BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005."

Átírás

1 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás 2.2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.3. A Tanodával kapcsolatos fenntartói feladatok 3. A menedzsment munkája 3.1. Pályázati projektek lebonyolítása Az Equal projekt 3.2. Az Alapítvány módszereinek terjesztése és PR tevékenység 4. Pályázati támogatóink voltak a 2005-ös évben 5. Együttműködő partnereink voltak a 2005-es évben Mellékletek Készítette: Győrik Edit Szakmai vezető május 17. 1

2 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló - ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. A BTA olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Alapítványunk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Mert ahogy a deviáns életvitel belső döntés, úgy annak felhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás, a segítő munka hatásos. A segítés tehát értelmezésünkben olyan légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. A segítő szakmában, intézményrendszerben elhelyezve magunkat úgy látjuk, hiányt pótol ez a komplexitás, a segítés felfogásának tekintetében a hangsúlyozott önsegítés, a személyközpontúság, a módszer vagy módszerek hangsúlyozása, alkalmazása helyett az emberi erőforrások kiaknázásának előtérbe helyezése. 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás A 2005-ös évben egy hosszú, évek óta tartó fejlődési folyamat zárult le avval, hogy az eddig a Belvárosi Tanoda Alapítvány fenntartásában működő Megálló Csoport az év elejétől önálló Alapítványként Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért néven (1083 Bp. Szigony u. 37.) - folytatta tovább munkáját. A két Alapítvány közötti szakmai együttműködés természetesen megmaradt. A Megálló Csoport oktatási programjában tanuló szenvedélybeteg diákok továbbra is a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium diákjai A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése Az Alapítvány fenntartásában működő Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (1056 Bp. Irányi u. 19.) a középiskolákból kimaradt, deviáns fiatalok oktatását végzi az Alapítvány által meghatározott célrendszer, filozófia és működési elvek betartásával. Az Alapítvány által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tan- és térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó, olykor deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási-tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola, melynek feladata, hogy a hozzánk forduló fiatalok számára lehetőséget biztosítson életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez. Fő elvünk, hogy nem a tanulni vágyó fiataloknak kell az intézményhez igazodniuk; megpróbáljuk az intézményi kereteket rugalmasan, a törvényes lehetőségeken belül, az aktuális szükségletek szellemében formálni. A Tanoda-módszer legfontosabb elemei: elfogadó, biztonságos, támogató iskolai légkör kialakítása, egész napos strukturált elfoglaltság lehetőségének biztosítása, 2

3 segítő párrendszer, segítő munka és a Tanoda stábszerű működtetése, személyre szabott tanulási program és módszerek. A fentiekre épülő személyközpontú, támogató légkörben az itt eltöltött idő alatt a fiatalok megerősödött önbizalomra és tartalmas emberi kapcsolatokra tesznek szert, s nem utolsó sorban a tanulásban is sikereket érnek el. A célcsoport A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanodába járó fiatalok mentális, pszichés állapota mögött meghúzódó okok igen változatosak: depresszió és egyéb pszichés problémák, zavarok csonka család vagy bizonytalan családi háttér, az önellátás, önfenntartás szükségessége; állami gondozottság; ebből adódó hátrányok, életvezetési nehézségek; saját gyerek eltartása, nevelése; tanulási részképesség hiánya: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia; deviáns karrier; rendszeres drog-, alkohol-, gyógyszerhasználat utáni állapot; mentális és biológiai kor közötti nagy különbség; testi fogyatékosság; nyelvi problémák. A Tanoda - mint ifjúsági segítő intézmény - a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak - pénzben is jól kifejezhető - nyeresége A Tanodával kapcsolatos fenntartói feladatok, illetve események A gimnázium működési engedélyét módosította a Fővárosi Önkormányzat és így a Tanoda elindította az első szakképzős (közművelődési szakember II.) csoportot 14 fővel. Az Oktatási Minisztérium akkreditálta a Tanoda kerettantervét alternatív kerettantervként (elsőként az országban). Az OKÉV a gimnáziumban vizsgálatot tartott, amelyben a normatíva törvényes felhasználását vizsgálta. Nem találtak törvénytelenséget, de az adminisztráció átláthatóbbá tételét javasolták. A 2005-ös évben újra sikerült szerződést kötni a Fővárosi Önkormányzattal sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának részbeni finanszírozására. 3. A menedzsment munkája A menedzsment egy 6 fős munkacsoport. 3 fő foglalkozik az alapítvány gazdasági munkájával, 3 fő pedig ellátja a szakmai vezetés, a fenntartói feladatok, hazai, nemzetközi és 3

4 szervezeten belüli kapcsolat alakítás- és tartás, az adminisztráció, a PR, valamint fő finanszírozási formánk a pályázati projektek lebonyolításának teljes körű feladatait Pályázati projektek lebonyolítása Pályázati munkánkat a mellékelt összesítő táblázatban foglaljuk össze. Az Alapítvány fő bevételi forrása ez évben is e projektek megvalósítása volt. A 2005-ös évben összesen 15 projektet zártunk le az első félévben, s 4 új projektet indítottunk el az év folyamán. Ezek között olyan hatalmas programok szerepelnek, mint az Equal program, s e mellett több Phare projekt lezárása is erre az évre esett. Nagy nehézséget okozott egész évben, hogy a pályáztatók gyakorta felelőtlen hozzáállása miatt a programok lebonyolítása tervezhetetlen úgy anyagilag, mint szakmailag. A 2005-ös év e tekintetben az eddigi legkriminálisabbnak tekinthető. Különösen az év második felében vált jellemzővé, hogy az elnyert pályázati források nem érkeztek meg, előfinanszírozó projektek időközben utófinanszírozóvá alakultak, a szerződésben rögzített határidőket a hatóságok nem tartották be, vagy egyoldalúan módosították. Július és december között gyakorlatilag semmilyen elnyert és beszámolt projektünk támogatását sem kaptuk meg. Ez komoly finanszírozási krízist idézett elő Alapítványunk működésében. Különféle kölcsönöket kellett felvennünk és kiadásainkat gyakorlatilag a bérkifizetésre, olykor még arra sem, korlátoztuk. Inkább csodának mondható, hogy e közben a szakmai munka nem sorvadt el, s az ellátott fiatalok nem sérültek Az Equal projekt Külön említést érdemel az az Equal projekt, melyet 2005 elején nyertünk el, 3 másik civil szervezettel alkotva Fejlesztési Partnerséget. Eredetileg a pályázati kiírásból kiindulva - úgy tűnt, ez a 3 éves projekt működésünket stabilizálhatja, tervezhetőbbé teszi. A kezdeti öröm az év közepére válság helyzetté alakult, az Equal projektet működtető hatóságok és szervezetek képtelen működése, a kiszámíthatatlan elvárásrendszer és a finanszírozás nem biztosítása révén. A rövid tények: január 16. óta működtetjük a projektet és a mai napig (2006 május 21.) nem kaptunk meg az elnyert támogatásból egy fillért sem. Ez kb. 50 millió Ft megelőlegezett kifizetést és állami tartozást jelent irányunkban. - Ezzel szemben partnerségünk a BTA vezetésével minden igényelt dokumentumot, feladatot és beszámolót határidőre leadott, a 39 partnerség közül elsőként kötöttünk szerződést, a legkorábban adtuk be beszámolóinkat, tevékenységünket nem ütemeztük mert ezt nem tehettük! át. - Az Equal program működtetése előre nem látható feladatmennyiséget és kihívásokat jelent szinte hónapról hónapra. - Olyan mértékben köti le a menedzsment energiáit, hogy 2005 második felében gyakorlatilag semmi mással nem tudtunk foglalkozni és olykor még ez is kevésnek bizonyult Végülis régi tervünket, hogy a pályázati projektek számát csökkentsük elértük az Equal elnyerésével, de sajnos a projekt működtetési mechanizmusa mégsem oldotta meg finanszírozási gondjainkat, sőt fokozta azokat, annak ellenére, hogy ha a tervek szerint bonyolódik ez a program, a 3 havi rollirozó rendszerben működő finanszírozás valóban egy stabil, folyamatos működést tenne lehetővé. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy a projektet irányító hatóságok mikorra teljesítik a kiírási feltételeket, vagyis mikorra jön el az a pillanat, amikor a határidőket betartva kapjuk meg a támogatást is. A Strukturális Alapok keretében működtetett Equal projekt szakmai értelmeben is nagy kihívás. Az Európai Unió által vezényelt adminisztrációt vár el, s egy új szemléletű 4

5 gondolkodást, működést feltételez. Mára világosan kiderült, hogy e projekt lebonyolításához fejleszteni, bővíteni szükséges a menedzsmentet és az adminisztratív személyzetet, és a szakmai feladatokat ellátó munkatársaktól is sokkal fegyelmezetebb tevékenység dokumentációt követel meg. Ezen túl a Partnerség tulajdonképpen egy új, nagy szervezet, melynek ki kell alakítania saját működési rendjét, módszereit. Már nem csak arról van szó, hogy 5 különálló szervezet végzi saját szakmai munkáját és erről egyfajta laza együttműködő egységben gondolkodik. Az Equal program különös tekintettel a tapasztalatátadási feladatok tekintetében azt várja el, hogy az 5 szervezet gyakorlatilag egy új szervezetként tevékenykedjen, képviselje magát és lássa el azt a számtalan plusz feladatot, amit ennek a preojectnek a véghezvitele követel meg. Ennek vannak előnyei és hátrányai is. Hátránya, hogy erre nem vagyunk felkészülve, szemlélet váltásra van szükség a szervezetközi együttműködésben. Előnye, hogy ez a gondolkodásmód és működés megelőlegezi az Európa Uniós működést, azt a trendet jelzi, amit a régóta tagországok civil szervezetiben már régen, évek óta tapasztalhatunk: Civil szervezetek csak úgy képesek fennmaradni, ha kisebb nagyobb hálózatokba tömörülnek, s professzionális, kellő számú menedzsmentet szerveznek tevékenységük irányításához, finanszírozásához, projektjeik lebonyolításához. Ez a 2007 végéig tartó programunk véleményem szerint még több válsághelyzetet tartogat, amik persze fejlődésünket is szolglják. Amennyiben végig tudjuk vinni ezt a programot, arra csak úgy leszünk képesek, ha átalakul gondolkodásmódunk, munka módszereink, szervezeti-, és szervezetközi tevékenységünk. Nagyon erőteljes csapatmunkát követel meg egy ilyen program lebonyolítása, olyan csapatét, ahol mindenkinek megvan a saját feladata, mással nem foglalkozik és ugyanakkor szervezetten és jól kommunikál egymással. Egymást kiegészítő képeségekkel és tudással rendelkező Team megszervezése szükséges, ez az Equal egyik nagy kihívása. A civilségnek az a régebbi bája, ahol a szakemberek több területtel is foglalkozhattak egyszerre, esetleg időnként váltogathattuk feladatainkat, úgy vélem kényszerhelyzetből fakadóan kiveszőben van. Az Equal, a nagy Európai Uniós projektek átalakítják működésünket, tevékenységrendszerünk szervezését. Csak remélni tudom, hogy ezek a kihívások 2007 végére a legjobbat hozzák ki szervezetünkből, és sikerül valami olyan megoldást találnunk, melyben meg tudunk felelni az Európai Uniós projektek elvárásainak is, miközben nem veszítjük el civilségünk lényegét sem: hogy a legfontosabbak, azok a fiatalok, akikért mindezt tesszük, elviseljük Az Alapítvány módszereinek terjesztése és PR tevékenység Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb-hosszabb terepgyakorlatok formájában. Nem csak hazai, de sok külföldi csoport és szakember látogatott meg bennünket az elmúlt évben is. Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára és táborokba kapunk meghívást itthon és külföldön egyaránt, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. E meghívásoknak energiánkhoz mérten mindig próbálunk eleget tenni, gyakorlatilag átlagban heti egy ilyen találkozót bonyolítottunk le. Ezek haszna és funkciója sokoldalú: tevékenységünk így nyitottan zajlik és folyamatos visszajelzést kapunk a szakemberektől; találkozhatunk fiatal, energikus szakemberekkel, akik utánpótlást jelenthetnek; folyamatosan át kell gondolnunk munkánkat tudatosan; terjeszteni tudjuk módszereinket, gondolkodásmódunkat; magunk is sokat tanulunk a kérdésekből és máshol látottakból; szakmai munkánk folyamatos mozgásban, fejlődésben képes változni, 5

6 széleskörű kapcsolatrendszerre tudunk szert tenni, ami mind szakmai mind finanszírozási tekintetben fontos és elengedhetetlen; szakmai együttműködéseket tudunk kezdeményezni; imagénk építésének legjobb módja ez; tevékenységünk nem válik zárttá, önmagát emésztővé. E tevékenységünket eseménynaplóban rögzítjük. A PR tevékenység alapítványunk fenntartásának egyik kulcskérdése. A szakmai, társadalmi és finanszírozási környezet a civil szervezetektől professzionális PR tevékenységet követel meg. Ma egy civil szervezet, melyet ráadásul oly kevéssé támogat az állami szféra, mint bennünket nem maradhat fenn professzionális szervezeti külső kommunikáció nélkül. A hosszú futamidejű és bonyolult tevékenységrendszert megvalósító Európai Uniós projektek nem bonyolíthatók le fejlett PR munka és adminisztráció nélkül. A menedzsment személyi összetétele és belső feladatmegosztása alkalmazkodni igyekszik ehhez az elváráshoz. A fentebb részletezett módszertani terjesztő munka PR tevékenységünk alapvető formája, eszköze. Hisszük és tapasztalataink is azt igazolják, hogy a legfontosabb a személyes találkozás e területen is. Semmi nem hatékonyabb annál, mint amikor a tevékenységeinket igénybevevő fiatalok mutatják be munkánkat. Ennek szervezése, előkészítése és megvalósítása a BTA nál bármely területen dolgozó munkatársak alapvető feladata től a BTA weblapja alapvetően az alapítványi tevékenységekre - kuratóriumi hírek - és, mint a projektvezető szervezet honlapja, az EQUAL projektre - a feljesztési parnerség, a transznacionális együttműködés hírei, projekt eseménynapló koncentrált ben alakult meg az Megálló Csoport Alapítvány, s hamarosan elkészült annak önálló honlapja, a szakmai tevékenységeket érintő naprakész információszolgáltatás, ill. a szakmai kollégákat e téren érintő munka többségében átkerült oda; ugyancsak ezidőtájt született újjá a BTAG weblapja, úgyhogy az iskolai információk ott találhatók.; a BTA webről linkekkel mindezek elérhetők. A visszajelzésekből érzékeljük, hogy az érdeklődők használják és szeretik az információszerzés e korszerű és egyszerű módját; a személyes jelentkezést sokszor előzi meg internetes tájékozódás, így az alapinformációk közlése helyett rögtön elmélyültebb tájékoztatásra, ismerkedésre nyílik mód. Elektronikus hírlevelünket havi rendszerességgel juttattuk el minegy 300 hazai és 150 külföldi szervezethez ill. érdeklődő magánszemélyhez. A szakmai tevékenység változásaihoz igazodva folyamatosan készítjük a különféle célokra szánt szóróanyagainkat ill. módszertani anyagainkat az Alapítvány imagéhez igazodó formában. Egységes arculatra és egyszerű kommunikációra törekszünk. Szóróanyagainkra is elmondható a naprakészség és a célhoz rendelés elvének alkalmazása. 4. Pályázati támogatóink voltak a 2005-ös évben Budapest Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium Európai Unió Európai Szociális Alap Gyermek-, Ifjúsági- és Sport Minisztérium Kábítószerügyi Koordináció Matáv Nemzeti Civil Alap Nemzeti Felnőtképzési Intézet NesSt Országos Bűnmegelőzési Titkárság 6

7 Országos Bűnmegelőzési Bizottság Phare Access Macro Projekt 5. Együttműködő partnereink voltak a 2005-es évben Magyarországról: Alternatív Pedagógusképző Műhely BTSSZ Csepeli Családsegítő Szolgálat Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Drogprevenciós Alapítvány ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ELTE Pszichológia és Pedagógia Kar Fióka Gyermekjóléti Szolgálat Gilvánfai Közösségi Ház GYISM Kábítószerügyi Koordináció Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Leo Amici 2002 Alapítvány Magyar Drogrehabilitációs és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége Ness t Öt Kenyér Közösség Sziget Droginformációs Központ Szigony Alapítvány Vargabetű Egyesület XXI. Színház a Nevelésért Egyesület Külföldről: Fundacja DOMIN (Varsó, Pl) National Probation Service Warwickshire Area (Warwick, UK) Kunstenaars&CO (Amszterdam, Nl) ASSOCIAZIONE EURO (Palermo, I) Mellékletek: 1. A BTA pályázati programjai 2. Equal eseménynapló Budapest, május 17. 7

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1. Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány 1.2. Székhelye:

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31.

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31. 1/58 ZÖLD KAKAS LÍCEUM M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hatályos Jóváhagyta és elrendelte: Kerényi Mari igazgató 2013.08.20. 2013.09.01. 2016.08.31. Braun

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja 2006.

A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja 2006. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja 2006. 1 I. A település bemutatása I.1. A település formája, megközelíthetősége A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat működési területe Budapest Főváros

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja Budapest, 2014. május 26. 1 1. A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben