A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes"

Átírás

1

2 A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítását sok okmány kitöltése és felhasználása kísérheti. A külkereskedelem az egyik leginkább bizonylatigényes gazdasági tevékenység.

3 Szóbeli megállapodások Írásban rögzített szerződések és hasonló formában igazolt teljesítése a szerződésben foglalt kötelezettségeknek okmányok.

4 Az írásbeli okmány által betölthető szerep lehet: Engedély Bizonylat Igazolás

5 A külföldiekkel való kereskedés különösen okmányigényes, de törekedni kell a bürokrácia keretek között tartására, pl.: elektronikus ügyintézési formák használatával illetve az okmányok minél nagyobb mértékű egységesítésével. Az okmányok egy része csökkenti a résztvevők kockázatát és növeli a bizalmat is. Egyes okmányok betölthetnek értékpapír szerepet is, ha a rajtuk feltüntetett jog csak az okmány átadásával érvényesíthető. Viták esetén a választott bíróságokon bizonyíték.

6 Kereskedelmi okmányok Szállítási okmányok Hatósági okmányok Banki okmányok Biztosítási okmányok

7 Hatósági engedélyek Az eladó által kiállítandó okmányok Az árut kísérő bizonyítványok Az áru minőségét tanúsító bizonylatok Fizetéssel összefüggő okmányok Biztosítási okmányok Az áru fuvarozása során kiállított okmányok Közraktárjegyek Vámokmányok

8 Ezek a külkereskedelmi forgalmat szabályozó adminisztratív eszközök. Nemzeti szinten valósulnak meg, adják ki őket. Csoportjai: Külker-i tevékenységre jogosító engedélyek (export/importengedély) Forgalomhoz kötődő behozatali és kiviteli engedélyek, a kivitelit az eladó, a behozatalit a vevő kötelessége beszerezni; Tranzitengedély bizonyos áruk tranzit országon keresztüli fuvarozásához Devizahatósági engedélyek

9 Figyelemmel kell lenni nemzetközi szabályokra: GATT/WTO importengedélyezési kódex EU közösségi jogszabályaira, belső piacra vonatkozó szabályok Engedélyezési hatóságok EU: SIGL Mo.: MKEH Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hatóság

10 Műbizonylat:az árut előállító üzem igazolása az áru minőségére és fizikai tulajdonságaira vonatkozóan. Minőségi bizonyítvány: az előzővel szemben ezt egy független minőség-ellenőrző cég állítja ki. Az áru kereskedelmi minőség ellenőrzése biztosítja a vevő számára, hogy az exportált áru minősége megegyezik a külkereskedelmi ügyletre vonatkozó szerződésben rögzített paraméterekkel.

11 Minőségbiztosítási bizonylat: nem a konkrét exportáru minőségének utólagos ellenőrzésével, hanem az árut előállító cég teljes termelési folyamatának nemzetközileg akkreditált szervezettől kapott minőségtanúsítványával (pl.: ISO) biztosítja a kívánt minőségvédelmet a vevő számára. Áruellenőrző bizonylat: az importáló kérheti kiállítását az áru szállítása előtt; független minőség-ellenőrző szervezet állítja ki; tartalma az árú minőségére, mennyiségére, összetételére és külső állapotára vonatkozóan vizsgálja a szerződésben rögzített feltételek teljesülését.

12 Konformitás igazolás (CE) Bizonyos termékek csak akkor hozhatók forgalomban az EU belső piacán, ha az adott termék rendelkezik a termékbiztonságosságot tanúsító megfelelőség igazolással. Fogyasztóvédelmi eszköz. Amelyik termék rendelkezik ilyen igazolással, azon fel van tüntetve a CE megjelölés.

13 A nemzetközi ügyletek esetében a leggyakoribb formája a szállítmánybiztosítási kötvény. Ennek szerepe: az áru fuvarozási kockázatának áthárítása egy szállítmánybiztosítási szerződés keretében egy biztosítótársaságra. (A fuvarozási kockázat megosztása eladó és vevő között megoldható az adásvételi szerződésben szerepeltetett INCOTERMS klauzula alapján is biztosító igénybevétele nélkül.)

14 A külkereskedelmi ügyletre vonatkozó szerződésekben szereplő fizetési módok számos speciális okmány, zömében banki nyomtatványok kitöltését kívánhatja meg az ügylet résztvevőitől. Pl.: Akkreditív Váltó Csekk Bankgarancia, bankkezesség Faktoring megállapodás Beszedési, átutalási megbízások

15 További formái: Hitelbiztosítás Árfolyam-biztosítás Termékfelelősség-biztosítás Minden biztosítási szerződés megkötését biztosítási ajánlat előzi meg. A káresemény bekövetkezésekor pedig kárjegyzőkönyvet kell felvenni.

16 Az áruraktározás legfontosabb okmánya: olyan értékpapír, ami az áru feletti tulajdonjogot testesíti meg; kiállítója a közraktár. A közraktár az árut csak közraktárjegy tulajdonosának szolgáltathatja ki, sőt az árú megtekintését is csak neki engedélyezheti. A közraktár feladata, kötelezettsége az áru szakszerű megőrzése.

17 A közraktárjegy az áru beraktározásával összefüggő információkat tartalmaz. Részei: Árujegy (tulajdonjog igazolása) Zálogjegy (rendelkezési jog igazolása) Az áru feletti korlátlan rendelkezési jogot a két rész együttes birtoklása biztosítja az árutulajdonos számára.

18 Az árutulajdonos a közraktárban elhelyezett árujára kölcsönt vehet fel. Ilyen esetben a kölcsön fedezetéül az árutulajdonos átadja a hitelezőnek a zálogjegyet. Ha a hitel visszafizetése akadályba ütközik, akkor a lejáratkor a zálogjegy birtoklója kérheti a közraktártól az áru árvereztetését és a befolyt összegből követelése kiegyenlítését. A közraktározott áru tulajdonjogának átruházása hitellel való terhelés mellett is lehetséges, de az eladási árból kell biztosítani a hitel és a kamatok visszafizetését. Az árujegyen feltüntetésre kerülnek a kölcsön paraméterei.

19 Az áru elvámolásához és a vámeljárás lebonyolításához szükséges okmányok. Egységes Vámárunyilatkozat: az EU tagállamok által használt alapokmány a külkereskedelmi ügyleteknél; a nemzeti vámhatóság által forgalmazott nyomtatvány használható Vámszavatossági okmányok: TIR igazolvány ATA igazolvány

20

21 A külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükséges okmányoknak csak a kisebb részét állítja ki maga az eladó, nagyobb részét másoktól szerzi be. Tipikus ilyen okmányfajták: Számlák Bizonyítványok

22 Kereskedelmi számla Vámszámla Elő számla Konzuli számla Pro forma számla

23 Minden adásvétel természetes része, tartalmazza az eladó követelését a vevő felé, másrészt az importellenőrzésel eszköze is lehet olyan országokban, ahol ilyen szabályozás életben van pl.: importkorlátozások. A kereskedelmi számla képezi az alapját a beviteli vám és különböző illetékek kivetésének is.

24 Általában nincs szigorú alakisághoz kötve Célszerű ha az importőr nyelvén van kiállítva Tartalma: információk eladóról és vevőről; áruról; az ügylet legfontosabb paraméterei; eladó aláírása További opcionális tartalmi elemek: Záradékok, amiket az importőr ország különböző hatóságai kívánnak meg, pl.: az eladó nyilatkozata arról, hogy a számla tartalma megfelel a valóságnak; egészségügyi szabályoknak való megfelelés; nincs tiltott áru a csomagban

25 EU-s különleges előírások: Szerepeltetni kell a kereskedelmi számlán az eladó és a vevő közösségi adószámát illetve fel kell tüntetni, hogy az ügylet (ha az közösségen belüli adásvétel), adómentes a közösségi jog alapján. Harmadik országból származó áruk esetén a kereskedelmi számlát két példányban kell a vámkezeléshez benyújtani az EU külső határánál.

26 Ha az exportőr áruját annak érkezési súlya alapján adja el és az áru ellenértékét még annak megérkezése előtt meg kívánja kapni a vevőtől, akkor ilyen esetben az eladó elő számlát állít ki a termék feladási súlya alapján azzal, hogy a végleges elszámolás az érkezési súly alapján fog megtörténni.

27 A beviteli engedély megszerzéséhez egyes országokban a vevőnek mellékelnie kell az eladó nyilatkozatát az ügylet tárgyát képező áru mennyiségéről, áráról, stb. Ezt a célt szolgálja az eladó által kiállított pro forma számla. A pro forma számla nem képvisel áruszállításból adódó követelést, mivel kiállítása az adásvételi szerződés megkötése előtt történik. Engedélyköteles import esetén lehet kontingens befagyasztási célra használni barátságtalan eszköz.

28 Vannak országok, ahol az áru beviteli vámkezeléséhez a kereskedelmi számla mellé külön vámszámlát is előír a vámhatóság. Ezen a kereskedelmi számlánál több információt kell szerepeltetni, pl.: Érvényes hazai ár, amivel az importőr ország a dömping elleni tud védekezni. (Lényege: az eladó által kínált ár nem lehet alacsonyabb, mint az eladó saját országán belüli eladási ár.) Tartalmazhat származási bizonyítványt: az árut az exportőr országában állították elő.

29 Egyes országokban a kereskedelmi számlák mellé konzuli láttamozást is kell csatolni ezt hivatott megtestesíteni a konzuli számla. Általában a kereskedelmi számlán történik meg a konzuli láttamozás és nem jön létre külön okmány. Célja: az eladásra szánt áru, eladó országbeli árának igazolása, a dömpingellenes védekezés és a reális vámérték meghatározása céljából. WTO ajánlásra egyre kevésbe használatos.

30 Csomagolási egységek tartalmára vonatkozó bizonylatok (csomagolási jegyzék, súlyjegyzék, stb.)

31 Az ügyletben érintett csomagolási egységek tartalmát a csomagjegyzékben kell feltüntetni. A csomagjegyzékek összesítése a konszignáció. A csomagjegyzék az árut kíséri: az egyes csomagolási egységekbe van elhelyezve. Tranzitügyleteknél nagyon kell arra ügyelni, hogy a csomagjegyzékből nehogy az derüljön ki, hogy az árut más országban gyártották, mint amit hivatalos származási országként megadtak.

32 Az exportőr, vagy exportőr által beszerzett nyilatkozat arról, hogy az áru illetve az árut szállító cég nem szerepel a vevő ország különböző tiltólistáján. Pl.: izraeli záradék egyes arab államok esetén, amivel blokkolják az izraeli eredetű termékek behozatalát

33 Az importőr ország kérheti annak igazolását, hogy az áru mikor lépte át az eladó ország határát.

34 Igazolja az áru bruttó és nettó súlyát, illetve a csomagolóanyag súlyát.

35 Származási bizonyítványok Egészségügyi bizonyítványok: Állategészségügyi Növény-egészségügyi Fertőtlenítési Rádioaktivitási Egyéb: vallási étkezési szabályok, sirex darazsak elleni védelem meglétéről

36 Az áru származását, eredetét bizonyítja: az okmányon rendszerint az eladó országának kereskedelmi kamarája tanúsítja, hogy az exportáru az eladó országában termett illetve ott állították elő döntő részben. Célja, hogy az árut a beviteli vámkezelésnél a megfelelő vámtarifa alá sorolják be (vámmentes; preferenciális; általános). Előfordulnak olyan esetek, amikor származási hely alapján korlátozzák a behozatalt, pl.: kergemarhakór - UK

37 Az EU importja esetén a vámpreferenciákat, kedvezményeket az egyes importáruk származási helye alapján állapítják meg. Származási hely fogalmát kiterjesztett módon értelmezik: áru előállításának, termesztésének helye az áru elegendő mértékű feldolgozásának helye Származás igazolása okmányokkal: EUR1 szállítási bizonyítvány EUR2 FORM A fejlődő országok exportárui számára

38 Az élő állatok, húsfélék, állati termékek exportszállítmányait kísérő, hatósági állatorvos által kiállított hivatalos okmány. Igazolja, hogy a szállítás időpontjában az áru megfelelt az importőr-, illetve a tranzit ország egészségügyi előírásainak. Az okmányt az importáló ország vámkezelésénél szükséges benyújtani.

39 Az importárukra vonatkozó ellenőrzéseket az EU külső határain, a határátkelőhelyeken végzik el. Ezzel párhuzamosan zajlik annak vizsgálata, hogy a harmadik ország egészségügyi előírásai megfelelnek-e az EU követelményeinek. Az EU-n belül bejelentési kötelezettség terheli a termelőket, betegségtípusonként. Az EU-n belül az élőállatok mozgását követő rendszer is működik.

40 Növényeket, gyümölcsöket és egyéb mezőgazdasági exporttermékeket kísérő hivatalos bizonyítvány. Igazolja, hogy az áru a szállítás időpontjában megfelelt a fogadó ország növényegészségügyi előírásainak. Növény-egészségügyi hatóság állítja ki. Egy példánya az árut kíséri, a beviteli vámkezeléshez szükséges okmányként.

41 Az EU növény-egészségügyi rendje megköveteli a termelők és az importőrök nyilvántartásba vételét. A növények EU-n belüli piaci mozgásához növényútlevél kiadása szükséges: ez garantálja a szállítmányok nyomon követhetőségét, igazolja az ellenőrzés megtörténtét és a termelő regisztrált voltát. A védett zónákba (rovarkártevőktől mentes területek) való bevitelhez külön ellenőrzés szükséges. Harmadik országból származó termék növényegészségügyi ellenőrzése az EU külső határán lévő ellenőrzési pontokon történik.

42 Vallási szabályok megkövetelése, agrártermékek esetén Fertőtlenítési bizonyítvány megkövetelése Az exportáruban a rádioaktivitás mértéke nem éri el a szabványokban rögzített értékeket Sirex bizonyítvány: azt a fát, amit az áru csomagolásához használtak, előzetesen kezelték a sirex darazsak ellen

43 Tankönyvek Órai anyag PDF-ben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi

Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növényegészségügy Magyarország 1994 márciusában hivatalosan benyújtotta tagfelvételi kérelmét

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2010. november ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ FONTOS, A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT E dokumentumnak nincs hivatalos

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő Előszó Egy régóta megjelenésre váró, hiánypótló kiadványt tart a kezében a Kedves Olvasó! Egy Olyan kiadványt, mely az országban elsőként foglalja össze és adja közre a fogyasztóvédelem alapvető ismereteit

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben