Heiszman Éva Ezt a szép rajzot pedig magad örömére, tetszés szerint kiszínezheted, kifestheted. Varrott narancshéj doboz narancs vagy a grapefruit frissen lepucolt héjából dobozkát, mécses tartót készíthetsz. A gyümölcs hámozása közben arra ügyelj, hogy minél nagyobb, ép darabokban fejtsd le a héjat. Vágd ki a héjból az egyenlô nagyságú, négyzet alakú aljat és négy oldalt a dobozhoz. Illeszd ôket össze, szélüket vastag tûvel szúrd át, majd spárgával varrd össze. Tömd ki összegyûrt papírgolyóval szorosan, hogy száradás után ne zsugorodjon alaktalanná. Tedd meleg sütô nyitott ajtaja elé száradni. Összevarrás elôtt apró mintákat is vághatsz az oldalakba, így teamécses tartónak is használhatod a dobozkát. Beküldési határidô: január 30. A helyes megfejtôk között jutalmat sorsolunk ki. Jó munkát! Heiszman Éva

7 SALÁTA FIATALOKNAK ISMERKEDÉS CHATTEL chat csevegést, beszélgetést, vagyis más emberekkel való ismerkedést jelent. Magyarországon a fiatalok közt (12 18), de az idôsebb korosztályban is elterjedt a chat. A legtöbb ember társkeresésre használja ezt a linket, de nem garantált, hogy sikerül. Sajnos sokaknak a chat abból áll, hogy elrontsák mások munkáját, szórakozását. ôk vagy tudatlanságból, vagy direkt megszegik a szabályzatban leírtakat. Az ilyen személyek helyreigazítására, illetve kiszûrésére vannak az operátorok. #Megaop Fejlesztôk és a Gyalogló Egyesület vezetôi kapják. Nekik mindenhez joguk van, kötelességük a rend fenntartása. Tôlük segítséget kaphatsz a chattel kapcsolatban is. ôk készítik a chatet és a chat honlapját. Kérlek, tartsd szem elôtt, hogy operátor-jogokat csak kivételes esetben adnak, ezért ne is fordulj hozzájuk ilyen kéréssel!!! Színük: A chat néha meghív hírességeket. Ilyenkor ôk olyan jogokkal rendelkeznek, mint a regisztrált operátorok. Színük: piros. (Ha valakit meghív a chat, arról mindig tájékoztatnak titeket a Saját bejelentkezési névvel és kóddal rendelkeznek. (Vagyis regisztráltak.) Feladatuk a rend fenntartása és nekik minden joguk megvan. Mindig van regisztrált operátor a chaten, tôlük kaphatsz segítséget, ha megfagytál és bent maradt a neved, nincs operátor a szobádban stb. Színük: Állandó (regisztrált, kék ) szobákban operátorok. Minden állandó szobának lehet néhány szoba-op-ja. Ugyanazok a jogaik, mint az ideiglenes operátoroknak, csak amikor belépnek a szobájukba automatikusan megkapják azokat. Színük: op Chatelôk, akik ideiglenesen kaptak jogokat regisztrált operátoroktól. Az effajta operátori jog csak ideiglenes, az aktuális szobára, kilépésig érvényes. Itt kell megjegyezni, hogy a saját maga által létrehozott szobában mindenki opként indul, elôre beállított jogokkal. Aki operátor, annak felelôssége betartani és bizonyos keretek között (visszaélés nélkül) betartatni a rendet. Színük: ciánkék. CHATELÔK Nekik nincsenek extra jogaik, feladatuk jól érezni magukat. Színük: fehér. Az operátorok Operátor felvétel NINCS. De ha valaki az operátoroknak szimpatikus lesz, azt felkérhetik operátornak, ha elvállalja. Aki saját magát ajánlja, nagyban csökkenti az esélyeit! Ahhoz, hogy egy operátort felkérjenek, az állandó operátorok többségének támogatása szükséges, és az, hogy a többi operátor ne ellenezze. A chat legfontosabb részét nézzük most meg, azokat a helyeket, ahol beszélgetni lehet. Az ún. szobákban, egyszerre többen beszélgethetnek egy adott témáról. Itt operátorok tartják fenn a rendet. És vannak privátok, ahol csak ketten beszélgethetnek. Beszélgetés a szobákban Részletek: 1. Jogok itt láthatod, hogy milyen jogaid vannak 2. Reklámcsík 3. A szoba aktuális témája 4. Szobalista nyitott szobák listája 5. Privilista privát beszélgetések listája. Amelyik felhasználó üzenetet küldött, annak a neve sárga lesz, és a lista tetejére kerül 6. Közös itt jelenik meg a szoba beszélgetése. 7. Ide írhatod be az üzeneted. 8. Userlista itt vannak felsorolva azok a felhasználók, akik beléptek a szobába. Egy kattintás: kijelölés, két kattintás: privát beszélgetés megkezdése. Én már három éve chatelek, a gyaloglochaten, nos az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagy a közvetlenség és nagy a segítôkészség. Ha kedvet kaptál, kattints rá: Luigi SZIASZTOK! Ígértem a múltkori számban, hogy Snoop Dogg-ról olvashattok, hát itt van: Snoop Dogg Az amerikai gangsta rap egyik legfontosabb figurája 1972 októberében született Kaliforniában, Long Beach-en. Gyermekkorában rendszeresen járt a helyi baptista templomba, ahol zongorán játszott, illetve énekelt a kórusban, de nem csak zenélt, kosárlabdázott is. 15 éves korában kezdett rappelni, és koncerteket adni az iskolában. 18 évesen kokain birtoklásáért és eladásáért 1 év börtön-büntetést kapott. A börtönben szerzett élményei alapján kezdett az elítéltek életérôl, történeteirôl rappelni. Szabadulása után megismerkedett egy másik rapperrrel: Warren G-vel, és rövid idô alatt elkészítettek egy demo felvételt. Ezt a felvételt 1990-ben Warren G odaadta a hip-hop klasszikusnak számító Dr Dre-nek, akivel jó barátok lettek, és aki késôbb Snoop több albumának lett producere. A Death Row kiadó gondozásában jelent meg Dr Dre Chronic címû albuma, majd ezt megfejelve kiadták Snoop-tól a Doggystyle-t. Mindkét album többszörös platinalemez lett ben Snoop, más rapperekkel együtt az el-adott lemezekbôl befolyt haszon elosztása miatt bandaháborúkba keveredett, de 2pac megrázó és korai halála után 2 évig visszavonult, és végleg szakított kiadójával Suge Knighttal, akit felelôsnek tart 2pac haláláért. A zeneipar legfélelmetesebb emberének kikiáltott Suge Knight által vezetett Death Row kiadó indította el a pályán a mûvésznevén Bolond Kutya névre hallgató rappert. A durva modoráról hírhedt, ám jótékony cselekedeteirôl is ismert Suge felkarolta és menedzselte az olyan (most már) világhírü elôadókat, mint: Tupac Shakur, Tha Dogg Pound azaz Daz Dillinger, Kurupt, Snoop (Doggy) Dogg, Dr Dre,The Lady Of Rage, Warren G Helter Skelter, Nate Dogg, D. O. C., Above The Law, és még sorolhatnánk. Suge Knight egyik intrjújában így nyilatkozott: "Nem érdekes, hogy mit gondolsz rólam, ha hiphop-ról van szó, engem nem lehet kihagyni!" Forrás: / Luigi

8 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD SÜTÔTÖK A sütôtököt szinte az egész világon ismerik, szeretik. Nedvdús húsából ízletes ételeket készíthetünk. Nemcsak értékes táplálék, hanem gyógyító hatása is van. Jelentôs a vitamin tartalma, fontos béta-karotin, B1, B2, nikotinsav és C-vitamin forrás. A magja E-vitaminban, vasban, cinkben, káliumban, kálciumban és szelénben gazdag. A karotin az A-vitamin elôvitaminja, szerepe a látásban van, a nyálkahártyák, fogíny és bôr épségéért felelôs. A sütôtök minden fajtája alkalmas a szemproblémák, a vese, hólyag betegségek gyógyítására. Segíti az immunrendszer és a pajzsmirigy tevékenységét. Fontos szerepe van a rák megelôzésében, a telítetlen zsírsav alkalmas az érelmeszesedés ellen. Magját a prosztata gyógyítására ajánlják. Ezen kívül kiváló féregûzô, enyhe hashajtóhatása is van, jó székletjavító. Kiváló melegítô hatású étel, elôsegíti a lép és a hasnyálmirigy munkáját. Fogyasztható sütve, nyersen, fôzve, párolva, nyers lé formájában almával társítva. A sütés, fôzés során bizonyos vitaminok kárósodnak a hôkezelés folyamán, ezért nyersen frissen fogyasztva gazdag enzimekben és magas az energia tartalma. 1 kg sütôtök nyersen kipréselve 3-4 dl rostos italt ad. Fogyasszunk minél több sütôtököt a téli idôszakban, mert melegítô hatása jót tesz a szervezetünknek. Nem hizlal, alacsony a kalória tartalma. RECEPTEK Sütôtök saláta Hozzávalók: 1/2 kg sütôtök durvára gyalulva, 4 alma vékony csíkokra vágva, 1 citrom leve, 1 ek tökmagolaj, és 1 evôkanál olivaolaj, 2 ek nyers tökmag, kevés só. Elkészítés: az alkotó részeket összekeverjük és fogyasztás elôtt rövid ideig állni hagyjuk. Sütôtök krémleves Hozzávalók: 1 kg sütôtök, 1 ek hidegen sajtolt olaj, 1 pohár natúr joghurt, só, csipet ôrölt szerecsendió. Elkészítés: a sütôtököt meghámozzuk és feldaraboljuk, annyi sós vízben fôzzük meg, amennyi levest szeretnénk. Összeturmixoljuk, hozzáadjuk a szerecsendiót, felforraljuk és a joghurttal elkeverve tálaljuk. Sütôtök golyók Hozzávalók: 1 kg sütôtök, 10 dkg darált dió, 10 dkg kókuszreszelék, 3 ek méz, 1 kiskanál örôlt fahéj 3-4 ek szezámmag. Elkészítés: a sütôtököt megsütjük, ha kihûlt a húsát kikaparjuk, beletesszük a diót, a mézet, a fahéjat és annyi kókuszreszeléket, hogy formálható masszát kapjunk. Kis golyókat készítünk, és szezámmagba forgatjuk. Kiss Ernôné Gyere, gyere be hozzánk Ôrizd meg az egészséged! Nap mint nap ezt hallja az ember. Igen! ôrizd meg, például az Aloe Vera natur géllel, ami nem egyéb, mint stabilizált, tiszta zöldséglé. Tudom, tudom már a vízcsapból is az Aloe folyik. (Bár az folyna, és nem a tisztított ciános víz.) Drága? És az egészséged? Melyik drágább? Igyekezz, hogy még legyen idôd, illetve szervezetednek ereje-ideje önmagát meggyógyítani. Megszabadulni a sok romboló salakanyagtól, a bélbolyhokra rakódott, vegyszereredetû szabadgyököktôl a szervezetet károsító anyagoktól. A stabilizált, tiszta zöldséglé alapanyagát képezô növényt (Bardadensis Miller Aloe Verat) többi között a Mexikóban termesztik, ahol a levegô és a termôföld is a szennyezésmentes. Kisnyugdíjas vagyok, de minden hónapban megveszem és fogyasztom ezt az egészségvédô folyadékot. Akinek felkeltettem az érdeklôdését minden kedden 10 és 12 óra között várom a Nap Klubban. Emellett magányos férfiak érdeklôdését is szívesen fogadjuk (sietek megjegyezni: klubtársaimmal együtt nem férjet keresünk, csak jó szomszédokat, barátokat!). Házasemberek, ha nem tudtok sütni-fôzni, szívesen megtanítunk benneteket (nejetek örömére), sôt várjuk a fiatalokat is, hiszen nem árt fiatalodnunk egy kicsit! Gyere, gyere be hozzánk EGYETEMISTÁK micsoda fejfedôk, micsoda sálak! nem tudom, megfigyelted-e levetkezve gyerekkorunk fölöltözünk, hogy visszavegyük a bohókás ruhákat sipkák, kucsmák, kalpagok néha usánka is, rojtok-bojtok szôrme szegélyek, csíkok és kabátok gardrób szagos vastag szövetek földig érô, bokával játszó sálak vagy békés, nyak körül henyélô óriás stóla-kígyók szemünk sarkába helyezett pillantással méregetjük, felismerjük egymást (mint valami titkosrend beavatottjai te is? én is! mondja szemünk) ahogy a Múzeum körúton autonóm kisbolygókként mozgat campusunk tömegvonzása. Papp Mária Szonday Szandra

9 HIDEG IDÔBEN A lány lehajtott fejjel szedte a lépcsôfokokat, hallgatta, ahogy a papucs csattogását visszahangozza a lépcsôház, de egy pillanatra megállt a lépcsôfordulóban, hallgatózva: mintha nejlonzacskó-zörgés, de nem fontos, hát tovább lépdelt fölfelé zoknis lábait szemlélve. A kilencedik emeleten aztán a szomszédék ajtajához lépett, de oda sem kellett néznie, hogy tudja: hajléktalan van a házban, pontosabban a 9. és a 10. emelet közé fészkelte be magát valaki, innen a halk zörej. Meg sem ijedt, inkább meglepôdött csak, majd tudomásul vette a tényt, hideg idôben sok a szállás után kutató hajléktalan, csöngette a szokásos jelet, de nem várt, kulcsa volt az ajtóhoz. Bejött egy csöves mondta kulcscsomóját a kopott kanapéra dobva, mire az ott lustálkodó macska felriadt, és eliramodott, de aztán csak odaavászkodott az ismerôshöz, elégedetten, amint az leereszkedett az ülésre. Igen? Hol? méltatlankodott a társaság, de aztán nem esett szó róla többé, az este is leült a sör mellé, a zajos tv elé, hallgatni a rapszodikus, nagyhangú beszédeket, ahogy minden este; összeültek az élet alapigazságait és nehézségeit megvitatni, például hogy pénz sosincs elég és örüljünk az élet apró örömeinek, így örültek, amíg még elôkerült a kamrából egy újabb üveg sör, sprotni, és elôadhatták a sirámaikat. Aztán mikor a lány és anyja szedelôdzködött, csak felugrott harciasan a szomszédasszony, No, megnézzük azt a csövest! ; és a háromszemélyes hadsereg elindult, elôl a Szomszédasszony, utána az Anya, hátul maradt a Lány, mert jaj, a rácsos üveg-ajtó hangosan csapódik be, óvatosan kell becsukni, hát csak onnan leste az attakot. De ahogy a Szomszédasszony és az Anya megálltak csak álltak, kezeiket, kulcscsomóikat fogdosva, és bizonytalan pillantásokat vetettek hol egymásra, hol föl, a hontalanra. Egy nô volt, egy semmilyenkorú vackolta be magát a sarokba, a piszkos, szürke betonfalak közé, rengeteg szatyor közé, és visszanézett némán az asszonyokra, mint egy kutya. Az volt valóban: kóbor, loncsos kis állat, csak ült, mint a rossz helyre tévedt, jámbor róka. Hogy jött ide be? kérdezte végre a Szomszédasszony szánakozva; Beeresztettek válaszolt a nô, és megint csak nézett, várta az ítéletet. Hát... maradjon itt éjszakára. De reggel jönnek a takarítók! Szonday Szandra Internetcímünk: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma: DVD-AJÁNLÓ A kék bolygó Az óceán világa (The Blue Planet). A BBC 8 órás sorozata az elsô természetfilm, amely megpróbál teljes képet adni a világ óceánjainak élôvilágáról híven a BBC évtizedes hírnevéhez. A kék bolygó mind információgazdagságában, mind pedig látványában egyedülálló és maradandó értékû alkotás. A tengeralatti eposz alkotói olyan helyekre jutottak el speciális kameráikkal, ahol ember még nem járt. Feltárják a mélység féltve ôrzött titkait, megmutatják a víz alatti világ leghátborzongatóbb teremtményeit, a lélegzetelállítóan gyönyörû növény- és állatvilágot, a nyüzsgô élettel teli felszínközeli területeket, és az örök sötétségbe burkolózó hihetetlen mélységeket, ahol korábban soha nem látott, nem ismert állatfajokat is sikerült megörökíteniük. (2001) ismeretterjesztô film, magyar hanggal és felirattal, korhatár nélküli, 488 perc. Rendezte: Alastair Fothergill, Andrew Byatt, Martha Holmes. Szereplô: David Attenborough. Hang: Dolby Digital 5.1 (Forrás: D.I. ELÔADÁS-SOROZATOT SZERVEZÜNK Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a közeljövôben fitoterápiás elôadás-sorozat indítását tervezzük a következô témakörökben: a gyógynövények használata és alkalmazása a háztartásban, fûszernövények alkalmazása és jótékony hatásai, apiterápia ismertetése. Jelentkezés a Nap Klub Alapítvány telfonszámán. Megnyitottuk a 100 Ft-os jellegû a Nap u. 39-ben HÁZIASSZONYOK BOLTJÁT Áruválasztékunkból: l Illatszerek l Vegyi áruk l Mûanyag áruk l Háztartási felszerelések l Ajándéktárgyak és még sok egyéb Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig , szombaton: óráig

10 ÜNNEPVÁRÓ Január 6-án, Vízkereszt napján kezdôdik és húshagyó keddig tart a farsang idôszaka. Az ekkor szokásos jelmezes mulatságok, bálok résztvevôinek kínálunk különféle álarcokat. Rajzaink fôként az álarcformák kivlasztásához nyújtanak segítséget, a színek megválasztása és a változatos díszítések elkészítése már a jelmezbálba készülôdôk dolga. Az álarcrajzokat Sepsik Lászlóné készítette.

11 ISMÉT NAPIRENDEN A ZSEBKENDÔ A tél kellôs közepén járunk, most van a szezonja" a megfázásnak, ami szerencsésebb esetben csak náthával, rosszabb esetben lázzal is járhat. Mivel az úgynevezett felsô léguti (orr, torok, garat) megbetegedések cseppfertôzéssel terjednek, sok estben kivédhetôk. Ha megfáztunk és lázasak vagyunk, legjobb ha otthon maradunk egy-két napig. Nekünk is jobb, mert hamarabb gyógyulunk. A megfázás által legyengült szervezetünk nehezebben gyôzi le az esetleges fertôzéseket és a gyógyulás is hosszadalmasabb. Fontos az is, hogy ne terjesszük a betegséget a környezetünkben. A nátha orrfújással, tüsszögéssel, köhögéssel jár. Használjunk zsebkendôt, ha lehet textilbôl. Mosás után vasaljuk ki, így megelôzzük a kórokozók terjedését. Ha papírzsepkendôt használunk olyan szemetesbe dobjuk ahonnan a szél nem tudja kifujni. Ha beteg van a családban ne puszilgassuk, külön poharat, evôeszközt használjon. Egy kis odafigyeléssel nagy járványokat elôzhetünk meg. Folytatás az 3. oldalról. Kerékgyártóné Zalka Cecília KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Bankszámlát kapnak az újszülöttek Idén január elsejétôl valamennyi újszülött 40 ezer forintos támogatást kap az államtól, melyet kamatokkal együtt a 18. életévének betöltése után vehet fel. A babakötvényt külön bejelentés nélkül a Magyar Államkincstár a gyermek megszületését követô hónap közepéig automatikusan megnyitja a gyermek nevére. Amennyiben a szülôk kereskedelmi banknál úgynevezett Start számlát nyitnak, az államkincstár erre átutalja az összeget, valamint annak addigi kamatait. A kezdeti támogatáson felül a szülôk is növelhetik a számla összegét, a befizetések arányában pedig további állami támogatást kaphatnak. A különösen rossz élethelyzetben lévô gyermekek például, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek hetedik és tizennegyedik életévük betöltésekor további ezer forintot kapnak a számlára. A számla végösszegét a gyermek meghatározott célokra továbbtanulás, elhelyezkedés, lakáscélú kiadások használhatja fel. TÚRAAJÁNLAT A Bakancsos Klub február 11-én túrát szervez gyerekeknek, felnôtteknek, idôseknek, és mindazoknak, akik vállalkoznak 2-3 órás gyaloglásra. Útvonal: Nap utca Moszkva tér Normafa Pozsonyi hegy Moszkva tér Nap utca. Találkozás: 9 órakor, a Nap Klub elôtt, illetve fél és háromnegyed 10 között a Moszkva téren az óra alatt. Hozzávalók : Egy kirándulásra alkalmas túra- vagy edzôcipô és jó hangulat. Internetcímünk: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma: Közösségi konzultációs fogadóóra Alapítványunk szakképzett munkatársa fogadóóráján minden pénteken 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítvány, Leonardo da Vinci u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretnének létrehozni (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zenekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szeretnék továbbfejleszteni. Érdeklôdni Gyôri Jolandánál lehet a es telefonszámon. KLUBPROGRAMOK Közösségi konzultációs fogadóóra: minden pénteken óráig. Pályázati tanácsadás: minden szerdán óráig. Játszóház: minden pénteken óráig. Mákvirág Nyugdíjas Klub: kedden óráig. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: kedden óráig Grund Tehetséggondozó Mûhely: kedden és szerdán ig, pénteken óráig, szombaton óráig. Segíts magadon! önsegítôkör: minden páros héten hétfôn óráig. KNK Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén, 19 óra torna (helyszûke miatt elôzetes bejelentkezés szükséges a következô számon: ), 20 órától beszélgetés (mindenki számára nyitott). Zebra-kezek (kézmûveskör): minden hónap elsô csütörtökén. Jóga: szerdán ig. Bakancsos Klub: minden hónap második szombatja. A klub tagjai kirándulásokat szerveznek a természetbe. Találkozó a Nap Klubban 9 órakor. Kocogó Klub: minden pénteken 17 és 18 óra között. Találkozó a Nap Klubban. Kocogás az Orczy-kertben. Helyszín: Nap Klub

12 KALENDÁRIUM KERESZTREJTVÉNY A HÓNAP EMBERE(I) Fekete István író január 25- én született a Somogy megyei Göllén. Tanulmányait befejezve gazdatisztként dolgozott Bakócán és Ajkán tôl a Földmûvelésügyi Minisztérium vadászati elôadója volt, 1950-tôl pedig tudományos kutatóként dolgozott a Mezôgazdasági Múzeumban, majd a Halászati Intézet biológiatanára volt egészen nyugdíjazásáig. Írói sikerét 1938-ban A koppányi aga testamentuma címû ifjúsági regénye alapozta meg. Ezután sorra jelentek meg állattörténetei, az élô természetet bemutató írásai, melyek közül talán a leghíresebb a Tüskevár és a Vuk. Fekete István június 23-án halt meg Budapesten. Az élô természet megszerettetésében és megismertetésében írásai a legjobb segítôtársak. Közkedveltsége a mai napig méltán töretlen. FEKETE HUMOR Kölcsey Ferenc január 22- én, Szatmárcsekén írta meg a Himnuszt. Ennek emlékére ünnepeljük ezen a napon a magyar kultúra napját. Nyomtatásban elôször az Aurora évi kötete adta közre. A hallgatóság elôtti bemutatásra pedig az akkori Nemzeti Színházban került sor július 2-án. Erkel Ferenc jó húsz évvel késôbb komponált zenét a költeményhez. Sebész az idôs bácsihoz a kórházban: Józsi bácsi, babonás maga? Én nem, fiam. Az jó, mert holnaptól csak bal lábbal kelhet fel! Heiszman Éva Kovács bácsi, rossz hírem van a maga számára. Legfeljebb három perc van hátra az életébôl. Rémes, doktor úr. Nem tudna mégis valami tenni értem? Esetleg fôzhetnék még magának egy lágy tojást. Riporter kérdése Új-Zélandon: Vannak itt még emberevôk? Nincsenek. Tegnap ettük meg az utolsót! Vízszintes: Bács-Kiskun megyei település. 7. Lónév. 8. Görög betû. 10. Török néptörzs. 11. Férfinév. 13. Mutatószó régiesen. 14. Az egyik szülô. 16. Mocsár. 17. Lajos becézve. 19. Igaz. 20. Szem. névmás. 21. Fölé. 22. Modern zenei stílus. 26. Hasonlító szó. 29. IXL. 30. mays (kukorica) 32. Monarchia vége! 33. Egyfajta indián. 35. Nem hideg! 37. Nôi becenév. 38. Imát záró szó. 39. Bács-Kiskun megyei település. Függôleges: 1. Vastag vezeték. 2. Menyasszony. 3. Huszár vezényszó. 4. Macskakölyök. 5. Nem édes! 6. Nôi név. 7. Margarin márkanév. 9. Szalonnát párol. 10. Bács-Kiskun megyei település. 12. Bács-Kiskun megyei település. 15. Olasz szó. 18. Mutatószó. 19. Határoknál fizetik. 23. Világkiállítás. 24. Német riadó. 25. Nem én! 27. Felfokozott lelkiállapot. 28. Német tagadószó ford. 30. Erdélyi folyó. 31. A gazd. növény. 34. Kettôs betû kiejtve. 36. Ausztrál futómadár. Beküldendô: vízszintes 1. és 39., függôleges 10. és 12. A megfejtést (név és lakcím feltüntetésével) január 30-áig várjuk a Nap Klub címére (1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 4 6.). Decemberi keresztrejtvényünk megfejtôi közül Papp Ildikónak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A jutalmat január 27-én, pénteken délután 4 órakor veheti át a Nap Klubban. A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja Szerkesztôbizottság: Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Készült a Macropolis Bt. nyomdaüzemében Felelôs vezetô: Fehérvári Béla

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA. Módszertani füzetek 2.

VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA. Módszertani füzetek 2. VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA Módszertani füzetek 2. 2006 Kiadja a Nap Klub Alapítvány Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében A HEFOP 2.2.1-P-2007-07-0026/4.0

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24 SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 2016.01.20. 15:54:24 WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 36.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

MATURE Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület elnöki beszámolója. 2014. év

MATURE Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület elnöki beszámolója. 2014. év MATURE Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület 1163 Budapest Pósa Lajos utca 6. MATURE Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület elnöki beszámolója 2014. év Budapest, 2015.04.27. Sipos György elnök 1

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Forrás: www.indafoto.blog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Köszöntő. 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám

Köszöntő. 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám Köszöntő Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót az idei év első kiadványának megjelenése alkalmából. A témák a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódnak, így minden

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben