Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek"

Átírás

1 Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

2 Contents / Tartalomjegyzék Your MediHelp Healthcare Plan:...3 MediHelp egészségbiztosítási terve:...3 How The MediHelp Healthcare Plan Operates...5 Hogyan működik a MediHelp Egészségbiztosítási terv?...5 Important Notes...5 Fontos megjegyzések...5 MEDICAL UNDERWRITING TERMS AND CONDITIONS...5 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI...5 Meaning of Words...6 Szójegyzék...6 Benefits & Services...14 Juttatások és szolgáltatások...14 CORE PROGRAMME...16 FŐPROGRAM...16 Section 1 / 1. Szakasz...16 Medical & Hospital Benefits / Egészségügyi És Kórházi Juttatások Ambulance Services / Mentőszolgálat Hospitalisation Costs / Kórházi ápolás költségei Chronic Conditions / Krónikus állapotok Organ & Tissue / 1.4. Szövet Transplant In-Patient Hospital Cash / Fekvőbeteg kórházi készpénzes juttatása Rehabilitation / Rehabilitáció Nursing at Home / Otthoni ápolás Outpatient Care / Járóbeteg-ellátás OPTIONAL COVERS / 1.9 Kiegészítő biztosítások Maternity Care / Szülés és kórházi ellátás Annual Routine Health Check / Éves Szűrővizsgálat...21 Section 2 / 2. Szakasz...22 Medical Transfer Benefits / Sebesültszállítás Emergency Medical Transfer and Evacuation / Sürgősségi sebesültszállítás...22 Section 3 / 3. Szakasz...25 Benefits Following Death / Elhalálozást követő juttatások Repatriation of Remains / Földi maradványok hazaszállítása...25 Section 4 / 4. Szakasz...25 General Conditions Applying To Whole Policy / Az egész Szabályzatra érvényes általános feltételek...25 Section 5 / 5. Szakasz...30 General Exclusions / Általános Kizárások...30 Section 6 / 6. Szakasz...36 Pre-authorisation & Claims...36 Procedures / Előzetes Engedélyeztetés És Igénybejelentési Eljárás...36 MEDICAL EMERGENCY HELPLINE...36 SÜRGŐSSÉGI SEGÉLYVONAL...36 Section 7 / 7. Szakasz...38 Complaints Procedure / Panaszok Bejelentése...38 Section 8 / 8. Szakasz...39 Data Protection Notice / Adatvédelmi Nyilatkozat...39 International Headquarters 2/41

3 Your MediHelp Healthcare Plan: MediHelp egészségbiztosítási terve: is a Policy of insurance underwritten by LAMP Insurance Company Limited, whose registered office is Suite 934, Europort, Gibraltar. LAMP Insurance Company Limited is licensed by the Chief Executive of the Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Act to carry on insurance business. egy a LAMP Insurance Company Limited (székhelye: Suite 934, Europort, Gibraltár) vállalattal kötött biztosítás. A LAMP Insurance Company Limited biztosítási üzletági engedélyét a Gibraltári Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának vezérigazgatója adta ki az Insurance Companies Act (a biztosítótársaságokra vonatkozó törvény) alapján. The Policy comprises: This Policy wording, which contains full details of the benefits, terms, conditions and exclusions of the insurance policy; and a biztosítás részletes feltételeit tartalmazó alábbi dokumentumot, amely tartalmazza a biztosítás keretében kifizetett összegeket, a biztosítási feltételeket és a kizárásokat; Your Membership Certificate, showing who is covered under the Policy Tagsági igazolványát, amelyen a Biztosított személyek láthatók; Your Table of Benefits, which sets out the benefits and maximum amounts payable under the applicable Core Programmes A Biztosítási összegek táblázatát, amely a Biztosított eseményeket és a vonatkozó főprogramban maximálisan kifizethető összegeket tartalmazza. Please read these documents fully and carefully to familiarise yourself with the details of your selected Core Programme, and what is and is not covered for each Insured Person. Any benefit not included in the Core Programme selected does not apply. Please note that there are specific conditions and exclusions which apply to specific sections of the Policy and there are general conditions and exclusions which apply to the Policy as a whole. Your Membership Certificate is your evidence that you have been accepted for cover. This Policy is effective from the commencement date specified in your Membership Certificate. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezeket a dokumentumokat, és ismerje meg választott főprogramjának részleteit, valamint, hogy mely eseményeket fedezi a biztosítás és melyeket nem, minden Biztosított személy esetén. A választott főprogramban nem szereplő eseményre a biztosítás nem terjed ki. Kérjük, ügyeljen arra, hogy meghatározott feltételek és kizárások csak a szerződés egyes szakaszaira vonatkoznak, és léteznek általános feltételek és kizárások, amelyek Nemzetközi Központ 3/41

4 a teljes szerződésre érvényesek. Tagsági igazolványa bizonyítja, hogy Ön biztosított. A biztosítási Szerződés a Tagsági igazolványban meghatározott Kezdő dátumtól érvényes. Cooling off period: if, when reading this Policy, you decide that it does not meet your requirements, please return it, together with Membership Certificate within 30 days of the Commencement Date. On condition that you have not already made a Claim and accept that you cannot make one later, We will refund any premium you have paid. The contract between you and Us will be annulled, which means it will be treated as if it had never existed. Elállási periódus: ha a Szerződés olvasása közben úgy dönt, hogy az nem felel meg az Ön igényeinek, kérjük jutassa vissza hozzánk Tagsági igazolványával együtt a Kezdő dátumot követő 30 napon belül. Visszafizetjük az Ön által már esetlegesen befizetett biztosítási díjat, amennyiben nem volt még, és elfogadja, hogy a jövőben nem is lehet már Igénybejelentése. Ön és a Biztosító között létrejött szerződés semmissé válik, ami azt jelenti, hogy úgy kezeljük, mintha soha nem is létezett volna. We will provide the services and benefits described in this Policy during the Period of Insurance within the Geographical Area, subject to the limits of cover and all other terms, conditions and exclusions contained in this Policy, and following payment of the appropriate premium for the level of cover selected. A szerződésben meghatározott szolgáltatásokat és juttatásokat a biztosítási időszak alatt a szerződésben meghatározott földrajzi területen biztosítjuk a szerződésben szereplő korlátozások, más feltételek és kizárások szerint a választott biztosítási szintnek megfelelő biztosítási díj megfizetése ellenében. This Policy is subject to the laws of England and Wales. A szerződésre Anglia és Wales törvényei az irányadók. Signed for and on behalf of LAMP Insurance Company Limited Aláírva a LAMP Insurance Company Limited nevében International Headquarters 4/41

5 How The MediHelp Healthcare Plan Operates Hogyan működik a MediHelp Egészségbiztosítási terv? This Policy describes the benefits which are available, but the cover which will be provided to each Insured Person will be in accordance with the Core Programme as shown in the Membership Certificate issued to the Insured Person and with the Table of Benefits which attach to and form part of this Policy. Any benefit not included in the cover selected and the Table of Benefits does not apply. A szerződés az elérhető juttatásokat mutatja be, azonban az, hogy az egyes biztosított személyek biztosítása mely eseményeket fedezi, a biztosított személy számára kiadott tagsági igazolványon látható főprogram és az ehhez a Szerződéshez csatolt és annak részét képező Biztosítási összegek táblázata határozza meg. A választott programban és a biztosítási összegek táblázatában nem szereplő eseményre a biztosítás nem terjed ki. Premium payments will be made in Euros. A biztosítási díjak fizetése euróban történik. This Policy is effective only after We have accepted the applicant for cover and whilst the applicant remains insured in accordance with the terms, provisions, conditions and exclusions laid down in this Policy. A szerződés csak onnantól kezdve lép érvénybe, hogy a jelentkezést vállalatunk elfogadta, és a szerződésben szereplő feltételekkel, előírásokkal és kizárásokkal érvényben marad amíg a jelentkező biztosított marad. Important Notes Fontos megjegyzések MEDICAL UNDERWRITING TERMS AND CONDITIONS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI Full Medical Underwriting (FMU): this applies if, at the time of application for this Policy (which includes a Statement of Health), declaring any Pre-existing Medical Condition; no Claim arising directly or indirectly from such conditions will be covered unless or until We have accepted them in writing. Egészségügyi adatok teljes körű felhasználása: érvényes, ha a jelentkezés (amely magában foglalja az egészségügyi nyilatkozatot is) időpontjában Korábban létező betegségről/egészségügyi állapotról nyilatkozik. Az ilyen betegségek/állapotok közvetlen vagy közvetett következményeként fellépő Igényeket a biztosítás nem fedezi, kivéve és ameddig azt írásban el nem fogadtuk. Nemzetközi Központ 5/41

6 Medical History Disregarded (MHD): this applies if the Insured Person has joined this Plan as a member of a Group or Company of more than 30 employees, and the Group or Company has selected MHD underwriting terms. No Pre-existing Medical Conditions (with the exception of Chronic conditions) will be excluded under this Plan. General Exclusion 5.2 will be waived. / Orvosi jelentés figyelmen kívül hagyása: Amennyiben a biztosított személy, úgy csatlakozik a programhoz, hogy egy vállalati csoport tagja (több mint 30 munkavállaló), és a vállalat az MHD-t választotta a szerződéskötéskor. A korábbi egészségügyi problémák nem szerepelnek kizáró okként (kivéve a krónikus megbetegedéseket) ebben a programban. Általános kizárások 5.2 pontjától eltekintünk. EMERGENCY TREATMENT OUTSIDE THE SPECIFIED GEOGRAPHICAL AREA SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS A MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEN KÍVÜL When the Insured Person is travelling outside the countries of the Geographical Area specified on the Membership Certificate issued to the Insured Person We will pay for Emergency Inpatient Treatment only. This emergency cover will only operate when the Insured Person does not travel for more than the number of days in total specified in the Table of Benefits in any one Period of Insurance. Ha a biztosított személy a részére kibocsátott tagsági igazolványon szereplő földrajzi területen kívül eső országba utazik, akkor kizárólag a sürgősségi fekvőbeteg-ellátás után fizetünk. A sürgősségi ellátás csak abban az esetben biztosított, ha a biztosított személy nem utazik a Biztosítási összegek táblázatában meghatározott számú napnál többet egy biztosítási időszakon belül. Non-emergency Treatment is not covered at all outside the Geographical Area specified on the Certificate. A nem sürgősségi ellátásra a biztosítás egyáltalán nem terjed ki az igazolványon szereplő földrajzi területen kívül. Meaning of Words Szójegyzék Wherever the following words and phrases shown below in bold appear in this Policy (and in the Membership Certificate AND Table of Benefits attaching to and forming part of the Policy) they will always have the meanings defined below. Ha a következő, félkövéren megjelenő szavak és kifejezések előfordulnak a szerződésben (valamint a szerződéshez csatolt és annak részét képező tagsági igazolványon ÉS a biztosítási összegek táblázatában), ott mindig az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak. Accident means a sudden and unforeseen bodily Injury caused by violent or external means. Baleset: erőszak vagy külső hatás okozta hirtelen és előre nem látható testi sérülés. International Headquarters 6/41

7 Ambulance Services means the necessary medical transportation to or from the nearest suitable Hospital. Mentőszolgáltatás: Szükséges betegszállítás a legközelebbi megfelelő kórházba/kórházból Chronic means an Illness or Injury which has one or more of the following characteristics: - Has no known recognised cure - Nincs ismert gyógyítási módja. - Continues indefinitely - Korlátlan ideig tart. - Recurs or is likely to recur. - Visszatérő vagy valószínűleg visszatérő. - Is permanent Krónikus: olyan betegséget vagy sérülést jelent, amelyre az alábbi jellemzők közül egy vagy több igaz: - Állandó. - Requires Palliative Treatment - Tüneti Kezelést igényel. - Requires long-term monitoring, consultations, check-ups, examinations or tests - Hosszú távú megfigyelést, konzultációt, ellenőrzést, kivizsgálást vagy tesztelést igényel. - Requires Rehabilitation or special training to cope with it. - A felépülés Rehabilitációt vagy különleges edzést igényel. Claim means your request for payment of benefits under this Policy. Igénybejelentés: szerződés szerinti biztosítási összeg kifizetésének kérelmét jelenti. Commencement Date means the date on which this Policy becomes effective, as specified in the Membership Certificate. Kezdő dátum: azt a dátumot jelenti, amelyen a szerződés hatályba lép, ahogyan az a tagsági igazolványon szerepel. Complications of Maternity means post-partum haemorrhage, retained placenta, medically necessary caesarean section, ectopic pregnancy, miscarriage, stillbirth. Szülés közbeni komplikáció: szülés utáni vérzés, visszamaradt méhlepény, orvosilag indokolt császármetszés, ectopiás terhesség, vetélés, halvaszületés. Country of Residence means the country or countries where the Insured Person has his / her primary and / or secondary home(s), as stated on the Application Form and specified in the Membership Certificate. Tartózkodási hely szerinti ország: az ország vagy országok, ahol a biztosított személy elsődleges és/vagy másodlagos otthonnal rendelkezik, ahogyan azt a jelentkezési űrlapon feltüntette és az a tagsági igazolványon szerepel. Date of Entry means the date that cover first starts for an Insured Person. Belépés dátuma: azt a dátumot jelenti, amelyen a biztosított személy biztosítása megkezdődik. Day-care means Treatment provided in a Hospital where an Insured Person is admitted but is not required for medical reasons, to stay overnight. Nemzetközi Központ 7/41

8 Napi ellátás: olyan kórházban nyújtott kezelést jelent, amely esetében a biztosított személyt a Kórházba felveszik, de egészségügyi okokból estére nem kell maradnia. Deductible means the amount as specific in the Table of Benefits that the Insured Person must pay in any one Period of Insurance before any benefit under this Policy is payable. Önrész: Az az összeg, ami a Biztosítási Összegek Táblázatban szerepel, és a Biztosított személynek kell fizetnie az adott biztosítási időszakon belül, mielőtt bármilyen ellátást a biztosítás szerződés alapján kifizetne a Biztosító. Dependant means the Insured Person s legal spouse (or partner of the same or opposite sex who, at the time of the Insured Event, has been living with the Insured Person for more than six continuous months) who is not legally separated from him / her, and the Insured Person s unmarried child, (step-child, foster child or legally adopted child) aged under 19 on the date the Insured Person is first included under this Policy or at any subsequent renewal of the Policy (or less than 25 years old if it is evidenced that such child is continuing in full-time education) and is financially dependent on the Insured Person for support. Eltartott: a biztosított személy törvényesen elismert házastársa (vagy ugyanolyan vagy ellenkező nemű partnere, aki a biztosítási esemény időpontjában legalább hat egymást követő hónapja már a biztosított személlyel együtt lakik), aki nem vált el tőle törvényesen, illetve a biztosított személy hajadon/nőtlen gyermeke (mostohagyermeke, fogadott gyermeke vagy törvényesen örökbefogadott gyermeke), aki nem töltötte be a 19. életévét azon a napon, amikor a biztosított személy először kerül a biztosítási Szerződés hatálya alá vagy a szerződés bármely azt követő megújításakor (vagy nem töltötte be a 25. életévét, ha bizonyítható, hogy nappali tagozatos hallgató), és anyagilag a biztosított személytől függ. Elected Country means the country within the Geographical Area specified in the Membership Certificate, pre-selected on the Application Form as the country where the Insured Person opts to receive any Major Intervention for covered medical Treatment, or subsequently selected by the Insured Person for such Major Intervention in the event of a Claim. Választott ország: a tagsági igazolványban meghatározott földrajzi területen belüli országot jelenti, amelyet a jelentkezési űrlapon azon országként választott a biztosított személy, ahol a biztosításban fedezett egészségügyi kezelés nagyobb beavatkozásaiban részesülni szeretne, vagy amelyet utólag választott a biztosított személy az ilyen jellegű nagyobb beavatkozásokhoz igénybejelentés esetére. Emergency Medical Transfer or Evacuation means the emergency transportation when approved by Our 24-hour Assistance Centre, and medical care during such transportation, to move an Insured Person who suffers a critical medical condition to the nearest suitable Hospital where appropriate care and facilities are available, which may not necessarily be in the Insured Person s Country of Residence. Sürgősségi sebesültszállítás vagy evakuáció: a 24-órás segélyszolgálatunk által jóváhagyott sürgősségi betegszállítást, valamint a szállítás ideje alatt kapott orvosi ellátást jelenti, amelynek célja a kritikus egészségügyi állapotban lévő biztosított személy legközelebbi alkalmas kórházba szállítása, ahol rendelkezésre állnak az ellátásához megfelelő eszközök és személyzet, és amely nem feltétlenül a biztosított személy tartózkodási helye szerinti országban van. Emergency Outpatient Treatment means Treatment necessary as a result of an Accidental Injury or International Headquarters 8/41

9 sudden Illness, received in a Casualty / Emergency room within 48 hours of the Accident or onset of the Illness, but which does not require admission to Hospital as an Inpatient or Day-care patient. Sürgősségi járóbeteg-ellátás: baleseti sérülésből vagy hirtelen megbetegedésből adódóan szükséges kezelést jelent, amelyet a biztosított személy a baleseti/sürgősségi osztályon kap a balesetet vagy a betegség fellépését követő 48 órán belül, amely azonban nem igényli a kórházba való felvételt fekvőbetegként vagy napi ellátásra szoruló betegként. Emergency Treatment means Treatment that commences within 24 hours of an Illness or Accident causing an immediate threat to health and requiring urgent medical attention. Sürgősségi ellátás: az egészségre közvetlen veszélyt jelentő és sürgősségi orvosi ellátást igénylő betegség fellépésétől vagy balesettől számított 24 órán belül megkezdődő ellátást jelenti. Excess means the amount as specific in the Table of Benefits that the Insured Person must pay in respect of each Treatment before any claim under this policy will be paid. Pótdíj: Az az összeg, ami a Biztosítási Összegek Táblázatban szerepel, és a Biztosított személynek kell fizetnie, a kezelés vonatkozásában, mielőtt bármilyen igény a biztosítás szerint ki lesz fizetve Geographical Area means the Area (according to the following list) specified in your Membership Certificate for which the appropriate premium has been paid and to which cover applies: Földrajzi terület: a tagsági igazolványon meghatározott területet jelenti (az alábbi lista szerint), amelyre a megfelelő biztosítási díjat megfizették, és amelyre a biztosítás kiterjed: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark,Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, all islands of the Mediterranean, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madeira, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Vatican State. Albánia, Andorra, Ausztria, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csatornaszigetek, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Gibraltár, Nagy-Britannia, Görögország, Grönland, Magyarország, Izland, Írország, minden sziget a Földközi-tengeren, Man-szigetek, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madeira, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Ukrajna, Vatikán. Home means the Insured Person s primary and / or secondary home(s) within the Country or Countries of Residence as stated on the Application Form and shown in the Membership Certificate. Home Country means a country for which the Insured Person holds a passport or which is shown as the Insured Person s Home Country on the Application Form, and recorded as such in the Membership Certificate. When a family is covered under this Policy the Home Country will be deemed to be the single country stated on the Application Form and shown in the Membership Certificate. Saját ország: azt az országot jelenti, amelynek útlevelével a biztosított személy rendelkezik vagy amelyet a biztosított személy saját országaként a jelentkezési űrlapon feltüntetett és amely a tagsági igazolványon mint ilyen szerepel. Amennyiben a biztosítás egy családra terjed ki, saját országnak a jelentkezési űrlapon feltüntetett és a tagsági igazolványon szereplő egyetlen országot tekintjük. Nemzetközi Központ 9/41

10 Hospital means any institution under the constant supervision of a resident Physician which is legally licensed as a medical or surgical Hospital in the country where it is located. Kórház: bármely intézmény egy vezető orvos állandó felügyelete alatt, amely Kórházi engedéllyel rendelkezik abban az országban, ahol található. Illness means any sickness, disease, disorder or alteration in the Insured Person s medical condition diagnosed by a Physician. Betegség: bármely betegség, kór, rendellenesség vagy elváltozás a biztosított személy egészségügyi állapotában, amelyet orvos diagnosztizált. Injury means physical damage or harm caused to the body as a result of an Accident. Sérülés: a test balesetből adódó fizikai sérülését jelenti. Inpatient means Treatment provided in a Hospital where an Insured Person is admitted and, out of medical necessity, occupies a bed for one or more nights but not exceeding 12 months in total for any one Insured Event. Fekvőbeteg: kezelés egy kórházban, ahová egy biztosított személyt felvettek és ott, egészségügyi okokból egy ágyat egy vagy több estére, de összesen biztosított eseményenként 12 hónapnál nem hosszabb időre elfoglal. In-Patient Hospital Cash benefit means a daily cash benefit that is paid by Us, if You have received Treatment in a Hospital which is covered under this plan, You have stayed overnight and You have not received any charges from the Hospital Fekvőbeteg kórházi készpénzes juttatása: általunk fizetett napi készpénzes juttatást jelent, amennyiben Ön a biztosítás által fedezett kórházi kezelést kapott, legalább egy éjszakára a kórházban maradt és a kórház semmilyen díjat nem számolt fel Önnek. Insured Event means an Accident or Illness occurring during the Period of Insurance within the Geographical Area which entitles the Insured Person to receive benefits under this Policy; Insured Event is deemed to include Accident or Illness occurring outside the Geographical Area for the purposes of Emergency Treatment only within the applicable Policy Limit. Biztosított esemény: a biztosítási időszakban a földrajzi területen történt baleset vagy fellépő betegség, amely a biztosítási szerződés szerinti juttatásokra jogosítja fel a biztosított személyt. A biztosított esemény a földrajzi területen kívül történt balesetet vagy fellépő betegséget sürgősségi ellátás céljából kizárólag az érvényben lévő biztosítási összeghatárokig foglalja magában. Insured Person means a party (together with Dependants) entitled to benefit under this Policy each of whom is named or described on a completed Application Form or subsequent notification for whom the appropriate premium has been paid, and whom We have accepted for cover. Biztosított személy: a szerződés szerinti juttatásokra jogosult felet (és eltartottjait) jelenti, akiket a kitöltött jelentkezési űrlapon vagy későbbi értesítés során neveztek meg, akik után a megfelelő összegű biztosítási díjat megfizették, és akik biztosítását vállalatunk elfogadta. Ambulance Services means the necessary medical transportation to or from the nearest suitable Hospital. Mentőszolgálat: a szükséges betegszállítást jelenti a legközelebbi kórházba vagy kórházból. International Headquarters 10/41

11 Medical Advisor means the Medical Practitioner We choose to advise on Claims under this Policy. Egészségügyi szaktanácsadó: azt az orvost jelenti, akit Mi választunk ki a szerződés alapján történt Igénybejelentések elbírálásával kapcsolatos tanácsadásra. Medical Expenses means expenses incurred for Treatment of an Accident or Illness as a result of an Insured Event. Egészségügyi kiadások: biztosított esemény eredményeképpen bekövetkező baleset vagy betegség kezelése során felmerült költségeket jelenti. Medically Necessary means services to diagnose or treat a patient following Illness or Accident in keeping with signs and symptoms not required for mere comfort and convenience, and for a medically appropriate duration. Orvosilag szükséges: egy beteg betegséget vagy balesetet követő, a tünetekkel összhangban lévő diagnosztizálásához vagy kezeléséhez szükséges, az egyszerű kényelemhez és jóléthez nem szükséges és orvosilag megfelelő időtartamú szolgáltatásokat jelenti. Membership Certificate means the document attaching to and forming part of this Policy, stating amongst other things, the Policy Owner, the Insured Person, the Geographical Area, the Period of Insurance, the Programme and any Optional Extensions selected and any special provisions which apply to this Policy. Tagsági igazolvány: a szerződéshez csatolt és annak részét képező dokumentumot jelenti, amely többek között tartalmazza a szerződés tulajdonosának nevét, a biztosított személyt, a földrajzi területet, a biztosítási időszakot, a programot, bármely választott kiegészítést és a szerződésre érvényben lévő bármilyen különleges rendelkezést. Organ Transplant means medical Treatment incurred in respect of kidney, heart, heart-lung, liver, pancreas transplants, and does NOT include the implantation of an artificial heart. Szervátültetés: vese-, szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy-átültetéssel kapcsolatban kapott orvosi ellátást jelent, és NEM tartalmazza a műszív beültetést. Outpatient means medical Treatment provided to the Insured Person or ordered by a Physician when it is not medically necessary for an Insured Person to be admitted as an Inpatient or Day-care patient in a Hospital or any other facility for medical care. Járóbeteg: olyan a biztosított személy által kapott vagy orvos által elrendelt orvosi kezelést jelent, amely esetében egészségügyi szempontból nem szükséges, hogy a Biztosított személyt Fekvőbetegként vagy napi ellátásra felvegyék a kórházba vagy más egészségügyi intézménybe. Palliative means Treatment, the primary purpose of which is only to offer temporary relief of symptoms rather than to cure the Illness or Injury causing the symptoms. Tüneti: olyan kezelés, amelynek elsődleges célja a tünetek átmeneti enyhítése, és nem a tüneteket okozó betegség vagy sérülés gyógyítása. Period of Insurance means the period of 12 consecutive months from the Commencement or Renewal Date specified in the Membership Certificate for which the appropriate premium has been paid. Biztosítási időszak: a tagsági igazolványban szereplő kezdő vagy megújítási dátumtól számított 12 egymást követő hónap által átölelt időszakot jelenti, amelyre a megfelelő biztosítási díjat megfizették. Nemzetközi Központ 11/41

12 Physician means a legally licensed Medical Practitioner who is a doctor recognised by the law of the country where Treatment covered under this Policy is provided and who, in rendering such Treatment is practising within the scope of his / her licence and training. Orvos: a törvényben előírt engedéllyel rendelkező orvos, aki a biztosítási szerződés által lefedett kezelés helye szerinti ország törvényei alapján elismert doktor, és aki az ellátás során az engedélyének és képzettségének megfelelő tevékenységet gyakorolja. Physiotherapy means Treatment recommended by a Physician for medical reasons following an insured incident and provided by a licensed Physiotherapist. Fizikoterápia: orvos által egészségügyi okokból javasolt kezelés egy biztosított eseményt követően, amelyet engedéllyel rendelkező fizikoterápiai szakorvos nyújt. Policy Owner means the company who subscribes to this Plan and pays or undertakes to pay the appropriate premium on behalf of the Insured Person(s). Szerződés tulajdonosa: azt a vállalatot jelenti, aki előfizet az egészségbiztosítási tervre, és fizeti vagy vállalja, hogy fizeti a megfelelő biztosítási díjat a biztosított személy(ek) nevében. Policy Limit(s) means the limit of applicable benefit (per Insured Event, per year of insurance, or lifetime, as the case may be) shown in the Table of Benefits. Biztosítási összeghatár(ok): a biztosítási összegek táblázatában szereplő (biztosított eseményenként, esettől függően biztosítási évenként vagy a teljes élettartam alatt) kifizethető juttatások maximális összeghatárát jelenti. Pre-existing Medical Condition means a known medical or psychological condition from which the Insured Person has suffered or for which the Insured Person has received medical Treatment (including Prescription Drugs) or of which symptoms have manifested themselves during the 24 month period prior to the Insured Person being first included for cover under this Policy. Korábban létező egészségügyi állapot: olyan ismert egészségi vagy pszichológiai állapot, amelyben a Biztosított személy szenvedett, amely miatt a biztosított személy orvosi kezelésben részesült (beleértve a receptre kapható gyógyszereket is) vagy amelynek tünetei a biztosított személy biztosítási szerződésbe biztosítottként történő első felvételét megelőző 24 hónapban jelen voltak. Prescription Drugs and Dressings means medications whose sale and use are legally restricted to the order of a Physician. Receptre kapható gyógyszer és kötszer: olyan gyógyszer és kötszer, amelynek értékesítése és használata törvény szerint csak orvos rendeletére történhet. Rehabilitation means Treatment(s) designed to facilitate recovery from Injury, Illness, or disease so as to regain maximum self-sufficiency, form and function in as near normal manner as possible. Rehabilitáció: olyan kezelés(eke)t jelent, amelynek célja a sérülésből vagy valamely betegségből történő felépülés elősegítése a normális állapotot lehető legnagyobb mértékben megközelítő önfenntartó-képesség, fizikai forma és cselekvési képesség visszanyerése érdekében. Renewal Date means each anniversary of the Commencement Date. Megújítási dátum: a kezdő dátum minden évfordulóját jelenti. International Headquarters 12/41

13 Table of Benefits means the document attaching to and forming part of this Policy, stating (amongst other things), the benefits provided under the Core Programme, and the maximum amounts payable in respect of those benefits. Biztosítási összegek táblázata: az ehhez a szerződéshez csatolt és annak részét képező dokumentum, amely tartalmazza (többek között) a főprogramban biztosított juttatásokat, és az ezekre a juttatásokra kifizethető maximális összegeket. Tissue Transplant means medical Treatment incurred in respect of bone marrow and cornea transplants. Szövetátültetés: csontvelő- és szaruhártya-átültetéssel kapcsolatos egészségügyi Kezelést jelent. Treatment means any medically necessary surgical procedure or medical intervention which is required to cure an Injury or Illness or to provide relief of a Chronic condition. Kezelés: bármely egészségügyi okokból fontos műtéti eljárás vagy orvosi beavatkozás, amely szükséges egy sérülés vagy betegség gyógyítása vagy krónikus állapot enyhítése érdekében. We or Us / Our means LAMP Insurance Company Limited and/or MediHelp. Mi vagy a vállalat: a LAMP Insurance Company Limitedet és/vagy a MediHelpet jelenti. Nemzetközi Központ 13/41

14 MEDIHELP HEALTHCARE PLAN MEDIHELP EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Benefits & Services Juttatások és szolgáltatások Following payment of the appropriate premium, subject to the Specific Exclusions in each Section and to the General Conditions and Exclusions in Sections 4 and 5, We will arrange and / or pay for the benefits and services shown in this Policy, for Treatment following an Insured Event in the Geographical Area. We will pay the reasonable, necessary and customary costs, up to the Policy Limits for each Insured Person, in each Period of Insurance. A megfelelő biztosítási díj megfizetését követően, az egyes szakaszokra vonatkozó különleges kizárásoknak és a 4. és 5. szakaszban található általános feltételeknek és kizárásoknak megfelelően megszervezzük és/vagy teljesítjük a szerződésben feltüntetett juttatások és szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Földrajzi területen történt Biztosított eseményt követő Kezelésre. Minden biztosított személy és minden biztosítási időszak esetén az ésszerű, szükséges és szokásos költségeket fizetjük ki a Szerződésben szereplő biztosítási összeghatárokig. We will not pay more than the amount specified in the Table of Benefits in respect of any single Insured Person, throughout the entire lifetime of that single Insured Person, regardless of how many Periods of Insurance that person is insured by Us. Egyetlen biztosított személy esetén sem fizetünk többet, mint a biztosítási összegek táblázatában meghatározott összeg a biztosított személy egész életén keresztül, függetlenül attól, hogy hány biztosítási időszakon keresztül biztosítjuk az adott személyt. Our liability for any Claim for an Insured Person will cease immediately on the date of their deletion from cover under this Policy or when this Policy terminates. A biztosított személy által bejelentett bármely Igény teljesítése iránti felelősségünk azonnal megszűnik azon a napon, amikor a biztosított személyt töröljük a szerződésben fedezett biztosítottak közül, vagy amikor ez a szerződés megszűnik. Benefits are payable on behalf of the Insured Person to the licensed providers of the medical, Treatment and services insured under this Policy, or alternatively at Our discretion are reimbursable to the Insured Person. A juttatások kifizetése a biztosított személy nevében az engedéllyel rendelkező, és a szerződésben foglalt biztosított egészségügyi Kezeléseket és szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók International Headquarters 14/41

15 számára, vagy ha saját hatáskörünkben úgy döntünk, a biztosított személy számára visszatérítés formájában történik. Benefit payments shall be processed by Claims administrators, specialised in the handling of medical Claims, who are appointed by Us. A juttatások kifizetését az általunk kijelölt, az Igénybejelentések kezeléséért felelős, az egészségügyi biztosítási követelések kezelésére szakosodott szolgáltató végzi. Nemzetközi Központ 15/41

16 CORE PROGRAMME FŐPROGRAM Section 1 / 1. Szakasz Medical & Hospital Benefits / Egészségügyi És Kórházi Juttatások Ambulance Services / Mentőszolgálat We will arrange and pay for the Insured Person s transport to the nearest suitable Hospital as specified in the Table of Benefits by the most appropriate means available, comprising road / off-road ambulance, train, helicopter or fixed-wing aircraft, with a medical escort if Our Medical Advisor considers Medically Necessary. Megszervezzük és fizetjük a biztosított személy legközelebbi alkalmas kórházba szállítását a Biztosítási összegek táblázatában meghatározott összegben, a rendelkezésre álló legalkalmasabb eszközzel, amely lehet közúti vagy nem közúti mentő, vonat, helikopter vagy repülő, és orvosi kísérettel, amennyiben egészségügyi szaktanácsadónk azt orvosilag szükségesnek ítéli Hospitalisation Costs / Kórházi ápolás költségei We will arrange and pay for the Insured Person s Inpatient or Day-care admission to the Hospital and for the following Medical Expenses and services when recommended and / or approved by Our Medical Advisor: Megszervezzük és fizetjük a biztosított személy fekvőbeteg-, vagy napi ellátásra történő felvételét a kórházba, valamint az azt követő Egészségügyi kiadásokat és szolgáltatásokat, ha azt az Egészségügyi szaktanácsadónk javasolja és/vagy jóváhagyja: * Accommodation in a single-bedded room, meals, all Hospital medical facilities, medical Treatment and services ordered by a Physician for Inpatient or Day-care admission, including Surgeon s and Anaesthetist s charges, Physician s charges, consultations, diagnostic procedures (including CT, MRI and PET scans), surgical appliances and prostheses which are reasonable, necessary and customary which are required intra- operatively, Physiotherapy, and Prescription Drugs. * Elszállásolás egyágyas szobában, étkezések, a kórház összes orvosi létesítménye, az orvos által elrendelt egészségügyi Kezelések és szolgáltatások, amelyek miatt a biztosítottat fekvőbeteg-, vagy napi ellátásra felvették, beleértve a sebész és aneszteziológus díját, az orvos díját, konzultációkat, diagnosztikai eljárásokat (beleértve a CT, MRI és PET szkennelést), az ésszerű, szükséges és szokásos sebészeti berendezéseket és protéziseket, amelyekre műtét közben van szükség, fizikoterápiát és a receptre kapható gyógyszereket. International Headquarters 16/41

17 * Intensive care unit accommodation when medically necessary. * Intenzív osztályon történő elhelyezés, ha az orvosilag szükséges. * If the Insured Person is a child aged under 16 who requires Hospitalisation, this benefit includes necessary overnight accommodation for one parent in the same Hospital, or when no such accommodation is available, for necessary bed and breakfast accommodation in a nearby hotel. * Ha a biztosított, kórházi kezelésre szoruló személy 16 évesnél fiatalabb, akkor ez a juttatás tartalmazza egy szülő éjszakai elszállásolását is ugyanabban a kórházban, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges reggelit is tartalmazó szállást egy közeli hotelben. * Day-care surgery of a type formerly carried out on an Inpatient basis. * Napi ellátás keretében elvégzett műtét, amelyet korábban fekvőbeteg-ellátásban végeztek. * During the three month period immediately following the Insured Person s discharge from an Inpatient admission in a Hospital, post-hospitalisation Treatment received on an Outpatient basis provided the Insured Person remains under the control and supervision of the treating. * A biztosított személy kórházból, fekvőbeteg-ellátásból történő elbocsátását közvetlenül követő három hónapban a kórházi ellátást követő kezelés, amelyet járóbeteg-ellátásban kap, feltéve hogy a biztosított személy továbbra is kezelési felügyelet alatt áll. * Physician or specialist consultant or such Treatment has been ordered by the Physician and for which Treatments are directly resultant from the Accident or Illness for which the Insured Person was Hospitalised. * Orvos vagy szaktanácsadó, vagy az orvos által elrendelt Kezelés, amely annak a balesetnek vagy betegségnek a közvetlen eredménye, amely miatt a biztosított személyt kórházi ellátásban részesítették. SPECIFIC CONDITIONS APPLYING TO SECTION 1.2 A 1,2 SZAKASZRA VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK In the case of what Our Medical Advisor considers to be an unreasonable length of stay or unreasonable Hospital charges, We reserve the right to limit payment to what Our Medical Advisor considers to be usual, reasonable and customary costs. Abban az esetben, ha egészségügyi szaktanácsadónk úgy ítéli meg, hogy a kórházi tartózkodás ésszerűtlenül hosszú, vagy költségei ésszerűtlenül magasak, fenntartjuk a jogot, hogy a kifizetést az egészségügyi szaktanácsadónk által szokásosnak és ésszerűnek vélt összegre korlátozzuk Chronic Conditions / Krónikus állapotok Routine management of Chronic conditions as per the sub limits specified in the Table of Benefits. Krónikus állapotok rutinszerű kezelése a biztosítási összegek táblázatában meghatározott másodlagos összeghatár szerint. Nemzetközi Központ 17/41

18 SPECIFIC EXCLUSIONS TO SECTION 1.3 EGYEDI KIZÁRÁSOK AZ 1.3 SZAKASZ ALÓL - Treatment for a Chronic condition which existed prior to the Date of Entry of an Insured Person under this Policy. - A biztosított személy szerződés szerinti belépési dátumát megelőzően létező krónikus állapot kezelése. 1.4 Organ & Tissue / 1.4. Szövet Transplant We will pay for Organ Transplant and Tissue Transplant as per the sub limits specified in the Table of Benefits. A szervátültetésért és a szövetátültetésért a biztosítási összegek táblázatában meghatározott másodlagos összeghatár szerint fizetünk. SPECIFIC EXCLUSION TO SECTION 1.4 / 1.4 SZAKASZRA VONATKOZÓ EGYEDI KIZÁRÁSOK - The costs associated with locating a replacement organ or tissue (as defined) or any costs incurred for the removal of the organ or tissue from the donor, transportation costs of the organ or tissue and all associated administration costs. All costs associated with organs or tissue not specified within the meaning of words of Organ Transplant or Tissue Transplant. - A szerv-, vagy szövet cseréjéhez kapcsolódó költségek (meghatározás szerint) vagy bármi egyéb felmerült költség ami a donortól származó szerv, vagy szövet eltávolítása során származik, a szerv,vagy a szövet szállítási költségei és minden egyéb adminisztrációs költség. Minden olyan járulékos költség, mely a Szerv-, és/vagy Szövetátültetés Szójegyzék fejezetben nem szerepel. 1.5 In-Patient Hospital Cash / Fekvőbeteg kórházi készpénzes juttatása We will pay an In-Patient Hospital Cash benefit when Treatment is free for up to the maximum number of days specified in the Table of Benefits in any one Period of Insurance. Amennyiben a kezelés ingyenes, a fekvőbetegeknek járó kórházi készpénzes juttatást fizetünk max. addig az összeghatárig fizetve egy biztosítási időszakon belül, ahány nap a Biztosítási Összegek Táblázatban szerepel Rehabilitation / Rehabilitáció Provided the selected programme includes this benefit, We will pay up to the Policy Limit for Treatment received during a Hospital stay or in a Rehabilitation centre following your discharge from Hospital after an Insured Event. Feltéve, hogy a kiválasztott program tartalmazza a juttatást a szerződés szerinti biztosítási összeghatárig fizetünk a kórházi tartózkodás ideje alatt vagy Rehabilitációs központban a kórházból történ elbocsátást és a biztosított eseményt követően kapott kezelésért. Our pre-authorisation for any such Claim is required in accordance with Section 9 of this policy, and the Rehabilitation Treatment must commence within 28 days of discharge from Hospital. Ilyen jellegű Igénybejelentés esetén a szerződés 9. szakasza szerinti előzetes engedélyeztetés International Headquarters 18/41

19 szükséges, és a rehabilitációs kezelésnek a Kórházból történő elbocsátást követő 28 napon belül meg kell kezdődnie. SPECIFIC EXCLUSION TO SECTION 1.6 EGYEDI KIZÁRÁS AZ 1,6 SZAKASZ ALÓL - Mental Illness, psychiatric or psychological disorders. - Elmebetegség, pszichiátriai vagy pszichológiai rendellenességek Nursing at Home / Otthoni ápolás Following a valid Claim for Inpatient Treatment under this Section and on discharge, We will pay up to the selected programme limit for necessary medical services of a licensed nurse in the Insured Person s Home when prescribed by a Physician and directly related to such Treatment. Az ebbe a szakaszba foglalt fekvőbeteg-ellátásban történt kezelés után bejelentett érvényes Igényt és a kórházi elbocsátást követően a szerződés szerinti biztosítási összeghatárig fizetünk az engedéllyel rendelkező ápoló által a biztosított személy otthonában végzett szükséges egészségügyi szolgáltatásokért, amennyiben azt orvos rendelte el és közvetlenül kapcsolódik ehhez a kezeléshez. SPECIFIC EXCLUSION TO SECTION 1.7 EGYEDI KIZÁRÁS AZ 1.7 SZAKASZ ALÓL - Mental Illness, psychiatric or psychological disorders. - Elmebetegség, pszichiátriai vagy pszichológiai rendellenességek Outpatient Care / Járóbeteg-ellátás Provided the selected programme includes this benefit, We will pay up to the selected programme limit for Medically Necessary costs agreed by Us for Outpatient services, including: Feltéve ha a kiválasztott csomag tartalmazza a juttatást, ki fogjuk fizetni a kiválasztott csomag összeghatáráig: * Physicians fees, and Prescription Drugs and Dressings * Orvosok díja, valamint receptre kapható gyógyszerek és kötszerek. *Laboratory Oncology, Surgical Treatment and Physiotherapy *Labor, onkológia, sürgősségi ellátás és fizikoterápia * Laboratory and X-Ray fees, medical scanning, imagery services, Oncology, Surgical Treatment and Physiotherapy. * Labor és röntgen díjak, orvosi szkennelés, képalkotó diagnosztika, onkológia, műtéti beavatkozás és Fizikoterápia. Nemzetközi Központ 19/41

20 We will arrange and pay up to the Policy Limit for Emergency Outpatient Treatment necessary as a result of an Accidental Injury or sudden acute Illness, received in a Casualty / Emergency room within 48 hours of the Accident or onset of the Illness Megszervezzük és a szerződés szerinti biztosítási összeghatárig fizetünk a sürgősségi járóbetegellátásban kapott, baleseti sérülésből vagy hirtelen akut megbetegedésből adódóan szükséges kezelésért, amelyben a biztosított személy a baleseti/sürgősségi osztályon részesül a balesetet vagy a betegség fellépését követő 48 órán belül. 1.9 OPTIONAL COVERS / 1.9 KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK Maternity Care / Szülés és kórházi ellátás Provided the selected Programme includes this benefit, we will arrange and pay up to the Policy Limits for routine maternity care and Complications of Maternity, when the Insured Person s expected delivery date is at least 12 months after the initial Date of Entry to this Policy./ Amennyiben a kiválasztott program tartalmazza ezt a juttatást, megszervezzük és fedezzük a meghatározott összeghatárig, a kismamagondozás, normal szülés és komplikációval történő szülés költségeit, amennyiben a Biztosított személy min. 12 hónapja rendelkezik ezzel a biztosítással. In respect of routine maternity care we will pay up to the Policy Limits in total each pregnancy (as agreed by Our Medical Advisor as being usual reasonable and customary), for the following/ Fedezzük a terhességgel és szüléssel felmerülő költségeket a szabályzatban szereplő összeghatárig minden terhesség esetén (amennyiben egészségügyi tanácsadónk jóváhagyja) a következőket: Pre-natal examinations by a Physician / szülés előtti orvosi vizsgálat; All costs of normal childbirth / minden költséget normal szülés esetén. Post-natal examinations by a Physician / Szülés utáni orvosi vizsgálat Home Delivery / Hazaszállítás The limit for each newborn child applies for the first 14 days after birth (subject still to the Insured Person s expected delivery date being at least 12 months after the initial Date of the Policy) without notification./ A szülést követő 14 napban az újszülött ápolását (amennyiben a Biztosított személy min. 12 hónapja rendelkezik ezzel a biztosítással) minden bejelentés nélkül SPECIFIC EXCLUSIONS TO SECTION 1.9 / SPECIÁLIS KIZÁRÓ OKOK AZ 1.9 SZAKASZHOZ a) Terminations of pregnancy, other than miscarriage, ectopic pregnancy and stillbirth./ Terhességmegszakítás, kivéve vetélés, méhen kívüli terhesség és halvaszületés. b) Elective caesarean section deliveries not agreed by Our Medical Advisor as being medically necessary and Treatment consequent of such deliveries./szülés császármetszéssel amennyiben Egészségügyi tanácsadónk nem ért egyet, és orvosilag nem indokolt c) Ante-natal classes, mid-wifery costs when not directly associated with the delivery./ Terhesgondozási foglalkozások, bábaság költségeit, melyek nem hozhatóak közvetlenül kapcsolatba a szüléssel d) Complications which may arise during or as a result of a planned home birth delivery./ Komplikációk melyek a tervezett otthonszülésből adódhattak e) The transfer of a pregnant woman to Hospital to give routine childbirth, unless Our Medical Advisor considers it is necessary due to medical complications./az állapotos nő szállítása a kórházba, normal szülés esetén, kivéve hogyha Egészségügyi tanácsadónk szükségesnek tartja a komplikációkat elkerülvén. f) Any amount in excess of 80% of covered maternity costs. / Bármely összeg, mely meghaladja a kezelési költségek 80%-át. International Headquarters 20/41

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

TABLE OF BENEFITS / SZOLGÁLTATÁS TÁBLÁZAT IN CASE OF INDIVIDUAL CONTRACT / EGYÉNI SZERZŐDÉS ESETÉN

TABLE OF BENEFITS / SZOLGÁLTATÁS TÁBLÁZAT IN CASE OF INDIVIDUAL CONTRACT / EGYÉNI SZERZŐDÉS ESETÉN TABLE OF BENEFITS / SZOLGÁLTATÁS TÁBLÁZAT event. / A biztosítási esemény időpontja az egészségügyi ellátás igénybevételének első napja. A jelen biztosítási szerződés alkalmazásában egy biztosítási eseménynek

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

International Private Medical Insurance

International Private Medical Insurance Your international healthcare passport Az Ön magán egészségbiztositási útlevele International Private Medical Insurance MediHelp International Plans Nemzetközi Magán Egészségbiztosítás MediHelp Nemzetközi

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

International Private Medical Insurance

International Private Medical Insurance Your international healthcare passport Az Ön magán egészségbiztositási útlevele International Private Medical Insurance MediHelp International Plans Nemzetközi Magán Egészségbiztosítás MediHelp Nemzetközi

Részletesebben

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A bevándorló vízumkérelmezőknek vízumkérelmük benyújtása előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetniük magukat a hivatalunk

Részletesebben

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Schedule Biztosítási szolgáltatások SCHEDULE attaching to and

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei EUB2006-04CIB Külföldrõl hívható Hungary Direct számok

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP ÉS WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

GENERAL AND SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY Domestic Travel Insurance (EUB2014-82FBC)

GENERAL AND SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY Domestic Travel Insurance (EUB2014-82FBC) Contents Page 1 Page 18 Page 27 Page 37 Page 54 Page 63 Domestic Travel Insurance General and Special Insurance Terms and Conditions Cancellation Insurance General Insurance Terms and Conditions Customer

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-42WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-42WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP AND WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Biztosítjuk legjobb helyét az egészségügyben

Biztosítjuk legjobb helyét az egészségügyben Biztosítjuk legjobb helyét az egészségügyben Dr. Kricskovits Ágota orvosigazgató Telki Kórház és MediHelp unikális együttmûködés A MediHelp International és a Telki Kórház együttmûködésének célja, hogy

Részletesebben

CONTENTS CANCELLATION INSURANCE EUB2015-02ST. TRAVEL INSURANCE General and Special Terms and Conditions EUB2015-01U2

CONTENTS CANCELLATION INSURANCE EUB2015-02ST. TRAVEL INSURANCE General and Special Terms and Conditions EUB2015-01U2 CONTENTS Present General terms and conditions and Specific terms and conditions have been prepared in both Hungarian and English language. In case of differences the Hungarian text shall be applicable.

Részletesebben

T/803. számú törvényjavaslat

T/803. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/803. számú törvényjavaslat a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY Appendix 2 for MI Decree of 25/2001 (XI.21.) 2.sz. melléklet a 25/2001.(XI.21.) BM rendelethez VÍZUMKÉRELEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ ÉS TARTÓZKODÁSHOZ VISA APPLICATION FOR ENTERING AND

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tervezet III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/C. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú melléklete (formanyomtatványok) 1/C/1. számú melléklet: Igazolás vendéghallgatói

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

ING Vállalati Kártya Program Vállalati fizetés. Tájékoztatás kártyabirtokosok részére

ING Vállalati Kártya Program Vállalati fizetés. Tájékoztatás kártyabirtokosok részére ING Vállalati Kártya Program Vállalati fizetés Tájékoztatás kártyabirtokosok részére Mit kell tudni az Ön ING Vállalati Kártyájáról? Milyen előnyei vannak az Ön számára? Hol használhatja ING Vállalati

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

légikatasztrófa esetén többlettérítés (a baleseti halál szolgáltatáson felül) baleseti rokkantság 25-100% közti rokkantság esetén

légikatasztrófa esetén többlettérítés (a baleseti halál szolgáltatáson felül) baleseti rokkantság 25-100% közti rokkantság esetén Szolgáltatások Biztosítási összegek (Ft/EUR) Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése baleset miatti költségek megbetegedés esetén 10 000 000 Ft 8 000 000 Ft Balesetbiztosítási szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers

Részletesebben

POE cseregyakorlati kiírás 2016.

POE cseregyakorlati kiírás 2016. POE cseregyakorlati kiírás 2016. Application for POE (HuMSIRC Pécs) Exchange 2016. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete meghirdeti a 2016-os tanévre szakmai (SCOPE) és tudományos (SCORE) nemzetközi cseregyakorlatait.

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október Közzététel: 2008. december 8. Következik: 2008. december 9. Bruttó hazai termék, 2008. III. negyedév Sorszám:209. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január október 2008. január októberben 2007

Részletesebben

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Maximum biztosítási összegek (Ft/EUR) Autóbuszos Körutazások Repülőgépes Körutazások Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése külföldön fellépő hirtelen

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére

Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére www.greco.eu Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére GrECo JLT Hungary Kft. 2015. Az Ön személyes GrECo kapcsolattartója Fekete Ferenc Vezető biztosítási tanácsadó GrECo JLT Hungary

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben