BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány KOCKÁZATOK A KÜLKERESKEDELEMBEN KOCKÁZATKEZELÉS A BCS H UNGARY KFT. GYAKORLATÁBAN Készítette: Csont Ágnes Budapest, 2007

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. A kockázatokról és kockázatkezelésről általában Kockázat típusok Ügyleti szintű kockázatok Üzletpolitikai kockázatok Kockázati stratégiák kockázat megelőzés, kockázat csökkentés Kockázat megelőzés Kockázat csökkentés Szerződéses biztosíték rendszer Biztosítások Egyes ügyleti szintű kockázatok csökkentésének lehetséges eszközei Árukockázat Árkockázat Árfolyamkockázat Kereskedelmi (partner) kockázat Politikai kockázat A BCS (Bar Code Systems) Hungary Kft. bemutatása Az IBCS Group (International Bar Code Systems) tagja A BCS Hungary Kft. tevékenysége A két legnagyobb szállító Symbol és Zebra A BCS Hungary Kft.-nél előforduló kockázatkezelési módok Kockázat megosztása Piaci kockázatok kezelése Likviditási kockázatok kezelése Partnerkockázatok kezelése Árfolyamkockázatok kezelése 49 3

3 5. Példák a kockázat kivédésének elmulasztására a BCS Hungary Kft. gyakorlatában Javaslatok a BCS Hungary Kft.-nél felmerülő egyes kockázatok hatékonyabb kezelésére 53 Összefoglaló. 56 Felhasznált források 59 4

4 1. Bevezető Dolgozatom témájául a külkereskedelemben felmerülő kockázatokat és a lehetséges kockázatkezelési módokat választottam, melyeket a BCS Hungary Kft. gyakorlatában is feltérképezek. Véleményem szerint manapság igen fontos szerepet játszik az üzleti életben a kockázat felismerése és annak kezelése a vállalkozások hatékony működése érdekében. Minél több és nagyobb kockázattal néz szembe egy-egy vállalat tevékenysége során, annál nagyobb figyelmet kell fordítania a kockázatok megfelelő módon történő kezelésére, hogy ennek segítségével az esetleges nyeresége ne vesszen el, vagy adott esetben a veszteség minél kisebb legyen. Az üzleti életben, a kereskedelemben csakúgy jelen van a bizonytalanság és a kockázat, mint a mindennapi életünkben. Ezek a jelenségek megjelennek minden gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás életében, számolniuk kell velük a döntéseik meghozatala során. A bizonytalanságon általában azt értjük, hogy a környezetről hiányos információval rendelkezünk, és nem látjuk előre, hogy mi fog történni a jövőben. Ez a felmerülő bizonytalanság okozza magát a kockázatot, amely minden gazdasági tevékenységgel együtt jár. A gazdasági életben érvényesülő kockázat úgy határozható meg, mint a kitűzött céltól való negatív eltérés lehetősége. 1 A kockázatok mind bel- és külkereskedelmi tekintetben felmerülnek a vállalkozások életében. Azonban a nemzetközi piacokon való kereskedelemben némely kockázati források erőteljesebben megjelennek, mint a belföldön folytatott kereskedelem kapcsán, mivel ilyen esetben különböző országok piacai kapcsolódnak össze egymással. Szakmai gyakorlatomat az 1992-ben alapított BCS Hungary Kft. nél töltöttem el. A cég az IBCS Group cégcsoport tagja, mely az első számú vállalati mobil számítástechnikai rendszereket értékesítő vállalatcsoport a közép-kelet európai piacon. A BCS Hungary Kft., mint a cégcsoport tagvállalata, teljeskörű és komplex megoldásokat kínál az adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfeldolgozás területén. Az itt eltöltött néhány hónap alatt világossá vált számomra, hogy mint minden más vállalat, ez a cég is szembesül az üzletkötések során különböző kockázatokkal, melyek közül 1 A külkereskedelem technikája III. KOTK,

5 egyeseket hatékony módon, másokat pedig kevésbé hatékonyan, vagy egyáltalán nem próbálnak meg kezelni. Itt megemlíthetők a partner nemfizetésének kockázata, melyet a cég erre hozott irányelvekkel, és esetlegesen kötbér alkalmazásával próbál kivédeni. Másik példaként a kockázatvállalást illetően megemlíthetjük, hogy a külföldről érkező áruk néhány cégtől a Kft. számára kevésbé előnyös paritással érkeznek. A kockázatkezelés témakörét először általánosságban járom körül a dolgozatban, megemlítve a külkereskedelemben előforduló kockázatokat és ezek lehetséges kezelési módjait. Ezt követően pedig a BCS Hungary Kft gyakorlatában felmerülő jelentősebb kockázatokról írok, és arról, hogy ezeket a cég milyen módon, milyen eszközökkel próbálja meg kivédeni, vagy lehetőség szerint minimálisra csökkenteni. 2. A kockázatokról és kockázatkezelésről általában A következőkben a külkereskedelmi ügyletek során felmerülő kockázatokról lesz szó, és arról, hogy ezeket milyen módon lehet kezelni annak érdekében, hogy minél kisebb veszteségünk keletkezzen egy-egy ügylet kivitelezése során Kockázat típusok Általában véve beszélhetünk alapvető, partikuláris, tiszta, és spekulatív kockázatokról. Az alapvető kockázatok következményei az érintett felek által egyáltalán nem, vagy alig befolyásolhatók (elemi károk). A partikuláris kockázatok esetében a jövőbeni esemény legalább részben befolyásolható (deviza megválasztása, fizetési mód kiválasztása). Tiszta kockázatoknál a haszon lehetősége abszolút kizárt, ebben az esetben csakis veszteséggel számolhatunk egy adott ügylettel kapcsolatban. A spekulatív kockázatoknál haszon és kár egyaránt előfordulhat. Itt gondolhatunk az ár- vagy árfolyamváltozásokra is (például ha vevők vagyunk a külkereskedelmi ügyletben, és az ügylet elején megkötött szerződésben foglaltakhoz képest az adott deviza árfolyama csökken, akkor vevőként jól járunk, mert kevesebbet kell fizetnünk a partnernek). 6

6 A külkereskedelmi ügyletek kapcsán felmerülő kockázatokat két nagy csoportra oszthatjuk fel, melyek a következők: 1. Ügyleti szintű kockázatok 2. Üzletpolitikai kockázatok Ügyleti szintű kockázatok 1. Az ügylet tárgyát képező áru minőségével és mennyiségével kapcsolatban említhető meg az árukockázat. A vevőnek kára keletkezhet, ha az eladó nem szerződésszerűen teljesít, vagyis nem a megfelelő minőségű árut szállítja le, vagy nem megfelelő a mennyiség esetleg. Illetve a szállított áru sérülhet a fuvarozás során, megváltozhat az állapota, ha nem megfelelően csomagolják, kezelik azt. Az eladónak olyan kára merülhet fel az árukockázatot említve, hogy nem tudja értékesíteni az árut, vagy a hírneve sérül a rosszminőségű áru szállítása miatt. 2. Az árkockázatot az árváltozás által felmerülő veszteség lehetősége. Általában ez az egész forgalmat érinti az árát változtató termék esetén. Az exportra termelés árkockázata abból adódhat, hogy az önköltség nagyobb lesz a szerződés megkötése után, mint amivel terveztek, és ez akár teljesen veszteségessé teheti az adott ügyletet. 3. Az elérni kívánt nyereséget a valutaárfolyamok szintén befolyásolhatják. Az árfolyamkockázat lényege az exportkövetelések vagy az importtartozások értékének megváltozása a valuták közötti átváltási arányok megváltozása miatt. A változás oka lehet a lebegő árfolyamok esetén a piaci árfolyamváltozás, vagy a fix árfolyamok kapcsán a hatósági módosítás (valuta le/felértékelés). Mindezen változások okozhatnak a szerződő feleknek nyereséget, de ugyanakkor veszteséget is. 4. A következő kockázat a kereskedelmi (partner) kockázat, mely a partner nem vagy nem szerződésszerű teljesítését jelenti. Leggyakoribb esete, amikor a vevő fizetésképtelenné válik, csődbe megy, vagy megtagadja az áru átvételét, vagy egyszerűen csak késlelteti a fizetést. Az eladó oldaláról nézve ez a fajta kockázat a abban nyilvánulhat meg, hogy esetleg megtagadja a szállítást, vagy késlelteti azt. Előfordulhat szándékos minőségrontás vagy mennyiségbeli hiány előidézése is. 7

7 5. A politikai kockázatok általában teljes körűek, vagyis egy-egy ország kereskedőit és külföldi partnereit egyszerre érik a káresemények. A kockázatok mértékét nagyban meghatározza a nemzetközi helyzet, és az adott ország belpolitikai stabilitása. Két csoportba sorolhatjuk a politikai kockázatokat: beszélhetünk az állami intézkedések kockázatairól (transzfer moratórium, engedélyek megtagadása, visszavonása, importtilalom, adók, vámok emelése stb.), valamint szó lehet más politikai eseményekről (polgárháború, sztrájk, forradalom). akkor beszélünk, amikor egy országban a politikai események, gazdaságpolitikai intézkedések ellehetetlenítik az adott ügylet végrehajtását. 6. A természeti folyamatok bizonytalanságaiból eredő kockázatokat nevezzük természeti kockázatoknak. Ezeket a kockázatokat két csoportba sorolhatjuk: - természeti csapások, katasztrófák: tűzvész, vihar, lavina, villám stb. - fuvarozással együtt járó kockázatok fuvarozási móddal és természeti folyamatokkal függnek össze: víz, nedvesség, pára, szélsőséges hőmérséklet Üzletpolitikai kockázatok 1. A termékek eladhatóságának és a költség megtérülésének kockázata a piaci kockázat. 2. Beszélhetünk felelősségi kockázatról, ha az eladott árunak esetleges káros hatásai merülnek fel. 3. A következő üzletpolitikai kockázat a kamatkockázat, amely a felvett hitelek kedvezőtlen változását jelenti. 4. Számba kell venni a vállalkozások folyamatos fizetőképességének likviditási kockázatát is. 5. A partner országok stabilitását és fizetőképességét jelzi az országkockázat. 2 2 Constantinovits Milán-Sipos Zoltán: Külkereskedelmi technika Külpiaci kockázat, Aula,

8 2.2. Kockázati stratégiák kockázat megelőzés, kockázat csökkentés A különböző ügyletek kapcsán mindig az a célja a feleknek, hogy a rájuk háruló kockázatokat valamilyen módon elkerüljék, vagy ha ez nem lehetséges teljes mértékben, akkor legalább minimálisra csökkentsék azokat. A kockázatok kezelése 2 alapvető módon lehetséges: 1. Kockázat megelőzés 2. Kockázat csökkentés Kockázatok megelőzése Bármilyen kockázat megelőzése érdekében elsősorban helyesen kell megválasztani a partnert. Minden egyes üzletkötés előtt tanácsos minél több információt gyűjteni a másik féllel kapcsolatban (céginformáció, megbízhatóság, likviditás, a cég jóhíre, stb.). Amennyiben meggyőződtünk arról, hogy a leendő partnerrel való üzletkötés minden tekintetben biztonságosnak mondható, már nyugodt szívvel írhatjuk alá a szerződést persze a kockázatok minél nagyobb mértékű kivédését szolgálja a megfelelő szerződéses feltételek kialakítása is. Mindezek után már bízhatunk abban, hogy a későbbiekben nem érhet minket különösebb (negatív) meglepetés az ügylet kivitelezése során Kockázatok csökkentése Ha egy adott vállalat kockázatot vállal, azt alapvetően háromféle módon tudja csökkenteni: - kockázat megosztásával, - kockázat kompenzációjával, - kockázat áthárításával. A kockázat megosztása azt jelenti, hogy több különálló ügyletre osztanak el egy nagyobb értéket. Ezeknek egy része biztosan sikert eredményez, és így kisebb lesz a veszteség mint egyetlen nagyértékű ügylet esetében. 9

9 A kockázat kompenzációja abból áll, hogy a különböző ügyleteket úgy kombinálják, hogy az egyik veszteségét kompenzálja a vele egyidőben lezajlott sikeres ügylet nyeresége. Erre példa a tőzsdén a fedezeti (hedge) ügylet. A kockázatok áthárítása azt jelenti, hogy magát a kockázatot a gazdasági szereplők között megosztjuk. Ezek a szereplők lehetnek: -az állam - a kereskedelmi partner - biztosító - bank Az áthárítás módszere lehet a szerződéses záradékok valamelyike, valamint a biztosítás alkalmazása. A következőkben tehát a szerződéses biztosítékokat fejtem ki, valamint néhány biztosításról is szó lesz Szerződéses biztosítékrendszer A szerződéses biztosítékokat két csoportba sorolhatjuk: I. Szerződés megerősítését szolgáló biztosítékok II. Szerződéses érdek kielégítését szolgáló biztosítékok I. Szerződés megerősítését szolgáló biztosítékok Ezek a biztosítékok szankcionálják a szerződésszegést, így növekszik a partner teljesítési hajlandósága. Több fajta ilyen biztosítékot ismerünk: a) Kötbér A kötelezett kötelezettséget vállal meghatározott pénzösszeg fizetésére, amennyiben neki felróható okból nem vagy nem szerződésszerűen teljesített. A kötbér úgynevezett diszpozitív jogszabály, azaz nem kötelező érvényű, de a jog szabályozási hátteret biztosít, hogy hogyan is kell alkalmazni. Minimum átalány 10

10 kártérítési funkciója van, vagyis akkor is követelhető a jogosult részéről, ha nem következett be kár, mivel a kárt nem kell bizonyítani, és a kötbért meghaladó kár is érvényesíthető, attól függetlenül, hogy kötbérigényét a jogosult érvényesíti-e vagy sem. Érvényesítése kizárja a teljesítés követelését, amennyiben a kötbért nem-teljesítésre kötötték ki. Kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól, ha késedelmes vagy hibás teljesítésre kötötték. Nem érvényesíthető akkor, ha a követelés maga nem érvényesíthető bírói úton. Kötbér kikötése csak írásban érvényes. b) Foglaló A szerződéskötéskor kötelezettségvállalás jeléül átadott pénzösszeg vagy más forgalomképes dolog (a szerződéses érték %-a). Aki a szerződés meghiúsulásáért felel, azon személy számára elvész a foglaló a vevő nem kapja vissza, illetve az eladónak a kapott foglalót kétszeresen vissza kell térítenie, azaz vissza kell adnia, és az értékét megtérítenie (foglaló szerződés-biztosítéki jellege). A foglaló visszajárt, ha a szerződés érvénytelennek vagy hatálytalannak minősül. Beszámítják az áru (szolgáltatás) értékébe, amennyiben a szerződést teljesítik. Abban az esetben is visszajár a foglaló, ha a szerződés megszűnéséért egyik fél sem vagy mindkettő felelős. Minimum átalány kártérítési funkciója van, azaz a kárt nem kell bizonyítani itt sem, és a foglalón felüli kár is érvényesíthető, a foglaló értéke a kártérítésbe beleszámít. c) Bánatpénz A szerződő felek között jön létre egy megállapodás, amely alapján, ha valamelyikük a szerződéstől egyoldalúan eláll (nem teljesíti a kötelezettségét), akkor meghatározott összeget fizet a másik fél részére. A bánatpénz célja tehát a vétlen fél kártalanítása. Ennek összegét meghaladó kártérítési igény nem érvényesíthető. A bánatpénz kikötésével elismerjük az elállás jogát, és ezzel szankcionáljuk is egyben. Az elállás a szerződést visszamenő hatállyal megszünteti, így a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. 11

11 A bánatpénz fizetése gyakori az aukciók kapcsán. Ilyenkor a licitálás előtt előre be kell fizetni az adott összeget. Ha adott személy megnyer egy tárgyat, amire licitált, és kifizeti azt, akkor az általa előzetesen befizetett bánatpénzt beszámítják a tárgy árába. Ha nem fizet a nyertes, akkor a bánatpénz a társaságnál marad. d) Tartozás elismerés Ez a kötelezett írásbeli nyilatkozata a jogosult felé, amely alapján elismeri, hogy tartozása van a másik féllel szemben. A bizonyítási kényszer ez esetben a kötelezettet terheli, vagyis neki kell igazolnia, hogy mégsem áll fent tartozása. Jogi hatása ezen biztosítéknak, hogy a folyamatban lévő elévülést megszakítja. e) Jogvesztés kikötése A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamilyen jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján megilletné. Az alapszerződés továbbra is érvényes lesz, a jogvesztés bekövetkezte nem szünteti meg azt. Kizárólag írásban érvényes. f) Jótállás Tulajdonképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségnek tekinthető. Többnyire kogens jogszabályban előírt. Ez azt jelenti, hogy nem lehet jogérvényesen eltérni tőle, a szerződés kogens jogszabályba ütköző része semmisnek tekintendő. Ritkábban a felek megállapodásán alapul. A kötelezett szigorú felelősségét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy egy adott termék a rendeltetésszerű használatra alkalmas a jótállási időtartam alatt. Itt az eladónak kell bizonyítania, hogy esetlegesen a vevő hibájából nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra az adott dolog. A jótállás funkciója tulajdonképpen a szerződésszerű teljesítésre való ösztönzés. Az érvényesíthető igények vele kapcsolatban: - ellenérték leszállítása - kicserélés - kijavítás/kijavíttatás 12

12 - elállás a szerződéstől II. Szerződéses érdek kielégítését szolgáló biztosítékok Ezek lehetővé teszik a hozzájutást a követelés fedezetéhez. Itt két csoportba sorolhatjuk a biztosíték fajtákat: a) Dologi biztosítékok Óvadék Olyan dologi biztosíték, amelyből a jogosult a követelését közvetlenül, bírósági végrehajtás nélkül kielégítheti. Ennek tárgya lehet pénz vagy értékpapír is. Az óvadék jogosultja jogosult a birtoklásra, és csak a követelés kielégítésére használható fel. Az óvadékkal biztosított követelést csak a felszámolási költségek előzik meg. Nincs kártérítési átalány szerepe, vagyis a kár bizonyítása a jogosultat terheli. Zálogjog Amennyiben a kötelezett nem teljesít, úgy a jogosult a zálogjog alapján a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más jogosultakat megelőző sorrendben kielégítést kereshet. Járulékos jellegű biztosíték, csak ahhoz a követeléshez kapcsolódik, amire kikötötték ezt a jogot. Alapulhat szerződésen, jogszabályon, vagy bírósági határozaton. Az általa biztosított követeléseket a felszámolási költségek rendezése után lehet kielégíteni. Érvényesítése történhet végrehajtási eljárásban, vagy előzetes megállapodás alapján a zálogtárgy értékesítésével. Több fajtája van: - kézizálogjog (a zálogtárgy a jogosulthoz kerül) - jelzálog (tárgy ingatlan, nagyértékű vagyontárgy, amely az adós birtokában marad) - vagyont terhelő zálogjog 13

13 - jogon vagy követelésen alapuló zálogjog (pl. haszonélvezet) Opció Amennyiben a kötelezett szerződést szeg, úgy a jogosult valamilyen jogot egyoldalú nyilatkozattal a kötelezettől valamely későbbi időpontban előre meghatározott vételáron megvásárolhat. A jogosult az opciós tárgy értékének a tartozásba való beszámításával tulajdonjogot szerezhet az adott tárgy felett (ingatlan, értékpapír, üzletrész). Csak írásban lehet kikötni. Az árat úgy határozzák meg, hogy az igazodik az opció tárgyának lejáratkori forgalmi értékéhez. Bankszámla követeléssel szembeni beszámítás ez egy bankok által alkalmazott biztosíték. Más néven számlaterhelési jognak is hívják. A jogosult bank lejárt követelését beszámíthatja az adóssal szembeni tartozásába (az adós bankszámla követelésébe). A számlatulajdonos számláját megterheli a bank, anélkül, hogy a tulajdonostól erre külön engedélyt kérne. A beszámítás a kötelezett számlatulajdonos kötelezettségét megszünteti. Alkalmazható váltóleszámítolással vagy faktorálással kapcsolatban. b) Személyi biztosítékok Kezesség A kezes kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, úgy ő maga teljesít majd a jogosult felé. Csak írásban érvényes,három oldalú viszonyrendszer (jogosult, kötelezett, kezes). Bírói úton nem érvényesíthető követeléssel szemben a kezesség sem érvényesíthető. Járulékos jellegű, azaz a kezes kötelezettsége és felelőssége az általa vállalt kötelezettséghez igazodik, de azért teljes vagyonával felel. Ha többen vállalnak azonos követelésért egyidejűleg kezességet, felelősségük egyetemleges. A kezes érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a 14

14 jogosulttal szemben (hibás áru, nem szerződésben foglaltak szerinti áru szállítása). Kezességvállaláskor a bank csak akkor fizet, ha az eladó igénye jogos. Beszélhetünk egyszerű és készfizető kezességről is. Az egyszerű kezesség esetében sortartásról van szó, ami azt jelenti, hogy először az adósnál kell megkísérelni behajtani a követelést, és csak ha ez nem volt sikeres, akkor lehet a kezeshez fordulni. Fennáll azonban az alapügyletre való visszanyúlás lehetősége. A készfizető kezesség esetén nincs sortartás, hanem azonnal a kezeshez lehet fordulni a követelés behajtása céljából az alapügyletre való visszanyúlás itt is lehetőség itt is fennáll. Garancia A garancia alapján a bank (garans) önálló kötelezettséget vállal- az alapügylettől függetlenül-, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén meghatározott időtávon belül a garanciában meghatározott értékhatárig fizet. A bank mindenképp fizet a garanciaesemény bekövetkezte esetén, nem emelhet kifogásokat, a jogosult felhívására az alapügyletre való tekintet nélkül fizet, azaz lemond a visszanyúlás jogáról. A garancia jellegű kötelezettségvállalást a garancia szövegében jelezni kell valamilyen megjegyzéssel, különben csak kezességvállalásról van szó. A kedvezményezettnek nem kell bizonyítania a garanciaesemény létrejöttét, elég nyilatkoznia arról. A veszély ilyenkor az, hogy a kedvezményezett jogtalanul hívja le a garanciaösszeget. Ennek kiküszöbölésére szolgál, ha a bank előírja néhány okmány bemutatását, melyek igazolják az esemény bekövetkeztét. Tehát beszélhetünk első felszólításra történő fizetésről (first demand garancia), és okmányok benyújtásához kötött fizetésről (conditional payment garancia). A következőkben néhány olyan garancia típus kerül említésre, amelyek a partnerkockázatot mérsékelhetik: Ajánlati garancia (bid bond) Leginkább versenytárgyalások esetén jellemző az a fajta garancia. Ha a nyertes mégsem köt üzletet a kiíróval, akkor ezzel kártalanítja őt. A garanciaösszeg mértéke általában 5-10% az áruérték %-ában. Ezt a garanciát az eladó nyitja a vevő javára, és 15

15 a szerződés megkötése a lejárata. A tender elbírálásától számított kb. 1 hónap az ajánlati garancia lejárta. Teljesítési garancia (performance guarantee) Ezt a garanciát ugyancsak az eladó nyitja a vevő javára a szerződéskötés után, még a szállítási határidő előtt. Mértéke szintén 5-10% lehet, extrém esetekben akár 30-40% is. A garancia a teljesítési határidő után 1 hónappal jár le. Vételár garancia (payment guarantee) Ezt a garanciát feladás előtt (szállítási határidő előtt 2-3 héttel) nyitja meg a vevő az eladó javára. Mértéke maga a vételár. Amennyiben a vevő nem fizet, úgy az eladó ezt az összeget a banktól hívhatja le. Ugyancsak kb. 1 hónap a garancia érvényessége a fizetési határidő után számolva. Előleg visszafizetési garancia (advance payment guarantee) Szintén az eladó nyitja a vevő javára ezt a garanciát, melynek mértéke maga az előleg. Amennyiben nem vagy nem szerződésszerűen teljesít az eladó, a vevő ily módon visszakapja a kifizetett előleget. Szerződéskötés után nyitják meg, és a szállítási határidő után számolva 1 hónapig érvényes a garancia. Engedményezés Az adós valamilyen követelést engedményez az engedményesre, aki a követelés új jogosultja. Szerződéssel történik az engedményezés, melynek tárgya lehet fennálló, lejárt, elévült és jövőbeni követelés is. Az engedményezés megtörténtéről értesíteni kell a kötelezettet. Az engedményes a régi jogosult helyébe lép az engedményezés jogán. Ha a kötelezettnek kifogása van az engedményezővel szemben, akkor azt az engedményessel szemben is érvényesítheti. Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezettért kezesként felel. 16

16 Biztosítások A biztosítás alapgondolata: a jövő bizonytalanságai elleni csoportos védekezés, az emberi szolidaritáson alapuló közös, csoportos kockázatviselés. Az együttes védekezés személyei valamilyen azonos jellegű veszélyeztetettségi csoportot alkotó személyek, cégek, stb. a biztosítottak. A másik szereplő, az ilyen tevékenységre, feladatra speciálisan szakosodott biztosító társaságok. A biztosító úgynevezett veszélyközösségekbe gyűjti a hasonló kockázatokkal szembekerülő személyeket, vállalkozásokat, intézményeket. A biztosítás a kockázatmegosztás elve és azon feltételezés alapján működik, hogy az egyének és a gazdasági alanyok kockázatkerülők, a bizonyos valószínűséggel bekövetkező nagy veszteségeket hajlandók átváltani biztosan bekövetkező kisebb veszteségekre, költségekre (rendszeresen fizetendő biztosítási díjak). A biztosítási szerződés résztvevői: - biztosító - biztosított (aki a biztosítóval szerződik) - kedvezményezett (az ő javára kötik a biztosítást, ez lehet a szerződő, vagy harmadik személy) A biztosíthatóság feltételei: - pénzbeli kifejezhetőség - csak tiszta kockázat (nyereség kizárt) - nagyszámú, különálló és független egységek - véletlenszerű kár A külkereskedelmi ügyletek során is számos kockázat felmerülhet az ügylet különböző szakaszaiban. Többféle biztosítási mód alkalmazható a kockázatok kivédésére. Alapvetően vannak személy, -vagyon és felelősségbiztosítások. Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítást a vagyon megóvásában érdekelt tulajdonos köti meg, vagy az, aki a szerződés értelmében a kárveszélyt viselni köteles. Ez a paritástól függ. Az INCOTERMS klauzulái alapján mindig egyértelmű, hogy melyik fél köti a biztosítást. 17

17 Fajtái: - szállítmánybiztosítás - fuvareszköz biztosítás - lízingbiztosítás - hitelbiztosítás (exportőr követelésével kapcsolatos hitelezési veszteségekre) Felelősségbiztosítások: A biztosító kizárólag a károsultnak fizet, a biztosított még átmenetileg sem juthat a kártérítési összeghez. Fajtái: - termékfelelősség biztosítás - fuvarozói biztosítás - szállítmányozói felelősségbiztosítás - alvállalkozói felelősségbiztosítás - építés és szerelés biztosítás A következőkben csak néhány biztosításról írok, amelyeket előzőekben felsoroltam. Ezek a külkereskedelemben gyakran előforduló biztosítási formák, melyek a kockázatok csökkentésére, kiküszöbölésére hivatottak. A következőkben a vagyonbiztosítások közül a szállítmánybiztosításról, exporthitel biztosításról, és a felelősségbiztosítások közül pedig a termékfelelősség biztosításról lesz szó. Szállítmány biztosítás A szállítmánybiztosítás az áruk fuvarozása során felmerülő kockázatok ellen nyújt védelmet (elveszés, sérülés stb.). A szállítmánybiztosítás az előre nem látható, véletlen okozta, tárgyi károkból eredő anyagi veszteség megtérítése a biztosító által, a biztosítási fedezet terjedelmén belül.. Ez a fajta biztosítás csak pénzben mérhető károkat fedez. A szállítmánybiztosítás feltételei általában a legtöbb országban egyeznek, az évi nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételrendszert követik. A Lloyd s szervezet dolgozott ki a mindenki által alkalmazott szokványokat. Ezekben odafigyeltek arra, hogy az árura kötött biztosítás ne lehessen nagyobb magánál az áruértéknél. Van egy biztosítási érték, amely az áruérték 110%-a (ebben benne van a számla szerinti 18

18 érték, és ezen felül még a fuvarköltség és a biztosítási díj, valamint a 10% esetleges nyereség). Tulajdonképpen a biztosítási érték a CIF klauzula szerinti érték 110%-át jelelenti. A biztosítási összeg, amit a biztosító fizet majd ki, eltérhet ettől az értéktől. Beszélhetünk alulbiztosításról és felülbiztosításról, ha a biztosítási összeg alacsonyabb illetve magasabb a biztosítási értéktől. Alulbiztosítás esetében a biztosító arányosan téríti meg a kárt, felülbiztosítás esetében már a biztosítottnak bizonyítania kell, hogy jóhiszeműen járt el, ilyenkor a biztosítási értéknek megfelelően kaphat kártérítést. Háromféle alapvető biztosítási módozat van, melyek mellé még köthetők más biztosítások is. A régi módozatokat FPA (Free from Particular Average csak teljes károkra), WA (With Particular Average teljes és részleges károkra) és All risks néven ismertük. Ezek rendre csak teljes kárra, teljes és részkárokra, valamint minden kockázatra kiterjedő biztosítások. Ezek mellé társultak még a TPND (Theft, Pilferage and Non-delivery lopás, dézsmálás ellen), az IWC (Institute War Clause háborús károk ellen) és SRCC (Strikes, riots and Civil Commotions sztrájk, zendülés, polgárháború ellen) változatok, melyek közül az előbbi háborús kockázatokra nyújtott biztosítást (légi fuvarozás esetében), míg a második a sztrájkok, zendülések, polgárháborúk elleni záradék. Az alábbiakban felsorolásra kerülő módozatok azonban a Lloyd s újabb, 1982-es felújított módozatai. Ma már a biztosítók igyekszenek ezeket a módozatokat használni. Ezek a következők: A módozat Ez a változat a régebbi All risks módozatnak megfelelően épül fel. Fedezetet nyújt minden, a kockázatok köréből ki nem zárt kockázatra: - az áru elveszése, megsérülése - vis maior jellegű erő által okozott kockázatok (tűz, robbanás, hajó süllyedése) - szállítmány részleges kára, hiánya - áru sajátos természetéből adódó károk - lopás, fosztogatás 19

19 - háború - sztrájk A háborús és sztrájk kockázatára való biztosítást külön megállapodásban kell kikötni, pótdíj fizetése mellett. B módozat Ez a módozat teljes és részleges károkra érvényesíthető, a régi WA záradékhoz hasonlít. A biztosítás által fedezett károk: - tűz, robbanás - hajó zátonyra futása, elsüllyed, felborul - szárazföldi fuvareszköz felborul - ütközés - szállítmány kirakása szükségkikötőben, földrengés, vulkánkitörés, villámcsapás - tengerbe vetés/sodródás - víz által okozott károk - be/kirakodás közben vízbe esett csomagolási egységek teljes kára C módozat Ez a módozat a régi FPA záradék újabb változata. Csakis teljes károkat vesz fedezetbe: - tűz, robbanás - hajó zátonyra futása, elsüllyed, felborul - szárazföldi fuvareszköz felborul - ütközés - szállítmány kirakása szükségkikötőben - közös hajókárok, tengerbe vetés/sodródás Vannak olyan kockázatok, amik az összes módozatból ki vannak zárva, ezek ellen nem lehet biztosítást kötni: - biztosított gondatlanságából eredő károk 20

20 - az áru sajátos tulajdonságaiból származó károk (párolgás, romlás) - nem megfelelő csomagolásból eredő károk - késedelem miatti károk - fizetésképtelenség, késedelem miatt fellépő károk - nukleáris, radioaktív folyamatok által okozott károk, fuvareszköz alkalmatlansága miatti károk - B és C módozatnál kizárt a szándékos károkozás A károk között akadnak olyanok is, amelyek nem biztosíthatóak. Vannak bizonyos feltételek, melyeknek úgymond meg kell felelni: - az esetleges kár előre felbecsülhető kell, hogy legyen - a kár legyen felmérhető, összegszerűen meghatározható - a kár véletlenszerűen következzen be, a biztosítási felek ne befolyásolhassák azt - káresemény legyen gyakori, legyen sok, azonos kockázatnak kitett alany 3 Exporthitel - biztosítás A külkereskedelemben igen jellemző, hogy az exportőrök hitelben adnak el, és ennek eredményeként be kell vonni az ügyletekbe a bankokat vagy más pénzintézeteket. Kisebb országok esetében fontos az exportösztönzés, hogy ezzel is segítsék a gazdaságok fellendülését, és minél jobban fejlesszék az adott ország külföldi kapcsolatrendszerét. Magyarország esetében is lényeges a külföld felé irányuló áruforgalom. Az exporthitel-biztosítás az exportösztönzés egyik eszköze. A biztosítások módozattól függően a kereskedelmi és a politikai kockázatok ellen nyújtanak védelmet az exportáló vállalkozások és bankjaik számára. Az exportkövetelések elvesztését vagy értékcsökkenését lehet ily módon biztosítani. Magyarországon az exportőröket ilyen tekintetben a MEHIB (Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.) támogatja, amely 1994-ben alakult. A tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében közvetlenül (25%+1 szavazat mértékű szavazati joggal) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt., valamint közvetve (75%-1 szavazat mértékű 3 Constantinovits Milán-Sipos Zoltán: Külkereskedelmi technika Külpiaci kockázat, Aula,

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Készítette: Tóth Martina Zsanett Budapest,

Részletesebben

A faktoring szerződés és annak sajátosságai

A faktoring szerződés és annak sajátosságai dr. Lapis Máté A faktoring szerződés és annak sajátosságai SZAKDOLGOZAT 2008. év Szakdolgozat A faktoring szerződés és annak sajátosságai dr. Lapis Máté (bankszakjogász képzés ELTE JTI) Konzulens: dr.

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez. Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében

Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez. Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében Útmutató külföldi hitel- és követeléskezeléshez Segíti a kkv-kat a külföldi követeléseik érvényesítésében Sem az Európai Bizottság, sem más, a Bizottság nevében eljáró személy nem felel az ebben a kiadványban

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO

ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO (1997) Készítette Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ A magyar pénzügyi rendszernek a nemzetközi pénzvilágba való integrálódása eredményeként mostanában számos új termék jelenik meg

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR A Adathalászat (phising) Jogosulatlanul eredeti banki internetes oldalak megtévesztő másolatait készítik el, melynek segítségével személyes adatokat próbálnak megszerezni a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖVETELÉS-LESZÁMÍTOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben